ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν."

Transcript

1 , ΑΜΜΟΣ-SAND 100% ΑΜΜΟΣ Σε άμμο > 75%) ΠΗΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ Σε πηλό > 75% Σε άργιλο > 75% Σε άμμο % Σε πηλό % Σε άμμο % Σε πηλό % ΑΡΓΙΛΛΟΣ-CLAY 100% ΑΡΓΙΛΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΣ-ΠΗΛΟΣ-ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΣ-SILT 100% Σε πηλό % Σε άργιλο % Σε πηλό % Σε άργιλο % Σε άργιλο % Σε άμμο % Σε άργιλο % Σε άμμο % Σε άμμο % Σε πιλό % Σε άργιλο % ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν. 272/76) ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ Τηλ.: , Τηλεομοιότυπο: ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Από Ομάδα έργου Ι.Γ.Μ.Ε. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς ΤΟΜΟΣ Α 2 η Έκδοση 100 % 90 Αθροιστικές καμπ ύλες των ιζημάτων απ ό τις π εριοχές των Αργιλούχων Πηλών, στον π υθμένα της λίμνης της Καστοριάς Φ 75:25 50:50 25:75 Αναλογία Αμμου-Πηλού Χαρακτηρισμός ιζήματος Περιεκτικότητα Χαρακτηρισμός ιζήματος Περιεκτικότητα ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2 , ΑΜΜΟΣ-SAND 100% ΑΜΜΟΣ Σε άμμο > 75%) ΠΗΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ Σε πηλό > 75% Σε άργιλο > 75% Σε άμμο % Σε πηλό % Σε άμμο % Σε πηλό % ΑΡΓΙΛΛΟΣ-CLAY 100% ΑΡΓΙΛΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΣ-ΠΗΛΟΣ-ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΣ-SILT 100% Σε πηλό % Σε άργιλο % Σε πηλό % Σε άργιλο % Σε άργιλο % Σε άμμο % Σε άργιλο % Σε άμμο % Σε άμμο % Σε πιλό % Σε άργιλο % ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν. 272/76) ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, Γ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ Τηλ.: , Τηλεομοιότυπο: ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς Ομάδα έργου Υπεύθυνος έργου: Δρ. Π. Ι. Τσόμπος Διεύθυνση Γενικής Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων: Δ. Μητρόπουλος, Δρ. Χρ. Ιωακείμ, Δρ. Ειρ. Ζανανίρι, Αλ. Ζερβάκου, Δρ. Κ. Νικολακόπουλος, Ε. Ζημιανίτης, Γ. Ευθυμίου Διεύθυνση Γεωχημείας και Περιβάλλοντος: EurGeol Αλ. Δημητριάδης, Μ. Καμινάρη ΤΟΜΟΣ Α 2 η Έκδοση 100 % 90 Αθροιστικές καμπ ύλες των ιζημάτων απ ό τις π εριοχές των Αργιλούχων Πηλών, στον π υθμένα της λίμνης της Καστοριάς Φ 75:25 50:50 25:75 Αναλογία Αμμου-Πηλού ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Χαρακτηρισμός ιζήματος Περιεκτικότητα Χαρακτηρισμός ιζήματος Περιεκτικότητα

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς», που ανατέθηκε στο Ι.Γ.Μ.Ε. από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς (με βάση την απόφαση 72 της του 8 ου πρακτικού της), πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες υπαίθρου από έως , διάστημα στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα της μελέτης. Η γεωλογική εξέλιξη και η τεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή επηρεάζει την μορφολογία της ακτογραμμής της λίμνης κατά μήκος των δυτικών ακτών και κυρίως την ακτογραμμή της χερσονήσου Κορίτσα με συστήματα ρηγμάτων ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης. Από τη μελέτη της μορφολογίας του πυθμένα της λίμνης προκύπτει ότι ο βυθός είναι ομαλός, με πολύ μικρές κλίσεις και μέσο βάθος τα 4,5 μέτρα (μέγιστο 8,8 m). Στο νότιο τμήμα της λίμνης παρατηρούνται ίχνη από μικρά κανάλια με εύρος και βάθος της τάξης του 1 μέτρου. Σε κάποια σημεία, εντοπίσθηκαν μικρής έκτασης αποκολλήσεις των ιζημάτων από τον πυθμένα, που αποδίδονται σε μικρές κατολισθήσεις και σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της λίμνης, παρατηρήθηκαν ρυτιδώσεις στην επιφάνεια του πυθμένα που πιθανώς να οφείλονται σε φαινόμενα ερπυσμού των ιζημάτων. Λόγω της σύστασης των λεπτόκοκκων υλικών δεν έγινε δυνατός ο υπολογισμός του συνολικού πάχους αυτών που θα πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ τα 5 m. Η ακριβής χρονολόγηση των ιζημάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του άνθρακα 14 (C14) σε κομμάτι φυτικού υπολείμματος ξύλου που χρονολογήθηκε στα 2300 χρόνια πριν από σήμερα. Έτσι, με βάση τη χρονολόγηση αυτή, υπολογίστηκε η ταχύτητα ιζηματογένεσης στη λίμνη και εκτιμάται ότι κάθε 22 χρόνια περίπου αποτίθεται ένα εκατοστό ιζήματος. Τα ιζήματα εισέρχονται στη λίμνη κυρίως από το βόρειο και ανατολικό υδρογραφικό δίκτυο και αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από λεπτόκοκκα ιζήματα (πηλοί, άργιλοι). Αυτά παραμένουν σε αιώρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται σε σημαντικές αποστάσεις, ακόμα και από τα ασθενή ρεύματα της λίμνης. Οι γεωχημικές αναλύσεις στα λιμναία ιζήματα και οι κατανομές των ανόργανων χημικών στοιχείων δεν εντόπισαν συγκεντρώσεις σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων συνδέονται κυρίως με τη χημική σύσταση των πετρωμάτων που δομούν τη λεκάνη απορροής της λίμνης, με μικρή συνεισφορά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η Παλυνολογική μελέτη των ιζημάτων οδήγησε στην αναγνώριση της σύστασης της χλωρίδας που περιέχεται σε αυτά, την αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος και της εξέλιξής i

4 του στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης της Καστοριάς κατά τα τελευταία χρόνια μέχρι σήμερα. Οι σημαντικότερες ανωμαλίες μαγνητικής επιδεκτικότητας καταγράφονται στο δυτικόβορειοδυτικό και στο νοτιοδυτικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης, στην περιοχή γύρω από το δέλτα του Ξηροπόταμου και επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των ιζηματολογικών αναλύσεων. Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου και η θερμοκρασία του νερού κινήθηκαν στα φυσιολογικά φθηνοπωρινά επίπεδα στην επιφάνεια και στα διάφορα βάθη της λίμνης της Καστοριάς. Η αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και η παραγωγή 123 διαφορετικών θεματικών χαρτών σε διάφορες κλίμακες, υλοποιήθηκε σε προσωπικές γεωβάσεις (ArcGIS Personal Geodatabase). Το χρησιμοποιούμενο προβολικό σύστημα είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Τα δεδομένα εισήχθησαν σε ομάδες οντοτήτων (feature classes) και ταξινομήθηκαν θεματικά σε σύνολα ομάδων οντοτήτων (feature datasets). Στο πλαίσιο της παρούσης μελέτης, για την καλύτερη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, παρήχθησαν θεματικοί χάρτες σε διάφορες κλίμακες. Οι θεματικές χαρτοσυνθέσεις περιλαμβάνουν αναλυτικό υπόμνημα και όλα τα λοιπά γραφικά, χαρτογραφικά και εποπτικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη ανάγνωση και ερμηνεία της χωρικής πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτές (π.χ. θέμα χάρτη, γεωλογικές τομές στρωματογραφικές στήλες, κλίμακα, δείκτης βορρά, διαγράμματα, πληροφοριακά κείμενα κ.ά.). Προτάσεις: Προσδιορισμός οργανικών συστατικών: (α) στα αιωρούμενα σωματίδια της υδάτινης στήλης και (β) στα λιμναία ιζήματα. Απογραφή, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στο σύνολο της λεκάνης απορροής της λίμνης και συσχέτισή τους με αντίστοιχες της λίμνης. Ολοκλήρωση των έργων συλλογής αποβλήτων από τις αστικές περιοχές των περί τη λίμνη οικισμών. Λέξεις κλειδιά: Λίμνη Καστοριάς, Γεωγραφία, Γεωλογία, Υδρογεωλόγια, Δειγματοληψίες, Μορφολογία λίμνης, Ιζηματολογία λίμνης, Παλυνονογία, Σεισμική διασκόπηση, Γεωχημεία, Ψηφιακή επεξεργασία ii

5 ABSTRACT In the framework of the project Bathymetry and Sedimentology Studies over the Bottom Surface of Kastoria Lake, assigned to I.G.M.E. by the Prefecture of Kastoria (decision nr. 72, , 8 th vol. of Proceedings), the fieldwork was carried out between and and the results are presented in this report. The lake coastline morphology, along its western coast and mainly the Koritsa peninsula, is affected by the geological evolution and tectonic activity of the area through several NNW-SSE trending fault systems. The study of lake-bottom morphology revealed that it is flat, with minor slopes and a mean depth of 4.5 m (maximum of 8.8 m). At the southern part of the lake, traces of small channels about 1 m wide and deep are observed. At certain places, limited sediment detachments were detected and are attributed to small landslides, while elsewhere, mainly at the northern part of the lake, ripple marks were spotted at the bottom surface and are possibly due to sediment creep phenomena. Calculation of the total thickness of fine-grained sediments at the lake bottom was not possible due to their composition; however, they must by far exceed 5 m thickness. The precise radiometric dating of these sediments was performed using the carbon 14 method (C14) on a piece of wood remnant, dated 2300 years before present. Thus, a sedimentation rate was estimated, according to which roughly every 22 years 1 cm of sediment is deposited on the lakebottom. The influx of sediments in the lake is mainly effected by the northern and eastern drainage network, and are almost totally comprised of fine-grained material (silts, clays). These sediments remain in suspension for a long time, and as a result they are transported at a significant distance, even by the weak lake currents. The geochemical analyses of lake sediment samples and the spatial distribution of inorganic chemical elements did not show any indications of levels of concern. Element concentrations are mainly related to the chemical composition of rocks that comprise the lake basin, with only a minor contribution by anthropogenic activities. The palynological study of sediments led to the recognition of the flora composition and provided information for the palaeoenvironmental reconstruction and its evolution to the broader lake area during the past years. The most prominent magnetic susceptibility anomalies were recorded at the west-northwestern, south-western and eastern parts of the lake about the Xeropotamos delta, and confirm the results of sedimentological analyses. iii

6 The concentration of dissolved oxygen and lake water temperature lie around normal autumn levels, both at the lake surface as well as at various depths. The storage, management and analysis of data and the production of 123 different thematic maps at different scales were carried out with the use of personal geodatabases (ArcGIS Personal Geodatabase). The spatial reference system used is EGSA 87 (Hellenic Geodetic Reference System of 1987). Data were imported in feature classes and classified thematically in feature datasets. In the framework of the present study, towards a better visualization of the results, several thematic maps were produced at different scales. All thematic map layouts include a detailed legend and every other graphical, cartographic and visual elements necessary to better read and interpret the provided spatial information (e.g. map theme, geological sections, stratigraphical columns, map scale, north arrow, charts, information text, etc.) Recommendations: Determination of organic compounds: (a) on suspended particles of the lake water column and (b) on lake sediments. Compilation of an inventory of chemical substances, quantitative and qualitative control of all chemical substances used for agriculture in the lake catchment basin, and correlation with corresponding chemical concentrations in the lake. Completion of the works for the collection of waste from urban areas around the lake. Keywords: Kastoria Lake, Geography, Geology, Hydrogeology, Sampling, Lake morphology, Sedimentology, Palynology, Seismic measurements, Geochemistry, Digital data processing iv

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ i ABSTRACT ii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γεωγραφικά Ιστορικά στοιχεία Νομικό Καθεστώς της λίμνης Καστοριάς Τοποθεσία έκταση μορφή Δημιουργία της λίμνης Τροφοδοσία της λίμνης Ανάγλυφο κλίμα Οικοσύστημα λίμνης Χλωρίδα Πανίδα Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για τη λίμνη της Καστοριάς και την ευρύτερη περιοχή Προβλήματα και υποβάθμιση της λίμνης Υφιστάμενο καθεστώς και προταθέντα έργα προστασίας της λίμνης ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Λίμνη Ορεστιάδα Καλύψεις (Xρήσεις) γης Ν. Καστοριάς Γεωλογία Γενικά Η Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Καστοριάς Πελαγονικό υπόβαθρο Πελαγονική ζώνη Μεσοελληνική Αύλακα Υδρογεωλογία Λεκάνη απορροής της Καστοριάς και υπολεκάνες Κινήσεις υδάτων Επιφανειακή απορροή Ρέματα τροφοδοσίας λίμνης Υδρολιθολογία Υπόγεια Υδρολογία Ποιοτική κατάσταση των Επιφανειακών Υπογείων νερών και των Πηγών ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Γενικά περί των εργασιών υπαίθρου Πλοήγηση Καθορισμός θέσης Τεχνικός εξοπλισμός Ηχοβολιστικές συσκευές Δειγματολήπτες - πυρηνολήπτες Συλλογή δεδομένων δειγμάτων πυρήνων Συλλογή δειγμάτων ιζήματος ρέματος Συλλογή δειγμάτων πλημμυρικών ιζημάτων Ονομασία και αρίθμηση των δειγμάτων Τυχαία αρίθμηση των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος Μετρήσεις διαλελυμένου οξυγόνου MΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ Βαθυμετρία Μορφολογία του πυθμένα Ιζηματολογία 5-7 v

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μεθοδολογία Αποτελέσματα ιζηματολογικών αναλύσεων στα επιφανειακά ιζήματα Αποτελέσματα ιζηματολογικών αναλύσεων στα ιζήματα των πυρήνων Σεισμικές διασκοπήσεις Στρωματογραφία και Τεκτονική των Ιζημάτων της λίμνης Παλυνολογία Παλαιοπεριβάλλον Παλυνολογική-Χημική προετοιμασία ιζημάτων Μικροσκοπική ανάλυση Ανάλυση αποτελεσμάτων Βιοζώνες συγκέντρωσης παλυνομόρφων μικροοργανισμών Παλυνολογική ανάλυση και βιοστρωματσγραφία του πυρήνα KASC Βιοζώνη Ζ1, Βάθος cm Βιοζώνη Ζ2, Βάθος cm Βιοζώνη Ζ3, Βάθος 2-42 cm Υδάτινο και χερσαίο παλαιοπεριβάλλον Μετρήσεις Θερμοκρασίας και Διαλυμένου Οξυγόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αποτελέσματα μετρήσεων υπαίθρου Μαγνητικές μετρήσεις Θεωρητικό υπόβαθρο Μεθοδολογία Αποτελέσματα μαγνητικών μετρήσεων ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6-1 Ορισμός «ανώμαλων τιμών», «υψηλών τιμών» και «τιμών πλαισίου» 6-3 Περιγραφή των Γεωχημικών Αποτελεσμάτων ph των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του ph στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Ag Άργυρος Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Al Αργίλιο (ή κοινώς αλουμίνιο) Κατανομή του αργιλίου (Al) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του αργιλίου (Al) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων As Αρσενικό Κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων B Βόριο Κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων 6-28 vi

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ba Βάριο Κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Be Βηρύλλιο Κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Bi Βισμούθιο Κατανομή του βισμουθίου (Bi) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του βισμουθίου (Bi) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων C Άνθρακας Κατανομή του ολικού άνθρακα (C) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Ca Ασβέστιο Κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Cd Κάδμιο Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ce Δημήτριο Κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Co Κοβάλτιο Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Cr Χρώμιο Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων 6-65 vii

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Cu Χαλκός Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Fe Σίδηρος Κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ga Γάλλιο Κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ge Γερμάνιο Κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Hg Υδράργυρος Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων K Κάλιο Κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων La Λανθάνιο Κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Li Λίθιο Κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Mg Μαγνήσιο Κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων viii

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mn Μαγγάνιο Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Mo Μολυβδαίνιο Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Na Νάτριο Κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Nb Νιόβιο Κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ni Νικέλιο Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων P Φωσφόρος Κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Pb Μόλυβδος Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Rb Ρουβίδιο Κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Re Ρήνιο S Θείο Κατανομή του θείου (S) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων ix

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατανομή του θείου (S) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Sb Αντιμόνιο Κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Sc Σκάνδιο Κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Se Σελήνιο Κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Sn Κασσίτερος Κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Sr Στρόντιο Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ta Ταντάλιο Κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Te Τελλούριο Κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Th Θόριο Κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Ti Τιτάνιο Κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων x

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Tl Θάλιο Κατανομή του θαλίου (Tl) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του θαλίου (Tl) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων U Ουράνιο Κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων V Βανάδιο Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων W Βολφράμιο Κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Y Ύτριο Κατανομή του υτρίου (Y) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του υτρίου (Y) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Zn Ψευδάργυρος Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα ιζημάτων ρεμάτων Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Zr Ζιρκόνιο Κατανομή του ζιρκονίου (Zr) στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων Κατανομή του ζιρκονίου (Zr) στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων Σύγκριση νεότερων και παλαιότερων αποτελεσμάτων ιζήματος ρέματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ G.I.S. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΣΠ Μεθοδολογία Σχεδιασμός Ανάπτυξη βάσης δεδομένων Παραγωγή θεματικών χαρτών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 11-1 xi

14 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς», που ανατέθηκε στο ΙΓΜΕ από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς (με βάση την απόφαση 72 της του 8 ου πρακτικού της), εκπροσωπούμενη στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση από το Νομάρχη Καστοριάς. Αντικείμενό της, ήταν η διεξαγωγή βυθομετρικών και ιζηματολογικών ερευνών στη λίμνη της Καστοριάς, με σκοπό τον καθορισμό της ακριβούς μορφολογίας του βυθού της λίμνης, της γεωλογικής χαρτογράφησης αυτού, τον προσδιορισμό της σύνθεσης των ιζημάτων που επικάθονται στον πυθμένα, με την διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα και πυρήνες γεωτρήσεων που συλλέχθηκαν κατά χώραν, ώστε να καθοριστεί σαφώς η ιζηματολογία του βυθού και των υποστρωμάτων του. Η ανάληψη της μελέτης από το ΙΓΜΕ έγινε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς η λίμνη της Καστοριάς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό φυσικό οικοσύστημα και προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες 1. Για το λόγο αυτό η εργασία υπαίθρου πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μη παρεμβατικών/καταστροφικών μεθόδων, με σεβασμό στη χλωρίδα, την πανίδα και το φυσικό κάλλος της περιοχής. Οι εργασία υπαίθρου, που περιλάμβανε υπολίμνιες γεωλογικές έρευνες του βυθού, δειγματοληψία ιζημάτων από την επιφάνεια του πυθμένα και πυρηνοληψία, καθώς και δειγματοληψία των περί την λίμνη ιζημάτων, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 14/10/2010 μέχρι 23/10/2010. Η συλλογή των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων έγινε από τους γεωλόγους Δρ. Π. Τσόμπο, Δ. Μητρόπουλο, EurGeol Αλ. Δημητριάδη, Δρ. Κ. Νικολακόπουλο και από το εργοδηγό χημικό Γ. Ευθυμίου. Στην ομάδα εργασίας για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων, καθώς και την επεξεργασία των 1 Η Λίμνη της Καστοριάς προστατεύεται αυστηρά, καθώς έχει χαρακτηριστεί: Τόπος Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΦΕΚ 640 Β/74) Καταφύγιο Άγριας Ζωής, βάσει του νόμου 2637/98 Ζώνη Ειδικής Προστασίας, βάσει τη Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Προτεινόμενος τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΚ Περιοχή προστασίας της φύσης, βάσει της ΖΟΕ της λίμνης Καστοριάς Σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας. 1-1

15 συλλεχθέντων στοιχείων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν συμμετείχαν οι κάτωθι: 1. Η επεξεργασία των βαθυμετρικών, ιζηματολογικών και γεωφυσικών στοιχείων έγινε από τους γεωλόγους Δ. Μητρόπουλο, Ε. Ζημιανίτη και Δρ. Ειρ. Ζανανίρι. 2. Οι κοκκομετρικές αναλύσεις των δειγμάτων έγιναν από το εργοδηγό χημικό Γ. Ευθυμίου στο εργαστήριο της Υποθαλάσσιας Γεωλογίας του ΙΓΜΕ. 3. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του κλάσματος της άμμου σε στεροσκοπικό μικροσκόπιο έγινε από το γεωλόγο Δ. Μητρόπουλο, ενώ οι παλαιοντολογικοί προσδιορισμοί από τη γεωλόγο Δρ. Χρ. Ιωακείμ. 4. Οι μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας και η ερμηνεία τους έγιναν από τη γεωλόγο Δρ. Ειρ. Ζανανίρι. 5. Η ξήρανση και η λειοτρίβηση των δειγμάτων έγιναν υπό την υποπτεία της Μηχανικού Μεταλλείων Φ. Χαλκιοπούλου (Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Εμπλουτισμού και Μεταλλουργίας του ΙΓΜΕ) και τους τεχνικούς Αθ. Τσέλο, Ι. Γιαννικόπουλο, Αν. Τσίτση, Δ. Βασιλάκη και Αικ. Κυριακίδου. 6. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του ποιοτικού έλεγχου των γεωχημικών αποτελεσμάτων, της στατιστικής τους επεξεργασίας, της σχεδίασης των γεωχημικών χαρτών κατανομής και της ερμηνείας των γεωχημικών αναλύσεων ήταν οι γεωλόγοι EurGeol Αλ. Δημητριάδης (Διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος του ΙΓΜΕ) και Μ. Καμινάρη. 7. Οι προσδιορισμοί του ολικού C και S στα επιφανειακά λιμναία δείγματα έγιναν από το χημικό Στ. Φιλίππου (Διεύθυνση Αναλυτικών Εργαστηρίων του ΙΓΜΕ). 8. Η επεξεργασία και η ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων και των αεροφωτογραφιών έγινε από τους γεωλόγους Δρ. Π. Τσόμπο και Δρ. Κ. Νικολακόπουλο. 9. Τέλος, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακής χωρικής βάσης δεδομένων, η διαχείριση επεξεργασία ανάλυση των χωρικών δεδομένων, η κατασκευή γεωθεματικών χαρτών και η παρουσίαση όλων των παραπάνω πληροφοριακών στοιχείων υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) από τις γεωλόγους Αλ. Ζερβάκου και Δρ. Ειρ. Ζανανίρι. Ο συντονισμός του όλου έργου έγινε από τον Δρ. Π. Ι. Τσόμπο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Γενικής Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων του ΙΓΜΕ. 1-2

16 Οι χημικές αναλύσεις των δειγμάτων για τον προσδιορισμό του οργανικού άνθρακα, έγιναν στα εργαστήρια του ΙΓΜΕ της Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο δε ολικός C και S στα κεντρικά εργαστήρια του ΙΓΜΕ. Η χρονολόγηση των ιζημάτων με τη μέθοδο C14 έγινε στα εργαστήρια της BETA Analytic στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στο εργαστήριο OMAC Laboratories Ltd., Stewart Group, Ιρλανδίας, έγιναν οι αναλύσεις των δειγμάτων και οι προσδιορισμοί 47 ανόργανων χημικών στοιχείων και του ph αυτών. Η προπαρασκευή των γεωχημικών δειγμάτων έγινε στο εργαστήριο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Εμπλουτισμού και Μεταλλουργίας του ΙΓΜΕ. Οι εργασίες υπαίθρου διεξήχθησαν με τη χρήση του πλοίου «ΟΛΥΜΠΙΑ» του δήμου Μακεδών (Δ.Δ. Μαυροχωρίου), καθώς και του πλοιαρίου του Δήμου Καστοριάς. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, που αντιμετωπίστηκε ως επιστημονική πρόκληση και ταυτόχρονα ως πρόκριμα για την ενεργότερη συμμετοχή του ΙΓΜΕ στη μελέτη του λιμναίου περιβάλλοντος, τεκμηριώνουν τη σημερινή κατάσταση της λίμνης και αποτελούν ένα συγκριτικό στοιχείο για οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα, που θα σχετίζεται με τη χωροχρονική παρακολούθηση και την εξέλιξή της. 1-3

17 2. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1. Γεωγραφικά Ιστορικά στοιχεία Ο νομός Καστοριάς ανήκει στη δυτική Μακεδονία. Τα φυσικά όρια του νομού καθορίζονται από το όρος Τρικαλάριο και το όρος Βέρνο βορειοανατολικά τον χωρίζουν από το νομό Φλωρίνης και Κοζάνης. Οι οροσειρές της Πίνδου και του Βοΐου δυτικά και νοτιοδυτικά από τους νομούς Γρεβενών και Ιωαννίνων και οι οροσειρές του Γράμμου και του Μοράβα βορειοδυτικά σχηματίζουν τη συνοριακή γραμμή με την Αλβανία. Σημαντικό ρόλο στο νομό Καστοριάς, εκτός από τις οροσειρές που τον περιβάλλουν, παίζει η λίμνη της Καστοριάς (ή λίμνη Ορεστιάδα) και ο Αλιάκμονας ποταμός, ο οποίος πηγάζει στις οροσειρές του Γράμμου και της Πίνδου και διασχίζει το νομό από δυτικά προς ανατολικά. Ο ποταμός και η λίμνη ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του νομού. Η πόλη της Καστοριάς είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης, στην ίδια θέση όπου κατά τους προχριστιανικούς χρόνους υπήρχε η πόλη Κέλετρον. Το Κέλετρον κτίστηκε από Αιολείς αποίκους και υπήρξε πρωτεύουσα των Ορεστών Βασιλέων. Μετά την κατάληψη της περιοχής από τους Ρωμαίους το οικιστικό κέντρο της περιοχής μεταφέρθηκε στη Διοκλητιανούπολη, στο σημερινό Άργος Ορεστικό. Η πόλη της Καστοριάς ακμάζει ξανά κατά τη Βυζαντινή περίοδο, οπότε και κτίζεται το ιουστινιάνειο τείχος που την προστατεύει από τους πολλούς και ποικίλους εχθρούς. Κατά διαστήματα καταλαμβάνεται από τους Βούλγαρους, Νορμανδούς, Φράγκους, Σέρβους και τέλος από τους Τούρκους. Τη σημερινή πόλη στολίζει ένα πλήθος Βυζαντινών μνημείων και πολλά αρχοντικά, μάρτυρες της μεγάλης οικονομικής άνθισης που γνώρισε η πόλη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στη νότια όχθη της λίμνης, και σε απόσταση 8 km έξω από την πόλη της Καστοριάς, βρίσκεται ο νεολιθικός οικισμός του Δισπηλιού Νομικό Καθεστώς της λίμνης Καστοριάς Η κυριότητα της λίμνης Καστοριάς ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η εποπτεία και ο έλεγχος ασκείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αλιευτικού κώδικα και των λοιπών ειδικών διατάξεων. Η εκμετάλλευση της λίμνης ασκείται κατά παραχώρηση από το Δήμο Καστοριάς. 2-1

18 2.3. Τοποθεσία έκταση μορφή Η λίμνη της Καστοριάς (ή λίμνη Ορεστιάδα), που βρίσκεται δίπλα στην ομώνυμη πόλη, έχει έκταση περίπου 30 km 2 και είναι η ενδεκάτη μεγαλύτερη σε μέγεθος λίμνη στην Ελλάδα. Έχει σχήμα νεφρού με δύο φυσικές εσοχές: τη χερσόνησο Κορίτσα και το δέλτα Ξηροπόταμου (Σχήμα 2.1). Με βάση στοιχεία της Δ.Ε.Β. Καστοριάς ο όγκος του νερού της λίμνης ανέρχεται στα m 3 και το μέσο βάθος της είναι 4,5 m, ενώ το μέγιστο βάθος της δεν ξεπερνά τα 8,8 m. Σχήμα 2.1. Τοπογραφικός χάρτης, κλίμακας 1:50.000, της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Ο λιμναίος χώρος αναπτύσσεται σε σημαντικό υπερθαλάσσιο ύψος και το μέσο υψόμετρο της στάθμης των τελευταίων 25 ετών ανέρχεται στα 628 m (Σχήμα 2.2). Περιβάλλεται από λοφώδεις εξάρσεις, πλαισιώνεται σε μεγαλύτερη απόσταση από 2-2

19 υψηλές οροσειρές και διαιρείται σε 2 τμήματα, το βόρειο και το νότιο, από τη χερσόνησο Κορίτσα. Σχήμα 2.2. Διακύμανση της στάθμης της λίμνης της Καστοριάς κατά το χρονικό διάστημα (Στάμος 2005). Εμφανίζει, κατά την τελευταία 70-ετία, προοδευτική συρρίκνωση κυρίως όσων αφορά την έκταση, το μέσο βάθος και τον όγκο της (Σχήμα 2.3). Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η παρούσα κατάσταση της λίμνης ώστε να αποτελέσει αυτό σημείο αναφοράς και σύγκρισης για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μελέτη και να είναι δυνατή η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων παρεμβάσεων Δημιουργία της λίμνης Η λίμνη της Καστοριάς είναι υπολειμματική μορφή των λιμνών του Νεογενούς και Τεταρτογενούς που δέσποζαν στη Μακεδονία, έχει ορεινό χαρακτήρα, Κατά το Πλειόκαινο, κατά τη διάρκεια των νεοτεκτονικών φάσεων, έλαβαν χώρα εκτεταμένες διαρρήξεις και δημιουργήθηκαν μεγάλα ρήγματα ΒΔ-ΝΑ και ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης. Συνέπεια αυτών ήταν ο σχηματισμός τεκτονικής τάφρου στην περιοχή με επί μέρους ταφροειδή βυθίσματα, στα οποία αποτέθηκαν στη συνέχεια μεγάλου πάχους νεογενή και τεταρτογενή ιζήματα. Την απόθεση των ιζημάτων επακολούθησαν μεταπτώσεις και εξάρσεις που κατέτμησαν την τεκτονική τάφρο, οδηγώντας στο σχηματισμό εξαρμάτων και λεκανοειδών βυθισμάτων, ένα από τα οποία καταλαμβάνεται από τη 2-3

20 λίμνη της Καστοριάς. Έτσι, η λίμνη είναι τεκτονικής προέλευσης που δημιουργήθηκε κατά το Τεταρτογενές. Σχήμα 2.3. Προοδευτική συρρίκνωση της λίμνης της Καστοριάς, όσον αφορά (α) την επιφάνεια, (β) το μέσο βάθος και (γ) τον όγκο της, κατά την περίοδο (δεδομένα από Κωτούλας 1993) Τροφοδοσία της λίμνης Η λίμνη της Καστοριάς είναι ανοιχτή λίμνη και έχει φυσική αποχέτευση. Τροφοδοτείται από τα όμβρια ύδατα που πέφτουν στους γύρω ορεινούς όγκους, τα οποία εισρέουν στο χώρο ως επιφανειακά, πηγαία και υπόγεια ύδατα. Στην περιοχή υπάρχουν εννέα ρέματα που καταλήγουν στη λίμνη, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι το ρέμα του Ξηροπόταμου. Εκτός από τα ρέματα και το νερό της βροχής, η λίμνη της Καστοριάς τροφοδοτείται και από πολλές υπολίμνιες πηγές (Σχήμα 2.4). 2-4

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 9:Εφαρμογές της γεωχημείας στις Γεωεπιστήμες και την Ιατρική Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης και Α. Δαραμούσκα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΓΓΟΥΛΗ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ (2) Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011)

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) ΕΦΕΤ, Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων 26 Ιανουαρίου 2012 Πλαίσιο Προγράμματος -

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Γιώργος Πουλής, Δημήτρης Ζέρβας, Βασιλική Τσιαούση e-mail: gpoulis@ekby.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος. Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Κατανοώντας το ζήτημα των αλλαγών χρήσεων γης

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος. Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Κατανοώντας το ζήτημα των αλλαγών χρήσεων γης ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Κωνσταντίνος Λιαρίκος Δείκτης ζωντανού πλανήτη Οικολογική αστοχία Δείκτης ζωντανού πλανήτη Αειφορία Πλανητικά όρια Το αποτύπωμα στις χρήσεις γης Αλλαγές στις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα