ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.28823/2013 Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV: , , , , , , Α.Μ.: 42/13 Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 συµπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης- θέρµανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 για το ήµο Πεντέλης, το ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, και τις Σχολικές Επιτροπές ήµου Πεντέλης, µε διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό». Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Έχοντας υπόψη: το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. το Ν. 2741/ (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335). το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. το N. 3438/06 (ΦΕΚ Α 33/ ) : Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 13). το Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/ ) : Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. την Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(ΦΕΚ 185/ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93, καθώς και 53/93, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της. 1

2 την Υ.Α Αριθµ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. την Υ.Α. Αριθµ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). το Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ) : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου το Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. την Απόφαση Αριθµ. ΕΦΚ Α ΕΞ2011 (ΦΕΚ 2283/ ) περί «Καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου θέρµανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρµανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόµιµης χρησιµοποίησης αυτού». ολους τους σχετικούς νόµους και τα Προεδρικά ιατάγµατα που προσάρµοσαν την Ελληνική Νοµοθεσία προς το Κοινοτικό ίκαιο. Το άρθρο 4 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/ που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18/Α/ , που αφορά τις διαδικασίες για την διεξαγωγή των διαγωνισµών για την προµήθεια των ειδών µε την διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, να διεξάγονται πλέον από τους ήµους για τα Νοµικά τους Πρόσωπα. την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προµήθειας, την ιακήρυξη της παρούσας προµήθειας. και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προκηρύσσει δηµόσιο διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: α) Για τις ΟΜΑ ΕΣ Α & Β- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, την ηµέρα παράδοσης στο ήµο Πεντέλης ή στο ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, όπως αυτή πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Γενικής ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(και η οποία αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του υπό προµήθεια καυσίµου). Το πετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη (ΟΜΑ Α Α,Β) θα παραδίδονται τµηµατικά και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ήµου και του ΝΠ θα γίνεται είτε από αντλία εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Πεντέλης, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ τεσσάρων (4) χιλιοµέτρων από την έδρα του ήµου Πεντέλης (Καλαµβόκη 2α, Μελίσσια Τ.Κ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Α & Β. β) Για τις ΟΜΑ ΕΣ Γ,,Ε & ΣΤ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, την ηµέρα παράδοσης στο ήµο Πεντέλης, στο ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης ή τις Σχολικές Επιτροπές ήµου Πεντέλης, όπως αυτή πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 2

3 Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Γενικής ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(και η οποία αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του υπό προµήθεια καυσίµου). γ) Για την ΟΜΑ Α Ζ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης, για το σύνολο των λιπαντικών και των λοιπών υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης (ΟΜΑ Α Ζ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά των υλικών της µελέτης. Η προµήθεια υγρών καυσίµων, λιπαντικών & λοιπών υλικών είναι προϋπολογισµού ,42ευρώ (µε Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: ΆΡΘΡΟ 1 Ισχύουσες ιατάξεις Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 1) Τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4) Το Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ) : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου ΆΡΘΡΟ 2 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 1. Η προµήθεια υγρών καυσίµων (ΟΜΑ ΕΣ Α,Β,Γ,,Ε & ΣΤ) προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,12ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο ,52 ευρώ. 2. Η προµήθεια των λιπαντικών & λοιπών υλικών (ΟΜΑ Α Ζ) προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 8.130,00. ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 9.999,90ευρώ. 3. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Πεντέλης και των Ν.Π... και µέχρι τη διενέργεια του επόµενου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού. 4. Ειδικότερα η προµήθεια αφορά: 1. Την ΟΜΑ Α Α- Υγρά καύσιµα κίνησης ήµου Πεντέλης που περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια πετρελαίου κίνησης: ,00 λίτρα. β) Την προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης: ,00 λίτρα. 2. Την ΟΜΑ Α Β - Υγρά καύσιµα κίνησης ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης που περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης:1.222,00 λίτρα. 3

4 3. Την ΟΜΑ Α Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης ήµου Πεντέλης που περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης: ,00 λίτρα. 4. Την ΟΜΑ Α : Πετρέλαιο θέρµανσης ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης που περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης: ,00 λίτρα. 5. Την ΟΜΑ Α Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Πεντέλης που περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης: ,00 λίτρα. 6. Την ΟΜΑ Α ΣΤ: Πετρέλαιο θέρµανσης Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Πεντέλης που περιλαµβάνει: α) Την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης: ,00 λίτρα. 7. Την ΟΜΑ Α Ζ: Λιπαντικά & λοιπά υλικά που περιλαµβάνει: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ/ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 46. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 68. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 15W 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-96, B4-98.E3-96 CCMC D5). ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 10W ΟΧΕΙΟ 20 (lt) 1 (lt) 450,00 3, ,00 ΟΧΕΙΟ 20 (lt) 1 (lt) 450,00 3, ,00 ΟΧΕΙΟ 20 (lt) 1 (lt) 336,00 4, ,00 ΟΧΕΙΟ 20 (lt) 1 (lt) 290,00 5, ,00 5 AD-BLUE. ΟΧΕΙΟ 10 (lt) 1 (lt) 282,00 1,50 423,00 6 ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΟΧΕΙΟ 20(kg) 1(kg) 280,00 1,50 420,00 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 7 (συµπυκνωµένο). ΒΑΡΕΛΙ 235(kg) 1 (kg) 235,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ 8.130,00 ΦΠΑ 23% 1.869,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Ζ ΜΕ Φ.Π.Α ,90 Το είδος, η ποσότητα και οι προδιαγραφές των υγρών καυσίµων,των λιπαντικών & λοιπών υλικών αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ιακήρυξης. Τα προσφερόµενα υγρά καύσιµα, λιπαντικά & λοιπά υλικά θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - η οποία και θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 Χρόνος και τόπος διαγωνισµού Η κατάθεση και αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει δηµόσια στο ηµαρχείο Πεντέλης στο γραφείο της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών στην /νση Καλαµβόκη αρ. 2α. Μελίσσια Τ.Κ Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 7 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 πµ και ώρα λήξης η 10:30 πµ. 4

5 Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, δηµόσια στο ηµαρχείο Πεντέλης στην /νση Καλαµβόκη αρ. 2α. Μελίσσια Τ.Κ , σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µε σχετική έγγραφη ανακοίνωση της Επιτροπής ιαγωνισµού και η οποία θα σταλεί µέσω FAX στους ενδιαφερόµενους. ΑΡΘΡΟ 4 Επιτροπή ιαγωνισµού Πληροφορίες Αρµόδια επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», είναι το όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού) που έχει ορισθεί µε απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, απόφαση, διακήρυξη κ.λ.π) κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 9.00 π.µ. έως µ.µ. από το Γραφείο Προµηθειών του ήµου Πεντέλης, Καλαµβόκη 2 α Μελίσσια Τ.Κ (1 ς όροφος) µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. ΆΡΘΡΟ 5 Λήψη πληροφοριών 1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Αρµόδια υπάλληλος η κα Αναστασία Μυλωνά. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: FAX: ΆΡΘΡΟ 6 εκτοί στον ιαγωνισµό 1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. γ. Συνεταιρισµοί. δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: α. Τη φερεγγυότητά τους. β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. ΆΡΘΡΟ 7 ικαιολογητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση υγρών καυσίµων ή λιπαντικών & λοιπών υλικών, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης 5

6 αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκεια ισχύος 4 µηνών, ίση µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της µε αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Όταν η προσφορά αφορά µέρος (ΟΜΑ Α) των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. ε. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 6

7 όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκεια ισχύος 4 µηνών, ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισής του, αυτό µπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από το ήµο µε βάση την αριθµ. 2458/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β / ). γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου. Όταν συµµετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 7

8 5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόµενου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών αλλά και όλων των τευχών του συγκεκριµένου διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόµενου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον µεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόµενου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει και θα βεβαιώνεται ότι: α) η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. β) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. δ) η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ήµο και ότι τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει είναι ακριβή. 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόµενου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει: α) την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκοµίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας εφόσον υπάρχουν των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων. 8

9 β) την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε το Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/ ) : Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από την αρµόδια υπηρεσία (αφορά τις οµάδες Α,Β,Γ..Ε & ΣΤ). γ) τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου/πρατηρίων υγρών καυσίµων από τα οποία θα γίνεται η προµήθεια των υγρών καυσίµων (αφορά τις οµάδες Α,Β,Γ..Ε & ΣΤ). δ) ότι το πρατήριο/πρατήρια από το οποίο ο ήµος και το ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης θα προµηθεύεται τα υγρά καύσιµα των ΟΜΑ ΩΝ Α & Β βρίσκεται σε ακτίνα ίση ή λιγότερη των τεσσάρων (4) χιλιοµέτρων από την έδρα του ήµου Πεντέλης (Καλαµβόκη 2α, Μελίσσια Τ.Κ (αφορά τις οµάδες Α&Β). Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. ΆΡΘΡΟ 8 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών στις 7/1/2014 ηµέρα Τρίτη από ώρα 10:00 πµ µέχρι και 10:30πµ. 2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 3. Προσφορές που περιέρχονται στο ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 4. Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο ήµο µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 9

10 ΆΡΘΡΟ 9 Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: Α) Για τα υγρά καύσιµα (ΟΜΑ ΕΣ Α,Β,Γ..Ε & ΣΤ): i) ένα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε ΟΜΑ Α ΚΑΥΣΙΜΟΥ στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, ii) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Β) Για τα ελαιολιπαντικά κ.λπ. (ΟΜΑ Α Ζ): ο υποψήφιος θα υποβάλει µία προσφορά, µε ένα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης, για το σύνολο των λιπαντικών και των λοιπών υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης (ΟΜΑ Α Ζ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά των υλικών της µελέτης. Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη. 2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου ή λιπαντικού & λοιπών υλικών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 4. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσά ή ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των υγρών καυσίµων ή των λιπαντικών και λοιπών υλικών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 5. εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου, λιπαντικών & λοιπών υλικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίµου, λιπαντικών & λοιπών υλικών για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 6. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προµήθεια υγρών καυσίµων και των προς προµήθεια λιπαντικών & λοιπών υλικών του προϋπολογισµού είτε για κάθε µέρος αυτών - ΟΜΑ Α ξεχωριστά. ηλαδή θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαµβάνουν όλες τις ΟΜΑ ΕΣ των προς προµήθεια ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (της ΟΜΑ ΑΣ) που αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ιακήρυξης. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (της κάθε ΟΜΑ ΑΣ) που αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ιακήρυξης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται. 7. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε ΟΜΑ Α των προς προµήθεια ειδών. 10

11 ΆΡΘΡΟ 10 Προέλευση των υγρών καυσίµων-λιπαντικών & λοιπών υλικών 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους καυσίµου και λιπαντικού & λοιπών υλικών που προσφέρουν. 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου,λιπαντικού & λοιπών υλικών, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το ήµο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία µερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίµου ή λιπαντικού & λοιπών υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. ιύλιση και επεξεργασία του προσφερόµενου είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ηµοτικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. ΆΡΘΡΟ 11 Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων υγρών καυσίµων, λιπαντικών & λοιπών υλικών, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. 2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. ΆΡΘΡΟ 12 Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 11

12 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. ΆΡΘΡΟ 13 Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΆΡΘΡΟ 14 Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. ΆΡΘΡΟ 15 Φάκελος προσφοράς 1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Ο πλήρης τίτλος του ήµου που διενεργεί την προµήθεια. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (15.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό 12

13 θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για το κάθε είδους καυσίµου ή λιπαντικού & λοιπών υλικών σε ποσοστό έκπτωσης, σύµφωνα τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας. Περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά που δίδει τιµή σε ευρώ ή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου ή λιπαντικού & λοιπών υλικών. 10. Στην τιµή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρµανσης περιλαµβάνεται η αξία του προσφερόµενου προϊόντος, η µεταφορά και η παράδοση αυτού. ΆΡΘΡΟ 16 Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. ΆΡΘΡΟ 17 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του 13

14 τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων. 2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 3. εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωσηστο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. ΆΡΘΡΟ 18 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. ΆΡΘΡΟ 19 Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών. 3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 19.1 έως και 19.3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 14

15 ΆΡΘΡΟ 20 Αξιολόγηση προσφορών 1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: -Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. -Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. -Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος. 2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Για την προµήθεια των λιπαντικών & λοιπών υλικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για το ίδιο είδος λιπαντικού & λοιπών υλικών ή το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος υγρών καυσίµων και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Για τον προµηθευτή των υγρών καυσίµων της ΟΜΑ ΑΣ Α& Β ο ήµος Πεντέλης διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει τον διαγωνισµό σε προµηθευτή µε χαµηλότερο ποσοστό έκπτωσης, µόνο στην περίπτωση που η σχέση απόστασης από την έδρα του ήµου µε το πρατήριο είναι συµφέρουσα. Αυτή η επιλογή θα αποδεικνύεται µε τεκµηριωµένα τεχνοοικονοµικά στοιχεία. ΆΡΘΡΟ 21 Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: α. Την κατακύρωση της προµήθειας για κάθε είδος καυσίµου, λιπαντικού & λοιπών υλικών που προφέρει ο προµηθευτής. β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Την κατανοµή του κάθε είδους καυσίµου, λιπαντικού& λοιπών υλικών µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. 2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 15

16 γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. ΆΡΘΡΟ 22 Συνέχιση του διαγωνισµού Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. ΆΡΘΡΟ 23 Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/ Ο ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται 16

17 µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. ΆΡΘΡΟ 24 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος καυσίµου, λιπαντικού & λοιπών υλικών. β) Την ποσότητα. γ) Την τιµή. δ) Την Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα καύσιµα, τα λιπαντικά & λοιπά υλικά. ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου, λιπαντικού & λοιπών υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 17

18 ΆΡΘΡΟ 25 Σύµβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται από το ήµο και τα Ν.Π... οι σχετικές συµβάσεις που υπογράφονται από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. 2. Οι συµβάσεις συντάσσονται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τα προς προµήθεια καύσιµα, λιπαντικά & λοιπά υλικά και την ποσότητα. δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίµου και το ποσοστό έκπτωσης για την οµάδα τον λιπαντικών και λοιπών υλικών ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου, λιπαντικού & λοιπών υλικών. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίµου,λιπαντικού & λοιπών υλικών. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή. ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου, λιπαντικού & λοιπών υλικών. 3. Οι συµβάσεις καταρτίζονται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τις συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο κάθε ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή τους µε την οποία συµφωνεί ο κάθε ανάδοχος. Οι συµβάσεις δεν µπορούν να περιέχουν όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Οι συµβάσεις υπογράφονται, για το ήµο από το ήµαρχο και για τα Ν.Π... από τους προέδρους τους. 4. Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους µέχρι και τέσσερις (4) µήνες όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη της κάθε σύµβασης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 5. Οι συµβάσεις θεωρείται ότι εκτελέστηκαν όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. ΆΡΘΡΟ 26 Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% µε το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η ιακήρυξη ήτοι τέσσερεις (4) µήνες. β. Όταν η προσφορά αφορά µέρος (ΟΜΑ Α) των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του 18

19 ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. γ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υγρών καυσίµων και λιπαντικών & λοιπών υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. ΆΡΘΡΟ 27 Παραλαβή των υγρών καυσίµων-λιπαντικών & λοιπών υλικών 1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους υγρών καυσίµων, λιπαντικών & λοιπών υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους υγρών καυσίµων, λιπαντικών & λοιπών υλικών, η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των υγρών καυσίµων και λιπαντικών & λοιπών υλικών. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ήµο ή τα Ν.Π.., ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των υγρών καυσίµων και λιπαντικών & λοιπών υλικών χωρίς να υπολογίζεται σ αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ήµο ή τα Ν.Π... κλπ. για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των υγρών καυσίµων και λιπαντικών & λοιπών υλικών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους υγρών καυσίµων, λιπαντικών & λοιπών υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί 19

20 η σχετική παραλαβή µέσα στην προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ήµου και των Ν.Π... και εκδίδεται γι αυτό σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από το ήµο και τα Ν.Π... αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η αποθήκη του ήµου και των υπολοίπων, εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου και λιπαντικού & λοιπών υλικών και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ήµο ή τα Ν.Π..., δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκέντρωσης ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν µπορεί να συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: α. Το καύσιµο ή το λιπαντικό & λοιπά υλικά κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. β. Το καύσιµο ή το λιπαντικό & λοιπά υλικά παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µπορεί να παραληφθεί, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκέντρωσης ιοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής. γ. Η δευτεροβάθµια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το ήµο ή τα Ν.Π.... Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. ΆΡΘΡΟ 28 Χρόνος τόπος τρόπος παράδοσης 1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε χρονικό διάστηµα µίας ηµέρας, να εφοδιάσει το ήµο, το ΝΠ ΟΚΠΑ και τις Σχολικές Επιτροπές µε την παραγγελθείσα ποσότητα των υγρών καυσίµων,λιπαντικών& λοιπών υλικών. Η παράδοση των ποσοτήτων των υγρών καυσίµων,λιπαντικών & λοιπών υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ήµου και των υπολοίπων και κατόπιν έγγραφης εντολής του ήµου, του ΝΠ ΟΚΠΑ και των Σχολικών Επιτροπών. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίµου ή λιπαντικού & λοιπών υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 2. Ο ήµος, το ΝΠ ΟΚΠΑ και οι Σχολικές Επιτροπές του ήµου, δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ήµου και των υπολοίπων. 3. Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµάτων από τον χώρο εφοδιασµού και την αδυναµία του ήµου και του ΝΠ ΟΚΠΑ να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου 20

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ίασµος 03-02-2014 ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1562 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Ο ήµαρχος Ιάσµου Νοµού Ροδόπης διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό για την «προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:9.905 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Προμήθειας καυσίμων κίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

GR-Λαγκαδάς: Καύσιμα 2011/S 59-095724 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Λαγκαδάς: Καύσιμα 2011/S 59-095724 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95724-2011:text:el:html GR-Λαγκαδάς: Καύσιμα 2011/S 59-095724 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καυσίμων κίνησηςθέρμανσης & λιπαντικών έτους 2016 ΧΡΗΣΗ: 2016 ΑΡΙΘ. Πρωτ. 1260 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ: 41.100,00 με Φ.Π.Α. 23% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 06-Νοεµβρίου-2013 Αριθ. Πρωτ: -13390- Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κυρτζόγλου Ροζ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ 4-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 19992 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ 4-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 19992 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ 4-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 19992 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED Ε27 (Β ΦΑΣΗ)» Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 18586 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ----------------- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22661 / 2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ CPV:14430000-4 Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 68/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1828 Ημερομηνία: 31-01-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 68/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1828 Ημερομηνία: 31-01-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 586.300,59 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ελληνική Κυπαρισσία, 19/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2674 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 30/ 03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ 868 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 30/ 03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ 868 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 30/ 03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ 868 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ειδών Θερινής ένδυσης προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η» για το έτος 2016 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 8/5/2012 Αριθ. Πρωτ.: 5234 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 8/5/2012 Αριθ. Πρωτ.: 5234 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 8/5/2012 Αριθ. Πρωτ.: 5234 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα,Φθιώτιδος Πληροφορίες: ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΦΑΡΔΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 22343-50313

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 26.08.2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 051653 «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 30/4/2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ. : 16164 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθµ. Απόφασης: 358 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ:2/158886 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 3187 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/νση : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα : Τεχνικό ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Βόλος 20/9/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 249

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Βόλος 20/9/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Βόλος 20/9/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 249 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003594764 2015-12-30

15PROC003594764 2015-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ «Προμήθεια γραφικής ύλης, και ε υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων έτους 2016» Λιβαδειά 29/12/2015 Αρ Πρωτ.: 35763 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/14 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61013/30-09-2014 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.:..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 17-04-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.:.. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών» με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό προϋπολογισμού 1.006,222,56 με το Φ.Π.Α.».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών» με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό προϋπολογισμού 1.006,222,56 με το Φ.Π.Α.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών» με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό προϋπολογισμού 1.006,222,56 με το Φ.Π.Α.». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η : 5024/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.451,61 (πλέον Φ.Π.Α.) ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 15-01-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 05-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 5055 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5007/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α..Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α..Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 Καλαμαριά, 29/12/2016 Aριθ. πρωτ.: 5236 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα