Περιεχόµενα. Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1. Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1. Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 2 Σχεδιασµός... 3 ιοίκηση και παρακίνηση... 4 Έλεγχος... 4 Το τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών των στελεχών... 4 Ο κύκλος του σχεδιασµού και του ελέγχου... 5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 5 Έµφαση στο µέλλον... 6 Βασιµότητα των δεδοµένων... 6 Λιγότερη έµφαση στην ακρίβεια... 7 Τµήµατα του οργανισµού... 7 Γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές... 7 ιοικητική λογιστική: εν είναι υποχρεωτική... 8 Ο ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 8 ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ... 9 Αποκέντρωση... 9 Εκτελεστικές και επιτελικές σχέσεις Ο διευθυντής οικονοµικών ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη στιγµή που χρειάζεται» (Just-In-Time, JIT) Η θεωρία JIT Οι συνέπειες της προσέγγισης JIT Τα οφέλη ενός συστήµατος JIT Μάνατζµεντ ολικής ποιότητας Ανασχεδιασµός διαδικασιών Η θεωρία των περιορισµών ιεθνής ανταγωνισµός Ηλεκτρονικό εµπόριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Εταιρικοί κώδικες δεοντολογίας Περίληψη Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος παραγωγής Άµεσα υλικά Άµεσο κόστος εργασίας Έµµεσο κόστος παραγωγής Μη παραγωγικό κόστος ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κόστος προϊόντος Κόστος περιόδου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ισολογισµός Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Πίνακας του κόστους παραχθέντων προϊόντων ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αποθεµατοποιήσιµο κόστος Ένα παράδειγµα των ροών του κόστους 43 xiii

4 xiv ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Άµεσο κόστος Έµµεσο κόστος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ιαφορικό κόστος και διαφορικό έσοδο 49 Κόστος ευκαιρίας Πραγµατοποιηθέν κόστος Περίληψη ο πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ορολογία κόστους ο πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Πίνακας κόστους παραχθέντων προϊόντων και αποτελέσµατα χρήσης...53 Γλωσσάριο...55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α: ΑΛΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερωτήσεις...58 Ασκήσεις...59 Προβλήµατα...63 Περιπτώσεις...73 Κεφάλαιο τρία Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση έργου-ϖαραγγελίας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Κοστολόγηση διαδικασιών Κοστολόγηση έργου-παραγγελίας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μέτρηση του κόστους των άµεσων υλικών Φύλλο κοστολόγησης εργασίας Μέτρηση του άµεσου κόστους εργασίας Καταλογισµός του έµµεσου κόστους παραγωγής Χρήση του προκαθορισµένου συντελεστή έµµεσου κόστους Η ανάγκη για έναν προκαθορισµένο συντελεστή Επιλογή µιας βάσης επιµερισµού για το έµµεσο κόστος Υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους.. 88 Σύνοψη της ροής εγγράφων ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Η αγορά και η χορήγηση υλικών Χορήγηση άµεσων και έµµεσων υλικών Χορήγηση µόνο άµεσων υλικών Κόστος εργασίας Έµµεσο κόστος παραγωγής Ο καταλογισµός του έµµεσου κόστους παραγωγής Η έννοια του λογαριασµού εκκαθάρισης Μη παραγωγικό κόστος Κόστος παραχθέντων προϊόντων Κόστος πωληθέντων προϊόντων Σύνοψη των ροών κόστους ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αρνητική και θετική διαφορά στον καταλογισµό του έµµεσου κόστους ιευθέτηση του υπολοίπου του έµµεσου κόστους Κλείσιµο µέσω του λογαριασµού Κόστος πωληθέντων προϊόντων Κατανοµή σε λογαριασµούς Ένα γενικό µοντέλο για τις ροές κόστους προϊόντος Πολλαπλοί προκαθορισµένοι συντελεστές έµµεσου κόστους ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Περίληψη

5 Περιεχόµενα xv Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Κοστολόγηση έργου-παραγγελίας Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο τέσσερα Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση διαδικασιών ή συνεχούς ϖαραγωγής (process cashing) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Οµοιότητες ανάµεσα στην κοστολόγηση έργου-παραγγελίας και στην κοστολόγηση διαδικασιών ιαφορές ανάµεσα στην κοστολόγηση έργου-παραγγελίας και στην κοστολόγηση διαδικασιών ΟΙ ΡΟΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Τµήµατα επεξεργασίας Η ροή του κόστους υλικών, του κόστους εργασίας, και του έµµεσου κόστους Εγγραφές κόστους υλικών, κόστους εργασίας, και έµµεσου κόστους Κόστος υλικών Κόστος εργασίας Έµµεσο κόστος Ολοκλήρωση της ροής του κόστους ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η µέθοδος του σταθµικού µέσου όρου 150 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Βήµα 1ο: Κατάρτιση κατάστασης ποσοτήτων και υπολογισµός των ισοδύναµων µονάδων Βήµα 2ο: Υπολογισµός κόστους ανά ισοδύναµη µονάδα Βήµα 3ο: Προετοιµασία περίληψης κόστους Παράδειγµα περίληψης κόστους ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ροές κόστους διαδικασιών και εκθέσεις Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α: Η ΜΕΘΟ ΟΣ FIFO Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο ϖέντε Συµϖεριφορά του κόστους: ανάλυση και χρήση ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μεταβλητό κόστος Η βάση δραστηριότητας Έκταση του µεταβλητού κόστους Σύγκριση του πραγµατικού µεταβλητού και του κλιµακούµενου κόστους. 185 Πραγµατικά µεταβλητό κόστος Κλιµακούµενο κόστος Η παραδοχή της γραµµικότητας και το σχετικό εύρος Σταθερό κόστος Τύποι σταθερού κόστους Αναγκαία πραγµατοποιούµενο σταθερό κόστος Προαιρετικό σταθερό κόστος Η τάση προς το σταθερό κόστος Το κόστος της εργασίας είναι µεταβλητό ή σταθερό; Σταθερό κόστος και σχετικό εύρος Μικτό κόστος Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

6 xvi ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ιάγνωση της συµπεριφοράς του κόστους µε διάγραµµα διασποράς Η µέθοδος υψηλότερου και χαµηλότερου επιπέδου δραστηριότητας Η µέθοδος της παλινδρόµησης των ελαχίστων τετραγώνων Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ Γιατί να χρησιµοποιήσουµε ένα νέο τύπο αποτελεσµάτων χρήσης; Η µέθοδος της συνεισφοράς Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης 1: Συµπεριφορά του κόστους Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης 2: Η µέθοδος του υψηλότερου και του χαµηλότερου επιπέδου δραστηριότητας Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Α: ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROSOFT EXCEL Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο έξι Σχέσεις κόστους-όγκου ϖαραγωγήςκέρδους. Ανάλυση νεκρού σηµείου ή σηµείου ισορροϖίας ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΚΕΡ ΟΥΣ Περιθώριο συνεισφοράς Γραφική απεικόνιση των σχέσεων κόστους, όγκου παραγωγής, και κέρδους Σχεδίαση του διαγράµµατος κόστους-όγκου παραγωγήςκέρδους είκτης περιθωρίου συνεισφοράς Ορισµένες εφαρµογές των εννοιών κόστους, όγκου παραγωγής, και κέρδους Μεταβολή στο σταθερό κόστος και στον όγκο των πωλήσεων Μεταβολή στο µεταβλητό κόστος και στον όγκο πωλήσεων Μεταβολή στο σταθερό κόστος, στην τιµή πώλησης, και στον όγκο πωλήσεων Μεταβολή στο µεταβλητό κόστος, στο σταθερό κόστος, και στον όγκο πωλήσεων Μεταβολή στην κανονική τιµή πώλησης Η σπουδαιότητα του περιθωρίου συνεισφοράς ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Υπολογισµοί του σηµείου ισορροπίας Η µέθοδος της εξίσωσης Η µέθοδος του περιθωρίου συνεισφοράς Ανάλυση στόχου κερδών Η εξίσωση κόστουςόγκου παραγωγής-κέρδους Η µέθοδος του περιθωρίου συνεισφοράς Περιθώριο ασφαλείας ΚΟΣΤΟΣ, ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡ ΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οµή κόστους και σταθερότητα κερδών Λειτουργική µόχλευση ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ορισµός του µίγµατος πωλήσεων Μίγµα πωλήσεων και ανάλυση του σηµείου ισορροπίας ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ, ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Σχέσεις κόστους, όγκου παραγωγής, κερδών Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις

7 Περιεχόµενα xvii Κεφάλαιο εϖτά Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους: ένα χρήσιµο εργαλείο για τα διευθυντικά στελέχη ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους Υπολογισµός του κόστους µονάδας (µοναδιαίου κόστους) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ Η Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους Κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο αντίκτυπος στην ανώτατη διοίκηση Ανάλυση κόστους-όγκου παραγωγήςκέρδους και κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης Λήψη αποφάσεων Εκθέσεις για χρήση εκτός εταιρείας και φορολογία Τα πλεονεκτήµατα της κοστολόγησης µεταβλητού κόστους και η µέθοδος της συνεισφοράς Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους και Θεωρία των Περιορισµών Ο αντίκτυπος των µεθόδων παραγωγής «τη στιγµή που χρειάζεται» Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Αντιδιαστολή κοστολόγησης µεταβλητού κόστους και κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο οκτώ Κοστολόγηση µε βάση τις εϖιχειρησιακές δραστηριότητες: ένα εργαλείο για τη λήψη αϖοφάσεων ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έµµεσο κόστος µη παραγωγικών δραστηριοτήτων και κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Κόστος παραγωγής και κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Ενιαίος προκαθορισµένος συντελεστής καταλογισµού έµµεσου κόστους Προκαθορισµένοι συντελεστές έµµεσου κόστους κατά τµήµατα Το κόστος της αδρανούς δυναµικότητας στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βήµα 1: Εντοπισµός και ορισµός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους δραστηριοτήτων ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βήµα 2: Όπου είναι δυνατό, άµεση ανίχνευση και καταλογισµός του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείµενα κόστους Βήµα 3: Καταλογισµός του κόστους σε κέντρα κόστους δραστηριοτήτων. 326 Βήµα 4: Υπολογισµός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας Βήµα 5: Καταλογισµός του κόστους σε αντικείµενα κόστους Βήµα 6: Κατάρτιση εκθέσεων

8 xviii ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟ Ο ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπολογισµός περιθωρίων κέρδους προϊόντος µε το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης ιαφορές ανάµεσα στο παραδοσιακό κόστος προϊόντος και στο κόστος προϊόντος της ΚΒ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΒ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο εννέα Σχεδιασµός των κερδών ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Προσωπικοί προϋπολογισµοί Η διαφορά ανάµεσα στο σχεδιασµό και τον έλεγχο Τα πλεονεκτήµατα της κατάρτισης προϋπολογισµών Λογιστική µε βάση το χώρο ευθύνης Επιλογή της περιόδου στην οποία θα αναφέρεται ο προϋπολογισµός Ο αυτοεπιβαλλόµενος προϋπολογισµός Ανθρώπινοι παράγοντες στη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισµών Προϋπολογισµός µηδενικής βάσης Η επιτροπή προϋπολογισµού Ο συνολικός προϋπολογισµός: Μια επισκόπηση Ο προϋπολογισµός πωλήσεων Ο προϋπολογισµός µετρητών Πρόβλεψη των πωλήσεων: Ένα καίριο βήµα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός πωλήσεων Ο προϋπολογισµός παραγωγής Αγορές και απόθεµα εµπορευµάτων: Εµπορική επιχείρηση Ο προϋπολογισµός άµεσων υλικών Ο προϋπολογισµός άµεσης εργασίας Ο προϋπολογισµός έµµεσου κόστους παραγωγής Ο προϋπολογισµός τελικού αποθέµατος έτοιµων προϊόντων Ο προϋπολογισµός δαπανών πωλήσεων και διοίκησης Ο προϋπολογισµός µετρητών ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ο προϋπολογιζόµενος ισολογισµός ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Καταστάσεις του προϋπολογισµού Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δέκα Πρότυϖο κόστος και ϖίνακας ισορροϖηµένης στοχοθέτησης ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ Ποιος χρησιµοποιεί το πρότυπο κόστος; ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

9 Περιεχόµενα xix Ιδανικά πρότυπα και πρακτικά πρότυπα Καθορισµός προτύπων για τα άµεσα υλικά Καθορισµός των προτύπων της άµεσης εργασίας Καθορισµός προτύπων µεταβλητού έµµεσου κόστους παραγωγής Τα πρότυπα είναι το ίδιο πράγµα µε τους προϋπολογισµούς; ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Αποκλίσεις τιµής και ποσότητας ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Απόκλιση τιµής υλικών: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Αποµόνωση των αποκλίσεων Ευθύνη για την απόκλιση Απόκλιση ποσότητας υλικών: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόκλιση τιµής εργασίας: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Απόκλιση αποδοτικότητας της εργασίας: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αποκλίσεις έµµεσου κόστους παραγωγής: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Πλεονεκτήµατα του πρότυπου κόστους Ενδεχόµενα προβλήµατα της χρήσης του πρότυπου κόστους ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ Κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων ισορροπηµένης στοχοθέτησης Η στρατηγική της εταιρείας και ο πίνακας ισορροπηµένης στοχοθέτησης Πλεονεκτήµατα της έγκαιρης και σχηµατικά παρουσιαζόµενης ανατροφοδότησης Ορισµένα µέτρα απόδοσης των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών Απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας Χρόνος ολοκλήρωσης είκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής Τελικές παρατηρήσεις για τον πίνακα ισορροπηµένης στηλοθέτησης Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Πρότυπο κόστος. 459 Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10Α: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο έντεκα Ελαστικοί ϖροϋϖολογισµοί και ανάλυση έµµεσου κόστους ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Χαρακτηριστικά ενός ελαστικού προϋπολογισµού Μειονεκτήµατα του στατικού προϋπολογισµού Πώς λειτουργεί ένας ελαστικός προϋπολογισµός Χρήση της έννοιας του ελαστικού προϋπολογισµού στην αξιολόγηση της απόδοσης

10 xx ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Το µέτρο της δραστηριότητας: Μια κρίσιµη επιλογή ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΟΣ Το πρόβληµα της επιλογής των πραγµατικών ή των πρότυπων ωρών Μόνο απόκλιση δαπάνης (τιµής) Ερµηνεία της απόκλισης της δαπάνης Αποκλίσεις τόσο της δαπάνης όσο και της αποδοτικότητας Ερµηνεία της απόκλισης της αποδοτικότητας Έλεγχος της απόκλισης αποδοτικότητας Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες και ελαστικός προϋπολογισµός ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ελαστικοί προϋπολογισµοί και προκαθορισµένος συντελεστής έµµεσου κόστους Παρονοµαστής προβλεπόµενης δραστηριότητας Υπολογισµός του προκαθορισµένου συντελεστή έµµεσου κόστους Καταλογισµός έµµεσου κόστους σε σύστηµα πρότυπου κόστους Οι αποκλίσεις του σταθερού έµµεσου κόστους Η απόκλιση του προϋπολογισµού: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Η απόκλιση όγκου: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Σχηµατική ανάλυση των αποκλίσεων του σταθερού έµµεσου κόστους Τι πρέπει να προσέξετε στην ανάλυση του σταθερού έµµεσου κόστους Αποκλίσεις έµµεσου κόστους και αρνητική ή θετική διαφορά καταλογισµού Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ανάλυση του έµµεσου κόστους Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δώδεκα Κατάρτιση αναφορών κατά τµήµατα και αϖοκέντρωση Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της αποκέντρωσης Αποκέντρωση και αναφορές κατά τµήµατα Κέντρα κόστους, κέρδους, και επενδύσεων Κέντρο κόστους Κέντρο κέρδους Κέντρο επενδύσεων Κέντρα ευθύνης ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ Επίπεδα καταστάσεων κατά τµήµατα Πωλήσεις και περιθώριο συνεισφοράς 541 Ανιχνεύσιµο και κοινό σταθερό κόστος Προσδιορισµός του ανιχνεύσιµου σταθερού κόστους Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Το ανιχνεύσιµο κόστος µπορεί να γίνει κοινό κόστος Περιθώριο τµήµατος Μια εταιρεία µπορεί να χωριστεί σε τµήµατα µε πολλούς τρόπους ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Παράλειψη στοιχείων κόστους Ακατάλληλες µέθοδοι επιµερισµού κόστους στα τµήµατα Μη απευθείας ανίχνευση του κόστους Ακατάλληλη βάση επιµερισµού Αυθαίρετος καταλογισµός του κοινού κόστους σε τµήµατα

11 Περιεχόµενα xxi ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ο τύπος της απόδοσης των επενδύσεων Ορισµός του καθαρού λειτουργικού κέρδους και του λειτουργικού ενεργητικού Εργοστάσιο και µηχανήµατα: Καθαρή λογιστική αξία ή ακαθάριστο κόστος; ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Περίπτωση 1η: Αύξηση των πωλήσεων Περίπτωση 2η: Μείωση των δαπανών Περίπτωση 3η: Μείωση του λειτουργικού ενεργητικού Αύξηση των πωλήσεων Μείωση των δαπανών Μείωση του λειτουργικού ενεργητικού ROI και πίνακας ισορροπηµένης στοχοθέτησης Επικρίσεις σε βάρος του ROI ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ: ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ..557 Παρακίνηση και υπολειµµατικό εισόδηµα Σύγκριση διευθύνσεων και υπολειµµατικό εισόδηµα Περίληψη ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Κατά τµήµατα αναφορές ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Απόδοση των επενδύσεων και υπολειµµατικό εισόδηµα Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12Α: ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ενδοεπιχειρησιακή τιµολόγηση Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκατρία Σχετικό κόστος για τη λήψη αϖοφάσεων ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Εντοπισµός του σχετικού κόστους και οφέλους ιαφορετικά στοιχεία κόστους για διαφορετικούς σκοπούς Ένα παράδειγµα εντοπισµού σχετικού κόστους και οφέλους Συµβιβάζοντας τη συνολική και τη διαφορική προσέγγιση Γιατί αποµονώνουµε το σχετικό κόστος; ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ένα παράδειγµα ανάλυσης κόστους Μια συγκριτική µορφή Προσοχή στο επιµερισµένο σταθερό κόστος ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΓΟΡΑΣ Ένα παράδειγµα απόφασης κατασκευής ή αγοράς Κόστος ευκαιρίας ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνεισφορά σε σχέση µε έναν περιορισµένο πόρο ιαχείριση των περιορισµών Το πρόβληµα των πολλαπλών περιορισµών ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ Οι παγίδες του επιµερισµού Αποφάσεις πώλησης ή περαιτέρω επεξεργασίας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Σχετικό κόστος

12 xxii ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκατέσσερα Αϖοφάσεις για τον ϖροϋϖολογισµό εϖενδύσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τυπικές αποφάσεις προϋπολογισµού επενδύσεων Η διαχρονική αξία του χρήµατος ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ Ανάλυση της µεθόδου της καθαρής παρούσας αξίας Έµφαση στις ταµειακές ροές Τυπικές ταµειακές εκροές Τυπικές ταµειακές εισροές Ανάκτηση της αρχικής επένδυσης Απλουστευτικές παραδοχές Επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου Ένα εκτεταµένο παράδειγµα της µεθόδου της καθαρής παρούσας αξίας ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Εξήγηση της µεθόδου του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης Υπολειµµατική αξία και άλλες ταµειακές ροές Χρήση του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης Το κόστος κεφαλαίου ως µηχανισµός ανίχνευσης Σύγκριση της µεθόδου της καθαρής παρούσας αξίας και της µεθόδου του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ Η µέθοδος του συνολικού κόστους Η µέθοδος του αυξανόµενου εναλλακτικού κόστους Αποφάσεις ελάχιστου κόστους ΑΒΕΒΑΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ένα παράδειγµα Πραγµατικά προθεσµιακά συµβόλαια. 670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η µέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης Η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η µέθοδος της επανείσπραξης Αξιολόγηση της µεθόδου της επανείσπραξης Ένα εκτεταµένο παράδειγµα επανείσπραξης Επανείσπραξη και ανοµοιόµορφες ταµειακές ροές Η µέθοδος του απλού συντελεστή απόδοσης Κριτική σε βάρος του απλού συντελεστή απόδοσης ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Περίληψη ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Βασικοί υπολογισµοί παρούσας αξίας ο πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Σύγκριση µεθόδων προϋπολογισµού επενδύσεων Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14Α: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14Β: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ

13 Περιεχόµενα xxiii ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 : ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκαϖέντε Κοστολόγηση σε τµήµατα υϖηρεσιών: ϖροσέγγιση µε βάση τις δραστηριότητες ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Επιλογή των βάσεων επιµερισµού ιατµηµατικές υπηρεσίες Η άµεση µέθοδος Έµµεση κλιµακωτή µέθοδος Η έµµεση αµοιβαία µέθοδος Τµήµατα που παράγουν έσοδα ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος Πρέπει να επιµερίζεται το πραγµατικό ή το προϋπολογιζόµενο κόστος; Σύνοψη των κατευθυντήριων γραµµών για τον επιµερισµό του κόστους Εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών του επιµερισµού Βασικές τεχνικές επιµερισµού ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παγίδες κατά τον επιµερισµό του σταθερού κόστους Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε ως βάση επιµερισµού τη χρηµατική αξία των πωλήσεων Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Η άµεση και η κλιµακωτή µέθοδος Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκαέξι Αξιολόγηση της ϖορείας µιας εταιρείας µε βάση την κατάσταση ταµειακών ροών Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ορισµός των µετρητών Πώς καταρτίζεται η κατάσταση των ταµειακών ροών µε τη βοήθεια των µεταβολών στους µη ταµειακούς λογαριασµούς του ισολογισµού ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Πώς καταρτίζεται µια απλή κατάσταση ταµειακών ροών Η ανάγκη για µια λεπτοµερέστερη κατάσταση ταµειακών ροών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. 757 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταµειακές ροές: Ακαθάριστες ή καθαρές; Λειτουργικές δραστηριότητες: Άµεση ή έµµεση µέθοδος; Άµεσες εµπορικές συναλλαγές ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Οκτώ βασικά βήµατα για την κατάρτιση της κατάστασης ταµειακών ροών ηµιουργία του φύλλου εργασίας (Βήµατα 1-4)

14 xxiv ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προσαρµογές για να εµφανίζονται ακαθάριστα αντί για καθαρά ποσά (5ο βήµα) Χαρακτηρισµός εγγραφών ως λειτουργικών, επενδυτικών, ή χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (6ο βήµα) Η ολοκληρωµένη κατάσταση ταµειακών ροών (7ο και 8ο βήµα) Ερµηνεία της κατάστασης ταµειακών ροών Απόσβεση, σταδιακή ανάλωση, απαξίωση Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16Α: Η ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Κεφάλαιο δεκαεϖτά Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύγκριση χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων Η ανάγκη να κοιτάµε και πέρα από τους δείκτες ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ..793 Χρηµατικές και ποσοστιαίες µεταβολές στις καταστάσεις Οριζόντια ανάλυση Ποσοστά διαχρονικής τάσης Καταστάσεις κοινού µεγέθους Ο ισολογισµός Τα αποτελέσµατα χρήσης ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΩΝ: Ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Κέρδη ανά µετοχή είκτης τιµής προς κέρδη είκτης καταβαλλοµένων µερισµάτων και δείκτης απόδοσης ανά µετοχή Ο δείκτης καταβαλλοµένων µερισµάτων Ο δείκτης απόδοσης ανά µετοχή Απόδοση επί του συνολικού ενεργητικού Απόδοση επί της κοινής καθαρής θέσης Χρηµατοοικονοµική µόχλευση Ο αντίκτυπος του φόρου εισοδήµατος Το επιθυµητό της µόχλευσης Λογιστική αξία ανά µετοχή ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΩΝ: Ο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ Κεφάλαιο κίνησης Ο δείκτης βραχυπρόθεσµης ρευστότητας είκτης άµεσης ρευστότητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπρακτέων λογαριασµών Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΩΝ: Ο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ Ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών δαπανών Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Επιλεγµένοι δείκτες και χρηµατοοικονοµική µόχλευση Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα

15 Περιεχόµενα xxv Παράρτηµα Άλφα Τιµολόγηση ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Ελαστικότητα της ζήτησης Η τιµή που µεγιστοποιεί τα κέρδη Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Καθορισµός µιας τιµής πώλησης στόχου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης Καθορισµός του ποσοστού προσαύξησης Προβλήµατα στη µέθοδο της κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ Λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιείται η κοστολόγηση µε βάση προκαθορισµένο στόχο Ένα παράδειγµα κοστολόγησης µε βάση προκαθορισµένο στόχο ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η συνιστώσα του χρόνου Η συνιστώσα των υλικών Ένα παράδειγµα τιµολόγησης µε βάση το χρόνο εργασίας και την αξία των υλικών Περίληψη Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα

16

17 Τι κάνει αυτό το βιβλίο τόσο πανίσχυρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο; Η ιοικητική Λογιστική είναι ένα βιβλίο ου αξιο οιεί ολλές αιδαγωγικές τεχνικές ου έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη µελέτη αραγωγική και α λή. Στις σελίδες ου ακολουθούν, θα γνωρίσετε τα α οτελεσµατικά, υ οβοηθητικά αιδαγωγικά χαρακτηρισιτκά ου έχουν αναδείξει το βιβλίο ου κρατάτε στα χέρια σας στο αγα ηµένο των καθηγητών και των φοιτητών. Υπηρεσίες Η παρούσα έκδοση χρησιµοποιεί ένα ειδικό εικονίδιο για να υποδεικνύει θέµατα που αφορούν τον τοµέα των υπηρεσιών, που είναι ένας διαρκώς αυξανόµενος κλάδος του σηµερινού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα Το κεφάλαιο για την κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα έχει ξαναγραφεί από την αρχή, ώστε να γίνει ακόµη πιο κατανοητό. Τα πιο περίπλοκα θέµατα µεταφέρθηκαν σε ένα παράρτηµα, έτσι ώστε να µπορούν αν συµπεριλαµβάνονται ή όχι στη διδακτέα ύλη, ανάλογα µε την εκτίµηση του καθηγητή. xxvi

18 xxvii «Η διοικητική λογιστική στην πράξη» Πρόκειται για τα διάσηµα «ένθετα» του βιβλίου, όπου παρουσιάζουµε µικτές επιχειρησιακές µονάδες να συνεργάζονται για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα κάτω από πραγµατικές συνθήκες, µε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι γνωστά στους φοιτητές από τη δική τους καθηµερινότητα. Οι φοιτητές βλέπουν, βήµα προς βή- µα, πώς υλοποιούνται οι διάφορες λογιστικές αρχές στους φορείς και πώς αξιοποιούνται για την επίλυση καθηµερινών επιχειρηµατικών προβληµάτων. Αρχικά παρουσιάζουµε το πρόβληµα µέσω ενός διαλόγου. Στη συνέχεια, ο φοιτητής παρακολουθεί τη σταδιακή του εξέλιξη. Τέλος, στο τελευταίο ένθετο κάθε περίπτωσης, παρουσιάζουµε τη γενική σύνοψη.

19 Τι κάνει αυτό το βιβλίο τόσο πανίσχυρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο; Το υλικό στο τέλος του κεφαλαίου Η ιοικητική Λογιστική έχει γίνει διάσηµη επειδή περιέχει στο τέλος των κεφαλαίων της το καλύτερα οργανωµένο υλικό από κάθε άλλο παρεµφερές βιβλίο. Η διδακτική ύλη ανταποκρίνεται σε όλες τις ακαδηµαϊκές προδιαγραφές και λειτουργεί εξαιρετικά ως αφετηρία για συζητήσεις στην τάξη και για οµαδικές εργασίες. Ανάµεσα στα εύχρηστα χαρακτηριστικά υπάρχουν: Γραπτές εργασίες που ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη Τα φύλλα εργασίας είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ολοένα και πιο συχνά από τους διοικητικούς λογιστές για να βοηθήσουµε, λοιπόν, τους φοιτητές να εξοικειωθούν µε την απεικόνιση των προϋπολογισµών σε φύλλα εργασίας, παρουσιάζουµε όλες τις εικόνες που έχουν σχέση µε προϋπολογισµούς όπως θα εµφανίζονται στην ο- θόνη του Microsoft Excel. xxviii

20

Περιεχόµενα. Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1. Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους...

Περιεχόµενα. Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1. Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους... Περιεχόµενα Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 2 Σχεδιασµός... 3 ιοίκηση και παρακίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα9. Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα9. Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα9 Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους 1 Εισαγωγή Η ανάλυση της σχέσης Κόστους - Όγκου Κέρδους είναι η τεχνική που χρησιµοποιείται για τη µελέτη των επιδράσεων των µεταβολών του Όγκου (παραγωγής και πωλήσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 7 Ανάλυση Νεκρού Σημείου Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 3: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση

Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 4 Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου Εισαγωγή Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. ημήτρης Ασκούνης Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37

Ορολογία για µελέτη...71 Πρακτική εφαρµογή Απαντήσεις... 37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ... 13 Γενική περιγραφή των συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης... 16 Λειτουργίες µεταποίησης και λειτουργίες υπηρεσιών... 18 Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. Δημήτρης Ασκούνης Εισαγωγή Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Η «OutBoard Motors Co» παράγει τέσσερα διαφορετικά είδη εξωλέμβιων (προϊόντα 1 4) Ο γενικός διευθυντής κ. Σχοινάς, ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό. Τίτλος Μαθήματος: Τετράμηνο προσφοράς 2 Μαθήματος: Αριθμός ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό. Τίτλος Μαθήματος: Τετράμηνο προσφοράς 2 Μαθήματος: Αριθμός ECTS: 5 Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Εισαγωγή στη ιοικητική Λογιστική ACC113 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1 ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να

Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να πραγματοποιεί κέρδος ή ζημιά. Η βασική αρχή πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 11: «Ασκήσεις 1» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της πρώτης ενότητας: Εισαγωγή στις διοικητικές λεπτομέρειες του μαθήματος Εισαγωγή στο ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1η συνάντηση: Εισαγωγή στη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγός συγγραφής Επιχειρηµατικού Σχεδίου Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης 29 Ιουνίου 2005 Το πλάνο αυτού του Επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα