ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 3. Τι γνωρίζετε για τον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 3. Τι γνωρίζετε για τον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου;"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1,Να αντιστοιχίσετε της όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της δεξιάς στήλης: α. κυτταρική μεμβράνη 1. πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση β. αμοιβάδα 2.κέντρα παραγωγής ενέργειας γ. μιτοχόνδρια 3. αποτελείται από πρωτεΐνες και λιπίδια δ. ζύμες 4. είναι πρωτόζωο ε. βακτήρια 5. εκεί γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών στ. ριβοσώματα 6. δε διαθέτουν πυρήνα 2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν ειδικά όπλα α Η διαδικασία με την οποία προκαλείται τεχνητή ανοσία ονομάζεται β Ο εμβολιασμός ονομάζεται..γ.. Τους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες τους ονομάζουμε..δ..στα μάτια και στη στοματική κοιλότητα υπάρχουν ε.. και..στ.. αντίστοιχα τα οποία υπερασπίζονται τη δική τους περιοχή. 3. Τι γνωρίζετε για τον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου; 4. Μ: γονίδιο υπεύθυνο για το μαύρο χρώμα μαλλιών στον άνθρωπο επικρατές. Μ: γονίδιο υπεύθυνο για το ξανθό χρώμα μαλλιών, υπολειπόμενο. Να εξηγήσετε ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθούν παιδιά με ξανθά μαλλιά Από ετερόζυγους γονείς. 5. Να αναφέρετε 3 διαφορές μεταξύ DNA και RΝΑ. 6. Να εξηγήσετε τους όρους: Α. μεταλλάξεις Β. αλληλόμορφα γονίδια Γ. διπλοειδείς οργανισμοί 8. Να σημειώσετε ποιες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). I. Ο όρος περιέχει έτοιμα αντιγόνα II. Τα μακροφάγα έχουν την ικανότητα να φαγοκυτταρώνουν III. Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο είναι πανδέκτες. IV. Τα εμβόλια δεν περιέχουν έτοιμα αντισώματα V. Οι συγκολλητίνες βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. VI. Λοίμωξη ονομάζεται η είσοδος των μικροοργανισμών στον οργανισμό.. 9. Να περιγράψετε τον τρόπο αναπαραγωγής των ιών;

2 1.α) ομή ενός νουκλεοτιδίου DNA. β) Να αναφέρετε τα είδη του RNA. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2. Να αναφέρετε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ωαρίου σπερματοζωαρίου. 3.α) Τι είναι αντιγραφή; β) Τι είναι μεταγραφή; γ) Τι είναι μετάφραση; 4. Από τον γάμο δύο ανθρώπων που ο ένας έχει γαλανά μάτια και ο άλλος καστανά (ετεροζυγώτης) τι πιθανότητες υπάρχουν να γεννηθεί παιδί με α) γαλανά μάτια; β) καστανά μάτια; 5.α) Πόσα είναι και πως ονομάζονται τα χρωμοσώματα ενός σωματικού κυττάρου του ανθρώπου; β) Ποια είναι τα χρωμοσώματα ενός σωματικού κυττάρου του άνδρα και ποια της γυναίκας; 6.α) Να αναφέρετε πόσες και ποιες είναι οι ομάδες αίματος; β) Τι γνωρίζετε για τον παράγοντα Rhesus; 7. Να συμπληρώσετε τα κενά: Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από 1 και 2. Τα μιτοχόνδρια είναι τα κέντρα παραγωγής 3 του κυττάρου. Στα 4 γίνεται η σύνθεση των 5. Στον 6 του κυττάρου υπάρχει το 7 υλικό. Οι 8 περιέχουν 9 ουσία απαραίτητη για την λειτουργία της Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην πρόταση: α) Τα σπόρια των βακτηρίων είναι αφυδατωμένα κύτταρα χωρίς μεταβολική δραστηριότητα. β) Το DNA των βακτηρίων ονομάζεται πλασμίδιο. γ) Η αναπαραγωγή ενός ωαρίου δημιουργεί τον κλώνο (κλωνοποίηση). δ) ιπλοειδείς είναι οι οργανισμοί που έχουν τα χρωμοσώματά τους σε ζεύγη. ε) Τα σωματικά κύτταρα διαιρούνται με μίτωση. 9. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους συνώνυμούς τους στη στήλη Β. α. Σύλληψη 1. Γονιμοποιημένο ωάριο β. Ζυγωτό 2. Γαλουχία γ. Εμφύτευση 3. Κύηση δ. Σάλπιγγα 4. Έμμηνη ρύση ε. Εγκυμοσύνη 5. Γονιμοποίηση στ. Θηλασμός 6. Ωαγωγός ζ. Περίοδος

3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ) Ν αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της δεξιάς : 1) ριβόσωμα α) περιέχουν χλωροφύλλη 2) πυρήνας β ) κέντρα παραγωγής ενέργειας 3 )χλωροπλάστες γ )δίνει σταθερό σχήμα στο φυτικό κ κύτταρο 4 )μιτοχόνδρια δ ) περιέχει το σύνολο του DNA 5 ) κυτταρικό τοίχωμα ε ) εκεί γίνεται η σύνθεση των π πρωτεϊνών 2 )Α ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λανθασμένες : i ) Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ιών είναι η απουσία κυτταρικής οργάνωσης. ii ) Οι ιοί είναι ανενεργοί έξω από το κύτταρο ξενιστή. iii ) Ο ιός της πολυομελίτιδας παρασιτεί στα νευρικά και στα ηπατικά κύτταρα. Β)Τι είναι τα σπόρια των βακτηρίων ; Σε τι εξυπηρετεί τα βακτήρια ο σχηματισμός σπορίων ; 3 ) α )Τι είναι το αντίσωμα ; γ )Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο οργανισμός έχει ανοσία ; 4 ) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τους αντίστοιχους τρόπους άμυνας που περιλαμβάνει η δεξιά στήλη : 1 ) δέρμα α ) φαγοκυττάρωση 2 ) μακροφάγο β ) εμποδίζει την είσοδο μικροοργανισμών στο σώμα 3 ) αντίσωμα γ ) αναγνωρίζει τα αντιγόνα 4 ) Τ λεμφοκύτταρο δ ) θυμάται την πρώτη είσοδο του μικροοργανισμού 5 ) Β λεμφοκύτταρο ε ) συνδέεται με το αντιγόνο και το απομονώνει.

4 5 ) α ) Τι ονομάζεται ανοσοποίηση ; β ) Εξηγείστε πως πετυχαίνουμε την ανοσοποίηση με το εμβόλιο. 6 ) α ) Ποια είναι τα δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται το DNA; β ) Να γράψετε τρεις δομικές διαφορές που έχουν τα μόρια DNA και RNA. 7 ) Τι γνωρίζετε για την «τρύπα του όζοντος ;» 8 ) Aπό το γάμο δυο ανθρώπων που έχουν το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, ποια πιθανότητα υπάρχει να γεννηθεί παιδί με μεσογειακή αναιμία ; ( Για ν απαντήσετε χρησιμοποιήσετε τον πίνακα διασταύρωσης.να συμβολίσετε με «Μ» το φυσιολογικό γονίδιο και με «μ» το υπολειπόμενο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη μεσογειακή αναιμία.) 9 )Να συμπληρώσετε τα κενά : Οι σχηματισμοί της που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης ονομάζονται χρωμοσώματα. Ο άνθρωπος έχει..ζευγάρια χρωμοσωμάτων. Οι οργανισμοί που έχουν τα χρωμοσώματά τους σε ζεύγη λέγονται και τα όμοια μορφολογικά χρωμοσώματα λέγονται.. Το σύνδρομο Ντάουν είναι μια. ανωμαλία κατά την οποία ο ένας γαμέτης έχει χρωμοσώματα αντί. Το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού αποτελεί τον. του.

5 Θέμα 1 ο. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της δεξιάς στήλης: ριβόσωμα περιέχουν χλωροφύλλη πυρήνας κέντρα παραγωγής ενέργειας χλωροπλάστες δίνει σταθερό σχήμα στο φυτικό κύτταρο λυσόσωμα περιέχει το σύνολο σχεδόν του DNA μιτοχόνδρια εκεί γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών κυτταρικό τοίχωμα Β) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α) Η εκβλάστηση είναι ένας τρόπος αναπαραγωγής. β) Οι μούχλες αποτελούνται από νηματοειδή τμήματα, τις. Θέμα 2 ο. Α) Σε τι εξυπηρετεί τα βακτήρια ο σχηματισμός σπορίων; Β) Πως κατατάσσονται οι ιοί, αν ληφθεί ως κριτήριο τα κύτταρα στα οποία παρασιτούν; Θέμα 3 ο. Α) Σημειώστε ένα (+) στις κενές στήλες, όπου κατά τη γνώμη σας υπάρχουν τα οργανίδια που αναφέρονται στην πρώτη στήλη: Κυτταρικές δομές Υπάρχουν στο: Προκαρυωτικό κύτταρο φυτού Ευκαρυωτικό κύτταρο ζώου Κυτταρικό τοίχωμα Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρόπλασμα Πυρήνας Ριβοσώματα Έγκλειστα Β) Να ενώσετε με γραμμές τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις της δεξιάς στήλης με τις οποίες συνδυάζονται: γύρη αλλεργία Β-λεμφοκύτταρο λυσοζύμη Τ-λεμφοκύτταρο φαγοκύτταρο σάλιο αντίσωμα μακροφάγο Θέμα 4 ο. Α) Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η κάθε μορφή ανοσίας. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ φυσική τεχνητή φυσική τεχνητή Β) Συνδέστε με γραμμές τους όρους της αριστερής στήλης με τους αντίστοιχους τρόπους άμυνας που περιλαμβάνει η δεξιά στήλη: δέρμα φαγοκυττάρωση ανοσοποίηση εμποδίζει την είσοδο μικροοργανισμών στο σώμα μας μακροφάγο αναγνωρίζει τα αντιγόνα αντίσωμα θυμάται την πρώτη είσοδο του μικροοργανισμού Τ-λεμφοκύτταρο συνδέεται με συγκεκριμένο αντιγόνο και το απομονώνει Β-λεμφοκύτταρο Θέμα 5 ο. Α) Ποια οργανίδια συμμετέχουν και πως στη σύνθεση και τη διανομή πρωτεϊνών; Β) Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από: 1. λιπίδια και πρωτεΐνες 2. λιπίδια, πρωτεΐνες και στα φυτικά κύτταρα επιπλέον κυτταρίνη

6 3. λιπίδια και πρωτεΐνες στα ζωικά κύτταρα, κυτταρίνη στα φυτικά κύτταρα 4. λιπίδια και πρωτεΐνες κυρίως Θέμα 6 ο. Α) Ποιο είναι οι ξενιστές του πλασμωδίου και του τοξοπλάσματος; Β) Δεν αποτελεί τρόπο μονογονικής αναπαραγωγής μυκήτων: 1. η διχοτόμηση 2. η εκβλάστηση 3. η αποικοδόμηση 4. το σπόριο Γ) Η περίοδος επώασης διαφέρει από τη λοίμωξη διότι: 1. κατά την επώαση το άτομο δεν έχει ακόμη μολυνθεί 2. κατά την επώαση το άτομο δεν έχει ακόμη συμπτώματα 3. κατά τη λοίμωξη τα συμπτώματα είναι πιο έντονα 4. Οι καταστάσεις αυτές προκαλούνται από διαφορετικά μικρόβια Θέμα 7 ο. Α) Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Μέσα στο κυτταρόπλασμα των βακτηρίων διακρίνονται μόνο και. 2. Τα βακτήρια, για να αντέξουν στις δύσκολες συνθήκες, γίνονται και σταματούν το τους. Β) Η μετάδοση μιας ασθένειας σε πολλές χώρες ονομάζεται: 1. λοίμωξη 2. επιδημία 3. πανδημία 4. ανάλογα με την περίπτωση είτε λοίμωξη είτε επιδημία είτε πανδημία Γ) Τα αντιγόνα είναι: 1. ξένες για τον οργανισμό ουσίες που διεγείρουν το ανοσοποιητικό του σύστημα 2. ουσίες που παράγει ο οργανισμός για να εξουδετερώσει τους εισβολείς 3. ουσίες που εκκρίνουν τα Τ-λεμφοκύτταρα για να ενημερώσουν τα Β-λεμφοκύτταρα 4. οι ουσίες που προκαλούν αλλεργία. Θέμα 8 ο. Α) Γιατί οι ιοί πρέπει αναγκαστικά να παρασιτούν σε κύτταρα; Β) Ποια είναι τα στάδια προσβολής ενός ατόμου από μια μεταδοτική ασθένεια; Γ) Ποια από τα παρακάτω κύτταρα δεν συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού; 1. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια 2. Τα Β-λεμφοκύτταρα 3. Τα Τ-λεμφοκύτταρα 4. Τα μακροφάγα. Θέμα 9 ο. Α) Οι οροί και τα εμβόλια περιέχουν: 1. αντιγόνα που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα 2. αντισώματα που εξουδετερώνουν τον παθογόνο παράγοντα 3. άλλοτε αντισώματα και άλλοτε αντιγόνα 4. αντισώματα και αντιγόνα αντίστοιχα Β) Με την παθητική και την ενεργητική ανοσοποίηση επιτυγχάνεται: 1. μακροχρόνια ανοσία 2. προσωρινή ανοσία 3. μακροχρόνια ανοσία και προσωρινή ανοσία αντίστοιχα 4. προσωρινή ανοσία και μακροχρόνια ανοσία αντίστοιχα

7 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 η :Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Για τις λανθασμένες να γράψετε τις αντίστοιχες σωστές. α).to DNA έχει την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζεται με τη διαδικασία της αντιγραφής. β). Στον άνθρωπο υπάρχουν 46 ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. γ). Αν υπάρχει ανωμαλία στον καρυότυπο τότε υπάρχει ανωμαλία και στον γονότυπο. δ) Η ιλαρά, η ανεμοβλογιά, η ερυθρά, το AIDΣ είναι μερικές από τις ασθένειες που οφείλονται σε μύκητες. 2 η :Να αντιστοιχίσετε τους σωστούς όρους της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης B. A στήλη Β στήλη 1.Ριβόσωμα α) περιέχουν χλωροφύλλη 2.Πυρήνας β) κέντρα παραγωγής ενέργειας 3.Xλωροπλάστες γ) περιέχει το σύνολο σχεδόν του 4.Mιτοχόνδρια DNA 5.Κυτταρικό τοίχωμα δ)εκεί γίνεται η σύνθεση των 6. Κυτταρική μεμβράνη πρωτεϊνών ε)δίνει σταθερό σχήμα στο φυτικό κύτταρο. 3 η : α). Αν ένα τμήμα κλώνου DNA έχει τη σειρά βάσεων GCAATGCCT τότε ποιο είναι το συμπληρωματικό του τμήμα; β). Αν συμβολίσουμε με Μ το επικρατές γονίδιο που ελέγχει το μαύρο χρώμα μαλλιών και με μ το αλληλόμορφο υπολειπόμενο γονίδιο για το ξανθό χρώμα μαλλιών. Τι γονότυπο έχει μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά; 4 η :Ποιες επιπτώσεις έχει το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά την εγκυμοσύνη ; 5 η :Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές θαλασσαιμίας στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε για αυτές; 6 η : α) Tι είναι ο εμβολιασμός και τι επιτυγχάνουμε με αυτόν; β) Τι σημαίνουν οι όροι; Μόλυνση, Περίοδος επώασης, Λοίμωξη.

8 7 η : Να περιγράψετε 4 διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης των μολυσματικών ασθενειών. Αναφέρατε και ένα παράδειγμα ασθένειας για κάθε τρόπο μετάδοσης. 8 η : Που γίνεται συνήθως η γονιμοποίηση του ωαρίου στη γυναίκα; Από πόσα σπερματοζωάρια; Τι συμβαίνει όταν δύο ωάρια γονιμοποιηθούν ταυτόχρονα από δύο σπερματοζωάρια; 9 η :α). Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδομητές; β). Να κάνετε μια τροφική αλυσίδα από τα παρακάτω είδη: χλόη, αλεπού, σκαντζόχοιρος, σαλιγκάρι.

9 ΘΕΜΑ 1 0 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πώς τρέφονται οι μύκητες; Αναφέρετε αναλυτικά. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τους μύκητες ως αυτότροφους οργανισμούς; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. ΘΕΜΑ 2 0 Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Μία λέξη αντιστοιχεί σε κάθε κενό! Να μεταφέρετε στην κόλλα σας ολόκληρες τις προτάσεις σωστά συμπληρωμένες με τις κατάλληλες λέξεις και γράφοντας μπροστά από την κάθε πρόταση το γράμμα που την προσδιορίζει. α. Τα Πλασμώδια προκαλούν στον άνθρωπο την.. β. Όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι δυσμενείς (π.χ. ξηρασία), πολλά βακτήρια σχηματίζουν... γ. Στην κυτταρική μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ανθρώπου βρίσκονται ορισμένες πρωτεΐνες που είναι αντιγόνα και ονομάζονται.. δ. Τα σπερματοζωάρια που εναποτίθενται μέσα στον (1). της γυναίκας κατά τη σεξουαλική επαφή, συναντούν το ωάριο μέσα στον (2)... ε. Το μόριο του DNA έχει τη μορφή διπλής (1).. ενώ το μόριο του RNA είναι συνήθως (2).. στ. Μια κατηγορία φαρμάκων, τα αντιβιοτικά, είναι προϊόντα..ορισμένων μικροοργανισμών και κυρίως των μυκήτων. ΘΕΜΑ 3 0 Πώς ακριβώς δρουν τα Τ-λεμφοκύτταρα και πώς τα Β-λεμφοκύτταρα στη τρίτη γραμμή άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική ανοσία); ΘΕΜΑ 4 0 α. Περιγράψτε τη διαδικασία του τοκετού. β. Είναι σημαντικός ο θηλασμός για το νεογέννητο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. ΘΕΜΑ 5 0 Αν συμβολίσουμε με Μ το επικρατές γονίδιο για το μαύρο χρώμα μαλλιών στον άνθρωπο και με μ το υπολειπόμενο γονίδιο για το ξανθό χρώμα μαλλιών: α. Τι χρώμα μαλλιών θα δώσουν τα ακόλουθα ζευγάρια γονιδίων: (ΜΜ), (Μμ), (μμ). Αιτιολογήστε την απάντησή σας. β. Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι ομόζυγοι ως προς αυτό το χαρακτηριστικό και σε ποιες ετερόζυγοι; (εξηγήστε πότε ένα άτομο χαρακτηρίζεται ομόζυγο ως προς ένα χαρακτηριστικό και πότε ετερόζυγο ως προς το χαρακτηριστικό). ΘΕΜΑ 6 0 Τι είναι ο καρυότυπος ενός οργανισμού; Τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει ο καρυότυπος του ανθρώπου; ΘΕΜΑ 7 0

10 Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις προτάσεις που περιέχονται στη στήλη Β. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της στήλης Α και δίπλα του το γράμμα της στήλης Β στο οποίο πιστεύετε ότι αντιστοιχεί. Στήλη Α Στήλη Β 1. Γονίδιο α. Η διαδικασία αυτοδιπλασιασμού του DNA 2. Αντιγραφή β. Ξένη για τον οργανισμό ουσία γ. Τμήμα του DNA με συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων, η 3. Λυσοζύμη οποία φέρει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας 4. Αντισύλληψη δ. Φαγοκύτταρο 5. Αντιγόνο ε. Αναστολή της κύησης 6. Μακροφάγο στ. Ένζυμο στο σάλιο και στα δάκρυα, που εξουδετερώνει παθογόνους μικροοργανισμούς ΘΕΜΑ 8 0 Στις παρακάτω προτάσεις να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένη. α. Το βακτηριακό κύτταρο δεν έχει πυρήνα. β. Οι ιοί της ηπατίτιδας προσβάλλουν τα νευρικά κύτταρα. γ. Στην αλλεργία ο αμυντικός μηχανισμός του ανθρώπου αντιδρά σε μικροοργανισμούς. δ. Στο μόριο του DNA η αδενίνη είναι συμπληρωματική της θυμίνης. ε. Ο άνθρωπος έχει 46 ζεύγη χρωμοσωμάτων σε κάθε σωματικό του κύτταρο. στ. Λίγες ουσίες στο τσιγάρο έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. ΘΕΜΑ 9 0 Ποιες είναι οι συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό, από τη χρόνια κατανάλωση οινοπνεύματος; Αναφέρετε αναλυτικά.

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 ΘΕΜΑ 1ο 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

Stylianos Kalaitzis A1-1

Stylianos Kalaitzis A1-1 A1-το γενετικό υλικό Stylianos Kalaitzis A1-1 Περιεχόμενα Σημειώσεις Θεωρίας Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία ασκήσεων έκφρασης Μεταλλάξεις και οι σχέση τους με τη μενδελική κληρονομικότητα Μενδελική κληρονομικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ: ΦΡΥΝΗ ΣΟΛΩΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, με πτυχίο Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ(40 μονάδες) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / 2009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες(βιολογία-χημεία) Όνομα μαθητή /

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 2310.340.069 ISBN 978-960-456-224-4

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 2310.340.069 ISBN 978-960-456-224-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 2310.340.069 ISBN 978-960-456-224-4 Copyright, 2004, EÎ fiûâè ZHTH, ÚÔ. M Ï 2Ë Î ÔÛË IÔ ÏÈÔ 2010 ÙËÓ Ë Î È ÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. γ 2. α 3. β 4. δ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού - λάθους 1. Σωστό 2. Λάθος 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ.

4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ. 4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ. KYTTAPO: H MONAΔA THΣ ZΩHΣ 4.1 Ποια είναι η σημασία του κυττάρου και πώς ανακαλύφθηκε; Tο κύτταρο είναι η μικρότερη, και επομένως η βασική, μονάδα (δομή) που μπορεί να εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα