ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων"

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι θερµικές ανάγκες είναι ιδιότητα του χώρου ή του κτιρίου και είναι ανεξάρτητες από το σύστηµα θέρµανσης που θα εγκατασταθεί. Εξαρτώνται από το µέγεθος του χώρου, τον τρόπο κατασκευής των τοίχων, το µέγεθος και το υλικό κατασκευής των ανοιγµάτων από τον αερισµό και από άλλους παράγοντες. Προτού γίνει ο υπολογισµός των θερµικών αναγκών σε ένα νέο κτίριο, πρέπει να γίνεται έλεγχος της θερµοµόνωσης δηλαδή κατά πόσο το κτίριο εκπληρώνει τις απαιτήσεις του ελληνικού Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ). Ο υπολογισµός των θερµικών αναγκών γίνεται για κάθε χώρο του κτιρίου ξεχωριστά, για να µπορεί να προσδιορισθεί το µέγεθος των θερµαντικών σωµάτων του κάθε χώρου. Το σύνολο των θερµικών αναγκών του κτιρίου προκύπτει από το άθροισµα των θερµικών αναγκών όλων των χώρων που θερµαίνονται. Οι πραγµατικές θερµικές απώλειες ενός κτιρίου είναι µικρότερες από το ποσό θερµότητας που µπορεί να δώσει η εγκατάσταση θέρµανσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχεδιασµός της εγκατάστασης γίνεται έτσι ώστε να καλύπτει τις απώλειες του κτιρίου ακόµη και στις ελάχιστες πιθανές τιµές της εξωτερικής θερµοκρασίας (µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία της περιοχής). Οι θερµικές ανάγκες ενός κτιρίου αποτελούν συγχρόνως και τις µέγιστες θερµικές απώλειες. Η µεθοδολογία του υπολογισµού των θερµικών αναγκών βασίζεται στους νόµους της µετάδοσης θερµότητας. Επειδή όµως κατά τον υπολογισµούς πρέπει να καθοριστούν και να εκλεγούν πολλά µεγέθη, όπως π.χ. θερµοκρασίες χώρων διαφόρων χρήσεων, ποσότητες αερισµού κ.λ.π., για να αποφευχθούν αυθαίρετες παραδοχές οι διάφορες χώρες καθιέρωσαν έναν ενιαίο τρόπο υπολογισµού που δίνεται σε µορφή κανονισµού. Οι κανονισµοί αυτοί µπορούν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων Στη χώρα µας δεν υπάρχει ακόµα κανονισµός υπολογισµού των θερµικών αναγκών των κτιρίων. Ο ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων, που βασίζεται κυρίως στο γερµανικό DIN 4108, περιέχει πολλά απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό των θερµικών αναγκών. Η µέθοδος υπολογισµού που επικράτησε στον ελληνικό χώρο είναι αυτή που αναφέρεται στις δύο εκδόσεις του γερµανικού DIN 4701, που έχουν διαφοροποιηθεί µεταξύ τους από την επίδραση της ενεργειακής κρίσης και την εξέλιξη των αυτοµατισµών. Σε γενικές γραµµές, ο τρόπος υπολογισµού των φορτίων της µεθόδου DIN 4701/1959 διατηρήθηκε και στην καινούργια έκδοση του Η νέα έκδοση του κανονισµού

2 2 περιέλαβε και τις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά µε τη διείσδυση του αέρα στα κτίρια, την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και τη θερµοχωρητικότητα των κτιρίων. Εκτός από αυτό, η χρησιµοποίηση κατάλληλων συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου οδήγησε στην κατάργηση του συντελεστή προσαύξησης λόγω διακοπτόµενης λειτουργίας. Επίσης καταργήθηκε και ο συντελεστής προσαύξησης λόγω προσανατολισµού. Υπολογισµός θερµικών απωλειών µπορεί να γίνει και µε βάση τη µέθοδο της ASHAE, η οποία δεν προβλέπει γενικά προσαυξήσεις και υπολογίζει µε διαφορετικό τρόπο τις απώλειες προς το έδαφος από ότι το DIN Γενικά η µέθοδος αυτή είναι απλούστερη στην εφαρµογή της και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον υπολογισµό των φορτίων ψύξης. Η µεθοδολογία που θα δοθεί στη συνέχεια βασίζεται στη γερµανική µέθοδο υπολογισµού θερµικών αναγκών DIN 4701 έκδοση Στον υπολογισµό των θερµικών αναγκών διακρίνουµε τις κανονικές και τις ειδικές περιπτώσεις. Κανονικές είναι οι συνηθισµένες κατασκευές που περιλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος των κτιρίων όπως π.χ. µονοκατοικίες, πολυκατοικίες, δηµόσια κτίρια, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, εκπαιδευτικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, εργοστάσια κ.λ.π. Ως ειδικές περιπτώσεις ορίζονται: α) Οι σπάνια θερµαινόµενοι χώροι (π.χ. εκκλησίες) β) Τα κτίρια µε βαριά κατασκευή (π.χ. καταφύγια, κλειστά υπόγεια γκαράζ) γ) Οι µεγάλες αίθουσες δ) Τα θερµοκήπια Ο υπολογισµός των θερµικών απωλειών γίνεται για µόνιµη κατάσταση θέρµανσης δηλ. παραδεχόµαστε ότι όλα τα µεγέθη που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς παραµένουν σταθερά µε το χρόνο. Επίσης παραδεχόµαστε ότι η θερµοκρασία στις επιφάνειες των διαχωριστικών τοίχων που συνορεύουν µε θερµαινόµενους χώρους, είναι η ίδια µε την θερµοκρασία του αέρα του χώρου. Έτσι οι εσωτερικοί τοίχοι ανταλλάζουν ακτινοβολία µόνο µε την εσωτερική επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων. Οι κανονικές θερµικές ανάγκες δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούν µε τις πραγµατικές θερµικές ανάγκες. Εάν π.χ. τοποθετηθούν θερµαντικές επιφάνειες µε µεγάλο ποσοστό µετάδοσης θερµότητας µε ακτινοβολία µπροστά από τζάµια, οι απώλειες του χώρου θα είναι µεγαλύτερες. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται για να µη γίνεται σπατάλη ενέργειας.

3 3 Γενικά οι συνολικές θερµικές απώλειες ενός χώρου οφείλονται στις απώλειες αγωγιµότητας και στις απώλειες αερισµού. Οι θερµικές απώλειες αγωγιµότητας πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε δοµικό στοιχείο, όταν υπάρχει διαφορετικός συντελεστής θερµοπερατότητας ή διαφορετική διαφορά θερµοκρασίας. Ο υπολογισµός των θερµικών απωλειών αερισµού γίνεται µε βάση ένα απλοποιηµένο προσοµοίωµα καθορισµού των ποσοτήτων αέρα που εισέρχονται από τους αρµούς των ανοιγµάτων του χώρου. Ο υπολογισµός παίρνει υπόψη τις διαφορές πίεσης που δηµιουργούνται από την πρόσπτωση ανέµου και τη θερµική άνωση καθώς και τις αντιστάσεις ροής µέσα από τους αρµούς των εσωτερικών και εξωτερικών δοµικών στοιχείων του χώρου (παραθύρων και θυρών). Όταν ο αερισµός είναι εξαναγκασµένος (µηχανικός αερισµός µε τη βοήθεια ανεµιστήρων) λαµβάνεται υπόψη το επιπλέον ποσό αέρα που εισέρχεται στο χώρο. Οι τιµές που προκύπτουν από τον υπολογισµό των θερµικών απωλειών µε τη βοήθεια του κανονισµού (κανονικές θερµικές ανάγκες) εξασφαλίζουν µια ικανοποιητική εγκατάσταση θέρµανσης, επειδή λαµβάνονται υπόψη οι ελάχιστες εξωτερικές θερµοκρασίες, οι ταχύτητες των πιο συχνών ανέµων κατά τη διάρκεια του χειµώνα, η θερµοχωρητικότητα του κτιρίου, η στεγανότητα των παραθύρων κ.λ.π. Προφανώς κατά την κατασκευή του κτιρίου θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να εξασφαλίζονται οι τιµές των µεγεθών που λήφθηκαν υπόψη στους υπολογισµούς. Έτσι, εκτός από την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου υπολογισµού των θερµικών απωλειών, είναι απαραίτητη και η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην εξωτερική θερµοκρασία, στην ταχύτητα των ανέµων, στον τρόπο κατασκευής του κτιρίου από άποψη στεγανότητας καθώς και στον τρόπο λειτουργίας (συνεχή ή διακοπτόµενο) της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε ικανοποιητική επάρκεια σε θέρµανση. Επίσης εκτός από την ικανοποιητική θέρµανση, στόχος των υπολογισµών είναι και η εξασφάλιση οµοιόµορφης θέρµανσης στο κτίριο µε βάση τις απαιτούµενες εσωτερικές θερµοκρασίες. Αυτό είναι εφικτό µέσα σε ορισµένα όρια και εξαρτάται κυρίως από τη θερµική συµπεριφορά του κτιρίου και από την επιλογή των αυτοµατισµών και του τρόπου λειτουργίας των. Στη χώρα µας η θέρµανση γίνεται συνήθως διακεκοµµένα, για λόγους οικονοµίας. Η εγκατάσταση θέρµανσης (θερµαντικά σώµατα, λέβητας, σωληνώσεις) είναι µεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζονται µε βάση τον κανονισµό. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται γρήγορη αναθέρµανση των χώρων µετά τη διακοπή.

4 4 Πιο σωστό είναι η εγκατάσταση θέρµανσης να έχει το κανονικό µέγεθος και η διάρκεια λειτουργίας να ρυθµίζεται από το σύστηµα ρύθµισης της εγκατάστασης (µε βάση είτε την εσωτερική θερµοκρασία των χώρων είτε την θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα). 3. Συντελεστές θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων Ο υπολογισµός των συντελεστών θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων βασίζεται στη µέθοδο που υποδεικνύεται από τον θεσµοθετηµένο Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων. Στον κανονισµό δίνονται οι συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας και οι πυκνότητες των πιο συνηθισµένων στον ελληνικό χώρο υλικών, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού της θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων που προκύπτουν από συνδυασµό αυτών των υλικών. Για τον υπολογισµό των θερµικών (ή ψυκτικών) φορτίων κτιρίων συνιστάται κατά περίπτωση µία προσαύξηση του συντελεστή θερµοπερατότητας από 10% έως 30% για εξωτερικούς τοίχους, δάπεδα και οροφές (κυρίως λόγω αστοχιών στην κατασκευή ή λόγω διείσδυσης υγρασίας µέσα στα υλικά). Ειδικά σε περιπτώσεις που αναµένεται αυξηµένη ποσότητα υγρασίας στο δοµικό στοιχείο λόγω καιρικών συνθηκών, η αύξηση του συντελεστή θερµοπερατότητας του µονωµένου σύµφωνα µε τον Κανονισµό θερµοµόνωσης δοµικού στοιχείου µπορεί να είναι µέχρι 50%. Μέχρι να υπάρξουν λεπτοµερέστερα στοιχεία (π.χ. από αναθεώρηση του Κανονισµού Θερµοµόνωσης) η κατά περίπτωση προσαύξηση αποτελεί αντικείµενο εκτίµησης του µηχανικού που συντάσσει τη µελέτη θέρµανσης. 4. Τυποποιηµένες εξωτερικές θερµοκρασίες σχεδιασµού Για τους υπολογισµούς των θερµικών αναγκών ενός κτιρίου πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή δυσµενέστερη (χαµηλότερη) εξωτερική θερµοκρασία στην περιοχή, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο. Ο ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης ορίζει ως θερµοκρασία υπολογισµού των θερµικών αναγκών τη µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία. Αυτή είναι η ελάχιστη τιµή της θερµοκρασίας που µπορεί να εµφανιστεί µια φορά το χρόνο, για δύο τουλάχιστον συνεχόµενες ηµέρες. Πίνακας τιµών µέσης ελάχιστης εξωτερικής θερµοκρασίας για τις µεγαλύτερες ελληνικές πόλεις δίνεται στον Κανονισµό Θερµοµόνωσης. Επίσης δίνεται και µεθοδολογία διόρθωσης για συγκεκριµένη θέση, σε συνάρτηση µε τη διαφορά υψοµέτρου από τον αντίστοιχο µετεωρολογικό σταθµό. Η µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες περιπτώσεις υπολογισµού. Υποθέτει συνηθισµένη θερµική αδράνεια του κτιρίου (π.χ. κτίρια από τούβλα µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα) και αναφέρεται σε κτίρια µέσα σε πόλεις, σε περιοχές συνεχούς δόµησης.

5 5 Κατά την κρίση του µελετητή µηχανικού, µπορούν να γίνουν διορθώσεις τοπικών συνθηκών κατά 1ºC έως 2ºC. Σε κτίρια ιδιαίτερα προστατευµένα από Β-ΒΑ ανέµους και σε πυκνοδοµηµένες περιοχές µπορεί να γίνει µία διόρθωση προς υψηλότερες θερµοκρασίες. Αντίθετα σε κτίρια σηµαντικά εκτεθειµένα πρέπει να γίνεται µία διόρθωση προς χαµηλότερες θερµοκρασίες. 5. Συνιστώµενες θερµοκρασίες εσωτερικών χώρων Ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης καθώς και η Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 2425/86 δίνουν τις συνιστώµενες θερµοκρασίες σχεδιασµού για θέρµανση σε κατοικίες, γραφεία καταστήµατα, εκπαιδευτικά κτίρια, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία κ.λ.π. Οι θερµοκρασίες δίνονται για κάθε χώρο των κτιρίων. Με βάση τις θερµοκρασίες αυτές γίνεται ο υπολογισµός των θερµικών φορτίων σε κάθε θερµαινόµενο χώρο. Σχετικά µε τις συνιστώµενες θερµοκρασίες παρατηρούνται τα εξής: Σε διαδρόµους, κλιµακοστάσια και άλλους χώρους µετάβασης από το εξωτερικό περιβάλλον σε θερµαινόµενους χώρους, είναι επαρκής µια θερµοκρασία σχεδιασµού 15ºC για την προσαρµογή του ατόµου στις συνθήκες του θερµαινόµενου χώρου. Σε χώρους όπου συνήθως τα άτοµα φέρουν ελαφρά ενδυµασία (π.χ. λουτρά, αποδυτήρια) η θερµοκρασία σχεδιασµού είναι 22 24ºC για να αντισταθµίζεται η αυξηµένη απώλεια θερµότητας από το σώµα. Σε χώρους µε µεγάλα θερµικά κέρδη από την παρουσία ατόµων (π.χ. αµφιθέατρα, εκκλησίες, κλειστά γυµναστήρια) η θερµοκρασία σχεδιασµού µειώνεται στους 18ºC έως 16ºC. Σε συνεχές σύστηµα δόµησης µεταξύ κτισµένων κτιρίων και για τα τµήµατα που βρίσκονται σε επαφή, ως θερµοκρασία του γειτονικού κτιρίου εφόσον αυτό θερµαίνεται λαµβάνεται η τιµή των 15ºC. Όταν δεν θερµαίνεται λαµβάνονται οι τιµές: Για τη ζώνη Α +10ºC Για τη ζώνη Β +7ºC Για τη ζώνη Γ +3ºC Για µη θερµαινόµενους χώρους προβλέπονται τα εξής: Ως θερµοκρασία χώρων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από κεκλιµένη στέγη (π.χ. από κεραµίδια), λαµβάνεται η µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία αυξηµένη κατά 3ºC, εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του Κ.Θ.Κ. Ως θερµοκρασία µη θερµαινόµενων ηµιυπογείων ή υπόγειων χώρων, που έχουν παράθυρα ή πόρτες προς τον εξωτερικό αέρα, λαµβάνεται: Για τη ζώνη Α +10ºC Για τη ζώνη Β +7ºC Για τη ζώνη Γ +3ºC

6 6 Πίνακας 1. Χαρακτηρισµός µεγεθών Χαρακτηρισµός Εξήγηση ιαστάσεις A Επιφάνεια m 2 α Συντελεστής διαπερατότητας αρµών m 2 /(m.h.p 2/3 ) b Πλάτος m c Ειδική θερµοχωρητικότητα J/(kg.K) D Συντελεστής Krscher W/( m 2.K) d Πάχος m H Χαρακτηριστικό µέγεθος κτιρίου W.h.P 2/3 / (m 3.K) h Ύψος m k Συντελεστής θερµοπερατότητας W/( m 2.K) k Κανονικός συντελεστής θερµοπερατότητας W/( m 2.K) N l Μήκος m m Μάζα εξωτερικών επιφανειών Kg/m 2 A p Πίεση αέρα P Q & Ροή θερµότητας W Q & Θερµική ανάγκη ελεύθερου αερισµού W FL Q & Κανονική θερµική ανάγκη αερισµού W L Q & Ελάχιστη θερµική ανάγκη αερισµού W Lmn Q & Κανονικές θερµικές ανάγκες W N Q & Κανονικές θερµικές ανάγκες αγωγιµότητας W T q& Πυκνότητα ροής θερµότητας W/ m 2 k =1/ k Αντίσταση θερµοπερατότητας m 2.K /W =1/ α Αντίσταση εξωτερικής συναγωγής m 2.K /W =1/ α Αντίσταση εσωτερικής συναγωγής m 2.K /W L Ισοδύναµη αντίσταση θερµοπερατότητας αερισµού αρµών m 2.K /W

7 7 Πίνακας 1. (Συνέχεια) Αντίσταση αναθέρµανσης m 2.K /W Z Αντίσταση αγωγιµότητας m 2.K /W λ r Χαρακτηριστικός αριθµός χώρου - t Θερµοκρασία ºC t Κανονική εξωτερική θερµοκρασία ºC t Εξωτερική θερµοκρασία ºC t Κανονική εσωτερική θερµοκρασία ºC t ' Θερµοκρασία γειτονικών χώρων ºC t Μέση εξωτερική θερµοκρασία µακρών ψυχρών AL περιόδων V & Ροή όγκου m 3 /s V Όγκος του χώρου m 3 α Συντελεστής συναγωγής εξωτερικής πλευράς W/( m 2.K) α Συντελεστής συναγωγής εσωτερικής πλευράς W/( m 2.K) β Ελάχιστη ανανέωση αέρα στο χώρο m 3 /h.m 3 k A ιορθωτικό µέλος του συντ. θερµοπερατότητας που παίρνει υπόψη τη θερµοχωρητικότητα των εξωτερικών τοίχων W/( m 2.K) k S ιορθωτικό µέλος του συντ, θερµοπερατότητας που παίρνει υπόψη την ηλιοφάνεια W/( m 2.K) Q & Πρόσθετες θερµικές ανάγκες αερισµού, λόγω LT εισερχοµένου αέρα από µηχανικό εξαερισµό t ιαφορά θερµοκρασίας K t ιορθωτικό µέλος εξωτερικής θερµοκρασίας K W ζ Συντελεστής ταυτοχρονισµού θερµικών αναγκών αερισµού - ε ιόρθωση ύψους - λ Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας W/(m.K) ρ Πυκνότητα υλικού kg/ m 3

8 8 6. Κανονικές θερµικές ανάγκες 6.1 ιάρθρωση των υπολογισµών Οι κανονικές θερµικές ανάγκες των κτιρίων Q& N δίνονται από το άθροισµα των κανονικών θερµικών αναγκών αγωγιµότηταςq& και των κανονικών θερµικών αναγκών αερισµού T Q & & + & N Q T Q L Q& L : = (1) Στον πίνακα 1 δίνεται η επεξήγηση και οι µονάδες των µεγεθών που χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς. 6.2 Θερµοκρασίες Κανονική εξωτερική θερµοκρασία Η ελάχιστη φυσική- εξωτερική θερµοκρασία t ορίστηκε στην 4, σύµφωνα µε τον ελληνικό Κανονισµό Θερµοµόνωσης. Η κανονική εξωτερική θερµοκρασία t διαφέρει από την φυσική εξωτερική θερµοκρασία t γιατί παίρνει υπόψη και διάφορες άλλες επιδράσεις. Για την µικρή χρονική διάρκεια των ακραίων τιµών t µπορούµε να δεχθούµε ότι είναι ανεκτή µια πτώση της θερµοκρασίας του χώρου κατά 1 Κ. έτσι λοιπόν η τιµή υπολογισµού δηλ. η κανονική εξωτερική θερµοκρασία θα εξαρτάται από τη θερµοχωρητικότητα του κτιρίου. Η επίδραση της θερµοχωρητικότητας παίρνεται υπόψη µε ένα διορθωτικό µέλος όπου t = η κανονική εξωτερική θερµοκρασία t t : = t + t (2) Η τιµή του διορθωτικού µέλους t εξαρτάται από την κατασκευή του κτιρίου. Οι κατασκευές των κτιρίων χωρίζονται σε ελαφρές, βαριές και πολύ βαριές. Ισχύει: Ελαφρά κατασκευή Βαριά κατασκευή Πολύ βαριά κατασκευή t = t = t = 0K 2K 4K Η διάκριση των κατασκευών γίνεται µε βάση τη µάζα των τοίχων. m Ελαφρά κατασκευή < 600 A m Βαριά κατασκευή 600 < < 1400 A m Πολύ βαριά κατασκευή > 1400 A (3) (4) (5)

9 9 Η διόρθωση ισχύει ενιαία για όλο το κτίριο. Προσδιορίζεται για τον λιγότερο ευνοϊκό χώρο µε το πολύ 2 εξωτερικούς τοίχους. Είναι: (0.5 m χαλ m ξυλ + mυπ ) (0.5 m χαλ m ξυλ mυπ ) (6) m = + όπου m = η µάζα των δοµικών στοιχείων είκτες: χαλ = δοµικά στοιχεία από χάλυβα ξυλ = δοµικά στοιχεία από ξύλο υπ = δοµικά στοιχεία από άλλα υλικά = µάζα εξωτερικών τοίχων = µάζα εσωτερικών τοίχων Κανονική εσωτερική θερµοκρασία Η κανονική εσωτερική θερµοκρασία t είναι ένα υπολογιστικό µέγεθος. Είναι η θερµοκρασία που αισθανόµαστε και στον υπολογισµό της παίρνεται υπόψη η φυσική θερµοκρασία του χώρου αλλά και η µέση θερµοκρασία των επιφανειών που περικλέίουν το χώρο (χαρακτηριστικός αριθµός Krscher). Η κανονική εσωτερική θερµοκρασία t για χώρους διαφορετικών χρήσεων δίνεται στον Κανονισµός Θερµοµόνωσης καθώς και στην Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 2425/86, όπως αναφέρθηκε στην Κανονικές θερµικές ανάγκες αγωγιµότητας Είναι το άθροισµα όλων των θερµικών ροών αγωγιµότητας µέσω τοίχων, παραθύρων, δαπέδων, οροφών κ.λ.π. όπου Q & A j = η επιφάνεια του δοµικού στοιχείου j T = A q& (7) j j j και q& j = η ροή θερµότητας µέσω του δοµικού στοιχείου j q & = k t (8) N όπου k N = ο κανονικός συντελεστής θερµοπερατότητας t = η διαφορά θερµοκρασίας Η συνολική θερµική αντίσταση ενός δοµικού στοιχείου είναι: 1 d j 1 + (9) λ α k = + λj + = + j α j j

10 10 όπου εδώ χρησιµοποιείται ο δείκτης j για τα στρώµατα του δοµικού στοιχείου, επειδή ο δείκτης σηµαίνει εσωτερικός (π.χ. α εσωτερικός συντελεστής συναγωγής). Είναι: = η εσωτερική αντίσταση συναγωγής = η εξωτερική αντίσταση συναγωγής λj = η αντίσταση θερµοπερατότητας του στρώµατος j α = ο συντελεστής συναγωγής της εσωτερικής πλευράς α = ο συντελεστής συναγωγής της εξωτερικής πλευράς d j = το πάχος του στρώµατος j λ j = ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του στρώµατος j Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου είναι: 1 k = (10) k Πίνακας 2. Συντελεστές συναγωγής α, α και θερµικές αντιστάσεις συναγωγής,

11 Κανονικός συντελεστής θερµοπερατότητας Επειδή στο εξωτερικό περίβληµα του χώρου υπάρχουν παράθυρα, από τα οποία εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία, και επειδή οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν στο εσωτερικό τους θερµοκρασίες χαµηλότερες από τον αέρα του χώρου, θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις στον συντελεστή θερµοπερατότητας. Έτσι προκύπτει ο κανονικός συντελεστής θερµοπερατότητας k N. όπου k = k + k + k (11) N k A = διόρθωση ανάλογα µε τη µάζα των εξωτερικών τοίχων k S = διόρθωση λόγω ηλιοφάνειας Η διόρθωση διόρθωση A S k A εξαρτάται από τον συντελεστή k και δίνεται στον πίνακα 3. Η k S παίρνει υπόψη τη διάχυτη ακτινοβολία, είναι εποµένως ανεξάρτητη από τον προσανατολισµό και έχει πάντοτε αρνητικές τιµές. ίνεται στον πίνακα 4. Για παράθυρα µε καθαρό γυαλί και διπλό υαλοπίνακα µε k = 3.5 W/m 2 K, τα οποία έχουν συντελεστή διέλευσης ε =0.85 (στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία ο συντελεστής διέλευσης ε αναφέρεται και ως SC) προκύπτει: k S = -0.3 W/m 2 K Για τζάµια µε διαφορετικούς συντελεστές διέλευσης ε είναι: k = 0.35 ε W/m 2 K (12) S Πίνακας 3. ιορθωτικός συντελεστής θερµοπερατότητας ka των εξωτερικών επιφανειών Συντελεστής θερµοπερατότητας των εξωτερικών επιφανειών, W/m 2 K 0.0 έως έως έως έως 3.5 Συντελεστής διόρθωσης k A, W/m 2 K Πίνακας 4. ιορθωτικός συντελεστής ηλιακής ακτινοβολίας k S των εξωτερικών επιφανειών Είδος διαφανούς επιφάνειας Συντελεστής διόρθωσης k S, W/m 2 K Καθαρό γυαλί (κανονικό) -0.3 Ειδικό γυαλί ε Η εξίσωση (8) παίρνει τη µορφή: ) για εξωτερικά δοµικά στοιχεία

12 12 q = k N ( t t ) & (13) ) για εσωτερικά δοµικά στοιχεία όπου q = k N ( t t ' ) & (14) t ' = η κανονική εσωτερική θερµοκρασία του γειτονικού χώρου οµικά στοιχεία σε επαφή µε το έδαφος Για δοµικά στοιχεία που εφάπτονται στο έδαφος, εκτός από τις απώλειες µέσω του εδάφους προς τον αέρα παρατηρείται και απώλεια προς το νερό του υπεδάφους. Για τις απώλειες προς τον αέρα δεν πρέπει να παίρνεται η κανονική εξωτερική θερµοκρασία t αλλά µια µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία µακρότερων ψυχρών περιόδων t AL (λόγω της µεγάλης θερµοχωρητικότητας του εδάφους). Οι θερµικές απώλειες προς το υπόγειο νερό υπολογίζονται απλοποιώντας- µε τον κανόνα των παράλληλων στρωµάτων. Ως διαφορά θερµοκρασίας παίρνουµε τη διαφορά µεταξύ εσωτερικής θερµοκρασίας και της θερµοκρασίας του υπόγειου νερού. Παράλληλα στρώµατα είναι το τοίχωµα και το έδαφος. Οι απώλειες εξαρτώνται από το πάχος του στρώµατος, δηλαδή από το βάθος που βρίσκεται το υπόγειο νερό, και από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του αέρα του χώρου και του νερού (παίρνεται υπόψη η µέση θερµοκρασία του νερού). Στη χώρα µας υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις όπου το υπόγειο νερό έχει τόσο υψηλή στάθµη, ώστε να επηρεάζει τις θερµικές απώλειες. Η αντίσταση θερµοπερατότητας αποτελείται από 3 µέρη: α) αντίσταση εσωτερικής συναγωγής β) αντίσταση αγωγιµότητας του πατώµατος γ) αντίσταση αγωγιµότητας του στρώµατος του εδάφους Η αντίσταση συναγωγής εδάφους-νερού θεωρείται αµελητέα. Για όλες τις επιφάνειες (οριζόντιες ή κατακόρυφες) που εφάπτονται στο έδαφος, η ροή θερµότητας είναι: όπου Είναι: AL λb Q = A t t t t + & AL B GW (15) AL GW = (16) GW λb λa λe = + + (17) T λe = (18) λ A B E ( l + b) h = l b + 2 (19)

13 13 t AL = η µέση εξωτερική θερµοκρασία για µεγάλες ψυχρές περιόδους t GW = η µέση θερµοκρασία του υπόγειου νερού AL = η ισοδύναµη αντίσταση θερµοπερατότητας χώρου-εξωτερικού αέρα GW = η ισοδύναµη αντίσταση θερµοπερατότητας χώρου-υπόγειου νερού λb = η ισοδύναµη αντίσταση αγωγιµότητας του δοµικού στοιχείου λa = η ισοδύναµη αντίσταση αγωγιµότητας του εδάφους προς τον αέρα (εικόνα 1) λe = η ισοδύναµη αντίσταση αγωγιµότητας του εδάφους προς το νερό = αντίσταση εσωτερικής συναγωγής α = αντίσταση εξωτερικής συναγωγής λ E = ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του εδάφους T = το βάθος του υπόγειου νερού l,b,h = µήκος, πλάτος ύψος της επιφάνειας προς το έδαφος Εικόνα 1: Ισοδύναµη αντίσταση θερµοδιαφυγής του εδάφους προς τον αέρα

14 14 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω τιµές: t = t 15 ºC AL α + t GW = +10ºC λ E = 1.2 W/ m.k Για τον προσδιορισµό της κατά την εικόνα 1, πρέπει να παίρνεται η συνολική λa επιφάνεια εδάφους. Ως βάθος µέχρι το υπόγειο νερό παίρνεται η απόσταση µεταξύ πατώµατος και στρώµατος νερού (δες εικόνα 1). Εάν τα δάπεδα του υπογείου είναι θερµοµονωµένα ενώ οι πλευρικοί τοίχοι είναι χωρίς µόνωση, τότε για την αντίσταση των πλευρικών τοίχων παίρνεται µόνο το 50% της τιµής που προκύπτει από την εικόνα 1. λa Εάν θερµαίνονται µόνο µερικοί χώροι του υπογείου, για να προσδιοριστεί η λa, αντί των l και b της συνολικής κάτοψης παίρνονται µόνο οι διαστάσεις των χώρων που θερµαίνονται. Εάν οι θερµαινόµενοι χώροι του υπογείου είναι συνεχείς αλλά δεν έχουν ορθογώνια κάτοψη, τότε παίρνεται ένα ισοδύναµο ορθογώνιο µε µία πλευρά ίση µε το µεγαλύτερο µήκος της πραγµατικής κάτοψης Συντελεστής D κατά Krscher O συντελεστής D κατά Krscher είναι ένας χαρακτηριστικός αριθµός για τη µέση θερµοκρασία των επιφανειών που περιβάλλουν ένα χώρο και ορίζεται από τη σχέση: όπου D = A ges Q& T ( t t ) A ges = η συνολική επιφάνεια που περικλείει το χώρο Σε παλιότερες εκδόσεις του κανονισµού ο συντελεστής D καθόριζε την τιµή του συντελεστή προσαύξησης ψυχρών εξωτερικών τοίχων z A, που καταργήθηκε. Από την εξίσωση ορισµού προκύπτει ότι ο συντελεστής D παριστάνει µία µέση θερµοπερατότητα. Υψηλή τιµή του D αντιστοιχεί σε µικρή προστασία θερµότητας. (20) 6.4 Κανονικές θερµικές ανάγκες αερισµού ή Για τις κανονικές θερµικές ανάγκες αερισµού Q & L FL LT Q & L ισχύει: = Q& + Q& (21) Q & = & (22) L Q Lmn όπου Q & FL = οι θερµικές ανάγκες ελεύθερου αερισµού, σύµφωνα µε τις εξ. (26) ή (27)

15 Q & LT = οι πρόσθετες θερµικές ανάγκες λόγω εισροής αέρα µε µηχανικό εξαερισµό, σύµφωνα µε την εξ. (30) Q & Lmn = η ελάχιστη τιµή του ελεύθερου αερισµού, σύµφωνα µε την εξ. (28) Κανονικές θερµικές ανάγκες του ελεύθερου αερισµού Oι θερµικές ανάγκες του ελεύθερου αερισµού προέρχονται από την εισροή του αέρα µέσω των αρµών του κτιρίου και είναι: FL p ( t t ) όπου V & = η ροή όγκου του αέρα c P = η ειδική θερµοχωρητικότητα του αέρα ρ = η πυκνότητα του αέρα Q& = Vc & ρ (23) Για τη ροή του αέρα µέσα από τους αρµούς µπορεί να θεωρηθεί ότι: V = α ( l) ( p p ) n & (24) όπου α = ο συντελεστής διαπερατότητας αρµών l = το µήκος των αρµών p = η πίεση του εξωτερικού αέρα p = η πίεση του εσωτερικού αέρα Ο εκθέτης n για τους αρµούς σε δοµικά στοιχεία κτιρίων µπορεί να ληφθεί ίσος µε 2/3. Η διαφορά πίεσης ( p p ) µπορεί να προέλθει από ανεµόπτωση ή από θερµική άνωση. Για µικρές οικοδοµές µε ύψος µικρότερο από 10 m η θερµική άνωση µπορεί να παραληφθεί. α) Πιέσεις προερχόµενες από την ανεµόπτωση Κατά τη ροή του αέρα γύρω από ένα κτίριο δηµιουργείται ανοµοιόµορφη κατανοµή πιέσεων. Στην πλευρά που είναι στραµµένη προς τον άνεµο δηµιουργείται υπερπίεση, ενώ στην απέναντι πλευρά υποπίεση (εικόνα 2). Οι πιέσεις εξαρτώνται από την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέµου καθώς και από την µορφή του κτιρίου. Ανάλογα µε την πίεση που δηµιουργείται, µπαίνει στο κτίριο από την πλευρά της υπερπίεσης ψυχρός αέρα (και δηµιουργείται θερµικό φορτίο) ενώ από την πλευρά της υποπίεσης βγαίνει θερµός αέρας, Με το ύψος του κτιρίου αυξάνεται η ταχύτητα του ανέµου και εποµένως και η δηµιουργούµενη διαφορά πίεσης.

16 16 Εικόνα 2: Κατανοµή πιέσεων γύρω από κτίριο β) Πιέσεις προερχόµενες από την άνωση Οι θερµικές διαφορές πίεσης προέρχονται από τη διαφορά πυκνότητας µεταξύ του ψυχρού εξωτερικού και του θερµού εσωτερικού αέρα. Οι διαφορές πίεσης εµφανίζονται σε κατακόρυφους ανοιχτούς χώρους (φρέατα), όπως π.χ. σε κλιµακοστάσια, φρεάτια ανελκυστήρων κ.λ.π., και είναι τόσο µεγαλύτερες όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των φρεάτων και η διαφορά θερµοκρασίας. Χωρίς την επίδραση του ανέµου και όταν οι µη στεγανοί αρµοί είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι ως προς το ύψος, το αποτέλεσµα της άνωσης είναι ότι κατά το χειµώνα επικρατεί υποπίεση στο κάτω µέρος και υπερπίεση στο πάνω µέρος του κτιρίου (σε σχέση µε τον εξωτερικό αέρα). Έτσι στο κάτω µέρος εισέρχεται ο ψυχρός αέρας, ενώ ο θερµός αέρας διαφεύγει από το επάνω µέρος δηµιουργώντας τις θερµικές απώλειες. γ) Συνδυασµένη επίδραση ανεµόπτωσης και άνωσης Κατά την ταυτόχρονη επίδραση ανέµου και θερµικής άνωσης, η ροή µέσα από το κτίριο µπορεί να υπολογιστεί µόνο µε τη βοήθεια προγραµµάτων προσοµοίωσης σε Η/Υ. Οι πιέσεις στο εσωτερικό του κτιρίου εξαρτώνται µε µία πολύπλοκη σχέση από την κατανοµή όλων των εσωτερικών και εξωτερικών αντιστάσεων ροής στους αρµούς του κτιρίου Εξαρτάται από το µέγεθος της ταχύτητας του ανέµου, κατά πόσο σε ένα ψηλό κτίριο στην πλευρά ανεµόπτωσης, ο αέρας εισέρχεται στο κτίριο λόγω εξωτερικής υπερπίεσης ή εξέρχεται λόγω εσωτερικής (θερµικής) υπερπίεσης. Επίσης δεν µπορεί να προβλεφθεί εάν στο κάτω µέρος του κτιρίου και στην απάνεµη πλευρά, ο αέρας βγαίνει λόγω εξωτερικής υπερπίεσης ή εισέρχεται λόγω εσωτερικής (θερµικής) υποπίεσης. ιακρίνουµε τα κτίρια σε δύο κατηγορίες (εικόνα 3).

17 17 Κτίρια τύπου φρέατος χωρίς εσωτερικά διαχωριστικά τοιχώµατα Κτίρια πολυώροφα µε αεροστεγείς επιφάνειες διαχωρισµού µεταξύ των ορόφων Τα κτίρια τύπου φρέατος υπόκεινται ταυτόχρονα στην επίδραση ανέµου και άνωσης. Η ροή του αέρα µέσα από το κτίριο καθορίζεται από τη σχέση διαπερατότητας A = ( α l) A της πλευράς πρόσπτωσης και τη σχέση διαπερατότητας = ( l) N απόπτωσης του ανέµου. N α της πλευράς Η σχέση A / N µπορεί να αποδοθεί σε ορισµένους τύπους κάτοψης (εικόνα 4) που ανταποκρίνονται σε δύο κατηγορίες κτιρίων. Κτίρια πανταχόθεν ελεύθερα Κτίρια σε συνεχή δόµηση Για τα πανταχόθεν ελεύθερα κτίρια (τύπος κάτοψης Ι) ισχύει Για τα κτίρια σε συνεχή δόµηση (τύπος κάτοψης ΙΙ) ισχύει ( α l) 1 ( ) A = α l 3 ( α l ) ( α l ) Τα κτίρια τύπου φρέατος εµφανίζουν τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες στο κάτω τµήµα τους. Τα πολυώροφα κτίρια υπόκεινται µόνο στην επίδραση του ανέµου. Οι θερµικές ανάγκες αερισµού είναι στο πάνω τµήµα τους µεγαλύτερες από ότι στα κτίρια τύπου φρέατος. Οι λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες εµφανίζονται στο επάνω µέρος. N N A = 1

18 18 δ) Σχέσεις υπολογισµού Από τις εξισώσεις (23) και (24) ορίζουµε: c p 2/3 ( p p ) = H = ε H ρ (25) όπου H h = χαρακτηριστικό µέγεθος του κτιρίου σε ύψος h H = χαρακτηριστικό µέγεθος του κτιρίου σε ύψος 10 m ε h = συντελεστής διόρθωσης ύψους για ανεµόπτωση σε ύψος h Οι θερµικές ανάγκες αερισµού για τις περιπτώσεις κτιρίων που αναφέρθηκαν είναι: h h

19 Για κτίρια τύπου φρέατος (περιοχή ισχύος : ε SN 0 ): Q FLS Για πολυώροφα κτίρια: [ ε SA ( α l) + ε SN ( α l) ] H r ( t t ) & (26) Q FLG = = ε α GA A ( l) H r ( t t ) & (27) όπου H = το χαρακτηριστικό µέγεθος κτιρίου (πίνακες 6α και 6β) ε = ο συντελεστής διόρθωσης ύψους (πίνακας 7) α = ο συντελεστής διαπερατότητας αρµών (πίνακας 5) l = το µήκος αρµών r = ο χαρακτηριστικός αριθµός χώρου (πίνακας 8) A N 19 είκτες: S = κτίριο τύπου φρέατος G = πολυώροφο κτίριο Α = πρόσπτωση ανέµου Ν = απόπτωση ανέµου Οι θερµικές ανάγκες ελεύθερου αερισµού υπολογίζονται και µε τις δύο εξισώσεις (26) και (27), και λαµβάνεται η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές. ε) ιαπερατότητα του κτιρίου Οι κυριότερες διαπερατότητες παρουσιάζονται στους αρµούς των παραθύρων και θυρών, και στους αρµούς µεταξύ του πλαισίου του παραθύρου ή της πόρτας και του τοίχου. Σε κτίρια από προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι αρµοί των εξωτερικών τοίχων. Η διαπερατότητα ( l) A α προσδιορίζεται πάντα για την λιγότερο ευνοϊκή περίπτωση. ( εν πρέπει να παίρνεται το άθροισµα όλων των αρµών του κτιρίου. Ο αέρας που εισέρχεται πρέπει και να εξέρχεται από το κτίριο, οπότε σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας της ροής ένα µέρος µόνο των αρµών θα λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς των ( l) A α ). Σε γωνιακούς χώρους: - Για τις δύο συναντώµενες πλευρές µε τη µεγαλύτερη διαπερατότητα Σε χώρους µε απέναντι τοίχους: - Σε κτίρια τύπου φρέατος για τον τοίχο µε τη µεγαλύτερη διαπερατότητα - Σ ε πολυώροφα κτίρια τύπου φρέατος για τον τοίχο µε τη µεγαλύτερη διαπερατότητα Στον πίνακα 5 δίνονται οι διαπερατότητες αρµών για παράθυρα, θύρες και άλλα δοµικά υλικά.

20 20

21 21 ε) Χαρακτηριστικό µέγεθος κτιρίου H Το µέγεθος H εξαρτάται από τη ταχύτητα ανέµου. Αυτή πάλι καθορίζεται από τη γεωγραφική θέση του κτιρίου και τη θέση του ως προς το περιβάλλον. Τιµές του H δίνονται στον πίνακα 6. ιακρίνουµε περιοχές ασθενών και περιοχές ισχυρών ανέµων. Ισχυροί άνεµοι πνέουν στα νησιά µας και στις ορεινές περιοχές. Στον πίνακα 8 δίνονται οι κατευθύνσεις των επικρατούντων σε διάφορες πόλεις της χώρας µας. Ως προς τη θέση του κτιρίου στο περιβάλλον, θα πρέπει να πάρουµε υπόψη ότι για µικρά ύψη ή σε συνοικισµούς µε συνεχή δόµηση η ταχύτητα του ανέµου είναι σχετικά µικρή. Η ταχύτητα του ανέµου µεγαλώνει πάνω από ένα ορισµένο ύψος κτιρίου ή σε ένα κτίριο το οποίο ξεπερνάει σε ύψος τα γειτονικά του. ιακρίνουµε: - Κανονική θέση για κτίρια που βρίσκονται σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές (κέντρο) ή σε περιοχές συνεχούς δόµησης, ανεξάρτητα της πυκνότητας των κτιρίων. - Ελεύθερη θέση για κτίρια που βρίσκονται σε νησιά, κοντά στις ακτές, σε βουνοκορφές ή σε ελεύθερες κορυφογραµµές. Πίνακας 6. Χαρακτηριστικό µέγεθος κτιρίου H Περιοχή Θέση του κτιρίου Χαρακτηριστικό W.h.P 2/3 / (m 3.K) µέγεθος κτιρίου H Ταχύτητα ανέµου για τον υπολογισµό, m/s Τύπος κάτοψης Ι * Τύπος κάτοψης ΙΙ ** Περιοχή Κανονική ασθενών ανέµων Ελεύθερη Περιοχή Κανονική δυνατών ανέµων Ελεύθερη * Τύπος µονοκατοικίας (εικόνα 4) **Τύπος κατοικίας σε συνεχή δόµηση (εικόνα 4) Η επίδραση του τύπου του κτιρίου στη διείσδυση του αέρα και εποµένως στο χαρακτηριστικό µέγεθος H, καθορίζεται από την κατανοµή της πίεσης στο κτίριο (υπερπίεση στην πλευρά πρόσπτωσης, υποπίεση στην πλευρά απόπτωσης) και από την κατανοµή της διαπερατότητας αρµών στην πλευρά πρόσπτωσης ( α l) A και στην πλευρά απόπτωσης του ανέµου ( α l) N. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαπερατότητα απόπτωσης ( l) N σχέση µε τη διαπερατότητα πρόσπτωσης ( α l) A α σε, τόσο χαµηλότερη είναι σε ένα κτίριο

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μέσ α Δηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σειρά Ασκήσεων σε Συναγωγή Θερμότητας Οι λύσεις θα παρουσιαστούν στις παραδόσεις του μαθήματος μετά την επόμενη εβδομάδα. Για να σας φανούν χρήσιμες στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Σελίδα 1 από 23 Π.Δ. ΤΗΣ 27.9/7.11.1985 (ΦΕΚ 631 Δ ) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Άρθρο 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία «Μελέτη θερµοµόνωσης και κλιµατισµού ξενοδοχείου» Σφυρής Γεώργιος Εϖιβλέϖων Καθηγητής : Κτενιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης,

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης, Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή Εις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο στην Ε.Ε. (1/3) Ενεργειακή Σήµανση οµικών Υλικών Συνέδριο «Βιώσιµη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Αθήνα,, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Θερμομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 7 η και 8 η /2016 Θερμομονωτική προστασία κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός κτιρίου αποτελεί το φυσικό σύνορο µεταξύ του εσωτερικού χώρου όπου οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο της ζωής

Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός κτιρίου αποτελεί το φυσικό σύνορο µεταξύ του εσωτερικού χώρου όπου οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο της ζωής Ηµερίδα Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων & ηµόσιων Χώρων Ζητήµατα Εφαρµογής και Κανονισµών Κόρινθος, ΕργασιακόΚέντρο, 14 εκεµβρίου 2016 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση καπνοδόχων με βάση το πρότυπο ΕΝ

ιαστασιολόγηση καπνοδόχων με βάση το πρότυπο ΕΝ ιαστασιολόγηση καπνοδόχων με βάση το πρότυπο ΕΝ 13384-1 1 Γενικά Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει στόχο να βοηθηθούν οι χρήστες των συνημμένων υπολογιστικών φύλλων σε MS Excel. Τα υπολογιστικά φύλλα αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Energy - Sp ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (θέρµανση των κτιρίων) Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επ. υπεύθυνη: Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη Επιμέλεια: Αλέξανδρος Τσιμπούκης Το πρόγραμμα με τίτλο Sun power εξομοιώνει τα ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα. Είναι γραμμένο σε FORTAN-77 και περιλαμβάνεται στο cd

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Μεταβατική Αγωγή Θερμότητας: Ανάλυση Ολοκληρωτικού Συστήματος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 1 Μεταβατική Αγωγή (ranen conducon Πολλά προβλήματα μεταφοράς θερμότητας εξαρτώνται από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας 1a-1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπυζιέ είπε ότι το κτίριο είναι μια μηχανή μέσα στην οποία ζούμε. Κάτι τέτοιο όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς ο

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα Υαλοπίνακες

Κουφώματα Υαλοπίνακες Κουφώματα Υαλοπίνακες Τα ανοίγματα είναι από τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτιρίου. Για το περιορισμό των θερμικών απωλειών, πρέπει οι αρμοί συναρμογής των πλαισίων να είναι απόλυτα αδιαπέραστοι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα