Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών"

Transcript

1 Αριθμός έργου: LLP UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε από το Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονοµικών στην Lodz της Πολωνίας (AHE) µε συµµετοχή όλων των εταίρων που συµµετέχουν στον πρόγραµµα 1

2 Εισαγωγή: 5 I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 7 A. Γενικά συμπεράσματα για όλες τις χώρες ερωτηματολόγια - εκπαιδευόμενοι 7 B. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από κάθε χώρα ερωτηματολόγια - εκπαιδευόμενοι Πολωνία Βουλγαρία Κύπρος Αγγλία Ισπανία Σουηδία 22 Γ. Αναφορά από συνεντεύξεις γενικά συμπεράσματα - εκπαιδευόμενοι 24 II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 30 A. Γενικά συμπεράσματα για όλες τις χώρες ερωτηματολόγια- εκπαιδευτές 30 B. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από κάθε χώρα - ερωτηματολόγια - εκπαιδευτές Πολωνία Βουλγαρία Κύπρος Αγγλία Ισπανία Σουηδία 45 Γ. Αναφορά από συνεντεύξεις γενικά συμπεράσματα - εκπαιδευτές 47 Παράρτημα: ερωτηματολόγια..50 2

3 COACH4U Δεξιότητες Εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Project Partners: Wandsworth Borough Council (WBC) ILC Inspired Learning Centre Ltd. University of Humanities and Economics in Lodz Asociación de Servicios a lasempresas y ActividadesDiversas de Madrid Konstantin Preslavsky University shu-bg.net FolkuniversitetetKursverksamheten vid LundsUniversitetet Η αναφορά συντάχτηκε από το Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονοµικών στο Lodz (Kamila Witerska,PhD, Kamila Lasocińska, PhD) µε συµµετοχή όλων των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο. 3

4 Εισαγωγή: Στη Δέσμη Εργασίας 2 με τίτλο «Ανάλυση διακρατικών αναγκών» εμπίπτουν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Σχεδιασμός ερωτηματολογίων για ανάλυση αναγκών (συντάχθηκε από το AHE, σύμφωνα με τις εισηγήσεις όλων των εταίρων), 1. Ερωτηματολόγια για επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων Αναπτύχθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων ερωτηματολόγια για συλλογή δεδομένων και ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Το πρώτο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων από επαγγελματίες εκπαιδευτές. Το δεύτερο αποτελεί ερωτηματολόγια για ημιδομημένες συνεντεύξεις. 2. Ερωτηματολόγιο για ενήλικες εκπαιδευόμενους Αναπτύχθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων ερωτηματολόγια για συλλογή δεδομένων και ερωτηματολόγια για διεξαγωγή συνεντεύξεων. Το ερωτηματολόγιο για συλλογή δεδομένων από ενήλικες εκπαιδευόμενους εστιάζει στις ανάγκες τους και στην υποστήριξη που αναμένουν από τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το ερωτηματολόγιο για ημι-δομημένες συνεντεύξεις συμπεριλαμβάνει προτεινόμενες ερώτησεις που θέτονται από αυτόν που κάνει τη συνέντευξη προς τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Συλλογή δεδομένων (όλοι οι εταίροι) Αναφορές χωρών (όλοι οι εταίροι) Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών- διακρατική ανάλυση δεδομένωναναγνώριση των αναγκών των δύο ομάδων στόχου (ηγετικός ρόλος: AHE, υποστήριξη από όλους τους εταίρους). Υπήρχαν δύο γενικοί στόχοι της ΔΕ2: 4

5 Να εξετάσει τις ανάγκες των επαγγελματιών εκπαιδευτών (δάσκαλοι και εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες, διαχειριστικό και διοικητικό προσωπικό από οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων) στον τομέα των «εκπαιδευτικών δεξιοτήτων», ειδικότερα για να αξιολογήσουν το επίπεδο τους αναφορικά με «τις εκπαιδευτικές δεξιότητες» καθώς και τις ανάγκες στα πλαίσια βελτίωσης αυτών των δεξιοτήτων Να εξετάσει τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων ώστε να ανακαλύψει ποια υποστήριξη στα πλαίσια της τοποθέτησης και επιδίωξης στόχων, μοχλεύοντας τη μαθητική τους δεξιότητα και αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που λαμβάνουν από οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και το προσδιορισμό ποιων τύπων επιπλέον εκπαίδευσης θα ήθελαν να λάβουν και πιστεύουν πως θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς. 5

6 I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ A. Γενικά συμπεράσματα από όλες τις χώρες εταίρουςερωτηματολόγια- εκπαιδευόμενοι Το ερωτηματολόγιο για εκπαιδευόμενους συμπεριλάμβανε 38 αναφορές που αποδίδονται σε οκτώ μεταβλητές (κλίμακες): 1. Συναισθηματική ανάπτυξη 2. Δημιουργικότητα 3. Τοποθέτηση στόχων και υλοποίηση τους 4. Διαχείριση χρόνου 5. Επίλυση προβλημάτων 6. Αντιμετώπιση άγχους 7. Εκμάθηση μάθησης 8. Η σχέση με τον εκπαιδευτή Τα αποτελέσματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους θέτονται σε κλίμακα 1 έως 5. Στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η βαθμολογία 1 να σημαίνει χαμηλό επίπεδο επάρκειας εκπαιδευόμενου στις δεξιότητες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οπότε όσο χαμηλότερη ήταν η βαθμολογία τόσο υψηλότερη ήταν η ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης του εκπαιδευομένου 6

7 Συναισθηματικ ή ανάπτυξη Δημιουργικότη τα Τοποθέτηση στόχων και εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου Επίλυση προβλημάτων Αντιμετώπιση άγχους Εκμάθηση μάθησης Η σχέση με τον εκπαιδευτή N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος - M Τυπική απόκλιση- ΤΑ ,14 5,412 3, ,22 2,596 3, ,32 2,444 3, ,33 2,547 3, ,53 2,543 3, ,79 1,951 3, ,07 1,962 3, ,58 2,863 3,65 Σύνολο ,97 14,309 3,39 Μέσος όρος για μια απάντηση Πίνακας 1 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για όλες τις χώρες εταίρους- εκπαιδευόμενους Το μέσο αποτέλεσμα μιας μόνο απάντησης πρέπει να ερμηνευθεί στα πλαίσια μια κλίμακας αξιολόγησης: Το επίπεδο 3 σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα όπως αυτή αντανακλάται σε αυτούς και, επομένως, το αποτέλεσμα που είναι μικρότερο από 4 βαθμούς υποδεικνύει ότι το άτομο χρήζει ξεκάθαρης ανάγκης υποστήριξης σε αυτό τον τομέα. 7

8 Average for a single response Standard deviation Πίνακας 1 Μέσος όρος και τυπικές παρεκκλίσεις στις διαφορετικές κλίμακες εκπαιδευομένων Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν τον μέσο όρο του επιπέδου δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση, οπότε συμπεραίνεται πως υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευτική υποστήριξη ενός εκπαιδευομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τις χαμηλότερες βαθμολογίες έλαβαν το εκπαιδεύομαι να μαθαίνω(3.02) και η δημιουργικότητα (3.24), οπότε συμπεράναμε πως αυτές οι περιοχές χρειάζονται την μεγαλύτερη υποστήριξη από τον καθηγητή-εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο. Ωστόσο, η μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη της εκπαίδευσης σε σχέση με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους σε όλες τις περιοχές μελέτης: συναισθηματική εξέλιξη, δημιουργικότητα, τοποθέτηση στόχων, αντιμετώπιση άγχους, εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, σχέση με τον εκπαιδευτή. 8

9 Η θετική ανατροφοδότηση είναι η υψηλότερη βαθμολογία και την έλαβε η διακυμαινόμενη σχέση με τον εκπαιδευτή (3.65), ακόμα και εάν αυτή βρίσκεται κάτω από το 4. Οι μεγαλύτερες και οι πιο συνεπής αναφορές ανάμεσα στα κράτη εταίρους από τις ερωτηθέντες ήταν η διαχείριση άγχους (SD = 1,951) το μαθαίνω να εκπαιδεύομαι (SD = 1,962) και η μικρότερη ήταν η συναισθηματική ανάπτυξη (5,412). Ώστε να συγκριθεί η μέση μονόπλευρη ανάλυση διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε (ANOVA) και η οποία βασίζεται στην μελέτη Brown-Forsyth (στην απουσία ομογένειας διακυμάνσεων στις συγκρινόμενες ομάδες) καθώς και η δοκιμή F (στην περίπτωση της ίσης διακύμανσης). η Δοκιμή F εφαρμόστηκε στην κλίμακα της επίλυσης προβλημάτων, των άλλων κλιμάκων που χρησιμοποίησαν τη δοκιμή Brown-Forsyth. Κλίμακα Πολωνία Βουλγαρία Κύπρος Αγγλία Ισπανία Σουηδία p M SD M SD M SD M SD M SD M SD Σύνολο 131,90 16,22 123,00 9,17 126,56 12,46 136,52 14,02 125,19 16,36 131,04 13,15 B-F= 5,874; 0,001 Συναισθηματική Ανάπτυξη Δημιουργικότητ α Τοποθέτηση στόχων και εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου Επίλυση προβλημάτων Αντιμετώπιση άγχους Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 39,29 7,16 36,09 3,49 37,30 4,25 41,33 4,26 35,45 5,72 39,38 4,74 B-F= 8,575; 0,001 16,29 2,72 15,30 1,67 16,22 2,00 16,79 2,68 15,86 3,58 16,86 2,48 B-F= 2,358; 0,041 15,42 2,74 13,68 1,37 13,74 2,43 14,71 2,60 14,00 2,40 14,38 2,53 B-F= 3,674; 0,003 13,90 3,05 12,09 1,92 12,92 2,76 13,93 2,70 13,60 2,23 13,62 2,03 B-F= 3,857; 0,002 13,98 3,10 13,38 1,96 12,66 2,23 14,26 2,56 12,71 2,46 14,18 2,42 F= 3,910; 0,002 10,52 2,41 9,38 1,68 9,22 1,58 10,31 1,76 9,50 2,12 9,84 1,79 B-F= 3,535; 0,004 9,02 2,60 8,57 2,22 8,88 1,77 9,64 1,50 9,36 1,43 9,04 1,83 B-F= 1,647; n.i. Η σχέση με τον εκπαιδευτή 13,48 3,41 14,51 2,69 15,62 2,13 15,55 2,17 14,71 3,06 13,74 2,90 B-F= 4,915; 0,001 M αριθμητικός μέσος; SD τυπική απόκλιση; p επίπεδο στατιστικής σημασίας (ανάλυση δοκιμής διακύμανσης δοκιμή Brown-Forsyth ή δοκιμή F); n.i. Αποτελέσματα στατιστικά αμελητέα 9

10 Πίνακας 2 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε κάθε χώρα εταίρο (μέση και τυπική απόκλιση) λαμβάνοντας υπόψη κάθε χώρα. Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι η κάθε χώρα διαφέρει όσον αφορά τη μέση βαθμολογία που λαμβάνεται από τους εκπαιδευομένους στις διάφορες κλίμακες (εκτός κλίμακας: εκπαιδεύομαι να μαθαίνω), καθώς και το συνολικό αποτέλεσμα. 10

11 B. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την κάθε χώρα εταίροερωτηματολόγια-εκπαιδευόμενοι 1. Πολωνία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 131,90 16,22 3,47 3,39 Συναισθηματική Ανάπτυξη 39,29 7,16 3,57 3,47 Δημιουργικότητα 16,29 2,72 3,26 3,24 Τοποθέτηση στόχων και η 15,42 2,74 3,86 3,58 εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου 13,90 3,05 3,48 3,33 Επίλυση προβλημάτων 13,98 3,10 3,50 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 10,52 2,41 3,51 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,02 2,60 3,01 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 13,48 3,41 3,37 3,65 Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλες τις χώρες Πίνακας 3 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Πολωνία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 2 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Πολωνία 11

12 Η έρευνα που διεξήχθη στην Πολωνία έδειξε ότι τα αποτελέσματα ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων για την πλειοψηφία των διακυμάνσεων. Μοναδικές διακυμάνσεις: εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, και η σχέση με τον εκπαιδευόμενο έλαβαν βαθμό μικρότερο από τον μέσο όρο όλων των χωρών. Ωστόσο, όλα τα αποτελέσματα είναι μικρότερα από Το συνολικό αποτέλεσμα για την Πολωνία είναι ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο όλων των κρατών. Πληροφορίες (στατιστικές-ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο 8,3% M 91,7% F 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 39,94; Κυμαίνεται από Έτη φοίτησης: μέσος όρος 2,5 4. Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, Ιδιωτική Επιχείρηση, Κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, 5. Μαθήματα εκπαίδευσης (συμμετοχή): Εκπαίδευση υγείας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικά: Ψυχοπαιδαγωγικά, Εκπαίδευση ενηλίκων, Πρόληψη, Κοινωνιολογία, Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Πληροφορική, Τέχνες: Ιστορία της Τέχνης, Δημοσιογραφία, Γεωγραφία, Φιλοσοφία, Τουριστικές επιστήμες, Δημιουργικότητα. 12

13 2. Βουλγαρία scale Mean- M Standard deviation- SD Average for a single response Total 123,00 9,17 3,24 3,39 Emotional development 36,09 3,49 3,28 3,47 Creativity 15,30 1,67 3,06 3,24 Putting goals and their 13,68 1,37 3,42 3,58 implementation Average for a single response for all the countries Time management 12,09 1,92 3,02 3,33 Problem solving 13,38 1,96 3,36 3,38 Coping with stress 9,38 1,68 3,13 3,26 Learning to learn 8,57 2,22 2,86 3,02 The relationship with the teacher 14,51 2,69 3,63 3,65 Πίνακας 4 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για τη Βουλγαρία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 3 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Βουλγαρία Η έρευνα που διεξήχθη στη Βουλγαρία έδειξε χαμηλότερα αποτελέσματα από το μέσο όρο για όλα τα κράτη εταίρους για όλες τις διακυμάνσεις. Όλα τα αποτελέσματα ήταν 13

14 χαμηλότερα από Στην περίπτωση της διακύμανσης εκπαιδεύομαι να μαθαίνω η βαθμολογία είναι κάτω από 3.0. Το συνολικό αποτέλεσμα για τη Βουλγαρία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το μέσο όρο που λαμβάνεται από άλλα κράτη εταίρους. Πληροφορίες (στατιστικές-ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο: 11 αρσενικό, 39 θηλυκό 2. Ηλικία: μέσος όρος ηλικίας - 28 έτη* 3. Είδος οργανισμού (συμμετοχή εκπαιδευομένων): Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δια βίου Μάθησης 4. Έτη φοίτησης- μέσος όρος 3 5. Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δια βίου Μάθησης 6. Μαθήματα εκπαίδευσης (συμμετοχή): Αγγλικά, παιδαγωγικά, ψυχολογία, κοινωνικές σπουδές 14

15 3. Κύπρος Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 126,56 12,46 3,33 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 37,30 4,25 3,39 3,47 Δημιουργικότητα 16,22 2,00 3,24 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 13,74 2,43 3,44 3,58 εφαρμογή τους Διαχείριση χρόνου 12,92 2,76 3,23 3,33 Επίλυση προβλημάτων 12,66 2,23 3,17 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 9,22 1,58 3,07 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 8,88 1,77 2,96 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 15,62 2,13 3,91 3,65 Πίνακας 5 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Κύπρο Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Average for a single response for all the countries Average for a single response Πίνακας 4 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Κύπρο 15

16 Η έρευνα που διεξήχθη στη Κύπρο έδειξε χαμηλότερα αποτελέσματα από το μέσο όρο για όλα τα κράτη εταίρους για όλες τις διακυμάνσεις. Όλα τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα από Στην περίπτωση της διακύμανσης εκπαιδεύομαι να μαθαίνω η βαθμολογία είναι κάτω από 3.0. Υψηλή βαθμολογία συγκρινόμενη με το μέσο όρο όλων των εταίρων κρατών φτάνει διακύμανση της σχέσης με τον εκπαιδευτή (3.91), το οποίο επίσης δεν ξεπερνά τους 4 βαθμούς. Το συνολικό αποτέλεσμα για την Κύπρο είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το μέσο όρο που λαμβάνεται από άλλα κράτη εταίρους. Πληροφορίες (στατιστικές- ποσοστά) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο: 40% M 60% F 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 36,6; Κυμαίνεται μεταξύ Έτη φοίτησης: μέσος όρος 2,5; Κυμαίνεται μεταξύ Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: ιδιωτική επιχείρηση 20, κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων 18, πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας 1, πανεπιστήμιο 5 5. Μαθήματα εκπαίδευσης (συμμετοχή): Αγγλικά, Ελληνικά, Ισορροπία σώματος, ψυχολογία, κοινωνιολογία, σχεδιασμός έργου, διαχείριση έργου, κοινωνικές δεξιότητες, διοργάνωση εκδηλώσεων, διοίκηση, ιστορία της τέχνης, οικονομικά, νομική, λογιστική, πληροφορική. 16

17 4. Αγγλία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 136,52 14,02 3,60 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 41,33 4,26 3,76 3,47 Δημιουργικότητα 16,79 2,68 3,36 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 14,71 2,60 3,68 3,58 εφαρμογή τους Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Διαχείριση χρόνου 13,93 2,70 3,48 3,33 Επίλυση προβλημάτων 14,26 2,56 3,57 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 10,31 1,76 3,44 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,64 1,50 3,21 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 15,55 2,17 3,89 3,65 Πίνακας 6 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Αγγλία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 5 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Αγγλία 17

18 Η έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία υπέδειξε βαθμολογίες υψηλότερες από όλες τις χώρες εταίρους σε όλες τις διακυμάνσεις. Ωστόσο, όλες είχαν αποτελέσματα μικρότερα από Το συνολικό αποτέλεσμα για την Αγγλία είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο που επιτυγχάνεται από όλα τα κράτη εταίρους. Πληροφορίες (στατιστικές - ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: Φύλο 9 άρρεν (22%) 33 θήλυ (78%) Το φύλο που ερωτάται για το δείγμα είναι όμοιο με αυτό των ενηλίκων εκπαιδευομένων γενικά. Ηλικία: ετών: 5 (12%) ετών: 14 (33%) ετών: 17 (40%) ετών: 6 (14%) Είδος οργανισμών (συμμετοχή εκπαιδευομένων): όλοι οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα με μερική φοίτηση και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Wandsworth Council Lifelong Learning (Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης). Τα μαθήματα θα γίνονται μια φορά τη βδομάδα, και συνήθως είναι δίωρα ή τρίωρα. Τα μαθήματα θα κυμαίνονται από 5 εβδομάδες μέχρι και 20 ανάλογα με το θέμα. Χρόνια φοίτησης : ο πίνακας που παραθέτεται παρακάτω αποτελεί ανάλυση της διάρκειας φοίτησης και δείχνει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων είναι νέοι εκπαιδευόμενοιαναμενόμενη παροχή που θέτει την εκπαίδευση ως ένα από τους κύρους στόχους της. 1 5 έτη: 14 εκπαιδευόμενοι (33%) 6 9 μήνες: 1 εκπαιδευόμενος (2%) 3 6 μήνες: 7 εκπαιδευόμενοι (17%) 1 3 μήνες: 20 εκπαιδευόμενοι (48%) Προφίλ παροχέα εκπαίδευσης: οι φορείς αποτελούν μέρος της συνεργασίας υπό τη χρηματοδοτική ομπρέλα του Wandsworth Council Lifelong Learning. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων προέρχονται από τμήματα που γίνονται στο Aspire Centre, το οποίο είναι κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που έχει την έδρα του σε ένα τοπικό γυμνάσιο. Άλλος ένας παροχές είναι ο εθελοντικός οργανισμός που παρέχει μαθήματα για αυτούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Θέματα μαθημάτων: Υγεία: 8 (19%) 18

19 Αγγλικά για ξένους: 15 (36%) Οικογενειακή Αγωγή: 2 (5%) Αγγλικά/Μαθηματικά: 9 (21%) Ξεκίνημα μιας μικρής επιχείρησης: 5 (12%) Άλλα: 3 (7%) 19

20 5. Ισπανία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 125,19 16,36 3,29 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 35,45 5,72 3,22 3,47 Δημιουργικότητα 15,86 3,58 3,17 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 14,00 2,40 3,50 3,58 εφαρμογή τους Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Διαχείριση χρόνου 13,60 2,23 3,40 3,33 Επίλυση προβλημάτων 12,71 2,46 3,18 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 9,50 2,12 3,17 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,36 1,43 3,12 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 14,71 3,06 3,68 3,65 Πίνακας 7 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για την Ισπανία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας 8 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για την Ισπανία 20

21 Η έρευνα που διεξήχθη στην Ισπανία έδειξε πως τα αποτελέσματα ποικίλουν σε σχέση με το μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων. Ωστόσο, όλες είχαν αποτελέσματα μικρότερα από Τα αποτελέσματα είναι σχετικά υψηλότερα από τον μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων όπως αυτά ελήφθησαν για τις διακυμάνσεις: διαχείριση χρόνου, εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, και η σχέση με τον εκπαιδευτή. Το συνολικό αποτέλεσμα για την Ισπανία είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο που λαμβάνεται για όλα τα κράτη. Πληροφορίες (στατιστικές-ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο 48% Α 52% Θ 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 38,83; Κυμαίνεται από Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: Ιδιωτική Εταιρεία / Οργανισμός 4. Θέματα εκπαίδευσης (φοίτηση): εργασιακές σχέσεις, περιβαλλοντική διαχείριση, επικοινωνία 21

22 6. Σουηδία Κλίμακα Μέση τιμή- M Τυπική απόκλιση- SD Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση Σύνολο 131,04 13,15 3,45 3,39 Συναισθηματική ανάπτυξη 39,38 4,74 3,58 3,47 Δημιουργικότητα 16,86 2,48 3,37 3,24 Τοποθέτηση στόχων και 14,38 2,53 3,60 3,58 εφαρμογή τους Μέσος όρος για μια μόνο απάντηση για όλα τα κράτη Διαχείριση χρόνου 13,62 2,03 3,41 3,33 Επίλυση προβλημάτων 14,18 2,42 3,55 3,38 Αντιμετώπιση άγχους 9,84 1,79 3,28 3,26 Εκπαιδεύομαι να μαθαίνω 9,04 1,83 3,01 3,02 Η σχέση με τον εκπαιδευτή 13,74 2,90 3,44 3,65 Πίνακας 8 Αποτελέσματα που λήφθηκαν σε διαφορετικές κλίμακες για τη Σουηδία Average for a single response for all the countries Average for a single response standard deviation Πίνακας Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις διαφορετικές κλίμακες για τη Σουηδία 22

23 Η έρευνα που διεξήχθη στη Σουηδία έδειξε ότι τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο όλων των κρατών εταίρων για την πλειοψηφία των διακυμάνσεων. Μοναδικές διακυμάνσεις: εκπαιδεύομαι να μαθαίνω, και η σχέση με τον εκπαιδευτή έλαβε αριθμό βαθμών μικρότερο από τον μέσο όρο για όλες τις χώρες εταίρους. Ωστόσο, όλες είχαν αποτελέσματα μικρότερα από Το συνολικό αποτέλεσμα για τη Σουηδία είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο που λαμβάνεται για όλα τα κράτη. Πληροφορίες (στατιστικές - ποσοστό) σχετικά με εκπαιδευόμενους: 1. Φύλο 35% Α 65% Θ 2. Ηλικίες μεταξύ: μέσος όρος 34; Κυμαίνεται από Έτη φοίτησης: μέσος όρος 3,5 4. Προφίλ φορέα εκπαίδευσης: ιδιωτική επιχείρηση, οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων, δήμος 5. Θέματα εκπαίδευσης (φοίτηση): Σουηδικά, Αγγλικά, κοινωνιολογία, κοινωνικές δεξιότητες, τέχνες, οικονομικά, πληροφορική, ξεκίνησε τη δική σου επιχείρησης, μαθηματικά, πως να κάνετε αίτηση για εργασία. 23

24 C. Αναφορά από συνεντεύξεις γενικά συμπεράσματα - εκπαιδευόμενοι Το δεύτερο ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε ως μια ημι-δομημένη συνέντευξη. Το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε προτεινόμενες ερωτήσεις που θα πρέπει αυτός που παίρνει τη συνέντευξη να κάνει. Συνέντευξη-εκπαιδευόμενοι Λίστα προτεινόμενων ερωτήσεων- η τελική επιλογή της ερώτησης γίνεται από αυτόν που κάνει τη συνέντευξη 1. Τι εμποδίζει την εκπαίδευση σου; Πως μπορεί να βοηθήσει ο δάσκαλος σου; 2. Αν έχω ένα πρόβλημα προσπαθώ να το λύσω αλλά συνήθως αποτυγχάνω. Γιατί αποτυγχάνω; 3. Τι είδους υποστήριξη θα ήθελες να λάβεις από το δάσκαλο σου σε περιοχές όπως η διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η δημιουργικότητα, οι σχέσεις με τους άλλους, η έκφραση των συναισθημάτων σου; 4. Τι είδους υποστήριξη χρειάζεσαι για να γίνεις ένα επιτυχημένο άτομο; 5. Τι είδους κινήτρων και έμπνευσης χρειάζεσαι ώστε να αναπτύξεις περισσότερο τις δυνατότητες σου; 6. Τι είδους κινήτρων και έμπνευσης χρειάζεσαι ώστε να ξεπεράσεις τους φραγμούς και τους περιορισμούς σου; 7. Τι είδους υποστήριξη χρειάζεσαι για να εκπληρώσεις τα όνειρα και τα σχέδια σου για το μέλλον; 8. Τι είδους σχέση, τρόπο επικοινωνίας με το δάσκαλο σου μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις πιο ανεξάρτητο, ανοικτό και δημιουργικό άτομο; Μέσος αριθμός εκπαιδευομένων που τους έγινε συνέντευξη σε κάθε χώρα εταίρο (PL;UK;CY;ES;BG,SE) 5 24

25 Ενήλικες εκπαιδευόμενοι- συμπεράσματα από συνεντεύξεις Τα γενικά συμπεράσματα είναι συνδεδεμένα με τις προσδοκίες των ενηλίκων εκπαιδευομένων σχετικά με τη σχέση τους με τους εκπαιδευτές, με τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών τους και τον τύπο υποστήριξης που οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αναμένουν από τους εκπαιδευτές τους. Προσδοκίες ενηλίκου εκπαιδευομένου σχετικά με τη σχέση που έχει με το δάσκαλο/εκπαιδευτή του Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι συνεργάτες- να προσφέρουν υποστήριξη σε όλα όσα κάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Ο δάσκαλος πρέπει να κατευθύνει, να συμβουλεύει τον εκπαιδευόμενο σχετικά με το πώς να προχωρά ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα του. Άμεση σχέση- οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν επαφή με το δάσκαλο, μια καλή ισορροπία επίσημης και ανεπίσημης σχέσης. Ο δάσκαλος επιτρέπει την αμοιβαία συζήτηση. Η σχέση θα πρέπει να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μιλά ανοιχτά με το δάσκαλο χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί. Ατομική υποστήριξη- ο δάσκαλος θα πρέπει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στο πώς να είναι σε θέση να λύνει τα προβλήματα του. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εστιάζει στο άτομο προσδιορίζοντας τις αδυναμίες τους και να μπορεί να ξέρει πως το άτομο μπορεί να τις βελτιώσει. Κάποιοι ερωτηθέντες πίστευαν πως ο δάσκαλος δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια, ότι ο ρόλος του είναι απλά να παρέχει πληροφορίες και γνώσεις και ότι αποτελεί παραδοσιακό δάσκαλο (γνώμες από Βούλγαρους εκπαιδευομένους). Η σχέση θα πρέπει να είναι ανοικτή ώστε να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευομένους να γίνουν πιο ανεξάρτητοι, δημιουργικοί και να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να χρησιμοποιήσουν πόρους. Αναμενόμενα χαρακτηριστικά εκπαιδευτή Εμπάθεια Ο εκπαιδευτής πρέπει κάποιες φορές να είναι περισσότερο άνθρωπος, και όχι να είναι τόσο 25

26 «Ρομποκόπ» στο σημείο να σκέφτεται ως άνθρωπος, να λαμβάνει υπόψη του διαφορετικές συνθήκες. Ο εκπαιδευτής πρέπει να κατανοεί. Ευελιξία σκέψης και δράσης Ο δάσκαλος πρέπει να είναι ευέλικτος. Ειλικρίνεια Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι ανοικτός σε κάτι νέο. Να ακολουθεί τους εκπαιδευόμενους Ο εκπαιδευτής πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων και να τους υποστηρίζει ώστε να κατακτούν τους στόχους τους. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κινούν τα νήματα και γνωστοποιούν τα προβλήματα τους. Να έχουν γνώση σχετικά με τις ανάγκες των συμμετεχόντων/ ενηλίκων εκπαιδευομένων Η ανάγκη προσωποποιημένης συμπεριφοράς, βοήθεια στην εστίαση και κατανόηση των προβλημάτων. Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες Ο εκπαιδευτής πρέπει να μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει τα συναισθήματα του και να μην εστιάζει μόνο στο να μεταδίδει γνώση. Εστίαση σε ένα μόνο άτομο που χρειάζεται στήριξη Οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν: «περισσότερες συζητήσεις με τον εκπαιδευτή» Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι προτιμούν οι σχέσεις να βασίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή: να είναι ανοιχτός, ευέλικτος, να ακολουθεί τους εκπαιδευόμενους. Υποστήριξη την οποία ο εκπαιδευόμενος αναμένει από τον εκπαιδευτή - αντιμετώπιση άγχους (μάθε περισσότερες τεχνικές); «Χρειάζομαι περισσότερη υποστήριξη και χρόνο ώστε να ξεπεράσω το άγχος» - Υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης χρόνου και της ανάπτυξης της προσωπικότητας; 26

27 «υποστήριξη της οργανωτικής διαδικασίας της εργασίας κάποιου» «ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να βοηθήσει στην οργάνωση του χρόνου μελέτης» «προσφορά υποστήριξης ώστε να υπάρξει συνέχεια στην διαδικασία εκμάθησης χωρίς κενά. Αυτό θα μπορεί να με βοηθήσει ώστε να διαχειριστώ καλύτερα το χρόνο μου και το άγχος, να ενισχύσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας μου και της δημιουργικότητας, να θεσπίσει σχέσεις με άλλους και να εκφράσει τα συναισθήματα μας.» - Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που βοηθάει στην βελτίωση τις σχέσεις με τους άλλους, «να γνωρίσεις τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας». - Ανάπτυξη δημιουργικότητας ενδείξεις νέων τεχνικών, νέων μη-πρότυπων τρόπων να κάνει πράγματα: «Να διαχειριστεί και να εργαστεί στην δημιουργικότητα που είναι πολύ σημαντική σε όλους τους τομείς.» «να είσαι πιο ανεξάρτητος, ανοικτός και δημιουργικός.» - υποστήριξη επαγγελματικής ανάπτυξης; «Ο εκπαιδευτής μπορεί να με προσανατολίσει, και ο εκπαιδευτής μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική μου ανάπτυξη.» «Κάποιες συνεδρίες προσανατολισμού ώστε να γνωρίσω σε ποιο τομέα να αναπτύξω τις δυνατότητες μου.» «Να θέσω προσωπικούς στόχους και σκοπούς ώστε να γνωρίζω σε ποιους τομείς θα έχω επαγγελματικές ευκαιρίες σχετικά με τους στόχους που θέτονται προηγουμένως.» «Ατομικός προσανατολισμός, αλλά ένα άτομο που γνωρίζει το επάγγελμα μου και επίσης τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά». - Αξιολόγηση προσωπικών ιδιοτήτων στα πλαίσια της επαγγελματικής εξέλιξης, 27

28 «να αναπτύξω την εργασία μου ορθά και με ασφάλεια.» «Να έχω την υποστήριξη που χρειάζομαι ώστε να δώσω κίνητρα στον εαυτό μου και να εκμεταλλευτώ τις δυνατότητες μου ώστε να προοδεύσω στην επαγγελματική και προσωπική μου ζωή.» - Κατανόηση των αναγκών μου και των συναισθημάτων μου, «Η συναισθηματική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική» «Χρειάζομαι συναισθηματική υποστήριξη, δε θέλω να νιώθω μοναξιά με τα όνειρα μου και τα σχέδια μου για το μέλλον, χρειάζομαι κάποιον να με βοηθήσει, να με σπρώξει, να με προστατέψει.» «Πρέπει να έχω περισσότερες προοπτικές για το μέλλον.» - Ανάπτυξη προσωπικών δυνατοτήτων, ανακάλυψη δυνατοτήτων και ιδίων πόρων, «το να προσπαθήσω να βελτιώσω την έλλειψη της αυτοεκτίμησης και ασφάλειας καθιστά την κατάσταση δυσκολότερη.» «Να γνωρίζω περισσότερα για τις δυνατότητες μου και για το πώς να τις χρησιμοποιώ ώστε να εξελίσσομαι.» «Να εμπιστεύεσαι τις δυνάμεις σου.» «να γνωρίζω περισσότερα για τις επιθυμίες μου, τις ανησυχίες μου, τις αντοχές μου και τις αδυναμίες μου.» «πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου.» «Χρειάζομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση και υψηλότερη αυτοεκτίμηση.» «Να μάθω να βασίζομαι στον εαυτό μου.» «Πώς να αποφεύγω τις διενέξεις και να είμαι επιτυχημένος στη ζωή». «Χρειάζομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου». 28

29 - Ενίσχυση κινήτρων για τους εκπαιδευόμενους, ΑΝΑΦΟΡΑ «Εκπαιδευτικές συνεδρίες ώστε να δοθούν κίνητρα σε μένα και να με βοηθήσουν να ανυψώσω την αυτοπεποίθηση μου.» «μια καθημερινή ώθηση, μια σαφής έμπνευση, γνώση ότι υπάρχει πραγματικός στόχος, δηλαδή ότι όλες οι προσπάθειες αξίζουν το κόπο και θα μου επιτρέψουν να κατακτήσω το στόχο μου.» «Χρειάζομαι μια καθημερινή ώθηση, κάποιον να με σπρώξει και να μου δώσει κίνητρα.» - Επίλυση προβλημάτων με ένα δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο, «να προσπαθήσω να δω την καλή πλευρά του προβλήματος.» - Να μην είμαι πια εξαρτημένος πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να είσαι σε θέση να παίρνεις τις δικές τους αποφάσεις- να μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, - Ο εκπαιδευτής μπορεί να πάρει το χρόνο του ώστε να τους γνωρίσει και να ξεπεράσει όποια εμπόδια μπορεί να υπάρχουν ώστε να λάβουν τα μέγιστα από την εκπαίδευση τους. Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει την ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη της εκπαίδευσης τους και επίσης να υποστηρίξουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συμπεράσματα Οι προσδοκίες των ενηλίκων εκπαιδευομένων από τους καθηγητές τους είναι συνδεδεμένες με την υποστήριξη της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων και των ικανοτήτων που θα τους προετοιμάσουν για εργασία. Το πρότυπο εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτή είναι αυτό που ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει την αλληλοεπίδραση και η 29

30 ανεξαρτησία είναι το πρότυπο που οι εκπαιδευόμενοι αναμένουν από τα μαθήματα ενηλίκων. 30

31 II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ A. Γενικά αποτελέσματα για όλες τις χώρες εταίρουςερωτηματολόγια- εκπαιδευτές Το ερωτηματολόγιο για τους δασκάλους περιέχει 24 αναφορές που αποδίδονται σε έξι διακυμάνσεις (κλίμακες): 1 Πλήρης συμμετοχή στην αλληλεπίδραση και εστίαση στο άλλο πρόσωπο, 2 αναφορά στις ικανότητες του μαθητή, 3 Ύπαρξη δυνατοτήτων επικοινωνίας, 4 Δημιουργικότητα-ευελιξία σκέψης, ειλικρίνεια, 5 Χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, 6 Εποικοδομητική τόνωση ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις Τα αποτελέσματα που αφορούν τους δασκάλους βαθμολογούνται σε κλίματα 1 έως 5. Στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης τα αποτελέσματα αποκωδικοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η βαθμολογία 1 να σημαίνει χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικής ικανότητας καθώς και η ανάγκη υποστήριξης των δασκάλων σε αυτή την περιοχή. 31

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πακέτο Εργασίας 4: «Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 25/4/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 25/4/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 25/4/2012 Πρόγραμμα ECECC «Εισάγοντας μια νοοτροπία επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας στο σχολικό πρόγραμμα» Δράση Comenius,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 10/11/2015

Ενημέρωση 10/11/2015 Ενημέρωση 10/11/2015 Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Οικογένεια & επιλογή σταδιοδρομίας {1} Αναπαραγωγή του σχεδίου οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Στόχος αυτού του ανώνυμου ερωτηματολόγιου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο?

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? 2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? Λίστα Ελέγχου για τον Εκπαιδευτή: Σύντομη λίστα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτώνς για να εκτιμήσουν το συνόλο των Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων. Πώς τις αποκτήσατε; Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΣΕΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΣΕΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΣΕΑ) Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Είσαι για explore; Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω Πιστοποιητικό Υπηρεσίες που προσφέρει η AIESEC για το explore Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα