Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at Κωδικός:Q K-Ger Αγγλικά

2 Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του πλυντηρίου ρούχων Samsung. Το παρόν φυλλάδιο µε τις οδηγίες χρήσης περιέχει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση αυτής της συσκευής. Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, ώστε να µπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου ρούχων και να παραµείνει λειτουργική η συσκευή για πολλά χρόνια. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι αντικείµενα παιχνιδιού για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας από τις πλαστικές µεµβράνες και το φελιζόλ από πολυστυρόλη! Η συσκευή έχει κατασκευαστεί µόνο για οικιακή χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση γίνονται από ειδικευµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο Εγκατάσταση του Πλυντηρίου ρούχων στη σελ.2) και µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας. Η συσκευασία και οι ασφάλειες µεταφοράς πρέπει να αφαιρούνται πριν τη χρήση της συσκευής. Αν δεν αφαιρεθούν µπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο Αφαίρεση των ασφαλειών µεταφοράς στη σελ.3. Κατά την πρώτη χρήση του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει να επιλέξετε ένα πρόγραµµα πλύσης χωρίς ρούχα. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο Πρώτη χρήση του πλυντηρίου ρούχων στη σελ.7. Υποδείξεις ασφάλειας Πριν από τον καθαρισµό και την περιποίηση της συσκευής, βγάζετε το φις από την πρίζα ή επιλέξτε την ιακοπή από το πλήκτρο Λειτουργία/ ιακοπή. Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες σε όλα τα ρούχα που πρόκειται να πλύνετε είναι άδειες. Σκληρά, αιχµηρά αντικείµενα όπως κέρµατα, παραµάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες µπορεί να προκαλέσουν εκτεταµένη βλάβη στη συσκευή. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και κλείνετε την παροχή νερού µετά τη χρήση. Πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, ελέγξτε ότι το νερό έχει αποχετευτεί. Μην ανοίξετε την πόρτα αν δείτε ότι έχει παραµείνει νερό. Κατοικίδια και µικρά παιδιά µπορεί να µπουν στο εσωτερικό της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Η γυάλινη πόρτα καίει κατά την διάρκεια του προγράµµατος πλύσης. Κρατήστε τα παιδιά µακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνος σας. Επισκευές που γίνονται από άπειρα ή µη ειδικευµένα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς και/ ή σοβαρότερες βλάβες στη συσκευή. Αν το καλώδιο παρουσιάσει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον τεχνικό του service ή από ειδικευµένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόµενος κίνδυνος. Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται µόνο από το εξουσιοδοτηµένο service και να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από µικρά παιδιά ή ανάπηρους, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ατόµου, ώστε να διασφαλιστεί ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή µε ασφάλεια. Αν η συσκευή παρέχεται µε επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα) ή µε φορητή πρίζα, η επέκταση καλωδίου και η φορητή πρίζα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να βραχούν ή να µαζέψουν υγρασία. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κανονισµοί Ασφάλειας εσώφυλλο Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων Αφαίρεση συσκευασίας του πλυντηρίου ρούχων Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων Επιλογή χώρου τοποθέτησης Ρύθµιση των ποδιών ισοστάθµισης Αφαίρεση των ασφαλειών µεταφοράς Σύνδεση παροχής νερού Σύνδεση παροχής νερού (εναλλακτική) Τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης νερού Σύνδεση της συσκευής Πλύση ενός φορτίου ρούχων Κατά την πρώτη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων Προσθήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο ρούχων Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου Πλύση ρούχων χρησιµοποιώντας Fuzzy Logic Πλύση ρούχων χειροκίνητα Χρήση καθυστέρησης έναρξης Συµβουλές πλύσης Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης Επισκευή ενός παγωµένου πλυντηρίου ρούχων Καθαρισµός του περιβλήµατος Καθαρισµός του συρταριού για το απορρυπαντικό και των εσοχών του Καθαρισµός του φίλτρου Καθαρισµός του πλέγµατος του φίλτρου του σωλήνα παροχής Αντιµετώπιση προβληµάτων Προβλήµατα και λύσεις Κατανόηση µηνυµάτων σφάλµατος Προφυλάξεις κατά το πρόγραµµα Παπλώµατα Πίνακας προγραµµάτων Παράρτηµα Πίνακας φροντίδας υφασµάτων Προειδοποιήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση Προστασία του περιβάλλοντος ήλωση συµµόρφωσης Τεχνικές χαρακτηριστικά SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 1

4 Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων Αφαίρεση συσκευασίας του Πλυντηρίου Ρούχων Αφαιρέστε τη συσκευασία του πλυντηρίου ρούχων και ελέγξτε αν προκλήθηκαν ζηµιές κατά τη µεταφορά. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι περιέχονται όλα τα αντικείµενα που φαίνονται παρακάτω. Αν το πλυντήριο ρούχων έχει υποστεί ζηµιά κατά τη µεταφορά ή αν δεν περιέχονται όλα τα αντικείµενα, απευθυνθείτε άµεσα στον πωλητή Samsung. Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων Επιφάνεια Πίνακας ελέγχου Σωλήνας αποχέτευσ ης Φις Κάλυµµα βάσης Ρυθµιζόµενα πόδια Φίλτρο Σωλήνας αποχέτευσης για έκτακτες περιπτώσεις Φίλτρο- κάλυµµα Κλειδί Σωλήνας παροχής για σύνδεση µε κρύο νερό Σωλήνας αποχέτευσης Οδηγός σωλήνα Καλύµµατα ανοιγµάτων ασφαλειών µεταφοράς 2 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

5 Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων Επιλογή χώρου τοποθέτησης Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, επιλέξτε τον χώρο τοποθέτησης σύµφωνα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο Ρύθµιση ποδιών ευθυγράµµισης ) Επιφάνεια που δεν είναι άµεσα εκτεθειµένη σε φως ηλίου. Επαρκής εξαερισµός. Θερµοκρασία δωµατίου όχι µικρότερη από 0 C. Μακριά από εστίες θερµότητας όπως κάρβουνα ή γκάζι. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν στηρίζεται στο καλώδιο σύνδεσης του. Τα ανοίγµατα εξαερισµού δεν πρέπει να αποφράσσονται από τη µοκέτα όταν το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετηµένο σε καλυµµένο δάπεδο. Ρύθµιση των ποδιών ευθυγράµµισης Αν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, ρυθµίστε τα πόδια (µην εισάγετε κοµµάτια ξύλου ή άλλα αντικείµενα κάτω από τα πόδια): 1. Χαλαρώστε το παξιµάδι του ποδιού ξεβιδώνοντας το µε το χέρι σας ώσπου να φτάσει το πόδι στο επιθυµητό ύψος. 2. Σφίξτε το παξιµάδι βιδώνοντας το µε το παρεχόµενο κλειδί. Αν το πλυντήριο ρούχων τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι επίπεδο ή είναι µαλακό, παρουσιάζεται θόρυβος ή κραδασµοί. (Επιτρέπεται µόνο γωνία µιας µοίρας.) loosen Αφαίρεση των ασφαλειών µεταφοράς Πριν χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά, πρέπει να αφαιρέσετε τις ασφάλειες µεταφοράς από το πίσω µέρος της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις ασφάλειες: 1. Χαλαρώστε όλες τις ασφάλειες µε το παρεχόµενο κλειδί πριν τις αφαιρέσετε. 2. Πιάστε την κεφαλή κάθε ασφάλειας και τραβήξτε τη µέσα από το φαρδύ τµήµα του ανοίγµατος. Επαναλάβετε για κάθε ασφάλεια. 3. Γεµίστε τα ανοίγµατα µε τα παρεχόµενα πλαστικά καλύµµατα. 4. Κρατήστε τις ασφάλειες µεταφοράς για µελλοντική χρήση. SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 3

6 Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων Σύνδεση παροχής νερού Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο ρούχων και το άλλο στην κάνουλα. Μην τεντώνετε τον σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ µικρός, αντικαταστήστε τον σωλήνα µε έναν µακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης ροής νερού. Για να συνδέσετε τον σωλήνα παροχής νερού: 1. Πάρτε τον βραχίονα σχήµατος L για τον σωλήνα σύνδεσης µε κρύο νερό και συνδέστε τον στην παροχή κρύου νερού στο πίσω µέρος της συσκευής. Βιδώστε σφιχτά µε το χέρι. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής για σύνδεση µε κρύο νερό στην κάνουλα κρύου νερού του νιπτήρα και βιδώστε σφιχτά µε το χέρι. Αν χρειαστεί, µπορείτε να επανατοποθετήσετε το άκρο του σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο ρούχων, χαλαρώνοντας το εξάρτηµα, περιστρέφοντας τον σωλήνα και βιδώνοντας πάλι σφιχτά το εξάρτηµα Προειδοποίηση Η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο παροχής νερού πρέπει να γίνεται χρησιµοποιώντας καινούριους σωλήνες. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται παλαιοί σωλήνες. Τιµή παροχής ζεστού νερού Εναλλακτικά: 1. Πάρτε το εξάρτηµα σχήµατος L για τον σωλήνα παροχής για σύνδεση µε ζεστό νερό και συνδέστε τον στην κόκκινη παροχή για ζεστό νερό στο πίσω µέρος της µηχανής. Βιδώστε σφιχτά µε το χέρι. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής για σύνδεση µε ζεστό νερό στην κάνουλα ζεστού νερού του νιπτήρα σας και βιδώστε σφιχτά µε το χέρι. 3. Χρησιµοποιήστε ένα τεµάχιο Υ µόνο εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε κρύο νερό. 4 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

7 Εγκατάσταση του Πλυντηρίου ρούχων Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (Εναλλακτικά) 1. Αφαιρέστε το τροφοδοτικό από τον σωλήνα παροχής νερού. 2. Πρώτα, χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι τύπου + για να χαλαρώσετε τις τέσσερις βίδες του τροφοδοτικού. Μετά, πάρτε το τροφοδοτικό και στρέψτε το εξάρτηµα (b) κατά τη φορά του βέλους µέχρι να υπάρξει άνοιγµα 5mm. 3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βρύση βιδώνοντας σφιχτά τις βίδες. Μετά στρέψτε το τµήµα (b) κατά τη φορά του βέλους και εφαρµόστε τα (α) και (b). a b c 4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο τροφοδοτικό. Τραβήξτε προς τα κάτω το τµήµα (c) του σωλήνα παροχής νερού. Όταν αποδεσµεύσετε το τµήµα (c) ο σωλήνας συνδέεται αυτόµατα στο τροφοδοτικό και ακούγεται ένα κλικ. 5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω µέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε όσο σφιχτά µπορείτε τον σωλήνα από αριστερά προς τα δεξιά. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βρύση βιδώνοντας σφιχτά τις βίδες. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν µετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης υπάρχει διαρροή νερού από τον σωλήνα, τότε επαναλάβετε τα ίδια βήµατα. Χρησιµοποιήστε τον πιο συµβατικό τύπο κάνουλας για την παροχή νερού. Αν η κάνουλα είναι τετράγωνη ή πολύ µεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο διαχωρισµού πριν εισαγάγετε την κάνουλα στο τροφοδοτικό. Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης µπορεί να τοποθετηθεί µε τρεις τρόπους: Πάνω από την άκρη ενός νιπτήρα Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος από 60 ως 90cm από το δάπεδο. Χρησιµοποιήστε τον παρεχόµενο πλαστικό οδηγό σωλήνα για να µην λυγίζει ο σωλήνας αποχέτευσης. Ασφαλίστε τον οδηγό στον τοίχο µε ένα άγκιστρο ή στην κάνουλα µε µια κλωστή για να µην µπορεί να µετακινηθεί ο σωλήνας αποχέτευσης. Τµήµα του σωλήνα αποχέτευσης στον νιπτήρα Το τµήµα του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νιπτήρα, ώστε το άκρο του σωλήνα να απέχει τουλάχιστον 60cm από το έδαφος. Στον αγωγό αποχέτευσης Η Samsung συνιστά τη χρήση κάθετου αγωγού ύψους 65 cm. Ο αγωγός πρέπει να µην είναι µικρότερος από 60 cm και µακρύτερος από 90 cm. SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 5

8 Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων Σύνδεση της συσκευής Για χρήστες στην Ευρώπη. ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου ρούχων. Για χρήστες στις Η.Π.Α.. ΠΡΕΠΕΙ να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου ρούχων. Συµβουλευθείτε ειδικευµένο ηλεκτρολόγο πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα γειωµένη. Για χρήστες στο Η.Β.. Υποδείξεις για την καλωδίωση ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωµένη. Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, η γείωση µειώνει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας παρέχοντας καλώδιο διαφυγής στο ηλεκτρικό ρεύµα. Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε καλώδιο που περιλαµβάνει γείωση για σύνδεση µε τον ακροδέκτη της γείωσης του φις. Το φις πρέπει να τοποθετείται σε πρίζα που είναι κατάλληλα τοποθετηµένη και γειωµένη. *Τα σύρµατα στα καλώδια είναι χρωµατισµένα σύµφωνα µε τον ακόλουθο κώδικα: Πράσινο και Κίτρινο : Γείωση Μπλε : Ουδέτερο Καφέ : Ρεύµα Καθώς τα χρώµατα των συρµάτων στο καλώδιο αυτής της συσκευής µπορεί να µην αντιστοιχούν στα χρωµατιστά σηµάδια που καταδεικνύουν οι ακροδέκτες στο δικό σας φις, κάντε τα εξής: Συνδέστε το πράσινο και κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη στην πρίζα που είναι σηµαδεµένος µε το γράµµα Ε ή το σύµβολο της γείωσης ( ) ή είναι χρωµατισµένο πράσινο ή πράσινο και κίτρινο. Συνδέστε το µπλε καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σηµαδεµένος µε το γράµµα Ν ή χρωµατισµένο µαύρο. Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σηµαδεµένος µε το γράµµα L ή χρωµατισµένο κόκκινο. * Συµβουλευθείτε έναν ειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό service αν αµφιβάλλετε για όποιες από αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής αυτού του πλυντηρίου ρούχων δεν φέρει ευθύνη για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που προκύπτει από τη µη τήρηση αυτών των οδηγιών. εν υπάρχουν ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 13ΑΜΠΕΡ ΚΑΦΕ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το καλώδιο δεν παρουσιάζουν βλάβη πριν τη χρήση. Αν υπάρχει λόγος να αφαιρέσετε το φθαρµένο φις από αυτή τη συσκευή, αφαιρέστε αµέσως την ασφάλεια και πετάξτε το φις. Μην συνδέετε το φις σε πρίζα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Το δικό σας πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί µε κύκλωµα ξεχωριστό από άλλες συσκευές. Αν αυτό δεν συµβαίνει µπορεί να ενεργοποιηθεί εσφαλµένα ο διακόπτης του κυκλώµατος ή να εκραγεί η ασφάλεια. µέρη στο πλυντήριο ρούχων που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη και εάν παρουσιάσει βλάβη το καλώδιο αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικευµένο προσωπικό service εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή, διότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία. 6 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

9 Πλύση ενός φορτίου ρούχων Κατά την πρώτη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να ολοκληρώσετε ένα πρόγραµµα πλύσης χωρίς ρούχα. Για να το κάνετε αυτό: 1. Πιέστε το πλήκτρο (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΙΑΚΟΠΗ). 2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη στο συρτάρι του απορρυπαντικού. 3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο ρούχων. 4. Πιέστε επανειληµµένως το πλήκτρο Θερµοκρασία (Temperature) ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 40 C. 5. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση. Έτσι θα αποµακρυνθούν τυχόν υπολείµµατα νερού που παρέµειναν στο µηχάνηµα µετά από την δοκιµή του κατασκευαστή. Θήκη Θήκη Θήκη : Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ή κόλλα. : Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, µαλακτικό, απορρυπαντικό για πριν το µούλιασµα, χλωρίνη και λευκαντικό. : Πρόσθετα, π.χ. µαλακτικό ή κόλλα (η στάθµη να µην υπερβαίνει το κατώτερο άκρο της θήκης Α ) Προσθήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο ρούχων 1. Τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού. 2. Προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη. 3. Προσθέστε µαλακτικό στη θήκη (αν επιθυµείτε). 4. Προσθέστε απορρυπαντικό για την πρόπλυση στη θήκη (εάν επιθυµείτε). Προσοχή : Το συµπυκνωµένο µαλακτικό ή µαλακτικό για πυκνή ύφανση. Αυτά πρέπει να διαλύονται σε λίγο νερό πριν προστεθούν στο δοχείο (αποφεύγεται η υπερχείλιση από απόφραξη). SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 7

10 Πλύση ενός φορτίου ρούχων Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου Q1244/Q1044/Q Ψηφιακή ένδειξη γραφικών Εµφανίζει τον υπολειπόµενο χρόνο του προγράµµατος πλύσης, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και µηνύµατα σφάλµατος. 2. Πλήκτρο επιλογής πρόπλυσης Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται µόνο µε τα προγράµµατα Βαµβακερά, Πάπλωµα, Σκεπάσµατα, Πετσέτες, Κουρτίνες, Χρωµατιστά, Συνθετικά και Ευαίσθητα. 3. Πλήκτρο επιλογής θερµοκρασίας Πιέστε επανειληµµένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιµες επιλογές θερµοκρασίας νερού (κρύο νερό ( ), 30 C, 40 C, 60 C και 95 C). 4. Πλήκτρο επιλογής ξεβγάλµατος Πιέστε το πλήκτρο ξεβγάλµατος για να προσθέσετε προγράµµατα ξεβγάλµατος. Μπορείτε να προσθέσετε µέχρι 5 προγράµµατα ξεβγάλµατος. 5. Πλήκτρο επιλογής στυψίµατος Πιέστε επανειληµµένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιµες επιλογές στυψίµατος. Q1244,, 400, 800, 1000, 1200 στροφές ανά λεπτό : χωρίς Q1044,, 400, 600, 800, 1000 στροφές ανά λεπτό στύψιµο Q844,, 400, 600, 800 στροφές ανά λεπτό : χωρίς Χωρίς στύψιµο ξέβγαλµα Το φορτίο πλύσης παραµένει στο τύµπανο χωρίς να στύβεται µετά την τελευταία απάντληση νερών. Κράτηµα τελικού ξεβγάλµατος Το φορτίο πλύσης µουλιάζει κατά την τελικό ξέβγαλµα. Πριν αφαιρέσετε το φορτίο πλύσης από το πλυντήριο, πρέπει να εφαρµόσετε το πρόγραµµα Απάντληση ή Στύψιµο. 8 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

11 Πλύση ενός φορτίου ρούχων 6. Πλήκτρο επιλογής καθυστέρησης έναρξης Πιέστε επανειληµµένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιµες εναλλακτικές έναρξης (από 3 ως 24 ώρες ανά διαστήµατα µιας ώρας). Οι ώρες που εµφανίζονται αντιστοιχούν σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα πλύσης. 7. Πλήκτρο επιλογής µισού φορτίου Πιέστε το πλήκτρο σε περίπτωση πλύσης µισού φορτίου (περίπου 1-4kg). Αυτή η λειτουργία εξοικονοµεί χρόνο και ενέργεια. 8. Πλήκτρο επιλογής ασφάλειας για παιδιά Πιέστε το πλήκτρο για 2-3 δευτερόλεπτα περίπου για να αποφύγετε τη λανθασµένη χρήση από παιδιά. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η ασφάλεια για παιδιά, δεν επιλέγονται άλλα πλήκτρα. Για να ακυρώσετε την ασφάλεια για παιδιά, πιέστε το πλήκτρο πάλι για 2-3 δευτερόλεπτα περίπου. 9. Επιλογέας Fuzzy Control Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα από τα 14 προγράµµατα πλύσης που διατίθενται. Βαµβακερά, Χρωµατιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιµο στο χέρι, Γρήγορο, Ξέβγαλµα και Στύψιµο, Στύψιµο, Απάντληση, Κουρτίνες, Πετσέτες, Σκεπάσµατα, Παπλώµατα 10. Πλήκτρο επιλογής Έναρξη/ Παύση Πιέστε για την προσωρινή διακοπή και επανέναρξη προγραµµάτων. 11. Πλήκτρο επιλογής Λειτουργία/ ιακοπή Πιέστε µια φορά για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων και πιέστε ξανά για να θέσετε το πλυντήριο ρούχων εκτός λειτουργίας. Αν το πλυντήριο ρούχων είναι σε λειτουργία για περισσότερο από 10λεπτά χωρίς να πιέσετε κάποιο πλήκτρο, τότε απενεργοποιείται αυτόµατα. SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 9

12 Πλύση ενός φορτίου ρούχων Πλύση ρούχων µε Fuzzy logic Το νέο σας πλυντήριο ρούχων κάνει εύκολο το πλύσιµο των ρούχων µε το αυτόµατο σύστηµα ελέγχου Fuzzy logic της Samsung. Όταν επιλέξετε ένα πρόγραµµα πλύσης, η συσκευή θα ρυθµίσει τη σωστή θερµοκρασία, τον σωστό χρόνο πλύσης και την σωστή ταχύτητα πλύσης. Για να πλύνετε ρούχα χρησιµοποιώντας τα προγράµµατα Fuzzy logic: 1. Ανοίξτε την κάνουλα του νιπτήρα σας. 2. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία/ ιακοπή. 3. Ανοίξτε την πόρτα. 4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα στον κάδο, χωρίς να τον υπερφορτώνετε. 5. Κλείστε την πόρτα. 6. Προσθέστε απορρυπαντικό, µαλακτικό και (αν είναι απαραίτητο) απορρυπαντικό για την πρόπλυση στην κατάλληλη θήκη. Σηµείωση : η πρόπλυση διατίθεται µόνο στα προγράµµατα Παπλώµατα, Σκεπάσµατα, Πετσέτες, Κουρτίνες, Βαµβακερά, Χρωµατιστά, Συνθετικά και Ευαίσθητα.Είναι απαραίτητη µόνο αν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωµένα. 7. Γυρίστε τον επιλογέα Fuzzy Control για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραµµα για τον τύπο των ρούχων. Βαµβακερά, Χρωµατιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιµο στο χέρι, Γρήγορο, Παπλώµατα, Σκεπάσµατα, Πετσέτες, Κουρτίνες. Θα δείτε τις ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου να ανάβουν. 8. Τότε µπορείτε να πιέσετε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής για να ελέγξετε την θερµοκρασία πλύσης, τους χρόνους ξεβγάλµατος, την ταχύτητα στυψίµατος, τον χρόνο καθυστέρησης. 9. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση στον επιλογέα Fuzzy Control και θα ξεκινήσει το πρόγραµµα πλύσης. Θα ανάψει η ένδειξη της λειτουργίας και θα εµφανιστεί στην ένδειξη ο υπολειπόµενος χρόνος του προγράµµατος. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα πλύσης: Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραµµα πλύσης, το πλυντήριο ρούχων απενεργοποιείται αυτόµατα. 1. Ανοίξτε την πόρτα. Σηµείωση : Η πόρτα δεν ανοίγει για 1 λεπτό αφού σταµατήσει ή απενεργοποιηθεί το πλυντήριο. 2. Αφαιρέστε τα ρούχα. 10 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

13 Πλύση ενός φορτίου ρούχων Πλύση ρούχων χειροκίνητα Μπορείτε να πλύνετε ρούχα χειροκίνητα χωρίς να χρησιµοποιήσετε το χαρακτηριστικό Fuzzy Logic. Γι αυτό κάνετε τα εξής: 1. Ανοίξτε την παροχή νερού. 2. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία/ ιακοπή του πλυντηρίου ρούχων. 3. Ανοίξτε την πόρτα. 4. Τοποθετήστε στον κάδο ένα-ένα τα ρούχα, χωρίς να τον υπερφορτώνετε. 5. Κλείστε την πόρτα. 6. Προσθέστε απορρυπαντικό κι εάν είναι απαραίτητο, µαλακτικό ή απορρυπαντικό για την πρόπλυση στις κατάλληλες θήκες. 7. Πιέστε το πλήκτρο Θερµοκρασία για να επιλέξετε θερµοκρασία (κρύο νερό, 30 C, 40 C, 60 C και 95 C) 8. Πιέστε το πλήκτρο ξέβγαλµα για να επιλέξετε τον απαιτούµενο αριθµό προγραµµάτων ξεβγάλµατος. 9. Πιέστε το πλήκτρο Στύψιµο για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίµατος. Σηµείωση : Το πρόγραµµα µε κράτηµα τελικού ξεβγάλµατος σας επιτρέπει να αφαιρέστε από το πλυντήριο ρούχα που στάζουν. : Χωρίς Στύψιµο, : Kράτηµα τελικού ξεβγάλµατος 10. Πιέστε επανειληµµένως το πλήκτρο για να δείτε τις διαθέσιµες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 ως 24 ώρες ανά διαστήµατα µιας ώρας). Οι ενδείξεις ώρας που εµφανίζονται σηµαίνουν τον χρόνο ολοκληρωµένου προγράµµατος πλύσης.πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση και θα ξεκινήσει το πρόγραµµα πλύσης. 11. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση και θα ξεκινήσει το πρόγραµµα πλύσης. Χρήση της Καθυστέρησης έναρξης Μπορείτε να ρυθµίσετε το πλυντήριο ρούχων να ολοκληρώσει αυτόµατα την πλύση αργότερα, επιλέγοντας µια καθυστέρηση από 3 ως 24 ώρες (ανά διαστήµατα 1 ώρας). Οι ενδείξεις ώρας που εµφανίζονται σηµαίνουν τον χρόνο ολοκληρωµένου προγράµµατος πλύσης. Γι αυτό κάνετε τα εξής: 1. Ρυθµίστε το πλυντήριο ρούχων σας για τον τύπου ρούχων που πλένετε χειροκίνητα ή αυτόµατα. 2. Πιέστε επανειληµµένως το πλήκτρο Καθυστέρησης Έναρξης µέχρι να ρυθµίσετε τον χρόνο καθυστέρησης. 3. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση. Θα ανάψει η ένδειξη Καθυστέρηση Έναρξης και το ρολόι θα ξεκινήσει την αντίστροφη µέτρηση ώσπου να φτάσει τον δικό σας χρόνο ολοκλήρωσης. 4. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία/ ιακοπή για να ακυρώσετε την Καθυστέρηση Έναρξης και µετά θέστε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων. SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 11

14 Πλύση ενός φορτίου ρούχων Συµβουλές πλύσης Τακτοποιώντας τα ρούχα για πλύσιµο: Ξεχωρίστε τα ρούχα σας σύµφωνα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Σύµβολο για την περιποίηση υφάσµατος στην ετικέτα : Ταξινοµήστε τα ρούχα σε βαµβακερά, ανάµεικτα υφάσµατα, συνθετικά, µεταξωτά, µάλλινα και ραγιόν. Χρώµα : Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωµατιστά. Πλύνετε τα καινούρια χρωµατιστά ρούχα ξεχωριστά. Μέγεθος : Η τοποθέτηση ρούχων διαφορετικών µεγεθών στο ίδιο φορτίο θα βελτιώσει την δράση της πλύσης. Ευαισθησία : Πλύνετε ξεχωριστά τα ευαίσθητα ρούχα, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα για Ευαίσθητα για ρούχα από αγνό µαλλί, κουρτίνες και µεταξωτά. Ελέγξτε τις ετικέτες στα ρούχα που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα για την φροντίδα των υφασµάτων στο παράρτηµα. Αδειάστε όλες τις τσέπες : Κέρµατα, παραµάνες και παρόµοια αντικείµενα µπορεί να φθείρουν τα λινά, το τύµπανο του πλυντηρίου ρούχων και τον κάδο. Ασφαλίστε τις ζώνες : Κλείστε τα φερµουάρ και τα κουµπιά ή τις κόπιτσες. έστε τις ζώνες και τις κορδέλες. Πρόπλυση βαµβακερών : Το καινούριο σας πλυντήριο, σε συνδυασµό µε σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει τέλεια αποτελέσµατα πλύσης, εξοικονοµώντας έτσι ενέργεια, χρόνο, νερό και απορρυπαντικό. Εντούτοις, αν τα βαµβακερά σας είναι ιδιαίτερα βρώµικα, χρησιµοποιήστε πρόπλυση µε απορρυπαντικό βασισµένο σε πρωτεΐνη. Προσδιορισµός ποσότητας φορτίου : Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων, διότι µπορεί να µην πλυθούν καλά τα ρούχα σας. Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την ποσότητα του φορτίου για τον τύπο των ρούχων που πλένετε. Τύπος Υφάσµατος Βαµβακερά/ Χρωµατιστά Συνθετικά/ Πετσέτες Γρήγορο Ευαίσθητα Μάλλινα/ Πλύσιµο στο χέρι Κουρτίνες/ Στρωσίδια Παπλώµατα Ποσότητα Φορτίου 7,5kg 4,0kg 3,0kg 2,5kg 2,0kg 5,0kg 1 υπέρδιπλο Συµβουλές για το απορρυπαντικό : ο τύπος του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιµοποιείται βασίζεται στον τύπο υφάσµατος (βαµβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, µάλλινα), το χρώµα, την θερµοκρασία πλύσης, το πόσο λερωµένα είναι τα ρούχα και από τι. Χρησιµοποιείτε πάντα σαπούνι πλύσης λίγη σαπουνάδα που προορίζεται για αυτόµατα πλυντήρια. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για το απορρυπαντικό που βασίζονται στο βάρος του φορτίου ρούχων, το πόσο λερωµένα είναι και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε πόσο σκληρό είναι το νερό, απευθυνθείτε στην αρµόδια υπηρεσία παροχής νερού. Σηµείωση : ιατηρήστε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές και ξηρό µέρος µακριά από παιδιά. 12 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

15 Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης 1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. 2. Ανοίξτε το κάλυµµα του φίλτρου χρησιµοποιώντας ένα κέρµα ή ένα κλειδί. 3. Στρέψτε αριστερά το καπάκι της αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης για να το ξεβιδώσετε. Σφίξτε το καπάκι στο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης και τραβήξτε το αργά για 15cm περίπου. 4. Αφήστε το νερό να εισρεύσει σε µια λεκάνη. 5. Επανατοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης και βιδώστε πάλι το καπάκι. 6. Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο-κάλυµµα. Επισκευή ενός παγωµένου πλυντηρίου ρούχων Αν η θερµοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς και παγώσει το πλυντήριο ρούχων σας: 1. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο ρούχων. 2. Χύστε ζεστό νερό στην κάνουλα για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού. 3. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής νερού και µουσκέψτε τον σε ζεστό νερό. 4. Χύστε ζεστό νερό στο τύµπανο του πλυντηρίου ρούχων και αφήστε το για 10λεπτά. 5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στην κάνούλα και ελέγξτε αν η παροχή νερού και οι αποχέτευση είναι κανονικές. Καθαρισµός του περιβλήµατος 1. Σκουπίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου ρούχων, περιλαµβανοµένου του πίνακα ελέγχου µε ένα µαλακό πανί και µη καυστικά απορρυπαντικά οικιακής χρήσης. 2. Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί για να στεγνώσετε τις επιφάνειες. 3. Μην χύνετε νερό στο πλυντήριο ρούχων. SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 13

16 Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων Καθαρισµός του συρταριού για το απορρυπαντικό και των εσοχών 1. Πιέστε τον µοχλό αποδέσµευσης στο εσωτερικό του συρταριού για το απορρυπαντικό και τραβήξτε το έξω. 2. Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη. 3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήµατα κάτω από τρεχούµενο νερό. 4. Καθαρίστε τις εσοχές του συρταριού µε µια παλιά οδοντόβουρτσα. 5. Επανεισάγετε το καπάκι (σπρώχνοντας το γερά στη θέση του) και επανατοποθετήστε το χώρισµα υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι. 6. Σπρώξτε το συρτάρι ώσπου να µπει στη θέση του. 7. Εφαρµόστε ένα πρόγραµµα ξεβγάλµατος χωρίς καθόλου ρούχα στο τύµπανο. Καθαρισµός του φίλτρου Καθαρίστε το φίλτρο 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν δείτε το παρακάτω µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη: 1. Ανοίξτε το φίλτρο-κάλυµµα. Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης στη σελ Στρέψτε αριστερά το καπάκι της αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης για να το ξεβιδώσετε και παροχετεύστε όλο το νερό. Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης στη σελ Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου και αφαιρέστε το. 4. Πλύνετε τυχόν βρωµιά ή αλλά υλικά στο φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο της αντλίας αποχέτευσης πίσω από το φίλτρο δεν είναι φραγµένο. Αντικαταστήστε το καπάκι του φίλτρου. 5. Αντικαταστήστε το φίλτρο-κάλυµµα. 14 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

17 Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων Καθαρισµός του πλέγµατος φίλτρου του σωλήνα νερού Πρέπει να καθαρίζετε το πλέγµα φίλτρου του σωλήνα νερού τουλάχιστον µία φορά το χρόνο ή όταν δείτε το παρακάτω µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη: Γι αυτό κάνετε τα εξής : 1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο ρούχων. 2. Ξεβιδώστε τον σωλήνα από το πίσω µέρος του πλυντηρίου ρούχων. 3. Τραβήξτε απαλά µε µια πένσα το πλέγµα φίλτρου από το άκρο του σωλήνα και ξεπλύνετε το µε νερό ώσπου να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του κοχλιωτού βύσµατος. 4. Σπρώξτε το φίλτρο στη θέση του. 5. Βιδώστε τον σωλήνα πίσω στο πλυντήριο ρούχων. 6. Ανοίξτε την κάνουλα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές. SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 15

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων Προβλήµατα και λύσεις Το πρόγραµµα δεν ξεκινά Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι στην πρίζα. Βεβαιωθείτε η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση. εν παίρνει νερό ή ανεπαρκής παροχή νερού Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωµένος. Βεβαιωθείτε ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι λυγισµένος. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο στον σωλήνα παροχής νερού δεν έχει φράξει. Παραµένουν υπολείµµατα απορρυπαντικού στο συρτάρι του απορρυπαντικού µετά την πλύση Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων λειτουργεί µε επαρκή πίεση ροής νερού. Τοποθετήστε τα απορρυπαντικά στα εσώτερα τµήµατα του συρταριού του απορρυπαντικού (µακριά από τις εξωτερικές άκρες). Κραδασµοί ή θόρυβοι στο πλυντήριο ρούχων Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετηµένο σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθµίστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων για να ευθυγραµµίσετε τη συσκευή (βλέπε σελ. 3). Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι ασφάλειες µεταφοράς (βλέπε σελ.3). Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν βρίσκεται σε επαφή µε κάποιο άλλο αντικείµενο. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο πλύσης είναι τοποθετηµένο οµοιόµορφα. Το πλυντήριο ρούχων δεν παροχετεύει το νερό και/ ή δεν στύβει Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι φθαρµένος ή λυγισµένος. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγµένο. (Βλέπε σελ.14). εν ανοίγει η πόρτα Η πόρτα δεν ανοίγει για 3 λεπτά αφού σταµατήσει η συσκευή ή αφού τεθεί εκτός λειτουργίας. Κατανόηση µηνυµάτων σφάλµατος Εµφανιζόµενο Λύση σφάλµα Κλείστε την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή. Ελέγξτε την πίεση ροής νερού. Καθαρίστε το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετηµένος. Το φορτίο πλύσης δεν είναι τοποθετηµένο οµοιόµορφα. Χαλαρώστε τυχόν µπερδεµένα ρούχα.εάν µόνο ένα ρούχο χρειάζεται πλύσιµο, όπως µια ρόµπα ή ένα παντελόνι τζην, το τελικό αποτέλεσµα πλύσης µπορεί να µην είναι ικανοποιητικό και να εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος UE στην οθόνη. Απευθυνθείτε στο service. Πριν απευθυνθείτε στο service: 1. Προσπαθήστε να επιδιορθώσετε το πρόβληµα (Βλέπε Αντιµετώπιση προβληµάτων σε αυτή τη σελίδα). 2. Επιλέξτε ξανά το πρόγραµµα για να δείτε αν επαναλαµβάνεται το πρόβληµα. 3. Αν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί, απευθυνθείτε στο service και περιγράψτε το πρόβληµα. 16 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

19 Αντιµετώπιση προβληµάτων Προφυλάξεις για το πρόγραµµα Παπλώµατα Χρήση απορρυπαντικών στο πρόγραµµα Παπλώµατα Όταν πλένετε ογκώδη αντικείµενα, περιλαµβανοµένων παπλωµάτων, µην τοποθετείτε τα παρακάτω απορρυπαντικά κατευθείαν µέσα στο τύµπανο:. Απορρυπαντικά σε ταµπλέτες ή τύπου κάψουλας.. Απορρυπαντικά χρησιµοποιώντας µπάλες και δίχτυ. Τα απορρυπαντικά που δεν διαλύονται πλήρως µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα ατελή πλύση. Για αποτελεσµατική πλύση, προσθέστε απορρυπαντικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού. Μην πλένετε τα παπλώµατα περιχύνοντας απορρυπαντικό πάνω τους. Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση παπλωµάτων στο τύµπανο 1. Μην χρησιµοποιείτε υπερβολική δύναµη ή πολύ µεγάλα παπλώµατα. 2. Βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες ή τα διπλωµένα τµήµατα του παπλώµατος είναι στραµµένα προς τα µέσα. Εικόνα σωστής τοποθέτησης SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης 17

20 Πίνακας προγραµµάτων ΠΡΟ- ΓΡΑΜ-ΜΑ Μάλλι-να Πλύσιµο στο χέρι Βαµβακερά Χρωµατιστά Συνθετικά Ευαίσθητα Γρήγορο Μέγιστο Φορτίο (σε kg) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Θερµ. ( C) Πρόπλυση Προεπιλεγµένη Μέγι Q1244 Q1044 Q844 Μαλακτικό ρύθµιση Πλύση -στη ( επιλογή χρήστη) Ταχύτητα Στυψίµατος (Μεγιστη) στροφές ανά λεπτό Καθυστέρησνάλω- Κατα- Μισό Νε-ρό φορτίο ( l ) έναρξης ση 7,5 ΝΑΙ ,42 7,5 ΝΑΙ ,42 4,0 ΝΑΙ ,85 2,5 ΝΑΙ ,85 2,0 - ΝΑΙ ,75 2,0 - ΝΑΙ ,75 3,0 - ΝΑΙ ,45 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βαµβακερά Χρωµατιστά Συνθετικά Ευαίσθητα Μάλλινα Πλύσιµο στο χέρι Τύπος πλύσης Μέτρια ή ελαφρώς λερωµένα βαµβακερά, στρωσίδια, τραπεζοµάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάµισα κ.τ.λ. Μέτρια ή ελαφρώς λερωµένα βαµβακερά, στρωσίδια, τραπεζοµάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάµισα κ.τ.λ. Μέτρια ή ελαφρώς λερωµένες µπλούζες, πουκάµισα κ.τ.λ. που είναι από πολυεστέρα (diolen, trevira), πολυαµίδιο (νάιλον) ή άλλα συναφή υλικά. Ευαίσθητες κουρτίνες, φορέµατα, φούστες, πουκάµισα και µπλούζες. Μόνο µάλλινα κατάλληλα για πλύσιµο στο πλυντήριο ρούχων από αγνό µαλλί. Πολύ ελαφρύ πρόγραµµα σαν πλύσιµο στο χέρι. Γρήγορο Ελαφρά λερωµένα βαµβακερά ή λινές µπλούζες, σκουρόχρωµα πετσετέ, χρωµατιστά ρούχα, τζην κ.τ.λ 1. Πρόγραµµα µε πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο. 2. Τα δεδοµένα διάρκειας προγράµµατος µετρήθηκαν υπό συνθήκες σύµφωνα µε την προδιαγραφή IEC Η κατανάλωση σε µεµονωµένα σπίτια µπορεί να διαφέρει από τις τιµές που αναγράφονται στον πίνακα λόγω µεταβολών στην πίεση ροής και της θερµοκρασίας του νερού παροχής, στην ποσότητα των ρούχων και τον τύπο των ρούχων. 18 SAMSUNG Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση κύκλου πλυσίματος Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικές λυχνίες ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Οδηγίες ασφαλείας Υποδείξεις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφαίρεση βιδών µεταφοράς Ρύθµιση βάσης στήριξης Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης WA5160E

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης WA5160E EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης WA5160E 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Εγχειρίδιο χρήσης e f g d h b a c i j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ - ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (*) Χωρητικότητα τυμπάνου: 5 kg, 0-800 rpm ++, Ελληνικό Μενού 15 προγράμματα Πλήκτρο extra ξεβγάλματος (Extra Rinse) Πλήκτρο πρόπλυσης (Prewash)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener HP8330. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Staightener. Register your product and get support at HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Staightener. Register your product and get support at  HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Staightener HP8309/00 HP8310/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης d e c b a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 100/ /700 P5

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 100/ /700 P5 100/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Σταθερού ρεύματος ECG για μονάδες LED ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Φωτισμός δρόμων και αστικός φωτισμός Βιομηχανία Κατάλληλο για φωτιστικά με κατηγορία προστασίας I ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 20 21 22 23 24 25 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 2 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 2 2013-11-19 오후 12:34:31 3 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4867/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης b c d e i h g f a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων D D5 3 ➂ ➃ D6 D D3 b a b D7 a D - - Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε τα παρακάτω σύµβολα τα οποία επισηµαίνουν: τις οδηγίες ασφαλείας (για σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ... 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙ ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 F G E D B C A 2 Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. 7 εν πρέπει να τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα