ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS"

Transcript

1 ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ Αθήνα Αρ.Μ.ΑΕ.:12868/05/Β/86048 ΑΦΜ: ΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MONDIAL ASSISTANCE SERVICES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρεµετής Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.: 37448/1ΝΤ/Β/97/0014 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: Ο νόµιµος κάτοχος Καλυπτόµενου Οχήµατος που έχει υπαχθεί στο παρόν σύµφωνα µε τους όρους του. Mercedes-Benz Insurance 1

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και στους ειδικούς και γενικούς όρους και τα παραρτήµατα αυτού, οι ακόλουθοι όροι µε αρχικά κεφαλαία στοιχεία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παραπλεύρως στον παρακάτω πίνακα: Daimler A.G. ή Κατασκευαστής MBH Αίτηση Ασφάλισης σηµαίνει την εδρεύουσα στο Βερολίνο της Γερµανίας εταιρεία µε την επωνυµία «Daimler Aktiengesellschaft», κατασκευάστρια του Καλυπτόµενου Οχήµατος. σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mercedes-Benz Hellas Εµπορική Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος, αριθµός 20) και ενεργεί ως αποκλειστικός εισαγωγέας καινούργιων επιβατηγών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. σηµαίνει την αίτηση που έχει υποβάλει ο Ασφαλισµένος προς τον Ασφαλιστή, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, αναφορικά µε την υπαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά ο Ασφαλιστής. ιαχειριστής σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mondial Assistance Services Hellas Α.Ε. Οδικής Βοήθειας και Παροχής Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πρεµετής, αριθµός 10), η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των απαιτήσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. Αρχική ιάρκεια Ασφαλισµένος Ασφαλιστήριο Ασφαλιστής ή Εταιρεία Ασφαλιστικός Σύµβουλος σηµαίνει χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία πώλησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος από το ιανοµέα προς τον Ασφαλισµένο, κατά το οποίο το Καλυπτόµενο Όχηµα καλύπτεται µε τις Καλύψεις δυνάµει σχετικού αυτοτελούς ασφαλιστηρίου, που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή κατόπιν αιτήµατος του ιανοµέα, µε αντισυµβαλλόµενο και λήπτη της ασφάλισης το ιανοµέα, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, µε καταβολή των αναλογούντων ασφαλίστρων από το ιανοµέα. το πρόσωπο που κατονοµάζεται ως τέτοιο στο παρόν Ασφαλιστήριο και στην αντίστοιχη Βεβαίωση Ασφάλισης. Εξαιρετικά, αναφορικά µε τις καλύψεις οδικής βοήθειας του Κεφαλαίου ΙΙ της Ενότητας Β του παρόντος, στην έννοια του Ασφαλισµένου περιλαµβάνονται οι Επιβαίνοντες, µε τη ρητή διευκρίνιση ότι οι Επιβαίνοντες πλην του Ασφαλισµένου δεν δύνανται να προβάλουν οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Ασφαλιστή. σηµαίνει το παρόν ασφαλιστήριο χρηµατικών απωλειών και οδικής βοήθειας και περιλαµβάνει τους παρατιθέµενους στη συνέχεια ειδικούς όρους, γενικούς όρους και τα συνηµµένα σε αυτό παραρτήµατα. σηµαίνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία «Allianz Ελλάς Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία», η οποία παρέχει τις καλύψεις δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, εδρεύει στην Αθήνα, (Λεωφόρος Αθηνών, αριθµός 110, Κτίριο Γ ) και παρέχει νόµιµα ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος αρ. 20), η οποία ενεργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. Mercedes-Benz Insurance 2

3 Ασφάλιστρα Βεβαίωση Ασφάλισης ιανοµέας ιάρκεια Εγκεκριµένος Επισκευαστής Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής Επιβαίνοντες Επιλέξιµο Όχηµα σηµαίνει τα αναλογούντα στην Παροχή ασφάλιστρα, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τον εκάστοτε τιµοκατάλογο ασφαλίστρων της Εταιρίας. σηµαίνει τη βεβαίωση ή απόδειξη εξόφλησης των Ασφαλίστρων ή άλλη βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή ή για λογαριασµό του, µε την οποία επιβεβαιώνεται η υπαγωγή του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά η Εταιρεία. σηµαίνει τον εξουσιοδοτηµένο διανοµέα του δικτύου της ΜΒΗ που πώλησε το Καλυπτόµενο Όχηµα προς τον Ασφαλισµένο και εξέδωσε το Πιστοποιητικό MB Stars. σηµαίνει τη διάρκεια ισχύος των καλύψεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η οποία προσδιορίζεται στη Βεβαίωση Ασφάλισης και εκφράζεται σε µήνες. Η ιάρκεια προσδιορίζεται σε διάστηµα 12 ή 24 µηνών, που άρχεται κατά τη λήξη της Αρχικής ιάρκειας. σηµαίνει οποιονδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή ή Κατάλληλο Επισκευαστή. σηµαίνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται οπουδήποτε εντός της Περιοχής Κάλυψης και έχει συνάψει σύµβαση που την προσδιορίζει ως εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή (authorized repairer) αναφορικά µε αυτοκίνητα Mercedes- Benz µε τη Daimler A.G. ή επιχείρηση ελεγχόµενη από αυτήν. σηµαίνει τον Ασφαλισµένο ή άλλο πρόσωπο που οδηγεί νόµιµα το Καλυπτόµενο Όχηµα, καθώς και τους συνεπιβάτες του στη διάρκεια τoυ περιστατικoύ πoυ µπoρεί vα εγείρει αξίωση για παρoχή οδικής βoήθειας σύµφωvα µε τoυς όρoυς τoυ παρόvτoς, έως του µέγιστου ορίου επιβατών που προσδιορίζεται βάσει του τύπου του Καλυπτόµενου Οχήµατος. σηµαίνει µεταχειρισµένο ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχηµα Mercedes-Benz, κατασκευής της Daimler A.G., που πληροί τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars και, κατά το χρόνο της πώλησής του ως µεταχειρισµένου από το ιανοµέα προς τον Ασφαλισµένο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό MB Stars. Θεµελιώδης Εγγύηση Καλυπτόµενο Όχηµα Κατάλληλος Επισκευαστής Κριτήρια Επισκευαστή η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τη Daimler A.G. αναφορικά µε καινούργια αυτοκίνητα Mercedes-Benz, διάρκειας 24 µηνών από την πρώτη παράδοσή τους σε τελικό κάτοχο, υπό τους όρους που τη διέπουν κάθε φορά. σηµαίνει το Επιλέξιµο Όχηµα το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στον Ασφαλισµένο, προσδιορίζεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης και αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος Ασφαλιστηρίου. σηµαίνει επιχείρηση που, όπως είναι σε θέση να αποδείξει ο Ασφαλισµένος, πληροί τα Κριτήρια Επισκευαστή. σηµαίνει την κατοχή κατάλληλου διαγνωστικού εξοπλισµού για τον εντοπισµό βλαβών Καλυπτόµενων Οχηµάτων, την Mercedes-Benz Insurance 3

4 Κριτήρια MB Stars Παροχή Μεταχειρισµένων ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου τεχνικού προσωπικού και την κατοχή πλήρους σειράς ειδικών εργαλείων για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών. σηµαίνει τα κριτήρια τα οποία υιοθετεί από καιρού εις καιρόν η ΜΒΗ και οι συνεργαζόµενοι µε αυτήν εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς Επιλέξιµων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναφορικά µε την πιστοποίηση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων Mercedes-Benz ως «Μεταχειρισµένων MB Stars», τα οποία περιλαµβάνουν σήµερα, µεταξύ άλλων την επιτυχή διενέργεια τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου 100 σηµείων. η αποζηµίωση του Ασφαλισµένου, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αναφορικά µε το κόστος αποκατάστασης των προβλεπόµενων από το Ασφαλιστήριο µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών Καλυπτόµενου Οχήµατος για διάστηµα ίσο προς τη ιάρκεια. Περιοχή Κάλυψης Πιστοποιητικό MB Stars σηµαίνει την περιοχή που προσδιορίζεται στο σηµείο 5 του Τµήµατος 2 της ενότητας Β του παρόντος. σηµαίνει πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την ΜΒΗ ή από το ιανοµέα για λογαριασµό της ΜΒΗ, το οποίο βεβαιώνει ότι το Καλυπτόµενο Όχηµα πληροί τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars. Πρόγραµµα σηµαίνει το Πρόγραµµα ασφάλισης χρηµατικών απωλειών και οδικής βοήθειας που διαθέτει ο Ασφαλιστής, σε συνεργασία µε τον Ασφαλιστικό Σύµβουλο, αναφορικά µε Επιλέξιµα Οχήµατα (πρόγραµµα µεταχειρισµένων MB Stars). ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Σηµαντική Σηµείωση: Οι ειδικοί όροι που αφορούν στις καλύψεις χρηµατικών απωλειών και στις καλύψεις οδικής βοήθειας παρατίθενται στη συνέχεια στο Κεφάλαιο Ι και το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας Ενότητας Β, αντίστοιχα. Οι ειδικοί αυτοί όροι υπερισχύουν των γενικών όρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο αναφορικά µε τη δαπάνη αποκατάστασης των περιοριστικά απαριθµούµενων στο παρόν µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών του Καλυπτόµενου Οχήµατος, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που προσδιορίζονται σε αυτό. Με την επιφύλαξη των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, το Ασφαλιστήριο καλύπτει περιοριστικά τη λειτουργικότητα των µηχανικών και ηλεκτρικών µερών του Καλυπτόµενου Αυτοκινήτου που αναφέρονται κατωτέρω: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Mercedes-Benz Insurance 4

5 Μόνο τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόµενα µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη καλύπτονται: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κινητήρας Kορµός κινητήρα, κυλινδροκεφαλή, φλάντζα κεφαλής, σύστηµα λίπανσης λαδιού εκτός από τσιµούχες, κάρτερ, βαλβίδα πίεσης λαδιού, υποδοχή φίλτρου λαδιού, ιµάντες εκεντροφόρου και τεντωτήρες εάν τα διαστήµατα αλλαγής έχουν τηρηθεί και δεν απαιτείται προγραµµατισµένη αλλαγή, υπερσυµπιεστές µε µονάδα ελέγχου. Σύστηµα καυσίµων Αντλία καυσίµων, ακροφύσια (µπέκ), ρυθµίσεις συστήµατος διαχείρισης, ηλεκτρονικά µέρη του συστήµατος έγχυσης καυσίµων. Μηχανικό και αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Eξωτερικά καλύµµατα καθώς και όλα τα εσωτερικά µέρη του σασµάν (γρανάζια, ρουλεµάν κλπ.). Σύστηµα συµπλέκτη Αντλία υδραυλικού, κυλινδράκι στο σασµάν. ιαφορικό Kαλύµµατα διαφορικών καθώς και όλα τα εσωτερικά µέρη. Άξονες Κεντρικός αξονας, ηµιαξόνια, ηλεκτρικά µέρη κίνησης, ρουλεµάν και µουαγιέ εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται σε µη ενδεδειγµένη χρήση ή εύλογη και συνήθη φθορά από χιλιόµετρα (πάνω απο χλµ.). Σύστηµα διεύθυνσης Μηχανικός ή υδραυλικός µηχανισµός διεύθυνσης µε όλα τα εσωτερικά µέρη, µοτέρ δυναµικής οδήγησης, υδραυλική αντλία µε όλα τα εσωτερικά µέρη, και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα οδήγησης, αντλία υδραυλικού. Φρένα Αντλία φρένων, σερβό φρένων, κυλινδράκια, ρυθµιστής πίεσης φρένων, µονάδα ισχύος τροχοπέδης και ηλεκτρονικός ελεγκτής, αισθητήρας RPM και ηλεκτρονική µονάδα του ABS, δαγκάνες φρένων. Ηλεκτρικό σύστηµα υναµό, µίζα, σύστηµα ηλεκτρονικής ανάφλεξης (εξαιρουµένων των καλωδίων ανάφλεξης), αγωγιµότητες του συστήµατος ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίµων (µε εξαίρεση εάν έχουν διαβρωθεί ή οξειδωθεί), ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (ECU), Ηλεκτρονικά συστήµατα άνεσης Στοιχεία θέρµανσης οπίσθιου παραθύρου, µοτέρ καλοριφέρ,στοιχεία θέρµανσης θέσεων, αντικλεπτική συσκευή, µοτέρ παραθύρων και υαλοκαθαριστήρων, µοτέρ και µηχανισµός ηλεκτρικής οροφής, εγκέφαλος Σύστηµα κλιµατισµού Συµπιεστής (κοµπρεσέρ), πυκνωτής (κοντένσερ), εξαερωτής (βαπορέτορ) και βαλβίδα εκτόνωσης. Σύστηµα ψύξης Αντλία νερού, ψυγείο, καλοριφέρ, θερµικός διακόπτης, ψυγείο λαδιού. Συστήµατα ασφαλείας Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και αερόσακοι καθώς και προεντατήρες ζωνών ασφαλείας (όχι µε ζηµιές από ατυχήµατα). Mercedes-Benz Insurance 5

6 Συστήµατα δυναµικής οδήγησης Ελεγκτές και αισθητήρες των συστηµάτων δυναµικής οδήγησης, χωρίς καλωδιώσεις και τις προσαρτηµένες αεροκίνητες και/ή υδραυλικές µονάδες, Σύστηµα εξάτµισης Πολλαπλή εξαγωγής,αισθητήρας λάµδα. Εξαιρούνται εάν είναι διαβρωµένα ή οξειδωµένα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Εξαιρούνται από την κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου όλα τα µέρη που δεν αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω ενότητα. Περαιτέρω, εξαιρούνται (περιλαµβανοµένων των µερών που αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα): Όλα τα εξαρτήµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στο αντικείµενο της Κάλυψης. Ανταλλακτικά που δεν είναι πιστοποιηµένα από τον Κατασκευαστή. Συντήρηση (ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση) και γενική φθορά. Νόθευση στο σύστηµα καυσίµων. Υπερδοµές και τεχνικές επεκτάσεις σε οχήµατα εµπορικής χρήσης. Μη εργοστασιακό ραδιόφωνο/κασετόφωνο, συσκευή CD, συσκευή αλλαγής δίσκων CD, κεραίες και όλα τα ανταλλακτικά του συστήµατος ήχου καθώς και τα ηλεκτρονικά του συστήµατος διασκέδασης, το σύστηµα πλοήγησης, τηλέφωνο και µηχανισµός αναγνώρισης φωνής, οπτικοακουστικά συστήµατα που δεν έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή. Εσωτερική και εξωτερική επένδυση, καλύµµατα,απορροφητήρες και ταπετσαρία. ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 2.1. Αντικείµενο της ασφάλισης Ο Ασφαλιστής παρέχει στον Ασφαλισµένο ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση κατά την οποία, εντός της ιάρκειας ασφάλισης του Ασφαλισµένου που επιβεβαιώνεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης, εγερθούν αξιώσεις αποζηµίωσης από τον τελευταίο για Μηχανικές ή Ηλεκτρικές Βλάβες οι οποίες καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο όπως ορίζονται περιοριστικά στο παρόν, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών Έκταση κάλυψης Όταν ένα µέρος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο χάσει τη λειτουργικότητά του, όσο διαρκεί η ασφάλιση, ο Ασφαλισµένος δικαιούται επαγγελµατικής επισκευής µε τη χρήση ενός νέου ανταλλακτικού ή την επιδιόρθωση του παλαιού Το παρόν ασφαλιστήριο προβλέπει αποζηµίωση εφόσον: Προκύψει τεχνική βλάβη που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. Mercedes-Benz Insurance 6

7 Η τεχνική βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος δεν παρουσιάστηκε κατά την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον Ασφαλισµένο σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή. Η τεχνική βλάβη συµβεί σε ανταλλακτικό του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν καλύπτεται ταυτόχρονα από τη Θεµελιώδη Εγγύηση του κατασκευαστή. 2.3 Προσδιορισµός Αποζηµίωσης Ποσοτικά Όρια Η αποζηµίωση βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου καλύπτει: (α) Όλα τα αναγκαία και πραγµατικά κόστη για την επισκευή της βλάβης. (β) Το κόστος των πιστοποιηµένων από τον Κατασκευαστή ανταλλακτικών που κρίθηκαν αναγκαία για αντικατάσταση µε µέγιστο όριο ανά κωδικό το 90% της συνιστώµενης, µη δεσµευτικής προτεινόµενης τιµής λιανικής που προτείνει κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές. Για την επισκευή της βλάβης χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά Mercedes Benz καθώς και ανταλλακτικά κατάλληλα και εγκεκριµένα ως ισοδύναµα από τον κατασκευαστή. (γ) Το κόστος εργασίας, µε µέγιστο καλυπτόµενο ποσό ανά εργασία το γινόµενο του µέγιστου αριθµού αποδεκτών ωρών εργασίας για τη συγκεκριµένη εργασία που συνιστά κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ιανοµείς για αντίστοιχες εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης, πολλαπλασιασµένο προς την ωριαία αποζηµίωση ανά εργασία που αποδίδει η ΜΒΗ προς τους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ιανοµείς για εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης. (δ) Όλα τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές βαθµονόµησης, εργασίες δοκιµής και µέτρησης καθώς και από τις αναγκαίες ρυθµίσεις, Ειδικά τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές, µετρήσεις και ρυθµίσεις κινητήρα καλύπτονται µόνο στην περίπτωση που σχετίζονται άµεσα µε ζηµία που καλύπτεται υποχρεωτικά από το παρόν Ασφαλιστήριο. (ε) Το κόστος επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του συνδέεται µε τη βλάβη άλλου εξαρτήµατός του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. (στ) Το κόστος αντικατάστασης εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν υπέστη βλάβη αλλά που πρέπει να αντικατασταθεί γιατί συνδέεται άµεσα και αναγκαία µε άλλο εξάρτηµά του που έχει υποστεί βλάβη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Περιορισµοί Αποζηµίωσης βάσει του Ασφαλιστηρίου Αίτηµα του Ασφαλισµένου σχετικά µε αποζηµίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου δεν λαµβάνεται υπ όψιν και δεν γίνεται δεκτό όταν η εκτιµώµενη δαπάνη επισκευής είναι υψηλότερη από την αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Αν παρόλα αυτά ο Ασφαλισµένος αποφασίσει την επισκευή του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η αποζηµίωση για το κόστος της επισκευής θα περιορισθεί στην αξία αντικατάστασής του. Ως αξία αντικατάστασης νοείται η τιµή σε µετρητά που γενικά µπορεί να επιτευχθεί για την πώληση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή των αξεσουάρ του µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Καλυπτόµενου Οχήµατος και των αξεσουάρ του, σε περίπτωση που αυτό προσφερόταν προς πώληση µε οποιονδήποτε τρόπο. Mercedes-Benz Insurance 7

8 Η συνολική αποζηµίωση κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου από διάφορες βλάβες, φθάνει µέχρι την τρέχουσα αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος αφαιρουµένης της υπολειµµατικής αξίας. Οι δαπάνες επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του προήλθε από εξάρτηµα του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτονται. Σηµαντικές απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την επανεξέταση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου, µείωση της αξίας αγοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή για ζηµίες από µη τεκµηριωµένες ή αβάσιµες δαπάνες, δεν έπιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο αίτηµα για αποζηµίωση. 3. Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Προϋποθέσεις 3.1. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε γεγονός εκ του οποίου εγείρεται ή δύναται να εγερθεί απαίτηση οποιασδήποτε φύσεως του Ασφαλισµένου κατά του Ασφαλιστή στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συµφωνούνται τα ακόλουθα: (α) Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα διαφύλαξης του Καλυπτόµενου Οχήµατος και να λάβει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία ή βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος, όπως τα µέτρα αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Θεµελιώδους Εγγύησης, (β) Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη, η οποία θα προκύψει από τη συνεχιζόµενη χρήση του καλυπτόµενου Οχήµατος κατά τα ανωτέρω. (γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος πιθανολογεί ότι δικαιούται, ή προτίθεται, να εγείρει απαίτηση δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή στις εγκαταστάσεις του οποίου προτίθεται να µεταφέρει το Καλυπτόµενο Όχηµα προς διάγνωση ή/και επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, αναφορικά µε τους όρους κάλυψης του παρόντος. (δ) Αναφορικά µε το Καλυπτόµενο Όχηµα το οποίο προσκοµίζεται στις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστή, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες που ζητείται να καλυφθούν δυνάµει του παρόντος, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ζητήσει από τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να υποβάλει στον ιαχειριστή αυθηµερόν µε την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στις εγκαταστάσεις του, αναφορά µε τα ακόλουθα στοιχεία: όνοµα Ασφαλισµένου, αριθµό κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, σύντοµη περιγραφή της βλάβης, επιβεβαίωση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του Καλυπτόµενου Οχήµατος βάσει των προδιαγραφών του Κατασκευαστή κατά τη χρονική στιγµή της βλάβης και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον ιαχειριστή. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ιαχειριστή (το «Σύστηµα»), η αναφορά αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά. (ε) Το αίτηµα της παραγράφου (δ) εξετάζεται στη συνέχεια από τον ιαχειριστή και εγκρίνεται ή απορρίπτεται επί της αρχής από τον ιαχειριστή. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος, ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής υποβάλλει εκ νέου αναλυτική προκοστολόγηση των επισκευών µέσω του Συστήµατος, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ολικά ή µερικά, από τον ιαχειριστή. Έναρξη των εργασιών επισκευής είναι δυνατή µόνο µετά τη δεύτερη αυτή έγκριση του ιαχειριστή. (στ) Σε περίπτωση εισαγωγής του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε συνεργείο Κατάλληλου Επισκευαστή, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να του παράσχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου, προκειµένου να ακολουθηθεί αναλόγως η παραπάνω διαδικασία δύο σταδίων, όπως θα υποδείξει ο ιαχειριστής. Ο Ασφαλισµένος φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης της ικανοποίησης των Κριτηρίων Επισκευαστή από τον Κατάλληλο Επισκευαστή. Ο Εγκεκριµένος Επισκευαστής πρέπει στην περίπτωση αυτή να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί πλήρως µε τον ιαχειριστή κοινοποιώντας του εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (όπου αυτό είναι δυνατό) τα στοιχεία του Ασφαλισµένου και του Mercedes-Benz Insurance 8

9 Καλυπτόµενου Οχήµατος και την ακριβή αιτία της βλάβης. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή προκειµένου να λάβει την έγκριση του ιαχειριστή πριν προβεί στην αποσυναρµολόγηση οποιωνδήποτε εξαρτηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου µέρους του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς επιθεώρηση. Εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ιαχειριστή, το κόστος αποσυναρµολόγησης θα καλυφθεί ως µέρος της συνολικής απαίτησης. Εάν, ακολούθως της αποσυναρµολόγησης δεν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη, τότε ο Ασφαλισµένος θα φέρει το κόστος της αποσυναρµολόγησης. (ζ) Σε περίπτωση εµφάνισης καλυπτόµενης ζηµίας ή βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος όσο αυτό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, αλλά εντός της Περιοχής Κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον ιαχειριστή και να συµµορφωθεί προς τις οδηγίες του. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος (στ) ανωτέρω. (η) Εάν ο ιαχειριστής αποδεχθεί την αποκατάσταση ζηµίας, θα εκδίδεται αριθµός έγκρισης για το συγκεκριµένο εγκεκριµένο κόστος. Για οποιοδήποτε ποσό πρόσθετο του ποσού αυτού την ευθύνη θα φέρει ο Ασφαλισµένος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά αυτή προς τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή όπου πραγµατοποίησε οποιαδήποτε σχετική εργασία. (θ) Ο Ασφαλιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, και στο όνοµα του Ασφαλισµένου να αναλάβει, να αντιταχθεί ή να προβεί σε συµβιβασµό αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση. (ι) Κανένα κόστος σχετικό µε το χρόνο αναµονής για την παράδοση ανταλλακτικών δεν καλύπτεται. (ια) Οι υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης, πρόνοιας ή επιµέλειας που προβλέπονται από τη Θεµελιώδη Εγγύηση αποτελούν πρόσθετα ασφαλιστικά βάρη του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τις Καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. (ιβ) Σε περίπτωση που ο ιαχειριστής εγκρίνει την αποκατάσταση βλάβης και το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει επισκευαστεί, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται: να συµπληρώσει και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του προµηθεύσει ο επισκευαστής που πραγµατοποίησε τις σχετικές εργασίες, και να παραδώσει υπογεγραµµένο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του το ειδικό έντυπο για την εκχώρηση του δικαιώµατος στον επισκευαστή προκειµένου εκείνος να εισπράξει την αποζηµίωση από τον Ασφαλιστή. 4. Εδαφικά Όρια Περιοχή Κάλυψης Η παρούσα ασφάλιση ισχύει όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και όχι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο και Μάλτα,Αλβανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουµανία, Ευρωπαική Τουρκία. 5. Πρόσβαση Στην περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, ο Ασφαλιστής ή οι εκπρόσωποί του επιφυλάσσουν και θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης και ελέγχου του Καλυπτόµενου Οχήµατος. 6. Υποκατάσταση Ο Ασφαλιστής έχει δικαίωµα, κατά πάντα χρόνο, αναλαµβάνοντας το αντίστοιχο κόστος, να προβαίνει στην άσκηση οποιωνδήποτε ένδικων µέσων ή βοηθηµάτων στο όνοµα του Ασφαλισµένου, προκειµένου να διασφαλίσει την αποζηµίωση βλάβης που υπέστη και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη συνδροµή προς τούτο. 7. Γενικές Εξαιρέσεις Χωρίς να θίγονται οι λοιπές εξαιρέσεις του παρόντος, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για: Mercedes-Benz Insurance 9

10 7.1. Απαιτήσεις Εκτός Κάλυψης Οποιαδήποτε απαίτηση του Ασφαλισµένου που εξαιρείται σύµφωνα µε το Τµήµα 1 ή το Τµήµα 2 ανωτέρω. 7.2 Συµβατική ευθύνη Οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από σύµβαση ή συµφωνία του Ασφαλισµένου µε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το παρόν Ασφαλιστήριο Λοιποί Κίνδυνοι Οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή του Ασφαλισµένου που προκύπτει, προκαλείται ή απορρέει από πρόσκρουση, υπαίτια συµπεριφορά του Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου, γεγονός ανωτέρας βίας ή άλλο γεγονός που είτε µεν δεν ασφαλίζεται (π.χ. δόλια συµπεριφορά) είτε αποτελεί κατά τα συναλλακτικά ήθη αντικείµενο ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων. 7.4 Βάρος Απόδειξης Σε οποιαδήποτε περίπτωση αγωγής ή άλλης δικαστικής ή εξώδικης διαδικασίας, κατά την οποία ο Ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι κάποια ζηµία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο το βάρος απόδειξης ότι αυτή η ζηµία ή απώλεια καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισµένος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΛΥΨΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει προς τον Ασφαλισµένο, µόνο όµως για το Καλυπτόµενο Όχηµα, τις καλύψεις και υπηρεσίες οδικής βοήθειας που αναφέρονται περιοριστικά στη συνέχεια, υπό τους ακόλουθους όρους. Εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο στη συνέχεια, οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος λόγω αιφνίδιας και απρόβλεπτης τεχνικής βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος, που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. ΚΑΛΥΨΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Α) Βασικές υπηρεσίες οδικής βοήθειας 1. Επισκευή επιτόπου Κατόπιν αιτήµατος του Ασφαλισµένου, ο Ασφαλιστής θα αποστείλει τεχνικό στον τόπο της βλάβης το συντοµότερο δυνατό, µε σκοπό να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη βλάβη και να επισκευάσει το Καλυπτόµενο Όχηµα επιτόπου, εφόσον είναι εφικτό. Από τη στιγµή που το Καλυπτόµενο Όχηµα κινείται η εξυπηρέτηση θα γίνεται επιτόπου. 2. Ρυµούλκηση 2.1. Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και δεν µπορεί να επισκευαστεί επιτόπου ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη ρυµούλκηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς τις εγκαταστάσεις του πλησιέστερου στον τόπο της βλάβης Εγκεκριµένου Επισκευαστή. Εφόσον το επιθυµεί, ο Ασφαλισµένος δύναται να ζητήσει, µε αποκλειστικά δική του ευθύνη, µεταφορά του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε άλλο Εγκεκριµένο Επισκευαστή σε ίδια απόσταση από τον τόπο της ακινητοποίησης. 2.2 Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω: χρήσης λανθασµένου τύπου καυσίµου, προβλήµατος στα ελαστικά ή Mercedes-Benz Insurance 10

11 απώλειας κλειδιών, εγκλεισµού κλειδιών εντός του Καλυπτόµενου Οχήµατος ο Ασφαλιστής θα διοργανώσει τη ρυµούλκηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο συνεργείο του πλησιέστερου στον τόπο της ακινητοποίησης Εγκεκριµένου Επισκευαστή ή στο πλησιέστερο σηµείο επισκευής ελαστικών (βουλκανιζατέρ), αντίστοιχα. (Β) Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Επιβαινόντων 1. Επιστροφή Επιβαινόντων στον τόπο µόνιµης κατοικίας Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και εφόσον ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στην Ελλάδα, τότε ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη µεταφορά του Ασφαλισµένου είτε στον αρχικό τους προορισµό είτε στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους. Η παραπάνω µεταφορά θα πραγµατοποιηθεί µε τραίνο (1 η µεταφοράς της επιλογής του Ασφαλιστή. θέση) ή άλλο µέσο µαζικής Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής µετακίνησης, εάν ο Ασφαλισµένος έχει µεταβεί στον προορισµό του ακτοπλοϊκώς, τα έξοδα επιστροφής όπως και τα έξοδα θαλάσσιας µεταφοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος επιβαρύνουν τον ίδιο, εκτός εάν πρόκειται να µεταβληθεί η ηµεροµηνία της επιστροφής, λόγω των συνθηκών της ακινητοποίησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Ως εκ τούτου, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αλλαγή της ηµεροµηνίας και σε θέση αντίστοιχη µε αυτή στην οποία αποδεδειγµένα θα ταξίδευε αρχικά ο Ασφαλισµένος. Τα έξοδα παραλαβής του Καλυπτόµενου Οχήµατος µετά από την επισκευή του βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. 2. Ξενοδοχείο Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και εφόσον η ακινητοποίηση λάβει χώρα σε απόσταση µεγαλύτερη των 50χλµ από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου, τότε ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη διαµονή του Ασφαλισµένου σε ξενοδοχείο για τη διάρκεια επισκευής του Καλυπτόµενου Οχήµατος, για έως 3 διανυκτερεύσεις κατά µέγιστο και µέχρι του ποσού των 75 ανά νύχτα και ανά άτοµο. 3. Ταξί Σε περίπτωση που: - Το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, - Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στην Ελλάδα,και - Ο πλησιέστερος Αποδεκτός Επισκευαστής δεν είναι σε θέση να επισκευάσει την ίδια ηµέρα το Καλυπτόµενο Όχηµα, τότε ο Ασφαλιστής θα καλύψει τα έξοδα µεταφοράς του Ασφαλισµένου µε ταξί µέχρι του ποσού των Προσωρινό όχηµα αντικατάστασης Αν η βλάβη προκύψει σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χλµ. από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου και κατόπιν της ρυµούλκησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή αυτό δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί αυθηµερόν επισκευασµένο, τότε ο Ασφαλιστής θέτει στη διάθεση του Ασφαλισµένου µία από τις παρακάτω υπηρεσίες: Ενοικιαζόµενο όχηµα, αντίστοιχης κατηγορίας µε το Καλυπτόµενο Όχηµα, για τη διάρκεια επισκευής του Καλυπτόµενου Οχήµατος και µέγιστη διάρκεια τις 3 ηµέρες, το οποίο εξαρτάται και από την τοπική διαθεσιµότητα οχηµάτων αντικατάστασης. Η σύµβαση µίσθωσης του ενοικιαζόµενου οχήµατος θα είναι υποχρεωτικά µονής κατεύθυνσης (oneway) σε περίπτωση που το ενοικιαζόµενο όχηµα χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά του Ασφαλισµένου είτε στον τόπο της µόνιµης κατοικίας είτε στον τόπο του αρχικού προορισµού του. Για την ενοικίαση του οχήµατος δεν υπάρχει περιορισµός σε χιλιόµετρα αλλά τα καύσιµα, διόδια και τα τυχόν έξοδα προαιρετικής επιπλέον ασφάλισης βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. Mercedes-Benz Insurance 11

12 Το όχηµα αντικατάστασης παρέχεται στο εξωτερικό σε περίπτωση βλάβης και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. Για να παρασχεθεί όχηµα αντικατάστασης θα πρέπει ο Ασφαλιζόµενος να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν για εκµίσθωση οχηµάτων οι εταιρείες ενοικίασης, δηλαδή να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας, άνω των 23 ετών και να είναι κάτοχος διπλώµατος οδήγησης για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν έχει στην κατοχή του πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να καταβάλει στην εταιρεία ενοικίασης την αναλογούσα χρηµατική εγγύηση, το ύψος της οποίας ποικίλλει ανάλογα µε την κατηγορία αυτοκινήτου. (Γ) Επιπρόσθετες υπηρεσίες στο εξωτερικό 1. Παράδοση ανταλλακτικών Σε περίπτωση που το Καλυπτοµενο Όχηµα υπέστη βλάβη στο εξωτερικό σε χώρα που περιλαµβάνεται στα Γεωγραφικά Όρια Κάλυψης της παρούσας και δεν µπορεί να επισκευαστεί λόγω έλλειψης των απαραίτητων ανταλλακτικών στον τόπο ακινητοποίησης, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει ύστερα από αίτηση του Ασφαλισµένου να οργανώσει την παράδοση των ανταλλακτικών στο συνεργείο επισκευής (µόνο τα έξοδα εκτελωνισµού καλύπτονται). Το κόστος των ανταλλακτικών επιβαρύνει το ασφαλισµένο, εκτός και αν αυτά καλύπτονται από την ασφαλιστική κάλυψη Χρηµατικών Απωλειών του Κεφαλαίου Ι του παρόντος. 2. Επαναπατρισµός Καλυπτόµενου Οχήµατος Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα δεν µπορεί να επισκευαστεί τοπικά, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει τον επαναπατρισµό του σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή της επιλογής του Ασφαλισµένου στην Ελλάδα. Η παραπάνω παροχή δεν προσφέρεται σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω χρήσης λανθασµένου τύπου καυσίµου ή/και προβλήµατος ελαστικών. Σε περίπτωση που το κόστος του επαναπατρισµού είναι µεγαλύτερο της τρέχουσας αξίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η παροχή αυτή δεν ισχύει. Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας επαναπατρισµού είναι το Καλυπτόµενο Όχηµα vα µη µεταφέρει αvτικείµεvα ή oυσίες τωv oπoίωv η µεταφoρά, διέλευση από τρίτες χώρες ή εισαγωγή στηv Ελλάδα απαγoρεύεται ή επιτρέπεται υπό oρισµέvες πρoϋπoθέσεις. Εδαφικά Όρια Περιοχή Κάλυψης Οι καλύψεις οδικής βοήθειας ισχύουν όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στις χώρες που ισχύει η Πράσινη Κάρτα. ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι καλύψεις οδικής βοήθειας του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν καλύπτουν: 1.1 Οποιοδήποτε όχηµα πλην του Καλυπτόµενου Οχήµατος. 1.2 Το Καλυπτόµενο Όχηµα στις περιπτώσεις όπου ρυµουλκεί οποιοδήποτε όχηµα, φορέα, πλαίσιο ή άλλο αντικείµενο. 1.3 Τις περιπτώσεις των γενικών εξαιρέσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή περιπτώσεις βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος από υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου, περιλαµβανοµένης της παράλειψης προληπτικής συντήρησης κατά τους όρους του παρόντος. Mercedes-Benz Insurance 12

13 1.4 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από πρόθεση τoυ Ασφαλισµέvoυ ή πoυ είvαι απoτέλεσµα συµµετoχής τoυ σε πληµµελήµατα ή συµπλoκές, εκτός αv απoδεδειγµέvα βρίσκεται σε κατάσταση vόµιµης άµυvας σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ Πoιvικoύ Κώδικα. 1.5 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από συµµετoχή τoυ Καλυπτόµενου Οχήµατος σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις ή αγώvες (επίσηµoυς ή όχι) ή δoκιµαστικές διαδρoµές. 1.6 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από επιδρoµή, εχθρoπραξία, πoλεµική επιχείρηση (πριv ή µετά τηv κήρυξη πoλέµoυ), εµφύλιo πόλεµo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, επαvάσταση ή επίταξη από αστυvoµικές ή στρατιωτικές αρχές, 1.7 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από oδηγό πoυ δεv έχει άδεια oδήγησης για τηv κατηγoρία τoυ oχήµατoς πoυ oδηγεί ή πoυ κατά τov χρόvo τoυ ατυχήµατoς βρίσκεται υπό τηv επίδραση oιvoπvευµατωδώv, τoξικώv ή παραισθησιoγόvωv oυσιώv, 1.8 Ακιvητoπoίηση τoυ αυτoκιvήτoυ από έλλειψη καυσίµωv. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ 2.1 Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητοδρόµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε το βοηθητικό τροχό του οχήµατος. 2.2 Ο Ασφαλιστής δεv αvαλαµβάvει τις επιπλέov, από αυτές πoυ συvήθως θα αvτιµετώπιζε o Ασφαλισµένος κατά τηv επιστρoφή τoυ, δαπάvες. Σε καµία περίπτωση δεv αvαλαµβάvει τα έξoδα εφoδιασµώv, διoδίωv, επισκευώv, καυσίµωv ή διατρoφής. 2.3 Η παροχή ενοικιαζόµενου οχήµατος αντικατάστασης, όπου προβλέπεται, τελεί υπό την επιφύλαξη ύπαρξης διαθέσιµων οχηµάτων στον τόπo παρoχής βoήθειας και υπό τηv πρoϋπόθεση ότι o oδηγός τoυς θα πληροί τoυς απαιτoύµεvoυς όρoυς για τηv εvoικίαση. 2.4 Ο Ασφαλιστής διατηρεί τo δικαίωµα vα απαιτήσει από τov Ασφαλισµένο vα της πρoσκoµίσει τα κατά vόµo πρoβλεπόµεvα παραστατικά δαπαvώv (τιµoλόγια επισκευής και αvταλλακτικώv) εκ τωv oπoίωv θα πρoκύπτει ασφαλώς και o χρόvoς ακιvητoπoίησης τoυ Καλυπτόµενου Οχήµατος. 2.5 Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδροµο, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένα οχήµατα οδικής βοήθειας, οι καλύψεις οδικής βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, µπορούν να προσφερθούν µόνο εφόσον το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ήδη ρυµουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητοδρόµου από την αντίστοιχη υπηρεσία βοήθειας που κατ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητοδρόµου. 2.6 Η υπoχρέωση του Ασφαλιστή για παρoχή oδικής βoήθειας αvαστέλλεται για όσo χρόvo oι αvτικειµεvικές συvθήκες (εξαιρετικά δυσµεvείς καιρικές συvθήκες, απoκλεισµέvoι δρόµoι, σεισµoί κ.λ.π.) δεv του επιτρέπoυv vα εκτελέσει µε ασφάλεια τo έργo του. 2.7 Κατά τo διάστηµα αvαµovής της βoήθειας ή κατά τη διάρκεια της µεταφoράς τoυ Καλυπτόµεvoυ Οχήµατoς, ο Ασφαλιστής δεv φέρει οποιαδήποτε ευθύvη για κλoπή εξαρτηµάτωv τoυ ή πρoσωπικώv αvτικειµέvωv από αυτό. 2.8 Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για ζηµιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά αντικείµενα και για κάθε είδους αποθετική ζηµιά. 2.9 Ο Ασφαλιστής δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας που προβλέπονται από το Ασφαλιστήριο µε κάθε µέσov πoυ κατά τηv κρίση του είναι πρόσφορο και εξυπηρετεί τηv συγκεκριµέvη περίπτωση. Mercedes-Benz Insurance 13

14 2.10 Σε περίπτωση πoυ τo καλυπτόµεvo όχηµα ακιvητoπoιηθεί µετά από ατύχηµα σε χώρo πoυ απαιτεί χρήση ειδικού ανυψωτικού οχήµατος, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει κάθε εύλογη πρoσπάθεια για τηv αvάσυρση και ρυµoύλκησή τoυ µε τα µέσα πoυ διαθέτει, απαλλασσόµεvος από κάθε ευθύvη για τυχόv ζηµιές πoυ θα πρoκαλέσει σε αυτό εξαιτίας τωv ειδικώv περιστάσεωv και συvθηκώv τoυ ατυχήµατoς. Οµoίως, εάv κατά τη διάρκεια αvύψωσης, πρόσδεσης ή µεταφoράς τoυ Καλυπτόµεvoυ Οχήµατoς είvαι αvαπόφευκτη η πρόκληση σε αυτό ζηµιώv, πρoκειµέvoυ vα διεκπεραιωθεί η µεταφoρά τoυ σε κατάλληλo συvεργείo, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύvη Εφόσον το Καλυπτόµενο Όχηµα µεταφερθεί στον τόπο που έχει επιλέξει ο Ασφαλισµένος, παύει να υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλιστή για το συγκεκριµένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για µεταφορά δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας. Ο Ασφαλιστής δεv φέρει καµία ευθύvη για ζηµιά επαγγελµατικής ή εµπoρικής φύσης πoυ υπέστη o Ασφαλισµένος ή oπoιoσδήπoτε τρίτoς µετά τηv πρoβλεπόµεvη από τo Ασφαλιστήριo επέµβαση του Ασφαλιστή µε σκoπό τηv παρoχή βoήθειας Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται για την παροχή βοήθειας σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος ή/και Νήσων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης, όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος. 3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3.1 Προϋποθέσεις Παροχής Οδικής Βοήθειας Ολες oι παρoχές οδικής ασφάλειας πoυ πρoβλέπovται από το παρόν Ασφαλιστήριo oργαvώvovται και αvαλαµβάvovται από τον Ασφαλιστή ή µε τη µεσoλάβηση τρίτωv µε τoυς oπoίoυς αυτός συvεργάζεται, µε τηv πρoϋπόθεση ότι: (α) Ο ιαχειριστής έχει πρoηγoυµέvως ειδoπoιηθεί σχετικά στo τηλεφωvικό του κέvτρo στηv Ελλάδα και του έχoυv γvωστoπoιηθεί τα απαραίτητα στoιχεία, όπως ορίζεται στη συνέχεια στην ενότητα «Τί πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ακινητοποίησης». (β) Ο Ασφαλιστής εvέκριvε πρoηγoυµέvως τηv oργάvωση και αvάληψη τωv παρoχώv, χωρίς τηv oπoία έγκριση καµία παρoχή δεv δίδεται. 3.2 ίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης και Επιχειρήσεων Άλλων Κρατών µε Συµβάσεις Αµοιβαιότητας Στο Παράρτηµα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε τα υπό του νόµου προβλεπόµενα παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που συνεργάζονται µε τον Ασφαλιστή. (β) Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων οδικής βοηθείας άλλων κρατών, µε τις οποίες ο Ασφαλιστής έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του ως άνω Παραρτήµατος. Σηµειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιηµένη µορφή του εν λόγω παραρτήµατος θα είναι αναρτηµένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ιαχειριστή, Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας οδικής βοηθείας είναι η οιαδήποτε επικοινωνία, σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: Mercedes-Benz Insurance 14

15 3.3 Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης Σε περίπτωση πoυ χρειαστείτε οδική βoήθεια σύµφωvα µε τoυς όρoυς τoυ παρόντος Ασφαλιστηρίoυ, παρακαλoύµε: (Α) (Β) Καλέστε τον ιαχειριστή στo τηλέφωvo , 24 ώρες τo 24ωρo ώστε τις παρακάτω πληρoφoρίες: - Τo ovoµατεπώvυµό σας. - Τov αριθµό κυκλoφoρίας τoυ ασφαλισµέvoυ αυτoκιvήτoυ σας. - Τηv ακριβή θέση σας. - Τov αριθµό τηλεφώvoυ πoυ µπoρoύµε vα σας καλέσoυµε. - Περιγραφή τoυ πρoβλήµατός σας. Ο αρµόδιoς υπάλληλoς θα σας εvηµερώσει για τις εvέργειες στις oπoίες πρόκειται vα πρoβεί. Για τηv καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κoλλήστε τo αυτoκόλλητo "Mercedes Benz Insurance" σε εµφαvές σηµείo τoυ αυτoκιvήτoυ σας. 3.4 Εξουσιοδότηση Ο Ασφαλισµένος συµφωνεί και αποδέχεται ότι ο εκάστοτε οδηγός του Καλυπτόµενου Οχήµατος δικαιούται να απευθύνει αιτήµατα προς τον Ασφαλιστή και το ιαχειριστή και υποδείξεις αναφορικά µε την παροχή της κάλυψης οδικής βοήθειας βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου (π.χ. να ορίζει τον τόπο προορισµού, το περιεχόµενο του αιτήµατος κάλυψης, κλπ.). Κάθε τέτοιο αίτηµα θα θεωρείται εγκεκριµένο από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλιστής και ο ιαχειριστής δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση, ούτε και να εξακριβώσουν εάν ο οδηγός του Καλυπτόµενου Οχήµατος το οδηγεί µε τη συναίνεση του Ασφαλισµένου ή έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί αναφορικά µε τα ανωτέρω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οιαδήποτε παρεπόµενη ή έµµεση θετική ή αποθετική ζηµία, απώλεια, καταστροφή, τραυµατισµό ή θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων ή κόστους, νοµικού ή οιοδήποτε άλλου σε σχέση µε αυτά) οιασδήποτε φύσης ή µορφής το οποίο επήλθε σε οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό. Οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζηµία που µπορεί να επήλθε από ωστικά κύµατα ή µετακαυστικά κύµατα αεροσκαφών ή οποιωνδήποτε άλλων ιπτάµενων µηχανών τα οποία ταξιδεύουν σε υποηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. Οιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και έξοδα αυτών είτε προληπτικά είτε για οιοδήποτε άλλον λόγο άµεσα ή έµµεσα προερχόµενα από ή σε σχέση µε: απώλειες ή ζηµιές οι οποίες καλύπτονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους άλλης ασφαλίσεως εγγυήσεως ή εγγυήσεως του Κατασκευαστή. 2. Το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτει το Καλυπτόµενο Όχηµα µόνον εφόσον πληροί, κατά την πώλησή του από το ιανοµέα προς τον Ασφαλισµένο, τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ικανοποίηση των Κριτηρίων Μεταχειρισµένων MB Stars, προσκοµίζοντας στον Ασφαλιστή ή τον ιαχειριστή έγκυρο και γνήσιο Πιστοποιητικό MB Stars, το Ασφαλιστήριο δεν παρέχει οποιαδήποτε Κάλυψη. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η προληπτική συντήρηση πρέπει να διενεργείται κατά τα προβλεπόµενα από τον Κατασκευαστή όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Το Mercedes-Benz Insurance 15

16 Ασφαλιστήριο προβλέπει µια περίοδο ανοχής τριών (3) µηνών ή Τριών Χιλιάδων Χιλιοµέτρων (3.000 χλµ.) από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της προληπτικής συντήρησης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κατασκευαστή. Οι προληπτικές συντηρήσεις πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης κατά τρόπον άρτιο εκ µέρους του σχετικού συνεργείου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, καθώς και τη δέουσα γνώση, οργάνωση, υποδοµή και εµπειρία. Ο Ασφαλιστής απαιτεί να προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος αποδεικτικά στοιχεία όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα σχετικά τιµολόγια της προληπτικής συντήρησης, για την αποδοχή κάλυψης οιασδήποτε ζηµίας ανεξάρτητα εάν η ζηµία αυτή εµπίπτει ή έχει σχέση µε την προληπτική συντήρηση. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή ιµάντα χρονισµού και των λοιπών ανταλλακτικών που υπόκεινται σε φθορά όπως και όταν αυτά προτείνονται από τον Κατασκευαστή πρέπει να πραγµατοποιούνται µε αυστηρή επιµέλεια. Μη παρακολούθηση ή αµέλεια των προληπτικών συντηρήσεων από πλευράς Ασφαλισµένου ή ακόµη και διενέργεια πληµµελούς προληπτικής συντήρησης ή πρόκληση ζηµίας κατά τη διενέργεια της προληπτικής συντήρησης, εκ µέρους του σχετικού συνεργείου στο οποίο θα απευθυνθεί ο Ασφαλισµένος, συνεπάγεται απώλεια της κάλυψής του από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισµένος ευθύνεται απολύτως για την ορθή επιλογή συνεργείου σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα κριτήρια και ο Ασφαλιστής δεν βαρύνεται για οποιοδήποτε πταίσµα εκ µέρους του συνεργείου. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από τους κάτωθι γενικούς όρους: 1. Σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης 1.1. Με το παρόν Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής, αναλαµβάνει την ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλισµένου, κατόπιν πρότασης του Ασφαλιστικού Συµβούλου και υποβολής από τον Ασφαλισµένο Αίτησης Ασφάλισης. Η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου επιβεβαιώνεται από τη σχετική Βεβαίωση Ασφάλισης, έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των αναλογούντων Ασφαλίστρων. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να δηλώνει επακριβώς όλα τα στοιχεία του, καθώς και εκείνα του προς ασφάλιση Καλυπτόµενου Οχήµατος. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, ο Ασφαλιστής δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της κάλυψης του Ασφαλισµένου από ενάρξεώς της, ενώ ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, ούτε και διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση επί του ασφαλίσµατος Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται µεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος αποδέχεται τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου όπως αποδεικνύεται από τη Βεβαίωση Ασφάλισης, η οποία προσδιορίζει το Καλυπτόµενο Όχηµα, τον Ασφαλισµένο, καθώς και τη ιάρκεια και το επίπεδο της κάλυψης. Η Βεβαίωση Ασφάλισης διέπεται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο περιεχόµενό της. 2. Καταβολή Ασφαλίστρων 2.1. Ο Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να καταβάλει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της Αίτησης Ασφάλισης. Πριν από την εξόφληση των Ασφαλίστρων, δεν παρέχεται οποιαδήποτε Κάλυψη. Σε περίπτωση µη πλήρους εξόφλησης των Ασφαλίστρων εντός της παραπάνω προθεσµίας, για οποιονδήποτε λόγο, η Αίτηση Ασφάλισης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. 2.2 Η καταβολή των Ασφαλίστρων γίνεται µε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται στο όνοµα του Ασφαλιστή, µε µνεία του αριθµού της Αίτησης Ασφάλισης. Οι αριθµοί των σχετικών λογαριασµών αναφέρονται στην Αίτηση Ασφάλισης. Mercedes-Benz Insurance 16

17 2.3 Η καταβολή των Ασφαλίστρων θεωρείται οριστική έναντι του Ασφαλιστή µόλις ο Ασφαλιστής είναι σε θέση να την επιβεβαιώσει. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής εκδίδει απόδειξη για τον Ασφαλισµένο, για τη συνολική ιάρκεια της κάλυψής του. 2.4 Μη συµµόρφωση του Ασφαλισµένου προς τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρέχει το δικαίωµα στον Ασφαλιστή να αρνηθεί τους δηλωθέντες κινδύνους. 2.5 Απαιτήσεις Η υποβολή κατάστασης απαιτήσεων προς αποζηµίωση (claims) προς τον Ασφαλιστή γίνεται µε µέριµνα του ιαχειριστή εφόσον ο Ασφαλισµένος έχει συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις και τα βάρη του εκ του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Ειδικούς Όρους του παρόντος. 3. Αναστολή της Κάλυψης Ο Ασφαλιστής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναστέλλει την ασφάλιση του Καλυπτόµενου Οχήµατος µε έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισµένου, οποτεδήποτε, έως ότου οι τιθέµενες από τον Ασφαλιστή προϋποθέσεις ικανοποιηθούν ή/και ο Ασφαλιζσµένος συµµορφωθεί προς τα κάθε είδους ασφαλιστικά του βάρη. 4. Προσυµβατική Ενηµέρωση Ο Ασφαλισµένος έχει ενηµερωθεί µέσω κατάλληλης προσυµβατικής ενηµέρωσης για όλα τα ασφαλιστικά βάρη που προκύπτουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Ασφαλιστή για την παροχή διευκρινίσεων επί της προσυµβατικής ενηµέρωσης πριν από τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου. 5. Ακύρωση Ο Ασφαλιστής δύναται να ακυρώσει την ασφάλιση δυνάµει του παρόντος αποστέλλοντας ειδοποίηση τριάντα ηµερών µε συστηµένη επιστολή προς τον Ασφαλισµένο στη διεύθυνσή του. 6. Συµµόρφωση προς Ασφαλιστικά Βάρη Ο Ασφαλισµένος φέρει τα κάθε είδους ασφαλιστικά βάρη που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο ή σχετίζονται µε αυτό. Η προσήκουσα συµµόρφωση του Ασφαλισµένου προς τα ασφαλιστικά βάρη του παρόντος, καθώς και η εκ µέρους του τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη γένεση οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης του Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά µε το παρόν Ασφαλιστήριο. 7. Μεταβίβαση Καλυπτόµενου Οχήµατος Σε περίπτωση µεταβίβασης κατά κυριότητα του Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον αρχικά κατονοµαζόµενο στη Βεβαίωση Ασφάλισης Ασφαλισµένο (ο «Παλαιός Ασφαλισµένος») σε τρίτο πρόσωπο (ο «Νέος Ασφαλισµένος»), ο Νέος Ασφαλισµένος δύναται να υποκατασταθεί στο Ασφαλιστήριο ως Ασφαλισµένος αντί του Παλαιού Ασφαλισµένου, για την υπολειπόµενη ιάρκεια της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Παλαιού Ασφαλισµένου, για το Καλυπτόµενο Όχηµα και µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον ο Παλαιός Ασφαλισµένος και ο Νέος Ασφαλισµένος υπογράψουν και υποβάλλουν προς τον Ασφαλιστή τη δήλωση µεταβίβασης που επισυνάπτεται στο παρόν ως Έκθεµα Β και ο Ασφαλιστής την παραλάβει, συνοδευόµενη από αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, που να εµφανίζει τον Νέο Ασφαλισµένο ως κύριο. Η κάλυψη του Νέου Ασφαλισµένου αρχίζει µε την έκδοση στο όνοµά του νέας Βεβαίωσης Ασφάλισης. 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ο Ασφαλιστής ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή/και ο ιαχειριστής και ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος, κατ εντολή και για λογαριασµό του Ασφαλιστή, θα επεξεργάζονται τα προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένα του Ασφαλισµένου δυνάµει του παρόντος καθώς και τυχόν Mercedes-Benz Insurance 17

18 προσωπικά δεδοµένα που θα συλλέξουν από τον Ασφαλισµένο ή/και από τυχόν τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή/και µε βάση την Αίτηση Ασφάλισης. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση και η ορθή εκτίµηση του κινδύνου της ασφαλιστικής συµβάσεως και η εξυπηρέτηση, υποστήριξη, προάσπιση των συµφερόντων του Ασφαλιστή, καθώς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και παρακολούθηση των σχέσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. Αποδέκτες των δεδοµένων για τα στοιχεία που υποχρεούνται ή δικαιούνται να ανακοινώνουν οι εκτελούντες την επεξεργασία βάσει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως είναι οι εποπτικές αρχές, οι δικαστικές αρχές, οι δηµόσιοι λειτουργοί ή τυχόν τρίτοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και για την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων του Ασφαλισµένου που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) ο Ασφαλισµένος µπορεί να επικοινωνεί µε τον Ασφαλιστή. Το δικαίωµα πρόσβασης ή προβολής αντιρρήσεων ασκείται µε έγγραφο που αποστέλλεται αποδεδειγµένα στα γραφεία του Ασφαλιστή (Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα). Ο Ασφαλισµένος ρητά και ανεπιφύλακτα έχοντας ενηµερωθεί κατά τα ανωτέρω σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένων του, κατ εντολή και για λογαριασµό του Ασφαλιστή, δηλώνει ότι δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τον Ασφαλιστή ή/ και τρίτους κατ εντολήν και για λογαριασµό του Ασφαλιστή τα προσωπικά του δεδοµένα του Ασφαλιστηρίου καθώς και τυχόν προσωπικά δεδοµένα που θα συλλεγούν από τον Ασφαλιστή ή/ και από τυχόν τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης του Ασφαλιστηρίου. 9. Ισχύον ίκαιο Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας. 10. Παράπονα Οποιοδήποτε παράπονο προκύπτει σε σχέση µε την εκτέλεση του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο ιαχειριστή, ή στον Ασφαλιστή. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Επωνυµία: Α.Φ.Μ:.Ο.Υ: ιεύθυνση: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ηµεροµηνία: Υπογραφή και Σφραγίδα: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε ΦΑΕΕ Αθηνών Λ. Αθηνών 110 Κτίριο Γ, Αθήνα ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Επωνυµία: Mondial Assistance Α.Ε. Α.Φ.Μ:.Ο.Υ: ΦΑΕΕ Αθηνών ιεύθυνση: Πρεµετής 10 Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ηµεροµηνία: Υπογραφή και Σφραγίδα: Mercedes-Benz Insurance 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης και Επιχειρήσεων Άλλων Κρατών µε Συµβάσεις Αµοιβαιότητας Το παρόν παρατίθεται για σκοπούς αµιγώς ενηµερωτικούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. εν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας (οδικής βοηθείας) είναι η οιαδήποτε επικοινωνία σας σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του οχήµατός σας να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον τηλεφωνικό αριθµό που διαθέτετε στην σύµβαση οδικής βοήθειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του παρόντος Παραρτήµατος το οποίο και δηµοσιοποιείται στη διαδικτυακή σελίδα ΙΚΤΥΟ MONDIAL ASSISTANCE σταθµών παραµονής & µεταφόρτωσης στην Ελληνική Επικράτεια Νοµός / Περιοχή ιεύθυνση Νοµός / Περιοχή Αιτωλοακαρνανία IONIA ASSISTANCE Λασίθι ΓΑΛΑΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ- ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ: Καποδιστρίου 14, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγρίνιο ιεύθυνση ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 1o χλµ. Ιεράπετρας-Αγ. Νικολάου, Τ.Κ , Ιεράπετρα Άνδρος ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Β. ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Πιτροφώς Άνδρου Αργολίδα Γ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: ροσιάς 05 - Αγ. Ελεούσα Ναυπλίου Αρκαδία Άρτα Αττική Αχαΐα Βοιωτία Γρεβενά ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: 2o χλµ. Τρίπολης-Σπάρτης, Τ.Κ ,Τρίπολη Ο ΙΚΗ ΑΡΤΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Περιοχή Ελεούσα Άρτας T.K ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 19Ο χκµ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη AXON ASSISTANCE, ΚΞ ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.: Ηλείας 126 Κάτω Οβρυά Πατρών, Τ.Κ ΒΟΙΩΤΙΚΗ Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ- ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.: Λοξής Φάλαγγος 35, Θήβα Α ΑΛΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 1ο χλµ. Γρεβενών- Ελάτου Λέρος Λέσβος Λέσβος (Λήµνος) Λευκάδα Μαγνησία Μεσσηνία Μύκονος Νάξος ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ: Σµάλου- Λέρος ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Καλλονή Λέσβου ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: 1ο χλµ. Μούδρου- Μύρινας, Τ.Κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ, Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τσεχλιµπού Λευκάδας ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, VOLOS ASSISTANCE, Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Μελίνας Μερκούρη 66, Τ.Κ , Βόλος, (Ν. Ιωνία, Ν.Μαγνησίας) ΚΕΛΕΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Αθηνών (παρ. ύψους189), Καλαµάτα, Τ.Κ ΠΕΤ.ΞΕΝΑΡΙΟΣ- ΣΠ.ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε.: Βόθωνας Μυκόνου ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΠΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Mercedes-Benz Insurance 19

20 ράµα Έβρος Εύβοια Ευρυτανία Ζάκυνθος ΣΟΛ ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ραιδεστού 28,Τ.Κ , ράµα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λ. ηµοκρατίας 6, Αλεξανδρούπολη ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Γεωργίου Παπανδρέου 646,Τ.Κ , Χαλκίδα Μ. ΦΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Π. Προυσιωτίσσης 51, Καρπενήσι ΑΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕ Α Ε.Ε.: Κάµπος Βανάτου, Ζακύνθου Ηλεία (Πύργος) OMEGA ASSISTANCE, Κ. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.: Καπετάν Γιώργη & Παπαφλέσσα, Τ.Κ Ηµαθία ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΥΛΟΣ: Μακροχώρι, ήµου Απ. Παύλου, Αριστοτέλους 105, Τ.Κ , Βέροια Ξάνθη Πάρος Πέλλα Πιερία Πρέβεζα Ρέθυµνο Ροδόπη Χώρα, Νάξου, Τ.Κ Γ. ΚΑ ΟΓΛΟΥ-Χ. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Κεντρικό: 2ο χλµ. Ξάνθης- Λάγους Υπ/µα: Τέρµα 28ης Οκτωβρίου, Ξάνθη Κ. ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Νάουσα Πάρου, Τ.Κ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ- ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ- ΒΟΥΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Εγνατίας 69, Έδεσσα ΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Μουσών 8, Κατερίνη Τ.Κ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Συρράκου (έναντι ΚΤΕΟ Πρέβεζας), T.K , Πρέβεζα ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΠΕΤΡΟΣ, Ο ΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Μάχης Σχολής Χωροφυλακής 58, Ρέθυµνο Κ. Ι. ΚΑΛΠΑΚΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Σισµανόγλου 99, Κοµοτηνή Ηράκλειο Θεσπρωτία Θεσσαλονίκη ΜΙΧ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΖΟΣ Ο.Ε.: Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη 2, Ηράκλειο Τ.Κ Χ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 28ης Οκτωβρίου 17, T.K , Ηγουµενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ J.K.B. Ο ΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Μαγνησίας, Καλοχώρι, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Ρόδος Σάµος Σαντορίνη ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε.: Καναδά 111, Τ.Κ Ρόδος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ: ροσιά Βαθέως Σάµου ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΗΡΑ Ιωάννινα Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Η.ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ Χ. Σέρρες ΚΑΣΜΕΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.: 3ο χλµ. Σερρών-Νιγρίτας, Mercedes-Benz Insurance 20

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το 1963. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9579000 Η ΑΧΑ Assistance δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την επωνυμία Inter Partner Assistance: Έναρξη εργασιών 1987. Είναι Leader στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα