Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.3 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους"

Transcript

1 Παράρτημα Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους

2 Σελίδα 2 από 80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Γενικά Δεδομένα και Πληροφορίες 5 2 Μεθοδολογία Κριτήρια Επιλογής Θέσεων Δειγματοληψίας Καθορισμός των Φυσικών και των Χημικών Ιδιοτήτων των Εδαφικών Δειγμάτων Διαδικασία χαρτογράφησης εδάφους με χρήση GIS 16 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα Ανάλυσης Έρευνας Πεδίου Δείγμα εδάφους S1 E (X.Θ. 3.3) Δείγμα εδάφους S2 E (X.Θ. 18) Δείγμα εδάφους S3 E (X.Θ. 57) Δείγμα εδάφους S4 E (X.Θ. 78) Δείγμα εδάφους S5 E (X.Θ. 87) Long. N , Lat. E Δείγμα εδάφους S6 - E (X.Θ. 99.8) Δείγμα εδάφους S7 E (X.Θ.104.2) Δείγμα εδάφους S8 E (X.Θ ) Δείγμα S9 E (X.Θ. 154) Δείγμα εδάφους S10 E (X.Θ. 180) Δείγμα εδάφους S11 E (X.Θ. 270) Δείγμα εδάφους S12 E (X.Θ ) Δείγμα εδάφους S1 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S2 1,4 km νότια της Χ.Θ Δείγμα εδάφους S3 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S4 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S5 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S6 Χ.Θ Δείγμα εδάφους S7 X.Θ Δείγμα εδάφους S8 Χ.Θ Δείγμα εδάφους S9 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S10 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S11 Χ.Θ Αποτελέσματα Εργαστηριακής Ανάλυσης των Εδαφικών Δειγμάτων Χαρτογραφημένες κλάσεις εδάφους Fluvisols Cambisols Leptosols Luvisols Vertisols Τύποι και Ποιότητα του κατά μήκος της Όδευσης του Αγωγού 62

3 Σελίδα 3 από Περιοχές με Δυνητική Μόλυνση Νιτρικά Άλατα Βαρέα Μέταλλα 79 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3-1 Πιθανές Υψηλές Συγκεντρώσεις Νιτρικών Αλάτων κατά μήκος της Όδευσης του Αγωγού 79 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2-1 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Ανατολικό Τμήμα) Χ.Θ Σχήμα 2-2 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Δυτικό Τμήμα) Χ.Θ ,2 8 Σχήμα 2-3 Συλλογή Εδαφικού Δείγματος 14 Σχήμα 3-1 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 E 17 Σχήμα 3-2 Εδάφη που δεν αποστραγγίζουν καλά 18 Σχήμα 3-3 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 - E 19 Σχήμα 3-4 Η θέση της δειγματοληψίας του εδάφους 20 Σχήμα 3-5 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 - E 21 Σχήμα 3-6 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl (όξινο έδαφος) 22 Σχήμα 3-7 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 E 23 Σχήμα 3-8 Τα πηλώδη εδάφη του τμήματος 23 Σχήμα 3-9 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 E 24 Σχήμα 3-10 Συγκρίματα σιδήρου (χρώμα κίτρινο πορτοκαλί) 25 Σχήμα 3-11 Καθορισμός υφής εδάφους 25 Σχήμα 3-12 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 E 26 Σχήμα 3-13 Εδαφικό Δείγμα Χιονορέματος (S6 E) 27 Σχήμα 3-14 Χρωματικός Προσδιορισμός του εδάφους στο Χιονόρεμα (S6 E) 27 Σχήμα 3-15 Θέση εδαφικής δειγματοληψίας S7 E 28 Σχήμα 3-16 Εδαφικό Δείγμα Ασπροποτάμου (S7 E) 29 Σχήμα 3-17 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος Ασπροποτάμου 29 Σχήμα 3-18 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 - E 30 Σχήμα 3-19 Εδαφικό δείγμα στον ποταμό Κόσυνθο 31 Σχήμα 3-20 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος του Κόσυνθου 31 Σχήμα 3-21 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 - E 32 Σχήμα 3-22 Εδαφικό δείγμα Νέστου 33 Σχήμα 3-23 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος Νέστου 33 Σχήμα 3-24 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 - E 34 Σχήμα 3-25 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στην Καβάλα 35 Σχήμα 3-26 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 - E 36 Σχήμα 3-27 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος στη θέση των Σερρών 36 Σχήμα 3-28 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S12 - E 37 Σχήμα 3-29 Έλεγχος οξύτητας του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία 38 Σχήμα 3-30 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία 38 Σχήμα 3-31 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 39 Σχήμα 3-32 Υφή εδάφους 40 Σχήμα 3-33 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 41

4 Σελίδα 4 από 80 Σχήμα 3-34 Ο ισχυρός αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl 41 Σχήμα 3-35 Συγκρίματα σιδήρου (πορτοκαλί χρώμα) 42 Σχήμα 3-36 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 43 Σχήμα 3-37 Υφή εδάφους στο δείγμα S3 43 Σχήμα 3-38 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 44 Σχήμα 3-39 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl (όξινο έδαφος) 45 Σχήμα 3-40 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 46 Σχήμα 3-41 Προσδιορισμός της υφής εδάφους 46 Σχήμα 3-42 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 47 Σχήμα 3-43 Διαδικασία δειγματοληψίας εδάφους με δειγματολήπτη πυρήνα 48 Σχήμα 3-44 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 49 Σχήμα 3-45 Καθορισμός υφής εδάφους 49 Σχήμα 3-46 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 50 Σχήμα 3-47 Σημείο δειγματοληψίας εδάφους 51 Σχήμα 3-48 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 52 Σχήμα 3-49 Εδαφικό προφίλ 53 Σχήμα 3-50 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 54 Σχήμα 3-51 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl 54 Σχήμα 3-52 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 55 Σχήμα 3-53 Καθορισμός υφής εδάφους 56 Σχήμα 3-54 Πολύ ασθενής αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl 56

5 Σελίδα 5 από 80 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Δεδομένα και Πληροφορίες Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της μελέτης εδάφους, της χαρτογράφησης εδάφους και της μελέτης ταξινόμησης, την αναγνώριση και την περιγραφή των χρήσεων γης και τα χαρακτηριστικά κάλυψης κατά μήκος της ζώνης εργασίας του αγωγού TAP στην Ελλάδα. 2 Μεθοδολογία Η μελέτη πεδίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011, για το δυτικό τμήμα (Χ.Θ ) και τον Νοέμβριο του 2012, για το ανατολικό τμήμα (Χ.Θ ) κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα με βασικό στόχο τον καθορισμό των διαφορετικών εδαφών που συναντώνται εντός της ζώνης 500 μέτρων κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Οι μελέτες ποιότητας εδάφους είχαν τους ακόλουθους στόχους: Παροχή ολοκληρωμένων δεδομένων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της Ποιότητας στην όδευση του αγωγού TAP. Αναγνώριση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της όδευσης του αγωγού TAP μέσα από αγροτικές καλλιέργειες, και αντιστρόφως. Αξιολόγηση των σχετικών και πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες που σχετίζονται με τον αγωγό. Αξιολόγηση των πιθανώς μολυσμένων εδαφών κατά μήκος της όδευσης του αγωγού καθώς επίσης και στις θέσεις των σταθμών συμπίεσης. Κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, το έδαφος στην περιοχή μελέτης εξετάστηκε όσον αφορά τις παραμέτρους ευφορίας, συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους σε αρκετές τοποθεσίες, για ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του εδαφικού

6 Σελίδα 6 από 80 τύπου, όπως ανάλυση μεγέθους σωματιδίων, ολικός οργανικός άνθρακας, μακρο και μικροθρεπτικά στοιχεία. 2.1 Κριτήρια Επιλογής Θέσεων Δειγματοληψίας Κατά τη μελέτη πεδίου συλλέχθηκαν δείγματα εδάφους από 23 προφίλ εδάφους με μέγιστο βάθος 1 m. Οι θέσεις δειγματοληψίας εδάφους επιλέχτηκαν ώστε να χαρακτηρίζουν τις τυπικές συνθήκες κατά μήκος της όδευσης του Διαδριατικού αγωγού και των σχεδιαζόμενων υπέργειων κατασκευών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Γεωλογικά δεδομένα Βιοκλιματικές ζώνες Ατμοσφαιρική Kατακρήμνιση Bλάστηση Χρήσεις γης Παρατηρημένες ενδείξεις διατάραξης και ρύπανσης Προτεινόμενες θέσεις των σταθμών συμπίεσης και Πλημμυρικές κοίτες Οι θέσεις όπου έγινε δειγματοληψία απεικονίζονται στα σχήματα Σχήμα 2-1και Σχήμα 2-2.

7 Σελίδα 7 από 80 Έργου Σχήμα 2-1 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Ανατολικό Τμήμα) Χ.Θ Πηγή : Exergia και ΕΛΚΕΘΕ (2012)

8 Σελίδα 8 από 80 Σχήμα 2-2 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Δυτικό Τμήμα) Χ.Θ ,2 Πηγή: ERM (2011) Συγκεκριμένα, οι παράμετροι για κάθε θέση δειγματοληψίας εδάφους είναι οι παρακάτω: Θέση δειγματοληψίας S1 - E (~ Χ.Θ. 3.3, Long. N , Lat. E ) Γεωργικά εδάφη. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Επίσης, αυτή είναι η προκαθορισμένη θέση του Σταθμού Συμπίεσης GCS00. Θέση δειγματοληψίας S2 E (~Χ.Θ. 18, Long. N , Lat. E ,) Γεωργικά εδάφη και βοσκότοποι. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ημι-ξηρού βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Τα ορυχεία / λατομεία βρίσκονται ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά αυτού του τμήματος.

9 Σελίδα 9 από 80 Θέση δειγματοληψίας S3 E (~Χ.Θ. 57, Long. N , Lat. E ) Εδάφη που προέρχονται από δάση. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους κυμαίνεται από μέτριος έως πολύ υψηλός. Σε αυτό το τμήμα παρατηρείται ελεγχόμενη βόσκηση. Θέση δειγματοληψίας S4 E (~Χ.Θ. 78, Long. N , Lat. E ,) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από ποτάμια ιζήματα αλλουβιακής προέλευσης. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας S5 E (~Χ.Θ. 87, Long. N , Lat. E ) Γεωργικά εδάφη. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Βορειοδυτικά αυτού του τμήματος βρίσκεται εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Θέση δειγματοληψίας S6 E (~Χ.Θ. 99.8, Long. N , Lat. E ,) Το εδαφικό δείγμα όσον αφορά στην ταξινόμησή του, ανήκει στα εδάφη με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols. Συλλέχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, κατάντη του βιολογικού καθαρισμού και κάποιων σφαγείων, όπου και παρατηρήθηκε μικρή καλλιεργητική δραστηριότητα. Το εν λόγω δείγμα είναι πλούσιο σε οργανικά υλικά και χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα. Θέση δειγματοληψίας S7 - E (~Χ.Θ , Long. N , Lat. E ) Στο σημείο της δειγματοληψίας παρατηρήθηκαν κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές δραστηριότητες. Το εδαφικό δείγμα του Ασπροποτάμου παρουσίασε μέτρια αποστράγγιση και ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols.

10 Σελίδα 10 από 80 Θέση δειγματοληψίας S8 E (~Χ.Θ , Long. N , Lat. E ) Το εδαφικό δείγμα παρουσιάζει χαλαρή συνεκτικότητα, μέτρια αποστράγγιση και εντοπίζεται σε μια περιοχή που δέχεται έντονες αστικές επιβαρύνσεις (λύματα). Σύμφωνα με το εδαφολογικό σύστημα ταξινόμησης FAO, ο τύπος εδάφους ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης. Θέση δειγματοληψίας S9 E (~Χ.Θ. 154, Long. N , Lat. E ) Το εδαφικό δείγμα του Νέστου ποταμού συλλέχθηκε από την ευρύτερη περιοχή, στην οποία εντοπίστηκαν καλλιέργειες και οικισμοί. Το έδαφος δεν έχει καμία συνεκτικότητα, έχει καλή αποστράγγιση και είναι αμμώδες. Ο τύπος εδαφών της ευρύτερης περιοχής ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες. Θέση δειγματοληψίας S10 E (~Χ.Θ. 180, Long. N , Lat. E ) Στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας παρατηρήθηκαν καλλιέργειες και το έδαφός του χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, χαμηλή συνεκτικότητα. Aνήκει στα εδάφη με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και ορφανά μεσογειακά. Θέση δειγματοληψίας S11 E (~Χ.Θ. 270, Long. N , Lat. E ) Tο εδαφικό δείγμα στις Σέρρες χαρακτηρίζεται από μέτρια αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και την παρουσία αμμώδους αργίλου. Όσον αφορά στην εδαφολογική ταξινόμηση του δείγματος, ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης. Θέση δειγματοληψίας S12 E (~Χ.Θ , Long. N , Lat. E ) Στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Μεσημβρίας, η έκταση είναι πεδινή και πρόσφατα καλλιεργημένη. Στο δείγμα εδάφους υπάρχουν έντονες ενδείξεις αμμώδους αργίλου, είναι μέτρια αποστραγγιζόμενο, με μέτρια έως καλή δομή. Η κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου εδάφους σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης FAO είναι αλλουβιακά αποθέματα με ανάμιξη με Regosols.

11 Σελίδα 11 από 80 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 (~Χ.Θ. 362, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από λιμναία και ποτάμια ιζήματα αλλουβιακής προέλευσης. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ημι-ξηρού βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 (~Χ.Θ. 395, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από ιζήματα της αποστραγγισμένης «λίμνης των Γιαννιτσών». Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ημι-ξηρού βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 (~ Χ.Θ. 424, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι το μητρικό υλικό. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 χλστ mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν δάση βελανιδιάς, βοσκότοποι και καλλιέργειες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 (~Χ.Θ. 434, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθο (μητρικό υλικό) και ηφαιστειακά ιζήματα. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 1000 έως 1600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν δάση οξιάς (Fagus spp) και ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είναι πολύ υψηλός. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 (~Χ.Θ. 450, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι το μητρικό υλικό. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν βοσκότοποι και καλλιέργειες.

12 Σελίδα 12 από 80 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 (~Χ.Θ. 460, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από λιμναία και ποτάμια ιζήματα αλλουβιακής προέλευσης. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 (~Χ.Θ. 472, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που ανήκουν στην «πεδιάδα της Πτολεμαΐδας» και έχουν διαμορφωθεί από κροκαλοπαγές μητρικό υλικό. Σε αυτή την πεδιάδα υπάρχουν ορυχεία λιγνίτη και ο κίνδυνος μόλυνσης από βαρέα μέταλλα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 (~Χ.Θ. 492, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από όξινα πυριγενή και μεταμορφικά πετρώματα (μητρικό υλικό). Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 1000 έως 1600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν δάση κωνοφόρων (Pinus nigra) και ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είναι πολύ υψηλός. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 (~Χ.Θ. 501, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από ποτάμια ιζήματα. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν βοσκότοποι και καλλιέργειες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 (~Χ.Θ. 533, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από Τριτογενή ιζήματα. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν βοσκότοποι και καλλιέργειες.

13 Σελίδα 13 από 80 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 (~Χ.Θ. 542, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Τα μητρικά υλικά είναι το αλλούβιο και οι αναβαθμίδες του Ολόκαινου. Κοντά στην Ιεροπηγή υπάρχουν ενεργά ορυχεία σιδηρονικελίου και ο κίνδυνος μόλυνσης από βαρέα μέταλλα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος της του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες και φιλοξενεί καλλιέργειες, βοσκότοπους και δάση βελανιδιάς. 2.2 Καθορισμός των Φυσικών και των Χημικών Ιδιοτήτων των Εδαφικών Δειγμάτων Η συλλογή των δειγμάτων εδάφους έγινε με χρήση ενός δειγματολήπτη πυρήνα χειρός (βλέπε Σχήμα 2-3). Κατά τη μελέτη πεδίου, εξετάστηκαν 23 εδαφικά δείγματα για τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε βάθος περίπου 30 cm: Υφή εδάφους, Οξύτητα (χημική αντίδραση αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl), Αποστράγγιση εδάφους, και Δομή εδάφους Οι παρατηρήσεις των 23 αυτών δειγμάτων δίνονται στην Ενότητα 3.1.

14 Σελίδα 14 από 80 Σχήμα 2-3 Συλλογή Εδαφικού Δείγματος Πηγή: EXERGIA (2012) και ΕΛΚΕΘΕ (2012) Επιπλέον, συλλέχθηκαν 12 εδαφικά δείγματα για τον καθορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους με εργαστηριακή ανάλυση (εργαστήρια Agrolab S.A., ΕΛKΕΘΕ και Andreou A. Labs S.A.) τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Ενότητα Αυτά τα δείγματα προέρχονται από τις παρακάτω θέσεις: 1. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 E (βάθος 0 25 cm), 2. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 E (βάθος 0 25 cm), 3. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 E (βάθος 0 30 cm), 4. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 E (βάθος 0 30 cm), 5. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 E (βάθος 0 30 cm), 6. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 E (βάθος 0 30 cm), 7. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 E (βάθος 0 30 cm), 8. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 E (βάθος 0 30 cm), 9. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S12 E (βάθος 0 30 cm), 10. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 (βάθος 0 25 cm),

15 Σελίδα 15 από Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 (βάθος 0 25 cm) και 12. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 (βάθος 0 25 cm). Στη θέση δειγματοληψίας S1 E (Χ.Θ. 3.3), υπάρχουν γεωργικά εδάφη και επίσης η θέση αυτή είναι η προκαθορισμένη τοποθεσία για το Σταθμό Συμπίεσης GCS00. Στη θέση δειγματοληψίας S3 E (Χ.Θ. 57), υπάρχουν δασικά εδάφη και ελεγχόμενοι βοσκότοποι. Επίσης σε αυτό το τμήμα, είναι πολύ συχνή η διαφορετική οξύτητα του εδάφους. Στις θέσεις εδαφικής δειγματοληψίας S6 E (Χ.Θ. 99.8), S7 E (Χ.Θ ), S8 E (Χ.Θ ), S9 E (Χ.Θ. 154), S10 E (Χ.Θ. 180), S11 E (Χ.Θ. 270) και S12 E (Χ.Θ ) ο κύριος σκοπός ήταν η συλλογή και η ανάλυση μιας σειράς περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του εδάφους κοντά σε διαφορετικά υδάτινα σώματα που θα διασχίσει ο αγωγός. Το προφίλ εδάφους από την τοποθεσία δειγματοληψίας εδάφους S2 (1.4 km νότια της Χ.Θ. 395) επιλέχθηκε επειδή εκεί υπάρχουν γεωργικά εδάφη που προέρχονται τα ιζήματα της αποστραγγισμένης «λίμνης των Γιαννιτσών». Επίσης, αυτή η περιοχή πλημμυρίζει κατά περιόδους. Το προφίλ εδάφους από την τοποθεσία δειγματοληψίας S7 (Χ.Θ. 471,8) επιλέχθηκε επειδή στην «πεδιάδα Πτολεμαΐδας» υπάρχουν ενεργά ορυχεία λιγνίτη και υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις μολυσματικών στοιχείων στο έδαφος αυτού του τμήματος. Στην τοποθεσία δειγματοληψίας S11 (400 m ανατολικά της Χ.Θ.542,6)_υπάρχουν γεωργικά εδάφη. Επιπλέον, αυτή η τοποθεσία, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Ιεροπηγής, είναι πιθανό να έχει υψηλές συγκεντρώσεις μολυσματικών στοιχείων στο έδαφος αυτού του τμήματος, εξαιτίας των ενεργών ορυχείων σιδηρονικελίου. Η εργαστηριακή ανάλυση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των παρακάτω: υφή εδάφους, ph, ηλεκτρική αγωγιμότητα, οργανικές ύλες, ανθρακικά άλατα, ανταλλάξιμα κατιόντα (K +, Na +, Ca 2+, Mg 2+ ) και των διαθέσιμων μορφών Zn, Fe, Mn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd.

16 Σελίδα 16 από Διαδικασία χαρτογράφησης εδάφους με χρήση GIS Τα εδάφη έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης εδαφών της Παγκόσμιας Βάσης Αναφοράς για εδαφικούς πόρους (FAO, 2006) και στη συνέχεια, έχουν χαρτογραφηθεί κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης πεδίου.

17 Σελίδα 17 από 80 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Αποτελέσματα Ανάλυσης Έρευνας Πεδίου Δείγμα εδάφους S1 E (X.Θ. 3.3) Long. N , Lat. E , Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες αλφάλφα (Σχήμα 3-1) καθώς και άλλες σημαντικές καλλιέργειες (βαμβάκι, καλαμπόκι). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Οι ανώτεροι ορίζοντες του εδάφους είναι πηλώδεις ενώ οι κατώτεροι αργιλώδεις. Δεν παρατηρήθηκε καθόλου αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους σε βάθος 0-25 cm. με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν όξινα εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα δεν αποστραγγίζει καλά (Σχήμα 3-2), ενώ η δομή του είναι ισχυρή. Σχήμα 3-1 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 E Πηγή: EXERGIA (2012)

18 Σελίδα 18 από 80 Σχήμα 3-2 Εδάφη που δεν αποστραγγίζουν καλά Πηγή: EXERGIA (2012) Δείγμα εδάφους S2 E (X.Θ. 18) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα οι καλλιέργειες κυριαρχούνται από σιτηρά και άλλες μικρότερες καλλιέργειες. Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Ο ανώτερος ορίζοντας (0-25 cm) του εδάφους είναι πηλώδης. Παρατηρήθηκε ελάχιστος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι μέτρια.

19 Σελίδα 19 από 80 Σχήμα 3-3 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 - E Πηγή: EXERGIA (2012)

20 Σελίδα 20 από 80 Σχήμα 3-4 Η θέση της δειγματοληψίας του εδάφους Πηγή: EXERGIA (2012) Δείγμα εδάφους S3 E (X.Θ. 57) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν δασικά εδάφη (Σχήμα 3-5). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη. Δεν παρατηρήθηκε καθόλου αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν όξινα εδάφη σε αυτό το τμήμα (Σχήμα 3-6). Εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα οργανικής ύλης στον ορίζοντα της επιφάνειας. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι μέτρια έως αδύναμη.

21 Σελίδα 21 από 80 Σχήμα 3-5 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 - E Πηγή: EXERGIA (2012)

22 Σελίδα 22 από 80 Σχήμα 3-6 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl (όξινο έδαφος) Πηγή: EXERGIA (2012) Δείγμα εδάφους S4 E (X.Θ. 78) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες βαμβακιού (Σχήμα 3-7). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-8). Παρατηρήθηκε ελάχιστος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Σύμφωνα με την ιδιομορφία και το χρώμα του εδάφους, είναι πολύ πιθανή η παρουσία οργανικής ύλης σε μεγάλο ποσοστό. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει επαρκώς, ενώ η δομή του είναι ισχυρή.

23 Σελίδα 23 από 80 Σχήμα 3-7 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 E Πηγή: EXERGIA (2012) Σχήμα 3-8 Τα πηλώδη εδάφη του τμήματος Πηγή: EXERGIA (2012)

24 Σελίδα 24 από Δείγμα εδάφους S5 E (X.Θ. 87) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες βαμβακιού και καπνών (Σχήμα 3-9). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-11). Παρατηρήθηκε μέτριος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Η δομή του εδάφους είναι ισχυρή. Σχήμα 3-9 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 E Πηγή: EXERGIA (2012)

25 Σελίδα 25 από 80 Σχήμα 3-10 Συγκρίματα σιδήρου (χρώμα κίτρινο πορτοκαλί) Πηγή: EXERGIA (2012) Σχήμα 3-11 Καθορισμός υφής εδάφους Πηγή: EXERGIA (2012)

26 Σελίδα 26 από Δείγμα εδάφους S6 - E (X.Θ. 99.8) Long. N41,10073, Lat. E25,36413 Το εδαφικό δείγμα συλλέχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, κατάντη του βιολογικού καθαρισμού και κάποιων σφαγείων, όπου και παρατηρήθηκε μικρή καλλιεργητική δραστηριότητα. Το εν λόγω δείγμα είναι πλούσιο σε οργανικά υλικά και χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και την παρουσία αργιλώδους άμμου (Σχήμα 3-13). Δεν αντέδρασε με το HCl (όξινο έδαφος) και το χρώμα του είναι λαδί-καφέ με κωδικό Hue 2.5Y 4/3 (Σχήμα 3-14). Όσον αφορά στην ταξινόμησή του, ανήκει στα εδάφη με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols. Σχήμα 3-12 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

27 Σελίδα 27 από 80 Σχήμα 3-13 Εδαφικό Δείγμα Χιονορέματος (S6 E) Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-14 Χρωματικός Προσδιορισμός του εδάφους στο Χιονόρεμα (S6 E) Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

28 Σελίδα 28 από Δείγμα εδάφους S7 E (X.Θ.104.2) Long. N41,12043, Lat. E25,31206 Στο σημείο της δειγματοληψίας παρατηρήθηκαν κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές δραστηριότητες. Το εδαφικό δείγμα του Ασπροποτάμου παρουσίασε μέτρια αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και εμφανίσεις αργιλώδους άμμου και οργανικών υλικών (Σχήμα 3-16). Το δείγμα εδάφους δεν αντέδρασε με HCl και το χρώμα του είναι λαδί-καφέ με κωδικό Hue 2.5Y 4/2 (Σχήμα 3-17). Τέλος, ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols. Σχήμα 3-15 Θέση εδαφικής δειγματοληψίας S7 E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

29 Σελίδα 29 από 80 Σχήμα 3-16 Εδαφικό Δείγμα Ασπροποτάμου (S7 E) Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-17 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος Ασπροποτάμου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

30 Σελίδα 30 από Δείγμα εδάφους S8 E (X.Θ ) Long. N41,19778, Lat. E24,95163 Ο σταθμός στον Κόσυνθο ποταμό εντοπίζεται σε μια περιοχή που δέχεται έντονες αστικές επιβαρύνσεις (λύματα). Το εδαφικό δείγμα παρουσιάζει χαλαρή συνεκτικότητα, μέτρια αποστράγγιση και ενδείξεις αργιλώδους άμμου. Επιπρόσθετα, είναι πλούσιο σε οργανική ύλη με οξείδια σιδήρου και εμφανίσεις κοκκινοκίτρινων ενστρώσεων (Σχήμα 3-19). Τα ανθρακούχα άλατα δεν αντέδρασαν με το HCl και το χρώμα του δείγματος είναι λαδί-καφέ με κωδικό 2.5Y 4/3 (Σχήμα 3-20). Σύμφωνα με το εδαφολογικό σύστημα ταξινόμησης FAO, ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης. Σχήμα 3-18 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

31 Σελίδα 31 από 80 Σχήμα 3-19 Εδαφικό δείγμα στον ποταμό Κόσυνθο Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-20 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος του Κόσυνθου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

32 Σελίδα 32 από Δείγμα S9 E (X.Θ. 154) Long. N41, 06311, Lat. E24, Το εδαφικό δείγμα του Νέστου ποταμού συλλέχθηκε από την ευρύτερη περιοχή, στην οποία εντοπίστηκαν καλλιέργειες και οικισμοί. Το έδαφος δεν έχει καμία συνεκτικότητα, έχει καλή αποστράγγιση και είναι αμμώδες (Σχήμα 3-22). Δεν αντέδρασε με το HCl και το χρώμα του είναι κίτρινο-καφέ με κωδικό Hue 2.5Y 5/3 (Σχήμα 3-23). Τέλος, το συγκεκριμένο δείγμα ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες. Σχήμα 3-21 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

33 Σελίδα 33 από 80 Σχήμα 3-22 Εδαφικό δείγμα Νέστου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-23 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος Νέστου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

34 Σελίδα 34 από Δείγμα εδάφους S10 E (X.Θ. 180) Long. N40, , Lat. E24, Στο σταθμό της Καβάλας παρατηρήθηκαν καλλιέργειες (Σχήμα 3-24) και το έδαφός του χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, χαμηλή συνεκτικότητα και δεν παρουσίασε καμία αντίδραση με HCl. Το χρώμα του είναι καφέ με κωδικό Hue 7.5 YR 4/4 (Σχήμα 3-25) και ανήκει στα εδάφη με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και ορφνά μεσογειακά. Σχήμα 3-24 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

35 Σελίδα 35 από 80 Σχήμα 3-25 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στην Καβάλα Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Δείγμα εδάφους S11 E (X.Θ. 270) Long. N41, 04235, Lat. E23, Η επικρατούσα χρήση γης στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των Σερρών είναι οι καλλιέργειες (Σχήμα 3-26) και το εδαφικό δείγμα χαρακτηρίζεται από μέτρια αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και την παρουσία αμμώδους αργίλου. Τα εδαφικά ανθρακούχα άλατα αντέδρασαν ελαφρώς με HCl και το χρώμα του εδαφικού δείγματος είναι σκούρο λαδί-καφέ με κωδικό 2.5 Y Όσον αφορά στην εδαφολογική ταξινόμηση του δείγματος, ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης.

36 Σελίδα 36 από 80 Σχήμα 3-26 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-27 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος στη θέση των Σερρών Πηγή: ΕΛΕΚΘΕ (2012)

37 Σελίδα 37 από Δείγμα εδάφους S12 E (X.Θ ) Long. N40, 73707, Lat. E22, Στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού της Ν. Μεσημβρίας, η έκταση είναι πεδινή και πρόσφατα καλλιεργημένη. Στο δείγμα εδάφους υπάρχουν έντονες ενδείξεις αμμώδους αργίλου, είναι μέτρια αποστραγγιζόμενο, με μέτρια έως καλή δομή. Η κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου εδάφους σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης FAO είναι αλλουβιακά αποθέματα με ανάμιξη με Regosols. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε αντίδραση μεταξύ των εδαφικών ανθρακούχων αλάτων με το HCl (Σχήμα 3-29), υποδεικνύοντας την απουσία όξινου εδάφους στο συγκεκριμένος σταθμό. Το χρώμα του δεδομένου εδαφικού δείγματος είναι καφέ με κωδικό Hue 7.5 4/3 (Σχήμα 3-30). Σχήμα 3-28 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S12 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

38 Σελίδα 38 από 80 Σχήμα 3-29 Έλεγχος οξύτητας του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-30 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

39 Σελίδα 39 από Δείγμα εδάφους S1 - Χ.Θ. 362 Long. N , Lat.. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες σιτηρών (Σχήμα 3-31) και άλλες μικρότερες καλλιέργειες (αμπελώνες). Συλλέχθηκε δείγμα εδάφους, σε βάθος 0-25 cm Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-32). Δεν παρατηρήθηκε καθόλου αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν όξινα εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι ισχυρή. Σχήμα 3-31 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 Πηγή: ERM (2011)

40 Σελίδα 40 από 80 Σχήμα 3-32 Υφή εδάφους Πηγή: ERM (2011) Δείγμα εδάφους S2 1,4 km νότια της Χ.Θ. 395 Long. N , Lat.. E Σε αυτό το τμήμα οι καλλιέργειες κυριαρχούνται από βαμβάκι και καλαμπόκι, άλλες μικρότερες καλλιέργειες και καλαμιές (Σχήμα 3-33). Συλλέχθηκε δείγμα εδάφους, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι αργιλώδη. Παρατηρήθηκε ισχυρός αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα (Σχήμα 3-34). Εντοπίστηκαν συγκρίματα σιδήρου και μαγγανίου, τα οποία σχηματίστηκαν κάτω από συνθήκες ανεπαρκούς αποστράγγισης (Σχήμα 3-35). Η δομή του εδάφους είναι ισχυρή.

41 Σελίδα 41 από 80 Σχήμα 3-33 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 Πηγή: ERM (2011) Σχήμα 3-34 Ο ισχυρός αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl Πηγή: ERM (2011)

42 Σελίδα 42 από 80 Σχήμα 3-35 Συγκρίματα σιδήρου (πορτοκαλί χρώμα) Πηγή: ERM (2011) Δείγμα εδάφους S3 - Χ.Θ. 424 Long. N , Lat. E , Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν δενδρόκηποι με βερικοκιές και ροδακινιές, και άλλες μικρότερες καλλιέργειες (Σχήμα 3-36). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθη 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-37). Παρατηρήθηκε μέτριος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl σε βάθος 0-25 εκ αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι ισχυρή.

43 Σελίδα 43 από 80 Σχήμα 3-36 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 Πηγή: ERM (2011) Σχήμα 3-37 Υφή εδάφους στο δείγμα S3 Πηγή: ERM (2011)

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού.

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού. Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού Έκδοση 1 η Επιμέλεια: Μαρία Ντούλα - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πρόεδρος E. Σταυρινός Αντιπρόεδρος Ι. Μάσσας Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Κωνσταντίνος Κοσμάς, Νικόλαος Γιάσογλου, Αικατερίνη Κουναλάκη, Ορέστης Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST -

LIFE07NAT/GR/000296. Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST - LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST - Δράση A.1: Γεωμορφολογία και διεργασίες υποβάθμισης παράκτιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα