ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και η μη προστασία του, θα αποδυναμώσει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» 1 1 Ευρωπαϊκή Οδηγία αρ. 2004/35/CE

2 3 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OSDDT Med... 5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ... 7 Σε τι χρησιμεύουν οι δείκτες;... 7 Η πρώτη οικογένεια δεικτών: ποσοστό των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς Η δεύτερη οικογένεια δεικτών: Δείκτες κατακερματισμού του τοπίου H τρίτη οικογένεια δεικτών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Τα επιχειρησιακά εργαλεία γνώσεων : περί της αναγκαιότητας για μια σε βάθος γνώση των οικοσυστημικών λειτουργιών των εδαφών Κανονιστικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας προτύπων σε διακοινοτική κλίμακα με την υποστήριξη κοινοτικής οδηγίας Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων μοντέλων παρέμβασης σε μια εδαφική επικράτεια Τα εργαλεία διαβούλευσης : περί της αναγκαιότητας ευαισθητοποίησης τόσο των πληθυσμών όσο και των εκλεγμένων φορέων Εργαλεία προσέγγισης του έργου : περί της αναγκαιότητας προώθησης φιλόδοξων χωροταξικών σχεδίων Ποιός και γιατί θα έπρεπε να τα χρησιμοποιεί; ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ, ΓΙΑΤΊ; Οι δυνατές μεθοδολογίες διαβούλευσης Ποιά επιχειρήματα και ποιοί συντελεστές; ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ OSDDT Γραφιστική: Elena Briatore

3 5 6 ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OSDDT Med Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να διαδώσει και να καταστήσει κοινωνούς των αποτελεσμάτων του Προγράμματος τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικό και τεχνικό προσωπικό), τους συλλόγους που εμπλέκονται στη διάσωση των φυσικών πόρων και τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, απευθύνεται σε όλους εκείνους και εκείνες που ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, ως πολιτικοί, ως επιστήμονες ή ως απλοί πολίτες, επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τα διακυβεύματα και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η κατανάλωση των εδαφών. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες εργασίας Τρόποι για τον υπολογισμό της κατανάλωσης των εδαφών ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Τρόποι χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση των εδαφών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Τρόποι ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με τα διακυβεύματα που συνδέονται με τη διατήρηση των εδαφών ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ OSDDT. Πρόκειται για εργαλεία που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εργασίας διεπιστημονικών ομάδων από τους τομείς της έρευνας, των πανεπιστημίων ή των φορέων που εργάζονται καθημερινά στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού. Τα εργαλεία για τον υπολογισμό της κατανάλωσης των εδαφών ελέγχθηκαν από τους ευρωπαίους εταίρους του Προγράμματος OSDDT. Οι διαφορετικές φάσεις του ελέγχου κατέδειξαν ότι οι δείκτες κατανάλωσης των εδαφών που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τις τεχνικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, η εφαρμογή των δεικτών κατανάλωσης των εδαφών στα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού που στοχεύουν στον περιορισμό της κατανάλωσης των εδαφών κατέδειξε ότι τα εν λόγω εργαλεία είναι αποτελεσματικά, όταν χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για τη διατήρηση των εδαφών. Αυτός ο οδηγός περιγράφει πώς υπολογίζονται οι δείκτες κατανάλωσης των εδαφών και ποια είναι τα εργαλεία ή οι ιδανικές διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού για τη μείωση της κατανάλωσής τους υπογραμμίζει τη σημασία των εργαλείων διαβούλευσης στο εσωτερικό των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να συνοδεύουν κάθε λήψη απόφασης και κάθε χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω της αξιολόγησης των τοπίων της κληρονομιάς κάθε περιοχής, της βιοποικιλότητας, του τύπου των ενδιαιτημάτων και της αστικοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί η τελευταία να ανταποκριθεί στην κοινωνική ζήτηση. Αυτός ο οδηγός αποτελεί ένα έργο διάδοσης όπου παρουσιάζονται τα εργαλεία τα οποία δημιουργήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα

4 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 7 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Μέσω του Προγράμματος OSDDT, δημιουργήθηκαν εργαλεία υπολογισμού της κατανάλωσης των εδαφών, τα οποία δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες και σε όλα τα περιβάλλοντα των χωρών που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα. Έτσι, τα εργαλεία τέθηκαν σε εφαρμογή στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Απ τα εν λόγω εργαλεία υπολογισμού προκύπτουν δείκτες ή μεγέθη κατανάλωσης των εδαφών μπορούν να βρουν εφαρμογή και σε άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα τα οποία κατάφεραν να συλλέξουν όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα OSDDT, ανεξαρτήτως των ενδεχόμενων τοπικών περιορισμών και της νομοθεσίας της κάθε χώρας από αυτήν την άποψη, είναι πολύ πιθανό να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να τα εφαρμόσουν στη δική τους επικράτεια πολλοί ευρωπαϊκοί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να αξιολογήσουν το επίπεδο της χωροταξικής εγκράτειας στην περιοχή τους. Σε τι χρησιμεύουν οι δείκτες; Οι δείκτες προσφέρουν διαφορετικούς υπολογισμούς της κατανάλωσης των εδαφών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική του παρελθόντος και τις τάσεις του παρόντος. Αποτελούν ένα απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από τους ιθύνοντες του χωροταξικού σχεδιασμού που μπορούν κατ αυτόν τον τρόπο να υιοθετήσουν κριτήρια ανάπτυξης ικανά να συμβάλουν στη διατήρηση των εδαφών και να εγγυηθούν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης των εδαφών. Η χρησιμότητα των δεικτών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου κατανάλωσης των εδαφών έχει επαρκώς καταδειχτεί από την επιστημονική βιβλιογραφία. Εξ ορισμού, ένας καλός δείκτης δημιουργείται με βάση τα στοιχεία όσον αφορά τους τεχνητούς και φυσικούς χώρους, κτηματολογικά ή χαρτογραφικά δεδομένα, και βάσει του επιθυμητού αποτελέσματος, δηλαδή του τι θέλουμε να μάθουμε και να κατανοήσουμε σχετικά με την αστική εξάπλωση. Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών για τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των διαδικασιών κατανάλωσης των εδαφών και αστικής εξάπλωσης, αποτελεί λοιπόν ένα πολύπλοκο εγχείρημα. Για να είναι αποτελεσματικό, ένα σύστημα ελέγχου οφείλει να πληροί ορισμένα κριτήρια και κυρίως, να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων μιας περιοχής που είναι φορείς διαφορετικών συμφερόντων, να διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα για τη δημιουργία δεικτών, αλλά και τις τεχνικές γνώσεις για να αναλύσει τα αποτελέσματα, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους. Επιπλέον, ο ορισμός ενός δείκτη είναι πολύ σημαντικό να παραμένει αμετάβλητος από τη μια καταγραφή στην άλλη, τόσο σχετικά με τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί όσο και με τις χρονικές αποκλίσεις. Να προσθέσουμε ότι οι δείκτες οφείλουν να είναι αξιόπιστοι για να δημοσιεύονται και να δημοσιοποιούνται. Πρέπει να παρέχουν πληροφορίες ευκατανόητες και αποδεκτές απ το σύνολο των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων. Στην περίπτωση των παραγόντων που εμπλέκονται πιο πολύ στις διαδικασίες και τις αποφάσεις σε σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό, θα πρέπει να υπάρχουν και δείκτες πιο τεχνικοί, οι οποίοι όμως απαιτούν λεπτομερείς αναλύσεις. Οι πληροφορίες που προκύπτουν χάρη στους αριθμητικούς δείκτες έχουν το πλεονέκτημα ότι γίνονται άμεσα κατανοητές από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, εξ ου και συχνά θεωρούνται πιο χρήσιμες. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στη δυναμικής των φαινομένων που αποκαλύπτουν οι υπολογισμοί μέσω των δεικτών, είναι απαραίτητη και μια ποιοτική ανάλυση. Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, τα ποιοτικά δεδομένα αποδεικνύονται απαραίτητα για την κατανόηση και την εμβάθυνση σ ένα φαινόμενο

5 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 9 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 10 που έχει υπολογισθεί. Κατά κάποιο τρόπο, ο υπολογισμός που μας επιτρέπει ν ανακαλύψουμε τη δυναμική ενός φαινομένου, δεν είναι απαραίτητα σε θέση να το αποσαφηνίσει κιόλας. Ανεξάρτητα από τις εδαφικές και δομικές ιδιαιτερότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό το σύνολο των δεικτών που έχει στη διάθεσή του ο παρατηρητής να είναι κοινό για τους φορείς και τους τεχνικούς της παρατήρησης και του ελέγχου της κατανάλωσης των εδαφών, έτσι ώστε να συλλέγονται χρήσιμες πληροφορίες σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα και να μπορούν τα αποτελέσματα και η γνώση του φαινομένου να τυγχάνουν της κατάλληλης διαχείρισης και ομαδοποίησης. Η εγκυρότητα των δεικτών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος OSDDT καταδείχθηκε στη συνέχεια, όταν ενσωματώθηκαν στα λειτουργικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον περιορισμό της κατανάλωσης των εδαφών. Πράγματι, οι δείκτες κατανάλωσης των εδαφών είναι θεμελιώδους σημασίας για τον υπολογισμό του φαινομένου, αφού για να οριστούν και να εφαρμοστούν μοντέλα εγκρατούς χωροταξικού σχεδιασμού όσον αφορά τη χρήση γης, είναι απαραίτητη η καλή γνώση των καταβολών της αστικής εξάπλωσης και της μείωσης των γεωργικών εκτάσεων. Επίσης, είναι χρήσιμη η πρόβλεψη των νέων επιχειρησιακών εργαλείων και μοντέλων εγκρατούς όσον αφορά τη χρήση γης χωροταξικού σχεδιασμού, μέσω του ορισμού καινούργιων δεικτών υπολογισμού. Κάτι τέτοιο, θα επέτρεπε την αξιολόγηση στην πράξη της αποτελεσματικότητας των εν λόγων εργαλείων και μοντέλων και τον προσδιορισμό των διαφορετικών στοιχείων που τα απαρτίζουν πριν την εφαρμογή τους. Κατ αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, υπάρχει η δυνατότητα άμεσων διορθώσεων και προσαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί, ο κύκλος της ιδανικής παρατήρησης συνίσταται σε μια πρώτη εφαρμογή των καθορισμένων δεικτών για τον υπολογισμό του φαινομένου της κατανάλωσης των εδαφών και σε έναν συνθετικό καθορισμό του πώς και με ποια επιχειρησιακά εργαλεία ή μοντέλα χωροταξικής διαχείρισης μπορεί να αντιμετωπιστεί ή να περιοριστεί το φαινόμενο. Σε δεύτερο χρόνο, κι αφού έχουν εφαρμοστεί τα επιχειρησιακά εργαλεία ή μοντέλα διαχείρισης, ο δείκτης αναδεικνύεται σε ένα ουσιαστικό όργανο για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των εν λόγω εργαλείων στη μάχη κατά του φαινομένου. Εφόσον οι δείκτες αποκαλύψουν ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να παραδοθούν τα αποτελέσματα αυτού του «ενάρετου» κύκλου στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι θα επικυρώσουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων και θα υποστηρίξουν τη διάδοση και την εφαρμογή τους. Αντιθέτως, αν τα αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη στο επιχειρησιακό εργαλείο δε συνάδουν με τους στόχους, θα πρέπει να αλλάξει και να διορθωθεί το εργαλείο και στη συνέχεια, να δοκιμαστεί εκ νέου η αποτελεσματικότητά του, μέσω της υποβολής του σε έναν νέο κύκλο αξιολόγησης. Το ιδανικό είναι να πραγματοποιηθούν, μέσω του υπολογισμού του δείκτη, όσοι κύκλοι αξιολόγησης του εργαλείου είναι απαραίτητοι, ώστε το εργαλείο να ανταποκρίνεται πλήρως στις συνθήκες και τα αποτελέσματα που οδήγησαν στην υιοθέτησή του. Στο πλαίσιο του Προγράμματος OSDDT, οι εταίροι συμφώνησαν απ την αρχή στην ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεικτών

6 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 11 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 12 που να μπορούν να εφαρμοστούν στα διαφορετικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα από τη διαδικασία δημιουργίας και προσδιορισμού δεικτών με βάση τις αρχές που περιγράφτηκαν πιο πάνω, προέκυψαν τρεις διαφορετικές οικογένειες δεικτών, με σκοπό να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο πολλά στοιχεία ερμηνείας και να είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός ποσοτικός υπολογισμός του φαινομένου της κατανάλωσης των εδαφών και της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών εργαλείων για την αναχαίτισή της. Η πρώτη οικογένεια δεικτών: ποσοστό των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς Η πρώτη οικογένεια δεικτών προσφέρει μια ακριβή ποσοτική ανάγνωση των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς. Αυτή η επιλογή προκύπτει απ την ανάγκη όλων των τοπικών παραγόντων να μπορούν να υπολογίζουν το φαινόμενο. Πράγματι, η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε σημείο καμπής όσον αφορά τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης του «προβλήματος της κατανάλωσης των εδαφών», αλλά η συνειδητοποίηση αυτή σπανίως υποστηρίζεται από τη δυνατότητα ποσοτικού υπολογισμού σε τοπικό επίπεδο. Σ ένα πρώτο στάδιο λοιπόν, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία των οργάνων μιας κοινής βάσης γνώσεων με σκοπό την κατανόηση του φαινομένου. Η δημιουργία λοιπόν των δεικτών της πρώτης οικογένειας υπαγορεύεται από την επιθυμία των εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα OSDDT να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο κατανόησης του φαινομένου, να ερευνήσουν τις θεμελιώδεις πτυχές του ζητήματος της προστασίας του εδάφους (προστασία των ζωνών φυσικού περιβάλλοντος και των καθορισμένων ζωνών καλλιεργούμενων γαιών) και να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία σε τοπικό επίπεδο (χαρτογράφηση, κτηματολόγιο, φωτογραφίες κτλ.), ακόμα και για να μπορούν να δημιουργήσουν τους ίδιους τους δείκτες. ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Κατανάλωση των εδαφών: Ποσοστά των εδαφών που έχουν καταναλωθεί στον χώρο αναφοράς Ένταση του φαινομένου κατανάλωσης των εδαφών: εξέλιξη της κατανάλωσης των εδαφών μέσα στον χρόνο Μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των εδαφών που έχουν καταναλωθεί: μέση ετήσια μεταβολή των εδαφών που έχουν καταναλωθεί Κατανάλωση γόνιμου εδάφους: υπολογισμός της τσιμεντοποίησης (artificialisation) των γόνιμων ή των εκμεταλλεύσιμων εδαφών σε συγκεκριμένη ημερομηνία Κατανάλωση ανά υψόμετρο: κατανάλωση του εδάφους αναλόγως με το υψόμετρο Κατανάλωση εδάφους ανά κάτοικο: σχέση ανάμεσα στο έδαφος που καταναλώνεται και στον πληθυσμό της περιοχής σε συγκεκριμένη ημερομηνία Κατανάλωση ανά επιπλέον κάτοικο: σχέση ανάμεσα στην αύξηση του εδάφους που καταναλώνεται και στην αύξηση του πληθυσμού Τουριστική πίεση: σχέση ανάμεσα στον μέγιστο θεωρητικά τουριστικό πληθυσμό και στον μόνιμο πληθυσμό Περιβαλλοντική προστασία: έδαφος που έχει καταναλωθεί σε περιοχές όπου εφαρμόζονται μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας Κίνδυνος εγκατάστασης: έδαφος που έχει καταναλωθεί σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνάμει εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους Τεχνολογικός κίνδυνος: έδαφος που έχει καταναλωθεί σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως δυνάμει εκτεθειμένες σε τεχνολογικούς κινδύνους

7 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 13 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 14 Πέρα από τον απλό ποσοτικό προσδιορισμό του εδάφους που έχει καταναλωθεί μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών, ορισμένοι δείκτες της πρώτης οικογένειας επιτρέπουν επίσης την ανάγνωση της δυναμικής του φαινομένου μέσω μιας πιο λεπτής ανάλυσης πάντα ποσοτικής φύσης σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του εδάφους. Πρόκειται λοιπόν εδώ για δείκτες οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους μεγαλύτερους προβληματισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική ζήτηση, όπως είναι: η αυξανόμενη προσοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τη συνεχόμενη μείωση του εδάφους, άλλοτε λίκνου της αγροτικής δραστηριότητας και πολύ συχνά σήμερα προϊόντος ξεπουλήματος στο πλαίσιο συναλλαγών με αντικείμενο την αγορά κατοικίας ή τη βιομηχανία, κίνητρο των οποίων είναι η κατασκευαστική κερδοσκοπία που υπόσχεται καλύτερα εισοδήματα οι καταστάσεις κινδύνου που οφείλονται στην κακή διαχείριση και είναι υπεύθυνες για τον πολλαπλασιασμό των ατυχημάτων και των «φυσικών» καταστροφών (κατολισθήσεις, πλημμύρες, βίαιες καταιγίδες, κτλ.) σε αστικοποιημένες περιοχές Η πρώτη οικογένεια δεικτών προτείνει λοιπόν διάφορα όργανα υπολογισμού που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε πότε και με ποιον τρόπο το φαινόμενο της κατανάλωσης των εδαφών επηρεάζει εδάφη τα οποία είναι ευάλωτα από την αρχική φυσική τους προδιάθεση. Αυτή η πρώτη οικογένεια δεικτών λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς άρχοντες να διαπιστώσουν τον βαθμό κατανάλωσης των εδαφών στις περιοχές τους και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης και του οριστικού κινδύνου που απειλεί μια κληρονομιά με τοπικά μη ανανεώσιμα χαρακτηριστικά (αγροτικά, υδρογραφικά, σε επίπεδο τοπίου και σε επίπεδο βιοποικιλότητας). Η δεύτερη οικογένεια δεικτών: Δείκτες κατακερματισμού του τοπίου Η εφαρμογή της πρώτης οικογένειας δεικτών έφερε στο φως ένα κοινό στοιχείο που απαντάται σε όλες τις περιοχές των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ήτοι το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης των εδαφών τα τελευταία χρόνια αποδίδεται στον «άναρχο» τρόπο εξάπλωσης των αστικών περιοχών και εκτός των αστικών κέντρων αυτό το φαινόμενο είναι σε γενικές γραμμές γνωστό με το όνομα κατακερματισμός τοπίου. Για διάφορους λόγους, αυτός ο τρόπος εξάπλωσης των αστικών περιοχών που έχει σοβαρό αντίκτυπο στο έδαφος και στα τοπία, δεν εμπίπτει συνήθως στις αρχές που υπαγορεύουν τα όργανα χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον είναι απαραίτητο να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τον κατακερματισμό του τοπίου μέσω μιας σειράς κατάλληλων δεικτών. Αυτός είναι ο στόχος της δεύτερης οικογένειας δεικτών. Το να ορίσουμε τον κατακερματισμό του τοπίου αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τον καθορισμό τρόπων υπολογισμού ανάλογα με τα δεδομένα που κατέχουμε σε τοπικό επίπεδο. Αν και οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα OSDDT δε χρησιμοποιούν τον ίδιο τεχνικό όρο για τον κατακερματισμό του τοπίου, όλοι αναγνωρίζουν ως κομμάτι της διαδικασίας του κατακερματισμού του τοπίου το σύνολο των καινούργιων πυρήνων πολεοδόμησης στις λεγόμενες ζώνες χαμηλής πυκνότητας, δηλαδή όλα τα κτήρια που χτίστηκαν σε ζώνες φυσικού περιβάλλοντος ή καλλιεργούμενων γαιών και οι εισβολές των οικοδομημένων όγκων μόνιμου χαρακτήρα στις αγροτικές περιοχές πέραν των αστικών συγκροτημάτων (πόλεις, χωριά, προάστια). Αυτοί οι νέοι αστικοί πυρήνες σε τομείς χαμηλής πυκνότητας θεωρούνται ως το σημείο εκκίνησης της μελλοντικής αστικής εξάπλωσης. Η ανάγνωση των δεικτών κατακερματισμού του τοπίου και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα χωροταξικού σχεδιασμού επιτρέπουν τη διαφύλαξη των χώρων που χρήζουν προστασίας κατά προτεραιότητα. Πράγματι, χάρη στους δείκτες κατακερματισμού του τοπίου και στον συνεχή υπολογισμό του φαινομένου, γίνεται δυνατή η κατανόηση των καταστροφικών και μη αναστρέψιμων δυναμικών υποβάθμισης της αγροτικής παραγωγικής ικανότητας γύρω από τα αστικά συγκροτήματα και κατά συνέπεια η δυνατότητα αλλαγής των

8 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 15 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 16 οργάνων σχεδιασμού. Αφορά κυρίως τη λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση ελεύθερων χώρων φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική ανάπτυξης και η επισιτιστική κυριαρχία των χωρών της Ευρώπης, ακόμα και μέσω μιας περιαστικής γεωργίας. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτης διασποράς των οικοδομημένων όγκων: επιφάνεια εδαφών που έχουν καταναλωθεί σε μη αστικοποιημένες περιοχές Επιπτώσεις του κατακερματισμού του τοπίου: συμβολή των νέων αστικών πυρήνων σε μη αστικοποιημένο τομέα στην καθολική αύξηση της τσιμεντοποιημένης έκτασης H τρίτη οικογένεια δεικτών Αν και οι προηγούμενες οικογένειες δεικτών δίνουν μια μάλλον ολοκληρωμένη απάντηση στα ερωτήματα «η κατανάλωση των εδαφών αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα;» «πόσο έδαφος έχει καταναλωθεί;», «τι είδους εδάφη χάνουμε;» «είμαστε σε διαδικασία πύκνωσης ή διασποράς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων;», δεν προσφέρουν μια αξιολόγηση πιο ποιοτική, ικανή να συσχετίσει τις αστικές μεταλλάξεις με τα οικολογικά ζητήματα και τη δόμηση των τοπίων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η τρίτη οικογένεια δεικτών επικεντρώνεται στους τρόπους αστικής ανάπτυξης και στον κατακερματισμό των εδαφών που επιφέρουν. Πρόκειται σίγουρα για μια πιο συγκεκριμένη πτυχή του χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά η «διάσπαση» της εδαφικής συνέχειας έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυναμική των οικοσυστημάτων (οικολογικός διάδρομος, δεξαμενή βιοποικιλότητας, οικολογική συνέχεια κτλ.) και των φυσικών τοπίων. Ο κατακερματισμός των εδαφών που οφείλεται στην αύξηση των δομημένων αγροτεμαχίων και των λωρίδων κυκλοφορίας και η επικάλυψη αυτών των συστημάτων κατακερματισμού των εδαφών (οικοδομημένοι όγκοι και υποδομές μεταφορών) θέτουν σε κίνδυνο τις οικοσυστημικές λειτουργίες για τις οποίες το έδαφος αποτελεί ένα από τα βασικότερα στηρίγματα. Το να γνωρίζουμε τον βαθμό κατακερματισμού μιας περιοχής μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε μια σειρά επισφαλών καταστάσεων που οφείλονται στις μεταβολές της βασικής δομής της περιοχής γνωρίζοντας τις επιπτώσεις, οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό θα είναι σε θέση να συμπεριλάβουν στις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού, δράσεις για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. ΤΡΙΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτης αστικού κατακερματισμού: βαθμός κατακερματισμού του εδάφους που οφείλεται στα δομημένα αγροτεμάχια Δείκτης υποδομικού κατακερματισμού (υποδομών): βαθμός του κατακερματισμού που οφείλεται στην αύξηση των υποδομών μεταφορών Δείκτης πυκνότητας: δείκτης συνολικού κατακερματισμού στον χώρο αναφοράς, που οφείλεται στην παράλληλη δράση του αστικού και του υποδομικού κατακερματισμού. Αστική και παρέχει έναν συντελεστή πληρότητας

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Στο πλαίσιο του Προγράμματος OSDDT, ένας εκ των εταίρων του προγράμματος κατέγραψε και ανέλυσε όλες τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις δημόσιες πολιτικές που στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη γη και τις φυσικούς χώρους. Πρόκειται για εργαλεία που χρησιμοποιηθήκαν ή εφαρμόστηκαν πιλοτικά με διάφορες μορφές από τους εταίρους του προγράμματος OSDDT, με σκοπό την αειφόρο διαχείριση των εδαφών, και ειδικότερα την προστασία των περιαστικών εδαφών που πλήττονται τις τελευταίες δεκαετίες από την αστική εξάπλωση. Η υλοποίηση ποικίλων και διαφορετικών δράσεων, τόσο στο τοπικό επίπεδο μιας μικρής κοινότητας ή σε περιφερειακό επίπεδο, αντανακλά τη βαθμιαία συνηδητοποίηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που θέτουν η κατανάλωση και η αδιαβροχοποίηση των εδαφών. Τα εργαλεία που καταγράφηκαν καλύπτουν μία ευρεία γκάμα παρεμβάσεων : πρόκειται για εργαλεία κανονιστικά αλλά και παρέμβασης σε επίπεδο έργου. Για να απλοποιηθεί το έργο της ανάλυσης, τα εργαλεία ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αναφέρεται στην κύρια μορφή παρέμβασης ή λειτουργίας της δράσης. Κατά συνέπεια, τα εργαλεία εντάχθηκαν σε μία ενιαία κατηγορία. Με βάση την κατάταξη αυτή, διακρίνονται 5 κατηγορίες εργαλείων: διαβούλευσης: 10% γνώσεων: 21% έργου: 7% Αν και κάθε εργαλείο εντάσσεται σε μία κύρια κατηγορία αναφοράς, ωστόσο τείνει να καλύψει πολυάριθμες μορφές παρέμβασης. Ειδικότερα : déplacement/ infrastructures 6% espaces agricoles périurbains 29% friches indus/espaces économiques 6% habitat/forme urbaine 23% espaces naturels et paysages 36% Φυσικοί χώροι και τοπία: 36% Κατοικία και αστικές μορφές κατοίκησης: 23% Αγροτικοί χώροι: 29% Μεταφορές και υποδομές: 6% Εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές και οικονομικοί χώροι: 6% Αν και είναι δύσκολη η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων εργαλείων χωροταξίας στα πλαίσια του Προγράμματος, ωστόσο η κεφαλαιοποίηση αυτών των εμπειριών συνιστά μια σημαντική πηγή προβληματισμού και προσδιορισμού των μοχλών που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Συνεπώς, η ανάλυση των επιχειρησιακών εργαλείων ανοίγει νέους δρόμους για την εξεύρεση λύσεων που θα περιορίσουν την κατανάλωση των εδαφών στο μέλλον. χρηματοοικονομικά: 34% κανονιστικά: 28%

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 20 Τα επιχειρησιακά εργαλεία γνώσεων : περί της αναγκαιότητας για μια σε βάθος γνώση των οικοσυστημικών λειτουργιών των εδαφών Εκτός από δείκτες μέτρησης, ορισμένα επιχειρησιακά εργαλεία προσφέρουν κι άλλες πληροφορίες που συνδέονται με την γνώση του φαινόμενο υ της κατανάλωσ ης των εδαφών και συμπληρών ουν ποιοτικά το σύνολο των δεικτών αποκλειστικ ά ποιοτικής μέτρησης, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Από μεθοδολογικής απόψεως, ενώ οι δείκτες επικεντρώνονται στη μέτρηση του αστικών ιστών που τείνουν να επεκταθούν, η διαπίστωση αντιθέτως ότι τα επιχειρησιακά εργαλεία γνώσης του φαινομένου προτείνουν στους χωροτάκτες «μια ανεστραμμένη ματιά». Τα εργαλεία αυτά εκκινούν από το θεώρημα ότι η αστικοποίηση προϋποθέτει την εκπόνηση μιας πλήρους διάγνωσης των εισφορών, του αντίκτυπου στο τοπίο, τη γεωργία και τη φυσική διάρθρωση αυτών των εδαφών. Ειδικότερα, η απόφαση πρέπει να βασίζεται και στην αξιολόγηση των οικοσυστημικών λειτουργιών που διαδραματίζουν τα εδάφη ώστε να γνωρίζουμε την πραγματική τους αξία για το κοινωνικό σύνολο. Οι διαγνώσεις αυτές προϋποθέτουν την κινητοποίηση διεπιστημονικών ομάδων (τεχνικοί ειδικοί σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένη διοίκηση του Κράτους, μελετητικά γραφεία και επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο). Εν προκειμένω, χρειάζεται η ματιά του γεωπόνου, του φυσιοδίφη, του αρχιτέκτονα τοπίου αλλά και των πληθυσμών, ώστε να γνωρίζουμε τι διαθέτουμε και τί κινδυνεύουμε να χάσουμε. Σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα εργαλεία γνώσης από τους εταίρους, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση της Μάλτας, η οποία χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων Corine Land Cover προσαρμόζοντάς την στη επικράτειά της, ώστε να κεφαλαιοποιήσει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τις ποικίλες συνεισφορές των προγενέστερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Natura 2000, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ). Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Hérault ενσωμάτωσε στις δημόσιες πολιτικές της τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, επιτυχγάνοντας μία ακριβή γνώση των διαφόρων ευκαιριών αγροτικής διαφοροποίησης των πιο γόνιμων εδαφών. Διαθέτει λοιπόν ακριβή εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα σε κλίμακα κοινότητας, που προορίζονται για τους ποικίλους φορείς του χωροταξικού σχεδιασμού με την ευρεία έννοια, είτε πρόκειται για τους αγρότες, τους χωροτάκτους ή τους εκλεγμένους άρχοντες. Η Επαρχία Terni κάνει ένα βήμα παραπέρα για να προωθήσει τη διαβούλευση και μία προορατική προσέγγιση στο πλαίσιο των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. Εκπόνησε δε έναν δείκτη διατήρησης των τοπίων και της βιοποικιλότητάς τους, βασιζόμενη στην έννοια της ενότητας του τοπίου. Εν προκειμένω, το διαγνωστικό εργαλείο συνδράμει στον σχεδιασμό των δράσεων χωροταξικού σχεδιασμού, αντιπαραβάλλοντας τον κατακερματισμό των εδαφών στη διατήρηση της οικολογικής συνέχειας. Κανονιστικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας προτύπων σε διακοινοτική κλίμακα με την υποστήριξη κοινοτικής οδηγίας Η ανάλυση των κανονιστικών εργαλείων καταδεικνύει ότι όλες οι χώρες εταίροι διαθέτουν έγγραφα αναφοράς σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τον χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα έχει τη νομοθεσία της και τον μηχανισμό προτύπων της. Συνεπώς είναι ισχυρό το νομικό, νομοθετικό ή κανονιστικό οπλοστάσιο για τη διαχείριση των εδαφών.

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 21 Παράταύτα,καμίαχώραεταίροςδενλαμβάνειυπόψητοθέματης ανάσχεσηςτηςκατανάλωσηςτωνεδαφώνπριντο2001. Επιπλέον,ταπρότυπααυτάδενείναιομοιογενήμεταξύτωνκρατών καιείναιδύσκολοναεκτιμηθείηαποτελεσματικότητάτους μάλιστα αμφισβητούνται πλήρως από τα ποσοτικά στοιχεία μέτρησης του φαινομένου. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί καθώς τα νομικά και κανονιστικά εργαλεία μπορούν: 1) να οδηγήσουν σε ανομοιογενή αποτελέσματα καθώς δεν βασίζονται σε κοινές προδιαγραφές. Το πρότυπο δημιουργεί διαφορετικής έντασης περιορισμούς. Εδώ υπεισέρχεται το νομικό ζήτηματηςιεράρχησηςτωνπροτύπωνκαιηέννοιατηςσυμβατότητας ή/καιτηςσυμμόρφωσης, 2) να εφαρμοστούν σε εδάφη μεταβλητής γεωμετρίας και να παραπέμπουν σε διαφορετική κλίμακα, ήτοι από την κοινότητα στην περιφέρειαενώείναιπλέονδεδομένοότιηανάσχεσητης κατανάλωσηςτωνεδαφώναπαιτείένανσχεδιασμόσεευρεία εδαφική κλίμακα. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 22 ΣχέδιοδιαχείρισηςεδαφώνστηνΠεριφέρειατηςλίμνηςMule,Vega Altaκαι OrientτηςΜούρθιας 3)ναεφαρμοστούνκατάτηβούλησητωνεκλεγμένωναρχόντων.Αυτό παρατηρείταισυχνάστα κείμεναγιατονσχεδιασμόπουθέτουντους άξονες ανάπτυξης συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής. Επί παραδείγματι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Hérault διαθέτει 9 Προγράμματα εδαφικής συνοχής (SCOT), τα οποία καλύπτουν όχι το σύνολοαλλάτο80%τηςπεριφέρειαςμεποικίλεςαυστηρότερεςήμη προδιαγραφές. ΠεριοχήΕιδικάΡυθμιζόμενηςΠολεοδόμησης(ΠΕΡΠΟ)στηνΚρήτη 4)ναέχουνχωροταξικάσχέδιασεπολύδιαφορετικάστάδια ανάπτυξης.ορισμέναβρίσκονταιμόλιςστοστάδιοδιάγνωσηςενώ άλλαέχουνεγκριθείήείναιεκτελεστάέναντιτρίτων. Κατά συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του φαινομένου κατανάλωσης των εδαφών, η νομοθετική αυτή κατάσταση καλύφθηκε με την ενίσχυση των υπερκοινοτικών προδιαγραφώνσεό,τιαφοράταυφιστάμεναεργαλείασχεδιασμού, σε περιφερειακή, επαρχιακή ή νομαρχιακή κλίμακα ανάλογα με τις διοικητικές διαιρέσεις στις διάφορες χώρες εταίρων. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων εξαρτάται ωστόσο από την πολιτική βούληση

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 24 των τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και είναι πολύ πρόσφατη για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ομοιογενών ποσοτικών δεικτών στα εθνικά εδάφη και παρατηρητηρίων κατανάλωσης των εδαφών επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του φαινομένου, την ανάσχεση του οποίου δεν μπορεί να επιτύχει σήμερα η προδιαγραφή. Η ανάλυση αποκαλύπτει συνεπώς ένα σημαντικό έλλειμμα : την έγκριση της ευρωπαϊκής οδηγία, η οποία περιορίζει αποτελεσματικά την κατανάλωση των εδαφών και προτείνει το διακοινοτικό ή υπερδιακοινοτικό επίπεδο για την αποτελεσματικότερη δράση και ανάσχεση του φαινομένου. Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία : περί της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων μοντέλων παρέμβασης σε μια εδαφική επικράτεια Αν και η εμπειρίας της σύμπραξης καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της αστικής επέκτασης προϋποθέτει ένα κανονιστικό οπλοστάσιο, ωστόσο η προϋπόθεση αυτή παραμένει ανεπαρκής. Χρειάζεται επίσης η κατάρτιση νέων μοντέλων παρέμβασης στην τοπική ανάπτυξη. Η ανάλυση που διεξήχθη στο πλαίσιο της εταιρικής σύμπραξης καταδεικνύει ότι η εφαρμογή των νέων αυτών πρωτοβουλιώ ν στους πληθυσμούς και τους φορείς χωροταξίας απαιτεί την έγκαιρη ή μακροχρόνια διάθεση δημόσιων χρηματοοικονομικών πόρων. Στην πλειονότητα των μελετών περιπτώσεων, τα προτεινόμενα μοντέλα έχουν εκπαιδευτική αξία και επιδιώκουν να δείξουν ότι είναι δυνατή η επιλογή λιγότερο σπάταλων λύσεων ως προς την κατανάλωση εδάφους ή/και αξιοποίησης των υφιστάμενων στην περιοχή φυσικών πόρων. Στην πραγματικότητα, αυτές οι πιλοτικές δράσεις έχουν την τάση να προάγουν μία από τις οικοσυστημικές λειτουργίες των εδαφών: χώροι πρασίνου, οικολογική συνέχεια, περιαστικός γεωργικός χώρος. Η ανάγνωση των προτεινόμενων από τους εταίρους εμπειριών καταδεικνύει ότι μπορεί να αφορά, καταρχάς, ανταλλαγές μεθοδολογικού χαρακτήρα σχετικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, όπως οι οικο γειτονιές ή οι δράσεις πυκνότερης αλλά ποιοτικής δόμησης, είτε προτάσεις χωροταξικού σχεδιασμού του αγροτικού χώρου. Πρόκειται επίσης για διαδικασίες ανάδειξης των τοπίων και των χώρων μείζονος πολιτιστικής αξίας (χωροθέτηση τοπίων, ευαίσθητοι φυσικοί χώροι, ένταξη των αγροτικών οικημάτων στο τοπίο) ή δράσεις που αποβλέπουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της διαφύλαξης της οικολογικής συνέχειας (ζώνη πρασίνου, προστασία των παράκτιων ζωνών). Τέλος, πρόκειται για προγράμματα αξιοποίησης και προστασίας του αγροτικού χώρου που υφίσταται πιέσεις από την αστική εξάπλωση, προγράμματα μάλιστα προώθησης πυκνότερης αλλά ποιοτικότερης αστικής ανάπτυξης, μέσα σε πνεύμα κοινωνικής και λειτουργικής σύμμειξης. Τα εργαλεία διαβούλευσης : περί της αναγκαιότητας ευαισθητοποίησης τόσο των πληθυσμών όσο και των εκλεγμένων φορέων Η συνειδητοποίηση της ανάγκης διατήρησης των εδαφών και αντιμετώπισης των κινδύνων υπερκατανάλωσης δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά θέμα των τεχνικών και των πολιτικών. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού, είτε σε ατομικό επίπεδο αφύπνιση της πολιτειακής συνείδησης είτε κατά τρόπο συλλογικό, μέσω των κοινωνικών φορέων. Η κατανάλωση των εδαφών παραπέμπει με σαφή τρόπο σε ζητήματα που άπτονται της

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΟΧ ΤΕΕ 31.05.2006 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Εισηγητής: Κώστας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα