«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΝΟΒΣ) SALAMISYACHTINGCLUB (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ:2003 ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ιασυλλογικός Αγώνας Ιστιοπλοΐας «ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 2014» Για σκάφη κλάσης Optimist, Laser 4.7, Laser Radial 20 και 21 Σεπτεµβρίου ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες RacingRulesofSailing της Παγκόσµιας Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας [ISAF] και από τους κανονισµούς των αντίστοιχων κλάσεων. 1.2 Αλλαγές στους Κανόνες αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες 4.2, 10.2, 11.2, 12.3, 12.5, 12.6,14, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Οι ανακοινώσεις στους αγωνιζόµενους θα δηµοσιεύονται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων ο οποίος θα βρίσκεται έξω από τη γραµµατεία του ΝΟΒΣ. 3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλού θα αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων το αργότερο µέχρι τις 09:00 της ηµέρας όπου θα εφαρµοστεί, εκτός από όποια αλλαγή αφορά το πρόγραµµα των ιστιοδροµιών, που θα ανακοινώνεται από τις 20:00 της προηγουµένης. 4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 4.1 Τα σήµατα στη στεριά θα επιδεικνύονται στον ιστό που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τουνοβσ. 4.2 Όταν επιδεικνύεται ο Απαντητικός ΕπισείωνAP στη στεριάσηµαίνει Η ιστιοδροµία αναβάλλεται. Το προειδοποιητικό σήµα δεθα δοθεί νωρίτερα από 30 λεπτά µετά την υποστολή του. Αυτόαλλάζει τα οπτικά σήµατα αγώνων. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 5.1 Ώρα εκκίνησης : Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου :00 Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου : Έχουν προγραµµατιστεί συνολικά µέχρι 6 ιστιοδροµίες. Κάθε µέρα µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέχρι 4 ιστιοδροµίες.

2 5.3 Η προγραµµατισµένη ώρα για το προειδοποιητικό σήµα είναι στις 12:55 το Σάββατο 20/9 και 11:55 την Κυριακή 21/9 5.4 Την Κυριακή 21/ (τελευταίαηµέρα της διοργάνωσης) δε θα δοθεί προειδοποιητικό σήµα µετά τις 16:30. 6.ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ Τα σήµατα των κλάσεων θα είναι λευκές σηµαίες µε το σήµα κάθε κλάσης : α. Optimist β. Laser 7. ΠΕΡΙΟΧΗΑΓΩΝΩΝ Το Σχέδιο 1 δείχνει την περιοχή όπου θα γίνουν ιστιοδροµίες. Το σχέδιο είναι γεωγραφικά προσεγγιστικό. Σχέδιο 1

3 8. ΟΙ ΙΑ ΡΟΜΕΣ 8.1 Το διάγραµµα στο Σχέδιο 2 απεικονίζει τη δοµή του θαλάσσιου στίβου (όρτσα-πρίµα). 8.2Τα σκάφη optimistθα ακολουθήσουν τη διαδροµή Εκκίνηση-1-1A-2p/s-1-1A-Τερµατισµός (2 φορές όρτσα-πρίµα) και τα σκάφη Laser4.7, Laser Radial Εκκίνηση-1-1A-2p/s-1-1A-2p/s-1-1A- Τερµατισµός (3 φορές όρτσα-πρίµα) Όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήµα, η επιτροπή αγώνων θα επιδεικνύει σε πίνακα στο σκάφος της επιτροπής την κατά προσέγγιση µαγνητική διεύθυνση του πρώτου σκέλους. 1a 1 2S 2P TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ RC ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΧ. 2

4 9.ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 9.1 Τα σηµεία στροφής 1, 2s, 2p θα είναι φουσκωτές σηµαδούρες χρώµατος κίτρινου. Το σηµείο 1Α µικρότερη φουσκωτή σηµαδούρα χρώµατος κόκκινου. 9.2 Τα σηµεία στροφής 1 και 1Α θα αφήνονται αριστερά. Τα σηµεία 2s και 2p µαζί αποτελούν πόρτα, οπότε θα αφήνεται το 2s δεξιά ή το 2pαριστερά. 9.3Η γραµµή εκκίνησης θα ορίζεται από το σκάφοςτης επιτροπής που θα φέρει πορτοκαλί σηµαία στον ιστό τηςστο δεξί άκρο και σηµαδούρα µε κόκκινο σηµαιάκι στο αριστερό. 9.4 Η γραµµή τερµατισµού θα είναι η γραµµή εκκίνησης κατά την αντίθετη φορά της. Κατά τη διαδικασία τερµατισµού το επιτροπικό σκάφος θα έχει αναρτηµένη και µπλέ σηµαία. 10. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10.1 Σκάφη για τα οποία δεν έχει δοθεί προειδοποιητικό σήµα οφείλουν να αποφεύγουν την περιοχή εκκίνησης όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκίνησης για άλλα σκάφη Ένα σκάφος που εκκινεί αργότερα από 4 λεπτά µετά το σήµα εκκίνησής του θα χαρακτηρίζεται DNS χωρίς ακρόαση. Αυτό αλλάζει τον Κανόνα Α ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 11.1Η επιτροπή αγώνα θα στοχεύσει σε χρόνους για κάθε ιστιοδροµία περίπου 45 λεπτά.η στόχευση αυτή είναι απλά ενδεικτική, αν οι καιρικές συνθήκες υποδεικνύουν µεγάλη απόκλιση προς τα πάνω του προσδοκώµενου χρόνου τερµατισµού, η επιτροπή αγώνα µπορεί να σηµάνει επιβράχυνση ή και εγκατάλειψη µίας ιστιοδροµίας Σε κάθε ιστιοδροµία εφόσον ένα σκάφος διανύσει κανονικά όλη τη διαδροµή και τερµατίσει, η ιστιοδροµία είναι έγκυρη. Όποιο σκάφος δεν τερµατίσει εντός 15 λεπτών από τον τερµατισµό του πρώτου τέτοιου σκάφους, θα βαθµολογηθεί µε DNF χωρίς ακρόαση. Αυτό αλλάζει τους Κανόνες 35, Α4 και Α ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 12.1Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνωνστα γραφεία ΝΟΒΣΟι ενστάσεις πρέπει να κατατίθενται εκεί πριν από το χρονικό ορίου υποβολής ενστάσεων Το χρονικό όριο υποβολής ένστασης είναι 60 λεπτά µετά τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους στην τελευταία ιστιοδροµία της ηµέρας για την κάθε κλάση Σκάφος που προτίθεται να καταθέσει ένσταση για κάτι που συνέβη στη διάρκεια µιάς ιστιοδροµίας οφείλει να ενηµερώσει την επιτροπή αγώνα αµέσως µετά τον τερµατισµό του στην ιστιοδροµία. Αυτό προστίθεται στον Κανόνα 61 των RRS Η ανακοίνωση για τις ακροάσεις ενστάσεων θα αναρτάται µέχρι 30 λεπτά µετά από τη λήξη προθεσµίας υποβολής ενστάσεων κάθε µέρα. Οι ακροάσεις θα γίνονται στο γραφείο της επιτροπής ενστάσεων στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒΣ 12.5 Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014(τελευταία ηµέρα)όποιο αίτηµα επανακρόασης θα παραδίδεται: α. µέσα στο χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων, εφόσον ο αιτών πληροφορήθηκε την απόφαση την προηγούµενη µέρα. β. το αργότερο 30 λεπτά µετά την πληροφόρηση του αιτούντος για την απόφαση την ίδια µέρα. Αυτό αλλάζει τον Κανόνα Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 (τελευταία ηµέρα)όποια αίτηση αποκατάστασης βασίζεται σε απόφαση της επιτροπής ενστάσεωνθα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 λεπτών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Αυτό αλλάζει τον Κανόνα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.1 Χρειάζεται να ολοκληρωθούν 2 ιστιοδροµίες για να είναι έγκυρος ο αγώνας Εφόσον ολοκληρωθούν λιγότερες από 4ιστιοδροµίες, η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το άθροισµα των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες Εφόσον ολοκληρωθούν 4 ή περισσότερες ιστιοδροµίες, η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το άθροισµα των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες, εξαιρουµένης της χειρότερης.

5 14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14.1 Όποιο σκάφος αποσύρεται από ιστιοδροµία θα πρέπει να ενηµερώνει την επιτροπή αγώνα το συντοµότερο δυνατόν Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα οφείλουν να φορούν όσο βρίσκονται στο νερό ατοµική συσκευή πλεύσης (σωσίβιο). Αυτό αλλάζει τον κανόνα 27.1 και τον Κανόνα 40 των RRS Η επίδειξη του αριθµητικού επισείοντα 4 στη στεριά (στον ιστό)σηµαίνει ότι τα σκάφη απαγορεύεται να αποπλεύσουν. Οι παραβάτεςθα βαθµολογηθούν µε DNS στην επόµενη ιστιοδροµία χωρίςακρόαση. Η επίδειξη του αριθµητικού επισείοντα 4 στο πλοίο της επιτροπής αγώνων επιτρέπει στους προπονητές-συνοδούς ναπλεύσουν στην περιοχή του αγώνα µε σκοπό την παροχή βοήθειαςκαι µόνο. 15. ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15.1 εν επιτρέπεται η αντικατάσταση πληρωµάτων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη άδεια της επιτροπής αγώνα εν επιτρέπεται η αντικατάσταση εξοπλισµού που υπέστη ζηµιά ή χάθηκε χωρίς την έγγραφη άδεια της επιτροπής αγώνα. Η έγγραφη άδεια πρέπει να ζητηθεί στην πρώτη δυνατή ευκαιρία. 16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Ένα σκάφος και ο εξοπλισµός του µπορεί να ελεγχθούν κάθε στιγµή για συµµόρφωση προς τους Κανόνες της Κλάσης του και τις Οδηγίες Πλού. Όταν είναι εν πλώ, µπορεί κάποιος ελεγκτής εξοπλισµού ή καταµετρητής της επιτροπής αγώνα να ζητήσει από κάποιο σκάφος να πάει σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο στη στεριά για να ελεγχθεί. 17. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Τα σκάφη επιτροπών θα φέρουν την σηµαία του διοργανωτή οµίλου. 18. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 18.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραµµατείατων αγώνων και είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθµό κινητούτηλεφώνου του εκάστοτε χειριστή. Οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις µετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται µε το διακόπτη της µηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώµατος ταχυπλόου Τα σκάφη υποστήριξης οφείλουν να παραµένουν µακριά από περιοχές όπου αγωνίζονται σκάφη από το προπαρασκευαστικό σήµα της πρώτης κλάσης που θα εκκινήσει µέχρι όλα τα σκάφη να έχουν τερµατίσει ή αποσυρθεί ή µέχρι η επιτροπή αγώνα να σηµατοδοτήσει αναβολή, γενική ανάκληση ή εγκατάλειψη ιστιοδροµίας Για να παρακολουθήσουν την ιστιοδροµία τα σκάφη υποστήριξης µπορούν να κινούνται κατά µήκος των πλευρών του στίβου, περίπου 100 µέτρα από την περιοχή των αγώνων 18.4 Σκάφος της επιτροπής αγώνων ή της επιτροπής ενστάσεων µπορεί να υποδείξει σε ένα σκάφος υποστήριξης να αποµακρυνθεί περισσότερο από την περιοχή των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω σκάφος θα πρέπει να συµµορφωθεί άµεσα Η παράβαση του άρθρου 21 των οδηγιών πλου µπορεί να τιµωρηθεί µε ακύρωση από τη συγκεκριµένη ιστιοδροµία όλων των σκαφών που σχετίζονται µε το σκάφος υποστήριξης ή µε άλλη ποινή στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ενστάσεων. 19. ΡΥΠΑΝΣΗ εν πρέπει να πετιούνται απορρίµµατα στο νερό. Τα απορρίµµατα µπορούν να αποτίθενται στα σκάφη συνοδείας και στα σκάφη της επιτροπής αγώνα, για να πεταχτούν κανονικά στη στεριά. 20. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τα αγωνιζόµενα σκάφη δεν επιτρέπεται να φέρουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό κανενός είδους. Η επικοινωνία της επιτροπής αγώνα µε τα σκάφη συνοδείας θα γίνεται στο κανάλι VHF 72

6 21. ΕΠΑΘΛΑ 21.1Έπαθλα θα απονεµηθούν όπως περιγράφονται στο Άρθρο 14 της Προκήρυξης του αγώνα: 21.2Θα απονεµηθούν έπαθλα στον πρώτο νικητή αγοριών και κοριτσιών στα optimist, καθώς και στον πρώτο αγόρι και πρώτο κορίτσι µέχρι 11 ετών (υπό την έννοια να έχουν γεννηθεί το 2002 ή αργότερα). Θα απονεµηθούν έπαθλα στον πρώτο Laser 4.7, Παίδων Κορασίδων,Laser RDLΑνδρών Γυναικών.Οι νικητές των επιµέρους κατηγοριών θα εξάγονται από τη γενική βαθµολογία των optimist Laser Στους δεύτερους και τρίτους νικητές των παραπάνω κατηγοριών θα απονεµηθεί µετάλλιο. Σε όλους τους παραπάνω θα απονεµηθεί και αναµνηστικό ίπλωµα Η απονοµή των επάθλων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Ύψος Κυµατοθραύστη), Σαλαµίνα την Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου 2014 δύο(2) ώρες µετά τον τερµατισµό της τελευταίας ιστιοδροµίας, ή όσο καθυστερήσει λόγω εκδίκασης πιθανών ενστάσεων. 22. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Όλοι οι συµµετέχοντες αγωνίζονται σύµφωνα µε το θεµελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF. Ο διοργανωτής Όµιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συµµετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για ζηµία υλικών ή τραυµατισµό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή µετά από την διοργάνωση. 23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Όλα τα αγωνιζόµενα και συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουντουλάχιστον την προβλεπόµενη από την Ελληνική νοµοθεσίαασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς τρίτους. 27. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Οι επιτροπές αγώνα και ενστάσεων είναι ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ι. Κυρτάτος Πρόεδρος Γ. Κιαµίλης Πρόεδρος Κ. Γενικαλιώτης Γ. Γενικαλιώτης Κ. Πετρόπουλος Ι. Κυρτάτος Ε. Παπαδηµητρίου Γ. Ρεκλείτης. Πασλή Ε, Κουπετώρη Μ. Ζήσης

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα...... 2 1. ΤΜΗΜΑ 1... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ.3 1.1.1. Άπνοια...3 1.1.2. Δυναμική Άπνοια..3 1.1.3. Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; Α. 10 μ (11 γιάρδες). Β. 11 μ (12 γιάρδες). Γ. 9 μ (10 γιάρδες). Δ. 12 μ (13 γιάρδες). 2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο UNI-League 10

Όροι Συμμετοχής στο UNI-League 10 UNI-League 10 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φοιτητών & Σπουδαστών mini soccer 5x5 www.unileague.gr info@unileague.gr τηλ. 693 7279288 693 6644269 FAX: 210 9515730 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Όροι Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.2677 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ :45 ΕΥΡΩ / ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6Χ6 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ :1 ο EXPRESS ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ :1 ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΛΗΞΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : PALLINI CLUB, ΑΜΑΖΩΝΟΣ 4, ΠΑΛΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα