Περιεχόµενα. Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1. Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1. Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Κεφάλαιο ένα Η διοικητική λογιστική και το εϖιχειρηµατικό ϖεριβάλλον...1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 2 Σχεδιασµός... 3 ιοίκηση και παρακίνηση... 4 Έλεγχος... 4 Το τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών των στελεχών... 4 Ο κύκλος του σχεδιασµού και του ελέγχου... 5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 5 Έµφαση στο µέλλον... 6 Βασιµότητα των δεδοµένων... 6 Λιγότερη έµφαση στην ακρίβεια... 7 Τµήµατα του οργανισµού... 7 Γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές... 7 ιοικητική λογιστική: εν είναι υποχρεωτική... 8 Ο ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ... 8 ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ... 9 Αποκέντρωση... 9 Εκτελεστικές και επιτελικές σχέσεις Ο διευθυντής οικονοµικών ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη στιγµή που χρειάζεται» (Just-In-Time, JIT) Η θεωρία JIT Οι συνέπειες της προσέγγισης JIT Τα οφέλη ενός συστήµατος JIT Μάνατζµεντ ολικής ποιότητας Ανασχεδιασµός διαδικασιών Η θεωρία των περιορισµών ιεθνής ανταγωνισµός Ηλεκτρονικό εµπόριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Εταιρικοί κώδικες δεοντολογίας Περίληψη Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Κεφάλαιο δύο Ορολογία, έννοιες, και κατηγορίες κόστους ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος παραγωγής Άµεσα υλικά Άµεσο κόστος εργασίας Έµµεσο κόστος παραγωγής Μη παραγωγικό κόστος ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κόστος προϊόντος Κόστος περιόδου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ισολογισµός Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Πίνακας του κόστους παραχθέντων προϊόντων ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αποθεµατοποιήσιµο κόστος Ένα παράδειγµα των ροών του κόστους 43 xiii

4 xiv ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Άµεσο κόστος Έµµεσο κόστος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ιαφορικό κόστος και διαφορικό έσοδο 49 Κόστος ευκαιρίας Πραγµατοποιηθέν κόστος Περίληψη ο πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ορολογία κόστους ο πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Πίνακας κόστους παραχθέντων προϊόντων και αποτελέσµατα χρήσης...53 Γλωσσάριο...55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α: ΑΛΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερωτήσεις...58 Ασκήσεις...59 Προβλήµατα...63 Περιπτώσεις...73 Κεφάλαιο τρία Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση έργου-ϖαραγγελίας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Κοστολόγηση διαδικασιών Κοστολόγηση έργου-παραγγελίας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μέτρηση του κόστους των άµεσων υλικών Φύλλο κοστολόγησης εργασίας Μέτρηση του άµεσου κόστους εργασίας Καταλογισµός του έµµεσου κόστους παραγωγής Χρήση του προκαθορισµένου συντελεστή έµµεσου κόστους Η ανάγκη για έναν προκαθορισµένο συντελεστή Επιλογή µιας βάσης επιµερισµού για το έµµεσο κόστος Υπολογισµός του µοναδιαίου κόστους.. 88 Σύνοψη της ροής εγγράφων ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Η αγορά και η χορήγηση υλικών Χορήγηση άµεσων και έµµεσων υλικών Χορήγηση µόνο άµεσων υλικών Κόστος εργασίας Έµµεσο κόστος παραγωγής Ο καταλογισµός του έµµεσου κόστους παραγωγής Η έννοια του λογαριασµού εκκαθάρισης Μη παραγωγικό κόστος Κόστος παραχθέντων προϊόντων Κόστος πωληθέντων προϊόντων Σύνοψη των ροών κόστους ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αρνητική και θετική διαφορά στον καταλογισµό του έµµεσου κόστους ιευθέτηση του υπολοίπου του έµµεσου κόστους Κλείσιµο µέσω του λογαριασµού Κόστος πωληθέντων προϊόντων Κατανοµή σε λογαριασµούς Ένα γενικό µοντέλο για τις ροές κόστους προϊόντος Πολλαπλοί προκαθορισµένοι συντελεστές έµµεσου κόστους ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Περίληψη

5 Περιεχόµενα xv Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Κοστολόγηση έργου-παραγγελίας Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο τέσσερα Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση διαδικασιών ή συνεχούς ϖαραγωγής (process cashing) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Οµοιότητες ανάµεσα στην κοστολόγηση έργου-παραγγελίας και στην κοστολόγηση διαδικασιών ιαφορές ανάµεσα στην κοστολόγηση έργου-παραγγελίας και στην κοστολόγηση διαδικασιών ΟΙ ΡΟΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Τµήµατα επεξεργασίας Η ροή του κόστους υλικών, του κόστους εργασίας, και του έµµεσου κόστους Εγγραφές κόστους υλικών, κόστους εργασίας, και έµµεσου κόστους Κόστος υλικών Κόστος εργασίας Έµµεσο κόστος Ολοκλήρωση της ροής του κόστους ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η µέθοδος του σταθµικού µέσου όρου 150 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Βήµα 1ο: Κατάρτιση κατάστασης ποσοτήτων και υπολογισµός των ισοδύναµων µονάδων Βήµα 2ο: Υπολογισµός κόστους ανά ισοδύναµη µονάδα Βήµα 3ο: Προετοιµασία περίληψης κόστους Παράδειγµα περίληψης κόστους ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ροές κόστους διαδικασιών και εκθέσεις Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α: Η ΜΕΘΟ ΟΣ FIFO Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο ϖέντε Συµϖεριφορά του κόστους: ανάλυση και χρήση ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μεταβλητό κόστος Η βάση δραστηριότητας Έκταση του µεταβλητού κόστους Σύγκριση του πραγµατικού µεταβλητού και του κλιµακούµενου κόστους. 185 Πραγµατικά µεταβλητό κόστος Κλιµακούµενο κόστος Η παραδοχή της γραµµικότητας και το σχετικό εύρος Σταθερό κόστος Τύποι σταθερού κόστους Αναγκαία πραγµατοποιούµενο σταθερό κόστος Προαιρετικό σταθερό κόστος Η τάση προς το σταθερό κόστος Το κόστος της εργασίας είναι µεταβλητό ή σταθερό; Σταθερό κόστος και σχετικό εύρος Μικτό κόστος Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

6 xvi ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ιάγνωση της συµπεριφοράς του κόστους µε διάγραµµα διασποράς Η µέθοδος υψηλότερου και χαµηλότερου επιπέδου δραστηριότητας Η µέθοδος της παλινδρόµησης των ελαχίστων τετραγώνων Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ Γιατί να χρησιµοποιήσουµε ένα νέο τύπο αποτελεσµάτων χρήσης; Η µέθοδος της συνεισφοράς Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης 1: Συµπεριφορά του κόστους Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης 2: Η µέθοδος του υψηλότερου και του χαµηλότερου επιπέδου δραστηριότητας Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Α: ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROSOFT EXCEL Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο έξι Σχέσεις κόστους-όγκου ϖαραγωγήςκέρδους. Ανάλυση νεκρού σηµείου ή σηµείου ισορροϖίας ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΚΕΡ ΟΥΣ Περιθώριο συνεισφοράς Γραφική απεικόνιση των σχέσεων κόστους, όγκου παραγωγής, και κέρδους Σχεδίαση του διαγράµµατος κόστους-όγκου παραγωγήςκέρδους είκτης περιθωρίου συνεισφοράς Ορισµένες εφαρµογές των εννοιών κόστους, όγκου παραγωγής, και κέρδους Μεταβολή στο σταθερό κόστος και στον όγκο των πωλήσεων Μεταβολή στο µεταβλητό κόστος και στον όγκο πωλήσεων Μεταβολή στο σταθερό κόστος, στην τιµή πώλησης, και στον όγκο πωλήσεων Μεταβολή στο µεταβλητό κόστος, στο σταθερό κόστος, και στον όγκο πωλήσεων Μεταβολή στην κανονική τιµή πώλησης Η σπουδαιότητα του περιθωρίου συνεισφοράς ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Υπολογισµοί του σηµείου ισορροπίας Η µέθοδος της εξίσωσης Η µέθοδος του περιθωρίου συνεισφοράς Ανάλυση στόχου κερδών Η εξίσωση κόστουςόγκου παραγωγής-κέρδους Η µέθοδος του περιθωρίου συνεισφοράς Περιθώριο ασφαλείας ΚΟΣΤΟΣ, ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡ ΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οµή κόστους και σταθερότητα κερδών Λειτουργική µόχλευση ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ορισµός του µίγµατος πωλήσεων Μίγµα πωλήσεων και ανάλυση του σηµείου ισορροπίας ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ, ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Σχέσεις κόστους, όγκου παραγωγής, κερδών Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις

7 Περιεχόµενα xvii Κεφάλαιο εϖτά Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους: ένα χρήσιµο εργαλείο για τα διευθυντικά στελέχη ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους Υπολογισµός του κόστους µονάδας (µοναδιαίου κόστους) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ Η Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους Κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο αντίκτυπος στην ανώτατη διοίκηση Ανάλυση κόστους-όγκου παραγωγήςκέρδους και κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης Λήψη αποφάσεων Εκθέσεις για χρήση εκτός εταιρείας και φορολογία Τα πλεονεκτήµατα της κοστολόγησης µεταβλητού κόστους και η µέθοδος της συνεισφοράς Κοστολόγηση µεταβλητού κόστους και Θεωρία των Περιορισµών Ο αντίκτυπος των µεθόδων παραγωγής «τη στιγµή που χρειάζεται» Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Αντιδιαστολή κοστολόγησης µεταβλητού κόστους και κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο οκτώ Κοστολόγηση µε βάση τις εϖιχειρησιακές δραστηριότητες: ένα εργαλείο για τη λήψη αϖοφάσεων ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έµµεσο κόστος µη παραγωγικών δραστηριοτήτων και κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Κόστος παραγωγής και κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Ενιαίος προκαθορισµένος συντελεστής καταλογισµού έµµεσου κόστους Προκαθορισµένοι συντελεστές έµµεσου κόστους κατά τµήµατα Το κόστος της αδρανούς δυναµικότητας στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βήµα 1: Εντοπισµός και ορισµός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους δραστηριοτήτων ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βήµα 2: Όπου είναι δυνατό, άµεση ανίχνευση και καταλογισµός του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείµενα κόστους Βήµα 3: Καταλογισµός του κόστους σε κέντρα κόστους δραστηριοτήτων. 326 Βήµα 4: Υπολογισµός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας Βήµα 5: Καταλογισµός του κόστους σε αντικείµενα κόστους Βήµα 6: Κατάρτιση εκθέσεων

8 xviii ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟ Ο ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπολογισµός περιθωρίων κέρδους προϊόντος µε το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης ιαφορές ανάµεσα στο παραδοσιακό κόστος προϊόντος και στο κόστος προϊόντος της ΚΒ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΒ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο εννέα Σχεδιασµός των κερδών ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Προσωπικοί προϋπολογισµοί Η διαφορά ανάµεσα στο σχεδιασµό και τον έλεγχο Τα πλεονεκτήµατα της κατάρτισης προϋπολογισµών Λογιστική µε βάση το χώρο ευθύνης Επιλογή της περιόδου στην οποία θα αναφέρεται ο προϋπολογισµός Ο αυτοεπιβαλλόµενος προϋπολογισµός Ανθρώπινοι παράγοντες στη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισµών Προϋπολογισµός µηδενικής βάσης Η επιτροπή προϋπολογισµού Ο συνολικός προϋπολογισµός: Μια επισκόπηση Ο προϋπολογισµός πωλήσεων Ο προϋπολογισµός µετρητών Πρόβλεψη των πωλήσεων: Ένα καίριο βήµα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισµός πωλήσεων Ο προϋπολογισµός παραγωγής Αγορές και απόθεµα εµπορευµάτων: Εµπορική επιχείρηση Ο προϋπολογισµός άµεσων υλικών Ο προϋπολογισµός άµεσης εργασίας Ο προϋπολογισµός έµµεσου κόστους παραγωγής Ο προϋπολογισµός τελικού αποθέµατος έτοιµων προϊόντων Ο προϋπολογισµός δαπανών πωλήσεων και διοίκησης Ο προϋπολογισµός µετρητών ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ο προϋπολογιζόµενος ισολογισµός ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Καταστάσεις του προϋπολογισµού Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δέκα Πρότυϖο κόστος και ϖίνακας ισορροϖηµένης στοχοθέτησης ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ Ποιος χρησιµοποιεί το πρότυπο κόστος; ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

9 Περιεχόµενα xix Ιδανικά πρότυπα και πρακτικά πρότυπα Καθορισµός προτύπων για τα άµεσα υλικά Καθορισµός των προτύπων της άµεσης εργασίας Καθορισµός προτύπων µεταβλητού έµµεσου κόστους παραγωγής Τα πρότυπα είναι το ίδιο πράγµα µε τους προϋπολογισµούς; ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Αποκλίσεις τιµής και ποσότητας ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Απόκλιση τιµής υλικών: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Αποµόνωση των αποκλίσεων Ευθύνη για την απόκλιση Απόκλιση ποσότητας υλικών: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόκλιση τιµής εργασίας: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Απόκλιση αποδοτικότητας της εργασίας: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αποκλίσεις έµµεσου κόστους παραγωγής: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Πλεονεκτήµατα του πρότυπου κόστους Ενδεχόµενα προβλήµατα της χρήσης του πρότυπου κόστους ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ Κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων ισορροπηµένης στοχοθέτησης Η στρατηγική της εταιρείας και ο πίνακας ισορροπηµένης στοχοθέτησης Πλεονεκτήµατα της έγκαιρης και σχηµατικά παρουσιαζόµενης ανατροφοδότησης Ορισµένα µέτρα απόδοσης των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών Απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας Χρόνος ολοκλήρωσης είκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής Τελικές παρατηρήσεις για τον πίνακα ισορροπηµένης στηλοθέτησης Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Πρότυπο κόστος. 459 Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10Α: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο έντεκα Ελαστικοί ϖροϋϖολογισµοί και ανάλυση έµµεσου κόστους ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Χαρακτηριστικά ενός ελαστικού προϋπολογισµού Μειονεκτήµατα του στατικού προϋπολογισµού Πώς λειτουργεί ένας ελαστικός προϋπολογισµός Χρήση της έννοιας του ελαστικού προϋπολογισµού στην αξιολόγηση της απόδοσης

10 xx ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Το µέτρο της δραστηριότητας: Μια κρίσιµη επιλογή ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΟΣ Το πρόβληµα της επιλογής των πραγµατικών ή των πρότυπων ωρών Μόνο απόκλιση δαπάνης (τιµής) Ερµηνεία της απόκλισης της δαπάνης Αποκλίσεις τόσο της δαπάνης όσο και της αποδοτικότητας Ερµηνεία της απόκλισης της αποδοτικότητας Έλεγχος της απόκλισης αποδοτικότητας Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες και ελαστικός προϋπολογισµός ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ελαστικοί προϋπολογισµοί και προκαθορισµένος συντελεστής έµµεσου κόστους Παρονοµαστής προβλεπόµενης δραστηριότητας Υπολογισµός του προκαθορισµένου συντελεστή έµµεσου κόστους Καταλογισµός έµµεσου κόστους σε σύστηµα πρότυπου κόστους Οι αποκλίσεις του σταθερού έµµεσου κόστους Η απόκλιση του προϋπολογισµού: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Η απόκλιση όγκου: Εξέταση σε µεγαλύτερο βάθος Σχηµατική ανάλυση των αποκλίσεων του σταθερού έµµεσου κόστους Τι πρέπει να προσέξετε στην ανάλυση του σταθερού έµµεσου κόστους Αποκλίσεις έµµεσου κόστους και αρνητική ή θετική διαφορά καταλογισµού Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ανάλυση του έµµεσου κόστους Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δώδεκα Κατάρτιση αναφορών κατά τµήµατα και αϖοκέντρωση Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της αποκέντρωσης Αποκέντρωση και αναφορές κατά τµήµατα Κέντρα κόστους, κέρδους, και επενδύσεων Κέντρο κόστους Κέντρο κέρδους Κέντρο επενδύσεων Κέντρα ευθύνης ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ Επίπεδα καταστάσεων κατά τµήµατα Πωλήσεις και περιθώριο συνεισφοράς 541 Ανιχνεύσιµο και κοινό σταθερό κόστος Προσδιορισµός του ανιχνεύσιµου σταθερού κόστους Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες Το ανιχνεύσιµο κόστος µπορεί να γίνει κοινό κόστος Περιθώριο τµήµατος Μια εταιρεία µπορεί να χωριστεί σε τµήµατα µε πολλούς τρόπους ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Παράλειψη στοιχείων κόστους Ακατάλληλες µέθοδοι επιµερισµού κόστους στα τµήµατα Μη απευθείας ανίχνευση του κόστους Ακατάλληλη βάση επιµερισµού Αυθαίρετος καταλογισµός του κοινού κόστους σε τµήµατα

11 Περιεχόµενα xxi ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Ο τύπος της απόδοσης των επενδύσεων Ορισµός του καθαρού λειτουργικού κέρδους και του λειτουργικού ενεργητικού Εργοστάσιο και µηχανήµατα: Καθαρή λογιστική αξία ή ακαθάριστο κόστος; ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Περίπτωση 1η: Αύξηση των πωλήσεων Περίπτωση 2η: Μείωση των δαπανών Περίπτωση 3η: Μείωση του λειτουργικού ενεργητικού Αύξηση των πωλήσεων Μείωση των δαπανών Μείωση του λειτουργικού ενεργητικού ROI και πίνακας ισορροπηµένης στοχοθέτησης Επικρίσεις σε βάρος του ROI ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ: ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ..557 Παρακίνηση και υπολειµµατικό εισόδηµα Σύγκριση διευθύνσεων και υπολειµµατικό εισόδηµα Περίληψη ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Κατά τµήµατα αναφορές ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Απόδοση των επενδύσεων και υπολειµµατικό εισόδηµα Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12Α: ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Ενδοεπιχειρησιακή τιµολόγηση Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκατρία Σχετικό κόστος για τη λήψη αϖοφάσεων ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Εντοπισµός του σχετικού κόστους και οφέλους ιαφορετικά στοιχεία κόστους για διαφορετικούς σκοπούς Ένα παράδειγµα εντοπισµού σχετικού κόστους και οφέλους Συµβιβάζοντας τη συνολική και τη διαφορική προσέγγιση Γιατί αποµονώνουµε το σχετικό κόστος; ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ένα παράδειγµα ανάλυσης κόστους Μια συγκριτική µορφή Προσοχή στο επιµερισµένο σταθερό κόστος ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΓΟΡΑΣ Ένα παράδειγµα απόφασης κατασκευής ή αγοράς Κόστος ευκαιρίας ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνεισφορά σε σχέση µε έναν περιορισµένο πόρο ιαχείριση των περιορισµών Το πρόβληµα των πολλαπλών περιορισµών ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ Οι παγίδες του επιµερισµού Αποφάσεις πώλησης ή περαιτέρω επεξεργασίας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Σχετικό κόστος

12 xxii ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκατέσσερα Αϖοφάσεις για τον ϖροϋϖολογισµό εϖενδύσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τυπικές αποφάσεις προϋπολογισµού επενδύσεων Η διαχρονική αξία του χρήµατος ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ Ανάλυση της µεθόδου της καθαρής παρούσας αξίας Έµφαση στις ταµειακές ροές Τυπικές ταµειακές εκροές Τυπικές ταµειακές εισροές Ανάκτηση της αρχικής επένδυσης Απλουστευτικές παραδοχές Επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου Ένα εκτεταµένο παράδειγµα της µεθόδου της καθαρής παρούσας αξίας ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Εξήγηση της µεθόδου του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης Υπολειµµατική αξία και άλλες ταµειακές ροές Χρήση του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης Το κόστος κεφαλαίου ως µηχανισµός ανίχνευσης Σύγκριση της µεθόδου της καθαρής παρούσας αξίας και της µεθόδου του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ Η µέθοδος του συνολικού κόστους Η µέθοδος του αυξανόµενου εναλλακτικού κόστους Αποφάσεις ελάχιστου κόστους ΑΒΕΒΑΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ένα παράδειγµα Πραγµατικά προθεσµιακά συµβόλαια. 670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η µέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης Η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η µέθοδος της επανείσπραξης Αξιολόγηση της µεθόδου της επανείσπραξης Ένα εκτεταµένο παράδειγµα επανείσπραξης Επανείσπραξη και ανοµοιόµορφες ταµειακές ροές Η µέθοδος του απλού συντελεστή απόδοσης Κριτική σε βάρος του απλού συντελεστή απόδοσης ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Περίληψη ο Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Βασικοί υπολογισµοί παρούσας αξίας ο πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Σύγκριση µεθόδων προϋπολογισµού επενδύσεων Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14Α: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14Β: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ

13 Περιεχόµενα xxiii ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 : ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκαϖέντε Κοστολόγηση σε τµήµατα υϖηρεσιών: ϖροσέγγιση µε βάση τις δραστηριότητες ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Επιλογή των βάσεων επιµερισµού ιατµηµατικές υπηρεσίες Η άµεση µέθοδος Έµµεση κλιµακωτή µέθοδος Η έµµεση αµοιβαία µέθοδος Τµήµατα που παράγουν έσοδα ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος Πρέπει να επιµερίζεται το πραγµατικό ή το προϋπολογιζόµενο κόστος; Σύνοψη των κατευθυντήριων γραµµών για τον επιµερισµό του κόστους Εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών του επιµερισµού Βασικές τεχνικές επιµερισµού ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παγίδες κατά τον επιµερισµό του σταθερού κόστους Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε ως βάση επιµερισµού τη χρηµατική αξία των πωλήσεων Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Η άµεση και η κλιµακωτή µέθοδος Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Περιπτώσεις Κεφάλαιο δεκαέξι Αξιολόγηση της ϖορείας µιας εταιρείας µε βάση την κατάσταση ταµειακών ροών Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ορισµός των µετρητών Πώς καταρτίζεται η κατάσταση των ταµειακών ροών µε τη βοήθεια των µεταβολών στους µη ταµειακούς λογαριασµούς του ισολογισµού ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Πώς καταρτίζεται µια απλή κατάσταση ταµειακών ροών Η ανάγκη για µια λεπτοµερέστερη κατάσταση ταµειακών ροών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. 757 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταµειακές ροές: Ακαθάριστες ή καθαρές; Λειτουργικές δραστηριότητες: Άµεση ή έµµεση µέθοδος; Άµεσες εµπορικές συναλλαγές ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Οκτώ βασικά βήµατα για την κατάρτιση της κατάστασης ταµειακών ροών ηµιουργία του φύλλου εργασίας (Βήµατα 1-4)

14 xxiv ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προσαρµογές για να εµφανίζονται ακαθάριστα αντί για καθαρά ποσά (5ο βήµα) Χαρακτηρισµός εγγραφών ως λειτουργικών, επενδυτικών, ή χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (6ο βήµα) Η ολοκληρωµένη κατάσταση ταµειακών ροών (7ο και 8ο βήµα) Ερµηνεία της κατάστασης ταµειακών ροών Απόσβεση, σταδιακή ανάλωση, απαξίωση Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης Γλωσσάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16Α: Η ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα Κεφάλαιο δεκαεϖτά Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύγκριση χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων Η ανάγκη να κοιτάµε και πέρα από τους δείκτες ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ..793 Χρηµατικές και ποσοστιαίες µεταβολές στις καταστάσεις Οριζόντια ανάλυση Ποσοστά διαχρονικής τάσης Καταστάσεις κοινού µεγέθους Ο ισολογισµός Τα αποτελέσµατα χρήσης ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΩΝ: Ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Κέρδη ανά µετοχή είκτης τιµής προς κέρδη είκτης καταβαλλοµένων µερισµάτων και δείκτης απόδοσης ανά µετοχή Ο δείκτης καταβαλλοµένων µερισµάτων Ο δείκτης απόδοσης ανά µετοχή Απόδοση επί του συνολικού ενεργητικού Απόδοση επί της κοινής καθαρής θέσης Χρηµατοοικονοµική µόχλευση Ο αντίκτυπος του φόρου εισοδήµατος Το επιθυµητό της µόχλευσης Λογιστική αξία ανά µετοχή ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΩΝ: Ο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ Κεφάλαιο κίνησης Ο δείκτης βραχυπρόθεσµης ρευστότητας είκτης άµεσης ρευστότητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπρακτέων λογαριασµών Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΩΝ: Ο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ Ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών δαπανών Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Περίληψη Πρόβληµα ανακεφαλαίωσης: Επιλεγµένοι δείκτες και χρηµατοοικονοµική µόχλευση Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα

15 Περιεχόµενα xxv Παράρτηµα Άλφα Τιµολόγηση ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Ελαστικότητα της ζήτησης Η τιµή που µεγιστοποιεί τα κέρδη Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Καθορισµός µιας τιµής πώλησης στόχου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης Καθορισµός του ποσοστού προσαύξησης Προβλήµατα στη µέθοδο της κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ Λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιείται η κοστολόγηση µε βάση προκαθορισµένο στόχο Ένα παράδειγµα κοστολόγησης µε βάση προκαθορισµένο στόχο ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η συνιστώσα του χρόνου Η συνιστώσα των υλικών Ένα παράδειγµα τιµολόγησης µε βάση το χρόνο εργασίας και την αξία των υλικών Περίληψη Γλωσσάριο Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήµατα

16

17 Τι κάνει αυτό το βιβλίο τόσο πανίσχυρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο; Η ιοικητική Λογιστική είναι ένα βιβλίο ου αξιο οιεί ολλές αιδαγωγικές τεχνικές ου έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη µελέτη αραγωγική και α λή. Στις σελίδες ου ακολουθούν, θα γνωρίσετε τα α οτελεσµατικά, υ οβοηθητικά αιδαγωγικά χαρακτηρισιτκά ου έχουν αναδείξει το βιβλίο ου κρατάτε στα χέρια σας στο αγα ηµένο των καθηγητών και των φοιτητών. Υπηρεσίες Η παρούσα έκδοση χρησιµοποιεί ένα ειδικό εικονίδιο για να υποδεικνύει θέµατα που αφορούν τον τοµέα των υπηρεσιών, που είναι ένας διαρκώς αυξανόµενος κλάδος του σηµερινού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα Το κεφάλαιο για την κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα έχει ξαναγραφεί από την αρχή, ώστε να γίνει ακόµη πιο κατανοητό. Τα πιο περίπλοκα θέµατα µεταφέρθηκαν σε ένα παράρτηµα, έτσι ώστε να µπορούν αν συµπεριλαµβάνονται ή όχι στη διδακτέα ύλη, ανάλογα µε την εκτίµηση του καθηγητή. xxvi

18 xxvii «Η διοικητική λογιστική στην πράξη» Πρόκειται για τα διάσηµα «ένθετα» του βιβλίου, όπου παρουσιάζουµε µικτές επιχειρησιακές µονάδες να συνεργάζονται για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα κάτω από πραγµατικές συνθήκες, µε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι γνωστά στους φοιτητές από τη δική τους καθηµερινότητα. Οι φοιτητές βλέπουν, βήµα προς βή- µα, πώς υλοποιούνται οι διάφορες λογιστικές αρχές στους φορείς και πώς αξιοποιούνται για την επίλυση καθηµερινών επιχειρηµατικών προβληµάτων. Αρχικά παρουσιάζουµε το πρόβληµα µέσω ενός διαλόγου. Στη συνέχεια, ο φοιτητής παρακολουθεί τη σταδιακή του εξέλιξη. Τέλος, στο τελευταίο ένθετο κάθε περίπτωσης, παρουσιάζουµε τη γενική σύνοψη.

19 Τι κάνει αυτό το βιβλίο τόσο πανίσχυρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο; Το υλικό στο τέλος του κεφαλαίου Η ιοικητική Λογιστική έχει γίνει διάσηµη επειδή περιέχει στο τέλος των κεφαλαίων της το καλύτερα οργανωµένο υλικό από κάθε άλλο παρεµφερές βιβλίο. Η διδακτική ύλη ανταποκρίνεται σε όλες τις ακαδηµαϊκές προδιαγραφές και λειτουργεί εξαιρετικά ως αφετηρία για συζητήσεις στην τάξη και για οµαδικές εργασίες. Ανάµεσα στα εύχρηστα χαρακτηριστικά υπάρχουν: Γραπτές εργασίες που ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη Τα φύλλα εργασίας είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται ολοένα και πιο συχνά από τους διοικητικούς λογιστές για να βοηθήσουµε, λοιπόν, τους φοιτητές να εξοικειωθούν µε την απεικόνιση των προϋπολογισµών σε φύλλα εργασίας, παρουσιάζουµε όλες τις εικόνες που έχουν σχέση µε προϋπολογισµούς όπως θα εµφανίζονται στην ο- θόνη του Microsoft Excel. xxviii

20

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών Ενότητα 3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 3. 1 Εισαγωγή Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι το κριτήριο αξιολόγησης με βάση το οποίο διενεργούμε την αριστοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα