Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπληρωματικό Τεύχος Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας"

Transcript

1

2 Σελίδα 2 από 39 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποιήσεις του Έργου 4 Τροποποιήσεις στην Όδευση του Αγωγού 4 Τροποποιήσεις στη Θέση των Εγκαταστάσεων του Έργου Βαλβιδοστάσια Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων Εργοτάξια 10 3 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος 12 Εισαγωγή 12 Βαλβιδοστάσιο Τοπίο 12 Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων Βιοποικιλότητα Τοπίο Έδαφος Πολιτιστική Κληρονομιά 19 Εργοτάξια Βιοποικιλότητα Τοπίο Έδαφος Πολιτιστική Κληρονομιά 27 4 Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης 28 Βαλβιδοστάσιο Τοπίο και Οπτική Όχληση Άλλες επιπτώσεις 29 Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων Βιοποικιλότητα Τοπίο και Οπτική Όχληση Έδαφος Πολιτιστική Κληρονομιά 33 Εργοτάξια Βιοποικιλότητα Τοπίο και Οπτική Όχληση Έδαφος Πολιτιστική Κληρονομιά 37 5 Συμπεράσματα 39

3 Σελίδα 3 από 39 Λίστα Πινάκων Πίνακας 2-1 Προτεινόμενες αλλαγές όδευσης συμπληρωματικού τεύχους 5 Πίνακας 3-1 Οπτική ευαισθησία των αποδεκτών θέασης του βαλβιδοστασίου 13 Πίνακας 3-2 Οπτική ευαισθησία των αποδεκτών θέασης των Χώρων Αποθήκευσης Σωλήνων 17 Πίνακας 3-3 Θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GPY Πίνακας 3-4 Θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GPY Πίνακας 3-5 Εργοτάξια Επιπτώσεις στους Οπτικούς Αποδέκτες 24 Πίνακας 3-6 Θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GCAMP Πίνακας 3-7 Θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GCAMP Πίνακας 4-1 Οπτική ευαισθησία των αποδεκτών θέασης των Χώρων Αποθήκευσης Σωλήνων 32 Πίνακας 4-2 Ενδεχόμενες Βασικές Επιπτώσεις - Υπέδαφος & Έδαφος 32 Πίνακας 4-3 Τύποι και χαρακτηριστικά εδαφών 32 Πίνακας 4-4 Βασικές Επιπτώσεις - Πολιτιστική Κληρονομιά 34 Πίνακας 4-5 Εργοτάξια Επιπτώσεις στους Οπτικούς Αποδέκτες 36 Πίνακας 4-6 Ενδεχόμενες Βασικές Επιπτώσεις - Υπέδαφος & Έδαφος 36 Πίνακας 4-7 Τύποι και χαρακτηριστικά εδαφών 37 Πίνακας 4-8 Ενδεχόμενες Βασικές επιπτώσεις Πολιτιστική Κληρονομιά 38 Λίστα Εικόνων Εικόνα 2-1 Αλλαγή Θέσης του βαλβιδοστασίου 18 (GVB 18) 9 Εικόνα 2-2 Αλλαγή Θέσης του χώρου αποθήκευσης σωλήνων 09 (GPY 09) 9 Εικόνα 2-3 Αλλαγή Θέσης του χώρου αποθήκευσης σωλήνων 12 (GPY 12) 10 Εικόνα 2-4 Αλλαγή Θέσης του εργοταξίου 06 (GCAMP 06) 11 Εικόνα 2-5 Αλλαγή Θέσης του εργοταξίου 08 (GCAMP 08) 11 Εικόνα 3-1 Περιοχή του GBV18 (Σημείο Θέασης VP-1, IP 1061) 13 Εικόνα 3-2 Χώρος Αποθήκευσης Σωλήνων GPY09 στο Μητρούσι, στην πεδιάδα των Σερρών καλλιεργήσιμες εκτάσεις 14 Εικόνα 3-3 Χώρος αποθήκευσης σωλήνων GPY12, με τις αποθήκες να φαίνονται στο βόρειο σύνορο της εγκατάστασης. 15 Εικόνα 3-4 Περιοχή του GPY 09 (Σημείο Θέασης VP-2, IP 565) 16 Εικόνα 3-5 Περιοχή του GPY 12 (Σημείο Θέασης VP-3, IP 1020) 16 Εικόνα 3-6 Προσδιορισμός υφής του εδάφους στο βάθος cm (αμμώδες έδαφος) Εικόνα GPY Η μέτρια αντίδραση του HCl με ανθρακικά άλατα εδάφους της περιοχής (αλκαλικό έδαφος) - GPY Εικόνα 3-8 Η περιοχή του εργοταξίου GCAMP06 η πίστα κάρτ μέσα στο οικόπεδο 22 Εικόνα 3-9 Μικρό ρέμα εποχικής ροής στο νότιο σύνορο του GCAMP08 23 Εικόνα 3-10 Περιοχή του GCAMP06 (Σημείο Θέασης, IP 1049) 23 Εικόνα 3-11 Περιοχή του GCAMP08 (Σημείο Θέασης VP-5, KP ) 24 Εικόνα 3-12 Ανεπαρκώς στραγγιζόμενα εδάφη στη θέση του GCAMP06 25 Εικόνα 3-13 Υφή του Εδάφους στο GCAMP08 26

4 Σελίδα 4 από 39 1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη αποτελεί Συμπληρωματικό Τεύχος του Φακέλου Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ελληνικού τμήματος του Έργου του ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), το οποίο εκτείνεται από τους Κήπους του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μέσω Νέας Μεσημβρίας (βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης), έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στην κοινότητα της Ιεροπηγής. Ο φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Έργου ΤΑΡ στην Ελλάδα κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τώρα Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού) τον εκέμβριο του 2014, με σκοπό να ενσωματώσει μια σειρά τροποποιήσεων της όδευσης του αγωγού ή των θέσεων και των σχεδιαστικών παραμέτρων των μόνιμων ή προσωρινών εγκαταστάσεων του Έργου που έλαβαν χώρα μετά τη κατάθεση της Ενιαίας ΜΠΚΕ τον Ιούνιο του Από το χρονικό σημείο της κατάθεσης του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ μέχρι τώρα έλαβαν χώρα κάποιες επιπλέον μικροαλλαγές στην όδευση του αγωγού καθώς και περιορισμένες αλλαγές στη θέση μερικών εγκαταστάσεων του Έργου. Όπως και στην περίπτωση του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ, οι αλλαγές αυτές ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία που επηρεάζεται άμεσα από την όδευση του αγωγού ή της διαδικασίας απόκτησης γης για τις εγκαταστάσεις του Έργου. Το παρόν Συμπληρωματικό Τεύχος του Φακέλου Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιγράφει αυτές τις αλλαγές και αξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 2 Τροποποιήσεις του Έργου Τροποποιήσεις στην Όδευση του Αγωγού Έχει προταθεί μια σειρά μικρών αλλαγών της όδευσης του αγωγού, καθώς ο τεχνικός σχεδιασμός του Έργου προχωρά και η τεχνική ομάδα του Έργου καλείται να ικανοποιήσει τοπικές ανάγκες και αιτήματα. Οι αλλαγές αυτές είναι γενικά πολύ περιορισμένες η μεγαλύτερη απόκλιση από την προτεινόμενη όδευση στο φάκελο τροποποίησης της ΑΕΠΟ είναι περίπου 170 μέτρα - και σε κάθε περίπτωση βρίσκονται εντός του διαδρόμου της όδευσης του αγωγού που μελετήθηκε με λεπτομέρεια τόσο στη ΜΠΚΕ όσο και στην μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Έργου. Οι αλλαγές αυτές έγιναν τοπικά και σε μικρή κλίμακα. Τα σημεία όπου υπάρχουν αλλαγές δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

5 Σελίδα 5 από 39 Πίνακας 2-1 Προτεινόμενες αλλαγές όδευσης συμπληρωματικού τεύχους Α/Α Θέση ΙΡ Απόσταση από την αντίστοιχη θέση του φακέλου τροποποίησης (σε m) Χ.Θ. X Y 1 IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP

6 Σελίδα 6 από 39 Α/Α Θέση ΙΡ Απόσταση από την αντίστοιχη θέση του φακέλου τροποποίησης (σε m) Χ.Θ. X Y 38 IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP

7 Σελίδα 7 από 39 Α/Α Θέση ΙΡ Απόσταση από την αντίστοιχη θέση του φακέλου τροποποίησης (σε m) Χ.Θ. X Y 77 IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP

8 Σελίδα 8 από 39 Η μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων έδειξε ότι δεν προκύπτει κάποια νέα επίπτωση σε σχέση με ότι έχει ήδη αναφερθεί στη ΜΠΚΕ και στην μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Έργου. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές αυτές δεν αναλύονται περαιτέρω. Επιπλέον, η πίεση σχεδιασμού για το τμήμα του αγωγού μεταξύ του σημείου σύνδεσης με τον TANAP και του συμπιεστή GCS00 αυξήθηκε από 95 σε 95,5 barg. Η αλλαγή αυτή δεν έχει οποιαδήποτε επίπτωση σε άλλες παραμέτρους σχεδιασμού ή στο Έργο. Οι προαναφερθείσες αλλαγές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 Χάρτης Τροποποιήσεων του Έργου, για λόγους ενημέρωσης. Τροποποιήσεις στη Θέση των Εγκαταστάσεων του Έργου Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, περιορισμένες αλλαγές έχουν επίσης προκύψει στη θέση κάποιων μόνιμων (π.χ. Βαλβιδοστάσια BVS) και προσωρινών (π.χ. Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων και Εργοτάξια) του Έργου. Ειδικότερα, χρειάστηκε να τροποποιηθεί η θέση των παρακάτω εγκαταστάσεων: Βαλβιδοστάσιο BVS 18 Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων GPY 09, GPY 12 Εργοτάξια GCAMP 06, GCAMP 08 Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η πρόσβαση στις μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις του Έργου (βαλβιδοστάσια, χώροι αποθήκευσης σωλήνων και εργοτάξια) θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων δρόμων και δεν απαιτείται η κατασκευή νέων οδικών τμημάτων. Σε κάποια σημεία ενδεχομένως θα απαιτηθεί διαπλάτυνση των υφιστάμενων δρόμων ή αναβάθμισή τους με χαλικόστρωση ή ασφαλτόστρωση. Οι βελτιώσεις αυτές δεν προκαλούν κάποια επιπλέον περιβαλλοντική επίπτωση στην περιοχή του Έργου Βαλβιδοστάσια Η νέα θέση του βαλβιδοστασίου BVS 18 είναι περίπου 900 μέτρα δυτικά της παλιάς, κοντά στο IP1061, βορειοανατολικά της κοινότητας Άσπρο του ήμου Σκύδρας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

9 Σελίδα 9 από 39 Εικόνα 2-1 Αλλαγή Θέσης του βαλβιδοστασίου 18 (GVB 18) Νέα θέση Παλιά θέση Πηγή: EXERGIA, Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων Η νέα θέση του χώρου αποθήκευσης σωλήνων GPY 09 είναι περίπου 1,7 χλμ. δυτικάνοτιοδυτικά της παλιάς, κοντά στο IP565, βόρεια της κοινότητας Μητρούσι του ήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Εικόνα 2-2 Αλλαγή Θέσης του χώρου αποθήκευσης σωλήνων 09 (GPY 09) Νέα θέση Παλιά θέση Πηγή: EXERGIA, 2015

10 Σελίδα 10 από 39 Η νέα θέση του χώρου αποθήκευσης σωλήνων GPY 12 είναι περίπου 2,1 χλμ. νοτιοδυτικά της παλιάς, κοντά στο IP1020, νότια της κοινότητας Γέφυρα του ήμου Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2-3 Αλλαγή Θέσης του χώρου αποθήκευσης σωλήνων 12 (GPY 12) Νέα θέση Παλιά θέση Πηγή: EXERGIA, Εργοτάξια Η νέα θέση του εργοταξίου GCAMP 06 είναι περίπου 8,3 χλμ. δυτικά της παλιάς, κοντά στο IP1049, βορειανατολικά της κοινότητας του Αγίου Λουκά και περίπου 9 χλμ. νοτιοδυτικά των Γιαννιτσών του ήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

11 Σελίδα 11 από 39 Εικόνα 2-4 Αλλαγή Θέσης του εργοταξίου 06 (GCAMP 06) Νέα θέση Παλιά θέση Πηγή: EXERGIA, 2015 Η νέα θέση του εργοταξίου GCAMP 08 είναι περίπου 3 χλμ. ανατολικά της παλιάς, κοντά στο IP1257, βόρεια της κοινότητας Μηλίτσα του ήμου Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Εικόνα 2-5 Αλλαγή Θέσης του εργοταξίου 08 (GCAMP 08) Νέα θέση Παλιά θέση Πηγή: EXERGIA, 2015

12 Σελίδα 12 από 39 3 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος Εισαγωγή Όπως γίνεται φανερό από την προηγούμενη παράγραφο, οι προτεινόμενες νέες θέσεις του βαλβιδοστασίου, των χώρων αποθήκευσης σωλήνων και των εργοταξίων, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ κοντά στην όδευση του αγωγού, ο διάδρομος της οποίας έχει μελετηθεί με λεπτομέρεια κατά την προετοιμασία της ΜΠΚΕ και της μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ. Έτσι, δεν αναμένονταν νέα στοιχεία για τις προτεινόμενες θέσεις σε σχέση με ότι έχει περιγραφεί ήδη στη ΜΠΚΕ και στην μελέτη τροποποίησης. Παρόλα αυτά, και με εξαίρεση το βαλβιδοστάσιο το οποίο βρίσκεται πάνω στην όδευση του αγωγού, έγιναν εργασίες πεδίου για διάφορους τομείς του περιβάλλοντος, με στόχο να εντοπιστούν πιθανές τοπικές ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο σχεδιασμό του Έργου. Οι ακόλουθοι τομείς μελετήθηκαν στο πεδίο: Βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα και ενδιαιτήματα) Τοπίο και οπτική όχληση Έδαφος Πολιτιστική κληρονομιά Για το βαλβιδοστάσιο, οι εργασίες πεδίου κάλυψαν θέματα τοπίου και οπτικής όχλησης. Οι εργασίες πεδίου έλαβαν χώρα την περίοδο 18 Μαρτίου 22 Μαρτίου Τα κυριότερα ευρήματα των εργασιών πεδίου αλλά και της ευρύτερης μελέτης αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στις περιοχές των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους. Βαλβιδοστάσιο Τοπίο Το βαλβιδοστάσιο 18 (GBV18) βρίσκεται στο σημείο IP1061 του αγωγού, στην πεδιάδα της Σκύδρας, σε τοπίο που χαρακτηρίζεται ως «επίπεδες αγροτικές εκτάσεις».

13 Σελίδα 13 από 39 Εικόνα 3-1 Περιοχή του GBV18 (Σημείο Θέασης VP-1, IP 1061) Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Η ευαισθησία των αποδεκτών σε οπτική όχληση λόγω της εγκατάστασης, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ( Πίνακας 3-1). Πίνακας 3-1 Οπτική ευαισθησία των αποδεκτών θέασης του βαλβιδοστασίου Σημείο Θέασης Χαρακτηριστικός Τύπος Τοπίου Απόσταση από την Εγκατάσταση σε χλμ. (περίπου) Κατεύθυνση Θέασης Τύπος Αποδέκτη Ευαισθησία VP-1 Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις 0,07 Θέαση προς το GBV18 Χωματόδρομος Χαμηλή Πηγή: EXERGIA (2015) Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων Βιοποικιλότητα Η νέα θέση του χώρου αποθήκευσης σωλήνων GPY 09 βρίσκεται 1,25 χλμ. βόρεια της κοινότητας Μητρούσι στην πεδιάδα του Στρυμόνα, η οποία αποτελείται κυρίως από αγροτική γη εντατικής καλλιέργειας. Η μικρότερη απόσταση από τους δυτικούς πρόποδες του όρους Μενοίκιο είναι περίπου 3,6 χλμ. προς τα ανατολικά. Η θέση βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών. Βρίσκεται επίσης εντός καλλιεργήσιμης περιοχής και κατά συνέπεια δεν αναμένεται να φιλοξενεί ενδημικά είδη με ενδιαφέρον διατήρησης. ενδρώδη είδη απουσιάζουν από την περιοχή. Το σημείο διασταύρωσης του

14 Σελίδα 14 από 39 αγωγού με την Τάφρο Μπελίτσα, η οποία είναι ένα υδάτινο σώμα με ιδιαίτερα έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, βρίσκεται περίπου 2,5 χλμ. δυτικά της νέας θέσης. Η νέα θέση βρίσκεται στο ανατολικό όριο περιοχής που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί τσακάλια (Canis aureus): δυο (2) περιοχές έχουν αναφερθεί ανάμεσα στις κοινότητες Αναγέννηση και Καλόκαστρο (στοιχεία ΜΠΚΕ). Προφανώς οι αγέλες κινούνται κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα νοτιότερα από τη θέση του χώρου αποθήκευσης σωλήνων, αν και είναι εξοικειωμένες με το να κινούνται ανάμεσα στις καλλιέργειες ή ακόμα και κοντά στα χωριά για εύρεση τροφής. Κατά συνέπεια, η νέα θέση ενδεχομένως να βρίσκεται σε περιοχή αναζήτησης τροφής για το τσακάλι. Η περιοχή γύρω από το Μητρούσι είναι γνωστή ως περιοχή αναζήτησης τροφής για τον πελαργό (Ciconia Ciconia) και τον φιδαετό (Circaetus gallicus), τα οποία όμως δεν φωλιάζουν σε καλλιέργειες και αναμένεται να έχουν τόπους αναπαραγωγής είτε μέσα στα χωριά (πελαργός - Ciconia Ciconia) ή σε δάση κωνοφόρων / φυλλοβόλων (φιδαετός - Circaetus galicus) μακρύτερα. Η ίδια περιοχή βόρεια από το Μητρούσι είναι ωστόσο γνωστό ότι φιλοξενεί τουλάχιστον ένα (1) αναπαραγωγικό ζευγάρι χαλκοκουρούνας (Coracias garrulous) (VU στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, ΝΤ στον Μεσογειακό Κατάλογο της IUCN), το οποίο ευνοείται από τις ανοικτές γεωργικές εκτάσεις για αναπαραγωγή και αναζήτηση τροφής. Το είδος χρησιμοποιεί τρύπες στις πλαγιές ρεμάτων, κοιλότητες δέντρων ή ακόμα και φωλιές-κουτιά για να αναπαραχθεί και του αρέσει να κουρνιάζει στα υψηλότερα σημεία. εν αναμένεται να υπάρχουν αποικίες στην περιοχή της νέας θέσης της εγκατάστασης, αν και το είδος θα μπορούσε κάλλιστα να αναπαράγεται στα γύρω δέντρα ή σε υψώματα του εδάφους.

15 Σελίδα 15 από 39 Εικόνα 3-2 Χώρος Αποθήκευσης Σωλήνων GPY09 στο Μητρούσι, στην πεδιάδα των Σερρών καλλιεργήσιμες εκτάσεις Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Η προτεινόμενη θέση του χώρου αποθήκευσης σωλήνων GPY 12 βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της κοινότητας Γέφυρα κοντά στη Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι μερικοί από τους ανοιχτούς χώρους εξακολουθούν να καλλιεργούνται, η κύρια χρήση της γης στην γύρω περιοχή είναι η βιομηχανία, οι υποδομές όπως αποθήκες και οι μεταφορές, καθώς η σιδηροδρομική γραμμή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα από την εγκατάσταση. Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει την κοινότητα του Αγίου Αθανασίου με τον Αξιό αποτελεί το νότιο σύνορο της εγκατάστασης. Η περιοχή εγκατάστασης αποτελεί έναν εκτεταμένο χώρο με καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Υπάρχουν αποθήκες στα βόρεια σύνορα της εγκατάστασης και κτίρια πρώην βιομηχανικής χρήσης κατά μήκος της δυτικής πλευράς. εν υπάρχουν δέντρα στον χώρο. Σύμφωνα με τις εργασίες πεδίου της ΜΠΚΕ (2012), η περιοχή της Γέφυρας είναι γνωστό ότι φιλοξενεί αποικίες λαγόγυρου (Spermophilus citellus) ακόμα και σε γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές. Κατά τις εργασίες πεδίου τον Μάρτιο του 2015, δεν βρέθηκαν ίχνη από ενεργές ή μηενεργές αποικίες Spermophilus είτε στο οικόπεδο της εγκατάστασης είτε στη γειτονική περιοχή.

16 Σελίδα 16 από 39 Εικόνα 3-3 Χώρος αποθήκευσης σωλήνων GPY12, με τις αποθήκες να φαίνονται στο βόρειο σύνορο της εγκατάστασης. Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Τοπίο Ο χώρος αποθήκευσης σωλήνων 9 (GPY 09) βρίσκεται στο IP 565 περίπου, σε τοπίο που χαρακτηρίζεται ως «επίπεδες αγροτικές εκτάσεις» στην πεδιάδα των Σερρών. Εικόνα 3-4 Περιοχή του GPY 09 (Σημείο Θέασης VP-2, IP 565) Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Ο χώρος αποθήκευσης σωλήνων 12 (GPY 12) βρίσκεται στο IP 1020 περίπου, σε τοπίο που χαρακτηρίζεται ως «Αστικές και βιομηχανικές περιοχές» στην πεδιάδα του Αξιού.

17 Σελίδα 17 από 39 Εικόνα 3-5 Περιοχή του GPY 12 (Σημείο Θέασης VP-3, IP 1020) Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Η ευαισθησία των αποδεκτών σε οπτική όχληση λόγω των δυο εγκαταστάσεων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-2). Πίνακας 3-2 Οπτική ευαισθησία των αποδεκτών θέασης των Χώρων Αποθήκευσης Σωλήνων Σημείο Θέασης Χαρακτηριστικός Τύπος Τοπίου Απόσταση από την Εγκατάσταση σε χλμ. (περίπου) Κατεύθυνση Θέασης Τύπος Αποδέκτη Ευαισθησία VP-2 Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις 0,05 Θέαση προς το GPY 09 ρόμος Χαμηλή VP-3 Αστικές και βιομηχανικές περιοχές 0,05 Θέαση προς το GPY 12 ρόμος Χαμηλή Πηγή: EXERGIA (2015) Έδαφος Ο χώρος αποθήκευσης σωλήνων GPY 09 βρίσκεται σε ακαλλιέργητη έκταση. Συλλέχθηκαν τρία εδαφικά δείγματα από βάθη 0-25 cm, cm και cm. Τα εδάφη είναι αργιλώδη (βάθος 0-25 cm) και αμμώδη στα βαθύτερα στρώματα. Η ασθενής αντίδραση του HCl με τα αδιάλυτα ανθρακικά άλατα αποδεικνύει ότι τα εδάφη της περιοχή είναι αλκαλικά. Η δομή είναι ισχυρή στα επιφανειακά στρώματα (0-25 cm) και ασθενής στα βαθύτερα ( cm). Το έδαφος χαρακτηρίζεται από πτωχή έως μέτρια στράγγιση. Το οικόπεδο μπορεί να στραγγίζεται επαρκώς προς αποφυγή λιμναζόντων φαινομένων με την προϋπόθεση ότι προ της χρήσης του και λόγω της αναμενόμενης παρουσίας βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων, θα

18 Σελίδα 18 από 39 υπάρξουν επεμβάσεις καθαρισμού των γύρω καναλιών και η απαιτούμενη διαμόρφωση (με δημιουργία ελαφρών κλίσεων στράγγισης). Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο σημείο της εγκατάστασης είναι τα ακόλουθα: Κύρια Εδαφική Τυπολογική Μονάδα: Calcaric Fluvisol (FLca) Περιγραφή: Ο επιφανειακός ορίζοντας έχει αργιλώδη εδάφη ενώ οι βαθύτεροι ορίζοντες έχουν αμμώδη. Η περιοχή έχει ανεπαρκώς στραγγιζόμενα εδάφη. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται πολύ υψηλά, ιδιαίτερα τους βροχερούς μήνες του χρόνου Η ποιότητα του εδάφους είναι πολύ καλή. Οι κλίσεις είναι ήπιες και ο κίνδυνος διάβρωσης είναι μικρός. Εικόνα 3-6 Προσδιορισμός υφής του εδάφους στο βάθος cm (αμμώδες έδαφος) - GPY 09 Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015)

19 Σελίδα 19 από 39 Ο χώρος αποθήκευσης σωλήνων GPY 12 βρίσκεται σε ακαλλιέργητη έκταση. Συλλέχθηκαν τρία εδαφικά δείγματα από βάθη 0-25 cm, cm και cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη στα βάθη 0-75 cm και αργιλώδη στα βάθη cm. Παρατηρήθηκε ασθενή αντίδραση του HCl με τα αδιάλυτα ανθρακικά άλατα σε βάθος 0-75 cm και μέτρια αντίδραση σε βάθος cm. Αυτό αποδεικνύει ότι τα εδάφη της περιοχής είναι αλκαλικά. Η περιοχή έχει μετρίως καλά στραγγιζόμενα εδάφη και η δομή είναι ισχυρή. Τα πηλώδη και αργιλώδη εδάφη της περιοχής και του οικοπέδου είναι αποθέσεις του Αξιού με καλές συνθήκες αερισμού. Πτωχά σε κρυστάλλους αλλά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυλλικά άλατα. Η κρυσταλλοποίηση των κλασμάτων της αργίλου είναι πτωχή και αποτελείται από άμορφα υλικά. Περιέχουν άργιλο σε ποσότητες μικρότερες του 17% (αδρομερής ιλύς) και εκδηλώνουν τις χαμηλότερες τιμές διαπερατότητας. Ο υδάτινος υπόγειος ορίζοντας είναι πλούσιος και κυμαίνεται μεταξύ 4 και 40 μέτρων ανάλογα με την εποχή και τις αντλητικές δραστηριότητες για αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις. Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο σημείο της εγκατάστασης είναι τα ακόλουθα: Κύρια Εδαφική Τυπολογική Μονάδα: Calcaric Cambisol (CMca) Περιγραφή: Τα εδάφη είναι πηλώδη στα βάθη 0-75 cm και αργιλώδη στα βαθύτερα στρώματα. Η περιοχή έχει μετρίως καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Η ποιότητα του εδάφους είναι υψηλή. Οι κλίσεις είναι ήπιες και ο κίνδυνος διάβρωσης είναι μικρός.

20 Σελίδα 20 από 39 Εικόνα 3-7 Η μέτρια αντίδραση του HCl με ανθρακικά άλατα εδάφους της περιοχής (αλκαλικό έδαφος) - GPY 12 Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Πολιτιστική Κληρονομιά Συνολικά εντοπίστηκαν 3 θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του χώρου αποθήκευσης σωλήνων GPY 09, οι οποίες αποτελούνται από 1 αρχαιολογική θέση και 2 θέσεις Μεγάλης Αρχαιολογικής Πιθανότητας (AHAP). Οι πιο σημαντικές θέσεις σε αυτή τη περιοχή περιλαμβάνουν: Βυζαντινή θέση (SPL7) Πιθανός αρχαίος άξονας οδού κατά μήκος του σημερινού δρόμου Θεσσαλονίκης Σερρών (SPL21) Ο Πίνακας 3-3 παρουσιάζει την απογραφή θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GPY 09. Πίνακας 3-3 Θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GPY 09 IP IP Αριθμός θέσης πολιτιστικής κληρονομιάς Απόσταση από την Εγκατάσταση (m) Τύπος Θέσης SPL1 10 AHAP Περιγραφή θέσης Μέτριας πυκνότητας διάσπαρτη κεραμική Περίοδος Αβέβαιη

21 Σελίδα 21 από 39 IP SPL AHAP IP SPL7 566 Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) A Πιθανός αρχαίος άξονας οδού κατά μήκος του σημερινού δρόμου Θεσσαλονίκης Σερρών Πληροφορίες για Βυζαντινή θέση (διάσπαρτη κεραμική) Αβέβαιη Βυζαντινή Συνολικά εντοπίστηκαν 4 θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του χώρου αποθήκευσης σωλήνων GPY 12, οι οποίες αποτελούνται από 2 μνημεία και 1 θέση Μεγάλης Αρχαιολογικής Πιθανότητας (AHAP). Οι πιο σημαντικές θέσεις σε αυτή τη περιοχή περιλαμβάνουν: Καταγεγραμμένη ιστορική θέση και μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (CH-47) Καταγεγραμμένη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου (CH-50) Καταγεγραμμένη, προϊστορική Τούμπα «Τόψη» (CH-49) Ο Πίνακας 3-4 παρουσιάζει την απογραφή θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GPY12. Πίνακας 3-4 Θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του GPY 12 IP IP IP IP Αριθμός θέσης πολιτιστικής κληρονομιάς Απόσταση από την Εγκατάσταση (m) Τύπος Θέσης SPL2 10 AHAP CH M CH M IP1016 CH A Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Περιγραφή θέσης Μέτριας πυκνότητας διάσπαρτη κεραμική Γέφυρα. Φάρμα Σαρόγλου και Βοϊβόντα. Ιστορική θέση και μουσείο. Η παράδοση της Θεσσαλονίκης υπογράφηκε εδώ το Γέφυρα. Καταγεγραμμένη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Βασιλική με σημαντική διακόσμηση πέτρας και ξύλου, και τοιχογραφίες. Συλλογή εικόνων από το 1869 Γέφυρα. Τούμπα «Τόψη». καταγεγραμμένη θέση. Περίοδος Αβέβαιη Άγνωστη (πιθανώς μοντέρνα) Άγνωστη (πιθανώς 19ος αιώνας) Προϊστορική Εργοτάξια Βιοποικιλότητα

22 Σελίδα 22 από 39 Η νέα θέση του εργοταξίου GCAMP06 βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, η οποία μέχρι τα μέσα του 30 ήταν ένα τεράστιο έλος που τροφοδοτούνταν από τα νερά του Αλιάκμονα, του Λουδία και μικρότερων παραποτάμων τους. Ολόκληρη η περιοχή καλλιεργείται εντατικά και μέρη της περιοχής, κάποιες φορές, πλημμυρίζουν καθώς είναι σε γειτνίαση με αρδευτικά κανάλια. Απομένουν λίγα διάσπαρτα τμήματα παραποτάμιας βλάστησης. Στην περιοχή του χώρου εγκατάστασης του εργοταξίου λειτουργεί σήμερα πίστα για αγώνες καρτ, η οποία δεν επηρεάζεται από την σχεδιαζόμενη χρήση. ενδρόβια βλάστηση βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της περιοχής. Το νότιο τμήμα αποτελείται από εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια. Ο διάδρομος του αγωγού σε απόσταση μέτρων ανατολικά και δυτικά της θέσης εγκατάστασης ερευνήθηκε για αποικίες Spermophilus κατά τις εργασίες πεδίου της ΜΠΚΕ (Ιούλιος 2011) και δεν βρέθηκαν στοιχεία για ενεργές αποικίες. Η πλησιέστερη γνωστή αποικία αναφέρεται από εργασίες πεδίου του Μαΐου 2012 στην περιοχή της Παραλίμνης, 12 χλμ ανατολικά της νέας θέσης. Τα αρδευτικά κανάλια στην περιοχή είναι γνωστά ως περιοχές σίτισης για πολλά είδη πτηνών, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων ειδών (π.χ. κιρκινέζι - Falco naumanni), αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτά αναπαράγονται σε κοντινή απόσταση. Εικόνα 3-8 Η περιοχή του εργοταξίου GCAMP06 η πίστα κάρτ μέσα στο οικόπεδο Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Η νέα θέση του εργοταξίου GCAMP08 βρίσκεται στην πεδιάδα νότια της λίμνης Καστοριάς στους δυτικούς πρόποδες του βουνού Άσκιο, βόρεια της κοινότητας Μηλίτσα και νότια της κοινότητας

23 Σελίδα 23 από 39 Κορησσός. Οι καλλιέργειες είναι το κύριο χαρακτηριστικό του τοπίου στην περιοχή. Παρατηρούνται επίσης τμήματα δάσους βελανιδιάς (Quercus). Η θέση βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών. Παρόλα αυτά, η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί πληθυσμό αρκούδας και η περιοχή γύρω από την Κορησσό είναι γνωστό ότι φιλοξενεί ένα (1) περιπλανώμενο αρσενικό (στοιχεία της έρευνας πεδίου ΜΠΚΕ, Οκτώβριος 2011). Η πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή είναι πολύ χαμηλή και μάλιστα η αρκούδα είναι γνωστό ότι συχνάζει σε περιοχές περαιτέρω δυτικά κατά μήκος του αγωγού, όπως κοντά στις κοινότητες Καλοχώρι, Οινόη και Μεσοποταμία. Η νέα θέση του εργοταξίου GCAMP08 βρίσκεται εκτός των περιοχών υψηλής καταλληλότητας για το λύκο, όπως αναλύθηκε στη ΜΠΚΕ. Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί είδη πουλιών με ενδιαφέρον διατήρησης να αναπαράγονται στην περιοχή του εργοταξίου. Ένα μικρό ρέμα περνάει από το νότιο όριο της περιοχής και χύνεται στο κανάλι Γκιόλι (LK1), το οποίο διασχίζεται από τον αγωγό δυτικά της Μηλίτσας. Το ρέμα δίπλα από τη θέση της εγκατάστασης είναι εποχικής ροής και κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου, είναι πιθανό να φιλοξενεί το είδος της βαλκανικής μπριάνας (Barbus balcanicus), το μόνο ψάρι του γλυκού νερού που καταγράφηκε στο κανάλι Γκιόλι κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου για τη ΜΠΚΕ τον Ιούνιο του Εικόνα 3-9 Μικρό ρέμα εποχικής ροής στο νότιο σύνορο του GCAMP08 Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Τοπίο

24 Σελίδα 24 από 39 Το εργοτάξιο 6 (GCAMP06) βρίσκεται περίπου στο IP 1049, σε τοπίο που χαρακτηρίζεται ως «επίπεδες αγροτικές εκτάσεις» στην πεδιάδα των Γιαννιτσών. Εικόνα 3-10 Περιοχή του GCAMP06 (Σημείο Θέασης, IP 1049) Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015) Το εργοτάξιο 8 (GCAMP08) βρίσκεται περίπου στο IP , σε τοπίο που χαρακτηρίζεται ως «επίπεδες αγροτικές εκτάσεις» στην περιοχή της Καστοριάς. Εικόνα 3-11 Περιοχή του GCAMP08 (Σημείο Θέασης VP-5, KP ) Πηγή: EXERGIA - εργασίες πεδίου (Μάρτιος 2015)

25 Σελίδα 25 από 39 Η ευαισθησία των αποδεκτών σε οπτική όχληση λόγω των δυο εγκαταστάσεων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 3-5 Εργοτάξια Επιπτώσεις στους Οπτικούς Αποδέκτες Σημείο Θέασης Χαρακτηριστικός Τύπος Τοπίου Απόσταση από την Εγκατάσταση σε χλμ. (περίπου) Κατεύθυνση Θέασης Τύπος Αποδέκτη Ευαισθησία VP-4 Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις 0,1 Θέαση προς GCAMP06 Χωματόδρομος Χαμηλή VP-5 Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις 0,1 Θέαση προς GCAMP08 Χωματόδρομος Χαμηλή Πηγή: EXERGIA (2015) Έδαφος Το εργοτάξιο GCAMP06 βρίσκεται σε ακαλλιέργητη έκταση. Συλλέχθηκαν τρία δείγματα από τα βάθη 0-25 cm, cm και cm. Τα εδάφη είναι πηλώδη. Παρατηρήθηκε ισχυρή αντίδραση του HCl με τα αδιάλυτα ανθρακικά άλατα σε βάθος 0-25 cm και μέτρια αντίδραση σε βάθος cm. Αυτό αποδεικνύει ότι τα εδάφη της περιοχής είναι αλκαλικά. Επίσης είναι κακώς στραγγιζόμενα και η δομή τους είναι μέτρια προς ασθενής. Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο σημείο της εγκατάστασης είναι τα ακόλουθα: Κύρια Εδαφική Τυπολογική Μονάδα: Calcaric Fluvisol (FLca). Περιγραφή: Τα εδάφη είναι πηλώδη. Η δομή είναι μέτρια προς ασθενής. Η περιοχή έχει ανεπαρκώς στραγγιζόμενα εδάφη. Η ποιότητα των εδαφών είναι πολύ καλή. Η κλίσεις είναι ήπιες και ο κίνδυνος διάβρωσης μικρός. Τα εδάφη της περιοχής προέρχονται από λιμναίες αποθέσεις της αποξηραμένης «Λίμνης των Γιαννιτσών». Υπάρχει ένα εκτενές στραγγιστικό δίκτυο στην περιοχή. Παρ όλα αυτά, η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι πολύ υψηλή, ιδιαίτερα τους βροχερούς μήνες του χρόνου. Εικόνα 3-12 Ανεπαρκώς στραγγιζόμενα εδάφη στη θέση του GCAMP06

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ ORIGINAL SIZE Υπόμνημα Όδευση Αγωγού Προτεινόμενη Εναλλακτική Διοικητικά Όρια Εθνικά Όρια Όρια Περιφερειών Όρια Δήμων Οικισμοί Κύριες Πόλεις Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές Παράρτημα 4.1 Δυτικό Τμήμα - Οικότοποι και ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ* ΠΑΝΙΔΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ &( np ΔΡΟΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΕΛΛΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 km ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ÆP ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας για το Τοπίο Σελίδα 2 από 64 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Μεθοδολογία μελέτης 5 Περιοχή μελέτης 5 Μεθοδολογία 5 3 Γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.3 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.3 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους Παράρτημα 6.6.3 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους Σελίδα 2 από 80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 5 1.1 Γενικά Δεδομένα και Πληροφορίες 5 2 Μεθοδολογία 5 2.1 Κριτήρια Επιλογής Θέσεων Δειγματοληψίας 6 2.2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Εργου: Σελίδα 2 από 86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 6 2.1 Φιλοσοφία του Έργου 6 2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος του Αγωγού 8 2.3 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Έργου: Σελίδα 2 από 15 Πίνακας Περιεχομένων 6 ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη 3 Εισαγωγή 3 Κύριες ραστηριότητες ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Τα paleosols θεωρούνται και ως λείψανα εδαφών των οποίων η μελέτη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Έργου: Σελίδα 2 από 42 Rev.: 00 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 2.1 Υπόβαθρο έργου 4 2.2 Στόχοι και σημασία του έργου 5 2.3 Εναλλακτικές Οδεύσεις έργου 5 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Project Title: Document Title: Trans Adriatic Pipeline TAP Second ESIA Amendment Annex 3 Correspondence with

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο 1. Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο Η διαδρομή ξεκινά κοντά στους Κήπους και κατευθύνεται δυτικά μέσω της Θράκης, της Ανατολικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2015 Βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Παναγιωτίδης Χρήστος Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013 Επιχειρούμενη κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον Καλαμώνα Αμφιθέας, ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Αναστάσιος Λεγάκις Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 έργου: Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 Σελίδα 2 από 88 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικής ενέργειας στην

ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην άγρια φύση Δάσος Δαδιάς: προσέξτε την εικόνα και βρείτε γιατί φιλοξενεί τόσα πολλά αρπακτικά πουλιά Φ. Κατσιγιάννης «από το λεύκωμα Εικόνες από τη Δαδιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα