ιερεύνηση των τοµέων προτεραιότητας για την προώθηση της Έρευνας & Τεχνολογίας κατά την προγραµµατική περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση των τοµέων προτεραιότητας για την προώθηση της Έρευνας & Τεχνολογίας κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιερεύνηση των τοµέων προτεραιότητας για την προώθηση της Έρευνας & Τεχνολογίας κατά την προγραµµατική περίοδο Τελική Έκθεση Αθήνα, Μάρτιος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βασικές αρχές διαµόρφωσης κριτηρίων προσδιορισµού προτεραιοτήτων ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξειδίκευση της οικονοµίας σε αναπτυσσόµενους και σηµαντικούς για την απασχόληση τοµείς Επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ Η ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Παραγωγική εξειδίκευση Ερευνητική & τεχνολογική εξειδίκευση της ελληνικής οικονοµίας υναµικοί κλάδοι ΣΥΝΘΕΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3 7.1 Η ΑΝΑΦΟΡΑ AHO Η ΑΝΑΦΟΡΑ «ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Υγεία ιατροφή, Γεωργία, Βιοτεχνολογία Ασφάλεια και διάστηµα Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Ενέργεια Περιβάλλον Κοινωνικο-οικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες Νανο-επιστήµες νανο-τεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής Μεταφορές ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ψηφιακή σύγκλιση Ανθρώπινο κεφάλαιο και αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος Βιώσιµο Σύστηµα Υγείας Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών Ενέργεια Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης ιάστηµα Ασφάλεια ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υφιστάµενη κατάσταση

4 Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5 Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΙΑΣΤΗΜΑ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΥΓΕΙΑ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Στρατηγική Ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υφιστάµενη κατάσταση Σκοπός Τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4

6 Σκοπός Τοµείς προτεραιότητας Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

7 1 Εισαγωγή Η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη έχει ως στόχο να συµβάλει στην εξειδίκευση των επιστηµονικών και τεχνολογικών τοµέων στους οποίους θα επικεντρωθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχυθούν ιδιαίτερα από τον άξονα «Γνώση και Αριστεία» του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ ». Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής των ερευνητικών προτεραιοτήτων και γίνεται σύγκριση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία εφαρµογής των κριτηρίων που προσδιορίστηκαν. Η εξειδίκευση της µεθοδολογίας βασίστηκε σε πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες και συγκεκριµένα από το Joanneum Research Institute και το TNO για τη Σλοβακία και το Fraunhofer ISI για το κρατίδιο Baden-Woerttemberg. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η παραγωγική και τεχνολογική εξειδίκευση της ελληνικής οικονοµίας και εντοπίζονται δώδεκα κλάδοι από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει τις περιοχές επιστηµονικής εξειδίκευσης και ανάπτυξης επιστηµονικής αριστείας του δηµόσιου συστήµατος έρευνας. Οι επιστηµονικές και τεχνολογικές περιοχές που εντοπίζονται θα εµπλουτισθούν στη συνέχεια όπου είναι αναγκαίο από στοιχεία της Ελληνικής Προοπτικής ιερεύνησης που παρουσιάζονται στο έκτο κεφάλαιο. Οι προτεραιότητες του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου που αναλύονται στο έβδοµο κεφάλαιο θα χρησιµοποιηθούν ως σηµείο αναφοράς για σύγκριση και πιθανό εµπλουτισµό των θεµατικών περιοχών. Τέλος το όγδοο κεφάλαιο συνοψίζει την επιλογή των κλάδων και των ερευνητικώντεχνολογικών περιοχών σε δύο καταλόγους θεµατικών περιοχών οι οποίοι στη συνέχεια θα αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις οµάδες εργασίας για την οριστικοποίηση των θεµατικών προτεραιοτήτων. 6

8 2 Κριτήρια επιλογής 2.1 Κριτήρια επιλογής χρηµατοδότησης της έρευνας στην Ευρώπη Αναλύοντας τους στόχους χρηµατοδότησης της έρευνας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης 1 αναδεικνύονται τέσσερις κύριες τάσεις ή µοντέλα προσανατολισµού της πολιτικής ενίσχυσης της έρευνας: το οικονοµικό µοντέλο, το πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο, το κοινωνικο-οικονοµικό µοντέλο, και, το διαφοροποιηµένο µοντέλο. Το οικονοµικό µοντέλο δίνει έµφαση σε οικονοµικά κριτήρια για την ενίσχυση της έρευνας, όπως η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριµένων κλάδων. Το µοντέλο αυτό ακολουθείται κυρίως από τις πλέον δυναµικές χώρες όπως η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Φιλανδία, αλλά και από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία. Το πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο δίνει έµφαση σε οικονοµικούς παράγοντες κυρίως σε περιοχές όπως η νανοτεχνολογία και οι τεχνολογίες οι σχετικές µε την κοινωνία της πληροφορίας, αλλά και σε πολιτικές προτεραιότητες ιδιαίτερα σε τοµείς όπως οι επιστήµες ζωής και η βιώσιµη ανάπτυξη. Το πολιτικό περιεχόµενο των κριτηρίων είναι είτε η ενίσχυση εθνικών προτεραιοτήτων, όπως η αντιµετώπιση του καρκίνου στη Γαλλία, είτε αντίθετα περιοχών µε µικρή κοινωνική ευαισθητοποίηση οι οποίες ωστόσο θεωρούνται πολιτικά σηµαντικές, όπως τα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης σε ορισµένες χώρες. Σε σχέση µε την περίπτωση των εθνικών στόχων αυτοί αποτελούν περισσότερο µια κυβερνητική αντίληψη για πιθανές κοινωνικές ανάγκες παρά την έκφραση µιας κοινωνικής πίεσης σε πολιτικό επίπεδο. Παρόλα αυτά η διάκριση ανάµεσα στο πολιτικό ή οικονοµικό κίνητρο δεν είναι πάντα σαφής. Για παράδειγµα, στην Αυστρία η ενίσχυση των επιστηµών ζωής έχει συγχρόνως πολιτικά αλλά και οικονοµικά κριτήρια, αφενός µεν γιατί έτσι στηρίζεται το σύστηµα υγείας και αφετέρου γιατί τονώνεται ο τουρισµός υγείας. Στην οµάδα των χωρών που ακολουθούν το µοντέλο αυτό περιλαµβάνονται η Γαλλία, 1 European Commission (2006), Emerging Science and Technology priorities in public research policies in the EU, the US and Japan, Final Report, March 7

9 η Γερµανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ρουµανία και η ανία. Το κοινω-οικονοµικό µοντέλο προσεγγίζει το προηγούµενο µοντέλο µε έντονη την επίδραση της πολιτικής βούλησης, µε την έννοια όµως της ανταπόκρισης σε µια αυξανόµενη κοινωνική ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα για περιβαλλοντικά θέµατα και θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Σε µερικές περιπτώσεις η οικονοµική διάσταση είναι επίσης σηµαντική, καθώς διαφαίνονται και ευκαιρίες ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα στην Ισπανία. Η οµοιότητα µε το προηγούµενο µοντέλο έγκειται επίσης στο ότι η έστω και περιορισµένη ενίσχυση περιοχών, όπως η νανοτεχνολογία, αποτελεί περισσότερο πολιτική επιλογή µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς σε οικονοµικό επίπεδο η διάρθρωση της οικονοµίας (κυριαρχία µικρών επιχειρήσεων και παραδοσιακών κλάδων) δεν επιτρέπει την αξιοποίησή της, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Οι χώρες που ακολουθούν το µοντέλο αυτό είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Τσεχία και η Βουλγαρία. Στο διαφοροποιηµένο µοντέλο τα κριτήρια επιλογής διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θεµατική περιοχή. Τα κίνητρα για την επιλογή τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας είναι οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά ανάλογα µε τις επιµέρους κατευθύνσεις. Η ανάπτυξη των πεδίων των σχετικών µε τις επιστήµες ζωής και του περιβάλλοντος, έχουν πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα ενώ απουσιάζουν τα οικονοµικά. Τέλος περιοχές όπως η νανοτεχνολογία αναπτύσσονται κυρίως ως πολιτικές επιλογές µε το σκεπτικό η χώρα να διατηρήσει επαφή µε το αντικείµενο έτσι ώστε τουλάχιστον να µπορέσει να ωφεληθεί από διεθνείς συνεργασίες. Το µοντέλο αυτό ακολουθείται κυρίως από µικρές χώρες όπως η Μάλτα, η Εσθονία και η Ουγγαρία. 2.2 Προσδιορισµός κριτηρίων επιλογής για την Ελλάδα Το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη θέτει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση των κριτηρίων επιλογής των θεµατικών περιοχών για την ενίσχυση της έρευνας. Η χρηµατοδότηση της έρευνας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων. Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ ο στόχος 6 είναι: «Η ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης». Πιο συγκεκριµένα µε βάση το ΕΣΠΑ οι τοµείς προτεραιότητας θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και στην αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων µέσω της στροφής στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. 8

10 Εξειδικεύοντας τον παραπάνω στόχο το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ », θέτει ως βασικές αρχές για την προώθηση της έρευνας: Την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, εστιασµένων σε κλάδους/περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική οικονοµία, που θα συµβάλουν στην αναδιάρθρωσή της προς τοµείς, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις ως οµάδες δίκτυα ή clusters θα συνεχίσουν να αποτελούν το βασικό αποδέκτη των προτεινόµενων δράσεων. Τη δηµιουργία πόλων/κέντρων αριστείας σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα τοµείς εθνικής προτεραιότητας όπως για παράδειγµα η Υγεία, η Ασφάλεια και το ιάστηµα συµπεριλαµβάνονται στους τοµείς προτεραιότητας. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια το µοντέλο διαµόρφωσης προτεραιοτήτων της Ελλάδος προσεγγίζει το πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο Βασικές αρχές διαµόρφωσης κριτηρίων προσδιορισµού προτεραιοτήτων Η διαµόρφωση των κατάλληλων κριτηρίων για την επιλογή των θεµατικών περιοχών ανάπτυξης της έρευνας θα πρέπει αφενός να ακολουθήσει την παραπάνω κατεύθυνση και αφετέρου να πάρει υπόψη της τη συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα ανάπτυξης των τεχνολογικών και καινοτοµικών ικανοτήτων µιας οικονοµίας. Είναι πλέον κοινός τόπος στη βιβλιογραφία ότι η ανάπτυξη των τεχνολογικών ικανοτήτων µίας χώρας επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις τεχνολογικές και οργανωτικές ικανότητες που έχουν ήδη συσσωρευτεί (path dependency). Επιπλέον, η προσέγγιση των συστηµάτων καινοτοµίας, είτε ως εθνικά, περιφερειακά ή και κλαδικά, υποστηρίζει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µίας χώρας βασίζεται στις καινοτοµικές της ικανότητες, οι οποίες µε τη σειρά τους εξαρτώνται από τις ικανότητες των οικονοµικών, ερευνητικών, τεχνολογικών και θεσµικών πρωταγωνιστών αλλά και από τις µεταξύ τους διασυνδέσεις και ανταλλαγή γνώσης. Παράλληλα άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε κλασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως η ύπαρξη φυσικού κάλλους (για τον τουρισµό) ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι επίσης σηµαντικά. Τα παραπάνω θα πρέπει να ιδωθούν µε δυναµικό τρόπο παίρνοντας υπόψη τόσο την παρούσα θέση της χώρας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας (τα άλλα κράτη µέλη της 9

11 Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες χώρες όπως η Κίνα), όσο και υπό το πρίσµα πιθανών τεχνολογικών και οικονοµικών αλλαγών µέσα σε ένα εύλογο βάθος χρόνου. Τέλος η επιλογή των κλάδων θα πρέπει να συνυπολογίσει τις διεθνείς τάσεις ανάπτυξης δίνοντας έµφαση σε κλάδους όπου υπάρχουν διεθνείς τάσεις ταχείας ανάπτυξης, γιατί αφενός εξασφαλίζονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και αφετέρου ο ανταγωνισµός είναι λιγότερο έντονος σε σχέση µε τους ώριµους κλάδους. Κατά συνέπεια, η επιλογή των τεχνολογικών και κλαδικών προτεραιοτήτων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε αφενός να ενισχύονται οι τρέχουσες ικανότητες και αφετέρου να οικοδοµούνται έγκαιρα νέες σε τοµείς που εκτιµάται ότι µελλοντικά θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα, και ανεξάρτητα από το βαθµό συγκέντρωσης δυναµικού και ικανοτήτων θα πρέπει να ενισχυθούν τεχνολογικοί τοµείς ή κλάδοι που αποτελούν εθνικές προτεραιότητες µε κριτήρια κοινωνικά, ή γεωπολιτικά και όχι µόνο στενά οικονοµικά όπως π.χ. η υγεία, ο πολιτισµός, η ασφάλεια κ.λπ. Συστηµατικοποιώντας τα κριτήρια επιλογής αναδεικνύονται πέντε άξονες: η ύπαρξη συσσωρευµένων ερευνητικών, τεχνολογικών και παραγωγικών ικανοτήτων και δυναµικού σε διεθνώς ταχύτατα αναπτυσσόµενους τοµείς και σε τοµείς σηµαντικούς για την απασχόληση, η συσσώρευση ερευνητικών ικανοτήτων στην επιστηµονική και ακαδηµαϊκή κοινότητα σε τοµείς µε µεγάλη ανάπτυξη, η µεγάλη οικονοµική σηµασία για το µέλλον, οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που µέσο-µακροπρόθεσµα δηµιουργούν νέα δεδοµένα για την ελληνική οικονοµία, και, οι εθνικές προτεραιότητες. Η σύνθεση των ανωτέρω θα οδηγήσει στην ανάδειξη των ερευνητικών και κλαδικών προτεραιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι θα ενθαρρυνθεί η διεπιστηµονικότητα και συγκεκριµένα η συνδυασµένη πολυθεµατική προσέγγιση αντικειµένων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που άπτονται περισσότερων θεµατικών περιοχών. 10

12 3 Μεθοδολογία 3.1 Συσσωρευµένες ικανότητες Τρία είδη ικανοτήτων και δυναµικού έχουν µεγάλη σηµασία: η ύπαρξη ερευνητικής αριστείας, η συσσώρευση τεχνολογικών ικανοτήτων και η ύπαρξη ανταγωνιστικού παραγωγικού δυναµικού. Για τη µέτρηση της συσσώρευσης ικανοτήτων και της ύπαρξης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, θα χρησιµοποιηθεί ο δείκτης εξειδίκευσης (Specialization Index) γνωστός και ως Balassa s revealed comparative advantage (RCA). SI ij = 100 tanh ln I i I j j I ij ij i ij I ij Ο γενικός τύπος είναι: όπου: I= ίκτης: πατέντες, δαπάνες έρευνας, δηµοσιεύσεις κ.λπ, i=κλάδος, επιστηµονική περιοχή ή τεχνολογία j= η χώρα. Ο αριθµητής εκφράζει τη σηµασία του κλάδου, της επιστηµονικής ή τεχνολογικής περιοχής κ.λπ. σε µία χώρα, ενώ ο παρονοµαστής εκφράζει τη σηµασία του κλάδου κ.λπ. σε ένα σύνολο χωρών π.χ. της Ε.Ε., σε σχέση µε το οποίο θέλουµε να συγκρίνουµε τη χώρα. Ο δείκτης εξειδίκευσης εποµένως συγκρίνει την οικονοµική, επιστηµονική ή τεχνολογική δοµή µιας χώρας µε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης οµάδας χωρών και αναδεικνύει τους τοµείς όπου η συγκέντρωση δυνάµεων στη χώρα είναι µεγαλύτερη από τις χώρες σύγκρισης. Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται από -100 σε 100. Θετικές τιµές σηµαίνουν τη σχετική ύπαρξη δυνάµεων στη χώρα, ενώ αντίστοιχα αρνητικές τιµές αναδεικνύουν την ύπαρξη αδυναµιών. Ο τρόπος µε τον οποίο θα εκτιµηθεί και αναλυθεί η ύπαρξη ικανοτήτων σε κάθε έναν από τους παραπάνω τοµείς περιγράφεται αναλυτικότερα στις επόµενες ενότητες. 11

13 3.2 Μεθοδολογία εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής Εξειδίκευση της οικονοµίας σε αναπτυσσόµενους και σηµαντικούς για την απασχόληση τοµείς Η ερευνητική, τεχνολογική και παραγωγική εξειδίκευση της ελληνικής οικονοµίας θα εκτιµηθεί µε τη βοήθεια του δείκτη εξειδίκευσης (SI) που αναλύθηκε στην ενότητα 3.1. Ο δείκτης θα εφαρµοστεί ξεχωριστά για κάθε κατηγορία εξειδίκευσης και ένας βαθµός από 0 έως 3 θα υπολογισθεί. Στη συνέχεια η εξειδίκευση θα συνδυασθεί µε την ταχύτητα ανάπτυξης των κλάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συµβολή τους στην απασχόληση. Στο τέλος θα επιλεγούν οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία Παραγωγική εξειδίκευση Η παραγωγική εξειδίκευση θα αποτυπωθεί µε τη χρήση σειράς δεικτών ο καθένας από τους οποίους αναδεικνύει µια ιδιαίτερη πλευρά. Οι Εξαγωγές αποτυπώνουν τους πλέον εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς κλάδους. Για την ανάλυση σε τετραψήφιο επίπεδο θα χρησιµοποιηθεί η βάση United Nations Trade Database (COMTRADE) και η βάση IDSB 2005 του UNIDO. Αν και οι εξαγωγές αποτελούν καλύτερο κριτήριο ανταγωνιστικότητας θα χρησιµοποιηθεί επίσης και η προστιθέµενη αξία (ΠΑ) γιατί η ΠΑ: - αποτυπώνει το παραγωγικό δυναµικό του κλάδου, - αποτελεί το µοναδικό δείκτη για τον τριτογενή τοµέα, όπου δεν υπάρχουν στοιχεία εξαγωγών, - σε συνδυασµό µε τις εξαγωγές εντοπίζει κλάδους όπου οι τάσεις στο διεθνές εµπόριο επηρεάζονται από αλλαγές στις τιµές ή από delocalisation των επενδύσεων π.χ. στην κλωστοϋφαντουργία. Για την ανάλυση σε διψήφιο επίπεδο (NACE ή ISIC version 3) θα χρησιµοποιηθεί η βάση του Croninger Growth and Development Center η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat και της βάσης STAN του ΟΟΣΑ. Ως benchmarking θα χρησιµοποιηθούν οι 15 «παλαιές» χώρες της Ε.Ε.. Για την αποτύπωση µια δυναµικής εικόνας χρησιµοποιούνται και οι µεταβολές των µέσων όρων των τριετιών και Στη συνέχεια οι επιδόσεις του κάθε κλάδου της µεταποίησης και διανοµής ως προς τους παραπάνω δείκτες θα συνδυασθούν µε τη βοήθεια του Πίνακα 3.1 για τη 12

14 δηµιουργία ενός µοναδικού δείκτη Παραγωγικής Εξειδίκευσης. Για την εναρµόνιση του δείκτη εξειδίκευσης των υπόλοιπων κλάδων του τριτογενούς τοµέα µε τους δείκτες της µεταποίησης θα χρησιµοποιηθεί ο Πίνακας

15 Πίνακας 3.1: Σύνθεση δεικτών εξειδίκευσης Προστιθέµενης Αξίας και Εξαγωγών µεταποίησης και κλάδων διανοµής Εξαγωγές Προστιθέµενη Αξία Υψηλή και βελτιούµενη ή σταθερή εξειδίκευση Υψηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Χαµηλή και βελτιούµενη ή σταθερή εξειδίκευση Χαµηλή και φθίνουσα εξειδίκευση Μη εξειδίκευση Υψηλή και βελτιούµενη ή σταθερή εξειδίκευση Υψηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Χαµηλή και βελτιούµενη ή σταθερή εξειδίκευση Χαµηλή και φθίνουσα εξειδίκευση Μη εξειδίκευση Βαθµολογία:3 Βαθµολογία: 3 Βαθµολογία: 3 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 3 Βαθµολογία: 3 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 3 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 0 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 0 Βαθµολογία: 0 Πίνακας 3.2: Βαθµολόγηση υπηρεσιών µε βάση την εξειδίκευση τους στην προστιθέµενη αξία Απόδοση εξειδίκευσης Κλάδοι Υψηλή και βελτιούµενη εξειδίκευση Βαθµολογία:3 Υψηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Χαµηλή αλλά βελτιούµενη εξειδίκευση Χαµηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Μη εξειδίκευση Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 2 Βαθµολογία: 1 Βαθµολογία: 0 14

16 Ερευνητική και τεχνολογική εξειδίκευση Η ερευνητική εξειδίκευση θα βασιστεί στο δείκτη δαπάνη των επιχειρήσεων (BERD) ανά κλάδο. Για τη µέτρησή της θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία από δύο βάσεις του ΟΟΣΑ, τη βάση OFFBERD και την ANBERD. Ως δείκτης τεχνολογικής εξειδίκευσης θα χρησιµοποιηθούν οι αιτήσεις για πατέντες στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (EPO) την περίοδο Γενικά οι ευρεσιτεχνίες (πατέντες) ως δείκτης output αντικατοπτρίζει την παραγωγή επιστηµονικών αποτελεσµάτων τα οποία οδηγούν σε καινοτοµίες. υστυχώς τα στοιχεία του EPO δεν δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνουµε τις αιτήσεις που έχουν προέλθει από Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Κέντρα και για τις οποίες µπορούµε να υποθέσουµε ότι αντικατοπτρίζουν επιστηµονικά αποτελέσµατα, από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από επιχειρήσεις όπου η σχέση µε την έρευνα είναι λιγότερο προφανής. Σε κάθε περίπτωση όµως ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους, οι πατέντες µπορούν να θεωρηθούν ότι εκφράζουν την ικανότητα παραγωγής πρωτότυπης τεχνολογίας η οποία εν δυνάµει µπορεί να εξελιχθεί σε καινοτοµία. Η δυσκολία στην περίπτωση αυτή είναι η συσχέτιση της αίτησης µε συγκεκριµένο κλάδο, καθώς οι πατέντες είναι ταξινοµηµένες σύµφωνα µε το σύστηµα International Patent Classification (IPC) που αναφέρεται σε τεχνολογίες. Για να αντιστοιχήσουµε εποµένως τις πατέντες σε κλάδους χρησιµοποιούµε την αντιστοίχιση που αναπτύχθηκε από τα Fraunhofer ISI, SPRU και Observatoire des Sciences et Techniques (OST), και βασίζεται σε µικρο-δεδοµένα από επιχειρήσεις µε περισσότερες από αιτήσεις σε 44 κλάδους της µεταποίησης. Τέλος, στα στοιχεία των ευρεσιτεχνιών υπάρχουν σηµαντικές µεροληψίες ως προς τους τοµείς και τις χώρες 2, όµως σε κάποιο βαθµό η χρήση του συντελεστή εξειδίκευσης εξοµαλύνει τις διαφορές. Η σύνθεση των δύο δεικτών θα γίνει µε τη βοήθεια των Πινάκων 3.1 και υναµικοί κλάδοι Ο εντοπισµός των δυναµικών κλάδων θα βασισθεί στις επιδόσεις τους στην ταχύτητα αύξησης της Προστιθέµενης Αξίας στην Ε.Ε. των 15, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Για την εκτίµηση της δυναµικότητας ανάπτυξης θα χρησιµοποιηθεί ο δείκτης Sharpe 2 Pavitt, K (1985): 'Patent Statistics as Indicators of Innovative Activities: Possibilities and Problems', Scientometrics, Vol 7, Nos 1-2, pp77-99 και Radosevic, S. and Kutlaca, D. (1998), Assessing the Basis for 'Catching-Up' of Eastern Europe: an Analysis Based on US Foreign Patenting Data, STEEP Discussion Paper No

17 Ratio ο οποίος χρησιµοποιείται στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη για τη µέτρηση της ανάπτυξης διαφόρων µεγεθών 3. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο δείκτης συγκρίνει το ρυθµό αύξησης της Προστιθέµενης Αξίας ενός κλάδου, µε την αύξηση του συνόλου των κλάδων και κανονικοποιεί το αποτέλεσµα συνυπολογίζοντας την επίδραση της διακύµανσης γύρω από το µέσο της αύξησης σε όλους του κλάδους. Όπου SR: Sharp Ratio G i : Ρυθµός αύξησης της ΠΑ κλάδου i G T : Ρυθµός αύξησης του συνόλου των κλάδων ( G G SR = Std i t ) Std: Κανονική ιακύµανση των ρυθµών προστιθέµενης αξίας των κλάδων Επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία Η επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία θα εκτιµηθεί µε την ανάλυση των δηµοσιεύσεων και αναφορών, τη συµµετοχή ελληνικών ερευνητικών οµάδων στο 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΤΑ και Επίδειξης της Ε.Ε. και τις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων. Πιο συγκεκριµένα οι δηµοσιεύσεις και οι αναφορές αποτελούν έναν ευρέως διαδεδοµένο τρόπο µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και ποιότητας του συστήµατος έρευνας σε µία χώρα. Σε συνδυασµό µε τη χρήση του δείκτη εξειδίκευσης µπορούν να αποτυπωθούν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του ελληνικού συστήµατος σε περισσότερες από 100 επιστηµονικές περιοχές. Για τον υπολογισµό τους θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία της NSIOD που περιέχουν πληροφορίες για τον αριθµό των άρθρων που έχουν ταξινοµηθεί από το ISI καθώς και για τον αριθµό των αναφορών σε 24 ευρείες και 100 πιο εξειδικευµένες επιστηµονικές περιοχές. Παράλληλα, µε τη χρήση του δείκτη Sharpe Ratio (βλ. ενότητα 3.2.1), θα εντοπιστούν οι πλέον δυναµικές ερευνητικές περιοχές µε βάση την αύξηση των δηµοσιεύσεων την περίοδο που περιλαµβάνονται στη βάση της NSIOD. Επιπλέον η εξειδίκευση της Ελλάδος θα συµπληρωθεί µε πληροφορίες για τη 3 Ο δείκτης χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην ανάλυση τις τιµή µετοχών ή χαρτοφυλακίων. 16

18 συµµετοχή των ερευνητικών οµάδων στο 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο µε βάση τα στοιχεία του CORDIS. Η ανάλυση της συχνότητας συµµετοχών σε έργα, παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού των πλέον ανταγωνιστικών τµηµάτων ή ινστιτούτων από τα οποία στη συνέχεια µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για τους τοµείς εξειδίκευσής τους, χρησιµοποιώντας είτε τους διαδικτυακούς τους τόπους είτε το πληροφοριακό τους υλικό. Τέλος οι δύο αξιολογήσεις που έγιναν τα τελευταία 6 χρόνια από τη ΓΓΕΤ για τους εποπτευόµενους ερευνητικούς της φορείς, θα αναδείξουν τις σηµαντικότερες οµάδες και τις επιστηµονικές περιοχές τους. 3.3 Οι Ευρωπαϊκές τάσεις στην ανάπτυξη της Έρευνας Η ανάλυση των επιλογών και των κατευθύνσεων για το νέο Πρόγραµµα Πλαίσιο, είναι σηµαντική και για την Ελλάδα για δύο λόγους: οι επιλογές του Προγράµµατος Πλαισίου δηµιουργούν νέα δεδοµένα που µεσο-µακροπρόθεσµα επηρεάζουν και την Ελλάδα, και, η εξασφάλιση κάποιου βαθµού συµπληρωµατικότητας επιτρέπει την αξιοποίηση πόρων του ΠΠ και ερευνητικών συνεργιών. Εποµένως θα µελετηθούν οι προτεραιότητες του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δυνατές συνέργιες σε τοµείς ή/και κοινές δράσεις όπου η Ελλάδα είτε έχει συγκεντρώσει είτε θα πρέπει να συγκεντρώσει δυνάµεις. 3.4 Η διάσταση του µέλλοντος Η ενίσχυση της έρευνας και της βιοµηχανίας την επόµενη προγραµµατική περίοδο , θα πρέπει να λάβει υπόψη της όχι µόνο τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και τις µελλοντικές, καθώς το χτίσιµο του αναγκαίου δυναµικού και η ανάπτυξη των ικανοτήτων είναι σωρευτική και απαιτεί σηµαντικό χρόνο που µπορεί να ξεπερνά τα χρονικά όρια της συγκεκριµένης προγραµµατικής περιόδου. Ο εντοπισµός των αναγκών αυτών θα βασιστεί στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα, καθώς και σε αντίστοιχες προσπάθειες πανευρωπαϊκής εµβέλειας. To δίκτυο EFMN αποτελεί σηµαντική πηγή άντλησης ανάλογων πληροφοριών. Επίσης η µελέτη Logotech (2005), Perspectives of national and regional research and innovation systems in an enlarged EU 2015: Specialisation, Complementarity and Competition, DG Research, παρουσιάζει τις σηµαντικότερες προκλήσεις σε σχέση µε επτά κλάδους σηµαντικούς για της Ευρώπη. Τέλος θα αξιοποιηθούν τα συµπεράσµατα των 8 17

19 κλαδικών Innovation Panels στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Europe Innova 4 που αφορούν στις εξελίξεις και τάσεις για µια σειρά κλάδους σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα κείµενα αυτά θα χρησιµοποιηθούν ιδιαίτερα ως υλικό για την προετοιµασία των οµάδων εργασίας. 3.5 Σύνθεση αποτελεσµάτων και ανάδειξη προτεραιοτήτων Η ανάλυση των δυνατοτήτων και των αναγκών καταλήγει σε ένα σύνολο επιστηµονικών περιοχών και κλάδων στους οποίους η Ελλάδα παρουσιάζει συγκέντρωση δυνάµεων σε σχέση µε την Ευρώπη. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί έτσι ώστε οι επιστηµονικές περιοχές και οι κλάδοι που θα επιλεγούν µε βάση τα παραπάνω, να είναι όσον γίνεται περισσότερο στοχοθετηµένοι, µε αποτέλεσµα οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στους τοµείς µε τις καλλίτερες προοπτικές επιτυχίας. Περαιτέρω ανάλυση και σύνθεση των αποτελεσµάτων θα αναδείξει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Υπάρχουσες ερευνητικές και τεχνολογικές ικανότητες που αντιστοιχούν σε οικονοµικές ή κοινωνικές ανάγκες και εποµένως απαιτείται ενίσχυση. Ερευνητικές και τεχνολογικές περιοχές που είναι αναγκαίες για τις υφισταµένες ή µελλοντικές οικονοµικές δραστηριότητες, αλλά δεν αντιστοιχούν σε υπάρχουσες ΕΤΑ ικανότητες και εποµένως απαιτείται ανάπτυξη ή ενίσχυση της µεταφοράς γνώσης. Υπάρχουσες ερευνητικές και τεχνολογικές ικανότητες που δεν αντιστοιχούν σε παρούσες οικονοµικές ή κοινωνικές ανάγκες αλλά µπορούν να συµβάλουν σε µελλοντικές ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές η ανάπτυξη συνεργασιών µε τη βιοµηχανία θα είναι εφικτή µεσο-µακροπρόθεσµα, ενώ αντίθετα η αξιοποίηση µέσα από την ανάπτυξη spin-offs είναι περισσότερο ρεαλιστική προοπτική. Η σύνθεση των αποτελεσµάτων και η ανάδειξη των προτεραιοτήτων θα βασιστεί σε ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες περιλαµβάνουν έρευνα γραφείου και εισηγήσεις θεµατικών εµπειρογνωµόνων

20 4 Σηµαντικοί κλάδοι για την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας 4.1 Παραγωγική & τεχνολογική εξειδίκευση της Ελληνικής Οικονοµίας Η ανάλυση των στοιχείων της προστιθέµενης αξίας, των εξαγωγών και επικουρικά της απασχόλησης των ελληνικών επιχειρήσεων, µπορεί να αποτυπώσει τη συγκέντρωση δυνάµεων και την εξειδίκευση της Ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε τα 15 κράτη µέλη που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα τα στοιχεία δαπανών για την έρευνα αποτυπώνουν τη συγκέντρωση ερευνητικού δυναµικού σε συγκεκριµένους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας ενώ τα αντίστοιχα των αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες φανερώνουν τη σχετική συγκέντρωση τεχνολογικών ικανοτήτων σε συγκεκριµένους κλάδους Παραγωγική εξειδίκευση Συγκρίνοντας τα µερίδια προστιθέµενης αξίας των κλάδων ( ιάγραµµα 4.1), είναι φανερό ότι το εµπόριο και οι υπηρεσίες αποτελούν τις βασικές οικονοµικές δραστηριότητες σε όλη τη δεκαετία µε τάσεις ενίσχυσης της θέσης τους καθώς αυξάνουν το µερίδιό τους από 76,6% το 1993 σε 82,0% το Εκτός από τις Κοινοτικές Υπηρεσίες οι οποίες περιλαµβάνουν το δηµόσιο τοµέα, τον αθλητισµό, την πολιτιστική βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης) και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, το εµπόριο και η κτηµαταγορά παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συγκέντρωση µε φθίνουσα όµως τάση. Αντίθετα ο κατασκευαστικός τοµέας, ο τουρισµός, οι µεταφορές και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες παρουσιάζουν αύξηση. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει µια µικρή αύξηση στο µερίδιό του από 2,6% σε 2,95%, ενώ ο κλάδος της πληροφορικής παρόλο τον τριπλασιασµό του µεριδίου του, παραµένει περιθωριακός ( 0,1% το 1993 και 0,3% το 2003). Τα στοιχεία για τον κλάδο της πληροφορικής αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι ο κλάδος κυριαρχείται από εµπορική και όχι παραγωγική δραστηριότητα. Η Γεωργία σε όλη τη δεκαετία παρουσιάζει συνεχή τάση συρρίκνωσης, ενώ η Μεταποίηση παραµένει σε χαµηλά επίπεδα µε πτωτική τάση (από 13,3% το 1993 πέφτει στο 10,8% το 2003) χωρίς σηµαντικές ανακατατάξεις ανάµεσα στους κλάδους. 19

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περίληψη Προκήρυξης της ράσης Εθνικής Εµβέλειας «ιµερείς, Πολυµερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας 2013-2015 Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με ξεχωριστή χαρά βρίσκοµαι σήµερα στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ενηµερωτικών συναντήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ H Επιτροπή Συντονισμού του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Πολιτική για τις Ερευνητικές Υποδοµές Ε. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Γ Γ Ε Τ - Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι Ερευνητικές Υποδοµές ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα