ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι."

Transcript

1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός Κανονισμός Κείμενα Στρατηγικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 1. Γραμματεία Συνέλευσης Τ.Ε.Ι 53 Συνεδριάσεις 1954 Θέματα Στα μέλη του Συμβουλίου Στους Ενδιαφερόμενους και στις Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι για υλοποίηση. Σε επόμενη συνεδρίαση από όλα τα μέλη του Συμβουλίου. 5 Συνεδριάσεις 18 Θέματα 100% Στα Μέλη της Συν/σης Τ.Ε.Ι & στον πίνακα ανακοινώσεων Στους Ενδιαφερόμενους και στις Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι Από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα σύμφωνα με το νόμο. Εσωτερικός Κανονισμός Κείμενα Στρατηγικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 3. Τμήμα Προσωπικού 5 Αριθμός Προσωπικoύ που διαχειρίζεται 129 Κατανομή ΔΕΠ, Διοικητικοί, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κλπ Κατανομή Επιπέδου Σπουδών ΠΕ 16 ΤΕ 45 ΔΕ 58 ΥΕ 10 Ηλικιακή Κατανομή = 1, 30-34=9, 35-39=19, 40-44=35, 45-49=26, 50-54=28, 55-59=12, 60-=10

2 4. Οικονομική Υπηρεσία 2 Ύψος Προϋπολογισμού ,27 οικ.έτος 2009 Κατανομή Προϋπολογισμού σε Πρωτοβάθμιους Κωδικούς Κατανομή Προϋπολογισμού σε Τμήματα Ναί Όχι Ύψος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,83 οικ.έτος % Χρήση Διπλογραφικού Συστήματος ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΤS 5. Τμήμα Προμηθειών 10 Υπάλληλοι (5 στο Τμήμα Προμηθειών) Αριθμός και Ύψος Διαγωνισμών 14 διαγωνισμοί πρόχειροι μειοδ/κοί 1 πλειοδοτικός Κατανομή Διαγωνισμών ανά Τύπο 3 τακτικοί/2 διεθνείς ΚΑΕ: 0879,0845,1731,1611,7111,7123 Κατανομή σε Πρωτοβάθμιους Κωδικούς 7131,7124,7127//ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***** 100% Τήρηση Μητρώου Παγίων Τήρηση Αποθήκης και Παρακολούθηση Αναλωσίμων NAI NAI

3 6. Τεχνική Υπηρεσία 5 Αριθμός και Ύψος Έργων Κατανομή Έργων ανά Τύπο 100 % 27 έργα που ολοκληρώθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό ,45 και 9 έργα σε εξέλιξη με συνολικό προϋπολογισμό ,8. Τα έργα του τμήματός μας είναι έργα υποδομής. Υπάρχουν και τα έργα συντήρησης για τα οποία αναμένουμε απάντηση από το αντίστοιχο τμήμα για τον αριθμό τους και το ύψος τους. Έκταση Εγκαταστάσεων σε μ 2 Χωρική Κατανομή Εγκαταστάσεων Κατανομή Εγκαταστάσεων ανά Τύπο (Γραφεία, Εργαστήρια, κλπ) Αμαλιάδα : 3212 Αίγιο : (17.740,84 χρησιμοποιούνται τα 3610) Πάτρα: 55740,17 Ιερός Ναός: 69,51 Εστίες: 2549 Κτίριο Μιμόζα: Αίθουσες :1857,15 Γραφεία : 562,84 Αποθηκες:103,2 Νέα ΣΔΟ: Αίθουσες :820,04 Γραφεία : 203,74 Εργαστήρια:233,1 Νέα 3/οροφη: Αίθουσες :1364,66 Γραφεία : 219,44 Αποθήκες: 5,4 Νέα 2/οροφη: Αίθουσες :1865,74 Γραφεία : 206,12 Αποθηκες:5,4 Κτίριο Καραμανλή: Αίθουσες :1425 Γραφεία : 165,5 Αποθηκες:170,9 Κτίριο Η/Ε: Αίθουσες :698,88 Γραφεία : 148,8 Τηλ/κός Σταθμός: 90,2 Έπαυλη Κόλλα: Γραφεία : 151,6 Κτίριο Επ/κού Σχεδιασμού: Αίθουσες :908,18 Γραφεία : 149,7 Γυμναστήριο:309,7 Κτίριο ΣΕΥΠ-ΣΤΕ-Σκυροδέματος Αίθουσες :2221,29 Γραφεία : 453,4 Αποθηκες:50,2 Βιβλιοθήκη: 690,69 Κτίριο Η/Υ: Αίθουσες :590,91 Γραφεία : 80,1 Παλαιά ΚΑΤΕΕ: Αίθουσες :2316,56 Γραφεία : 1454,82 Εργαστήρια:5134,01 Αμφ/Συσκ: 468,41 Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας: 107,5 Γραφείο Διασύνδεσης: 120 Πολυδύναμο Κτίριο : Αίθουσες :164,04 Γραφεία : 218,85 Γυμναστήριο:330,87 Μετ/κοί θάλαμοι κ.λ.π. : 764,36 Αμφιθέατρα : 707,7 ΤΕΙ Αιγίου Αίθουσες :707,94 Γραφεία : 129,77 Εργαστήρια:785,17

4 Αμφ.: 137,2 Αποθήκες :50,95 Σ.Σπουδ. 104,89 Βιβλ: 24,22 ΤΕΙ Αμαλιάδας Αίθουσες :561,55 Γραφεία : 150,55 Εργαστήρια:341,85 Αμφ.: 187,75 Αποθήκες :97,92 Σ.Σπουδ. 104,89 Βιβλ: 24,22 7. Πληροφορική Υποδομή Αριθμός Σταθμών Εργασίας Κατανομή Σταθμών Εργασίας Έτος Κτήσης Χωρική Κατανομή (Γραφεία, Εργαστήρια, κλπ) Αριθμός και Μέγεθος Εργαστηρίων Αριθμός Κεντρικών Υπολογιστών Αριθμός Λογαριασμών Χρηστών 716 Βασικές Προσφερόμενες Υπηρεσίες (πχ Τηλεκπαίδευση) Εσωτερικό Δίκτυο (Αριθμών Θέσεων, Ταχύτητα) Σύνδεση στο Διαδίκτυο (Ταχύτητα) e-class, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10/100/1000 MBPS 1 GBPS 8. Βιβλιοθήκη Τρείς(3) Μόνιμοι Βιβλιοθηκονόμοι Ένας (1)με Σύμβαση 7 μηνών Τρείς (3) Δ.Ε Δ/κού Λογ/κού Ένας (1) Δ.Ε Τεχνικού Αριθμός Τόμων Τρέχοντες 178 Κλειστοί Σύνολο 280 Αριθμός Τίτλων Εντύπων Περιοδικών Αριθμός Τοπικών Βάσεων Δεδομένων 4 100Video 90 CD Πολυμεσικό Υλικό 60 DVD Άλλες Συλλογές Τύπος Πρόσβασης στο Υλικό (Ελεύθερη ή μη) Ελεύθερη Χωροθέτηση Βιβλιοθήκης (Ενιαία ή μη) Ύπαρξη / Μέγεθος Αναγνωστηρίου Συμμετοχή στο Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιθηκών Αριθμός Χρηστών (Δανεισμός, Διαδανεισμός) Χρήση Αναγνωστηρίου Ενιαία Ένα 300τ.μ Ένα 80 τ.μ Ναί Δανεισμός Διαδανεισμός 60 Μέση Χρήση Ηλ.. Υπηρεσιών

5 9. Εκδόσεις/Εκτυπώσεις 1 Αριθμός Τίτλων Συνολική ποσότητα Εκδόσεων Αριθμός Τίτλων - Συνολικός όγκος Παραδόσεων/Σημειώσεων Χειμερινό 2008 : 143 Εαρινό 2009 : 82 Χειμερινο2009 έως : 92 Από έως : Από έως : Περιορισμένη 10. Φοιτητική Μέριμνα Αριθμός - Συνολική ποσότητα Τίτλων Βιβλίων Αριθμός Σιτιζόμενων Φοιτητών Αριθμός Στεγαζομένων Φοιτητών Αριθμός Υποτρόφων 11. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Αριθμός Συνεργαζόμενων Φορέων Κατανομή Φορέων ανά Τύπο (Δημόσιο, Ιδιωτικό, μέγεθος κλπ) Αριθμός Τοποθετήσεων Κατανομή Τοποθετήσεων - ανά Τμήμα - ανά Τύπο Φορέα - με βάση τη Διάρκεια 12. Γραφείο Διασύνδεσης Αριθμός Συνεργαζόμενων Φορέων Κατανομή Φορέων ανά Τύπο (Δημόσιο, Ιδιωτικό, μέγεθος κλπ) Αριθμός Τοποθετήσεων Κατανομή Τοποθετήσεων ανά Τμήμα ανά Τύπο Φορέα

6 13. Γραμματείες Τμημάτων Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ Ε/Υ 3 Αριθμός Τμημάτων 1 18 Συμβούλια Τμήματος 6 Γεν.Συνελεύσεις 165 στο Συμβούλιο Τμήματος και 23 στις Γενικές Συνελεύσεις Καταγραφή και επικύρωση από τον Προϊστάμενο και τα μέλη του Συμβουλίου Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ 3 Αριθμός Τμημάτων 1 Ακαδ.έτος Συμβούλια Τμήματος 13 χειμ. 15 εαρινό με 115 θέματα. Γενικές Συνελεύσεις 5 Χειμ.6 εαρινό με 22 θέματα Ακαδημαϊκό έτος Συμβούλια Τμήματος 14 χειμ. 20 εαρινό με 94 θέματα. Γενικές Συνελεύσεις 6 Χειμ.6 εαρινό με 27 θέματα Τμήμα ΑΝΑΚΑΙΝ.ΑΠΟΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ 3 Αριθμός Τμημάτων 1 Συμβ.Τμήμ 38 και Γεν.Συν και 60 αντίστοιχα Εγκατάσταση και χρήση του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ι Πάτρας. Σπουδαστικό πρόγραμμα χρήση 100% Διαχείριση ΕΕΠ 100% Λοιπές Διοικητικές Εργασίες χρήση 90% Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος και στους ενδιαφερόμενους. Τα Πρακτικά των συλλογικών οργάνων καθαρογράφονται,υπογράφονται και υλοποιούνται. Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 4

7 Αριθμός Τμημάτων 1 24 Συμβούλια Τμήματος 6 Γενικές Συνελεύσεις 79 και 35 θέματα αντίστοιχα Μέτρια Κοινοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Υπογράφονται μετά την σύνταξή τους Ακριβή αποσπάσματα και ακριβή φωτοαντίγραφα. Τμήμα ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 Αριθμός Τμημάτων 18 Συμβούλια Τμήματος 10 Γεν. Συνελεύσεις 95 στο Συμβούλιο Τμήματος και 25 στις Γενικές Συνελεύσεις Καλή Κοινοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση Επικύρωση από τον Προϊστάμενο και τα μέλη του Συμβουλίου μετά τη σύνταξη τους Τμήμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 3 Αριθμός Τμημάτων 23 Συμβούλια Τμήματος και 10 Γενικές Συνελεύσεις 103 και 20 θέματα αντίστοιχα Στα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι και στους ενδιαφερόμενους. Υπογράφονται μετά την σύνταξη τους και υλοποιούνται με ακριβή αποσπάσματα και ακριβή φωτοαντίγραφα. Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4 Αριθμός Τμημάτων 21 Συμβούλια Τμήματος και 10 Γενικές Συνελεύσεις 94 και 23 θέματα αντίστοιχα Υπογράφονται μετά την σύνταξη τους και υλοποιούνται με ακριβή αποσπάσματα και ακριβή φωτοαντίγραφα.

8 Τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 εκ των οποίων ο ένας 3 ημέρες την εβδομάδα Αριθμός Τμημάτων 1 31 Γενικές Συνελεύσεις και 2 Συμβούλια Τμήματος 191 και 7 θέματα αντίστοιχα Μέτρια ανάλογα με την περίπτωση κοινοποιούνται στους αρμοδίους Υπογράφονται από όλα τα μέλη 1. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Μονίμων) 6 Αριθμός Απασχολούμενων σε Έργα 32 Ύψος Προϋπολογισμού ,87 Αριθμός Έργων 8 Κατανομή Έργων - με βάση τον Προϋπολογισμό - ανά Τύπο (Ερευνητικά, Αναπτυξιακά) - ανά Τύπο Φορέα Χρηματοδότησης (ΕΕ, Δημόσιο, Ιδιώτες) Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ), Αναβάθμιση και Επέκταση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πάτρας, Πρακτική Άσκηση σπουδαστών στο ΤΕΙ Πάτρας, Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ), Γραφείο Διασύνδεσης β Φάση, Ενθάρρυνση Καινοτομικών Εφαρμογών, Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών, Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ Συγχρηματοδοτούμενα - ανά Τμήμα που υλοποιεί Όλα τα τμήματα Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ), Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ), Παρουσίαση αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ, Αναβάθμιση και Επέκταση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πάτρας, Γραφείο Διασύνδεσης β Φάση, Πρακτική Άσκηση σπουδαστών στο ΤΕΙ Πάτρας, Ενθάρρυνση Καινοτομικών Εφαρμογών, με βάση τον Αριθμό Απασχολουμένων Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΝΑΙ Λογιστικό Σχήμα ΝΑΙ Τήρηση Μητρώου Παγίων ΌΧΙ Γραφείο Διαμεσολάβησης

9 15.Τμήμα Δημοσίων/ Διεθνών σχέσεων Αριθμός υπαλλήλων 2 Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το Ίδρυμα (π.χ. ERASMUS, TEMPUS κλπ.) 5 Ύψος προϋπολογισμού των προγραμμάτων (επιχορηγήσεις ΙΚΥ, ΕΕ κ.ά.) Αριθμός συνεργαζομένων ιδρυμάτων/φορέων εξωτερικού (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.) 115 Αριθμός μετακινουμένων φοιτητών (εισερχομένων/εξερχομένων) 103 Αριθμός μετακινουμένων μελών ΔΕΠ (εισερχομένων/εξερχομένων) Ξένες Γλώσσες Αριθμός Διδασκάλων 10 Ε.Π και 20 Ε.Ε.Μ Αριθμός Προσφερόμενων Μαθημάτων 13 (+) 13 Τμήματα Ορολογία Αριθμός Ξένων Γλωσσών. Διευκρινίστε ποιές από αυτές προσφέρονται 4 Αγγλικά,Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά τακτικά και ποιές μόνο περιστασιακά και άν υπάρχει ζήτηση από τους φοιτητές Πόσες και ποιές από αυτές προσφέρονται δωρεάν Όλες προσφέρονται τακτικά Όλες δωρεάν Διαθέσιμοι χώροι εκπαίδευσης Κατανομή Φοιτητών Εργαστήρια ΚΞΓΦΑ, 5 Αίθουσες Διδασκαλίες Τμημάτων (Ανά Τμήμα Εργαστηρίου) - ανά Γλώσσα / ανά Τμήμα Βαθμός χρήσης Πληροφορικής 50% Έλλειψη Ε.Τ.Π για στήριξη εργαστηρίων. Απαρχαιωμένος εξοπλισμός Η/Υ 17. Γυμναστήριο Αριθμός Διδασκάλων Αριθμός Προσφερόμενων Προγραμμάτων Διαθέσιμοι Χώροι - χαρακτηρισμός (π.χ. γήπεδο) - έκταση - εξοπλισμός - χωροθέτηση 2 Μόνιμοι,4 Αποσπασμένοι,1 Ωρομίσθιος. 1)Εκγύμναση στο Γυμναστήριο (Βάρη,Φυσική Κατάσταση), στους Φοιτητές,καθώς στο Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος. 2) Εκμάθηση Κολύμβησης και Πόλο. 3)Εκμάθηση Παραδοσιακών χορών. 4)Αθλοπαιδιές (Εκμάθηση τένις, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ping pong) Γυμναστήριο Τ.Ε.Ι Κολυμβητήριο Πεπανός, Ανοικτά γήπεδα Τ.Ε.Ι. 18. Άλλες Υπηρεσίες

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους

Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους 2008-2009 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Με αίσθηµα ικανοποίησης και µε την προσήκουσα ευθύνη, στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πράξη: Υποέργο: Ημερομηνία: 27/12/2012 Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

áðïëïãéóìüò áðïëïãéóìïò

áðïëïãéóìüò áðïëïãéóìïò - 1-2005 - 2006 áðïëïãéóìüò áðïëïãéóìïò ΤΕΙ Αθήνας ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα