ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Χρήση του βιοντήζελ και της βιοαιθανόλης ως υποκατάστατων του πετρελαίου κίνησης & της βενζίνης Δρ. Ευριπίδης Λόης, Καθηγητής Δρ. Γιώργος Αναστόπουλος, Ερευνητής Ε.Μ.Π

2 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

3 Πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντήζελ στην Ελλάδα Καπνέλαιο Βαμβακέλαιο Ηλιέλαιο Σογιέλαιο Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια Αγριαγκινάρα (CynaraCynara cardunculus) Παραπροϊόντα ελαιοτριβείων & Γεωργικά παραπροϊόντα

4 Πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντήζελ στην Ελλάδα Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει παραγωγή καπνελαίου. ποσότητα σε καπνέλαιο υπολογίζεται σε 13,500 τ. Η ποσότητα βαμβακελαίου ανέρχεται σε 160,000 τ/έτος. Η ποσότητα ηλιελαίου προσδιορίζεται στους 20,000 τ/έτος. Εκτιμήσεις σχετικά με τις ποσότητες αγριαγκινάρας και γεωργικών παραπροϊόντων είναι δύσκολο να καταγραφούν.

5 Αποδόσεις των Παραγόμενων Φυτικών Ελαίων Συγκριτικά Αποτελέσματα Είδος Φυτικής Πρώτης Ύλης Απόδοση σε Έλαιο % Καπνόσπορος Βαμβακόσπορος Ηλιόσπορος Τοματόσπορος 30 Αγριαγκινάρα Brasicca Carinata (spring rape) Brasicca Napus L. (winter rape) 36 40

6 ( /στρ) Κοστολόγηση Καλλιεργειών για την Παραγωγή Βιοντήζελ στην Ελλάδα Ελαιοκράμβη Ποτιστική Ελαιοκράμβη Ξηρική Ηλίανθος Ενοίκιο εδάφους 28,50 12,00 12,00 Όργωμα 9,00 9,00 9,00 Προετοιμασία Εδάφους 10,00 10,00 5,00 Βασική Λίπανση 19,22 19,22 4,00 Σπορά 13,20 13,20 8,40 Επιφανειακή Λίπανση 10,10 10,10 Ζιζανιοκτονία 9,20 9,20 4,60 Σκαλίσματα 6,20 6,20 6,20 Άρδευση 10,00 Συγκομιδή 9,00 9,00 9,00 Λοιπές Κόστος Καλλιεργητικών Επεμβάσεων 95,92 85,92 46,20 Συνολικό Κόστος Παραγωγής ( /στρ) 124,42 97,92 58,20 Μέση Απόδοση (κιλά/στρ) Μέση τιμή ( /τόνο) 400,00 400,00 250,00 Επιδοτήσεις ( /στρ) 4,50 4,50 4,50 Ακαθάριστο εισόδημα ( /στρ) 124,50 76,50 47,00 Κέρδος προ φόρων και τόκων ( /στρ) 0,08-21,42-11,20

7 Επίδραση του Βιοντήζελ στις Εκπομπές Η προσθήκη βιοντήζελ μειώνει τις εκπομπές άκαυστων υδρογονανθράκων και μονοξειδίου του άνθρακα. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μειώνονται οι εκπομπές καπνού και σωματιδίων. Αύξηση παρατηρείται, κυρίως σε χαμηλά φορτία και στροφές του κινητήρα. Το θέμα των οξειδίων του αζώτου έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Οι περισσότεροι παρατηρούν αύξηση στις εκπομπές των Nx. Η μείωση ή η αύξηση των ΝΟx εξαρτάται από τον κύκλο οδήγησης, τον κινητήρα, και την παρουσία ή όχι καταλύτη. Η χρήση του βιοντήζελ μειώνει τις εκπομπές PAs, και αυξάνει τις εκπομπές ακρολεϊνης. Το πόσο θα αυξηθούν ή θα μειωθούν οι εκπομπές εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής του βιοντήζελ στο καύσιμο, κυρίως όσον αφορά τις εκπομπές σωματιδίων, καπνού και Nx

8 Επίδραση του Βιοντήζελ σε άλλα Χαρακτηριστικά του Κινητήρα Η προσθήκη βιοντήζελ, σε συγκεντρώσεις 1-2% προκαλεί αύξηση της λιπαντικής ικανότητας του πετρελαίου κίνησης. Προβλήματα λίπανσης εμφανίζονται για συγκεντρώσεις μεθυλεστέρων άνω του 10 ή 20%. Σε μικρά ποσοστά το βιοντήζελ δεν επηρεάζει την απόδοση της μηχανής και την ισχύ της. Με την αύξηση της συγκέντρωσης των μεθυλεστέρων παρατηρείται μια μικρή μείωση στην απόδοση και ισχύ του κινητήρα. Το καθαρό βιοντήζελ σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποφράξει τα φίλτρα και το δίκτυο τροφοδοσίας. Όταν χρησιμοποιείται σε χαμηλά ποσοστά το πρόβλημα δεν εμφανίζεται. Με την πάροδο του χρόνου οι μεθυλεστέρες των φυτικών ελαίων επιδρούν διαβρωτικά σε ορισμένους τύπους ελαστομερών και φυσικού καουτσούκ.

9 Μετατροπή Ελαίου σε Βιοντήζελ Υπάρχουν τρεις μέθοδοι παραγωγής μεθυλεστέρων από έλαια και λίπη: Καταλυτική μετεστεροποίηση του ελαίου με μεθανόλη σε βασικό περιβάλλον. Απευθείας καταλυτική εστεροποίηση του ελαίου με μεθανόλη σε όξινο περιβάλλον. Μετατροπή του ελαίου σε λιπαρά οξέα, και μετά σε μεθυλεστέρες με όξινη κατάλυση.

10 Χαρακτηριστικά Αλκαλικής Μετεστεροποίησης Χαμηλή θερμοκρασία (5555 ºC ) και πίεση διεργασίας (20psi). Υψηλό ποσοστό μετατροπής (98%) με ελάχιστες παράλληλες αντιδράσεις και μικρό χρόνο αντίδρασης Άμεση μετατροπή σε μεθυλεστέρες χωρίς ενδιάμεσα στάδια. Κοινά υλικά και αντιδραστήρια για τη διεργασία.

11 Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας Εξευγενισμός πρώτης ύλης Μετεστεροποίηση πρώτης ύλης Πλύσεις μεθυλεστέρων Ξήρανση μεθυλεστέρων Εξευγενισμός γλυκερίνης Ανάκτηση μεθανόλης

12 Εξευγενισμός Ελαίων με Υψηλή Περιεκτικότητα σε Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα Το ποσοστό των ελεύθερων λιπαρών οξέων σε διάφορες τροφοδοσίες, έχει ως εξής: Εξευγενισμένα φυτικά έλαια <0.05% Ακατέργαστα φυτικά έλαια % Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια 2-7% Ζωικά λίπη 5-30% 30% Εάν το περιεχόμενο της τροφοδοσίας σε Ε.Λ.Ο. είναι < 0.5%, η διαδικασία απομάκρυνσης τους παραβλέπεται. Εάν το επίπεδο των Ε.Λ.Ο. είναι πολύ υψηλό (> 0.5%), σχηματίζονται σάπωνες. RC + C 3 Na RCNa + C 3

13 Διάγραμμα Ροής Αλκαλικής Εξουδετέρωσης Ελαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε ελέυθερα λιπαρά οξέα Νερό ΝaΟΗ Δοχείο διαχωρισμού Εξατμιστήρας Αντιδραστήρας Εξευγενισμένο έλαιο Σάπωνες

14 Μετεστεροποιηση Ελαίων με Υψηλή Περιεκτικότητα σε Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα Η αλκαλική εξουδετέρωση δεν συνίσταται όταν το ποσοστό των ελεύθερων λιπαρών οξέων είναι πάνω από 4%. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι: Ενζυμική μέθοδος. Γλυκερόλυση: Περιλαμβάνει προσθήκη γλυκερίνης στο έλαιο και θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες (200 ºC), ), παρουσία καταλύτη ZnCl. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι οι υψηλες θερμοκρασίες και η σχετικά χαμηλή ταχύτητα αντίδρασης. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται η προσθήκης μεθανόλης. Η τεχνική αυτή παράγει τροφοδοσίες με εξαιρετικά χαμηλό περιεχόμενο σε λιπαρά οξέα. Όξινη εστεροποίηση ελεύθερων λιπαρών οξέων.

15 Όξινη Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αποστακτική στήλη

16 Αλκαλική Μετεστεροποίηση με Αδιάλυτες Βάσεις Έλαιο μευψηλή περιεκτικότητα σε ελέυθερα λιπαρά οξέα Αλκοόλη Δοχείο ανάμιξης Εναλλάκτης ατμού Αντιδραστήρας σταθεράς κλίνης Διαχωριστής βαρύτητας Εστέρες Γλυκερίνη

17 Διάγραμμα Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας

18 Αλκαλική Μετεστεροποίηση με Αδιάλυτες Βάσεις Έλαιο μευψηλή περιεκτικότητα σε ελέυθερα λιπαρά οξέα Αλκοόλη Δοχείο ανάμιξης Εναλλάκτης ατμού Αντιδραστήρας σταθεράς κλίνης Διαχωριστής βαρύτητας Εστέρες Γλυκερίνη

19 Μη-Καταλυτική Μετεστεροποίηση

20 Διάθεση Τελικών Προϊόντων και Παραπροϊόντων Οι Μεθυλεστέρες, χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του πετρελαίου κίνησης, και ως ενδιάμεσα προϊόντα για την παρασκευή : Πλαστικοποιητές Λιπαντικά, Αγροτικά χημικά Απορρυπαντικά, Γαλακτωματοποιητές αντιοξειδωτικά καλλυντικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η γλυκερίνη ως παραπροϊόν της παρασκευής μεθυλεστέρων έχει χιλιάδες χρήσεις, κυρίως: Τροφές και ποτά Φάρμακα Καλυντικά Καπνός Χαρτί, υφάσματα

21 ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

22 Καλλιέργειες για την Παραγωγή Βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Γλυκό Σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) Σιτάρι (Triticum aestivum L.) Κριθάρι (ordeum sativum/vulgare L.) Ζαχαρότευτλα (Beta Beta vulgaris L.).) Αραβόσιτος (Zea mays L.) Δασικά και Αγροτικά Παραπροϊόντα

23 Απόδοση σε Βιοαιθανόλη από Φυτικές Πρώτες Ύλες στην Ελλάδα Βιοκαύσιμο Πρώτη Ύλη Απόδοση (κιλά/στρέμμα) Απόδοση σε Βιοκαύσιμο (κιλά/στρέμμα) Απόδοση σε Βιοκαύσιμο (λίτρα/στρέμμα) Σιτάρι Αραβόσιτος Βιοαιθανόλη Ζαχαρότευτλο 6, Γλυκό Σόργο 7,000-10,

24 ( /στρ) Κοστολόγηση Καλλιεργειών για την Παραγωγή Βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Γλυκό Σόργο Τεύτλα Αραβόσιτος Ενοίκιο εδάφους 28,50 35,00 28,50 Όργωμα 9,00 12,61 11,19 Προετοιμασία Εδάφους 10,00 9,03 7,53 Βασική Λίπανση 10,76 23,95 24,98 Σπορά 9,20 16,80 20,62 Επιφανειακή Λίπανση 7,78 10,25 Ζιζανιοκτονία 8,10 31,96 12,81 Σκαλίσματα 53,95 20,10 Άρδευση 30,00 33,47 31,18 Συγκομιδή 17,40 46,65 17,40 Λοιπές Κόστος Καλλιεργητικών Επεμβάσεων 94,46 236,20 156,06 Συνολικό Κόστος Παραγωγής ( /στρ) 122,96 271,20 184,56 Μέση Απόδοση (κιλά/στρ) Μέση τιμή ( /τόνο) 20,00 36,12 132,00 Επιδοτήσεις ( /στρ) 4,50 56,32 Ακαθάριστο εισόδημα ( /στρ) 144,50 285,35 211,02 Κέρδος προ φόρων και τόκων ( /στρ) 21,54 14,15 26,46

25 Η Αιθανόλη ως Υποκατάστατο της Βενζίνης Η βιοαιθανόλη εμφανίζει υψηλό αριθμό οκτανίου και υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο (~35% κατά βάρος). Με κατάλληλη ανάμιξή της με τη βενζίνη επιτυγχάνεται καθαρότερη και πληρέστερη καύση. Η συνεισφορά της στο σχηματισμό οξειδίων του αζώτου είναι ασήμαντη. Η προσθήκη αιθανόλης στη βενζίνη έχει ως αποτέλεσμα: την αύξηση των πτητικών οργανικών ρυπαντών. τον σχηματισμό μεγαλύτερων ποσότητων αλδεϋδών. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από τους τριοδικούς καταλύτες που διαθέτουν τα σύγχρονα οχήματα. Η αιθανόλη Χρησιμοποιείται σε μίγμα (blend) με τη βενζίνη σε διάφορες αναλογίες, όπου η αιθανόλη βρίσκεται υπό μορφή: αφυδατωμένου προϊόντος (100% ν/ν) - ΗΠΑ. ενυδατωμένου προϊόντος (92,5% ν/ν) Βραζιλία.

26 Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιθανόλης Σε ΗΠΑ και Ευρώπη, μια μεγάλη ποσότητα της διακινούμενης στο εμπόριο αιθανόλης χρησιμοποιείται ως διαλυτικό για την παραγωγή: Λάκας Βερνικιών Μελάνης Υγρών για φρένα Υγρών απορρυπαντικών Σαπουνιών Αποσμητικών Αρωμάτων Αντισηπτικών Λοσιόν Σε Γαλλία και Ιταλία επιβάλλεται η αιθανόλη που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά να είναι προϊόν ζύμωσης.

27 Στάδια Παραγωγής Aιθανόλης από Bιομάζα Η παραγωγή αιθανόλης από βιομάζα περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια: επεξεργασία των πρώτων υλών για παρασκευή σακχαρούχου χυμού / σακχαροδιαλύματος, με συγκέντρωση σακχάρων περίπου 15-16%. 16%. ζύμωση του σακχαρούχου διαλύματος προς διάλυμα αιθανόλης συγκεντρώσεως περίπου 7.5-8% 8% ν/ν. διαχωρισμό της αιθανόλης (95% ν/ν) και στη συνέχεια - αν είναι αναγκαίο- αφυδάτωση του προϊόντος (99.5% ν/ν).

28 Η σημασία της Πρώτης Ύλης για την Παρασκευή Σακχαροδιαλύματος Η επεξεργασία των πρώτων υλών για παρασκευή σακχαροδιαλύματος διαφέρει ανάλογα με την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη, ανάλογα με το είδος των υδατανθράκων που περιέχει χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: τα σακχαρούχα υλικά (π.χ μελάσσα-παραπροϊόν της βιομηχανία σακχάρεως, σακχαροκάλαμο, σακχαρότευτλα, γλυκύ σόργο κ.α), στα οποία οι υδατάνθρακες βρίσκονται σε μορφή μονό- είτε ολιγοσακχαριτών. τα αμυλούχα υλικά (πατάτα, αραβόσιτος, δημητριακά κ.ά), στα οποία ο υδατάνθρακες βρίσκονται στη μορφή του αμύλου τα κυτταρινούχα υλικά (ξύλο, άχυρο, στελέχη φυτών, αγροτικά παραπροϊόντα κ.ά), στα οποία οι υδατάνθρακες βρίσκονται στη μορφή τη κυτταρίνης, τα απόβλητα διαφόρων βιομηχανιών (τροφίμων, ζύθου κλπ) και τα υγρά της χημικής πολτοποίησης του ξύλου, για παραγωγή χαρτιού, με τη μέθοδο του θειώδους οξέος (spent sulphite liquors)

29 Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Σακχαρούχα Υλικά Η απλούστερη μέθοδος παραλαβής του σακχαροδιαλύματος είναι η μέθοδος από τα σακχαρούχα υλικά. Το διάλυμα προλαμβάνεται με απλές φυσικές διεργασίες. Τα κύρια στάδια παραγωγής αιθανόλης απο σακχαρούχα υλικά είναι: προετοιμασία, πλύσιμο, τεμαχισμός πρώτης ύλης εκχύλιση ή συμπίεση πρώτων υλών, παραγωγή σακχαροδιαλύματος. ζύμωση σακχαροδιαλύματος, παραγωγή αλκοολούχου διαλύματος. απόσταξη, παραγωγή αιθανόλης. αφυδάτωση, παραγωγή άνυδρης αιθανόλης.

30 Τεχνολογία της Υδρόλυσης Η παραγωγή σακχαρούχου χυμού από αμυλούχες πρώτες ύλες είναι περισσότερο σύνθετη. Το άμυλο μετατρέπεται (υδρολύεται) σε ζυμώσιμα (απλά) σάκχαρα (Ο-γλυκόζη, Ο-μαννόζη και μαλτόζη) Μετά από μηχανική και θερμική προκατεργασία, το άμυλο υδρολύεται (σακχαροποιείται) με οξέα ή ένζυμα. Η παραγωγή σακχαρούχου χυμού από κυτταρινούχες πρώτες ύλες παρουσιάζει πρόσθετα προβλήματα. Σημαντικό ρόλο για το είδος των προκατεργασιών έχουν: ο βαθμός κρυσταλλικότητας της κυτταρίνης το ποσοστό των ημικυτταρινών και της λιγνίνης

31 Όξινη Υδρόλυση Τα αμυλούχα υλικά υδρολύονται σε ρη υπό πίεση (ατμού)) 2 atm για min. Για να υδρολυθεί η κυτταρίνη, απαιτείται: πενταπλάσια πίεση ατμού (10 atm). συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την υδρόλυση του αμύλου. Οι διαφορές στις συνθήκες υδρόλυσης μεταξύ αμύλου και κυτταρίνης οφείλονται στους β-γλυκοζιτικούς δεσμούς της κυτταρίνης.

32 Δομή Κυτταρινούχων Προϊόντων Η κυτταρίνη είναι πολυμερές της β-d-ανυδρογλυκοπυρανόζης 4 6 C Οι ανυδρογλυκοπυρανόζες, είναι ενωμένες μεταξύ τους με β-(1,4) (1,4)- γλυκοζιτικούς δεσμούς Κυτταρίνες από διάφορες πηγές περιέχουν από 600 έως 5000 μονάδες D- γλυκόζης C 2 C 2 C 2 C 2 C 2

33 Δομή Αμυλούχων Προϊόντων Το άμυλο αποτελείται κατά 20% από αμυλόζη, και κατά 80% από αμυλοπηκτίνη. C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 2 C

34 Διάγραμμα Ροής Όξινης Υδρόλυσης Κυτταρινούχων Υλικών

35 Ενζυμική Υδρόλυση Ένζυμα που παράγονται από μύκητες, βακτήρια και διάφορα πρωτόζωα προκαλούν αποικοδόμηση και υδρόλυση της κυτταρίνης και του αμύλου. Τα ένζυμα διάσπασης της κυτταρίνης ονομάζονται κυτταρινάσες και ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους διακρίνονται σε: υδρολάσες οξειδάσες λυάσες β-γλυκουδρολυάσες ενδολυάσες εξωλύασες Τα ένζυμα που αποικοδομούν το άμυλο ονομάζονται αμυλάσες

36 Διάγραμμα Ροής Ενζυμικής Υδρόλυσης Αμυλούχων υλικών

37 Διαχωρισμός & Ανάκτηση Αιθανόλης Η διεργασία απομόνωσης του προϊόντος ζύμωσης, από το αλκοολούχο διάλυμα, είναι πολύπλοκη και πολυδάπανη διεργασία. Ο διαχωρισμός της αλκοόλης (95% ν/ν) και στη συνέχεια η αφυδάτωση του προϊόντος (100% ν/ν) είναι από τα πλέον ενεργοβόρα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αποτελεί κρίσιμο ανασταλτικό παράγοντα στην εμπορική ανάπτυξη της παραγωγής βιοαιθανόλης. Έχουν γίνει προσπάθειες, προκείμένου: Να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση κατά το διαχωρισμό αιθανόλης με αποστακτικές στήλες, να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι διαχωρισμού.

38 Μη-Συμβατικές Μέθοδοι Διαχωρισμού & Ανάκτησης Αιθανόλης Οι κυριότερες μη-συμβατικές μέθοδοι ανάκτησης της αιθανόλης από υδατικά διαλύματα, είναι οι εξής: εκχύλιση υγρού-υγρού Χρήση μεμβρανών / αντίστροφη όσμωση ρευστή εκχύλιση σε υπερκρίσιμες συνθήκες προσρόφηση σε στερεά υλικά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Η βιοαιθανόλη στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Ιωαννίδης Χρήστος 5078 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιφιγένεια Μεταξά

Πτυχιακή εργασία Η βιοαιθανόλη στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Ιωαννίδης Χρήστος 5078 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιφιγένεια Μεταξά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας : Ενέργειας & Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία Η βιοαιθανόλη στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Ιωαννίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : XANIA, 2011 Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες

03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες Κεφάλαιο 03-03 σελ. 1 03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες 03-03-00 Εισαγωγή στη διαχείριση χωνεύσιμης βιομάζας Οι Ευρωπαϊκές τεχνολογίες χρησιμοποιούν εκτενείς προ- και μετά- χωνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αρ. Κουπονιού: 18902762 01 000088 Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ & ΔΙΧΗΝΕΤ 1. Οι λόγοι ανάπτυξης των βιοκαυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Παρουσίαση των φυτικών πρώτων υλών

1 Παρουσίαση των φυτικών πρώτων υλών Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Η Φυτική Παραγωγή ως Πηγή Πρώτων Υλών της Χηµικής Βιοµηχανίας. Η Πράσινη Προσέγγιση. Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Καραµπέρης Τµήµα Χηµείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Υπό των φοιτητών: ΑΠΑΖΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής Τµήµατος Γεωπονίας 3 ος Ολοκληρωµένος Κύκλος Μαθηµάτων Νέες Τεχνολογίες στις Γεωπονικές Επιστήµες Τίτλος Μαθήµατος: Τεχνολογία Ζωοτροφών ιδάσκων: Μπάλιος Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα