ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πίνακας Μελετών 1. Μ. Κολυβά, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων "στρατιωτών" και διερμηνέας στην υπηρεσία της Βενετίας (1452ci.-1532)», Θησαυρίσματα, 10(1973) G. Colasanti, M. Kolyvà, Provveditori alla fabbrica del Ponte di Rialto. Indice, Archivio di Stato, Venezia 1975, Μ. Κολυβά, «Άγνωστα στοιχεία ( ci.) για τη ζωή και το έργο του μονεμβασιώτη βιβλιογράφου και αντιγραφέα κωδίκων Γεωργίου Τρύφωνα», Λακωνικαί Σπουδαί, 3(1977) Μ. Κολυβά, Ε. Μοάτσος, «Αποκατάσταση Ναυπλιωτών και Μονεμβασιωτών προσφύγων στην Κρήτη το 1548», Byzantinische und Neugriechischen Jahrbücher, 22( ) Μ. Κολυβά, «Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου-Α», Μνήμων, 10(1982) Μ. Kolyvà, «Les Archives des Iles Ioniennes. Bibliographie orientative», Rassegna degli Archivi di Stato, XLVI(1986) Μ. Κολυβά, «Το Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου. Προβληματική για την αποκατάσταση και ανασύσταση του Αρχειοφυλακείου», Περίπλους, 11(1986) Μ. Kolyvà, «Ιl "Memorial di tutti libri di Camera dell isola di Zante" ( ). Problematica sulla ricostruzione dell "Archeiophylakeion" di Zante», Studi Veneziani, n. s., ΧΙΙΙ(1987)

2 9. Μ. Kolyvà, «La penetrazione della Repubblica Veneta nella contea palatina degli Orsini e nel ducato dei di Tocco nelle Isole Ionie. Dalla quarta crociata alla prima guerra venetoturca», Ιταλοελληνικά. Rivista di cultura greco-moderna, 1(1988) Μ. Κολυβά, Η Ζάκυνθος μεταξύ του α' και του γ' βενετο-τουρκικού πολέμου. Συμβολή στην πολιτική ιστορία και στην ιστορία των θεσμών, Αθήνα 1989, [Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή-Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας], (α. δ. δ.), α-ε Μ. Κολυβά, «Οι αλυκές στη Ζάκυνθο: παραγωγή και εκμετάλλευση (16 ος αι.)», Τα Ιστορικά. Hιstorica, 10(Ιούνιος 1989) Μ. Kolyvà, «Bibliographie Internationale des Guides et Annuaires relatifs aux Dépôts d Archives. Instrument Bibliographique pour la Grèce», Archivum, ΧΧΧVΙ (1990) Μ. Κολυβά, Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Οι πρώτοι τεχνικοί του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα, [Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας], 1989, Μ. Κολυβά, «Για τα Αρχεία της Αρχιτεκτονικής», Tεχνoλoγία, 4(1991) Μ. Κολυβά, Σχεδίασμα-Οδηγός των Γενικών Αρχείων του Κράτους, AA.VV., Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασίλειο Βλ. Σφυρόερα, Αθήνα 1992, (το ανάτυπο κυκλοφόρησε και σε αυτοτελή έκδοση, Αθήνα 1991, 1-46). 16. Μ. Κολυβά, «Επιλογή διατηρητέου αρχειακού υλικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες», AA.VV., Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους-1990, Αθήνα, [Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους-αρ. 19], 1991, Μ. Κολυβά, «Για το "Fontego" της Ζακύνθου (16 ος -17 ος αι.). Το πρόβλημα του επισιτισμού», AA.VV., Ο άρτος ημών ο επιούσιος: από το σιτάρι στο ψωμί, Γ τριήμερο εργασίας, Πήλιο Απριλίου 1992, Αθήνα, [Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα Ε.Τ.Β.Α.], 1993, Μ. Κολυβά, «Το Αρχείο του Αυτοκρατορικού Ρωσικού Προξενείου Κρήτης, χρ Πρώτη προσέγγιση-καταγραφή», AA.VV., Ροδωνιά. Αφιέρωμα στον Μ. Ι. MΑΝΟΥΣΑΚΑ, Α', Ρέθυμνο, [Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης], 1993,

3 19. AA.VV. [M. Kolyvà], Les Archives dans l Union Européenne: Rapport du groupe d experts sur les problèmes de coordination en matières d archives, Commission Européenne, Bruxelles 1994, Ι-ΧVΙΙ Μ. Κολυβά (επιμέλεια έκδοσης), Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα 1994, Μ. Κολυβά, «Χειρόγραφοι κώδικες μονών και ναών της Ζακύνθου στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας», AA.VV., Μονές της Ζακύνθου. Ιστορία- Αρχιτεκτονική-Τέχνη, A επιστημονική ημερίδα (16 Νοεμβρίου 1996), Πρακτικά, Ζάκυνθος 1998, Μ. Κολυβά, «"Varii siano li animi de li abitanti". Προσφυγικοί πληθυσμοί στη Ζάκυνθο (16 ος αι.)», AA.VV., Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της Ελληνολατινικής Ανατολής (Διεθνές Συμπόσιο, Αθήνα 8-11 Μαΐου 1997), επιμέλεια Χρ. Μαλτέζου, Βενετία, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας-Βιβλιοθήκη-αρ. 19], 1998, Μ. Κολυβά, «Κίνηση των λιμανιών της Πάτρας και της Γαστούνης (Μάιος- Ιούλιος 1699)», AA.VV., Η εκστρατεία του Morosini και το "Regno di Morea", Μονεμβασιώτικος Όμιλος, Γ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, επιμέλεια Χάρις Καλλιγά, Αθήνα, [Βιβλιοπωλείον της Εστίας ], 1998, Μ. Κολυβά, «Le saline di Zante nel XVI secolo: aspetti produttivi e gestionali», AA.VV., Il Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie. Trasformazioni economiche, sociali e istituzionali nelle Isole Ionie, επιμέλεια Massimo Costantini, Roma 1998, Ευθ. Λέκκας, Μ. Κολυβά, Γ. Αντωνόπουλος, Ι. Κοπανάς, «Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Προσπάθεια ερμηνείας των περιγραφών των σεισμών και συσχέτισης με την υφιστάμενη γεωλογική δομή (14 ος -19ος αι.)», Annales Géologiques des Pays Helléniques, 37( ) Μ. Κολυβά, «Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου-Β», Τεκμήριον, 3(2001) Μ. Κολυβά, «Η δημιουργία και η παραγωγή αρχείου σε βιομηχανικό και επιχειρηματικό οργανισμό», Τεκμήριον, 3(2001)

4 28. Μ. Kolyvà, «Evaluation des programmes de conservation face aux catastrophes naturelles», AA.VV., CR-ROM, Actas, XIV Congreso Internacional de Archivos, Sevilla 2000, Madrid, [Ministero de Educacion, Cultura y Deport], Ευθ. Λέκκας, Μ. Κολυβά, Γ. Αντωνόπουλος, Ι. Κοπανάς, «Οι καταστροφές στο κάστρο της Ζακύνθου από την εκδήλωση σεισμών και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων», AA.VV., Πρακτικά Στ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, ΙΙΙ, Αθήνα 2002, Μ. Κολυβά, «Οι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και χαρακτήρες των εγγράφων ως στοιχεία των επιτομών», AA.VV., Σεμινάριο εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της έρευνας των μεταβυζαντινών αρχείων. 2. Η ανάγκη και η τεχνική των επιτομών. Nécessité et techniques des regestes, (Βενετία 7-8 Δεκεμβρίου 2001), Βενετία, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Centre d Etudes Byzantines, Néo-helléniques et Sud-Εst Européennes], 2003, Μ. Κολυβά, «"Catastico delle chiese greche". Καταστίχωση των ορθοδόξων ναών και μονών της Ζακύνθου (το έτος 1637)», AA.VV., Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα, Θησαυρίσματα, 34(2004) Μ. Κολυβά, «Το Αρχείο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Το Αρχείο του Τμήματος Κίνησης Ασθενών, », Τεκμήριον, 8(2008) Μ. Κολυβά, Αρχειονομία. Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή, Αθήνα, [Εκδόσεις Πατάκη], 2009, M. Kolyvà, «" obbedir et esseguir tutti li infrascritti capitoli ". I Capitoli dell isola di Zante (fine Quattrocento-fine Settecento)», AA.VV., I Greci durante la Venetocrazia. Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII), Atti della Conferenza Internazionale, Venezia, 3-7 Dicembre 2007, επιμέλεια Χρ. Α. Μαλτέζου, Venezia, [Istituto Ellenico di Studi Byzantini e Postbyzantini di Venezia, Convegni-n. 13], 2009, Μ. Κολυβά, «Ελλάδα: Κέρκυρα και Παξοί», AA.VV., Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστημονική διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, επιμέλεια κειμένων Δέσποινα Βλάσση, Αγγελική Τζαβάρα, Αθήνα-Βενετία, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βιβλιοθήκη-αρ. 30], 2010, , ( : επιλογή εκδεδομένων πηγών και : οδηγητική βιβλιογραφία). 4

5 36. Μ. Κολυβά, «Ελλάδα: Ζάκυνθος», AA.VV., Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστημονική διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, επιμέλεια κειμένων Δέσποινα Βλάσση, Αγγελική Τζαβάρα, Αθήνα-Βενετία, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βιβλιοθήκη-αρ. 30], 2010, , ( : επιλογή εκδεδομένων πηγών και : οδηγητική βιβλιογραφία). 37. Μ. Κολυβά, «Βενετία: Κρατικό Αρχείο», AA.VV., Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστημονική διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, επιμέλεια κειμένων Δέσποινα Βλάσση, Αγγελική Τζαβάρα, Αθήνα-Βενετία, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βιβλιοθήκη-αρ. 30], 2010, , ( : επιλογή εκδεδομένων πηγών και : οδηγητική βιβλιογραφία). 38. Μ. Κολυβά, «Βενετία: Μαρκιανή Βιβλιοθήκη», AA.VV., Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστημονική διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, επιμέλεια κειμένων Δέσποινα Βλάσση, Αγγελική Τζαβάρα, Αθήνα-Βενετία, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βιβλιοθήκη-αρ. 30], 2010, , ( : επιλογή εκδεδομένων πηγών και : οδηγητική βιβλιογραφία). 39. Μ. Κολυβά, Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Οργάνωση και σκοποί. Σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα, [Εκδόσεις Πατάκη], 2011, M. Kolyvà, «The Jews of Zante between the Serenissima and the Sublime Porte: The Local Community and the Jewish Consuls (16 th -17 th Centuries)», AA.VV., Μinorities in Colonial Settings. Jews in Venice s Hellenic Territories, , Mediterranean Historical Review, 27/2(2012), Μ. Κολυβά, «Κοινοτικοί θεσμοί στον αστικό και αγροτικό χώρο της Ζακύνθου (16 ος αι ος αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 10(2014) (υπό εκτύπωση) 42. Μ. Κολυβά, «Οι ελαιώνες της Κέρκυρας: βενετική πολιτική (16 ος αι.-17 ος αι.)», AA.VV., Οι ελαιώνες της Κέρκυρας, Κέρκυρα, [Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ερευνητικό πρόγραμμα Adriatic Olive-Grove], 2014, (υπό εκτύπωση). 43. Μ. Κολυβά, «Miracolo di san Marco. H Translatio Sancti Marci, η μονή των Στροφάδων νήσων και ο μωσαϊκός διάκοσμος του παρεκκλησίου των δόγηδων 5

6 (Partecipazio) στη βασιλική του αγ. Μάρκου στη Βενετία», Πρακτικά Ι Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κέρκυρα 2015 (υπό εκτύπωση). 6

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σπουδές Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδασκαλία Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Δημοσιεύσεις

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σπουδές Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδασκαλία Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα Δημοσιεύσεις Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τoμέας Βυζαντινών Ερευνών (Ερευνητικό Πρόγραμμα "Βυζάντιο και Δύση") Τόπος και έτος γέννησης: Λιξούρι Κεφαλονιάς, 1939. Σπουδές Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΑΑΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ*

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΑΑΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ* ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΑΑΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ* OL πρεσβείες των κοινοτήτων των βενετοκρατούμενων ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των 'Ηπειρωτών

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των 'Ηπειρωτών ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΈΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ (Νέα αρχειακά στοιχεία) ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των 'Ηπειρωτών (1700-1821) συνιστούν πολυσύνθετο φαινόμενο, πού μέχρι σήμερα έχει αποσπασματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση των Επτανήσων. με την Ελλάδα. 21 Μαΐου 1864. Γύρω από την Ένωση των Επτανήσων ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ένωση των Επτανήσων. με την Ελλάδα. 21 Μαΐου 1864. Γύρω από την Ένωση των Επτανήσων ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα 21 Μαΐου 1864 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γύρω από την Ένωση των Επτανήσων Ένας κατάλογος από την έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κέρκυρα 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Αρχιτέκτων IUAV DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά βιογραφικά στοιχεία...σ. 3 2. Επαγγελματική απασχόληση...σ. 3 3. Σπουδές...σ. 4-5 4. Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΝΕΤIΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΝΕΤIΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΝΕΤIΑΣ εκέµβριος 2009 - εκέµβριος 2010 1 2 Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Bυζαντινῶν καὶ Mεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Bενετίας Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΌΝΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥ ΧΆΝΔΑΚΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΌΝΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥ ΧΆΝΔΑΚΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΌΝΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥ ΧΆΝΔΑΚΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΕΝΕΤΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ Στη Βενετία μία από τις καμπάνες του Αγίου Μάρκου ονομαζόταν marangona, επειδή σήμαινε

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Sandro Tufano και μητέρα ενός παιδιού.

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα Sandro Tufano και μητέρα ενός παιδιού. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ- TUFANO (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1. Προσωπικά δεδομένα Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 14.8.1949, Ρόδος Δωδεκανήσου. Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.

Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι. Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.) Ελένη Τσουραπά Η µελέτη του συστήµατος διακυβέρνησης στο πολιτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Mπάδα Κωνσταντίνα Πατρώνυμο: Ευάγγελος Τόπος γέννησης: Aγρίνιο Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Θέση: Τακτική Kαθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ Eπίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΊΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ & ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 5 Καλωσόρισμα. 6 Διοργάνωση. 7 Πρόγραμμα. 12 Συμμετέχοντες. 15 Περιλήψεις & Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών. 39 Welcoming message

Contents. 5 Καλωσόρισμα. 6 Διοργάνωση. 7 Πρόγραμμα. 12 Συμμετέχοντες. 15 Περιλήψεις & Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών. 39 Welcoming message 1 2 3 Γενικές Πληροφορίες Περιεχόμενα Διοργάνωση συνεδρίου www.sylviaioannoufoundation.org 5 Καλωσόρισμα 6 Διοργάνωση 7 Πρόγραμμα Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 17-19 Οκτωβρίου 2014 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα