Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων"

Transcript

1 Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων H εποχική διακύμανση των χημικών παραμέτρων του εδάφους στις θέσεις των δειγματοληψιών των περιοχών μελέτης, που αντιστοιχούν στη διαδοχή των μονάδων βλάστησης από την παραλία μέχρι το εσωτερικό, σε θέσεις με υφάλμυρο και γλυκό νερό δίνεται στην Εικόνα α και τον Πίνακα α. Από τη σύγκριση και αξιολόγηση αυτών των αναλύσεων, καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Το ανθρακικό ασβέστιο παρουσιάζει υψηλότερες τιμές στις αμμώδεις περιοχές του Αχελώου (AD1-AD3) (38,2-46,2%), απ ό,τι στις αντίστοιχες της Στροφυλιάς (S1-S9) (18,9-40,3%). Οι αμμώδεις περιοχές της Βασιλικής (V4,V6) (7,1-11,3%) έχουν ακόμα μικρότερη περιεκτικότητα και από τον Αχελώο. Η αντίστοιχη περιεκτικότητα στις υγροτοπικές περιοχές, και στα αλίπεδα, παρουσιάζεται γενικά μεγαλύτερη στη Στροφυλιά (S11-S12) (14,3-25,2%) με χαμηλότερη τιμή στη θέση S13 (3,4-4,2%) και μικρότερη στον Αχελώο (Α1-Α4) (12,6-20,2%), ενώ τις υψηλότερες τιμές για τον Αχελώο παρουσιάζει η θέση Α5 (14,3-38,9%). Η εικόνα αυτή είναι παρόμοια και για τις τέσσερις εποχές. Η οργανική ουσία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις αμμώδεις περιοχές του Αχελώου (AD1-AD3), από 0 έως 1,3%, της Στροφυλιάς (S1-S9), από 0,1 έως 1,9%, και της Βασιλικής (V4,V6), από 0,3 έως 1,9%. Στις υγροτοπικές περιοχές του Αχελώου (Α1-Α5), κυμαίνεται σε χαμηλά επίσης επίπεδα, από 0,6 έως 3,5%, και στη Στροφυλιά (S11-S13), από 1,2 έως 3,9%, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις παρουσιάζεται με μικρές αυξομειώσεις σ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα φτωχά σε οργανική ουσία εδάφη παρουσιάζουν χαμηλή εναλλακτική ικανότητα. Η ολική ποσότητα των κατιόντων που μπορούν να προσροφήσουν τα κολλοειδή του εδάφους και να συγκρατήσουν σε ανταλλάξιμη μορφή, ονομάζεται εναλλακτική ικανότητα κατιόντων και αυξάνεται, όταν αυξάνεται το ph του εδάφους, το οποίο αυξάνει τα αρνητικά φορτία των κολλοειδών και επομένως 99

2 την προσρόφηση κατιόντων. Αντιθέτως, η ελάττωση του ph αυξάνει τα θετικά φορτία και επομένως την προσρόφηση ανιόντων. Τα αλκαλικά εδάφη προσροφούν ΡΟ4 3-, εφ όσον είναι εφοδιασμένα σε οργανική ουσία, άρα η χαμηλή ποσότητα οργανικής ουσίας αποτελεί ισχυρό περιοριστικό παράγοντα ως προς την περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά (Gang et al., 2006). Η περιεκτικότητα σε Ν στις αμμώδεις περιοχές του Αχελώου (AD1-AD3), παρουσιάζεται μεγαλύτερη το φθινόπωρο και την άνοιξη (0,02-0,12%), και χαμηλότερη το καλοκαίρι και το χειμώνα (0,01-0,04%). Στις αντίστοιχες περιοχές της Στροφυλιάς (S1-S7), η μεγαλύτερη περιεκτικότητα παρατηρείται το φθινόπωρο και την άνοιξη (0,025-0,04%), με εξαίρεση τη θέση S8 όπου οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται αντιθέτως το χειμώνα και το καλοκαίρι, και οι μικρότερες τιμές το καλοκαίρι και το χειμώνα για τις υπόλοιπες θέσεις δειγματοληψίας (0,005-0,025%). Οι υγροτοπικές περιοχές του Αχελώου (Α1-Α5) παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη, το χειμώνα οι τιμές είναι οι υψηλότερες (0,1-0,2%) και το καλοκαίρι οι χαμηλότερες (0,05-0,09%). Στις υγροτοπικές περιοχές της Στροφυλιάς (S11-S13), οι υψηλότερες τιμές παρουσιάζονται το φθινόπωρο και το χειμώνα (0,1-0,3%) ενώ μειωμένες εμφανίζονται την άνοιξη και το καλοκαίρι (0,07-0,15%). Ο Ρ στις αμμώδεις θέσεις εμφανίζεται σε ίχνη. Στις υγροτοπικές περιοχές παρουσιάζει μικρές εποχικές διακυμάνσεις. Στον Αχελώο στις θέσεις από Α1 μέχρι Α5 παίρνει τιμές από 1 μέχρι 1,52 mg/kg, ενώ στη Στροφυλιά στις θέσεις από S11 μέχρι S13 παίρνει τιμές από 0 μέχρι 29 mg/kg). Οι τιμές του Κ στα αμμώδη εδάφη του Αχελώου (AD1-AD3), της Στροφυλιάς (S1-S9) και της Βασιλικής (V4, V6) είναι εξαιρετικά χαμηλές. Στις υγροτοπικές περιοχές παρουσιάζεται σε μικρές περιεκτικότητες με ελαφρές διακυμάνσεις σε Αχελώο (Α1-Α5) και Στροφυλιά (S11-S13). 100

3 ec ph h k p n c cac S13a S12a S11a S9a S8a S7a S6a S5a S4a S3a S2a S1a V6a V4a A5a A4a A3a A1a AD3a AD2a AD1a S13b S12b S11b S9b S8b S7b S6b S5b S4b S3b S2b S1b V6b V4b Á5b Á4b A3b A1b AD3b AD2b AD1b S13c S12c S11c S9c S8c S7c S6c S5c S4c S3c S2c S1c V6c V4c A5c A4c A3c A1c AD3c AD2c AD1c S13d S12d S11d S9d S8d S7d S6d S5d S4d S3d S2d S1d V6d V4d Á5d Á4d Á3d Á1d AD3d AD2d AD1d Εικ α. Εποχική διακύμανση των εδαφικών παραμέτρων στις περιοχές μελέτης. Α: Αχελώος, S: Στροφυλιά, V: Βασιλική. ΕC: Αγωγιμότητα (ms/cm), h: Υγρασία (%), K: Κάλιο (mg/l), P: Φωσφορικά (mg/l), Ν: νιτρικά, νιτρώδη (mg/l), C: οργανική ουσία (%), CaCO3 (mg/l). (a: φθινόπωρο 2003, b: χειμώνας 2004, c: άνοιξη 2004, d: καλοκαίρι 2004) 101

4 Πίνακας α. Στατιστικές παράμετροι των εδαφικών δειγμάτων των περιοχών Αχελώου Βασιλικής και Στροφυλιάς Αχελώος & Βασιλική Χημ.παράμετροι CaCO 3 (mg/l) C (%) N(mg/l) P(mg/l) K(mg/l) H (%) ph EC(mS/cm) Αριθμός δειγμάτων Ελάχιστη 7, ,04 0,24 6,57 0,09 Μέγιστη 47 3, ,52 3,9 8,76 19,97 Μέση 24,59 1,23 72,22 6,111 0,4194 1,39 7,382 2,5442 Τυπική απόκλιση 13,93 0,936 44,11 8,323 0,4497 1,156 0,445 4,3971 Στροφυλιά Χημ.παράμετροι CaCO 3 (mg/l) C (%) N(mg/l) P(mg/l) K(mg/l) H (%) ph EC(mS/cm) Αριθμός δειγμάτων Ελάχιστη 3,4 0, ,02 0,19 6,84 0,05 Μέγιστη 40, ,56 9,3 8,19 19,77 Μέση 24,6 0,834 59,1 3,476 0,396 1,243 7,367 2,592 Τυπική απόκλιση 7,913 1,05 65,79 7,462 0,7038 1,967 0,3519 5,

5 Η υγρασία στις αμμώδεις περιοχές εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε όλες τις εποχές. Στις υγροτοπικές θέσεις επίσης εμφανίζεται σε χαμηλά επίπεδα σε όλες τις εποχές, σε Αχελώο (Α1-Α5) ( %), Στροφυλιά (S11-S13) (1,11-8,2%), Βασιλική (V4,V6) (0,24-0,68%). Το ph είναι αλκαλικό σε όλες τις θέσεις, όλες τις εποχές, με ελαφρές αποκλίσεις από ουδέτερο μέχρι μέτρια αλκαλικό. Οι υψηλότερες τιμές αγωγιμότητας παρουσιάζονται στις υγροτοπικές περιοχές του Αχελώου (Α1 & Α4) το καλοκαίρι (19,97 και 13,12 ms/cm αντίστοιχα) και της Στροφυλιάς (S11 & S13) το καλοκαίρι (16,68 και 19,77 ms/cm αντίστοιχα). Χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται την άνοιξη και ακόμα χαμηλότερες το χειμώνα σε όλες τις περιοχές. Τα αμμώδη εδάφη του Αχελώου (AD1-AD3) (0,09-0,49 ms/cm), της Στροφυλιάς (S1-S9) (0,05-0,18 ms/cm), της Βασιλικής (V4, V6) (0,12-0,68 ms/cm) εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές αγωγιμότητας Εποχικότητα των χημικών παραμέτρων του εδάφους σε κάθε θέση 1. Ανθρακικό ασβέστιο Η παρουσία των ανθρακικών αλάτων και ειδικότερα του ανθρακικού ασβεστίου οδηγεί στη διερεύνηση της πορείας της εδαφογένεσης, συμβάλλει δε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του εδαφικού περιβάλλοντος. Η διαλυτότητα του CaCO3 είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ph, γεγονός που υποδηλώνει τη στενή σχέση των δύο αυτών εδαφικών παραγόντων (Αλεξιάδης, 1967). Το CaCO3 επηρεάζει τη βιοδιαθεσιμότητα ορισμένων θρεπτικών στοιχείων, όπως του P και του Fe, αφού σε εδάφη πλούσια σε CaCO3 τα φωσφορικά ιόντα μετατρέπονται σε αδιάλυτο φωσφορικό ασβέστιο, ενώ τα ιόντα του δισθενούς σιδήρου μεταπίπτουν σε αδιάλυτο τρισθενή σίδηρο, που δεν μπορεί να δεσμευτεί από τα φυτά (Αλιφραγκής & Παπαμίχος, 1995). Τα εδάφη ανάλογα με την επί τοις % περιεκτικότητά ταξινομούνται ως εξής (Πίν α): τους σε CaCO3 103

6 Πίνακας α: Ταξινόμηση εδαφών ως προς την περιεκτικότητα σε CaCO3 (Καλύβας, 2003). Ταξινόμηση εδαφών CaCO3 % Ανεπαρκώς (Α.Ε.) εφοδιασμένα <0,5 Μέτρια εφοδιασμένα (Μ.Ε.) 0,5-2,0 Εφοδιασμένα (Ε) 2,0-20,0 Μάργες (Μ) 20,0-40,0 Ασβεστούχα (Α) >40,0 Σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση και τον Πίνακα α, στις περιοχές μελέτης παρατηρούμε τα εξής: Αχελώος Θέσεις ΑD1, AD2, AD3 (θίνες): Τα εδάφη στις θέσεις AD1, AD2 χαρακτηρίζονται ως ασβεστούχα (Α), γιατί έχουν από 42,7% μέχρι 45,4% CaCO3, δηλ. μέσο όρο πάνω από 40%, ενώ η AD3 χαρακτηρίζεται ως μάργα (Μ), διότι η αντίστοιχη περιεκτικότητα είναι 38,4%, δηλ. κάτω από 40,0%. Σε όλες τις υγροτοπικές θέσεις του Αχελώου (Α1-Α4), το έδαφος χαρακτηρίζεται εφοδιασμένο (Ε) σε CaCO3, με τιμές από 16,5 17,6%, ενώ στη θέση Α5 το έδαφος χαρακτηρίζεται ως μάργα (Μ), διότι έχει μέση περιεκτικότητα 24,5% (Εικ β) Βασιλική Θέσεις V4, V6: Η περιεκτικότητα σε CaCO3 παρουσιάζεται πολύ χαμηλότερη (8,2 10,3%) και από τον Αχελώο, οπότε το έδαφος είναι εφοδιασμένο (Ε) (Εικ β). 104

7 CaCo % V6d V6c V6b V6a V4d V4c V4b V4a Á5d A5c A5b A5a A4d A4c A4b A4a A3d A3c A3b A3a Á1d A1c A1b A1a AD3d AD3c AD3b AD3a AD2d AD2c AD2b AD2a AD1d AD1c AD1b AD1a Εικ β. Περιεκτικότητα σε CaCO3 στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- Βασιλικής Στροφυλιά Θέσεις S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 (θίνες): Το CaCO3 παρουσιάζεται χαμηλότερο, με μέση τιμή 27,9%, από τις θίνες του Αχελώου, τα εδάφη αυτά χαρακτηρίζονται μάργες (Μ) (Εικ γ). Θέσεις S11, S12, S13 (υγρές θέσεις): Το έδαφος εμφανίζεται ως εφοδιασμένο σε CaCO3 (Ε), με τιμές από 16,5 21,9%, δηλ. ελαφρά υψηλότερες από τις τιμές του Αχελώου. Η S13 εμφανίζει πολύ χαμηλές τιμές, από 3,4 3,8%. 105

8 CaCO % S1d S1c S1b S1a S2d S2c S2b S2a S3d S3c S3b S3a S4d S4c S4b S4a S5d S5c S5b S5a S6d S6c S6b S6a S7d S7c S7b S7a S8d S8c S8b S8a S9d S9c S9b S9a S11d S11c S11b S11a S12d S12c S12b S12a S13d S13c S13b S13a Εικ γ. Περιεκτικότητα σε CaCO3 στις θέσεις δειγματοληψίας της Στροφυλιάς 2. Οργανική ουσία Η οργανική ουσία αποτελεί πιθανότατα το σπουδαιότερο παράγοντα σχηματισμού σταθερής δομής στο έδαφος. Στη φύση, εδάφη πλούσια σε Ca παρουσιάζουν καλή και σταθερή δομή, ενώ αντίθετα στο εργαστήριο άργιλος κορεσμένη με ιόντα Η εμφανίζεται καλύτερα συσσωματωμένη, πιθανότατα το Ca επιδρά έμμεσα ευνοώντας τη δράση των μικροοργανισμών και επηρεάζει την παραγωγή και την ποιότητα της οργανικής ουσίας (Lutz & Chandler, 1946). Η οργανική ουσία είναι πιθανότατα ο σπουδαιότερος παράγοντας σχηματισμού σταθερής δομής, καθώς πιστεύεται ότι τα οργανικά κολλοειδή συνδέουν τους κόκκους του εδάφους μεταξύ τους και δημιουργούν τις σταθερότερες μορφές δομής. (Baver, 1956). Συνδέεται άμεσα με τη γονιμότητα του εδάφους, αφού το εμπλουτίζει με θρεπτικά στοιχεία, αυξάνει το πορώδες του - έτσι αυξάνεται η υδατοδιαπερατότητα, η υδατοϊκανότητα και ο καλός αερισμός του - και βοηθάει επίσης στη διατήρηση της υγρασίας του (Αλεξιάδης, 1967). Περιορίζει τη διάβρωση και τη δημιουργία επιφανειακής κρούστας (Παπαμίχος, 1985). 106

9 C % V6d V6c V6b V6a V4d V4c V4b V4a Á5d A5c Á5b A5a Á4d A4c Á4b A4a Á3d A3c A3b A3a Á1d A1c A1b A1a AD3d AD3c AD3b AD3a AD2d AD2c AD2b AD2a AD1d AD1c AD1b AD1a Εικ δ. Περιεκτικότητα της οργανικής ουσίας στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- Βασιλικής C % S1d S1c S1b S1a S2d S2c S2b S2a S3d S3c S3b S3a S4d S4c S4b S4a S5d S5c S5b S5a S6d S6c S6b S6a S7d S7c S7b S7a S8d S8c S8b S8a S9d S9c S9b S9a S11d S11c S11b S11a S12d S12c S12b S12a S13d S13c S13b S13a Εικ ε. Περιεκτικότητα της οργανικής ουσίας στις θέσεις δειγματοληψίας της Στροφυλιάς 107

10 Η οργανική ουσία συσσωρεύεται σαν ποάνθρακας (τύρφη), εξ αιτίας της στρωμνής των δένδρων και των θάμνων και συχνά περιορίζεται από την υγρασία και τις αναερόβιες συνθήκες (Heal et al., 1981; Jonasson et al., 2001). Καθώς επέρχεται η διαδοχή, η χημική σύσταση του εδάφους αλλάζει, και η οργανική ουσία του εδάφους αυξάνεται στους θαμνώνες (Michel et al., 1997). Η ποιότητα της οργανικής ουσίας εξαρτάται από τη στρωμνή, στην οποία μπορεί επίσης να έχει έντονη επίδραση και η σύνθεση των ειδών βλάστησης (Hobbie & Gouth, 2004) Τα εδάφη που δεν είναι αμμώδη, παρουσιάζουν τιμές οργανικής ουσίας από 1%- 4% και οι υψηλές τιμές εμφανίζονται στη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλή, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, δράση των μικροοργανισμών που την αποσυνθέτουν (Gaffney & Dickerson, 1987). Τα αμμώδη εδάφη έχουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές, από 0-0,6%, δηλ. έχουν πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, διότι έχουν μεγάλο πορώδες και χαμηλή υδατοïκανότητα, συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη των αποσυνθετικών μικροοργανισμών. Τα αμμώδη εδάφη λόγω της χαλαρής συνοχής τους έχουν περιορισμένη ικανότητα διατήρησης του νερού, που οδηγεί σε περιορισμένο εφοδιασμό των φυτών με νερό, ακόμα και σε υγρά κλίματα. Εάν μάλιστα υπάρχουν χαλίκια και περιορισμένη περιεκτικότητα σε άργιλο και ιλύ, παρουσιάζεται μεγαλύτερη δυσκολία στην εγκατάσταση φυτικών ειδών (Gaffney & Dickerson, 1987). Πίνακας στ. Ταξινόμηση εδαφών ανάλογα με την οργανική ουσία Χαρακτηρισμός εδαφών Οργαν. ουσία % Ανεπαρκώς εφοδιασμένα (Α.Ε.) <3 Εφοδιασμένα (Ε) 3-5 Πολύ εφοδιασμένα (Π.Ε) >5 108

11 Τα εδάφη ανάλογα με την επί τοις % περιεκτικότητά τους σε οργανική ουσία ταξινομούνται όπως αναφέρεται στον Πίνακα στ, σε ανεπαρκώς εφοδιασμένα, εφοδιασμένα και πολύ εφοδιασμένα σε οργανική ουσία. Σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση και τον Πίνακα α, στις περιοχές μελέτης παρατηρούνται τα εξής: Αχελώος Όλες οι θέσεις του Αχελώου εμφανίζονται ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.), (0,2 2,3%) σε οργανική ουσία σε όλες τις εποχές του έτους, εκτός από τη θέση Α1 το χειμώνα, που παρουσιάζεται εφοδιασμένη (Ε) (3,5%), (Πίν α) (Εικ δ). Βασιλική Στη Βασιλική επίσης και στις τέσσερις εποχές οι θέσεις εμφανίζονται ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.) (από 0,3 1,9%, Εικ δ) Στροφυλιά Η θέση S13 παρουσιάζεται εφοδιασμένη (Ε) το φθινόπωρο και το καλοκαίρι (3,9 και 3% αντίστοιχα) και η θέση S12 το χειμώνα (4%), οι υπόλοιπες θέσεις σε όλες τις εποχές εμφανίζονται ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.) (0,22 0,28%, Εικ ε.). 3. Το άζωτο Το άζωτο του εδάφους σχηματίζεται από την αποσύνθεση των οργανικών υπολειμμάτων που φθάνουν συνεχώς στο έδαφος και από τη χημική και βιολογική δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου. Ο πραγματικός εφοδιασμός του εδάφους σε άζωτο εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την υγρασία, δηλαδή από τις καιρικές συνθήκες. Το ολικό άζωτο του εδάφους που θεωρείται ικανοποιητικό για την ανάπτυξη των φυτών, σύμφωνα με τον Wilde (1958), είναι 0.2%. Η παρουσία των αζωτούχων θρεπτικών στο έδαφος είναι αποτέλεσμα της επίδρασης πολλών παραγόντων, έχει να κάνει με τις μεταβολές των κυρίαρχων ειδών, τη χωροχρονική αλλαγή της στρωμνής, τη δράση των μικροοργανισμών 109

12 του εδάφους, το ρυθμό ορυκτοποίησης του Ν, τη μετεγκατάσταση του Ρ και τις αιτίες που προκαλούν διαφορές στα θρεπτικά του εδάφους μεταξύ διαφορετικών τύπων βλάστησης (Gang et al., 2006). Η διαθεσιμότητα του Ν είναι ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην πρωτογενή παραγωγή και στη σύνθεση των ειδών στις φυτoκοινωνίες (Berendse, 1990; Schaffers et al., 2000). Στις παράκτιες θίνες οι άμμοι, που μετακινούνται από τον αέρα, μπορούν να παρέχουν Ν στα φυτά των θινών, που προέρχεται από αζωτούχα ορυκτά. Η Ammophila arenaria βρέθηκε να παρουσιάζει μια απόκριση ανάπτυξης στην πρόσθεση αερομετακινούμενης άμμου. Συμπεραίνεται έτσι, ότι η απόκριση ανάπτυξης οφείλεται στο προστιθέμενο Ν. Η παρουσία Ν από τις αερομετακινούμενες άμμους είναι τουλάχιστον επαρκής να προμηθεύσει την παρατηρηθείσα απαίτηση της Ammophila arenaria. Στα αλμυρά έλη η διαθεσιμότητα του Ν είναι ισχυρά περιοριστικός παράγοντας στην πρωτογενή παραγωγή (Osgood & Zieman, 1993). Αχελώος Η θέση Α1, τον χειμώνα παρουσιάζεται εφοδιασμένη (Ε) με 0,2% σε άζωτο, όλες οι άλλες θέσεις είναι ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.) σε όλες τις εποχές του χρόνου. Στα υγροτοπικά εδάφη (Α1-Α5) το Ν έχει τη μεγαλύτερη τιμή το χειμώνα (0,075 0,2%), παρουσιάζει δηλ. μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα απ ό,τι στις άλλες εποχές, πιθανόν επειδή το χειμώνα λόγω χαμηλής θερμοκρασίας είναι περιορισμένες οι μεταβολικές λειτουργίες των φυτών, η βιοποικιλότητα είναι επίσης περιορισμένη, άρα δεν δεσμεύεται από τα φυτά σημαντική ποσότητα λόγω μειωμένων αναγκών. Στα αμμώδη εδάφη (ΑD1, AD2, AD3) η διαθεσιμότητα του Ν είναι χαμηλή, οπότε και είναι ανεπαρκώς εφοδιασμένα (0,01 0,16%). Τις υψηλότερες τιμές παρουσιάζουν την άνοιξη οι ισοπεδωμένες μόνιμες θίνες, μια σημαντική αιτία είναι η αύξηση της δράσης των μικροοργανισμών λόγω αύξησης της 110

13 θερμοκρασίας, καθώς επίσης και η παρουσία ζώων στις συγκεκριμένες περιοχές (βουστάσια - χοιροστάσια) (Εικ ζ). Βασιλική Στη Βασιλική, επίσης τα εδάφη που είναι αμμώδη εμφανίζονται ανεπαρκώς εφοδιασμένα (Α.Ε.) (από 0,03 0,075%) και στις τέσσερις εποχές (Εικ ζ). Στροφυλιά Η θέση S13 παρουσιάζεται εφοδιασμένη (Ε) το φθινόπωρο και το χειμώνα (0,22% και 0,32% αντίστοιχα), ενώ η S12 το χειμώνα (0,23%). Όλες οι άλλες θέσεις είναι ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.) σε όλες τις εποχές του χρόνου. Οι παραπάνω υγροτοπικές θέσεις S12, S13, έχουν τις ίδιες με τον Αχελώο μεταβολές στην επάρκεια του Ν, που καθορίζονται από τη θερμοκρασία, τη δράση των μικροοργανισμών και την παρουσία ζώων. Τα αμμώδη εδάφη της Στροφυλιάς (S1-S9) είναι επίσης ανεπαρκώς εφοδιασμένα σ όλη τη διάρκεια του χρόνου (0,005-0,04%, Εικ η). N % V6d V6c V6b V6a V4d V4c V4b V4a Á5d A5c Á5b A5a Á4d A4c Á4b A4a Á3d A3c A3b A3a Á1d A1c A1b A1a AD3d AD3c AD3b AD3a AD2d AD2c AD2b AD2a AD1d AD1c AD1b AD1a Εικ ζ. Περιεκτικότητα αζώτου στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- Βασιλικής 111

14 N % S1d S1c S1b S1a S2d S2c S2b S2a S3d S3c S3b S3a S4d S4c S4b S4a S5d S5c S5b S5a S6d S6c S6b S6a S7d S7c S7b S7a S8d S8c S8b S8a S9d S9c S9b S9a S11d S11c S11b S11a S12d S12c S12b S12a S13d S13c S13b S13a Εικ η. Περιεκτικότητα αζώτου στις θέσεις δειγματοληψίας της Στροφυλιάς 4. Ο Φωσφόρος Ο φωσφόρος βρίσκεται στο έδαφος σε οργανική και ανόργανη μορφή. Ο ολικός φωσφόρος του εδάφους κυμαίνεται από 0,02-0,15%, ενώ ο αφομοιώσιμος είναι πολύ λιγότερος. Κατά τον Wilde (1958), ποσότητα 50 ppm διαθέσιμου P στο έδαφος θεωρείται ικανοποιητική για την ανάπτυξη των περισσοτέρων φυτών. Αν συνδυαστεί με την αυξημένη παρουσία του CaCO3, είναι δυνατόν να ερμηνευτεί η μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα του P στα εδάφη, αφού η παρουσία του CaCO3 μετατρέπει τα φωσφορικά ιόντα σε αδιάλυτο φωσφορικό ασβέστιο, που δεν είναι δυνατόν να δεσμευτεί από τα φυτά (Αλιφραγκής & Παπαμίχος, 1995). Η μειωμένη παρουσία οργανικής ουσίας μειώνει την ικανότητα του εδάφους να προσροφά ΡΟ4 3-, επομένως εμφανίζεται φτωχό σε Ρ (Gang et al., 2006). Η διαθεσιμότητα του P είναι υψηλότερη στη ζώνη των θάμνων απ ό,τι στη ζώνη των αγροστωδών και συνδέεται επίσης με ποικιλία φυτικών ειδών (Theodose and Roths., 1999). Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η έλλειψη P είναι ισχυρά περιοριστική στη συμπεριφορά του N (Israel, 1987; Uliassi and Ruess 2002). Αυτό σημαίνει ότι 112

15 υπάρχει συσχέτιση της ποσότητας καθενός στο έδαφος, καθώς επίσης ότι η παρουσία τους σχετίζεται με τον τύπο εδάφους, τη φυτοκοινωνία (συμβιωτικοί μικροοργανισμοί) ακόμα και από την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε CO2 (Jianjun et al., 2006). Kαι στις τρεις περιοχές της μελέτης μας, τα επίπεδα του ολικού φωσφόρου είναι πολύ χαμηλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι οι περιοχές είναι ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.). Η διαθεσιμότητα του P είναι μεγαλύτερη στις υγροτοπικές περιοχές (< 30ppm), οι οποίες παρουσιάζουν ποικιλία φυτικών ειδών, ενώ στις αμμώδεις περιοχές παρουσιάζει πολύ χαμηλές τιμές (< 3.3ppm, Εικ θ) και βεβαίως εδώ η χλωρίδα και η βλάστηση είναι περιορισμένες. 5. Το Κάλιο Οι συγκεντρώσεις του Καλίου στα κανονικά εδάφη είναι της τάξης του 0,2-3%. Η σημασία του επαρκούς εφοδιασμού του εδάφους με κάλιο για την ανάπτυξη των φυτών, έχει να κάνει με πολύ σημαντικές φυσιολογικές λειτουργίες του φυτικού οργανισμού, δηλ. δρα ως ενεργοποιητής ενζύμων, ως ωσμωρυθμιστής, ή ως σταθεροποιητής του ph (Konstantinou, 1992). Το κάλιο βρίσκεται στο έδαφος σε ανόργανη μορφή. Παρουσιάζει πολύ χαμηλές τιμές στις εξεταζόμενες περιοχές, από 0,02-3,56 meq/100g, (δηλ. 0,0008-0,002%), άρα αυτές είναι ανεπαρκώς εφοδιασμένες (Α.Ε.), (Εικ ι). 6. Η Υγρασία Το περιεχόμενο σε υγρασία (διαθέσιμη υγρασία) είναι το ποσοστό του νερού που συγκρατείται στο έδαφος, μεταξύ αγροϊκανότητας και συντελεστή μαρασμού (Παπαμίχος, 1985) και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης των φυτών. Η υγρασία που υπάρχει στο έδαφος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, π.χ. τα αργιλώδη εδάφη συγκρατούν πολύ νερό, ενώ τα αμμώδη συγκρατούν μικρή ποσότητα. 113

16 Η υγρασία του εδάφους αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους και εμφανέστερους οικολογικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της βλάστησης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι σπόροι, ιδίως των μικρότερων φυτικών οργανισμών, μπορούν να παραμείνουν σε αδράνεια, όταν το έδαφος είναι ξηρό, για εκατοντάδες χρόνια, έως ότου μερικές σταγόνες νερού αρχίσουν τη διεργασία πολλαπλασιασμού των κυττάρων (Παπαμίχος, 1985). Η έλλειψη υγρασίας περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών περισσότερο από κάθε άλλον οικολογικό παράγοντα. Το νερό επηρεάζει όλες σχεδόν τις βιοχημικές αντιδράσεις του εδάφους, χρησιμεύει ως μέσο διάλυσης και μεταφοράς θρεπτικών ουσιών και ικανοποιεί τις βασικότερες ανάγκες των ζώντων οργανισμών. Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει και πολλούς άλλους σημαντικούς οικολογικούς παράγοντες, καθώς και διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες όπως: α) τη θερμοκρασία και τον αερισμό του εδάφους β) τη μικροβιολογική δραστηριότητα στο έδαφος γ) την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων δ) τη συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών. Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει την ευαισθησία και την αντοχή των φυτών στις προσβολές από έντομα και ασθένειες. Πολλά είδη φυτών, ιδίως τα πεύκα, παρουσιάζουν αύξηση των υδατανθράκων όταν υποφέρουν από ξηρασία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη προσβολή από κάμπιες ή έντομα (Παπαμίχος, 1985). Θάμνοι με καλά αναπτυγμένη φυτοκοινωνία κάτω από το φύλλωμά τους, μπορεί να δείχνουν χαμηλότερες τιμές υγρασίας από θάμνους, που φιλοξενούν λιγότερα άτομα από κάτω, εξ αιτίας του υψηλότερου ρυθμού διαπνοής. 114

17 P % S13d S12d S11d V6d V4d Á5d Á4d Á3d Á1d S13c S12c S11c S9c V6c V4c A5c A4c A3c A1c S13b S12b S11b V4b A1b S13a S11a S9a V6a V4a A5a A4a A3a A1a Εικ θ. Περιεκτικότητα φωσφόρου στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- Βασιλικής, Στροφυλιάς K 4 3,5 3 2,5 % 2 1,5 1 0,5 0 S13a S12a S11a S9a S8a S7a S6a S5a S4a S3a S2a S1a V6a V4a A5a A4a A3a A1a AD3a AD2a AD1a Εικ ι. Βασιλικής, Στροφυλιάς S13b S12b S11b S9b S8b S7b S6b S5b S4b S3b S2b S1b V6b V4b Á5b Á4b A3b A1b AD3b AD2b AD1b S13c S12c S11c S9c S8c S7c S6c S5c S4c S3c S2c S1c V6c V4c A5c A4c A3c A1c AD3c AD2c AD1c S13d S12d S11d S9d S8d S7d S6d S5d S4d S3d S2d S1d V6d V4d Á5d Á4d Á3d Á1d AD3d AD2d AD1d Περιεκτικότητα καλίου στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- 115

18 H % S13a S12a S11a S9a S8a S7a S6a S5a S4a S3a S2a S1a V6a V4a A5a A4a A3a A1a AD3a AD2a AD1a S13b S12b S11b S9b S8b S7b S6b S5b S4b S3b S2b S1b V6b V4b Á5b Á4b A3b A1b AD3b AD2b AD1b S13c S12c S11c S9c S8c S7c S6c S5c S4c S3c S2c S1c V6c V4c A5c A4c A3c A1c AD3c AD2c AD1c S13d S12d S11d S9d S8d S7d S6d S5d S4d S3d S2d S1d V6d V4d Á5d Á4d Á3d Á1d AD3d AD2d AD1d Εικ κ.Η υγρασία στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- Στροφυλιάς Βασιλικής, Η σύσταση του εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο. Τα αμμώδη εδάφη λόγω της χαλαρής συνοχής έχουν περιορισμένη ικανότητα διατήρησης του νερού, που οδηγεί σε περιορισμένο εφοδιασμό των φυτών με νερό, ακόμα και σε υγρά κλίματα. Εάν μάλιστα υπάρχουν χαλίκια και περιορισμένη περιεκτικότητα σε άργιλλο και ιλύ, παρουσιάζεται μεγαλύτερη δυσκολία στην εγκατάσταση φυτικών ειδών (Gaffney & Dickerson, 1987). Στις περιοχές που ερευνήθηκαν, τα εδάφη είναι ελαφρά (θίνες) και μεσαίας σύστασης (αλίπεδα-υγρότοποι). Τα αεροξηραμένα δείγματα έδειξαν χαμηλές τιμές υγρασίας, γεγονός που σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα εδάφη, στα επιφανειακά στρώματα, λόγω μηχανικής σύστασης και κλιματολογικών συνθηκών, δεν συγκρατούν υγρασία, ικανή να παρέχει την κατάλληλη τροφοδοσία στα φυτά (Εικ κ). Η τροφοδοσία των φυτών είναι συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών και της θέσης, καθώς η υδροοικονομία ενός βιοτόπου δίνεται από τον τύπο του υδρολογικού ισοζυγίου (Castany, 1973): Ν+Ζ=ΕΤΡ+Α+(R-B) Όπου:Ν: Μετεωρικά κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι, δρόσος, ομίχλη) 116

19 Ζ: παροχή νερού (επιφανειακή ή υπόγεια) ΕΤΡ: εξατμισοδιαπνοή Α: απορροή (επιφανειακή ή υπόγεια) R: αύξηση του συνολικού αποθέματος νερού (υπέργειου ή υπόγειου) Β: μείωση του συνολικού αποθέματος νερού (υπέργειου ή υπόγειου) 7. Το ph Το ph είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει το σύνολο των διεργασιών που συμβαίνουν στο έδαφος. Η αποσάθρωση του μητρικού πετρώματος που συνδέεται με το μετασχηματισμό των ορυκτών, η χουμοποίηση που είναι αποτέλεσμα διεργασιών αποσύνθεσης του οργανικού υλικού, η δραστηριότητα της εδαφικής χλωρίδας και πανίδας, η κινητικότητα της αργίλου, καθώς επίσης των ιόντων και αλάτων που περιέχονται στο έδαφος, εξαρτώνται από το εδαφικό ph. Σχετίζεται επίσης με τη θρέψη των φυτών αφού επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στο έδαφος (Schroeder, 1984; Isermann, 2005). Η οξύτητα των εδαφών επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των μετάλλων (Konstantinou, 1992). Η ολική ποσότητα των κατιόντων, που μπορούν να προσροφήσουν τα κολλοειδή του εδάφους και να συγκρατήσουν σε ανταλλάξιμη μορφή, ονομάζεται εναλλακτική ικανότητα κατιόντων, και αυξάνεται όταν αυξάνεται το ph του εδάφους, το οποίο αυξάνει τα αρνητικά φορτία των κολλοειδών και επομένως την προσρόφηση κατιόντων. Αντιθέτως η ελάττωση του ph αυξάνει τα θετικά φορτία και επομένως την προσρόφηση ανιόντων. Τα αλκαλικά εδάφη προσροφούν ΡΟ4 3 - τα φτωχά σε οργανική ουσία εδάφη παρουσιάζουν χαμηλή εναλλακτική ικανότητα (Gang et al., 2006). 117

20 Πίνακας λ. Χαρακτηρισμός εδαφών ανάλογα με το ph (Αλεξιάδης 1967) ph Χαρακτηρισμός ph Χαρακτηρισμός <4,5 υπερβολικά όξινο 6,6-7,3 ουδέτερο 4.5-5,0 πολύ ισχυρά όξινο 7,4-7,8 ελαφρά αλκαλικό 5,1-5,5 ισχυρά όξινο 7,9-8,4 μέτρια αλκαλικό 5,6-6,0 μέτρια όξινο 8,5-9,0 ισχυρά αλκαλικό 6,1-6,5 ελαφρά όξινο >9,1 πολύ ισχυρά αλκαλικό Σύμφωνα με αυτόν τον χαρακτηρισμό από τον Πίνακα λ. στις περιοχές μελέτης παρατηρούνται τα εξής: Αχελώος Στις υγροτοπικές περιοχές, το ph εμφανίζεται: Α1: από ελαφρά αλκαλικό την άνοιξη και το καλοκαίρι μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο και το χειμώνα. Α3: από ελαφρά αλκαλικό το καλοκαίρι, μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο και το χειμώνα. Α4: από ουδέτερο το καλοκαίρι μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο. Α5: από ουδέτερο την άνοιξη μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο. Στις αμμώδεις περιοχές AD1, AD2, AD3, από ουδέτερο το φθινόπωρο μέχρι ελαφρά αλκαλικό το χειμώνα (Εικ ν). Βασιλική V4,V6: από ουδέτερο το καλοκαίρι μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο και στις δύο θέσεις (Εικ ν). Στροφυλιά Στις υγροτοπικές περιοχές (S11, S12) το ph εμφανίζεται από ουδέτερο την άνοιξη μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο και στην S13 από ουδέτερο την άνοιξη μέχρι ελαφρά αλκαλικό το φθινόπωρο. 118

21 Στις αμμώδεις περιοχές (S1-S9) από ουδέτερο στις S1,S2 το καλοκαίρι, και S3-S9 την άνοιξη, μέχρι μέτρια αλκαλικό το φθινόπωρο σε όλες τις θέσεις Εικ ξ. 8. Τα υδατοδιαλυτά άλατα και η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους Τα ανόργανα άλατα του εδάφους, που είναι διαλυτά στο νερό, ονομάζονται υδατοδιαλυτά άλατα. Προέρχονται από την αποσάθρωση του μητρικού πετρώματος ή την επίδραση νερού, πλούσιου σε ευδιάλυτα άλατα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα η οποία μετριέται σε υδατικό διάλυμα εδάφους, εξαρτάται από την παρουσία φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα), που υπάρχουν στο διάλυμα. Πίν μ: Εκτίμηση εδαφών ανάλογα με την αλατότητά τους (Αλιφραγκής & Παπαμίχος, 1995) Κατάσταση εδάφους Αγωγιμ. Περιεχ.άλατα Καταλληλότητα εδάφους ms/cm % Χωρίς προβλήματα Αλατότητας Με πολύ ελαφρά αλατότητα Ελαφρώς αλατούχα Μετρίως αλατούχα 0-2 <0,15 Κανένας περιορισμός 2-4 0,15-0,20 Ακατάλληλο για πολύ ευαίσθητα φυτά 4-8 0,20-0,35 Περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών ,35-0,65 Μόνο ανθεκτικά στα άλατα φυτά Ισχυρώς αλατούχα >15 >0,65 Πολύ ανθεκτικά στα άλατα φυτά Σύμφωνα με τα παραπάνω η αγωγιμότητα στις εξεταζόμενες περιοχές εμφανίζεται ως εξής : 119

22 Αχελώος Στις υγροτοπικές περιοχές: Α1: το έδαφος είναι ελαφρώς αλατούχο την άνοιξη και το χειμώνα (4,86-6,34 ms/cm), μετρίως αλατούχο το φθινόπωρο (12,6 ms/cm) και ισχυρά αλατούχο το καλοκαίρι (19,97 ms/cm). Α3: το έδαφος είναι πολύ ελαφρά αλατούχο το χειμώνα και το καλοκαίρι (1,08-1,33 ms/cm) και ελαφρά αλατούχο το φθινόπωρο και την άνοιξη (3,06-3,76 ms/cm). Α4: έδαφος χωρίς προβλήματα αλατότητας το φθινόπωρο και το χειμώνα (2,11 ms/cm και 1,6 ms/cm), ενώ την άνοιξη παρουσιάζεται ελαφρά αλατούχο (4,8 ms/cm) και το καλοκαίρι μέτρια αλατούχο (13,22 ms/cm). Α5: το έδαφος δεν έχει προβλήματα αλατότητας το χειμώνα και το καλοκαίρι (1,3 ms/cm και 1,13 ms/cm), ενώ το φθινόπωρο το έδαφος παρουσιάζει πολύ ελαφρά αλατότητα (2,57 ms/cm), και ελαφρά αλατότητα την άνοιξη (6,71 ms/cm). Στις αμμώδεις περιοχές AD1, AD2, AD3 οι τιμές της αγωγιμότητας δείχνουν ότι το έδαφος είναι χωρίς προβλήματα αλατότητας και στις τρεις θέσεις (από 0,1 έως 0,49 ms/cm) (Εικ ο). Βασιλική V4,V6: Οι τιμές της αγωγιμότητας είναι πολύ χαμηλές σε όλες τις εποχές, έτσι το έδαφος είναι χωρίς προβλήματα αλατότητας και στις δύο θέσεις (από 0,12 ms/cm 0,68 ms/cm) (Εικ ο). Στροφυλιά Στις υγροτοπικές περιοχές: S11: Η αγωγιμότητα εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές το χειμώνα (1,89 ms/cm, έδαφος χωρίς προβλήματα αλατότητας) και την άνοιξη (3,79 ms/cm, έδαφος ελαφρά αλατούχο), ενώ τις υψηλότερες το φθινόπωρο και το καλοκαίρι (18,4 ms/cm και 16,68 ms/cm, έδαφος ισχυρά αλατούχο). 120

23 S12: Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται το χειμώνα και την άνοιξη (1,05 ms/cm και 0,9 ms/cm, έδαφος χωρίς προβλήματα αλατότητας) και οι υψηλότερες το φθινόπωρο και το καλοκαίρι (7,35 ms/cm και 6,48 ms/cm, έδαφος ελαφρά αλατούχο). S13: Οι τιμές της αγωγιμότητας δείχνουν ότι το έδαφος δεν παρουσιάζει προβλήματα αλατότητας το χειμώνα, την άνοιξη είναι ελαφρά αλατούχο και το φθινόπωρο και το καλοκαίρι ισχυρά αλατούχο. Στις αμμώδεις περιοχές S1-S9: Η αγωγιμότητα εμφανίζεται με πολύ χαμηλές τιμές σε όλες τις εποχές, έτσι το έδαφος είναι χωρίς προβλήματα αλατότητας, σε όλες τις θέσεις (από 0,05 ms/cm έως 0,18 ms/cm, Εικ π). ph 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 V6d V6c V6b V6a V4d V4c V4b V4a Á5d A5c Á5b A5a Á4d A4c Á4b A4a Á3d A3c A3b A3a Á1d A1c A1b A1a AD3d AD3c AD3b AD3a AD2d AD2c AD2b AD2a AD1d AD1c AD1b AD1a Εικ ν. Οι τιμές ph στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου-Βασιλικής 121

24 ph 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 S1d S1c S1b S1a S2d S2c S2b S2a S3d S3c S3b S3a S4d S4c S4b S4a S5d S5c S5b S5a S6d S6c S6b S6a S7d S7c S7b S7a S8d S8c S8b S8a S9d S9c S9b S9a S11d S11c S11b S11a Εικ ξ. Οι τιμές ph στις θέσεις δειγματοληψίας της Στροφυλιάς S12d S12c S12b S12a S13d S13c S13b S13a EC ms/cm V6d V6c V6b V6a V4d V4c V4b V4a Á5d A5c Á5b A5a Á4d A4c Á4b A4a Á3d A3c A3b A3a Á1d A1c A1b A1a AD3d AD3c AD3b AD3a AD2d AD2c AD2b AD2a AD1d AD1c AD1b AD1a Εικ ο. Η αγωγιμότητα στις θέσεις δειγματοληψίας Αχελώου- Βασιλικής 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΝΑ Σ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πρόεδρος E. Σταυρινός Αντιπρόεδρος Ι. Μάσσας Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα