ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων"

Transcript

1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Μάιος 2012

2 Εισαγωγή Η Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων TeleTrade- DJ (αποκαλούμενη στο εξής «Εταιρεία») είναι μία Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας 158/11. Αυτή η προειδοποίηση παρέχεται σε όλους τους ενδεχόμενους πελάτες σύμφωνα με την εφαρμογή της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID=Markets in Financial Instruments Directive) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόμο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007 (Ν.144(I)/2007). Όλοι οι ενδεχόμενοι πελάτες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις κινδύνου που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν έγγραφο δε μπορεί και δε γνωστοποιεί όλους τους κινδύνους ούτε εξηγεί όλους τους κινδύνους ή άλλες σημαντικές διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την συναλλαγή σε Χρηματοοικονομικά Μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων όπως τα συμβόλαια CFD). Η προειδοποίηση έχει ως σκοπό να εξηγήσει σε γενικές γραμμές τη φύση των κινδύνων που συνεπάγονται όταν η συναλλαγή σε Χρηματοοικονομικά Μέσα διεξάγεται πάνω σε μία δίκαιη και μη παραπλανητική βάση. Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων, εκτός και αν γνωρίζει και καταλαβαίνει τους κινδύνους που συνεπάγονται για κάθε ένα από τα Χρηματοοικονομικά Μέσα. Η Εταιρεία δε θα παρέχει στον Πελάτη καμία επενδυτική συμβουλή που να σχετίζεται με επενδύσεις ή πιθανές συναλλαγές σε επενδύσεις ή σε Χρηματοοικονομικά Μέσα και δε θα παρέχει κανενός είδους επενδυτικών συστάσεων. Οπότε, προτού κάνει αίτηση για λογαριασμό συναλλαγής στην Εταιρεία, ή δώσει μία εντολή, ο Πελάτης, πρέπει να λάβει σοβαρά υπ όψιν του εάν η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό Μέσο είναι η κατάλληλη για τον ίδιο, βάσει των συνθηκών του και των οικονομικών του πόρων. Εάν ο Πελάτης δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που συνεπάγονται, θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή και τη γνωμάτευση ενός ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου. Εάν ο Πελάτης συνεχίζει να μην αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συναλλαγή σε οποιαδήποτε Χρηματοοικονομικά Μέσα, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε συναλλαγές. Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να υποστεί απώλειες και ζημιές, ως αποτέλεσμα της αγοράς και/ή της πώλησης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Μέσου και να αποδεχτεί ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτό τον κίνδυνο. Αναγνώριση του κινδύνου Τεχνολογικός Κίνδυνος Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για κινδύνους οικονομικών απωλειών που προκλήθηκαν από την παράλειψη ενημέρωσης, αποτυχία επικοινωνίας, βλάβης ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων. Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε βλάβης του συστήματος μπορεί να είναι ότι η

3 εντολή του Πελάτη είτε δεν εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του είτε δεν εκτελείται καθόλου. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στην περίπτωση μίας τέτοιας βλάβης. Κατά τη διάρκεια συναλλαγής μέσω ενός Τερματικού του Πελάτη, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τους κινδύνους οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από: Βλάβη στα εξαρτήματα και στο λογισμικό Η/Υ του Πελάτη ή της Εταιρείας, δυσλειτουργία ή κακή χρήση ανεπαρκής σύνδεση του Διαδικτύου είτε του Πελάτη είτε της Εταιρείας ή και των δύο, ή παρεμβολές ή διακοπές στη μετάδοση ή βλάβες στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή επιθέσεις από χάκερς, υπερφόρτωση της σύνδεσης οι λάθος ρυθμίσεις στο Τερματικό Πελάτη καθυστερημένες ενημερώσεις στο Τερματικό του Πελάτη η αδιαφορία του Πελάτη προς τους ισχύοντες κανονισμούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη του Τερματικού του Πελάτη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περιόδους υπερβολικής ροής συναλλαγών, ο Πελάτης ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου με έναν Χρηματιστή, ειδικά σε μία Γρήγορη Αγορά (για παράδειγμα όταν δημοσιεύονται κύριοι μακροοικονομικοί δείκτες). Ανώμαλες συνθήκες της αγοράς Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι κάτω από Ανώμαλες Συνθήκες της Αγοράς, το διάστημα κατά το οποίο εκτελούνται Εντολές και Αιτήσεις μπορεί να παραταθεί. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες της αγοράς μπορεί να είναι δύσκολο να εκτελέσει μία εντολή Πλατφόρμα συναλλαγής Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η μοναδική αξιόπιστη πηγή πληροφοριών Ροής Προσφοράς Τιμής είναι εκείνη της Βάσης Προσφοράς Τιμής του Διακομιστή. Η Βάση Προσφοράς Τιμής στο Τερματικό του Πελάτη δεν αποτελεί μία αξιόπιστη πηγή πληροφοριών Ροής Προσφοράς Τιμής, διότι η σύνδεση μεταξύ του Τερματικού του Πελάτη και του Διακομιστή, μπορεί σε κάποιο σημείο να διακοπεί και κάποιες Τιμές Προσφοράς απλά να μη φτάσουν στο Τερματικό του Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όταν ο Πελάτης κλείσει το παράθυρο τοποθέτησης/μετατροπής/διαγραφής της εντολής ή τη θέση ανοίγματος/κλεισίματος παραθύρου, η Εντολή ή Αίτηση, που έχει σταλεί στο Διακομιστή, δε θα ακυρωθεί.

4 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει λάβει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Εντολής που έστειλε νωρίτερα, αλλά αποφασίσει να επαναλάβει την Εντολή, ο Πελάτης θα αποδέχεται τον κίνδυνο εφαρμογής δύο Εντολών αντί μίας. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι εάν η Εντολή Αναμονής (Pending order) έχει ήδη εκτελεστεί, αλλά ο Πελάτης στείλει, την ίδια στιγμή, την Εντολή για να αλλάξει το επίπεδό της και τα επίπεδα των Εντολών If-Done, η μοναδική Εντολή που θα εκτελεστεί, είναι η Εντολή για να τροποποιηθούν τα επίπεδα Stop Loss και/ή take Profit της ανοιχτής θέσης, όταν ενεργοποιήθηκε η Εκκρεμούσα Εντολή (Pending order). Ερμηνευτική Κινδύνου Ο Πελάτης πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι πληροφορίες για την προηγούμενη απόδοση ενός Χρηματοοικονομικού Μέσου δεν εγγυώνται την τρέχουσα και/ή τη μελλοντική του απόδοση. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί μία δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη σχετικά με την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων, στην οποία αναφέρονται οι προαναφερόμενες πληροφορίες. Επικοινωνία Ο Πελάτης θα αποδέχεται τον κίνδυνο κάθε οικονομικής απώλειας που έχει προκληθεί από το γεγονός ότι ο Πελάτης έλαβε με καθυστέρηση ή δεν έλαβε καθόλου, προειδοποίηση από την Εταιρεία. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι μη κρυπτογραφημένες πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ( ), δεν προστατεύονται από οποιαδήποτε -χωρίς άδειαπρόσβαση. Ο Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη των κινδύνων όσον αφορά τα μη ληφθέντα εσωτερικά ηλεκτρονικά μηνύματα Πλατφόρμας Συναλλαγής, που αποστέλλονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία. Ο Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για την προστασία της ιδιωτικής φύσης των πληροφοριών που δέχεται από την Εταιρεία και αποδέχεται τον κίνδυνο κάθε οικονομικής απώλειας που έχει προκληθεί από τη χωρίς άδεια πρόσβαση κάποιου τρίτου μέρους, στο Λογαριασμό Συναλλαγών του Πελάτη. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εάν εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των προσωπικών δεδομένων, της πρόσβασης σε δεδομένα, όταν τα παραπάνω μεταδίδονται μεταξύ της Εταιρείας και ενός άλλου προσώπου, χρησιμοποιώντας το Internet

5 ή άλλες διαδικτυακές εγκαταστάσεις επικοινωνίας, το τηλέφωνο ή κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο Πελάτης θα αποδέχεται τους κινδύνους οικονομικών απωλειών. Καμία Δήλωση, Καμία Εγγύηση Η Εταιρεία κάνει εύλογες προσπάθειες για να αποκτά πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όμως τα εργαλεία στην ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Η Εταιρεία δεν κάνει καμία δήλωση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ότι οι πληροφορίες, οι ερμηνείες και οι απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή άλλως, είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ελέγχονται και ενημερώνονται τακτικά. Παρ όλα αυτά, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται, ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ενώ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επομένως, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη προς ούτε δίνει καμία εγγύηση σε συνδρομητές, πελάτες, εταίρους, προμηθευτές, αντισυμβαλλόμενος ή τρίτα μέρη για την καταλληλότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται εδώ ή σε άλλες ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση μέσω συνδέσμων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που παρέχονται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Προειδοποίηση Κινδύνου για Συνάλλαγμα και Παράγωγα Προϊόντα Η παρούσα προειδοποίηση δε μπορεί να γνωστοποιήσει όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές διαστάσεις του συναλλάγματος και των παραγώγων προϊόντων, όπως είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιωμάτων προαίρεσης και Διαφοράς. Δεν πρέπει να συναλλάσσεσθε με αυτά τα προϊόντα αν δεν αντιλαμβάνεστε τη φύση τους και την έκταση της έκθεσής σας στον κίνδυνο. Πρέπει επίσης να είσαστε ικανοποιημένοι ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς, όσον αφορά τις συνθήκες σας και την οικονομική σας θέση. Παρόλο που το συνάλλαγμα και τα παράγωγα μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαχείριση ενός επενδυτικού κινδύνου, κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για πολλούς επενδυτές. Δεν πρέπει να συμμετέχετε σε καμία άμεση ή έμμεση συναλλαγή παραγώγων προϊόντων εάν δε γνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που συνεπάγονται σε αυτά και το ότι μπορεί να χάσετε όλα σας τα χρήματα. Διαφορετικά μέσα εμπεριέχουν διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στον κίνδυνο και αν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε τέτοια μέσα πρέπει να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

6 Επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Υπό συνθήκες Συναλλαγών με Περιθώριο, ακόμα και οι μικρές κινήσεις της αγοράς μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο Λογαριασμό Συναλλαγών του Πελάτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι λογαριασμοί συναλλάσσονται κάτω από την επίδραση της μόχλευσης. Ο Πελάτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι αν η αγορά κινείται εναντίον του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να υποστεί ζημιά μεγαλύτερη από τα κεφάλαια που κατατέθηκαν. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους, τους οικονομικούς πόρους που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και για τη στρατηγική συναλλαγής που έχει επιλεγεί. Συνιστάται ανεπιφύλακτα στον Πελάτη να δώσει μία εντολή Stop Loss για να περιορίσει τις ενδεχόμενες απώλειες, και μία εντολή Take Profit για να αποκομίσει κέρδος, όταν δεν είναι εφικτό για ίδιο να διαχειριστεί τις Ανοιχτές Θέσεις Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από το άνοιγμα της θέσης κάνοντας υπερβολική χρήση του Διαθέσιμου Περιθωρίου (Free Margin) στο Λογαριασμό Συναλλαγών που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα μίας αποδοτικής θέσης (που μετέπειτα ακυρώθηκε από την Εταιρεία) άνοιξαν με Error Quote (Spike) ή με τιμή Προσφοράς που λήφθηκε ως αποτέλεσμα Πρόδηλης Πλάνης (Manifest Error). Υψηλής Μεταβλητότητας Χρηματοοικονομικά Μέσα Η συναλλαγή κάποιων Χρηματοοικονομικών Μέσων γίνεται σε ευρύ ενδοημερήσιο φάσμα με ευμετάβλητες κινήσεις τιμών. Επομένως, ο Πελάτης πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος απωλειών, καθώς και κερδών. Η τιμή των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων προέρχεται από την τιμή των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται τα χρηματοοικονομικά μέσα (για παράδειγμα συνάλλαγμα, μετοχές, μέταλλα, δείκτες, κτλ.). Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σχετικές αγορές μπορούν να είναι άκρως ευμετάβλητα. Οι τιμές των χρηματοοικονομικών μέσων και των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να κυμανθούν άμεσα και σε ευρύ φάσμα και μπορεί να απεικονίσουν απρόβλεπτες περιπτώσεις ή αλλαγές στις συνθήκες, κανένα από τα οποία γεγονότα δε μπορούν να περιοριστούν από τον Πελάτη ή την Εταιρεία. Κάτω από ορισμένες συνθήκες της αγοράς μπορεί να είναι αδύνατον για μία εντολή Πελάτη να εκτελεστεί σε καθορισμένη τιμή, κάτι που θα οδηγήσει σε απώλειες. Οι τιμές των χρηματοοικονομικών μέσων και των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζονται μεταξύ άλλων, από, μεταβαλλόμενες σχέσεις προσφοράς και ζήτησης και κρατικά, γεωργικά, εμπορικά και σχετικά με συναλλαγές προγράμματα και εθνικά και διεθνή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα κυρίαρχα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των σχετικών θέσεων αγοράς. Επομένως, η εντολή Stop Loss δε μπορεί να εγγυηθεί τα όρια της απώλειας.

7 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που μπορούν να προσφέρονται από την Εταιρεία, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να κυμανθεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω και είναι ακόμη πιθανό ότι η επένδυση μπορεί να χάσει την αξία της. Αυτό οφείλεται στο σύστημα περιθωρίου που εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους συναλλαγές, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει μία σχετικά μικρή εγγύηση όσον αφορά τη συνολική αξία της σύμβασης, έτσι ώστε μία σχετικά μικρή κίνηση στην υποκείμενη αγορά μπορεί να έχει μία δυσανάλογα δραματική επίδραση στις συναλλαγές του Πελάτη. Εάν η υποκείμενη κίνηση της αγοράς είναι υπέρ του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επιτύχει ένα καλό κέρδος, όμως, μία εξίσου μικρή αρνητική κίνηση της αγοράς μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε άμεσο αποτέλεσμα απώλειας των συνολικών καταθέσεων των Πελατών, αλλά μπορεί επίσης να εκθέσει τον Πελάτη σε μια μεγάλη επιπρόσθετη ζημιά. Ρευστοποίηση Κάποια από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να μην ρευστοποιηθούν άμεσα, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και ο Πελάτης μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να λάβει τις πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτών ή την έκταση των σχετικών κινδύνων. Συμβόλαια Διαφοράς Τα διαθέσιμα Συμβόλαια Διαφοράς για συναλλαγές με την Εταιρεία δεν είναι αποδεκτές συναλλαγές τοις μετρητοίς δίνοντας την ευκαιρία να αποκομίσει κέρδος από τις αλλαγές στις τιμές νομισμάτων, τα αγαθά, τους χρηματιστηριακούς δείκτες ή τις τιμές των μετοχών που ονομάζεται υποκείμενος τίτλος. Αν η κίνηση του υποκείμενου τίτλου είναι υπέρ του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επιτύχει ένα καλό κέρδος, όμως, μία εξίσου μικρή αρνητική κίνηση της αγοράς μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε άμεσο αποτέλεσμα απώλειας των συνολικών καταθέσεων των Πελατών, αλλά και απώλεια σε τυχόν πρόσθετες προμήθειες και να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα. Οπότε, ο Πελάτης δεν πρέπει να συνάπτει Συμβόλαια Διαφοράς εάν δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής απώλειας των χρημάτων που έχει επενδύσει, όπως επίσης και τον κίνδυνο απώλειας τυχόν πρόσθετων προμηθειών και να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα. Για να ανοίξει μια θέση, οι Πελάτες πρέπει να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό συναλλαγών τους. Το απαιτούμενο περιθώριο θα εξαρτάται από τον υποκείμενο τίτλο των Συμβολαίων Διαφοράς. Τα απαιτούμενα περιθώρια μπορεί να είναι σταθερά ή μπορεί να υπολογίζονται από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου. Η Εταιρεία δεν θα ενημερώνει τον Πελάτη για Κάλυψη Ελάχιστου Περιθωρίου για να διατηρήσει μια ζημιογόνα θέση (loss making position). Οι συναλλαγές σε Συμβόλαια Διαφοράς δεν πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. Για την ακρίβεια, πραγματοποιούνται διαμέσου της Πλατφόρμας Συναλλαγών της Εταιρείας, μέσω της οποίας η εκτέλεση γίνεται από την εταιρεία ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ανάλογα, τα Συμβόλαια Διαφοράς μπορούν να εκθέσουν τον Πελάτη σε μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι οι ρυθμιζόμενες συναλλαγές. Η

8 Πλατφόρμα Συναλλαγών για συναλλαγές σε Συμβόλαια Διαφοράς, που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία δεν εμπίπτει στον ορισμό του αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου, καθώς αυτό δεν αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, λόγω του ότι η Εταιρεία μπορεί πραγματοποιεί κάποια συναλλαγή του πελάτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί των συναλλαγών καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον αντισυμβαλλόμενο που μπορεί να είναι η Εταιρεία ή κάποιο άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα αποκαλύπτεται στον Πελάτη. Ο Πελάτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να κλείσει μια ανοικτή θέση ενός δεδομένου Συμβολαίου Διαφοράς κατά τις ώρες λειτουργίας της Πλατφόρμας Συναλλαγών της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε θα παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές συμβουλές που να σχετίζονται με επενδύσεις ή με πιθανές συναλλαγές σε επενδύσεις και δε θα δίνει κανενός είδους επενδυτικές συστάσεις. Πριν ξεκινήσει τη συναλλαγή ο Πελάτης, πρέπει να λάβει λεπτομέρειες για όλες τις προμήθειες και άλλες επιβαρύνσεις για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος ο Πελάτης, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κάποιες επιβαρύνσεις ενδέχεται να μη δηλώνονται σε χρηματικούς όρους, αλλά, μπορούν για παράδειγμα να δηλωθούν ως περιθώριο συναλλαγών. Ο Πελάτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο ότι οι συναλλαγές του σε Συμβόλαια Διαφοράς ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο και/ή σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, για παράδειγμα, εξαιτίας ενδεχομένων αλλαγών στη νομοθεσία ή αλλαγές στις προσωπικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δε θα είναι πληρωτέος κανένας φόρος και /ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος χαρτοσήμου. Ο πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για όποιους φόρους και/ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις συναλλαγές του. Άλλα Συμπεράσματα Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει χρήματα που παρέλαβε από τον Πελάτη σε τρίτους (π.χ. μία τράπεζα, μία αγορά, μία ενδιάμεση χρηματιστηριακή εταιρεία, έναν εξωχρηματιστηριακό αντισυμβαλλόμενο, ένα εξωχρηματιστηριακό γραφείο εκκαθαρίσεως συναλλαγών) για να κρατά ή να ελέγχει, προκειμένου να πραγματοποιήσει μία Συναλλαγή μέσω ή μαζί με το πρόσωπο αυτό ή για να ανταποκριθεί στην υποχρέωση του Πελάτη να παρέχει ασφάλεια (π.χ. αρχικό ελάχιστο περιθώριο) σε ό,τι αφορά μία Συναλλαγή. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, στους οποίους θα μεταβιβάσει τα χρήματα που έλαβε από τον Πελάτη. Το τρίτο μέρος στο οποίο θα μεταβιβάσει τα χρήματα η Εταιρεία, μπορεί να τα κρατήσει σε έναν συλλογικό λογαριασμό και μπορεί να μην είναι δυνατόν να τα διαχωρίσει από τα χρήματα του Πελάτη, ή τα χρήματα του τρίτου μέρους. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή κάποιας άλλης ανάλογης διαδικασίας σε σχέση με το εν λόγω τρίτο μέρος, η Εταιρεία μπορεί να έχει μόνο μία ακάλυπτη απαίτηση (unsecured claim)έναντι του τρίτου μέρους, εκ μέρους του Πελάτη και ο Πελάτης θα εκτίθεται στον κίνδυνο ότι τα χρήματα που έλαβε η Εταιρεία από το τρίτο μέρος είναι ανεπαρκή για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Πελάτη

9 με απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το σχετικό λογαριασμό. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα και ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν. Η Εταιρεία μπορεί να κρατά χρήματα Πελάτη για λογαριασμό του πελάτη εκτός του ΕΟΧ. Το νομικό και ρυθμιστικό καθεστώς που ισχύει για κάθε τέτοια τράπεζα ή πρόσωπο, θα είναι διαφορετικό από εκείνο της Κύπρου και σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή κάποιας άλλης ανάλογης διαδικασίας σε σχέση με την εν λόγω τράπεζα ή το πρόσωπο, τα χρήματα Πελάτη ενδέχεται να μεταχειριστούν διαφορετικά από τη μεταχείριση που θα ίσχυε εάν τα χρήματα κρατούνταν σε μία τράπεζα σε λογαριασμό στην Κύπρο. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για την αφερεγγυότητα, τις πράξεις ή τις παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή. Η Εταιρεία μπορεί να καταθέσει χρήματα Πελάτη σε ένα αποθετήριο, το οποίο μπορεί να έχει ασφαλιστικό συμφέρον, δικαίωμα επίσχεσης ή δικαίωμα συμψηφισμού σε σχέση με αυτά τα χρήματα. Μία Τράπεζα ή μία Χρηματιστηριακή Εταιρεία, μέσω των οποίων κάνει η Εταιρεία τις συναλλαγές της ή Εταιρεία από μόνη της μπορεί να ενεργεί στην ίδια αγορά ως Πελάτης, και μπορεί να έχει συμφέροντα αντίθετα προς τα εκείνα του Πελάτη

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα