ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ», λαμβάνοντας υπόψη τις συναντήσεις της Εφορείας Κλάδου Προσκόπων ΓΕ με τους Βαθμοφόρους του συνόλου σχεδόν των Περιφερειακών Εφορειών το 2014 και την εμπειρία που έχει αποκομίσει ο Κλάδος Προσκόπων από τις Πανελλήνιες δράσεις των τελευταίων χρόνων (4 ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη το 2010, 1 η Συνάντηση Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων το 2014, 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta το 2014) παρατίθενται πιο κάτω διαπιστώσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το Προσκοπικό Πρόγραμμα που παρέχεται στους Προσκόπους μας και προτάσεις μεθοδολογικών αλλαγών που θα αποτελέσουν την αφορμή συζήτησης στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βαθμοφόρων του Κλάδου Προσκόπων. Διαπιστώσεις: Έλλειψη χρόνου και δύσκολες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, τόσο για τους ενήλικους εθελοντές, όσο και για τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας του Προσκόπου Μικρός μέσος όρος ηλικίας Αρχηγών Ομάδων Προσκόπων - Γρήγορη εναλλαγή καθηκόντων - μικρός χρόνος παραμονής στο Τμήμα Συχνή έλλειψη, στους Βαθμοφόρους, των κατάλληλων Προσκοπικών βιωμάτων και εμπειριών Προγράμματα δράσεων που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των Προσκόπων, δεν διακρίνονται για την πρωτοτυπία, την ένταση, τα στοιχεία περιπέτειας και τη ζωή στην ύπαιθρο Έλλειψη ικανού υποστηρικτικού υλικού και εφαρμογής άτυπης εκπαίδευσης Μεθοδολογικοί πειραματισμοί εκτός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Κλάδο Προσκόπων Πολύπλοκη διαδικασία Προγραμματισμού που οδηγεί στη μη σωστή εφαρμογή του ή/και σε υπερβολική ενασχόληση με τη διαδικασία και «φτωχό» αποτέλεσμα Απαιτητικό Πρόγραμμα Προόδου, με αντικειμενική δυσκολία εφαρμογής και ολοκλήρωσης του (βέλη-ερασιτεχνικές ασχολίες) Μη αποτελεσματική λειτουργία της Εκπαίδευσης Στελεχών Δυσκολία προσαρμογής της Άμιλλας στις ανάγκες των Ενωμοτιών Δυσκολία στην εφαρμογή στη πράξη του κατ Ενωμοτίες Συστήματος και την ουσιαστική λειτουργία της Ενωμοτίας-μικρής παρέας Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προτείνονται οι ακόλουθες μεθοδολογικές βελτιώσεις, που θεωρούμε ότι θα ενδυναμώσουν την λειτουργία του κατ Ενωμοτίες Συστήματος αλλά και θα ενισχύσουν την ένταση στη δράση και περιπέτεια, στην Ομάδα Προσκόπων.

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Στην αρχή της Προσκοπικής χρονιάς, το Αρχηγείο της Ομάδας θέτει τους ετήσιους στόχους, οι οποίοι μπορεί να είναι δράσεις ή ενέργειες που απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από το Τμήμα για να πραγματοποιηθούν (π.χ. ανακαίνιση της εστίας, δράση εξωτερικού, συμμετοχή σε πανελλήνιες δράσεις κ.ά.). Στο Συμβούλιο Τιμής Ομάδας προγραμματισμού συζητούνται οι στόχοι της Ομάδας που έθεσε το Αρχηγείο και γίνονται τυχόν συμπληρωματικές προτάσεις από τα Στελέχη. Το Τακτικό Συμβούλιο Τιμής Ομάδας πραγματοποιείται κάθε μήνα. Ωστόσο ο προγραμματισμός των δράσεων της Ομάδας και των Ενωμοτιών θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες, με τη διαδικασία που ακολουθείται και σήμερα. Οι δράσεις που θα πρέπει να προγραμματίζονται για το επόμενο δίμηνο, θα είναι κατανεμημένες ως εξής: Δύο (2) δράσεις υπαίθρου (κατά προτίμηση η μια με διανυκτέρευση), Δύο (2) Ενωμοτιακές δράσεις και Τέσσερις (4) δράσεις από τους υπόλοιπους Τομείς (Πνευματική Καλλιέργεια Σωματική Αγωγή Κοινωνική Συνεργασία Τεχνικές Δεξιότητες), εκ των οποίων η μια τουλάχιστον Περιβάλλοντος Πόλης. Το κεντρικό θέμα κάθε δράσης επικεντρώνεται σε έναν Τομέα Ενδιαφέροντος, αποφεύγοντας τους πολύπλοκους συνδυασμούς, αφού με τις οκτώ (8) δράσεις επιτυγχάνεται η σύμμετρη ενασχόληση. Σε περίπτωση που ένας μήνας έχει πέντε (5) Σαββατοκύριακα (δηλαδή εννέα (9) δράσεις το δίμηνο) τότε το Αρχηγείο επιλέγει το είδος δράσης αλλά και τον Τομέα που θέλει να καλύψει. Παράλληλα, τροποποιείται η δομή της δράσης κλειστού χώρου, η οποία επεκτείνεται κατά 30 (σύνολο 2 ώρες), ώστε με ευχέρεια χρόνου να υλοποιείται το πρόγραμμα. Μέσα από το εύρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος της Ομάδας Προσκόπων παρέχονται κίνητρα και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε Προσκόπου, που πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα του Αρχηγού. ΠΡΟΟΔΟΣ του ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ: Οι προϋποθέσεις απόκτησης κάθε Βέλους αναπροσαρμόζονται δίνοντας βαρύτητα σε επιλεγμένες γνώσεις των αντικειμένων Προσκοπικής Τεχνικής και στη διαβίωση στο ύπαιθρο, με στόχο την ουσιαστική ολοκλήρωση της Προόδου, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο παραμονής ενός Προσκόπου στην Ομάδα (4 χρόνια). Για την απόκτηση κάθε Βέλους, ο Πρόσκοπος θα πρέπει να ολοκληρώσει μια Ερασιτεχνική Ασχολία από διαφορετική κατηγορία κάθε φορά. Η διήμερη εκδρομή-εξερεύνηση μεταφέρεται από το Χρυσό Βέλος στο Χρυσό Τρίφυλλο. Έτσι διευκολύνεται η απόκτηση του Χρυσού Βέλους κατά τη διάρκεια της χρονιάς (και η ουσιαστική παρουσία του στην Ομάδα) ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η έννοια και η αξία του Χρυσού Τρίφυλλου ως καταληκτικού στόχου της Προόδου, το οποίο για απονεμηθεί στον Πρόσκοπο θα πρέπει να:

3 - του έχει απονεμηθεί το Χρυσό Βέλος, - να οργανώσει, να συμμετάσχει και να παρουσιάσει μια εκδρομή-εξερεύνηση με διανυκτέρευση, - να οργανώσει μια Ενωμοτιακή δράση υπαίθρου και - να ολοκληρώσει μια (1) Ερασιτεχνική Ασχολία από τις υπόλοιπες κατηγορίες που δεν έχει καλύψει στα Βέλη. Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες ανανεώνονται σε ότι αφορά στον τρόπο κατηγοριοποίησής τους, τον αριθμό και το περιεχόμενό τους. Δημιουργούνται έξι (6) ελκυστικές για τα ενδιαφέροντα των σημερινών παιδιών θεματικές ενότητες (προς αποφυγή ταύτισης τους με τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων) με όνομα και περιεχόμενο στοχευμένο στις ανάγκες του Προσκόπου (π.χ. Περιπέτειας, Ζωής στην Πόλη, Περιβάλλοντος κ.λπ.). Κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένο και «διαχειρίσιμο» αριθμό αντικειμένων ενασχόλησης, για κάθε ένα από τα οποία θα υπάρχουν καταγεγραμμένες ιδέες δράσεων και ενεργειών, από τις οποίες και θα επιλέγει ο Πρόσκοπος. Η ερασιτεχνική ασχολία, με την οποία θα ασχολείται ο Πρόσκοπος, θα πρέπει να ενσωματώνεται στο πρόγραμμα δράσης της Ενωμοτίας ή και της Ομάδας του έτσι ώστε έμπρακτα να επιβεβαιώνεται η ουσιαστική ενασχόληση του. Για κάθε ερασιτεχνική ασχολία θα υπάρχει και αντίστοιχο σήμα που θα φέρεται στη Στολή του Προσκόπου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: Η Εκπαίδευση των Στελεχών / Πρότυπη Ενωμοτία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Τιμής Ομάδας, επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της Προσκοπικής χρονιάς. Στο διάστημα αυτό, το Σ.Τ.Ο. υλοποιεί ενέργειες και δράσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένη δομή και χρονοδιάγραμμα, που παρέχονται από την Εφορεία Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε., με στόχο τη βιωματική εκπαίδευση και υποστήριξη των Στελεχών. Η Εκπαίδευση των Στελεχών / Πρότυπη Ενωμοτία υποστηρίζεται με ανάλογο υλικό (ιδέες δράσεων και ενεργειών) για κάθε χρονική περίοδο (π.χ. α τρίμηνο, κατασκήνωση κ.λπ.) που θα εκδώσει η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε. Για την ενίσχυση του ρόλου των Στελεχών, ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση Συναντήσεων και Δράσεων Στελεχών (π.χ. Τζαμπορέτο) ανά Περιφερειακή Εφορεία, χωρίς να αποτελεί απαραίτητη υποχρέωση για την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης Στελεχών, αλλά ευκαιρία για δράση και παροχή πρωτότυπου και ελκυστικού προγράμματος στη φύση. ΑΜΙΛΛΑ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ: Αναμορφώνεται η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη Άμιλλα Ενωμοτιών και θεσπίζεται ο πανελλήνιος θεσμός των «Ενωμοτιακών Προκλήσεων», που περιλαμβάνει προκλήσεις/«αποστολές», οι οποίες διαβαθμίζονται από πλευράς γνώσεων, εμπειρίας

4 και λειτουργίας της Ενωμοτίας σε επίπεδο ΟΜΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ. Στη λήξη της Προσκοπικής χρονιάς και πριν την έναρξη των κατασκηνώσεων, ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση συνάντησης των Ενωμοτιών που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι, σε επίπεδο Περιφερειακής Εφορείας. Εναλλακτικά και για μαζικότερη συμμετοχή, αντίστοιχη συνάντηση μπορεί να διοργανώνεται σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας, με τη σύμπραξη περισσότερων της μιας Περιφερειακών Εφορειών. Κάθε μια από τις παραπάνω προτάσεις, ενδυναμώνει ουσιαστικά το κατ Ενωμοτίες Σύστημα, δίνοντας βαρύτητα και προτεραιότητα στην αυτόνομη λειτουργία της Ενωμοτίας και παράλληλα, εντείνονται τα στοιχεία περιπέτειας, κατά κύριο λόγο με την ενίσχυση των δράσεων Ζωής Υπαίθρου. Είναι βέβαιο ότι οι αλλαγές αυτές χρειάζεται να δομηθούν με λεπτομέρεια, να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν, αλλά εκτιμώνται ως χρήσιμες και αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κλάδου. Σε ενίσχυση των αλλαγών αυτών, αλλά και γενικότερα της μεθοδολογικής θεμελίωσης του Κλάδου Προσκόπων, προγραμματίζεται ανάλογο υποστηρικτικό υλικό, όπως: Το εγχειρίδιο του Κλάδου Προσκόπων, Ανάβαση στην Ομάδα Προσκόπων, Εισδοχή στην Κοινότητα Ανιχνευτών, Εκπαίδευση Στελεχών (εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ιδέες εφαρμογής), Δράσεις Ενωμοτίας (αναλυτικά υποδείγματα προγραμμάτων), Βιβλίο Ερασιτεχνικών Ασχολιών, Πίνακας Προόδου βιβλίο Προόδου Προσκόπου βιβλίο παρακολούθησης της Προόδου από το Βαθμοφόρο, Εγκόλπιο Ενωμοτάρχη, Προσαρμογή της Εκπαίδευσης του Κλάδου στα νέα δεδομένα. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και θετικό, οι παραπάνω προβληματισμοί και προτάσεις να συζητηθούν σε ανάλογες συναντήσεις Βαθμοφόρων του Κλάδου Προσκόπων κάθε Περιφερειακής Εφορείας και να αποτελέσουν πηγή προβληματισμού για ένα καλύτερο αύριο του Κλάδου Προσκόπων που θα σηματοδοτηθεί από το 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βαθμοφόρων του. Ο Προσκοπισμός ως Κίνηση χρειάζεται να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής. Πολλές φορές, μένουμε σε αυτό που έχουμε ζήσει ως παιδιά, που το έχουμε κάνει βίωμα και φοβόμαστε να το αλλάξουμε. Αν ζήσαμε καλά Προσκοπικά χρόνια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας έτσι ώστε να ζήσουν και τα παιδιά στις Ομάδες μας ακόμα καλύτερα. Οι καιροί αλλάζουν και ο τρόπος που κάνουμε Προσκοπισμό πρέπει να αλλάζει. Το μόνο που μένει σταθερό είναι οι Αρχές μας και το Όραμα μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνεργασία πολλών Βαθμοφόρων του Κλάδου Προσκόπων, εντοπίστηκαν ζητήματα που αφορούν στην καλή λειτουργία των Ενωμοτιών

5 και των Βαθμοφόρων των Ομάδων μας. Σε μια δύσκολη όμως εποχή, όπου ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί πολυτέλεια για τους ανθρώπους και οι προκλήσεις είναι πολλές, οι Βαθμοφόροι μας επιλέγουν τον Προσκοπισμό για να προσφέρουν και να είναι συνειδητοί και αφοσιωμένοι εθελοντές. «Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything» (η πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή και όσοι δεν μπορούν να αλλάξουν το μυαλό τους, δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα) George Bernand Shaw

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα