ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές στον τουρισμό Case study: Ξενοδοχειακή μονάδα ΕΡΜΗΣ» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Α.Μ.: 74 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κοζάνη, 2009

2 Στον σύζυγό μου Γιώργο 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας τομέας, ο οποίος παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη στα πλαίσια της γενικότερης τεχνολογικής προόδου της τελευταίας εικοσαετίας. Η ειδικότερη μελέτη των επιπτώσεων της χρήσης των ΤΠΕ στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής εξελίσσεται σε εξαιρετικά δημοφιλές πεδίο ενδιαφέροντος, καθώς αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή τους επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς κλάδους και τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Ένα πεδίο, που σαφώς θα μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά από την εισαγωγή των ΤΠΕ, στον τρόπο που οργανώνεται και παρέχει υπηρεσίες, είναι ο τομέας του τουρισμού. Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέταση της εφαρμογής των ΤΠΕ στον τουρισμό και κυρίως από τις χώρες οι οποίες βασίζουν την οικονομία τους σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, όπως είναι και η δική μας. Η παρούσα μελέτη λοιπόν καταγράφει και αναλύει τις επιπτώσεις του κλάδου της πληροφορικής στην τουριστική βιομηχανία. Είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια θεωρητική καταγραφή των τεχνολογιών πληροφορικής που βρίσκουν εφαρμογή στον τομέα του τουρισμού και των σημαντικών επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν και στο δεύτερο, μία πρακτική περιγραφή της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων στον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση ενός ξενοδοχείου. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιεί μια σύντομη αλλά απαραίτητη περιγραφή της τουριστικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα αναλύει τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση τόσο της τουριστικής προσφοράς όσο και της ζήτησης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρόλου και της επιρροής που επιφέρει η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ολόκληρο τον κλάδο του τουρισμού. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στον τουρισμό και τονίζεται ιδιαίτερα η τεράστια συμβολή του internet στον κλάδο και οι αλλαγές που αυτό επέφερε στο μοντέλο των τουριστικών συναλλαγών. Επίσης, καταγράφονται οι στρατηγικές επιπτώσεις των ΤΠΕ και συγκεκριμένα τα οφέλη ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, οι 3

4 τάσεις που δημιουργούνται, αλλά και οι απειλές εμπόδια από την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις τάσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, όσον αφορά την υιοθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας στοιχεία δευτερογενών μελετών, ώστε σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια να είναι δυνατή στο πέμπτο κεφάλαιο η εξαγωγή συμπερασμάτων και η πρόταση συγκεκριμένων λύσεων και πολιτικών. Το δεύτερο μέρος της μελέτης είναι αφιερωμένο στην ανάλυση ενός Case Study. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ξενοδοχείου στην Αθήνα, μέσω της ανάλυσης του οποίου καταδεικνύεται η μεγάλη σημασία της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στην οργάνωση και λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως επίσης και τα προβλήματα που διέπουν τη λειτουργία της. Τέλος, αφού παρουσιάζονται εναλλακτικές λύσεις λογισμικού που κυκλοφορούν στην αγορά για ξενοδοχειακές μονάδες, προτείνεται ενδεικτικά με βάση αυτές η καλύτερη λύση για τη μηχανοργάνωσή του. 4

5 EXECUTIVE SUMMARY Information and Communications Technology (ICT) is a sector, which presented rapid development in the frame of a general technological progress the last 20 years. The consequences of its use in the activities of daily life has become a very interesting field of study, as it has been proved that it brings on positive results in many branches and sectors of our economy and our society. Tourism, in the way that it is organized and provides services, is a field that could profit considerably from the use of ICTs. Consequently it seems really interesting to examine the application of ICTs in tourism and mainly by those countries, just like ours, that base their economy on tourism. The present study therefore states and analyzes the repercussions of the sector of information technology in the tourist industry. It is separated in two parts. In the first part, ICTs that find application in the sector of tourism as well as their effects are presented theoretically, and in the second part, it is described how we can use information systems in order to organize a hotel in a better way. Thus, the first chapter makes a short but essential description of tourist industry. Concretely it analyzes the characteristics and the composition of supply and demand in tourism, aiming at the better comprehension of the role and the influence of the use of electronic applications in the entire tourism sector. In the second and third chapter electronic services and applications in tourism are presented and analyzed. Particularly, the enormous contribution of the internet is emphasized, as well as the changes that this involved in the model of tourist transactions. Also, the strategic repercussions of ICTs are recorded and specifically the profits competitive advantages, the tendencies that are created, but also the threats obstacles from the adoption of new technologies. The fourth chapter presents the tendencies in the Greek and European tourist industry, concerning the adoption and use of electronic applications and services. Elements of secondary studies are used, in order to enable the fifth chapter to jump into conclusions and propose solutions and policies. The second part of the study is dedicated to the analysis of a Case Study. Concretely, the case of a hotel in Athens is presented, via the analysis of which is 5

6 shown the importance of use of information systems in the organization and operation of hotels. In the sixth and seventh chapter is described analytically the exterior and internal environment of the enterprise, and also its operational problems. Finally, alternative software solutions one can find in the market are presented, and the best solution for its computerization is proposed. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 7 ΜΕΡΟΣ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στον τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες Τουριστική προσφορά Ορισμός, κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην τουριστική προσφορά Τουριστική ζήτηση Επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην τουριστική ζήτηση Ελληνική τουριστική βιομηχανία Ελληνικός τουρισμός παρούσα κατάσταση Χαρακτηριστικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού και η επιρροή τους στην υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό Κυριότερες εφαρμογές ΤΠΕ στον τουρισμό Πληροφοριακά Συστήματα Κρατήσεων (Computer Reservation Systems CRS) Διεθνή Συστήματα Διανομών (Global Distribution Systems - GDS) Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (E Ticketing) E - Recruitment Ηλεκτρονική Μάθηση (E learning) Ηλεκτρονικές προμήθειες Ασύρματες ηλεκτρονικές ετικέτες (Radio Frequency Identification RFID) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical Information Systems GIS) Customer Relationship Managements Systems CRM Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (ΗΣΔΠΠ) Property Management Systems (PMS) Back office systems Η συμβολή του Internet στην τουριστική βιομηχανία Το διαδίκτυο ως μέσο προβολής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και επιχειρήσεων Οι αλλαγές που επέφερε το διαδίκτυο στο μοντέλο των τουριστικών συναλλαγών

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Στρατηγικές επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό Ανάλυση στρατηγικών επιπτώσεων των ΤΠΕ με βάση το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter Οφέλη ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Δημιουργούμενες τάσεις - προκλήσεις από τη χρήση των ΤΠΕ στον τουρισμό Διαφαινόμενοι κίνδυνοι απειλές και εμπόδια στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επίπεδο υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία Εισαγωγή Επίπεδο υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Ελλάδα Πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο Ψηφιοποίηση εσωτερικών λειτουργιών Ηλεκτρονικές προμήθειες/ αγορές Ηλεκτρονικές διαδικασίες Marketing και πωλήσεων Χρήση συστημάτων CRM Προβλήματα ανασταλτικοί παράγοντες στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών Διαφοροποίηση στη χρήση των ΤΠΕ ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης Επίπεδο υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Ε.Ε Πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο Ψηφιοποίηση εσωτερικών λειτουργιών Ηλεκτρονικές προμήθειες Χρήση συστημάτων CRM Εμπόδια στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών Συμπεράσματα για τον κλάδο του τουρισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα Προτάσεις Συμπεράσματα Προτάσεις ΜΕΡΟΣ Β: CASE STUDY: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΕΡΜΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Παρουσίαση της επιχείρησης Προφίλ επιχείρησης και ταυτότητα επιχειρηματία Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Υφιστάμενος ανταγωνισμός Νέοι ανταγωνιστές Υποκατάστατα προϊόντα Αγοραστές πελάτες Προμηθευτές Εσωτερικό περιβάλλον Δομή της επιχείρησης

9 6.3.2 Επιμέρους τμήματα επιχείρησης Πηγές προσέλκυσης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Παρούσα κατάσταση Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα επιχείρησης Αυξανόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών Προώθηση πωλήσεων - διαφήμιση Διαχείριση κρατήσεων Αποτελεσματική διοίκηση Ανάγκες επιχείρησης σε πληροφοριακά συστήματα Βελτιώσεις που αναμένεται να επιφέρει η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων στο ξενοδοχείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εναλλακτικές λύσεις λογισμικού Singular Logic - Hotel System Sunsoft Αλέξανδρος E-Commerce Smart Hospitality Suite Eurotel Hospitality Hit Hospitality Κριτήρια επιλογής του σωστού Software ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού Αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού Smart Hospitality Suite της εταιρίας E Commerce Front Office Contacts Point Of Sales (POS) και ασύρματη παραγγελιοληψία Spa and Beauty Stock Food & Beverage Control Accounting Interfaces Hotel Reservations System TravelProxy Περιγραφή του TravelProxy Ασφάλεια συναλλαγών Επιμέρους ενότητες (modules) του TravelProxy Βιβλιογραφία - Αναφορές Ευρετήριο Πινάκων

10 ΜΕΡΟΣ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στον τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες 1.1 Τουριστική προσφορά Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το ρόλο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον τουρισμό, είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο τουριστική προσφορά και ζήτηση και ποιες είναι οι επιχειρήσεις που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε τουριστική βιομηχανία Ορισμός, κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων Με τον όρο τουριστική βιομηχανία εννοούμε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών των επισκεπτών ενός τουριστικού προορισμού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν αποτελεί έναν ομοιογενή παραγωγικό κλάδο, αλλά αποτελείται από μία διαφοροποιημένη γκάμα επιχειρήσεων, οι οποίες δε λειτουργούν πάντα ως μια ενιαία συνεκτική ομάδα με κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Αντίθετα, πολλές φορές τα συμφέροντα και οι στόχοι του κάθε υποκλάδου μπορεί να είναι και αντικρουόμενα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ebusiness-forum για την υιοθέτηση του e business στον τουρισμό [10], διακρίνουμε τρεις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων: Άμεσοι προμηθευτές: περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην άμεση παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στους τουρίστες, όπως: ξενοδοχειακά καταλύματα, μεταφορές: αεροπορικές χερσαίες (τουριστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ) - θαλάσσιες, καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, fast food κλπ), καταστήματα λιανικής πώλησης τουριστικών προϊόντων κτλ. Υπηρεσίες υποστήριξης και διαμεσολάβησης: σ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τους άμεσους προμηθευτές με προϊόντα ή με εξειδικευμένες υπηρεσίες (συμβουλευτικές υπηρεσίες για marketing, management κλπ). Επίσης, εδώ εντάσσονται και οι ενδιάμεσες τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που συνδέουν την τουριστική προσφορά (άμεσους ανταγωνιστές) με την τουριστική ζήτηση, όπως τα τουριστικά γραφεία, οι tour operators κτλ. Αναπτυξιακοί οργανισμοί: είναι οι οργανισμοί που ασχολούνται με τη συγκρότηση στρατηγικών σχεδίων για την τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι οι 11

12 κυβερνητικοί οργανισμοί στα διάφορα επίπεδα, μη κυβερνητικοί οργανισμοί (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων, τουριστικών επιχειρήσεων κλπ), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην τουριστική προσφορά Η ιδιαιτερότητα της τουριστικής βιομηχανίας και του τουριστικού προϊόντος καθιστούν απολύτως αναγκαία την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τουρισμού. Μια σύντομη αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα συμβάλλει στην κατανόηση αυτής της αναγκαιότητας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ebusiness forum [10]: Το τουριστικό προϊόν αποτελεί ένα άρρηκτο μίγμα άυλων υπηρεσιών και προϊόντων, όπως για παράδειγμα: διαμονή φιλοξενία, σίτιση, μεταφορές, διασκέδαση κτλ. Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των τουριστικών επιχειρήσεων για την προσφορά ενός ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου. Η μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της τουριστικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα ο τουρίστας πελάτης να μην έχει τη δυνατότητα να δει το προϊόν κατά τη διάρκεια της επιλογής του, παρά μόνο κατά την κατανάλωση. Η παροχή πολυμεσικών πληροφοριών και εικονικής πραγματικότητας λοιπόν μπορεί να διευκολύνει τον πελάτη κατά τη διαδικασία της επιλογής του, αλλά και να προβάλλει καλύτερα το προϊόν υπηρεσία και την τουριστική επιχείρηση, προσδίδοντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διάρκεια ζωής του τουριστικού προϊόντος είναι περιορισμένη και αυτό απαξιώνεται ταχύτατα εάν δεν πωληθεί έγκαιρα, π.χ. ένα κενό δωμάτιο, μια αεροπορική θέση κτλ. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιστοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν την πληρότητά τους. Η πληροφορία αποτελεί την ζωτική πηγή του τουρισμού. Η άμεση παροχή έγκαιρης, χρήσιμης και ποιοτικής πληροφορίας την κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο αγοραστή πελάτη αποτελεί για τον τουρισμό ζωτικής σημασίας 12

13 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι για την ομαλή και πιο αποδοτική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων απαιτείται ένας αποδοτικός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών στην τουριστική οικονομία, πράγμα που καθιστά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου αναπόφευκτη αναγκαιότητα. Επίσης, η τεράστια εξάπλωση του internet σε όλους σχεδόν τους τομείς και τους κλάδους της οικονομίας δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον τουριστικό κλάδο, δίνοντας μια μεγαλύτερη ώθηση στην εφαρμογή και υιοθέτηση των πρακτικών του ηλεκτρονικού εμπορίου, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για τη λήψη σωστών και έγκαιρων αποφάσεων. 1.2 Τουριστική ζήτηση Με τον όρο τουριστική ζήτηση εννοούμε την ζήτηση για κατανάλωση κάθε είδους τουριστικού προϊόντος και υπηρεσίας, από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων. Η τουριστική ζήτηση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως κοινωνικοοικονομικούς (εισόδημα, τιμές προϊόντων υπηρεσιών, δημογραφικοί παράγοντες κτλ), ψυχολογικούς (διάθεση του ατόμου για ταξίδι, προτιμήσεις, προσωπικές ανάγκες) κτλ. Στις μέρες μας, οι υφιστάμενες πολιτικοοικονομικές συνθήκες έχουν μεταβάλλει σημαντικά το ρυθμό ζωής των πολιτών, οι οποίοι πλέον έχουν, στην πλειοψηφία τους, ως τουρίστες πολύ διαφορετικές συνήθειες. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια καινούρια γενιά τουριστών, με ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και χαρακτηριστικά, τους οποίους η σύγχρονη τουριστική επιχείρηση καλείται να ικανοποιήσει, εάν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική Επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην τουριστική ζήτηση. Η ευρεία εξάπλωση του internet και των νέων τεχνολογιών γενικότερα έχει μεταμορφώσει κυριολεκτικά στις μέρες μας ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία, η οποία περιστρέφεται πλέον γύρω από τα νέα κανάλια επικοινωνίας και συναλλαγών. Οι σύγχρονοι τουρίστες έχουν αλλάξει ριζικά τόσο στις προτιμήσεις τους στην κατανάλωση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στην αγοραστική 13

14 τους δύναμη και τον τρόπο αγορά τους. Η νέα αυτή γενιά δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τους τουριστικούς μεσάζοντες, αλλά χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και κυρίως το διαδίκτυο για την άντληση πληροφοριών, τη δημιουργία κρατήσεων και την οργάνωση ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων της αρεσκείας τους. Απαιτεί άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες και ανταγωνιστικά προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση και διαδραστική επικοινωνία με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι τουριστικές επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να αντιληφθούν εγκαίρως τη «νέα τάξη πραγμάτων» και να προσαρμόσουν την επιχειρηματική τους φιλοσοφία στα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες του μέλλοντος και να διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση σε μια τόσο ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά. 1.3 Ελληνική τουριστική βιομηχανία Ο ελληνικός τουρισμός έχει μία μακρά παράδοση και ιστορία. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα άρχισε να εξαπλώνεται σημαντικά από το 1960 και μετά. Για πολλές δεκαετίες προσέλκυε τουρίστες λόγω κυρίως των πολλών αρχαιολογικών της ευρημάτων, υψίστης ιστορικής αξίας, της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αλλά και λόγω του καλού κλίματος. Ο μαζικός τουρισμός στην Ελλάδα ξεκίνησε όταν οι Ευρωπαίοι τουρίστες άρχισαν να ανακαλύπτουν τις ομορφιές της χώρας στηριζόμενες στο πολύ ελκυστικό πακέτο «ήλιος, θάλασσα, αμμουδιά», φτάνοντας στις μέρες μας σε μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη των παραθαλάσσιων και κυρίως νησιωτικών περιοχών. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι σήμερα μια από τις πιο αναγνωρίσιμες τουριστικά χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο [7] Ελληνικός τουρισμός παρούσα κατάσταση Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας κάθε χρόνο σημαντικά έσοδα στα ταμεία της χώρας. Μία συνοπτική εξέταση των βασικών οικονομικών μεγεθών του τουριστικού κλάδου, θα μας δώσει μια καλή εικόνα της τεράστιας συνεισφοράς του στην ελληνική οικονομία. 14

15 Στον Πίνακα 1.1, που ακολουθεί, καταγράφονται ο αριθμός των επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών, οι ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά, αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων στον τουρισμό (περιλαμβάνονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τα καταστήματα εστίασης) κατά την τετραετία Όλα τα μεγέθη παρουσιάζονται αυξανόμενα με τους τζίρους να κυμαίνονται από 7 μέχρι περίπου 9 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πίνακας 1.1 Ετήσια στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για τα έτη Έτος Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών (τζίρος) Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά Αριθμός απασχολούμενων ατόμων Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Επίσης, για τα έτη 2005 μέχρι το Α Τρίμηνο του 2008, αυξανόμενος είναι ο δείκτης κύκλου εργασιών για τον κλάδο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2. Πίνακας 1.2: Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα του τουρισμού Έτος - Τρίμηνο Δείκτης Ετήσια Μεταβολή (%) 2005 Α 64,5 - Β 98,6 - Γ 157,7 - Δ 79,1 - Μέσος Ετήσιος 100* 2006 Α 64,1-0,7 Β 105,9 7,4 Γ 159,9 1,4 Δ 84,9 7,3 Μέσος Ετήσιος 103,7 3, Α 70,5 10,1 Β 111,6 5,4 Γ 165,8 3,7 Δ 93,5 10,1 Μέσος Ετήσιος 110,4 6, Α 73,9 4,8 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, *Χρησιμοποιείται το έτος 2005 ως έτος βάσης. 15

16 Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στη μεταπολεμική περίοδο ήταν εντυπωσιακή, με μέση ετήσια αύξηση 13,3% των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό (σε δολάρια) την περίοδο Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας κυμάνθηκε στο 15,1% το 2006, έναντι 15 % που ήταν το Επιπρόσθετα, το 2007 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 16,5%, ενώ οι προβλέψεις για το 2008 κάνουν λόγο για 17,2%. Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην των κάμπινγκ) ανήλθε το 2007 σε 61,5% παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2006 (ήταν 64,1%), λόγω κυρίως της αύξησης του αριθμού των κλινών στο διάστημα αυτό. Τέλος, η πλειοψηφία των πελατών στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα προέρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη τη Γερμανία και δεύτερο το Ηνωμένο Βασίλειο [9] Χαρακτηριστικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού και η επιρροή τους στην υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρόλη την μεγάλη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 40 χρόνια, ένα πλήθος δομικών προβλημάτων του κλάδου, έχουν αρχίσει να βάζουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, όπως τονίζουν σημαντικοί Ευρωπαϊκοί παράγοντες του τουρισμού. Συγκεκριμένα, τα πιο κύρια δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με τον Buhalis D. [7], συνοψίζονται στα εξής: Αποτυχία κατάρτισης κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό από την πλευρά της κυβέρνησης, ελλιπής συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια και αποθάρρυνση ξένων επενδυτών για μεγάλες επενδύσεις στην χώρα, πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), άναρχα δομημένων, μεγάλη εξάρτηση από τις ενδιάμεσες τουριστικές επιχειρήσεις. Τα προβλήματα αυτά, πέραν των αγκυλώσεων που προκαλούν, επηρεάζουν σημαντικά και την παρουσία της χώρας on line, αφού η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, ώστε να προβάλλει και να προωθεί τη 16

17 χώρα παγκοσμίως. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Travel Daily News [15], το οποίο αναφέρει ότι με βάση έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η εταιρία Creative Marketing της Μεγάλης Βρετανίας σχετικά με τη διεθνή αξιολόγηση και βαθμολόγηση των sites εθνικών οργανισμών τουρισμού, το site της Ελλάδας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατατάσσεται για το 2007 στην 39 θέση σε σύνολο 51 sites και στην κατηγορία «φτωχά, με ανάγκη άμεσης αλλαγής». Επίσης, λόγω του μεγάλου αριθμού ΜΜΕ, επηρεάζεται και η υιοθέτηση των ΤΠΕ. Η ανύπαρκτη ενημέρωση και εκπαίδευση των επιχειρηματιών πάνω στις νέες τεχνολογίες και στην αξιοποίηση των διαφόρων ευκαιριών, μέσω κυρίως επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κυριότερος λόγος μη υιοθέτησης των ΤΠΕ. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό 2.1 Κυριότερες εφαρμογές ΤΠΕ στον τουρισμό Γενικά, οι εφαρμογές ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να ψηφιοποιήσουν τις ενδο-επιχειρησιακές και εξωεπιχειρησιακές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητά τους να ελέγχουν και να συντονίζουν όλες τους τις λειτουργίες τοπικά, εθνικά και παγκόσμια, με απώτερο σκοπό την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση των κερδών και της ανταγωνιστικότητά τους. Λόγω της τεράστιας ποικιλομορφίας και ετερογένειας της τουριστικής βιομηχανίας, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές βρίσκουν εφαρμογή σε μία ή και περισσοτέρων ειδών τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχοντας ποικίλα και διαφορετικά οφέλη ανάλογα με το πλαίσιο εφαρμογής και χρησιμοποίησής τους. Οι κυριότερες λοιπόν εφαρμογές ΤΠΕ στον τουρισμό, σύμφωνα με το e- business forum [10], είναι οι εξής: Πληροφοριακά Συστήματα Κρατήσεων (Computer Reservation Systems CRS) Αποτελούν τεράστια (συνήθως παγκόσμιας εμβέλειας) και εξειδικευμένα δίκτυα υπολογιστών που συνδέονται με βάσεις δεδομένων. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ανατρέχει στις βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες και ενημερώνονται απευθείας από τις αεροπορικές εταιρίες (για τα δρομολόγια και τα εισιτήρια), καθώς και από άλλες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικίασης μέσων μεταφοράς, ναυτιλιακές και σιδηροδρομικές εταιρείες κ.ά.). Ουσιαστικά ένα CRS είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ενδιάμεσες επιχειρήσεις τουρισμού (κυρίως τα τουριστικά γραφεία και τους tour operators) και στις επιχειρήσεις που προσφέρουν τα πρωτογενή τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το πρώτο CRS που δημιουργήθηκε ήταν το SABRE από την αμερικανική εταιρία American Airlines, σε συνεργασία με την IBM, τη δεκαετία του 1970, με σκοπό τη διαχείριση των κρατήσεων εισιτηρίων και των πτήσεων της εταιρίας σε όλα τα σημεία πώλησης που διατηρούσε στις Η.Π.Α. Λίγο αργότερα και άλλες 18

19 αεροπορικές εταιρίες ανέπτυξαν τα δικά τους CRS για να φτάσουμε στις μέρες μας σε μια τεράστια καινοτομία την ολοκλήρωση των διαφόρων CRS μεταξύ τους και τη δημιουργία των Global Distribution Systems (GDS) Διεθνή Συστήματα Διανομών (Global Distribution Systems - GDS) Προέκυψαν, όπως είπαμε, όταν τα διάφορα CRS ολοκληρώθηκαν μεταξύ τους. Έχουν παρόμοια μορφή με τα CRS, αλλά δίνουν τη δυνατότητα σε μια τουριστική επιχείρηση να παρέχει ένα ηλεκτρονικό one stop shop για όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύνθεση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού «πακέτου». Μετατράπηκαν στην ουσία σε ηλεκτρονικές αγορές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς περιλαμβάνουν στις βάσεις δεδομένων τους όχι μόνο πλέον πώληση αεροπορικών εισιτηρίων, αλλά και πολλές άλλες δυνατότητες όπως: κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικίαση μέσων μεταφοράς, έκδοση ταξιδιωτικής visa κτλ. Επίσης, εκτελούν και πρακτικές λειτουργίες όπως η έκδοση εισιτηρίων, καρτών επιβίβασης κτλ. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους βέβαια είναι ότι δίνουν στους χρήστες (ταξιδιωτικούς πράκτορες, εταιρίες, αλλά και τελικούς καταναλωτές) τη δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις σε πραγματικό χρόνο (real time) έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις τελευταίες πληροφορίες που τους αφορούν. Σήμερα, από τα μεγαλύτερα και πιο διαδεδομένα GDS είναι το SABRE (το μοναδικό που δεν ολοκληρώθηκε με κάποιο άλλο CRS και παραμένει το corporate σύστημα κρατήσεων της American Airlines), WORLDSPAN (αμερικανικών συμφερόντων), GALLILEO International (κοινοπραξία ευρωπαϊκών κυρίως συμφερόντων) και START AMADEUS (γερμανικό). 19

20 Εικόνα 2.1: Η κεντρική σελίδα του GDS Worldspan. Πηγή: Εικόνα 2.2: Η κεντρική σελίδα του GDS AMADEUS. Πηγή: 20

21 2.1.3 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (E Ticketing) Είναι μία εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως στον τουριστικό κλάδο (π.χ. από αεροπορικές, ναυτιλιακές και άλλες μεταφορικές, πάρκα, αθλητικά γεγονότα κτλ), γιατί δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα (π.χ. λιγότερα έξοδα για εκτύπωση αποστολή του χάρτινου εισιτηρίου, λιγότερες ανθρωποώρες), να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους (π.χ. διευκόλυνση στην αγορά σε χώρο και χρόνο που θέλει ο πελάτης) και να αποφύγουν την εξάρτηση από τους τουριστικούς πράκτορες (π.χ. ανάπτυξη καναλιών άμεσης διανομής και πώλησης απευθείας στον πελάτη). Οι πληροφορίες των ηλεκτρονικών εισιτηρίων αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων και έτσι μπορούν να εκδοθούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κανάλι διανομής (H/Y, κινητό τηλέφωνο, PDA, Palmtop κτλ), οποιαδήποτε ώρα της ημέρας E - Recruitment Είναι εφαρμογές που βοηθούν τις τουριστικές επιχειρήσεις στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού. Υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις, γιατί συμβάλλουν στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού σε παγκόσμια εμβέλεια (international sourcing), στην αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης (από τη διαφήμιση, κατάθεση βιογραφικού, φιλτράρισμα πληροφοριών, αξιολόγηση υποψηφίων κ.τ.λ.) και την μείωση των σχετικών εξόδων. Τέτοιες ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές είναι οι: Επίσης, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να παρέχουν εφαρμογές e recruitment μέσω των δικών τους ιστοσελίδων Ηλεκτρονική Μάθηση (E learning) Με τον όρο ηλεκτρονική μάθηση εννοούμε την on line κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, η οποία αναφέρεται τόσο στην τεχνολογική κατάρτιση, όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση για την ανάπτυξη των διοικητικών του ικανοτήτων και την εξέλιξη των στελεχών. Η εκπαίδευση γίνεται σε οποιοδήποτε χώρο (ακόμα και μέσα στην ίδια την εταιρία) και χρόνο, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εργαζόμενους και για πολύ καιρό, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για τις τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες 21

22 πρέπει να καταρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους που είναι συνεχώς εναλλασσόμενο, λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό με διάφορους τρόπους εκμάθησης, που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν τεχνικά ανέφικτο και οικονομικά ασύμφορο γι αυτές να το προσεγγίσουν. Πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν αναπτύξει εφαρμογές e learning. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Hilton International, η οποία έχει δημιουργήσει το δικό της διαδικτυακό Πανεπιστήμιο (Hilton University, για την εκπαίδευση του προσωπικού της σε όλο τον κόσμο Ηλεκτρονικές προμήθειες Είναι μία διαδικτυακή τεχνολογική λύση που στοχεύει στην διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. Βρίσκουν εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, μεταφορικές επιχειρήσεις κτλ.). Τα οφέλη από τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών είναι πολλά. Συμβάλλουν στην μείωση του κόστους λόγω κυρίως της μη χρησιμοποίησης εγγράφων, στην αυτοματοποίηση και συντόμευση των παραγγελιών, στην μείωση των αποθεμάτων και την εφαρμογή Just in Time, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην συνεχή παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας. Αποτελέσματα έρευνας, τα οποία δημοσιεύονται από το E-business Forum αποδεικνύουν τη ωφέλεια των εν λόγω συστημάτων. Συγκεκριμένα, οι τουριστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν τα συστήματα αυτά αναφέρουν ότι η ψηφιοποίηση των προμηθειών τους οδήγησε σε μία μείωση από 5 έως 10% στην τιμή αγοράς των προμηθειών, μείωση της τάξεως του 25 με 50% των αποθεμάτων, όπως επίσης και μείωση από μία έως πέντε μέρες της ολοκλήρωσης των παραγγελιών. Υπάρχουν τρία είδη ηλεκτρονικών προμηθειών: το λογισμικό ηλεκτρονικών προμηθειών που είναι πλέον προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, π.χ. παραδοσιακά συστήματα e προμήθειας, όπως τα EDI, είναι πλέον προσβάσιμα μέσω διαδικτύου, 22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στον Ξενοδοχειακό κλάδο: Στρατηγική και Προοπτικές

Οι Νέες Τεχνολογίες στον Ξενοδοχειακό κλάδο: Στρατηγική και Προοπτικές Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Οι Νέες Τεχνολογίες στον Ξενοδοχειακό κλάδο: Στρατηγική και Προοπτικές Νικόλαος Κανέλλος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009, 9-12/7

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού. Στρατηγική και Προοπτικές. Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού. Στρατηγική και Προοπτικές. Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού Στρατηγική και Προοπτικές Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια 30-31 Οκτωβρίου 2008 Περιεχόμενα 1. Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

300 300 Η σας παρουσιάζει Το Παρελθόν και το Παρόν στον Εξοπλισμό Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM Cyberlogic Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πληροφορικής & Διαδικτύου Μάχης Κρήτης 10, Μεγ. Χάνδαξ 1ος Όροφος Τηλ. 2810371123, Φαξ. 2810371124 Web: www.cyberlogic.gr / email: info@cyberlogic.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται Πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται η παρουσία ενός φυσικού φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα