ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ"

Transcript

1 ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ

2 Ετήσιο ελτίο 2007 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

3 2 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

4 Περιεχόµενα ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ.. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.... Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές. Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες... Συνοπτικές Πληροφορίες για την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε... Σηµαντικές Εταιρικές Εξελίξεις περιόδου ιοίκηση ιεύθυνση Οργανόγραµµα. Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου. Πληροφορίες για τη ραστηριότητα της Εταιρείας Σηµαντικότεροι Τοµείς ραστηριότητας. Στοιχεία Κλάδου Χρηµατιστηριακά Στοιχεία.. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και Επενδυτική Κοινότητα. Μέτοχοι & ικαιώµατα Μετόχων. Φορολογία Μερισµάτων.. Μερισµατική Πολιτική ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων.. Στόχοι και Προοπτικές.. Παράρτηµα. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις.. Επεξηγηµατική Έκθεση Σ. Έκθεση Σ για συναλλαγές της Εταιρείας µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις. Πληροφορίες του Άρθρου 10 Ν. 3401/

5 αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή - 4

6 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ Ίδρυση και ηµιουργία Υποδοµής Λειτουργία ως µονάδα πάχυνσης έως το 1990 Λειτουργία του 1ου ιχθυογεννητικού σταθµού Συγχώνευση µε την ΠΡΩΤΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες 1995 Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ Αύξηση Παραγωγικής υναµικότητας - Επέκταση ιάφορες εξαγορές / συγχωνεύσεις Ίδρυση της ΠΡΩΤΕΥΣ Εξοπλισµοί Αγορά εργοστασίου στο Κορωπί και µετεγκατάσταση των γραφείων Έναρξη λειτουργίας µονάδων µεταποίησης και συσκευασίας Ίδρυση της FEEDUS και έναρξη παραγωγής ιχθυοτροφών 1998 Μετάταξη των Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ηµιουργία Κρίσιµης Μάζας Καθιέρωση Παρουσίας στην Ελλάδα ιάφορες εξαγορές / συµµετοχές σε εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας και τροφίµων Αναδιάρθρωση του Οµίλου ΗΡΕΥΣ µέσω απορροφήσεων Ίδρυση της BLUE FIN TUNA Πρωταγωνιστικός ρόλος στην Ελλάδα (1 η θέση) Ισχυροποίηση παρουσίας στο εξωτερικό Συµµετοχή ως στρατηγικός επενδυτής στην SEAFARM IONIAN Είσοδος στην τούρκικη αγορά (συµµετοχή στην ILKNAK) Αναδιάρθρωση του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ µέσω απορροφήσεων Ίδρυση της NIREUS INTL LTD - Απόκτηση MIRAMAR (Τουρκία) Εξαγορά του 28,09% της εισηγµένης εταιρίας KEGO AE Εξαγορά του 100% της PREDOMAR (Ισπανία) Εξαγορά της τούρκικης εταιρίας CARBON A.S Συµµετοχή κατά 30,2% στη νορβηγική MARINE FARMS µε παραγωγή σολοµού (Σκωτία), τσιπούρας λαβράκι (Ισπανία), κόµπιας (Μπελίζ) 5

7 αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή - 6

8 Επιστολή Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2007 µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ακόµη έτος ισχυρής ανάπτυξης του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ σε όλα τα µεγέθη, όπως άλλωστε προκύπτει από τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία αντανακλώνται και στο προτεινόµενο µέρισµα προς τους µετόχους. Ο Όµιλος προχωρά µε συνέπεια στην υλοποίηση των βασικών του στόχων που είναι η παραγωγική του διεθνοποίηση, η ορθολογικοποίηση του κόστους και η αξιοποίηση της µοναδικής του τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό κατά το 2007 προχώρησε η διεθνής εξάπλωση του ΝΗΡΕΑ µέσω εξαγορών στην Ελλάδα (Kego, Red Anchor), στην Ισπανία (Predomar) και στην Τουρκία (Carbon), και της απόκτησης σηµαντικής συµµετοχής στην νορβηγική εισηγµένη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας Marine Farms. Επίσης, άρχισε η υλοποίηση του λανσαρίσµατος επώνυµου ψαριού σε συνεργασία µε την αλυσίδα S/M AB Βασιλόπουλος Delhaize Group. Ακόµα, ξεκίνησε η λειτουργία της πρώτης ελληνικής µονάδας χερσαίας παραγωγής γόνου 10γρ. στην Θεσπρωτία, αλλά και η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής επιλεγµένων αυγών και η αξιοποίησή τους εντός του οµίλου. Ταυτόχρονα, πωλήθηκε µε κέρδος για το Όµιλο ΝΗΡΕΥΣ ο κλάδος των ζαχαρωδών (Σαραντής) στο πλαίσιο της στρατηγικής του οµίλου να ταυτοποιείται µε τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Κατά το ίδιο έτος ο Όµιλος προχώρησε µε επιτυχία σε αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου κατά 34,6 εκ. και σε έκδοση µετατρέψιµου δανείου ύψους 19,9 εκ. για την προώθηση του αναπτυξιακού του προγράµµατος και τη διασφάλιση χρηµατοοικονοµικής του δοµής. Είναι γεγονός ότι κατά το 2007 οι αγορές κεφαλαίου χαρακτηρίστηκαν από µεγάλη και βαθιά κρίση η οποία επηρέασε την κεφαλαιοποίηση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. καθώς αρκετοί θεσµικοί επενδυτές- µέτοχοι του ΝΗΡΕΑ οδηγήθηκαν σε µερική ρευστοποίηση των θέσεων που είχαν και στη µετοχή µας. Επίσης, πέρυσι η τιµή της τσιπούρας µειώθηκε σηµαντικά επηρεάζοντας τα έσοδα του Οµίλου. Ωστόσο, ο Όµιλός µας ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον. Πιστεύουµε ότι η εξάλειψη της διεθνούς κρίσης θα ανατρέψει την πορεία της µετοχής µας. Επίσης, το γεγονός ότι ο Όµιλός µας χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση στις πηγές εσόδων του τον καθιστά ικανό να αντιπαρέρχεται κρίσεις στις τιµές και, σε συνδυασµό µε την βελτίωση της παραγωγικότητας, να διαµορφώνει θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Η ιοίκηση θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της δραστηριότητα µε γνώµονα τη πρόσθεση αξίας στον Όµιλο ΝΗΡΕΥΣ, έχοντας ταυτόχρονα συνεχή µέριµνα για το ανθρώπινο δυναµικό της, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Κάτω από αυτές τις κατευθύνσεις πιστεύουµε ότι το 2008 θα είναι επίσης ένα ισχυρό και αποδοτικό έτος για τον Όµιλο και για τους µετόχους της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Αριστείδης Μπελλές 7

9 αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή - 8

10 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Tακτική Γενική Συνέλευση ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Μαΐου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ., στην αίθουσα Pacific του ξενοδοχείου N.J.V. Athens Plaza, Πλατεία Συντάγµατος, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων: Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσµάτων ( κερδών ) χρήσης 2007 ( / ) και την καταβολή µερίσµατος. 3. Aπαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1-31/12/2007 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2008 και καθορισµός της αµοιβής τους. 5. Προέγκριση ( καθορισµός) αµοιβών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για το διάστηµα µέχρι 30/6/2009 και έγκριση αµοιβών, κατ άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/ Παροχή αδείας κατ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του.σ. και σε ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 7. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε συµψηφισµό ζηµιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης µείωσης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 8. Έγκριση συµβάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/ Εναρµόνιση του Καταστατικού της εταιρείας µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, µε τροποποίηση, προσαρµογή ή κατάργηση και αναρίθµηση των σχετικών άρθρων. 10. ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, µε δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασµού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσµευση του συνόλου ή µέρους των µετοχών που κατέχουν, και να προσκοµίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσµευσης µετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, µαζί µε τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο 1ο χλµ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τµήµα Μετόχων Υπεύθυνη κα Μ. Κωτσοβού τηλ ). Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του νόµου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε: - Α` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τη 2α Ιουνίου 2008, ηµέρα ευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας στο 1 ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ηµοκρίτου, Κορωπί Αττικής - Β` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16 η Ιουνίου 2008, ηµέρα εύτερα και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας στο 1 ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ηµοκρίτου, Κορωπί Αττικής. Κορωπί, 18/4/2008 Το ιοικητικό Συµβούλιο 9

11 - αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή - 10

12 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων καθώς και των προοπτικών της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. σε µητρικό επίπεδο (εφεξής «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») και σε ενοποιηµένο επίπεδο (εφεξής «ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ή «Όµιλος») τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στα πλαίσια του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης, και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/ του.σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και ιευθύνων Σύµβουλος, Οδός ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι, Κορωπί Αττικής, τηλ Ο κ. ηµήτριος Παπανικολάου, Γενικός Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, Οδός ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι, Κορωπί Αττικής, τηλ οι οποίοι βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Το ελτίο δύναται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι σε έντυπη µορφή από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (1ο χλµ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι, Κορωπί Αττικής) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας / Σχέσεις µε Επενδυτές / Οικονοµικές Καταστάσεις / Ετήσιοι Απολογισµοί και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν επίσης να απευθύνονται, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., 1ο χλµ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, (υπεύθυνη η κ. Μαρία Κωτσοβού, Υπεύθυνη Σχέσεων µε Επενδυτές, τηλ.: ). Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο της χρήσεως 2007 σε εταιρική και ενοποιηµένη βάση, διενήργησε ο κ. Στυλιανός Ξενάκης (Αριθµός Μητρώου ) της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. Φωκίωνος Νέγρη 3, τηλ

13 - αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή - 12

14 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών που ενοποιεί ο Όµιλος, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Σχέσεις µε Επενδυτές / Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία Αποτελεσµάτων Xρήσεων Σε εκ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/ /12/ /12/ /12/ ,24 99,02 101,97 82,66 Λοιπές πωλήσεις 80,02 62,47 82,17 71,90 Μικτά Κέρδη Απο Λοιπά Εµπορεύσιµα Είδη 24,64 13,40 12,53 11,36 Κέρδη / (Ζηµίες) από την επιµέτρηση στην Εύλογη Αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 159,58 123,86 120,44 100,29 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 37,84 27,26 25,96 21,39 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 30,04 20,15 20,78 16,67 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (EBT) 20,35 14,54 13,71 12,43 Πλέον/Μείον: Φόροι (5,42) (5,61) (3,89) (2,66) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (EAT) Κατανέµονται σε : 14,93 8,92 9,82 9,77 Μετόχους εταιρείας 10,36 9,05 9,82 9,77 Μετόχους Μειοψηφίας 4,57 (0,12) - - Σύνολο 14,93 8,92 9,82 9,77 Βασικά Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 0,225 0,224 0,213 0,242 Μειωµένα Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 0,222 0,000 0,211 0,000 13

15 Στοιχεία Ισολογισµών Χρήσεων Σε εκ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 221,02 150,95 179,01 118,37 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 308,56 188,30 231,67 174,24 Σύνολο Ενεργητικού 529,58 339,24 410,68 292,61 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 176,12 122,19 158,20 122,58 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 151,55 101,71 87,47 63,39 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 201,91 115,34 165,01 106,64 Σύνολο Υποχρεώσεων 353,46 217,05 252,48 170,03 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 529,58 339,24 410,68 292,61 Στοιχεία Ταµιακών Ροών Χρήσεων Σε εκ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 20,35 14,54 13,71 12,43 (13,71) 5,05 (12,31) 9,83 Επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (61,08) (2,23) (58,12) (8,80) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 114,18 5,90 97,27 7,64 39,38 8,72 26,84 8,67 12,52 2,70 10,68 2,01 51,90 11,41 37,52 10,68 14

16 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου: 2007 ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 32,60% Κερδών προ Φόρων 39,94% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - µετά από Φόρους & ικ. Μειοψηφίας (%) Ιδίων Κεφαλαίων 6,90% Ενεργητικού 2,40% Πωλήσεις / Ενεργητικό 49,30% ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 1,86 Άµεση Ρευστότητα 0,92 ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ) Απαιτήσεων 160 Αποθεµάτων 460 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 1,30 (Τραπεζικά άνεια - Ταµειακά ιαθέσιµα) / Ίδια Κεφάλαια 1,00 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 20,95% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / EBITDA 28,39% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών Τόκων 35,76% 15

17 - αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή 16

18 Συνοπτικές Πληροφορίες για την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Γενικά Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο και φέτος συµπληρώνει 20 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας. Σταδιακά, εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό όµιλο, τον µεγαλύτερο παραγωγό τσιπούρας και λαβρακίου παγκοσµίως, µε εξαγωγές µέσω οργανωµένων δικτύων διανοµής σε πάνω από 30 χώρες. Η Εταιρεία στη σηµερινή της µορφή έχει προέλθει από την συγχώνευση στα τέλη του 2005, της εισηγµένης από το 1995 στο Χ.Α. µητρικής ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., που απορρόφησε τη FEEDUS A.E.B.E. επίσης εισηγµένη στο Χ.Α. από το έτος Έχοντας ως βασικό αντικείµενο την ιχθυοκαλλιέργεια, µαζί µε τη FEEDUS ενσωµάτωσε και δυο επιπλέον κλάδους δραστηριοτήτων, τις ιχθυοτροφές και τα ζαχαρώδη. Σε επίπεδο οµίλου, κατά το έτος 2006 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η SEAFARM IONIAN Α.Ε. (ανάληψη του µάνατζµεντ για τα επόµενα 15 έτη), ενώ κατά το 2007 αποκτήθηκε στην Ελλάδα ο έλεγχος της εισηγµένης KEGO A.E. που παράγει κυρίως ιχθυοτροφές και υψηλής ποιότητας και απόδοσης αυγά ψαριών και της Red Anchor AE που παράγει νωπούς ιχθείς και διαθέτει συσκευαστήριο στην Εύβοια. Κατά το 2007, ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ επίσης απέκτησε την Ισπανική εταιρεία PREDOMAR S.A. για την προπάχυνση γόνου 10 γραµµαρίων, καθώς και ποσοστό 30,2% των µετοχών της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο του Όσλο Νορβηγικής εταιρείας Marine Farms A.S.A. που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ιχθύων τσιπούρας, λαβρακίου, σολοµού, του τροπικού ψαριού Cobia, και παράγει επίσης γόνο µπακαλιάρου. Επίσης ο όµιλος ανέπτυξε περαιτέρω τις δραστηριότητές του στην Τουρκία µέσω των εταιρειών του ILKNAK A.S., και ΜΙRAMAR A.S. ενώ εξαγόρασε το 100% της CARBON A.S. αποκτώντας άδειες ιχθυοκαλλιέργειας δυναµικότητας τόνων ετησίως. Κατά το 2007, η Εταιρεία απέσχισε και πώλησε το κλάδο των ζαχαρωδών σε υλοποίηση του επιχειρηµατικού της πλάνου για συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, είναι η παραγωγή και εµπορία γόνου, η παραγωγή ιχθύων καθώς και η εµπορία και διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών, η παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων ιχθύων και η παραγωγή εξοπλισµού όπως δίκτυα, κλουβιά κ.λπ. για ιχθυοπαραγωγικές µονάδες. Σήµερα ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ, αποτελεί µια πρότυπη, πλήρως καθετοποιηµένη επιχειρηµατική οντότητα, που συνεχίζει να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε νέες αγορές και, στην έρευνα για την επέκτασή του και σε νέα είδη ιχθυηρών, διαθέτοντας υγιή χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή διάρθρωση και εξειδικευµένο στελεχιακό και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό που ξεπερνά τα άτοµα. Στον επιχειρηµατικό τοµέα, ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία ιεθνών Οργανισµών, σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων αλλά και του επιτυχηµένου εξαγωγικού δυναµισµού του, ενώ πλέον διεθνοποιείται και παραγωγικά, µε παρουσία εκτός από την Ελλάδα, στην Τουρκία και την Ισπανία. Βρίσκεται στην υψηλότερη θέση του κλάδου εταιρειών Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας τόσο από πλευράς µεγεθών όγκου παραγωγής όσο και πωλήσεων, λειτουργικών αλλά και καθαρών κερδών. Η µετοχή της Εταιρείας περιλαµβάνεται στο Γενικό είκτη του Χ.Α., στο δείκτη εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, στο δείκτη FTSE ASE 140, και στο δείκτη FTSE/ASE International, του Χ.Α., έχοντας αποκτήσει εκτός από επιχειρηµατική, και επενδυτική αναγνωρισιµότητα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι 17

19 - αυτή η σελίδα έχει σκοπίµως αφεθεί κενή - 18

20 Σηµαντικές Εταιρικές Εξελίξεις περιόδου Άρχισε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας KEGO AE. και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η απορρόφηση θα γίνει µε ανταλλαγή µετοχών µε προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής 1 µετοχή της KEGO µε 0,95 µετοχές Νηρέα. Οι µετοχές του Νηρέα αναµένεται να αυξηθούν κατά 11,8 εκατ., ενώ θα ελαχιστοποιηθούν τα κέρδη µειοψηφίας. Η KEGO είχε κατά το 2007 πωλήσεις 60 εκ. και καθαρά κέρδη µετά από δικ. µειοψηφίας 5,4εκ Το 2007 χαρακτηρίστηκε από σηµαντικές κινήσεις επέκτασης και εξάπλωσης του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ελλάδα Εξαγοράστηκε το 28,09% της KEGO ΑΕ προς 11,8 εκ. Η KEGO διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών και διατροφικών συµπληρωµάτων για πτηνοτροφία/κτηνοτροφία, µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, και έχει αναπτύξει ένα µοναδικό και αποκλειστικό πρόγραµµα παραγωγής επιλεγµένων αυγών για τα µεσογειακά ψάρια που µειώνει σηµαντικά το χρόνο παραγωγής. Με την εξαγορά της KEGO διπλασιάστηκε η παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου σε ιχθυοτροφές στους τόνους. Εξαγοράστηκε επίσης, προς 5,6 εκατ, το 100% της Red Anchor AE, µε δραστηριότητα την παραγωγή νωπών ιχθύων ενώ διαθέτει και συσκευαστήριο στην Εύβοια. Στην Seafarm Ionian πραγµατοποιήθηκε επένδυση 3,1 εκατ και ενίσχυσε το ποσοστό στο 21,292 %. Τέλος, στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβρη η µονάδα χερσαίας παραγωγής γόνου 10 γρ. στην Θεσπρωτία. Η παραγωγή γόνου 10 γραµ. κατά τους χειµερινούς µήνες συντοµεύει σηµαντικά το χρόνο παραγωγής και µειώνει τη θνησιµότητα. Ισπανία Αποκτήθηκε το 100% της Ισπανικής εταιρείας PREDOMAR SA προς 2,1 εκατ. Η Predomar έχει παραγωγική δυναµικότητα 20 εκατ. τεµαχίων γόνου και βρίσκεται στην, στην περιοχή Carboneras της Νότιας Ισπανίας. Μέσω της εξαγοράς αυτής ενισχύεται η παρουσία του Οµίλου στην Ισπανία, όπου έως τώρα είχε πωλήσεις γόνου και έτοιµου ψαριού, και σε παραγωγικό πλέον επίπεδο, στο τοµέα του γόνου. Αναµένεται εποµένως αύξηση της διάθεσης του προϊόντος των ιχθυδίων στις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας αυτής µε αντίστοιχη διεύρυνση του πελατολογίου στην Ιβηρική χερσόνησο όπου η ζήτηση είναι έντονη. Τουρκία Στην Τουρκία, ο όµιλος επέκτεινε την υπάρχουσα παραγωγική του δυναµικότητα σε παραγωγή γόνου και ιχθύων, τόσο στις εγκαταστάσεις της IΛΚΝΑΚ. A.S. όσο και, µέσω της εξαγοράς από την CARBON A.S., νέων αδειών δυναµικότητας τόνων νωπών ιχθύων ετησίως. Μέσω της θυγατρικής του MIRAMAR A.S. (100%), ο όµιιλος έχει αποκτήσει οικόπεδο στην περιοχή Aydin της Ν Τουρκία για την µελλοντική κατασκευή εργοστασίου ιχθυοτροφών παραγωγικής δυναµικότητας τόνων ετησίως. Συµµετοχές Κατά το 2007 ο όµιλος απέκτησε το 30,2% της εισηγµένης νορβηγικής εταιρείας Marine Farms A.S.A. Η κίνηση αυτή του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ εντάσσεται στο πλαίσιο της παραγωγικής του διεθνοποίησης την οποία υλοποιεί και έως τώρα έχει επεκταθεί µε εξαγορές και άµεσες επενδύσεις στην Τουρκία και στην Ισπανία. Το παραγωγικό προφίλ της MARINE FARMS ASA ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η νορβηγική εταιρεία έχει αναπτύξει καθετοποιηµένες δοµές παραγωγής προϊόντων µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα λαβράκι) στην Ισπανία µε ετήσια παραγωγική δυναµικότητα τόνων και 15 εκ. τεµ. γόνου, καθώς και σολοµού στη Σκοτία µε παραγωγική δυναµικότητα τόνων και 7,5 εκ. τεµ. γόνου. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την δραστηριότητά της για την παραγωγή του ψαριού Cobia στη Κεντρική Αµερική και στην Ασία (Βιετνάµ) µε στόχο την ικανοποίηση της αυξανόµενης ζήτησης στην αµερικανική και στην ιαπωνική αγορά. Οι άδειες που διαθέτει είναι 19

21 για ετήσια παραγωγή τόνων Cobia. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή γόνου µπακαλιάρου, µε ιχθυογεννητικό σταθµό στη Σκοτία παραγωγικής δυναµικότητας 3 εκ. τεµ. Η MARINE FARMS ASA κατά το 2007 είχε κύκλο εργασιών 91,9 εκ., και καθαρά κέρδη 4,06 εκ. Τέλος κατά το 2007 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 34,6 εκατ. και έκδοση οµολογιακού δανείου 19,9 εκ Στο πλαίσιο της παραγωγικής διεθνοποίησης της Εταιρείας, υλοποιήθηκε η σύσταση των εταιρειών εξωτερικού οι οποίες θα ενσωµατώσουν τις νέες δραστηριότητες. Στις 23/5/2006, συστάθηκε η NIREUS INTERNATIONAL LTD µε έδρα την Κύπρο, η οποία και θα συγκεντρώσει όλες τις συµµετοχές σε επιµέρους εταιρείες ανά κράτος δραστηριοποίησης. Η εν λόγω εταιρεία, είναι θυγατρική της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σε ποσοστό 100%, µε αρχικό ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο Η NIREUS INTERNATIONAL LTD, µε απώτερο στόχο την δραστηριοποίησή της στην Τουρκία, απέκτησε µε ποσοστό 100% εταιρεία µε έδρα το Λονδίνο, την MIRAMAR PROJECTS CO. LTD. Η εν λόγω αγγλική εταιρεία έχει προς το παρόν ονοµαστικό κεφάλαιο Λίρες Αγγλίας. Η ΜIRAMAR PROJECTS CO. LTD έχει προχωρήσει σε σύσταση ανώνυµης εταιρείας στην Τουρκία µε αρχικό ονοµαστικό κεφάλαιο EURO ( ΥΤL) και επωνυµία ΜIRAMAR A.S., καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στην Σµύρνη. Στην χρήση 2006 έγινε απορρόφηση από τη µητρική εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, των θυγατρικών της εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», «EUROCATERERS Α.Β.Ε.Ε.», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» και «INTERPESCA Α.Ε.» µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30/6/2006. Επίσης, η συνδεδεµένη της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., εταιρεία SEAFARM IONIAN A.E., αποφάσισε τη συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών της "OCTAPUS A.E.", "SEAFARM KALAMOS A.E.", "ΣΕΤΑ Α.Ε.", "ΝΗΚΤΟΝ Α.Ε." και "ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε." µε ηµεροµηνία Ισολογισµών µετασχηµατισµού την 31/5/2006 η οποία και ολοκληρώθηκε µε σχετική απόφαση στις 08/03/2007. Σύµφωνα µε τα αριθµ / και 18433/ προσύµφωνα και το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπό ηµεροµηνία 4/7/2006, συµφωνήθηκε η αγορά από τη "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." ονοµαστικών µετοχών της "SEAFARM IONIAN A.E." αντί συνολικού τιµήµατος Ευρώ ,00. Η καταβολή του τιµήµατος και η αντίστοιχη παράδοση των µετοχών θα γίνονται µε δόσεις που θα αρχίσουν από 6/7/2006 και θα λήξουν στις 30/6/2010. Κατ εφαρµογήν του παραπάνω συµφωνητικού, στις 11 Ιουλίου του 2006, µεταβιβάστηκαν νέες άυλες ονοµαστικές µετοχές της SEAFARM IONIAN A.E. προς τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., αντί τιµήµατος ,78 ευρώ. Τέλος, κατόπιν της υπ. αριθµ. 400/ συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η διαγραφή των µετοχών από το Χρηµατιστήριο Αθηνών της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας "SEAFARM IONIAN A.E." σύµφωνα µε την 3 του άρθου 17 του Ν. 3371/

22 ιοίκηση ιεύθυνση Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Καταστατικού της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. το ανώτατα όργανό της είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της, του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε ειδικότερης νοµοθετικής ρύθµισης που διέπει την λειτουργία των ανωνύµων εταιρειών. ιοικητικά και ιαχειριστικά Όργανα της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της (άρθρα 16-29) και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της (άρθρα 3 & 7), αποτελούν το ιοικητικό Συµβούλιο και οι Γενικοί ιευθυντές, ενώ βάσει του ανωτέρω Εσωτερικού Κανονισµού (άρθρο 8), στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναφέρονται οι Γενικοί ιευθυντές και υπάγονται η /νση Εσωτερικού Ελέγχου, το Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων, το Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές, το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων και το Νοµικό Τµήµα, ενώ έχουν οριστεί ως εποπτικές επιτροπές, η Ελεγκτική Επιτροπή και η Επιτροπή Αµοιβών και Παροχών. ιοικητικό Συµβούλιο To ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως ένδεκα (11) µέλη, µε πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των µετόχων και παρατείνεται µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του χρόνου της εξόδου τους, αλλά δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, εξελέγη µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 08/05/2007, επανασυγκροτήθηκε σε σώµα στις 08/05/2007 κατόπιν εκλογής του κ. Τριανταφύλλου Χρήστου ως Εκτελεστικού Μέλους. Σηµειώνεται ότι µέχρι τις 7/5/2007, οπότε και παραιτήθηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο συµµετείχε και ο κ. Νικόλαος Βουτσίνος, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Κατόπιν των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου Νικόλαος Χαβιάρας του Εµµανουήλ Παναγιώτης Αλεξάκης του ηµητρίου Αντώνης Χαχλάκης του Γεωργίου ηµήτριος Λουµπούνης του Αθανασίου Χρήστος Τριανταφύλλου του Ιωάννη Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος του Κωνσταντίνου Παντελής Λαµπρινούδης του Παναγιώτη Ιωάννα Καραχάλιου του ηµητρίου Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος του Πέτρου Κωνσταντίνος Θέος του Ζήση Επάγγελµα Οικονοµολόγος Επιχειρηµατίας Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Θέση στο.σ. Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος Αρµοδιότητα (βάσει άρ. 3 & 4 Ν 3016/2002) Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Βιολόγος Μέλος Εκτελεστικό Μέλος ικηγόρος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηµατίας Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος ικηγόρος Οικονοµολόγος Πολιτικός Μηχανικός Μέλος Μέλος Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Οι κ.κ. Ιωάννα Καραχάλιου του ηµητρίου, Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος του Πέτρου και Κωνσταντίνος Θέος του Ζήση αποτελούν ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του Σ. Ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά θεωρούνται τα µέλη που δεν έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν σύµφωνα µε το άρθρο 26 του καταστατικού ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος κος Αριστείδης Μπελλές, ο Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος κ Νικόλαος Χαβιάρας, ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος κος Αντώνιος Χαχλάκης, ο Αντιπρόεδρος κος Παναγιώτης Αλεξάκης και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κος ηµήτριος Λουµπούνης. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους

23 ιοικητικά Στελέχη Οµίλου Ονοµατεπώνυµο Χρήστος Τριανταφύλλου ηµήτρης Παπανικολάου Γιώργος Γούλιας Μαρία Λαµπρινού Μαρία Κωτσοβού Θέση Γενικός /ντης Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου Γενικός Οικονοµικός /ντης Οµίλου /ντης Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Προϊσταµένη Νοµικών Υπηρεσιών Υπεύθυνη /νσης Σχέσεων µε Επενδυτές Οµίλου Συνοπτικά βιογραφικά σηµειώµατα των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των Γενικών ιευθυντών, καθώς και ανώτερων διευθυντικών στελεχών, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα (website) της Εταιρείας 22

24 Οργανόγραµµα Το οργανόγραµµα της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: 23

25 Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του Οµίλου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. όπως είχε διαµορφωθεί στις 31/12/2007: ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 100 % AQUACOM LTD 45,146 ILKNAK SU URUNLERISAN Ve TIC % A.S. 3,096 % 100 % ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. 50 % ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 100 % PREDOMAR S.L. 100 % NIREUS INTERNATIONAL LTD 100 % RED ANCHOR A.E. 100 % MIRAMAR PROJECTS CO LTD-UK 100 % A-SEA A.E.B.E. 0,02 % 99,93 % % MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIC YEMI 28,092 % KEGO A.E. 25 % BLUEFIN TUNA A.E. 99,943 % % 30,195 % MARINE FARMS ASA CARBON A.S. 21,292 % SEAFARM IONIAN A.E. 14 % ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 4,34 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 100 % ΘΕΤΙΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) 39 % PER MARE RESEARCH A.E. (υπό εκκαθάριση) 24

26 Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από τη χρήση 2006 ενοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις την SEAFARM IONIAN A.E. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του οµίλου της SEAFARM IONIAN AΕ όπως είχε διαµορφωθεί στις 31/12/2007: SEA FARM IONIAN A.E. 21,292 % SEAFARM IONIAN GMBH 10,433 % AQUA TERRAIR A.E. Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από 1 η Μαρτίου 2007 ενοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις την KEGO A.E. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του οµίλου της KEGO AE όπως είχε διαµορφωθεί στις 31/12/2007: KEGO Α.Ε. 28,092 % KEGO AGRI A.E. 7,332 % VITA TRACE NUTRITION LTD 25

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Ρ Ε Υ Σ Α. Ε. Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2011

Ν Η Ρ Ε Υ Σ Α. Ε. Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2011 Ν Η Ρ Ε Υ Σ Α. Ε. Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2011 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1ο χλµ.

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2013

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E.

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E. EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2004 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...9 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα