Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών"

Transcript

1 Αριθμός έργου: LLP UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε από το Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονοµικών στην Lodz της Πολωνίας (AHE) µε συµµετοχή όλων των εταίρων που συµµετέχουν στον πρόγραµµα 1

2 Εισαγωγή: 5 I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 7 A. Γενικά συμπεράσματα για όλες τις χώρες ερωτηματολόγια - εκπαιδευόμενοι 7 B. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από κάθε χώρα ερωτηματολόγια - εκπαιδευόμενοι Πολωνία Βουλγαρία Κύπρος Αγγλία Ισπανία Σουηδία 22 Γ. Αναφορά από συνεντεύξεις γενικά συμπεράσματα - εκπαιδευόμενοι 24 II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 30 A. Γενικά συμπεράσματα για όλες τις χώρες ερωτηματολόγια- εκπαιδευτές 30 B. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από κάθε χώρα - ερωτηματολόγια - εκπαιδευτές Πολωνία Βουλγαρία Κύπρος Αγγλία Ισπανία Σουηδία 45 Γ. Αναφορά από συνεντεύξεις γενικά συμπεράσματα - εκπαιδευτές 47 Παράρτημα: ερωτηματολόγια..50 2

3 COACH4U Δεξιότητες Εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Project Partners: Wandsworth Borough Council (WBC) ILC Inspired Learning Centre Ltd. University of Humanities and Economics in Lodz Asociación de Servicios a lasempresas y ActividadesDiversas de Madrid Konstantin Preslavsky University shu-bg.net FolkuniversitetetKursverksamheten vid LundsUniversitetet Η αναφορά συντάχτηκε από το Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονοµικών στο Lodz (Kamila Witerska,PhD, Kamila Lasocińska, PhD) µε συµµετοχή όλων των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο. 3

4 Εισαγωγή: Στη Δέσμη Εργασίας 2 με τίτλο «Ανάλυση διακρατικών αναγκών» εμπίπτουν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Σχεδιασμός ερωτηματολογίων για ανάλυση αναγκών (συντάχθηκε από το AHE, σύμφωνα με τις εισηγήσεις όλων των εταίρων), 1. Ερωτηματολόγια για επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων Αναπτύχθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων ερωτηματολόγια για συλλογή δεδομένων και ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Το πρώτο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων από επαγγελματίες εκπαιδευτές. Το δεύτερο αποτελεί ερωτηματολόγια για ημιδομημένες συνεντεύξεις. 2. Ερωτηματολόγιο για ενήλικες εκπαιδευόμενους Αναπτύχθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων ερωτηματολόγια για συλλογή δεδομένων και ερωτηματολόγια για διεξαγωγή συνεντεύξεων. Το ερωτηματολόγιο για συλλογή δεδομένων από ενήλικες εκπαιδευόμενους εστιάζει στις ανάγκες τους και στην υποστήριξη που αναμένουν από τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το ερωτηματολόγιο για ημι-δομημένες συνεντεύξεις συμπεριλαμβάνει προτεινόμενες ερώτησεις που θέτονται από αυτόν που κάνει τη συνέντευξη προς τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Συλλογή δεδομένων (όλοι οι εταίροι) Αναφορές χωρών (όλοι οι εταίροι) Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών- διακρατική ανάλυση δεδομένωναναγνώριση των αναγκών των δύο ομάδων στόχου (ηγετικός ρόλος: AHE, υποστήριξη από όλους τους εταίρους). Υπήρχαν δύο γενικοί στόχοι της ΔΕ2: 4

5 Να εξετάσει τις ανάγκες των επαγγελματιών εκπαιδευτών (δάσκαλοι και εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες, διαχειριστικό και διοικητικό προσωπικό από οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων) στον τομέα των «εκπαιδευτικών δεξιοτήτων», ειδικότερα για να αξιολογήσουν το επίπεδο τους αναφορικά με «τις εκπαιδευτικές δεξιότητες» καθώς και τις ανάγκες στα πλαίσια βελτίωσης αυτών των δεξιοτήτων Να εξετάσει τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων ώστε να ανακαλύψει ποια υποστήριξη στα πλαίσια της τοποθέτησης και επιδίωξης στόχων, μοχλεύοντας τη μαθητική τους δεξιότητα και αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που λαμβάνουν από οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και το προσδιορισμό ποιων τύπων επιπλέον εκπαίδευσης θα ήθελαν να λάβουν και πιστεύουν πως θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς. 5

6 I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ A. Γενικά συμπεράσματα από όλες τις χώρες εταίρουςερωτηματολόγια- εκπαιδευόμενοι Το ερωτηματολόγιο για εκπαιδευόμενους συμπεριλάμβανε 38 αναφορές που αποδίδονται σε οκτώ μεταβλητές (κλίμακες): 1. Συναισθηματική ανάπτυξη 2. Δημιουργικότητα 3. Τοποθέτηση στόχων και υλοποίηση τους 4. Διαχείριση χρόνου 5. Επίλυση προβλημάτων 6. Αντιμετώπιση άγχους 7. Εκμάθηση μάθησης 8. Η σχέση με τον εκπαιδευτή Τα αποτελέσματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους θέτονται σε κλίμακα 1 έως 5. Στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η βαθμολογία 1 να σημαίνει χαμηλό επίπεδο επάρκειας εκπαιδευόμενου στις δεξιότητες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οπότε όσο χαμηλότερη ήταν η βαθμολογία τόσο υψηλότερη ήταν η ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης του εκπαιδευομένου 6

7 Συναισθηματικ ή ανάπτυξη Δημιουργικότη τα Τοποθέτηση στόχων και εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου Επίλυση προβλημάτων Αντιμετώπιση άγχους Εκμάθηση μάθησης Η σχέση με τον εκπαιδευτή N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος - M Τυπική απόκλιση- ΤΑ ,14 5,412 3, ,22 2,596 3, ,32 2,444 3, ,33 2,547 3, ,53 2,543 3, ,79 1,951 3, ,07 1,962 3, ,58 2,863 3,65 Σύνολο ,97 14,309 3,39 Μέσος όρος για μια απάντηση Πίνακας 1 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για όλες τις χώρες εταίρους- εκπαιδευόμενους Το μέσο αποτέλεσμα μιας μόνο απάντησης πρέπει να ερμηνευθεί στα πλαίσια μια κλίμακας αξιολόγησης: Το επίπεδο 3 σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα όπως αυτή αντανακλάται σε αυτούς και, επομένως, το αποτέλεσμα που είναι μικρότερο από 4 βαθμούς υποδεικνύει ότι το άτομο χρήζει ξεκάθαρης ανάγκης υποστήριξης σε αυτό τον τομέα. 7

8 Average for a single response Standard deviation Πίνακας 1 Μέσος όρος και τυπικές παρεκκλίσεις στις διαφορετικές κλίμακες εκπαιδευομένων Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν τον μέσο όρο του επιπέδου δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση, οπότε συμπεραίνεται πως υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευτική υποστήριξη ενός εκπαιδευομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τις χαμηλότερες βαθμολογίες έλαβαν το εκπαιδεύομαι να μαθαίνω(3.02) και η δημιουργικότητα (3.24), οπότε συμπεράναμε πως αυτές οι περιοχές χρειάζονται την μεγαλύτερη υποστήριξη από τον καθηγητή-εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο. Ωστόσο, η μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη της εκπαίδευσης σε σχέση με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους σε όλες τις περιοχές μελέτης: συναισθηματική εξέλιξη, δημιουργικότητα, τοποθέτηση στόχων, αντιμετώπιση άγχους, εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, σχέση με τον εκπαιδευτή. 8

9 Η θετική ανατροφοδότηση είναι η υψηλότερη βαθμολογία και την έλαβε η διακυμαινόμενη σχέση με τον εκπαιδευτή (3.65), ακόμα και εάν αυτή βρίσκεται κάτω από το 4. Οι μεγαλύτερες και οι πιο συνεπής αναφορές ανάμεσα στα κράτη εταίρους από τις ερωτηθέντες ήταν η διαχείριση άγχους (SD = 1,951) το μαθαίνω να εκπαιδεύομαι (SD = 1,962) και η μικρότερη ήταν η συναισθηματική ανάπτυξη (5,412). Ώστε να συγκριθεί η μέση μονόπλευρη ανάλυση διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε (ANOVA) και η οποία βασίζεται στην μελέτη Brown-Forsyth (στην απουσία ομογένειας διακυμάνσεων στις συγκρινόμενες ομάδες) καθώς και η δοκιμή F (στην περίπτωση της ίσης διακύμανσης). η Δοκιμή F εφαρμόστηκε στην κλίμακα της επίλυσης προβλημάτων, των άλλων κλιμάκων που χρησιμοποίησαν τη δοκιμή Brown-Forsyth. Κλίμακα Πολωνία Βουλγαρία Κύπρος Αγγλία Ισπανία Σουηδία p M SD M SD M SD M SD M SD M SD Σύνολο 131,90 16,22 123,00 9,17 126,56 12,46 136,52 14,02 125,19 16,36 131,04 13,15 B-F= 5,874; 0,001 Συναισθηματική Ανάπτυξη Δημιουργικότητ α Τοποθέτηση στόχων και εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου Επίλυση προβλημάτων Αντιμετώπιση άγχους Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 39,29 7,16 36,09 3,49 37,30 4,25 41,33 4,26 35,45 5,72 39,38 4,74 B-F= 8,575; 0,001 16,29 2,72 15,30 1,67 16,22 2,00 16,79 2,68 15,86 3,58 16,86 2,48 B-F= 2,358; 0,041 15,42 2,74 13,68 1,37 13,74 2,43 14,71 2,60 14,00 2,40 14,38 2,53 B-F= 3,674; 0,003 13,90 3,05 12,09 1,92 12,92 2,76 13,93 2,70 13,60 2,23 13,62 2,03 B-F= 3,857; 0,002 13,98 3,10 13,38 1,96 12,66 2,23 14,26 2,56 12,71 2,46 14,18 2,42 F= 3,910; 0,002 10,52 2,41 9,38 1,68 9,22 1,58 10,31 1,76 9,50 2,12 9,84 1,79 B-F= 3,535; 0,004 9,02 2,60 8,57 2,22 8,88 1,77 9,64 1,50 9,36 1,43 9,04 1,83 B-F= 1,647; n.i. Η σχέση με τον εκπαιδευτή 13,48 3,41 14,51 2,69 15,62 2,13 15,55 2,17 14,71 3,06 13,74 2,90 B-F= 4,915; 0,001 M αριθμητικός μέσος; SD τυπική απόκλιση; p επίπεδο στατιστικής σημασίας (ανάλυση δοκιμής διακύμανσης δοκιμή Brown-Forsyth ή δοκιμή F); n.i. Αποτελέσματα στατιστικά αμελητέα 9

10 Πίνακας 2 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε κάθε χώρα εταίρο (μέση και τυπική απόκλιση) λαμβάνοντας υπόψη κάθε χώρα. Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι η κάθε χώρα διαφέρει όσον αφορά τη μέση βαθμολογία που λαμβάνεται από τους εκπαιδευομένους στις διάφορες κλίμακες (εκτός κλίμακας: εκπαιδεύομαι να μαθαίνω), καθώς και το συνολικό αποτέλεσμα. 10

11 B. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την κάθε χώρα εταίροερωτηματολόγια-εκπαιδευόμενοι 1. Πολωνία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 131,90 16,22 3,47 3,39 Συναισθηματική Ανάπτυξη 39,29 7,16 3,57 3,47 Δημιουργικότητα 16,29 2,72 3,26 3,24 Τοποθέτηση στόχων και η 15,42 2,74 3,86 3,58 εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου 13,90 3,05 3,48 3,33 Επίλυση προβλημάτων 13,98 3,10 3,50 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 10,52 2,41 3,51 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,02 2,60 3,01 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 13,48 3,41 3,37 3,65 Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλες τις χώρες Πίνακας 3 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Πολωνία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 2 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Πολωνία 11

12 Η έρευνα που διεξήχθη στην Πολωνία έδειξε ότι τα αποτελέσματα ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων για την πλειοψηφία των διακυμάνσεων. Μοναδικές διακυμάνσεις: εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, και η σχέση με τον εκπαιδευόμενο έλαβαν βαθμό μικρότερο από τον μέσο όρο όλων των χωρών. Ωστόσο, όλα τα αποτελέσματα είναι μικρότερα από Το συνολικό αποτέλεσμα για την Πολωνία είναι ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο όλων των κρατών. Πληροφορίες (στατιστικές-ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο 8,3% M 91,7% F 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 39,94; Κυμαίνεται από Έτη φοίτησης: μέσος όρος 2,5 4. Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, Ιδιωτική Επιχείρηση, Κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, 5. Μαθήματα εκπαίδευσης (συμμετοχή): Εκπαίδευση υγείας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικά: Ψυχοπαιδαγωγικά, Εκπαίδευση ενηλίκων, Πρόληψη, Κοινωνιολογία, Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Πληροφορική, Τέχνες: Ιστορία της Τέχνης, Δημοσιογραφία, Γεωγραφία, Φιλοσοφία, Τουριστικές επιστήμες, Δημιουργικότητα. 12

13 2. Βουλγαρία scale Mean- M Standard deviation- SD Average for a single response Total 123,00 9,17 3,24 3,39 Emotional development 36,09 3,49 3,28 3,47 Creativity 15,30 1,67 3,06 3,24 Putting goals and their 13,68 1,37 3,42 3,58 implementation Average for a single response for all the countries Time management 12,09 1,92 3,02 3,33 Problem solving 13,38 1,96 3,36 3,38 Coping with stress 9,38 1,68 3,13 3,26 Learning to learn 8,57 2,22 2,86 3,02 The relationship with the teacher 14,51 2,69 3,63 3,65 Πίνακας 4 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για τη Βουλγαρία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 3 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Βουλγαρία Η έρευνα που διεξήχθη στη Βουλγαρία έδειξε χαμηλότερα αποτελέσματα από το μέσο όρο για όλα τα κράτη εταίρους για όλες τις διακυμάνσεις. Όλα τα αποτελέσματα ήταν 13

14 χαμηλότερα από Στην περίπτωση της διακύμανσης εκπαιδεύομαι να μαθαίνω η βαθμολογία είναι κάτω από 3.0. Το συνολικό αποτέλεσμα για τη Βουλγαρία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το μέσο όρο που λαμβάνεται από άλλα κράτη εταίρους. Πληροφορίες (στατιστικές-ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο: 11 αρσενικό, 39 θηλυκό 2. Ηλικία: μέσος όρος ηλικίας - 28 έτη* 3. Είδος οργανισμού (συμμετοχή εκπαιδευομένων): Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δια βίου Μάθησης 4. Έτη φοίτησης- μέσος όρος 3 5. Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δια βίου Μάθησης 6. Μαθήματα εκπαίδευσης (συμμετοχή): Αγγλικά, παιδαγωγικά, ψυχολογία, κοινωνικές σπουδές 14

15 3. Κύπρος Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 126,56 12,46 3,33 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 37,30 4,25 3,39 3,47 Δημιουργικότητα 16,22 2,00 3,24 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 13,74 2,43 3,44 3,58 εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου 12,92 2,76 3,23 3,33 Επίλυση προβλημάτων 12,66 2,23 3,17 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 9,22 1,58 3,07 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 8,88 1,77 2,96 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 15,62 2,13 3,91 3,65 Πίνακας 5 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Κύπρο Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Average for a single response for all the countries Average for a single response Πίνακας 4 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Κύπρο 15

16 Η έρευνα που διεξήχθη στη Κύπρο έδειξε χαμηλότερα αποτελέσματα από το μέσο όρο για όλα τα κράτη εταίρους για όλες τις διακυμάνσεις. Όλα τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα από Στην περίπτωση της διακύμανσης εκπαιδεύομαι να μαθαίνω η βαθμολογία είναι κάτω από 3.0. Υψηλή βαθμολογία συγκρινόμενη με το μέσο όρο όλων των εταίρων κρατών φτάνει διακύμανση της σχέσης με τον εκπαιδευτή (3.91), το οποίο επίσης δεν ξεπερνά τους 4 βαθμούς. Το συνολικό αποτέλεσμα για την Κύπρο είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το μέσο όρο που λαμβάνεται από άλλα κράτη εταίρους. Πληροφορίες (στατιστικές- ποσοστά) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο: 40% M 60% F 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 36,6; Κυμαίνεται μεταξύ Έτη φοίτησης: μέσος όρος 2,5; Κυμαίνεται μεταξύ Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: ιδιωτική επιχείρηση 20, κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων 18, πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας 1, πανεπιστήμιο 5 5. Μαθήματα εκπαίδευσης (συμμετοχή): Αγγλικά, Ελληνικά, Ισορροπία σώματος, ψυχολογία, κοινωνιολογία, σχεδιασμός έργου, διαχείριση έργου, κοινωνικές δεξιότητες, διοργάνωση εκδηλώσεων, διοίκηση, ιστορία της τέχνης, οικονομικά, νομική, λογιστική, πληροφορική. 16

17 4. Αγγλία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 136,52 14,02 3,60 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 41,33 4,26 3,76 3,47 Δημιουργικότητα 16,79 2,68 3,36 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 14,71 2,60 3,68 3,58 εφαρμογή τους Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Διαχείριση χρόνου 13,93 2,70 3,48 3,33 Επίλυση προβλημάτων 14,26 2,56 3,57 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 10,31 1,76 3,44 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,64 1,50 3,21 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 15,55 2,17 3,89 3,65 Πίνακας 6 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Αγγλία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 5 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Αγγλία 17

18 Η έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία υπέδειξε βαθμολογίες υψηλότερες από όλες τις χώρες εταίρους σε όλες τις διακυμάνσεις. Ωστόσο, όλες είχαν αποτελέσματα μικρότερα από Το συνολικό αποτέλεσμα για την Αγγλία είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο που επιτυγχάνεται από όλα τα κράτη εταίρους. Πληροφορίες (στατιστικές - ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: Φύλο 9 άρρεν (22%) 33 θήλυ (78%) Το φύλο που ερωτάται για το δείγμα είναι όμοιο με αυτό των ενηλίκων εκπαιδευομένων γενικά. Ηλικία: ετών: 5 (12%) ετών: 14 (33%) ετών: 17 (40%) ετών: 6 (14%) Είδος οργανισμών (συμμετοχή εκπαιδευομένων): όλοι οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα με μερική φοίτηση και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Wandsworth Council Lifelong Learning (Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης). Τα μαθήματα θα γίνονται μια φορά τη βδομάδα, και συνήθως είναι δίωρα ή τρίωρα. Τα μαθήματα θα κυμαίνονται από 5 εβδομάδες μέχρι και 20 ανάλογα με το θέμα. Χρόνια φοίτησης : ο πίνακας που παραθέτεται παρακάτω αποτελεί ανάλυση της διάρκειας φοίτησης και δείχνει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων είναι νέοι εκπαιδευόμενοιαναμενόμενη παροχή που θέτει την εκπαίδευση ως ένα από τους κύρους στόχους της. 1 5 έτη: 14 εκπαιδευόμενοι (33%) 6 9 μήνες: 1 εκπαιδευόμενος (2%) 3 6 μήνες: 7 εκπαιδευόμενοι (17%) 1 3 μήνες: 20 εκπαιδευόμενοι (48%) Προφίλ παροχέα εκπαίδευσης: οι φορείς αποτελούν μέρος της συνεργασίας υπό τη χρηματοδοτική ομπρέλα του Wandsworth Council Lifelong Learning. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων προέρχονται από τμήματα που γίνονται στο Aspire Centre, το οποίο είναι κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που έχει την έδρα του σε ένα τοπικό γυμνάσιο. Άλλος ένας παροχές είναι ο εθελοντικός οργανισμός που παρέχει μαθήματα για αυτούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Θέματα μαθημάτων: Υγεία: 8 (19%) 18

19 Αγγλικά για ξένους: 15 (36%) Οικογενειακή Αγωγή: 2 (5%) Αγγλικά/Μαθηματικά: 9 (21%) Ξεκίνημα μιας μικρής επιχείρησης: 5 (12%) Άλλα: 3 (7%) 19

20 5. Ισπανία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 125,19 16,36 3,29 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 35,45 5,72 3,22 3,47 Δημιουργικότητα 15,86 3,58 3,17 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 14,00 2,40 3,50 3,58 εφαρμογή τους Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Διαχείριση χρόνου 13,60 2,23 3,40 3,33 Επίλυση προβλημάτων 12,71 2,46 3,18 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 9,50 2,12 3,17 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,36 1,43 3,12 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 14,71 3,06 3,68 3,65 Πίνακας 7 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Ισπανία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 8 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Ισπανία 20

21 Η έρευνα που διεξήχθη στην Ισπανία έδειξε πως τα αποτελέσματα ποικίλουν σε σχέση με το μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων. Ωστόσο, όλες είχαν αποτελέσματα μικρότερα από Τα αποτελέσματα είναι σχετικά υψηλότερα από τον μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων όπως αυτά ελήφθησαν για τις διακυμάνσεις: διαχείριση χρόνου, εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, και η σχέση με τον εκπαιδευτή. Το συνολικό αποτέλεσμα για την Ισπανία είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο που λαμβάνεται για όλα τα κράτη. Πληροφορίες (στατιστικές-ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο 48% Α 52% Θ 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 38,83; Κυμαίνεται από Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: Ιδιωτική Εταιρεία / Οργανισμός 4. Θέματα εκπαίδευσης (φοίτηση): εργασιακές σχέσεις, περιβαλλοντική διαχείριση, επικοινωνία 21

22 6. Σουηδία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 131,04 13,15 3,45 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 39,38 4,74 3,58 3,47 Δημιουργικότητα 16,86 2,48 3,37 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 14,38 2,53 3,60 3,58 εφαρμογή τους Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Διαχείριση χρόνου 13,62 2,03 3,41 3,33 Επίλυση προβλημάτων 14,18 2,42 3,55 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 9,84 1,79 3,28 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,04 1,83 3,01 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 13,74 2,90 3,44 3,65 Πίνακας 8 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για τη Σουηδία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για τη Σουηδία 22

23 Η έρευνα που διεξήχθη στη Σουηδία έδειξε ότι τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων για την πλειοψηφία των διακυμάνσεων. Μοναδικές διακυμάνσεις: εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, και η σχέση με τον εκπαιδευτή έλαβε αριθμό βαθμών μικρότερο από τον μέσο όρο για όλες τις χώρες εταίρους. Ωστόσο, όλες είχαν αποτελέσματα μικρότερα από Το συνολικό αποτέλεσμα για τη Σουηδία είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο που λαμβάνεται για όλα τα κράτη. Πληροφορίες (στατιστικές - ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο 35% Α 65% Θ 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 34; Κυμαίνεται από Έτη φοίτησης: μέσος όρος 3,5 4. Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: ιδιωτική επιχείρηση, οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων, δήμος 5. Θέματα εκπαίδευσης (φοίτηση): Σουηδικά, Αγγλικά, κοινωνιολογία, κοινωνικές δεξιότητες, τέχνες, οικονομικά, πληροφορική, ξεκίνησε τη δική σου επιχείρησης, μαθηματικά, πως να κάνετε αίτηση για εργασία. 23

24 C. Αναφορά από συνεντεύξεις γενικά συμπεράσματα - εκπαιδευόμενοι Το δεύτερο ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε ως μια ημι-δομημένη συνέντευξη. Το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε προτεινόμενες ερωτήσεις που θα πρέπει αυτός που παίρνει τη συνέντευξη να κάνει. Συνέντευξη-εκπαιδευόμενοι Λίστα προτεινόμενων ερωτήσεων- η τελική επιλογή της ερώτησης γίνεται από αυτόν που κάνει τη συνέντευξη 1. Τι εμποδίζει την εκπαίδευση σου; Πως μπορεί να βοηθήσει ο δάσκαλος σου; 2. Αν έχω ένα πρόβλημα προσπαθώ να το λύσω αλλά συνήθως αποτυγχάνω. Γιατί αποτυγχάνω; 3. Τι είδους υποστήριξη θα ήθελες να λάβεις από το δάσκαλο σου σε περιοχές όπως η διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η δημιουργικότητα, οι σχέσεις με τους άλλους, η έκφραση των συναισθημάτων σου; 4. Τι είδους υποστήριξη χρειάζεσαι για να γίνεις ένα επιτυχημένο άτομο; 5. Τι είδους κινήτρων και έμπνευσης χρειάζεσαι ώστε να αναπτύξεις περισσότερο τις δυνατότητες σου; 6. Τι είδους κινήτρων και έμπνευσης χρειάζεσαι ώστε να ξεπεράσεις τους φραγμούς και τους περιορισμούς σου; 7. Τι είδους υποστήριξη χρειάζεσαι για να εκπληρώσεις τα όνειρα και τα σχέδια σου για το μέλλον; 8. Τι είδους σχέση, τρόπο επικοινωνίας με το δάσκαλο σου μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις πιο ανεξάρτητο, ανοικτό και δημιουργικό άτομο; Μέσος αριθμός εκπαιδευομένων που τους έγινε συνέντευξη σε κάθε χώρα εταίρο (PL;UK;CY;ES;BG,SE) 5 24

25 Ενήλικες εκπαιδευόμενοι- συμπεράσματα από συνεντεύξεις Τα γενικά συμπεράσματα είναι συνδεδεμένα με τις προσδοκίες των ενηλίκων εκπαιδευομένων σχετικά με τη σχέση τους με τους εκπαιδευτές, με τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών τους και τον τύπο υποστήριξης που οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αναμένουν από τους εκπαιδευτές τους. Προσδοκίες ενηλίκου εκπαιδευομένου σχετικά με τη σχέση που έχει με το δάσκαλο/εκπαιδευτή του Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι συνεργάτες- να προσφέρουν υποστήριξη σε όλα όσα κάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Ο δάσκαλος πρέπει να κατευθύνει, να συμβουλεύει τον εκπαιδευόμενο σχετικά με το πώς να προχωρά ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα του. Άμεση σχέση- οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν επαφή με το δάσκαλο, μια καλή ισορροπία επίσημης και ανεπίσημης σχέσης. Ο δάσκαλος επιτρέπει την αμοιβαία συζήτηση. Η σχέση θα πρέπει να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μιλά ανοιχτά με το δάσκαλο χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί. Ατομική υποστήριξη- ο δάσκαλος θα πρέπει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στο πώς να είναι σε θέση να λύνει τα προβλήματα του. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εστιάζει στο άτομο προσδιορίζοντας τις αδυναμίες τους και να μπορεί να ξέρει πως το άτομο μπορεί να τις βελτιώσει. Κάποιοι ερωτηθέντες πίστευαν πως ο δάσκαλος δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια, ότι ο ρόλος του είναι απλά να παρέχει πληροφορίες και γνώσεις και ότι αποτελεί παραδοσιακό δάσκαλο (γνώμες από Βούλγαρους εκπαιδευομένους). Η σχέση θα πρέπει να είναι ανοικτή ώστε να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευομένους να γίνουν πιο ανεξάρτητοι, δημιουργικοί και να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να χρησιμοποιήσουν πόρους. Αναμενόμενα χαρακτηριστικά εκπαιδευτή Εμπάθεια Ο εκπαιδευτής πρέπει κάποιες φορές να είναι περισσότερο άνθρωπος, και όχι να είναι τόσο 25

26 «Ρομποκόπ» στο σημείο να σκέφτεται ως άνθρωπος, να λαμβάνει υπόψη του διαφορετικές συνθήκες. Ο εκπαιδευτής πρέπει να κατανοεί. Ευελιξία σκέψης και δράσης Ο δάσκαλος πρέπει να είναι ευέλικτος. Ειλικρίνεια Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι ανοικτός σε κάτι νέο. Να ακολουθεί τους εκπαιδευόμενους Ο εκπαιδευτής πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων και να τους υποστηρίζει ώστε να κατακτούν τους στόχους τους. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κινούν τα νήματα και γνωστοποιούν τα προβλήματα τους. Να έχουν γνώση σχετικά με τις ανάγκες των συμμετεχόντων/ ενηλίκων εκπαιδευομένων Η ανάγκη προσωποποιημένης συμπεριφοράς, βοήθεια στην εστίαση και κατανόηση των προβλημάτων. Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες Ο εκπαιδευτής πρέπει να μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει τα συναισθήματα του και να μην εστιάζει μόνο στο να μεταδίδει γνώση. Εστίαση σε ένα μόνο άτομο που χρειάζεται στήριξη Οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν: «περισσότερες συζητήσεις με τον εκπαιδευτή» Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι προτιμούν οι σχέσεις να βασίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή: να είναι ανοιχτός, ευέλικτος, να ακολουθεί τους εκπαιδευόμενους. Υποστήριξη την οποία ο εκπαιδευόμενος αναμένει από τον εκπαιδευτή - αντιμετώπιση άγχους (μάθε περισσότερες τεχνικές); «Χρειάζομαι περισσότερη υποστήριξη και χρόνο ώστε να ξεπεράσω το άγχος» - Υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης χρόνου και της ανάπτυξης της προσωπικότητας; 26

27 «υποστήριξη της οργανωτικής διαδικασίας της εργασίας κάποιου» «ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να βοηθήσει στην οργάνωση του χρόνου μελέτης» «προσφορά υποστήριξης ώστε να υπάρξει συνέχεια στην διαδικασία εκμάθησης χωρίς κενά. Αυτό θα μπορεί να με βοηθήσει ώστε να διαχειριστώ καλύτερα το χρόνο μου και το άγχος, να ενισχύσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας μου και της δημιουργικότητας, να θεσπίσει σχέσεις με άλλους και να εκφράσει τα συναισθήματα μας.» - Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που βοηθάει στην βελτίωση τις σχέσεις με τους άλλους, «να γνωρίσεις τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας». - Ανάπτυξη δημιουργικότητας ενδείξεις νέων τεχνικών, νέων μη-πρότυπων τρόπων να κάνει πράγματα: «Να διαχειριστεί και να εργαστεί στην δημιουργικότητα που είναι πολύ σημαντική σε όλους τους τομείς.» «να είσαι πιο ανεξάρτητος, ανοικτός και δημιουργικός.» - υποστήριξη επαγγελματικής ανάπτυξης; «Ο εκπαιδευτής μπορεί να με προσανατολίσει, και ο εκπαιδευτής μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική μου ανάπτυξη.» «Κάποιες συνεδρίες προσανατολισμού ώστε να γνωρίσω σε ποιο τομέα να αναπτύξω τις δυνατότητες μου.» «Να θέσω προσωπικούς στόχους και σκοπούς ώστε να γνωρίζω σε ποιους τομείς θα έχω επαγγελματικές ευκαιρίες σχετικά με τους στόχους που θέτονται προηγουμένως.» «Ατομικός προσανατολισμός, αλλά ένα άτομο που γνωρίζει το επάγγελμα μου και επίσης τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά». - Αξιολόγηση προσωπικών ιδιοτήτων στα πλαίσια της επαγγελματικής εξέλιξης, 27

28 «να αναπτύξω την εργασία μου ορθά και με ασφάλεια.» «Να έχω την υποστήριξη που χρειάζομαι ώστε να δώσω κίνητρα στον εαυτό μου και να εκμεταλλευτώ τις δυνατότητες μου ώστε να προοδεύσω στην επαγγελματική και προσωπική μου ζωή.» - Κατανόηση των αναγκών μου και των συναισθημάτων μου, «Η συναισθηματική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική» «Χρειάζομαι συναισθηματική υποστήριξη, δε θέλω να νιώθω μοναξιά με τα όνειρα μου και τα σχέδια μου για το μέλλον, χρειάζομαι κάποιον να με βοηθήσει, να με σπρώξει, να με προστατέψει.» «Πρέπει να έχω περισσότερες προοπτικές για το μέλλον.» - Ανάπτυξη προσωπικών δυνατοτήτων, ανακάλυψη δυνατοτήτων και ιδίων πόρων, «το να προσπαθήσω να βελτιώσω την έλλειψη της αυτοεκτίμησης και ασφάλειας καθιστά την κατάσταση δυσκολότερη.» «Να γνωρίζω περισσότερα για τις δυνατότητες μου και για το πώς να τις χρησιμοποιώ ώστε να εξελίσσομαι.» «Να εμπιστεύεσαι τις δυνάμεις σου.» «να γνωρίζω περισσότερα για τις επιθυμίες μου, τις ανησυχίες μου, τις αντοχές μου και τις αδυναμίες μου.» «πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου.» «Χρειάζομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση και υψηλότερη αυτοεκτίμηση.» «Να μάθω να βασίζομαι στον εαυτό μου.» «Πώς να αποφεύγω τις διενέξεις και να είμαι επιτυχημένος στη ζωή». «Χρειάζομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου». 28

29 - Ενίσχυση κινήτρων για τους εκπαιδευόμενους, ΑΝΑΦΟΡΑ «Εκπαιδευτικές συνεδρίες ώστε να δοθούν κίνητρα σε μένα και να με βοηθήσουν να ανυψώσω την αυτοπεποίθηση μου.» «μια καθημερινή ώθηση, μια σαφής έμπνευση, γνώση ότι υπάρχει πραγματικός στόχος, δηλαδή ότι όλες οι προσπάθειες αξίζουν το κόπο και θα μου επιτρέψουν να κατακτήσω το στόχο μου.» «Χρειάζομαι μια καθημερινή ώθηση, κάποιον να με σπρώξει και να μου δώσει κίνητρα.» - Επίλυση προβλημάτων με ένα δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο, «να προσπαθήσω να δω την καλή πλευρά του προβλήματος.» - Να μην είμαι πια εξαρτημένος πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να είσαι σε θέση να παίρνεις τις δικές τους αποφάσεις- να μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, - Ο εκπαιδευτής μπορεί να πάρει το χρόνο του ώστε να τους γνωρίσει και να ξεπεράσει όποια εμπόδια μπορεί να υπάρχουν ώστε να λάβουν τα μέγιστα από την εκπαίδευση τους. Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει την ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη της εκπαίδευσης τους και επίσης να υποστηρίξουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συμπεράσματα Οι προσδοκίες των ενηλίκων εκπαιδευομένων από τους καθηγητές τους είναι συνδεδεμένες με την υποστήριξη της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων και των ικανοτήτων που θα τους προετοιμάσουν για εργασία. Το πρότυπο εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτή είναι αυτό που ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει την αλληλοεπίδραση και η 29

30 ανεξαρτησία είναι το πρότυπο που οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν από τα μαθήματα ενηλίκων. 30

31 II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ A. Γενικά αποτελέσματα για όλες τις χώρες εταίρουςερωτηματολόγια- εκπαιδευτές Το ερωτηματολόγιο για τους δασκάλους περιέχει 24 αναφορές που αποδίδονται σε έξι διακυμάνσεις (κλίμακες): 1 Πλήρης συμμετοχή στην αλληλεπίδραση και εστίαση στο άλλο πρόσωπο, 2 αναφορά στις ικανότητες του μαθητή, 3 Ύπαρξη δυνατοτήτων επικοινωνίας, 4 Δημιουργικότητα-ευελιξία σκέψης, ειλικρίνεια, 5 Χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, 6 Εποικοδομητική τόνωση ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις Τα αποτελέσματα που αφορούν τους δασκάλους βαθμολογούνται σε κλίματα 1 έως 5. Στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης τα αποτελέσματα αποκωδικοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η βαθμολογία 1 να σημαίνει χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικής ικανότητας καθώς και η ανάγκη υποστήριξης των δασκάλων σε αυτή την περιοχή. 31

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου:

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου: ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ Το όνομά σου: Αγαπητέ/-ή εθελοντή/-όντρια, Αυτό το ημερολόγιο βρίσκεται εδώ για να σε βοηθήσει να συλλογιστείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα