1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)"

Transcript

1 Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου Φωτιάδης, Γ. Εργαστήριο ασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη. Η εργασία αυτή αποσκοπεί, βάσει βιβλιογραφικών πηγών, να αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου. Παράλληλα γίνεται σύγκριση των στοιχείων αυτών µε τα αντίστοιχα άλλων περιοχών της Ελλάδας. Η οικολογική αξία του Πηλίου έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων του. Η περιοχή συνδυάζει την πυκνή δασική βλάστηση φυλλοβόλα και παραποτάµια δάση και τους αναπτυγµένους θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων (maqui). Συνολικά στην περιοχή εµφανίζονται 3 ζώνες βλάστησης και έχουν διακριθεί 14 οικότοποι. Η χλωρίδα του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά taxa (τουλάχιστον 620) και περιλαµβάνει πολλά αρωµατικά φαρµακευτικά βότανα (πάνω από 50), ενδηµικά (µέχρι στιγµής έχουν καταγραφεί 23 ελληνικά ενδηµικά) και σπάνια είδη. 1. Εισαγωγή Το Πήλιο (1624 µ.) βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της Θεσσαλίας (νοµό Μαγνησίας), και εκτείνεται µε κατεύθυνση Β προς ΝΑ σχηµατίζοντας λωρίδα γης που διαχωρίζει τον Παγασητικό κόλπο µε το Αιγαίο. Το γεωλογικό υπόστρωµα αποτελείται κατά 70% από σχιστόλιθους (φυλλίτες και γνεύσιοι), ενώ το 30% αποτελείται από σερπεντίνες (Μουντράκης 1987). Η περιοχή του Πηλίου παρουσιάζει, ανάλογα µε τις επιµέρους περιοχές είτε κλίµα υγρό, που χαρακτηρίζεται από µεγάλης διάρκειας και πολύ θερµό καλοκαίρι, µε ήπιους χειµώνες και πολύ υγρές όλες τις εποχές του έτους, είτε κλίµα χερσαίο µεσογειακό, που χαρακτηρίζεται από πολύ θερµά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες. Το βιοκλίµα παρουσιάζει, αυξανοµένου του υψοµέτρου, µετάβαση από τον ασθενή µεσο-µεσογειακό προς τον υποµεσογειακό χαρακτήρα (Μαυροµµάτης 1980). Η περιβαλλοντική ποιότητα και η οικολογική σηµασία της περιοχής του Πηλίου καθορίζεται από σηµαντικά οικολογικά, οικονοµικά, ιστορικά και αισθητικά χαρακτηριστικά. Η οικολογική αξία έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων µε καλή έως άριστη δοµή και κατάσταση διατήρησης που υποστηρίζουν πλούσιες σε είδη κοινωνίες. Η περιοχή συνδυάζει την πυκνή δασική βλάστηση φυλλοβόλα και παραποτάµια δάση και την αναπτυγµένη maqui. Η χλωρίδα 1 του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά είδη, γεγονός γνωστό από την αρχαιότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα φαρµακευτικά βότανα (κατά τη µυθολογία στο Πήλιο ζούσε ο σοφός θεραπευτής Κένταυρος Χείρων) αλλά περιλαµβάνει και ενδηµικά και σπάνια είδη. 2. Μέθοδος έρευνας Συγγράµµατα που εξετάζουν συνολικά τη βλάστηση στην Ελλάδα, αντίστοιχα µε αυτά που υπάρχουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απουσιάζουν. Η έρευνα της βλάστησης, µε την ευρέως αποδεκτή µέθοδο του Braun-Blanquet, ξεκίνησε µόλις το 1964 (οι Krause et al. στη βόρεια Εύβοια), ενώ εκτάσεις δασών που είχαν περιγραφεί παλαιότερα (ο Mattfeld το 1927 περιγράφει στη βόρεια Ελλάδα µεγάλες εκτάσεις δασών 1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

2 σε πεδιάδες που είχαν τη µορφή ζούγκλας και σήµερα δεν υπάρχουν) δεν µελετήθηκαν ποτέ. Πρώτοι οι Horvat et al. (1974) δίνουν µια γενική εικόνα για το βαλκανικό χώρο, αν και τα στοιχεία που χρησιµοποιούν είναι περιορισµένα. O Ντάφης (1973) και αργότερα ο Αθανασιάδης (1986) ταξινοµούν τη βλάστηση της Ελλάδας βασισµένοι κυρίως στο µακροκλίµα και όχι σε εµπεριστατωµένες έρευνες. Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των ερευνών βλάστησης έχει αυξηθεί, αλλά υπολείπεται σηµαντικά στο να καλύψει την ποικιλοµορφία που παρουσιάζει η βλάστηση στην Ελλάδα. Πολλές µονάδες βλάστησης, αν και έχουν περιγραφεί φυσιογνωµικά, δεν έχουν µελετηθεί φυτοκοινωνιολογικά. Οι εµπεριστατωµένες έρευνες, που έχουν γίνει σε συγκεκριµένες περιοχές, είναι περιορισµένες σχετικά µε τον αριθµό τους και την έκταση που καλύπτουν. Η σηµαντικότητα της βλάστησης κάθε περιοχής δεν µπορεί να αξιολογηθεί, αφού µόνο µε το Natura 2000, έγινε προσπάθεια καταγραφής των οικοτόπων που βρίσκονται στην Ελλάδα. H συνολική εικόνα της ελληνικής χλωρίδας απουσιάζει, καθώς καµία πρότυπη χλωρίδα δεν καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η Flora Europaea (Χλωρίδα της Ευρώπης) και η µη ολοκληρωµένη σειρά Atlas Florae Europaea (Χλωριδικός Άτλας της Ευρώπης) δεν περιλαµβάνουν το Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο καλύπτεται από τη Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Χλωρίδα της Τουρκίας και των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου) (Χάρτης 1). Το έργο Mountain Flora of Greece (Ορεινή Χλωρίδα της Ελλάδας) περιλαµβάνει µόνο τις περιοχές µε υψόµετρο µεγαλύτερο από 1400 µ., ενώ το MedChecklist (χλωριδικός κατάλογος των χωρών της Μεσογείου) δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Σηµαντική πληροφορία περιλαµβάνεται σε δηµοσιεύσεις χλωρίδας και χλωριδικούς καταλόγους επιµέρους περιοχών, όπως ο χλωριδικός κατάλογος της Κρητικής περιοχής (Turland et al. 1993) κ.ά. NE: Βορειοανατολική Ελλάδα NC: Βόρεια κεντρική Ελλάδα NAe: Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου NPi: Βόρεια Πίνδος SPi: Νότια Πίνδος EC: Ανατολική Κεντρική Ελλάδα IoI: Νησιά Ιονίου WAe: Νησιά δυτικού Αιγαίου StE: Στερεά Ελλάδα Pe: Πελοπόννησος KiK: Κυκλάδες KK: Κρήτη-Κάρπαθος EAe: Νησιά ανατολικού Αιγαίου Σύµφωνα µε τη Flora Europaea η ΚΚ (Κρήτη - Καρπαθος) είναι ξεχωριστή χλωριδική περιοχή από την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ τα EAe (νησιά ανατολικού Αιγαίου), χλωριδικά ανήκουν στην Ασία. Για το λόγο αυτό τα φυτά που εµφανίζονται σ αυτή τη περιοχή καταγράφονται στη Flora of Turkey & East Aegean islands. Χάρτης 1. Χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας (σύµφωνα µε τη Flora Hellenica)

3 Η παλαιότερη βάση δεδοµένων µε είδη της ελληνικής χλωρίδας είναι η βάση δεδοµένων της IUCN, η οποία έχει ενσωµατωθεί στη βάση δεδοµένων του WCMC. Η βάση δεδοµένων της IUCN, και αργότερα της WCMC, βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και ενηµερώνεται διαρκώς µε την ενσωµάτωση διορθώσεων και συµπληρώσεων από τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσµο. Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει (Φεβρουάριος 1997) 1422 ελληνικά φυτικά taxa 2. Το 1994 η βάση δεδοµένων της Flora Hellenica περιλάµβανε στοιχεία για 5605 αυτοφυή και επιγενή 3 taxa. Καταγράφονται συστηµατικά όλες οι αναφορές για την ελληνική χλωρίδα που βρίσκονται είτε στη βιβλιογραφία είτε σε herbaria 4. Η βάση δεδοµένων παράγει χάρτες εξάπλωσης (dot maps) για όλα σχεδόν τα taxa της ελληνικής χλωρίδας. Για την έρευνα της βλάστησης και της χλωρίδας της περιοχής του Πηλίου, χρησιµοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές. Για τη βλάστηση του Πηλίου, στοιχεία δίνονται από τους Barbero & Quézel (1977), το Raus (1980) και από το πρόγραµµα Natura Για τη χλωρίδα του Πηλίου δηµιουργήθηκε χλωριδικός κατάλογος µε βάση τα συγγράµµατα που περιλαµβάνουν πληροφορίες για τα φυτικά taxa που υπάρχουν στο Πήλιο (Mountain Flora of Greece, Flora Hellenica vol. 1, 2) και ερευνητικές εργασίες που αφορούν συγκεκριµένα taxa (Krendl 1987, Papanicolaou & Zacharof 1980, Ζαχάρωφ-Πορπουτίδη 1987, Zielinski 1990). Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και µε βάση τις λίστες της IUCN, του Red Data Book καθώς και άλλων συγγραµµάτων, καταγράφηκαν τα ενδηµικά 5 taxa του Πηλίου. Παράλληλα δίνονται συγκριτικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο της Ελληνικής χλωρίδας. 3. Βλάστηση Στο Πήλιο σύµφωνα µε τις χαρτογραφήσεις των Ντάφης (1973), Horvat et al. (1974) και Αθανασιάδης (1986) εµφανίζονται τρεις ζώνες βλάστησης: 1) Η ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης, που καταλαµβάνει τα χαµηλότερα υψόµετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή εµφανίζονται θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων (maquis), φρύγανα κ.ά. Σύµφωνα µε το Raus (1980) τα maquis εντάσσονται φυτοκοινωνιολογικά στην κλάση Quercetea ilicis και στην τάξη Quercetalia ilicis. Αζωνικά εµφανίζονται συδενδρίες πλατάνου (Platanus orientalis). Στη ζώνη αυτή εµφανίζονται τα περισσότερα αυτοφυή αρωµατικά και φαρµακευτικά taxa, όπως τα Salvia fruticosa (φασκόµηλο), Thymus spp. (θυµάρι), Sideritis spp. (τσάι) κ.ά. 2) Η παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης, που καταλαµβάνει τα µέσα υψόµετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή εµφανίζονται δάση δρυός (Quercus frainetto) και δάση καστανιάς (Castanea sativa). Σύµφωνα µε το Raus (1980) τα δάση αυτά εντάσσονται στην κλάση Querco-Fagetea και στην τάξη Quercetalia pubescentis. Αζωνικά εµφανίζονται συδενδρίες πλατάνου (Platanus orientalis) και εξωζωνικά συστάδες οξιάς (Fagus sylvatica). Μέσα στα δάση της ζώνης αυτής υπάρχει σε µεγάλη αφθονία η άγρια µελιόνι (Melittis melissophyllum). 2 taxa, ο πληθυντικός του taxon: ταξινοµική µονάδα φυτών (π.χ. γένος, είδος, υποείδος, ποικιλία). 3 Επιγενή είναι τα είδη που έχουν µεταφερθεί από τον άνθρωπο σε περιοχές, όπου δεν είναι η φυσική τους εξάπλωση, και σήµερα αναπαράγονται και εξαπλώνονται σ αυτές τις περιοχές (π.χ. η συκιά, ο γερµανός κ.ά.) 4 Herbaria, πληθυντικός του herbarium: χώρος αποθήκευσης συλλεγµένων φυτικών δειγµάτων. 5 Ενδηµικά taxa µιας περιοχής, είναι τα taxa που εµφανίζονται µόνο µέσα στα όρια της περιοχής που αναφερόµαστε.

4 3) H ζώνη οξιάς, που εµφανίζεται πάνω από την παραµεσογειακή ζώνη και φτάνει ως τα δενδροόρια. Στη ζώνη αυτή κυριαρχεί η οξιά (Fagus sylvatica). Τα δάση αυτά σύµφωνα µε το Raus (1980) εντάσσονται στην κλάση Querco-Fagetea και στην τάξη Fagetalia sylvaticae. Στη ζώνη αυτή τα φαρµακευτικά taxa είναι λιγότερα και εµφανίζονται κυρίως στις παρυφές των δασών. Στο Πήλιο έχουν καταγραφεί περίπου 14 οικότοποι (Πίνακας 1). Σύµφωνα µε το Natura 2000 στο κεντρικό τµήµα του ορεινού όγκου εκτείνεται πυκνό δάσος οξιάς (Fagus sylvatica) µε άριστη δοµή και κατάσταση διατήρησης, που αποτελεί την επικρατούσα βλάστηση στα µεγαλύτερα υψόµετρα. Υπάρχουν επίσης σχηµατισµοί µε λεύκες (Populus tremula) και ιτιές (Salix caprea). Τα παράλια του Αιγαίου είναι πολυσχιδή και σχηµατίζουν κόλπους και όρµους. Η ανθρώπινη παρουσία είναι φανερή σε όλη την περιοχή. Κυρίως καλλιεργούνται οπωροφόρα, µηλιές, αχλαδιές, κερασιές, ροδακινιές αλλά και καρυδιές και αµυγδαλιές και, τα τελευταία χρόνια, ακτινίδια. Απαντούν επιπλέον αµπέλια και ελαιώνες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οικότοποι που έχουν καταγραφεί στο Πήλιο Όνοµα τύπων οικοτόπων Ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο Χαµηλές διαπλάσεις µε Euphorbia κοντά σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές Φρύγανα Sarcopoterium spinosum άση σκληρόφυλλων που χρησιµοποιούνται για βοσκή (dehesas) µε Quercus ilex Υποβαθµισµένοι πρινώνες (garrigues) Παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης άση οξιάς άση καστανιάς άση Quercus frainetto άση Platanus orientalis Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκµετάλλευση άση µε Quercus ilex Αζωνική βλάστηση σε ποταµούς µε ή χωρίς µόνιµη ροή, σε µορφή στοάς Με κυρίαρχα είδη Salix και Populetea albae Συστάδες µε Juniperus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους Συστάδες δάφνης Ζώνη οξιάς 4. Χλωρίδα 4.1 Χλωριδική ποικιλότητα Στο Πήλιο, µε τα µέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, υπάρχουν 620 taxa. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χλωρίδα της περιοχής δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά και τα taxa που εµφανίζονται στο Πήλιο πρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τα Από τα 620 taxa τα 12 είναι πτεριδόφυτα, τα 5 είναι γυµνόσπερµα και τα υπόλοιπα (603) είναι αγγειόσπερµα

5 (521 δικοτυλήδονα και 82 µονοκοτυλήδονα 6 ). Τουλάχιστον 50 από αυτά είναι φαρµακευτικά (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Μερικά φαρµακευτικά taxa που εµφανίζονται στο Πήλιο Επιστηµονική ονοµασία Κοινή ονοµασία (Ανάση 1976) Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium ceterach L. Σκορπιδόχορτο, σκορπιδάτσι, σκοπηροτήρι, σκορπίδι, χρυσόχορτο, αγριοσπάρτι Equisetum arvense L. Πολυτρίχι, πολυκόντυλο, πολυκόµπι Spermatophyta Gymnospermae Cupressaceae Cupressus sempervirens L. Κυπαρίσσι Juniperus communis L. ssp. communis Άρκευθος, κέδρα, αγριοκυπαρίσσι, ήµερος κέδρος Taxaceae Taxus baccata L. Ίταµος, ήµερο έλατο, δένδρο του θανάτου, "µίλος (κατά Θεόφραστο) και σµίλαξ (κατά ιοσκουρίδη)" Angiospermae Dicotyledonae Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertner Σκλήθρο, σκλήρα, κλήθρα Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. Γκολαρία, σαπουνόχορτα, χαλβαδόριζα, καλοστρούθι Cistaceae Cistus creticus L. Λαδανιά, αλάδανος, αληταριά, ήµερη κουνουκλιά, ήµερο κιστάρι, ακίσσαρος Compositae Bellis perennis L. Μπέλις η πολυετής, αστρουλάκη, ασπρολούλουδο, λιµονόχορτο, µαργαρίτα Tussilago farfara L. Βήχιο το σιτόφιδο, χαµόλευκο, γλυφοµάνα, βήχανι Cruciferae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Καπσάκιο το βαλάντιο, τσουρκιάς, τραγιά, αγριοκαρδαµούρα, αγριοκάρδαµο Ericaceae Arbutus unedo L. Κουµαριά Geraniaceae Geranium robertianum L. Γεράνιο το ροβερτιανο, γεράνιο, βρωµοσαρδέλα Guttiferae Hypericum perforatum L. Σπαθόχορτο, βάλσαµο, χελενοχόρταρο, βαλσαµάκι, περίκι, "άσκυρο (κατά ιοσκουρίδη)" Labiatae Melissa officinalis L. Μέλαινα, βαλλωτή, µελισσόχορτο, µελισσοβότανο, αγριοµέλισσα, κιτροβάλσαµο Melittis melissophyllum ssp. albida (Guss.) P. W. Ball Μελισσόφιλλο, άγρια µελιόνι Origanum vulgare L. Ρίγανη Sideritis raeseri Boiss & Heldr. ssp. raeseri Τσάι του βουνού Sideritis scardica Griseb. Τσάι του βουνού Teucrium chamaedrys L. ssp. chamaedrys Χεδρυά, τεούκριο Thymus longicaulis ssp. chaubardii (Boiss. & Heldr.) Jalas Θυµάρι Thymus sibthorpii Benth. Θυµάρι Lauraceae Laurus nobilis L. άφνη, βάγια Leguminosae Spartium junceum L. Σπάρτο, "σπάρτιον (κατά ιοσκουρίδη)" Oleaceae Olea europaea L. Ελιά Papaveraceae Chelidonium majus L. Χελιδόνιο, "χελιδόνιο (κατά ιοσκουρίδη)" Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Πεντάνευρο Platanaceae Platanus orientalis L. Πλατάνι, βλατένι Ranunculaceae Clematis vitalba L. Αµπελίνα, κουρµίνια, χελιδρονιά Rosaceae Fragaria vesca L. Φράουλα, χαµαικέρασο Geum urbanum L. Καρυοφύλι Rubus canescens DC. Βατοµουριά, Βάτος, Βατσινιά Rubus hirtus Waldst. & Kit. Βατοµουριά, Βάτος, Βατσινιά Rubus saxatils L. Βατοµουριά, Βάτος, Βατσινιά Salicaceae Salix alba L. Ιτιά, "σκλιάρος (κατ' Όµηρο)" Scrophulariaceae Veronica officinalis L. Βερόνικα Urticaceae Parietaria officinalis L. Παριετάρια, ανεµοκλεϊτί, περδικάκι, ανεµόκλαδο, παρθενούδι 6 Αναφέρονται και ως δικότυλα και µονοκότυλα.

6 Urtica dioica L. Valerianaceae Valeriana italica L. Violaceae Viola tricolor L. Monocotyledonae Liliaceae Ruscus aculeatus L. Τσουκνίδα Νάρδος, βαλεριανα, ζαµπούκος, µυριστική Πανσές Οξυµερσίνη, µερσίνη, αγριοµερσίνη, κουρελιά Orchidaceae Orchis spp. Αγρια ορχιδέα, σαλέπι εν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των φαρµακευτικών taxa του Πηλίου H βιοποικιλότητα της Ελλάδας σε επίπεδο φυτικών taxa, όπως αυτή εκφράζεται από τη σχέση αριθµού taxa και έκτασης της χώρας, είναι από τις υψηλότερες της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η ελληνική χλωρίδα περιλαµβάνει 6308 taxa (είδη και υποείδη), σύµφωνα µε τα ως σήµερα στοιχεία της βάσης δεδοµένων της Flora Hellenica, ενώ ο αριθµός των ειδών υπολογίζεται ότι είναι (Strid & Tan 1992). Προηγούµενες εκτιµήσεις έδιναν 5500 taxa (Rechinger 1965) και 5700 taxa (Ιατρού 1986). Η αύξηση του αριθµού των taxa κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται τόσο στην αναγνώριση νέων taxa όσο και στην πρώτη αναφορά από την Ελλάδα γνωστών taxa Εικόνα 1. Μερικά φαρµακευτικά taxa που εµφανίζονται στο Πήλιο (1: Equisetum arvense, 2: Plantago lanceolata, 3: Ruscus aculeatus 4: Capsella bursa-pastoris, 5: Hypericum perforatum, 6: Parietaria officinalis)

7 4.2 Ενδηµικά taxa Στο Πήλιο µε τα στοιχεία που είναι γνωστά µέχρι σήµερα υπάρχουν 23 ελληνικά ενδηµικά taxa (3,7%), 26 βαλκανικά ενδηµικά taxa (4,2%) και 29 υποβαλκανικά ενδηµικά taxa (4,7%) (Πίνακας 3). 1 2 Εικόνα 2. Μερικά ελληνικά ενδηµικά taxa του Πηλίου (1: Campanula incurvα, 2: Aubertia deltoidea) (Πηγή: Phitos et al. 1995) Πίνακας 3. Ενδηµικά taxa που εµφανίζονται στο Πήλιο Περιοχές εµφάνισης Ελλάδα Βαλκάνια Ιταλία Ανατολία Ρουµανία Άλλες περιοχές Gymnospermae Pinaceae Abies borisii-regis Mattf. Angiospermae Dicotyledone Aceraceae Acer heldreichii Orph. ex Boiss. Berberidaceae Berberis cretica L. Boraginaceae Alkanna graeca ssp. baeotica (A. DC.) Nyman Onosma heterophylla Griseb. Campanulaceae Campanula incurva A. DC. Caryophyllaceae Cerastium candidissimum Corr. Dianthus corymbosus Sm. Dianthus gracilis Sibth. & Sm. ssp. gracilis Dianthus haemetocalyx ssp. pruinosus (Boiss. & Orph.) Hayek Dianthus viscidus Bory & Chaub. Minuartia attica (Boiss. & Spruner) Viehr. ssp. attica Moenchia graeca Boiss& Heldr. Petrorhagia armerioides (Ser.) P. W. Ball & Heywood Petrorhagia illyrica (Janka) P. W. Ball & Heywood ssp. haynaldiana Silene gigantea ssp. rhodopea (Janka) Greuter Silene linoides Otth Silene multicaulis ssp. genistifolia (Halacsy) Melzheimer Silene tenuiflora Guss. Compositae Carlina frigida Boiss & Heldr. Centaurea pelia DC. Chondrilla ramosissima Sibth. & Sm. Crepis hellenica Kamari

8 Περιοχές εµφάνισης Ελλάδα Βαλκάνια Ιταλία Ανατολία Ρουµανία Άλλες περιοχές Hieracium cymosum ssp. heldreichianum Naegeli & Peter Hieracium pavichii Heufeel Leontodon cichoriaceus (Ten.) Sanguinetti Scorzonera crocifolia Sibth. & Sm. Crassulaceae Umbilicus chloranthus Boiss Cruciferae Aethionema saxatile ssp. oreophilum Andersson & al. Alyssum chalcidicum Janka Aubertia deltoidea (L.) DC. Aurinia saxatilis ssp. orientalis (Ard.) T. R. Dudley Cardamine acris Griseb. Erysimum drenowskyi Degen Erysimum graecum Boiss. & Heldr. Erysimum microstylum Hausskn. Malcolmia graeca ssp. hydraea (Heldr. & Halacsy) A. Stork Thlaspi rivale J. & C. Presl. Dipsacaceae Pterocephalus perennis Coulter ssp. perennis Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides ssp. heldreichii (Orph. ex Boiss) Alden Euphorbia deflexa Sibth. & Sm. Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L. Labiatae Phlomis samia L. Sideritis raeseri Boiss & Heldr. ssp. raeseri Sideritis scardica Griseb. Thymus sibthorpii Bentham Leguninosae Ebenus sibthorpii DC. Genista carinalis Griseb. Trifolium pignantii Fauche & Chaub. Linaceae Linum elegans Spruner ex Boiss. Papavaraceae Corydalis solida ssp. incisa Lidén Primulaceae Cyclamen graecum Link Soldanella pelia Raus Ranunculaceae Helleborus odorus ssp. cyclophyllus (A. Braun) Strid Nigella arvensis ssp. aristata (Sm.) Nyman Ranunculus psilostachys Griseb. Ranunculus rumelicus Griseb. Ranunculus sartorianus Boiss & Heldr. Ranunculus serbicus Vis. Rubiaceae Galium hellenicum Krendl Galium pseudaristatum Schur Saxifragaceae Saxifraga chrysospleniifolia Boiss. Scrophulariaceae Linaria peloponnesiaca var. parnassica (Boiss. & Heldr.) Halacsy Odontites linkii Heldr. & Sart. ex Boiss. Scrophularia canina ssp. bicolor (Sibth. & Sm.) Greuter Verbascum mallophorum Boiss. & Heldr. Veronica chamaedrys ssp. chamaedryoides (Bory & Chaub) M. A. Fischer Thymelaceae Frangula rupestris (Scop.) Schur Umbelliferae Geocaryum capillifolium (Guss.) Coss. Heracleum sphondylium ssp. ternatum (Velen.) Brummitt Monocotyledonae Graminae Poa bulbosa ssp. pseudoconcinna (Schur) Domin Iridaceae Crocus veluchensis Herbert Juncaceae Juncus thomasii Ten. Liliaceae Lilium chalcedonicum L. Άλλες περιοχές: Κύπρος, Κριµαία και Τσεχία

9 O αριθµός των ελληνικών ενδηµικών taxa είναι ιδιαίτερα σηµαντικός αν συγκριθεί µε άλλες περιοχές τις κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και λαµβάνοντας υπόψη ότι η χλωρίδα του Πηλίου δεν έχει µελετηθεί ενδελεχώς (Πίνακας 4). Πίνακας 4. Συµµετοχή των Ελληνικών, Βαλκανικών και Υποβαλκανικών ενδηµικών taxa στο Πήλιο και άλλες περιοχές ιαµέρισµα Περιοχή Ελληνικά ενδηµικά Βαλκανικά ενδηµικά (balc+subalc) Πελοπόννησος Κυλλήνη ( ηµόπουλος 1993) 12,8 10,1 Ανατ. Αιγαίο Νησίδες Αν. Αιγ. (Πανίτσα 1997) 2,2 4 Γεράνεια (Κωνσταντινίδης 1997) 8,8 2,4 Στερεά Ελλάδα Πατέρας (Κωνσταντινίδης 1997) 8,5 2,9 Κιθαίρων (Κωνσταντινίδης 1997) 8,4 4 Οίτη (Καρέτσος 2002) 6,7 13,7 Νότια Πίνδος Περτούλι (Μήνογλου 2000) 5,4 17,2 Κεντρική Ανατολική Πήλιο 3,7 8,7 Πρέσπες (Παυλίδης 1985) 1,8 11,5 Βορειοδυτική Ελλάδα Βόρας (Βολιώτης 1978) 2,2 12,8 Βέρµιο (Chochliouros & Georgiadis 2000) 3,1 16,7 Χολωµόντας (Βολιώτης 1967) 4,5 9,5 Κεντρική Βόρεια Ελλάδα Βερτίσκος (Παυλίδης 1982) 2,3 7,7 Πάικο (Αθανασιάδης & ρόσος 1990) 1,2 6,9 Κρούσια (Φωτιάδης & Αθανασιάδης 2004) 0,3 9,7 Βορειοανατολική Ελλάδα Μενοίκιο (Karagiannakidou 1991) 3,5 22,3 Ελατιά (Ελευθεριάδου 1992) 0,7 12,9 Στο Πήλιο η χλωρίδα δεν έχει καταγραφεί Ο αριθµός των ενδηµικών taxa της Ελλάδας ανέρχεται σε 742 σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες εκτιµήσεις (WWF and IUCN 1994), δηλαδή, ο ενδηµισµός ανέρχεται στο 15% της χλωρίδας. Ο αριθµός των ενδηµικών taxa είχε υπολογιστεί σε 1225 (Ιατρού 1986) και τελευταία αναφέρεται ότι φτάνει στα 1275 (Ιατρού 1996, αδηµοσίευτα δεδοµένα). Η απογραφή των ελληνικών ενδηµικών στη βάση δεδοµένων Chloris (Γεωργίου 1997) από το σύνολο σχεδόν των βιβλιογραφικών πηγών, ανεβάζει τον αριθµό των ενδηµικών ειδών σε 936, που αντιστοιχεί σε ενδηµισµό σε επίπεδο είδους %, ενώ ο αριθµός των ενδηµικών taxa (ειδών και υποειδών) φτάνει τα Η κατανοµή των ελληνικών ενδηµικών taxa και των τοπικών ενδηµικών (ενδηµικών σε µία περιοχή) σε φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Οι φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις µε το µεγαλύτερο αριθµό ελληνικών ενδηµικών taxa είναι κατά φθίνουσα σειρά η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα, αλλά η Κρήτη έχει το µεγαλύτερο αριθµό τοπικών ενδηµικών. Σε παρόµοια συµπεράσµατα ως προς τον ενδηµισµό των φυτογεωγραφικών υποδιαιρέσεων οδήγησε και η ανάλυση της Ορεινής Χλωρίδας της Ελλάδας (Strid 1986). Είναι φανερό ότι η νότια Ελλάδα υπερτερεί τόσο σε πλήθος ελληνικών όσο και τοπικών ενδηµικών φυτών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενδηµικών taxa απαντούν σε µία µόνο φυτογεωγραφική περιοχή.

10 Πίνακας 5. Κατανοµή των ενδηµικών και απειλούµενων taxa της ελληνικής χλωρίδας σε φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις (βάση δεδοµένων Chloris) Φυτογεωγραφική υποδιαίρεση Κωδικός Ενδηµικά taxa Τοπικά ενδηµικά taxa Απειλούµενα taxa Πελοπόννησος Pe Κρήτη KK Στερεά Ελλάδα StE υτικό Αιγαίο WAe Ανατολικό Αιγαίο EAe Κυκλάδες Cyc Κεντρική Β. Ελλάδα NC Νότια Πίνδος SPi Βόρεια Πίνδος NPi Ανατολική Β. Ελλάδα NE Ανατολική Κ. Ελλάδα EC Ιόνιοι Νήσοι IoI Βόρειο Αιγαίο NAe Το Πήλιο ανήκει στην Ανατολική Κ. Ελλάδα Ο αριθµός των ενδηµικών taxa δεν συσχετίζεται µε την έκταση των φυτογεωγραφικών περιοχών. Όταν οι φυτογεωγραφικές περιοχές συγκριθούν ως προς τον αριθµό των ενδηµικών ανά µονάδα έκτασης είναι φανερή η υπεροχή των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου, µε την Κρητική περιοχή να υπερτερεί πάλι σε τοπικά ενδηµικά είδη (Γεωργίου 1997). Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι µεταξύ νησιών στη Μεσόγειο, και ειδικά µεταξύ των νησιών του Αιγαίου, έχει βρεθεί ότι ισχύει θετική σχέση έκτασης και συνολικού αριθµού ειδών (γραµµική συσχέτιση µεταξύ λογαρίθµου του αριθµού ειδών και λογαρίθµου έκτασης) (Honer and Greuter 1988, Greuter 1991). 5. Συµπεράσµατα Η γεωγραφική θέση, το κλίµα, το πέτρωµα και το ανάγλυφο του Πηλίου επηρεάζει σηµαντικά στην εµφάνιση µεγάλης ποικιλότητας στη βλάστηση και τη χλωρίδα. Στο Πήλιο εµφανίζονται 3 ζώνες βλάστησης και 14 οικότοποι. Οι ζώνες βλάστησης από τα χαµηλότερα υψόµετρα προς τα υψηλότερα είναι: 1) η ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης, 2) η παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης, 3) η ζώνη οξιάς και 4) η ζώνη των ψευδαλπικών λιβαδιών. Φυτοκοινωνιολογικά η δασική βλάστηση εντάσσεται 1) στην κλάση Quercetea ilicis και την τάξη Quercetalia ilicis οι θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων (maquis), 2) στην κλάση Querco-Fagetea και την τάξη Quercetalia pubescentis τα δάση δυρός και τα δάση καστανιάς και 3) στην κλάση Querco-Fagetea και την τάξη Fagetalia sylvaticae τα δάση οξιάς. Στην περιοχή του Πηλίου καταγράφηκαν 620 taxa, αν και ο αριθµός τους πρέπει να είναι κατά πολύ µεγαλύτερος, αφού δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή της χλωρίδας. Από τα 620 taxa που βρέθηκαν, σηµαντικός είναι ο αριθµός των ελληνικών ενδηµικών taxa (23), ενώ 26 είναι βαλκανικά ενδηµικά και 29 είναι υποβαλκανικά ενδηµικά taxa. Βιβλιογραφία Αθανασιάδης, ΗΡ. Ν ασική Φυτοκοινωνιολογία. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. σελ. 109.

11 Ανάση, Ε Τα φαρµακευτικά βότανα της Ελλάδος. Έκδοση 3 η. Εκδόσεις Μακρή. σελ Barbero, M. & Quézel, P Les groupements forestiers de Grece Centro- Meridionale. Ecologia Mediterranea 2: Braun-Blanquet, J Pflanzensoziologie, Springer Verlag, 3 Auflage, Wien, pp Γεωργίου, Κ Βάση δεδοµένων Chloris, Πανεπιστήµιο Αθηνών Davis, P.H Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vols Edinburgh University Press, Edinburgh. Greuter, W Botanical diversity, endemism, rarity, and extinction in the Mediterranean area: an analysis based on the published volumes of Med-Checklist. Bot. Chron., 10: Greuter, W., Burdet, H.M. & Long, G. 1984, 1986, Med-Checklist. A critical inventory of vascular plants of the circum-mediterranean countries. Vols 1, 3, 4. Geneve and Berlin. Honer, D. & Greuter, W Plant population dynamics and species turnover on small islands near Karpathos (South Aegean, Greece). Vegetatio, 77: Ιατρού, Γ.Α Συµβολή στη µελέτη του ενδηµισµού της χλωρίδας της Πελοποννήσου. ιδακτορική διατριβή. Πάτρα. Jalas, J. & Suominen, J. (eds) Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Vols Helsinki University Printing House. Horvat, I. Clavać, V. & Ellenberg, H Vegetation Südosteuropas. Stuttgart. pp Krause, W., Ludwig, W. & Seidel, F Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans. 6 Vegetationsstudien in der Umgebung von Mantoudi (Euböa). Bot. Jahr. f Syst., Pflanzengesch. und Pflanzengeorg. 82: Mattfeld, J Aus Wald und Macchie in Griechenland. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 38: Μαυροµµάτης, Γ Το βιοκλίµα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίµατος και φυσικής βλάστησης. Βιοκλιµατικοί χάρτες. Ι..Ε.Α. Αθήνα. σελ.63 + χάρτες. Μουντράκης, Μ Γεωλογία της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη. σελ. 207 Ντάφης, Σ Ταξινόµηση της δασικής βλαστήσεως της Ελλάδος. Επιστ. Επετ. Τµ. ασολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 15(2): Nτάφης, Σ., Παπαστεργιάδου, Ε. & Λαζαρίδου, Θ Τεχνικός οδηγός Χαρτογράφησης, ίκτυο Natura Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. σελ Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S. & Greuter, W. (eds) The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Athens. pp Raus, Th Die vegetation Osthessaliens (Griechenland), III. Querco-Fagetea und azonale Gehölzgesellschaften. Bot. Jahrb. Syst. 101(3): Rechinger, K.H Der Endemismus in der griecheschen Flora. Rev. Roum. Biol., 10: Strid, A. & Tan, K. (eds.) 1997, Flora Hellenica vol Patra. Strid, A. (ed) Mountain Flora of Greece. Vol. 1. University Press, Cambridge. pp Strid, A. & Tan, K. (eds) Mountain Flora of Greece. Vol. 2. University Press, Edinburgh. Turland, N.J., Chilton, L. & Press, J. R Flora of the Cretan Area. Annotated Check List and Atlas. The Natural History Museum, HMSO, London. pp. 439.

12 Tutin, T.G. et al. (eds) Flora Europaea. Vols 2-5. Cambridge University Press. Tutin, T.G. et al. (eds) Flora Europaea. Vol 1, second edition. Cambridge University Press. WWF & IUCN, Centres of Plant Diversity. A Guide and Strategy for their Conservation. Vol. I. Europe, Africa, South West Asia and the Middle East. Davis Κόκκινος Κατάλογος της IUCN ( ιεθνής 'Ενωση για τη ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων) (1997). Κατάσταση διατήρησης των φυτών της Ελλάδας σύµφωνα µε τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του Παγκόσµιου Κέντρου Παρακολούθησης της ιατήρησης της Φύσης (WCMC). iaceae/hypericum/perforatum-1.jpg

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπανού Σοφία * 1, Βέρροιος Γεώργιος 1, Λιβανίου-Τηνιακού Αργυρώ 1, Γεωργιάδης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, TEI Λάρισας ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «ΦΥΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Τηλ.

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών   Τηλ. Βλάστηση της Ελλάδας Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών E-mail: dkchrist@upatras.gr Τηλ.: 2610 997277 Χλωρίδα: Το σύνολο των φυτικών ειδών μιας περιοχής. Βλάστηση:

Διαβάστε περισσότερα

Asyneuma giganteum. Ανάθεση Μελέτης: Περιφέρεια Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εκπόνηση Μελέτης: Κυριάκος Γεωργίου Πηνελόπη Δεληπέτρου

Asyneuma giganteum. Ανάθεση Μελέτης: Περιφέρεια Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εκπόνηση Μελέτης: Κυριάκος Γεωργίου Πηνελόπη Δεληπέτρου Asyneuma giganteum Ανάθεση Μελέτης: Περιφέρεια Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εκπόνηση Μελέτης: Κυριάκος Γεωργίου Πηνελόπη Δεληπέτρου ΑΘΗΝΑ 2000 Εισαγωγή - Η κατάσταση στην Ελλάδα Η μελέτη της σύγχρονης ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα

Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα Αδαμαντία Πυλαρά 1, Ελευθερία Καρατζά 1 & Γρηγόρης Ιατρού 1 1 Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περιεχόμενα Α. Περίληψη 2 B. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Β Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση Κωδικός Natura 2000: 8210 Περιγραφή. Ασβεστολιθικά

Διαβάστε περισσότερα

"Διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Στερεάς Ελλάδας"

Διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Στερεάς Ελλάδας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Στερεάς Ελλάδας" Επιστημονική Έκθεση Οικονομικός Απολογισμός Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΦΠ - 4006 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist Τα Φυτά της Ελλάδας Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ

ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ (O.T. 5, O.T. 11 και O.T. 16, O.T. 29) Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χλωρίδας µιας περιοχής της Ελλάδας. Παρουσίαση της πορείας της µελέτης και των αποτελεσµάτων.

Μελέτη της χλωρίδας µιας περιοχής της Ελλάδας. Παρουσίαση της πορείας της µελέτης και των αποτελεσµάτων. Μελέτη της χλωρίδας µιας περιοχής της Ελλάδας. Παρουσίαση της πορείας της µελέτης και των αποτελεσµάτων. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ, Βιολόγος, Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Πορεία της διατριβής και παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ιωάννης Μπαζός Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84 Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές χρήσεις φυτικών ειδών των λιβαδικών οικοσυστημάτων της περιοχής του Χελμού (Αροάνη όρη)

Εναλλακτικές χρήσεις φυτικών ειδών των λιβαδικών οικοσυστημάτων της περιοχής του Χελμού (Αροάνη όρη) Εναλλακτικές χρήσεις φυτικών ειδών των λιβαδικών οικοσυστημάτων της περιοχής του Χελμού (Αροάνη όρη) Α. Λεμπέση 1, Π. Βλάχος 2, Α. Π. Κυριαζόπουλος 1 και Γ. Φωτιάδης 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστημιούπολη Καισαριανή Βύρωνας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Τοποθεσία Έτος ίδρυσης Έκταση Γεωγρ. Μήκος Γεωγρ. Πλάτος Υψόμετρο Προσανατολισμός Πέτρωμα Κατώτερη θερμοκρασία Ανώτερη θερμοκρασία Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Fritilaria pontica Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση

Ενδημικά και προστατευόμενα φυτά διαρκής παρακολούθηση Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη φυτοκοινωνιολογική γνώση των ψευδαλπικών λιβαδιών: οι περιπτώσεις των Πιερίων ορέων και του όρους Μπέλες

Συμβολή στη φυτοκοινωνιολογική γνώση των ψευδαλπικών λιβαδιών: οι περιπτώσεις των Πιερίων ορέων και του όρους Μπέλες Συμβολή στη φυτοκοινωνιολογική γνώση των ψευδαλπικών λιβαδιών: οι περιπτώσεις των Πιερίων ορέων και του όρους Μπέλες Συμβολή στη φυτοκοινωνιολογική γνώση των ψευδαλπικών λιβαδιών: οι περιπτώσεις των Πιερίων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ. Καλλιέργειες και ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής του Πηλίου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ. Καλλιέργειες και ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής του Πηλίου ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ Καλλιέργειες και ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής του Πηλίου Πήλιο: Ένα πλούσιο οικοσύστημα Η ποικιλομορφία του οικοσυστήματος του Πηλίου, το οποίο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές.

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ Βιολόγοι, Υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης Σελίδα 2 από 58

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: Δ.Δ. Ακταίου, Δήμου Πατρέων,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες απ την αλπική χλωρίδα του Άθω

Εικόνες απ την αλπική χλωρίδα του Άθω Εικόνες απ την αλπική χλωρίδα του Άθω KEIMENO - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ Ένα από τα έλατα του βασιλιά Βόρη (Abies borisii-regis) στα 1600 μ. στα δασοόρια. Το αγρωστώδες του γένους Stipa λούζεται

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα K. Καραγιάννης, I. Θεοδωρίδης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Α. Ιώβη και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ι. Αναστασίου, Χ. Γεωργιάδης & Α. Λεγάκις Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες. Εκχυλίσεις

Συνεργασίες. Εκχυλίσεις 1 ΗΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ Βότανα Συνεργασίες Έρευνα Εκχυλίσεις 2 ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ MASTIHA Εκτεταμένηέρευναελληνικής χλωρίδαςσε συνεργασίαμε το Eργαστήριο Bιολογικής Γεωργίας της Γεωπονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Α Αλπικοί και υπαλπικοί ερεικώνες Κωδικός Natura 2000: 4060 Περιγραφή Μικροί, χαμηλοί ή ανορθωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

Η βλάστηση των ορεινών λιβαδικών περιοχών στο όρος

Η βλάστηση των ορεινών λιβαδικών περιοχών στο όρος Η βλάστηση των ορεινών λιβαδικών περιοχών στο όρος Μιτσικέλι Α. Γερασιμίδης και Γ. Κοράκης Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής - Γεωβοτανικής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: Ως ο Πίνακας αποδεκτών Δ Α Σ Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η υπ αριθμόν 1/2014

Π Ρ Ο Σ: Ως ο Πίνακας αποδεκτών   Δ Α Σ Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η υπ αριθμόν 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο 05-05-2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική φυσιολογία σπάνιων έναντι κοινών φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας. Comparative physiology of rare versus common plants of the Greek Flora

Συγκριτική φυσιολογία σπάνιων έναντι κοινών φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας. Comparative physiology of rare versus common plants of the Greek Flora Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 25 369 Συγκριτική φυσιολογία σπάνιων έναντι κοινών φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας 1 Μακρή Ν., 1 Γεωργίου Κ. & 2 Τρίγκας Π. 1 Τομέας Βοτανικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη

Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη Π.Δ. Πλατής Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e-mail: pplatis@fri.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ --------------------------------- ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ N. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ Είσοδος κοινού: Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι Γραφεία: Ιερά Οδός 401, Χαϊδάρι 124

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1. Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού Σχεδίου της ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της δράσης Α1 του προγράμματος:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1. Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού Σχεδίου της ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της δράσης Α1 του προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE10NAT/GR/000637 ANDROSSPA - MANAGEMENT OF THE SPA SITE OF ANDROS ISLAND TO ACHIEVE A FAVOURABLE CONSERVATION STATUS FOR ITS PRIORITY SPECIES ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δράση Α.1 Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ Γ ΜΕΡΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ Γ ΜΕΡΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 2012-2021

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ Έντυπο καταγραφής δεδομένων βλάστησης δειγματοληπτικών επιφανειών Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΒΔ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) Χλωρίδα Βλάστηση Αξιολόγηση - Διαχείριση

ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΒΔ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) Χλωρίδα Βλάστηση Αξιολόγηση - Διαχείριση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (ΒΔ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) Χλωρίδα Βλάστηση Αξιολόγηση - Διαχείριση ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ε - Z Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 109 Βιολογία Διατήρησης του απειλούμενου φυτού Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 1 Γεωργίου Κ., 1 Δεληπέτρου Π., 2 Καρέτσος Γ., 2 Τσαγκάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ. Αβραάμ 1, Κ. Θεοδωρόπουλος 2, Ε. Ελευθεριάδου 2, Α.Π. Κυριαζόπουλος 3, Ζ.Μ. Παρίση 1

Ε.Μ. Αβραάμ 1, Κ. Θεοδωρόπουλος 2, Ε. Ελευθεριάδου 2, Α.Π. Κυριαζόπουλος 3, Ζ.Μ. Παρίση 1 Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα φυτών υπορόφου: Η περίπτωση δάσους πλατυφύλλου δρυός (Quercus frainetto Ten.) του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη-Βραστάμων Χαλκιδικής Ε.Μ. Αβραάμ 1, Κ. Θεοδωρόπουλος 2, Ε. Ελευθεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Η χλωρίδα της περιοχής Στενά Καλαμακίου του Δικτύου Φύση 2000

Η χλωρίδα της περιοχής Στενά Καλαμακίου του Δικτύου Φύση 2000 Η χλωρίδα της περιοχής Στενά Καλαμακίου του Δικτύου Φύση 2000 Ε. Ελευθεριάδου 1, Κ. Θεοδωρόπουλος 1 και Ι. Τσιριπίδης 2 1 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών και Ανθοκομικών Ειδών

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών και Ανθοκομικών Ειδών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών και Ανθοκομικών Ειδών Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» «Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» Θέμις Νασοπούλου MSc Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων Λιτόχωρο 7-8/12/2013, «Ελληνο- Γερμανικό Φόρουμ Ορεινής Πεζοπορίας» www.olympusfd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com

Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com Διάκριση χορτολιβαδικών εκτάσεων από χέρσους αγρούς με χλωριδική ανάλυση στην προστατευόμενη περιοχή του όρους Παρνασσός. Νικόλαος Μάνιος Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5, Άμφισσα email:nimanios@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείμενο της ομιλίας Σημασία των αρωματικών φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Χλωρίδα και οικότοποι της Οίτης

Χλωρίδα και οικότοποι της Οίτης Χλωρίδα και οικότοποι της Οίτης Έργο: Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) 1 2 * Περίληψη της πρότασης (κλικ εδώ). Προς: 1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) Κοινοποίηση:1) Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιά της Μεσογείου είναι τα πελάγη της... Ο μοναδικός της χαρακτήρας όμως κρύβεται στα βουνά της.

Η καρδιά της Μεσογείου είναι τα πελάγη της... Ο μοναδικός της χαρακτήρας όμως κρύβεται στα βουνά της. Α. Τριχάς ΜΦΙΚ Η καρδιά της Μεσογείου είναι τα πελάγη της... Ο μοναδικός της χαρακτήρας όμως κρύβεται στα βουνά της. Εκτός από τις επίπεδες ερημικές εκτάσεις στο κέντρο της βόρειας Αφρικής, όλες οι μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες και μέγιστες ημερήσιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις γυρεοκόκκων (± τυπικό σφάλμα) των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Σηµαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή των Λευκών Ορέων (GR4340008)

Πίνακας 1: Σηµαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή των Λευκών Ορέων (GR4340008) Πίνακας 1: Σηµαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή των (GR4340008) α/α 1 2 3 4 Acantholimon adrosaceum (Jaub. & Spach) Boiss. Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton Allium bourgeaui Rech.f. subsp.creticum Bothmer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Cynoglossum montanum ssp. extraeuropaeum Boraginaceae Κυνόγλωσσο Ιθαγενές 32 Cyprinia gracilis Apocynaceae Αρκογιασεμή Στενοενδημικό 33 Dactylorhiza

Cynoglossum montanum ssp. extraeuropaeum Boraginaceae Κυνόγλωσσο Ιθαγενές 32 Cyprinia gracilis Apocynaceae Αρκογιασεμή Στενοενδημικό 33 Dactylorhiza Λίστα ειδών σε Ανθοφορία ή με Ενδιαφέρουσα Καρποφορία (Ιούνιος) Α/Α Επιστημονική Ονομασία Οικογένεια Κοινή Ονομασία Κατάσταση Εξάπλωσης Ανθοφορία Καρποφορία 1 Acer obtusifolium Sapindaceae Σφένταμνος Ιθαγενές

Διαβάστε περισσότερα

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟ ΩΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑΤΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟ ΩΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑΤΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΩΡΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΩΝ (Quercus spp., Abies cephalonica) ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Κ. ΕΛΛΑ Α)

ΧΛΩΡΙ ΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΩΝ (Quercus spp., Abies cephalonica) ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Κ. ΕΛΛΑ Α) ΧΛΩΡΙΙΚΗ ΚΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΩ (Quercus spp., Abies cephalonica) ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΟΥΛΙΣ (Κ. ΕΛΛ) ηµήτριος Σαµαράς (1), Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος (1) και Ελένη Ελευθεριάδου (1) (1): ριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων της περιοχής «Στενά Καλαμακίου» του δικτύου «Φύση 2000»

Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων της περιοχής «Στενά Καλαμακίου» του δικτύου «Φύση 2000» Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων της περιοχής «Στενά Καλαμακίου» του δικτύου «Φύση 2000» Κ. Θεοδωρόπουλος 1, Ε. Ελευθεριάδου 1 και Ι. Τσιριπίδης 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών

Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών ΗΜΕΡΙΔΑ «ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, Κομοτηνή, 3-2-2014 Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.Ο.Γ. - Π.Σ.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ

ΕΝ ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Ηράκλειο, Νοέµβριος 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΣΑΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης Γυμνάσιο Πλωμαρίου Σχολικό Έτος 2007-08 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Το δάσος του Αμπελικού ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Γ. Φωτιάδης, Α. Κυριαζόπουλος και Ι. Φραγκάκης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης

Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης Οι ζώνες βλάστησης των νησιών του Β. Αιγαίου Τα φυτά, προκειμένου να πετύχουν τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ TOY 2007 ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1006431 ΣΤΟΜΙΟ» Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1006431 ΣΤΟΜΙΟ» Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα