Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.3 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους"

Transcript

1 Παράρτημα Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους

2 Σελίδα 2 από 80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Γενικά Δεδομένα και Πληροφορίες 5 2 Μεθοδολογία Κριτήρια Επιλογής Θέσεων Δειγματοληψίας Καθορισμός των Φυσικών και των Χημικών Ιδιοτήτων των Εδαφικών Δειγμάτων Διαδικασία χαρτογράφησης εδάφους με χρήση GIS 16 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα Ανάλυσης Έρευνας Πεδίου Δείγμα εδάφους S1 E (X.Θ. 3.3) Δείγμα εδάφους S2 E (X.Θ. 18) Δείγμα εδάφους S3 E (X.Θ. 57) Δείγμα εδάφους S4 E (X.Θ. 78) Δείγμα εδάφους S5 E (X.Θ. 87) Long. N , Lat. E Δείγμα εδάφους S6 - E (X.Θ. 99.8) Δείγμα εδάφους S7 E (X.Θ.104.2) Δείγμα εδάφους S8 E (X.Θ ) Δείγμα S9 E (X.Θ. 154) Δείγμα εδάφους S10 E (X.Θ. 180) Δείγμα εδάφους S11 E (X.Θ. 270) Δείγμα εδάφους S12 E (X.Θ ) Δείγμα εδάφους S1 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S2 1,4 km νότια της Χ.Θ Δείγμα εδάφους S3 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S4 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S5 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S6 Χ.Θ Δείγμα εδάφους S7 X.Θ Δείγμα εδάφους S8 Χ.Θ Δείγμα εδάφους S9 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S10 - Χ.Θ Δείγμα εδάφους S11 Χ.Θ Αποτελέσματα Εργαστηριακής Ανάλυσης των Εδαφικών Δειγμάτων Χαρτογραφημένες κλάσεις εδάφους Fluvisols Cambisols Leptosols Luvisols Vertisols Τύποι και Ποιότητα του κατά μήκος της Όδευσης του Αγωγού 62

3 Σελίδα 3 από Περιοχές με Δυνητική Μόλυνση Νιτρικά Άλατα Βαρέα Μέταλλα 79 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3-1 Πιθανές Υψηλές Συγκεντρώσεις Νιτρικών Αλάτων κατά μήκος της Όδευσης του Αγωγού 79 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2-1 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Ανατολικό Τμήμα) Χ.Θ Σχήμα 2-2 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Δυτικό Τμήμα) Χ.Θ ,2 8 Σχήμα 2-3 Συλλογή Εδαφικού Δείγματος 14 Σχήμα 3-1 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 E 17 Σχήμα 3-2 Εδάφη που δεν αποστραγγίζουν καλά 18 Σχήμα 3-3 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 - E 19 Σχήμα 3-4 Η θέση της δειγματοληψίας του εδάφους 20 Σχήμα 3-5 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 - E 21 Σχήμα 3-6 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl (όξινο έδαφος) 22 Σχήμα 3-7 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 E 23 Σχήμα 3-8 Τα πηλώδη εδάφη του τμήματος 23 Σχήμα 3-9 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 E 24 Σχήμα 3-10 Συγκρίματα σιδήρου (χρώμα κίτρινο πορτοκαλί) 25 Σχήμα 3-11 Καθορισμός υφής εδάφους 25 Σχήμα 3-12 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 E 26 Σχήμα 3-13 Εδαφικό Δείγμα Χιονορέματος (S6 E) 27 Σχήμα 3-14 Χρωματικός Προσδιορισμός του εδάφους στο Χιονόρεμα (S6 E) 27 Σχήμα 3-15 Θέση εδαφικής δειγματοληψίας S7 E 28 Σχήμα 3-16 Εδαφικό Δείγμα Ασπροποτάμου (S7 E) 29 Σχήμα 3-17 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος Ασπροποτάμου 29 Σχήμα 3-18 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 - E 30 Σχήμα 3-19 Εδαφικό δείγμα στον ποταμό Κόσυνθο 31 Σχήμα 3-20 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος του Κόσυνθου 31 Σχήμα 3-21 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 - E 32 Σχήμα 3-22 Εδαφικό δείγμα Νέστου 33 Σχήμα 3-23 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος Νέστου 33 Σχήμα 3-24 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 - E 34 Σχήμα 3-25 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στην Καβάλα 35 Σχήμα 3-26 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 - E 36 Σχήμα 3-27 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος στη θέση των Σερρών 36 Σχήμα 3-28 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S12 - E 37 Σχήμα 3-29 Έλεγχος οξύτητας του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία 38 Σχήμα 3-30 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία 38 Σχήμα 3-31 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 39 Σχήμα 3-32 Υφή εδάφους 40 Σχήμα 3-33 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 41

4 Σελίδα 4 από 80 Σχήμα 3-34 Ο ισχυρός αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl 41 Σχήμα 3-35 Συγκρίματα σιδήρου (πορτοκαλί χρώμα) 42 Σχήμα 3-36 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 43 Σχήμα 3-37 Υφή εδάφους στο δείγμα S3 43 Σχήμα 3-38 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 44 Σχήμα 3-39 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl (όξινο έδαφος) 45 Σχήμα 3-40 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 46 Σχήμα 3-41 Προσδιορισμός της υφής εδάφους 46 Σχήμα 3-42 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 47 Σχήμα 3-43 Διαδικασία δειγματοληψίας εδάφους με δειγματολήπτη πυρήνα 48 Σχήμα 3-44 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 49 Σχήμα 3-45 Καθορισμός υφής εδάφους 49 Σχήμα 3-46 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 50 Σχήμα 3-47 Σημείο δειγματοληψίας εδάφους 51 Σχήμα 3-48 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 52 Σχήμα 3-49 Εδαφικό προφίλ 53 Σχήμα 3-50 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 54 Σχήμα 3-51 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl 54 Σχήμα 3-52 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 55 Σχήμα 3-53 Καθορισμός υφής εδάφους 56 Σχήμα 3-54 Πολύ ασθενής αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl 56

5 Σελίδα 5 από 80 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Δεδομένα και Πληροφορίες Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της μελέτης εδάφους, της χαρτογράφησης εδάφους και της μελέτης ταξινόμησης, την αναγνώριση και την περιγραφή των χρήσεων γης και τα χαρακτηριστικά κάλυψης κατά μήκος της ζώνης εργασίας του αγωγού TAP στην Ελλάδα. 2 Μεθοδολογία Η μελέτη πεδίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011, για το δυτικό τμήμα (Χ.Θ ) και τον Νοέμβριο του 2012, για το ανατολικό τμήμα (Χ.Θ ) κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα με βασικό στόχο τον καθορισμό των διαφορετικών εδαφών που συναντώνται εντός της ζώνης 500 μέτρων κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Οι μελέτες ποιότητας εδάφους είχαν τους ακόλουθους στόχους: Παροχή ολοκληρωμένων δεδομένων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της Ποιότητας στην όδευση του αγωγού TAP. Αναγνώριση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της όδευσης του αγωγού TAP μέσα από αγροτικές καλλιέργειες, και αντιστρόφως. Αξιολόγηση των σχετικών και πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες που σχετίζονται με τον αγωγό. Αξιολόγηση των πιθανώς μολυσμένων εδαφών κατά μήκος της όδευσης του αγωγού καθώς επίσης και στις θέσεις των σταθμών συμπίεσης. Κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, το έδαφος στην περιοχή μελέτης εξετάστηκε όσον αφορά τις παραμέτρους ευφορίας, συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους σε αρκετές τοποθεσίες, για ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του εδαφικού

6 Σελίδα 6 από 80 τύπου, όπως ανάλυση μεγέθους σωματιδίων, ολικός οργανικός άνθρακας, μακρο και μικροθρεπτικά στοιχεία. 2.1 Κριτήρια Επιλογής Θέσεων Δειγματοληψίας Κατά τη μελέτη πεδίου συλλέχθηκαν δείγματα εδάφους από 23 προφίλ εδάφους με μέγιστο βάθος 1 m. Οι θέσεις δειγματοληψίας εδάφους επιλέχτηκαν ώστε να χαρακτηρίζουν τις τυπικές συνθήκες κατά μήκος της όδευσης του Διαδριατικού αγωγού και των σχεδιαζόμενων υπέργειων κατασκευών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Γεωλογικά δεδομένα Βιοκλιματικές ζώνες Ατμοσφαιρική Kατακρήμνιση Bλάστηση Χρήσεις γης Παρατηρημένες ενδείξεις διατάραξης και ρύπανσης Προτεινόμενες θέσεις των σταθμών συμπίεσης και Πλημμυρικές κοίτες Οι θέσεις όπου έγινε δειγματοληψία απεικονίζονται στα σχήματα Σχήμα 2-1και Σχήμα 2-2.

7 Σελίδα 7 από 80 Έργου Σχήμα 2-1 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Ανατολικό Τμήμα) Χ.Θ Πηγή : Exergia και ΕΛΚΕΘΕ (2012)

8 Σελίδα 8 από 80 Σχήμα 2-2 Θέσεις Σημείων Δειγματοληψίας (Δυτικό Τμήμα) Χ.Θ ,2 Πηγή: ERM (2011) Συγκεκριμένα, οι παράμετροι για κάθε θέση δειγματοληψίας εδάφους είναι οι παρακάτω: Θέση δειγματοληψίας S1 - E (~ Χ.Θ. 3.3, Long. N , Lat. E ) Γεωργικά εδάφη. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Επίσης, αυτή είναι η προκαθορισμένη θέση του Σταθμού Συμπίεσης GCS00. Θέση δειγματοληψίας S2 E (~Χ.Θ. 18, Long. N , Lat. E ,) Γεωργικά εδάφη και βοσκότοποι. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ημι-ξηρού βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Τα ορυχεία / λατομεία βρίσκονται ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά αυτού του τμήματος.

9 Σελίδα 9 από 80 Θέση δειγματοληψίας S3 E (~Χ.Θ. 57, Long. N , Lat. E ) Εδάφη που προέρχονται από δάση. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους κυμαίνεται από μέτριος έως πολύ υψηλός. Σε αυτό το τμήμα παρατηρείται ελεγχόμενη βόσκηση. Θέση δειγματοληψίας S4 E (~Χ.Θ. 78, Long. N , Lat. E ,) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από ποτάμια ιζήματα αλλουβιακής προέλευσης. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας S5 E (~Χ.Θ. 87, Long. N , Lat. E ) Γεωργικά εδάφη. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Βορειοδυτικά αυτού του τμήματος βρίσκεται εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Θέση δειγματοληψίας S6 E (~Χ.Θ. 99.8, Long. N , Lat. E ,) Το εδαφικό δείγμα όσον αφορά στην ταξινόμησή του, ανήκει στα εδάφη με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols. Συλλέχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, κατάντη του βιολογικού καθαρισμού και κάποιων σφαγείων, όπου και παρατηρήθηκε μικρή καλλιεργητική δραστηριότητα. Το εν λόγω δείγμα είναι πλούσιο σε οργανικά υλικά και χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα. Θέση δειγματοληψίας S7 - E (~Χ.Θ , Long. N , Lat. E ) Στο σημείο της δειγματοληψίας παρατηρήθηκαν κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές δραστηριότητες. Το εδαφικό δείγμα του Ασπροποτάμου παρουσίασε μέτρια αποστράγγιση και ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols.

10 Σελίδα 10 από 80 Θέση δειγματοληψίας S8 E (~Χ.Θ , Long. N , Lat. E ) Το εδαφικό δείγμα παρουσιάζει χαλαρή συνεκτικότητα, μέτρια αποστράγγιση και εντοπίζεται σε μια περιοχή που δέχεται έντονες αστικές επιβαρύνσεις (λύματα). Σύμφωνα με το εδαφολογικό σύστημα ταξινόμησης FAO, ο τύπος εδάφους ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης. Θέση δειγματοληψίας S9 E (~Χ.Θ. 154, Long. N , Lat. E ) Το εδαφικό δείγμα του Νέστου ποταμού συλλέχθηκε από την ευρύτερη περιοχή, στην οποία εντοπίστηκαν καλλιέργειες και οικισμοί. Το έδαφος δεν έχει καμία συνεκτικότητα, έχει καλή αποστράγγιση και είναι αμμώδες. Ο τύπος εδαφών της ευρύτερης περιοχής ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες. Θέση δειγματοληψίας S10 E (~Χ.Θ. 180, Long. N , Lat. E ) Στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας παρατηρήθηκαν καλλιέργειες και το έδαφός του χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, χαμηλή συνεκτικότητα. Aνήκει στα εδάφη με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και ορφανά μεσογειακά. Θέση δειγματοληψίας S11 E (~Χ.Θ. 270, Long. N , Lat. E ) Tο εδαφικό δείγμα στις Σέρρες χαρακτηρίζεται από μέτρια αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και την παρουσία αμμώδους αργίλου. Όσον αφορά στην εδαφολογική ταξινόμηση του δείγματος, ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης. Θέση δειγματοληψίας S12 E (~Χ.Θ , Long. N , Lat. E ) Στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Μεσημβρίας, η έκταση είναι πεδινή και πρόσφατα καλλιεργημένη. Στο δείγμα εδάφους υπάρχουν έντονες ενδείξεις αμμώδους αργίλου, είναι μέτρια αποστραγγιζόμενο, με μέτρια έως καλή δομή. Η κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου εδάφους σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης FAO είναι αλλουβιακά αποθέματα με ανάμιξη με Regosols.

11 Σελίδα 11 από 80 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 (~Χ.Θ. 362, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από λιμναία και ποτάμια ιζήματα αλλουβιακής προέλευσης. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ημι-ξηρού βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 (~Χ.Θ. 395, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από ιζήματα της αποστραγγισμένης «λίμνης των Γιαννιτσών». Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 400 έως 600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ημι-ξηρού βιοκλιματικού ορόφου με κρύους χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 (~ Χ.Θ. 424, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι το μητρικό υλικό. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 χλστ mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν δάση βελανιδιάς, βοσκότοποι και καλλιέργειες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 (~Χ.Θ. 434, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθο (μητρικό υλικό) και ηφαιστειακά ιζήματα. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 1000 έως 1600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν δάση οξιάς (Fagus spp) και ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είναι πολύ υψηλός. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 (~Χ.Θ. 450, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από ασβεστόλιθο, ο οποίος είναι το μητρικό υλικό. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν βοσκότοποι και καλλιέργειες.

12 Σελίδα 12 από 80 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 (~Χ.Θ. 460, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από λιμναία και ποτάμια ιζήματα αλλουβιακής προέλευσης. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 (~Χ.Θ. 472, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που ανήκουν στην «πεδιάδα της Πτολεμαΐδας» και έχουν διαμορφωθεί από κροκαλοπαγές μητρικό υλικό. Σε αυτή την πεδιάδα υπάρχουν ορυχεία λιγνίτη και ο κίνδυνος μόλυνσης από βαρέα μέταλλα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 (~Χ.Θ. 492, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Εδάφη που προέρχονται από όξινα πυριγενή και μεταμορφικά πετρώματα (μητρικό υλικό). Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 1000 έως 1600 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν δάση κωνοφόρων (Pinus nigra) και ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είναι πολύ υψηλός. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 (~Χ.Θ. 501, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από ποτάμια ιζήματα. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν βοσκότοποι και καλλιέργειες. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 (~Χ.Θ. 533, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Γεωργικά εδάφη που προέρχονται από Τριτογενή ιζήματα. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες, ενώ υπάρχουν βοσκότοποι και καλλιέργειες.

13 Σελίδα 13 από 80 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 (~Χ.Θ. 542, Γ.μήκος. N , Γ.πλάτος. E ) Τα μητρικά υλικά είναι το αλλούβιο και οι αναβαθμίδες του Ολόκαινου. Κοντά στην Ιεροπηγή υπάρχουν ενεργά ορυχεία σιδηρονικελίου και ο κίνδυνος μόλυνσης από βαρέα μέταλλα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ο ετήσιος υετός κυμαίνεται από 600 έως 1000 mm. Η περιοχή αποτελεί μέρος της του ύφυγρου βιοκλιματικού ορόφου με δριμείς χειμώνες και φιλοξενεί καλλιέργειες, βοσκότοπους και δάση βελανιδιάς. 2.2 Καθορισμός των Φυσικών και των Χημικών Ιδιοτήτων των Εδαφικών Δειγμάτων Η συλλογή των δειγμάτων εδάφους έγινε με χρήση ενός δειγματολήπτη πυρήνα χειρός (βλέπε Σχήμα 2-3). Κατά τη μελέτη πεδίου, εξετάστηκαν 23 εδαφικά δείγματα για τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε βάθος περίπου 30 cm: Υφή εδάφους, Οξύτητα (χημική αντίδραση αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl), Αποστράγγιση εδάφους, και Δομή εδάφους Οι παρατηρήσεις των 23 αυτών δειγμάτων δίνονται στην Ενότητα 3.1.

14 Σελίδα 14 από 80 Σχήμα 2-3 Συλλογή Εδαφικού Δείγματος Πηγή: EXERGIA (2012) και ΕΛΚΕΘΕ (2012) Επιπλέον, συλλέχθηκαν 12 εδαφικά δείγματα για τον καθορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους με εργαστηριακή ανάλυση (εργαστήρια Agrolab S.A., ΕΛKΕΘΕ και Andreou A. Labs S.A.) τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Ενότητα Αυτά τα δείγματα προέρχονται από τις παρακάτω θέσεις: 1. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 E (βάθος 0 25 cm), 2. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 E (βάθος 0 25 cm), 3. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 E (βάθος 0 30 cm), 4. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 E (βάθος 0 30 cm), 5. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 E (βάθος 0 30 cm), 6. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 E (βάθος 0 30 cm), 7. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 E (βάθος 0 30 cm), 8. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 E (βάθος 0 30 cm), 9. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S12 E (βάθος 0 30 cm), 10. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 (βάθος 0 25 cm),

15 Σελίδα 15 από Θέση δειγματοληψίας εδάφους S7 (βάθος 0 25 cm) και 12. Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 (βάθος 0 25 cm). Στη θέση δειγματοληψίας S1 E (Χ.Θ. 3.3), υπάρχουν γεωργικά εδάφη και επίσης η θέση αυτή είναι η προκαθορισμένη τοποθεσία για το Σταθμό Συμπίεσης GCS00. Στη θέση δειγματοληψίας S3 E (Χ.Θ. 57), υπάρχουν δασικά εδάφη και ελεγχόμενοι βοσκότοποι. Επίσης σε αυτό το τμήμα, είναι πολύ συχνή η διαφορετική οξύτητα του εδάφους. Στις θέσεις εδαφικής δειγματοληψίας S6 E (Χ.Θ. 99.8), S7 E (Χ.Θ ), S8 E (Χ.Θ ), S9 E (Χ.Θ. 154), S10 E (Χ.Θ. 180), S11 E (Χ.Θ. 270) και S12 E (Χ.Θ ) ο κύριος σκοπός ήταν η συλλογή και η ανάλυση μιας σειράς περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του εδάφους κοντά σε διαφορετικά υδάτινα σώματα που θα διασχίσει ο αγωγός. Το προφίλ εδάφους από την τοποθεσία δειγματοληψίας εδάφους S2 (1.4 km νότια της Χ.Θ. 395) επιλέχθηκε επειδή εκεί υπάρχουν γεωργικά εδάφη που προέρχονται τα ιζήματα της αποστραγγισμένης «λίμνης των Γιαννιτσών». Επίσης, αυτή η περιοχή πλημμυρίζει κατά περιόδους. Το προφίλ εδάφους από την τοποθεσία δειγματοληψίας S7 (Χ.Θ. 471,8) επιλέχθηκε επειδή στην «πεδιάδα Πτολεμαΐδας» υπάρχουν ενεργά ορυχεία λιγνίτη και υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις μολυσματικών στοιχείων στο έδαφος αυτού του τμήματος. Στην τοποθεσία δειγματοληψίας S11 (400 m ανατολικά της Χ.Θ.542,6)_υπάρχουν γεωργικά εδάφη. Επιπλέον, αυτή η τοποθεσία, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Ιεροπηγής, είναι πιθανό να έχει υψηλές συγκεντρώσεις μολυσματικών στοιχείων στο έδαφος αυτού του τμήματος, εξαιτίας των ενεργών ορυχείων σιδηρονικελίου. Η εργαστηριακή ανάλυση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των παρακάτω: υφή εδάφους, ph, ηλεκτρική αγωγιμότητα, οργανικές ύλες, ανθρακικά άλατα, ανταλλάξιμα κατιόντα (K +, Na +, Ca 2+, Mg 2+ ) και των διαθέσιμων μορφών Zn, Fe, Mn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd.

16 Σελίδα 16 από Διαδικασία χαρτογράφησης εδάφους με χρήση GIS Τα εδάφη έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης εδαφών της Παγκόσμιας Βάσης Αναφοράς για εδαφικούς πόρους (FAO, 2006) και στη συνέχεια, έχουν χαρτογραφηθεί κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης πεδίου.

17 Σελίδα 17 από 80 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Αποτελέσματα Ανάλυσης Έρευνας Πεδίου Δείγμα εδάφους S1 E (X.Θ. 3.3) Long. N , Lat. E , Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες αλφάλφα (Σχήμα 3-1) καθώς και άλλες σημαντικές καλλιέργειες (βαμβάκι, καλαμπόκι). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Οι ανώτεροι ορίζοντες του εδάφους είναι πηλώδεις ενώ οι κατώτεροι αργιλώδεις. Δεν παρατηρήθηκε καθόλου αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους σε βάθος 0-25 cm. με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν όξινα εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα δεν αποστραγγίζει καλά (Σχήμα 3-2), ενώ η δομή του είναι ισχυρή. Σχήμα 3-1 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 E Πηγή: EXERGIA (2012)

18 Σελίδα 18 από 80 Σχήμα 3-2 Εδάφη που δεν αποστραγγίζουν καλά Πηγή: EXERGIA (2012) Δείγμα εδάφους S2 E (X.Θ. 18) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα οι καλλιέργειες κυριαρχούνται από σιτηρά και άλλες μικρότερες καλλιέργειες. Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Ο ανώτερος ορίζοντας (0-25 cm) του εδάφους είναι πηλώδης. Παρατηρήθηκε ελάχιστος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι μέτρια.

19 Σελίδα 19 από 80 Σχήμα 3-3 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 - E Πηγή: EXERGIA (2012)

20 Σελίδα 20 από 80 Σχήμα 3-4 Η θέση της δειγματοληψίας του εδάφους Πηγή: EXERGIA (2012) Δείγμα εδάφους S3 E (X.Θ. 57) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν δασικά εδάφη (Σχήμα 3-5). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη. Δεν παρατηρήθηκε καθόλου αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν όξινα εδάφη σε αυτό το τμήμα (Σχήμα 3-6). Εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα οργανικής ύλης στον ορίζοντα της επιφάνειας. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι μέτρια έως αδύναμη.

21 Σελίδα 21 από 80 Σχήμα 3-5 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 - E Πηγή: EXERGIA (2012)

22 Σελίδα 22 από 80 Σχήμα 3-6 Απουσία αναβρασμού των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl (όξινο έδαφος) Πηγή: EXERGIA (2012) Δείγμα εδάφους S4 E (X.Θ. 78) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες βαμβακιού (Σχήμα 3-7). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-8). Παρατηρήθηκε ελάχιστος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Σύμφωνα με την ιδιομορφία και το χρώμα του εδάφους, είναι πολύ πιθανή η παρουσία οργανικής ύλης σε μεγάλο ποσοστό. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει επαρκώς, ενώ η δομή του είναι ισχυρή.

23 Σελίδα 23 από 80 Σχήμα 3-7 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S4 E Πηγή: EXERGIA (2012) Σχήμα 3-8 Τα πηλώδη εδάφη του τμήματος Πηγή: EXERGIA (2012)

24 Σελίδα 24 από Δείγμα εδάφους S5 E (X.Θ. 87) Long. N , Lat. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες βαμβακιού και καπνών (Σχήμα 3-9). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-11). Παρατηρήθηκε μέτριος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Η δομή του εδάφους είναι ισχυρή. Σχήμα 3-9 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S5 E Πηγή: EXERGIA (2012)

25 Σελίδα 25 από 80 Σχήμα 3-10 Συγκρίματα σιδήρου (χρώμα κίτρινο πορτοκαλί) Πηγή: EXERGIA (2012) Σχήμα 3-11 Καθορισμός υφής εδάφους Πηγή: EXERGIA (2012)

26 Σελίδα 26 από Δείγμα εδάφους S6 - E (X.Θ. 99.8) Long. N41,10073, Lat. E25,36413 Το εδαφικό δείγμα συλλέχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, κατάντη του βιολογικού καθαρισμού και κάποιων σφαγείων, όπου και παρατηρήθηκε μικρή καλλιεργητική δραστηριότητα. Το εν λόγω δείγμα είναι πλούσιο σε οργανικά υλικά και χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και την παρουσία αργιλώδους άμμου (Σχήμα 3-13). Δεν αντέδρασε με το HCl (όξινο έδαφος) και το χρώμα του είναι λαδί-καφέ με κωδικό Hue 2.5Y 4/3 (Σχήμα 3-14). Όσον αφορά στην ταξινόμησή του, ανήκει στα εδάφη με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols. Σχήμα 3-12 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S6 E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

27 Σελίδα 27 από 80 Σχήμα 3-13 Εδαφικό Δείγμα Χιονορέματος (S6 E) Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-14 Χρωματικός Προσδιορισμός του εδάφους στο Χιονόρεμα (S6 E) Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

28 Σελίδα 28 από Δείγμα εδάφους S7 E (X.Θ.104.2) Long. N41,12043, Lat. E25,31206 Στο σημείο της δειγματοληψίας παρατηρήθηκαν κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές δραστηριότητες. Το εδαφικό δείγμα του Ασπροποτάμου παρουσίασε μέτρια αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και εμφανίσεις αργιλώδους άμμου και οργανικών υλικών (Σχήμα 3-16). Το δείγμα εδάφους δεν αντέδρασε με HCl και το χρώμα του είναι λαδί-καφέ με κωδικό Hue 2.5Y 4/2 (Σχήμα 3-17). Τέλος, ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με αλλουβιακά αποθέματα και αναμίξεις με Regosols. Σχήμα 3-15 Θέση εδαφικής δειγματοληψίας S7 E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

29 Σελίδα 29 από 80 Σχήμα 3-16 Εδαφικό Δείγμα Ασπροποτάμου (S7 E) Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-17 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος Ασπροποτάμου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

30 Σελίδα 30 από Δείγμα εδάφους S8 E (X.Θ ) Long. N41,19778, Lat. E24,95163 Ο σταθμός στον Κόσυνθο ποταμό εντοπίζεται σε μια περιοχή που δέχεται έντονες αστικές επιβαρύνσεις (λύματα). Το εδαφικό δείγμα παρουσιάζει χαλαρή συνεκτικότητα, μέτρια αποστράγγιση και ενδείξεις αργιλώδους άμμου. Επιπρόσθετα, είναι πλούσιο σε οργανική ύλη με οξείδια σιδήρου και εμφανίσεις κοκκινοκίτρινων ενστρώσεων (Σχήμα 3-19). Τα ανθρακούχα άλατα δεν αντέδρασαν με το HCl και το χρώμα του δείγματος είναι λαδί-καφέ με κωδικό 2.5Y 4/3 (Σχήμα 3-20). Σύμφωνα με το εδαφολογικό σύστημα ταξινόμησης FAO, ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης. Σχήμα 3-18 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S8 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

31 Σελίδα 31 από 80 Σχήμα 3-19 Εδαφικό δείγμα στον ποταμό Κόσυνθο Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-20 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος του Κόσυνθου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

32 Σελίδα 32 από Δείγμα S9 E (X.Θ. 154) Long. N41, 06311, Lat. E24, Το εδαφικό δείγμα του Νέστου ποταμού συλλέχθηκε από την ευρύτερη περιοχή, στην οποία εντοπίστηκαν καλλιέργειες και οικισμοί. Το έδαφος δεν έχει καμία συνεκτικότητα, έχει καλή αποστράγγιση και είναι αμμώδες (Σχήμα 3-22). Δεν αντέδρασε με το HCl και το χρώμα του είναι κίτρινο-καφέ με κωδικό Hue 2.5Y 5/3 (Σχήμα 3-23). Τέλος, το συγκεκριμένο δείγμα ανήκει στην κατηγορία των εδαφών με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες. Σχήμα 3-21 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S9 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

33 Σελίδα 33 από 80 Σχήμα 3-22 Εδαφικό δείγμα Νέστου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-23 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος Νέστου Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

34 Σελίδα 34 από Δείγμα εδάφους S10 E (X.Θ. 180) Long. N40, , Lat. E24, Στο σταθμό της Καβάλας παρατηρήθηκαν καλλιέργειες (Σχήμα 3-24) και το έδαφός του χαρακτηρίζεται από καλή αποστράγγιση, χαμηλή συνεκτικότητα και δεν παρουσίασε καμία αντίδραση με HCl. Το χρώμα του είναι καφέ με κωδικό Hue 7.5 YR 4/4 (Σχήμα 3-25) και ανήκει στα εδάφη με ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και ορφνά μεσογειακά. Σχήμα 3-24 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S10 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

35 Σελίδα 35 από 80 Σχήμα 3-25 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στην Καβάλα Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Δείγμα εδάφους S11 E (X.Θ. 270) Long. N41, 04235, Lat. E23, Η επικρατούσα χρήση γης στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των Σερρών είναι οι καλλιέργειες (Σχήμα 3-26) και το εδαφικό δείγμα χαρακτηρίζεται από μέτρια αποστράγγιση, μέτρια συνεκτικότητα και την παρουσία αμμώδους αργίλου. Τα εδαφικά ανθρακούχα άλατα αντέδρασαν ελαφρώς με HCl και το χρώμα του εδαφικού δείγματος είναι σκούρο λαδί-καφέ με κωδικό 2.5 Y Όσον αφορά στην εδαφολογική ταξινόμηση του δείγματος, ανήκει στα αλλουβιακά εδάφη όξινης αντίδρασης.

36 Σελίδα 36 από 80 Σχήμα 3-26 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S11 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-27 Χρωματικός προσδιορισμός εδαφικού δείγματος στη θέση των Σερρών Πηγή: ΕΛΕΚΘΕ (2012)

37 Σελίδα 37 από Δείγμα εδάφους S12 E (X.Θ ) Long. N40, 73707, Lat. E22, Στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού της Ν. Μεσημβρίας, η έκταση είναι πεδινή και πρόσφατα καλλιεργημένη. Στο δείγμα εδάφους υπάρχουν έντονες ενδείξεις αμμώδους αργίλου, είναι μέτρια αποστραγγιζόμενο, με μέτρια έως καλή δομή. Η κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου εδάφους σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης FAO είναι αλλουβιακά αποθέματα με ανάμιξη με Regosols. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε αντίδραση μεταξύ των εδαφικών ανθρακούχων αλάτων με το HCl (Σχήμα 3-29), υποδεικνύοντας την απουσία όξινου εδάφους στο συγκεκριμένος σταθμό. Το χρώμα του δεδομένου εδαφικού δείγματος είναι καφέ με κωδικό Hue 7.5 4/3 (Σχήμα 3-30). Σχήμα 3-28 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S12 - E Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

38 Σελίδα 38 από 80 Σχήμα 3-29 Έλεγχος οξύτητας του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012) Σχήμα 3-30 Χρωματικός προσδιορισμός του εδαφικού δείγματος στη Νέα Μεσημβρία Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ (2012)

39 Σελίδα 39 από Δείγμα εδάφους S1 - Χ.Θ. 362 Long. N , Lat.. E Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καλλιέργειες σιτηρών (Σχήμα 3-31) και άλλες μικρότερες καλλιέργειες (αμπελώνες). Συλλέχθηκε δείγμα εδάφους, σε βάθος 0-25 cm Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-32). Δεν παρατηρήθηκε καθόλου αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν όξινα εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι ισχυρή. Σχήμα 3-31 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S1 Πηγή: ERM (2011)

40 Σελίδα 40 από 80 Σχήμα 3-32 Υφή εδάφους Πηγή: ERM (2011) Δείγμα εδάφους S2 1,4 km νότια της Χ.Θ. 395 Long. N , Lat.. E Σε αυτό το τμήμα οι καλλιέργειες κυριαρχούνται από βαμβάκι και καλαμπόκι, άλλες μικρότερες καλλιέργειες και καλαμιές (Σχήμα 3-33). Συλλέχθηκε δείγμα εδάφους, σε βάθος 0-25 cm. Τα εδάφη είναι αργιλώδη. Παρατηρήθηκε ισχυρός αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl, αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα (Σχήμα 3-34). Εντοπίστηκαν συγκρίματα σιδήρου και μαγγανίου, τα οποία σχηματίστηκαν κάτω από συνθήκες ανεπαρκούς αποστράγγισης (Σχήμα 3-35). Η δομή του εδάφους είναι ισχυρή.

41 Σελίδα 41 από 80 Σχήμα 3-33 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S2 Πηγή: ERM (2011) Σχήμα 3-34 Ο ισχυρός αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl Πηγή: ERM (2011)

42 Σελίδα 42 από 80 Σχήμα 3-35 Συγκρίματα σιδήρου (πορτοκαλί χρώμα) Πηγή: ERM (2011) Δείγμα εδάφους S3 - Χ.Θ. 424 Long. N , Lat. E , Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν δενδρόκηποι με βερικοκιές και ροδακινιές, και άλλες μικρότερες καλλιέργειες (Σχήμα 3-36). Συλλέχθηκε δείγμα, σε βάθη 0-25 cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη (Σχήμα 3-37). Παρατηρήθηκε μέτριος αναβρασμός των ανθρακικών αλάτων του εδάφους με HCl σε βάθος 0-25 εκ αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν αλκαλικά εδάφη σε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα αποστραγγίζει καλά, ενώ η δομή του είναι ισχυρή.

43 Σελίδα 43 από 80 Σχήμα 3-36 Θέση δειγματοληψίας εδάφους S3 Πηγή: ERM (2011) Σχήμα 3-37 Υφή εδάφους στο δείγμα S3 Πηγή: ERM (2011)

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΗΜελέτησυντάχθηκε(με αλφαβητική σειρά) από: Βουλγαράκη Απόστολο, Γεωπόνος MSc Βούλγαρη Γρηγόριο, Γεωπόνος Γκριτζάπη Αικατερίνη, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία της αξιολόγησης των εδαφών για ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου

Σημασία της αξιολόγησης των εδαφών για ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Τα paleosols θεωρούνται και ως λείψανα εδαφών των οποίων η μελέτη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες PROSODOL 2009-2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.628.911 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 9: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα (I) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας

Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Σελίδα 2 από 39 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποιήσεις του Έργου 4 Τροποποιήσεις στην Όδευση του Αγωγού 4 Τροποποιήσεις στη Θέση των Εγκαταστάσεων του Έργου 8 2.2.1 Βαλβιδοστάσια 8 2.2.2 Χώροι Αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερημοποιηση και Δεικτες

Ερημοποιηση και Δεικτες Land Care In Desertification Affected Areas From Science Towards Application Ερημοποιηση και Δεικτες Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Ερημοποιηση και Δείκτες Η ερημοποίηση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ GIS ΑΘΗΝΑ 8 & 9 ΜΑΙΟΥ 2014 Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γ.Π.Α. εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αναστασία Α.Ζαμπανιώτου, Αν.Καθ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ Υπεύθυνη Ομάδας Βιομάζας Θ. Χατζηαυγουστής, Ερευνητής Πεδίου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα