Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS"

Transcript

1 Επιλογή φυτικών ειδών για τον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χρυσοβέργη και Κασσάνδρου, ράµα, Περίληψη Τα φυτά είναι από τα κυριότερα στοιχεία στο σχεδιασµό διατήρησης και βελτίωσης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Ο αρχιτέκτονας τοπίου πρέπει να επιλέγει τα κατάλληλα είδη για τις σχεδιαστικές του ανάγκες. Οι αυλές και γενικότερα ο περιβάλλων χώρος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται προσεκτική επιλογή φυτικού υλικού µε βάση κριτήρια οικολογικά (κλίµα, έδαφος και ζώνη εξάπλωσης), λειτουργικά και πολιτισµικά-αισθητικά. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται και προτείνεται η χρήση φυτικών ειδών συγκεκριµένα για την περιοχή της ράµας. Λέξεις-κλειδιά: Σχεδιασµός αύλιου χώρου, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αυτοφυή φυτικά είδη, ράµα. Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS TEI of Kavala, Department of Landscape Architecture of Drama, Chrissovergi and Kassandrou, Drama, Abstract Plants should be considered as the most remarkable elements for landscape planning. The landscape architect must select the suitable plant species for his designing needs. School yards and generally the surrounding area of educational establishments are cases that careful selection of plants should be made based on ecological (climate, soil, zone), functional and cultural-aesthetic criteria. In this project plant species for the area of Drama are studied and proposed. Key words: Landscape planning, educational establishments, native plant species, Drama. Εισαγωγή Η αρχιτεκτονική τοπίου στην περίπτωση του σχεδιασµού του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εξετάζει, αναλύει και σχεδιάζει µε στόχο την επιτυχία του άριστου λειτουργικού και οπτικό-αισθητικού αποτελέσµατος. Η βλάστηση αποτελεί

2 αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του σχεδιασµού. Συγκεκριµένα για την επιλογή των φυτών (δένδρα, θάµνοι κλπ.) για εγκατάστασή τους µε σκοπό την ανάπλαση και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου (είτε για αυλές σχολείων, είτε για τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο), τα διάφορα είδη φυτών αξιολογούνται µε βάση ορισµένα κριτήρια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν (Ελευθεριάδης κ.α. 2003). Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των διαφόρων ειδών βλάστησης για χρήση στον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι: α) Κλιµατεδαφικές συνθήκες της περιοχής (οικολογικά χαρακτηριστικά) β) Λειτουργικές ιδιότητες των φυτών γ) Πολιτισµικά-Αισθητικά χαρακτηριστικά των φυτών Αρχικά, εξετάζονται οι διάφορες εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες της περιοχής φύτευσης και ανάλογα µε τις βιολογικές απαιτήσεις των δένδρων, θάµνων κ.α. καθορίζονται τα είδη που µπορεί να φυτευτούν στην υπόψη περιοχή. Για έργα πρασίνου γενικότερα σε αστικό περιβάλλον πρέπει, επίσης, να λαµβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε τέτοια περιβάλλοντα (ρύπανση ατµόσφαιρας, παρουσία σκόνης, θερµοκρασία κλπ.), καθώς και η δυνατότητα άρδευσης που είναι ο θετικότερος καθοριστικός παράγων για την ευδοκίµηση των ειδών. Το επόµενο στάδιο είναι η αξιολόγηση των ειδών σύµφωνα µε τα λειτουργικά και πολιτισµικο-αισθητικά τους χαρακτηριστικά. Πολύ συχνά τα φυτά κρίνονται και αξιολογούνται µόνο από την αισθητική τους εµφάνιση, ενώ στη λειτουργική τους σηµασία δε δίνεται µεγάλη προσοχή. Ο όρος "καλλωπιστικά" είδη είναι µια ένδειξη αυτής της περιορισµένης θεώρησης. Ο διαχωρισµός των αισθητικών και λειτουργικών ιδιοτήτων που γίνεται παρακάτω είναι για λόγους σπουδής, αν όµως αξιολογηθεί ως αποτέλεσµα είναι αρκετά δύσκολος. Στην εργασία αυτή εξετάζονται εκείνα τα οικολογικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις επιλογές του αρχιτέκτονα τοπίου όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, από τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά εκείνα που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θέµα και, τέλος, τα πολιτισµικο-αισθητικά χαρακτηριστικά των φυτών. Υλικά και Μέθοδοι Για την εργασία αυτή συγκεντρώθηκαν στοιχεία και πληροφορίες από: τις βιβλιογραφικές αναφορές ειδικών επιστηµόνων, τα CD-ROM που συντάχθηκαν και εκδόθηκαν από το ΤΕΙ ράµας (Ελευθεριάδης κ.α. 1999) και τους Πάτλη και Σαρίκου (2000). την έρευνα κατάλληλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, και τις παρατηρήσεις και καταγραφές του συγγραφέα, και από παλαιότερες συναφείς έρευνες και εργασίες που συµµετείχε. Αποτελέσµατα- Συζήτηση Ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει να προκαλεί στον εκπαιδευόµενο συναισθήµατα ηρεµίας και αναζήτησης, να δηµιουργεί αισθήµατα ευεξίας, να προάγει τη δηµιουργικότητά του και τις ικανότητές του και να εξάπτει τη φαντασία του. Ο εξωτερικός χώρος των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι αυλές ή οι κήποι των σχολείων και λοιπών ιδρυµάτων, αποτελούν µια σηµαντική παράµετρο για την επιτυχία των παραπάνω. Ο σχεδιασµός και η επιλογή των στατικών (κατασκευές) και δυναµικών

3 (φυτικό υλικό) στοιχείων θα πρέπει να γίνεται έπειτα από προσεκτική µελέτη. Οι ιδιαιτερότητες του χώρου µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Φωτισµός κατά τους χειµωνιάτικους µήνες Σκίαση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Οπτική κάλυψη άσχηµων θέσεων, τοπίων Ηχητική κάλυψη από παρακείµενους δρόµους, επιχειρήσεις Αίσθηση ελευθερίας µέσα από την περίφραξη Χώροι οµορφιάς για µικρό περίπατο, χαλάρωση κατά την ώρα του διαλλείµατος, ή απλά παρατήρηση Ανεµπόδιστη δραστηριότητα των εκπαιδευόµενων (παιχνίδι, αθλητισµός, κίνηση) Εκµηδενισµός κινδύνου ατυχηµάτων, αλλεργικών αντιδράσεων Λιγότερη κατά το δυνατόν φροντίδα και συντήρηση, ελλείψει εξειδικευµένου προσωπικού Προκειµένου η επιλογή του φυτικού υλικού να πληροί τις παραπάνω απαιτήσειςιδιαιτερότητες, προτείνεται η χρήση αυτοφυών φυτικών ειδών. Αυτά, σύµφωνα µε τον Ντάφη (2002), έχουν χαµηλό κόστος διαβίωσης και συντήρησης και παρουσιάζουν όλες τις επιθυµητές ιδιότητες, όπως µεγάλη αντοχή στην ξηρασία π.χ. οι σφένδαµοι (Acer monspessulanum και campestre), το πουρνάρι (Quercus coccifera) και η αριά (Quercus ilex), τα περισσότερα είδη φλαµουριάς (Tilia tomentosa). Άλλα είδη παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στην ηλιοφάνεια, όπως το πλατάνι (Platanus orientalis) ή µεγάλη αντοχή σε ασθένειες τα περισσότερα από τα αρωµατικά φυτά, όπως λεβάντα, δενδρολίβανο, σάλβια, θυµάρι (Γεωργακοπούλου-Βογιατζή 2000). Καλύτερη και γρηγορότερη προσαρµοστικότητα παρουσιάζουν τα αρµυρίκια, τα πεύκα και οι πικροδάφνες. Τα αυτοφυή φυτά παρουσιάζουν µία απόλυτη εναρµόνιση και αισθητική συµφωνία µε το ελληνικό τοπίο και προβάλλουν το ελληνικό στοιχείο (όπως τα κυπαρίσσια, η ελιά, η δάφνη, η κουµαριά). Η χρήση ξενικών ειδών πρέπει να αποφεύγεται ή να χρησιµοποιούνται εφόσον υπάρχει σοβαρή σχεδιαστική ανάγκη. Ακόµα, και η χρήση «επιγενών 1» φυτικών ειδών (είδη Cedrus, Robinia pseudoacacia, Albizia julibrissim, Melia azedarach, κ.α.) πρέπει να γίνεται µε µεγάλη φειδώ. Τα αυτοφυή φυτικά είδη που µπορούν να χρησιµοποιηθούν γενικότερα στην αρχιτεκτονική τοπίου στη χώρα µας παρατίθενται στον Πίνακα 1. Η χρήση ορισµένων φυτών του Πίνακα 1, τα οποία σηµειώνονται µε αστερίσκο, αν είναι δυνατό να αποφεύγεται στα αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα (και οπωσδήποτε στις συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας), διότι έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα. Πίνακας 1. Αυτοφυή φυτά επιλεγµένα για χρήση από τους αρχιτέκτονες τοπίου. (Ελευθεριάδης κ.α. 2003). Table 1. Indigenous plants for landscape architecture. ΚΩΝΟΦΟΡΑ CONIFERS Picea abies 1 Επιγενή είδη είναι εκείνα που εισήχθησαν και εγκαταστάθηκαν στη χώρα µας πριν από αρκετά χρόνια και έδειξαν να προσαρµόζονται ικανοποιητικά π.χ. οι ευκάλυπτοι στη νότια Ελλάδα, η µουριά, οι κέδροι κ.ά.

4 Abies alba, borisii-regis, cephalonica Juniperus drupacea, foetidissima, communis, oxycedrus Juniperus phoenicea, sabina (νάνος) Ficus carica Fraxinus angustifolia, excelsior, ornus, pallisae Pinus brutia *, pinea, halepensis* nigra, sylvestris, heldreichii Cupressus sempervirens * Taxus baccata ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΕΝΤΡΑ BROADLEAVES Acer campestre, heldreichii, hyrcanum, obtusatum Eriolobus trilobatus Prunus cocomilia, divaricata Acer, platanoides, Pyrus amygdaliformis, pseudoplatanus Fagus sylvatica, moesiaca communis Quercus aucheri, cerris, coccifera, frainetto, ilex, Acer sempervirens infectoria Quercus macrolepis (aegilops), Aesculus hippocastanum petraea, pubescens Quercus robur (pendiculiflora), Alnus glutinosa, incana Juglans regia trojana (macedonica) Salix alba, amplexicaulis, Betula pendula Liquidambar orientalis caprea Salix fragilis, pedicellata, Carpinus betulus, orientalis Malus dasyphylla, sylvestris triandra Sorbus aria, aucuparia, Castanea sativa * Olea europaea chamaemespilus, domestica Sorbus graeca, torminalis, Celtis australis Ostrya carpinifolia umbellate Cerasus avium, vulgaris, mahaleb, prostrata Phoenix theophrastii Tamarix dalmatica Tilia cordata, platyphyllos, Ceratonia siliqua Pistacia atlantica tomentosa Ulmus canescens, glabra Cercis siliquastrum Platanus orientalis (montana)*, laevis * Corylus avellana, colurna Populus alba *, nigra *, tremula Ulmus minor (campestris) *, procera * ΘΑΜΝΟΙ SHRUBS Acer monspessulanum,tataricum Erica arborea, herbacea, manipuliflora (verticillata) Pistacia lentiscus, terebinthus Amelanchier chelmea, ovalis, parviflora Evonymus europaeus, latifolius, verrucosus Prunus spinosa Amygdalus graeca, rhodia, webbii Euphorbia acanthothamnos, dendroides, glabriflora Pyracantha coccinea Anthyllis aegaea, hermanniae Frangula alnus, rupenstris Quercus euboica Helianthemum stipulatum Hypericum aciferum, aegypticum, amblycalyx, hircinum Rhamnus alaternus, alpinus, catharticus, oleoides Arbutus andrachne, unedo Fumana arabica, thymifolia Genista acanthoclada, anatolica, Artemisia arborescens lydia, monspessulana Rhododendron luteum Astragalus angustifolius, creticus sempervirens Genista parnassica, sakellariadis Rhus coriaria Ribes alpinum, multiflorum, Astragalus sirinicus, thracicus Globularia alypum, cordifolia orientale, uva-crispa Rosa arvensis, canina, gallica, Berberis cretica, vulgaris villosa, pendulina Bruckenthalia spiculiflora Rosa sempervirens, tomentosa

5 Buxus sempervirens Ilex aquifolium Rosmarinus officinalis Calluna vulgaris Jasminum fruticans Rubus caesius, hirtus, idaeus Calycotome villosa Laburnum anagyroides Salix cinerea, elaeagnos, purpurea Centaurea spinosa Laurocerasus officinalis Salvia fruticosa, officinalis, pomifera Chamaecytisus absinthioides, albus, austriacus, creticus, dorycnioides Laurus nobilis Sambucus nigra, racemosa Chamaecytisus eriocarpus, heuffelii, hirsutus, polytrichus, supinus Lavandula stoechas Sarcopoterium spinosum Cistus albanicus, creticus, monspeliensis Ligustrum vulgare Satureja montana, parnassica Cistus laurifolius, salviifolius, parviflorus Lithodora hispidula, zahnii Senecio gnaphalodes, macedonicus Colutea arborescens, cilicica Lonicera alpigena, hellenica, nummulariifolia, xylosteum Spartium junceum Convolvulus oleifolius Loranthus europaeus Styrax officinalis Coriaria myrtifolia Lycium schweinfurthii Syringa vulgaris Cornus mas, sanguinea Malosorbus florentina Tamarix hampeana, parviflora, tetrandra, smyrnensis Teucrium alpestre, brevifolium, Coronilla emerus, valentina Medicago arborea, strasseri microphyllum Vaccinium myrtillus, uliginosum, vitis-idaea Cotinus coggygria, Mespilus germanica Cotoneaster integerrimus, nebrodensis Myrtus communis Verbascum spinosum Crataegus azarolus, heldreichii, monogyna, orientalis Nerium oleander Viscum album Crataegus pentagyna, pycnoloba Osyris alba Vitex agnus-castus Viburnum lantana, opulus, tinus Cytisus procumbens, villosus Paliurus spina-christi Daphne blagayana, gnidium, jasminea, laureola Periploca angustifolia, Withania somnifera Daphne mezereum, oleoides, sericea Phillyrea latifolia Zelkova cretica Ebenus cretica Phlomis cretica, floccose Ziziphus lotus Ephedra campylopoda, distachya Phlomis grandiflora, lanata Zygophyllum album ΠΟΕΣ SMALL PLANTS Dianthus fruticosus, juniperinus Helianthemum alpestre, canum, hymettium Ruta chalepensis, graveolens ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ CLIMBERS Clematis flammula, orientalis, vitalba, viticella Lonicera caprifolium, etrusca, implexa, periclymenum Smilax aspera Hedera helix Periploca graeca Vitis vinifera Στον παραπάνω πίνακα σε συνδυασµό µε το τρίπτυχο οικολογικά-λειτουργικάπολιτισµικο-αισθητικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να βασίζεται η επιλογή για χρήση σε αυλές και κήπους σχολείων και γενικότερα εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

6 Οικολογικά χαρακτηριστικά ειδών (έδαφος-κλίµα) Οι κύριοι εδαφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και χρήση των φυτικών ειδών αφορούν δύο κύριες εδαφικές λειτουργίες, την παροχή θρεπτικών στοιχείων, και την κίνηση και κατανοµή του νερού. Στην πράξη, ο διαχωρισµός στη διαχείριση φυτικών ειδών σε φυσικά οικοσυστήµατα και σε αστικά ή περιαστικά περιβάλλοντα έγκειται στη δυνατότητα άρδευσης (και στράγγισης), λίπανσης και διορθωτικών πρακτικών για την οξύτητα (και αλατότητα) του εδάφους (Ελευθεριάδης κ.α. 2002), όπου και εάν απαιτείται. Έτσι, η επιλογή των ειδών που θα χρησιµοποιήσει ο αρχιτέκτονας τοπίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις επικρατούσες εδαφικές συνθήκες. Τα εδάφη της περιοχής της πόλης της ράµας προέρχονται κυρίως από ασβεστολιθικά πετρώµατα, ενώ στον υπόλοιπο νοµό υπάρχει ποικιλότητα (από γρανίτη έως µάρµαρα). Παραδείγµατα αυτοφυών ειδών κατάλληλων για όξινα αλλά και ελαφρώς αλκαλικά εδάφη είναι τα είδη Juniperus, Cercis siliquastrum, Colutea arborescens, Pinus pinea, Pistacia sp., Rhamnus alaternus, για ξηρά όξινα εδάφη τα είδη Juniperus, Buxus sempervirens, Cercis siliquastrum, Pinus pinea, για ξηρά ασβεστούχα εδάφη τα Acer campestre, Lonicera implexa, Nerium oleander, Coronilla emerus, για αλατούχα εδάφη τα Acer campestre και tataricum, Eleagnus angustifolia, Tamarix sp., για πολύ όξινα τα Picea excelsa, Fagus sylvatica, Vaccinium vitis-idaea, για αλκαλικά εδάφη τα Acer campestre, platanoides, και tataricum, Alnus incana, Carpinus betulus, Cornus mas, Cotinus coggygria, για ξηρά εδάφη τα Corylus colurna, Cotinus coggygria, Hypericum sp., Vaccinium vitis-idaea, για άγονα εδάφη πολλά είδη Pinus και Juniperus ( Εγνατία Οδός Α.Ε. 1999, Ελευθεριάδης κ.α. 2002, Ντάφης 2002). Πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και οι κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε φυτού. Αυτές αφορούν τις βροχοπτώσεις, τις ελάχιστες θερµοκρασίες του χειµώνα και την ηλιοφάνεια κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, σε συνδυασµό µε τη ζώνη εξάπλωσης των ειδών. Το περιβάλλον της ράµας µε αυξηµένη σχετική υγρασία αέρος το θέρος, είναι κατάλληλο για πολλά ευγενή πλατύφυλλα 2, αλλά και δασικά είδη εκτός ζώνης εξάπλωσής τους (αλλά παρακείµενων της πόλης περιοχών), όπως η ερυθρελάτη, το έλατο κ.α. Για σκιόφυτα είδη όπως τα Taxus baccata, Fagus sylvatica και Abies, θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους στον ήλιο, (Ελευθεριάδης κ.α. 1999, 2003). Είδη που αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες είναι τα Acer monspessulanum, Corylus colurna, Fraxinus ornus, Quercus ilex κ.α. (Ντάφης 2002). Λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών Αναφορικά µε τις λειτουργικές ιδιότητες των ειδών η αξία τους είναι: Ιστορική, διότι βελτιώνουν την εµφάνιση των κτιρίων και αναδεικνύουν την ιστορική σηµασία τους εφόσον κάτι τέτοιο υφίσταται, όπως χαρακτηριστικότατα κάνουν τα Rosmarinus officinalis, Lavandula, Laurus nobilis και Buxus sempervirens. 2 Ευγενή πλατύφυλλα θεωρούνται στη ασοπονία εκείνα που είναι απαιτητικά στις οικολογικές συνθήκες και τα βρίσκουµε στα πιο ευνοϊκά περιβάλλοντα στη φύση, όπως φλαµουριά, είδη σφένδαµου Αcer platanoides και Αcer pseudoplatanus, ιπποκαστανιά κ.ά.

7 ιατηρούν, προστατεύουν και τονίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης του ιδρύµατος περιοχής, όπως τα πεύκα, τα πλατάνια, οι δρυς. Περιβαλλοντική, γιατί επηρεάζουν το µικροκλίµα µε τον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες του εκπαιδευτικού χώρου. Μαζί µε την επίδραση της εξάτµισης και διαπνοής συµβάλλουν σηµαντικά στη διαφορά θερµοκρασιών του αέρα (Οικονόµου 2000, Ντάφης 2002). Σχεδόν όλα τα είδη του Πίνακα 1 εκπληρούν τις παραπάνω λειτουργίες. Η δηµιουργία ικανοποιητικής σκιάς στους αύλιους χώρους σχολείων και ιδρυµάτων από δένδρα είναι επιθυµητή για ανάπαυση και δροσιά. Είδη που προσφέρονται περισσότερο για σκίαση ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες είναι διάφορα είδη Acer, όπως τα Acer platanoides και pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Castanea sativa, Celtis australis, τα διάφορα είδη Fagus, Fraxinus, Tilia, Ulmus, κλπ. (Πάτλης και Σαρίκου 2000). Το πλεονέκτηµα των προαναφερθέντων φυλλοβόλων πλατύφυλλων αλλά και των φυλλοβόλων θάµνων είναι η αίσθηση ελευθερίας και χώρου που προκαλεί στους εκπαιδευόµενους η γυµνή από φύλλα εµφάνιση των χειµωνιάτικων µηνών, όπου η µέρα έχει µικρότερη διάρκεια και πολλές φορές ο ουρανός είναι σκοτεινός. Έτσι βελτιώνεται η διάθεση και δηµιουργείται η αίσθηση ανοιχτωσιάς. Φυτικά είδη (δένδρα, θάµνοι) µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως µέσο ανακοπής, ενίσχυσης ή κατεύθυνσης του ανέµου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης, λειτουργώντας ως ανεµοθραύστες. Κατάλληλα είδη µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως ανεµοθραύστες, εφόσον πληρούν ορισµένα χαρακτηριστικά, (ύψος δένδρου, αντοχή σε ανέµους, βαθύρριζα, πλούσια κόµη κλπ.) όπως η ερυθρελάτη, τα πεύκα, ο γαύρος, η δάφνη κλπ. (Ελευθεριάδης κ.α. 1999, 2003). Τα φυτά δρουν ως διαχωριστικοί τοίχοι απορροφώντας και µειώνοντας αισθητά το θόρυβο, βασική επιδίωξη για εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αειθαλείς καλλωπιστικοί θάµνοι όπως το βιβούρνο, οι πιστακιές, οι πικροδάφνες, µε πυκνή βλάστηση και ύψος 2 µέτρων µειώνουν αρκετά το θόρυβο όταν έχουν πλάτος τουλάχιστον 7 µέτρα. Εξασφαλίζουν τον οπτικό έλεγχο. Οι φυτικοί φράκτες µε θάµνους ή αναρριχώµενα µπορούν να αντικαταστήσουν τους φράκτες που κατασκευάζονται από διάφορα υλικά (κτιστοί, ξύλινοι, συρµάτινοι κλπ.) και σε συνδυασµό µε αισθητική αναβάθµιση των περιφράξεων. Είδη κατάλληλα για φράκτες και χαµηλές µπορντούρες είναι ο ευώνυµος, το πυξάρι, το κυδωνίαστρο, κλπ. (Ελευθεριάδης κ.α. 1999, 2003). Για οπτική αποµόνωση από ακαλαίσθητα εξωτερικά στοιχεία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δάφνες, δαφνοκέρασα, και πολλά από τα αναρριχώµενα είδη του Πίνακα 1 (κληµατίδες, αγιοκλήµατα, περιπλοκάδες). Σε περιπτώσεις µικρών και στενών χώρων, οι φυτεύσεις µπορούν να δώσουν την αίσθηση του βάθους, µε χρήση και γλαυκών χρωµάτων του φυλλώµατος αλλά κυρίως µε την κατά επίπεδα φύτευση. Αισθητικά χαρακτηριστικά φυτών Μορφή Τα φυτικά είδη απαντώνται σε πολλά σχήµατα ανάλογα της µορφής της κόµης τους. Τα σχήµατα των θάµνων φαίνεται να συνδέονται µε το έδαφος, ενώ τα σχήµατα των δένδρων συνδέονται µε τον ουρανό. Το σχήµα της κόµης µπορεί να είναι στρογγυλό - ωοειδές - οµπρελοειδές - ριπιδοειδές - πυραµιδοειδές - κιονοειδές. Η διάταξη των

8 κλάδων και η γωνία που σχηµατίζουν µε τον κορµό καθορίζουν µορφές κόµης όπως η κρεµοκλαδής (σηµύδα), ορθόκλαδη (κυπαρίσσι, λεύκη ορθόκλαδος), οριζοντιόκλαδη (κουκουναριά) κλπ. Μεγάλη σηµασία έχει η αντίθεση στις µορφές κόµης που παρουσιάζουν διάφορες φυτικές οµάδες φυσικά, ή µετά από τεχνητό χειρισµό της κόµης µε κλαδέµατα όπως ίταµος, πυξάρι κ.α. (Ελευθεριάδης κ.α. 1999, 2003). Γραµµή- Σχήµα Γεωµετρία φυτού Ένα άλλο κυρίαρχο στοιχείο του τοπίου αξιολογείται στα δένδρα, θάµνους µε τη γραµµή του κορµού (ευθυτενής, στρεβλή, µέτρια στρεβλή), το περίγραµµα της κόµης, την κυριαρχία των κλάδων κλπ. Η γεωµετρία της κόµης των δένδρων και των θάµνων επηρεάζουν τη χρήση του κάθε είδους. Λαµβάνοντας υπόψη την κωνική, πυραµιδοειδή, στρογγυλή ή οριζοντιόκλαδη κόµη κάθε φυτού το τοποθετούµε στο σωστό µέρος. Μέγεθος Ο αρχιτέκτονας τοπίου οφείλει να γνωρίζει τις διαστάσεις και το ύψος ωριµότητας των φυτών αποφεύγοντας έτσι ανεπιθύµητη ανάπτυξη και προβλήµατα χωρητικότητας και παρεµπόδισης της κίνησης (π.χ. πλατάνι πολύ µεγάλο µέγεθος, πυξάρι πολύ µικρό µέγεθος). Χρώµα Τα άνθη, οι καρποί, τα φύλλα, τα κλαδιά και ο φλοιός, αποτελούν πηγές χρώµατος που η κάθε µια επηρεάζεται από εποχιακές µεταβολές. Φυτικά είδη αξιολογούνται µε την εµφάνιση και το χρώµα των ανθέων, όπως κουτσουπιά, πασχαλιά, τα διάφορα είδη πεύκης, ιπποκαστανιά, αγριοκερασιά, δασική µηλιά, κολουτέα, κορονίλλα, κότινος. Οι αλλεργίες που προκαλούνται από διάφορα φυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τους συγκεκριµένους χώρους, και η χρήση τους θα πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά (ελιά, είδη λεύκης κ.α.). Η αισθητική αξία των καρπών διαφέρει από είδος σε είδος. Μερικοί καρποί είναι εντυπωσιακότεροι από τα άνθη, όπως στα είδη Pyracantha, Sorbus, Taxus, κλπ. Όταν οι καρποί παραµένουν στο φυτό από το οποίο τα φύλλα έχουν πέσει, τότε ο καρπός θεωρείται βασικό αισθητικό στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, όπως για παράδειγµα τα Sorbus sp., Crataegus sp., Cotoneaster sp. και Malus sp. (Ελευθεριάδης κ.α. 1999). Καρποφόρα φυτά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σηµεία όπου το πέσιµο του καρπού δε θα παρεµποδίζει την κίνηση ή παραµονή των εκπαιδευόµενων κοντά ή κάτω από αυτά. ε θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε φυτά µε δηλητηριώδεις καρπούς (µε χαρακτηριστικότερο αυτόν του ίταµου), σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των συγκεκριµένων φυτών. Ορισµένα είδη είναι εντυπωσιακά από τη χρωµατική εµφάνιση του φλοιού και των κλάδων (γλυστροκουµαριά, σηµύδα, κόκκινη κρανιά, κλπ). Η χρωµατική αυτή παρουσία τονιζόµενη µε διάφορα φυτικά πλαίσια µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης. Εντυπωσιακότερη πηγή χρωµάτων της βλάστησης αποτελεί το φύλλωµά της. Αντιθέσεις χρωµατικές στα δένδρα και στους θάµνους παρουσιάζονται στις διάφορες εποχές σε κωνοφόρα και πλατύφυλλα. Πιο εντυπωσιακές είναι οι αντιθέσεις στα φυλλοβόλα είδη µε το εαρινό - φθινοπωρινό τους χρώµα του φυλλώµατος, όπως υγράµβαρη, πλατάνια, σφένδαµοι, δρυς, οξιά (Ελευθεριάδης κ.α. 1999, 2003). Υφή Η υφή του φυτού εκφράζεται µεταξύ λεπτής, µέσης και τραχείας. Ένα φυλλοβόλο µπορεί να παρουσιάζει τραχεία υφή λόγω µεγάλων φύλλων ενώ κατά τη διάρκεια του

9 χειµώνα µε τα γυµνά κλαδιά λεπτή υφή (δρυς). Αντιθέσεις υφών επιτυγχάνονται µε είδη όπως τα Buxus sempervirens, Berberis sp., Medicago arborea, Myrtus communis, Phyllirea latifolia, Tamarix sp. (είδη µε λεπτή υφή), και Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Platanus orientalis, Quercus sp. (είδη µε τραχεία υφή). Άρωµα Η βλάστηση οφείλει να παρέχει εκτός από οπτική χαλάρωση και ξεκούραση, ευχάριστους ήχους και αρώµατα. ιάφορα φυτικά είδη µε χαρακτηριστικό άρωµα είναι η φλαµουριά, τα τριαντάφυλλα, το γιασεµί, το αγιόκληµα, κλπ. (Πάτλης και Σαρίκου 2000, Ελευθεριάδης κ.α. 2003). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία αγκαθιών σε πολλά ιδιαίτερα καλλωπιστικά είδη (πυράκανθος, κράταιγος, τριανταφυλλιά) περιορίζει τις δυνατότητες χρήσης τους, εκτός από θέσεις που δε θα ελλοχεύει κίνδυνος τραυµατισµών. Συµπεράσµατα Οι δυνατότητες επιλογής φυτών για χρήση σε αυλές και κήπους εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τον αρχιτέκτονα τοπίου είναι πολλαπλές, και µπορούν όλες οι σχεδιαστικές ανάγκες να καλυφθούν από αυτοφυή φυτικά είδη. Στην περιοχή της ράµας η πλούσια χλωρίδα των παρακείµενων οικοσυστηµάτων µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία λίστας επιλογής. Στη διαδικασία του σχεδιασµού και της επιλογής των φυτών θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι οικολογικές, λειτουργικές και αισθητικές ιδιότητες των φυτών προς χρήση. Βιβλιογραφία Αραµπατζής Θ., 1998 Θάµνοι και έντρα στην Ελλάδα. Οικολ. Κίν. ράµας ΤΕΙ Καβάλας, Τοµ.Ι, σελ Αραµπατζής Θ., 2001 Θάµνοι και έντρα στην Ελλάδα. Οικολ. Κίν. ράµας ΤΕΙ Καβάλας, Τοµ.ΙΙ, σελ Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χ., Ιδιότητες και χρήσεις των αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας στον αστικό σχεδιασµό. Πρακτικά Ελλ. Εταιρ. Επιστήµης οπωροκηπευτικών. ιήµερο ιεπιστηµονικό Συµπόσιο. «Αρχιτεκτονική Τοπίου & Αστικό Πράσινο», Θεσσαλονίκη, 6-7 Μαΐου 1998, σελ Εγνατία Οδός Α.Ε., Τεύχη δηµοπράτησης έργων πρασίνου και υδροσπορών τµήµατος Ηγουµενίτσας Κόµβος Σελλών. Θεσσαλονίκη. Ελευθεριάδης Α., Ζαλίδης Γ., Ντάφης Σ., Αξιολόγηση καταλληλότητας ελληνικών εδαφικών τύπων για παραγωγή δασικών ειδών. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Κηφισιά, Αθήνα, Σεπτεµβρίου Ελλ. Εδαφολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Σελ Ελευθεριάδης Ν., Θέµατα ασικής Αναψυχής και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. ΤΕΙ ράµας σελ Ελευθεριάδης Ν., Ελευθεριάδου Ε., Τζώρτζη Ν., Ελευθεριάδης Α., Επιλογή καλλωπιστικών ειδών για κήπους, πάρκα, και δενδροστοιχίες µε χρήση CD ROM. Πρακτικά Επιστηµονικού ιηµέρου, Θεσσαλονίκη Ιανουαρίου σελ Ελευθεριάδης Ν., Σαρίκου Σ., Ελευθεριάδης Α., Tα αυτοφυή φυτικά είδη στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Πρακτικά 11 ου Πανελληνίου ασολογικού Συνεδρίου,

10 Αρχαία Ολυµπία, 30/09-03/10/2003. Ελλ. ασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Σελ Ντάφης Σ., ασοκοµία Πόλεων. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη, σελ Οικονόµου Α., Τα φυτά και η συµβολή τους στην βελτίωση της ατµόσφαιρας των πόλεων. Πρακτικά Ελλ. Εταιρείας Επιστήµης οπωροκηπευτικών. ιήµερο ιεπιστηµονικό Συµπόσιο. «Αρχιτεκτονική Τοπίου & Αστικό Πράσινο», Θεσσαλονίκη, 6-7 Μαΐου 1998, σελ Πάτλης Ι., Σαρίκου Σ., Εγκυκλοπαίδεια Καλλωπιστικών Φυτών: Botanical Garden µε χρήση CD-ROM. Θεσσαλονίκη.

Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος. Κατάλογος Προϊόντων

Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος. Κατάλογος Προϊόντων Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος Κατάλογος Προϊόντων ΔΕΝΤΡΑ ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ (ACACIA CYANOPHYLLA) : ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝ. ΣΑΚ. ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝ.ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.22 ΑΛΜΥΡΙΚΙ (TAMARIX PARVIFLORA) : ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.22

Διαβάστε περισσότερα

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 5.3.2.2.3. Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ

ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ (O.T. 5, O.T. 11 και O.T. 16, O.T. 29) Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 5.3.2.2.1. Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρο 43 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 και Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1967 49 του 1987 44 του 1991 27(Ι) του 1999 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

Διαβάστε περισσότερα

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Τηλ.

Βλάστηση της Ελλάδας. Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών   Τηλ. Βλάστηση της Ελλάδας Καθηγητής Δημήτριος Χριστοδουλάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών E-mail: dkchrist@upatras.gr Τηλ.: 2610 997277 Χλωρίδα: Το σύνολο των φυτικών ειδών μιας περιοχής. Βλάστηση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ. Ειρήνη Βαλλιανάτου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ. Ειρήνη Βαλλιανάτου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2014» Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Δασαρχεία ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων. ΔΗΜΟΣΙΟ Έδρες τους

ΠΡΟΣ: Δασαρχεία ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων. ΔΗΜΟΣΙΟ Έδρες τους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 30/12/2015 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.:139342 ΠΡΟΣ: Δασαρχεία ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Β Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση Κωδικός Natura 2000: 8210 Περιγραφή. Ασβεστολιθικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται. Η έκδοση αρχίζει από το επόμενο πρώτο σαλόνι.

Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται. Η έκδοση αρχίζει από το επόμενο πρώτο σαλόνι. Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται. Η έκδοση αρχίζει από το επόμενο πρώτο σαλόνι. Δασικά και Αγροτικά Οικοσυστήματα, Σάμος Επιδιώκοντας να ανοίξουμε ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας, με την παρούσα έκδοση στοχεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας φυτών για το σχολικό κήπο

Πίνακας φυτών για το σχολικό κήπο Πίνακας φυτών για το σχολικό κήπο Παπαθανασίου Ελένη, Τεχνολόγος Γεωπόνος ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Τα φυτά ως ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Pendimethalin. Pendimethalin: 90% β/β min. Division, Hannibal, Η.Π.Α. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία

Pendimethalin. Pendimethalin: 90% β/β min. Division, Hannibal, Η.Π.Α. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 4 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 80275 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: BASF Ελλάς.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex»

Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» ράση C1 Προδιαγραφές εγκατάστασης επιφανειών παρακολούθησης ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 240/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.9.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1597/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Σεπτεµβρίου 2002 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας 1999/105/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ. Εισαγωγή

ΤΟ ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ. Εισαγωγή ΤΟ ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ Εισαγωγή Κάθε φορά που ανακοινώνεται μια πρόταση για την ίδρυση ενός Πάρκου και ιδιαίτερα με αντικείμενο αυτό της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ

Ε1 Συντεταγμένες (κέντρο επιφάνειας) ΕΓΣΑ x y / φ λ Έντυπο καταγραφής δεδομένων βλάστησης δειγματοληπτικών επιφανειών Συντάκτης Σπύρος Ντάφης, Πέτρος Κακούρος Τύπος οικοτόπου (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & «(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της περιοχής μελέτης και σχεδιασμός της δειγματοληψίας

Περιγραφή της περιοχής μελέτης και σχεδιασμός της δειγματοληψίας ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ειρήνη Βαλλιανάτου. Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ειρήνη Βαλλιανάτου. Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Ο αύλειος χώρος πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ 14PROC002145845 2014-07-04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ - (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΛΟΦΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011 2013 FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.Ο.Γ. - Π.Σ.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1006431 ΣΤΟΜΙΟ» Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «1006431 ΣΤΟΜΙΟ» Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση στην Ελλάδα Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ρ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Έρευνα για την προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων και παρόχθιων οικοσυστημάτων Παρόχθιες

Διαβάστε περισσότερα

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» «Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» Θέμις Νασοπούλου MSc Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων Λιτόχωρο 7-8/12/2013, «Ελληνο- Γερμανικό Φόρουμ Ορεινής Πεζοπορίας» www.olympusfd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ Π. 1, και ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2 1 δάσκαλος, οικονομολόγος, Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης 2 γεωπόνος Γ.Π.Α., 30 ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NURSERIES S.A.

GREEK NURSERIES S.A. GREEK NURSERIES S.A. OLYMPIADA, CHALKIDIKI TREES Acacia Cyanophylla Ακακία Κυανόφυλλη Acacia Dealbata Ακακία Μιμόζα Acer negundo Σφενδάμι Acer pseudoplatanus Ψευδοπλάτανος Albizia Julibrissin Ακακία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 04-08-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. πρωτ: 5686 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θ. Κ. Τσιτσώνη 1, Θ. Α. Σαμαρά 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,.

Διαβάστε περισσότερα

140. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 141. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ

140. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 141. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 140. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 141. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 141.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί (α) (β) (γ) (δ) (ε) Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει: - τις επενδύσεις πρανών με φυτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πεύκος. brevifolia. Όνομα κοινό: Κέδρος Όνομα επιστημονικό: Cedrus

Πεύκος. brevifolia. Όνομα κοινό: Κέδρος Όνομα επιστημονικό: Cedrus Όνομα κοινό: Πεύκος Όνομα επιστημονικό: Pinus brutia Βιότοπος: Φυτρώνει στα βουνά και στη πεδιάδα. Αυτοφυές και καλλιεργούμενο: Φυτρώνει από μόνο του ή το φυτεύουν οι άνθρωποι. Περίοδος άνθισης: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δήμος Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ K.A. 35-7326.009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη "Φυτεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη

Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη Οικότοπος της βαλανιδιάς και κτηνοτροφία στα Ακαρνανικά όρη Π.Δ. Πλατής Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e-mail: pplatis@fri.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής

Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Στρατώνι Χαλκιδικής Ιανουάριος 2015 Η προμελέτη αυτή συντάχτηκε μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και Σταθεροποίηση ιαταραγµένων Εδαφών σε Πρανή ηµοσίων Έργων µε Σπορές

Αποκατάσταση και Σταθεροποίηση ιαταραγµένων Εδαφών σε Πρανή ηµοσίων Έργων µε Σπορές Αποκατάσταση και Σταθεροποίηση ιαταραγµένων Εδαφών σε Πρανή ηµοσίων Έργων µε Σπορές Public Works Slopes Landscape Restoration and Sabilisation with Seedings ΒΑΛΙΑΝΤΖΑ, E. Πολιτικός Μηχανικός ΜSc. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719 ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

νέα παραγώμενα ειδη αγρωστώδη CLAS- SICS ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΩ- ΣΤΩΔΗ

νέα παραγώμενα ειδη αγρωστώδη CLAS- SICS ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΩ- ΣΤΩΔΗ ΝΕΑ ΕΙΔΗ νέα παραγώμενα ειδη CLAS- SICS ΑΓΡΩ- ΣΤΩΔΗ αγρωστώδη ΒΕΣΤΡΙΤΖΙΑ Westrigia fruticosa ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ Grevillea tamboritha ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ grevillea juniperina ΓΚΡΕΒΙΕΛΑ Grevillea juniperina ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΛΟΑΣΗ / ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΔΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΑΝΑΧΛΟΑΣΗ / ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΔΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΧΛΟΑΣΗ / ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΔΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έκταση της διαταραγμένης περιοχής= 330 εκτάρια (ή 3,3 km²) Ολόκληρη η έκταση είναι κρατικό δάσος, και εμπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης Η οδός Πανεπιστημίου και οι άλλοι κύριοι δρόμοι της περιοχής παρέμβασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

MAIX, Χανιά, 6 Οκτωβρίου 2015

MAIX, Χανιά, 6 Οκτωβρίου 2015 Είδη της Κρητικής χλωρίδας που επιλέχθηκαν για το ECOPLANTMED η συμβολή της Τράπεζας Σπόρων του ΜΑΙΧ στη διατήρηση και αξιοποίηση της Κρητικής χλωρίδας Το έργο ECOPLANTMED: Οικολογική χρήση ιθαγενών φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002610131 2015-03-03

15REQ002610131 2015-03-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έργο: «Προµήθεια φυτικού υλικού (βολβοί, εποχιακά ανθόφυτα, πολυετή ανθόφυτα, θάµνοι, δένδρα)» Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΟΡ1Υ-Χ38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 08 Νοεµβρίου 2013 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΟΡ1Υ-Χ38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 08 Νοεµβρίου 2013 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 08 Νοεµβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:20830 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. /νση : Τέρµα Οµόνοιας Ταχ. Κώδικας : 62125 Πληροφορίες. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1. Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού Σχεδίου της ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της δράσης Α1 του προγράμματος:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δράση Α.1. Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού Σχεδίου της ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της δράσης Α1 του προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE10NAT/GR/000637 ANDROSSPA - MANAGEMENT OF THE SPA SITE OF ANDROS ISLAND TO ACHIEVE A FAVOURABLE CONSERVATION STATUS FOR ITS PRIORITY SPECIES ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δράση Α.1 Αναφορά ως μέρος του Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΡΙΤΟΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ Η ανάπλαση του Πάρκου Κροκίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Ν. ΤΖΩΡΤΖΗ ρ Αρχιτέκτων Τοπίου, Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ α/α Είδος Μέγεθος Παρατηρήσεις-Μέτρα Ποσότητα Εκτιμώμενη Τιμή (Ευρώ) Συνολική Τιμή 1 Populus alba (Λεύκα η αργυρόφυλλη) μεγάλο Κακή σταθερότητα/επικίνδυνο/υλοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα

Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ανάλυση της δομής και της ποικιλότητας των εδαφικών κολεοπτέρων (οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε ορεινά οικοσυστήματα Ι. Αναστασίου, Χ. Γεωργιάδης & Α. Λεγάκις Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Αγίου Δημητρίου 3 Μεταμόρφωση Αττικής ΤK 14451 Τηλ : 210 2821418, fax : 210 2821539 email : info@kipoanalysis.gr url : www.kipoanalysis.gr ΚηποAnalysis

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι.

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα - Ιανουάριος 2016 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ICP Forests (Πρόγραμμα FutMon) Δράση: Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των δασών της χώρας μας (Level I plots)

ICP Forests (Πρόγραμμα FutMon) Δράση: Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των δασών της χώρας μας (Level I plots) ICP Forests (Πρόγραμμα FutMon) Δράση: Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των δασών της χώρας μας (Level I plots) Παρατήρηση της κατάστασης της κόμης των δέντρων (Crown Condition Assessment) Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 01 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 01 / 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 01 / 2013 Έργο: «Προµήθεια γκαζόν ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την µελέτη αυτή προβλέπετε να γίνει προµήθεια σπόρων γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Phytophthora ramorum: ένα αναδυόμενο παθογόνο δασικών και καλλωπιστικών φυτών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική

Phytophthora ramorum: ένα αναδυόμενο παθογόνο δασικών και καλλωπιστικών φυτών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική Phytophthora ramorum: ένα αναδυόμενο παθογόνο δασικών και καλλωπιστικών φυτών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική Παναγιώτης Τσόπελας ΕΛ.Γ.Ο.- Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Sudden oak death -

Διαβάστε περισσότερα

Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ Σιήια Δπζζηήιδξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ Δνβαζηήνζμ Ακεμημιίαξ ηαζ Ανπζηεηημκζηήξ ημπίμο

Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ Σιήια Δπζζηήιδξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ Δνβαζηήνζμ Ακεμημιίαξ ηαζ Ανπζηεηημκζηήξ ημπίμο Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ Σιήια Δπζζηήιδξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ Δνβαζηήνζμ Ακεμημιίαξ ηαζ Ανπζηεηημκζηήξ ημπίμο «Αξιολόγηζη ηηρ ανάπηςξηρ ηων αςηοθςών Hyssopusofficinalis, Limoniastrum monopetalum & Salvia

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και κήπος

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και κήπος COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και κήπος 1. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Τα κτίρια είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές.

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ Βιολόγοι, Υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης

Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης Μελέτη της παρελθούσας και μελλοντικής δυναμικής της βλάστησης στην περιοχή μελέτης Οι ζώνες βλάστησης των νησιών του Β. Αιγαίου Τα φυτά, προκειμένου να πετύχουν τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value»

«Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value» GREECE - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013 «Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value» Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Stomp Aqua 455 CS. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

Stomp Aqua 455 CS. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) Stomp Aqua 455 CS Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7930/4-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΙΕΣ Ως µελισσοκοµικό φυτό ορίζεται το φυτό που παρέχει τροφή στη µέλισσα. Αυτή η τροφή µπορεί να είναι νέκταρ, µελιτώµατα ή γύρη, ενώ υπάρχουν και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συστάσεων για την προσαρμογή της βλάστησης στις κλιματικές αλλαγές σε περιφερειακό επίπεδο

Οδηγός συστάσεων για την προσαρμογή της βλάστησης στις κλιματικές αλλαγές σε περιφερειακό επίπεδο Οδηγός συστάσεων για την προσαρμογή της βλάστησης στις κλιματικές αλλαγές σε περιφερειακό επίπεδο Εισαγωγή Τα δασικά οικοσυστήματα των μεγάλων και μικρών νησιών του Βορείου Αιγαίου αποτελούν πνεύμονα ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ VII. SPERMATOPHYTA Φυτά που σχηµατίζουν σπέρµατα (πολυκύταρες δοµές)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ VII. SPERMATOPHYTA Φυτά που σχηµατίζουν σπέρµατα (πολυκύταρες δοµές) ΑΘΡΟΙΣΜΑ VII. SPERMATOPHYTA Φυτά που σχηµατίζουν σπέρµατα (πολυκύταρες δοµές) SPERMATOPHYTA Yποάθροισµα I. Coniferophytina Yποάθροισµα II. Cycadophytina Yποάθροισµα III. Magnoliophytina Γ Υ Μ Ν Ο Σ Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δένδρα. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ σελ. 1 / 24

Δένδρα. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ σελ. 1 / 24 Δένδρα 1 Ακακία αισχηντιλή (Μιμόζα Νικαίας) Κατηγορία Κατηγορία Δ1 Κατηγορία Δ2 Κατηγορία Δ3 Κατηγορία Δ4 ΤΙΜΗ 3,30 5,80 12,40 28,80 ΜΕΤΡΟ Σ ΚΟΡΜΟ Υ Acacia dealbata 2 0,80-1,00 3 1,00-1,20 7 1,25-1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΑ ΙΘΑΓΕΝΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μπενάκη-Χατζησπάσου Μαρία Γεωπόνος ΓΠΑ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ιωάννης Ισπικούδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μπενάκη-Χατζησπάσου Μαρία Γεωπόνος ΓΠΑ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ιωάννης Ισπικούδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ Η συμβολή της τεχνικής Xeriscape στο σχεδιασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Cupressus sempervirens «Swane s Gold» Κυπαρίσσι αειθαλές Φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα.

Cupressus sempervirens «Swane s Gold» Κυπαρίσσι αειθαλές Φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα. Cupressus sempervirens 31 Cupressus sempervirens «Swane s Gold» Κυπαρίσσι αειθαλές Φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα. 10 ì. -25 C Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές Ιθαγενές είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Πειραιάς, 1/9/2010. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Αρ. Πρωτ.:. Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : Ευθ. Κοκµοτός, ασολόγος Βασ. Κόντου, M.Sc. ασολόγος

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : Ευθ. Κοκµοτός, ασολόγος Βασ. Κόντου, M.Sc. ασολόγος ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : Ευθ. Κοκµοτός, ασολόγος Βασ. Κόντου, M.Sc. ασολόγος ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. Ιστορικό της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Θ Ε Μ Α : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θ Ε Μ Α : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα.

εικ 1. Ενδεικτικές μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις διαμόρφωσης όγκων με πολλαπλά σπασίματα. Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΑ 10 / 11 Παραγωγή βιομάζας και τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέντρων και δυνατότητες για ενεργειακή και χημική αξιοποίηση: μια σταθερή και ασφαλής επένδυση Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υποκλάση 5: Rosidae Περιλαμβάνει 116 οικογζνειεσ και περιςςότερα από 60.000 είδη αγγειοςπζρμων. Είναι η μεγαλφτερη υποκλάςη ςε αριθμό οικογενειών και περίπου ίςου μεγζθουσ με την Υποκλάςη Asteridae ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ (οι Εθνικοί ρυµοί) Στόχοι της δραστηριότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΜΑΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :15 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α : 35-6692.001 35-6692.006 35-6693.001 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα και Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Ανατομικές Μορφολογικές προσαρμογές των φυτών στο Μεσογειακό περιβάλλον

Βιοποικιλότητα και Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Ανατομικές Μορφολογικές προσαρμογές των φυτών στο Μεσογειακό περιβάλλον Βιοποικιλότητα και Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Οικοσυστημάτων Ανατομικές Μορφολογικές προσαρμογές των φυτών στο Μεσογειακό περιβάλλον Το Μεσογειακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από : Παρατεταμένες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 ο ημοτικό 7 ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Νικόλαος Μ. Γεωργιάδης (Δρ. Δασολογίας) Παντελής Χ. Δοπτόγλου (Τεχνολόγος Γεωπονίας) Γιώργος Α. Ρωμανός (Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ Δεκέμβριος 2015 Μέρος Α Αλπικοί και υπαλπικοί ερεικώνες Κωδικός Natura 2000: 4060 Περιγραφή Μικροί, χαμηλοί ή ανορθωμένοι

Διαβάστε περισσότερα