Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Transcript

1 Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα

2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι Δήμοι με Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμοι με κατοίκους και άνω ή πρωτεύουσες νομών Πεδίο Εφαρμογής Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στους παρακάτω θεματικούς άξονες: Άξονας «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια» Άξονας 2 «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος» Άξονας 3 «Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές» Άξονας 4 «Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές» Άξονας 5 «Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης» Διάρκεια Αρχική Προκήρυξη: Με την τελευταία Τροποποίηση:

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Τυπική Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Υποέργα Τίτλος Υποέργου Προετοιμασία Φακέλου για υποβολή στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (2009) Εκτίμηση ενεργειακών δεδομένων για υποβολή στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (2009) Άξονας Κατηγορία Υποέργου Βασικό θεσμικό πλαίσιο Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Σύμβουλος Οριζόντιας Υποστήριξης Πράξης Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Ενεργειακή Επιθεώρηση Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Μελέτη εφαρμογής για δημοτικά κτίρια Μελέτη Ν. 336/05 Υλοποίηση δράσεων σε δημοτικά κτίρια Εργολαβία Ν. 3669/08 Προμήθεια οδοφωτισμού 2 Προμήθεια ΕΚΠΟΤΑ Μελέτη εφαρμογής για κοινόχρηστους χώρους Υλοποίηση δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους 2 Μελέτη Ν. 336/05 2 Εργολαβία Ν. 3669/08 Μελέτη αστικής κινητικότητας 3 Μελέτη Ν. 336/05 Υλοποίηση δράσεων σε δημοτικές υποδομές 4 Εργολαβία Ν. 3669/08 Δράσεις δημοσιότητας 5 Υπηρεσία ΠΔ 28/80 3

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνήθη θέματα σχετικά με ΤΔΠ () Δεν γίνεται μεταφορά ποσών από ένα άξονα σε άλλο Εντός του πλαισίου κάθε άξονα μπορούν να ενοποιούνται ή να χωρίζονται υποέργα χωρίς μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού. Οι οριστικές μελέτες έργων όταν δεν γίνονται από την ΤΥ του Δήμου, ανατίθενται σε εξωτερικό μελετητή μόνον όταν υπάρχει αποδεδειγμένα ανεπάρκεια/αδυναμία της ΤΥ (βεβαίωση/εισήγηση ΤΥ) ή και της ΤΥ του μητροπολιτικού Δήμου του Νομού. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης όπου προβλέπεται διέπεται από το πλαίσιο τουπδ 28/80 Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οριζόντια υποστήριξη δύο Πράξεων Δήμο μπορεί να προκηρυχθεί από κοινού σε Καλλικρατικούς δήμους με 2 Πράξεις 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνήθη θέματα σχετικά με ΤΔΠ (2) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου και υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή (έκδοση ΠΕΑ) μπορεί να προκηρυχθούν από κοινού σε ένα υποέργο Υποέργα που στο αρχικό ΤΔΠ αφορούσαν εργολαβίες αλλά κατά κύριο λόγο είναι προμήθεια υλικών πχ οδοφωτισμός προκηρύσσονται ως προμήθεια. Για τις δράσεις δημοσιότητας δεν προκηρύσσεται υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Συμβούλου αλλά προμήθεια ή υπηρεσία με τη συμμετοχή διαφημιστικής εταιρείας. 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Υπηρεσίες- Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 28/80 Ν. 3463/06 Ν. 373/08 Ν. 3548/07 Ν. 3852/0 Ν.2362/995 (άρθρο 83) ΥΑ 4053/ΕΥΣ 749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ Β292/ ) 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Διαδικασία ελέγχου Προέγκριση τευχών δημοπράτησης Υποχρεωτική διαδικασία για ανοικτούς διαγωνισμούς προαιρετική για απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς (παρ όλα αυτά συνιστάται σε κάθε περίπτωση να αποστέλλετε σχέδια τευχών για ένα πρώτο έλεγχο) 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΕΩΣ 3/3/203) ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΕΩΣ 3/3/203) ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 3/3/203) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 ΑΠΌ 5,000 ΕΩΣ 20,000 (πλέον ΦΠΑ) ΕΩΣ 20,000 (πλέον ΦΠΑ) ΑΠΌ 20,000 ΕΩΣ 60,000 (πλέον ΦΠΑ) ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 (πλέον ΦΠΑ) ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80 και αναλογικά ΠΔ.60/2007 (κυρίως σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύναψη δημ.συμβάσεων) ΠΔ 28/80 και αναλογικά ΠΔ.60/2007 (κυρίως σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύναψη δημ.συμβάσεων) Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει N. 3548/2007 N. 3548/2007 ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΩΝ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΩΝ) ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Προμήθειες- Θεσμικό Πλαίσιο ΕΚΠΟΤΑ/993 Ν. 3463/06 Ν. 3548/07 Ν. 3852/0 Ν.2362/995 (άρθρο 83) σε συνδυασμό με εγκύκλιο 2437/ ΥΠΕΣ ΥΑ 4053/ΕΥΣ 749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ Β292/ ) 9

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 με ΦΠΑ (23%) ΑΠΌ 5,00 με ΦΠΑ ΕΩΣ 60,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 200,00 πλεόν ΦΠΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΔ 60/2007 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΚΤΛ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΚΤΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί 0

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 με ΦΠΑ (23%) ΑΠΌ 5,00 με ΦΠΑ ΕΩΣ 60,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 200,00 πλεόν ΦΠΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες Ν. 336/05 Ν. 3548/07 (περί δημοσιότητας στο τύπο) Απ ευθείας ανάθεση, εφόσον: Π/Υ < 30% της ανώτατης αμοιβής Α Τάξης ανά κατηγορία πτυχίου Αλλιώς, ανοικτός διαγωνισμός Η ανάθεση σε εξωτερικό μελετητή σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθείται από εισήγηση με τεκμηρίωση της αδυναμίας εκπόνησης μελέτης από ΤΥ Δικαιούχου Δήμου ή και από ΤΥ μητροπολιτικού Δήμου. Προσοχή μελέτες εφαρμογής και όχι ενεργειακές μελέτες κατηγ. 4!!! 2

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες - Προέγκριση προκήρυξης () Πλήρης Φάκελος Έργου (με λεπτομέρεια ανάλογη του Π/Υ) Διακήρυξη και Περίληψη Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονομική Προσφοράς Σχέδιο Σύμβασης Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων, ορισμός επιτροπών κλπ) Να γίνεται χρήση των εγκεκριμένων, επίσημων πρότυπων τευχών Προσοχή, να γίνεται ενημέρωση του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ σε όλα τα στάδια προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις (π.χ. καλό είναι να αποστέλλετε σχέδια τευχών ηλεκτρονικά και έπειτα να περνούν από Οικονομική Επιτροπή για έγκριση) 3

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες - Προέγκριση Σύμβασης (2) Αποδεικτικά δημοσιότητας ανάρτησης διακήρυξης (ιστοσελίδας, τύπου, τοιχοκόλληση, ΤΕΕ) Πρακτικά αξιολόγησης και κοινοποιήσεις στους υποψηφίους Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (Σχέδιο Σύμβασης) Λοιπά έγγραφα (πιθανές ενστάσεις, αλληλογραφία με υποψηφίους κλπ) Προσοχή αποδεικτικό ιστοσελίδας θα πρέπει πριν την ανάρτηση να ενημερώνετε τον χειριστή, ώστε να μπορεί να ελέγχει ο ίδιος 4

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 336/05 Ν. 336/05 Ν. 3463/06 Π.Δ. 696/974 Π.Δ. 798/978 Ν. 76/977 N. 3548/2007 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι αποφάσεις ορίων αμοιβών, ειδικότερα για το έτος 202 βλέπε ΦΕΚ 200/ Β/ καθώς και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών και οι βελτιώσεις αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Οι αποφάσεις ορίων αμοιβών, ειδικότερα για το έτος 202 βλέπε ΦΕΚ 200/ Β/ καθώς και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών και οι βελτιώσεις αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ, η προθεσμία δημοσίευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30ημερών όπως ορίζεται στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. του άρθρου 3 του Ν.336/05.ΠΡΟΣΟΧΗ για τον υπολογισμό των προθεσμιών δεν προσμετρώνται η ημέρα αποστολής ή δημοσίευσης της προκήρυξης. (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ) -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΥΧΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Για συμβάσεις με Π/Υ κάτω των , συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια ανάθεσης το κριτήριο για τη «γνώση των τοπικών συνθηκών» και βαθμολογείται όπως προβλέπεται ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 5 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Εργολαβίες Ν. 3669/08 (όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4070/2, και ισχύει έως σήμερα) Επιτρέπεται αύξηση του προκηρυσσόμενου Π/Υ σε σχέση με τον εγκεκριμένο, εφόσον η αύξηση προέρχεται π.χ λόγω αύξησης ΦΠΑ (από 9% σε 23%) Προσοχή: -οι εργασίες / άρθρα / ποσότητες θα πρέπει να παραμείνουν ίδιες με αυτές που είχαν εγκριθεί κατά την υποβολή της πρότασης το 2009 αλλιώς απαιτείται Τροποποίηση Πράξης -στην περίπτωση που ένας Δήμος επιθυμεί να συμπεριλάβει πρόσθετο φυσικό αντικείμενο στην Εργολαβία του Άξονα τότε μπορεί να προβεί σε ενιαία προκήρυξη της Εργολαβίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφεται ξεκάθαρα το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο καθώς και η κοστολόγηση αυτού (η οποία θα πρέπει να καλύπτεται κατά 00% από έξοδα του Δήμου) -θα πρέπει να προβλέπεται στα τεύχη ότι ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα στο εργοτάξιο, καθώς και αναμνηστική πινακίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 6

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Εργολαβίες Προέγκριση Προκήρυξης Τεχνική Περιγραφή (προσοχή, να δίδεται μία επαρκής περιγραφή του κτιρίου (ων) και μία σαφής περιγραφή σχετικά με το πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις/εργασίες, γεωγραφικά στοιχεία, διπλανά κτίρια, φωτογραφίες μακρινές των κτιρίων αλλά και κοντινές σχετικές με τις παρεμβάσεις π.χ. φωτογραφία δώματος, παράθυρου) Τεχνικές Προδιαγραφές Διακήρυξη περίληψη (προσοχή σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο) ΕΣΥ ΓΣΥ (προσοχή σύμφωνα με υπόδειγμα του ΕΦΔ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Αναλυτικές προμετρήσεις (ανά κτίριο και όροφο) Προϋπολογισμός Αναλυτικό τιμολόγιο (θα πρέπει να δίδεται ανάλυση ως προς το πώς προκύπτει η τιμή μη επίσημου άρθρου ) ΣΑΥ ΦΑΥ Έντυπο οικονομικής προσφοράς Σχέδια (κατ ελάχιστο κατόψεις, όψεις κλίμ. :50 και κάποιες τυπικές λεπτομέρειες π.χ. θερμομόνωση κελύφους) Πίνακας περιεχομένων της μελέτης Η μελέτη θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Προέγκριση Σύμβασης Όμοια με μελέτες 7

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8

19 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Λογότυπα () Η έντυπη επικοινωνία, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια, αφίσες, κτλ. θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα λογότυπα τα λογότυπα παραλαμβάνονται από την ιστοσελίδα της εκάστοτε αρμόδιας αρχής (όχι από αλλού) π.χ. λογότυπο ΕΣΠΑ, από την ιστοσελίδα όπου τα σχετικά αρχεία περιλαμβάνονται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ΠΡΟΣΟΧΗ! για τη χρήση λογοτύπων ιδίως σε διαφημιστικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κτλ.) πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές (κωδικοί χρωμάτων, διάταξη, φόντο, γραμματοσειρά, κτλ.). Συνήθως υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ειδικό για γραφίστες - τυπογράφους (π.χ. προδιαγραφές για λογότυπο ΕΣΠΑ) Πάντα χρησιμοποιούνται τα επικαιροποιημένα λογότυπα σε περίπτωση αλλαγών (π.χ. μετονομασίας σχετικών Υπουργείων) 9

20 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Λογότυπα (2) Xρήση λογοτύπων ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (από ΕΠΑΝ ΙΙ ή από ΠΕΠ) σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 20

21 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Εργολαβίες Προέγκριση Προκήρυξης 2

22 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Σημεία-Κλειδιά για τις Πινακίδες () Για τη χρήση πινακίδων προτείνουμε τα παρακάτω: Η υποχρέωση για την ανάρτηση πινακίδων να αφορά τα υποέργα για εργολαβίες και προμήθειες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού (ακόμα και κάτω των ευρώ) Σε περίπτωση εργολαβίας παρεμβάσεων σε κτίρια και πλατείες, μπαίνει πινακίδα κατά την υλοποίηση (π.χ. σε κάποιο σχολείο), η οποία αντικαθίσταται μετά την υλοποίηση με μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα (αναμνηστική) Αναφορικά στις εργολαβίες, πινακίδα κατά την υλοποίηση, αλλά και αναμνηστική, θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε κτίριο ή πλατεία του ΣΧΥ όπου θα γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις Σε περίπτωση προμήθειας, τύπου π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων σε δρόμο, δεν απαιτείται πινακίδα κατά την υλοποίηση (βέβαια αν το επιθυμεί ο Δήμος μπορεί να αναρτήσει), ούτε σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητο πάνω σε λάμπες ή κολώνες), αλλά απαιτείται αναμνηστική πινακίδα μετά την υλοποίηση Οι αναμνηστικές πινακίδες τοποθετούνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πράξης 22

23 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Σημεία-Κλειδιά για τις Πινακίδες (2) Όπου χρησιμοποιείται πινακίδα, αυτή είναι υποχρέωση του Αναδόχου και θα πρέπει να προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως επίσης να προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης του Αναδόχου από τον Δικαιούχο για τις προδιαγραφές δημοσιότητας Το κόστος της πινακίδας συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι εμφανείς και κάθε φορά ανάλογες με το μέγεθος της παρέμβασης και του εκάστοτε χώρου Ο Δικαιούχος εάν το επιθυμεί, μπορεί να τοποθετήσει γενική αναμνηστική πινακίδα σε ευκρινές σημείο (π.χ. Δημαρχείο) όπου θα αναγράφεται το σύνολο του έργου (η Πράξη). Αυτό βέβαια δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τις παραπάνω αναλυτικές υποχρεώσεις του για τις πινακίδες ανά υποέργο Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις κρίσιμες επισημάνσεις στον επικοινωνιακό οδηγό και τις τεχνικές προδιαγραφές περί πινακίδων (http://www.antagonistikotita.gr/greek/library.asp) 23

24 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Φωτογραφίες Οι Φωτογραφίες αποτελούν: α) τεκμηρίωση υλοποίησης & ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου β) επικοινωνιακό υλικό προβολής και δημοσιοποίησης του έργου Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει φωτογραφικό υλικό για κάθε παρέμβαση, ικανοποιητικό στο βαθμό που αντικατοπτρίζει τη φύση και το μέγεθος του έργου. Ενδεικτικά στάδια φωτογράφισης μπορεί να αποτελούν: α) πριν την έναρξη παρέμβασης β) στη μέση υλοποίησης της παρέμβασης γ) μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης Τα στάδια και η απόσταση λήψης κρίνονται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο έργου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο περισσότερες οι δυνατότητες αξιοποίησης της φωτογραφίας. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Θολές ή κουνημένες φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται. 24

25 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Προσοχή στην υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα () Άρθρο 2 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥΔ 4053/ΕΥΣ 749/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περιληπτικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα τους, στην περίπτωση συμβάσεων αξίας μεγαλύτερης των ευρώ και από 5 Μαρτίου του 203 πάνω από Για να είναι οι δαπάνες των συμβάσεων αυτών επιλέξιμες, θα πρέπει για : - απευθείας ανάθεση, η ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν την απόφαση ανάθεσης και να έχει παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον έως την ανάθεση - πρόχειρο/ανοιχτό διαγωνισμό, η ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και να έχει παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον έως το διαγωνισμό Οι Δικαιούχοι οφείλουν να στέλνουν στον αρμόδιο χειριστή της Πράξης τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ημερομηνία ανάρτησης που να αναφέρει τον ακριβή ιστότοπο ανάρτησης 25

26 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Προσοχή στην υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα (2) Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όλα τα υποέργα άνω των ευρώ ή πάνω από (από 5/03/203) ανεξάρτητα εάν απαιτείται προέγκριση δημοπράτησης από το ΚΑΠΕ ή όχι Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν το ενεργό 5νθήμερο κατά την προέγκριση της αντίστοιχης σύμβασης από το ΚΑΠΕ Η υποχρέωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τις υπόλοιπες υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται ανά περίπτωση (π.χ. εφημερίδες, τοιχοκόλληση στο Δημαρχείο, κτλ.) Η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περίληψη προκήρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει: διαδικασία ανάθεσης, τίτλο υποέργου, κριτήριο ανάθεσης, προϋπολογισμό, πηγές χρηματοδότησης, διάρκεια έργου, στοιχεία επικοινωνίας με τον αρμόδιο του Δικαιούχου, κτλ. και τα λογότυπα (!) Η ανάρτηση ενδείκνυται να γίνεται σε σημείο της ιστοσελίδας του Δικαιούχου, ορατό από το κοινό που θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα και σε αντίστοιχο σημείο π.χ. στο tab Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις 26

27 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης (των πολιτών, της αγοράς, δημοτικών φορέων, κλπ.) σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας: - δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και υπαλλήλων των δήμων - αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας Υλοποίηση Άξονα 5 παράλληλα με τις άλλες δράσεις των Αξόνων!!! ΣΧΥ εκτός από φυλλάδια, αφίσες, σεμινάρια, ενημέρωση ιστοσελίδας, εκδηλώσεις, αρθρογραφία, κτλ. ραδιοφωνικά ή και τηλεοπτικά σποτς (βλ. επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Παραδοτέα Άξονα 5 και δείκτες αξιολόγησης (ιστοσελίδα και εκτυπώσεις οθόνης, αριθμός προσκεκλημένων σε ημερίδες, αριθμός παρευρισκόμενων σε αυτές, «target group», αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτς, αριθμός τηλεθεατών και ακροατών, δελτία τύπου, κτλ.) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να καταγράφουν αυτά τα στοιχεία Σε περίπτωση Καλλικρατικού Δήμου που έχει > ενταγμένες Πράξεις, δύναται η υλοποίηση από κοινού του Άξονα 5 27

28 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Ο ανάδοχος για την υποστήριξη του δικαιούχου με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του άξονα 5, εφόσον παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων του Δήμου, προτείνεται να είναι Διαφημιστική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με βάση το πρότυπο 435:2009 του ΕΛΟΤ (προτείνεται για όλες τις κατηγορίες α, β, γ, δ) υπηρεσίες επικοινωνίας: σχεδιασμός διαφημιστικής στρατηγικής, παραγωγή πρωτότυπου δημιουργικού, παροχή συμβουλών για την επιλογή του κατάλληλου μέσου προβολής, διαμόρφωση ιστοσελίδων, κτλ. Νομοθετικό πλαίσιο περί διαφήμισης Δημοσίου: Π.Δ. 26/997 (ΦΕΚ Α'/86), Π.Δ. 60/997 (ΦΕΚ Α'/53), Ν.302/2002 (ΦΕΚ Α'/43), Ν.366/2003 (ΦΕΚ Α'/78) και Ν. 3688/2008 (Άρθρο 2, παρ. 3) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης να είναι σε ισχύ! (επικαιροποιείται κάθε 3 έτη) 28

29 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία ανάθεσης του Άξονα 5: - για παροχή υπηρεσίας, όπως διαφημιστική στρατηγική, μακέτα αφίσας, παροχή συμβουλών, ιστοσελίδα, κτλ. ΠΔ 28/80 ό,τι δημιουργικό είναι υπηρεσία - για προμήθεια (π.χ. φωνητικός πλοηγός) ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που το Υποέργο περιλαμβάνει υπηρεσίες και προμήθεια μαζί, υπερισχύει στη διαδικασία ανάθεσης ο υψηλότερος προϋπολογισμός π.χ. ΠΥ υπηρεσιών > ΠΥ προμήθειας ΠΔ 28/80 Ο ρόλος του Οριζόντιου Επιστημονικού Συμβούλου : υποστηρικτικός προς το Δικαιούχο ή και τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του Άξονα 5 εισηγήσεις σε σεμινάρια, τήρηση κανόνων δημοσιότητας στα φυλλάδια και στα τηλεοπτικά σποτς, κτλ., μη εμπλοκή στην επικοινωνιακή στρατηγική 29

30 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ () Αδυναμία εφαρμογής του Επικοινωνιακού Οδηγού του Προγράμματος στο κομμάτι που αφορά την ορθή χρήση των λογοτύπων, γραμματοσειράς και προδιαγραφών. Ελλιπής δημοσίευση στον τύπο εξαιτίας της μη εφαρμογής του Ν.3548/2007 που αφορά την «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Ελλιπής ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας Αναθέτουσας Αρχής για τουλάχιστον 5 ημέρες, της περίληψης της Διακήρυξης όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ). 30

31 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (2) Ελλιπής ή και καμία αναφορά στο Φορέα Χρηματοδότης (ΕΣΠΑ, ρόλος ΕΤΠΑ, Περιφερειακά Ταμεία). Μη αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με δικτυακό τόπο όπου είναι αναρτημένες, από τις αρχές του 202, όλες οι σχετικές αποφάσεις, νόμοι και οδηγοί που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Προβλήματα όσον αφορά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων από το ΕΣΠΑ εντύπων όπως το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, Τεχνικό Δελτίου Υποέργου, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Καθυστερήσεις στην έγκαιρη ανάρτηση των Δελτίων στην Ηλεκτρονική Υποβολή του Πληροφοριακού Συστήματος. Καθυστερήσεις στην κοινοποίηση στο φορέα μας της υπεύθυνης δήλωσης του Δημάρχου και της Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας περί κυριότητας/ αρμοδιότητας παρέμβασης στα εγκεκριμένα κτίρια του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ). 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα