ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ελέγχεται εµπειρικά η αιτιακή σχέση ανάµεσα στο βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας, τη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας ένα πολυµεταβλητό αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα VAR για την Ελλάδα την περίοδο 1960:Ι-2000:IV. Τα αποτελέσµατα ελέγχου της συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα ανάµεσα στο ΑΕΠ, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και στο βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας. Οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger που είναι βασισµένοι στα υποδείγµατα διόρθωσης σφάλµατος (ECM), έδειξαν ότι υπάρχει αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη ως επίσης και ανάµεσα στο βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας και την οικονοµική ανάπτυξη. Λέξεις-κλειδιά: χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, οικονοµική ανάπτυξη, βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας, αιτιότητα κατά Granger 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Το ζήτηµα που τίθεται είναι αν η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προηγείται ή ακολουθεί της οικονοµικής ανάπτυξης. Μια γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη έχει θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Η άποψη αυτή θεωρείται δεδοµένη,

2 αλλά η εγκυρότητά της θα έπρεπε να εξεταστεί θεωρητικά και να ελεγχθεί εµπειρικά. Η θεωρητική σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη ξεκινά από τη µελέτη του Schumpeter (1911) που εστίασε το ενδιαφέρον του στις χρηµατιστηριακές υπηρεσίες που παρέχονται από µεσάζοντες και υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη η προώθηση καινοτο- µιών Ghali (1999). Η σχολή των Mckinnon-Shaw εξέτασε τις επιδράσεις της κρατικής παρέµβασης στην ανάπτυξη του χρηµατιστηριακού συστήµατος. Σύµφωνα µε τους Mckinnon (1973), και Shaw (1973) οι κρατικοί περιορισµοί στο τραπεζικό σύστηµα, όπως τα άµεσα πιστωτικά προγράµµατα και οι υψηλές τιµές των επιτοκίων, έχουν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του χρηµατιστηριακού τοµέα και συνεπώς µειώνουν την οικονοµική ανάπτυξη. Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης κατέληξε σε όµοια συµπεράσµατα µέσα από ορισµένα υποδείγµατα χρησιµοποιώντας για µεταβλητές την κατανοµή κινδύνου και την παροχή ρευστότητας, ως υπηρεσίες παρεχόµενες από χρηµατιστηριακούς µεσάζοντες. Η θεωρία αυτή δείχνει επίσης ότι η χρηµατιστηριακή µεσολάβηση έχει θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη, Greenwood and Jovanovic (1990), Bencivenga και Smith (1991), Shan, Morris και Sun (2001), ενώ η κρατική παρέµβαση στο χρηµατιστηριακό σύστηµα έχει αρνητική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη King and Levine (1993b). H θεωρητική άποψη ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης ως αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών υποστηρίχθηκε αρχικά από τον Robinson (1952) και αργότερα από τους Friedman και Schwartz (1963) σχετικά µε τη ζήτηση του χρήµατος. Όλες οι απόψεις είναι βασισµένες στη διαπίστωση ότι ο λόγος της προσφοράς χρήµατος προς το ΑΕΠ, που αποτελεί ένα τυπικό µέτρο χρηµατιστηριακής ανάπτυξης, είναι το αντίστροφο της 2

3 ταχύτητας της κυκλοφορίας του χρήµατος. Έτσι, η θετική συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης και του πραγµατικού ΑΕΠ ίσως να οφείλεται στην καθοδική τάση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήµατος. Αν αυτό ισχύει, τότε η θετική συσχέτιση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και στο ΑΕΠ, ίσως να αντανακλά και στην εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης χρήµατος, που είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα. Συνεπώς, σύµφωνα µε την άποψη αυτή η κατεύθυνση αιτιότητας θα έχει φορά από το ΑΕΠ προς τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. Επίσης, έντονο ενδιαφέρον έχει εστιαστεί όσον αφορά τη σχέση της οικονοµικής ανάπτυξης και του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας. Στα νεοκλασικά υποδείγµατα ανάπτυξης που ανέπτυξε ο Solow (1957), η τεχνολογική πρόοδος (ως εξωγενής µεταβλητή) δεν επηρεάζεται από το βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας µιας χώρας. Ακόµη οι νέες θεωρίες της οικονοµικής ανάπτυξης δείχνουν ότι η εµπορική πολιτική επηρεάζει τη µακροχρόνια ανάπτυξη διαµέσου της επίδρασή της στην τεχνολογική πρόοδο. Στα υποδείγµατα αυτά ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας παρέχει πρόσβαση σε εισαγωγές νέων τεχνολογικών προϊόντων, ενώ επίσης αυξάνει το µέγεθος της αγοράς µέσω της παραγωγικής δραστηριότητας αποκοµίζοντας µεγαλύτερα κέρδη από τα νέα προϊόντα και επηρεάζει την παραγωγή µιας χώρας στον τοµέα της έρευνας. Οι Grossman και Helpman (1992) υποστηρίζουν ότι η παρέµβαση του εµπορίου θα µπορούσε να αυξήσει τη µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη, αν η πολιτική προστατευτισµού του εµπορίου ενθάρρυνε τις επενδύσεις στους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας για τις χώρες µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στα προϊόντα αυτά. Η έννοια του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας εφαρµοσµένη στο εµπόριο θα µπορούσε να ταυτίζεται µε την έννοια της ουδετερότητας. Ουδετερότητα σηµαίνει ότι είναι ουδέτερα τα κίνητρα ανάµεσα στην αποταµίευση και τη µονάδα της συναλλαγ- 3

4 µατικής ισοτιµίας διαµέσου της υποκατάστασης των εισαγωγών και του κέρδους µιας µονάδας ξένου συναλλάγµατος διαµέσου των εξαγωγών. Είναι προφανές ότι µια οικονοµία που είναι προσανατολισµένη σε µεγάλο βαθµό προς τις εξαγωγές, ίσως δεν είναι ουδέτερη µε την έννοια αυτή, ιδιαίτερα αν µετατοπίζει το ενδιαφέρον της όσο αναφορά την παραγωγή εξαγωγικών προϊόντων χρησιµοποιώντας τα υποκατάστατά τους. Ένα καλό µέτρο εµπορικής πολιτικής θα µπορούσε να εξετάσει τις διαφορές ανάµεσα στα ουδέτερα καθεστώτα, στα εγχώρια καθεστώτα, και στα καθεστώτα ανάπτυξης των εξαγωγών. Η σύγκριση των τιµών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά µε εκείνα που πουλήθηκαν στις διεθνείς αγορές, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ιδανικό µέτρο επίδρασης της εµπορικής πολιτικής. Η άµεση σύγκριση των τιµών θα µπορούσε να συµπεριλάβει την επίδραση διαφόρων πολιτικών επιλογών, την επιβολή των δασµών και των φόρων σε διάφορα προϊόντα, τις διαφορετικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες για εισαγωγές και εξαγωγές και υποκατάστατα προϊόντων. Αφού, δεν είναι συχνά δυνατή η πληροφόρηση για το επίπεδο των σχετικών τιµών των προϊόντων, χρησιµοποιούνται πολλά υποκατάστατα για την εκτίµησή τους. Το πιο απλό µέτρο εκτίµησης του εµπορίου βασίζεται στις πραγµατικές εµπορικές εισροές, όπως το άθροισµα των εισαγωγών και των εξαγωγών ως µερίδιο του ΑΕΠ ή τα ποσοστά ανάπτυξης των εισαγωγών και των εξαγωγών Harrison (1996). Πολλές εµπειρικές µελέτες στη θεωρία του διεθνούς εµπορίου και της οικονοµικής ανάπτυξης έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει µια θετική σχέση ανάµεσα στο εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη Leamer (1988), Edwards (1992). Ακόµη πιο πρόσφατες µελέτες που εξετάζουν την επίδραση του ανοίγµατος της οικονοµίας στην οικονοµική ανάπτυξη έχουν βασιστεί στη χρήση στατιστικών στοιχείων των χρονικών σειρών των µεταβλητών για ένα σύνολο διαφορετικών χωρών. Τέλος, άλλες µελέτες που προσπαθούν να ερµηνεύσουν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη 4

5 και το άνοιγµα της οικονοµίας είχαν µικτά αποτελέσµατα Summers και Heston (1988). Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Η ενότητα 2 περιγράφει τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση της αιτιακής σχέσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης, της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης και το βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας στην Ελλάδα. Η ενότητα 3 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του ελέγχου για µοναδιαίες ρίζες. Η ενότητα 4 περιγράφει συνοπτικά τη συνολοκλήρωση και τον έλεγχο του Johansen για τη συνολοκλήρωση. Η ενότητα 5 αναλύει τα µοντέλα διόρθωσης σφάλ- µατος. Και τέλος η ενότητα 6 παρέχει µερικές συµπερασµατικές τελικές παρατηρήσεις. 2. Ε ΟΜΕΝΑ Για την ανάλυση της αιτιακής σχέσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης, της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης και του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας χρησιµοποιούµε το παρακάτω τριµεταβλητό VAR υπόδειγµα: GDP = f (FD, OP) (1) όπου GDP είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν FD είναι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη OP είναι ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη υπολογίζεται από το λόγο της προσφοράς χρήµατος προς το ΑΕΠ Jung (1986) και ο βαθµός ανοίγµατος 5

6 της οικονοµίας από το λόγο του αθροίσµατος εξαγωγών και εισαγωγών προς το ΑΕΠ Liu et al (1997). Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας αυτής είναι τρι- µηνιαία και καλύπτουν την περίοδο από 1960:Ι µέχρι και το 2000:IV και προέρχονται από τις βάσεις δεδοµένων της OECD Business Sector Data Base. Όλα τα στοιχεία των χρονικών σειρών είναι εκφρασµένα σε λογαρίθµους για να επιτευχθεί η στασιµότητα στη διακύµανσή τους και συµβολίζονται µε το γράµµα L µπροστά από κάθε µεταβλητή. Αν οι παραπάνω µεταβλητές µοιράζονται µία κοινή στοχαστική τάση, και οι πρώτες διαφορές είναι στάσιµες, τότε µπορούν αυτές να συνολοκληρωθούν. Η οικονοµική θεωρία σπάνια παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά το ποιες µεταβλητές εµφανίζουν στοχαστική τάση, καθώς και το πότε τέτοιες τάσεις είναι κοινές µεταξύ των µεταβλητών. Για την ανάλυση των πολυµεταβλητών χρονικών σειρών που περιλαµβάνουν στοχαστικές τάσεις χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας του επαυξηµένου Dickey-Fuller (1979) και των Kwiatkowski et al (1992) για τον υπολογισµό των ξεχωριστών χρονικών σειρών µε στόχο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το πότε οι µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ Πολλές µακροοικονοµικές χρονικές σειρές περιέχουν µοναδιαίες ρίζες που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη στοχαστικών τάσεων σύµφωνα µε τους Nelson και Plosser (1982). Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας είναι σηµαντικοί στην εξέταση της στασι- µότητας µιας χρονικής σειράς, επειδή ο µη στάσιµος συντελεστής παλινδρόµησης απορρίπτει πολλά εµπειρικά αποτελέσµατα. Η ύπαρξη στοχαστικής τάσης καθορίζε- 6

7 ται από τον έλεγχο ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας στα στοιχεία των χρονικών σειρών. Στην έρευνα αυτή η µοναδιαία ρίζα ελέγχεται χρησιµοποιώντας τους ελέγχους τoυ επαυξηµένου Dickey-Fuller (1979) και Kwiatkowski et al (1992). 3.1 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ DICKEY-FULLER (ADF TEST) Ο επαυξηµένος έλεγχος ADF αναφέρεται στο στατιστικό κριτήριο t του συντελεστή δ 2 της παρακάτω παλινδρόµησης: X t = δ 0 + δ 1 t + δ 2 X t-1 + α Χ + i t i ut (2) k i= 1 Η ADF παλινδρόµηση ελέγχει για ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στην Χ t δηλαδή στο λογάριθµο όλων των µεταβλητών του υποδείγµατος, στο χρόνο t. Η µεταβλητή Χ t-i εκφράζει τις πρώτες διαφορές µε k χρονικές υστερήσεις και τέλος η µεταβλητή u t προσαρµόζει τα λάθη της αυτοσυσχέτισης, Οι συντελεστές δ 0, δ 1, δ 2, και α i είναι προς εκτίµηση. Η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στην µεταβλητή X t είναι: Η ο : δ 2 = 0 Η ε : δ 2 < 0 Η εργασία ακολουθεί την πρόταση των Engle and Yoo (1987) χρησιµοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC) (1974), για να καθορίσει την καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης (2). Η κατάλληλη τάξη του υποδείγµατος καθορίζεται από τον υπολογισµό της εξίσωσης 2, σύµφωνα µε το πλέγµα των τιµών του αριθµού των χρονικών υστερήσεων k και το γεγονός ότι η τιµή του k είναι εκείνη στην οποία το κριτήριο 7

8 του Akaike επιτυγχάνει την ελάχιστη τιµή του. Η κατανοµή του ελέγχου του επαυξη- µένου Dickey-Fuller είναι µη κανονική και οι κρίσιµες τιµές που χρησιµοποιήθηκαν, προέκυψαν από τους πίνακες του Mackinnon (1991). 3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KWIATKOWSKI, PHILLIPS, SCHMIDT, AND SHIN S (KPSS TEST) Αφού η µηδενική υπόθεση στον έλεγχο του επαυξηµένου Dickey-Fuller είναι ότι µια χρονική σειρά περιέχει µοναδιαία ρίζα, η υπόθεση αυτή είναι αποδεκτή εκτός αν υπάρχει µια δυναµική απόδειξη εναντίον της. Όµως, η προσέγγιση αυτή ίσως έχει χαµηλότερη ισχύ έναντι των σχεδόν στάσιµων διαδικασιών µοναδιαίας ρίζας. Σε αντίθεση οι Kwiatkowski et al (1992) παρουσίασαν ένα έλεγχο σύµφωνα µε τον οποίο η µηδενική υπόθεση αναφέρει ότι µια χρονική σειρά είναι στάσιµη. Το KPSS test υλοποιεί τον έλεγχο του επαυξηµένου Dickey-Fuller λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και των δύο ελέγχων µπορεί να καθοριστεί από τη σύγκριση της σηµαντικότητας των στατιστικών κριτηρίων και των δύο ελέγχων. Μια στάσιµη χρονική σειρά έχει στατιστικά σηµαντικά κριτήρια του ελέγχου ADF και µη στατιστικά σηµαντικά κριτήρια του ελέγχου KPSS 1. 1 Σύµφωνα µε τους Kwiatkowski et al (1992), ο έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου ΚPSS υποθέτει ότι µια χρονική σειρά µπορεί να αποτελείται από µια προσδιοριστική χρονική τάση, τον τυχαίο περίπατο, και το σφάλµα στασιµότητας δηλαδή ισχύει: y t = δt + r t + ε t 2 όπου r t είναι ο τυχαίος περίπατος r t = r t-1 + u t.. Το u t είναι iid (0, σ u ). 2 Η υπόθεση στασιµότητας συνεπάγεται ότι σ u =0. Σύµφωνα µε την µηδενική υπόθεση, y t, είναι στάσιµη γύρω από µια σταθερά (δ=0) ή µε χρονοική τάση (δ 0). Στην πράξη όταν τρέχουµε µια παλινδρόµηση y t µε µια σταθερά (στην περίπτωση της στασιµότητας στα επίπεδα ή µια παλινδρόµηση y t µε σταθερά και χρονική τάση (στην περίπτωση της στασιµότητας τάσης). Χρησιµοποιώντας τα κατάλοιπα e i από την παλινδρόµηση κάποιος µπορεί να υπολογίσει το LM statistic 8

9 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ακολουθώντας τη διαδικασία προσέγγισης της µέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen (1988) και τους Johansen και Juselious (1990), δηµιουργούµε ένα διανυσµατικό αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα διαστάσεων (ρ Χ 1) µε σφάλµατα Gauss που µπορεί να παρουσιαστεί από ένα τύπο διόρθωσης σφαλµάτων πρώτων διαφορών ως εξής: Υ t = µ + Γ 1 Υ t-1 + Γ 2 Υ t Γ p-1 Υ t-p+1 + ΠΥ t-1 + u t (3) όπου: Υ t είναι ένα διάνυσµα διαστάσεων p 1 µε τις σχετικές µεταβλητές. LM = T T 2 t = 1 S t S 2 2 / ε t όπου 2 S ε t είναι ο εκτιµητής της διακύµανσης ε t. S t = e i t i= 1, t = 1,2, T Η κατανοµή του LM είναι µη κανονική: ο έλεγχος είναι an upper tail test και περιορισµένες τιµές δίνονται από τον Kwiatkowski et al (1992), διαµέσω της προσοµοίωσης του Monte Carlo. Για να επιτρέψουµε τις αδύνατες υποθέσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά του ε t, κάποιος µπορεί να βασιστεί, ακολουθώντας τον Phillips (1987) και τους Phillips και Perron (1988) όσο αναφορά τον εκτιµητή της µακροχρόνιας διακύµανσης του ε t Newey και West (1987) που ορίζεται ως εξής: 2 S ( l) = T T l T ei + 2T w( s, l) ei t = 1 s= 1 t = s+ 1 όπου w(s,l) = 1 - s / (l+1). Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος γίνεται ν = T T 2 t= 1 που είναι εκείνος που µελετάται εδώ. Προφανώς, η τιµή του ελέγχου θα εξαρτηθεί από την επιλογή της παραµέτρου µειωµένης χρονικής υστέρησης l. Χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του δείγµατος e t για να καθορίσουµε την ελάχιστη τιµή του µεγέθους της χρονικής υστέρησης l. S 2 t / S 2 ( l) e i k 9

10 µ είναι το διάνυσµα διαστάσεων p 1 σε σταθερούς όρους. Γ i = -I + A 1 + A A i (i =1,2,p-1) είναι η p p µήτρα των συντελεστών. Π = I - A 1 -A είναι η p p µήτρα των συντελεστών u t είναι το p 1 διάνυσµα των συντελεστών των διαταρακτικών όρων. Η µήτρα Π µας δίνει πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ανάµεσα στην Υ t ενώ ο βαθµός της µήτρας Π είναι ο αριθµός των γραµµικά ανεξάρτητων και στάσιµων γραµµικών συνδυασµών των εξεταζόµενων µεταβλητών. Έτσι, ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση περιλαµβάνει τον έλεγχο για το βαθµό r της µήτρας Π εξετάζοντας αν οι µέγιστες ιδιοτιµές της µήτρας Π είναι στατιστικά διάφορες του µηδενός. Οι Johansen (1988) και Johansen και Juselious (1990) προτείνουν δύο στατιστικά κριτήρια για τον έλεγχο του αριθµού των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων στο VAR υπόδειγµα. Αυτά είναι, ο έλεγχος για την ύπαρξη ιχνοστοιχείων (Tr), και ο έλεγχος της µέγιστης ιδιοτιµής (L-max). Το στατιστικό κριτήριο του λόγου πιθανοφάνειας για τον έλεγχο ύπαρξης ιχνοστοιχείων είναι το εξής: p 2ln Q = T ln(1 ˆ λ ) (4) i= r+ 1 i όπου λˆ r+1,., λˆ p είναι οι εκτιµηµένες p r µικρότερες µέγιστες ιδιοτιµές. Η µηδενική υπόθεση που πρόκειται να ελεγχθεί είναι ότι υπάρχουν περισσότερα r συνολοκληρωµένα διανύσµατα. Ο αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων είναι µικρότερος ή ίσος µε το r όπου το r είναι 0, 1, Σε κάθε περίπτωση η µηδενική υπόθεση έναντι της εναλλακτικής. 10

11 Εναλλακτικά το L-max στατιστικό κριτήριο είναι: ln Q = T ln(1 ˆ λ ) (5) 2 r+ 1 Στον έλεγχο αυτό η µηδενική υπόθεση των r συνολοκληρωµένων διανυσµάτων ελέγχεται έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης των r+1 συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. Έτσι η µηδενική υπόθεση r = 0 ελέγχεται έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης r = 1, r = 1 έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης r = 2. Είναι γνωστό ότι οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης είναι ευαίσθητοι στο µέγεθος της του αριθµού χρονικής υστέρησης. Το SC κριτήριο και ο έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας χρησιµοποιούνται για να επιλέξουµε τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων που απαιτούνται στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. Πίνακας 2 Τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στον πίνακα 2 υποδεικνύουν ότι ο αριθµός των στατιστικά σηµαντικών κανονικοποιηµένων διανυσµάτων συνολοκλήρωσης είναι ίσος µε ένα και είναι το εξής: LGDP = LFD LOP (6) Από το παραπάνω συνολοκληρωµένο διάνυσµα παρατηρούµε ότι µακροχρόνια η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη έχει µια θετική σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ αντίθετα υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στο βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας και την οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τα πρόσηµα που έχουν οι συνιστώσες των 11

12 διανυσµάτων συνολοκλήρωσης και µε βάση την οικονοµική θεωρία οι παραπάνω σχέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µηχανισµός σφάλµατος στο VAR υπόδειγ- µα. 5. ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ VAR ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Αφού προσδιορίσαµε πως οι λογάριθµοι των µεταβλητών του υποδείγµατος είναι συνολοκληρωµένοι θα πρέπει στη συνέχεια να εκτιµήσουµε ένα υπόδειγµα VAR στο οποίο να ενσωµατώσουµε ένα µηχανισµό διόρθωσης σφάλµατος (MEC). Το υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος προέκυψε από την µακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης και έχει το παρακάτω τύπο: LGDP t = lagged( LGDP t, LFD t, LOP t ) + λ u t-1 + V t (7) όπου αναφέρεται στις πρώτες διαφορές όλων των µεταβλητών. u t-1 είναι τα εκτιµηµένα κατάλοιπα από τη συνολοκληρωµένη παλινδρόµηση (µακροχρόνια σχέση) και αντιπροσωπεύει την απόκλιση από την ισορροπία σε µια χρονική περίοδο t. -1<λ<0 βραχυχρόνιος συντελεστής. ο οποίος αντιπροσωπεύει την αντίδραση της εξαρτηµένης µεταβλητής σε κάθε περίοδο που ξεκινάει από την θέση ισορροπίας. V t είναι ένα 3X1 διάνυσµα σφαλµάτων λευκών θορύβων. Ο Granger (1988) υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο κανάλια αιτιότητας, το πρώτο κανάλι είναι διαµέσου των µεταβλητών µε χρονικές υστερήσεις ( LFD, LOP) όταν οι συντελεστές των µεταβλητών αυτών στο σύνολό τους είναι στατιστικά σηµαντικοί (F 12

13 -κατανοµή) και το δεύτερο κανάλι αν ο συντελεστής λ της µεταβλητής u t-1 είναι στατιστικά σηµαντικός (t-κατανοµή). Αν ο λ είναι στατιστικά σηµαντικός στην εξίσωση (7), τότε χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και το άνοιγµα της αγοράς επίσης θα επιδρούν στην οικονοµική ανάπτυξη. Πίνακας 3 Το υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος (εξίσωση 7) χρησιµοποιείται για να ερευνήσει τις αιτιακές σχέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές του υποδείγµατος. Η ανάλυση αυτή παρέχει τη βραχυχρόνια δυναµική προσαρµογή προς τη µακροχρόνια ισορροπία. Τα επίπεδα σηµαντικότητας της κατανοµής F ελέγχουν την αιτιότητα κατά Granger, ενώ µε την κατανοµή t ελέγχουµε τον συντελεστή της u t-1. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων καθορισµένων από τη χρήση του κριτηρίου του Akaike. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν δύο κανάλια αιτιότητας τα οποία ονοµάζουµε channel 1 και channel 2. Αν οι συντελεστές των χρονικών υστερήσεων των µεταβλητών (εκτός από τους συντελεστές των χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής) είναι στατιστικά σηµαντικοί τότε έχουµε το κανάλι 1. Επίσης αν ο συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλµατος είναι στατιστικά σηµαντικός, τότε έχουµε το κανάλι 2. Τα αποτελέσµατα του πίνακα 4 παρουσιάζουν την αιτιότητα διαµέσου αυτών των καναλιών. Η αιτιακή σχέση είναι δυναµική αν έχουµε και τα δύο κανάλια, και απλώς αιτιακή αν υπάρχει µόνο το ένα από τα δύο κανάλια. Πίνακας 4 13

14 Από τον πίνακα 4 παρατηρούµε ότι υπάρχει αιτιότητα κατά Granger ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη, ως επίσης και ανάµεσα στο βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας και την οικονοµική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής µε δυναµική αιτιακή σχέση, ενώ ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε απλή αιτιακή σχέση. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή έγινε µια προσπάθεια να ερευνηθεί ο ρόλος του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας µε την οικονοµική και χρηµατιστηριακή ανάπτυξη σε µία από τις αναπτυσσόµενες χώρες της Ε.Ε όπως είναι η Ελλάδα, µέσα από την ανάλυσης της πολυµεταβλητής αιτιότητας βασισµένη στο υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Για να ελέγξουµε εµπειρικά τις παραπάνω µεταβλητές, χρησιµοποιήσαµε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης του Johansen και στη συνέχεια της αιτιότητας κατά Granger βασισµένους στο υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της συνολοκλήρωσης δείχνουν την παρουσία µιας σχέσης συνολοκλήρωσης ανάµεσα στις τρεις µεταβλητές δηλαδή την ύπαρξη κοινής τάσης ή µακροχρόνιας σχέσης ανάµεσα στις µεταβλητές αυτές. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της αιτιότητας δείχνουν ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε δυναµική αιτιακή σχέση, ενώ ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε απλή αιτιακή σχέση. 14

15 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Akaike, H. (1974): A new look at the statistical model identification. IEEE Transaction on Automatic Control, AC-19, Bencivenga, V.R., & Smith B.D. (1991): Financial intermediation and endogenous growth. Review of Economics and Studies, 58, Dickey, D.A., & Fuller W.A. (1979): Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of American Statistical Association, 74, Dickey D.A., & Fuller W.A. (1981): Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49, Edwards, S. (1992): Trade orientation, distortions, and growth in developing countries. Journal of Development Economics, 39, Engle, R.F., & Yoo, B.S. (1987): Forecasting and testing in cointegrated systems. Journal of Econometrics, 35, Friedman, M., & Schwartz, A. (1963): A Monetary history of the United States. Princeton: Princeton University Press. 15

16 Ghali, K., (1999): Financial development and economic growth: The Tynisian experience. Review of Development Economics, 3(3), Granger, C., (1988): Some recent developments in a concept of causality. Journal of Econometrics, 39, Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990): Financial development, growth and distribution of income. Journal of Political Economy, 98, Grossman, G. M., & Helpman, E. (1992): Innovation and growth: Technological competition in the global economy. MIT Press, Boston, MA. Harrison, A. (1996): Openness and growth: A time-series, cross-country analysis for developing countries. Journal of Development Economics, 48, Johansen, S. (1988): Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, Johansen, S., & Juselious, K. (1990): Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for the money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, Jung, W. S. (1986): Financial development and economic growth: International evidence. Economic Development and Cultural Change, 32,

17 King, R.G & Levine R., (1993b): Finance Entrepreneurship and Growth, Journal of Monetary Economics, 32, Kwiatkowski, D., Phillips, P.C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992): Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, Leamer, E. E. (1988). Measures of openness, in: Robert E. Baldwin, ed., Trade policy issues and empirical analysis. University of Chicago Press, Chicago IL. Liu, X., Song, H., & Romilly, P. (1997). An empirical investigation of the causal relationship between openness and economic growth in China. Applied Economics, 60, Mackinnon, J. (1991): Critical values for cointegration tests in long-run economic relationship in Readings in Cointegration (eds) Engle and Granger, Oxford University Press, New York, Mckinnon R, I. (1973): Money and capital in economic development. Washington, DC: Brookings Institution. Nelson, C.R., & Plosser, C.I. (1982): Trends and random walks in macroeconomic time series: Some evidence and implications. Journal of Monetary Economics, 10,

18 Newey, W., & West, K. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55, Osterwald - Lenum, M. (1992): A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, Phillips, P.C. (1987): Time series regression with unit roots. Econometrica, 2, Phillips., P.C., & Perron, P. (1988): Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75, Robinson, J. (1952): The Rate of interest and other essays. London: Macmillan. Schumpeter, J.A. (1911): The theory of economic development. Cambridge, Harvard University Press. Shan, J., Morris, A., & Sun, F. (2001): Financial development and economic growth: an egg-and-chicken problem? Review of International Economics, 9(3), Shaw, E.S. (1973): Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press. 18

19 Summers, R., & Heston, A. (1988): A new set of international comparisons of real product and price levels: Estimates for 130 countries, Review of Income and Wealth, March, Solow, R. M. (1957): Technical change and the aggregate production function. Review of Economics and Statistics, 39,

20 Πίνακας 1. Έλεγχοι υποθέσεων µοναδιαίας ρίζας Augmented Dickey-Fuller KPSS τ µ τ τ κ l=1 η η η τ LGDP *** 0.183** LFD *** 0.328*** LOP *** 0.132* LGDP *** -5.85*** LFD *** -4.57*** LOP *** -6.32*** Σηµειώσεις: τ µ είναι το t-statistic για τον έλεγχο σηµαντικότητας του δ 2 όταν η χρονική τάση δεν περιλαµβάνεται στην εξίσωση 2 και τ τ είναι το t-statistic για τον έλεγχο σηµαντικότητας του δ 2 όταν η χρονική τάση περιλαµβάνεται στην εξίσωση 2. Τα εκτιµηµένα στατιστικά κριτήρια αναφέρονται στους Dickey-Fuller (1981). Οι κρίσιµες τιµές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι -3.61, και for τ µ και -4.21, και για τ τ αντίστοιχα. Ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων του συντελεστή a i της εξαρτηµένης µεταβλητής x t καθορίζεται από τη χρησιµοποίηση της περιοδικά επαναλαµβανόµενης διαδικασίας υπό το φως του πολλαπλασιαστή Lagrange (LM) του ελέγχου της αυτοσυσχέτισης (για τάξεις από 1-4), που είναι ασυπτωτικά κατανεµηµένος µε τη x 2 κατανοµή και η τιµή t-statistic του συντελεστή σχετίζεται µε την τελευταία χρονική υστέρηση στην εκτιµηµένη παλινδρόµηση. η η και η τ είναι τα KPSS στατιστικά κριτήρια για τον έλεγχο της µηδενικής υπόδεσης ότι οι χρονικές σειρές είναι Ι(0) όταν τα κατάλοιπα υπολογίζονται από την εξίσωση παλινδρόµησης µόνο µε σταθερά και µε σταθερά και τάση αντίστοιχα. Οι κρίσιµες τιµές σε 1%, 5% και 10% είναι 0.739, και για η η και 0.216, και για η τ αντίστοιχα (Kwiatkowski et al, 1992, πίνακας 1). Η τιµή του ελέγχου θα εξαρτηθεί από την επιλογή της παραµέτρου µειωµένης χρονικής υστέρησης, l. Εδώ χρησιµοποιείται η δειγµατική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης e t για να καθοριστεί η µέγιστη τιµή του µεγέθους των χρονικών υστερήσεων l. ***, **, * δείχνουν τα επίπεδα σηµαντικότητας indicate 1%, 5% και 10%. Πίνακας 2- Έλεγχοι συνολοκλήρωσης βασισµένοι στη µέθοδο των Johansen και Johansen και Juselious (LGDP, LFD, LOP, VAR lag = 5) Trace test 5% critical value 10% critical value H 0 : r = H 0 : r H 0 : r Σηµειώσεις: Κρίσιµες τιµές λήφθησαν από τους Osterwald Lenum (1992). r δηλώνει τον αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. Schwarzt Criteria (SC) χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή του αριθµού των υστερήσεων που απαιτούνται στον έλεγχο συνολοκλήρωσης. Τα εκτιµηµένα Ljung Box Q στατιστικά κριτήρια δείχνουν ότι τα κατάλοιπα είναι λευκοί θόρυβοι. 20

21 Πίνακας 3 -Αποτελέσµατα ελέγχου αιτιότητας βασισµένα στο διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος Εξαρτηµένη F επίπεδο σηµαντικότητας t statistic µεταβλητή LGDP LFD LOP u t-1 LGDP 0.000**(3) 0.002***(2) 0.007*** (1) *** LFD (3) (3) (2) LOP (2) (1) (1) Σηµειώσεις: *, **, και *** δείχνουν 10%, 5%, and 1% επίπεδα σηµαντικότητας. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις εκφράζουν τις χρονικές υστερήσεις. Πίνακας 4 - Σύνοψη των αιτιακών σχέσεων GDP FD GDP OP FD GDP FD OP OP GDP OP FD 1,2 2 21

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα Νίκος ριτσάκης 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.99-108 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χάιδω Δριτσάκη Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Έννοιες, Ορισµοί) Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το πρόβληµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 11ο Συνολοκλήρωσης και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Περίληψη ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 66-80) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 66-80) Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Αργυρώ Ευαγ. ηµήτογλου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 5ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ν. ριτσάκης, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.. Τζιλιλής, The Management School, Imperial College of Science,

Διαβάστε περισσότερα

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) ΜΑΘΗΜΑ 5ο Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) Στον έλεγχο των Dickey Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος e είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας

Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας Νίκος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 159-166 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Μελίνα ριτσάκη- Μπαργιώτα, MSc Χάιδω ριτσάκη, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller ΜΑΘΗΜΑ 7ο Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller Είδαμε προηγουμένως ότι οι τιμές της στατιστικής Τ 2δ0, Τ 3δ0 και Τ 3δ1 που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω παράγραφο εξαρτώνται από τη μορφή της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Περιγραφή της ιδακτέας Ύλης Στασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης Ονομάζουμε συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και συμβολίζεται με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 53, Τεύχος 4ο, (2003) / «SPOUDAI», Vol. 53, No 4, (2003), University of Piraeus, pp. 66-79 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Σαχτούρη 11, Πάτρα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Σαχτούρη 11, Πάτρα ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1960-2010 Δ. Καΐκα 1, Δ. Αστερίου 2, Ε. Ζέρβας 1 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Νικόλαος Δριτσάκης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιγραφή της Διδακτέας Ύλης 1)

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η αιτιώδης σχέση μεταξύ τιμών εισροών αγροτικής παραγωγής, τιμών παραγωγού και τιμών διατροφής

Η αιτιώδης σχέση μεταξύ τιμών εισροών αγροτικής παραγωγής, τιμών παραγωγού και τιμών διατροφής Ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου 1998 Η αιτιώδης σχέση μεταξύ τιμών εισροών αγροτικής παραγωγής, τιμών παραγωγού και τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Δαπανών για Ε&Α επί της Καινοτομίας: Εμπειρικά Αποτελέσματα από 12 Χώρες της Ευρωζώνης

Η Επίδραση των Δαπανών για Ε&Α επί της Καινοτομίας: Εμπειρικά Αποτελέσματα από 12 Χώρες της Ευρωζώνης 1 Η Επίδραση των Δαπανών για Ε&Α επί της Καινοτομίας: Εμπειρικά Αποτελέσματα από 12 Χώρες της Ευρωζώνης Ιωάννης Βουτσινάς * & Χρήστος Σταϊκούρας ** & Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς *** & Παναγιώτης Πέγκας ****

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση ανάµεσα στην πολιτική δηµοτικότητα. και τους οικονοµικούς δείκτες

H σχέση ανάµεσα στην πολιτική δηµοτικότητα. και τους οικονοµικούς δείκτες H σχέση ανάµεσα στην πολιτική δηµοτικότητα και τους οικονοµικούς δείκτες ριτσάκης Νικόλαος 1 Μεταξόγλου Κωνσταντίνος 1 Σιδηρόπουλος ηµήτριος 2 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 1

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package)

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package) ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package) Για να καλέσετε το πρόγραμμα πρέπει να εργαστείτε ως εξής: 1. Κάντε δύο κλικ στο εικονίδιο του Eviews 2. Από την εντολή File πάω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΜΑΡΙΝΟΣ «Εμπειρική Ανάλυση των Αποδόσεων Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία ! Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τις επιδράσεις της νοµισµατικής και της συναλλαγµατικής πολιτικής σε ένα βραχυχρόνιο στοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τίτλος Εργασίας:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τίτλος Εργασίας: : : : ( ) 2010 : : : ( ) :, :,, 2 3 ... 6... 6... 7... 8... 9 ABSTRACT... 10 1... 11 1.1.... 11 1.2.... 13 1.3.... 13 1.4.... 14 2... 15 2.1.... 15 2.2.... 16 2.2.1.... 17 2.2.2.... 22 2.2.3.... 23 2.2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Relative Performance of Global Stock Markets and Exchange Rates: S&P 500 vs Eurostoxx 50

Relative Performance of Global Stock Markets and Exchange Rates: S&P 500 vs Eurostoxx 50 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Relative Performance of Global Stock Markets and Exchange Rates: S&P 500 vs Eurostoxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη.

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΕΠ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δριτσάκης Νικόλαος Εκπονήθηκε από: Τέμπου Αικατερίνη (11/37) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Κίβδηλες παλινδρομήσεις Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth.

The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth. MPRA Munich Personal RePEc Archive The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth. Konstantinos Tsermenidis April 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56773/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια θεωρητική προσέγγιση

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια θεωρητική προσέγγιση ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια θεωρητική προσέγγιση Χρήστος Μιχαηλίδης - Νικόλαος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 373-382 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαριέττα Σιταρά Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων Στις περισσότερες οικονομικές χρονικές σειρές υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) ΜΑΘΗΜΑ 4 ο 1 Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) Αυτοσυσχέτιση (Serial Correlation) Lagrange multiplier test of residual

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 109118 ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νικόλαος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

The Determinants of National Savings in Greece during the period and Measures for Economic Growth.

The Determinants of National Savings in Greece during the period and Measures for Economic Growth. MPRA Munich Personal RePEc Archive The Determinants of National Savings in Greece during the period 1990-2010 and Measures for Economic Growth. Konstantinos Tsermenidis April 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56773/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρωξάνη Καραγιάννη και Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS Το SPSS είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα γενικής στατιστικής ανάλυσης αρκετά εύκολο στη λειτουργία του. Για να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρονοσειρών με τη βοήθεια του SPSS θα πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τάσος Στυλιανού - Νίκος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση ανάμεσα στις αμυντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Μεταξόγλου Νικόλαος ριτσάκης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείµενο αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΝΑΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, DOW JONES. Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρωξάνη Καραγιάννη, Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λούης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κύπρου Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Ιούνιος 2004 Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Γ Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής Έτος Κατάθεσης: 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 0 Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τους τρόπους επίλυσης των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI 2011 5 207 JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences No. 5 2011 General Serial No. 207 STR 361005 CPI 1990 2011 CPI CPI CPI Granger CPI CPI STR F061. 2 A 0438-0460 2011 05-0043 - 08 2010 10 4%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων

Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 8 Ένα Δυναµικό Υπόδειγµα Επενδύσεων Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε το βασικό δυναµικό νεοκλασσικό υπόδειγµα επιλογής των επενδύσεων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Wagner: Μιαεµπειρική Ισπανίακαι

Wagner: Μιαεµπειρική Ισπανίακαι Ονόµοςτου Wagner: Μιαεµπειρική εµπειρικήµελέτηγιαελλάδα Ισπανίακαι καιπορτογαλία Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακός φοιτητής: ΓκαΐλαςΧρήστος ΑΜ: : 11/12 Ονόµοςτου Wagner Έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κώστας Κτωρής (Κεντρική Τράπεζα) Λούης Χριστοφίδης (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η/Ε ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ*

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η/Ε ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 42, Τεύχος 1ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 42, No 1, University of Piraeus ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η/Ε ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ* Του Δικαίου Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 4: Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 4: Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα