«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)"

Transcript

1 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Φορέας Υλοποίησης (Εταίρος): Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3:«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 A. Περιοχή Υλοποίησης Γενικά στοιχεία ανάπτυξης της περιοχής και στοιχεία ανάπτυξης του προτεινόμενου επαγγελματικού κλάδου α. Υποβάθμιση της Περιοχής Υλοποίησης β. Βασικά προβλήματα και ανάγκες της Περιοχής Υλοποίησης Οικονομική φυσιογνωμία και στοιχεία απασχόλησης α. Συμμετοχή κλάδων παραγωγής στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) β. Ποσοστιαία κατανομή απασχόλησης κατά τομέα και κλάδο παραγωγής γ. Κλάδοι με προβλήματα απασχόλησης Στοιχεία ανεργίας α. Απασχόληση Ανεργία β. Κοινωνική Συνοχή Ενδογενής Δυναμική Β. Ομάδα Στόχος Γενικά χαρακτηριστικά Πληθυσμιακά στοιχεία Φυσιογνωμία των τσιγγάνικων πληθυσμών και κοινωνική οργάνωση Εγκατάσταση τσιγγάνικων πληθυσμών και συνθήκες εγκατάστασης Απασχόληση Εκπαίδευση Πρόνοια Ασφάλιση Γ. Διάγνωση των Αναγκών της Ομάδας-Στόχου & Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Παρεμβάσεις σε τομείς κοινωνικής ενσωμάτωσης Παρεμβάσεις σε τομείς απασχόλησης Δ. Συνάφεια Ανάπτυξη Συνεργειών με Περιφερειακές Πολιτικές & Ύπαρξη Συμπληρωματικότητας με Λοιπά Σχέδια Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Δ1. Συνάφεια και συνέπεια των προτεινόμενων παρεμβάσεων (πράξης) με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές, περιφερειακή στρατηγική ή εθνικά ή ευρωπαϊκά σχέδια δράσης σε διάφορους τομείς

3 Δ2. Ανάπτυξη συνέργειας/ αλληλεπίδρασης/ συμπληρωματικότητας/ πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με άλλες πράξεις ή αναπτυξιακές δράσεις, τοπικά σχέδια απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις Προτεινόμενων Παρεμβάσεων Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στην Απασχόληση Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στην Ανεργία Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στην Επιχειρηματικότητα Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΣΤ. Πηγές

4 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης της Ομάδας-Στόχου των Ρομά, στις αναπτυξιακές δυνατότητες της τοπικής αγοράς εργασίας, σε πράσινα επαγγέλματα, στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Η μελέτη περιλαμβάνει έξι μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την Περιοχή Υλοποίησης, και ειδικότερα: 1) τα γενικά στοιχεία ανάπτυξης της και του προτεινόμενου επαγγελματικού κλάδου, 2) την οικονομική της φυσιογνωμία και τα στοιχεία απασχόλησής της, 3) τα στοιχεία ανεργίας της και 4) την ενδογενή δυναμική της. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με την Ομάδα-Στόχου, δηλαδή τους Ρομά, και πιο συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα αυτής. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη διάγνωση των Αναγκών της Ομάδας-Στόχου και πως αυτές μπορούν να συνδεθούν με την αγορά εργασίας της Περιοχής Υλοποίησης, μέσω συγκεκριμένων προτεινόμενων παρεμβάσεων. Το τέταρτο μέρος αφορά την ανάπτυξη συνεργειών με περιφερειακές πολιτικές και την ύπαρξη συμπληρωματικότητας με λοιπά τοπικά σχέδια δράσης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Το πέμπτο μέρος συνοψίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, δίδοντας έμφαση στις επιπτώσεις στους εξής τομείς: 1) στην Απασχόληση, 2) την Ανεργία, 3) την Επιχειρηματικότητα και 4) το Κοινωνικό Περιβάλλον. Τέλος, στο έκτο μέρος της εν λόγω μελέτης καταγράφονται οι πηγές, από όπου αντλήθηκε όλο το υλικό της ερευνητικής διαδικασίας. 4

5 Στοιχεία Τεκμηρίωσης της Αναγκαιότητας Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Υλοποίησης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Α. Περιοχή Υλοποίησης 1. Γενικά στοιχεία ανάπτυξης της περιοχής και στοιχεία ανάπτυξης του προτεινόμενου επαγγελματικού κλάδου: α) Υποβάθμιση της Περιοχής Υλοποίησης β) Βασικά προβλήματα και ανάγκες της Περιοχής Υλοποίησης 2. Οικονομική φυσιογνωμία και στοιχεία απασχόλησης: α) Συμμετοχή κλάδων παραγωγής στο ΑΕΠ β) Ποσοστιαία κατανομή απασχόλησης κατά τομέα και κλάδο παραγωγής γ) Κλάδοι με προβλήματα απασχόλησης 3. Στοιχεία ανεργίας: α) Απασχόληση Ανεργία β) Κοινωνική Συνοχή Γ. Διάγνωση των Αναγκών της Ομάδας-Στόχου & Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 1) Παρεμβάσεις σε τομείς κοινωνικής ενσωμάτωσης 2) Παρεμβάσεις σε τομείς απασχόλησης Β. Ομάδα-Στόχος 4. Ενδογενής Δυναμική 1. Χαρακτηριστικά της Ομάδας Στόχου: α) Γενικά χαρακτηριστικά β) Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά γ) Φυσιογνωμία των τσιγγάνικων πληθυσμών και κοινωνική οργάνωση δ) Εγκατάσταση τσιγγάνικων πληθυσμών και συνθήκες εγκατάστασης ε) Απασχόληση στ) Εκπαίδευση ζ) Πρόνοια Ασφάλιση Δ. Συνάφεια Ανάπτυξη Συνεργειών με Περιφερειακές Πολιτικές & Ύπαρξη Συμπληρωματικότητας με Λοιπά Σχέδια Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις Προτεινόμενων Παρεμβάσεων ΣΤ. Πηγές Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στην Απασχόληση Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στην Ανεργία Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στην Επιχειρηματικότητα Αναμενόμενα Αποτελέσματα/ Επιπτώσεις στο Κοινωνικό Περιβάλλον

6 A. Περιοχή Υλοποίησης 1. Γενικά στοιχεία ανάπτυξης της περιοχής και στοιχεία ανάπτυξης του προτεινόμενου επαγγελματικού κλάδου Η Περιοχή Υλοποίησης είναι η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα οι Διοικητικές Περιφερειακές ενότητες Δυτικής Αττικής & Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπως απεικονίζεται στον χάρτη που ακολουθεί: Δυτική Αττική Πηγή: Δυτικός Τομέας Αθηνών Πηγή:

7 Γενικότερα, η Περιοχή Υλοποίησης αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα που ενδεχομένως υπερβαίνει και τα διοικητικά όρια της, ενώ η ζώνη επιρροής της καλύπτει σημαντικό τμήμα της χώρας. Η Δυτική Αττική, και ειδικότερα οι Διοικητικές Περιφερειακές ενότητες Δυτικής Αττικής και Δυτικού Τομέα Αθηνών, παρουσιάζουν μία δυναμική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η δυναμική των μελλοντικών εξελίξεων στη χώρα φαίνεται να έχει μετασχηματίσει δραστικά το επί τέσσερις δεκαετίες αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο εκφράζεται χωρικά μέσω του «σχήματος S», το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην περιφερειακή διάρθρωση της χώρας. Στη «μέση» (ή στο σημείο καμπής) του μοντέλου αυτού δεσπόζει η ευρύτερη περιφέρεια. Παράλληλα, η ευρύτερη περιφέρεια λειτουργώντας στην πράξη ως «προωθητική δύναμη» και «μητρόπολη-σύνδεσμος», δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για σημαντικές διαχυτικές επιδράσεις. Έτσι, η «πραγματική» περιφέρεια της Δυτικής Αττικής είναι ευρύτερη από την τυπική διοικητική Περιφέρεια Αττικής, αντιμετωπίζεται δε ως «μάκρο-περιφέρεια» και στο πλαίσιο του ευρύτερου χωρικού ευρωπαϊκό-μεσογειακού μετασχηματισμού (Μ. Αγγελίδης, «Οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη χωρική Ανάπτυξη», Πανεπ. Εκδόσεις ΕΜΠ 2004). Η ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Αττικής, συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού άξονα προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου με κυριαρχικό ρόλο στο δυτικό άξονα ανάπτυξης. Διαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας σε όλους τους τομείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής που συνεχώς βελτιώνεται, το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και το μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τομείς της εφηρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Η ευρύτερη περιφέρεια εμφανίζει τάσεις διεύρυνσης και προαστιοποίησης, αλλά και οικιστικής πύκνωσης του «μητροπολιτικού πυρήνα» (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης). Παράλληλα, εμφανίζονται τάσεις μεγέθυνσης του δικτύου οικισμών της εξωαστικής ενδοχώρας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεούσης (ΠΣΠ), καθώς και έντονη ανάπτυξη των παραλιακών περιοχών, με κινητήρια δύναμη 7

8 (driver) την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη και συνδυασμό αυτών για την επίτευξη εξωστρέφειας (τουριστικές κατοικίες), δυνατότητες συνδυασμού τουρισμού-πολιτισμού (mega-events, προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) κ.λ.π. Η ευρύτερη περιφέρεια ασκεί «αναπτυξιακές επιρροές», οι οποίες εκτείνονται πέραν των ορίων που καλύπτουν θεσμοθετημένα σχέδια και όρια, ακόμη και σε όλο τον εθνικό χώρο. Πιο άμεση όμως είναι η επιρροή στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, οικονομικό και διοικητικό) χώρο πέραν της Αττικής, όπως είναι ο χώρος της Δυτικής Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόμη και καθημερινές μετακινήσεις μεταξύ τόπων κατοικίας και εργασίας, όπως και μια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση με την Αθήνα. Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιφέρειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., ο πραγματικός πληθυσμός της κατά τη δεκαετία παρουσίασε αύξηση 6,77% και ανήλθε σε κατοίκους. Με τον τρόπο αυτό, αν και καλύπτει μόλις το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας, συγκεντρώνει το 34,3% του συνολικού πληθυσμού, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το μητροπολιτικό χαρακτήρα της. Από τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού της ευρύτερης περιφέρειας και ιδίως της Δυτικής Αττικής και της χώρας κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, είναι εμφανές ότι εξακολουθεί να αυξάνεται ο πληθυσμός της. Έτσι, κατά τη δεκαετία ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 6,77%, δηλαδή να ταυτίζεται με το επίπεδο του ρυθμού αύξησης του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο της Ε.Ε. (2,64%). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η πληθυσμιακή συγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής εξακολουθεί να επηρεάζεται σημαντικά από την αθρόα εισροή οικονομικών μεταναστών, κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων. Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού μεταξύ των Νομαρχιών της ευρύτερης περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η Νομαρχία Αθηνών, όπου ανήκει ο Δυτικός Τομέας Αθηνών παρουσιάζει ποσοστό 8

9 αύξησης της τάξης του 3%, το οποίο αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου του ρυθμού αύξησης του συνόλου της Περιφέρειας, ενώ αντίθετα η Νομαρχία της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αύξησης πληθυσμού φτάνοντας στο 21,12% (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Εξέλιξη πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής ανά Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ποσοστιαία Μεταβολή Νομαρχία Αθηνών ,38% Νομαρχία Ανατολικής Αττικής ,34% Νομαρχία Δυτικής Αττικής ,12% Νομαρχία Πειραιώς ,27% Σύνολο Αττικής ,77% Σύνολο Χώρας ,86% Πηγή: ΕΣΥΕ Η διαφοροποίηση του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού των Νομαρχιών της ευρύτερης περιφέρειας επιβεβαιώνει την ενδοπεριφερειακή ανακατανομή του πληθυσμού υπέρ του Νομού Δυτικής Αττικής, η οποία αν και συμμετέχει με ποσοστά 4% αντίστοιχα στον πληθυσμό της Περιφέρειας, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αύξησης του πληθυσμού της και αναδεικνύει τη δυναμική πληθυσμιακή της εξέλιξη. «...Οι φάσεις του αστικού κύκλου (αστικοποίηση, προαστειοποίηση, αποαστικοποίηση-ανάπτυξη νέων οικισμών, επαναστικοποίηση) έχουν επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη η Αττική έχει περάσει από την φάση της αποαστικοποίησης και προαστειοποίησης και βρίσκεται στην φάση της δημιουργίας νέων οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η διαμόρφωση δράσεων για την διαχείριση του αστικού κύκλου...» Η ανωτέρω διατύπωση, που υπήρχε στο κείμενο του ΠΕΠ Αττικής , όχι μόνο εξακολουθεί να είναι επίκαιρη αλλά επιτείνεται, σαν συνέπεια και των μεγάλων έργων που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής του Πληθυσμού 2011, που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις Μαΐου 2011, εύλογα διαφαίνεται η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού της Δυτικής Αττικής, καθώς η εν λόγω περιοχή καταγράφει μόνιμους κατοίκους 9

10 (μόνιμο πληθυσμό) από μόνιμους κατοίκους (μόνιμο πληθυσμό) που είχε καταγράψει το 2001, ενώ σχετικά μεγάλη αύξηση παρουσιάζει και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών, ο οποίος καταγράφει μόνιμους κατοίκους (μόνιμο πληθυσμό) από μόνιμους κατοίκους (μόνιμο πληθυσμό) που είχε καταγράψει το 2001 (Πίνακας 3). Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ενώ αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά, από το τέλος του 2012 και εντός του

11 Πίνακας 2: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 11

12 Η άναρχη αστική διάχυση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων για θεσμικές παρεμβάσεις ρύθμισης του χώρου με στόχο την επέκταση του δικτύου των βασικών υποδομών ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, αλλά και την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης στις κεντρικές συνοικίες των Δήμων που αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή μείωση και κοινωνικές ανισότητες. Επιπροσθέτως, στην ευρύτερη περιφέρεια συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας με τα υψηλότερα προσόντα, όσον αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσής του και για τα δύο φύλα, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 3: Ποσοστιαία συμμετοχή οικονομικά ενεργού πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής στο σύνολο της χώρας, κατά βασική κατηγορία εκπαίδευσης. % συμμετοχή οικονομικά ενεργού πληθυσμού Κατηγορία Εκπαίδευσης Αττικής στον συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 78,77% 80,45% 75,28% Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 51,91% 52,00% 51,80% Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 55,97% 55,81% 56,16% Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Στα κατωτέρω διάγραμμα απεικονίζεται: α) η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας, σε περιφερειακό επίπεδο και β) η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής ανά νομαρχιακό διαμέρισμα. Ειδικότερα, ευλόγως διαπιστώνεται ότι το 35,34% του μονίμου πληθυσμού της χώρας συγκεντρώνεται στην εν λόγω περιφέρεια, εκ του οποίο το 3,6% υπάγεται στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής και το 73,2% στην Νομαρχία Αθηνών, όπου υπάγεται ο Δυτικός Τομέας Αθηνών. 12

13 Διάγραμμα 1. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Διάγραμμα 2. Ποσοστό Πληθυσμού Aττικής ανά Νομαρχιακό Διαμέρισμα (Πηγή: ΕΣΥΕ) Δυτικής Αττικής 3,6% Ανατολικής Αττικής 8,3% Πειραιώς 14,9% Αθηνών 73,2% Πηγή: ΕΣΥΕ Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που αποτελούν εμπόδιο στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών, τα οποία αφορούν κυρίως: 13

14 > στην κρίσιμη υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που σε συνδυασμό με τις ελλείψεις υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (συγκοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια κ.λπ.) δημιουργούν μείζονα προβλήματα ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα του οικιστικού ιστού, > στα επιδεινούμενα κοινωνικά προβλήματα και τις χωρικές και κοινωνικές ανισότητες (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, εγκληματικότητα, γκετοποίηση κ.λπ.), > στις έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους δείκτες της πρόσφατης έκθεσης ανάλυσης SWOT του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ και σε συνέχεια των εξελίξεων της προηγούμενης περιόδου, η ευρύτερη Περιοχή Υλοποίησης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναπτυξιακή της πορεία και στο πλαίσιο αυτό προωθείται από την πολιτεία η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής της οποίας γενικός στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια (σύμφωνα και με το ΠΕΠ , το ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και γενικότερα το ΕΣΠΑ ) είναι η εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με παράλληλη μείωση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής , ειδικοί στόχοι, αυτής της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής, που τίθενται για την ευρύτερη περιφέρεια είναι οι εξής: - Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο. - Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος. - Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Επίσης, οι ειδικοί στόχοι προκύπτουν από την ανάλυση, τη στρατηγική και την ειδική στοχοθεσία των επί μέρους αξόνων και ιεραρχικά προσδιορίζονται ως εξής: - Η προβολή της επέκτασης και της αναβάθμισης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου παράλληλα με την προβολή της ενίσχυσης του στρατηγικού ρόλου των λιμανιών. - Η προβολή της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των εδαφικών συστημάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 14

15 - Η προβολή των δράσεων αποκατάστασης και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης της βιοποικιλότητας και της φυσικής προστασίας. - Η ενημέρωση για τις δράσεις πρόληψης-διαχείρισης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών - Η προβολή των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη-αναβάθμιση των υποδομών υγείας με έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας. - Η ενημέρωση για την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών. - Η προβολή των έργων που αφορούν στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. - Η προβολή της αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσχολική και στη Διά Βίου Μάθηση. - Η προβολή της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών, δηλαδή οι πάσης φύσεως παρεμβάσεις για τη νέα και καινοτόμο προσέγγιση της ανάδειξης δυναμικών αστικών κέντρων πολλαπλασιαστικής σημασίας τα οποία μέσα από τις επιδράσεις που ασκούν στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ευρύτερα και να προσδώσουν διαφορετική φυσιογνωμία στον επιχειρηματικό και κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα της. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη βελτίωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, στην αστική ανάπτυξη, στην υποβοήθηση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών της Δυτικής Αθήνας και Δυτικής Αττικής, στην ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην αξιοποίηση ζωνών με σημαντικές προοπτικές προσέλκυσης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας (τουρισμός, πράσινα επαγγέλματα, πολιτισμός, βιομηχανία, εμπόριο, logistics, έρευνα και ανάπτυξη-διάχυση τεχνολογίας, υπηρεσίες, αναψυχή, ναυτιλία κλπ.), στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ταχύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, στη δυνατότητα επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, στην αύξηση των απασχολούμενων με προσανατολισμό σε ανταγωνιστικούς και καινοτόμους κλάδους και σε νέες ειδικότητες. 15

16 Επιδιώκεται, ειδικότερα, η αναβάθμιση του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών με την παροχή ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπολογίζεται ότι μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρύτερη περιοχή έχει προέλθει από κάποιας μορφής σοβαρή εκπαίδευση. Ένας από τους τομείς αυτούς, στη σύγχρονη αγορά εργασίας, είναι και ο τομέας της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης/ διαχείρισης, δηλαδή τα λεγόμενα πράσινα επαγγέλματα, και ειδικότερα τα πράσινα επαγγέλματα του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανία, κατασκευές). Στην κατηγορία αυτή των πράσινων επαγγελμάτων συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Αειφορική παραγωγή ενέργειας, Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων/ αποβλήτων Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων. Κατά κοινή ομολογία, τα πράσινα επαγγέλματα δευτερογενούς τομέα, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αναμφίβολα, στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης, είναι αυτά που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων/ αποβλήτων, καθώς στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες χωματερές, γεμάτες βιομηχανικά και αστικά απόβλητα (κατά μήκος της Αττικής Οδού, από τη Μάνδρα μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας), επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών, μετά από τις πρόσφατες συνενώσεις δήμων, όχι μόνο έχουν πλήρως εγκαταλειφθεί, αλλά έχουν μετατραπεί σε μια χωματερή, αποτελούμενη από μεγάλη ποσότητα μπαζών και λογής σκουπιδιών, όπου όποιος θέλει εναποθέτει απορρίμματα και μπάζα παράνομα και μάλιστα όπου βρει. 16

17 Φωτογραφίες από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής & του Δυτικού Τομέα Αθηνών Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή της Μάνδρας, που αποτελεί σημαντικό Δήμο της Δυτικής Αττικής, διενεργείται καθημερινά οικολογικό έγκλημα, λόγω των απορριμμάτων και των λυμάτων που εγκαταλείπονται μέσα σε κατοικημένη δασώδη περιοχή, δίπλα στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών. Εκτός αυτού, στο Μελετάνι της Μάνδρας πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση χωματερής βιομηχανικών αποβλήτων, από κάποια ενδιαφερόμενη εταιρία. Επιπλέον, σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις παρουσιάζονται ως προς την εκπόνηση σχεδίων για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος του Δυτικού Τομέα της Αθήνας: α) στο Ποικίλο Όρος, τη σημαντικότερη έκταση στρεμμάτων των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, Φυλής, Άνω Λιοσίων και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και β) στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπου επικρατούν πολύ κακές συνθήκες ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, ελλιπείς υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και συντήρησης παλιών κτιρίων, άστατο καθεστώς χρήσεων γης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, μηδαμινή σήμανση και σχεδόν ανύπαρκτη εγκατάσταση μέσων πυρασφάλειας κλπ. 17

18 Το Ποικίλο Όρος Το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών παρεμβάσεις, σχετικές με τα πράσινα επαγγέλματα δευτερογενούς τομέα, καθώς θα συνδράμει πραγματικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 18

19 1α. Υποβάθμιση της Περιοχής Υλοποίησης Η ευρύτερη περιφέρεια χωρικά μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλες ενότητες: το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, το οποίο έχει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά μιας Μητροπολιτικής περιοχής και στο Υπόλοιπο Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα ουσιαστικά την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και ένα πλέγμα μικρότερων πόλεων και οικισμών πολύ στενά συνδεδεμένο με τη «βασική ζώνη» και την περιαστική της περιοχή. Στη διαφοροποίηση του Λεκανοπεδίου της Αθήνας ως «βασικής» πλήρως αστικοποιημένης πλέον ζώνης, από το Υπόλοιπο της Αττικής επέδρασε κατ αρχήν η φυσική γεωγραφία: Το Λεκανοπέδιο βρίσκεται στο κέντρο της Αττικής, και περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας βόρεια, της Πεντέλης βορειοανατολικά, του Υμηττού ανατολικά και του Αιγάλεω δυτικά (Δυτικός Τομέας Αθηνών) και από τον κόλπο του Σαρωνικού στα νότια. Η ιστορική κοινωνικοικονομική εξέλιξη ενίσχυσε σημαντικά αυτή τη διαφοροποίηση. Το εσωτερικό του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, παρότι αποτελεί αστικό συνεχές πολεοδομικό συγκρότημα, εμπεριέχει στοιχεία διάκρισης όσον αφορά στα παραγωγικά συμπλέγματα και στα δίκτυα κέντρων που έχουν διαμορφωθεί που το διαχωρίζουν σε επιμέρους χωρικές ενότητες. Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρεια επηρέασαν και επηρεάστηκαν από τη χωρική φυσιογνωμία της. Από τη δεκαετία του , κατά την οποία ξεκίνησε η έντονη αστικοποίηση της, υποδεχόμενη μεγάλα πληθυσμιακά κύματα εσωτερικής μετανάστευσης, πραγματοποιήθηκε ο χωρικός διαχωρισμός σε Ανατολική και Δυτική Αττική Λεκανοπεδίου ή, σωστότερα εκατέρωθεν ενός νοητού άξονα από τα Νοτιοδυτικά προς τα Βορειοανατολικά. Ειδικότερα, στην Δυτική Αττική παρατηρείται σχετικά εντονότερη παρουσία εργατικών στρωμάτων και περισσότερος νεανικός πληθυσμός. Παρόμοια είναι η εικόνα και στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Στις επόμενες δεκαετίες ο βασικός κοινωνικός χωρικός διαχωρισμός ανάμεσα στη Δυτική Αττική και στην Ανατολική Αττική παραμένει, οι επιμέρους διαστάσεις του όμως μεταβάλλονται, λόγω του ότι μετακινούνται από τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας προς τις Βόρειες-Βορειοανατολικές και Νοτιοανατολικές περιοχές και 19

20 προάστια μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, σε σχέση και με τη μετακίνηση δραστηριοτήτων υπηρεσιών προς αυτές τις περιοχές. Σήμερα, παρόλο που δεν «ανατρέπεται» η κοινωνική γεωγραφία της ευρύτερης περιφέρειας, στη Δυτική Αττική και στο Δυτικό Τομέα Αθηνών συγκεντρώνονται με μεγαλύτερη ένταση χαρακτηριστικά κοινωνικής και οικιστικής υποβάθμισης. Η μορφή του κοινωνικού διαχωρισμού στην Αττική μπορεί να συνοψισθεί στη (γνωστή) διάκριση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής ζώνης της Περιφέρειας (Δυτική Αττική & Δυτικός Τομέας Αθηνών), σε αντίστοιχο διαχωρισμό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας (ΠΣΠ), στη διαμόρφωση πόλων συγκέντρωσης των υψηλότερων κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών στα βορειοανατολικά, τα νότια προάστια και σε ορισμένα τμήματα του κέντρου, στην αντίστοιχη συγκέντρωση των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών στα Δυτικά, όπως στη Δυτική Αττική και στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, στη διαμόρφωση μιας ομάδας χαμηλών-μεσαίων στρωμάτων γύρω από το παραδοσιακό κέντρο της Αθήνας και, φυσικά, σε σημειακές συγκεντρώσεις ειδικών ομάδων πληθυσμού κυρίως στη δυτική χωρική ενότητα, δηλαδή στη Δυτική Αττική και στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Στη συνέχεια εξετάζεται ιδιαίτερα η χωρική κατανομή των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού της ευρύτερης περιφέρειας και ιδίως οι παράμετροί της που αποτυπώνουν τις ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες και συνδέονται με την κοινωνική υποβάθμιση ως συνιστώσα γενικότερης υποβάθμισης της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Πληθυσμιακές Ανισότητες Η εξέλιξη του μεγέθους και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και οι ανισότητες διαφοροποιήσεις που αντανακλούν αποτελούν σημαντικές παραμέτρους πολλών ζητημάτων ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Στην ευρύτερη περιφέρεια παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση στην πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του πληθυσμού το 2001 της ΕΣΥΕ, το 70,8 % του συνολικού πληθυσμού της συγκεντρώνεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, με μεγάλο ποσοστό αυτού να συναντάται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Την τελευταία θέση συγκέντρωσης πληθυσμού κατέχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής. Οι θετικές μεταβολές του 20

21 πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες στην Δυτική Αττική αντανακλούν σαφώς τις διαδικασίες διάχυσης αστικών δραστηριοτήτων στην περιαστική ζώνη και, περαιτέρω, στο πλέγμα οικισμών του Υπόλοιπου της Αττικής. Η ανομοιογένεια της πληθυσμιακής συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιφέρεια αποτυπώνεται και στις διαφορετικές πληθυσμιακές πυκνότητες που παρατηρούνται στις επιμέρους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, ενώ η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πληθυσμιακή πυκνότητα στις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ένα άλλο πληθυσμιακό χαρακτηριστικό που εντείνει την ανομοιογένεια της ευρύτερης περιφέρειας αποτελεί ο δείκτης γήρανσης. Ο πληθυσμός του Δυτικού Τομέα Αθηνών είναι συγκριτικά περισσότερο γερασμένος από εκείνον της Δυτικής Αττικής, μία περιοχή που όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζει το νεότερο πληθυσμό της ευρύτερης περιφέρειας. Ανισότητες στην Απασχόληση Ανεργία Μεταξύ των επιμέρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της ευρύτερης περιφέρειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού το 2011 της ΕΣΥΕ, η κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού διαφοροποιείται με την περιοχή του Δυτικού Τομέα Αθηνών να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού (50,1%), ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθεί η Δυτική Αττική με 47,5%. Το μέγεθος της ανεργίας ακολουθεί διαφορετική κατανομή, με τη Δυτική Αττική να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας που προσεγγίζει το 15%. Εντός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών η ανεργία συγκεντρώνεται προς τα δυτικά, καθώς φαίνεται αυξημένη στον Δυτικό Τομέα Αθηνών με το ποσοστό της να ανέρχεται σε 10,3%. Επιπροσθέτως, υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα συγκεντρώνει η Δυτική Αττική, της οποίας το ποσοστό ανέρχεται σε 5,5%, καθώς σε αυτή υπάγονται οι περιαστικές αγροτικές περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας. Όσον αφορά την απασχόληση στον δευτερογενή τομέα χωρικά συγκεντρώνεται κυρίως στη Δυτική Αττική, με ποσοστό 31,4%, ενώ ακολουθεί ο Δυτικός Τομέας Αθηνών με 21,0%. 21

22 Αναφορικά με τη χωρική κατανομή της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, η υψηλότερη συγκέντρωση, όπως αναμενόταν, παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών με ποσοστό 68,8%, με σημαντικό ρόλο εδώ του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Αντίθετα, η Δυτική Αττική παρουσιάζει τη μικρότερη συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα με 49,3%. Ανισότητες στο επίπεδο εκπαίδευσης Παρόλο που το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού άνω των 10 ετών της ευρύτερης περιφέρειας βελτιώθηκε σημαντικά στο σύνολο της στη δεκαετία του 90, παραμένουν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Τα ποσοστά του πληθυσμού με το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο εντοπίζονται στη Δυτική Αττική. Στο φαινόμενο αυτό συγκλίνει σημαντικά και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών, ο οποίος παρουσιάζει χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τους υπολοίπους τομείς της. Εγκατάσταση Μεταναστών Η παρουσία των μεταναστών, που αυξήθηκε πολύ σημαντικά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συντελεί στο χαρακτηρισμό ως «κοινωνικά» υποβαθμισμένης» μιας περιοχής, όπως είναι η Δυτική Αττική και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών. Ειδικότερα, η Δυτική Αττική είναι η τρίτη κατά σειρά περιοχή, που παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία μεταναστών ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της με 8,3%, ενώ ο Δυτικός Τομέας Αθηνών έχει από τις υψηλότερες αναλογίες μεταναστών ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού του, με ποσοστό περίπου 10,5%. Ακόμη όμως και εντός της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Τομέα Αθηνών παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες ακολουθούν το ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και παραγωγικό προφίλ των Δήμων και των επιμέρους περιοχών τους. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει και η ιδιαίτερη διάκριση των μεταναστών σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτούς που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές και β) σε αυτούς που απασχολούνται σε άλλους τομείς. 22

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα