ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο: Φυσιολογία Φυτών» Σάββατο Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο. Σε κάθε µια από τις επόµενες ερωτήσεις (1-80) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩ ΙΚΟΣ * * Α Ε Ζ 1. Στο φωτοσύστηµα Ι η φωτεινή ενέργεια απορροφάται από : α) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 700 nm β) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 680 nm γ) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 600 nm δ) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 780 nm 2. Στο φωτοσύστηµα ΙΙ η φωτεινή ενέργεια απορροφάται από : α) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 700 nm β) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 680 nm γ) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 600 nm δ) Την χλωροφύλλη a της οποίας το µέγιστο της απορρόφησης είναι στα 780 nm 3. Κατά την κυκλική φωτοφωσφορυλίωση : α) Η ενέργεια που ελευθερώνεται χρησιµοποιείται για να µετατραπεί το ADP σε ATP β) Η ενέργεια που ελευθερώνεται χρησιµοποιείται για να µετατραπεί το ATP σε ADP γ) Η ενέργεια που ελευθερώνεται χρησιµοποιείται για να µετατραπεί το NADP + σε NADPH δ) Η ενέργεια που ελευθερώνεται χρησιµοποιείται για να µετατραπεί το NADPH σε NADP + * Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 1

2 4. Η γλυκόζη στα πράσινα µέρη των φυτών παράγεται : α) Κατά την αναπνοή β) Κατά τη φωτοαναπνοή γ) Κατά τη φωτοσύνθεση δ) Κατά τη διαπνοή 5. Στα C3 φυτά το RuBP (1,5-διφωσφορικός εστέρας της ριβουλόζης) καταλύεται από το ένζυµο Rubisco (καρβοξυλάση της 1,5-διφωσφορικής ριβουλόζης) µε αποτέλεσµα την παραγωγή : α) Ενός µορίου της 3-φωσφορικής γλυκεριναλδεύδης β) ύο µορίων της 3-φωσφορικής γλυκεριναλδεύδης γ) Ενός µορίου του 3-φωσφορικού εστέρα του γλυκερινικού οξέως δ) ύο µορίων του 3-φωσφορικού εστέρα του γλυκερινικού οξέως 6. Στα C4 φυτά το CO 2 δεσµεύεται από τη φωσφοενολική µορφή του πυροσταφυλικού οξέως για να δηµιουργήσει : α) Πυροσταφυλικό οξύ το οποίο στη συνέχεια ανάγεται σε οξαλοξικό οξύ β) Πυροσταφυλικό οξύ το οποίο στη συνέχεια ανάγεται σε µηλικό ή ασπαραγινικό οξύ γ) Οξαλοξικό οξύ το οποίο στη συνέχεια ανάγεται σε µηλικό ή ασπαραγινικό οξύ δ) Οξαλοξικό οξύ το οποίο στη συνέχεια ανάγεται σε πυροσταφυλικό οξύ 7. Η διαδικασία της γλυκόλυσης πραγµατοποιείται : α) Στα µιτοχόνδρια β) Στους χλωροπλάστες γ) Στα κυτταρικά τοιχώµατα δ) Στο κυτόπλασµα 8. Στην έναρξη του κύκλου του Krebs το ακετυλοσυνένζυµο Α (2 άτοµα C) συνδυάζεται µε το Οξαλοξικό οξύ (4 άτοµα C) για να σχηµατίσει : α) Κιτρικό οξύ β) Ηλεκτρικό οξύ γ) Πυροσταφυλικό οξύ δ) Μηλικό οξύ 9. Κατά την πλήρωση ενός κύκλου κιτρικού οξέως (κύκλος Krebs) παράγονται : α) 1 µόριο ΑΤΡ και 3 µόρια ΝADH 2 β) 2 µόρια ΑΤΡ και 3 µόρια ΝADH 2 γ) 3 µόρια ΑΤΡ και 1 µόριο ΝADH 2 δ) 3 µόρια ΑΤΡ και 2 µόρια ΝADH Oξειδωτική φωσφορυλίωση ονοµάζεται η διαδικασία κατά την οποία : α) Ηλεκτρόνια µεταφέρονται από χαµηλότερο σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ADP από ΑΤΡ β) Ηλεκτρόνια µεταφέρονται από υψηλότερο σε χαµηλότερο ενεργειακό επίπεδο µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ΑDΡ από ATP γ) Ηλεκτρόνια µεταφέρονται από χαµηλότερο σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ΑΤΡ από ADP δ) Ηλεκτρόνια µεταφέρονται από υψηλότερο σε χαµηλότερο ενεργειακό επίπεδο µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ΑΤΡ από ADP 11. Κατά τη θεωρία της χηµειωσµωτικής σύζευξης τα σύµπλοκα ένζυµα της ΑΤΡσυνθάσης : α) Χρησιµοποιούν τη ροή των ηλεκτρονίων για να δεσµεύσουν την ενέργεια που δηµιουργείται από τη µετατροπή του AΤP σε ΑDΡ β) Χρησιµοποιούν τη ροή των ηλεκτρονίων για να προµηθεύσουν την ενέργεια σχηµατισµού του ΑΤΡ από ADP γ) Χρησιµοποιούν τη ροή των πρωτονίων για να προµηθεύσουν την ενέργεια σχηµατισµού του ΑΤΡ από ADP δ) Χρησιµοποιούν τη ροή των πρωτονίων για να δεσµεύσουν την ενέργεια που δηµιουργείται από τη µετατροπή του AΤP σε ΑDΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 2

3 12. Κατά την απλή ενεργό µεταφορά οι ουσίες µετακινούνται διαµέσου µεµβράνης : α) Σύµφωνα προς τη διαβάθµιση της συγκέντρωσης αλλά µε κατανάλωση ενέργειας β) Αντίθετα προς τη διαβάθµιση της συγκέντρωσης αλλά µε κατανάλωση ενέργειας γ) Σύµφωνα προς τη διαβάθµιση της συγκέντρωσης αλλά µε παραγωγή ενέργειας δ) Αντίθετα προς τη διαβάθµιση της συγκέντρωσης αλλά µε παραγωγή ενέργειας 13. Η αποπλαστική κίνηση στις ρίζες αφορά τη µετακίνηση του νερού και των διαλυµένων συστατικών του : α) ιαµέσου της ταινίας Caspary β) Μέσα από το πρωτόπλασµα γ) Μέσα από τα µιτοχόνδρια δ) Μέσα από τα κυτταρικά τοιχώµατα 14. Η απορροφητική δύναµη ενός κυττάρου ισούται µε : α) Την ωσµωτική πίεση του κυτταρικού χυµού µείον την πίεση σπαργής β) Την πίεση σπαργής µείον την ωσµωτική πίεση του κυτταρικού χυµού γ) Την ωσµωτική πίεση του κυτταρικού χυµού συν την πίεση σπαργής δ) Το γινόµενο της πίεση σπαργής επί την ωσµωτική πίεση του κυτταρικού χυµού 15. Όταν ένα φυτικό κύτταρο τεθεί µέσα σε υπερτονικό διάλυµα τότε υφίσταται : α) Μηδενική πίεση β) Αυξανόµενη πίεση σπαργής γ) Πλήρη σπαργή δ) Πλασµόλυση 16. Η διαδικασία της φωτοφωσφορυλίωσης διενεργείται : α) Στα µιτοχόνδρια β) Στο κυτόπλασµα γ) Στα κυτταρικά τοιχώµατα δ) Στους χλωροπλάστες 17. H διαδικασία της κυκλικής φωσφορυλίωσης είναι πηγή παραγωγής : α) ΝADP + β) ADP γ) CO 2 δ) ΑΤΡ 18. Η αναγωγή του άνθρακα που είναι γνωστή και ως κύκλος του Calvin πραγµατοποιείται : α) Στα µιτοχόνδρια β) Στο κυτόπλασµα γ) Στα κυτταρικά τοιχώµατα δ) Στους χλωροπλάστες 19. Κατά τη διαδικασία της µη κυκλικής φωσφορυλίωσης το τελικό προϊόν που προκύπτει είναι : α) ΝADP + β) ADP γ) NADPH+H + δ) CO Η φωτεινή ακτινοβολία κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης στα ανώτερα φυτά δεσµεύεται από : α) Τις χλωροφύλλες και τα καροτεινοειδή β) Τις χλωροφύλλες και τις ανθοκυάνες γ) Τις ανθοκυάνες και τα καροτεινοειδή δ) Τις χλωροφύλλες και το φυτόχρωµα ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 3

4 21. Η διαδικασία δέσµευσης του CO 2 στα C4 φυτά λαµβάνει χώρα : α) Στους χλωροπλάστες των κυττάρων του µεσόφυλλου και του δεσµικού κολεού β) Στους χλωροπλάστες των κυττάρων του µεσόφυλλου γ) Στους χλωροπλάστες των κυττάρων του δεσµικού κολεού δ) Στα µιτοχόνδρια των κυττάρων του µεσόφυλλου και του δεσµικού κολεού 22. Η γλυκόζη έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας : α) Μόνο σε αερόβιες συνθήκες β) Μόνο σε αναερόβιες συνθήκες γ) Μόνο σε αναερόβιες συνθήκες και σε συνδυασµό µε υψηλές θερµοκρασίες δ) Σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες 23. Γλυκόλυση ονοµάζεται η µεταβολική ακολουθία η οποία οδηγεί στη µετατροπή : α) ύο µορίων γλυκόζης σε δύο µόρια µηλικού οξέως β) Ενός µορίου γλυκόζης σε τρία µόρια µηλικού οξέως γ) Ενός µορίου γλυκόζης σε δύο µόρια πυροσταφυλλικού οξέως δ) ύο µορίων γλυκόζης σε τρία µόρια πυροσταφυλλικού οξέως 24. Ο κύκλος των φωσφοροπεντοζών λαµβάνει χώρα : α) Στα µιτοχόνδρια β) Στους χλωροπλάστες γ) Στα κυτταρικά τοιχώµατα δ) Στο κυτόπλασµα 25. Ο κύκλος του κιτρικού οξέως (Κύκλος Krebs) λαµβάνει χώρα : α) Στα µιτοχόνδρια β) Στους χλωροπλάστες γ) Στα κυτταρικά τοιχώµατα δ) Στο κυτόπλασµα 26. Πεπτιδικός δεσµός αποκαλείται ο δεσµός µεταξύ : α) Του άνθρακα της καρβοξυλικής οµάδας ενός αµινιξέος και του αζώτου της αµινικής οµάδος ενός άλλου αµινοξέως β) Του οξυγόνου της καρβοξυλικής οµάδας ενός αµινιξέος και του αζώτου της αµινικής οµάδος ενός άλλου αµινοξέως γ) Του άνθρακα της καρβοξυλικής οµάδας ενός αµινιξέος και του υδρογόνου της αµινικής οµάδος ενός άλλου αµινοξέως δ) Του υδρογόνου της καρβοξυλικής οµάδας ενός αµινιξέος και του αζώτου της αµινικής οµάδος ενός άλλου αµινοξέως 27. Μία πολυπεπτιδική αλυσίδα σταθεροποιείται µε : α) Γέφυρες οξυγόνου µεταξύ του αζώτου της αµιδικής οµάδος και του οξυγόνου της καρβοξυλικής οµάδος β) Γέφυρες άνθρακα µεταξύ του αζώτου της αµιδικής οµάδος και του οξυγόνου της καρβοξυλικής οµάδος γ) Γέφυρες υδρογόνου µεταξύ του αζώτου της αµιδικής οµάδος και του οξυγόνου της καρβοξυλικής οµάδος δ) Γέφυρες οξυγόνου µεταξύ του υδρογόνου της αµιδικής οµάδος και του άνθρακα της καρβοξυλικής οµάδος 28. Τα δεσοξυριβοζονουκλεοξέα (DNA) αποτελούνται από : α) Νιτρικό οξύ, δεσοξυριβόζη, αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη και θυµίνη β) Φωσφορικό οξύ, δεσοξυριβόζη, αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη και θυµίνη γ) Νιτρικό οξύ, δεσοξυριβόζη, αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη και ουρακίλη δ) Φωσφορικό οξύ, δεσοξυριβόζη, αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη και ουρακίλη ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 4

5 29. Η αντιστοιχία των βάσεων µεταξύ δύο αλύσεων του DΝΑ είναι η παρακάτω : α) Αδενίνη-Θυµίνη και Κυτοσίνη-Ουρακίλη β) Αδενίνη-Κυτοσίνη και Θυµίνη-Γουανίνη γ) Αδενίνη- Γουανίνη και Κυτοσίνη-Θυµίνη δ) Αδενίνη-Θυµίνη και Κυτοσίνη-Γουανίνη 30. Κατά τη µή κυκλική φωσφορυλίωση παράγεται : α) ATP και NADPΗ+Η + β) ADP και NADP γ) Μόνο ΑΤΡ δ) Μόνο ADP 31. Οι διεργασίες του φωτοσυστήµατος Ι και του φωτοσυστήµατος ΙΙ λαµβάνουν χώρα : α) Στους χλωροπλάστες και τα µιτοχόνδρια, αντίστοιχα β) Στα µιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες, αντίστοιχα γ) Και οι δύο στους χλωροπλάστες δ) Και οι δύο στα µιτοχόνδρια 32. Η διάχυση του νερού διαµέσου ηµιδιαπερατής µεµβράνης από διάλυµα υψηλής υδατικής συγκέντρωσης προς ένα διάλυµα χαµηλής υδατικής συγκέντρωσης ονοµάζεται : α) Αναπνοή β) Ώσµωση γ) ιαπνοή δ) Ενεργός µεταφορά 33. Με τη λειτουργία της διαπνοής χάνεται κατά προσέγγιση το : α) 5% του νερού που απορροφάται από το φυτό β) 45% του νερού που απορροφάται από το φυτό γ) 95% του νερού που απορροφάται από το φυτό δ) 100% του νερού που απορροφάται από το φυτό 34. Η διαδικασία απώλειας των υδρατµών από τα φύλλα ονοµάζεται : α) Αναπνοή β) ιαπνοή γ) Συµµεταφορά δ) Αντιµεταφορά 35. Η µετατροπή των λιπών σε σάκχαρα επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία : α) Της γλυκόλυσης β) Της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης γ) Της γλυκονεογένεσης δ) Του κύκλου της φωσφορικής πεντόζης 36. Κατά τον γλυοξυλικό κύκλο δύο µόρια του Ακετυλο-CoΑ µετατρέπονται σε : α) Ηλεκτρικό οξύ β) Τριγλυκερίδια γ) Γλυκερίνη δ) Ελεύθερα λιπαρά οξέα 37. Το κατώτερο όριο του διαθέσιµου εδαφικού νερού, κάτω από το οποίο τα καλλιεργούµενα φυτά αδυνατούν να προσλάβουν το εδαφικό νερό ονοµάζεται : α) Υδατοϊκανότητα β) Εύκολα διαθέσιµο νερό γ) Υδατοχωρητικότητα δ) Μόνιµο σηµείο µάρανσης ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 5

6 38. Κατά την αποπλαστική µετακίνηση του νερού µέσω των ριζών προς τα αγγεία ένα αδιαπέραστο εµπόδιο δηµιουργείται από : α) Το περικύκλιο β) Την ταινία Caspary γ) Τον φλοιό δ) Το ξύλωµα 39. Ο ρυθµός αναπνοής : α) εν επηρεάζεται από την ηλικία του φυτού β) Επηρεάζεται από την ηλικία του φυτού και είναι µεγαλύτερος στα νεαρά φυτά λόγω του µεγαλύτερου ρυθµού αύξησης αυτών γ) Επηρεάζεται από την ηλικία του φυτού και είναι µικρότερος στα νεαρά φυτά λόγω του µικρότερου ρυθµού αύξησης αυτών δ) Επηρεάζεται από την ηλικία του φυτού και είναι µεγαλύτερος στα µεγάλης ηλικίας φυτά λόγω του µεγαλύτερου ρυθµού αύξησης αυτών 40. Τα φυτά µε µεταβολισµό CAM (Crassulacean acid metabolism) : α) εσµεύουν CO 2 κατά τη διάρκεια της νύκτας µε την ΡΕΡ καρβοξυλάση (καρβοξυλάση του φωσφοροενολπυροσταφυλικού οξέως) β) εσµεύουν CO 2 κατά τη διάρκεια της νύκτας µε την Rubisco (καρβοξυλάση-οξυγονάση της 1,5- διφωσφοροριβουλόζης) γ) εσµεύουν CO 2 κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε την ΡΕΡ καρβοξυλάση (καρβοξυλάση του φωσφοροενολπυροσταφυλικού οξέως) δ) εσµεύουν CO 2 κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε την Rubisco (καρβοξυλάση-οξυγονάση της 1,5- διφωσφοροριβουλόζης) 41. Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία των φυτών χωρίζονται σε : α) Μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία και βιταµίνες β) Μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία και πρωτείνες γ) Μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία δ) Μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία και λιπίδια 42. Σε περίπτωση µεγάλων συγκεντρώσεων αζώτου στο περιβάλλον των φυτών µεγαλώνει ο λόγος : α) Ρίζα / Βλαστός β) Βλαστός / Ρίζα γ) Ξύλο / Ηθµός δ) Ηθµός / Ξύλο 43. Οι απαιτήσεις των φυτών σε Ρ για µία κανονική βλαστική ανάπτυξη είναι της τάξεως του : α) 0.3 έως 0.5% της ξηρής ουσίας του φυτού β) 6 έως 8% της ξηρής ουσίας του φυτού γ) 10 έως 15% της ξηρής ουσίας του φυτού δ) 20 έως 25% της ξηρής ουσίας του φυτού 44. Σε περίσσεια Ρ στο υπόστρωµα καλλιέργειας διεγείρεται : α) Η αύξηση του βλαστού περισσότερο από την αύξηση των ριζών β) Η ανθοφορία περισσότερο από τη βλαστική ανάπτυξη γ) Η βλαστική ανάπτυξη περισσότερο από την ανθοφορία δ) Η αύξηση των ριζών περισσότερο από την αύξηση του βλαστού 45. Η καλύπτρα της ρίζας αποτελεί την περιοχή αντίληψης του γεωτροπισµού. Το θρεπτικό στοιχείο το οποίο συντελεί στην αντίληψη του γεωτροπισµού είναι : α) Το άζωτο β) Ο φωσφόρος γ) Το ασβέστιο δ) Το µαγνήσιο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 6

7 46. Το θρεπτικό στοιχείο που εξασφαλίζει τη σταθερότητα των κυτταρικών µεµβρανών είναι το : α) Άζωτο β) Ασβέστιο γ) Κάλιο δ) Μαγνήσιο 47. Οι τροφοπενίες ψευδαργύρου συχνά εµφανίζονται σε φυτά που αναπτύσσονται σε όξινα και αλκαλικά εδάφη και συνήθως συνοδεύονται από ταυτόχρονη τροφοπενία : α) Αζώτου β) Φωσφόρου γ) Βορίου δ) Σιδήρου 48. Σύµφωνα µε τον νόµο των περιοριστικών παραγόντων του Liebig-Blackman, όταν η πορεία µιας φυσιολογικής διεργασίας προσδιορίζεται από περισσότερους ξεχωριστούς παράγοντες, η ταχύτητα αυτής καθορίζεται από τον παράγοντα εκείνο του οποίου : α) Η στάθµη είναι η µικρότερη β) Η στάθµη είναι η µεγαλύτερη γ) Η στάθµη είναι εύκολα αυξοµειούµενη δ) Η στάθµη είναι δύσκολα αυξοµειούµενη 49. Από τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία του εδαφικού διαλύµατος τη µικρότερη συγκέντρωση σε αυτό, λόγω µικρής διαλυτότητας, έχει : α) Το µαγνήσιο β) Το κάλιο γ) Το ασβέστιο δ) Ο φωσφόρος 50. Από τις ρίζες των φυτών εκκρίνονται ιόντα : α) Mg 2+ β) Ca 2+ γ) H + δ) K Η ικανότητα δέσµευσης κατιόντων από τα κολλοειδή του εδάφους οφείλεται : α) Στη µικρή ειδική επιφάνειά τους β) Στη µεγάλη ειδική επιφάνειά τους γ) Στο σχήµα τους δ) Στο µεγάλο βάρος τους 52. Οι άργιλοι µε µεγάλη ειδική επιφάνεια χαρακτηρίζονται από την παρουσία : α) Περισσότερων ελεύθερων φορτίων β) Λιγότερων ελεύθερων φορτίων γ) Λίγων ιόντων Η + δ) Πολλών ιόντων Η Η οργανική ουσία χάρη στην παρουσία καρβοξυλικών και φαινολικών οµάδων διαθέτει : α) Σηµαντικά θετικά φορτία β) Σηµαντικά αρνητικά φορτία γ) Μεγάλες ποσότητες Η + δ) Μεγάλες ποσότητες Ca Η ολική εναλλακτική ικανότητα του εδάφους είναι : α) Το σύνολο των κατιόντων στο εδαφικό διάλυµα β) Το σύνολο των ανιόντων στο εδαφικό διάλυµα γ) Το σύνολο των δεσµευµένων κατιόντων πάνω στα κολλοειδή δ) Το σύνολο της δεσµευµένης οργανικής ουσίας πάνω στα κολλοειδή ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 7

8 55. Εδάφη µε υψηλό βαθµό κορεσµού διαθέτουν : α) Μεγάλη αποθήκη αξιοποιήσιµων θρεπτικών στοιχείων και µεγάλο ποσοστό δεσµευµένων κατιόντων Η + β) Μικρή αποθήκη αξιοποιήσιµων θρεπτικών στοιχείων και µικρό ποσοστό δεσµευµένων κατιόντων Η + γ) Μεγάλη αποθήκη αξιοποιήσιµων θρεπτικών στοιχείων και µικρό ποσοστό δεσµευµένων κατιόντων Η + δ) Μικρή αποθήκη αξιοποιήσιµων θρεπτικών στοιχείων και µεγάλο ποσοστό δεσµευµένων κατιόντων Η Τα ανιόντα που συγκρατούνται λιγότερο από τα κολλοειδή του εδάφους είναι τα : α) - Η 2 ΡΟ 4 β) - ΝΟ 3 γ) 2- HΡΟ 4 δ) 2- SΟ Η συγκέντρωση του Ca 2+ είναι : α) Υψηλή στον αποπλασµατικό χώρο και στο κυτόπλασµα β) Χαµηλή στον αποπλασµατικό χώρο και υψηλή στο κυτόπλασµα γ) Χαµηλή στον αποπλασµατικό χώρο και στο κυτόπλασµα δ) Υψηλή στον αποπλασµατικό χώρο και χαµηλή στο κυτόπλασµα 58. Η διακίνηση υλικών διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης των κυττάρων της ρίζας µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια ειδικών : α) Πρωτεϊνών β) Σακχάρων γ) Αµινοξέων δ) Βιταµινών 59. Ενδοκύτωση καλείται ο µηχανισµός µε τον οποίο : α) Μικρά µόρια εισέρχονται στα κύτταρα β) Μεγάλα µόρια εισέρχονται στα κύτταρα γ) Μικρά µόρια εισέρχονται στον κυτταρικό πυρήνα δ) Μεγάλα µόρια εισέρχονται στον κυτταρικό πυρήνα 60. Ιόντα εισέρχονται στο φυτικό κύτταρο υπό την επίδραση ηλεκτροχηµικού δυναµικού. ηλαδή η κίνηση τους επηρεάζεται από : α) Τη χηµική τους σύσταση και το ηλεκτρικό δυναµικό β) Τη µάζα τους και το ηλεκτρικό δυναµικό γ) Τον όγκο τους και το ηλεκτρικό δυναµικό δ) Τη συγκέντρωσή τους και το ηλεκτρικό δυναµικό 61. Ανεξάρτητα του τρόπου µε τον οποίο κινούνται τα ιόντα και το νερό µέσα από το φλοιώδες παρέγχυµα της ρίζας προς τον κεντρικό κύλινδρο και τα αγγεία του ξύλου, η παρεµβολή της ενδοδερµίδας στο όριο του φλοιού και του κεντρικού κυλίνδρου επιβάλλει στο σηµείο αυτό : α) Την αποπλασµατική διέλευση των ιόντων και τη συµπλαστική διέλευση του νερού β) Την αποπλασµατική διέλευση των ιόντων και του νερού γ) Τη συµπλαστική διέλευση των ιόντων και την αποπλασµατική διέλευση του νερού δ) Τη συµπλαστική διέλευση των ιόντων και του νερού 62. Υπό κανονική συγκέντρωση CO 2 και σταθερή θερµοκρασία αύξηση της έντασης του φωτός συντελεί : α) Σε αύξηση της απόδοσης της φωτοσύνθεσης µέχρι του σηµείου ισοστάθµισης β) Σε αύξηση της απόδοσης της φωτοσύνθεσης µέχρι του σηµείου κορεσµού γ) Σε αύξηση της απόδοσης της φωτοσύνθεσης µέχρι του σηµείου κορεσµού και µετά µείωση αυτής µέχρι του σηµείου ισοστάθµισης δ) Σε µείωση της φωτοσύνθεσης µέχρι του σηµείου ισοστάθµισης ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 8

9 63. Προσθήκη ΝΗ + 4 στο έδαφος προκαλεί στα φυτά παρεµπόδιση πρόσληψης : α) Ca 2+ β) γ) Mg 2+ - ΝΟ 3 δ) Mn Η κυτταρίνη είναι : α) Πολυσακχαρίτης β) Πρωτεΐνη γ) Αµινοξύ δ) Λιπίδιο 65. Η παρουσία Μn 2+ στο έδαφος παρεµποδίζει την πρόσληψη από τα φυτά του : α) K + β) Mg 2+ γ) - NO 3 δ) P 66. Σε χαµηλό εδαφικό ph το Ca 2+ αυξάνει την απορρόφηση από τα φυτά του : α) Mg 2+ β) S γ) Κ + δ) P 67. Η πρόσληψη του νερού από το υπόστρωµα καλλιέργειας του φυτού είναι : α) Μικρότερη στην περιοχή του κορυφαίου µεριστώµατος της ρίζας και µεγαλύτερη στη ζώνη της βάσης αυτής β) Η ίδια κατά µήκος του ριζικού άξονα γ) Αυξηµένη στη ζώνη της βάσης της ρίζας και µηδενική στην περιοχή του κορυφαίου µεριστώµατος δ) Μεγαλύτερη στην περιοχή του κορυφαίου µεριστώµατος της ρίζας και µειώνεται κατά µήκος του ριζικού άξονα 68. Η σακχαρόζη αποτελείται από : α) ύο µόρια γλυκόζης β) Ένα µόριο γλυκόζης και ένα µόριο γαλακτόζης γ) Ένα µόριο γλυκόζης και ένα µόριο φρουκτόζης δ) ύο µόρια φρουκτόζης 69. Πηγή ενέργειας για το κύτταρο αποτελούν : α) Οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια β) Τα ένζυµα και οι υδρογονάνθρακες γ) Τα αµινοξέα και τα νουκλεοτίδια δ) Οι βιταµίνες και οι πρωτείνες Η αναγωγή των ΝΟ 2 σε αµµωνία στα φύλλα των φυτών γίνεται από το ένζυµο ρεδουκτάση των νιτρωδών το οποίο βρίσκεται : α) Στα µιτοχόνδρια β) Στα χυµοτόπια γ) Στα οργανίδια Golgi δ) Στους χλωροπλάστες 71. Βιολογική δέσµευση του ατµοσφαιρικού αζώτου γίνεται από συµβιωτικά των φυτών βακτήρια του γένους : α) Pseudomonas β) Erwinia γ) Rhizobium δ) Boveria ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 9

10 72. Οι τρανσαµινάσες είναι ειδικά ένζυµα που µετέχουν στη βιοσύνθεση των : α) Αµινοξέων β) Λιπιδίων γ) Μονοσακχαριτών δ) Πολυσακχαριτών 73. Η λειτουργία των χλωροπλαστών επηρεάζεται από τροφοπενία : α) B β) K γ) Mg δ) Zn 74. Τα συµπτώµατα τροφοπενίας Mg εµφανίζονται πρώτα ως : α) Μεσονεύρια χλώρωση στα κατώτερα φύλλα β) Μεσονεύρια χλώρωση στα φύλλα της κορυφής γ) Χλώρωση των νεύρων στα κατώτερα φύλλα δ) Χλώρωση των νεύρων στα φύλλα της κορυφής 75. Στο µόριο της χλωροφύλλης περιέχεται : α) Fe β) Mg γ) Zn δ) Cu 76. Στο «σηµείο ισοστάθµισης φωτός» το αποβαλλόµενο από την αναπνοή CO 2 εξισορροπείται από : α) Το Ο 2 που απορροφάται από την φωτοαναπνοή β) Το Ο 2 που απορροφάται από την αναπνοή γ) Το CΟ 2 που απορροφάται από τη φωτοσύνθεση δ) Το Ο 2 που εκλύεται από τη φωτοσύνθεση 77. Υπό συνθήκες πολύ χαµηλού φωτισµού : α) Σκιόφυτα και ηλιόφυτα έχουν την ίδια ταχύτητα φωτοσύνθεσης β) Τα σκιόφυτα έχουν ταχύτητα φωτοσύνθεσης µικρότερη από τα ηλιόφυτα γ) Τα σκιόφυτα έχουν ταχύτητα φωτοσύνθεσης µεγαλύτερη από τα ηλιόφυτα δ) Τα σκιόφυτα φωτοσυνθέτουν ενώ τα ηλιόφυτα όχι 78. Η αύξηση της θερµοκρασίας από τους 10 ο C στους 20 ο C σε κανονική ατµόσφαιρα CΟ 2 : α) εν επιδρά στη φωτοσύνθεση β) Σταµατάει τη φωτοσύνθεση γ) Προκαλεί µείωση της φωτοσύνθεσης δ) Προκαλεί αύξηση της φωτοσύνθεσης 79. Για τον κορεσµό της φωτοσύνθεσης σε υψηλή ένταση φωτισµού απαιτείται : α) Μικρότερη συγκέντρωση CΟ 2 β) Μεγαλύτερη συγκέντρωση CΟ 2 γ) Μικρότερη φωτοαναπνοή δ) Μεγαλύτερη φωτοαναπνοή 80. Τα φύλλα που αναπτύσσονται στη σκιά σε σχέση µε τα φύλλα που αναπτύσσονται στο φως είναι : α) Λεπτότερα και περιέχουν περισσότερη ολική χλωροφύλλη ανά κέντρο αντίδρασης β) Λεπτότερα και περιέχουν λιγότερη ολική χλωροφύλλη ανά κέντρο αντίδρασης γ) Παχύτερα και περιέχουν περισσότερη ολική χλωροφύλλη ανά κέντρο αντίδρασης δ) Παχύτερα και περιέχουν λιγότερη ολική χλωροφύλλη ανά κέντρο αντίδρασης ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 10

11 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ιδακτική Μεθοδολογία Παιδαγωγικά Θέµατα» Μάθηµα: «Φυσιολογία Φυτών» Σάββατο Α. Να απαντήσετε στα επόµενα δύο ερωτήµατα ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ ΙΟ. Το ερώτηµα συµµετέχει κατά 25% στη διαµόρφωση της βαθµολογίας. Πρόκειται να διδάξετε το αντικείµενο «ιαπνοή των φυτών». Έχετε στη διάθεσή σας τρεις συνεχόµενες ώρες στην τάξη και δύο στο εργαστήριο. Να προετοιµάσετε το σχέδιο διδασκαλίας που πρόκειται να ακολουθήσετε για το σύνολο της διδασκαλίας του µαθήµατος (θεωρία και εργαστήριο). Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει: α) Γενικούς και ειδικούς στόχους του µαθήµατος, πορεία διδασκαλίας, εποπτικά µέσα κλπ. β) Προκειµένου να εµπεδώσουν οι µαθητές την ύλη που διδάξατε στο θεωρητικό µέρος, να προτείνετε συγκεκριµένη εργαστηριακή άσκηση και τα µέσα και υλικά που θα απαιτηθούν για τη διεξαγωγή της. γ) Να συντάξετε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο που θα διανεµηθεί στους µαθητές ως εργασία κατ οίκον µε αντικειµενικό σκοπό να διαγνώσετε κατά πόσο έχουν εµπεδώσει το θέµα που διδάχθηκαν. ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ ΙΟ. Το ερώτηµα συµµετέχει κατά 25% στη διαµόρφωση της βαθµολογίας. Έστω ότι στο σχολείο σας έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε και εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Προκειµένου να εξοικειωθούν οι µαθητές µε µεθόδους θρέψης των φυτών : α) Να υποδείξετε χώρους όπου θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη. β) Να αναφέρετε τη διαδικασία οργάνωσής της και τις συγκεκριµένες ενέργειες που θα κάνατε σε κάθε φάση αυτής της διαδικασίας, ώστε οι µαθητές να αποκοµίσουν το µέγιστο όφελος από την επίσκεψη αυτή. Β. Να απαντήσετε στις σαράντα (40) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Oι απαντήσεις να δοθούν στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Kάθε σωστή απάντηση συµµετέχει κατά 1,25% στη διαµόρφωση του βαθµού. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 11

12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩ ΙΚΟΣ * * B E Z 1. Αν θέλουµε να εξασφαλίσουµε τις καλύτερες συνθήκες για εφαρµογή της διαµορφωτικής αξιολόγησης στην τάξη µας, τότε η καταλληλότερη τεχνική αξιολόγησης των µαθητών είναι : α) η καθηµερινή επικοινωνία µε τους µαθητές και η παρατήρηση. β) µια γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. γ) µια προφορική εξέταση στη µέση του εξαµήνου. δ) µια γραπτή εργασία που ανατίθεται στη µέση του εξαµήνου και επιστρέφεται στο τέλος του εξαµήνου. 2. Έστω ότι σε ένα διδακτικό βιβλίο υπάρχει ο εξής διδακτικός στόχος (συνοπτική διατύπωση): «Οι µαθητές θα καταστούν ικανοί να επεξεργάζονται στον Η/Υ τα δεδοµένα που θα προκύψουν από µια έρευνα αγοράς». Ο στόχος αυτός εντάσσεται κατά κύριο λόγο στο επίπεδο της ιεραρχίας του γνωστικού τοµέα που λέγεται: α) ανάκληση. β) εφαρµογή. γ) ανάλυση. δ) κατανόηση. 3. Η µέθοδος διδασκαλίας που λέγεται «Επίδειξη» στηρίζεται θεωρητικά κυρίως: α) στη θεωρία κοινωνικο-γνωστικής µάθησης (µίµηση προτύπου) β) στη θεωρία δοκιµής και πλάνης γ) στη µορφολογική θεωρία δ) στη θεωρία πεδίου. 4. Για τη διδασκαλία τεχνικών και επαγγελµατικών µαθηµάτων σε κάθε περίπτωση: α) καλύτερη µέθοδος διδασκαλίας είναι η επίδειξη. β) χειρότερη µέθοδος διδασκαλίας είναι η διάλεξη. γ) είναι πάντα προτιµότερος ένας καλός συνδυασµός µεθόδων. δ) ο καθηγητής πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει ποια µέθοδος είναι καταλληλότερη για τη διδασκαλία του κάθε ειδικού αντικειµένου. 5. Ποιο από τα κατωτέρω είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός διδακτικού σκοπού / στόχου: α) Η πληρότητα β) Η ευελιξία γ) Η προσαρµοστικότητα δ) Η αντιστοίχιση 6. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία µια εκπαιδευτική επίσκεψη των µαθητών µας σε εξωσχολικούς χώρους σχετικούς µε ένα τεχνικό επαγγελµατικό αντικείµενο, α) αν γίνει σωστή επιλογή του χώρου επίσκεψης όλα θα πάνε καλά. β) απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός των δραστηριοτήτων τόσο του καθηγητή όσο και των µαθητών όσο και των στελεχών υποδοχής, τόσο πριν, όσο κατά, όσο και µετά την καθαυτό επίσκεψη. γ) ο καθηγητής της τάξης είναι καλύτερα να µη συµµετέχει στην επίσκεψη, γιατί η παρουσία του αποθαρρύνει τους µαθητές να εξωτερικευθούν δ) για την εξασφάλιση της µέγιστης χρησιµότητας της επίσκεψης ως µέσου διδασκαλίας-µάθησης αρκεί να αξιοποιηθεί παραγωγικά ο χρόνος που οι µαθητές βρίσκονται στο χώρο επίσκεψης. * Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 12

13 7. Την πιο αποτελεσµατική διδασκαλία θα την επιτύχουµε όταν κατά τη διδασκαλία εξασφαλίζουµε στους µαθητές µας τη δυνατότητα: α) να δουν αυτό που τους διδάσκουµε. β) να κάνουν και οι ίδιοι αυτό που τους διδάσκουµε. γ) να ακούσουν αυτό που τους διδάσκουµε. δ) να διαβάσουν αυτό που τους διδάσκουµε. 8. Ένας εκπαιδευτικός στο ΤΕΕ έχει την ευαισθησία να αξιολογεί συνεχώς τη δουλειά του (αυτοαξιολόγηση). Ποια από τις κατωτέρω καταστάσεις του προσφέρει τις χρησιµότερες πληροφορίες: α) Κυρίως η συνεχής καθηµερινή επικοινωνία- συνεργασία µε όλους του µαθητές β) Κυρίως τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων γ) Κυρίως η στάση των µαθητών του µέσου όρου επίδοσης και άνω δ) Κυρίως τα σχόλια των γονέων των µαθητών. 9. Προκειµένου να καταρτιστεί το περιεχόµενο ενός τεχνικού επαγγελµατικού µαθήµατος, η διεθνώς θεωρούµενη πιο έγκυρη προσέγγιση είναι: α) να καταρτίζουν µερικοί καθηγητές της ειδικότητας ένα θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε την εµπειρία τους. β) να γίνεται αξιοποίηση κυρίως της τεχνικής που λέγεται ανάλυση επαγγέλµατος. γ) να γίνεται αξιοποίηση κυρίως της τεχνικής που λέγεται καταιγισµός ιδεών. δ) να παίρνονται ιδέες από τον πίνακα περιεχοµένων των σχετικών εγχειριδίων. 10. Ποια από τις κατωτέρω µεθόδους διδασκαλίας εξασφαλίζει τον µεγαλύτερο βαθµό αξιοποίησης της αρχής της βιωµατικότητας στη διδασκαλία: α) Η διάλεξη β) Η επίδειξη γ) Το παίξιµο ρόλων δ) Η συµµετοχική µέθοδος. 11. Σε µια διδακτική διαδικασία ο κύριος παιδαγωγικός σκοπός τον οποίο υπηρετεί η προφορική ερώτηση από µέρους του δάσκαλου είναι προκειµένου ο δάσκαλος να επιτύχει: α) την εξέταση των µαθητών. β) την υλοποίηση των σκοπών της µάθησης. γ) τη διατήρηση του ελέγχου της τάξης. δ) την παραγωγική αξιοποίηση της ώρας που του έχει περισσέψει. 12. Η προγραµµατισµένη µάθηση / διδασκαλία, ως ξεχωριστή προσέγγιση µάθησης και διδασκαλίας, προέκυψε ως µια εφαρµογή στην πράξη κατά κύριο λόγο της α) θεωρίας της ενίσχυσης του Skinner. β) θεωρίας δοκιµής και πλάνης. γ) θεωρίας κοινωνικής µάθησης. δ) µορφολογικής θεωρίας. 13. Όταν ένας εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του ξεκινά από ένα παράδειγµα και µέσα απ αυτό προσπαθεί να βοηθήσει τους µαθητές να αναχθούν σε έννοιες, σε κανόνες ή σε συµπεράσµατα, η διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί λέγεται: α) επαγωγική. β) απαγωγική. γ) Αναλυτικοσυνθετική δ) Υποθετική ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 13

14 14. Όταν ένας εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του προσπαθεί µε τις κατάλληλες ερωτήσεις να αντλήσει από τους µαθητές τη γνώση αντί να την προσφέρει ο ίδιος έτοιµη, τότε η µέθοδος που χρησιµοποιεί λέγεται: α) Μαιευτική β) ιαλεκτική γ) Οµαδική δ) Μονολογική 15. Από τις κατωτέρω διδακτικές µεθόδους, εκείνη που έχει αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει τον µεγαλύτερο βαθµό ενεργοποίησης των µαθητών στην τάξη είναι η: α) διάλεξη β) παραγωγική διδασκαλία. γ) έµµεση διδασκαλία. δ) κατευθυνόµενη διερεύνηση ανακάλυψη. 16. Ποια από τις κατωτέρω µορφές αλλαγής στη συµπεριφορά σύµφωνα µε τη συµπεριφοριστική θεωρία µάθησης σηµατοδοτεί µάθηση: α) Η αλλαγή συµπεριφοράς που εκδηλώνει κάποιος όταν βρίσκεται σε διαδικασία φαρµακοθεραπείας. β) Η αλλαγή συµπεριφοράς που εκδηλώνει κάποιος ως αποτέλεσµα βιολογικήςσωµατικής ωρίµανσης. γ) Η αλλαγή συµπεριφοράς που εκδηλώνει κάποιος ως αποτέλεσµα άσκησης. δ) Η αλλαγή συµπεριφοράς που έχει τη µορφή αντανακλαστικής µυϊκής κίνησης. 17. Ποια από τις κατωτέρω προσεγγίσεις εκπαίδευσης είναι σήµερα από τις λιγότερο χρησιµοποιούµενες µορφές παροχής εκπαίδευσης: α) Η ανοιχτή µάθηση β) Η µαθητεία γ) Η αλληλοδιδακτική δ) Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως. 18. Προκειµένου να διδαχθούν κοινωνικές δεξιότητες, η φερόµενη ως αποτελεσµατικότερη µέθοδος διδασκαλίας θεωρείται: α) η µετωπική διδασκαλία β) η διδασκαλία µε την δηµιουργία µικρών οµάδων µαθητών. γ) η διάλεξη. δ) η µέθοδος σχεδίου εργασίας (project). 19. Ποιος από τους κατωτέρω ρόλους δεν είναι σήµερα γενικά αποδεκτός ως βασικός ρόλος για τον σύγχρονο δάσκαλο: α) Μεταδότης γνώσεων και πληροφοριών β) Σύµβουλος του µαθητή γ) Υποστηρικτής των µαθητών στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη και εξέλιξη δ) Συµπαραστάτης του µαθητή στην προσπάθειά του για µάθηση. 20. Ποιο από τα κατωτέρω δεν αποτελεί σηµαντική διδακτική αρχή προκειµένου να παρωθηθεί ο µαθητής να συµµετάσχει στη διαδικασία µάθησης: α) Η ενθάρρυνση β) Η ενίσχυση γ) Η ελευθερία έκφρασης δ) Η συµµόρφωση. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 14

15 21. ιαπιστώνετε ότι οι µαθητές σας διακατέχονται από αρνητικά συναισθήµατα για έναν αλλοδαπό συµµαθητή τους. Με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να αλλάξετε αυτά τα συναισθήµατα; α) Συστήνετε στους γονείς του µαθητή να του αλλάξουν σχολείο β) Τονίζετε τα θετικά σηµεία του αλλοδαπού µαθητή στην τάξη. γ) Παροτρύνετε τους συµµαθητές του να τον συναναστρέφονται. δ) Μιλάτε στην τάξη για τη χώρα του και για τον πολιτισµό της 22. Ένας µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολίες στα Μαθηµατικά µε αποτέλεσµα να αντιπαθεί το µάθηµα αυτό και τον διδάσκοντά του. Πώς θα δοκιµάζατε να βελτιώσετε την κατάσταση αυτή; α) Επιβραβεύετε κάθε επιτυχηµένη προσπάθεια στα Μαθηµατικά. β) Αποφεύγετε να τον εξετάσετε στα Μαθηµατικά. γ) Χρησιµοποιείτε τη βαθµολογία για να τον αναγκάσετε να προσπαθήσει. δ) Τον τιµωρείτε, όταν διαπιστώνετε ότι δεν κάνει προσπάθειες. 23. Υποστηρίζεται ότι οι διάφορες µορφές ενίσχυσης, σύµφωνα µε το Συµπεριφοριστικό Μοντέλο Μάθησης, όπως ο έπαινος και οι αµοιβές, δηµιουργούν κίνητρα και βελτιώνουν τη µάθηση: α) Όταν παρέχονται άµεσα και αναφέρονται σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα µάθησης. β) Όταν παρέχονται άµεσα και αναφέρονται στη συνολική συµπεριφορά του µαθητή. γ) Όταν παρέχονται ετεροχρονισµένα. δ) Όταν παρέχονται άµεσα και αναφέρονται στη διαδικασία της µάθησης. 24. Μερικοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η τιµωρία µπορεί να µειώσει µια ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Αν υιοθετείτε τη θέση αυτή, ποια µορφή τιµωρίας θα εφαρµόζατε; α) Αναθέτουµε στους µαθητές επιπλέον εργασίες. β) Απειλούµε τους µαθητές µε κακούς βαθµούς. γ) Τους στερούµε τα κεκτηµένα προνόµια. δ) Τους επιπλήττουµε ενώπιον των συµµαθητών τους. 25. Μια βασική παράµετρος στη µαθησιακή διαδικασία είναι η τόνωση του αυτοσυναισθήµατος των µαθητών. Με ποιο τρόπο νοµίζετε ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να το επιτύχει. α) Όταν εντοπίζει και επικεντρώνεται στις αδυναµίες των µαθητών. β) Όταν χρησιµοποιεί τη σύγκριση µεταξύ τους φέρνοντας παραδείγµατα συµµαθητών τους. γ) Όταν δείχνει εµπιστοσύνη στους µαθητές και αναγνωρίζει την αξία τους. δ) Όταν δίνει έµφαση στα αρνητικά σηµεία της προσωπικότητας των µαθητών. 26. Είναι γεγονός ότι η δηµιουργία κινήτρων συµβάλλει στην αποτελεσµατική µάθηση. Με ποιο τρόπο νοµίζετε ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να το επιτύχει; α) Όταν θέτει µαθησιακούς στόχους προκλητικούς και πραγµατοποιήσιµους. β) Όταν πιέζει τους µαθητές του να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. γ) Όταν δίνει έµφαση στη βαθµολογία και στη σύγκριση των επιδόσεων ανάµεσα στους µαθητές. δ) Όταν δείχνει πραγµατικό ενδιαφέρον για την πρόοδο των µαθητών του. 27. Η µάθηση είναι αποτελεσµατική, όταν οι γνώσεις που απέκτησαν οι µαθητές µας διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πότε µπορεί να συµβεί αυτό; α) Όταν αξιολογούµε τις γνώσεις τους κατά αραιά χρονικά διαστήµατα µε γραπτά διαγωνίσµατα. β) Όταν οι µαθητές συνδέουν τις γνώσεις που απέκτησαν µε τις περιστάσεις που θα τις χρησιµοποιήσουν. γ) Όταν οι µαθητές διδάσκονται και µαθαίνουν µόνο τα απαραίτητα για τις ανάγκες των εξετάσεων. δ) Όταν οι µαθητές παρακολουθούν τη διαδικασία της διδασκαλίας. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 15

16 28. Το καλό ψυχοπαιδαγωγικό κλίµα στη σχολική τάξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην αποτελεσµατική µάθηση και διδασκαλία. Πώς µπορούµε να το εξασφαλίσουµε αυτό στη διδασκαλία µας; α) Με τις συχνές επαναλήψεις της ύλης για την απόκτηση δεξιοτήτων β) Με την τακτική αξιολόγηση για επανατροφοδότηση των µαθητών. γ) Με την οργάνωση του µαθησιακού υλικού χρησιµοποιώντας νοητικούς χάρτες. δ) Με τη συµµετοχή των µαθητών στη λήψη αποφάσεων στη σχολική τάξη. 29. Η διάσπαση της προσοχής των µαθητών είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο στη µαθησιακή διαδικασία. Πώς µπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου πιο αποτελεσµατικά τους µαθητές σας; α) Όταν τους τονίζετε τη σπουδαιότητα του µαθήµατος. β) Όταν τους ζητάτε να προσέξουν γιατί θα ακολουθήσουν σχετικές ερωτήσεις. γ) Όταν διακόπτετε τη διαδικασία του µαθήµατος και προκαλείτε συζήτηση έξω απ αυτό. δ) Όταν ζητάτε από τους µαθητές σας να διατυπώσουν εκείνοι τις ερωτήσεις του µαθήµατος. 30. Ο έπαινος λειτουργεί στους µαθητές µε διάφορους τρόπους. Πότε ο έπαινος συµβάλλει στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών ικανοτήτων των µαθητών; α) Όταν προσδιορίζει ποιο ακριβώς στοιχείο της εργασίας τους είναι σωστό, ώστε να επαναληφθεί. β) Όταν παρέχει γενικά πληροφορίες για την αξία των διάφορων επιτευγµάτων των µαθητών. γ) Όταν χρησιµοποιεί τα προηγούµενα επιτεύγµατα των µαθητών για να περιγράψει την τρέχουσα κατάσταση. δ) Όταν προσανατολίζει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τις διαδικασίες που ακολουθεί η σκέψη τους. 31. Σύµφωνα µε σύγχρονες έρευνες η παραπτωµατική συµπεριφορά στην εφηβική ηλικία εντοπίζεται κυρίως: α) Στον πληθυσµό των εφήβων αγοριών. β) Στον πληθυσµό των εφήβων κοριτσιών. γ) Εξίσου και στα δύο φύλα. δ) Στους εφήβους µε αισθητηριακά προβλήµατα. 32. Υποστηρίζεται ότι η εφηβική ηλικία αποτελεί την πιο κρίσιµη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Με την έννοια «κρίσιµη» εννοείται: α) Μια µακρά και επώδυνη περίοδος ωρίµανσης β) Μια περίοδος που σηµαδεύεται από χρονοβόρες σωµατικές αλλαγές. γ) Μια µεταβατική περίοδος φυσιολογικών αλλαγών µε δυσκολίες. δ) Μια περίοδος που κυριαρχούν οι έντονες κοινωνικές επαφές. 33. Ένα σύνηθες φαινόµενο στην καθηµερινή σχολική ζωή είναι ο «σκασιάρχης µαθητής». Τι πιστεύετε ότι µπορεί να αιτιολογήσει καλύτερα αυτή τη συµπεριφορά; α) Ένα ιστορικό σχολικής αποτυχίας. β) Αισθητηριακές ανεπάρκειες. γ) Μια, έστω και οριακή, νοητική υστέρηση. δ) Η κοινωνικο-οικονοµική προέλευση. 34. Σε ορισµένους µαθητές, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρούνται συστηµατικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα (µεγαλύτερο από 7 µήνες) φαινόµενα υπερκινητικής συµπεριφοράς. Η συµπεριφορά αυτή είναι: α) Ένδειξη πληθωρικής δραστηριότητας. β) Ένδειξη αντιδραστικότητας. γ) Ένδειξη κακής διαπαιδαγώγησης. δ) Ένδειξη αναπτυξιακής διαταραχής µε νευρολογικό υπόβαθρο. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 16

17 35. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους οι έφηβοι µαθητές δεν εκδηλώνουν την επιθετικότητα τους: α) Με λεκτικούς χαρακτηρισµούς και φράσεις. β) Με φθορά ξένης περιουσίας. γ) Με αυτοκαταστροφικές τάσεις. δ) Με χαµηλές σχολικές επιδόσεις 36. Ο όρος «δυσλεξία» θεωρείται σήµερα ως πρόβληµα των µαθητών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στα µαθήµατα του σχολείου. Η δυσλεξία είναι: α) Ασθένεια του προφορικού λόγου. β) ιαταραχή της κινητικής δεξιότητας του ατόµου. γ) Ειδική µαθησιακή δυσκολία κατά κύριο λόγο στην ανάγνωση, τη γραφή και ορθογραφία. δ) Έντονες συναισθηµατικές διαταραχές. 37. Η πορεία γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου διέρχεται από επάλληλα στάδια. Ποιο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης αντιστοιχεί στην εφηβική ηλικία; α) Φαλλικό στάδιο. β) Στάδιο βασικής εµπιστοσύνης δυσπιστίας. γ) Στάδιο αφηρηµένων πράξεων. δ) Στάδιο συγκεκριµένων λογικών πράξεων. 38. Η καλή συνεργασία σχολείου οικογένειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και σχολικής επίδοσης του παιδιού. Η αποτελεσµατική επικοινωνία µπορεί να επιτευχθεί µε: α) Ελεύθερη είσοδο των γονέων στο σχολείο, ώστε να µπορούν να συνοµιλούν και να συνεργάζονται µε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς. β) Καθορισµό τακτικών ωρών επισκέψεων για συζήτηση και ενηµέρωση των γονέων. γ) Οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και σχολικών εκδηλώσεων. δ) Συχνά τηλεφωνήµατα και αλληλογραφία γονέων και εκπαιδευτικών. 39. Η ορθή ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση και η σχολική ενσωµάτωση ενός δυσλεκτικού µαθητή επιτυγχάνεται µε: α) Συνεχή ενθάρρυνση και αξιολόγηση της προσπάθειας του. β) ιάθεση περισσότερου χρόνου για τις γραπτές εργασίες. γ) Αποφυγή αρνητικών χαρακτηρισµών (π.χ. τεµπέλης, αδιάφορος). δ) Όλα τα παραπάνω. 40. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιεί την θεωρία της κλασικής εξαρτηµένης µάθησης ή µάθησης µε υποκατάσταση, όταν στοχεύει στην εκµάθηση κατά κύριο λόγο: α) Μορφών κοινωνικής συµπεριφοράς (π.χ. δηµιουργία ή αλλαγή στάσεων). β) Αυτοµατοποιηµένων αντιδράσεων και κινήσεων (π.χ. οδήγηση). γ) Γνωστικών λειτουργιών και διαδικασιών (π.χ. επίλυση προβληµάτων). δ) Μεταγνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. µαθαίνω πώς να µαθαίνω). ΚΛΑΔΟΙ: ΠΕ14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΕΖ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 17

18 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 α 41 γ 2 β 42 β 3 α 43 α 4 γ 44 δ 5 δ 45 γ 6 γ 46 β 7 δ 47 δ 8 α 48 α 9 α 49 δ 10 δ 50 γ 11 γ 51 β 12 β 52 α 13 δ 53 β 14 α 54 γ 15 δ 55 γ 16 δ 56 β 17 δ 57 δ 18 δ 58 α 19 γ 59 β 20 α 60 δ 21 α 61 δ 22 δ 62 β 23 γ 63 γ 24 δ 64 α 25 α 65 β 26 α 66 γ 27 γ 67 δ 28 β 68 γ 29 δ 69 α 30 α 70 δ 31 γ 71 γ 32 β 72 α 33 γ 73 γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 18

19 34 β 74 α 35 γ 75 β 36 α 76 γ 37 δ 77 γ 38 β 78 δ 39 β 79 β 40 α 80 α ΚΛΑΔΟΙ: ΠΕ14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΒΕΖ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 α 2 β 3 α 4 δ 5 α 6 β 7 β 8 α 9 β 10 γ 11 β 12 α 13 α 14 α 15 δ 16 γ 17 γ 18 β 19 α ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 19

20 20 δ 21 β 22 α 23 α 24 γ 25 γ 26 α 27 β 28 δ 29 δ 30 δ 31 α 32 γ 33 α 34 δ 35 δ 36 γ 37 γ 38 α 39 δ 40 β ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17 (γωνία Βενιζέλου 1 ος όροφος) 20

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002. Σάββατο 14-12-2002

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002. Σάββατο 14-12-2002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Ορεστιάδα 2015 Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 6O 2 Φωτεινές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Θερινό εξάμηνο 2015 Φωτοσύνθεση Η δέσμευση ηλιακής ενέργειας από τα φυτά, η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Ορεστιάδα 2017 Απαραίτητο θεωρείται ένα στοιχείο όταν: 1. Η έλλειψη του εµποδίζει την ολοκλήρωση του φυτικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μεταβολισμός του κυττάρου ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. Εξώθερμη αντίδραση = απελευθέρωση ενέργειας Β. Ενδόθερμη αντίδραση = πρόσληψη ενέργειας 3ο λύκ. Ηλιούπολης επιμέλεια: Αργύρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί Η ζωή στον πλανήτη μας στηρίζεται στην ενέργεια του ήλιου. Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται με τη μορφή ακτινοβολίας. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Κίνηση στα αγγεία του ξύλου Κίνηση μέσω του φλοιού Τρόποι μετακίνησης των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό της ρίζας: Κίνηση με διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν

εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν Κατιόν µαγνησίουmg 2+ εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Επίπεδο Μg για κανονική αύξηση 0,15 0,35% ή60 140 µmol Mg gξμ -1 ΤοMgκινείταιστοΞΑΣκαιστοΗΑΣ HΑΣ100

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. 2. Πώς οι αυτότροφοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων Παναγιωτίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θερινό εξάμηνο 2015 Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση hv χημική ενέργεια 1. Φωτεινές αντιδράσεις Διέγερση χλωροφύλλης Αλυσίδα μεταφοράς e - (Σχήμα Ζ της φωτοσύνθεσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1. (α). Ποια είναι τα τελικά προϊόντα της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης; (β). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (γ) Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ Εξεταζόμενο Μάθημα : Bιολογία Κεφάλαιο 3 : Μεταβολισμός Mαθήτρια : Αγνή Τ. Υπεύθυνος Καθηγητής : Πιτσιλαδής Τμήμα : Β3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Το σύνολο των χημικών αντριδράσεων που λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016)

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων Τα κύρια σημεία των διαλέξεων 24 & 25 Αποικοδόμηση & οξείδωση μακρομορίων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τάξη Β1 Δ. Λουκία Μεταβολισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κάτι απαραίτητο για όλες της διαδικασίες της ζωής, από την πιο απλή και ασήμαντη έως τη πιο πολύπλοκη και σημαντική. Έτσι σ ' αυτή την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Το φωσφορικό ανιόν δεν ανάγεται µέσα στο φυτό. Παραµένει στην υψηλότερη οξειδωτική µορφή του

Το φωσφορικό ανιόν δεν ανάγεται µέσα στο φυτό. Παραµένει στην υψηλότερη οξειδωτική µορφή του Το φωσφορικό ανιόν δεν ανάγεται µέσα στο φυτό Παραµένει στην υψηλότερη οξειδωτική µορφή του 1)ελεύθερο Pi (inorganic phosphate) 2)προσαρτηµένο ως φωσφορική οµάδα πάνω σε κάποιο µόριο το συµβολίζουµε ως

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 2. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία 3. Τάξη: Α 4. Μάθημα: Φωτοσύνθεση 5. Γενική ενότητα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 6. Προβλεπόμενος χρόνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου Ενότητα 1.1: Χημεία της ζωής Ενότητα 2.1: Μακρομόρια Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: 1. Για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «XHMIKH ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Χημική Σύσταση του Κυττάρου», τί νομίζετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μάθημα: «Επίδραση του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος στην παραγωγή των φυτών» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία σελ 1 από 8 Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν πέντε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1830 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-oA Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. hv χημική ενέργεια. 1. Φωτεινές αντιδράσεις

Φωτοσύνθεση. hv χημική ενέργεια. 1. Φωτεινές αντιδράσεις Φωτοσύνθεση hv χημική ενέργεια 1. Φωτεινές αντιδράσεις παραγωγή ενέργειας (ATP) και αναγωγικής δύναμης (NADPH) που θα χρησιμοποιηθούν στην αναγωγή C 2 προς υδατάνθρακες Έκλυση Ο 2 ως παραπροϊόν της φωτόλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. Στοιχείο O C H N Ca P K S Na Mg περιεκτικότητα % ,5 1 0,35 0,25 0,15 0,05

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. Στοιχείο O C H N Ca P K S Na Mg περιεκτικότητα % ,5 1 0,35 0,25 0,15 0,05 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Βιοχημεία: είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των οργανικών ενώσεων που συναντώνται στον οργανισμό, καθώς και με τον μεταβολισμό τους. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 108 στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 «ιδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέµατα» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Proslipsis.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 «ιδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέµατα» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 «ιδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέµατα» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΠΕ 12 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι ΠΕ 14 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Από έδρας Δ. Ματθόπουλος Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την απαραίτητα ενέργεια που τους χρειάζεται διασπώντας θρεπτικές ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01%

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν, σε σημαντικό βαθμό, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κων/νος Μ. Β 2 -ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ( Περίληψη 3 ου κεφαλαίου: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Η διαρκής αναζήτηση της ανθρωπότητας για το ερώτημα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Φυσιολογία;

Τι είναι η Φυσιολογία; Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Πρόσληψη και µεταφορά του νερού στα φυτά» Τι είναι η Φυσιολογία; Η φυσιολογία αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που ερευνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια η οποία παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυτταρική αναπνοή. Οι ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα 1.1 Τα μόρια της ζωής Καινούριες γνώσεις Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των οργανισμών. Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες γίνεται δυνατή μια αντίδραση που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να συμβεί. Τι είναι και γιατί χρειάζεται το NADPH

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 4 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Οι νόμοι της Θερμοδυναμικής 1 ος Νόμος της θερμοδυναμικής (αρχή διατήρησης της ενέργειας) Η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται Αλλάζει μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Απρίλιος Μάιος 12 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου (Ερωτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον) 1. Τι είναι τα βιομόρια και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Βιομόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)!

Kυτταρική$Bιολογία$ Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)! Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)! Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! Τα*κύρια*σημεία*των*διαλέξεων*17*&*18 Αποικοδόμηση!&οξείδωση!μακρομορίων,!βιολογικές!οξειδώσεις!&παραγωγή!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πρόλογος Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει το μαθητή της Γ Γυμνασίου στην κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η φωτοσύνθεση είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα επιμέρους διαδικασιών. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Η φωτονιακή απορρόφηση από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές και η

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ.

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ. Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ. (3.1) Όλοι οι οργανισμοί, ζωικοί και φυτικοί, προκειμένου να επιβιώσουν και να διατελέσουν τις λειτουργίες τους, χρειάζονται ενέργεια. Με αφορμή τα ερωτήματα για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομή του Γονιδιώματος και Γονιδιακή Έκφραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ημιαυτόνομα Οργανίδια που Διαιρούνται Ανεξάρτητα από τη Διαίρεση του Πυρήνα

Περιεχόμενα. Δομή του Γονιδιώματος και Γονιδιακή Έκφραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ημιαυτόνομα Οργανίδια που Διαιρούνται Ανεξάρτητα από τη Διαίρεση του Πυρήνα Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φυτικά Κύτταρα Η Ζωή των Φυτών: Γενικές Αρχές Επισκόπηση της Δομής των Φυτών Φυτικά Κυτταρικά Οργανίδια Το Ενδομεμβρανώδες Σύστημα Οργανίδια που Προέρχονται από το Ενδομεμβρανώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 5 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Μικροβιολογία-Ιολογία Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Βιοενεργητική μικροβίων Βακτηριακή Γενετική Επισκόπηση Βακτηριοφάγων Προκαρυωτική ποικιλότητα (Βακτήρια) Προκαρυωτική ποικιλότητα (Αρχαία)

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοαναπνοή-παράγοντες που την επηρεάζουν

Φωτοαναπνοή-παράγοντες που την επηρεάζουν Φωτοαναπνοή-παράγοντες που την επηρεάζουν διαλυτότητα CO 2 ικανότητα καρβοξυλίωσης Rubisco Φωτοαναπνοή- κύκλος C2 Εναλλακτικές στρατηγικές περιορισμού της φωτοαναπνοής αύξηση [CO 2 ] στο μικροπεριβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÁÑÅÉÔÏËÌÏ ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ - ÄÁÖÍÇ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÁÑÅÉÔÏËÌÏ ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ - ÄÁÖÍÇ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΪΟΥ 007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1. και 1.. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Πρωτεΐνες Πολυσακχαρίτες Λίπη Γαλακτικό Γλυκόζη Αμινοξέα Πρωτεΐνες οργανισμού Δεξαμενή Αζώτου Πυροστα φυλικό Γλυκονεογένεση Γλυκόλυση Acetyl-CoA 6- φωσφορική Γλυκόζη

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-CoA Αναπνευστική Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 2 1 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «Οργανική» ένωση αναφέρεται σε ενώσεις του C Συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2. 78% της σύστασης της ατμόσφαιρας

Ν 2. 78% της σύστασης της ατμόσφαιρας Αφομοίωση του Ν 2 Ν 2 78% της σύστασης της ατμόσφαιρας 3.8 x 10 15 τόνοι Ν 2 σε ατμόσφαιρα 18 x 10 15 τόνοι Ν 2 σε ιζήματα του φλοιού της γης Κύκλος του Ν 2 Αφομοίωση Ν 2 στα φυτά - Άλατα Βασική πηγή αζώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα