Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Transcript

1 Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα

2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι Δήμοι με Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμοι με κατοίκους και άνω ή πρωτεύουσες νομών Πεδίο Εφαρμογής Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στους παρακάτω θεματικούς άξονες: Άξονας «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια» Άξονας 2 «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος» Άξονας 3 «Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές» Άξονας 4 «Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές» Άξονας 5 «Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης» Διάρκεια Αρχική Προκήρυξη: Με την τελευταία Τροποποίηση:

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Τυπική Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Υποέργα Τίτλος Υποέργου Προετοιμασία Φακέλου για υποβολή στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (2009) Εκτίμηση ενεργειακών δεδομένων για υποβολή στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (2009) Άξονας Κατηγορία Υποέργου Βασικό θεσμικό πλαίσιο Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Σύμβουλος Οριζόντιας Υποστήριξης Πράξης Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Ενεργειακή Επιθεώρηση Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Μελέτη εφαρμογής για δημοτικά κτίρια Μελέτη Ν. 336/05 Υλοποίηση δράσεων σε δημοτικά κτίρια Εργολαβία Ν. 3669/08 Προμήθεια οδοφωτισμού 2 Προμήθεια ΕΚΠΟΤΑ Μελέτη εφαρμογής για κοινόχρηστους χώρους Υλοποίηση δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους 2 Μελέτη Ν. 336/05 2 Εργολαβία Ν. 3669/08 Μελέτη αστικής κινητικότητας 3 Μελέτη Ν. 336/05 Υλοποίηση δράσεων σε δημοτικές υποδομές 4 Εργολαβία Ν. 3669/08 Δράσεις δημοσιότητας 5 Υπηρεσία ΠΔ 28/80 3

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνήθη θέματα σχετικά με ΤΔΠ () Δεν γίνεται μεταφορά ποσών από ένα άξονα σε άλλο Εντός του πλαισίου κάθε άξονα μπορούν να ενοποιούνται ή να χωρίζονται υποέργα χωρίς μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού. Οι οριστικές μελέτες έργων όταν δεν γίνονται από την ΤΥ του Δήμου, ανατίθενται σε εξωτερικό μελετητή μόνον όταν υπάρχει αποδεδειγμένα ανεπάρκεια/αδυναμία της ΤΥ (βεβαίωση/εισήγηση ΤΥ) ή και της ΤΥ του μητροπολιτικού Δήμου του Νομού. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης όπου προβλέπεται διέπεται από το πλαίσιο τουπδ 28/80 Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οριζόντια υποστήριξη δύο Πράξεων Δήμο μπορεί να προκηρυχθεί από κοινού σε Καλλικρατικούς δήμους με 2 Πράξεις 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνήθη θέματα σχετικά με ΤΔΠ (2) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου και υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή (έκδοση ΠΕΑ) μπορεί να προκηρυχθούν από κοινού σε ένα υποέργο Υποέργα που στο αρχικό ΤΔΠ αφορούσαν εργολαβίες αλλά κατά κύριο λόγο είναι προμήθεια υλικών πχ οδοφωτισμός προκηρύσσονται ως προμήθεια. Για τις δράσεις δημοσιότητας δεν προκηρύσσεται υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Συμβούλου αλλά προμήθεια ή υπηρεσία με τη συμμετοχή διαφημιστικής εταιρείας. 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Υπηρεσίες- Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 28/80 Ν. 3463/06 Ν. 373/08 Ν. 3548/07 Ν. 3852/0 Ν.2362/995 (άρθρο 83) ΥΑ 4053/ΕΥΣ 749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ Β292/ ) 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Διαδικασία ελέγχου Προέγκριση τευχών δημοπράτησης Υποχρεωτική διαδικασία για ανοικτούς διαγωνισμούς προαιρετική για απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς (παρ όλα αυτά συνιστάται σε κάθε περίπτωση να αποστέλλετε σχέδια τευχών για ένα πρώτο έλεγχο) 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΕΩΣ 3/3/203) ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΕΩΣ 3/3/203) ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 3/3/203) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 ΑΠΌ 5,000 ΕΩΣ 20,000 (πλέον ΦΠΑ) ΕΩΣ 20,000 (πλέον ΦΠΑ) ΑΠΌ 20,000 ΕΩΣ 60,000 (πλέον ΦΠΑ) ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 (πλέον ΦΠΑ) ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80 και αναλογικά ΠΔ.60/2007 (κυρίως σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύναψη δημ.συμβάσεων) ΠΔ 28/80 και αναλογικά ΠΔ.60/2007 (κυρίως σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύναψη δημ.συμβάσεων) Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει N. 3548/2007 N. 3548/2007 ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΩΝ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΩΝ) ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Προμήθειες- Θεσμικό Πλαίσιο ΕΚΠΟΤΑ/993 Ν. 3463/06 Ν. 3548/07 Ν. 3852/0 Ν.2362/995 (άρθρο 83) σε συνδυασμό με εγκύκλιο 2437/ ΥΠΕΣ ΥΑ 4053/ΕΥΣ 749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ Β292/ ) 9

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 με ΦΠΑ (23%) ΑΠΌ 5,00 με ΦΠΑ ΕΩΣ 60,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 200,00 πλεόν ΦΠΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΔ 60/2007 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΚΤΛ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΚΤΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί 0

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 με ΦΠΑ (23%) ΑΠΌ 5,00 με ΦΠΑ ΕΩΣ 60,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 200,00 πλεόν ΦΠΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες Ν. 336/05 Ν. 3548/07 (περί δημοσιότητας στο τύπο) Απ ευθείας ανάθεση, εφόσον: Π/Υ < 30% της ανώτατης αμοιβής Α Τάξης ανά κατηγορία πτυχίου Αλλιώς, ανοικτός διαγωνισμός Η ανάθεση σε εξωτερικό μελετητή σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθείται από εισήγηση με τεκμηρίωση της αδυναμίας εκπόνησης μελέτης από ΤΥ Δικαιούχου Δήμου ή και από ΤΥ μητροπολιτικού Δήμου. Προσοχή μελέτες εφαρμογής και όχι ενεργειακές μελέτες κατηγ. 4!!! 2

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες - Προέγκριση προκήρυξης () Πλήρης Φάκελος Έργου (με λεπτομέρεια ανάλογη του Π/Υ) Διακήρυξη και Περίληψη Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονομική Προσφοράς Σχέδιο Σύμβασης Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων, ορισμός επιτροπών κλπ) Να γίνεται χρήση των εγκεκριμένων, επίσημων πρότυπων τευχών Προσοχή, να γίνεται ενημέρωση του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ σε όλα τα στάδια προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις (π.χ. καλό είναι να αποστέλλετε σχέδια τευχών ηλεκτρονικά και έπειτα να περνούν από Οικονομική Επιτροπή για έγκριση) 3

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες - Προέγκριση Σύμβασης (2) Αποδεικτικά δημοσιότητας ανάρτησης διακήρυξης (ιστοσελίδας, τύπου, τοιχοκόλληση, ΤΕΕ) Πρακτικά αξιολόγησης και κοινοποιήσεις στους υποψηφίους Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (Σχέδιο Σύμβασης) Λοιπά έγγραφα (πιθανές ενστάσεις, αλληλογραφία με υποψηφίους κλπ) Προσοχή αποδεικτικό ιστοσελίδας θα πρέπει πριν την ανάρτηση να ενημερώνετε τον χειριστή, ώστε να μπορεί να ελέγχει ο ίδιος 4

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 336/05 Ν. 336/05 Ν. 3463/06 Π.Δ. 696/974 Π.Δ. 798/978 Ν. 76/977 N. 3548/2007 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι αποφάσεις ορίων αμοιβών, ειδικότερα για το έτος 202 βλέπε ΦΕΚ 200/ Β/ καθώς και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών και οι βελτιώσεις αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Οι αποφάσεις ορίων αμοιβών, ειδικότερα για το έτος 202 βλέπε ΦΕΚ 200/ Β/ καθώς και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών και οι βελτιώσεις αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ, η προθεσμία δημοσίευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30ημερών όπως ορίζεται στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. του άρθρου 3 του Ν.336/05.ΠΡΟΣΟΧΗ για τον υπολογισμό των προθεσμιών δεν προσμετρώνται η ημέρα αποστολής ή δημοσίευσης της προκήρυξης. (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ) -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΥΧΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Για συμβάσεις με Π/Υ κάτω των , συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια ανάθεσης το κριτήριο για τη «γνώση των τοπικών συνθηκών» και βαθμολογείται όπως προβλέπεται ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 5 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Εργολαβίες Ν. 3669/08 (όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4070/2, και ισχύει έως σήμερα) Επιτρέπεται αύξηση του προκηρυσσόμενου Π/Υ σε σχέση με τον εγκεκριμένο, εφόσον η αύξηση προέρχεται π.χ λόγω αύξησης ΦΠΑ (από 9% σε 23%) Προσοχή: -οι εργασίες / άρθρα / ποσότητες θα πρέπει να παραμείνουν ίδιες με αυτές που είχαν εγκριθεί κατά την υποβολή της πρότασης το 2009 αλλιώς απαιτείται Τροποποίηση Πράξης -στην περίπτωση που ένας Δήμος επιθυμεί να συμπεριλάβει πρόσθετο φυσικό αντικείμενο στην Εργολαβία του Άξονα τότε μπορεί να προβεί σε ενιαία προκήρυξη της Εργολαβίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφεται ξεκάθαρα το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο καθώς και η κοστολόγηση αυτού (η οποία θα πρέπει να καλύπτεται κατά 00% από έξοδα του Δήμου) -θα πρέπει να προβλέπεται στα τεύχη ότι ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα στο εργοτάξιο, καθώς και αναμνηστική πινακίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 6

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Εργολαβίες Προέγκριση Προκήρυξης Τεχνική Περιγραφή (προσοχή, να δίδεται μία επαρκής περιγραφή του κτιρίου (ων) και μία σαφής περιγραφή σχετικά με το πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις/εργασίες, γεωγραφικά στοιχεία, διπλανά κτίρια, φωτογραφίες μακρινές των κτιρίων αλλά και κοντινές σχετικές με τις παρεμβάσεις π.χ. φωτογραφία δώματος, παράθυρου) Τεχνικές Προδιαγραφές Διακήρυξη περίληψη (προσοχή σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο) ΕΣΥ ΓΣΥ (προσοχή σύμφωνα με υπόδειγμα του ΕΦΔ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Αναλυτικές προμετρήσεις (ανά κτίριο και όροφο) Προϋπολογισμός Αναλυτικό τιμολόγιο (θα πρέπει να δίδεται ανάλυση ως προς το πώς προκύπτει η τιμή μη επίσημου άρθρου ) ΣΑΥ ΦΑΥ Έντυπο οικονομικής προσφοράς Σχέδια (κατ ελάχιστο κατόψεις, όψεις κλίμ. :50 και κάποιες τυπικές λεπτομέρειες π.χ. θερμομόνωση κελύφους) Πίνακας περιεχομένων της μελέτης Η μελέτη θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Προέγκριση Σύμβασης Όμοια με μελέτες 7

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8

19 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Λογότυπα () Η έντυπη επικοινωνία, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια, αφίσες, κτλ. θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα λογότυπα τα λογότυπα παραλαμβάνονται από την ιστοσελίδα της εκάστοτε αρμόδιας αρχής (όχι από αλλού) π.χ. λογότυπο ΕΣΠΑ, από την ιστοσελίδα όπου τα σχετικά αρχεία περιλαμβάνονται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ΠΡΟΣΟΧΗ! για τη χρήση λογοτύπων ιδίως σε διαφημιστικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κτλ.) πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές (κωδικοί χρωμάτων, διάταξη, φόντο, γραμματοσειρά, κτλ.). Συνήθως υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ειδικό για γραφίστες - τυπογράφους (π.χ. προδιαγραφές για λογότυπο ΕΣΠΑ) Πάντα χρησιμοποιούνται τα επικαιροποιημένα λογότυπα σε περίπτωση αλλαγών (π.χ. μετονομασίας σχετικών Υπουργείων) 9

20 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Λογότυπα (2) Xρήση λογοτύπων ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (από ΕΠΑΝ ΙΙ ή από ΠΕΠ) σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 20

21 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Εργολαβίες Προέγκριση Προκήρυξης 2

22 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Σημεία-Κλειδιά για τις Πινακίδες () Για τη χρήση πινακίδων προτείνουμε τα παρακάτω: Η υποχρέωση για την ανάρτηση πινακίδων να αφορά τα υποέργα για εργολαβίες και προμήθειες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού (ακόμα και κάτω των ευρώ) Σε περίπτωση εργολαβίας παρεμβάσεων σε κτίρια και πλατείες, μπαίνει πινακίδα κατά την υλοποίηση (π.χ. σε κάποιο σχολείο), η οποία αντικαθίσταται μετά την υλοποίηση με μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα (αναμνηστική) Αναφορικά στις εργολαβίες, πινακίδα κατά την υλοποίηση, αλλά και αναμνηστική, θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε κτίριο ή πλατεία του ΣΧΥ όπου θα γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις Σε περίπτωση προμήθειας, τύπου π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων σε δρόμο, δεν απαιτείται πινακίδα κατά την υλοποίηση (βέβαια αν το επιθυμεί ο Δήμος μπορεί να αναρτήσει), ούτε σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητο πάνω σε λάμπες ή κολώνες), αλλά απαιτείται αναμνηστική πινακίδα μετά την υλοποίηση Οι αναμνηστικές πινακίδες τοποθετούνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πράξης 22

23 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Σημεία-Κλειδιά για τις Πινακίδες (2) Όπου χρησιμοποιείται πινακίδα, αυτή είναι υποχρέωση του Αναδόχου και θα πρέπει να προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως επίσης να προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης του Αναδόχου από τον Δικαιούχο για τις προδιαγραφές δημοσιότητας Το κόστος της πινακίδας συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι εμφανείς και κάθε φορά ανάλογες με το μέγεθος της παρέμβασης και του εκάστοτε χώρου Ο Δικαιούχος εάν το επιθυμεί, μπορεί να τοποθετήσει γενική αναμνηστική πινακίδα σε ευκρινές σημείο (π.χ. Δημαρχείο) όπου θα αναγράφεται το σύνολο του έργου (η Πράξη). Αυτό βέβαια δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τις παραπάνω αναλυτικές υποχρεώσεις του για τις πινακίδες ανά υποέργο Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις κρίσιμες επισημάνσεις στον επικοινωνιακό οδηγό και τις τεχνικές προδιαγραφές περί πινακίδων (http://www.antagonistikotita.gr/greek/library.asp) 23

24 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Φωτογραφίες Οι Φωτογραφίες αποτελούν: α) τεκμηρίωση υλοποίησης & ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου β) επικοινωνιακό υλικό προβολής και δημοσιοποίησης του έργου Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει φωτογραφικό υλικό για κάθε παρέμβαση, ικανοποιητικό στο βαθμό που αντικατοπτρίζει τη φύση και το μέγεθος του έργου. Ενδεικτικά στάδια φωτογράφισης μπορεί να αποτελούν: α) πριν την έναρξη παρέμβασης β) στη μέση υλοποίησης της παρέμβασης γ) μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης Τα στάδια και η απόσταση λήψης κρίνονται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο έργου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο περισσότερες οι δυνατότητες αξιοποίησης της φωτογραφίας. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Θολές ή κουνημένες φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται. 24

25 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Προσοχή στην υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα () Άρθρο 2 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥΔ 4053/ΕΥΣ 749/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περιληπτικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα τους, στην περίπτωση συμβάσεων αξίας μεγαλύτερης των ευρώ και από 5 Μαρτίου του 203 πάνω από Για να είναι οι δαπάνες των συμβάσεων αυτών επιλέξιμες, θα πρέπει για : - απευθείας ανάθεση, η ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν την απόφαση ανάθεσης και να έχει παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον έως την ανάθεση - πρόχειρο/ανοιχτό διαγωνισμό, η ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και να έχει παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον έως το διαγωνισμό Οι Δικαιούχοι οφείλουν να στέλνουν στον αρμόδιο χειριστή της Πράξης τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ημερομηνία ανάρτησης που να αναφέρει τον ακριβή ιστότοπο ανάρτησης 25

26 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Προσοχή στην υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα (2) Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όλα τα υποέργα άνω των ευρώ ή πάνω από (από 5/03/203) ανεξάρτητα εάν απαιτείται προέγκριση δημοπράτησης από το ΚΑΠΕ ή όχι Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν το ενεργό 5νθήμερο κατά την προέγκριση της αντίστοιχης σύμβασης από το ΚΑΠΕ Η υποχρέωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τις υπόλοιπες υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται ανά περίπτωση (π.χ. εφημερίδες, τοιχοκόλληση στο Δημαρχείο, κτλ.) Η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περίληψη προκήρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει: διαδικασία ανάθεσης, τίτλο υποέργου, κριτήριο ανάθεσης, προϋπολογισμό, πηγές χρηματοδότησης, διάρκεια έργου, στοιχεία επικοινωνίας με τον αρμόδιο του Δικαιούχου, κτλ. και τα λογότυπα (!) Η ανάρτηση ενδείκνυται να γίνεται σε σημείο της ιστοσελίδας του Δικαιούχου, ορατό από το κοινό που θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα και σε αντίστοιχο σημείο π.χ. στο tab Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις 26

27 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης (των πολιτών, της αγοράς, δημοτικών φορέων, κλπ.) σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας: - δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και υπαλλήλων των δήμων - αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας Υλοποίηση Άξονα 5 παράλληλα με τις άλλες δράσεις των Αξόνων!!! ΣΧΥ εκτός από φυλλάδια, αφίσες, σεμινάρια, ενημέρωση ιστοσελίδας, εκδηλώσεις, αρθρογραφία, κτλ. ραδιοφωνικά ή και τηλεοπτικά σποτς (βλ. επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Παραδοτέα Άξονα 5 και δείκτες αξιολόγησης (ιστοσελίδα και εκτυπώσεις οθόνης, αριθμός προσκεκλημένων σε ημερίδες, αριθμός παρευρισκόμενων σε αυτές, «target group», αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτς, αριθμός τηλεθεατών και ακροατών, δελτία τύπου, κτλ.) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να καταγράφουν αυτά τα στοιχεία Σε περίπτωση Καλλικρατικού Δήμου που έχει > ενταγμένες Πράξεις, δύναται η υλοποίηση από κοινού του Άξονα 5 27

28 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Ο ανάδοχος για την υποστήριξη του δικαιούχου με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του άξονα 5, εφόσον παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων του Δήμου, προτείνεται να είναι Διαφημιστική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με βάση το πρότυπο 435:2009 του ΕΛΟΤ (προτείνεται για όλες τις κατηγορίες α, β, γ, δ) υπηρεσίες επικοινωνίας: σχεδιασμός διαφημιστικής στρατηγικής, παραγωγή πρωτότυπου δημιουργικού, παροχή συμβουλών για την επιλογή του κατάλληλου μέσου προβολής, διαμόρφωση ιστοσελίδων, κτλ. Νομοθετικό πλαίσιο περί διαφήμισης Δημοσίου: Π.Δ. 26/997 (ΦΕΚ Α'/86), Π.Δ. 60/997 (ΦΕΚ Α'/53), Ν.302/2002 (ΦΕΚ Α'/43), Ν.366/2003 (ΦΕΚ Α'/78) και Ν. 3688/2008 (Άρθρο 2, παρ. 3) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης να είναι σε ισχύ! (επικαιροποιείται κάθε 3 έτη) 28

29 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία ανάθεσης του Άξονα 5: - για παροχή υπηρεσίας, όπως διαφημιστική στρατηγική, μακέτα αφίσας, παροχή συμβουλών, ιστοσελίδα, κτλ. ΠΔ 28/80 ό,τι δημιουργικό είναι υπηρεσία - για προμήθεια (π.χ. φωνητικός πλοηγός) ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που το Υποέργο περιλαμβάνει υπηρεσίες και προμήθεια μαζί, υπερισχύει στη διαδικασία ανάθεσης ο υψηλότερος προϋπολογισμός π.χ. ΠΥ υπηρεσιών > ΠΥ προμήθειας ΠΔ 28/80 Ο ρόλος του Οριζόντιου Επιστημονικού Συμβούλου : υποστηρικτικός προς το Δικαιούχο ή και τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του Άξονα 5 εισηγήσεις σε σεμινάρια, τήρηση κανόνων δημοσιότητας στα φυλλάδια και στα τηλεοπτικά σποτς, κτλ., μη εμπλοκή στην επικοινωνιακή στρατηγική 29

30 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ () Αδυναμία εφαρμογής του Επικοινωνιακού Οδηγού του Προγράμματος στο κομμάτι που αφορά την ορθή χρήση των λογοτύπων, γραμματοσειράς και προδιαγραφών. Ελλιπής δημοσίευση στον τύπο εξαιτίας της μη εφαρμογής του Ν.3548/2007 που αφορά την «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Ελλιπής ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας Αναθέτουσας Αρχής για τουλάχιστον 5 ημέρες, της περίληψης της Διακήρυξης όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ). 30

31 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (2) Ελλιπής ή και καμία αναφορά στο Φορέα Χρηματοδότης (ΕΣΠΑ, ρόλος ΕΤΠΑ, Περιφερειακά Ταμεία). Μη αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με δικτυακό τόπο όπου είναι αναρτημένες, από τις αρχές του 202, όλες οι σχετικές αποφάσεις, νόμοι και οδηγοί που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Προβλήματα όσον αφορά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων από το ΕΣΠΑ εντύπων όπως το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, Τεχνικό Δελτίου Υποέργου, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Καθυστερήσεις στην έγκαιρη ανάρτηση των Δελτίων στην Ηλεκτρονική Υποβολή του Πληροφοριακού Συστήματος. Καθυστερήσεις στην κοινοποίηση στο φορέα μας της υπεύθυνης δήλωσης του Δημάρχου και της Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας περί κυριότητας/ αρμοδιότητας παρέμβασης στα εγκεκριμένα κτίρια του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ). 3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων / προσφυγών, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός: Δ0-02 Έναρξη Ισχύος: 22/07/2010 Σελίδα 1 από 2 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής κάλυψης του Π.Ι. σε θέματα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 894/06-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αττική" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής"

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αττική ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Τηλέφωνο : 2103253123, +302103253123 Fax : 2103216653, +302103216653

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επαναπροκήρυξη της αριθμ. 7984/4-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ως προς τα σημεία που κηρύχτηκε άγονη Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 04/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 3681 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα