Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής"

Transcript

1 Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European cities and regions 2012

2 Ηλεκτρονική Συμμετοχή Τι είναι; Η Συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες έχει σκοπό να παρέχει σε πολίτες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς την ευκαιρία να διαμορφώνουν τις αποφάσεις που τους αφορούν, ενώ η ηλ. Συμμετοχή είναι το σύνολο των μέσων που παρέχουν την παραπάνω δυνατότητα με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο όροι δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά ουσιαστικά η Ηλεκτρονική Συμμετοχή είναι μόνο μία επιπρόσθετη μέθοδος ενασχόλησης και εμπλοκής, πράγμα που σημαίνει ότι διέπεται ακριβώς από τις ίδιες αρχές της Συμμετοχής. Με βάση τα σημερινά δεδομένα επικοινωνίας και ικανοτήτων των πολιτών, η Ηλ. Συμμετοχή αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η Ηλ. Συμμετοχή έτσι είναι μία σημαντική πρόκληση για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα στοιχείο που μπορεί να ενδυναμώσει σημαντικά τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση και τη συμμετοχή του κοινού στην οργάνωση της ζωής του σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να παρέχουν απλά πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις του από τις επίσημες ιστοσελίδες τους οι πολίτες πλέον απαιτούν περισσότερα. Έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τα Κοινωνικά Δίκτυα ως ένα περιβάλλον επικοινωνίας και με αυτόν τον τρόπο έχουν παρόμοιες απαιτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η θέληση για συμμετοχή με στόχο τη διαμόρφωση της ζωής κάθε πολίτη είναι απόλυτα κατανοητή και επιθυμητή, και τα κανάλια ηλεκτρονικής επικοινωνίας παρέχουν το απαραίτητο περιβάλλον και μέσα για το σκοπό αυτό. Ο σκοπός μας είναι να προσαρμόσουμε κατάλληλα τον Οδηγό Ηλ. Συμμετοχής και να παρουσιάσουμε οδηγίες προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες αυτές προκλήσεις. Τι αφορά; Ο κύριος σκοπός του Οδηγού και του έργου e-citizen 2.0 είναι να σχεδιαστούν και να ανταλλαγούν καλές πρακτικές Ηλ. Συμμετοχής, με στόχο την αύξηση και προώθηση των ευκαιριών Συμμετοχής ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σχεδιάστηκε; Η οδηγός δύναμη πίσω από το έργο είναι η αυξανόμενη ανάγκη κάλυψης των δημοκρατικών διαδικασιών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ως αποτέλεσμα οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αρχίσει να ενισχύουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες συμμετοχής και θέτουν ως προαπαιτούμενο σε πολλές περιπτώσεις τη συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες λήψεις αποφάσεων ή πολιτικές. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, καμπάνιες πληροφόρησης, πιλοτικά έργα και πειραματισμούς. Τα μέχρι τώρα έργα έχουν δημιουργήσει μία ευρεία συλλογή εργαλείων προώθησης και διαφύλαξης των δημοκρατικών διαδικασιών, όπως η παροχή πληροφόρησης, η επικοινωνία και η διαδραστικότητα. Ακόμα όμως δεν έχει επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των έργων και εμπειριών σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Ο παρών οδηγός επιχειρεί να καλύψει το κενό αυτό και να παρουσιάσει μία συλλογή από καλές πρακτικές η οποία μπορεί να αποτελέσει και το μοντέλο χρήσης εργαλείων ηλ. Δημοκρατίας για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών,ενισχύοντας τελικά ίδιους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρακτική παρουσίαση των καλών πρακτικών, συνοδεύεται από μία εισαγωγή για κάθε θεματικό πεδίο στο οποίο στοχεύουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα θέματα της δημόσιας συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο και τις σχετικές δημοκρατικές διαδικασίες. Παρ όλα αυτά ο οδηγός αυτός μπορεί να εμπνεύσει ευρύτερο κοινό, όπως οι εκπρόσωποι των Κοινωνικών οργανισμών, φορέων που ασχολούνται με ειδικές κοινωνικές ομάδες κλπ. 2

3 Περιεχόμενα I Η οργάνωση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων 4 Βήμα 1 Υπόβαθρο, Προσδοκίες 5 Βήμα 2 Σχεδιάζοντας τη διαδικασία 6 Βήμα 3 Δράση: Δραστηριότητες Ηλ. Συμμετοχής 8 Βήμα 4 - Επικοινωνία 10 Βήμα 5 Απόφαση, Αξιολόγηση, Ανατροφοδήτηση 12 Παρουσίαση Καλής Πρακτικής Preparing the City of Tartu Bus Procurement 14 II Οδηγίες Χρήσης του Οδηγού Ηλ. Συμμετοχής 16 3

4 I Η οργάνωση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων Η χρήση online περιβάλλοντων με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πολίτες, απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες μπορούν να αναλυθούν σε πέντε βασικά βήματα. Στον παρόντα οδηγό, κάθε βήμα συνοδεύεται από επιλεγμένες πρακτικές: επιτυχείς περιπτώσεις αλλά και περιπτώσεις οι οποίες είναι χρήσιμο να αναλυθούν παρά τις αδυναμίες οι προβλήματα τα οποία παρουσίασαν. 5 βήματα της Ηλ. Συμμετοχής ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικές περιγραφές του κάθε βήματος καθώς και λίστα από ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να απαντηθούν πριν την έναρξη μίας συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κατά πολλούς τρόπους, ο γενικός μηχανισμός της ηλ. Συμμετοχής είναι ο ίδιος με αυτό της παραδοσιακής συμμετοχικής διαδικασίας, παρ ολο που η χρήση νέων καναλιών επικοινωνίας προσθέτει νέες διαστάσεις και δυνατότητες. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ Έπειτα από την περιγραφή των πέντε απαραίτητων βημάτων για την συμμετοχή, αναλύουμε το παράδειγμα των δημοσίων προμηθειών για τα λεωφορεία στην πόλη του Τάρτου (Εσθονία), όπου η ηλ. Συμμετοχή ήταν ένα από τα σημαντικά στοιχεία στη λήψη αποφάσεων. 4

5 Βήμα 1 Υπόβαθρο, Προσδοκίες Ερωτήσεις: 1. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει οι πολίτες να ερωτώνται πριν τη λήψη αποφάσεων; 2. Ποιος είναι ο σκοπός της (Ηλ.-) Συμμετοχής: να τροφοδοτηθούν τα σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης ή να δημιουργηθούν νέες ιδέες και συμβουλές; Ποιους στόχους πρέπει η διαδικασία αυτή να βοηθά να επιτευχθούν; 3. Θεωρούνται η οργανωτική κουλτούρα και ο τρόπος εργασίας με τον οποίο οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν τις συμμετοχικές διαδικασίες επαρκείς για να υπάρξει η ηλ. Συμμετοχή των πολιτών; Ποιες αλλαγές θεωρούνται απαραίτητες για το σκοπό αυτό; 4. Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι πολίτες για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των ηλ. Καναλιών επικοινωνίας; Προτάσεις: - Η Συμμετοχή των πολιτών δεν πρέπει να περιορίζεται ρ σε περιπτώσεις και θέματα τα οποία προσδιορίζονται από το Νόμο ή το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Επιχειρησιακά σχέδια). Η Συμμετοχή των πολιτών πρέπει να προωθείται σε όλα τα θέματα Δημοσίου Ενδιαφέροντος. Πριν από αυτό, όμως, το τι σημαίνει δημόσιο ενδιαφέρον είναι κάτι που πρέπει να καθοριστεί. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται οι πολίτες στις διαδικασίες της πόλης όπως ο αστικός σχεδιασμός του κέντρου της πόλης ή η κατασκευή ενός μεγάλου έργου (π.χ. Μίας γέφυρας). Ακόμα και για θέματα χαμηλής ιεράρχησης για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης η συμμετοχή των πολιτών είναι σημαντική. Τα θέματα αυτά μπορεί να αποτελέσουν ένα καλό σημείο έναρξης της εκμάθησης της διαδικασίας κοινής συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών και της απόκτησης εμπειριών συμμετοχής. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι μίας περιοχής μίας πόλης μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν τη λήψη μιας απόφασης για το που θα χωροθετηθεί και ποια θα είναι η χρήση μίας παιδικής χαράς ή πλατείας στην περιοχή τους. Με στόχο την προσέλκυση του δημοσίου ενδιαφέροντος, πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων δημοσίων σχέσεων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων ειδικών, αφού οι πολίτες συχνά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν μόνο με εσωτερικές λειτουργίες και δομές της δημόσιας διοίκησης και όχι σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Σε μικρές πόλεις, όπου δεν υπάρχουν τέτοιες δομές ή ειδικοί, προτείνεται να συζητούνται απο κοινού τα θέματα που αφορούν τον αντίκτυπο τον αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με διαφορετικές ομάδες πολιτών για κάθε νέο θεματικό αντικείμενο. - Ο γενικός κανόνας είναι ότι πολλοί κάτοικοι πρέπει να προσκαλούνται να συμμετάσχουν, όποτε μία απόφαση τους αφορά. Φυσικά, η έκφραση πολλοί είναι μία σχετική έννοια, καθώς σε επίπεδο μίας πόλης μπορεί να αφορά από τους κατοίκους ενός δρόμου, μίας γειτονιάς, μέχρι τους κατοίκους ολόκληρης της πόλης, ανάλογα με το θέμα. Αντίθετα σε μία μικρή επαρχιακή πόλη ακόμα και η επιλογή της ανάμειξης 10 μόλις κατοίκων είναι σημαντική. Οι πολίτες δεν πρέπει να πιέζονται να συμμετάσχουν. Πρέπει να εκφράζουν οι ίδιοι την επιθυμία να συμμετάσχουν σε μία δημοκρατική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες για νέα έργα ή παρεμβάσεις πρέπει πριν αποφασιστούν να έχουν κατάλληλα προωθηθεί για την ενημέρωση του κοινού. - Δεν είναι πάντα αναγκαίο ή πιθανό να εμπλακεί σε μία συμμετοχική διαδικασία ένα μεγάλος κύκλος πολιτών. Ο κύκλος αυτός μπορεί να είναι μικρός, ειδικά όταν το θέμα αφορά μία πολύ συγκεκριμένη περιοχή ή πληθυσμιακή ομάδα. Παρ όλα αυτά, πολύ συχνά ο αρχικός κύκλος των πολιτών πρέπει να είναι όσο πιο ανοικτός γίνεται, με στόχο να γεννηθούν νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Οι λεπτομέρειες μπορούν να προσδιοριστούν αργότερα και οι εναλλακτικές δυνατότητες μπορούν να σταθμιστούν από μία μικρή ομάδα ειδικών. - Η αποδοχή και η συνεχής υποστήριξη της διαχείρισης μία συμμετοχικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Μία βασική παραδοχή της συμμετοχής είναι η ανάγκη εντοπισμού της γνώμης του πληθυσμού έξω από τον οργανισμό λήψης μίας απόφασης, με στόχο να αποκτηθεί νέα γνώση και προοπτική για ένα τοπικό ζήτημα. Τα προβλήματα είναι συχνά περίπλοκα και αυτός που βρίσκεται στη θέση λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τα πάντα. Είναι επίσης σημαντικό, να συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι επίσημοι εκπρόσωποι φορέων ή συμμετέχοντες που είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία. Συχνά, προσκαλώντας άτομα τα οποία έμεναν έξω από μία διαδικασία λήψης απόφασης, βοηθά να σκεφτούμε έξω από καθιερωμένα πλαίσια. Για παράδειγμα, όταν λαμβάνεται μία απόφαση για τον αστικό σχεδιασμό, οι δάσκαλοι και οι μαθητές σχολών καλών τεχνών ή Αρχιτεκτονικών σχολών, μπορούν να προσκαλούνται και να συνεισφέρουν σημαντικά, γεγονός που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. - Ένας άλλος ισχυρισμός για τη συμμετοχή των πολιτών είναι ότι εμπλέκοντας κατοίκους οι οποίοι επηρεάζονται από μία ή άλλη απόφαση, μπορεί να αποφευχθεί στο μέλλον η αρνητική κριτική προς τους τοπικούς φορείς ή τουλάχιστον να μειωθεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Επιπλέον, ο συμμετοχή των πολιτών όχι μόνο μειώνει το ρίσκο της κριτικής, αλλά ταυτόχρονα μειώνει το ρίσκο να γίνουν λάθη ή αποφάσεις προς λάθος κατεύθυνση. - Ένα συντονιστικό κέντρο για την οργάνωση της συμμετοχικής διαδικασίας μέσα στον οργανισμό είναι απαραίτητο. Αυτό μπορεί να είναι το τμήμα δημοσίων σχέσεων ή σε μικρούς οργανισμούς ένα άτομο (π.χ. Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, σύμβουλος ανάπτυξης) - Συντονίζοντας μία διαδικασία (ηλ.-) συμμετοχής, αναμφίβολα απαιτείται η θέληση από την μεριά του οργανισμού να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να γίνουν πιο γρήγορες, ευέλικτες και ανοικτές. - Αν η τελική απόφαση έχει ήδη ληφθεί και η συμμετοχή ή όχι-συμμετοχή δεν μπορεί (για κάποιο λόγο) να την επηρεάσει, τότε δεν υπάρχει λόγος να αρχικοποιηθεί μία συμμετοχική διαδικασία. Μία φαινομενική ή εικονική συμμετοχική διαδικασία μπορεί να καταστρέψει τις σχέσεις μεταξύ ενός δημόσιου οργανισμού και των πολιτών, ενώ θα είναι πιο δύσκολο στο μέλλον να αρχικοποιηθεί μία νέα διαδικασία. 5

6 Βήμα 2 Σχεδιάζοντας τη διαδικασία Ερωτήσεις: Προτάσεις: 1. Ποιος πρέπει να εμπλακεί στην σχεδιαζόμενη διαδικασία; Ποιες είναι οι ομάδες στόχοι τις οποίες η συγκεκριμένη ερώτηση επηρρεάζει ευθέως; Ποιος διαθέτει τη γνώση στο πεδίο αυτό; Ποιες είναι οι ενδιαφερόμενες ομάδες/άτομα οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να προσεγγίσουμε τις ομάδες στόχους; 2. Πως μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ενδιαφερόμενες ομάδες και ομάδες στόχους; Είναι αρκετό να προωθήσουμε τις πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών καναλιών ή πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλα κανάλια επικοινωνίας; 3. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας η αρχή, οι φάσεις και το τέλος; Πότε πρέπει η τελική απόφαση να ληφθεί; 4. Ποιοι είναι οι κανόνες συμμετοχής; Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άποψη των συμμετεχόντων και να τροφοδοτηθούν οι ίδιοι; Ποιος παίρνει την τελική απόφαση: οι συμμετέχοντες (για παράδειγμα, με ψηφοφορία) ή ο φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης; 5. Πως μπορεί να οργανωθεί τεχνολογικά η διαδικασία ηλ. Συμμετοχής; Ποιες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν; Μπορούν οι υφιστάμενες τεχνολογίες και υποδομές να χρησιμοποιηθούν ή πρέπει να σχεδιαστούν νέες; Που μπορεί να βρεθούν αυτές; Θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές εφαρμογές ελέυθερης χρήσης ή πρέπει να αγοραστούν οι εφαρμογές; - Είναι πάντα προτεινόμενο να ξεκινήσει μία διαδικασία ηλ. Συμμετοχής το συντομότερο δυνατό. Είναι σημαντικό σε κάθε φάση οι συμμετέχοντες να έχουν αρκετό χρόνο να εξοικειωθούν με το θέμα και τις σχετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών εναλλακτικών λύσεων). - Ο σκοπός της συμμετοχής πρέπει να παρουσιάζεται με απλούς και καθαρούς όρους. Το πρόγραμμα και τα επιθυμητά αποτελέσματα κάθε φάσης πρέπει επίσης να κοινοποιούνται. - Από την αρχή, είναι σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με το πότε και από ποια κανάλια οι πολίτες θα εμπλακούν σε μία συμμετοχική διαδικασία, ποιος και πως θα συλλέξει και θα κοινοποιήσει τις απόψεις των συμμετεχόντων, ποιες εναλλακτικές θα υπάρχουν στη συνέχεια στη λήψη αποφάσεων κλπ. Είναι σημαντικό, να επαναλαμβάνονται οι κανόνες σε κάθε φάση. Ιδανικά, οι κανόνες πρέπει να σχεδιάζονται με βάση την κοινωνική συνοχή και με διαδικασίες συμβιβασμού. Οι κανόνες πρέπει επιπρόσθετα να καλύπτουν περιπτώσεις όπου θα υπάρξουν ασυμφωνίες και τον τρόπο που αυτές μπορούν να ξεπεραστούν (για παράδειγμα, στην περίπτωση μίας ψηφοφορίας) και ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση. Οι κανόνες και η πλήρης πληροφόρηση σχετικά με την όλη διαδικασία πρέπει να μπορούν εύκολα να αναζητηθούν και να είναι διαθέσιμες (ηλεκτρονικά) σε κάθε ενδιαφερόμενο. - Παρά το γεγονός ότι ένα σύνολο κανόνων και προγραμματισμού είναι σημαντικό, διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν ή να αναγκάσουν τους οργανισμούς να κάνουν αλλαγές στο αρχικό πλάνο. Οι αλλαγές αυτές, δεν πρέπει να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα ο συντονιστής της συμμετοχικής διαδικασίας πρέπει να γνωρίζει ποιες μέθοδοι είναι αποτελεσματικές και να είναι προετοιμασμένος να αλλάξει μεθόδους ή κανάλια τα οποία δεν λειτουργούν. - Οι λέξεις κλειδιά στην προώθηση της πληροφορίας στους συμμετέχοντες κάθε διαδικασίας πρέπει να είναι η απλότητα, η διακριτότητα, η συντομία και τα σωστά σλόγκανς. Κανείς δεν πρέπει να διαβάζει μακροσκελή κείμενα σε κάθε φάση της διαδικασίας. - Η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα συμμετοχής πρέπει να είναι αξιόπιστη και τεχνικά απλή και φιλική προς το χρήστη. - Το αρχικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον χρόνο για την επίλυση διαφορών στην τελική φάση και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός, να μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και να επαναληφθούν κάποιες φάσεις της όλης διαδικασίας. 6

7 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Use of online-channels for preparing a public transporta on procurement in Tartu, Municipality of Tartu (Estonia) καλή πρακτική η οποία παρουσιάζεται στη σελ. 14 The future of Vejle, Municipality of Vejle (in Denmark) Περίληψη: πρόκειται για μία διαδικτυακή πύλη διαλόγου, όπου οι πολίτες και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να λαμβάνουν μέρος για να σχεδιάσουν νέες βιομηχανικές πολιτικές. Μέσω του τύπου και άλλων καναλιών, η πόλη του Vejle (που βρίσκεται στην περιοχή Jutland και έχει περίπου 50,000 κατοίκους), ενθαρρύνει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα να πάρει μέρος στη συμμετοχική διαδικασία. Η αρχική ιδέα ανήκε στο τμήμα επικοινωνίας της πόλης. Το Vejlesfremtid.dk δεν είναι μόνο ένα κουτί ιδεών. Είναι μία διαδικτυακή πύλη όπου μπορούν να βρεθούν στοιχεία, αναλύσεις και πληροφορίες σχετικά με συνέδρια και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανική πολιτική. Αυτή η ενότητα της διαδικτυακής πύλης ονομάζεται the focus part. Η διαδικτυακή πύλη, έχει κατασκευαστεί με λογισμικό ανοικτού κώδικα από το γραφείο Skybrud.dk σε συνεργασία με την εταιρεία Seismonaut. Έχει προγραμματιστεί στο περιβάλλον Umbraco. Κύριος στόχος: Να σχεδιαστεί μία διαδικτυακή πύλη διαλόγου η οποία ταυτόχρονα προσφέρει πληροφορίες καθώς και δυνατότητες ηλ. Συμμετοχής. Η συμμετοχή είναι δυνατή σε διάφορα επίπεδα: ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει καταθέτοντας τις δικιές του απόψεις και προτάσεις ή να επιλέξει να διαβάσει τα σχόλια και να υποστηρίξει αυτό που συμφωνεί. Το Vejlesfremtid.dk αρχικά κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει το debate της βιομηχανικής πολιτικής. Τι μάθαμε: Ήταν μία θετική εμπειρία συνδυασμού της δυνατότητας συμμετοχής με την παροχή πληροφόρησης από την ίδια διαδικτυακή πύλη. Είναι περισσότεροι οι χρήστες που έχουν επισκεφτεί τη διαδικτυακή πύλη για να πάρουν πληροφόρηση από αυτούς που έχουν συμμετάσχει στις ηλ. Διαδικασίες. Σε καθημερινή βάση είναι περίπου 30 επισκέπτες για να πληροφορηθούν για θέματα που τους ενδιαφέρουν, και λιγότεροι οι οποίοι συμμετέχουν καταθέτοντας τη δικιά τους άποψη ή προτάσεις. Προτάσεις: Η διαφήμιση είναι σημαντική. Διαφορετικά οι χρήστες δεν θα επισκεφτούν την πύλη ή δε θα γνωρίζουν την ύπαρξή της. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι χρήστες από τα τοπικά ΜΜΕ αλλά και με τη διοργάνωση δημοσίων συναντήσεων. 7

8 Βήμα 3 Δράση: Δραστηριότητες Ηλ. Συμμετοχής Ερωτήσεις: 1. Είμαστε στην πραγματικότητα έτοιμοι να ξεκινήσουμε; 2. Είναι οι δημόσιοι λειτουργοί και οι πολιτικοί που θα συμμετάσχουν στη συμμετοχική διαδικασία ενήμεροι για τα καθήκοντά τους; Είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανές αλλαγές κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής διαδικασίας (κάποιος να φύγει από τον οργανισμό, να αρρωστήσει κλπ.); 1. Ποιες επιπλέον διαδικασίες πρέπει να ληφθούν υπ όψη προκειμένου να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων; Προτάσεις: - Οι διοργανωτές μίας συμμετοχικής διαδικασίας πρέπει πρώτα από όλα να καταγράψουν τους παράγοντες που πιθανόν να αλλάξουν και τους παράγοντες που θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έτσι ώστε ο χρόνος να μη δαπανηθεί στην επίλυση άσχετων προβλημάτων. - Είναι πολύ σημαντικό κάποιος από τον οργανισμό να ασχολείται σε συνεχή βάση με τη συμμετοχική διαδικασία και όχι να θεωρείται μία επιπρόσθετη αρμοδιότητα που θα ασχολείται μόνο όταν του περισσεύει ο χρόνος από άλλες εργασίες. Το άτομο αυτό, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς διαθέσιμο στους συμμετέχοντες για πληροφόρηση και επίλυση ερωτημάτων, καθώς και να επικαιροποιεί τα στοιχεία που συνθέτουν το πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας. - Είναι επίσης σημαντικό, και άλλα στελέχη του οργανισμού να είναι ενήμερα σε συνεχή βάση για την ηλ. Συμμετοχική διαδικασία. Είναι χρήσιμο να σχεδιάζεται ένα κατάλληλο περιβάλλον συμμετοχής (στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα), όπου η συνολική διαδικασία να μπορεί να παρακολουθείται (με παρόμοιο τρόπο που η συλλογή και διαμόρφωση της πληροφορίας μπορεί να παρακολουθείται σε διαδικτυακούς τόπους φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης). Η κατανόηση της συμμετοχικής διαδικασίας, μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση γραφικών, τα οποία θα αναπαριστούν κάθε φάση, τις διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί και αυτές που απομένουν. - Είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία και όποτε κριθεί απαραίτητο, να γίνονται συμβιβασμοί και αλλαγές στο αρχικό σχεδιασμό. - Διαφορετικές μέθοδοι και περιβάλλοντα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, επειδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες στόχοι οι οποίες ανταποκρίνονται μέσω διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας (συναντήσεις, ομάδες εργασίας,, online forums). - Ξεκινώντας με τις αρχικές φάσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός καταγραφής των ασυμφωνιών. - Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανοικτών λύσεων και δεδομένων τα οποία καθιστούν τη διακυβέρνηση πιο διαφανή, παράμετρο πολύ σημαντική για μία συμμετοχική διαδικασία. Ένα αρχικό βήμα μπορεί να είναι η δημιουργία μίας λίστας με τα δεδομένα και βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμα και ανοικτά προς το κοινό. Η λίστα μπορεί επίσης να περιέχει σύντομα σχόλια για κάθε βάση δεδομένων, συντομεύσεις με το υλικό κλπ. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα ανοικτά δεδομένα για να δημιουργήσουν νέες λύσεις και υπηρεσίες. Ένα παράδειγμα είναι ο διαδικτυακός τόπος meieraha.eu, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από την ομάδα Garage48, όπου ο Εθνικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους στοιχεία του οπτικοποιούνται και μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά από τους πολίτες. Ο διαδικτυακός τόπος αυτός βασίζεται σε δεδομένα τα οποία είναι ανοικτά και διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. - Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να υπάρχουν επιπρόσθετες δυνατότητες ειδοποίησης των συμμετεχόντων, για να μπορούν να ενημερώνονται για την ύπαρξη νέων διαθέσιμων δεδομένων. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ The Valma prepara on forum, City of Tampere (Finland) Περίληψη: Το Valma forum είναι μία πρακτική η οποία σχετίζεται με τη συμμετοχική δημοκρατία στην πόλη του Τάμπερε. Ο σκοπός είναι να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να συμμετάσχουν πιο άμεσα στη λήψη αποφάσεων. Το Valma forum επιτρέπει στους πολίτες του Τάμπερε να εκφράσουν την άποψή τους για διάφορα θέματα μέσω μίας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν έγκαιρα και να προετοιμαστούν για το κάθε θέμα. Με τον τρόπο αυτό η συμμετοχική διαδικασία αποτελεί μέρος της συνολικής προετοιμασίας της πόλης για νέες παρεμβάσεις και μελλοντικά σχέδια. Όταν κατατίθενται οι απόψεις, προωθούνται μέσω σε στελέχη που είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία της 8

9 διαδικασίας και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να παρακολουθήσουν τις απόψεις των πολιτών και να τις συγκρίνουν με τις δικές τους για θέματα που αφορούν την πόλη. Το Valma forum είναι ένα εργαλείο ηλ. Συμμετοχής και ταυτόχρονα ένα φόρουμ προετοιμασίας. Ανάμεσα στά άλλα: Τοποθετεί θέματα για online σχολιασμό, περιγράφει την κάθε διαδικασία και ενημερώνει τους χρήστες πως πρέπει να δράσουν. Παρέχει ρχ επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα, επεξεργασμένες πληροφορίες και δεδομένα GIS. Προωθεί τις απόψεις που κατατίθενται σε μέλη της επιτροπής διαχείρισης της συμμετοχικής διαδικασίας και δημοσιεύει τις απόψεις, αν ο αποστολέας το επιθυμεί, και έχει δώσει τα προσωπικά στοιχεία του. Οι απόψεις μπορούν επίσης να κατατεθούν και με χρήση ψευδονύμων. Δημοσιεύει στοιχεία ανά θεματικό πεδίο. Τα τελευταία στοιχεία και απόψεις βρίσκονται κάθε φορά στην αρχική σελίδα. Αυτοί που γίνονται πιστοποιημένοι χρήστες λαμβάνουν s από το Valma σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν ανάλογα με τον αν έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται μαζί με τα επίσημα δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι στη φάση της επεξεργασίας κάθε θέματος, τα ηλεκτρονικά έγγραφα και οι αποφάσεις μπορούν να παρακολουθούνται στο ίδιο ηλεκτρονικό περιβάλλον ταυτόχρονα. Υπάρχει επίσης σύνδεση με υπηρεσία GIS, έτσι ώστε οι χρήστες του Valma να μπορούν να εντοπίσουν πιο εύκολα το θέμα που τους ενδιαφέρει. Οι πολίτες μπορούν να γραφτούν στο Valma και να γίνουν μέλη σε bulletins σε θέματα και περιοχές του ενδιαφέροντός τους. Η δημόσια διαβούλευση και η πληροφόρηση των πολιτών είναι ένα σημαντικό στάδιο της υψηλής ποιότητας προετοιμαστικής δουλειάς. Το Valma προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και φιλικό στο χρήστη περιβάλλον συλλογής στοιχείων και απόψεων για διαφορετικές περιπτώσεις. Κύριος Στόχος: Το Valma σχεδιάστηκε για να συμπληρώσει τη συμμετοχική δημοκρατία στην πόλη του Τάμπερε. Ο στόχος ειναι να δοθεί στους πολίτες μία καλύτερη ευκαιρία να συμμετάσχουν πιο άμεσα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τι μάθαμε: Με στόχο να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών, είναι απαραίτητο να υπάρχει πολιτική υποστήριξη σε υψηλό επίπεδο. Οι απόψεις των πολιτών πρέπει να συλλέγονται κατά τον καλύτερο δυνατό χρόνο, το οποίο πρακτικά σημαίνει το συντομότερο δυνατό. Μακροχρόνιες διαδικασίες στο Valma έχουν αποδειχτεί ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Δύο εβδομάδες είναι συνήθως ικανός χρόνος. Η συμμετοχή των πολιτών είναι δυνατή μόνο όταν αυτοί είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες συμμετοχής. Η διαθέσιμη πληροφόρηση για τα θέματα στο Valma, συνδυάζεται με τις συνήθεις επικοινωνιακές πρακτικές της πόλης του Tampere. Τουλάχιστον ένα δελτίο τύπου στα ΜΜΕ γράφεται για κάθε θέμα του Valma-forum. Όταν λαμβάνεται μία απόφαση για ένα θέμα, το κείμενο προετοιμασίας αναφέρει αν χρησιμοποιείται το Valma Forum. Υπάρχει επίσης ένας σύνδεσμος στο δικτυακό τόπο του Valma όπου δημοσιεύονται όλα τα σχόλια. Ο αριθμός των σχολίων που λαμβάνονται, καθώς και ο χρόνος στον οποίο συλλέχθηκαν, επίσης αναφέρεται. Στο κείμενο προετοιμασίας, παρουσιάζεται μία περίληψη των σχολίων. Κατά τη διάρκεια του Valma project, πραγματοποιήθηκαν ομάδες εργασίας και συναντήσεις. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ως αποτελεσματικός τρόπος για να προχωρήσει το έργο, παρά τις πιθανές δυσκολίες του τρόπου εργασίας που υπήρξαν. Προτάσεις: - Ο σχεδιασμός συμμετοχικών διαδικασιών για τους πολίτες απαιτεί αρκετούς πόρους. - Είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέλος του οργανισμού επικεφαλής της συμμετοχικής διαδικασίας. - Η δέσμευση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο ήταν ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη του Valma project, αλλά και στην δημόσια συμμετοχική διαδικασία γενικά. - Στη φάση υλοποίησης, τα πιο σημαντικά στελέχη προέρχονταν από διάφορες μονάδες του Δήμου του Τάμπερε. Σε ατή τη φάση επίσης, η συνεργασία με το γραφείο επικοινωνίας του δήμου ήταν πολύ χρήσιμη. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες συμμετοχής τους πριν αυτοί κληθούν να λάβουν μέρος σε μία διαδικασία. - Είναι σημαντικό για την προετοιμασία να προσδιοριστεί πλήρως πως οι απόψεις που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. Θέλουμε ως αποτέλεσμα να προκύψουν νέες προοπτικές, να συλλέξουμε τις πληροφορίες και να αναδείξουμε διάφορες επιλογές η θέλουμε κάτι άλλο; Αυτό ήταν κάτι που λήφθηκε υπ όψη όταν αποφασίζονταν τι και πως θα ζητηθεί από τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες σαν το Valma. - Δίνοντας στους πολίτες από νωρίς την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενισχύεται η προετοιμαστική δουλειά και η ορθή λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό για τη διοίκηση της πόλης, τους εκλεγμένους πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς να υποστηρίξουν την ιδέα της προώθησης της συμμετοχής. Επιπλέον η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι μία βασική συνθήκη για να σχεδιαστεί μία ηλ. Συμμετοχική διαδικασία. Περισσότερες πρακτικές σχετικές με το βήμα 3 στο e-par cipa on Manual. 9

10 Βήμα 4 - Επικοινωνία Ερωτήσεις: 1. Ποια ηλ. Κανάλια πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες; Ποιά άλλα κανάλια πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις συμμετοχικές διαδικασίες και τις δυνατότητες να πάρουν μέρος σε διαδικασίες ηλ. Συμμετοχής; Ποιο κανάλι μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε πιο αποτελεσματικά την κύρια ομάδα στόχο μίας συγκεκριμένης συμμετοχικής διαδικασίας; 2. Πως πρέπει τα ΜΜΕ να χρησιμοποιηθούν; Πως μπορούμε να γίνουμε πιο ευδιάκριτοι έτσι ώστε τα ΜΜΕ να χρησιμοποιηθούν για να προσεγγίσουμε τις σχετικές ομάδες στόχους; 3. Είναι τα μηνύματα και οι πληροφορίες που παρέχουμε κατανοητά από το ευρύ κοινό; Προτάσεις: - Είναι καλή πρακτική να δοκιμάζονται τα μηνύματα σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, ώστε να ελεγχθεί αν είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι καλούμε τους πολίτες να διαβάσουν, ακούσουν και πιθανά να αλλάξουν τις απόψεις τους. - Οι περίπλοκες πληροφορίες πρέπει να οπτικοποιούνται (Εικόνες, γραφικά, βίντεο) σε online περιβάλλοντα. Αυτό εξασφαλίζει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών, αλλά και την καλύτερη κατανόηση και αποδοχή μίας συμμετοχικής διαδικασίας. - Προκειμένου να προσελκύσουμε την προσοχή των πολιτών μέσω των ΜΜΕ, πρέπει να απευθυνθούμε σε πολλούς πολίτες, παρουσιάζοντας μία ενδιαφέρουσα προοπτική και σημεία επαφής με την όλη διαδικασία, με τελικό στόχο οι πολίτες να εντοπίσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και τελικά να συμμετάσχουν προσωπικά. - Πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι σημαντικό η αρχική πληροφορία που θα παρασχεθεί στα ΜΜΕ να είναι από το φορέα που διοργανώνει τη συμμετοχική διαδικασία, ακόμα και αν το περιεχόμενο του μηνύματος δεν είναι απόλυτα αρεστό σε αυτόν. Η ειλικρίνεια και η θέληση για συνεργασία, συντελούν στη δημιουργία μίας καλής σχέσης με τα ΜΜΕ, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση και την καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος με όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. - Δεν είναι όλοι οι πολίτες δικτυωμένοι στα κοινωνικά δίκτυα και κατά συνέπεια είναι σημαντικό για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να επικοινωνούν και μέσω των τοπικών ΜΜΕ με τους πολίτες. - Ταυτόχρονα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι μία εξαιρετική επιλογή για γρήγορη και ευέλικτη επικοινωνία και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να τα χρησιμοποιούν ως επίσημα κανάλια συμμετοχής και προώθησης των πληροφοριών. - Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο ποιος εκπροσωπεί το φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης για κάθε θεματικό πεδίο. Τα ΜΜΕ επιθυμούν να συνομιλούν με τους πολιτικούς εκπροσώπους ή ειδικούς, αλλά το τμήμα δημοσίων σχέσεων ενός οργανισμού μπορεί να διατηρεί το ρόλο του συντονιστή της παρουσίας σε ΜΜΕ, καθώς και της επικοινωνιακής στρατηγικής και των μηνυμάτων που πρέπει να περάσουν στους πολίτες. Είναι σημαντικό τα μηνύματα τα οποία προωθούνται από ένα οργανισμό (Μέσω διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας) να μην αλληλοσυγκρούονται. - Η επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων δημιουργεί χωρίς αμφιβολία νέες προκλήσεις στην οργανωτική κουλτούρα και τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Στοχεύοντας να ανταποκριθούν οι οργανισμοί στις προκλήσεις αυτές, είναι απαραίτητο να συμφωνηθεί (και ιδανικά να καταγραφεί επίσημα), ένα σύνολο από κανόνες για τα στελέχη των οργανισμών, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει ένα σύνολο ερωτημάτων: μπορεί μία σελίδα στο Facebook, λογαριασμοί στο Twi er και στο YouTube να ενημερώνονται κατάλληλα μόνο από το τμήμα δημοσίων σχέσεων και από τον υπεύθυνο επικοινωνίας; Ή πρέπει κάθε στέλεχος από τα διάφορα τμήματα ενός οργανισμού που έχει την αρμοδιότητα για επιμέρους θέματα να απαντά για αυτά; Ή αυτή είναι μία περίπτωση που αφορά μόνο κάποια από τα στελέχη του οργανισμού (αν ναι, ποιά); Πόσο συχνά πρέπει τα στελέχη ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης να επισκέπτονται τη σελίδα του οργανισμού στο Facebook; Πρέπει τα στελέχη αυτά να έχουν ξεχωριστό λογαριασμό για το σκοπό αυτό ή πρέπει να αναρτούν θέματα και να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με τη ζωή στην πόλη και το δήμο μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού; Κάθε φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συζητά αυτές τις ερωτήσεις στις εσωτερικές του δομές, επειδή η εσωτερικές διαδικασίες και η οργανωτική κουλτούρα είναι διαφορετική μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. - Πριν τη συμμετοχή ενός οργανισμού στα κοινωνικά δίκτυα, μία σημαντική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι αν τα στελέχη του είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιώντας τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων, τα στελέχη των οργανισμών πρέπει να πάρουν παραπάνω επικοινωνιακά ρίσκα και να αποφασίσουν πότε και τι θα επικοινωνήσουν. Δεν υπάρχει χρόνος για χρονοβόρες διαδικασίες αποφάσεων, γιατί στα κοινωνικά δίκτυα οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται άμεσα. - Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο πλατιά από ένα απλό κανάλι ανταλλαγής πληροφοριών και διαλόγου. Στο παρακάτω παράδειγμα της προετοιμασίας μίας συμμετοχικής διαδικασίας μέσω μίας καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα 10

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου DemoCU Πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας Πηγή πληροφόρησης πολιτών και προβολής φορέων»

«Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου DemoCU Πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας Πηγή πληροφόρησης πολιτών και προβολής φορέων» «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου DemoCU Πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας Πηγή πληροφόρησης πολιτών και προβολής φορέων» Στέλιος Καζνέσης Στέλεχος ΔΑΚΜ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πώς μπορεί το Διαδίκτυο να συμβάλει στη διεύρυνση και την παγίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας σφαίρας e-public Κατά ποιό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμοι να ξεκινήσουμε!

Έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ελτίο Νο3, Μάρτιος 2015 Έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Είμαστε σχεδόν προ των πυλών! Σε 1,5-2 περίπου μήνες θα αρχίσει να υλοποιείται το παιχνίδι «Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι» στα (έως

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing H bclever σας προσκαλεί στο Σεμινάριο με Θέμα: Social Media Marketing Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45% θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Πλάζα στην αίθουσα Auditorium την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ Μεταξύ της Επιχείρησης / Οργανισμού... που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

www.cycladespartnership.gr

www.cycladespartnership.gr Η σας καλωσορίζει στην παρουσίαση του δικτυακού τόπου της Α.Σ. «Κοινωνική Σύμπραξη στο Νομό Κυκλάδων» www.cycladespartnership.gr Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων στο πλαίσιο της Δράσης 3 με τίτλο «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Περιγραφή Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα