Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων Οι λειτουργίες της εφαρµογής Σύνθεση Μηνύµατος SMS Σύνθεση Μηνύµατος MMS Εµφάνιση πληροφοριών Προφίλ...12 ιαχείριση πληροφοριών Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Επαφές ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Οµάδες ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Οµαδοποίηση Επαφών ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Εισαγωγή επαφών από αρχείο ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Οµαδοποίηση επαφών από αρχείο ιαχείριση Μηνυµάτων Εισερχόµενα ιαχείριση Μηνυµάτων Απεσταλµένα Εξαγωγή κατάστασης µηνύµατος ιαχείριση Μηνυµάτων Προγραµµατισµένα ιαχείριση Μηνυµάτων Πρότυπα Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση...28 Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Αποστολής Μηνυµάτων... 3 Εικόνα 2 Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 5 Εικόνα 3 Σύνθεση Μηνύµατος... 6 Εικόνα 4 Εισαγωγή παραληπτών από αρχείο... 8 Εικόνα 5 Σύνθεση Μηνύµατος Αποτέλεσµα Αποστολής... 9 Εικόνα 6 ιαχείριση πληροφοριών Προφίλ...12 Εικόνα 7 ιαχείριση πληροφοριών Αλλαγή κωδικού πρόσβασης...13 Εικόνα 8 Βιβλίο ιευθύνσεων Επαφές...14 Εικόνα 9 Βιβλίο ιευθύνσεων Οµάδες...15 Εικόνα 10 Βιβλίο ιευθύνσεων Οµαδοποίηση Επαφών...16 Εικόνα 11 Βιβλίο ιευθύνσεων - Εισαγωγή επαφών από αρχείο...17 Εικόνα 12 Βιβλίο ιευθύνσεων - Εµφάνιση επαφών...18 Εικόνα 13 Προβολή Μηνυµάτων Εισερχόµενα...20 Εικόνα 14 Προβολή Μηνυµάτων Απεσταλµένα...21 Εικόνα 15 Απεσταλµένα Αποθήκευση µηνύµατος σε αρχείο...23 Εικόνα 16 Αποθήκευση αριθµών σε αρχείο...23 Εικόνα 17 Προβολή Μηνυµάτων Προγραµµατισµένα...25 Εικόνα 18 Μεταβολή Προγραµµατισµένων µηνυµάτων...26 Εικόνα 19 Προβολή Μηνυµάτων Πρότυπα...27 Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 2

3 Χρήση της εφαρµογής 1. Έναρξη της εφαρµογής Για να ξεκινήσει η εφαρµογή Web 2 SMS, πληκτρολογήστε στην θέση διεύθυνσης του προγράµµατος πλοήγησης Internet Explorer τη διεύθυνση: Κατά την ενεργοποίηση της αρχικής σελίδας το παράθυρο χωρίζεται καθέτως σε δύο πλαίσια: 1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών 2. Πλαίσιο εργασιών και αποτελεσµάτων Πλαίσιο εργασιών - αποτελεσµάτων Πλαίσιο εισόδου/εξόδου και επιλογών Εικόνα 1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Αποστολής Μηνυµάτων Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 3

4 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή Για να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασµό στον οποίο ανήκετε. Επίσης µπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα της αρεσκείας σας. Αυτή η δυνατότητα δίνεται µόνο στην αρχή και η επιλογή ακολουθεί την εφαρµογή όσο είναι ενεργοποιηµένη. Υπάρχουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις ασφαλείας στο σύστηµα κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας: Ο νέος κωδικός θα πρέπει να έχει από 8 µέχρι 16 χαρακτήρες. Ο κωδικός θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθµό. Ο κωδικός θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράµµα. εν θα µπορείτε να επαναχρησιµοποιήσετε κάποιον από τους τελευταίους 3 κωδικούς που είχατε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν. εν θα µπορείτε να επαναχρησιµοποιήσετε τον ίδιο κωδικό. Αν δοθεί λάθος κωδικός πρόσβασης, το σύστηµα θα «κλειδώσει» µετά από 3 αποτυχηµένες προσπάθειες. Θα πρέπει τότε να περιµένετε 15 λεπτά πριν ξαναδοκιµάσετε. Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει χρησιµοποιηθεί για πλέον των 90 ηµερών, θα σας ζητηθεί να εισάγετε νέο κωδικό. Εφόσον η είσοδος είναι επιτυχής, πατήστε το κουµπί Αποδοχή Όρων Χρήσης κ Είσοδος και εµφανίζεται ο λογαριασµός, το επίπεδο χρήσης και το κουµπί εξόδου ( Έξοδος ) µε το όνοµα χρήστη σας. Κατά την είσοδο στην εφαρµογή εµφανίζεται ο κατάλογος των επιλογών στο αριστερό πλαίσιο. Οι επιλογές αυτές καθορίζονται από το επίπεδο χρήσης που έχει προκαθοριστεί από τον διαχειριστή και αφορούν τα εξής: τη σύνθεση και αποστολή µηνυµάτων την προβολή και διαχείριση των παρακάτω πληροφοριών: χρήστης και λογαριασµός µηνύµατα (εισερχόµενα, απεσταλµένα, προγραµµατισµένα και πρότυπα) επαφές και οµάδες Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 4

5 Κατάλογος επιλογών Εικόνα 2 Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών Για να κλείσετε την εφαρµογή Όταν πατήσετε το κουµπί Έξοδος, η εφαρµογή απενεργοποιείται και εµφανίζεται ξανά το πλαίσιο εισόδου Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων Είναι το πλαίσιο της εφαρµογής στο οποίο εµφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν την επιλογή που διαλέγετε από το πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 5

6 2. Οι λειτουργίες της εφαρµογής 2.1. Σύνθεση Μηνύµατος SMS Για να δηµιουργήσετε ένα νέο µήνυµα πατήστε την επιλογή Σύνθεση Μηνύµατος. Στο πλαίσιο εργασιών - αποτελεσµάτων θα εµφανιστεί η οθόνη σύνθεσης µηνύµατος. Οι ακόλουθες γλώσσες υποστηρίζονται: Αλβανικά, Βουλγάρικα, Ρουµάνικα, Φιλιπινέζικα, Γεωργιανά, Ρώσικα, Πολωνικά, Ουκρανικά Εικόνα 3 Σύνθεση Μηνύµατος Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 6

7 Το κείµενο Πληκτρολογήστε το κείµενο ή επιλέξτε ένα από τα υπάρχοντα πρότυπα µηνυµάτων που έχετε ορίσει εσείς ή ο διαχειριστής. Ανάλογα µε τους χαρακτήρες που θα χρησιµοποιηθούν στο µήνυµα, το κάθε µήνυµα µπορεί να περιέχει έως 70 χαρακτήρες ή έως 160 χαρακτήρες 1. Αν το κείµενο είναι µεγαλύτερο, η εφαρµογή θα δηµιουργήσει όσα µηνύµατα χρειάζονται. Στο πεδίο Απαιτούµενα Μηνύµατα µπορείτε να βλέπετε σε πόσα µηνύµατα αντιστοιχεί το κείµενο που έχετε εισαγάγει. Το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος του κειµένου είναι 800 χαρακτήρες και αντιστοιχεί σε 6 µηνύµατα. Όλοι οι Ελληνικοί χαρακτήρες µετατρέπονται σε κεφαλαία κατά την πληκτρολόγησή τους γιατί έτσι θα τους παραλάβει ο παραλήπτης µετά την αποστολή. Ρυθµίσεις αποστολής Μπορείτε να καθορίσετε τις εξής ρυθµίσεις αποστολής µηνύµατος: - ηµεροµηνία αποστολής: Μπορείτε προαιρετικά να ορίσετε την ηµέρα και την ώρα που θέλετε να σταλεί το µήνυµα. Στην περίπτωση αυτή το µήνυµα θεωρείται προγραµµατισµένο. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ηµερολογίου, επιλέγετε πρώτα την επιθυµητή ώρα, έπειτα κάνετε κλικ στην επιθυµητή ηµέρα αποστολής. Μπορείτε να ανακαλέσετε προγραµµατισµένες αποστολές πριν την πραγµατοποίησή τους διαγράφοντας το αντίστοιχο µήνυµα από τα προγραµµατισµένα µηνύµατα. - περίοδος ισχύος του µηνύµατος: Μετά από αυτήν την περίοδο η εφαρµογή δεν προσπαθεί να παραδώσει το µήνυµα. - αίτηση αναφοράς παράδοσης: Αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, η εφαρµογή θα εµφανίζει την κατάσταση του µηνύµατος στα απεσταλµένα µηνύµατα. - Concatenated µήνυµα: Αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, ο συνδροµητής θα λάβει ένα ενιαίο µήνυµα (αλλά η χρέωση θα γίνει ανάλογα µε το πόσα επιµέρους µηνύµατα περιλαµβάνει). Αν δεν επιλεγεί, ο συνδροµητής θα λάβει τόσα SMS όσα είναι τα επιµέρους µηνύµατα. Παραλήπτες Μπορείτε να στείλετε το µήνυµα σε επαφές ή οµάδες επαφών που έχετε καταχωρήσει εσείς ή ο διαχειριστής επιλέγοντας την καρτέλα Επαφές ή Οµάδες αντίστοιχα. Επίσης µπορείτε να στείλετε το µήνυµα σε παραλήπτες που δεν είναι καταχωρηµένοι ακολουθώντας ένα από τους παρακάτω τρόπους: 1. πληκτρολογώντας τον αριθµό του παραλήπτη στο πεδίο Αριθµός τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το ελληνικό ερωτηµατικό [;] για να διαχωρίζετε πολλαπλούς αριθµούς παραληπτών. 2. επιλέγοντας την καρτέλα Επιλογή από αρχείο. Πατήστε το κουµπί Browse για να δηλώσετε το αρχείο που περιέχει τους αριθµούς. Το αρχείο µπορεί να είναι τύπου Excel, text ή csv και το µέγεθός του δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 MB. 1 Αν όλοι οι χαρακτήρες είναι απλά λατινικά ή ελληνικά γράµµατα, τότε το µήνυµα είναι GSM και θα έχει χωρητικότητα έως 160 χαρακτήρες/sms. Αν υπάρχουν και special χαρακτήρες στο κείµενο (ή χαρακτήρες από γλώσσα που δεν είναι ελληνικά ή λατινικά), τότε το µήνυµα είναι UCS-16 και θα έχει χωρητικότητα έως 70 χαρακτήρες/sms. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 7

8 Στην περίπτωση αρχείου Excel το όνοµα του φύλλου εργασίας πρέπει να είναι γραµµένο µε λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης πρέπει να δηλώσετε από ποια γραµµή και έπειτα είναι τοποθετηµένοι οι αριθµοί των παραληπτών, π.χ. 1, αν ξεκινάν από την πρώτη γραµµή. Τέλος πρέπει να δηλώσετε τον αριθµό της στήλης που περιέχει τους τηλεφωνικούς αριθµούς, π.χ. 1, αν πρόκειται για την πρώτη στήλη του επιλεγµένου φύλλου εργασίας. Στην περίπτωση άλλου είδους αρχείου, όπως text ή csv πρέπει να καθορίσετε τον χαρακτήρα που διαχωρίζει τις στήλες. Τέλος πρέπει να δηλώσετε τον αριθµό της στήλης που περιέχει τους αριθµούς παραληπτών, π.χ. 1, αν πρόκειται για την πρώτη στήλη του αρχείου. Εικόνα 4 Εισαγωγή παραληπτών από αρχείο Επίσης, πριν εισάγετε τηλεφωνικούς αριθµούς από αρχείο, µπορείτε να τους εµφανίσετε στη οθόνη και να επιλέξτε σε ποιους από αυτούς θέλετε να στείλετε το µήνυµα. Για να γίνει αυτό, πατήστε το κουµπί Εµφάνιση εγγραφών. Θα εµφανιστεί νέα σελίδα στην οποία φαίνονται οι αριθµοί. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτούς στους οποίους δεν επιθυµείτε να σταλεί το µήνυµα. Πατήστε το κουµπί Επιλογή εγγραφών και µετά κλείστε το παράθυρο. Οι αριθµοί αυτοί θα προστεθούν στους παραλήπτες του µηνύµατος. Ανάλογα µε την ταχύτητα σύνδεσής σας στο ιαδίκτυο και το µέγεθος του αρχείου, η επιλογή παραληπτών από αρχείο µπορεί να καθυστερήσει µερικά λεπτά. Η επιλογή από αρχεία text ή csv είναι γενικά γρηγορότερη σε σχέση µε τα αρχεία τύπου Excel. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 8

9 Αποστολή µηνύµατος / Αποτέλεσµα Αφού συµπληρώστε τις παραπάνω πληροφορίες πατήστε το κουµπί Αποστολή Μηνύµατος. Θα εµφανιστεί νέα σελίδα που θα σας πληροφορήσει για το αποτέλεσµα της αποστολής. Εικόνα 5 Σύνθεση Μηνύµατος Αποτέλεσµα Αποστολής Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 9

10 2.2. Σύνθεση Μηνύµατος MMS Οι τελικοί χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα αποστολής και MMS εκτός από SMS. Πατώντας στο link µε όνοµα «Σύνθεση µηνύµατος MMS» µπαίνουµε σε µια σελίδα παρόµοια µε την «Σύνθεση µηνύµατος» για τα SMS. Οι διαφορές είναι ότι υπάρχει upload button προκειµένου ο χρήστης να ανεβάζει το αρχείο που θα περιέχει το MMS περιεχόµενο. Επιπροσθέτως, στην οθόνη αυτή, µπορείτε να καθορίσετε τις εξής ρυθµίσεις αποστολής µηνύµατος (όπως και στο SMS): - ηµεροµηνία αποστολής: Μπορείτε προαιρετικά να ορίσετε την ηµέρα και την ώρα που θέλετε να σταλεί το µήνυµα. Στην περίπτωση αυτή το µήνυµα θεωρείται προγραµµατισµένο. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ηµερολογίου, επιλέγετε πρώτα την επιθυµητή ώρα, έπειτα κάνετε κλικ στην επιθυµητή ηµέρα αποστολής. Μπορείτε να ανακαλέσετε προγραµµατισµένες αποστολές πριν την πραγµατοποίησή τους διαγράφοντας το αντίστοιχο µήνυµα από τα προγραµµατισµένα µηνύµατα. - αίτηση αναφοράς παράδοσης: Αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, η εφαρµογή θα εµφανίζει την κατάσταση του µηνύµατος στα απεσταλµένα µηνύµατα. - Παραλήπτες: Μπορείτε να στείλετε το µήνυµα σε επαφές ή οµάδες επαφών που έχετε καταχωρήσει εσείς ή ο διαχειριστής επιλέγοντας την καρτέλα Επαφές ή Οµάδες αντίστοιχα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής του µηνύµατος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πραγµατοποιείται αντικατάσταση του υπάρχοντος µηνύµατος µε ένα νέο, κάνοντας upload το αντίστοιχο αρχείο. Παράλληλα, είναι δυνατή η τροποποίηση της λίστας των παραληπτών του MMS µηνύµατος. Προδιαγραφές MMS Μηνύµατος. Για αν συνταχθεί ένα σωστό MMS µήνυµα, πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 1) Ο End User µπορεί να περιλάβει ένα subject για το MMS µήνυµα, χρησιµοποιώντας την textarea στην σελίδα «Σύνθεση Μηνύµατος». Maximum 100 χαρακτήρες (η τιµή είναι παραµετροποιήσιµη). 2) Το bundle αρχείο πρέπει να είναι σε ZIP format. Aυτό θα περιλαµβάνει το SMIL file και τα υπόλοιπα απαραίτητα αρχεία (εικόνες, mp3, κλπ). Το ZIP αρχείο πρέπει να γίνει upload στο σύστηµα µέσα από τη σελίδα αυτή και πατώντας στο κουµπί Upload. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 10

11 Eπισηµάνσεις: - Το ZIP πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει το SMIL αρχείο και προαιρετικά εικόνες, ήχους, κα. - Η προσθήκη κειµένου subject δεν είναι υποχρεωτική. Περιορισµοί σχετικά µε το αρχείο που γίνεται upload: - εν πρέπει να υπάρχουν υποφάκελοι µέσα στο ZIP αρχείο. Το SMIL και τα υπόλοιπα αρχεία πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο, top level directory. - Αν µέσα στο ZIP υπάρχει κάποιο αρχείο που δεν έχει συµπεριληφθεί µέσα στο SMIL αρχείο, το upload θα βγάλει µήνυµα λάθους και θα διακοπεί. - Αν στο SMIL αρχείο έχει συµπεριληφθεί κάποιο όνοµα αρχείου που δεν υπάρχει µέσα στο ZIP, το upload θα βγάλει µήνυµα λάθους και θα διακοπεί. - Αν το µέγεθος του ZIP ξεπεράσει το maximum permitted size (παραµετροποιήσιµο και αρχικά προσδιορισµένο στα 400KB), το upload θα βγάλει µήνυµα λάθους και θα διακοπεί. Επισηµαίνεται ότι αν ο χρήστης θέλει να περιλάβει και κάποιο κείµενο στο MMS µήνυµα, αυτό θα πρέπει να συµπεριληφθεί µέσα στο SMIL αρχείο (µε την σωστή σύνταξη). Τέλος, ο χρήστης πρέπει να φροντίσει να παρέχει ένα σωστό, συντακτικά, SMIL αρχείο. Υπάρχουν διάφοροι SMIL editors στο διαδίκτυο που µπορούν να βοηθήσουν τον συντάκτη. Ένα δείγµα SMIL αρχείου είναι το ακόλουθο: <smil> <body> <seq repeatcount="indefinite"> <img src="image.jpg" dur="3s" /> <audio src="tune.mp3" type="mp3" /> </seq> </body> </smil> Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 11

12 2.3. Εµφάνιση πληροφοριών Προφίλ Πατώντας την επιλογή Προφίλ, εµφανίζεται ένας πίνακας µε τις πληροφορίες για το προφίλ σας και το λογαριασµό στον οποίο ανήκετε. Οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να µεταβληθούν αλλά αναφέρουν τις δυνατότητες και τα δικαιώµατα χρήσης που έχετε σχετικά µε την αποστολή και την λήψη µηνυµάτων. Εικόνα 6 ιαχείριση πληροφοριών Προφίλ Αν είστε χρήστης που έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει µηνύµατα στην εφαρµογή, αυτό φαίνεται στο πεδίο υνατότητα Απάντησης. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθµός στον οποίο µπορούν να σας αποστέλλουν µηνύµατα φαίνεται στο πεδίο Απάντηση στον αριθµό. Μπορείτε να λαµβάνετε µηνύµατα µόνο από κινητά Cosmote. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 12

13 2.4. ιαχείριση πληροφοριών Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στην εφαρµογή. Αν ο διαχειριστής µεταβάλει τον κωδικό αυτό, τότε πρέπει να τον ορίσετε ξανά για λόγους ασφαλείας. Η επιλογή αυτή θα εµφανίζεται σε κάθε έναρξη της εφαρµογής µέχρι να τον αλλάξετε. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται µόνο από γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου και αριθµούς και συνολικά να περιέχει τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες. Εικόνα 7 ιαχείριση πληροφοριών Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 13

14 2.5. ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Επαφές Το βιβλίο διευθύνσεων περιέχει όλες τις επαφές, δηλαδή τα ονόµατα και τους τηλεφωνικούς αριθµούς των παραληπτών. Μπορείτε να εισάγετε, να διαγράψετε ή να µεταβάλετε επαφές. Για να µεταβάλετε µια επαφή πατήστε το εικονίδιο δίπλα από το όνοµά της. Τα στοιχεία της θα εµφανιστούν στο πλαίσιο πάνω δεξιά. Αλλάξτε τις πληροφορίες που επιθυµείτε και πατήστε το κουµπί Μεταβολή. Το ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο κάτω δεξιά. Για να διαγράψτε µια ή περισσότερες επαφές επιλέξτε το µικρό τετράγωνο δίπλα από κάθε επαφή και µετά πατήστε το κουµπί ιαγραφή επιλεγµένων. Το ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο κάτω δεξιά. Για να διαγράψετε όλες τις επαφές από το βιβλίο διευθύνσεων πατήστε το κουµπί «ιαγραφή όλων». Σχετικά µε την λειτουργία των κουµπιών «Όλα», «Καθαρισµός», «Αντίθετα» δείτε την παράγραφο «Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση». Εικόνα 8 Βιβλίο ιευθύνσεων Επαφές Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 14

15 2.6. ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Οµάδες Η εφαρµογή σας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε οµάδες που περιέχουν επαφές, ώστε να διευκολυνθείτε κατά την µαζική αποστολή µηνυµάτων. Επίσης µπορείτε να διαγράψετε ή να µεταβάλετε µία οµάδα. Για να µεταβάλετε µια οµάδα πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από το όνοµά της. Τα στοιχεία της θα εµφανιστούν στο πλαίσιο πάνω δεξιά. Αλλάξτε τις πληροφορίες που επιθυµείτε και πατήστε το κουµπί Μεταβολή. Το ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο κάτω δεξιά. Για να διαγράψτε µια ή περισσότερες οµάδες επιλέξτε το µικρό τετράγωνο δίπλα από κάθε οµάδα και µετά πατήστε το κουµπί ιαγραφή επιλεγµένων. Το ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο κάτω δεξιά. Σχετικά µε την λειτουργία των κουµπιών «Όλα», «Καθαρισµός», «Αντίθετα» δείτε την παράγραφο «Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση». Εικόνα 9 Βιβλίο ιευθύνσεων Οµάδες Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 15

16 2.7. ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Οµαδοποίηση Επαφών Για να χρησιµοποιήσετε τις οµάδες που δηµιουργήσατε, πρέπει να διαχειριστείτε τις επαφές που περιέχουν. Η διαδικασία αυτή λέγεται Οµαδοποίηση Επαφών. Η οµαδοποίηση αυτή είναι µοναδική για κάθε χρήστη εκτός αν µέρος της ή όλη έχει καθοριστεί από τον διαχειριστή για κοινή χρήση. Η σελίδα της οµαδοποίησης επαφών χωρίζεται καθέτως σε τρία πλαίσια: στο πρώτο εµφανίζονται οι οµάδες. Επιλέγοντας µια οµάδα, εµφανίζονται στο δεύτερο πλαίσιο οι επαφές που ανήκουν σε αυτήν. Στο τρίτο πλαίσιο εµφανίζονται οι διαθέσιµες επαφές, δηλαδή οι επαφές που δεν ανήκουν σε αυτήν την οµάδα αλλά υπάρχουν στο βιβλίο διευθύνσεων. Για να αφαιρέσετε µια επαφή από την οµάδα Αφού επιλέξτε µια οµάδα από το πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε από το δεύτερο πλαίσιο την επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε πατώντας το εικονίδιο δίπλα από το όνοµά της. Η επαφή θα αφαιρεθεί από την οµάδα, θα προστεθεί στο τρίτο πλαίσιο των διαθέσιµων επαφών και θα εµφανιστεί ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας στο κάτω µέρος της σελίδας. Για να προσθέσετε µια επαφή στην οµάδα Αφού επιλέξτε µια οµάδα από το πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε από το τρίτο πλαίσιο την επαφή που θέλετε να προσθέσετε πατώντας το εικονίδιο δίπλα από το όνοµά της. Η επαφή αυτή θα προστεθεί στο δεύτερο πλαίσιο των επαφών που ανήκουν στην οµάδα και θα εµφανιστεί ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας στο κάτω µέρος της σελίδας. Οµάδες Επαφές που ανήκουν στην οµάδα ιαθέσιµες επαφές Εικόνα 10 Βιβλίο ιευθύνσεων Οµαδοποίηση Επαφών Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 16

17 Οµαδική προσθήκη επαφών ίπλα απο κάθε επαφή υπάρχει ενα checkbox το οποίο ο χρήστης µπορεί να κλικάρει προκειµένου να επιλέξει την επαφή για προσθήκη στην οµάδα. Στο κάτω µέρος της λίστας υπάρχουν δύο (2) buttons µε λειτουργίες «Επιλογή Όλων» και «Καθαρισµός» έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιλέγει εύκολα όλες τις επαφές της συγκεκριµένης οθόνης ή να αναιρεί τις επιλογές που έχει κάνει. Στο τέλος της λίστας υπάρχει το τελικό button µε όνοµα «Υποβολή» για την προσθήκη των επιλεγµένων επαφών στην οµάδα. Να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια της σελιδοποίησης των επαφών ο χρήστης µπορεί να επιλέγει τις επαφές που θα προστεθούν σε κάποια οµάδα ανά σελίδα και όχι συνολικά ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Εισαγωγή επαφών από αρχείο Με την επιλογή αυτή µπορείτε να εισάγετε στο βιβλίο διευθύνσεων επαφές που υπάρχουν σε αρχείο τύπου Excel, text ή csv. Το µέγεθός του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 MB. Αν πρόκειται για αρχείο Excel, το όνοµα του φύλλου εργασίας πρέπει να είναι γραµµένο µε λατινικούς χαρακτήρες. Εικόνα 11 Βιβλίο ιευθύνσεων - Εισαγωγή επαφών από αρχείο Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 17

18 Πατήστε το κουµπί Browse για να επιλέξετε το αρχείο που περιέχει τις επαφές. Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου, ορίστε τον διαχωριστικό χαρακτήρα και δηλώστε τις στήλες στις οποίες είναι καταχωρηµένο το όνοµα, το επώνυµο και ο αριθµός τηλεφώνου των επαφών που θα εισαχθούν. Πατήστε το κουµπί Εισαγωγή. Θα εµφανιστεί νέα σελίδα µε το ενηµερωτικό µήνυµα. Επίσης, πριν εισάγετε τις επαφές, µπορείτε να τις εµφανίσετε στη οθόνη και να επιλέξτε ποιες θα εισάγετε. Για να γίνει αυτό, πατήστε το κουµπί Εµφάνιση εγγραφών. Θα εµφανιστεί νέα σελίδα στην οποία φαίνονται οι εγγραφές. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτές που δεν επιθυµείτε να εισάγετε. Μετά πατήστε το κουµπί Επιλογή εγγραφών. Κλείστε το παράθυρο και πατήστε το κουµπί Εισαγωγή. Οι εγγραφές θα προστεθούν στο βιβλίο διευθύνσεων. Εικόνα 12 Βιβλίο ιευθύνσεων - Εµφάνιση επαφών 2.9. ιαχείριση βιβλίου διευθύνσεων Οµαδοποίηση επαφών από αρχείο Πατώντας στο link αυτό, ο χρήστης µεταβαίνει σε µια νέα οθόνη, όπου εµφανίζεται ένα «Browse» button µε δυνατότητα upload του επιθυµητού αρχείου, καθώς και ένα drop down menu για την επιλογή της επιθυµητής οµάδας στην οποία θα προστεθούν οι επαφές. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 18

19 Το αρχείο περιέχει τρεις (3) στήλες µε α) το όνοµα β) το επώνυµο και γ) το MSISDN της υπό προσθήκη επαφής. Στην περίπτωση που η συγκεκριµένη επαφή δεν υπάρχει, η εφαρµογή αναλαµβάνει τη δηµιουργία της και στη συνέχεια την προσθήκη της στην επιθυµητή οµάδα. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 19

20 2.10. ιαχείριση Μηνυµάτων Εισερχόµενα Τα παρακάτω αναφέρονται µόνο στους χρήστες που έχουν δυνατότητα να λαµβάνουν µηνύµατα στην εφαρµογή. Για να δείτε τα µηνύµατα που έχετε λάβει, επιλέξτε την επιλογή Εισερχόµενα. Στο δεξί πλαίσιο εµφανίζονται όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα. Για να διαγράψετε µηνύµατα, επιλέξτε τα πατώντας το µικρό τετράγωνο δίπλα από το κάθε ένα και πατήστε το κουµπί ιαγραφή Επιλεγµένων. Θα εµφανιστεί νέα σελίδα µε το ενηµερωτικό µήνυµα. Σχετικά µε την λειτουργία των κουµπιών «Όλα», «Καθαρισµός», «Αντίθετα» δείτε την παράγραφο «Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση». Εικόνα 13 Προβολή Μηνυµάτων Εισερχόµενα Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 20

21 2.11. ιαχείριση Μηνυµάτων Απεσταλµένα Για να δείτε τα µηνύµατα που έχετε στείλει, επιλέξτε την επιλογή Απεσταλµένα. Στο πλαίσιο µπορείτε να καθορίσετε τα κριτήρια, τα οποία µπορεί να αφορούν τον τύπο του µηνύµατος (SMS, MMS ή όλα), τους παραλήπτες των µηνυµάτων, τον χρόνο αποστολής και την κατάσταση παράδοσης τους. Τα κριτήρια που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε καθορίζονται επιλέγοντας τα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Εικόνα 14 Προβολή Μηνυµάτων Απεσταλµένα Όσον αφορά την κατάσταση παράδοσης, στα κριτήρια υπάρχουν τέσσερις επιλογές: 1. Επιτυχής παράδοση: Το µήνυµα παραδόθηκε στην συσκευή του παραλήπτη. 2. Ανεπιτυχής παράδοση: Το µήνυµα δεν έχει παραδοθεί στην συσκευή του παραλήπτη, ούτε µπορεί να παραδοθεί στο µέλλον. Στην επιλογή αυτή περιλαµβάνονται οι παρακάτω καταστάσεις παράδοσης: Περίοδος ισχύος έληξε: Έχει περάσει ο χρόνος ισχύος του µηνύµατος χωρίς αυτό να έχει παραδοθεί στον παραλήπτη του. Ανεπιτυχής παράδοση: Ο αριθµός τηλεφώνου του παραλήπτη δεν υπάρχει ή δεν επιτρέπεται να λαµβάνει γραπτά µηνύµατα. Απερρίφθη: Ο αριθµός τηλεφώνου του παραλήπτη δεν έγινε αποδεκτός από το κέντρο µηνυµάτων. 4. Ληγµένα: µηνύµατα που η περίοδος ισχύος τους έχει λήξει. 3. Άλλη κατάσταση: Εκκρεµεί: Το µήνυµα δεν παραδόθηκε στην συσκευή του παραλήπτη, αλλά µπορεί να παραδοθεί στο µέλλον πριν λήξει η περίοδος ισχύος του π.χ. όταν ο παραλήπτης ανοίξει τη συσκευή του. εν ζητήθηκε (αναφορά): Ο αποστολέας δεν έκανε αίτηση αναφοράς κατά την αποστολή αυτού του µηνύµατος και γι αυτό δεν είναι γνωστή η κατάστασή παράδοσής του. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 21

22 Πατήστε το κουµπί Εκτέλεση ερωτήµατος για να δείτε τα µηνύµατα. Για να διαγράψετε µηνύµατα, επιλέξτε τα πατώντας το µικρό τετράγωνο δίπλα από το κάθε ένα και πατήστε το κουµπί ιαγραφή Επιλεγµένων. Σχετικά µε την λειτουργία των κουµπιών «Όλα», «Καθαρισµός», «Αντίθετα» δείτε την παράγραφο «Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση». Για να δείτε όλα τα απεσταλµένα σας µηνύµατα µπορείτε να επιλέξτε Εκτέλεση ερωτήµατος χωρίς να καθορίσετε κανένα κριτήριο. Τα απεσταλµένα µηνύµατα, αν δεν διαγραφούν από το χρήστη, διαγράφονται αυτόµατα από το σύστηµα µετά την πάροδο έξι µηνών από την αποστολή τους Εξαγωγή κατάστασης µηνύµατος. Ανά αποστολή µαζικού µηνύµατος, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου στο οποίο θα παρέχεται πληροφορία για την κατάσταση του µηνύµατος. Έτσι, στην οθόνη «Απεσταλµένα», για κάθε απεσταλµένο µήνυµα υπάρχει ένα link µε όνοµα «Εξαγωγή κατάστασης». Με τη χρήση αυτού, δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής της κατάστασης του συγκεκριµένου µηνύµατος ανά παραλήπτη. Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθµών σε αρχείο (για µηνύµατα που έχουν λήξει) Σε περίπτωση που η περίοδος ισχύος ενός µηνύµατος έχει λήξει, η εφαρµογή σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο µε όλους τους τηλεφωνικούς αριθµούς των παραληπτών του µηνύµατος αυτού οι οποίοι δεν έλαβαν το µήνυµα επειδή έληξε. Για παράδειγµα, αν έχετε στείλει ένα µήνυµα σε τρεις αριθµούς και δεν παραδόθηκε σε κανέναν, το αρχείο αυτό θα περιέχει αυτούς τους τρεις τηλεφωνικούς αριθµούς. Αν το µήνυµα δεν παραδόθηκε σε δύο παραλήπτες, το αρχείο θα περιέχει αυτούς τους δύο αριθµούς. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο µήνυµα που έληξε το εικονίδιο που υπάρχει στη στήλη Μήνυµα. Θα εµφανιστεί νέα σελίδα µε τον σχετικό σύνδεσµο. Πατώντας δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσµο και επιλέγοντας Αποθήκευση ως µπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Αν επιλέξετε το σύνδεσµο, εµφανίζεται ο κατάλογος των αριθµών στην οθόνη. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 22

23 Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο Εικόνα 15 Απεσταλµένα Αποθήκευση µηνύµατος σε αρχείο Εικόνα 16 Αποθήκευση αριθµών σε αρχείο Εξαγωγή όλων των παραδόσεων σε αρχείο. Με σκοπό τη µείωση του κόστους αναζήτησης των παραδόσεων ανά ηµεροµηνία αποστολής, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής της πληροφορίας αυτής σε αρχείο. Έτσι, στα αποτελέσµατα για «Απεσταλµένα», έχει προστεθεί µια στήλη µε όνοµα «Εξαγωγή Ολων». Κάθε µήνυµα περιέχει ένα checkbox στη στήλη αυτή, ενώ στο κάτω µέρος υπάρχει ένα button µε όνοµα «Αποθήκευση Όλων». Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής όλων των παραδόσεων ενός µηνύµατος σε αρχείο, καθώς και της κατάστασης της παράδοσης (Επιτυχές. Εκκρεµεί, κλπ). Η εξαγωγή πραγµατοποιείται σε ένα αρχείο και αφορά το ίδιο µήνυµα, ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχει προγραµµατιστεί. Σηµειώνεται ότι η εξαγωγή πραγµατοποιείται αποκλειστικά ανά ηµέρα αποστολής. Εξαγωγή ανεπιτυχών παραδόσεων σε αρχείο. Οµοίως, στα αποτελέσµατα για «Απεσταλµένα» και, ειδικά όταν πραγµατοποιείται αναζήτηση βάσει των «Ανεπιτυχών Παραδόσεων», έχει προστεθεί µια στήλη µε όνοµα «Εξαγωγή». Κάθε µήνυµα περιέχει ένα checkbox στη στήλη αυτή, ενώ στο κάτω µέρος υπάρχει ένα button µε όνοµα «Αποθήκευση Ανεπιτυχών». Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των ανεπιτυχών παραδόσεων ενός µηνύµατος σε αρχείο. Η εξαγωγή Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 23

24 πραγµατοποιείται σε ένα αρχείο και αφορά το ίδιο µήνυµα, ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχει προγραµµατιστεί. Σηµειώνεται ότι η εξαγωγή πραγµατοποιείται αποκλειστικά ανά ηµέρα αποστολής. Εξαγωγή παραδόσεων τύπου «Αλλη Κατάσταση» σε αρχείο. Οµοίως ως άνω, εξάγει σε αρχείο τα µηνύµατα που ανήκουν στην κατηγορία «Άλλη κατάσταση», ανά ηµεροµηνία αποστολής. Εξαγωγή παραδόσεων τύπου «Ληγµένα» σε αρχείο. Οµοίως ως άνω, εξάγει σε αρχείο τα µηνύµατα που ανήκουν στην κατηγορία «Ληγµένα», ανά ηµεροµηνία αποστολής. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 24

25 2.13. ιαχείριση Μηνυµάτων Προγραµµατισµένα Για να δείτε τα µηνύµατα που έχετε προγραµµατίσει για µελλοντική αποστολή, επιλέξτε την επιλογή Προγραµµατισµένα. Στο δεξί πλαίσιο θα εµφανιστούν τα µηνύµατα. Για να διαγράψετε µηνύµατα, επιλέξτε τα πατώντας το µικρό τετράγωνο δίπλα από το κάθε ένα και πατήστε το κουµπί ιαγραφή Επιλεγµένων (οι χρήστες µε Επίπεδο Χρήσης «Ελεγχόµενος Χρήστης» εξαιρούνται από αυτή τη λειτουργία). Μια νέα σελίδα θα εµφανιστεί µε το αποτέλεσµα της ενέργειας. Τα µηνύµατα που διαγράφονται δεν θα αποσταλούν. Σχετικά µε την λειτουργία των κουµπιών «Όλα», «Καθαρισµός», «Αντίθετα» δείτε την παράγραφο «Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση». Εικόνα 17 Προβολή Μηνυµάτων Προγραµµατισµένα Για να µεταβάλλετε το περιεχόµενο ενός προγραµµατισµένου µηνύµατος, πατήστε το πράσινο κύκλο στη στήλη «Μεταβολή». Θα µεταφερθείτε σε µια οθόνη όπως αυτή στην Εικόνα 18. Εδώ µπορείτε να αλλάξετε το κείµενο του µηνύµατος ή να προσθέσετε/αφαιρέσετε παραλήπτες από τη λίστα των παραληπτών. Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 25

26 Εικόνα 18 Μεταβολή Προγραµµατισµένων µηνυµάτων Για να προσθέσετε παραπάνω από έναν παραλήπτη, εισάγετε τους αριθµούς των νέων παραληπτών στο σχετικό πεδίο, διαχωρίζοντας τους αριθµούς µε (;). Για να αφαιρέσετε παραλήπτες, επιλέξτε τα µικρά τετράγωνα δίπλα από τον αριθµό τους και στη συνέχεια πατήστε το Κουµπί διαγραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αλλαγές στο σύστηµα είναι άµεσες και οριστικές. ίνεται επίσης η δυνατότητα µεταβολής της επιθυµητής περιόδου ισχύος του µηνύµατος. Πιο συγκεκριµένα, µε χρήση ενός drop down menu, ο χρήστης µπορεί να µεταβάλει το Validity period του µηνύµατος, όπως συµβαίνει και όταν προγραµµατίζει αρχικά το µήνυµα. Υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης αριθµών παραληπτών, εισάγοντας στο σχετικό πεδίο οσαδήποτε ψηφία του αριθµού. Για παράδειγµα, εισάγοντας «6977» αναζητούνται όλοι οι αριθµοί που αρχίζουν από «6977». Για να αναζητήσετε µια συγκεκριµένη εγγραφή, εισάγετε τον αριθµό της εγγραφής στο πεδίο «Εγγραφή». Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 26

27 2.14. ιαχείριση Μηνυµάτων Πρότυπα Με αυτήν την επιλογή µπορείτε να δηµιουργήσετε πρότυπα µηνύµατα, δηλαδή µηνύµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έτοιµο κείµενο προς αποστολή. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψτε πρότυπα µηνύµατα εκτός από αυτά που δηµιούργησε ή τροποποίησε ο διαχειριστής. Oι χρήστες µε επίπεδο χρήσης «Ελεγχόµενος Χρήστης» εξαιρούνται από αυτή τη λειτουργία. Για να µεταβάλετε ένα πρότυπο µήνυµα πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από το όνοµά του. Τα στοιχεία του θα εµφανιστούν στο πλαίσιο πάνω δεξιά. Αλλάξτε τα και πατήστε το κουµπί Μεταβολή. Το ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο κάτω δεξιά. Για να διαγράψτε πρότυπα µηνύµατα επιλέξτε το µικρό τετράγωνο δίπλα από το κάθε ένα και µετά πατήστε το κουµπί ιαγραφή επιλεγµένων. Το ενηµερωτικό µήνυµα σχετικά µε το αποτέλεσµα της ενέργειάς σας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο κάτω δεξιά. Σχετικά µε την λειτουργία των κουµπιών «Όλα», «Καθαρισµός», «Αντίθετα» δείτε την παράγραφο «Λειτουργία των κουµπιών µαζικής επιλογής και σελιδοποίηση». Εικόνα 19 Προβολή Μηνυµάτων Πρότυπα Web 2 SMS Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής τελικού χρήστη 27

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide StudentsWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

http://web.thessaloniki.gr/webmail

http://web.thessaloniki.gr/webmail Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Webmail (Ver 1.0 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Περιεχόµενα Σύνδεση στον προσωπικό χώρο...2 Το κεντρικό παράθυρο...3 ιαδροµή φακέλου...3 ιαχείριση αρχείων και φακέλων...4 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (ΣΥΝ) και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (PORTAL OFFICERS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Συντονιστών και Διαχειριστών (Portal officers)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign

SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign Περιεχόμενα 1. SAP Οδηγός για τους Υπογράφοντες του DocuSign... 2 2. Παραλαβή Ειδοποίησης Email... 2 3. Υπογραφή Εγγράφου... 3 4. Άλλες Επιλογές... 4 4.1 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Βήματα δημιουργίας ερωτηματολογίου...

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα