Catalogue. Fonds C. Th. Dimaras. Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras. à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Catalogue. Fonds C. Th. Dimaras. Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras. à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques"

Transcript

1 Catalogue Fonds C. Th. Dimaras Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques de l Université de Strasbourg.

2 Ouvrages de la Bibliothèque de K. Th. Dimaras à Paris About Edmond Le roi des montagnes Paris Amis du Livre 1961 A Agulhon Maurice 1848 ou l'apprentissage de la république Paris Editions du Seuil 1973 H Al Khani Alaeddîn L'opinion Française et la Question d'orient pendant les campagnes d'ibrahim-pacha en Syrie de 1831 à 1833 Paris Librairie orientaliste Paul Geuthner 1941 H Albalat Antoine La vie de Jésus d'ernest Renan Paris Société Française d'editions Littéraires et techniques 1933 E Albaret Céleste Monsieur Proust. Souvenirs recueillis par Georges Belmont Paris Ed. Robert Laffont 1973 A Alem Jean-Pierre Enfantin - Le Prophète aux sept visages éd. Jean- Jacques Pauvert 1963 E Alexakis Vassilis Les Grecs d'aujourd'hui Paris Balland 1979 A Alexakis Vassilis Les girls du city-boum-boum Paris Ed. Julliard 1975 A Alexieva Afrodita Les fables d'esope traduites du grec pendant la Renaissance bulgare jusqu'à la Guerre de Crimée E Alexieva Afrodita La littérature scolaire pendant la Renaissance bulgare et la littérature pédagogique grecque de la première moitié du XIXe siècle (jusqu'à la Guerre de Crimée) Etudes Balkaniques, N 3 Académie Bulgare des Sciences 1972 E Sofia Alinei Mario A computerized linguistic inventory of early italian ( ) - Inventaire linguistique de l'italien des origines et du 13e siècle établi à l'aide de l'ordinateur électronique - Ein Durch elektronische Datenverarbeitung erstelltes linguistisches Inventar des Altitalienischen ( ) - Spogli elettronici dell'italiano delle origini e del duecento Utrecht - Bologna Società Editrice il Mulino 1974 R Alinei Mario Gli spogli elettronici dell'italiano letterario contemporaneo Bologna Società Editrice il Mulino 1975 R Amandry Angélique Le Philhellénisme en France à travers les étiquettes commerciales Paris Revue de la Bibliothèque Nationale N R 1

3 Amandry Pierre L'Antre Corycien dans les textes antiques et modernes Athènes Bulletin de Correspondance Hellénique, supplément VII Ecole Française d'athènes E Ambra d', Lucio L'abate nei giardini di Vienna (Pietro Metastasio) Bologna N. Zanichelli 1940 E André Robert L'enfant miroir Paris Gallimard 1978 A André Robert L'or de l'eau Paris Corps écrit, N 16 E André Robert Mémoire et autobiographie Paris Corps écrit, N 11 E André Robert L'éducation inachevée Paris Presses Universitaires de France 1984 A Andreu Pierre Préface Paris Drieu La Rochelle Pierre, Mesure de la France suivi de Ecrits Ed. Bernard Grasset 1964 H Andrews Kevin Athens alive Αθήνα Ερμής 1979 Ε Apostolescu N.I. L'influence des Romantiques Français sur la poésie roumaineparis Librairie ancienne Honoré Champion 1909 E Apostolopoulos Ph. D. 44 documents ecclésiastiques inédits du XVIIIe siècle (Du Suppl. Grec 708 de la Bibliothèque Nationale de Paris Θεσσαλονίκη Ελληνικά, τόμος 27οςΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1974 Η Aravantinos Johannes Von der Metaphysik zur Metaphysik des Rechts Athen Ξένιον. Festschrift für Pan. J. Zepos. Anlässlich seines 65 Geburtstages am 1 dezember 1973, Band I 1973 E Arbousse-Bastide Paul Auguste Comte Paris Presses Universitaires de France 1968 E Argithea Paul Au pied de l'olympe Paris Librairie Stock 1935 A Argyropoulos Roxane Traductions en grec moderne d'ouvrages philosophiques ( ) Bucarest Revue des Etudes sud-est européennes, tome X, 1972, N 2 Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1972 E Asdracha Catherine La Region des Phodopes aux XIIIe et XIVe siècles Athènes Verlag der Byzantinisch-Neugriechischen Jahbücher 1976 H Asdrachas Spyros Histoire de la Grèce Post-Byzantine Paris Ecole Pratique des Hautes Etudes - Annuaire 1975/ R 2

4 Asdrachas Spyros Marchés et prix du blé en Grèce au XVIIIe siècle München Südost-forschungen, Band XXXI R. Oldenbourg 1972 H Asdrachas Spyros Quelques aspects du banditisme social en Grèce au XVIIIe siècle Sofia Etudes Balkaniques, N 4 Académie Bulgare des Sciences - Institut d'etudes Balkaniques 1972 H Asdrachas Spyros Faits économiques et choix culturels: à propos du commerce de livres entre Venise et la Méditerranée Orientale au XVIIIe siècle Firenze Studi Veneziani, XIII Leo S. Olschki Editore 1971 H Asdrachas Spyros Aux Balkans du Xve siècle: producteurs directs et marché H Asdrachas Spyros Sociétés rurales balkaniques aux XVe - XVIe siècles: Mouvements de la population et des revenus Sofia Etudes Balkaniques, N Académie bulgare des Sciences 1977 H Asdrachas Spyros Salaires ruraux et salaires urbains en Grèce à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècles Nice La Force de Travail dans les cités méditerrannéennes du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. Actes des journées d'etudes Bendor 19 et 20 avril '74 Publication des Cahiers de la Méditerrannée, N 3 H Assouline Pierre Balland 1984 Gaston Gallimard. Un demi siècle d'édition française Paris H Asti Joseph Un voyage à Paris Milano Pirotta editori 1843 A Astruc Charles L'inventaire dressé en septembre 1200 du trésor et de la bibliothèque de Patmos. Edition diplomatique Paris Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance. Travaux et mémoires 8 Ed. E de Boccard 1981 B Astruc Charles Les moissons de la ferveur Paris Ed. Points et Contrepoints 1965 A Astruc Charles Misère et transfiguration Paris Ed. de la Revue moderne 1975 A Astruc Charles Lumière éclose Paris Ed. Arcam 1985 A Astruc Charles, Conus-Wolska W. Gouillard J. Lemerle Paul, Papachryssanthou D., Paramelle J. Les sources grecques pour l'histoire des Pauliciens d'asie Mineure Parisv Travaux et mémoires du Centre de Recherche d'histoire et Civilisation byzantines, N H Atkinson Geoffroy Les relations de Voyages du XVIIe siècle et l'évolution des idées. Contribution à l'étude de la formation de l'esprit du XVIIIe siècle Genève Slatkine reprints 1972 E 3

5 Augustin-Thierry A. La princesse Belgiojoso: Une héroine romantique Paris Editions Plon 1926 A Badinter Elisabeth - Badinter Robert Condorcet : Un intellectuel en politique Librairie Arthème Fayard 1988 E Paris Badolle Maurice L'abbé Jean-Jacques Barthélemy ( ) et l'hellénisme en France dans la moitié du XVIIIe siècle Paris Presses Universitaires de France 1926 E thèse Baelen Jean La chronique du Parthénon (guide historique de l'acropole) Paris Les Belles Lettres 1956 E Baelen Jean Mykonos - Chronique d'une île de l'egée Paris Belles Lettres 1964 E Baelen Jean Une romantique oubliée: Flora Tristan Paris Bulletin de l'association Guillanume Budé - N 4, décembre 1970 Les Belles Lettres 1970 R Baeyens Jacques Les Français à Corfou Athènes Institut français d'athènes 1973 E Bainville Jacques Lectures Paris Librairie Arthème Fayard 1937 A Bainville Jacques Les dictateurs Paris Ed. Denoël et Steele 1935 A Bainville Jacques Œuvres Paris Ed. de la Revue Le Capitole 1927 A Bainville Jacques Histoire de trois générations avec un épilogue pour la quatrième Paris Librairie A. Fayard 1918 H Baladié R. Pylos des sables Paris Bulletin de l'association G. Budé, 4e série, N 1, mars 1968 Les Belles Lettres 1968 E Baladié Raoul Sur le sens géographique du mot grec "Ophrys", de ses dérivés et de son équivalent latin Paris Journal des Savants, juil. - sept 1974 Ed. Klincksieck 1974 R Balde Jean Mme De Girardin: textes choisis et commentés Paris Librairie Plon 1913 A Baldensperger Fernand La littérature. Création, succès, durée Paris Flammarion 1913 E 4

6 Balzac de, Honoré Les Parisiens comme ils sont Genève La Palatine 1947 A Balzac de, Honoré Des salons littéraires et des mots élogieux. Des mots à la mode Paris Ed. du Page 1990 A Bamboat Zenobia Les voyageurs français aux Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles Paris Jouve et Cie 1933 E thèse Baptiste-Marrey Eloge de la Librairie avant qu'elle ne meure Paris Le temps qu'il faut 1988 A Barberi Francesco - Cerulli Emidio Le edizioni greche "in Gymnasio mediceo ad Caballinum montem" Jesi 1969 H Barbiera Raffaello La Principessa Belgiojoso. Da memorie mondane inedite o rare e da archivii segreti di Stato Milano Fratelli Treves Editori 1930 H Bardon Henry Le vocabulaire de la Critique Littéraire chez Sénèque le Rhéteur Les Belles Lettres 1910 E thèse Paris Bardy Gustave Paul de Samosate Bruges Imprimerie Sainte-Catherine 1923 E Baret Paul Essai historique sur la prononciation du grec Paris Imprimerie de E. Donnaud 1878 G thèse Barny Roger Le Rousseauisme Paris Microeditions Hachette 18 Librairie Hachette E Barraclough Geoffrey Tendances actuelles de l'histoire Paris Ed. Flammarion 1980 H Bassan Fernande Chateaubriand et la Terre Sainte Paris Presses Universitaires de France 1959 E Baud-Bovy Samuel Chansons populaires de Crète occidentale Genève Ed. Minkoff 1972 E Baud-Bovy Samuel Chansons aromounes de Thessalie - Κουτσοβλάχικα τραγούδια της Θεσσαλίας Θεσσαλονίκη Εκδ. Κυριακίδη 1990 Ε Baud-Bovy Samuel Bourgault-Ducoudray et la musique grecque ecclésiastique et profane Paris Revue de Musicologie, numéro spécial André Schaeffner E Baud-Bovy Samuel Le vers de quinze syllabes dans la chanson populaire européenne Amsterdam Folia Neohellenika, Band III Verlag Adolf M. Hakkert 1981 E 5

7 Baud-Bovy Samuel Ο σκοπός του Θούριου του Ρήγα Θεσσαλονίκη Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη), Ιωάννινα, Οκτωβρίου 1979 Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου 1983 Ε Baud-Bovy Samuel Η επικράτηση του δεκαπεντασύλλαβου στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι Θεσσαλονίκη Ελληνικά, τόμος 26ος Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1973 Baumont Maurice Notice sur la vie et les travaux de Lucien Febvre ( ) Paris Académie des Sciences Morales et Politiques Institut de France 1959 E Bayet Albert Histoire de la Libre-pensée Paris Que sais-je? Presses Universitaires de France 1970 E Beaulieux Charles La bibliothèque de l'université en 1936 Paris Annales de l'université de Paris, IV, 1936 Impr. J. Dumoulin 1936 E Beaumarchais de, Jean-Pierre - Couty Daniel Chronologie de la littérature française Paris Presses Universitaires de France 1991 E Beffort Anna Alexandre Soumet. Sa vie et ses œuvres Luxembourg Impr. Joseph Beffort 1908 E thèse Belevitch-Stankevitch H. Le gout chinois en France au temps de Louis XIV Paris Jouve et Cie 1910 E Belin Jean-Paul Le Mouvement Philosophique de 1748 à 1789 Paris Belin Frères 1913 E thèse Bellanger Claude, Goderot Jacques, Guiral Pierre, Terrou Fernand Histoire générale de la Presse Française 1: Des origines à 1814 Paris Presses Universitaires de France 1969 H Bellanger Claude, Goderot Jacques, Guiral Pierre, Terrou Fernand Histoire générale de la Presse Française 2: de Paris Presses Universitaires de France 1969 H Bellessort André XVIIIe siècle et Romantisme Paris Librairie Arthème Fayard 1941 E Benjamin René La Farce de la Sorbonne Paris Librairie Arthème Fayard 1921 E Benoist Charles Notice sur la vie et les travaux de E. Gebhart Paris Académie des Sciences morales et politiques 1924 E Benrekassa Georges Montesquieu Paris Presses Universitaires de France 1968 E 6

8 Béranger Béranger: présentation de Serge Dillaz Paris Ed. Seghers 1971 A Bérard Léon Au service de la pensée française Paris Ed. Emile-Paul Frères 1925 E Bérard Victor Les affaires de Crète Paris Armand Colin 1900 E Berger Gaston Traité pratique d'analyse du caractère Paris France 1971 E Presses Universitaires de Bergson Henri Œuvres Paris Presses Universitaires de France 1963 A Bertaud Jean-Paul Les origines de la Révolution française Paris Presses Universitaires de France 1971 H Berthoud Dorette Constance et Grandeur de Benjamin Constant Paris Librairie Payot 1944 E Bertier de Sauvigny de, Guillaume La Révolution de 1830 en France Paris Armand Colin 1970 H Bertrand Louis Les pays méditérranéens et la Guerre Paris La Renaissance du Livre 1918 H Berza M. Problèmes majeurs et orientations de la recherche dans l'étude de l'ancienne culture roumaine Bucarest Revue Roumaine d'histoire, 1970, 3 Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1970 E Beuchat Charles La revue contemporaine ( ) Paris Jouve et Cie 1930 H Biart Lucien Le fleuve d'or: Voyage et aventures Paris Bibliothèque Nouvelle de la Jeunesse A Bibliothèque Laffont des Grands Thèmes Index thématique Lausanne Editions Grammont 1975 C Bibliothèque Nationale Le livre Paris Bibliothèque Nationale de France 1972 H Biedermann Alfred La philosophie des Lumières dans sa dimension européenne I Paris Librairie Larousse 1969 H Biedermann Alfred La philosophie des Lumières dans sa dimension européenne II Paris Librairie Larousse 1969 H Billy André Mérimée Paris Ed. Flammarion 1959 E 7

9 Billy André Les Frères Goncourt Paris Ed. Flammarion 1954 E Biris Costas La société d'athènes au temps du roi Georges I Athènes L'hellénisme contemporain, 2e série, 4e année, Fasc. 2, mars-avril 1950 Imprimerie Nationale, Athènes 1950 H Bizardel Yvon Les américains à Paris pendant la Révolution Paris 1972 H Ed. Calmann-Lévy Blake William - Edward Young Night thoughts or, the Complaint and the Consolation New York Dover Pub R Blaze de Bury Henri Idées sur le Romantisme et les Romantiques. Paris Mondes, 1er juilllet E Revue des Deux Bloch Camille La Cité Universitaire de Paris Paris internationale 1930 H Publications de la conciliation Bloch Olivier René La Philosophie de Gassendi. Nominalisme, Matérialisme et Métaphysique La Haye Martinus Nijhoff 1971 E Bloch Oscar - Wartburg von, W. Dictionnaire étymologique de la langue française Paris Presses Universitaires de France 1964⁴ D Bodin Louis Les Intellectuels Paris Que sais-je? Presses Universitaires de France 1964 E Boillat Gabriel La Librairie Bernard Grasset et les Lettes Françaises. Deuxième partie: Le Temps des incertitudes ( ) Paris Librairie ancienne Honoré Champion 1988 E Boissais Maurice - Deleplanque Le livre à gravures au dix-huitième siècle. Suivi d'un essai de bibliographie Paris Librairie Gründ 1948 B Bollème G., Ehranrd J., Furet F., Roche D., Roger J. Livre et Société dans la France du XVIIIe siècle I Paris Mouton et Cie 1965 H Bompaire Jacques Lucien écrivain. Imitation et création Paris Ed. De Boccard 1958 E thèse Bon Anne-Marie et Bon Antoine La Grèce ne meurt pas Rio de Janeiro Atlantica Editora 1944 H Bonnet Christian, Cabanne Marie-France, Darrigrand Robert Le Livre aquitain d'expression occitane Bordeaux Centre régional d'etudes Occitanes 1972 E 8

10 Bonnot de, Jean Mémoires complets et authentiques de Joseph Fouché, Duc d'otrante, Ministre de la Police Générale Poitiers Presses d'aubin 1967 H Botouropoulou Iphigénie Ernest Renan et la Grèce moderne (Problématique et méthodes d'approche) Paris 1987 E mémoire Botrel Théodore Souvenirs d'un barde errant Paris Bloud et Gay 1926 A Bouchard Jacques Sagesse et Folie dans l'œuvre de Nicolas Mavrocordatos Bucarest Revue des Etudes sud-est européennes, tome XXe, 1983, N 2 Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1983 E Bouchard Jacques Bibliographie sélective rédigée en vue de la création d'une chaire de langue et de littérature néo-hellénique à la Faculté des Lettres de l'université Laval (Quebec) Athènes 1970 B Bouchard Jacques Γεώργιος Τερτσέτης. Βιογραφική και φιλολογική μελέτη ( ) Αθήνα Τυπ. Κωνσταντινίδη-Μιχάλα 1970 Ε διατριβή Boudard René Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle ( ) Clermont-Ferrand Impr. G. de Bussac 1962 H Bouillard Henri Philosophie, Religion dans l'encyclopédie Française Paris Les Etudes Philosophiques, N 4, oct-déc 1957 Presses Universitaires de France 1957 E Boulanger André Aelius Aristide et la sophistique dans la province d'asie au IIe siècle de notre ère Paris Ed. E. de Boccard 1923 E Boursin Jean-louis Les structures du hasard Paris Editions du Seuil 1966 H Bouvier Bertrand Άγνωστο χειρόγραφο του Κάλβου Βενετία "Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη" 1974 Ε Bouvier Bertrand Un philosophe romain, un savant moine de Byzance, une helléniste genevois : Bétant, éditeur de Planude, traducteur de Boèce Genève Mélanges Esther Bréguet 1975 E Bouvier Bertrand Le mirologue de la vierge. Chansons et poèmes grecs sur la Passion du Christ I : La chanson populaire du vendredi saint Genève Impr. Du "Journal de Genève" 1976 A thèse Bouyssy M. T., Brancolini J., Flandrin J.-L., Flandrin M., Fontana A., Furet F., Roche D. et Société dans la France du XVIIIe siècle II Paris Mouton et Cie 1970 H Livre 9

11 Bowman Frank Paul Eliphas Lévi. Visionnaire Romantique Paris Universitaires de France 1969 E Presses Boye Maurice-Pierre La mêlée romantique Genève Ed. Julliard 1946 E Bradbury Malcolm Mensonge Paris Presses de la Renaissance 1988 A Braudel Fernand La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II Paris Armand Colin 1949 H Braudel Fernand Ecrits sur l'histoire Paris Flammarion 1969 H Braudel Fernand - Labrousse Ernest Histoire économique et sociale de la France, vol. 2 ( ) Paris Presses Universitaires de France 1970 H Bréhier Emile Histoire de la Philosophie, T. 2: Le XVIIIe siècle Paris Presses Universitaires de France 1968 E Bréhier Emile Histoire de la Philosophie, T. 3: Le XIXe siècle: Période des Systèmes ( ) Paris Presses Universitaires de France 1968 E Bréhier Emile Histoire de la Philosophie, T. 4: Le XIXe siècle après Le XXe siècle. Index général Paris Presses Universitaires de France 1968 E Brenner Clarence Le développement du proverbe dramatique en France et sa vogue au XVIIIe siècle avec un proverbe inédit de Carmontelle Berkeley, California University of California Publications in Modern Philology, Vol. 20, N 1 University of California Press 1937 E Breton Guy Curieuses histoires de l'histoire Paris Presses de la Cité 1968 H Breton Guy Le cabaret de l'histoire. Tome 1er Paris Presses de la Cité 1973 H Britsch Amédée La jeune Athènes - Une démocratie en Orient Paris Librairie Plon 1910 H Broche des Combes de, P. "Ο Κώδων" (Δ'). Εφημερίς πολιτική του Ιακώβου Πολυλά ( ). Γλώσσα και Λεξιλόγιο Κέρκυρα Δελτίο της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 1982 Η Broche des Combes de, P. "Ο Κώδων" (Β'). Εφημερίς πολιτική του Ιακώβου Πολυλά ( ) Κέρκυρα Δελτίο της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, αρ Η 10

12 Broche des Combes de, P. "Ο Κώδων" (Α'). Εφημερίς πολιτική του Ιακώβου Πολυλά ( ) Κέρκυρα Δελτίο της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, αρ Η Brunel Lucien Les philosophes et l'académie française au dix-huitième siècle Librairie Hachette 1884 E Paris Brunner Fernand L'itinéraire spirituel de René Le Senne Basel Studia Philosophica, vol. XVI 1956 E Brunot Ferdinand Le prestige de la civilisation française et la pénétration du français en Allemagne au XVIIIe siècle Paris Imprimerie L. Pochy 1919 G Brunschwig Henri La crise de l'etat prussien à la fin du XVIIIe siècle et la Genèse de la mentalité romantique Paris Presses Universitaires de France 1947 E thèse Burckhardt Jacob Démétrius, le preneur de villes Paris Gallimard 1992 E Burckhardt Jacob La civilisation de la Renaissance en Italie I Paris Ed. Gonthier - Ed. Plon 1958 H Burckhardt Jacob La civilisation de la Renaissance en Italie II Paris Ed. Gonthier - Ed. Plon 1958 H Caignart de Saulcy L.F. Carnets de Voyage en Orient ( ) Paris Presses Universitaires de France 1955 A Caillat Michel - Brohm Jean-Marie Les dessous de l'olympisme Paris Cahiers libres 390 Ed. La Découverte 1984 R Calabresi Bianca - Contini Finzi Ernest Renan et Emile Egger: Une amitié de quarante ans Paris Cahiers Renaniens N 9 Ed. A. G. Nizet 1979 E Calvet Jean La poésie de Jean Aicard Paris Ed. Hatier 1909 A Calvo-Platero Danièle Ο Γλυπτικός Χώρος του Γιαννούλη Χαλεπά Αθήνα εκδ. Χατζηνικολή 1979 Ε Camariano-Cioran Ariadna Un directeur eclairé à l'académie de Jassy il y a deux siècles: Iosip Moisiodax Thessalonique Balkan Studies 7, E Camariano-Cioran Ariadna Les académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs Thessalonique Institute for Balkan Studies 1974 H Camariano-Cioran Ariadna Academile Domnesti din Bucuresti si Iasi Bucarest Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1971 H 11

13 Cameron M. Margaret L'influence des Saisons de Thomson sur la poésie descriptive en France ( ) Paris Librairie ancienne Honoré Champion 1927 E thèse Camp du, Maxime Souvenirs littéraires de Maxime du Camp Paris Librairie Hachette 1962 A Canfora Luciano Teorie e tecnica della storiografia classica Roma Editori Laterza 1974 E Canfora Luciano Totalità e selezione nella storiografia classica Bari Editori Laterza 1972 H Cantemir Dimitrie Opere Complete vol. I Bucarest Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1974 A Capparoni Pietro Lazzaro Spallanzani Torino Unione tipografico - Editrice Torinese 1941 E Caraccio Armand Mélanges franco-italiens de littérature Paris Presses Universitaires de France 1966 E Caraccio Armand Stendhal et les promenades dans Rome Paris Librairie ancienne Honoré Champion 1934 E Carantonis André Le cosmopolitisme dans la poésie grecque Athènes L'hellénisme contemporain, 2e série, 1e année, Fasc. 6, nov-déc Imprimerie Nationale, Athènes 1947 E Caratzas Stamatios L'origine des dialectes néo-grecs de l'italie méridionale Paris Les Belles Lettres 1958 G Carbonell Charles-Olivier L'autre Champollion : Jacques-Joseph Champollion-Figeac ( ) Toulouse Presses de l'institut d'etudes Politiques de Toulouse 1984 E X Carlier Robert, Josserand Pierre, Sady de, Samuel, Larousse des citations françaises et étrangères Paris Librairie Larousse 1976 D Carloni J.- C. - Filloux Jean - C. La critique littéraire Paris Que sais-je? Presses Universitaires de France 1969 E Caro Elme-Marie Philosophie et les Philosophes Paris Librairie Hachette 1888 E Cartolan N. Cӑrțile Populare în Literature Româneascӑ Bucarest Epoca Influenței Grecești, vol. II Fundația Pentru Literaturӑ și Artӑ "Regele Carol II" 1938 E 12

14 Castanakis Thrasso Tasso Tassoulo et autres nouvelles (trad. André Mirambel) Paris Les Belles Lettres 1955 A Castanos de Médicis Stelios Note sur Odysseus Elytis Paris Ed. Caractères 1979 E Castanos de Médicis Stélios Foutaise ou quelques lignes pour s'habiller Paris Saugiaz 1983 A Caster Marcel Lucien et la pensée religieuse de son temps Paris Les Belles Lettres 1937 E thèse Caster Marcel Etudes sur Alexandre ou le faux prophète de Lucien Paris Lettres 1938 E thèse Castillo-Didier Miguel Antologia de la literature neohellenica 1 : Poesia Editorial Andres Bello 1971 A Santiago Les Belles Cattaui Georges Constantin Cavafy Paris Ed. Seghers 1964 A Cavafy Constantin Poèmes (trad. Ange S. Vlachos) Athènes Ed. Icaros 1983 A Cavafy Constantin Jours anciens, poèmes de Constantin Cavafy (trad.bruno Roy) Paris Fata morgana 1978 A Cazamian Louis Kingsley et Thomas Cooper. Etude sur une source d'alton Locke Paris Société Nouvelle de Librairie et d'edition 1903 E thèse Centre de Recherches d'histoire Littéraire Comparée de l'université de la Sorbonna Nouvelle Cahiers d'histoire Littéraire Comparée - Des Lumières au Romantisme Aix-en- Provence Société française de Littérature Générale et Comparée 1976 R Cesbron Gilbert Une abeille contre la vitre Paris Bibliothèque du Temps Présent 1977 A Chaix-Ruy J. J.-B. Vico - Œuvres choisies Paris Presses Universitaires de France 1945 A Chambon Félix A travers les autographes. Les Papiers de Boissonade Paris Revue d'histoire littéraire de la France, 8e année Librairie Armand Colin E Chamoux François Notice sur la vie et les travaux de Charles Picard Paris CRAI, 2e Fasc. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1987 E

15 Chantraine Pierre Discours pour l'inauguration d'une plaque à la mémoire de M. André Mirambel au cimetière de Montmartre, le 31 mars 1971 Paris Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Institut de France 1971 A Chapuisat Edouard La restauration hellénique d'après la correspondance de Jean-Gabriel Eynard Paris Jean Budry et Cie 1924 H Charanis Peter Church and State in the Later Roman Empire Θεσσαλονίκη Βυζαντικών Ερευνών, Ε. Ι. Ε 1974 Η Κέντρον Charpentier John Alexandre Dumas Paris Ed. Tallandier 1947 E Chassang Arsène - Senninger Charles Recueil de textes littéraires français XVIIIe siècle Librairie Hachette 1966 E Paris Chassang Arsène - Senninger Charles Points de vue et références XVIIIe siècle Librairie Hachette 1969 E Paris Chassang Arsène - Senninger Charles Recueil de textes littéraires français XIXe siècle Librairie Hachette 1971 E Paris Château de Chantilly Le cabinet des Livres du Musée Condé - Cent reproductions Chantilly Institut de France R Chatelet François La naissance de l'histoire. La formation de la pensée historienne en Grèce Paris Editions de Minuit 1962 H Châtelet François Histoire des idéologies 1 - Les mondes divins jusqu'au VIIIe siècle de notre ère Paris Librairie Hachette 1978 H Châtelet François Histoire des idéologies 3 - Savoir et pouvoir du XVIIIe siècle au Xxe siècle Paris Librairie Hachette 1978 H Châtelet François La Philosophie des professeurs Paris Ed. Bernard Grasset 1970 E Châtelet François (dir.) Les Lumières - Le XVIIIe siècle Paris Librairie Hachette 1972 E Chaunu Pierre La civilisation de l'europe des Lumières Paris Ed. Flammarion 1982 H Chauvet Paul Les ouvriers du livre en France: des origines à la Révolutions de 1789 Presses Universitaires de France 1959 H Paris Chaybany Jeanne Les voyages en Perse et la pensée française au XVIIIe siècle Paris Imprimerie du Ministère de l'information-téhéran 1967 E thèse 14

16 Chazai Louis Un fabuliste Italien Trilussa Génève Collection d'etudes et de documents littéraires 1949 R Cherel Albert André-Michel Ramsay: Un aventurier religieux au XVIIIe siècle Librairie académique Perrin 1926 A Paris Chevalier Alice Claude-Carloman de Rulhière, premier historien de la Pologne. Sa vie et son œuvre historique Paris Ed. Domat-Montchrestien 1939 H Chevalier Jean-Claude La notion de complément chez les Grammairiens. Etude de Grammaire Française ( ) Genève Librairie Droz 1968 G Chevalier Michel Les Montagnards chrétiens du Hakkâri et du Kurdistan septentrional Paris Département de Géographie de l'université de Paris-Sorbonne 1985 H Christophorov Petr Ivan Vazon. La formation d'un écrivain bulgare ( ) Paris Librairie Droz 1938 E thèse Cian Vittorio Il Conte Baldassar Castiglione ( ) Roma Nuova Antologia, 16 Agosto-1 Settembre 1929 Casa editrice d'arte Bestetti e Tumminelli 1929 E Cicanci Olga Deux variantes grecques de l'œuvre stephanites et ichnilates Bucarest Revue des Etudes sud-est européennes, tome X, 1972, N 3 Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1972 E Cicanci Olga - Cernovodeanu Paul Contribution à la connaissance de la biographie et de l'œuvre de Jean (Hierothée) Comnène ( ) Thessalonique Balkan Studies 12 Institute for Balkan Studies 1971 E Cioranescu Al. L'Arioste en France. Des origines à la fin du XVIIIe siècle. Tome II Paris Les Presses modernes 1938 E Cioriceanu Georges Les grands ports de Roumanie Paris Marcel Giard 1928 E thèse Ciorӑnescu Al. Teatrul lui Metastasio in România Bucarest Studii Italiene, I 1934 E Citron Pierre La poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire (vol. I ) Paris Editions de Minuit 1961 E thèse Citron Pierre La poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire (vol. II ) Paris Editions de Minuit 1961 E Clairin Pierre Eugène Notice sur la vie et les travaux de Démétrius Galanis ( ) Académie des Beaux-Arts Institut de France 1967 A Paris 15

17 Claparède de, Arthur Corfou et les Corfiates Paris Librairie Fischbacher 1900 E Clarac Pierre Emile Mireaux et l'histoire Littéraire Paris Politiques Institut de France 1970 A Académie des Sciences Morales et Clarac Pierre Mignet, secrétaire perpétuel de l'académie des Sciences Morales et Politiques Paris Académie des Sciences Morales et Politiques Institut de France 1973 A Clark John La pensée de Ferdinand Brunetière Paris Librairie A. G. Nizet 1954 E Claude Simon Discours de Stockholm Paris Editions de Minuit 1986 A Clément Marilène Zadig de Voltaire Paris Ed. de la Pensée Moderne 1972 E Clogg Richard The Struggle for Greek Independence London 1973 H The Macmillan Press Clogg Richard Smyrna in 1821: Documents from the Levant Company Archives in the Public Record Office Αθήνα Μικρασιατικά Χρονικά ΙΕ' 1972 Η Clouard Henri Petite Histoire de la Littérature française Paris Albin Michel 1965 E Clouard Henri Maurice de Guérin et le sentiment de la nature Paris Mercure de France 1909 E Clouard Henri Alexandre Dumas Paris Ed. Albin Michel 1955 E Cogny Pierre Le Naturalisme Paris Que sais-je? Presses Universitaires de France 1968 E Cohen Gustave L'Histoire littéraire: Objets et Méthodes 1929 E Collection Lagarde et Michard XVIIIe siècle - Documents Paris Bordas 1968 Η Collection Lagarde et Michard XIXe siècle - Documents - Premier fascicule Paris Bordas 1970 Η Compagnon Antoine La seconde main ou le travail de la citation Paris Editions du Seuil 1979 E

18 Condorcet Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain Paris Librairie philosophique J. Vrin 1970 H Condurachi Em. Le sud-est européen: Permanences du passé et du présent Neuchatel Cahiers d'histoire mondiale, vol. XIII, N 3 Ed. de la Baconnière 1971 H Constandulaki-Chantzou Ioanna 1982 E thèse Jean Psichari et les Lettres Françaises Athènes Constant Benjamin De la Perfectibilité de l'espèce humaine Lausanne Ed. l'age d'homme 1967 A Constant Benjamin Le cahier rouge Genève Ed. Pierre Cailler 1949 A Constantinidi-Bibicou Hélène Les origines du Philhellénisme français Athènes L'Hellénisme contemporain, mai-juin 1953 Imprimerie Nationale, Athènes 1953 E Cordier Henri Charles Schefer, membre de l'institut Paris Impr. Durand 1898 E Corydalée Théophile Œuvres philosophiques Tome I: Introduction à la Logique Προοίμιον εις Λογικήν Bucarest Association internationale d'etudes du Sud-est européen 1970 A Corydalée Théophile Œuvres philosophiques Tome II: Commentaires à la Métaphysique Μεταφυσική Αριστοτέλους Bucarest Association internationale d'etudes du Sudest européen 1973 A Corydalée Théophile Introduction à la Logique. Προοίμιον εις Λογικήν. Bucarest Association internationale d'etudes du Sud-est européen 1970 A Coumarianou Catherine Cosmopolitisme et Hellénisme dans le "Mercure Savant", première revue grecque La Haye - Paris Actes du 4e Congrès de l'association Internationale de Littérature Comparée, Fribourg 1964 Mouton et Cie 1966 R Courteault Paul Sur l'histoire de Bordeaux Paris Revue Internationale de l'enseignement, N 3 Société de l'enseignement Supérieur 1939 H Courtonne Yves Saint Basile et l'hellénisme. Etude sur la rencontre de la pensée chretienne avec la sagesse antique dans l'hexaméron de Basile le Grand Paris Typographie Firmin- Didot 1934 E thèse Courtonne Yves Saint Basile - Homélies sur la richesse Paris Typographie Firmin- Didot 1935 E thèse 17

19 Courtot Claude Léautaud Paris Artefact 1986 E Coutsocheras Jean L'au-delà Paris Les Belles Lettres 1974 A Crahay Roland Réactions 'Liégeoises' à l'édit de tolérance ( ) Liège Livres et Lumières au pays de Liège ( ) Desoer éditions 1980 E Crédillon fils Les égarements du cœur et de l'esprit Paris Gallimard 1977 A Creed Elizabeth Le dandysme de Jules Barbey d'aurevilly Paris Librairie E. Droz 1938 E Crégut Richard Rochu l'obstiné Paris Supplément au Canard du 13e N A Cresson André Hippolyte Taine Paris Presses Universitaires de France 1951 E Creteanu Radu L'influence des livres populaires sur les Beaux-Arts en Valachie aux XVIIIe et XIXe siècles Bucarest Approches interdisciplinaires et corrélations. Les traductions: problèmes et aspects historiques Editura Academiei Rebublicii Socialiste Romania 1976 E Croce Benedetto Histoire de l'europe au XIXe siècle Paris Gallimard 1959 H Crocker G. Lester John Toland et le matérialisme de Diderot Paris Revue d'histoire littéraire de la France, 53e année, N 3, juillet-septembre 1953 Librairie Armand Colin 1953 E Croisset de, Francis La vie parisienne au théâtre Paris Grasset1929 E Crosby Emily Une romancière oubliée Mme Riccoboni. Sa vie, ses œuvres, sa place dans la littérature anglaise et française du XVIIIe siècle Paris Impr. Floch 1924 E Curtis Jean-Louis Une éducation d'écrivain Paris Flammarion 1985 E Curtius Ernst-Robert Essais sur la Littérature européenne Paris Grasset1954 E Curtius Ernst-Robert Essai sur la France Paris Grasset1932 E Cuvillier-Fleury Portraits politiques et révolutionnaires Paris Michel Lévy Frères 1851 H 18

20 Dagneaud Robert Les éléments populairs dans le lexique de la Comédie Humaine d'honoré de Balzac Paris 1954 E thèse Dällenbach Lucien Claude Simon Paris Editions du Seuil 1988 E Dalmeyda Georges Gœthe et le drame antique Paris Librairie Hachette 1908 E thèse Daniel Valérie Une traduction inédite en grec moderne de Goldoni La question du Prodigo Paris Librairie Hachette 1928 E thèse Dansette Adrien Le Boulangisme Paris Librairie Arthème Fayard 1946 E Darnton Robert Edition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle Paris Gallimard 1991 H Dascalakis Apostolos Rhigas Velestinlis. La Révolution Française et les préludes de l'indépendance hellénique Paris 1937 E thèse Dascalakis Apostolos Les œuvres de Rhigas Velestinlis. Etude bibliographique suivie d'une réédition critique avec traduction française de la Brochure révolutionnaire confisquée à Vienne en 1797 Paris 1937 E thèse Daudet Léon Moloch et Minerve ou l'après-guerre Paris 1924 H Nouvelle Libraire Nationale Daudet Léon Deux idoles sanguinaires: La révolution et son fils Bonaparte Paris Albin Michel 1939 H Ed. Daumas Maurice Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIe siècles Paris Presses Universitaires de France 1953 H thèse Daux Georges Unité du Monde hellénique Paris Séance publique annuelle des cinq Académies, jeudi 25 octobre 1979, N 14 Institut de France 1979 E Davenport William An old House in Paris. The Story of Reid Hall Paris Reid Hall, Inc. E Davies John L'œuvre critique d'albert Thibaudet Genève - Lille Librairie Droz - Librairie Giard 1955 E De Laborde Alexandre Notice sur la vie et les travaux de M. Charles Joret Paris Typographie Firmin-Didot 1919 E De Maude-La Clavière R. Les mille et une nuits d'une Ambassade de Louis XIV Paris Librairie Hachette 1896 A 19

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της ιστορίας (19 ος -20 ος αιώνας) και το μέλλον του παρελθόντος Μεταπτυχιακό σεμινάριο

Η ιστορία της ιστορίας (19 ος -20 ος αιώνας) και το μέλλον του παρελθόντος Μεταπτυχιακό σεμινάριο Η ιστορία της ιστορίας (19 ος -20 ος αιώνας) και το μέλλον του παρελθόντος Μεταπτυχιακό σεμινάριο Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Λήδα Παπαστεφανάκη-Άννα Μαχαιρά Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri Organisateurs : École française d Athènes Centre de Recherches historiques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique Association d Études néo-helléniques (MNIMON) Comité d'organisation scientifique

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η M U S É E B E N A K I Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS N O T I C E B I O G R A P H I Q U E Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS Lectrice étrangère à l Université Aristote de Thessalonique à la faculté des lettres Département de langue et littérature françaises

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004.

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ Κ.Λ.Π.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ Κ.Λ.Π. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ Κ.Λ.Π. Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡ. ΠΕΡΙΕΧ. 1 ΒΑΜΒΑ Ν. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (1856) 3 ΦΙΛΟΣ. 2 ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΩΣΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ-ΚΡΙΤΙΚΑ 31 ΦΙΛΟΣ. 3 ΜΠΕΡΚΣΟΝ ΕΡΡ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος Les alexandres après Alexandre : Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : Colloque international / Διεθνές συνέδριο Athènes, vendredi 23 - samedi 24 mai 2014 Αθήνα, Παρασκευή 23 - Σάββατο 24 Μαΐου 2014 Auditorium

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2015 Επαγγελματικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Χριστίνα Αγριαντώνη "Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, μια αποτυχημένη συνάντηση", στο: Ιστορία της Ελλάδας ίου 20ού αιώνα, τ. Β Γ, 1922-1940, Ο μεσοπόλεμος (επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ),

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα Φεβρουάριος 2016 Επαγγελματικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΖΑΚ ΛΕ ΓΚΟΦ - ΠΙΕΡ ΝΟΡΑ 'Υπεύθυνοι τής έκδοσης ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΑΙΡΗ ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ Μετάφραση, Κλαίρη Μιτσοτάχη Μακέτα έξωφύλλου, Νίνα Ν. Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes)

Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes) Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes) Lucile Arnoux-Farnoux (Université de Tours) Simos Grammenidis (Université

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τον διακεκριμένο διεθνώς νομικό επιστήμονα Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στη διάλεξη που σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» 2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» Ο Μarcel Proust αναζητώντας τον «χαμένο χρόνο» 9 αναβιώνει θέματα των ιμπρεσσιονιστών ζωγράφων. Εδώ ευρίσκεται η ουσία ενός παραισθητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Γαλλικό Θέατρο»

Επιστημονικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Γαλλικό Θέατρο» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Σιβετίδου Θέση και ιδιότητα: Καθηγήτρια στον Τομέα Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιστημονικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9 ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΟΙ-ΠΤΕ) ΤΟΜΟΣ 10 5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΠΤΗΝΩΝ-ΣΩ) ΤΟΜΟΣ 11 6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Αποστόλου. Επίκουρη Καθηγήτρια. Βιογραφικό Σηµείωµα. Τίτλοι Σπουδών και διακρίσεις

Ειρήνη Αποστόλου. Επίκουρη Καθηγήτρια. Βιογραφικό Σηµείωµα. Τίτλοι Σπουδών και διακρίσεις Ειρήνη Αποστόλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τοµέας της Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισµού Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πανεπιστηµιούπολη 157

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσµος του Jean Cocteau

Ο κόσµος του Jean Cocteau Ο κόσµος του Jean Cocteau Γάλλος εικαστικός καλλιτέχνης και συγγραφέας. Έκανε το όνοµα του ευρέως γνωστό στον τοµέα της ποίησης, της σκηνοθεσίας, του µπαλέτου, της ζωγραφικής και της όπερας. Η δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 21, 21100, Ναύπλιο Τηλέφωνο: 27520 96127 E-mail: elenipapalexiou@wanadoo.fr

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 21, 21100, Ναύπλιο Τηλέφωνο: 27520 96127 E-mail: elenipapalexiou@wanadoo.fr Ονοματεπώνυμο Έλενα Παπαλεξίου Βαθμίδα Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 Γνωστικό αντικείμενο Θεατρολογία - Ιστορία και Δραματολογία του Παγκοσμίου Θεάτρου, Παραστασιολογία, Ιστορία της Σκηνοθεσίας, Σκηνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ - Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν - Π Α Ν Ε Π. Κ Ρ Η Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α

Τ Μ Η Μ Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ - Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν - Π Α Ν Ε Π. Κ Ρ Η Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α Fall 08 Βιογραφικό Σημείωμα Μύρων Αχείμαστος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Τ Μ Η Μ Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ - Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν - Π Α Ν Ε Π. Κ Ρ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2009

Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2009 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE Από τις Εκδόσεις Flammarion, Παρίσι 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το βιβλίο της Φιλοσοφίας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roger-Pol Droit ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιώργος Παρλαλόγλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο INE/EIE Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος

Διαβάστε περισσότερα

Despina Provata Professeur associé

Despina Provata Professeur associé RENSEIGNEMENTS ET COORDONNÉES Despina Provata Professeur associé Université d Athènes Département de Langue et Littérature françaises Adresse professionnelle Faculté des lettres Panepistimioupolis Zografou

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ TABAC ROUGE SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR

ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ TABAC ROUGE SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣTEΓΗ 22 24 ΝΟΕΜβρίου 2013 TABAC ROUGE James ThiÉrrÉΕ SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR ΘΕΑΤΡΟ / ΧΟΡΟΣ TABAC ROUGE JAmeS ΤΗiÉRRÉE Ο Τζέημς Τιερρέ, μοιράζεται με το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-)

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-) ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR dkargiotis@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1991 Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 1995 M. A. Συγκριτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

En français ci-dessous

En français ci-dessous En français ci-dessous ΗΜΕΡΙΔΑ «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου» ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

De la féodalité à la monarchie absolue : institutions politiques et mutations sociales en France du Moyen Âge au XVII e siècle

De la féodalité à la monarchie absolue : institutions politiques et mutations sociales en France du Moyen Âge au XVII e siècle De la féodalité à la monarchie absolue : institutions politiques et mutations sociales en France du Moyen Âge au XVII e siècle Section 6: (1610-1617) Irini Apostolou Faculté des Lettres Département de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Επιστημονική εκδήλωση του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Δικηγόρων (IDHAE) και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016 Αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση εργασίας Δέσποινα Προβατά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο 210 727 78 93 Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ To ιπεζεστένι της Θεσσαλονίκης1 Οι κλειστές αγορές, τα «μπεζεστένια», αναπτύχθηκαν στις μεγάλες πόλεις της οθωμανικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Platon PETRIDIS Domaines de recherche Adresses Professionnelle Personnelle Courriel Activité professionnelle Titres universitaires

Platon PETRIDIS Domaines de recherche Adresses Professionnelle Personnelle Courriel Activité professionnelle Titres universitaires Platon PETRIDIS Professeur Associé d Archéologie Byzantine Domaines de recherche - Archéologie protobyzantine - Céramique - Architecture - Topographie Adresses Professionnelle Université d Athènes Département

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μακροπούλου, σύζυγος Σταύρου Παπάκη Διεύθυνση: Αναξιμάνδρου 100, 54250 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 312612-2310997483 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του INE

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του INE Δημοσιεύσεις Ερευνητών του INE Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος (σε συνεργασία με την Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου), Μετά την Κατάκιηση. Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ της ελληνικής µε τη γαλλική

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ της ελληνικής µε τη γαλλική ÉCOLE FRANÇAISE D ATHÈNES της ελληνικής µε τη γαλλική ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ από τη Μεταπολίτευση έως σήµερα Η σχέση της ελληνικής µε τη γαλλική ιστοριογραφία ενδυναµώθηκε ιδιαίτερα στο β µισό του 20ού αιώνα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εννοιολογικές Αλλαγές ως Συνιστώσα της Σύγχρονης Ιστοριογραφίας των Μαθηματικών

Οι Εννοιολογικές Αλλαγές ως Συνιστώσα της Σύγχρονης Ιστοριογραφίας των Μαθηματικών Οι Εννοιολογικές Αλλαγές ως Συνιστώσα της Σύγχρονης Ιστοριογραφίας των Μαθηματικών Ν. Καστάνη Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εισαγωγική παράγραφο των Μαθημάτων Θεωρίας Πιθανοτήτων, του Θ.Ν. Κάκουλλου, με τίτλο σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Σε προπτυχιακό επίπεδο:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Σε προπτυχιακό επίπεδο: Η Γκρατσιέλλα-Φωτεινή Καστελλάνου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλογογίας της Φιλοσοφικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ* ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ* ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ* ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η συνάντηση των ασθενών και της ιατρικής λαμβάνει χώρα, και μάλιστα όλο και περισσότερο, στις νοσοκομειακές μονάδες. Τα νοσοκομεία κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1330/Τ.Γ /17.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΕΝΑ. Ελληνική αρχαιότητα, µύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο. Hermeneutik, Τυβίγγη, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1990, (1960), σ.σ. 284-285.

ΕΙΜΕΝΑ. Ελληνική αρχαιότητα, µύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο. Hermeneutik, Τυβίγγη, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1990, (1960), σ.σ. 284-285. Σελ. 1/15 Ελληνική αρχαιότητα, µύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο Αλεξάνδρα Ζερβού Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας και Παιδικής Λογοτεχνίας, Παν/µιου Αιγαίου Ι. Ο µύθος και η έννοια του κλασικού: Συγγένειες

Διαβάστε περισσότερα

Θα προσπαθήσω λοιπόν να περιγράψω την περιοχή που συναντιόνται η Τέχνη, το παιδί, η τεχνολογία και η εκπαίδευση.

Θα προσπαθήσω λοιπόν να περιγράψω την περιοχή που συναντιόνται η Τέχνη, το παιδί, η τεχνολογία και η εκπαίδευση. «Η σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική της Τέχνης» Μάνθος Σαντοριναίος Εργαστήριο Πολυμέσων διαδραστικών μέσων και βίντεο Τέχνης ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «The modern technology in art education» Manthos

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Δ. Γριμάνης. Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1

Σταύρος Δ. Γριμάνης. Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1 Σταύρος Δ. Γριμάνης Συμβολή στη Μικρασιατική Αγιολογία: Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1 C/ να μεγάλο κεφάλαιο της άγιολογίας των όψιμων χρόνων είναι αυτό που άφορά τους νεομάρτυρες.2ώς προς τον όρο, φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

FRÉDÉRIC GROS ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ. Μετάφραση: Ρούλα Τσιτούρη

FRÉDÉRIC GROS ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ. Μετάφραση: Ρούλα Τσιτούρη FRÉDÉRIC GROS ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ Μετάφραση: Ρούλα Τσιτούρη ΑΘΗΝΑ 2015 Το βιβλίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκδοτικής αρωγής και διεθνούς ανάπτυξης του Γαλλικού Ινστιτούτου & Υπουργείου Εξωτερικών / Cet

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara ARABATZIS Giorgos CASSIN Barbara Georges Arabatzis est Professeur assistant de philosophie à la Faculté de philosophie, pédagogie et psychologie de l Université d Athènes. Il est né à Athènes et a étudié

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα