ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ Ταχ. /νση: Λ. Αµαλίας 12, Αθήνα Πληροφορίες: Α. Κιούσης, Π. Πενταγιώτης Τηλ.: , ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 9µηνης κατ ανώτατο όριο διάρκειας, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (IEK), του Υπουργείου Τουρισµού, για την εκπαιδευτική περίοδο » ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις των Άρθρων 23, 24 ν.3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 του ν.3270/2004 (ΦΕΚ.187/Α /2004) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/ ). «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των π.δ. 98/2012(ΦΕΚ/160/Α/ ) και 131/2012 (ΦΕΚ 239/Α/ ). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «ιορισµών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 8. Την υπ αριθµ. οικ. 2/13917/0022/ κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός αποδοχών του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο ηµόσιο, Ν.Π... και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών» (ΦΕΚ 414/Β/ ). 9. Την µε αριθµ / Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Προγραµµατισµός λειτουργίας των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισµού, για την εκπαιδευτική περίοδο » (ΦΕΚ1966/Β/ Το µε αριθµ. πρωτ. 2/69476/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού».

2 11. Τις µε αριθµ.378/ , 9829,53/ και 233α,β/ αποφάσεις του.σ. του ΟΤΕΚ. 12. Την υπ αριθµ. 9566/ Γνωµοδότηση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 13. Την µε αριθµ. πρωτ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/121/20007/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθµ. 33/06 ΠΥΣ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (177) ΑΤΟΜΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για το εκπαιδευτικό έτος από το Υπουργείο Τουρισµού». 14. Την µε αρ. πρωτ / Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Κατανοµή εγκριθέντος αριθµού εκπαιδευτικού και διοικητικού-βοηθητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο ,στις περιφερειακές υπηρεσίες, Ανώτερης Εκπαίδευσης, Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισµού» 15. Τις ανάγκες των ΙΕΚ και ΕΠΑΣ σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) εκ των οποίων η δαπάνη των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) έτους 2013 είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού (φορέας ΚΑΕ 0300) και εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00) θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014 και θα γίνει σχετική πρόβλεψη. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουµε την πρόσληψη, µε τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 125 ατόµων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 9 κατ ανώτατο όριο µηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ) αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού. Οι προκηρυσσόµενες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ανά εκπαιδευτική µονάδα (ΕΠΑΣ- ΙΕΚ) είναι οι ακόλουθες: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ KAI ΕΠΑ.Σ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (άτοµα 8) 1. Μία (1) θέση ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 3. Μια (1) θέση ωροµίσθιων Γερµανικών (ΠΕ). 4. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών (ΠΕ). 5. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής (ΠΕ). 6. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ). 7. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε). Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ ΡΟ ΟΥ (άτοµα 11) 1. Μία (1) θέση ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 3. Μια (1) θέση ωροµίσθιων Γερµανικών (ΠΕ). 4. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής (ΠΕ). 5. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Αισθητικού (ΤΕ). 6. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Χηµικού (ΠΕ) 7. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γεν. Ιατρικής (ΠΕ) 8. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Περιβάλλοντος (ΠΕ) 2

3 9. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τεχνολόγων Τροφίµων (ΤΕ). 10. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε). Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (άτοµα 7) 1. Μια (1) θέση ωροµίσθιου ιαιτολογίας (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 3. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 4. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών (ΠΕ). 5. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ). 6. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε). Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (άτοµα 9) 1. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 3. Μια (1) θέση ωροµίσθιων Γερµανικών (ΠΕ). 4. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Πληροφορικής (ΠΕ). 5. Μία (1) θέση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) µε έµφαση στα Τουριστικά Γραφεία. 6. Μία (1) θέση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) µε έµφαση στα Επισιτιστικά. 7. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε). Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης (άτοµα 10) 1. Μία (1) θέση ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 3. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών (ΠΕ). 4. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τεχνολόγων Τροφίµων (ΤΕ). 5. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) µε έµφαση στα Επισιτιστικά. 6. Τέσσερις (4) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε) 7. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ( Ε). Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άτοµα 8) 1. Μία (1) θέση ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 3. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γερµανικών (ΠΕ). 4. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Οικονοµικών (ΠΕ). 5. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) µε έµφαση στα Επισιτιστικά. 6. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) µε έµφαση στη Ξενοδοχειακή. 7. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε). ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτοµα 5) 3

4 Ωροµίσθιοι Εκπαιδευτικοί 1. Μία (1) θέση ωροµίσθιων Αγγλικών (ΠΕ). 2. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Γαλλικών (ΠΕ). 3. Μία (1) θέση ωροµίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) µε έµφαση στα Επισιτιστικά. 4. ύο (2) θέσεις ωροµίσθιων Μαγειρικής Τέχνης ( Ε). Α) Αναπληρωτές ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΑΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ άτοµα (8) 1. ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. ύο (2) θέσεις κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής. Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. Α) Αναπληρωτές ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙ ΙΟΥ άτοµα (9) 1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. ύο (2) θέσεις κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής 3. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. Α) Αναπληρωτές ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ άτοµα (11) 1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. Τρεις (3) θέσεις κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής. 3. ύο (2) θέσεις κλάδου Ε01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. ΕΠΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ άτοµα (9) 4

5 Α) Αναπληρωτές 1. ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών 3. ύο (2) θέσεις κλάδου Ε 01 Τεχνικός Μαγειρικής 4. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. 5. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. Α) Αναπληρωτές ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ άτοµα (6) 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής. Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 4. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής. Α) Αναπληρωτές ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ άτοµα (5) 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής. Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. Α) Αναπληρωτές ΕΠΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ άτοµα (7) 1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. 5

6 Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. Α) Αναπληρωτές ΕΠΑΣ ΡΟ ΟΥ άτοµα (12) 1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών. 3. Τρεις (3) θέσεις κλάδου Ε01 Τεχνικός Μαγειρικής. 4. ύο (2) θέσεις κλάδου Ε01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής. 5. Μία (1) θέση κλάδου Ε01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Β) Αναπληρωτές µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών. 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερµανικών. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Σ ΑΠΟ ΕΠΕΤΗΡΙ Α Από το σύνολο των ως άνω προκηρυσσόµενων θέσεων αναπληρωτών και αναπληρωτών µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας των ΕΠΑΣ, το 50% θα καλυφθεί κατ απόλυτη προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών κατά κλάδο του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α), όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε τις µε αριθµ. 378/ ,9829,53/ και 233α,β/ αποφάσεις του.σ. του ΟΤΕΚ. Ο υποψήφιος που είναι εγγεγραµµένος στους πίνακες του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 υποβάλλει αίτηση προς το Υπουργείο Τουρισµού ( Λ. Αµαλίας 12 Αθήνα Τ.Κ ), δηλώνοντας µε απόλυτη σειρά προτίµησης τις ΕΠΑ.Σ. στις οποίες ενδιαφέρεται να προσληφθεί ως Αναπληρωτής ή Αναπληρωτής µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλει: α) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε την οποία δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/07), αναφέρει την τελευταία ηµέρα απασχόλησης σε ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισµού και ότι δεν παρέχει εργασία µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ηµόσιο, Ν.Π.., ΟΤΑ, δηµόσιες επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς και Ν.Π.Ι. των οποίων τη διοίκηση διορίζει το δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος εφόσον υποβάλλει αίτηση για θέσεις αναπληρωτή. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται µόνο στις περιπτώσεις αίτησης για κάλυψη θέσης µε πλήρες ωράριο. β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής του ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. Εάν η αίτηση αφορά υποψήφιο που υπηρετεί σε θέση του δηµόσιου τοµέα για πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή µε µειωµένο ωράριο, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει την άδεια δεν επιτρέπεται η πρόσληψη του και ο διευθυντής της ΕΠΑΣ υποχρεούται να καλέσει τον επόµενο κατά αξιολογική σειρά από τους πίνακες επιλογής που έχουν επικυρωθεί από τον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση. 6

7 Αιτήσεις υποψηφίων που δε συνοδεύονται από το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών ή όταν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτουν όσα αναφέρονται στα ως άνω α και β εδάφια θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλυφθεί το σύνολο των θέσεων που αντιστοιχεί στο 50% όσων προκηρύσσονται από υποψήφιους προερχόµενους από τους πίνακες του άρθρου 35 του Ν. 3710/2008 οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψήφιους. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΠΑΣ Τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΙΕΚ και ΕΠΑΣ αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού ανά κατηγορία και κλάδο έχουν ως εξής: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ Α. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων, επίσης µε έµφαση στην Ξενοδοχειακή και στα Επισιτιστικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή Α.Σ.Τ.Ε ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή επαγγελµατική προϋπηρεσία από την οποία το ένα έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική. Β. Εκπαιδευτικοί Μαγειρικής Τέχνης Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α κύκλου στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή ΙΕΚ (µε πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Μαγειρικής τέχνης της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυµνασίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετής (3) προϋπηρεσία, από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική. Γ. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α κύκλου στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής ή ΙΕΚ (µε πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο Ζαχαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυµνασίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετής (3) προϋπηρεσία από την οποία το ένα (1) έτος να είναι διδακτική.. Εκπαιδευτικοί Αγγλικών Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. Ε. Εκπαιδευτικοί Γαλλικών Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. ΣΤ. Εκπαιδευτικοί Οικονοµικών Πτυχίο Πανεπιστηµίου τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονοµικών Σπουδών ή ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 7

8 (πρώην ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση τις ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές ή Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ( µετονοµάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ( πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ) ή ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών Ε.Α.Π. ή ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης και ιοίκησης Επιχειρήσεων( όλες οι κατευθύνσεις ) ή Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής) της ηµεδαπής ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία Ζ. Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 Πτυχίο Πανεπιστηµίου τµήµατος Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης των Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή ιδακτικής της Τεχνολογίας και ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και ικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/ων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής «επιστήµες και πολιτισµός» µε κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους της ηµεδαπής ή ισότιµα αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. Η. Εκπαιδευτικοί Γερµανικών Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. Θ. Εκπαιδευτικοί Αισθητικοί Πτυχίο ΤΕΙ Τµήµατος αισθητικής ή αισθητικής και κοσµετολογίας ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή επαγγελµατική εµπειρία από την οποία το ένα έτος πρέπει να είναι υποχρεωτικά διδακτική. Ι. Εκπαιδευτικοί Τεχνολογίας Τροφίµων Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίµων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή ιατροφής ή ιατροφής & ιαιτολογίας ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία από την οποία το ένα έτος πρέπει να είναι υποχρεωτικά διδακτική. ΙΑ. Εκπαιδευτικοί ιαιτολογίας Πτυχίο ΑΕΙ Tµήµατος Επιστήµης ιαιτολογίας - ιατροφής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία ΙΒ. Εκπαιδευτικοί Χηµικοί 8

9 Πτυχίο ΑΕΙ τµήµατος Χηµείας ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. ΙΓ. Εκπαιδευτικοί Περιβάλλοντος Πτυχίο ΑΕΙ Τµήµατος Περιβάλλοντος ή ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. Ι. Εκπαιδευτικοί Γενικής Ιατρικής Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. ΙΕ. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων µε έµφαση στα Τουριστικά Γραφεία Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Α.Σ.Τ.Ε ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, διετή τουλάχιστον επαγγελµατική προϋπηρεσία σε Τουριστικό Γραφείο και τουλάχιστον ένα (1) έτος διδακτική εµπειρία. 1. Κλάδος ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων (35) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή ΑΣΤΕ/ΟΤΕΚ τριετούς κύκλου σπουδών ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και τριετή επαγγελµατική εµπειρία από την οποία το ένα τουλάχιστον έτος πρέπει να αφορά σε διδακτική εµπειρία. 2. Κλάδος Ε 01 Τεχνικός Μαγειρικής Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α κύκλου στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή ΙΕΚ (µε πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυµνασίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) επαγγελµατική προϋπηρεσία, από την οποία το ένα (1) έτος πρέπει να αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία. 3.Κλάδος Ε 01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α κύκλου στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (µε πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής τέχνης της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο Ζαχαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυµνασίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) επαγγελµατική προϋπηρεσία, από την οποία το ένα (1) έτος πρέπει να αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία. 4. Κλάδος Ε 01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α κύκλου ή ΕΠΑΣ στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή ΙΕΚ (µε πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής και Εστιατορικής Τεχνικής ή Ειδικός Ξενοδοχειακών 9

10 Υπηρεσιών Τροφοδοσίας της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή πτυχίο Ξενοδοχειακής- Εστιατοριακής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ µονοετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου ή πτυχίο Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ γυµνασίου ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και τριετή (3) επαγγελµατική προϋπηρεσία, από την οποία το ένα (1) έτος πρέπει να αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία. 5. Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικών ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. 6.Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικών Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. 7. Κλάδος ΠΕ 07 Γερµανικών Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. 8. Κλάδος ΠΕ 19 πληροφορικής Πτυχίο Πανεπιστηµίου τµήµατος Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης των Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή ιδακτικής της Τεχνολογίας και ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και ικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/ων ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής «επιστήµες και πολιτισµός» µε κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους της ηµεδαπής ή ισότιµα αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος τουλάχιστον διδακτική εµπειρία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Προκειµένου ο υποψήφιος να έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης, θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση. 2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει αίτηση για ΙΕΚ και ΕΠΑΣ. Θα προσληφθεί δε σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησής του και µόνο σε µία θέση είτε σε ΙΕΚ είτε σε ΕΠΑΣ. 3. Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελµατική) λαµβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και µοριοδοτείται µόνο εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί σε συναφές αντικείµενο εργασίας µε την ειδικότητα/ µάθηµα για το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσληψης. Η επαγγελµατική προϋπηρεσία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος µόνο αν υπερβαίνει το ένα εξάµηνο κατ έτος. Η διδακτική εµπειρία θα λαµβάνεται υπόψη και θα µοριοδοτείται µόνον εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί σε τριτοβάθµια, 10

11 δευτεροβάθµια ή µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, αυτή δε, θα λογίζεται ως έτος όταν πρόκειται για εξάµηνη απασχόληση µε πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 120 ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος. 4. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ υποψηφίων, για την επιλογή θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος ανεργίας µε σειρά αυτού που έχει το µεγαλύτερο χρόνο ανεργίας. Εάν υπάρξει εκ νέου ισοβαθµία τότε θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερος). Εάν η ηµεροµηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που έχει το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. 5. Για την πρόσληψη σε όλες τις προκηρυσσόµενες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια που πιστοποιείται µε βεβαίωση ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ) τρίµηνης τουλάχιστον διάρκειας. 6. Πτυχία για τα οποία δεν απαιτείται βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας από ΑΣΠΑΙΤΕ είναι τα εξής: Α. Τµηµάτων ΑΕΙ: α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών β. ηµοτικής Εκπαιδεύσεως γ. Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών Β. Σχολής Νηπιαγωγών Γ. Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. ιδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήµες της αγωγής και Ε. Καθηγητικών Σχολών. ηλαδή: α. Φιλολογίας β. Θεολογίας γ. Μαθηµατικών δ. Φυσικών ε. Γαλλικής Γλώσσας στ. Αγγλικής Γλώσσας ζ. Γερµανικής Γλώσσας η. Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων θ. Φυσικής Αγωγής ι. Οικιακής Οικονοµίας ια. Μουσικής ιβ. Θεατρικών Σπουδών ιγ. Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης ιδ. Ιταλικής Γλώσσας ιε. Ισπανικής Γλώσσας ιστ. Του τµήµατος ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ιζ. Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι Επιτροπές προσλήψεων θα προβούν σε έλεγχο, αξιολόγηση και µοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξουν πίνακες αξιολόγησής τους ανά προκηρυσσόµενη ειδικότητα ανά ΕΠΑΣ και ΙΕΚ αντίστοιχα. Τα µόρια των προσόντων των υποψηφίων καθορίζονται ως εξής: 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Α) Επιστηµονική και Παιδαγωγική συγκρότηση 1) Βαθµός Πτυχίου που απαιτείται για τη θέση ( µοριοδοτείται µόνο ένα πτυχίο ) : ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ Βαθµός πτυχίου χ 1 : Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ,ΤΕΣ, Βασική ΣΤΕ Βαθµός πτυχίου χ 0,5 2) εύτερο Πτυχίο (Τριτ/θµιας εκπ/σης ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ) Σε περίπτωση περισσότερων του ενός τίτλων της κατηγορίας αυτής µοριοδοτείται µόνον ο ανώτερος) : 5 µόρια 3) ιδακτορικό δίπλωµα ( µοριοδοτείται µόνο ένας τίτλος ) 4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master) (µοριοδοτείται µόνο ένας τίτλος) B) Ξένες γλώσσες (µέχρι δύο γλώσσες) εκ των Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής 1) Άριστη γνώση 2) Πολύ Καλή γνώση 3) Καλή γνώση Από τα πιστοποιητικά γνώσης, σε διαφορετικά επίπεδα της ίδιας γλώσσας µοριοδοτείται µόνο το ένα, δηλαδή το ανώτερο επίπεδο. Οι υποψήφιοι για διδασκαλία ξένων γλωσσών µοριοδοτούνται στο κριτήριο αυτό µόνο για τις επιπλέον, των αιτούµενων προς διδασκαλία ξένων γλωσσών, γλώσσες (π.χ. υποψήφιος για διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας που καταθέτει και πιστοποιητικό γνώσης Γαλλικής δεν µοριοδοτείται για την Αγγλική γλώσσα αλλά µόνο για την Γαλλική). : : : : : 10 µόρια 8 µόρια 3 µόρια 2 µόρια 1 µόρια Γ) Το πτυχίο, δίπλωµα ή βεβαίωση παιδαγωγικών σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ ή Παιδαγωγικά Τµήµατα ΑΕΙ αποτελεί απαραίτηση προϋπόθεση πρόσληψης και δεν µοριοδοτείται. ) Εµπειρία ( ιδακτική ή επαγγελµατική ) Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και µοριοδοτείται µόνον εφόσον αποκτήθηκε µέσα στην τελευταία 15ετία ως εξής: ιδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και λοιπές : 3 µόρια κατ έτος (εκπ/κό έτος Σεπτέµβριος-Ιούνιος) για την 12

13 ανώτερες σχολές) για 6µηνη απασχόληση µε πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 120 ώρες διδασκαλίας ετησίως. ιδακτική προϋπηρεσία σε δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση για 6µηνη απασχόληση µε πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 120 ώρες διδασκαλίας ετησίως. Επαγγελµατική προϋπηρεσία σε ειδικότητα συναφή µε την ειδικότητα/ µάθηµα για το οποίο υποβάλλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος. πρώτη πενταετία και 0,5 µόρια για τα επόµενα µέχρι την 15ετία έτη. : 2 µόρια κατ έτος (εκπ/κό έτος Σεπτέµβριος-Ιούνιος) για την πρώτη πενταετία και 0,5 µόρια για τα επόµενα µέχρι την 15ετία έτη. : 2 µόρια κατ έτος για την πρώτη πενταετία και 0,5 µόρια για τα επόµενα µέχρι την 15ετία έτη Παρατηρήσεις: 1) Οι βεβαιώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας προκειµένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν τις ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέµβριο έως Ιούνιο). 2) Εντός του ιδίου εκπαιδευτικού έτους (Σεπτέµβριο έως Ιούνιο) µοριοδοτείται µόνο µία προϋπηρεσία επαγγελµατική ή διδακτική. 3) Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ιδιωτικά ΙΕΚ για να γίνουν δεκτές απαιτείται επικύρωσή τους από την αρµόδια διεύθυνση εποπτείας του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΟΕΕΚ). 4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισµένο βάσει του Ν. 148/ / άµισθο διερµηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί διερµηνέας, µε εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται µόνο πράξη αναγνώρισης. 5) Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελµατική) λαµβάνεται υπόψη και µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω µόνο εφόσον είναι συναφής µε τον κλάδο /ειδικότητα/µάθηµα για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Α. ιαδικασία Προσλήψεων 1. Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η µοριοδότηση τους και η κατάρτιση πινάκων ανά προκηρυσσόµενη ειδικότητα ανά ΕΠΑ.Σ. και ανά Ι.Ε.Κ. κατά αξιολογική σειρά και η επιλογή όσων προσλαµβάνονται θα πραγµατοποιηθεί από τριµελείς Επιτροπές, τα µέλη των οποίων θα ορισθούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τουρισµού ως κατωτέρω: i. Τριµελής Επιτροπή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Τουρισµού για τους υποψηφίους που είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών κατά κλάδο του άρθρου 35 ν.3710/2008 και την επιλογή σε ποσοστό 50% των προκηρυσσοµένων θέσεων αναπληρωτών. ii. Τριµελής Επιτροπή Αθηνών (ΙΕΚ Αθηνών) για τους υποψηφίους του ΙΕΚ Αθηνών. iii. Τριµελής Επιτροπή Πελοποννήσου (ΕΠΑΣ Πελοποννήσου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Πελοποννήσου και ΙΕΚ Πελοποννήσου. iv. Τριµελής Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης (ΕΠΑΣ Ηρακλείου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Ηρακλείου και του ΙΕΚ Ηρακλείου. v. Τριµελής Επιτροπή Μακεδονίας (ΕΠΑΣ Μακεδονίας) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Μακεδονίας και ΙΕΚ Θεσσαλονίκης. vi. Τριµελής Επιτροπή Ρόδου (ΕΠΑΣ Ρόδου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Ρόδου και του ΙΕΚ Ρόδου. vii. Τριµελής Επιτροπή Κέρκυρας (ΕΠΑΣ Κέρκυρας) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ 13

14 Κέρκυρας και του ΙΕΚ Κέρκυρας. viii. Τριµελής Επιτροπή Θράκης (ΕΠΑΣ Θράκης) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Θράκης. ix. Τριµελής Επιτροπή Γαλαξιδίου (ΕΠΑΣ Γαλαξιδίου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Γαλαξιδίου. x. Τριµελής Επιτροπή Αναβύσσου (ΕΠΑΣ Αναβύσσου) για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Αναβύσσου και ΙΕΚ Αναβύσσου. Με την απόφαση ορισµού των µελών ως άνω επιτροπών θα οριστεί για κάθε επιτροπή και ο Γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. 1. Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας παραλαµβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 συντάσσει πίνακα υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Μετά την επικύρωση του πίνακα αυτού από τον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων σύµφωνα µε την διαδικασία που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο, η ιεύθυνση ιοικητικού ενηµερώνει τις κατά τόπους ΕΠΑΣ για τις θέσεις που καλύφθηκαν µε την διαδικασία αυτή. 2. Οι Τριµελείς επιτροπές των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ αφού παραλάβουν τις αιτήσεις των λοιπών υποψηφίων θα µοριοδοτήσουν τα προσόντα καθενός έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της παρούσης απόφασης και θα συντάξουν πίνακες ανά προκηρυσσόµενη ειδικότητα στους οποίους θα συµπεριλάβουν κατά φθίνουσα σειρά µορίων όλους τους υποψηφίους ανά ειδικότητα. Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποχρεούνται σε βεβαίωση ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά δεν την έχουν υποβάλλει κατατάσσονται µε φθίνουσα σειρά µοριοδότησης, σε χωριστή ενότητα του ιδίου ανά ειδικότητα πίνακα µε την ένδειξη «Υποψήφιοι χωρίς Βεβαίωση ΑΣΠΑΙΤΕ» και επιλέγονται µόνον σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε βεβαίωση ΑΣΠΑΙΤΕ. 3. Υποψήφιος που έχει υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από µία ειδικότητες θα περιλαµβάνεται σε όλους τους πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων για τις οποίες υπέβαλε αίτηση, θα προσληφθεί όµως µόνο σε µία από τις αιτηθείσες θέσεις µε βάση την σειρά προτίµησης που θα έχει δηλώσει στην αίτησή του. 4. Οι πίνακες και τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών θα υποβληθούν για επικύρωση στον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού. Μετά την επικύρωσή τους επιστρέφονται στον ιευθυντή της αρµόδιας ΕΠΑ.Σ. και στον Προϊστάµενο Ι.Ε.Κ. Αθήνας (για τους υποψηφίους του ΙΕΚ Αθήνας) οι οποίοι θα προβούν σε ανάρτηση των πινάκων µε σύνταξη πρακτικού ανάρτησης θέτοντας στους υποψηφίους πενθήµερη προθεσµία για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Μετά το πέρας της προθεσµίας ενστάσεων ο ιευθυντής της κατά τόπο ΕΠΑ.Σ. ή ο Προϊστάµενος του Ι.Ε.Κ. Αθήνας διαβιβάζουν τις ενστάσεις στην αρµόδια κατά περίπτωση επιτροπή προσλήψεων για εξέτασή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό στο οποίο θα παρατίθεται η άποψή τους και το οποίο µε ευθύνη των ιευθυντών υποβάλλεται, δια της ιεύθυνσης ιοικητικού, στον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού προκειµένου µε απόφασή του να αποφανθεί οριστικά για την απόρριψη ή αποδοχή κάθε ένστασης. 5. Οι ως άνω Τριµελείς Επιτροπές θα απορρίπτουν αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει το σύνολο των προβλεπόµενων δικαιολογητικών και των κατά περίπτωση υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 όπως ακριβώς αυτές προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη. 6. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν θα έχουν συµπληρωθεί κατά τους προβλεπόµενους τύπους ή συνοδεύονται από ελλιπή ή λανθασµένα δικαιολογητικά ή δεν προκύπτουν από αυτές τα απαιτούµενα στοιχεία για την αξιολόγησή τους θα απορρίπτονται. Η κατά τόπο αρµόδια Τριµελής Επιτροπή προσλήψεων µπορεί µε ειδική αιτιολόγηση να απορρίπτει αιτήσεις υποψηφίων εφόσον έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές κυρώσεις ή έχουν παραπεµφθεί στα αρµόδια όργανα για αντισυµβατική ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 14

15 συµπεριφορά. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται περιλαµβάνονται σε χωριστή ενότητα του πίνακα κάθε ειδικότητας µε την ένδειξη ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 7. Στις αρµοδιότητες των ανωτέρω Επιτροπών είναι και η υποχρέωσή τους να κοινοποιούν µε ευθύνη τους στους υποψηφίους την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τουρισµού όσον αφορά την ένστασή τους και να απαντούν επί αιτήσεων υποψηφίων για θέµατα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής. 8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων οι αρµόδιοι κατά περίπτωση ιευθυντές προϊστάµενοι (ΕΠΑΣ ΙΕΚ) θα καλέσουν για πρόσληψη τους υποψηφίους του άρθρου 35 του Ν. 3710/2008 και στη συνέχεια τους λοιπούς υποψηφίους ανά ειδικότητα αρχής γενοµένης από αυτόν που έχει καλλίτερη σειρά εγγραφής στον πίνακα της ειδικότητας έως ότου καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις. 9. Κάθε υποψήφιος µπορεί να προσληφθεί µόνο σε µία από τις προκηρυσσόµενες µε την παρούσα θέσεις. 10. Το Υπουργείο Τουρισµού διατηρεί το δικαίωµα µετά την επιλογή των υποψηφίων να µην καλέσει τους επιλεγέντες για ανάληψη υπηρεσίας λόγω αδυναµίας λειτουργίας τµήµατος ή τµηµάτων ή στην περίπτωση που ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν συµπληρώνει το υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή ο επιλεγείς µπορεί µε ένστασή του προς την αρµόδια Επιτροπή να ζητήσει την επιλογή του σε επόµενη προτίµησή του. 11. Οι επιλεγέντες για τα ΙΕΚ θα προσληφθούν για το χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο ή και για τα δύο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών. Ως ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της διδασκαλίας του/των µαθήµατος /µαθηµάτων όπως αυτά προβλέπονται στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων του τµήµατος ΙΕΚ που έπεται ή συµπίπτει της ηµεροµηνίας υπογραφής της σχετικής σύµβασης. ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 12.Επιλεγέντες υποψήφιοι που θα αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου, θα αναπληρώνονται αυτοδίκαια από τους επόµενους κατ αξιολογική σειρά υποψηφίους του πίνακα επιλογής που έχει επικυρωθεί από τον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού, χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση και εφόσον δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του µαθήµατος/µαθηµάτων από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. 13. Αν µετά την πρόσληψη των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στους πίνακες κατάταξης συµπεριλαµβανοµένης και της κατηγορίας «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΑΙΤΕ» προκύπτουν κενές θέσεις η αρµόδια Τριµελής Επιτροπή µπορεί να προτείνει στον Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού την πρόσληψη υποψηφίων χωρίς επαγγελµατική και διδακτική προϋπηρεσία αν κατά την κρίση της από τα συνηµµένα στην αίτηση των υποψηφίων δικαιολογητικά, προκύπτει ότι έχουν την ικανότητα να διδάξουν συγκεκριµένο µάθηµα υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών στην κατηγορία της προκηρυσσόµενης θέσης. 14. Σε περίπτωση περαιτέρω έλλειψης υποψηφίων, όπως και ύπαρξης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, προκειµένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ευρυθµία, αυτές θα πληρούνται µε απευθείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφεροµένων από την Αγορά Εργασίας µετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τουρισµού και εφόσον οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (βασικό πτυχίο) και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, χωρίς όµως να απαιτείται εµπειρία διδακτική ή επαγγελµατική ή ειδικότητα για τους Ιατρούς ΙΕΚ. 15

16 Όσοι προσληφθούν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από την Αγορά Εργασίας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας «Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν» ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εν απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους οµογενείς από Κύπρο, Ίµβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο. 2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται µε Πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύονται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας 3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυµα στη χώρα τους. 4. Να µην υπάρχει κώλυµα για ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο 8 ν. 3528/9-2-07). 5. Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πιστοποιούµενης δε της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφονται από τον Προϊστάµενο της µονάδας εκπαίδευσης/κατάρτισης, σε γενικές γραµµές, τα καθήκοντα της θέσης στην οποία πρόκειται να προσληφθούν. 6. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ως µαζί µε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα προς στις ΕΠΑ.Σ. ή ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να προσληφθούν. Η ευθύνη της σωστής συµπλήρωσης της αίτησης και των συνηµµένων απαιτούµενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά µε ταχυµεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδροµικά µε ταχυµεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδροµείου ότι ταχυδροµήθηκαν το αργότερο µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής. Αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας συµπίπτει µε τις ηµέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη 16

17 επίσηµη αργία µετατίθεται για την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Εκπρόθεσµες αιτήσεις απορρίπτονται. 2. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση» χορηγείται από τις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ., ΙΕΚ και υποβάλλεται σε αυτές µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον ηµερήσιο Τύπο των Αθηνών. 3. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσµη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. ιόρθωση ή συµπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, µε νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούµενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή. 4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/ Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών επικυρωµένο 7. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ µε την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των υποψηφίων. Η ηµεροµηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας µε υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 8. Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ, δηµόσιες επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς και ΝΠΙ, των οποίων τη διοίκηση ορίζει το δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος ή συνταξιούχοι, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση και θα καλύψουν µόνο τις κενές θέσεις ωροµισθίων ή αναπληρωτών µε µειωµένο ωράριο εργασίας που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών. ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 1. Η γνώση της γλωσσοµάθειας αποδεικνύεται µε την κατάθεση από τον υποψήφιο των κατά περίπτωση τίτλων γνώσης της ξένης γλώσσας όπως αυτοί αναλυτικά καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης. 2. Επικύρωση τίτλων της αλλοδαπής: 17

18 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που κατατίθενται πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο µεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/ / Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων η επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί ή προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/ Επικύρωση τίτλων της ηµεδαπής α) ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής του εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την ανακοίνωση, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986,στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ.5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. Σύµφωνα µε την υπ αριθ. ΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέµονται απ όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, µετά την επικύρωση τους από τις οικείες Περιφερειακές ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Θ. επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωση τους από δικηγόρο. β)ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία ο 18

19 ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 4. Ισοτιµία τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: ΑΔΑ: ΒΛΛ4ΟΟ-Ω51 α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πράξη αναγνώρισης από το.ο.α.τ.απ. (πρώην Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Σ.Α.Ε.Ι [άρθρο 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α ) όπως ισχύει κάθε φορά] και κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α ) εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου. β)προκειµένου για ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) ( πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθµού από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. Οι κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ 231/1998 (ΦΕΚ 178Α ), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου. 19

20 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Η επαγγελµατική εµπειρία µπορεί να έχει αποκτηθεί µε οποιαδήποτε µορφή, δηλαδή, είτε ως ελεύθερο επάγγελµα είτε ως απασχόληση µε εξάρτηση σε φορέα του δηµόσιου τοµέα ή σε ιδιωτικό φορέα και αποδεικνύεται ως εξής: 1. Για τους µισθωτούς του ηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα: Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης συνοδευόµενη από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εµπειρίας 2. Για του ελεύθερους επαγγελµατίες µε: α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας, και β) Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 3. Εµπειρία κτηθείσα στην αλλοδαπή: Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους ο υποψήφιος προσκοµίζει : α) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή την συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, από την οποία να προκύπτει µε σαφήνεια ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και β) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. 20

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 04/02/2014 Αρ.Πρωτ. : 9601 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΕΖΖ4691ΗΩ-69Δ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 27-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 2732 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Τηλ.: FAX:

Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 5608 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX:

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ4691ΗΩ-ΘΛΚ Τ.Κ Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 09/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ.3505 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (O.T.E.K.) (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Αθήνα 1 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 1Γ/2010) Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 / 11 / 2009 Αρ.Πρωτ.: 19695

Αθήνα 16 / 11 / 2009 Αρ.Πρωτ.: 19695 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. Ταχ. /νση: Αµαλίας 12-105 57 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 16 / 11 / 2009 Αρ.Πρωτ.: 19695 ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Α.Σ. 128A /12 Μαρτίου 2014 για την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 376834) «Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμαριά Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καλαμαριά Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ Τ.Κ 5532 - ΤΗΛ.&FAX.230-455988 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σολομωνίδου Ελισσάβετ Καλαμαριά 6-2-6 Αριθμ.Πρωτ.: 368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ. Φ.175/129/10556

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ. Φ.175/129/10556 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Τ.Ε.Κ/ (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΚ/3: Στέλεχος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Α. Π. : (Βαθμός Προτεραιότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Α. Π. : (Βαθμός Προτεραιότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-08 -2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωροµίσθιας απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωροµίσθιας απασχόλησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥ ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Κολινδρός 6-0 - 205 Αριθµ. Πρωτ. - 763 - Ταχ. :Πλατεία Ν. Λούση 4 /νση Ταχ. Κώδ. :6006, Κολινδρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 82800 Ηµ/νία: 26/10/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 /

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ: Α2 TMHMA:1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 14-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5487 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 7-11-2011 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6481/3/191-ιβ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33481 6 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3218 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 17792 Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛOY ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛOY ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο: «ράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα 24-8-2011 Αριθ. Πρωτ. 20277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6073 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6073 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6073 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 13/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 13 εκεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 5183 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ Τρίπολη 27 /01/ 2011 και ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.: 1493 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 29/08/2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 29/08/2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : 29/08/2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. πρωτ:3887 (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα