ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και η μη προστασία του, θα αποδυναμώσει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» 1 1 Ευρωπαϊκή Οδηγία αρ. 2004/35/CE

2 3 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OSDDT Med... 5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ... 7 Σε τι χρησιμεύουν οι δείκτες;... 7 Η πρώτη οικογένεια δεικτών: ποσοστό των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς Η δεύτερη οικογένεια δεικτών: Δείκτες κατακερματισμού του τοπίου H τρίτη οικογένεια δεικτών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Τα επιχειρησιακά εργαλεία γνώσεων : περί της αναγκαιότητας για μια σε βάθος γνώση των οικοσυστημικών λειτουργιών των εδαφών Κανονιστικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας προτύπων σε διακοινοτική κλίμακα με την υποστήριξη κοινοτικής οδηγίας Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων μοντέλων παρέμβασης σε μια εδαφική επικράτεια Τα εργαλεία διαβούλευσης : περί της αναγκαιότητας ευαισθητοποίησης τόσο των πληθυσμών όσο και των εκλεγμένων φορέων Εργαλεία προσέγγισης του έργου : περί της αναγκαιότητας προώθησης φιλόδοξων χωροταξικών σχεδίων Ποιός και γιατί θα έπρεπε να τα χρησιμοποιεί; ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ, ΓΙΑΤΊ; Οι δυνατές μεθοδολογίες διαβούλευσης Ποιά επιχειρήματα και ποιοί συντελεστές; ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ OSDDT Γραφιστική: Elena Briatore

3 5 6 ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OSDDT Med Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να διαδώσει και να καταστήσει κοινωνούς των αποτελεσμάτων του Προγράμματος τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικό και τεχνικό προσωπικό), τους συλλόγους που εμπλέκονται στη διάσωση των φυσικών πόρων και τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, απευθύνεται σε όλους εκείνους και εκείνες που ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, ως πολιτικοί, ως επιστήμονες ή ως απλοί πολίτες, επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τα διακυβεύματα και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η κατανάλωση των εδαφών. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες εργασίας Τρόποι για τον υπολογισμό της κατανάλωσης των εδαφών ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Τρόποι χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση των εδαφών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Τρόποι ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με τα διακυβεύματα που συνδέονται με τη διατήρηση των εδαφών ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ OSDDT. Πρόκειται για εργαλεία που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εργασίας διεπιστημονικών ομάδων από τους τομείς της έρευνας, των πανεπιστημίων ή των φορέων που εργάζονται καθημερινά στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού. Τα εργαλεία για τον υπολογισμό της κατανάλωσης των εδαφών ελέγχθηκαν από τους ευρωπαίους εταίρους του Προγράμματος OSDDT. Οι διαφορετικές φάσεις του ελέγχου κατέδειξαν ότι οι δείκτες κατανάλωσης των εδαφών που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τις τεχνικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, η εφαρμογή των δεικτών κατανάλωσης των εδαφών στα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού που στοχεύουν στον περιορισμό της κατανάλωσης των εδαφών κατέδειξε ότι τα εν λόγω εργαλεία είναι αποτελεσματικά, όταν χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για τη διατήρηση των εδαφών. Αυτός ο οδηγός περιγράφει πώς υπολογίζονται οι δείκτες κατανάλωσης των εδαφών και ποια είναι τα εργαλεία ή οι ιδανικές διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού για τη μείωση της κατανάλωσής τους υπογραμμίζει τη σημασία των εργαλείων διαβούλευσης στο εσωτερικό των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να συνοδεύουν κάθε λήψη απόφασης και κάθε χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω της αξιολόγησης των τοπίων της κληρονομιάς κάθε περιοχής, της βιοποικιλότητας, του τύπου των ενδιαιτημάτων και της αστικοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί η τελευταία να ανταποκριθεί στην κοινωνική ζήτηση. Αυτός ο οδηγός αποτελεί ένα έργο διάδοσης όπου παρουσιάζονται τα εργαλεία τα οποία δημιουργήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα

4 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 7 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Μέσω του Προγράμματος OSDDT, δημιουργήθηκαν εργαλεία υπολογισμού της κατανάλωσης των εδαφών, τα οποία δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες και σε όλα τα περιβάλλοντα των χωρών που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα. Έτσι, τα εργαλεία τέθηκαν σε εφαρμογή στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Απ τα εν λόγω εργαλεία υπολογισμού προκύπτουν δείκτες ή μεγέθη κατανάλωσης των εδαφών μπορούν να βρουν εφαρμογή και σε άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα τα οποία κατάφεραν να συλλέξουν όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα OSDDT, ανεξαρτήτως των ενδεχόμενων τοπικών περιορισμών και της νομοθεσίας της κάθε χώρας από αυτήν την άποψη, είναι πολύ πιθανό να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα εφαρμόσουν στη δική τους επικράτεια πολλοί ευρωπαϊκοί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να αξιολογήσουν το επίπεδο της χωροταξικής εγκράτειας στην περιοχή τους. Σε τι χρησιμεύουν οι δείκτες; Οι δείκτες προσφέρουν διαφορετικούς υπολογισμούς της κατανάλωσης των εδαφών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική του παρελθόντος και τις τάσεις του παρόντος. Αποτελούν ένα απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από τους ιθύνοντες του χωροταξικού σχεδιασμού που μπορούν κατ αυτόν τον τρόπο να υιοθετήσουν κριτήρια ανάπτυξης ικανά να συμβάλουν στη διατήρηση των εδαφών και να εγγυηθούν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης των εδαφών. Η χρησιμότητα των δεικτών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου κατανάλωσης των εδαφών έχει επαρκώς καταδειχτεί από την επιστημονική βιβλιογραφία. Εξ ορισμού, ένας καλός δείκτης δημιουργείται με βάση τα στοιχεία όσον αφορά τους τεχνητούς και φυσικούς χώρους, κτηματολογικά ή χαρτογραφικά δεδομένα, και βάσει του επιθυμητού αποτελέσματος, δηλαδή του τι θέλουμε να μάθουμε και να κατανοήσουμε σχετικά με την αστική εξάπλωση. Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών για τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των διαδικασιών κατανάλωσης των εδαφών και αστικής εξάπλωσης, αποτελεί λοιπόν ένα πολύπλοκο εγχείρημα. Για να είναι αποτελεσματικό, ένα σύστημα ελέγχου οφείλει να πληροί ορισμένα κριτήρια και κυρίως, να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων μιας περιοχής που είναι φορείς διαφορετικών συμφερόντων, να διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα για τη δημιουργία δεικτών, αλλά και τις τεχνικές γνώσεις για να αναλύσει τα αποτελέσματα, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους. Επιπλέον, ο ορισμός ενός δείκτη είναι πολύ σημαντικό να παραμένει αμετάβλητος από τη μια καταγραφή στην άλλη, τόσο σχετικά με τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί όσο και με τις χρονικές αποκλίσεις. Να προσθέσουμε ότι οι δείκτες οφείλουν να είναι αξιόπιστοι για να δημοσιεύονται και να δημοσιοποιούνται. Πρέπει να παρέχουν πληροφορίες ευκατανόητες και αποδεκτές απ το σύνολο των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων. Στην περίπτωση των παραγόντων που εμπλέκονται πιο πολύ στις διαδικασίες και τις αποφάσεις σε σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό, θα πρέπει να υπάρχουν και δείκτες πιο τεχνικοί, οι οποίοι όμως απαιτούν λεπτομερείς αναλύσεις. Οι πληροφορίες που προκύπτουν χάρη στους αριθμητικούς δείκτες έχουν το πλεονέκτημα ότι γίνονται άμεσα κατανοητές από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, εξ ου και συχνά θεωρούνται πιο χρήσιμες. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στη δυναμικής των φαινομένων που αποκαλύπτουν οι υπολογισμοί μέσω των δεικτών, είναι απαραίτητη και μια ποιοτική ανάλυση. Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, τα ποιοτικά δεδομένα αποδεικνύονται απαραίτητα για την κατανόηση και την εμβάθυνση σ ένα φαινόμενο

5 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 9 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 10 που έχει υπολογισθεί. Κατά κάποιο τρόπο, ο υπολογισμός που μας επιτρέπει ν ανακαλύψουμε τη δυναμική ενός φαινομένου, δεν είναι απαραίτητα σε θέση να το αποσαφηνίσει κιόλας. Ανεξάρτητα από τις εδαφικές και δομικές ιδιαιτερότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό το σύνολο των δεικτών που έχει στη διάθεσή του ο παρατηρητής να είναι κοινό για τους φορείς και τους τεχνικούς της παρατήρησης και του ελέγχου της κατανάλωσης των εδαφών, έτσι ώστε να συλλέγονται χρήσιμες πληροφορίες σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα και να μπορούν τα αποτελέσματα και η γνώση του φαινομένου να τυγχάνουν της κατάλληλης διαχείρισης και ομαδοποίησης. Η εγκυρότητα των δεικτών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος OSDDT καταδείχθηκε στη συνέχεια, όταν ενσωματώθηκαν στα λειτουργικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον περιορισμό της κατανάλωσης των εδαφών. Πράγματι, οι δείκτες κατανάλωσης των εδαφών είναι θεμελιώδους σημασίας για τον υπολογισμό του φαινομένου, αφού για να οριστούν και να εφαρμοστούν μοντέλα εγκρατούς χωροταξικού σχεδιασμού όσον αφορά τη χρήση γης, είναι απαραίτητη η καλή γνώση των καταβολών της αστικής εξάπλωσης και της μείωσης των γεωργικών εκτάσεων. Επίσης, είναι χρήσιμη η πρόβλεψη των νέων επιχειρησιακών εργαλείων και μοντέλων εγκρατούς όσον αφορά τη χρήση γης χωροταξικού σχεδιασμού, μέσω του ορισμού καινούργιων δεικτών υπολογισμού. Κάτι τέτοιο, θα επέτρεπε την αξιολόγηση στην πράξη της αποτελεσματικότητας των εν λόγων εργαλείων και μοντέλων και τον προσδιορισμό των διαφορετικών στοιχείων που τα απαρτίζουν πριν την εφαρμογή τους. Κατ αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, υπάρχει η δυνατότητα άμεσων διορθώσεων και προσαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί, ο κύκλος της ιδανικής παρατήρησης συνίσταται σε μια πρώτη εφαρμογή των καθορισμένων δεικτών για τον υπολογισμό του φαινομένου της κατανάλωσης των εδαφών και σε έναν συνθετικό καθορισμό του πώς και με ποια επιχειρησιακά εργαλεία ή μοντέλα χωροταξικής διαχείρισης μπορεί να αντιμετωπιστεί ή να περιοριστεί το φαινόμενο. Σε δεύτερο χρόνο, κι αφού έχουν εφαρμοστεί τα επιχειρησιακά εργαλεία ή μοντέλα διαχείρισης, ο δείκτης αναδεικνύεται σε ένα ουσιαστικό όργανο για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των εν λόγω εργαλείων στη μάχη κατά του φαινομένου. Εφόσον οι δείκτες αποκαλύψουν ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να παραδοθούν τα αποτελέσματα αυτού του «ενάρετου» κύκλου στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι θα επικυρώσουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων και θα υποστηρίξουν τη διάδοση και την εφαρμογή τους. Αντιθέτως, αν τα αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη στο επιχειρησιακό εργαλείο δε συνάδουν με τους στόχους, θα πρέπει να αλλάξει και να διορθωθεί το εργαλείο και στη συνέχεια, να δοκιμαστεί εκ νέου η αποτελεσματικότητά του, μέσω της υποβολής του σε έναν νέο κύκλο αξιολόγησης. Το ιδανικό είναι να πραγματοποιηθούν, μέσω του υπολογισμού του δείκτη, όσοι κύκλοι αξιολόγησης του εργαλείου είναι απαραίτητοι, ώστε το εργαλείο να ανταποκρίνεται πλήρως στις συνθήκες και τα αποτελέσματα που οδήγησαν στην υιοθέτησή του. Στο πλαίσιο του Προγράμματος OSDDT, οι εταίροι συμφώνησαν απ την αρχή στην ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεικτών

6 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 11 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 12 που να μπορούν να εφαρμοστούν στα διαφορετικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα από τη διαδικασία δημιουργίας και προσδιορισμού δεικτών με βάση τις αρχές που περιγράφτηκαν πιο πάνω, προέκυψαν τρεις διαφορετικές οικογένειες δεικτών, με σκοπό να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο πολλά στοιχεία ερμηνείας και να είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός ποσοτικός υπολογισμός του φαινομένου της κατανάλωσης των εδαφών και της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών εργαλείων για την αναχαίτισή της. Η πρώτη οικογένεια δεικτών: ποσοστό των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς Η πρώτη οικογένεια δεικτών προσφέρει μια ακριβή ποσοτική ανάγνωση των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς. Αυτή η επιλογή προκύπτει απ την ανάγκη όλων των τοπικών παραγόντων να μπορούν να υπολογίζουν το φαινόμενο. Πράγματι, η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε σημείο καμπής όσον αφορά τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης του «προβλήματος της κατανάλωσης των εδαφών», αλλά η συνειδητοποίηση αυτή σπανίως υποστηρίζεται από τη δυνατότητα ποσοτικού υπολογισμού σε τοπικό επίπεδο. Σ ένα πρώτο στάδιο λοιπόν, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία των οργάνων μιας κοινής βάσης γνώσεων με σκοπό την κατανόηση του φαινομένου. Η δημιουργία λοιπόν των δεικτών της πρώτης οικογένειας υπαγορεύεται από την επιθυμία των εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα OSDDT να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο κατανόησης του φαινομένου, να ερευνήσουν τις θεμελιώδεις πτυχές του ζητήματος της προστασίας του εδάφους (προστασία των ζωνών φυσικού περιβάλλοντος και των καθορισμένων ζωνών καλλιεργούμενων γαιών) και να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία σε τοπικό επίπεδο (χαρτογράφηση, κτηματολόγιο, φωτογραφίες κτλ.), ακόμα και για να μπορούν να δημιουργήσουν τους ίδιους τους δείκτες. ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Κατανάλωση των εδαφών: Ποσοστά των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς Ένταση του φαινομένου κατανάλωσης των εδαφών: εξέλιξη της κατανάλωσης των εδαφών μέσα στον χρόνο Μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των εδαφών που έχουν καταναλωθεί: μέση ετήσια μεταβολή των εδαφών που έχουν καταναλωθεί Κατανάλωση γόνιμου εδάφους: υπολογισμός της τσιμεντοποίησης (artificialisation) των γόνιμων ή των εκμεταλλεύσιμων εδαφών σε συγκεκριμένη ημερομηνία Κατανάλωση ανά υψόμετρο: κατανάλωση του εδάφους αναλόγως με το υψόμετρο Κατανάλωση εδάφους ανά κάτοικο: σχέση ανάμεσα στο έδαφος που καταναλώνεται και στον πληθυσμό της περιοχής σε συγκεκριμένη ημερομηνία Κατανάλωση ανά επιπλέον κάτοικο: σχέση ανάμεσα στην αύξηση του εδάφους που καταναλώνεται και στην αύξηση του πληθυσμού Τουριστική πίεση: σχέση ανάμεσα στον μέγιστο θεωρητικά τουριστικό πληθυσμό και στον μόνιμο πληθυσμό Περιβαλλοντική προστασία: έδαφος που έχει καταναλωθεί σε περιοχές όπου εφαρμόζονται μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας Κίνδυνος εγκατάστασης: έδαφος που έχει καταναλωθεί σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνάμει εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους Τεχνολογικός κίνδυνος: έδαφος που έχει καταναλωθεί σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνάμει εκτεθειμένες σε τεχνολογικούς κινδύνους

7 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 13 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 14 Πέρα από τον απλό ποσοτικό προσδιορισμό του εδάφους που έχει καταναλωθεί μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών, ορισμένοι δείκτες της πρώτης οικογένειας επιτρέπουν επίσης την ανάγνωση της δυναμικής του φαινομένου μέσω μιας πιο λεπτής ανάλυσης πάντα ποσοτικής φύσης σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του εδάφους. Πρόκειται λοιπόν εδώ για δείκτες οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους μεγαλύτερους προβληματισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική ζήτηση, όπως είναι: η αυξανόμενη προσοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τη συνεχόμενη μείωση του εδάφους, άλλοτε λίκνου της αγροτικής δραστηριότητας και πολύ συχνά σήμερα προϊόντος ξεπουλήματος στο πλαίσιο συναλλαγών με αντικείμενο την αγορά κατοικίας ή τη βιομηχανία, κίνητρο των οποίων είναι η κατασκευαστική κερδοσκοπία που υπόσχεται καλύτερα εισοδήματα οι καταστάσεις κινδύνου που οφείλονται στην κακή διαχείριση και είναι υπεύθυνες για τον πολλαπλασιασμό των ατυχημάτων και των «φυσικών» καταστροφών (κατολισθήσεις, πλημμύρες, βίαιες καταιγίδες, κτλ.) σε αστικοποιημένες περιοχές Η πρώτη οικογένεια δεικτών προτείνει λοιπόν διάφορα όργανα υπολογισμού που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε πότε και με ποιον τρόπο το φαινόμενο της κατανάλωσης των εδαφών επηρεάζει εδάφη τα οποία είναι ευάλωτα από την αρχική φυσική τους προδιάθεση. Αυτή η πρώτη οικογένεια δεικτών λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς άρχοντες να διαπιστώσουν τον βαθμό κατανάλωσης των εδαφών στις περιοχές τους και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης και του οριστικού κινδύνου που απειλεί μια κληρονομιά με τοπικά μη ανανεώσιμα χαρακτηριστικά (αγροτικά, υδρογραφικά, σε επίπεδο τοπίου και σε επίπεδο βιοποικιλότητας). Η δεύτερη οικογένεια δεικτών: Δείκτες κατακερματισμού του τοπίου Η εφαρμογή της πρώτης οικογένειας δεικτών έφερε στο φως ένα κοινό στοιχείο που απαντάται σε όλες τις περιοχές των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ήτοι το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης των εδαφών τα τελευταία χρόνια αποδίδεται στον «άναρχο» τρόπο εξάπλωσης των αστικών περιοχών και εκτός των αστικών κέντρων αυτό το φαινόμενο είναι σε γενικές γραμμές γνωστό με το όνομα κατακερματισμός τοπίου. Για διάφορους λόγους, αυτός ο τρόπος εξάπλωσης των αστικών περιοχών που έχει σοβαρό αντίκτυπο στο έδαφος και στα τοπία, δεν εμπίπτει συνήθως στις αρχές που υπαγορεύουν τα όργανα χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον είναι απαραίτητο να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τον κατακερματισμό του τοπίου μέσω μιας σειράς κατάλληλων δεικτών. Αυτός είναι ο στόχος της δεύτερης οικογένειας δεικτών. Το να ορίσουμε τον κατακερματισμό του τοπίου αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τον καθορισμό τρόπων υπολογισμού ανάλογα με τα δεδομένα που κατέχουμε σε τοπικό επίπεδο. Αν και οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα OSDDT δε χρησιμοποιούν τον ίδιο τεχνικό όρο για τον κατακερματισμό του τοπίου, όλοι αναγνωρίζουν ως κομμάτι της διαδικασίας του κατακερματισμού του τοπίου το σύνολο των καινούργιων πυρήνων πολεοδόμησης στις λεγόμενες ζώνες χαμηλής πυκνότητας, δηλαδή όλα τα κτήρια που χτίστηκαν σε ζώνες φυσικού περιβάλλοντος ή καλλιεργούμενων γαιών και οι εισβολές των οικοδομημένων όγκων μόνιμου χαρακτήρα στις αγροτικές περιοχές πέραν των αστικών συγκροτημάτων (πόλεις, χωριά, προάστια). Αυτοί οι νέοι αστικοί πυρήνες σε τομείς χαμηλής πυκνότητας θεωρούνται ως το σημείο εκκίνησης της μελλοντικής αστικής εξάπλωσης. Η ανάγνωση των δεικτών κατακερματισμού του τοπίου και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα χωροταξικού σχεδιασμού επιτρέπουν τη διαφύλαξη των χώρων που χρήζουν προστασίας κατά προτεραιότητα. Πράγματι, χάρη στους δείκτες κατακερματισμού του τοπίου και στον συνεχή υπολογισμό του φαινομένου, γίνεται δυνατή η κατανόηση των καταστροφικών και μη αναστρέψιμων δυναμικών υποβάθμισης της αγροτικής παραγωγικής ικανότητας γύρω από τα αστικά συγκροτήματα και κατά συνέπεια η δυνατότητα αλλαγής των

8 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 15 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 16 οργάνων σχεδιασμού. Αφορά κυρίως τη λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση ελεύθερων χώρων φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική ανάπτυξης και η επισιτιστική κυριαρχία των χωρών της Ευρώπης, ακόμα και μέσω μιας περιαστικής γεωργίας. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτης διασποράς των οικοδομημένων όγκων: επιφάνεια εδαφών που έχουν καταναλωθεί σε μη αστικοποιημένες περιοχές Επιπτώσεις του κατακερματισμού του τοπίου: συμβολή των νέων αστικών πυρήνων σε μη αστικοποιημένο τομέα στην καθολική αύξηση της τσιμεντοποιημένης έκτασης H τρίτη οικογένεια δεικτών Αν και οι προηγούμενες οικογένειες δεικτών δίνουν μια μάλλον ολοκληρωμένη απάντηση στα ερωτήματα «η κατανάλωση των εδαφών αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα;» «πόσο έδαφος έχει καταναλωθεί;», «τι είδους εδάφη χάνουμε;» «είμαστε σε διαδικασία πύκνωσης ή διασποράς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων;», δεν προσφέρουν μια αξιολόγηση πιο ποιοτική, ικανή να συσχετίσει τις αστικές μεταλλάξεις με τα οικολογικά ζητήματα και τη δόμηση των τοπίων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η τρίτη οικογένεια δεικτών επικεντρώνεται στους τρόπους αστικής ανάπτυξης και στον κατακερματισμό των εδαφών που επιφέρουν. Πρόκειται σίγουρα για μια πιο συγκεκριμένη πτυχή του χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά η «διάσπαση» της εδαφικής συνέχειας έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυναμική των οικοσυστημάτων (οικολογικός διάδρομος, δεξαμενή βιοποικιλότητας, οικολογική συνέχεια κτλ.) και των φυσικών τοπίων. Ο κατακερματισμός των εδαφών που οφείλεται στην αύξηση των δομημένων αγροτεμαχίων και των λωρίδων κυκλοφορίας και η επικάλυψη αυτών των συστημάτων κατακερματισμού των εδαφών (οικοδομημένοι όγκοι και υποδομές μεταφορών) θέτουν σε κίνδυνο τις οικοσυστημικές λειτουργίες για τις οποίες το έδαφος αποτελεί ένα από τα βασικότερα στηρίγματα. Το να γνωρίζουμε τον βαθμό κατακερματισμού μιας περιοχής μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε μια σειρά επισφαλών καταστάσεων που οφείλονται στις μεταβολές της βασικής δομής της περιοχής γνωρίζοντας τις επιπτώσεις, οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό θα είναι σε θέση να συμπεριλάβουν στις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού, δράσεις για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. ΤΡΙΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτης αστικού κατακερματισμού: βαθμός κατακερματισμού του εδάφους που οφείλεται στα δομημένα αγροτεμάχια Δείκτης υποδομικού κατακερματισμού (υποδομών): βαθμός του κατακερματισμού που οφείλεται στην αύξηση των υποδομών μεταφορών Δείκτης πυκνότητας: δείκτης συνολικού κατακερματισμού στον χώρο αναφοράς, που οφείλεται στην παράλληλη δράση του αστικού και του υποδομικού κατακερματισμού. Αστική και παρέχει έναν συντελεστή πληρότητας

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Στο πλαίσιο του Προγράμματος OSDDT, ένας εκ των εταίρων του προγράμματος κατέγραψε και ανέλυσε όλες τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις δημόσιες πολιτικές που στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη γη και τις φυσικούς χώρους. Πρόκειται για εργαλεία που χρησιμοποιηθήκαν ή εφαρμόστηκαν πιλοτικά με διάφορες μορφές από τους εταίρους του προγράμματος OSDDT, με σκοπό την αειφόρο διαχείριση των εδαφών, και ειδικότερα την προστασία των περιαστικών εδαφών που πλήττονται τις τελευταίες δεκαετίες από την αστική εξάπλωση. Η υλοποίηση ποικίλων και διαφορετικών δράσεων, τόσο στο τοπικό επίπεδο μιας μικρής κοινότητας ή σε περιφερειακό επίπεδο, αντανακλά τη βαθμιαία συνηδητοποίηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που θέτουν η κατανάλωση και η αδιαβροχοποίηση των εδαφών. Τα εργαλεία που καταγράφηκαν καλύπτουν μία ευρεία γκάμα παρεμβάσεων : πρόκειται για εργαλεία κανονιστικά αλλά και παρέμβασης σε επίπεδο έργου. Για να απλοποιηθεί το έργο της ανάλυσης, τα εργαλεία ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αναφέρεται στην κύρια μορφή παρέμβασης ή λειτουργίας της δράσης. Κατά συνέπεια, τα εργαλεία εντάχθηκαν σε μία ενιαία κατηγορία. Με βάση την κατάταξη αυτή, διακρίνονται 5 κατηγορίες εργαλείων: διαβούλευσης: 10% γνώσεων: 21% έργου: 7% Αν και κάθε εργαλείο εντάσσεται σε μία κύρια κατηγορία αναφοράς, ωστόσο τείνει να καλύψει πολυάριθμες μορφές παρέμβασης. Ειδικότερα : déplacement/ infrastructures 6% espaces agricoles périurbains 29% friches indus/espaces économiques 6% habitat/forme urbaine 23% espaces naturels et paysages 36% Φυσικοί χώροι και τοπία: 36% Κατοικία και αστικές μορφές κατοίκησης: 23% Αγροτικοί χώροι: 29% Μεταφορές και υποδομές: 6% Εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές και οικονομικοί χώροι: 6% Αν και είναι δύσκολη η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων εργαλείων χωροταξίας στα πλαίσια του Προγράμματος, ωστόσο η κεφαλαιοποίηση αυτών των εμπειριών συνιστά μια σημαντική πηγή προβληματισμού και προσδιορισμού των μοχλών που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Συνεπώς, η ανάλυση των επιχειρησιακών εργαλείων ανοίγει νέους δρόμους για την εξεύρεση λύσεων που θα περιορίσουν την κατανάλωση των εδαφών στο μέλλον. χρηματοοικονομικά: 34% κανονιστικά: 28%

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 20 Τα επιχειρησιακά εργαλεία γνώσεων : περί της αναγκαιότητας για μια σε βάθος γνώση των οικοσυστημικών λειτουργιών των εδαφών Εκτός από δείκτες μέτρησης, ορισμένα επιχειρησιακά εργαλεία προσφέρουν κι άλλες πληροφορίες που συνδέονται με την γνώση του φαινόμενο υ της κατανάλωσ ης των εδαφών και συμπληρών ουν ποιοτικά το σύνολο των δεικτών αποκλειστικ ά ποιοτικής μέτρησης, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Από μεθοδολογικής απόψεως, ενώ οι δείκτες επικεντρώνονται στη μέτρηση του αστικών ιστών που τείνουν να επεκταθούν, η διαπίστωση αντιθέτως ότι τα επιχειρησιακά εργαλεία γνώσης του φαινομένου προτείνουν στους χωροτάκτες «μια ανεστραμμένη ματιά». Τα εργαλεία αυτά εκκινούν από το θεώρημα ότι η αστικοποίηση προϋποθέτει την εκπόνηση μιας πλήρους διάγνωσης των εισφορών, του αντίκτυπου στο τοπίο, τη γεωργία και τη φυσική διάρθρωση αυτών των εδαφών. Ειδικότερα, η απόφαση πρέπει να βασίζεται και στην αξιολόγηση των οικοσυστημικών λειτουργιών που διαδραματίζουν τα εδάφη ώστε να γνωρίζουμε την πραγματική τους αξία για το κοινωνικό σύνολο. Οι διαγνώσεις αυτές προϋποθέτουν την κινητοποίηση διεπιστημονικών ομάδων (τεχνικοί ειδικοί σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένη διοίκηση του Κράτους, μελετητικά γραφεία και επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο). Εν προκειμένω, χρειάζεται η ματιά του γεωπόνου, του φυσιοδίφη, του αρχιτέκτονα τοπίου αλλά και των πληθυσμών, ώστε να γνωρίζουμε τι διαθέτουμε και τί κινδυνεύουμε να χάσουμε. Σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα εργαλεία γνώσης από τους εταίρους, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση της Μάλτας, η οποία χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων Corine Land Cover προσαρμόζοντάς την στη επικράτειά της, ώστε να κεφαλαιοποιήσει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τις ποικίλες συνεισφορές των προγενέστερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Natura 2000, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ). Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Hérault ενσωμάτωσε στις δημόσιες πολιτικές της τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, επιτυχγάνοντας μία ακριβή γνώση των διαφόρων ευκαιριών αγροτικής διαφοροποίησης των πιο γόνιμων εδαφών. Διαθέτει λοιπόν ακριβή εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα σε κλίμακα κοινότητας, που προορίζονται για τους ποικίλους φορείς του χωροταξικού σχεδιασμού με την ευρεία έννοια, είτε πρόκειται για τους αγρότες, τους χωροτάκτους ή τους εκλεγμένους άρχοντες. Η Επαρχία Terni κάνει ένα βήμα παραπέρα για να προωθήσει τη διαβούλευση και μία προορατική προσέγγιση στο πλαίσιο των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. Εκπόνησε δε έναν δείκτη διατήρησης των τοπίων και της βιοποικιλότητάς τους, βασιζόμενη στην έννοια της ενότητας του τοπίου. Εν προκειμένω, το διαγνωστικό εργαλείο συνδράμει στον σχεδιασμό των δράσεων χωροταξικού σχεδιασμού, αντιπαραβάλλοντας τον κατακερματισμό των εδαφών στη διατήρηση της οικολογικής συνέχειας. Κανονιστικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας προτύπων σε διακοινοτική κλίμακα με την υποστήριξη κοινοτικής οδηγίας Η ανάλυση των κανονιστικών εργαλείων καταδεικνύει ότι όλες οι χώρες εταίροι διαθέτουν έγγραφα αναφοράς σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τον χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα έχει τη νομοθεσία της και τον μηχανισμό προτύπων της. Συνεπώς είναι ισχυρό το νομικό, νομοθετικό ή κανονιστικό οπλοστάσιο για τη διαχείριση των εδαφών.

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 21 Παράταύτα,καμίαχώραεταίροςδενλαμβάνειυπόψητοθέματης ανάσχεσηςτηςκατανάλωσηςτωνεδαφώνπριντο2001. Επιπλέον,ταπρότυπααυτάδενείναιομοιογενήμεταξύτωνκρατών καιείναιδύσκολοναεκτιμηθείηαποτελεσματικότητάτους μάλιστα αμφισβητούνται πλήρως από τα ποσοτικά στοιχεία μέτρησης του φαινομένου. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί καθώς τα νομικά και κανονιστικά εργαλεία μπορούν: 1) να οδηγήσουν σε ανομοιογενή αποτελέσματα καθώς δεν βασίζονται σε κοινές προδιαγραφές. Το πρότυπο δημιουργεί διαφορετικής έντασης περιορισμούς. Εδώ υπεισέρχεται το νομικό ζήτηματηςιεράρχησηςτωνπροτύπωνκαιηέννοιατηςσυμβατότητας ή/καιτηςσυμμόρφωσης, 2) να εφαρμοστούν σε εδάφη μεταβλητής γεωμετρίας και να παραπέμπουν σε διαφορετική κλίμακα, ήτοι από την κοινότητα στην περιφέρειαενώείναιπλέονδεδομένοότιηανάσχεσητης κατανάλωσηςτωνεδαφώναπαιτείένανσχεδιασμόσεευρεία εδαφική κλίμακα. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 22 ΣχέδιοδιαχείρισηςεδαφώνστηνΠεριφέρειατηςλίμνηςMule,Vega Altaκαι OrientτηςΜούρθιας 3)ναεφαρμοστούνκατάτηβούλησητωνεκλεγμένωναρχόντων.Αυτό παρατηρείταισυχνάστα κείμεναγιατονσχεδιασμόπουθέτουντους άξονες ανάπτυξης συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής. Επί παραδείγματι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Hérault διαθέτει 9 Προγράμματα εδαφικής συνοχής (SCOT), τα οποία καλύπτουν όχι το σύνολοαλλάτο80%τηςπεριφέρειαςμεποικίλεςαυστηρότερεςήμη προδιαγραφές. ΠεριοχήΕιδικάΡυθμιζόμενηςΠολεοδόμησης(ΠΕΡΠΟ)στηνΚρήτη 4)ναέχουνχωροταξικάσχέδιασεπολύδιαφορετικάστάδια ανάπτυξης.ορισμέναβρίσκονταιμόλιςστοστάδιοδιάγνωσηςενώ άλλαέχουνεγκριθείήείναιεκτελεστάέναντιτρίτων. Κατά συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του φαινομένου κατανάλωσης των εδαφών, η νομοθετική αυτή κατάσταση καλύφθηκε με την ενίσχυση των υπερκοινοτικών προδιαγραφώνσεό,τιαφοράταυφιστάμεναεργαλείασχεδιασμού, σε περιφερειακή, επαρχιακή ή νομαρχιακή κλίμακα ανάλογα με τις διοικητικές διαιρέσεις στις διάφορες χώρες εταίρων. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων εξαρτάται ωστόσο από την πολιτική βούληση

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 24 των τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και είναι πολύ πρόσφατη για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ομοιογενών ποσοτικών δεικτών στα εθνικά εδάφη και παρατηρητηρίων κατανάλωσης των εδαφών επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του φαινομένου, την ανάσχεση του οποίου δεν μπορεί να επιτύχει σήμερα η προδιαγραφή. Η ανάλυση αποκαλύπτει συνεπώς ένα σημαντικό έλλειμμα : την έγκριση της ευρωπαϊκής οδηγία, η οποία περιορίζει αποτελεσματικά την κατανάλωση των εδαφών και προτείνει το διακοινοτικό ή υπερδιακοινοτικό επίπεδο για την αποτελεσματικότερη δράση και ανάσχεση του φαινομένου. Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων μοντέλων παρέμβασης σε μια εδαφική επικράτεια Αν και η εμπειρίας της σύμπραξης καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της αστικής επέκτασης προϋποθέτει ένα κανονιστικό οπλοστάσιο, ωστόσο η προϋπόθεση αυτή παραμένει ανεπαρκής. Χρειάζεται επίσης η κατάρτιση νέων μοντέλων παρέμβασης στην τοπική ανάπτυξη. Η ανάλυση που διεξήχθη στο πλαίσιο της εταιρικής σύμπραξης καταδεικνύει ότι η εφαρμογή των νέων αυτών πρωτοβουλιώ ν στους πληθυσμούς και τους φορείς χωροταξίας απαιτεί την έγκαιρη ή μακροχρόνια διάθεση δημόσιων χρηματοοικονομικών πόρων. Στην πλειονότητα των μελετών περιπτώσεων, τα προτεινόμενα μοντέλα έχουν εκπαιδευτική αξία και επιδιώκουν να δείξουν ότι είναι δυνατή η επιλογή λιγότερο σπάταλων λύσεων ως προς την κατανάλωση εδάφους ή/και αξιοποίησης των υφιστάμενων στην περιοχή φυσικών πόρων. Στην πραγματικότητα, αυτές οι πιλοτικές δράσεις έχουν την τάση να προάγουν μία από τις οικοσυστημικές λειτουργίες των εδαφών: χώροι πρασίνου, οικολογική συνέχεια, περιαστικός γεωργικός χώρος. Η ανάγνωση των προτεινόμενων από τους εταίρους εμπειριών καταδεικνύει ότι μπορεί να αφορά, καταρχάς, ανταλλαγές μεθοδολογικού χαρακτήρα σχετικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, όπως οι οικο γειτονιές ή οι δράσεις πυκνότερης αλλά ποιοτικής δόμησης, είτε προτάσεις χωροταξικού σχεδιασμού του αγροτικού χώρου. Πρόκειται επίσης για διαδικασίες ανάδειξης των τοπίων και των χώρων μείζονος πολιτιστικής αξίας (χωροθέτηση τοπίων, ευαίσθητοι φυσικοί χώροι, ένταξη των αγροτικών οικημάτων στο τοπίο) ή δράσεις που αποβλέπουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της διαφύλαξης της οικολογικής συνέχειας (ζώνη πρασίνου, προστασία των παράκτιων ζωνών). Τέλος, πρόκειται για προγράμματα αξιοποίησης και προστασίας του αγροτικού χώρου που υφίσταται πιέσεις από την αστική εξάπλωση, προγράμματα μάλιστα προώθησης πυκνότερης αλλά ποιοτικότερης αστικής ανάπτυξης, μέσα σε πνεύμα κοινωνικής και λειτουργικής σύμμειξης. Τα εργαλεία διαβούλευσης : περί της αναγκαιότητας ευαισθητοποίησης τόσο των πληθυσμών όσο και των εκλεγμένων φορέων Η συνειδητοποίηση της ανάγκης διατήρησης των εδαφών και αντιμετώπισης των κινδύνων υπερκατανάλωσης δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά θέμα των τεχνικών και των πολιτικών. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού, είτε σε ατομικό επίπεδο αφύπνιση της πολιτειακής συνείδησης είτε κατά τρόπο συλλογικό, μέσω των κοινωνικών φορέων. Η κατανάλωση των εδαφών παραπέμπει με σαφή τρόπο σε ζητήματα που άπτονται της

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό

Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό 16CEMAT(2014)9 Σύνοδος Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών υπεύθυνων για το Χωρικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό 16η συνεδρία, Ναύπλιο, 17 Ιουνίου 2014 ΨΗΦΙΣΜΑ N.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns MiSRaR Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns 1 Το έργο MiSRaR σε αριθμούς 7 εταίροι 6 χώρες 3 χρόνια διάρκεια 16 θεματικά σεμινάρια 3 φυλλάδια 1 εγχειρίδιο άμβλυνσης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 Καλώς ήρθατε στην έκτη ηλεκτρονική έκδοση Newsletter του προγράμματος ESPON 2013. Εδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Ομιλία του κ. Νίκου Αναλυτή στο Συνέδριο Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 Το τέλος του εικοστού αιώνα επεφύλασσε στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές.

Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές. Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές. Βασιλική ΔΕΛΗΘΕΟΥ Phd, επίκουρη καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Βασικές κατευθύνσεις και συμμετοχικότητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, 2015

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Βασικές κατευθύνσεις και συμμετοχικότητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, 2015 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βασικές κατευθύνσεις και συμμετοχικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, 2015 o Πολεοδομία o Βασικές Έννοιες o Κυπριακή Πραγματικότητα o Πολεοδομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα