ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος ΤΗΛ.: FAX: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 Η ενταγµένη στο ΕΠ Αττική πράξη µε τίτλο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Κωδ.ΟΠΣ ) στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και την υλοποίηση της στρατηγικής του σε θέµατα περιβάλλοντος και ενεργειακής αποδοτικότητας η οποία αναλύεται σε 5 άξονες: - Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δηµοτικών κτηρίων - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό - Προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας - Βελτίωση του µικροκλίµατος σε υπαίθριους χώρους - ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών σε θέµατα ορθολογικής ενεργειακής συµπεριφοράς Από τις δράσεις που περιλαµβάνονται στους προαναφερθέντες άξονες επιλέχθηκαν και εντάχθηκαν στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ) του ήµου παρεµβάσεις που θεωρούνται από το ήµο υψηλής προτεραιότητας και οι οποίες µπορούν να έχουν πιλοτικό χαρακτήρα, όπως η ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοτικών κτηρίων και του δηµοτικού φωτισµού, η βελτίωση του µικροκλίµατος σε κοινόχρηστους χώρους του ήµου και οι δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών. Για τη διασφάλιση του πιλοτικού χαρακτήρα τους επιλέχθηκαν για ένταξη στο πρόγραµµα τυπικές κατηγορίες δηµοτικών κτηρίων ( ηµαρχείο, βρεφονηπιακός και παιδικός σταθµός, βιβλιοθήκη, σχολικό κτήριο), µια σειρά από κεντρικούς δρόµους καθώς και µια πλατεία. Οι δράσεις που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Υλοποίησης περιλαµβάνουν: - Θερµική θωράκιση ή/και αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των συστηµάτων φωτισµού για πέντε επιλεγµένα δηµοτικά κτήρια, µε κριτήριο την παλαιότητα, τη χρήση (είδος κτηρίου, αριθµός χρηστών/επισκεπτών, ωράριο λειτουργίας) και την επιφάνεια. - Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό - Βελτίωση του µικροκλίµατος σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος - ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτικών υπαλλήλων και των δηµοτών, ως αναπόσπαστο κοµµάτι των παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια.

2 Με την κατάρτιση του Σχεδίου Υλοποίησης και την ένταξη των προτεινόµενων παρεµβάσεων στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ο ήµος στοχεύει στην αξιοποίηση της χρηµατοδότησης για την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο ήµου, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα αφ ενός σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και αφ ετέρου παροχή πληροφόρησης και εκπαίδευσης στους πολίτες σε θέµατα ορθολογικής ενεργειακής συµπεριφοράς. Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο του Σχεδίου Υλοποίησης που υποβάλλεται από το ήµο Νίκαιας. Το υποβαλλόµενο ΣΧΥ περιλαµβάνει δράσεις σε τέσσερις από τους επιλέξιµους άξονες του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Άξονας 1: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα δηµοτικά κτήρια Οι ενταγµένες στο ΣΧΥ παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης των δηµοτικών κτηρίων αναµένεται να οδηγήσουν σε σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, της τάξης των kWh πρωτογενούς ενέργειας ετησίως (ποσοστό 50,48%). Η παραπάνω εξοικονόµηση ενέργειας αναφέρεται στη θέρµανση και οι παρεµβάσεις που προτείνονται αναµένεται να αυξήσουν και την ενεργειακή αποδοτικότητα των επιλεγµένων. Τα παραπάνω τεκµηριώνονται στις ενεργειακές προµελέτες που έχουν εκπονηθεί.. Άξονας 2: Παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος Τα ενταγµένα στο ΣΧΥ έργα εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό αναµένεται να οδηγήσουν σε µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για φωτισµό στην πλατεία 25ης Μαρτίου kWh ετησίως (ποσοστό 41%), όπως τεκµηριώνεται στη µελέτη φωτισµού που επισυνάπτεται στο ΣΧΥ. Αντίστοιχα, τα έργα βελτίωσης του µικροκλίµατος σε κοινόχρηστους χώρους αναµένεται να οδηγήσουν σε µείωση της θερµοκρασίας στην περιοχή της πλατείας κατά 6C, σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη στα γειτονικά κτήρια κατά 33% και σε απορρόφηση 66,80 τόνων CO2 ετησίως. Άξονας 3: Πιλοτικές παρεµβάσεις στις αστικές µεταφορές Οι ενταγµένες στο ΣΧΥ δράσεις αφορούν στην προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας και πιο συγκεκριµένα της µετακίνησης των πολιτών σε επίπεδο ήµου είτε πεζή και µε ποδήλατο ή µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι προτεινόµενες δράσεις θα έχουν ως οφέλη την εξοικονόµηση 16,86 ΤΙΠ καυσίµου ετησίως καθώς και τη µείωση των εκποµπών CO2 κατά 55,32 τόνους ετησίως. Άξονας 5: ράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητα-ενηµέρωσης Οι ενταγµένες στο ΣΧΥ δράσεις δηµοσιότητας και ενηµέρωσης αναµένεται να οδηγήσουν αφ ενός στην ενίσχυση των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας που προτείνονται στα επιλεγµένα δηµοτικά κτήρια και αφ ετέρου σε επιπλέον εξοικονόµηση ενέργειας από την υιοθέτηση από τους πολίτες των αρχών της ορθολογική χρήση των κτηρίων και των συστηµάτων αυτών, ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Οι επιλέξιµες ενέργειες του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ θα υλοποιηθούν σε 9 υποέργα. Υποέργο 1: Το πρώτο υποέργο αφορά στις ενέργειες προετοιµασίας και υποβολής του φακέλου αίτησης του προγράµµατος του ήµου στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Πρόκειται για υποέργο µε το οποίο έχει ανατεθεί η προετοιµασία και υποβολής του φακέλου αίτησης και η επιλεξιµότητα του είναι αναδροµική.

3 Υποέργο 2: Το δεύτερο υποέργο αφορά στις οριστικές µελέτες για τις προτεινόµενες παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα 5 δηµοτικά κτίρια. Πρόκειται για υποέργο το οποίο θα δηµοπρατηθεί για να ανατεθούν οι οριστικές µελέτες 5 δηµοτικών κτιρίων για επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας Υποέργο 3: Το τρίτο υποέργο αφορά στην εργολαβία για την υλοποίηση των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στα 5 δηµοτικά κτίρια. Πρόκειται για υποέργο που θα δηµοπρατηθεί σύµφωνα µε τα τεύχη του υποέργου 2 για να ανατεθεί η εργολαβία για τις επεµβάσεις και επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας στα 5 δηµοτικά κτίρια µέσω παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης Υποέργο 4: Το τέταρτο υποέργο αφορά στην οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος της πλατείας 25ης Μαρτίου. Πρόκειται για το υποέργο το οποίο θα δηµοπρατηθεί για να ανατεθεί η εκπόνηση της οριστικής µελέτης παρεµβάσεων βελτίωσης µικροκλίµατος στην πλατεία 25ης Μαρτίου Υποέργο 5: Το πέµπτο υποέργο αφορά στην εργολαβία για την υλοποίηση των έργων βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµησης ενέργειας της πλατείας 25ης Μαρτίου. Πρόκειται για υποέργο που θα δηµοπρατηθεί σύµφωνα µε τα τεύχη του υποέργου 4 για να ανατεθεί η εργολαβία για τις παρεµβάσεις βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµησης ενέργειας στην πλατεία 25ης Μαρτίου Υποέργο 6: Το έκτο υποέργο αφορά στη µελέτη αστικής κινητικότητας. Πρόκειται για το υποέργο το οποίο θα δηµοπρατηθεί για να ανατεθεί η εκπόνηση της Μελέτης αστικής κινητικότητας Υποέργο 7: Το έβδοµο υποέργο αφορά στις δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης. Πρόκειται για το υποέργο το οποίο θα δηµοπρατηθεί για να ανατεθούν οι υπηρεσίες δηµοσιότητας για το πλάνο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών και των δηµοτικών υπαλλήλων σε θέµατα περιβάλλοντος (συνεντεύξεις τύπου, εκδηλώσεις για δηµότες, δηµοτικούς υπαλλήλους και µαθητές, πληροφοριακό υλικό, νέα ενότητα στον ιστότοπο του ήµου, Οδηγοί εξοικονόµησης ενέργειας για δηµοτικούς υπαλλήλους και πολίτες, σεµινάρια για το κοινό, κτλ) Υποέργο 8: Το όγδοο υποέργο αφορά στις Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου. Πρόκειται για το υποέργο που δηµοπρατείται µε την παρούσα προκήρυξη προκειµένου να ανατεθούν οι υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Υποέργο 9: Το ένατο υποέργο αφορά στις υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης µετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στα κτίρια. Πρόκειται για το υποέργο που αφορά στην ενεργειακή επιθεώρηση µετά το πέρας υλοποίησης των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. Το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών αφορά: Υποστήριξη του ήµου προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του όσον αφορά τον σχεδιασµό, τον χρονικό προγραµµατισµό, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, το κόστος και τα αναµενόµενα οφέλη, Υποστήριξη του ήµου στις διαδικασίες ανάθεσης των υποέργων του ΣΧΥ και υποβοήθηση στη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης, Παρακολούθηση, διαχείριση και προγραµµατισµός υλοποίησης του ΣΧΥ και των Υποέργων,

4 Παρακολούθηση των εργασιών κατά τη φάση υλοποίησης των έργων µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας εργασιών και υλικών προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις Προµελέτες. Καθορισµός σε συνεργασία µε τη Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και κατά περίπτωση µε τον ανάδοχο του Υ/Ε 7 συγκεκριµένων δράσεων (σεµινάρια, ηµερίδες, ενηµερωτικό υλικό, διαφηµιστική καµπάνια κτλ.) που αφορούν το υποέργο 7. Τον καθορισµό σε συνεργασία µε τη Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και κατά περίπτωση µε τον ανάδοχο του Υ/Ε 7 της Επικοινωνιακής Στρατηγικής που θα συµπεριλαµβάνουν οι επιλεγµένες δράσεις του υποέργου 7. Κατά την διενέργεια των τελικών Ενεργειακών Επιθεωρήσεων που θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο Ενεργειακό Επιθεωρητή µετά από νέα δηµοπράτηση µετά το πέρας των κατασκευών-παρεµβάσεων και αφορούν το υποέργο 9, ο Σύµβουλος θα υποστηρίξει την Τ/Υ στην συλλογή και καταγραφή στοιχείων και αποτελεσµάτων των κατασκευών και θα συµβάλει στην ορθή κ εµπεριστατωµένη επιστηµονικά σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τους ενδιάµεσους και τελικούς ελέγχους φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από τον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης του Έργου και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ράσεων και όποια άλλη εποπτεύουσα αρχή και ελεγκτικό όργανο. Αναφορά-καταγραφή στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν δυσχερειών και προβληµάτων κατά την εκτέλεση του φυσικού (τεχνικού)και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Παρακολούθηση και υποστήριξη των διαδικασιών πληρωµών του έργου, συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή των ελτίων ήλωσης απανών και αποστολή τους στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης του Έργου και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ράσεων Οργάνωση, τήρηση και παράδοση κατά τη λήξη του έργου «Φακέλου Πράξης», όπου περιεχόµενο του Φ.Π. πρέπει να είναι κατ ελάχιστον το περιγραφόµενο στον Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου και θα περιέχει κατ ελάχιστο την αρχειοθέτηση του σχετιζόµενου µε το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου υλικό, καθώς και τη σχετική µε το έργο αλληλογραφία τόσο µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσης στους τοµείς της Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ, ΕΝ/ΚΑ), όσο και µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του Προγράµµατος «Εξοικονοµώ» Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Σύνταξη τελικής αναφοράς προόδου η οποία θα περιλαµβάνει έκθεση καταγραφής των παραδοτέων του έργου, έτσι όπως αυτά θα διαµορφωθούν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, καθώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη διαδροµή ελέγχου του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από τον Ενδιάµεσο Φορέα Υλοποίησης του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσης (ΕΥΣΕ ) και όποια άλλη εποπτεύουσα αρχή και ελεγκτικό όργανο. Υποστήριξη του Ανάδοχου Μελετητή για την Έκδοση Οικοδοµικών και λοιπών απαραίτητων αδειών, (αν και εφόσον απαιτούνται), µε στόχο την επίσπευση της υλοποίησης του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του. Όλα τα παραπάνω παραδοτέα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αλλά και των αυστηρών προδιαγραφών παρακολούθησης και ελέγχου που έχει θέσει ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης (ΕΦ ) ΚΑΠΕ, η

5 συγκεκριµένη εργασία απαιτεί σηµαντική χρονοαπασχόληση µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και το προσωπικό του ήµου δεν διαθέτει την απαραίτητη γνώση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση σε υποψήφιο σύµβουλο µε την απαραίτητη εµπειρία. Οι Υποψήφιοι ανάδοχοι σύµβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, διαφορετικά αποκλείονται από το διαγωνισμό. Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλλουν στην προσφορά τους (στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και με ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με ποινή αποκλεισμού αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική του δομή, τις δραστηριότητες, την υλικοτεχνική του υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, τα οικονομικά του μεγέθη, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης. Ο υποψήφιος να διαθέτει σημαντική εμπειρία σε παρόμοια έργα και συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καλύπτοντας, μεταξύ των άλλων, όλες τι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει ή να εκτελεί τουλάχιστον δύο έργα παρόμοια με αυτό της Προκήρυξης, κατά τα τελευταία πέντε έτη. Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με ποινή αποκλεισμού: 1. κατάλογος των ως άνω παρόμοιων έργων που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος. 2. βεβαιώσεις από τους πελάτες/αποδέκτες των ως άνω έργων. Στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον ο εργοδότης, ο τίτλος του έργου, η χρονική διάρκεια υλοποίησής του, ο προϋπολογισμός του και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με τη σχετική σύμβαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου με γνήσιο υπογραφής. Για έργα που εκτελούνται από τον υποψήφιο και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, θα πρέπει αυτός να προσκομίσει βεβαίωση Ορθής Εκτέλεσης του έργου. Η βεβαίωση αυτή, με την οποία θα αποδεικνύεται η προσήκουσα υλοποίηση του έργου έως το στάδιο που βρίσκεται κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υπογράφεται από τον κύριο του έργου. Η Ομάδα Έργου του υποψήφιου να είναι επαρκώς στελεχωμένη και σε θέση να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο καθώς και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν έναν (1) Συντονιστή Ομάδας

6 Έργου μηχανικό με πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμου πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος, έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή Ομάδας Έργου μηχανικό με πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμου πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος. Τόσο ο συντονιστής όσο και ο αναπληρωτής να διαθέτουν τριετή εμπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ και τουλάχιστον έναν Οικονομολόγο πανεπιστημιακού επιπέδου με τριετή εμπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ή/και του ΕΣΠΑ. 1. Πίνακας όπου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου θα δίνεται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η βαθμίδα εκπαίδευσης και η σχετική με το προκηρυσσόμενο έργο εμπειρία σε έτη. Επίσης, θα προσδιορίζεται το στέλεχος που θα είναι ο Συντoνιστής/Υπεύθυνος της ομάδας έργου. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου. Η εμπειρία θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά σε κάθε βιογραφικό σημείωμα και να προκύπτει από την ενασχόληση του στελέχους σε έργα ανάλογα με αυτό της Διακήρυξης. 3. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου. Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε ,96 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Η χρονική διάρκεια περαίωσης της εργασίας θα λήξει µε την ολοκλήρωση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ». Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της Πράξης είναι η 31/12/2015. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα