Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Transcript

1 Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα

2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι Δήμοι με Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμοι με κατοίκους και άνω ή πρωτεύουσες νομών Πεδίο Εφαρμογής Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στους παρακάτω θεματικούς άξονες: Άξονας «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια» Άξονας 2 «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος» Άξονας 3 «Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές» Άξονας 4 «Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές» Άξονας 5 «Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης» Διάρκεια Αρχική Προκήρυξη: Με την τελευταία Τροποποίηση:

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Τυπική Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Υποέργα Τίτλος Υποέργου Προετοιμασία Φακέλου για υποβολή στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (2009) Εκτίμηση ενεργειακών δεδομένων για υποβολή στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (2009) Άξονας Κατηγορία Υποέργου Βασικό θεσμικό πλαίσιο Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Σύμβουλος Οριζόντιας Υποστήριξης Πράξης Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Ενεργειακή Επιθεώρηση Οριζόντιος Υπηρεσία ΠΔ 28/80 Μελέτη εφαρμογής για δημοτικά κτίρια Μελέτη Ν. 336/05 Υλοποίηση δράσεων σε δημοτικά κτίρια Εργολαβία Ν. 3669/08 Προμήθεια οδοφωτισμού 2 Προμήθεια ΕΚΠΟΤΑ Μελέτη εφαρμογής για κοινόχρηστους χώρους Υλοποίηση δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους 2 Μελέτη Ν. 336/05 2 Εργολαβία Ν. 3669/08 Μελέτη αστικής κινητικότητας 3 Μελέτη Ν. 336/05 Υλοποίηση δράσεων σε δημοτικές υποδομές 4 Εργολαβία Ν. 3669/08 Δράσεις δημοσιότητας 5 Υπηρεσία ΠΔ 28/80 3

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνήθη θέματα σχετικά με ΤΔΠ () Δεν γίνεται μεταφορά ποσών από ένα άξονα σε άλλο Εντός του πλαισίου κάθε άξονα μπορούν να ενοποιούνται ή να χωρίζονται υποέργα χωρίς μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού. Οι οριστικές μελέτες έργων όταν δεν γίνονται από την ΤΥ του Δήμου, ανατίθενται σε εξωτερικό μελετητή μόνον όταν υπάρχει αποδεδειγμένα ανεπάρκεια/αδυναμία της ΤΥ (βεβαίωση/εισήγηση ΤΥ) ή και της ΤΥ του μητροπολιτικού Δήμου του Νομού. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οριζόντια υποστήριξη της Πράξης όπου προβλέπεται διέπεται από το πλαίσιο τουπδ 28/80 Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την οριζόντια υποστήριξη δύο Πράξεων Δήμο μπορεί να προκηρυχθεί από κοινού σε Καλλικρατικούς δήμους με 2 Πράξεις 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνήθη θέματα σχετικά με ΤΔΠ (2) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου και υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή (έκδοση ΠΕΑ) μπορεί να προκηρυχθούν από κοινού σε ένα υποέργο Υποέργα που στο αρχικό ΤΔΠ αφορούσαν εργολαβίες αλλά κατά κύριο λόγο είναι προμήθεια υλικών πχ οδοφωτισμός προκηρύσσονται ως προμήθεια. Για τις δράσεις δημοσιότητας δεν προκηρύσσεται υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Συμβούλου αλλά προμήθεια ή υπηρεσία με τη συμμετοχή διαφημιστικής εταιρείας. 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Υπηρεσίες- Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 28/80 Ν. 3463/06 Ν. 373/08 Ν. 3548/07 Ν. 3852/0 Ν.2362/995 (άρθρο 83) ΥΑ 4053/ΕΥΣ 749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ Β292/ ) 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Διαδικασία ελέγχου Προέγκριση τευχών δημοπράτησης Υποχρεωτική διαδικασία για ανοικτούς διαγωνισμούς προαιρετική για απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς (παρ όλα αυτά συνιστάται σε κάθε περίπτωση να αποστέλλετε σχέδια τευχών για ένα πρώτο έλεγχο) 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΕΩΣ 3/3/203) ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΕΩΣ 3/3/203) ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΑΣΥΔ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 3/3/203) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 ΑΠΌ 5,000 ΕΩΣ 20,000 (πλέον ΦΠΑ) ΕΩΣ 20,000 (πλέον ΦΠΑ) ΑΠΌ 20,000 ΕΩΣ 60,000 (πλέον ΦΠΑ) ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 (πλέον ΦΠΑ) ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80, όπως ισχύει ΠΔ 28/80 και αναλογικά ΠΔ.60/2007 (κυρίως σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύναψη δημ.συμβάσεων) ΠΔ 28/80 και αναλογικά ΠΔ.60/2007 (κυρίως σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύναψη δημ.συμβάσεων) Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν. 3463/06, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει Ν.3852/200, όπως ισχύει N. 3548/2007 N. 3548/2007 ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΩΝ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΩΝ) ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ 5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Προμήθειες- Θεσμικό Πλαίσιο ΕΚΠΟΤΑ/993 Ν. 3463/06 Ν. 3548/07 Ν. 3852/0 Ν.2362/995 (άρθρο 83) σε συνδυασμό με εγκύκλιο 2437/ ΥΠΕΣ ΥΑ 4053/ΕΥΣ 749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ Β292/ ) 9

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 με ΦΠΑ (23%) ΑΠΌ 5,00 με ΦΠΑ ΕΩΣ 60,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 200,00 πλεόν ΦΠΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΔ 60/2007 ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΚΤΛ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ, ΚΤΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει οποιαδήποτε άλλη δημοσιότητα ζητηθει ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί 0

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 5,000 με ΦΠΑ (23%) ΑΠΌ 5,00 με ΦΠΑ ΕΩΣ 60,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 60,00 ΕΩΣ 200,000 πλέον ΦΠΑ ΑΠΌ 200,00 πλεόν ΦΠΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ.Α., ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΛ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες Ν. 336/05 Ν. 3548/07 (περί δημοσιότητας στο τύπο) Απ ευθείας ανάθεση, εφόσον: Π/Υ < 30% της ανώτατης αμοιβής Α Τάξης ανά κατηγορία πτυχίου Αλλιώς, ανοικτός διαγωνισμός Η ανάθεση σε εξωτερικό μελετητή σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθείται από εισήγηση με τεκμηρίωση της αδυναμίας εκπόνησης μελέτης από ΤΥ Δικαιούχου Δήμου ή και από ΤΥ μητροπολιτικού Δήμου. Προσοχή μελέτες εφαρμογής και όχι ενεργειακές μελέτες κατηγ. 4!!! 2

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες - Προέγκριση προκήρυξης () Πλήρης Φάκελος Έργου (με λεπτομέρεια ανάλογη του Π/Υ) Διακήρυξη και Περίληψη Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονομική Προσφοράς Σχέδιο Σύμβασης Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων, ορισμός επιτροπών κλπ) Να γίνεται χρήση των εγκεκριμένων, επίσημων πρότυπων τευχών Προσοχή, να γίνεται ενημέρωση του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ σε όλα τα στάδια προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις (π.χ. καλό είναι να αποστέλλετε σχέδια τευχών ηλεκτρονικά και έπειτα να περνούν από Οικονομική Επιτροπή για έγκριση) 3

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτες - Προέγκριση Σύμβασης (2) Αποδεικτικά δημοσιότητας ανάρτησης διακήρυξης (ιστοσελίδας, τύπου, τοιχοκόλληση, ΤΕΕ) Πρακτικά αξιολόγησης και κοινοποιήσεις στους υποψηφίους Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (Σχέδιο Σύμβασης) Λοιπά έγγραφα (πιθανές ενστάσεις, αλληλογραφία με υποψηφίους κλπ) Προσοχή αποδεικτικό ιστοσελίδας θα πρέπει πριν την ανάρτηση να ενημερώνετε τον χειριστή, ώστε να μπορεί να ελέγχει ο ίδιος 4

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 336/05 Ν. 336/05 Ν. 3463/06 Π.Δ. 696/974 Π.Δ. 798/978 Ν. 76/977 N. 3548/2007 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι αποφάσεις ορίων αμοιβών, ειδικότερα για το έτος 202 βλέπε ΦΕΚ 200/ Β/ καθώς και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών και οι βελτιώσεις αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Οι αποφάσεις ορίων αμοιβών, ειδικότερα για το έτος 202 βλέπε ΦΕΚ 200/ Β/ καθώς και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών και οι βελτιώσεις αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. 5 ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ, η προθεσμία δημοσίευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30ημερών όπως ορίζεται στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. του άρθρου 3 του Ν.336/05.ΠΡΟΣΟΧΗ για τον υπολογισμό των προθεσμιών δεν προσμετρώνται η ημέρα αποστολής ή δημοσίευσης της προκήρυξης. (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ) -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΥΧΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Για συμβάσεις με Π/Υ κάτω των , συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια ανάθεσης το κριτήριο για τη «γνώση των τοπικών συνθηκών» και βαθμολογείται όπως προβλέπεται ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 5 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦΔ

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Εργολαβίες Ν. 3669/08 (όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4070/2, και ισχύει έως σήμερα) Επιτρέπεται αύξηση του προκηρυσσόμενου Π/Υ σε σχέση με τον εγκεκριμένο, εφόσον η αύξηση προέρχεται π.χ λόγω αύξησης ΦΠΑ (από 9% σε 23%) Προσοχή: -οι εργασίες / άρθρα / ποσότητες θα πρέπει να παραμείνουν ίδιες με αυτές που είχαν εγκριθεί κατά την υποβολή της πρότασης το 2009 αλλιώς απαιτείται Τροποποίηση Πράξης -στην περίπτωση που ένας Δήμος επιθυμεί να συμπεριλάβει πρόσθετο φυσικό αντικείμενο στην Εργολαβία του Άξονα τότε μπορεί να προβεί σε ενιαία προκήρυξη της Εργολαβίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφεται ξεκάθαρα το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο καθώς και η κοστολόγηση αυτού (η οποία θα πρέπει να καλύπτεται κατά 00% από έξοδα του Δήμου) -θα πρέπει να προβλέπεται στα τεύχη ότι ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα στο εργοτάξιο, καθώς και αναμνηστική πινακίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 6

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Εργολαβίες Προέγκριση Προκήρυξης Τεχνική Περιγραφή (προσοχή, να δίδεται μία επαρκής περιγραφή του κτιρίου (ων) και μία σαφής περιγραφή σχετικά με το πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις/εργασίες, γεωγραφικά στοιχεία, διπλανά κτίρια, φωτογραφίες μακρινές των κτιρίων αλλά και κοντινές σχετικές με τις παρεμβάσεις π.χ. φωτογραφία δώματος, παράθυρου) Τεχνικές Προδιαγραφές Διακήρυξη περίληψη (προσοχή σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο) ΕΣΥ ΓΣΥ (προσοχή σύμφωνα με υπόδειγμα του ΕΦΔ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Αναλυτικές προμετρήσεις (ανά κτίριο και όροφο) Προϋπολογισμός Αναλυτικό τιμολόγιο (θα πρέπει να δίδεται ανάλυση ως προς το πώς προκύπτει η τιμή μη επίσημου άρθρου ) ΣΑΥ ΦΑΥ Έντυπο οικονομικής προσφοράς Σχέδια (κατ ελάχιστο κατόψεις, όψεις κλίμ. :50 και κάποιες τυπικές λεπτομέρειες π.χ. θερμομόνωση κελύφους) Πίνακας περιεχομένων της μελέτης Η μελέτη θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Προέγκριση Σύμβασης Όμοια με μελέτες 7

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8

19 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Λογότυπα () Η έντυπη επικοινωνία, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια, αφίσες, κτλ. θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα λογότυπα τα λογότυπα παραλαμβάνονται από την ιστοσελίδα της εκάστοτε αρμόδιας αρχής (όχι από αλλού) π.χ. λογότυπο ΕΣΠΑ, από την ιστοσελίδα όπου τα σχετικά αρχεία περιλαμβάνονται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ΠΡΟΣΟΧΗ! για τη χρήση λογοτύπων ιδίως σε διαφημιστικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κτλ.) πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές (κωδικοί χρωμάτων, διάταξη, φόντο, γραμματοσειρά, κτλ.). Συνήθως υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ειδικό για γραφίστες - τυπογράφους (π.χ. προδιαγραφές για λογότυπο ΕΣΠΑ) Πάντα χρησιμοποιούνται τα επικαιροποιημένα λογότυπα σε περίπτωση αλλαγών (π.χ. μετονομασίας σχετικών Υπουργείων) 9

20 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Λογότυπα (2) Xρήση λογοτύπων ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (από ΕΠΑΝ ΙΙ ή από ΠΕΠ) σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 20

21 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Εργολαβίες Προέγκριση Προκήρυξης 2

22 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Σημεία-Κλειδιά για τις Πινακίδες () Για τη χρήση πινακίδων προτείνουμε τα παρακάτω: Η υποχρέωση για την ανάρτηση πινακίδων να αφορά τα υποέργα για εργολαβίες και προμήθειες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού (ακόμα και κάτω των ευρώ) Σε περίπτωση εργολαβίας παρεμβάσεων σε κτίρια και πλατείες, μπαίνει πινακίδα κατά την υλοποίηση (π.χ. σε κάποιο σχολείο), η οποία αντικαθίσταται μετά την υλοποίηση με μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα (αναμνηστική) Αναφορικά στις εργολαβίες, πινακίδα κατά την υλοποίηση, αλλά και αναμνηστική, θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε κτίριο ή πλατεία του ΣΧΥ όπου θα γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις Σε περίπτωση προμήθειας, τύπου π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων σε δρόμο, δεν απαιτείται πινακίδα κατά την υλοποίηση (βέβαια αν το επιθυμεί ο Δήμος μπορεί να αναρτήσει), ούτε σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητο πάνω σε λάμπες ή κολώνες), αλλά απαιτείται αναμνηστική πινακίδα μετά την υλοποίηση Οι αναμνηστικές πινακίδες τοποθετούνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πράξης 22

23 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Σημεία-Κλειδιά για τις Πινακίδες (2) Όπου χρησιμοποιείται πινακίδα, αυτή είναι υποχρέωση του Αναδόχου και θα πρέπει να προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως επίσης να προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης του Αναδόχου από τον Δικαιούχο για τις προδιαγραφές δημοσιότητας Το κόστος της πινακίδας συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι εμφανείς και κάθε φορά ανάλογες με το μέγεθος της παρέμβασης και του εκάστοτε χώρου Ο Δικαιούχος εάν το επιθυμεί, μπορεί να τοποθετήσει γενική αναμνηστική πινακίδα σε ευκρινές σημείο (π.χ. Δημαρχείο) όπου θα αναγράφεται το σύνολο του έργου (η Πράξη). Αυτό βέβαια δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τις παραπάνω αναλυτικές υποχρεώσεις του για τις πινακίδες ανά υποέργο Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις κρίσιμες επισημάνσεις στον επικοινωνιακό οδηγό και τις τεχνικές προδιαγραφές περί πινακίδων ( 23

24 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Φωτογραφίες Οι Φωτογραφίες αποτελούν: α) τεκμηρίωση υλοποίησης & ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου β) επικοινωνιακό υλικό προβολής και δημοσιοποίησης του έργου Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει φωτογραφικό υλικό για κάθε παρέμβαση, ικανοποιητικό στο βαθμό που αντικατοπτρίζει τη φύση και το μέγεθος του έργου. Ενδεικτικά στάδια φωτογράφισης μπορεί να αποτελούν: α) πριν την έναρξη παρέμβασης β) στη μέση υλοποίησης της παρέμβασης γ) μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης Τα στάδια και η απόσταση λήψης κρίνονται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο έργου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο περισσότερες οι δυνατότητες αξιοποίησης της φωτογραφίας. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Θολές ή κουνημένες φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται. 24

25 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Προσοχή στην υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα () Άρθρο 2 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥΔ 4053/ΕΥΣ 749/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περιληπτικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα τους, στην περίπτωση συμβάσεων αξίας μεγαλύτερης των ευρώ και από 5 Μαρτίου του 203 πάνω από Για να είναι οι δαπάνες των συμβάσεων αυτών επιλέξιμες, θα πρέπει για : - απευθείας ανάθεση, η ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν την απόφαση ανάθεσης και να έχει παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον έως την ανάθεση - πρόχειρο/ανοιχτό διαγωνισμό, η ανάρτηση περίληψης της προκήρυξης να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και να έχει παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον έως το διαγωνισμό Οι Δικαιούχοι οφείλουν να στέλνουν στον αρμόδιο χειριστή της Πράξης τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ημερομηνία ανάρτησης που να αναφέρει τον ακριβή ιστότοπο ανάρτησης 25

26 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Προσοχή στην υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα (2) Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όλα τα υποέργα άνω των ευρώ ή πάνω από (από 5/03/203) ανεξάρτητα εάν απαιτείται προέγκριση δημοπράτησης από το ΚΑΠΕ ή όχι Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν το ενεργό 5νθήμερο κατά την προέγκριση της αντίστοιχης σύμβασης από το ΚΑΠΕ Η υποχρέωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τις υπόλοιπες υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται ανά περίπτωση (π.χ. εφημερίδες, τοιχοκόλληση στο Δημαρχείο, κτλ.) Η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περίληψη προκήρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει: διαδικασία ανάθεσης, τίτλο υποέργου, κριτήριο ανάθεσης, προϋπολογισμό, πηγές χρηματοδότησης, διάρκεια έργου, στοιχεία επικοινωνίας με τον αρμόδιο του Δικαιούχου, κτλ. και τα λογότυπα (!) Η ανάρτηση ενδείκνυται να γίνεται σε σημείο της ιστοσελίδας του Δικαιούχου, ορατό από το κοινό που θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα και σε αντίστοιχο σημείο π.χ. στο tab Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις 26

27 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης (των πολιτών, της αγοράς, δημοτικών φορέων, κλπ.) σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας: - δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και υπαλλήλων των δήμων - αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας Υλοποίηση Άξονα 5 παράλληλα με τις άλλες δράσεις των Αξόνων!!! ΣΧΥ εκτός από φυλλάδια, αφίσες, σεμινάρια, ενημέρωση ιστοσελίδας, εκδηλώσεις, αρθρογραφία, κτλ. ραδιοφωνικά ή και τηλεοπτικά σποτς (βλ. επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Παραδοτέα Άξονα 5 και δείκτες αξιολόγησης (ιστοσελίδα και εκτυπώσεις οθόνης, αριθμός προσκεκλημένων σε ημερίδες, αριθμός παρευρισκόμενων σε αυτές, «target group», αριθμός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτς, αριθμός τηλεθεατών και ακροατών, δελτία τύπου, κτλ.) Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να καταγράφουν αυτά τα στοιχεία Σε περίπτωση Καλλικρατικού Δήμου που έχει > ενταγμένες Πράξεις, δύναται η υλοποίηση από κοινού του Άξονα 5 27

28 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Ο ανάδοχος για την υποστήριξη του δικαιούχου με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του άξονα 5, εφόσον παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων του Δήμου, προτείνεται να είναι Διαφημιστική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με βάση το πρότυπο 435:2009 του ΕΛΟΤ (προτείνεται για όλες τις κατηγορίες α, β, γ, δ) υπηρεσίες επικοινωνίας: σχεδιασμός διαφημιστικής στρατηγικής, παραγωγή πρωτότυπου δημιουργικού, παροχή συμβουλών για την επιλογή του κατάλληλου μέσου προβολής, διαμόρφωση ιστοσελίδων, κτλ. Νομοθετικό πλαίσιο περί διαφήμισης Δημοσίου: Π.Δ. 26/997 (ΦΕΚ Α'/86), Π.Δ. 60/997 (ΦΕΚ Α'/53), Ν.302/2002 (ΦΕΚ Α'/43), Ν.366/2003 (ΦΕΚ Α'/78) και Ν. 3688/2008 (Άρθρο 2, παρ. 3) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης να είναι σε ισχύ! (επικαιροποιείται κάθε 3 έτη) 28

29 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ 5 Άξονας 5 του ΣΧΥ-Διάδοση, Δικτύωση και Ενημέρωση Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία ανάθεσης του Άξονα 5: - για παροχή υπηρεσίας, όπως διαφημιστική στρατηγική, μακέτα αφίσας, παροχή συμβουλών, ιστοσελίδα, κτλ. ΠΔ 28/80 ό,τι δημιουργικό είναι υπηρεσία - για προμήθεια (π.χ. φωνητικός πλοηγός) ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που το Υποέργο περιλαμβάνει υπηρεσίες και προμήθεια μαζί, υπερισχύει στη διαδικασία ανάθεσης ο υψηλότερος προϋπολογισμός π.χ. ΠΥ υπηρεσιών > ΠΥ προμήθειας ΠΔ 28/80 Ο ρόλος του Οριζόντιου Επιστημονικού Συμβούλου : υποστηρικτικός προς το Δικαιούχο ή και τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του Άξονα 5 εισηγήσεις σε σεμινάρια, τήρηση κανόνων δημοσιότητας στα φυλλάδια και στα τηλεοπτικά σποτς, κτλ., μη εμπλοκή στην επικοινωνιακή στρατηγική 29

30 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ () Αδυναμία εφαρμογής του Επικοινωνιακού Οδηγού του Προγράμματος στο κομμάτι που αφορά την ορθή χρήση των λογοτύπων, γραμματοσειράς και προδιαγραφών. Ελλιπής δημοσίευση στον τύπο εξαιτίας της μη εφαρμογής του Ν.3548/2007 που αφορά την «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Ελλιπής ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας Αναθέτουσας Αρχής για τουλάχιστον 5 ημέρες, της περίληψης της Διακήρυξης όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ). 30

31 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (2) Ελλιπής ή και καμία αναφορά στο Φορέα Χρηματοδότης (ΕΣΠΑ, ρόλος ΕΤΠΑ, Περιφερειακά Ταμεία). Μη αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με δικτυακό τόπο όπου είναι αναρτημένες, από τις αρχές του 202, όλες οι σχετικές αποφάσεις, νόμοι και οδηγοί που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Προβλήματα όσον αφορά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων από το ΕΣΠΑ εντύπων όπως το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, Τεχνικό Δελτίου Υποέργου, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Καθυστερήσεις στην έγκαιρη ανάρτηση των Δελτίων στην Ηλεκτρονική Υποβολή του Πληροφοριακού Συστήματος. Καθυστερήσεις στην κοινοποίηση στο φορέα μας της υπεύθυνης δήλωσης του Δημάρχου και της Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας περί κυριότητας/ αρμοδιότητας παρέμβασης στα εγκεκριμένα κτίρια του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ). 3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34,

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Επιστημονικός Τεχνικός Σύμβουλος διασφάλισης της συμβατότητας, της διαλειτουργικότητας και της αξιολόγησης / αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α.

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο τεχνικό πρόγραμμα ή για προμήθειες στο Ε.Π.Π., εφόσον απαιτείται) Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής. ποιότητα ζωής για όλους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής. ποιότητα ζωής για όλους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αριθμός Μελέτης: 1/2014 Ημερομηνία: 21/02/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 5834 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων / προσφυγών, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων / προσφυγών, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 24-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Συκιές: 5/11/2013 Αρ. πρωτ: 80434 Ανάθεση εργασιών «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτέλεσμα Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός: Δ0-02 Έναρξη Ισχύος: 22/07/2010 Σελίδα 1 από 2 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής κάλυψης του Π.Ι. σε θέματα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας»

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας» ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:4117

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:4117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:4117 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου και δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη,

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τηλ Αναπτυξιακή 5410-7888- Σύμπραξη Φαξ 5410-6915 Α.Σ. «Παρέμβαση στην Απασχόληση» Αρ. Πρωτ.66 Ξάνθη, 04-0-015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24.

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24. ΜΕΛΕΤΗ «Αμοιβής μηχανικών για την Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» CPV: 71314300-5 (Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση) Νοέμβριος 2016 1 ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα