ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ, 7 (1984), σ Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσµός και οικισµοί της Πελοποννήσου, 13ος - 18ος αιώνας : 13ος - 18ος αι, εκδ. Εµπορική Τράπεζα, Αθήνα Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, L'évolution du peuplement (moyen age et temps modernes), στον τόµο Paysages d'achaie I: La valée du Peiros et la plaine occidentale, (Μελετήµατα 15), εκδ. Κ.Ε.Ρ.Α., Αθήνα 1992, σ Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιµ), L eau et les hommes en Méditerranée et en Mer Noire dans l antiquité de l'époque Mycénienne au règne de Justinien: actes de congres international, Athènes, mai 1988, εκδ. Centre de Recherches Neohelleniques - Centre National de Recherches Sociales, Αθήνα-Παρίσι 1992 Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Το εθνοπολιτισµικό φαινόµενο στην εποχή µας, στον τόµο Εθνική Συνείδηση και Ιστορική Παιδεία, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα 1994, σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «La construction du territoire: Négociation et Symbolique», Pouvoirs locaux et espaces, εκδ. Université de Provence, Communauté des Universités de la Méditerranée, Aix-en-Provence 1994, σ (από κοινού µε τους F. Bruyas, M. Leybourne, St. Misconneau, L. Papastefanaki). Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Géographie et démographie historiques de la Grèce: le problème des sources, Histoire et Mesure 1-2/1995, C.N.R.S., Παρίσι 1995, σ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Η ελληνική κοινότητα της Αλβανίας υπό το πρίσµα της ιστορικής γεωγραφίας και δηµογραφίας, στον τόµο Ο Ελληνισµός της Αλβανίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών-Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 1995, σ Χριστίνα Αγριαντώνη, Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Το Μεταξουργείο της Αθήνας, εκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1995, 171 σσ.

2 Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Υπόµνηµα περί των νησίδων «Λιµνιά-Ίµια» / Report on the «Limnia Imia» islets, δίγλωσση έκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα α έκδοση Φεβρ. 1996, 22 σσ., β έκδοση Νοέµβρ. 1996, σ. 28 σσ. Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Η Αθήνα του 19ου αιώνα: από επαρχιακή πόλη της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, πρωτεύουσα του Ελληνικού βασιλείου, στον τόµο Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 1996, σ Μάνη. Μαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία. Περιηγητές και επιστηµονικές αποστολές 15 ος -19 ος αι. Πρακτικά Συµποσίου, επιµέλεια Γ. Σαΐτας, εκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1996, 720 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, Η Μύκονος τον 17 ο οικονοµικές συναλλαγές, έκδ. ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1997, 540 σσ. αιώνα. Γαιοκτητικές σχέσεις και Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Αναπαραστάσεις του χώρου: Οι Κυκλάδες στους χάρτες (15 ος -18 ος αι.), στον τόµο Κυκλάδες- Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες, ΥΠΕΧΩ Ε-Υπουργείο Παιδείας-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών-Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Αθήνα 1998, σ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Η σήµανση του χώρου: Κυκλαδικά τοπωνύµια (13 ος -20 ος αι.), στον τόµο Κυκλάδες- Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες, ΥΠΕΧΩ Ε- Υπουργείο Παιδείας-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών-Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Αθήνα 1998, σ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Σύντοµη επισκόπηση της Λατινοκρατίας στις Κυκλάδες ( ), στον τόµο Κυκλάδες- Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες, ΥΠΕΧΩ Ε-Υπουργείο Παιδείας-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών-Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Αθήνα 1998, σ Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη των οικισµών στην περιοχή του Αλιάκµονα κατά την Τουρκοκρατία, εκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2000, 358 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, «όµηση και κοινοτική παρέµβαση στα νησιά του Αιγαίου, 17 ος - αρχές 19 ου αι.», π. Μνήµων, 23 (2001), σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «Το Χαλάνδρι κατά τον µεσοπόλεµο: Τεχνικές και επαγγέλµατα σε µία µικρή κοινότητα της Αττικής», Πρακτικά του 8 ου Συµποσίου Ιστορίας και

3 Λαογραφίας Αττικής, εκδ. Λαογραφικό Μουσείο Αµαρουσίου, Αθήνα 2001, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Όρια και σύνορα στην αγροτική γη του Αιγαίου στα χρόνια της οθωµανικής κυριαρχίας», π. Τα Ιστορικά, 36 (2002), σ Ευδοκία Ολυµπίτου, Η οργάνωση του χώρου στο νησί της Πάτµου (16ος-19ος αιώνας), Αθήνα 2002, ιδακτορική διατριβή, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 340 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Η κατάσταση των Ελλήνων. Ο πληθυσµός», στο τόµο Ιστορία του Νέου Ελληνισµού , επιµ. Β. Παναγιωτόπουλος, τ. 1, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, σ Βασίλης Παναγιωτόπουλος, O οικονοµικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωµανικής κυριαρχίας, στον τόµο: Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά µελετήµατα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Τοπωνύµια και µικροτοπωνύµια στα νησιά του Αιγαίου: όψεις της αντοχής της σήµανσης του τόπου στο χρόνο», στον τόµο Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά µελετήµατα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Κάστρο και Παλαιά Χώρα Μήλου: Η παράλληλη πορεία δύο οικισµών (15 ος -19 ος αι.)», στον τόµο Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά µελετήµατα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Συµβάσεις αγροληψιών στη Νάξο κατά τον 16 ο και 17 ο αιώνα», στον τόµο Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά µελετήµατα, Ιστορικά µελετήµατα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, «Το µετόχι της Πάτµου στον Στύλο Αποκορώνου και η αυτοκρατορική λύσις του 1196», στον τόµο Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Νέα Πικέρνη του ήµου Βουπρασίων: Το χρονικό ενός οικισµού της Πελοποννήσου τον 19ο αιώνα (και η περιπέτεια ενός πληθυσµού), στον

4 τόµο Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά µελετήµατα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «Η συγκρότηση ενός νησιωτικού οικισµού: Η Χώρα της Πάτµου κατά την περίοδο της οθωµανικής κατάκτησης», στον τόµο Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά µελετήµατα, Τετράδια Εργασίας 18, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «Ένα οδοιπορικό στη Σαρία της Καρπάθου: Ο χώρος και οι άνθρωποι», Πρακτικά του Β ιεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, Αθήνα 2003, σ Μιχ. Κοκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι: Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθυσµός στην Τουρκοκρατούµενη Ήπειρο ( ), Αθήνα 2003, 552 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, 15 ος - αρχές 19 ου αιώνα, Τετράδια Εργασίας 27, Αθήνα, έκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2004, 369 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Γαιοκτησία και σήµανση του χώρου στις Κυκλάδες (16 ος 18 ος αι.)», Πρακτικά του Β Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Ρέθυµνο, Μαΐου 2002): Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία µέχρι σήµερα, επιµ. Αστ. Αργυρίου, τ. 2, έκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2004, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Αστικές λειτουργίες στις νησιωτικές κοινωνίες των Κυκλάδων (17 ος αρχές 19 ου αιώνα)», Επιστηµονικό Συµπόσιο: Ελληνικός αστικός χώρος (4-5 Απριλίου 2003), έκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2004, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Ιστοριογραφικές χρήσεις των προ-στατιστικών µαρτυριών για τον πληθυσµό», Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, τ. 2, επιµ. Π. Κιτροµηλίδης, Τρ. Σκλαβενίτης, έκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2004, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Family and tax registers in the Aegean Islands during the Ottoman period», π. The History of the Family, 9 (2004), σ

5 ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Les sociétés insulaires de la mer Egée au temps de la domination ottomane: routes communes et trajectoires séparées», π. The Historical Review / La Revue Historique, 1 (2004), σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Το οικιστικό πλέγµα της περιοχής της Λιβαδειάς (τέλη 18 ου αρχές 19 ου αιώνα»), π. Τα Ιστορικά, 42 (2005), σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «ιαδροµές της ιστοριογραφίας στα νησιά του Αιγαίου. Το παράδειγµα των Κυκλάδων και η Σίφνος», Πρακτικά Β ιεθνούς Σιφναϊκού Συµποσίου, τ. 2 Βυζάντιο Φραγκοκρατία Τουρκοκρατία Νεότεροι Χρόνοι, Αθήνα 2005, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Ο Αργύρης Φιλιππίδης και η Μερική Γεωγραφία του. Ένα σχόλιο», π. Ο Ερανιστής, 25 (2005), σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «When an occupation becomes a way of life: Comments on sponge-fishing in the Dodecanese during the 19 th and 20 th century», Following the Nereids. Sea routes and maritime business, 16 th -20 th s., Αθήνα 2006, σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «Από την ορεινή Χώρα στην παραλιακή Σκάλα. Παρατηρήσεις για τη διαµόρφωση µιας νησιωτικής πόλης», Ιόνιος Λόγος, Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου (2007), σ Χριστίνα Αγριαντώνη, ηµήτρης ηµητρόπουλος (επιµ.), Σύρος και Ερµούπολη. Συµβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ος -20 ός αι., έκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2008, 274 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Limites intérieures dans l espace grec au temps de la domination ottomane. L aspect géographique des administrations politiques et ecclésiastiques», π. The Historical Review / La Revue Historique, 5 (2008), σ Ευδοκία Ολυµπίτου, La pesca nell Egeo: La pesca el il pesce nel XIX secolo, στο R. Gertwagen, S. Raicevich et al, Il mare. Com era. Atti del II Workshop Internazionale HMAP del Mediterranneio e Mar Nero, Cioggia 2008, σ Ευδοκία Ολυµπίτου, «Transgressions des frontières maritimes. Le cas des îlots du Dodécanèse», The Historical Revue / La Revue Historique INR/NHRF, v. 5 (2008), σ

6 ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Το Πήλιο και τα χωριά του (18 ος - αρχές 19 ου αι.)», στον τόµο Ο ναός της Αγίας Μαρίνας Κισσού. Ιστορία - Πολεοδοµία - Αρχιτεκτονική - Εικονογραφία, επιµέλεια Αλ. - Φ. Λαγόπουλος, εκδ. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Μύκονος 17 ος -18 ος αιώνας: Συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων µιας νησιωτικής κοινωνίας» στον τόµο Πρακτικά ιηµερίδας: Μελέτες και έρευνες για τη Μύκονο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου - Επιστηµονικό και Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων, Μύκονος 2009, σ Βασίλης. Παναγιωτόπουλος, Αρχείο Αλή πασά Συλλογής Ι. Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αµερικανικής Σχολής Αθηνών, µε τη συνεργασία του ηµ. ηµητρόπουλου και του Παν. Μιχαηλάρη, έκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., τ. Α , 809 σσ., τ. Β , 923 σσ., τ. Γ , 709 σσ., Αθήνα 2007, τ. Εισαγωγή-Ευρετήρια-Γλωσσάρι, Αθήνα 2009, 718 σσ. Ελένη Κυραµαργιού, Ευρετήριο ηµοτικού Αρχείου ραπετσώνας , έκδ. Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών / ΕΙΕ - ήµος ραπετσώνας, Αθήνα, Ελένη Κυραµαργιού, ''Καινούρια Ονόµατα - Καινούριος Χάρτης. Οι µετονοµασίες των οικισµών της Ελλάδας, '', Τα Ιστορικά 52 (2010), σ ηµητρόπουλος - Ευδοκία Ολυµπίτου (επιµ.), Ψαρεύοντας στις ελληνικές θάλασσες. Από τις µαρτυρίες του παρελθόντος στη σύγχρονη πραγµατικότητα, Τετράδια Εργασίας 33, έκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2010, 245 σσ. ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Τα νησιά του Αιγαίου την εποχή της µετάβασης από τη λατινική στην οθωµανική κυριαρχία, 15 ος -17 ος αιώνας», στον τόµο: Το Αιγαίο πέλαγος. Χαρτογραφία και Ιστορία, 15 ος -17 ος αιώνας, επιµέλεια Γ. Τόλιας, Αθήνα, έκδ. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας, 2010, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «On the settlement complex of Central Greece: an early nineteen-century testimony», π. The Historical Review / La Revue Historique 7 (2010), σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Οχυρωµατικές και οικοδοµικές εργασίες του Αλή πασά στην Πρέβεζα», Πρέβεζα Β, Πρακτικά του εύτερου ιεθνούς Συµποσίου για την

7 ιστορία και τον πολιτισµό της Πρέβεζας, επιµέλεια Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Χρήστος Σταυράκος, Πρέβεζα, έκδ. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ήµος Πρέβεζας, Ίδρυµα Ακτία Νικόπολις, 2010, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Χριστιανικές µονές και περιφερειακές οθωµανικές αρχές όψεις των τοπικών σχέσεων προστασίας», στον συλλογικό τόµο: Μοναστήρια, Οικονοµία και πολιτική από τους µεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιµέλεια Ηλίας Κολοβός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Μαρτυρίες για τον πληθυσµό της Νάξου, 17ος-19ος αι.», Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου: Η Νάξος δια µέσου των αιώνων, επιµ. Ι. Κ. Προµπονάς, Στεφ. Ψαρράς, Αθήνα 2013, σ ηµήτρης ηµητρόπουλος, «Πρόκριτοι ενός αγροτικού νησιού στα χρόνια των µεγάλων αναταραχών: Κέα, τέλη 18 ου αρχές 19 ου αι.», π. Τα Ιστορικά 59 (2013), σ Νίκος Βασιλόπουλος, Ελένη Μπενέκη, Ελένη Σαλουβάρδου,. ηµητρόπουλος, Άνδρος. Κτίζοντας µε το βλέµµα στη θάλασσα, Νησιωτικά Θέµατα 1, έκδ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2013, 95 σς.

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2011-12 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2011-2012) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17 0

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ZEH ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17 0 Σ-18 ΟΣ ΑΙ.) Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η συζήτηση γύρω από τις διάρκειες των δομών φεουδαλικού τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Συνάντηση Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαίου, 2002)

Διεθνής Συνάντηση Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαίου, 2002) Διεθνής Συνάντηση Ο Ελληνικός Τύπος, 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Αθήνα, EIE, 23-25 Μαίου, 2002) το πλαίσιο του προγράμματος Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Αρχιτέκτων IUAV DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2004 με ικανοποιητική συχνότητα,

Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2004 με ικανοποιητική συχνότητα, Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2004 με ικανοποιητική συχνότητα, προσφέροντας την ευκαιρία διαλόγου και προβληματισμού πάνω σε μια ευρύτατη θεματολογία στον χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 Τοµέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας ΠΡΟ00 1 Κατερίνα Προσεµινάριο Ι. Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 5 Καλωσόρισμα. 6 Διοργάνωση. 7 Πρόγραμμα. 12 Συμμετέχοντες. 15 Περιλήψεις & Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών. 39 Welcoming message

Contents. 5 Καλωσόρισμα. 6 Διοργάνωση. 7 Πρόγραμμα. 12 Συμμετέχοντες. 15 Περιλήψεις & Βιογραφικά Σημειώματα Ομιλητών. 39 Welcoming message 1 2 3 Γενικές Πληροφορίες Περιεχόμενα Διοργάνωση συνεδρίου www.sylviaioannoufoundation.org 5 Καλωσόρισμα 6 Διοργάνωση 7 Πρόγραμμα Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 17-19 Οκτωβρίου 2014 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Mπάδα Κωνσταντίνα Πατρώνυμο: Ευάγγελος Τόπος γέννησης: Aγρίνιο Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Θέση: Τακτική Kαθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας

Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι.Τ.Ε. Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας Επιμέλεια - Εισαγωγή Ηλίας Κολοβός Μεταφράσεις Ηλίας Κολοβός Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.00-14.30 Παρασκευή: 8.00-14.00. Λουκία Φροσυνού Αναστασία Λαμπροπούλου

Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.00-14.30 Παρασκευή: 8.00-14.00. Λουκία Φροσυνού Αναστασία Λαμπροπούλου ALPHA BANK: ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1957-2014 ALPHA BANK: ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1957-2014 Η Έκθεση παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό Χώρο του Κεντρικού Κτηρίου της (είσοδος Πεσμαζόγλου 12 και Σταδίου 40) Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ

BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και κοινωνική ανθρωπολογία στο Cambridge University. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 9ος ΤΟΜΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 9ος ΤΟΜΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ 9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 9ος ΤΟΜΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Γύρω από έναν στίχο του Βιργίλιου: Η Σύρος στα νησολόγια (15ος - 17ος αιώνας)... 15

Γύρω από έναν στίχο του Βιργίλιου: Η Σύρος στα νησολόγια (15ος - 17ος αιώνας)... 15 Περιεχόμενα Χάρτες και ιστορίες...7 Γύρω από έναν στίχο του Βιργίλιου: Η Σύρος στα νησολόγια (15ος - 17ος αιώνας)....................... 15 Επτανησιακή Tοπογραφία...41 Πολίχνες στον αρχαίο δρόμο: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

2το Συμπόσιο με θέμα Der Zivilisationswortschatz im Südosteuropäischen Raum 1840-

2το Συμπόσιο με θέμα Der Zivilisationswortschatz im Südosteuropäischen Raum 1840- ΧΡΟΝΙΚΟ Συμπόσιο 7ο πολιτισμικό λεξιλόγιο στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης, 1840-1870 Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών - Βαλκανική Επιτροπή (Βιέννη, 1-3 Μαρτίου 2002) 2το Συμπόσιο με θέμα Der Zivilisationswortschatz

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.Εκπαίδευση 1.1 Προπτυχιακές σπουδές: Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.Εκπαίδευση 1.1 Προπτυχιακές σπουδές: Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Πατρώνυμο: Βασίλειος Τόπος γέννησης: Κρυονέρι Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Νεώτερη Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα