ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Αγγελίνα Ζαβρού Λεμεσός 2013

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Αγγελίνα Ζαβρού Σύμβουλος καθηγητής Δρ. Κώστας Ανδρέου Λεμεσός 2013 ii

4 Πνευματικά δικαιώματα Copyright Αγγελίνα Ζαβρού, 2013 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. iii

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας, η οποία υλοποιήθηκε στα Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Κώστα Ανδρέου ο οποίος μου προσέφερε το ενδιαφέρον θέμα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε δίνοντάς μου τη δυνατότητα να εκπονήσω την πτυχιακή μου εργασία στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. Τον ευχαριστώ επίσης για τις πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που μου παρείχε, καθώς και για την απρόσκοπτη υποστήριξη και καθοδήγηση καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής διατριβής μου, χωρίς την βοήθεια του οποίου η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής δεν θα ήταν δυνατή καθώς και την άψογη συνεργασία σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ επίσης τους γονείς μου για την ηθική υποστήριξη που μου παρείχαν το διάστημα αυτό και καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου καθώς και τους καρδιακούς μου φίλους για τη στήριξη, τη συμπαράσταση και την κατανόησή τους. iv

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το έδαφος είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των φυτοφαρμάκων, όπου γίνονται αλληλεπιδράσεις των φυσικών, χημικών, και βιολογικών δυνάμεων. Η κατάληξη ενός φυτοφαρμάκου στο έδαφος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα συστατικά του εδάφους, την κατάσταση υγρασίας του και τις ιδιότητες των εδαφών. Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός της ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς του μυκητοκτόνου azoxystrobin σε κυπριακά εδάφη. Έγινε η εργαστηριακή εφαρμογή του ρυπαντή σε δύο δείγματα εδάφους προερχόμενα από γεωργικό τεμάχιο στην Πάφο και αμπελιού στην ορεινή περιοχή Κυπερούντας. Πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με τη χρήση υδατικού διαλύτη, χλωριούχου ασβεστίου 0,02Μ, και οργανικών διαλυτών ακετόνης και μεθανόλης:νερού 9:1 με στόχο την ανίχνευση του καταλληλότερου διαλύτη στον οποίο ο ρυπαντής εκχυλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε ίδια χρονικά σημεία, με περίοδο μίας μέχρι τριαντατέσσερις ημέρες. Η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε με αερίου αναλύσεως χρωματογραφία και προέκυψε οτι η εκχυλιστικότητα του ρυπαντή με διαλύτη ακετόνης ήταν μεγαλύτερη χωρίς όμως να διαφέρει σημαντικά στη δραστικότητά της από το διαλύτη μεθανόλης:νερού 9:1. H αρχική ρόφηση του ρυπαντή στα εδάφη ήταν ταχεία και ακολουθήθηκε από μία περίοδο αργής ρόφησης. Η εκχυλιστικότητα του μυκητοκτόνου με υδατικό διαλύτη χλωριούχου ασβεστίου 0,02Μ ήταν μηδενική σε σύγκριση με τους οργανικούς διαλύτες ακετόνης και μεθανόλης:νερού 9:1, οι οποίοι ήταν δραστικότεροι καθ όλο το χρονικό διάστημα αντίδρασης τους με τα ρυπασμένα εδάφη. Η υποβάθμιση του ρυπαντή στα δύο εδάφη ακολούθησε κινητική πρώτης τάξεως. Ο χρόνος που ένα φυτοφάρμακο παραμένει στο έδαφος εξαρτάται από τη συγκέντρωση που εισάγεται και πως διανέμεται μεταξύ των φάσεων του εδάφους, και την ικανότητα αντίδρασής του στους διαλύτες που εκχυλίζεται. Τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά αφού κάθε έδαφος έχει χαρακτηριστική ικανότητα προσρόφησης των φυτοφαρμάκων. Η μέθοδος είναι άξια εμπιστοσύνης για την εξαγωγή ΑΖ με εκχύλιση από διαλύτες ακετόνης και μεθανόλης:νερού 9:1. v

7 ABSTRACT The soil is the largest recipient of pesticides, where there are interactions of physical, chemical, and biological forces. The fate of a pesticide in soil is affected by many factors, such as the components of soil, moisture status, sorption, and soil. This Thesis prepared at the Department of Environmental Science and Technology, Technological University of Cyprus. Its purpose is to study the behavior of the fungicide azoxystrobin on Cypriot soil. The laboratory application of the polluter took place in two soil samples derived from agricultural piece Paphos and vineyard in the mountainous region Kyperoundas. Extraction is accomplished by using aqueous solvent, 0.02M calcium chloride, and organic solvents of acetone and methanol: water 9:1 in order to detect the most suitable solvent in which the contaminant is extracted at a greater extent in the same time points, with a period until thirty-four days. The detection is carried out by gas chromatography analysis and shows that the extraction of contaminant with solvent of acetone is higher but not significantly different in potency from the solvent methanol / water 9:1. The initial sorption of contaminant in soil is rapid and is followed by a period of slow sorption. The extraction of fungicide with aqueous solvent 0.02M calcium chloride, is zero in comparison with organic solvents of acetone and methanol: water 9:1, which are more active throughout the reaction period with the contaminated soils. The degradation of the contaminant in both soils followed first-order kinetics. The time a pesticide remains in the soil depends on the amount introduced and how they are distributed between the phases of the soil, and the ability to split the solvents in which it is used. Soil characteristics are important because each has a characteristic soil adsorption of pesticides. The method is reliable for exporting AZ with extraction from solvents of acetone and methanol: water 9:1.. vi

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ...x ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...x ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...xii ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... xiiiiii ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ...xiiiv ΕΙΣΑΓΩΓΗ.xvi 1. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Τεχνικές εφαρμογής Αποκατάσταση Νομοθετικό πλαίσιο για τις φυτοπροστατευτικές ουσίες.7 2. AΖOXYSTROBIN Τοξικολογικές πληροφορίες Αναλυτικές πτυχές Τρόπος δράσης Παραγωγή Συμπεριφορά στο περιβάλλον ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ Έδαφος Δειγματοληψία Προετοιμασία δειγμάτων Μέτρηση υγρασίας...19 vii

9 3.4 Μέτρηση ρη Μηχανική σύσταση του εδάφους Κοκκομετρική σύσταση του εδάφους Μέθοδος Βουγιούκου Οξείδωση οργανικής ουσίας Διαμερισμός Καθίζηση Προσδιορισμός οργανικής ουσίας εδάφους Υδατοχωρητικότητα Ετοιμασία εδαφικών δειγμάτων Ανάλυση εδάφους Εκχύλιση Μέθοδος επεξεργασίας δειγμάτων Χλωριούχου Ασβεστίου Ανάλυση φίλτρων Αεριοχρωματογραφική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (GC) Αρχή της μεθόδου Μέρη και συνθήκες λειτουργίας GC για ανίχνευση ΑΖ από δείγματα εδάφους Εισαγωγή δειγμάτων Στατιστική ανάλυση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ Φυσικά χαρακτηριστικά εδάφους ph και υγρασία Μηχανική ανάλυση Οργανική Ουσία Ανίχνευση azoxystrobin Καμπύλη Βαθμονόμησης Ανίχνευση ΑΖ στα υπό μελέτη εδάφη Έδαφος από γεωργικό τεμάχιο στην περιοχή της Πάφου Έδαφος από αμπέλι από την ορεινή περιοχή Κυπερούντα Σύγκριση συγκεντρώσεων ΑΖ σε όμοιους διαλύτες σε διαφορετικά δείγματα εδάφους...39 viii

10 4.3.4 Σύγκριση εκχύλισης σε όμοιους διαλύτες σε διαφορετικά δείγματα εδάφους Ανάλυση φίλτρων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ...51 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..53 ix

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Κοσκίνισμα εδάφους.18 Εικόνα 2: Απεικόνιση συσκευής WTWinoLabpH Εικόνα 3: Τρίγωνο μηχανικής σύστασης για την κατάταξη των εδαφών σε κατηγορίες...23 Εικόνα 4: Τρόπος τοποθέτησης διηθητικού χαρτιού σε χωνί 28 Εικόνα 5: Σύριγγες διαφορετικών μεγεθών...30 Εικόνα 6: Τα μέρη που αποτελείται ένα σύστημα GC 31 x

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Χημικές πληροφορίες Πίνακας 2: Κλάσματα λεπτής γης Πίνακας 3: Χρόνος πτώσης σωματιδίων σε στήλη ανάλογα με το ρυθμό καθίζησης. 25 Πίνακας 4: Σχετική υγρασία και ρη σε δείγματα εδάφους...33 Πίνακας 5: Προσδιορισμός κοκκομετρικής σύστασης σε δύο δείγματα εδάφους...33 Πίνακας 6 : Μέσος όρος οργανικής ουσίας σε δείγματα εδάφους...34 xi

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γράφημα 1: Ποσοστιαία κοκκομετρική ανάλυση και Οργανική ουσία στα δύο δείγματα εδάφους...34 Γράφημα 2: Προσδιορισμός καμπύλης βαθμονόμησης Γράφημα 3: Γραφική αναπαράσταση της συγκέντρωσης ΑΖ στο έδαφος της Πάφου Γράφημα 4: Γραφική αναπαράσταση της συγκέντρωσης ΑΖ στο έδαφος της Κυπερούντας Γράφημα 5: Συγκέντρωση ΑΖ σε διαλύτη ακετόνης στα δύο δείγματα εδάφους Γράφημα 6: Συγκέντρωση ΑΖ σε διαλύτη μεθανόλης/νερού 9:1 στα δύο δείγματα εδάφους Γράφημα 7 : Συγκέντρωση ΑΖ σε διαλύτη χλωριούχου ασβεστίου στα δύο δείγματα εδάφους 42 Γράφημα 8: Γραφική αναπαράσταση της εκχύλισης ΑΖ στη Πάφο...43 Γράφημα 9: Γραφική αναπαράσταση της εκχύλισης ΑΖ στη Κυπερούντα...43 xii

14 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΖ : Αzoxystrobin EC 50 : Μέτρο δραστικότητας μιας ουσίας HPLC: Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης DT 50: Μέτρο του χρόνου που χρειάζεται για το 50% της μητρικής ένωσης ρυπαντή να υποβαθμιστεί από το έδαφος Kd: Σταθερά ισορροπίας που μετρά την τάση διαχωρισμού μεγαλύτερου μορίου προς μικρότερα συστατικά (σταθερά διαστάσεως) CALGON: Διάλυμα εξαμεταφωσφορικού νατρίου 0,1 Ν Η 2 Ο 2 : Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου CaCl 2 : GC: Χλωριούχο ασβέστιο Αέρια χρωματογραφία SERIAL No.: Αύξων αριθμός Min. (minimum): Max. (maximum): Ελάχιστο Μέγιστο Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση Rt: Χρόνος συγκράτησης EFSA: European Food Safety Authority xiii

15 ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry ΜΒ: Μοριακό βάρος ISO: International Organization for Standardization DT 90field : Ο χρόνος που απαιτείται για την υποβάθμιση του 90% του δραστικού συστατικού σε πραγματικές συνθήκες LD 50 : Μέτρηση της οξείας τοξικότητας που αναφέρεται σε mg ανά kg φυτοφαρμάκων (Lethal Dosage) CAS: Chemical abstracts service Kow: Συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού Κf: Koc: Συντελεστής διήθησης Συντελεστής διαχωρισμού οργανικού άνθρακα εδάφους-νερού ΑΤP: Τριφοσφορική αδενοσίνη NOAEL: Νo observed adverse effect level xiv

16 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ photo-fenton : Φωτο-Fenton column length : Μήκος στήλης Inner Diameter : Εσωτερική διάμετρος film thickness : Πάχος φιλμ R : Αzoxystrobin οξύ NOAEL: Δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις Koc : Περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία γίνεται προσθήκη μιας διαλυμένης ουσίας σε ένα διαλύτη και προκαλεί μείωση στο σημείο πήξης του διαλύτη xv

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Προστασία των φυτών είναι βασικός παράγοντας της σύγχρονης εντατικής γεωργίας 1, στην οποία, η υψηλής απόδοσης ποικιλίες καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην επίθεση των ασθενειών και των παρασίτων 2. Ωστόσο, η παρουσία φυτοφαρμάκων σε στοιχεία του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και καθίσταται φλέγον θέμα συζήτησης. Έτσι, η κατάληξη των ξενοβιοτικών 3 ουσιών έχει καταστεί σημαντική ανησυχία για τον καθορισμό της ποιότητας του περιβάλλοντός μας. Το έδαφος είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των φυτοφαρμάκων. Ένα παρασιτοκτόνο 4 φθάνει το σύνθετο και δυναμικό 5 σύστημα του εδάφους, όπου επενεργεί αλληλεπίδραση των φυσικών, χημικών, και βιολογικών δυνάμεων. Όλες αυτές οι δυνάμεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της κατάληξης των φυτοφαρμάκων στο έδαφος. Πληροφορίες για τους τρόπους υποβάθμισης των φυτοφαρμάκων και των παραγόντων που τα επηρεάζουν είναι σημαντική για την πρόβλεψη των επιπέδων των φυτοφαρμάκων που παραμένουν στο έδαφος και την εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση (Ghosh and Singh, 2009; Arias-Estevez et al., 2008). Η κατάληξη ενός φυτοφαρμάκου στο έδαφος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα συστατικά του εδάφους, τους μικροοργανισμούς, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, την κατάσταση υγρασίας του ίδιου του εδάφους και τις ιδιότητες των εδαφών. Η διαθεσιμότητα των φυτοφαρμάκων στην υγρή και στερεή φάση του εδάφους καθορίζει την υποβάθμιση, τη βιολογική δράση, και τις μεταφορές. Η ικανότητα των στερεών συστατικών του εδάφους να προσελκύουν τα μόρια των ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα και το αντίθετο, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το ποσό του διαθέσιμου 1 Σύγχρονη εντατική γεωργία ορίζεται ως η εκμετάλλευση των εδαφών σε τακτά χρονικά διαστήματα. 2 Παράσιτο χαρακτηρίζεται ως ο οργανισμός, ζωικός ή φυτικός, που ζει και αναπτύσσεται μαζί και σε βάρος άλλου οργανισμού. 3 Ξενοβιοτικές ουσίες ορίζονται ως οι ξένες ουσίες προς ένα ολόκληρο βιολογικό σύστημα, δηλαδή οι τεχνητές ουσίες, που δεν υπάρχουν στη φύση πριν από την σύνθεση τους από τον άνθρωπο. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά για ρύπους όπως οι διοξίνες και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια, και τις επιπτώσεις τους στην ζώντες οργανισμούς. 4 Παρασιτοκτόνο ορίζεται ως το χημικό προϊόν κατά των παρασίτων. 5 Το έδαφος χαρακτηρίζεται ως δυναμικό αφού επιτελεί πολλές λειτουργίες και προσφέρει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες του ανθρώπου και την επιβίωση του οικοσυστήματος. xvi

18 ρύπου που παραμένει στο έδαφος και καταλήγει στην υγρή φάση του εδάφους, όπου με την πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνει πιο δύσκολη η απομάκρυνση της απομένουσας συγκέντρωσης φυτοφαρμάκου. Το Azoxystrobin αποτελεί ένα μυκητοκτόνο στροβιλουρίνης, ευρέου φάσματος, που εφαρμόζεται συστηματικά στο έδαφος και μπορεί να φτάσει στην υγρή φάση του εδάφους, και μεταγενέστερα στα υπόγεια ύδατα όπου δυνατή είναι η μεταφορά του σε άλλες περιοχές. Ακριβείς προβλέψεις για την επίδραση των φυτοφαρμάκων στο έδαφος μπορούν να γίνουν μόνο αν είναι κατανοητές όλες οι μεγάλες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που καθορίζουν την κατάληξη τους (Beinum et al., 2006). Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι η δέσμευση των οργανικών ενώσεων 6 στο έδαφος γίνεται ισχυρότερη με την αύξηση του χρόνου παραμονής τους στο έδαφος (Beinum et al., 2006; Koskinen et al., 2002; Olesen et al., 2001; Pignatello and Xing, 1996). Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα την διαθεσιμότητα των φυτοφαρμάκων για την μεταφορά των χημικών ουσιών στο έδαφος ή τα επιφανειακά ύδατα (Beinum et al., 2006; Jones et al., 2000; Walker et al. ). 6 Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι ενώσεις που περιέχουν ανάμεσα στα άλλα στοιχεία τους και άνθρακα αλλά και οι φυσικές οργανικές ενώσεις που παράγονται από τα ζώα και τα φυτά xvii

19 1 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Τα φυτοφάρμακα, αποτελούν το πιο οικονομικά αποδοτικό μέσο αντιμετώπισης παρασίτων και ζιζανίων 7, επιτρέπουν τη διατήρηση των σημερινών αποδόσεων και έτσι συμβάλουν στην οικονομική βιωσιμότητα. Ορίζονται σαν κάθε ουσία ή μείγμα ουσιών που προορίζεται για την πρόληψη, την καταστροφή, απώθηση ή μείωση παρασίτων ή ζιζανίων (Van Gestel, M., 2008; Arias-Estevez et al., 2008). Τα φυτοφάρμακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα παρασιτοκτόνα ή μυκητοκτόνα. Από τη συνεχιζόμενη χρήση φυτοφαρμάκων προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η μετανάστευση τους στον αέρα, τη γη και τα ύδατα (Navarro et al., 2011). Πόσο καιρό παραμένουν τα φυτοφάρμακα στο έδαφος εξαρτάται από το πόσο ισχυρά είναι συνδεδεμένα με συστατικά του εδάφους και πόσο εύκολα υποβαθμίζονται. Εξαρτάται επίσης από τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τον χρόνο της εφαρμογής τους, όπως η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό (Van Gestel, M., 2008; Arias-Estevez et al., 2008 ). Πολλά φυτοφάρμακα μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα οικοσύστημα, όπως για παράδειγμα οργανοχλωριωμένα 8 εντομοκτόνα, τα οποία συνεχίζουν να ανιχνεύονται στα επιφανειακά ύδατα 20 χρόνια μετά την απαγορευμένη χρήση τους. Συχνά λιγότερο του 0.1% από το παρασιτοκτόνο που εφαρμόζεται φτάνει στο παράσιτο-στόχο, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο να εισέρχεται στο περιβάλλον προκαλώντας ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα ενώ μπορεί να δηλητηριάσει μέχρι και οργανισμούς (Van Gestel, M., 2008; Arias-Estevez et al., 2008). Ο ρυθμός και το μέγεθος της μεταφοράς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των ιδιοτήτων των φυτοφαρμάκων, αλλά επίσης και των ιδιοτήτων του εδάφους (π.χ. δομή, οργανική ύλη, περιεχόμενη άργιλος, οξείδια του σιδήρου, κλπ) (Arias-Estevez et al., 2008). Η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να διασφαλίζει απαραίτητα τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, όσον αφορά τόσο την ίδια τη χημική ουσία αλλά και τους δυνητικά επιβλαβείς μεταβολίτες 9 της (Van Gestel, M., 2008). Η κατανόηση της 7 Ζιζάνιο ονομάζεται ένα φυτό που φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Κάθε φυτό θα μπορούσε να γίνει ζιζάνιο, ανάλογα με το χώρο και το χρόνο που αναπτύσσεται. 8 Τα οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα είναι κατηγορία των φυτοφαρμάκων και αποτελούνται κυρίως από οργανοφωσφορικές ενώσεις. 9 Ως μεταβολίτης ορίζεται το ενδιάμεσο προϊόν ή το προϊόν μεταβολισμού μέσω μιας χημικής αντίδρασης. Ένας κύριος μεταβολίτης συμμετέχει άμεσα στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή. 1

20 κατάληξης των φυτοφαρμάκων είναι απαραίτητη για την ορθολογική λήψη αποφάσεων σχετικά με την έγκριση τους και μπορεί να αποτρέψει την βραχυπρόθεσμη πρόσβαση τους στο έδαφος ή τα επιφανειακά ύδατα και να μειώσει τις επιπτώσεις τους στους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο (Van Gestel, M., 2008; Arias-Estevez et al., 2008; Semple et al., 2001). Η επιμονή των φυτοφαρμάκων και των μεταβολιτών τους, λόγω της συσσωρευτικής τους ικανότητας, αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και τελικά για την ανθρώπινη υγεία (Arias-Estevez et al., 2008; Semple et al., 2001). Η πραγματική συμβολή των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή αξιολόγηση των κινδύνων και τον ορθολογικό σχεδιασμό μέτρων μείωσης του κινδύνου. Η μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα φυτοφάρμακα είναι η παρουσία τους στο νερό (Van Gestel, M., 2008; Arias-Estevez et al., 2008). Όλα τα φυτοφάρμακα και τα περισσότερα κατάλοιπα αυτών, που παρουσιάζονται στα επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα, εισέρχονται μέσω του εδάφους. Απαραίτητη είναι η χρήση ισχυρών αναλυτικών τεχνικών που επιτρέπουν την πλήρη εξαγωγή φυτοφαρμάκων. Η κινητικότητα, η βιοδιαθεσιμότητα και η μεταφορά του ρύπου, σε άλλο σημείο εκτός της περιοχής εφαρμογής του, εξαρτώνται από τους μηχανισμούς ρόφησης 10 και εκρόφησης (Arias-Estevez et al., 2008). Η συμπεριφορά των φυτοφαρμάκων στο έδαφος εξαρτάται από μια ποικιλία πολύπλοκων δυναμικών αλληλεπιδράσεων (φυσικών, χημικών και βιολογικών) που συμβαίνουν στο έδαφος, όπως για παράδειγμα αντιδράσεις στο έδαφος ανάλογα με τη πτητικότητα 11 κάθε ουσίας, τη χημική και βιολογική αποικοδόμηση, την πρόσληψη συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων από τα φυτά, τις απορροές και την έκπλυση. Αυτές οι διαδικασίες ελέγχουν άμεσα τη μεταφορά των φυτοφαρμάκων στο έδαφος καθώς και τη μεταφορά τους από το έδαφος στο νερό, τον αέρα ή το φαγητό. Η σχετική σημασία αυτών των διαδικασιών εξαρτάται ανάλογα με τη χημική φύση των παρασιτοκτόνων και των ιδιοτήτων του εδάφους, αλλά δυο διαδικασίες ξεχωρίζουν: αποικοδόμησης και ρόφησης 10 Ρόφηση είναι ο όρος που περιλαμβάνει κάθε είδος συγκράτησης ουσιών από την εξωτερική επιφάνεια στερεών ή υγρών και από την εσωτερική επιφάνεια στερεών µε πόρους ή υγρών. 11 Πτητικότητα χαρακτηρίζεται η φυσική ιδιότητα συνήθως ενός υγρού για την ευκολία εξάτμισής του σε κανονικές συνθήκες. 2

21 (Van Gestel, M., 2008; Arias-Estevez et al., 2008). Η ρόφηση από ασθενή 12 οργανικά οξέα εξαρτάται από το ph του εδάφους λόγω ισορροπίας οξέου-βάσης και επίδρασης ph σε ιδιότητες του εδάφους (φορτίο, ισχύ) (Arias-Estevez et al., 2008). Συμβαίνουν οξειδοαναγωγικές 13 αντιδράσεις σύζευξης που προκαλούνται από αβιοτικούς (ανόργανες χημικές ενώσεις, άργιλο κλπ) και βιοτικούς καταλύτες (μικροβιακά ένζυμα). Τα συστατικά του εδάφους με οργανικές ύλες είναι σημαντικά γιατί είναι προσροφητικά υλικά για την ρόφηση των ιοντικών 14 φυτοφαρμάκων. Η φάση διαλύματος είναι αρκετά πιο γρήγορη από την προσροφημένη φάση. Η μοριακή φύση της οργανικής ουσίας του εδάφους έχει αποδειχθεί ότι είναι το «κλειδί» για τον προσδιορισμό της ρόφησης μη ιοντικών φυτοφαρμάκων. Η ρόφηση και η αποικοδόμηση 15 δεν παρατηρείται να συσχετίζονται βάση μελετών με επεξεργασία ροφητή (Arias-Estevez et al., 2008). Φυσικοχημικά τροποποιημένα εδάφη έχουν χαμηλή περιεκτικότητα οργανικής ύλης έτσι πρέπει να αυξηθεί η ρόφηση για να μειωθεί η κινητικότητα του φυτοφαρμάκου ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτων και να εφαρμοστεί πρόληψη (Arias-Estevez et al., 2008). Υδρόφοβα φυτοφάρμακα παρουσιάζουν ασθενές ρόφηση. Υπάρχουν αποδείξεις ότι χημικές ουσίες που εφαρμόζονται στην επιφάνεια του εδάφους μπορούν να μεταφέρονται ταχέως σε υπόγεια ύδατα, παρακάμπτοντας την ακόρεστη 16 ζώνη του εδάφους λόγω ροής και συν-μεταφοράς με κολλοειδή 17 ουσία. Παράλληλα εφικτός είναι ο συνδυασμός των δύο (Arias-Estevez et al., 2008). Η βιοδιαθεσιμότητα εξαρτάται από το ποσό του φυτοφαρμάκου που απορροφάται και τη κατανομή ρόφησης (περιεκτικότητα π.χ. διαβροχή, ξήρανση, υστέρηση). Η βιολογική 12 Ασθενή οξέα ονομάζονται εάν ιονίζονται εν μέρει, δηλαδή ύπαρξη στο διάλυμα αδιάστατων μορίων και ιόντων. 13 Ο όρος οξειδοαναγωγή περιγράφει όλες τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες τα άτομα των στοιχείων που συμμετέχουν αλλάζουν αριθμό οξείδωσης. 14 Ιοντικά φυτοφάρμακα ορίζονται τα φυτοφάρμακα τα οποία περιέχουν ιοντικές ουσίες, οι οποίες αποτελούνται από ιόντα τα οποία σχηματίζουν κρυσταλλικά πλέγματα. Όταν οι ιοντικές ενώσεις διαλυθούν στο νερό υφίστανται διάσταση, δηλαδή τα προϋπάρχοντα κρυσταλλικά τους πλέγματα καταστρέφονται και έτσι τα ιόντα απελευθερώνονται στο διάλυμα. 15 Αποικοδόμηση ορίζεται ως η χημική διάσπαση των νεκρών οργανισμών, ζωικών ή φυτικών, με αποτέλεσμα την επιστροφή των συστατικών των οργανικών υλών στο περιβάλλον για την αφομοίωσή τους από τα φυτά. 16 Η ακόρεστη ζώνη του εδάφους είναι το γεωλογικό μέσο από τη ζώνη του επιφανειακού εδάφους ως και τη ζώνη τριχοειδούς ανύψωσης. 17 Στην κολλοειδή ουσία ανήκουν τα ανόργανα ορυκτά όπως η άργιλος, ή η οργανική ουσία. 3

22 διαθεσιμότητα και ο ρυθμός βιοαποικοδόμησης των φυτοφαρμάκων στο έδαφος συχνά μειώνονται σημαντικά με την αύξηση του χρόνου από την εφαρμογή (Arias-Estevez et al., 2008). Η βιοδιαθεσιμότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι και οι οικολογικοί υποδοχείς εκτίθενται σε μολυσματικούς παράγοντες του εδάφους ή ιζημάτων. Αποτελεί μια έννοια η οποία δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής από το κοινό αφού συνήθως εκλαμβάνεται ως «απραξία». Ενδείξεις όμως επαληθεύουν τον ισχυρισμό αυτό καθότι σπάνιες μελέτες βιοδιαθεσιμότητας πραγματοποιούνται για την εκτίμηση κινδύνου. Εκτέλεση μελετών βιοδιαθεσιμότητας γίνονται μόνο ώστε να δικαιολογηθούν οι στόχοι καθαρισμού περιοχών που είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτές με ταυτόχρονη παραμονή υπολειμματικών ρύπων στη θέση αυτή (Ehlers and Luthy, 2003). Η βιοδιαθεσιμότητα των οργανικών ρύπων αποτέλεσε βασικό θέμα της έρευνας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Εντοπίζονται δύο εμπόδια για να διατηρηθεί η βιοδιαθεσιμότητα λειτουργική, ο υψηλός βαθμός διαφωνίας σχετικά με την έννοια της βιοδιαθεσιμότητας, και την έλλειψη χρόνου αλλά και μεθόδων μέτρησης. Τα δεδομένα βιοδιαθεσιμότητας είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και διαχείριση ρυπασμένων χώρων (Forstner, A., 1999). Πρόσφατα, πρότειναν μια διαφορετική κατανομή του συμπλόκου βιοδιαθεσιμότητας, που μπορεί να διαιρείται σε δύο τμήματα: ένα που είναι εύκολα διαθέσιμο, και ένα που περιλαμβάνει τα μόρια που μπορούν να γίνουν διαθέσιμα στην εκρόφηση (Semple et al., 2004). Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εξέτασης της βιοδιαθεσιμότητας είναι μέσω ενός τμήματος της συνολικής συγκέντρωσης ή ενός μέρους, που μπορεί να γίνει διαθέσιμο, ενώ ένα υπόλειμμα παραμένει δεσμευμένο. Αυτό το προσιτό τμήμα μπορεί να εφαρμοστεί για να εκτιμηθεί το ποσό του ρυπασμένου παράγοντα που μπορεί να κινητοποιηθεί και να διατίθενται για ορισμένες διαδικασίες, όπως η (βιο) υποβάθμιση και η πρόσληψη (Mayer et al., 1996). Η προσβασιμότητα μπορεί να περιοριστεί με φυσική και χημική απόφραξη, που οδηγεί σε αργή εκρόφηση (Beinum et al., 2006; Semple et al., 2001). Η προσβασιμότητα ενός ρυπαντή τείνει να μειώνεται με την αύξηση του χρόνου επαφής, επειδή απαιτεί χρόνο για το μολυντή να μεταναστεύσει και εξαρτάται από τις συνθήκες (π.χ. ανακίνηση, θερμοκρασία, πυκνότητα) και το χρόνο της εκρόφησης (Reichenberg and Mayer, 2006). Σε μεγαλύτερους χρόνους παραμονής δεσμευμένων καταλοίπων των φυτοφαρμάκων στο έδαφος, τείνεται να μειώνεται η βιολογική τους δραστηριότητα και να γίνονται ακόμη πιο 4

23 ανθεκτικά σε αποικοδόμηση και εκχύλιση 18 (Arias-Estevez et al., 2008). Παρόλα αυτά, υψηλότερες συγκεντρώσεις ρύπων έχουν αποδειχθεί ότι ενισχύουν την προσρόφηση στο έδαφος, ενισχύοντας έτσι τη διάρκεια παραμονής του ρύπου στο έδαφος και μεγαλύτερη εισχώρησή του στο μικροπορώδες (Semple et al., 2001). Η αξιολόγηση του κινδύνου διαρροής φυτοφαρμάκων βασίζεται σε απλά πειράματα παρτίδας όπου προσδιορίζεται το έδαφος-νερό με αναλογία κατανομής Kd ή Kw. Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης έκπλυσης φυτοφαρμάκων είναι με τη βοήθεια λυσίμετρων, όπου τα φυτοφάρμακα εφαρμόζονται στην κορυφή μιας στήλης αδιατάρακτου εδάφους ή άνθρακα-14 και γίνεται μέτρηση του περιεχόμενου νερού αποστράγγισης. Ωστόσο, ο πιο ρεαλιστικός τρόπος προσδιορισμού της κινητικότητα των φυτοφαρμάκων στο έδαφος είναι η περιεκτικότητα τους σε νερά αποχέτευσης σύμφωνα με τις ορθές γεωργικές πρακτικές. Μελέτες διεξήχθηκαν σε πεδία με αργιλώδες σύσταση, λόγω του γεγονότος ότι οι ρωγμές των μακροπόρων στα εδάφη αυτά, τα καθιστούν ευάλωτα για έκπλυση φυτοφαρμάκων και ως εκ τούτου μπορούν να παρέχουν τη χειρότερη περίπτωση σεναρίου. Το συμπέρασμα από τη μελέτη έδειξε ότι η εφαρμογή των φυτοφαρμάκων το φθινόπωρο μπορεί να προβάλει κίνδυνο για την έκπλυση και αποστράγγιση του νερού με σημαντικές συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων να εισχωρούν στο νερό αποστράγγισης (Spliid, H., 2010). Μεταβλητές κινδύνου ρύπανσης του νερού αποτελούν το κλίμα, η χρήση γης, οι υδρογεωλογικές συνθήκες, και η ίδια η φύση των ρύπων. Για παράδειγμα, η εμμονή των φυτοφαρμάκων συχνά θεωρείται ότι οφείλεται σε παραλλαγές του εδάφους ή των κλιματολογικών συνθηκών χωρίς να δίδεται αναφορά και σημασία στις ιδιότητες του συγκεκριμένου ρυπαντή. Αποτέλεσμα, ο τρόπος χρήσης των φυτοφαρμάκων στη γεωργία να οδηγήσει στην εμφάνιση τους σε μη γεωργικά περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, οι παρούσες περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τα υπολείμματα αγροχημικών στην ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος και τα τρόφιμα δεν θα εξαφανιστούν (Arias-Estevez et al., 2008). Η επιμονή των οργανοξενοβιοτικών στο περιβάλλον είναι ένα μείζον θέμα, αφού προκαλεί ανησυχία λόγω πιθανής πρόκλησης τοξικότητας 19, μεταλλαξιογένεσης, καρκινογένεσης, εξαιτίας της ικανότητας τους να συσσωρεύονται και την πιθανότητα να 18 Εκχύλιση ονομάζεται η μεταφορά μιας ουσίας από μια φάση στην οποία βρίσκεται με τη μορφή διαλύματος ή αιωρήματος σε μια άλλη υγρή φάση. 19 Τοξικότητα είναι η δυνατότητα μιας ουσίας να προκαλέσει βλάβη σε έναν οργανισμό. 5

24 καταλήξουν στην τροφική αλυσίδα. Οι ανησυχίες αυτές οδηγούν στην ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών αποκατάστασης (Colleran, E., 1997; Semple et al., 2001). 1.1 Τεχνικές εφαρμογής Νέες τεχνικές εφαρμογής φυτοφαρμάκων όπως ο ψεκασμός ακριβείας με μικρές δόσεις, μπορεί να είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την ελαχιστοποίηση των μεταφορών και εκπομπών, αλλά επίσης και για την αποφυγή συσσώρευσης των φυτοφαρμάκων σε οργανισμούς-στόχους (Arias-Estevez et al., 2008; Van Gestel, M., 2008). Αποτέλεσμα θα είναι ελάχιστες αρνητικές παρενέργειες, και καμία ή χαμηλή τοξικότητα (Arias-Estevez et al., 2008). Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις εξωτερικές επιφάνειες των ψεκαστήρων όπου θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Αυτά τα υπολείμματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη, και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων που έρχονται σε επαφή. Κατά συνέπεια, οι ψεκαστήρες θα πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση. Ο καθαρισμός των ψεκαστήρων έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική πηγή των φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται στην επιφάνεια νερών, όπου η κακή πρακτική στο θέμα αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη μόλυνση των επιφανειακών υδάτων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν έξοδα κόστους και προβλήματα αποτελεσματικότητας στο χειριστή, που σχετίζονται με τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών του ψεκαστήρα. Αρκετό νερό πρέπει να βρίσκεται επί του ψεκαστήρα για να καθαριστούν τόσο οι εσωτερικές επιφάνειες της δεξαμενής ψεκασμού / αγωγοί όσο και οι εξωτερικές επιφάνειες του συνολικού ψεκαστήρα (Ramwell et al., 2007). 1.2 Αποκατάσταση Η λιπασματοποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία που βασίζεται στις δράσεις των μικροοργανισμών να αποικοδομούν τα οργανικά υλικά, με αποτέλεσμα τη θερμογένεση και την παραγωγή των οργανικών και ανόργανων 20 ενώσεων. Η μεταβολικά εκλυόμενη θερμότητα παγιδεύεται εντός της μήτρας κομπόστας, το οποίο οδηγεί σε αυξήσεις της 20 Ως Ανόργανη ένωση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε χημική ένωση δύο ή περισσοτέρων χημικών στοιχείων, η οποία δεν προέρχεται από βιολογική αντίδραση εκτός μερικών περιπτώσεων. 6

25 θερμοκρασίας. Η διαδικασία της κομποστοποίησης 21 διαιρείται σε τέσσερα μικροβιολογικά στάδια σε σχέση με τη θερμοκρασία: μεσόφιλο, θερμοφιλικό, ψύξη και ωρίμανση. Με τις μεταβολές στη θερμοκρασία, προκαλούνται μεταβολές στη δομή της μικροβιακής κοινότητας. Η αερόβια κομποστοποίηση δίνει υψηλότερο βαθμό αποσύνθεσης 22 για τις περισσότερες ενώσεις. Έτσι, τα περισσότερα συστήματα κομποστοποίησης χρησιμοποιούν παράγοντες διόγκωσης, οι οποίοι αυξάνουν το πορώδες 23 και, συνεπώς, τον αερισμό του μέσου και μείωση του επιπέδου υγρασίας. Η επιμονή ορισμένων οργανικών ρύπων στο έδαφος έχει προταθεί ότι σχετίζεται με υδρόφοβες ενώσεις. Γενικά οι ρύποι διαλύονται από χώματα με ένα διφασικό τρόπο, δηλαδή μια προκαταρκτική σύντομη περίοδος ταχείας απώλειας η οποία ακολουθείται από μία μεταγενέστερη μακρύτερη περίοδο βραδύτερης απώλειας (Semple et al., 2001). Η photo-fenton μέθοδος αποτελεί μια πολύ καλή και ταχεία μέθοδο για τη μείωση, ή ακόμη και την εξάλειψη των φυτοφαρμάκων. Μετά από μόλις λίγα λεπτά της photo- Fenton μεθόδου, 90% της αρχικής συγκέντρωσης φυτοφαρμάκου (500 gl -1 ) απομακρύνεται. Τα υπολειμματικά επίπεδα, στο τέλος περίπου μετά από 60 min, είναι χαμηλότερα από 31.5 gl -1. Λαμβάνοντας υπόψη τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων από φυτοφάρμακα σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, η photo-fenton μέθοδος, με χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, όπως το φως του ήλιου, προσφέρει μια γρήγορη και οικονομική τεχνολογία για την αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων, όπως για παράδειγμα της Ισπανίας, η οποία λαμβάνει περισσότερες από 3000 ώρες ηλιακό φως ανά έτος (Navarro et al., 2011). 1.2 Νομοθετικό πλαίσιο για τις φυτοπροστατευτικές ουσίες Η προστασία και η αποκατάσταση των υπόγειων πόρων αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Υπό ορισμένες συνθήκες, μερικά φυτοφάρμακα 21 Κομποστοποίηση είναι φυσική διαδικασία που μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστα ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας άμεσος τρόπος ανακύκλωσης. 22 Αποσύνθεση είναι η διάσπαση ενός σώματος στα χημικά συστατικά του. 23 Πορώδες ονομάζεται το ποσοστό του κενού χώρου που περιέχεται σε ένα υλικό. 7

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (UV/H 2 O 2 ) Πετράκης Ιωάννης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προσρόφηση Πετρελαικών Ρύπων σε Φυσικό και Τροποποιημένο Λιγνίτη» Ποθουλάκη Δέσποινα Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΝΑ Σ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα