ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ιούνιος 2007

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 2 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 3 4. ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ FB 100 «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» 3 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ FB 101 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ» 4 6. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ FB 102 «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» 6 7. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ FB 103 «ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» 9 8. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ FB 104 «ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 1

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) Η παρούσα εγκύκλιος αφορά το πλαίσιο εφαρμογής στην Ελλάδα των Γερμανικών Κανονισμών DIN Fachberichte (συνοπτικά εφεξής DIN-FB) 100, 101, 102, 103 και 104 (έκδοση Μαρτίου 2003) για τη μελέτη (σχεδιασμό, ανάλυση και διαστασιολόγηση) των οδικών και σιδηροδρομικών τεχνικών έργων. Η παρούσα και το DIN-FB 101 δεν αφορούν κλάσεις στρατιωτικών φορτίων. (2) Η παρούσα εγκύκλιος δεν αφορά τεχνικά έργα με υπόγεια διάνοιξη (σήραγγες). 2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (1) Η παρούσα έχει εφαρμογή σε συνδυασμό με τα ακόλουθα γερμανικά κανονιστικά κείμενα : DIN-Fachbericht 100 Σκυρόδεμα (μόνο συμπληρωματικά προς τον ΚΤΣ και στο μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτόν) DIN-Fachbericht 101 Δράσεις στις γέφυρες DIN-Fachbericht 102 Γέφυρες από σκυρόδεμα DIN-Fachbericht 103 Χαλύβδινες γέφυρες DIN-Fachbericht 104 Σύμμικτες γέφυρες καθώς και στους λοιπούς κανονισμούς και πρότυπα στους οποίους αυτά παραπέμπουν, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα. (2) Η παρούσα έχει εφαρμογή σε συνδυασμό με τα ακόλουθα ελληνικά κανονιστικά κείμενα : (α) Σ ότι αφορά ειδικώς ζητήματα που αφορούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών και συναφών τεχνικών έργων: Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με DIN-FB 102, (Ιούνιος 2007), εφεξής ΟΑΜΓ-FB Οδηγίες για τη μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση (Ιούνιος 2007), εφεξής ΟΣΜ ΕΑΚ 2000 (β) Γενικά : Οδηγίες για τη μελέτη των οδικών έργων Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ, 2001) 2

4 Οδηγίες για τη μελέτη των οδικών έργων (ΟΜΟΕ-Τεχνικών Εργων Οδοποιίας (Εργα Πολιτικού Μηχανικού), 2003) Οδηγίες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό σιδηροδρομικών γεφυρών (ΟΑΣΣΓ) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 317/Β/ ) και η τροποποίησή του (ΦΕΚ 537/Β/ και τα συνοδευτικά του πρότυπα. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (εφεξής ΚΤΧ) και τα συνοδευτικά του πρότυπα (3) Σε τυχόν περιπτώσεις, κατά τις οποίες προκύπτει αντίφαση ή θέμα ερμηνείας συνισχυόντων κανονιστικών κειμένων, όπως τα προαναφερόμενα και οι παραπομπές τους, θα αποφαίνεται τελικώς σχετικά ο Κύριος του Εργου. (4) Δεν ισχύει η παραγρ (101) P (c) του DIN-FB 102 που αφορά το σεισμικό συνδυασμό. Το θέμα αντιμετωπίζεται από την ΟΑΜΓ-FB με την τροποποίηση η οποία αναγράφεται στο Κεφ. 5 της παρούσης Οδηγίας Εφαρμογής των DIN-FB. 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (1) Ο σχεδιασμός και διαστασιολήγηση των σιδηροδρομικών γεφυρών γίνεται με την εφαρμογή των DIN-FB και των λοιπών κανονιστικών κειμένων στα οποία παραπέμπει η παρούσα, αφού ληφθούν υπόψη μερικές παράγραφοι των ακόλουθων εδαφίων της RIL 804 : 1101, 1102, 2101, 3101, 3301, 4101, 4201, 4301 και 5101, στα οποία προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τα FB και τις σχετικές γενικές εγκυκλίους εφαρμογής τους στη Γερμανία (ARS). 4. ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ-FB 100 «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (1) Ισχύει γενικά ο ΚΤΣ. Το DIN-FB 100 έχει εφαρμογή συμπληρωματικά προς τον ΚΤΣ στο μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτόν. Στην αντίθετη περίπτωση θα κατισχύει ο ΚΤΣ. (2) Οπου στα DIN-FB 101, 102, 103 και 104 γίνεται παραπομπή στο DIN-FB 100, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΤΣ, εφόσον υπάρχουν, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. (3) Επίσης, όπου στα DIN-FB 100, 101, 102, 103 και 104 γίνεται αναφορά σε πρότυπα που αφορούν στους χάλυβες οπλισμού, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΤΧ, σε συνδυασμό με τα συνισχύοντα πρότυπα, στα οποία αυτός παραπέμπει. (4) Στον Πίνακα 3.1. του DIN-FB 102 διαγράφεται η σε παρένθεση πληροφοριακή παραπομπή του τίτλου. (5) Στο εδάφιο (101) του DIN-FB 102 η αναφορά στο DIN-FB 100 αντικαθίσταται από αναφορά στον Πίνακα (σε συνδυασμό με τον Πίνακα 12.4) του ΚΤΣ και συμπληρωματικά μόνο για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτει ο 3

5 ΚΤΣ στον Πίνακα F.1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Κυρίου του Εργου. (6) Σ ότι αφορά στο χάλυβα σκυροδέματος και ειδικότερα στις μηχανικές κλπ. ιδιότητές αυτού δεν ισχύει (με την εξαίρεση του σχήματος 3.2) το Κεφ. 3.2 του DIN- FB 102, το οποίο αντικαθίσταται όπως παρακάτω : «3.2. Χάλυβας Σκυροδέματος Για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στην παρ των «Οδηγιών για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με DIN-FB 102, 103,104 (ΟΑΜΓ-FB)» και κατά τα λοιπά τα διαλαμβανόμενα στον «Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων» (ΚΤΧ) και στα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέμπει με την εξής προσθήκη : Εφόσον απαιτείται η εκτέλεση δοκιμής κόπωσης, αυτή θα εκτελείται σύμφωνα με τον ΚΤΧ, ειδάλλως σύμφωνα με το ΕΝ 10080, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Κύριο του Εργου. Στην περίπτωση εφαρμογής του EN το δοκίμιο υποβαλλόμενο σε αξονική φόρτιση σε μια καθορισμένη περιοχή τάσεων εύρους 2σ Α = 150 Ν/mm 2 με μέγιστη τάση σ max = 0,6 x f y. nom θα πρέπει να αντέχει σε καταπόνηση τον καθορισμένο αριθμό των 2 εκατομμυρίων κύκλων.» (7) Από το Κεφ του DIN-FB 102 ισχύει μόνο η διάταξη «Διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεις» με εξαίρεση την πρώτη παράγραφο (1) P της διάταξης αυτής, η οποία επίσης δεν ισχύει. (8) Για την εφαρμογή της μη-γραμμικής μεθόδου υπολογισμού των εντατικών μεγεθών που περιέχεται στο Παράρτημα 2 του DIN-FB 102, θα χρησιμοποιούνται αντί των τιμών των μηχανικών χαρακτηριστικών του χάλυβα που δίδονται στο εδάφ. Α.2.1(4) του Παραρτήματος 2 του DIN-FB 102, οι τιμές του προηγούμενου πίνακα, κατάλληλα συμπληρούμενες από τις λοιπές τιμές αντοχών που θα τυγχάνουν της αποδοχής του Κυρίου του Εργου. 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ-FB 101 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ» (1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας γ και οι συντελεστές ψ που αναφέρονται στο Κεφάλαιο II (παρ. 9.4 και 9.5) θα λαμβάνονται από τα Παραρτήματα Γ, Δ και Ζ του Κεφαλαίου IV, σε συνδυασμό με άλλες σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις του DIN-FB 101 ή κειμένων, στα οποία αυτό παραπέμπει, με εξαίρεση την εξίσωση (9.12) και την τελευταία γραμμή του Πίνακα 9.1 για τον σεισμικό συνδυασμό δράσεων, οποίος θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΟΑΜΓ-FB (εξ και γενικότερα παρ. 2.6), σε συνδυασμό με τον ΕΑΚ (2) Για τους υπολογισμούς έναντι φορτίων κόπωσης σύμφωνα με το Κεφ. IV, παρ. 4.6 του DIN-FB 101 και ειδικότερα για τον υπολογισμό του συντελεστή λ s,4 των εξισώσεων (Α.106.2) και (Α106.5) του Κεφ. II Παράρτημα 106 του DIN-FB 102 και του συντελεστή λ 4 των εξισώσεων των εδαφίων (1) και (7) της παρ του Κεφ. II του DIN-FB 103 θα λαμβάνεται το ακόλουθο πλήθος λωρίδων με βαρέα οχήματα, ανάλογα με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ Δ διατομής : 4

6 Για τις διατομές α6νσ και β6νσ και γενικότερα για περιπτώσεις πρόβλεψης τριών λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση. Για τις διατομές α4νσ, β4νσ, β4ν*σ, γ4νσ και γ4ν* και γενικότερα για περιπτώσεις πρόβλεψης δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. Για τις διατομές β2+1, β2σ, β2, γ2, δ2, ε2 και ζ2 και γενικότερα για περιπτώσεις πρόβλεψης τριών το πολύ συνολικά λωρίδων κυκλοφορίας, 2 λωρίδες συνολικά. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή, λαμβανομένων υπόψη των κυκλοφοριακών συνθηκών, η προσθήκη λωρίδων βαρέων οχημάτων, ύστερα από σχετική απόφαση του Κυρίου του Εργου. (3) Αυτοκινητόδρομοι και οδοί με 2 ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση κατατάσσονται για τους ελέγχους κόπωσης στην κατηγορία 1 (Κεφ. ΙV, Πίνακας 4.5 του DIN-FB 101). Οδοί διατομής β2+1, β2σ, β2, γ2, δ2, ε2 και ζ2 κατατάσσονται στην κατηγορία 2. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή, λαμβανομένων υπόψη των κυκλοφοριακών συνθηκών,απόκλιση από την προαναφερθείσα κατάταξη ύστερα από σχετική απόφαση του Κυρίου του Εργου. (4) Οι προβλεπόμενες στο Κεφ. ΙV Παράρτημα του Ν.1 του DIN FB 101 οριζόντιες (πλευρικές) φορτίσεις ανέμου θεωρούνται ως ελάχιστες τιμές. Πρόβλεψη κατακόρυφων φορτίσεων ανέμου θα γίνεται, εφόσον απαιτείται λόγω της αναμενόμενης αεροδυναμικής συμπεριφοράς της γέφυρας, σύμφωνα με το ΕΝ Για την Ελλάδα η ταχύτητα αναφοράς v ref,0 θα λαμβάνεται ίση με 33 m/s για τα νησιά και τις παράλιες περιοχές (σε βάθος 10 km από την ακτή) και 27 m/s για τη λοιπή Χώρα, αντί της ταχύτητας αναφοράς v ref,0 = 32 m/s που χρησιμοποιείται στο DIN FB 101. (5) Οι αναφερόμενες στο εδάφ (5) θερμοκρασίες θα λαμβάνονται για την Ελλάδα ως ακολούθως : Ομάδα 1 (Χαλύβδινες γέφυρες) T e,min = T min - 2 K T e,max = T max + 14 K Ομάδα 2 (Σύμμικτες γέφυρες) T e,min = T min + 4 K T e,max = T max + 4 K Ομάδα 3 (Γέφυρες από σκυρόδεμα) T e,min = T min + 7 K T e,max = T max Οι τιμές για την T e,min αντιστοιχούν σε ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά (για περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια) T min και λαμβάνονται από τον χάρτη ισόθερμων για τις ελάχιστες θερμοκρασίες υπό σκιάν που δίδεται στο Παράρτημα, οι δε τιμές T e,max αντιστοιχούν σε μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά T max και λαμβάνονται από τον χάρτη ισόθερμων για τις μέγιστες θερμοκρασίες υπό σκιάν που δίδεται στο Παράρτημα. Οι τιμές των ισοθέρμων που φαίνονται στους χάρτες του Παραρτήματος έχουν προκύψει από αναγωγή στη στάθμη της θάλασσας. Για την αναγωγή σε υψόμετρο μεγαλύτερο από την επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να λαμβάνεται προσεγγιστικά υπόψη, για μεν την ελάχιστη θερμοκρασία μείωση 0,5 Κ για κάθε 100m υψομετρικής διαφοράς, για δε την μέγιστη θερμοκρασία μείωση 1,0 Κ για κάθε 100m υψομετρικής διαφοράς. (6) Η θερμοκρασία κατασκευής του έργου ή/και τοποθέτησης εφεδράνων T 0 που ορίζεται στο Κεφ. V εδάφ (2) P μπορεί να λαμβάνεται στην Ελλάδα ίση με 15 o C, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κύριο το Εργου. 5

7 (7) Αν δεν λαμβάνονται υπόψη για την διαστασιολόγηση βάθρων κ.ά. φερόντων στοιχείων φορτία πρόσκρουσης, θα προβλέπονται κατάλληλα μέτρα προστασίας. 6. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ-FB 102 «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (1) Εκτός από την καθιερωμένη μέθοδο προέντασης με τένοντες ενσωματωμένους στη μάζα του σκυροδέματος επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Εργου η χρησιμοποίηση εξωτερικής προέντασης κατά τη διαμήκη έννοια φορέων από σκυρόδεμα. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις : (α) Η Αποκλειστικά Εξωτερική Προένταση (ΑΕΠ), κατά την οποία τα καλώδια προέντασης προβλέπεται να τοποθετούνται όλα εξωτερικά της μάζας της διατομής του σκυροδέματος, αλλά στα κενά της διατομής (συνιστάται στο εσωτερικό των κιβωτίων/κενών του φορέα ανωδομής). (β) Η Μικτή Προένταση (ΜΙΠ) ή μικτό σύστημα κατασκευής, κατά την οποία μέρος των καλωδίων προβλέπεται να τοποθετούνται εξωτερικά της μάζας της διατομής του σκυροδέματος στο εσωτερικό των κιβωτίων του φορέα ανωδομής και μέρος μέσα στη μάζα του σκυροδέματος. (2) Για λόγους προφύλαξης συνιστάται τα καλώδια της εξωτερικής προέντασης να τοποθετούνται στο εσωτερικό της διατομής του φορέα με τρόπο που να εξασφαλίζει την δυνατότητα επιθεώρησης και ενδεχόμενης μελλοντικής αντικατάστασής τους. (3) Για την προένταση κατά την εγκάρσια έννοια φορέων από σκυρόδεμα (λ.χ. στην πλάκα καταστρώματος) επιτρέπεται μόνο προένταση μέσα στη μάζα του σκυροδέματος. Ειδικά στην περίπτωση που η διαμήκης προένταση του φορέα είναι ΑΕΠ η τυχόν εγκάρσια προένταση θα γίνεται χωρίς συνάφεια. (4) Για δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ισχύει η κατηγορία απαιτήσεων D. (5) Για ανωδομές από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα ισχύει: Μέθοδοι κατασκευής του διαμήκους φέροντος συστήματος Φορέας καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα ή προεντεταμένο σκυρόδεμα χωρίς συνάφεια Φορέας καταστρώματος από προεντεταμένο σκυρόδεμα με συνάφεια ή με μικτή προένταση (ΜΙΠ) κατά μήκος Κατηγορία απαιτήσεων εγκάρσια χωρίς προένταση εγκάρσια με προένταση D D D 1) C 2) D B Φορέας καταστρώματος με κιβωτιοειδή C διατομή με εξωτερικούς τένοντες D D 1) αποκλειστικά (ΑΕΠ) D 1) Πρέπει να ελέγχεται επιπρόσθετα η διάταξη του Κεφ. ΙΙ, παρ (4) Ρ του DIN-FB ) Για φορέα καταστρώματος από προεντεταμένο σκυρόδεμα με εσωτερικούς τένοντες ή με μικτή μέθοδο κατασκευής, με ισοστατικό διαμήκες φέρον σύστημα, συνιστάται να επιλέγεται η κατηγορία απαιτήσεων Β, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανάπτυξης μεγάλων καταναγκασμών. (6) Τόσο για τη φάση κατασκευής όσο και για τη τελική κατάσταση ισχύει η ίδια κατηγορία απαιτήσεων, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο Κύριος του Εργου. 6

8 (7) Στην περίπτωση γεφυρών προεντεταμένου σκυροδέματος με κιβωτιοειδή διατομή φορέα της κατηγορίας απαιτήσεων C ή D πρέπει κατά τον έλεγχο ρηγμάτωσης να τηρείται το w kal = 0,2 mm. (8) Στην περίπτωση γεφυρών προεντεταμένου σκυροδέματος με κιβωτιοειδή διατομή φορέα της κατηγορίας απαιτήσεων D ισχύει: Για τον καθορισμό της προέντασης πρέπει ο έλεγχος απόθλιψης για τον οιονεί-μόνιμο συνδυασμό δράσεων να γίνεται με τον συντελεστή ψ 2 = 0,3 για όλες τις δράσεις από κυκλοφορία, όμως χωρίς την προσθήκη της θερμοκρασίας και καθιζήσεων. Για τις φάσεις κατασκευής πρέπει να γίνεται έλεγχος σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙ, παρ (107) Ρ του DIN-FB 102 για τον οιονεί-μόνιμο συνδυασμό δράσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται οι ακραίες εφελκυστικές τάσεις στην άνω ή κάτω ίνα να υπερβαίνουν την τιμή σ c 0,85 f ctk 0,95. (9) Εφόσον χρησιμοποιούνται εξωτερικοί τένοντες η κατάσταση σχεδιασμού «θραύση/αποτάνυση ενός εξωτερικού τένοντα ανά κορμό» πρέπει να θεωρείται ως παροδική κατάσταση σχεδιασμού με τα φορτία κυκλοφορίας της ομάδας φόρτισης gr6 σύμφωνα με τον Πίνακας 4.4 του DIN-FB 101. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη ανά εξωτερικό τένοντα περιορίζεται στα 3,0 MN, το δε μέγιστο μήκος τενόντων περιορίζεται στα 200 m. (10) Στην περίπτωση μικτής προέντασης το ποσοστό της εξωτερικής προέντασης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του 20% της συνολικής προέντασης. Συνιστάται να προβλέπονται για μελλοντική χρήση δύο εφεδρικοί τένοντες ανά κορμό. (11) Κατά τον έλεγχο της Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) δε θα λαμβάνεται υπόψη η αύξηση τάσεων στον χάλυβα προέντασης εξαιτίας παραμόρφωσης του φορέα. Θα εφαρμόζονται γενικά οι εθνικές εγκριτικές αποφάσεις (άδειες) για τη χρησιμοποίηση συστημάτων προέντασης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της άδειας. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση της αναγραφόμενης στην άδεια επιτρεπόμενης δύναμης προέντασης. Εξαιτίας της μικρότερης εκμετάλλευσης αυτών των τενόντων πρέπει για τη διασφάλιση εφεδρείας έναντι υπερτάνυσης να λαμβάνεται ο συντελεστής κ = 1. (12) Τα εντατικά μεγέθη λόγω καταναγκασμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους της Οριακής Κατάστασης Αστοχίας (Ο.Κ.Α.). Αν δεν ακολουθεί ένας ακριβέστερος έλεγχος, επιτρέπεται αυτά να υπολογίζονται με τις τιμές δυσκαμψίας του σταδίου Ι, πολ/μένες επί 0,6. Αν ακολουθεί ένας ακριβέστερος έλεγχος σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙ παρ (1) Ρ του DIN-FB 102, δεν πρέπει να εφαρμόζονται μικρότερες τιμές δυσκαμψίας από εκείνες του σταδίου Ι, πολ/μένες επί 0,4. Η απλοποιητική διάταξη του κανονισμού DIN-FB 102, Κεφ. ΙΙ, παρ (102), 2 η πρόταση, δεν πρέπει να εφαρμόζεται, δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη οι καταναγκασμοί λόγω θερμοκρασιακών και υγρομετρικών δράσεων με τον τρόπο που αναφέρεται προηγουμένως. (13) Ως χαρακτηριστική τιμή για τις μεταβλητές δράσεις και τις δράσεις από κινητά φορτία λόγω του εξοπλισμού και της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής, πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το DIN-FB 102, Κεφ. ΙΙ, παρ (106), τουλάχιστον μια τιμή συνολικά 2,5 kn/m². Αν εμφανίζονται συναρτήσει της 7

9 επιλεγμένης μεθόδου κατασκευής μεγαλύτερες χαρακτηριστικές δράσεις, πρέπει αυτές να λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψη στην μελέτη. (14) Η πορεία της κατασκευής πρέπει κατά κανόνα να προβλέπεται έτσι, ώστε ο συντελεστής κ = 1,5 να επαρκεί για τη διασφάλιση εφεδρείας έναντι υπερτάνυσης σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙ, παρ του DIN-FB 102,. Δεν επιτρέπεται να αγνοείται ένας συντελεστής ασφαλείας για τη διασφάλιση εφεδρείας έναντι υπερτάνυσης, σε τένοντες, οι οποίοι έχουν προενταθεί σύμφωνα με το Κεφ.ΙΙ, παρ εξίσωση (4.5) του DIN-FB 102. Δεν προβλέπονται εναλλακτικά κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. εφεδρικοί σωλήνες τενόντων προέντασης ). (15) Η εκμετάλλευση του διατμητικού οπλισμού πρέπει κατά την μέθοδο διαστασιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό DIN-FB 102, εδάφιο Κεφ. II, παρ , να περιορίζεται με τη συνθήκη : cot θ 7/4. (16) Η απλοποιητική διάταξη του Κεφ. ΙΙ, παρ (2) του DIN-FB 102, για το συνυπολογισμό της στρέψης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών. (17) Κατά τον έλεγχο έναντι κόπωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ - Α.106 του DIN-FB 102, ισχύουν για γέφυρες με καλή ποιότητα επιφάνειας κύλισης (τραχύτητα/ομαλότητα οδοστρώματος) οι εξής τιμές: φ fat = 1,2 N years = 100 έτη Q mi / Q m1 = 1,0. Ο συντελεστής Q για αυτοκινητοδρόμους και υπεραστικές οδούς τίθεται ίσος με 1,0 και για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οδών σύμφωνα με το DIN-FB 102. Οι συντελεστές Q μπορούν να καθορίζονται από τον Κύριο του Εργου. (18) Η πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (103) Ρ του Κεφ. ΙΙ του DIN-FB 102, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Αντ αυτού εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων στους αρμούς εργασίας με συνδέσεις τενόντων, οι οποίες σύμφωνα με την εμπειρία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη πρώιμη μετάβαση στο στάδιο ΙΙ, πρέπει να συνυπολογίζεται μια επιπρόσθετη μείωση της ισοστατικής συνιστώσας της προέντασης με έναν συντελεστή ίσο με 0,8. (19) Εφόσον βρίσκεται στην ασφαλή πλευρά, το πλάτος ταλάντωσης τάσεων Δσ s του Κεφ. ΙΙ, παρ. Α.106 (102) Ρ επιτρέπεται να καθορίζεται απλοποιητικά στο στάδιο ΙΙ. (20) Αν χρησιμοποιούνται μέθοδοι προέντασης, οι οποίες έχουν μια γενική άδεια επιβλέπουσας αρχής μόνο με βάση το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού DIN , πρέπει τότε ο μερικός συντελεστής ασφαλείας για τον καθορισμό της φέρουσας αντοχής έναντι κόπωσης να τίθεται ίσος με γ s,fat = 1,25 για τον χάλυβα προέντασης. (21) Στην περιοχή αρμών εργασίας πρέπει να λαμβάνονται τα εξής υπόψη: (α) Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή των αρμών εργασίας πρέπει να δίνεται προσοχή στον κανονισμό DIN κεφάλαιο 8.4, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από άλλες κατισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. (β) Η διάταξη Κεφ. II, παρ (3)* του κανονισμού DIN-FB 102 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιοχή αρμών εργασίας. Στους αρμούς εργασίας πρέπει να προβλέπεται πάντα ένας ελάχιστος οπλισμός σύμφωνα με τον κανονισμό DΙN FB 102, Κεφ. II, παρ (5)* εξίσωση (4.194). 8

10 (γ) Ο παράλληλα με τον αρμό εργασίας ελάχιστος αυτός οπλισμός, πρέπει να καθορίζεται με k c = 1 και να διατάσσεται επί μήκους ίσου με το ύψος του φορέα, όχι όμως μεγαλύτερο των 2 m. (δ) Ο ελάχιστος οπλισμός που τέμνει τον αρμό εργασίας πρέπει να προβλέπεται έτσι, ώστε να έχει εκατέρωθεν του αρμού εργασίας μήκος ίσο με το ύψος ανωδομής συμπεριλαμβανομένου και του βασικού μέτρου του μήκους αγκύρωσης l b, όχι όμως μεγαλύτερο των 4 m. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων στους αρμούς εργασίας με συνδέσεις τενόντων πρέπει η μέση τιμή της δύναμης προέντασης να μειώνεται με τον συντελεστή 0,75. (ε) Στον έλεγχο περιορισμού της ρηγμάτωσης σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙ, παρ ή Κεφ. II, παρ του DIN-FB 102, η μέση τιμή επίσης δύναμης προέντασης στην περιοχή αρμών εργασίας με συνδέσεις τενόντων πρέπει κατά τον υπόψη έλεγχο να μειώνεται επίσης με τον συντελεστή 0,75. (22) Σε ελλειψοειδή υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος είναι, μέχρι νεοτέρας, απαραίτητη η διαστασιολόγηση έναντι πρόσκρουσης και η τοποθέτηση του οπλισμού σε δύο στρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό DIN-FB 102, παράρτημα ΚΕΦ. II, ΠΑΡ. Α.108, μέχρι ένα πλάτος υποστυλώματος b = 1,20 m. (23) Στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας πρέπει να περιορίζεται και η ρηγμάτωση λόγω διάτμησης. Πρέπει να ελέγχεται, πως οι λοξές κύριες εφελκυστικές τάσεις υπό τη δράση τέμνουσας δύναμης και στρέψης δεν υπερβαίνουν τις τιμές f ctk,0,05. Οι τάσεις πρέπει να προσδιορίζονται στο στάδιο ΙΙ για το συχνό συνδυασμό δράσεων. (24) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η απλοποιητική διάταξη του Κεφ.ΙΙ, παρ (4) πρώτη πρόταση του DIN-FB 102, για τον περιορισμό του εύρους ρωγμής. 7. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ-FB 103 «ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» (1) Για φέροντα δομικά στοιχεία από χάλυβα σε σιδηρές ή σύμμικτες γέφυρες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο χάλυβες S 235 και S 355. Άλλοι χάλυβες όπως π.χ. S 460 M κατά DIN EN και επιπλέον κατά DIN EN , απαιτούν τη συγκατάθεση του Κυρίου του Εργου κατά περίπτωση. (2) Οι ονομαστικές τιμές του ορίου διαρροής f y και της εφελκυστικής αντοχής f u για τον δομικό χάλυβα εφαρμόζονται σύμφωνα με τη διάταξη του Κεφ. II, παρ (1)Ρ του DIN-FB 103. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη διαφορετικές τιμές σύμφωνα με το Κεφ. II, εδάφιο (2), απαιτείται η έγκριση του Κυρίου του Εργου. (3) Στην περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του Κεφ. II, παρ (1)Ρ του DIN-FB 103, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά τον έλεγχο της πλήρους διατομής δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη αντοχές μεγαλύτερες από την τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής. Η διάταξη του Κεφ. II, παρ (1) του DIN-FB 103 περιορίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου με ενεργές διατομές. (4) «Ραφές συγκόλλησης μεγάλου πάχους» κατά DIN-FB 103, πίνακα II-5.5, είναι εκείνες που έχουν πάχος ραφής a min t. (5) Οι διατάξεις του Κεφ. II, παρ του DIN-FB 103, ισχύουν μόνο για δευτερεύοντα δομικά στοιχεία, κατά τον ορισμό στη σημείωση του Κεφ. II, παρ. 9.3 (2). 9

11 (6) Δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται οι οριακές δυνάμεις σύνθλιψης άντυγας που περιέχονται στον Πίνακα του Κεφ. II του DIN-FB 103, αλλά θα χρησιμοποιούνται οι τιμές του Πίνακα (7) Στις οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες πρέπει οι επιφάνειες τριβής κοχλιώσεων ανθεκτικών ανθεκτικών σε ολίσθηση να προετοιμάζονται με τρόπο ώστε να αντιστοιχούν σε κατηγορία Α (συντελεστής τριβής μ = 0,50). Προς επαλήθευση της επίτευξης του ανωτέρω συντελεστή τριβής απαιτείται προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου. (8) Κατά τον έλεγχο κόπωσης σύμφωνα με το DIN-FB 103, Κεφ. ΙΙ, παρ. 9, πρέπει για τον προσδιορισμό του εύρους διακύμανσης των τάσεων ισοδύναμης βλάβης να λαμβάνονται υπόψη οι επιρροές από δευτερεύουσες τάσεις (π.χ. τάσεις λόγω στρέβλωσης της διατομής). Για τον προσδιορισμό του συντελεστή προσαρμογής λ πρέπει να εφαρμόζονται σε οδικές γέφυρες οι εξής συντελεστές: λ 2 = 1,10 λ 3 = 1 Q mj /Q m1 = 1,0. (9) Για τους κύριους φορείς οδικών γεφυρών με ανοίγματα πάνω από 45 m δεν χρειάζεται να γίνεται έλεγχος κόπωσης, αν η κατηγορία λεπτομέρειας δεν υπολείπεται από αυτήν που αντιστοιχεί στην τιμή Δσ c = 71 N/mm² (πρβλ. Κεφ. II, παρ. 9.1 (2) του DIN-FB 103). (10) Για τον έλεγχο επαρκούς ασφάλειας έναντι κύρτωσης πρέπει να εφαρμόζεται η «μέθοδος με περιορισμό τάσεων» σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 10 του DIN-FB 103. Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων συντελεστών επιτρέπεται να προκύπτει από τις εκεί αναφερθείσες ενότητες, όπου πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της «μεθόδου με περιορισμό τάσεων». Η εφαρμογή της μεθόδου με ενεργές διατομές μπορεί να εφαρμόζεται με σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Εργου. 8. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DΙΝ-FB 104 «ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» (1) Δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις σύμμικτες γέφυρες από χάλυβα και σκυρόδεμα. Ανάλογα με το προς μόρφωση, διαστασιολόγηση ή έλεγχο υλικό και δομικό μέλος θα εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των DIN-FB 102 και 103, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή τυχόν αντίφασης θα αποφαίνεται σχετικώς ο Κύριος του Εργου. 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΚΟΠΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ -5C -10C -15C -20C ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ (T min,50 ) 11

13 40 C 45 C ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ (T max,50 ) 12

14 Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης p διαφορετική από 0,02 (1) Εάν η τιμή της μέγιστης (ή ελάχιστης) θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά Τ max,p (Τ min,p ) είναι με βάση ετήσια πιθανότητα υπέρβασης p διαφορετική από 0,02 τότε ο λόγος Τ max,p /Τ max (Τ min,p /Τ min ) μπορεί να προσδιοριστεί από το Σχήμα Α.1. (2) Γενικά, η τιμή Τ max,p (ή Τ min,p ) μπορεί να προσδιοριστεί από τις ακόλουθες σχέσεις που βασίζονται σε κατανομή ακραίων τιμών τύπου Ι: - για μέγιστη Τ max,p = Τ max { k 1 - k 2 ln [ - ln (1-p) ] } (A.1) - για ελάχιστη Τ min,p = Τ min { k 3 + k 4 ln [ - ln (1-p) ] } (A.2) όπου: Τ max (Τ min ) είναι η τιμή της μέγιστης (ελάχιστης) θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0,02. k 1 = (u,c) / { (u,c) + 3,902 } k 2 = 1 / { (u,c) + 3,902 } (A.3) (A.4) όπου: u,c είναι οι συντελεστές μορφής και κλίμακας της ετήσιας κατανομής μέγιστων θερμοκρασιών περιβάλλοντος υπό σκιά k 3 = (u,c) / { (u,c) - 3,902 } k 4 = 1 / { (u,c) - 3,902 } (A.5) (A.6) Οι παράμετροι u και c εξαρτώνται από τη μέση τιμή m και την τυπική απόκλιση σ της κατανομής ακραίων τιμών τύπου Ι: - για μέγιστη u = m - 0,57722 / c (A.7) c = 1,2825 / σ - για ελάχιστη u = m + 0,57722 / c (A.2) c = 1,2825 / σ Οι λόγοι Τ max,p /Τ max και Τ min,p /Τ min μπορούν αντίστοιχα να λαμβάνονται από το Σχήμα Α.1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το Εθνικό Προσάρτημα μπορεί να καθορίζει τις τιμές των συντελεστών k 1, k 2, k 3 και k 4 βάσει των τιμών των παραμέτρων u και c. Εάν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες συνιστώνται οι ακόλουθες τιμές: k 1 = 0,781 k 2 = 0,056 13

15 k 3 = 0,393 k 4 = - 0,156. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η Σχέση (Α.2) και το Σχήμα Α.1 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο εάν η θερμοκρασία Τ min είναι αρνητική. Σχήμα Α.1: Λόγοι Τ max,p / Τ max και Τ min,p / Τ min. 14

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ DIN Fachbericht 101 ΚΑΙ 102 ΚΑΙ ΤΗΝ Ε39/99

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ DIN Fachbericht 101 ΚΑΙ 102 ΚΑΙ ΤΗΝ Ε39/99 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Τεχνολογίας και Επιστήμης Κατασκευών-Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΕΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις των κανονισµών στον τοµέα των τεχνικών έργων οδοποιίας

Πρόσφατες εξελίξεις των κανονισµών στον τοµέα των τεχνικών έργων οδοποιίας Πρόσφατες εξελίξεις των κανονισµών στον τοµέα των τεχνικών έργων οδοποιίας Ν.Ε. Μαλακάτας ρ Πολιτικός Μηχανικός (Λέξεις κλειδιά : κανονισµοί, οδογέφυρες, δράσεις, σκυρόδεµα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Σύνδεση μελών κατασκευής μεταξύ τους Ασφαλής μεταφορά εντατικών μεγεθών από μέλος σε μέλος Απαιτήσεις: Ασφάλεια Κατασκευασιμότητα Συνέπεια με υπολογιστικό προσομοίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 11 1.1 Γενικά... 11 1. Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά... 17. Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί... 19..1 Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Κανονισμοί Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Ευρωκώδικες Ευρωκώδικας 1 : Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Ευρωκώδικας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

DIN. Γέφυρες από σκυρόδεµα. DIN Fachbericht 102. 2 η έκδοση 2003 Εκδότης : DIN Deutsches Institut fuer Normung e.v.

DIN. Γέφυρες από σκυρόδεµα. DIN Fachbericht 102. 2 η έκδοση 2003 Εκδότης : DIN Deutsches Institut fuer Normung e.v. DIN DIN Fachbericht 102 Γέφυρες από σκυρόδεµα 2 η έκδοση 2003 Εκδότης : DIN Deutsches Institut fuer Normung e.v. 1 Περιεχόµενα Σελίδα Κεφάλαιο Ι Πρόλογος 3 Κεφάλαιο ΙΙ ιαστασιολόγηση γεφυρών από σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος...15 Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 1 Γενικά...17 2 Οριακές καταστάσεις Δράσεις...18 3 Συνδυασμοί δράσεων...19 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός Ε. Σταθόπουλος Κ. Σταθόπουλος ιπλ. Πολ. Μηχανικός ρ. Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με σκοπό την σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα