Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, 6 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, 6 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, 2 Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου, 3 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, 4 Ινστιτούτο Σιτηρών, 5 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, 6 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 7 Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ Ράλλη Π. 6, Π. Ζαμανίδης 1, Δ. Κοκκαλιάρη 1, Α. Ντούλης 2, Π. Κάτσαρης 3, Κ. Μπλαδενόπουλος 4, Γ. Ευγενίδης 4, Π. Δρογούδη 5, Θ. Σωτηρόπουλος 5, Κ. Καζαντζής 5, Ν. Σταυρόπουλος 6, Φ. Μπλέτσος 6, Κ. Κοτρότσης 6, Δ. Ρούσκας 7, Ι. Ακρίβος 7 1 η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες Αθήνα, 2011

2 Τα στοιχεία αφορούν στις συλλογές της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και ορισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων του ΕΘΙΑΓΕ, τα οποία απεικονίζονται παρακάτω. Συλλογές υπάρχουν και σε άλλα Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ. Λόγω του περιορισμένου χρόνου της ομιλίας γίνεται αναφορά σε ορισμένα από αυτά. Ελπίζουμε στις επόμενες συναντήσεις για τις τοπικές ποικιλίες να δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστεί η συλλογή και το έργο και των υπολοίπων. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Β. Ελλάδας & Ινστιτούτο Σιτηρών Ινστιτούτo Αμπέλου Αθηνών Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου

3 Τοπικές ποικιλίες (Landraces) «μιαμια τοπική ποικιλία αποτελεί ένα δυναμικό πληθυσμό ενός καλλιεργούμενου προέλευση, γενετικής προσαρμόζεται ευδιάκριτη βελτίωσης, τοπικά συστήματα καλλιέργειας». φυτικού είδους, ο οποίος ταυτότητα και καθώς συχνά και σχετίζεται με τα έχει ιστορική επίσημης γενετικά, στερείται ποικίλλει παραδοσιακά Επιπλέον είναι αποδεκτό ότι ενώ τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζονται συχνά, μεμονωμένη τοπική δεν είναι πάντα τοπική ποικιλία (Camacho Villa Camacho Villa et al παρόντα για et al., 2005). κάθε

4 Αξία των τοπικών ποικιλιών σήμερα Κατάλληλες για γεωργία χαμηλών εισροών Ευρεία γενετική αντοχή σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις Υψηλή ποιότητα Σύνδεση με την παράδοση και την επώνυμη μεταποίηση Ευρύτερη γενετική βιοποικιλότητας Μεγαλύτερη επιλογές ποικιλία παραλλακτικότητα σε οργανοληπτικές για και Διευρύνουν το δικαίωμα επιλογής του καταναλωτή προστασία της γαστριμαργικές

5 Αίτια εξαφάνισης των τοπικών ποικιλιών Νέες παραγωγικότερες ποικιλίες Περιορισμένη ανταπόκριση μηχανοποίηση στις αυξημένες εισροές και Νέα πρότυπα αγοράς (ομοιομορφία, τυποποίηση, παραγωγή - εμπορία κλίμακας) Μετάβαση από την κλειστή οικονομία της τοπικής αυτάρκειας στην ανοικτή ανταγωνιστική Ανταγωνισμός σε εθνικές και διεθνείς αγορές κυρίως με βάση το χαμηλότερο κόστος Απροθυμία ή αδυναμία αγορών για να προσφέρουν καλύτερες τιμές και καλύτερη ποιότητα τη

6 Συνειδητοποίηση της ανάγκης προστασίας τους Η συνειδητοποίηση στη δεκαετία του 70 του κινδύνου να χαθεί οριστικά μέσα σε λίγα χρόνια ο τεράστιος γενετικός πλούτος, που είχε δημιουργηθεί στη διαδρομή των αιώνων με τη φυσική και ανθρώπινη επιλογή, οδήγησε στη δημιουργία Τραπεζών Γενετικού Υλικού σε πολλές χώρες για τη διάσωσή του.

7 Προεδρικό Διάταγμα αριθμ.. 80, τεύχος Α, 40/ Κυριότερα άρθρα

8 Προεδρικό Διάταγμα αριθμ.. 80, τεύχος Α, 40/ Κυριότερα άρθρα

9 Προεδρικό Διάταγμα αριθμ.. 80, τεύχος Α, 40/ Κυριότερα άρθρα

10 Σκοπός της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και των άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων Η διατήρηση των εθνικών φυτικών γενετικών πόρων (τοπικών ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών και άγριων συγγενών με τα καλλιεργούμενα είδη), που απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος των επόμενων γενεών.

11 Σκοπός της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και των άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων Το υλικό συλλογής αποτελεί ένα πολύτιμο γενετικό απόθεμα για τη γενετική βελτίωση των καλλιεργειών και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.

12 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Δράσεις της Τράπεζας Γενετικού Υλικού Εξερευνητικές αποστολές και συλλογή σε εθνικό επίπεδο των φυτικών γενετικών πόρων Αναπολλαπλασιασμός γενετικού υλικού Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση Διατήρηση και προστασία Τεκμηρίωση και επεξεργασία δεδομένων Εθνικές και διεθνείς ανταλλαγές γενετικού υλικού και πληροφοριών Εκτός τόπου (Ex situ) Επί τόπου (Ιn n situ)

13 Δράσεις της Τράπεζας Γενετικού Υλικού Συλλογή, αναπολλαπλασιασμός, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση, διατήρηση και τεκμηρίωση των φυτικών γενετικών πόρων

14 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Εξερευνητικές αποστολές της Τράπεζας Γενετικού Υλικού για τη διάσωση και τη συλλογή του φυτικού γενετικού υλικού Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΕΘΙΑΓΕ, από το 1981 έως σήμερα, έχει οργανώσει και υλοποιήσει σημαντικό αριθμό εξερευνητικών αποστολών διάσωσης φυτικού γενετικού υλικού (rescue expeditions) σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη συλλογή των τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των άγριων αυτοφυών συγγενών ειδών τους. Προτεραιότητα δίνεται σε καλλιέργειες: o σημαντικές για τη διατροφή, o με μεγάλο βαθμό γενετικής διάβρωσης, o ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα.

15 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Στόχοι των εξερευνητικών αποστολών της Τράπεζας Γενετικού Υλικού Επισήμανση και έγκαιρη συλλογή του γενετικού υλικού του ελληνικού χώρου και εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος (Ex Ex situ) διατήρηση στις ψυκτικές εγκαταστάσεις της ΤΓΥ ή σε φυτείες υπαίθρου. Καταγραφή της γεωργικής βιοποικιλότητας. Επισήμανση περιοχών με σημαντικό γενετικό πλούτο και μελέτη συστημάτων για «επί τόπου» διατήρηση (In In situ conservation) αυτοφυών ειδών και άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον και για διατήρηση «στον αγρό» (On-farm conservation) των απειλούμενων παραδοσιακών ποικιλιών. Εκτίμηση του βαθμού γενετικής διάβρωσης των φυτογενετικών πόρων της χώρας και εισήγηση μέτρων αντιμετώπισής της.

16 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Κατηγορίες «εκτός τόπου» συλλογών της Τράπεζας Γενετικού Υλικού Ενεργός Συλλογή: αποθήκευση σπόρων (2 ο -4 ο C) για περίπου 10 έτη ή και παραπάνω ανάλογα με το φυτικό είδος. Το υλικό διατηρείται σε πάνινες ή χάρτινες σακούλες. Συλλογή Εργασίας: αποθήκευση σπόρων (2 ο -5 ο C) για πειράματα, επιλογές βελτιωτικών προγραμμάτων κλπ. Βασική Συλλογή: ασφαλής μακροχρόνια αποθήκευση σπόρων (-21 ο C) για τουλάχιστον 20 έτη. Το υλικό διατηρείται σε πλαστικοποιημένα φύλλα αλουμινίου ή σε μεταλλικά ανοξείδωτα δοχεία.

17 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών που διατηρούνται στην ΤΓΥ (ενδεικτικός πίνακας) α.α. Γένος 1. Abelmoschus 2. Allium 3. Allium 4. Allium 5. Anethum 6. Apium 7. Arachis 8. Avena 9. Beta 10. Brassica 11. Capsicum 12. Cicer 13. Citrulus 14. Cucumis 15. Cucumis 16. Cucurbita 17. Cucurbita 18. Cucurbita 19. Cynara 20. Daucus 21. Dolichos 22. Gossypium 23. Helianthus 24. Hordeum 25. Lactuca 26. Lagenaria Είδος esculentus cepa porrum sativum graveolens graveolens hypogaea sativa vulgaris oleraceae annuum arietinum lanatus melo sativus maxima moschata pepo scholymus carota lablab hirsutum annuus vulgare sativa siceraria Κοινό Όνομα α.α. Γένος Μπάμια 27. Luffa Κρεμμύδι 28. Lathyrus Πράσο 29. Lens Σκόρδο 30. Lupinus Άνηθος 31. Medicago Σέλινο 32. Nicotiana Φιστίκι 33. Panicum Βρώμη 34. Petroselinum Παντζάρι 35. Phaseolus Λάχανο 36. Phaseolus Πιπεριά 37. Pisum Ρεβίθι 38. Raphanus Καρπούζι 39. Secale Πεπόνι 40. Sesamum Αγγούρι 41. Solanum Κολοκύθα 42. Solanum Κολοκύθα 43. Solanum Κολοκύθι 44. Sorghum Αγκινάρα 45. Spinacea Καρότο 46. Triticum Δόλιχος 47. Triticum Βαμβάκι 48. Vicia Ηλίανθος 49. Vicia Κριθάρι 50. Vicia Μαρούλι 51. Vigna Νεροκολοκύθα 52. Zea Είδος acutangula spp. culinaris spp. sativa tabacum miliaceum crispum coccineus vulgaris sativum sativus cereale indicum lycopersicum melongena tuberosum bicolor oleraceae aestivum durum ervilia faba sativa unguiculata mays Κοινό Όνομα Λούφα Λαθούρι Φακή Λούπινο Μηδική Καπνός Κεχρί Μαϊντανός Φασόλια Γίγαντες Φασόλια Μπιζέλι Ρεπάνι Σίκαλη Σουσάμι Τομάτα Μελιτζάνα Πατάτα Σόργο Σπανάκι Σιτάρι μαλακό Σιτάρι σκληρό Ρόβη Κουκί Βίκος Αμπελοφάσουλο Καλαμπόκι

18 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών που διατηρούνται στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού Πιπεριές Καπνά Ρόβη Καλαμπόκια Τσιμένι Λαθούρι Ασπρίτσα Σιτάρι Εντοπισμός Αμπελιού Ατζούρι

19 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών που διατηρούνται στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού Λούπινο Σκόρδα Πεπόνια Τομάτες Εντοπισμός Κοκκινόσταρου Συλλογή σιταριού Κεχρί Φασόλια σε αναβαθμίδες Αμπελοφάσουλα Νεροκολόκυθο

20 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού έχει αναλάβει δράσεις για την «επί τόπου» (In n situ) διατήρηση και έχει εκπονήσει μελέτες για έναν αριθμό ειδών-στόχων στόχων στις παρακάτω περιοχές. Όλυμπος (Beta nana) Μέστη (Triticum boeoticum & Aegilops speltoides var. ligustica) Σαντορίνη (Crocus cartwrightianus, Crocus laevigatus)

21 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Αμπελογραφική συλλογή Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού διατηρεί επίσης μία μεγάλη αμπελογραφική συλλογή υπαίθρου, που αποτελείται από αυτόχθονες παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου.

22 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Εμπορικές παραδοσιακές ποικιλίες Προήλθαν από επιλογή τοπικών πληθυσμών με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια Θρακιώτικο πεπόνι Πιπεριά Κολοκύθι μυτερό Αγία Παρασκευή Μπάμια Πυλαίας Πιπεριά Φλωρίνης

23 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Εμπορικές παραδοσιακές ποικιλίες Προήλθαν από επιλογή τοπικών πληθυσμών με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια Καρότο Νέα Μαγνησία Μελιτζάνα Λαγκαδά Τομάτα Μακεδονία Φασόλι Ζαργάνα Χρυσούπολής

24 Ινστιτούτο Σιτηρών: Διατηρεί τοπικές ποικιλίες από: Βρώμη Κριθάρι Σίκαλη Σιτάρι

25 Ινστιτούτο Σιτηρών: Καλαμπόκι-Τοπικές ποικιλίες

26 Ινστιτούτο Σιτηρών: Καλαμπόκι-Τοπικές ποικιλίες (ενδεικτικός πίνακας) COLLNUMB COLLCODE GENUS SPECIES ACCENAME ACQDATE ORIGCTY COLLSITE GR048/82 GRC 005 ZEA MAYS NTOPIO GRC LARISSA-VERDIKOUSSA GR066/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC TRIKALA-MILEA GR081/82 GRC 005 ZEA MAYS KALAMPOKI GRC TRIKALA-MESOHORI GR086/82 GRC 005 ZEA MAYS GORGOSPORO GRC TRIKALA-NERAIDA GR087/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC TRIKALA-NERAIDA GR088/82 GRC 005 ZEA MAYS KARAVISIO GRC TRIKALA-NERAIDA GR090/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC TRIKALA-NERAIDA GR096/82 GRC 005 ZEA MAYS ASPR.KALAM GRC KARDITSA-ARGITHEA ARGITHEA GR103/82 GRC 005 ZEA MAYS POPCORN GRC KARDITSA-ARGITHEA ARGITHEA GR104/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC KARDITSA-KERASIA KERASIA GR106/82 GRC 005 ZEA MAYS KAMPISIO GRC KARDITSA-KRYONERI KRYONERI GR107/82 GRC 005 ZEA MAYS KSIRIKO GRC KARDITSA-KRYONERI KRYONERI GR109/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC KARDITSA-KARITSA KARITSA GR118/82 GRC 005 ZEA MAYS KALAMPOKI GRC KARDITSA-AMARANTOS AMARANTOS GR120/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC KARDITSA-AMARANTOS AMARANTOS GR122/82 GRC 005 ZEA MAYS KONTOROKA GRC KARDITSA-NERAIDA GR126/82 GRC 005 ZEA MAYS KOKKINELI GRC KARDITSA-NERAIDA GR164/82 GRC 005 ZEA MAYS SIDIROKALA GRC LARISSA-KALLIPEFKI GR165/82 GRC 005 ZEA MAYS GRC LARISSA-KALLIPEFKI

27 Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών: Αμπέλι-Τοπικές ποικιλίες (ενδεικτικός πίνακας) COLLNUMB COLLCODE GENUS SPECIES ACCENAME ACQDATE ORIGCTY COLLSITE VT515 GRC 010 VITIS VINIFERA VOULGARICO GRC SERRES-PROTI VT114/83 GRC 010 VITIS VINIFERA GRENTZELO GRC IOANNINA-KOSTANIANI VT266 GRC 010 VITIS VINIFERA XEROKORIT GRC GREVENA-TRIKOMO VT506 GRC 010 VITIS VINIFERA SALOUA GRC RODOS ISL-AG.ISIDOROS VT509 GRC 010 VITIS VINIFERA MAVRANDREA GRC RODOS ISL-AG.ISIDOROS VT242 GRC 010 VITIS VINIFERA SAKI GRC MESSINIA-DARAS VT244 GRC 010 VITIS VINIFERA RODAKINO GRC MESSINIA-DARAS VT246 GRC 010 VITIS VINIFERA KROKOS GRC MESSINIA-DARAS VT247 GRC 010 VITIS VINIFERA M.KOLINIAT GRC MESSINIA-DARAS VT248 GRC 010 VITIS VINIFERA MAVROUDI GRC MESSINIA-DARAS VT249 GRC 010 VITIS VINIFERA MAVROMAT GRC MESSINIA-DARAS VT250 GRC 010 VITIS VINIFERA ASFAKA GRC MESSINIA-DROSSIA VT252 GRC 010 VITIS VINIFERA ELIA GRC MESSINIA-DARAS VT241 GRC 010 VITIS VINIFERA BOURNELES GRC MESSINIA-KEFALINOS VT215 GRC 010 VITIS VINIFERA KOUTSAVIT GRC ARKADIA-SKORTSINOS VT216 GRC 010 VITIS VINIFERA ASPROUDA GRC ARKADIA-SKORTSINOS VT095/83 GRC 010 VITIS VINIFERA STAFIDAMP GRC ZAKYNTHOS IS-LAGOPODO VT108/83 GRC 010 VITIS VINIFERA ARETI GRC ZAKYNTHOS IS-LAGOPODO

28 Αμπέλι-Τοπικές ποικιλίες Λαδικινό Ζαλοβίτικο Παμίδι Αρακλινός

29 Αμπέλι-Τοπικές ποικιλίες Ποταμίσι Μαυροτράγανο Μπεκάρι Πλατάνι

30 Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου: Διατηρεί: Συλλογή τοπικών ποικιλιών αμπέλου που βρίσκονται στον αμπελώνα του ΕΘΙΑΓΕ στον Αμπελούζο Μεσσαράς Ηρακλείου, όπως: Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μαντιλάρι, Βιδιανό, Βιλάνα, Πλυτό, Μοσχάτο Σπίνας, Σουλτανίνα. Επίσης, είναι διατηρητής της ποικιλίας Ιεράπετρας» και αγγουριάς «Κνωσού». πιπεριάς «καυτερή

31 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Διατηρεί: 66 ποικιλίες συκιάς η μεγαλύτερη συλλογή στη Μεσόγειο, 15 ποικιλίες ελιάς, τοπικές και από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 5 ποικιλίες μανταρινιάς, 400 περίπου είδη μυκήτων, πολλά εκ των οποίων εδώδιμα και καταγεγραμμένα για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο από το Ινστιτούτο, 200 είδη βακτηρίων και ζυμών,, 1 εκ των οποίων καταγράφηκε για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο, καθώς και 1 ιδιαίτερης γεωργικής αξίας για το οποίο έχει κατατεθεί και αίτηση στον Ο.Β.Ι. για κατοχύρωση της πατέντας χρήσης του.

32 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Συκιές-Τοπικές ποικιλίες α/α Ποικιλία 1 Καλαμών ή τσαπελοσυκιά 2 Καλαματιανά Ιστιαίας 3 Βαλοσυκιά 4 Λευκά μεγάλα Ανδρούσης 5 Βασιλικά μαύρα 6 Βασιλικά μελισσί ή άσπρα 7 Κύμης 8 Μακροκοτσανάτα 9 Πολίτικα Λέσβου 10 Περκούλια 11 Πρασινόσυκα Λέσβου 12 Λέσβου με μεγάλο μίσχο 13 Αϊδινιά 14 Ορμαθοσυκιά 15 Μαύρη δίφορη 16 Λιβανό 17 Μπουκνιά 18 Σμυρναϊκή 19 Καστανόσυκα Αρνάς Γυθείου 20 Στραβόλαιμου Μεσσηνία Ευβοίας Μυτιλήνη Μυτιλήνη Προέλευση Ανδρούσα Μεσσηνίας Ανδρούσα Μεσσηνίας Μεσόγεια Αττικής Μεσόγεια Αττικής Κύμη Ευβοίας Ιστιαία Ευβοίας Μυτιλήνη Μυτιλήνη Μυτιλήνη Πελοπόννησος Πελοπόννησος Ελλάδα Ελλάδα Σμύρνη Μυτιλήνη Γύθειο Πεταλίδι Μεσσηνίας Χαρακτηριστικά καρπού Πολύ νόστιμο, μεγάλο, ευρέως διαδεδομένο για αποξήρανση Πολύ νόστιμο, μεσαίο, για αποξήρανση Πράσινο, εύγευστο, μέτριου μεγέθους Πράσινο, πολύ μεγάλο μέγεθος, ιδιαίτερα γευστικό Μαύρο, ιδιαίτερα γευστικό, μεγάλο μέγεθος Μελισσί χρώμα, μεγάλο μέγεθος, ιδιαίτερα γευστικό Πράσινο, μεγάλο, διπλής χρήσης, αποξηραμένο ή νωπό Πράσινο, μεγάλος μίσχος, μέτριο μέγεθος Λευκοπράσινο πράσινο, νόστιμο, μέτριο μέγεθος Πράσινο, μέτριο μέγεθος, γευστικό Πράσινο ανοιχτό, μεγάλο μέγεθος, αρκετά γευστικό Πράσινο, μεγάλος μίσχος, μέτριο μέγεθος, γευστικό Λευκοπράσινο, μέτριο, πολύ γευστικό Λευκοπράσινο, μέτριο, γευστικό Μαύρο, γευστικό, μέτριο μέγεθος Μαύρο, μέτριο μέγεθος, γευστικό Μπορντοπράσινο, μέτριο μέγεθος, γευστικό Πράσινο ανοιχτό, μεγάλο μέγεθος, ιδιαίτερα γευστικό Μωβ, μικρό, πολύ νόστιμο Πράσινο, μεγάλο, γευστικό

33 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Συκιές-Τοπικές ποικιλίες Καλαμών ή Τσαπελόσυκα Βαλόσυκα Βασιλικά μαύρα Κύμης

34 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Συκιές-Τοπικές ποικιλίες Μακροκοτσανάτα Ιστιαίας Εύβοιας Πολίτικα Λέσβου Περκούλια Πρασινόσυκα Λέσβου

35 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Συκιές-Τοπικές ποικιλίες Μπουκνιά Σμυρναϊκή Καστανόσυκα Αρνάς Γυθείου Στραβόλαιμου

36 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Ελιές-Τοπικές ποικιλίες α/α 1 Κορωνέικη Ποικιλία 2 Καλαμών ή Αετονυχολιά 3 Καρυδολιά Χαλκιδικής 4 Αμφίσσης 5 Μαστοειδής ή Ματσολιά ή Τσουνάτη Προέλευση Μεσσηνία Μεσσηνία Χαλκιδική Άμφισσα Πελοπόννησος Περιγραφή Είναι η πιο γνωστή ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα αφού της αντιστοιχεί το 60% της ελληνικής παραγωγής. Έχει μικρό μέγεθος και ωριμάζει από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Παρά το γεγονός ότι το δέντρο χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα και μπορεί να αντέξει σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι αυτό που δίνει την καλύτερη ποιότητα λαδιού σε σχέση με άλλες ποικιλίες. Η καλύτερη εποχή για τη συγκομιδή της ποικιλίας αυτής είναι μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουάριου. Η συγκομιδή γίνεται μόνο όταν το χρώμα του καρπού έχει γίνει εντελώς μαύρο. Το δέντρο της Καλαμών έχει τη δυνατότητα να αντέχει σε όλες τις θερμοκρασίες κλίματος δίνοντας εξαιρετικούς καρπούς. Η ποικιλία αυτή είναι και παγκοσμίως γνωστή και η πιο γνωστή ελιά τραπεζιού. Η ποικιλία αυτή ωριμάζει σχετικά νωρίς και η συγκομιδή της γίνεται μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο καρπός της έχει χρώμα κιτρινοπράσινο και δεν αλλάζει σε μαύρο όπως γίνεται σε άλλες ποικιλίες. Έχει ασύμμετρο σχήμα και συνήθως χρησιμοποιείται ως ελιά τραπεζιού και πατέ όπως και η Αμφίσσης, αλλά συχνά τις βρίσκουμε και γεμιστές με αμύγδαλο ή πιπεριά. Η συγκομιδή της ποικιλίας αυτής εξαρτάται από το πόσο ώριμος είναι ο καρπός της. Το μέγεθος της ελιάς αυτής είναι επίσης αρκετά αυξημένο. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ελιά ή πατέ. Η ποικιλία αυτή ωριμάζει αργά και η συγκομιδή της γίνεται από το τέλος Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου. Ο καρπός της είναι μεσαίου μεγέθους. Το λάδι από ματσολιά είναι εξαιρετικής ποιότητας με χαμηλή οξύτητα.

37 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Ελιές-Τοπικές ποικιλίες Μαστοειδής ή Ματσολιά ή τσουνάτη Αμφίσσης Κορωνέικη Χαλκιδικής Καλαμών

38 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Ελιές-Τοπικές ποικιλίες Μαυρολιά Μεσσηνίας Λιανολιά Κερκύρας Κουτσουρελιά Αχαΐας Αδραμυτινή Ν. ΒΑ Αιγαίου

39 Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας: Ελιές-Τοπικές ποικιλίες Κορωνέικη Καλαμών Μαυρολιά Αδραμυτινή

40 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Ασχολείται: Από τα πυρηνόκαρπα με: τη ροδακινιά, τη νεκταρινιά, τη βερικοκιά, την κερασιά και τη δαμασκηνιά. Από τα γιγαρτόκαρπα με: τη μηλιά, την αχλαδιά και την κυδωνιά. Από τα ακρόδρυα με: την αμυγδαλιά, την καρυδιά, τη λεπτοκαρυά και τη φιστικιά. Πρόσφατα άρχισε να ασχολείται με τα φρούτα μικρότερης σημασίας, όπως: ρόδια, κυδώνια, μούσμουλα, μούρα, κράνα, τζίτζιφα, κλπ. Από το 1984 μέχρι το 1986 και από πιστώσεις προγράμματος του F.A.O., International Bank for Plant Genetic Resources, ασχολήθηκε με την εξερεύνηση, επισήμανση, συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού πυρηνόκαρπων από τον ελληνικό χώρο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σε εθνικά προγράμματα βελτίωσης ποικιλιών και υποκειμένων με ελεγχόμενο υβριδισμό.

41 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Κεράσια-Τοπικές ποικιλίες α/α Ποικιλία 1 Αγιωργίτικα Λιλαντίου 2 Καραμέλα Λιλαντίου 3 Καψιώτικα 4 Κηφισίας 5 Κηφισιάς Πρωιμότερο 6 Μαύρο Πρώιμο Αχαΐας 7 Μαύρο Πρώιμο Βυτάλου Προέλευση Εύβοια (Λιλάντιο) Εύβοια (Λιλάντιο) Αττική (Καψιώτικα) Αττική Αττική Αχαΐα Εύβοια (Βύταλος) Περιγραφή Κόκκινη, μαλακόσαρκη ποικιλία, μεσοπρώιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού. Γαλανή, τραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μικρό μέγεθος καρπού. Είναι τοπικής σημασίας, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως μεταποιήσιμη, για την παρασκευή γλυκών. Είναι καλός επικονιαστής όλων των κόκκινων ποικιλιών. Γαλανή, μαλακόσαρκη ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μικρό μέγεθος καρπού. Τα σπορόφυτά της χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα κερασιάς σε ξηροθερμικά εδάφη Κόκκινη, μαλακόσαρκη ποικιλία, μεσοπρώιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού. Γαλανή, ημιτραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μεγάλο μέγεθος καρπού. Το γενετικό της ενδιαφέρον περιορίζεται στο καλό σχήμα του δένδρου και την αντοχή της σε ξηροθερμικό περιβάλλον. Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. Αξιόλογη ποικιλία, με μεγάλο μέγεθος καρπού, τραγανή σάρκα και πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Υστερεί σε αποδόσεις, που μπορούν να βελτιωθούν με συστηματική καλλιέργεια. Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία, μεσοπρώιμης εποχής ωρίμανσης, με μικρό μέγεθος καρπού. Το γενετικό της ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο στο σχήμα του δένδρου, την υψηλή περιεκτικότητα του καρπού σε σάκχαρα και το μεγάλο μέγεθος του ποδίσκου αυτού.

42 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Κεράσια & Βύσσινα-Τοπικές ποικιλίες α/α Ποικιλία 8 Ναπολέων Καραμέλα 9 Πετροκέρασο Τραγανό Αχαΐας 10 Πρώιμο Κολυνδρού 11 Σάμου 12 Τραγανό Εδέσσης-Ναούσης 13 Βύσσινο Επισκοπής Προέλευση Πελοπόννησος Αχαΐα Πιερία (Κολυνδρός) Σάμος Νάουσα Πιερία (Αιγίνιο) Περιγραφή Γαλανή, ημιτραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μικρό μέγεθος καρπού. Η ποικιλία παρουσιάζει τοπικό ενδιαφέρον, λόγω των καλών μεταποιητικών χαρακτηριστικών της, κυρίως σε οικιακά παρασκευάσματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία στη ζαχαροπλαστική. Γαλανή, τραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μεγάλο μέγεθος καρπού. Χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση. Η ποικιλία αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο γενετικό και εμπορικό ενδιαφέρον, λόγω του μεγέθους του καρπού, της τραγανότητας της σάρκας αυτού και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Κόκκινη, μαλακόσαρκη ποικιλία, πρώιμης ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού. Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, με μέτριο μέγεθος καρπού. Παρουσιάζει ιδιαίτερο γενετικό ενδιαφέρον λόγω του εγκλιματισμού της σε νησιώτικες περιοχές. Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, μέσης έως όψιμης ωρίμανσης, με πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. εποχής εποχής Μαύρη ή σκούρη κόκκινη ποικιλία βυσσινιάς, πρώιμης εποχής ωρίμανσης, με μεγάλο μέγεθος καρπού. Μεγάλη απόδοση. Το Βύσσινο Επισκοπής είναι μια πολύ αξιόλογη ποικιλία βυσσινιάς, όσον αφορά τον εγκλιματισμό της στο ελληνικό εδαφοκλιματικό περιβάλλον. Ο καρπός της ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή χυμού και σπιτικών παρασκευασμάτων.

43 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Κεράσια-Τοπικές ποικιλίες

44 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Κεράσια-Τοπικές ποικιλίες

45 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Κεράσια-Τοπικές ποικιλίες

46 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Ροδάκινα-Δαμάσκηνα Δαμάσκηνα-Ρόδια-Φουντούκια- Τοπικές ποικιλίες α/α Ροδάκινο Βόλου Ποικιλία Ροδάκινο Όψιμο Ναούσης Δαμάσκηνα Ασβεστοχωρίου Δαμάσκηνα Μπαρδακιά 5 Ρόδι Αλμπασάνι 6 Ρόδι Καμπάδικο 7 Ρόδι Ερμιόνης 8 Φουντουκιά Αργυρούπολης Λεμονάτο Προέλευση Ν. Μαγνησίας και κυρίως στην περιοχή του Πηλίου-Ζαγορά Πηλίου Νάουσα Ασβεστοχώρι Μαυρολιθάρι Φωκίδας Ημαθία Ημαθία Ερμιόνη Αργολίδας Αργυρούπολη Δράμας Περιγραφή Λευκόσαρκη ποικιλία, επιτραπέζια, τραγανή Ο καρπός είναι μεγάλου μεγέθους, σφαιρικός με μαστοειδή απόφυση. Ο φλοιός κατά την ωρίμανση έχει χρώμα λευκό με λίγο κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι τραγανή, πολύ αρωματική και συμπύρηνη. Είναι ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική. Ο καρπός είναι συμπύρηνος, κιτρινόσαρκος με μέτρια-καλή γεύση (υπόξινη). Έχει σχήμα σφαιρικό και τα δύο ημισφαίρια είναι ελαφρά ασύμμετρα, είναι καλά χρωματισμένος, καλύπτεται κατά 50-80% με κόκκινο επίχρωμα. Έχει άριστη αντοχή στις μεταχειρίσεις-μεταφορές μεταφορές. Ποικιλία ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Λόγω του μεγάλου μεγέθους και της εποχής ωρίμανσης είναι ποικιλία κατάλληλη για την εσωτερική αγορά. Πολύ παραγωγικό δεκαήμερο Ιουλίου. δένδρο. Μεγάλος καρπός. Ωριμάζει Κίτρινος καρπός. Ωριμάζει το 3ο δεκαήμερο Αυγούστου. Πολύ παραγωγική ποικιλία. Πολύ παραγωγική ποικιλία. Πολύ αξιόλογη ποικιλία. Είναι ποικιλία μεγαλόκαρπη με έντονο κόκκινο χρωματισμό και πολύ γλυκιά γεύση. Αξιόλογη ποικιλία φουντουκιάς. το 3 ο

47 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Ροδάκινα-Δαμάσκηνα Δαμάσκηνα-Ρόδια-Φουντούκια- Τοπικές ποικιλίες Όψιμο Ναούσης Ασβεστοχωρίου Μπαρδακιά Αλμπασάνι Καμπάδικο Αργυρούπολης

48 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Αμύγδαλα-Τοπικές ποικιλίες

49 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Αχλάδια-Τοπικές ποικιλίες

50 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Αχλάδια-Τοπικές ποικιλίες

51 Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας: Μήλα-Τοπικές ποικιλίες Φυρίκι

52 Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας: Ασχολήθηκε επί μακρόν (από το 1985) με τη δημιουργία νέων ποικιλιών καρυδιάς είτε με διασταυρώσεις είτε με επιλογή ατόμων από ντόπιους σποροφυτικούς πληθυσμούς. Έτσι δημιουργήθηκε ένας σημαντικός αριθμός εκλεκτών ατόμων καρυδιάς, τα καλύτερα από τα οποία αξιολογήθηκαν λεπτομερώς σε συλλογές με γνωστές ποικιλίες για να εκτιμηθεί η αξία τους ως νέες ποικιλίες. Όλες οι παρακάτω επιλογές είναι επιλογές του ΕΘΙΑΓΕ/ΣΓΕ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΦΘ/ΔΑΣ και προέκυψαν από εξερεύνηση των σποροφυτικών πληθυσμών καρυδιάς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας, με προγράμματα της ΕΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τις επιλογές ληφθήκαν εμβολιοφθαλμοί, παρήχθησαν εμβολιασμένα δενδρύλλια και εγκαταστάθηκαν το 1994 στη συλλογή αξιολόγησης επιλογών «Β» του Σταθμού, συνορεύουσα με τη συλλογή αξιολόγησης επιλογών «Α». Ενδεικτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση 25 επιλογών της συλλογής «Β» αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 33 επιλογών της συλλογής «Α» (17 από Πελοπόννησο,, 7 από Ήπειρο και Ιόνια νησιά, 5 από Κρήτη και 4 από Στερεά Ελλάδα) έχουν δημοσιευθεί στην Αγροτική Έρευνα, τ.. 29 (1) 2006.

53 Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών: Καρύδια-Τοπικές ποικιλίες συλλογής Β α/α Ποικιλία Προέλευση 1 ΕΚ1/ 1/Β Κρήτη 2 3 ΕΚ2/ 2/Β ΕΚ3/ 3/Β Κρήτη Κρήτη 4 ΕΣ4/ 4/Β Στερεά Ελλάδα 5 ΕΠ5/ 5/Β Πελοπόννησος 6 ΕΠ6/ 6/Β Πελοπόννησος Περιγραφή-Αγρονομική αξία Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 47-48%. 48%. Πρώιμη επιλογή, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για κύρια ποικιλία. Ως γεννήτορας παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον που εντοπίζεται στο πολύ καλό γέμισμα ψίχας, στον ανοικτό λευκοκίτρινο χρωματισμό της ψίχας και στην καλή ποιότητα ψίχας. Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 49-50%. Υπέρ πρώιμη επιλογή, δε συνιστάται για κύρια ποικιλία, ενώ και ως γεννήτορας παρουσιάζει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον. Καρδιόσχημο-ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 46-47%. 47%. Πρώιμη επιλογή, δε συνιστάται για κύρια ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει ενδιαφέρον (πλαγιοκαρπία, μεγαλοκαρπία, καλή ποιότητα ψίχας). Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 48-50%. Πρώιμη επιλογή, δε συνιστάται για κύρια ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον (μεγαλοκαρπία, καλή ποιότητα ψίχας). Κωλουροκωνικό σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 44-46%. 46%. Μεσοόψιμη επιλογή, μοιάζει πολύ με τη Hartley, από την οποία υπερτερεί στο χρωματισμό ψίχας, παρουσιάζει ενδιαφέρον για κύρια ποικιλία, γι αυτό πρέπει να αξιολογηθεί περισσότερο, ενώ και ως γεννήτορας παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Επίμηκες κοντό σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 57-59%. 59%. Δε συνιστάται για κύρια ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον (πολύ υψηλό ποσοστό ψίχας καλής ποιότητας και μεγαλοκαρπία).

54 Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών: Καρύδια-Τοπικές ποικιλίες συλλογής Β α/α Ποικιλία Προέλευση 7 ΕΠ10/ 10/Β Πελοπόννησος 8 ΕΠ11/ 11/Β Πελοπόννησος 9 ΕΠ12/ 12/Β Πελοπόννησος 10 ΕΠ14/ 14/Β Πελοπόννησος 11 ΕΠ15/ 15/Β Πελοπόννησος 12 ΕΣ19/ 19/Β Στερεά Ελλάδα Περιγραφή-Αγρονομική αξία Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 50-51%. 51%. Η ανωτέρω επιλογή παρουσιάζει ενδιαφέρον, λόγω της μεγάλης ζωηρότητας βλάστησης, ως εύρωστο υποκείμενο κατάλληλο για πλαγιόκαρπες ποικιλίες ή για παραγωγή (με μικροπολλαπλασιασμό ή με σπόρο) ζωηρών δένδρων για ξυλεία. Επίμηκες σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 49-50%. Η ανωτέρω επιλογή παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο, λόγω της μεγάλης ζωηρότητας βλάστησης, ως εύρωστο υποκείμενο κατάλληλο για πλαγιόκαρπες ποικιλίες ή για παραγωγή (με μικροπολλαπλασιασμό ή με σπόρο) ζωηρών δένδρων για ξυλεία. Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 47-48%. 48%. Μεσοπρώιμη επιλογή, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ούτε για ποικιλία ούτε για γεννήτορας. Επίμηκες κοντό έως σφαιροειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 49-50%. Πρώιμη επιλογή, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για κύρια ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον (πολύ υψηλό ποσοστό ψίχας και με καλή γεύση). Επίμηκες κοντό σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 53-55%. 55%. Δε συνιστάται για κύρια ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον (πολύ υψηλό ποσοστό ψίχας καλής ποιότητας και μεγαλοκαρπία). Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 47-48%. 48%. Μεσοπρώιμη επιλογή, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για ποικιλία, ενώ για γεννήτορας παρουσιάζει ενδιαφέρον (τεράστιο μέγεθος καρπών, υψηλό ποσοστό ψίχας καλής ποιότητας).

55 Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών: Καρύδια-Τοπικές ποικιλίες συλλογής Β α/α Ποικιλία Προέλευση 13 Εθ20/ 20/Β Θεσσαλία 14 Εθ21/ 21/Β Θεσσαλία 15 ΕΣ22/ 22/Β Στερεά Ελλάδα 16 ΕΚ24/ 24/Β Κρήτη 17 ΕΗ25/ 25/Β Ήπειρος 18 ΕΗ27/ 27/Β Ήπειρος 19 ΕΗ28/ 28/Β Ήπειρος Περιγραφή-Αγρονομική αξία Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος 9,1 gr. Ποσοστό ψίχας 50-51%. 51%. Δε συνιστάται για κύρια ποικιλία ούτε ως γεννήτορας, παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον, λόγω της καλής ζωηρότητας βλάστησης, ως εύρωστο υποκείμενο κατάλληλο για πλαγιόκαρπες ποικιλίες. Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος 8,5 gr. Ποσοστό ψίχας 47-48%. 48%. Δε συνιστάται για κύρια ποικιλία ούτε ως γεννήτορας. Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 44-45%. 45%. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ως ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον. Ωοειδές έως επίμηκες κοντό σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 36-38%. 38%. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ούτε ως ποικιλία, ούτε ως γεννήτορας. Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 44-46%. 46%. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ως ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει κάποιο περιορισμένο ενδιαφέρον. Ωοειδές έως ελλειπτικό σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 50-52%. 52%. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ως ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον. Ωοειδές σχήμα καρυδιού με κέλυφος, με μέσο βάρος gr. Ποσοστό ψίχας 48-50%. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ως ποικιλία, ενώ ως γεννήτορας παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον.

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Εξερευνητικές αποστολές και συλλογή σε εθνικό επίπεδο των φυτικών γενετικών πόρων Αναπολλαπλασιασμός γενετικού υλικού Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα ανακοινώνεται ότι: κ. Σταμ Καπελέρη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρηση σου 15 Οκτωβρίου 2013, Ναύπλιο Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright, 2012, Eκδόσεις ZHTH, Φ.Α. Μπλέτσος, Ιανουάριος 2012

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright, 2012, Eκδόσεις ZHTH, Φ.Α. Μπλέτσος, Ιανουάριος 2012 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-312-8 Copyright, 2012, Eκδόσεις ZHTH, Φ.Α. Μπλέτσος, Ιανουάριος 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προωθούµενες καλλιέργειες

Προωθούµενες καλλιέργειες Η µεθοδολογία αυτή έχει ως σκοπό την διαίρεση µιας περιοχής σε µικρότερες µονάδες οι οποίες έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την καταλληλότητα γης, την δυναµική παραγωγή και τις επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα Κ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AGRISLES

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AGRISLES Κατερίνα Δούμα, Γεωπόνος Αλέξανδρος Γαλανίδης, Περιβαλλοντολόγος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AGRISLES (Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου Α Παραδοτέου

Έκθεση Προόδου Α Παραδοτέου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού Έκθεση Προόδου Α Παραδοτέου Καταγραφή και συλλογή τοπικών ποικιλιών σε χωριά και οικισμούς πέντε τέως Δήμων της Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΡΥΛΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΡΥΛΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑ (Pirus Malus ή Malus Communis) Το επιστημονικό όνομα της μηλιάς είναι Pirus Malus ή Malus Communis και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευρύτατα καλλιεργούμενα φρούτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11 H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.Ν. Σκαράκης Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Αγροδιατροφή... 6 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα... 7 Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής... 7 Ο αγροτικός τομέας...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς»

«Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ζουκίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Απρίλιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Mάθετε από τους ειδικούς πώς να φτιάξετε τη δική σας ιστοσελίδα σε τιμή έκπληξη. Αναλυτικοί όροι στη σελίδα 7

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Mάθετε από τους ειδικούς πώς να φτιάξετε τη δική σας ιστοσελίδα σε τιμή έκπληξη. Αναλυτικοί όροι στη σελίδα 7 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ ΧΕΡΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΤΟΥ ΤΧΣ Γιατί το ΝΤ ξαναχτυπά στην κυβέρνηση το καµπανάκι για τα «κόκκινα» δάνεια > 4 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιμέλεια Πρακτικών Ι. Ν. Ξυνιάς Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 13-15 Οκτωβρίου 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της σελ. 16 σελ. 22 Ortano F1 Κολοκυθολούλουδα γεμιστά Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση

τα νέα της σελ. 16 σελ. 22 Ortano F1 Κολοκυθολούλουδα γεμιστά Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση τα νέα της Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση Τεύχος 19 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012 σελ. 3 Syngenta Crop Demo nstration Day Βουδαπέστη «Θέλουμε να σκεπτόμαστε όπως ο παραγωγός» σελ. 4 To FFA2012 καλεί για μια φιλόδοξη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα