ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS"

Transcript

1 ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ Αθήνα Αρ.Μ.ΑΕ.:12868/05/Β/86048 ΑΦΜ: ΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MONDIAL ASSISTANCE SERVICES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρεµετής Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.: 37448/1ΝΤ/Β/97/0014 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: Ο νόµιµος κάτοχος Καλυπτόµενου Οχήµατος που έχει υπαχθεί στο παρόν σύµφωνα µε τους όρους του. Mercedes-Benz Insurance 1

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και στους ειδικούς και γενικούς όρους και τα παραρτήµατα αυτού, οι ακόλουθοι όροι µε αρχικά κεφαλαία στοιχεία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παραπλεύρως στον παρακάτω πίνακα: Daimler A.G. ή Κατασκευαστής MBH Αίτηση Ασφάλισης σηµαίνει την εδρεύουσα στο Βερολίνο της Γερµανίας εταιρεία µε την επωνυµία «Daimler Aktiengesellschaft», κατασκευάστρια του Καλυπτόµενου Οχήµατος. σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mercedes-Benz Hellas Εµπορική Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος, αριθµός 20) και ενεργεί ως αποκλειστικός εισαγωγέας καινούργιων επιβατηγών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. σηµαίνει την αίτηση που έχει υποβάλει ο Ασφαλισµένος προς τον Ασφαλιστή, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, αναφορικά µε την υπαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά ο Ασφαλιστής. ιαχειριστής σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mondial Assistance Services Hellas Α.Ε. Οδικής Βοήθειας και Παροχής Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πρεµετής, αριθµός 10), η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των απαιτήσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. Αρχική ιάρκεια Ασφαλισµένος Ασφαλιστήριο Ασφαλιστής ή Εταιρεία Ασφαλιστικός Σύµβουλος σηµαίνει χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία πώλησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος από το ιανοµέα προς τον Ασφαλισµένο, κατά το οποίο το Καλυπτόµενο Όχηµα καλύπτεται µε τις Καλύψεις δυνάµει σχετικού αυτοτελούς ασφαλιστηρίου, που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή κατόπιν αιτήµατος του ιανοµέα, µε αντισυµβαλλόµενο και λήπτη της ασφάλισης το ιανοµέα, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, µε καταβολή των αναλογούντων ασφαλίστρων από το ιανοµέα. το πρόσωπο που κατονοµάζεται ως τέτοιο στο παρόν Ασφαλιστήριο και στην αντίστοιχη Βεβαίωση Ασφάλισης. Εξαιρετικά, αναφορικά µε τις καλύψεις οδικής βοήθειας του Κεφαλαίου ΙΙ της Ενότητας Β του παρόντος, στην έννοια του Ασφαλισµένου περιλαµβάνονται οι Επιβαίνοντες, µε τη ρητή διευκρίνιση ότι οι Επιβαίνοντες πλην του Ασφαλισµένου δεν δύνανται να προβάλουν οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Ασφαλιστή. σηµαίνει το παρόν ασφαλιστήριο χρηµατικών απωλειών και οδικής βοήθειας και περιλαµβάνει τους παρατιθέµενους στη συνέχεια ειδικούς όρους, γενικούς όρους και τα συνηµµένα σε αυτό παραρτήµατα. σηµαίνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία «Allianz Ελλάς Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία», η οποία παρέχει τις καλύψεις δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, εδρεύει στην Αθήνα, (Λεωφόρος Αθηνών, αριθµός 110, Κτίριο Γ ) και παρέχει νόµιµα ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος αρ. 20), η οποία ενεργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. Mercedes-Benz Insurance 2

3 Ασφάλιστρα Βεβαίωση Ασφάλισης ιανοµέας ιάρκεια Εγκεκριµένος Επισκευαστής Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής Επιβαίνοντες Επιλέξιµο Όχηµα σηµαίνει τα αναλογούντα στην Παροχή ασφάλιστρα, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τον εκάστοτε τιµοκατάλογο ασφαλίστρων της Εταιρίας. σηµαίνει τη βεβαίωση ή απόδειξη εξόφλησης των Ασφαλίστρων ή άλλη βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή ή για λογαριασµό του, µε την οποία επιβεβαιώνεται η υπαγωγή του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά η Εταιρεία. σηµαίνει τον εξουσιοδοτηµένο διανοµέα του δικτύου της ΜΒΗ που πώλησε το Καλυπτόµενο Όχηµα προς τον Ασφαλισµένο και εξέδωσε το Πιστοποιητικό MB Stars. σηµαίνει τη διάρκεια ισχύος των καλύψεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η οποία προσδιορίζεται στη Βεβαίωση Ασφάλισης και εκφράζεται σε µήνες. Η ιάρκεια προσδιορίζεται σε διάστηµα 12 ή 24 µηνών, που άρχεται κατά τη λήξη της Αρχικής ιάρκειας. σηµαίνει οποιονδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή ή Κατάλληλο Επισκευαστή. σηµαίνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται οπουδήποτε εντός της Περιοχής Κάλυψης και έχει συνάψει σύµβαση που την προσδιορίζει ως εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή (authorized repairer) αναφορικά µε αυτοκίνητα Mercedes- Benz µε τη Daimler A.G. ή επιχείρηση ελεγχόµενη από αυτήν. σηµαίνει τον Ασφαλισµένο ή άλλο πρόσωπο που οδηγεί νόµιµα το Καλυπτόµενο Όχηµα, καθώς και τους συνεπιβάτες του στη διάρκεια τoυ περιστατικoύ πoυ µπoρεί vα εγείρει αξίωση για παρoχή οδικής βoήθειας σύµφωvα µε τoυς όρoυς τoυ παρόvτoς, έως του µέγιστου ορίου επιβατών που προσδιορίζεται βάσει του τύπου του Καλυπτόµενου Οχήµατος. σηµαίνει µεταχειρισµένο ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχηµα Mercedes-Benz, κατασκευής της Daimler A.G., που πληροί τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars και, κατά το χρόνο της πώλησής του ως µεταχειρισµένου από το ιανοµέα προς τον Ασφαλισµένο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό MB Stars. Θεµελιώδης Εγγύηση Καλυπτόµενο Όχηµα Κατάλληλος Επισκευαστής Κριτήρια Επισκευαστή η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τη Daimler A.G. αναφορικά µε καινούργια αυτοκίνητα Mercedes-Benz, διάρκειας 24 µηνών από την πρώτη παράδοσή τους σε τελικό κάτοχο, υπό τους όρους που τη διέπουν κάθε φορά. σηµαίνει το Επιλέξιµο Όχηµα το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στον Ασφαλισµένο, προσδιορίζεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης και αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος Ασφαλιστηρίου. σηµαίνει επιχείρηση που, όπως είναι σε θέση να αποδείξει ο Ασφαλισµένος, πληροί τα Κριτήρια Επισκευαστή. σηµαίνει την κατοχή κατάλληλου διαγνωστικού εξοπλισµού για τον εντοπισµό βλαβών Καλυπτόµενων Οχηµάτων, την Mercedes-Benz Insurance 3

4 Κριτήρια MB Stars Παροχή Μεταχειρισµένων ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου τεχνικού προσωπικού και την κατοχή πλήρους σειράς ειδικών εργαλείων για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών. σηµαίνει τα κριτήρια τα οποία υιοθετεί από καιρού εις καιρόν η ΜΒΗ και οι συνεργαζόµενοι µε αυτήν εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς Επιλέξιµων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναφορικά µε την πιστοποίηση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων Mercedes-Benz ως «Μεταχειρισµένων MB Stars», τα οποία περιλαµβάνουν σήµερα, µεταξύ άλλων την επιτυχή διενέργεια τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου 100 σηµείων. η αποζηµίωση του Ασφαλισµένου, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αναφορικά µε το κόστος αποκατάστασης των προβλεπόµενων από το Ασφαλιστήριο µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών Καλυπτόµενου Οχήµατος για διάστηµα ίσο προς τη ιάρκεια. Περιοχή Κάλυψης Πιστοποιητικό MB Stars σηµαίνει την περιοχή που προσδιορίζεται στο σηµείο 5 του Τµήµατος 2 της ενότητας Β του παρόντος. σηµαίνει πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την ΜΒΗ ή από το ιανοµέα για λογαριασµό της ΜΒΗ, το οποίο βεβαιώνει ότι το Καλυπτόµενο Όχηµα πληροί τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars. Πρόγραµµα σηµαίνει το Πρόγραµµα ασφάλισης χρηµατικών απωλειών και οδικής βοήθειας που διαθέτει ο Ασφαλιστής, σε συνεργασία µε τον Ασφαλιστικό Σύµβουλο, αναφορικά µε Επιλέξιµα Οχήµατα (πρόγραµµα µεταχειρισµένων MB Stars). ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Σηµαντική Σηµείωση: Οι ειδικοί όροι που αφορούν στις καλύψεις χρηµατικών απωλειών και στις καλύψεις οδικής βοήθειας παρατίθενται στη συνέχεια στο Κεφάλαιο Ι και το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας Ενότητας Β, αντίστοιχα. Οι ειδικοί αυτοί όροι υπερισχύουν των γενικών όρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο αναφορικά µε τη δαπάνη αποκατάστασης των περιοριστικά απαριθµούµενων στο παρόν µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών του Καλυπτόµενου Οχήµατος, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που προσδιορίζονται σε αυτό. Με την επιφύλαξη των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, το Ασφαλιστήριο καλύπτει περιοριστικά τη λειτουργικότητα των µηχανικών και ηλεκτρικών µερών του Καλυπτόµενου Αυτοκινήτου που αναφέρονται κατωτέρω: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Mercedes-Benz Insurance 4

5 Μόνο τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόµενα µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη καλύπτονται: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κινητήρας Kορµός κινητήρα, κυλινδροκεφαλή, φλάντζα κεφαλής, σύστηµα λίπανσης λαδιού εκτός από τσιµούχες, κάρτερ, βαλβίδα πίεσης λαδιού, υποδοχή φίλτρου λαδιού, ιµάντες εκεντροφόρου και τεντωτήρες εάν τα διαστήµατα αλλαγής έχουν τηρηθεί και δεν απαιτείται προγραµµατισµένη αλλαγή, υπερσυµπιεστές µε µονάδα ελέγχου. Σύστηµα καυσίµων Αντλία καυσίµων, ακροφύσια (µπέκ), ρυθµίσεις συστήµατος διαχείρισης, ηλεκτρονικά µέρη του συστήµατος έγχυσης καυσίµων. Μηχανικό και αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Eξωτερικά καλύµµατα καθώς και όλα τα εσωτερικά µέρη του σασµάν (γρανάζια, ρουλεµάν κλπ.). Σύστηµα συµπλέκτη Αντλία υδραυλικού, κυλινδράκι στο σασµάν. ιαφορικό Kαλύµµατα διαφορικών καθώς και όλα τα εσωτερικά µέρη. Άξονες Κεντρικός αξονας, ηµιαξόνια, ηλεκτρικά µέρη κίνησης, ρουλεµάν και µουαγιέ εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται σε µη ενδεδειγµένη χρήση ή εύλογη και συνήθη φθορά από χιλιόµετρα (πάνω απο χλµ.). Σύστηµα διεύθυνσης Μηχανικός ή υδραυλικός µηχανισµός διεύθυνσης µε όλα τα εσωτερικά µέρη, µοτέρ δυναµικής οδήγησης, υδραυλική αντλία µε όλα τα εσωτερικά µέρη, και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα οδήγησης, αντλία υδραυλικού. Φρένα Αντλία φρένων, σερβό φρένων, κυλινδράκια, ρυθµιστής πίεσης φρένων, µονάδα ισχύος τροχοπέδης και ηλεκτρονικός ελεγκτής, αισθητήρας RPM και ηλεκτρονική µονάδα του ABS, δαγκάνες φρένων. Ηλεκτρικό σύστηµα υναµό, µίζα, σύστηµα ηλεκτρονικής ανάφλεξης (εξαιρουµένων των καλωδίων ανάφλεξης), αγωγιµότητες του συστήµατος ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίµων (µε εξαίρεση εάν έχουν διαβρωθεί ή οξειδωθεί), ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (ECU), Ηλεκτρονικά συστήµατα άνεσης Στοιχεία θέρµανσης οπίσθιου παραθύρου, µοτέρ καλοριφέρ,στοιχεία θέρµανσης θέσεων, αντικλεπτική συσκευή, µοτέρ παραθύρων και υαλοκαθαριστήρων, µοτέρ και µηχανισµός ηλεκτρικής οροφής, εγκέφαλος Σύστηµα κλιµατισµού Συµπιεστής (κοµπρεσέρ), πυκνωτής (κοντένσερ), εξαερωτής (βαπορέτορ) και βαλβίδα εκτόνωσης. Σύστηµα ψύξης Αντλία νερού, ψυγείο, καλοριφέρ, θερµικός διακόπτης, ψυγείο λαδιού. Συστήµατα ασφαλείας Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και αερόσακοι καθώς και προεντατήρες ζωνών ασφαλείας (όχι µε ζηµιές από ατυχήµατα). Mercedes-Benz Insurance 5

6 Συστήµατα δυναµικής οδήγησης Ελεγκτές και αισθητήρες των συστηµάτων δυναµικής οδήγησης, χωρίς καλωδιώσεις και τις προσαρτηµένες αεροκίνητες και/ή υδραυλικές µονάδες, Σύστηµα εξάτµισης Πολλαπλή εξαγωγής,αισθητήρας λάµδα. Εξαιρούνται εάν είναι διαβρωµένα ή οξειδωµένα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Εξαιρούνται από την κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου όλα τα µέρη που δεν αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω ενότητα. Περαιτέρω, εξαιρούνται (περιλαµβανοµένων των µερών που αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα): Όλα τα εξαρτήµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στο αντικείµενο της Κάλυψης. Ανταλλακτικά που δεν είναι πιστοποιηµένα από τον Κατασκευαστή. Συντήρηση (ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση) και γενική φθορά. Νόθευση στο σύστηµα καυσίµων. Υπερδοµές και τεχνικές επεκτάσεις σε οχήµατα εµπορικής χρήσης. Μη εργοστασιακό ραδιόφωνο/κασετόφωνο, συσκευή CD, συσκευή αλλαγής δίσκων CD, κεραίες και όλα τα ανταλλακτικά του συστήµατος ήχου καθώς και τα ηλεκτρονικά του συστήµατος διασκέδασης, το σύστηµα πλοήγησης, τηλέφωνο και µηχανισµός αναγνώρισης φωνής, οπτικοακουστικά συστήµατα που δεν έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή. Εσωτερική και εξωτερική επένδυση, καλύµµατα,απορροφητήρες και ταπετσαρία. ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 2.1. Αντικείµενο της ασφάλισης Ο Ασφαλιστής παρέχει στον Ασφαλισµένο ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση κατά την οποία, εντός της ιάρκειας ασφάλισης του Ασφαλισµένου που επιβεβαιώνεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης, εγερθούν αξιώσεις αποζηµίωσης από τον τελευταίο για Μηχανικές ή Ηλεκτρικές Βλάβες οι οποίες καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο όπως ορίζονται περιοριστικά στο παρόν, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών Έκταση κάλυψης Όταν ένα µέρος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο χάσει τη λειτουργικότητά του, όσο διαρκεί η ασφάλιση, ο Ασφαλισµένος δικαιούται επαγγελµατικής επισκευής µε τη χρήση ενός νέου ανταλλακτικού ή την επιδιόρθωση του παλαιού Το παρόν ασφαλιστήριο προβλέπει αποζηµίωση εφόσον: Προκύψει τεχνική βλάβη που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. Mercedes-Benz Insurance 6

7 Η τεχνική βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος δεν παρουσιάστηκε κατά την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον Ασφαλισµένο σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή. Η τεχνική βλάβη συµβεί σε ανταλλακτικό του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν καλύπτεται ταυτόχρονα από τη Θεµελιώδη Εγγύηση του κατασκευαστή. 2.3 Προσδιορισµός Αποζηµίωσης Ποσοτικά Όρια Η αποζηµίωση βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου καλύπτει: (α) Όλα τα αναγκαία και πραγµατικά κόστη για την επισκευή της βλάβης. (β) Το κόστος των πιστοποιηµένων από τον Κατασκευαστή ανταλλακτικών που κρίθηκαν αναγκαία για αντικατάσταση µε µέγιστο όριο ανά κωδικό το 90% της συνιστώµενης, µη δεσµευτικής προτεινόµενης τιµής λιανικής που προτείνει κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές. Για την επισκευή της βλάβης χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά Mercedes Benz καθώς και ανταλλακτικά κατάλληλα και εγκεκριµένα ως ισοδύναµα από τον κατασκευαστή. (γ) Το κόστος εργασίας, µε µέγιστο καλυπτόµενο ποσό ανά εργασία το γινόµενο του µέγιστου αριθµού αποδεκτών ωρών εργασίας για τη συγκεκριµένη εργασία που συνιστά κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ιανοµείς για αντίστοιχες εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης, πολλαπλασιασµένο προς την ωριαία αποζηµίωση ανά εργασία που αποδίδει η ΜΒΗ προς τους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ιανοµείς για εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης. (δ) Όλα τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές βαθµονόµησης, εργασίες δοκιµής και µέτρησης καθώς και από τις αναγκαίες ρυθµίσεις, Ειδικά τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές, µετρήσεις και ρυθµίσεις κινητήρα καλύπτονται µόνο στην περίπτωση που σχετίζονται άµεσα µε ζηµία που καλύπτεται υποχρεωτικά από το παρόν Ασφαλιστήριο. (ε) Το κόστος επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του συνδέεται µε τη βλάβη άλλου εξαρτήµατός του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. (στ) Το κόστος αντικατάστασης εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν υπέστη βλάβη αλλά που πρέπει να αντικατασταθεί γιατί συνδέεται άµεσα και αναγκαία µε άλλο εξάρτηµά του που έχει υποστεί βλάβη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Περιορισµοί Αποζηµίωσης βάσει του Ασφαλιστηρίου Αίτηµα του Ασφαλισµένου σχετικά µε αποζηµίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου δεν λαµβάνεται υπ όψιν και δεν γίνεται δεκτό όταν η εκτιµώµενη δαπάνη επισκευής είναι υψηλότερη από την αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Αν παρόλα αυτά ο Ασφαλισµένος αποφασίσει την επισκευή του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η αποζηµίωση για το κόστος της επισκευής θα περιορισθεί στην αξία αντικατάστασής του. Ως αξία αντικατάστασης νοείται η τιµή σε µετρητά που γενικά µπορεί να επιτευχθεί για την πώληση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή των αξεσουάρ του µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Καλυπτόµενου Οχήµατος και των αξεσουάρ του, σε περίπτωση που αυτό προσφερόταν προς πώληση µε οποιονδήποτε τρόπο. Mercedes-Benz Insurance 7

8 Η συνολική αποζηµίωση κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου από διάφορες βλάβες, φθάνει µέχρι την τρέχουσα αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος αφαιρουµένης της υπολειµµατικής αξίας. Οι δαπάνες επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του προήλθε από εξάρτηµα του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτονται. Σηµαντικές απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την επανεξέταση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου, µείωση της αξίας αγοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή για ζηµίες από µη τεκµηριωµένες ή αβάσιµες δαπάνες, δεν έπιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο αίτηµα για αποζηµίωση. 3. Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Προϋποθέσεις 3.1. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε γεγονός εκ του οποίου εγείρεται ή δύναται να εγερθεί απαίτηση οποιασδήποτε φύσεως του Ασφαλισµένου κατά του Ασφαλιστή στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συµφωνούνται τα ακόλουθα: (α) Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα διαφύλαξης του Καλυπτόµενου Οχήµατος και να λάβει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία ή βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος, όπως τα µέτρα αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Θεµελιώδους Εγγύησης, (β) Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη, η οποία θα προκύψει από τη συνεχιζόµενη χρήση του καλυπτόµενου Οχήµατος κατά τα ανωτέρω. (γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος πιθανολογεί ότι δικαιούται, ή προτίθεται, να εγείρει απαίτηση δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή στις εγκαταστάσεις του οποίου προτίθεται να µεταφέρει το Καλυπτόµενο Όχηµα προς διάγνωση ή/και επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, αναφορικά µε τους όρους κάλυψης του παρόντος. (δ) Αναφορικά µε το Καλυπτόµενο Όχηµα το οποίο προσκοµίζεται στις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστή, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες που ζητείται να καλυφθούν δυνάµει του παρόντος, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ζητήσει από τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να υποβάλει στον ιαχειριστή αυθηµερόν µε την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στις εγκαταστάσεις του, αναφορά µε τα ακόλουθα στοιχεία: όνοµα Ασφαλισµένου, αριθµό κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, σύντοµη περιγραφή της βλάβης, επιβεβαίωση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του Καλυπτόµενου Οχήµατος βάσει των προδιαγραφών του Κατασκευαστή κατά τη χρονική στιγµή της βλάβης και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον ιαχειριστή. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ιαχειριστή (το «Σύστηµα»), η αναφορά αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά. (ε) Το αίτηµα της παραγράφου (δ) εξετάζεται στη συνέχεια από τον ιαχειριστή και εγκρίνεται ή απορρίπτεται επί της αρχής από τον ιαχειριστή. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος, ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής υποβάλλει εκ νέου αναλυτική προκοστολόγηση των επισκευών µέσω του Συστήµατος, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ολικά ή µερικά, από τον ιαχειριστή. Έναρξη των εργασιών επισκευής είναι δυνατή µόνο µετά τη δεύτερη αυτή έγκριση του ιαχειριστή. (στ) Σε περίπτωση εισαγωγής του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε συνεργείο Κατάλληλου Επισκευαστή, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να του παράσχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου, προκειµένου να ακολουθηθεί αναλόγως η παραπάνω διαδικασία δύο σταδίων, όπως θα υποδείξει ο ιαχειριστής. Ο Ασφαλισµένος φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης της ικανοποίησης των Κριτηρίων Επισκευαστή από τον Κατάλληλο Επισκευαστή. Ο Εγκεκριµένος Επισκευαστής πρέπει στην περίπτωση αυτή να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί πλήρως µε τον ιαχειριστή κοινοποιώντας του εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (όπου αυτό είναι δυνατό) τα στοιχεία του Ασφαλισµένου και του Mercedes-Benz Insurance 8

9 Καλυπτόµενου Οχήµατος και την ακριβή αιτία της βλάβης. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή προκειµένου να λάβει την έγκριση του ιαχειριστή πριν προβεί στην αποσυναρµολόγηση οποιωνδήποτε εξαρτηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου µέρους του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς επιθεώρηση. Εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ιαχειριστή, το κόστος αποσυναρµολόγησης θα καλυφθεί ως µέρος της συνολικής απαίτησης. Εάν, ακολούθως της αποσυναρµολόγησης δεν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη, τότε ο Ασφαλισµένος θα φέρει το κόστος της αποσυναρµολόγησης. (ζ) Σε περίπτωση εµφάνισης καλυπτόµενης ζηµίας ή βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος όσο αυτό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, αλλά εντός της Περιοχής Κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον ιαχειριστή και να συµµορφωθεί προς τις οδηγίες του. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος (στ) ανωτέρω. (η) Εάν ο ιαχειριστής αποδεχθεί την αποκατάσταση ζηµίας, θα εκδίδεται αριθµός έγκρισης για το συγκεκριµένο εγκεκριµένο κόστος. Για οποιοδήποτε ποσό πρόσθετο του ποσού αυτού την ευθύνη θα φέρει ο Ασφαλισµένος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά αυτή προς τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή όπου πραγµατοποίησε οποιαδήποτε σχετική εργασία. (θ) Ο Ασφαλιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, και στο όνοµα του Ασφαλισµένου να αναλάβει, να αντιταχθεί ή να προβεί σε συµβιβασµό αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση. (ι) Κανένα κόστος σχετικό µε το χρόνο αναµονής για την παράδοση ανταλλακτικών δεν καλύπτεται. (ια) Οι υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης, πρόνοιας ή επιµέλειας που προβλέπονται από τη Θεµελιώδη Εγγύηση αποτελούν πρόσθετα ασφαλιστικά βάρη του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τις Καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. (ιβ) Σε περίπτωση που ο ιαχειριστής εγκρίνει την αποκατάσταση βλάβης και το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει επισκευαστεί, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται: να συµπληρώσει και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του προµηθεύσει ο επισκευαστής που πραγµατοποίησε τις σχετικές εργασίες, και να παραδώσει υπογεγραµµένο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του το ειδικό έντυπο για την εκχώρηση του δικαιώµατος στον επισκευαστή προκειµένου εκείνος να εισπράξει την αποζηµίωση από τον Ασφαλιστή. 4. Εδαφικά Όρια Περιοχή Κάλυψης Η παρούσα ασφάλιση ισχύει όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και όχι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο και Μάλτα,Αλβανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουµανία, Ευρωπαική Τουρκία. 5. Πρόσβαση Στην περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, ο Ασφαλιστής ή οι εκπρόσωποί του επιφυλάσσουν και θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης και ελέγχου του Καλυπτόµενου Οχήµατος. 6. Υποκατάσταση Ο Ασφαλιστής έχει δικαίωµα, κατά πάντα χρόνο, αναλαµβάνοντας το αντίστοιχο κόστος, να προβαίνει στην άσκηση οποιωνδήποτε ένδικων µέσων ή βοηθηµάτων στο όνοµα του Ασφαλισµένου, προκειµένου να διασφαλίσει την αποζηµίωση βλάβης που υπέστη και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη συνδροµή προς τούτο. 7. Γενικές Εξαιρέσεις Χωρίς να θίγονται οι λοιπές εξαιρέσεις του παρόντος, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για: Mercedes-Benz Insurance 9

10 7.1. Απαιτήσεις Εκτός Κάλυψης Οποιαδήποτε απαίτηση του Ασφαλισµένου που εξαιρείται σύµφωνα µε το Τµήµα 1 ή το Τµήµα 2 ανωτέρω. 7.2 Συµβατική ευθύνη Οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από σύµβαση ή συµφωνία του Ασφαλισµένου µε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το παρόν Ασφαλιστήριο Λοιποί Κίνδυνοι Οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή του Ασφαλισµένου που προκύπτει, προκαλείται ή απορρέει από πρόσκρουση, υπαίτια συµπεριφορά του Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου, γεγονός ανωτέρας βίας ή άλλο γεγονός που είτε µεν δεν ασφαλίζεται (π.χ. δόλια συµπεριφορά) είτε αποτελεί κατά τα συναλλακτικά ήθη αντικείµενο ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων. 7.4 Βάρος Απόδειξης Σε οποιαδήποτε περίπτωση αγωγής ή άλλης δικαστικής ή εξώδικης διαδικασίας, κατά την οποία ο Ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι κάποια ζηµία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο το βάρος απόδειξης ότι αυτή η ζηµία ή απώλεια καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισµένος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΛΥΨΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει προς τον Ασφαλισµένο, µόνο όµως για το Καλυπτόµενο Όχηµα, τις καλύψεις και υπηρεσίες οδικής βοήθειας που αναφέρονται περιοριστικά στη συνέχεια, υπό τους ακόλουθους όρους. Εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο στη συνέχεια, οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος λόγω αιφνίδιας και απρόβλεπτης τεχνικής βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος, που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. ΚΑΛΥΨΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Α) Βασικές υπηρεσίες οδικής βοήθειας 1. Επισκευή επιτόπου Κατόπιν αιτήµατος του Ασφαλισµένου, ο Ασφαλιστής θα αποστείλει τεχνικό στον τόπο της βλάβης το συντοµότερο δυνατό, µε σκοπό να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη βλάβη και να επισκευάσει το Καλυπτόµενο Όχηµα επιτόπου, εφόσον είναι εφικτό. Από τη στιγµή που το Καλυπτόµενο Όχηµα κινείται η εξυπηρέτηση θα γίνεται επιτόπου. 2. Ρυµούλκηση 2.1. Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και δεν µπορεί να επισκευαστεί επιτόπου ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη ρυµούλκηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς τις εγκαταστάσεις του πλησιέστερου στον τόπο της βλάβης Εγκεκριµένου Επισκευαστή. Εφόσον το επιθυµεί, ο Ασφαλισµένος δύναται να ζητήσει, µε αποκλειστικά δική του ευθύνη, µεταφορά του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε άλλο Εγκεκριµένο Επισκευαστή σε ίδια απόσταση από τον τόπο της ακινητοποίησης. 2.2 Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω: χρήσης λανθασµένου τύπου καυσίµου, προβλήµατος στα ελαστικά ή Mercedes-Benz Insurance 10

11 απώλειας κλειδιών, εγκλεισµού κλειδιών εντός του Καλυπτόµενου Οχήµατος ο Ασφαλιστής θα διοργανώσει τη ρυµούλκηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο συνεργείο του πλησιέστερου στον τόπο της ακινητοποίησης Εγκεκριµένου Επισκευαστή ή στο πλησιέστερο σηµείο επισκευής ελαστικών (βουλκανιζατέρ), αντίστοιχα. (Β) Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Επιβαινόντων 1. Επιστροφή Επιβαινόντων στον τόπο µόνιµης κατοικίας Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και εφόσον ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στην Ελλάδα, τότε ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη µεταφορά του Ασφαλισµένου είτε στον αρχικό τους προορισµό είτε στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους. Η παραπάνω µεταφορά θα πραγµατοποιηθεί µε τραίνο (1 η µεταφοράς της επιλογής του Ασφαλιστή. θέση) ή άλλο µέσο µαζικής Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής µετακίνησης, εάν ο Ασφαλισµένος έχει µεταβεί στον προορισµό του ακτοπλοϊκώς, τα έξοδα επιστροφής όπως και τα έξοδα θαλάσσιας µεταφοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος επιβαρύνουν τον ίδιο, εκτός εάν πρόκειται να µεταβληθεί η ηµεροµηνία της επιστροφής, λόγω των συνθηκών της ακινητοποίησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Ως εκ τούτου, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αλλαγή της ηµεροµηνίας και σε θέση αντίστοιχη µε αυτή στην οποία αποδεδειγµένα θα ταξίδευε αρχικά ο Ασφαλισµένος. Τα έξοδα παραλαβής του Καλυπτόµενου Οχήµατος µετά από την επισκευή του βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. 2. Ξενοδοχείο Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και εφόσον η ακινητοποίηση λάβει χώρα σε απόσταση µεγαλύτερη των 50χλµ από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου, τότε ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη διαµονή του Ασφαλισµένου σε ξενοδοχείο για τη διάρκεια επισκευής του Καλυπτόµενου Οχήµατος, για έως 3 διανυκτερεύσεις κατά µέγιστο και µέχρι του ποσού των 75 ανά νύχτα και ανά άτοµο. 3. Ταξί Σε περίπτωση που: - Το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, - Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στην Ελλάδα,και - Ο πλησιέστερος Αποδεκτός Επισκευαστής δεν είναι σε θέση να επισκευάσει την ίδια ηµέρα το Καλυπτόµενο Όχηµα, τότε ο Ασφαλιστής θα καλύψει τα έξοδα µεταφοράς του Ασφαλισµένου µε ταξί µέχρι του ποσού των Προσωρινό όχηµα αντικατάστασης Αν η βλάβη προκύψει σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χλµ. από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου και κατόπιν της ρυµούλκησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή αυτό δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί αυθηµερόν επισκευασµένο, τότε ο Ασφαλιστής θέτει στη διάθεση του Ασφαλισµένου µία από τις παρακάτω υπηρεσίες: Ενοικιαζόµενο όχηµα, αντίστοιχης κατηγορίας µε το Καλυπτόµενο Όχηµα, για τη διάρκεια επισκευής του Καλυπτόµενου Οχήµατος και µέγιστη διάρκεια τις 3 ηµέρες, το οποίο εξαρτάται και από την τοπική διαθεσιµότητα οχηµάτων αντικατάστασης. Η σύµβαση µίσθωσης του ενοικιαζόµενου οχήµατος θα είναι υποχρεωτικά µονής κατεύθυνσης (oneway) σε περίπτωση που το ενοικιαζόµενο όχηµα χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά του Ασφαλισµένου είτε στον τόπο της µόνιµης κατοικίας είτε στον τόπο του αρχικού προορισµού του. Για την ενοικίαση του οχήµατος δεν υπάρχει περιορισµός σε χιλιόµετρα αλλά τα καύσιµα, διόδια και τα τυχόν έξοδα προαιρετικής επιπλέον ασφάλισης βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. Mercedes-Benz Insurance 11

12 Το όχηµα αντικατάστασης παρέχεται στο εξωτερικό σε περίπτωση βλάβης και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. Για να παρασχεθεί όχηµα αντικατάστασης θα πρέπει ο Ασφαλιζόµενος να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν για εκµίσθωση οχηµάτων οι εταιρείες ενοικίασης, δηλαδή να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας, άνω των 23 ετών και να είναι κάτοχος διπλώµατος οδήγησης για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν έχει στην κατοχή του πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να καταβάλει στην εταιρεία ενοικίασης την αναλογούσα χρηµατική εγγύηση, το ύψος της οποίας ποικίλλει ανάλογα µε την κατηγορία αυτοκινήτου. (Γ) Επιπρόσθετες υπηρεσίες στο εξωτερικό 1. Παράδοση ανταλλακτικών Σε περίπτωση που το Καλυπτοµενο Όχηµα υπέστη βλάβη στο εξωτερικό σε χώρα που περιλαµβάνεται στα Γεωγραφικά Όρια Κάλυψης της παρούσας και δεν µπορεί να επισκευαστεί λόγω έλλειψης των απαραίτητων ανταλλακτικών στον τόπο ακινητοποίησης, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει ύστερα από αίτηση του Ασφαλισµένου να οργανώσει την παράδοση των ανταλλακτικών στο συνεργείο επισκευής (µόνο τα έξοδα εκτελωνισµού καλύπτονται). Το κόστος των ανταλλακτικών επιβαρύνει το ασφαλισµένο, εκτός και αν αυτά καλύπτονται από την ασφαλιστική κάλυψη Χρηµατικών Απωλειών του Κεφαλαίου Ι του παρόντος. 2. Επαναπατρισµός Καλυπτόµενου Οχήµατος Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα δεν µπορεί να επισκευαστεί τοπικά, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει τον επαναπατρισµό του σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή της επιλογής του Ασφαλισµένου στην Ελλάδα. Η παραπάνω παροχή δεν προσφέρεται σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω χρήσης λανθασµένου τύπου καυσίµου ή/και προβλήµατος ελαστικών. Σε περίπτωση που το κόστος του επαναπατρισµού είναι µεγαλύτερο της τρέχουσας αξίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η παροχή αυτή δεν ισχύει. Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας επαναπατρισµού είναι το Καλυπτόµενο Όχηµα vα µη µεταφέρει αvτικείµεvα ή oυσίες τωv oπoίωv η µεταφoρά, διέλευση από τρίτες χώρες ή εισαγωγή στηv Ελλάδα απαγoρεύεται ή επιτρέπεται υπό oρισµέvες πρoϋπoθέσεις. Εδαφικά Όρια Περιοχή Κάλυψης Οι καλύψεις οδικής βοήθειας ισχύουν όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στις χώρες που ισχύει η Πράσινη Κάρτα. ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι καλύψεις οδικής βοήθειας του παρόντος Ασφαλιστηρίου δεν καλύπτουν: 1.1 Οποιοδήποτε όχηµα πλην του Καλυπτόµενου Οχήµατος. 1.2 Το Καλυπτόµενο Όχηµα στις περιπτώσεις όπου ρυµουλκεί οποιοδήποτε όχηµα, φορέα, πλαίσιο ή άλλο αντικείµενο. 1.3 Τις περιπτώσεις των γενικών εξαιρέσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή περιπτώσεις βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος από υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου, περιλαµβανοµένης της παράλειψης προληπτικής συντήρησης κατά τους όρους του παρόντος. Mercedes-Benz Insurance 12

13 1.4 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από πρόθεση τoυ Ασφαλισµέvoυ ή πoυ είvαι απoτέλεσµα συµµετoχής τoυ σε πληµµελήµατα ή συµπλoκές, εκτός αv απoδεδειγµέvα βρίσκεται σε κατάσταση vόµιµης άµυvας σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ Πoιvικoύ Κώδικα. 1.5 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από συµµετoχή τoυ Καλυπτόµενου Οχήµατος σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις ή αγώvες (επίσηµoυς ή όχι) ή δoκιµαστικές διαδρoµές. 1.6 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από επιδρoµή, εχθρoπραξία, πoλεµική επιχείρηση (πριv ή µετά τηv κήρυξη πoλέµoυ), εµφύλιo πόλεµo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, επαvάσταση ή επίταξη από αστυvoµικές ή στρατιωτικές αρχές, 1.7 Συµβάντα πoυ πρoκαλoύvται από oδηγό πoυ δεv έχει άδεια oδήγησης για τηv κατηγoρία τoυ oχήµατoς πoυ oδηγεί ή πoυ κατά τov χρόvo τoυ ατυχήµατoς βρίσκεται υπό τηv επίδραση oιvoπvευµατωδώv, τoξικώv ή παραισθησιoγόvωv oυσιώv, 1.8 Ακιvητoπoίηση τoυ αυτoκιvήτoυ από έλλειψη καυσίµωv. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ 2.1 Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητοδρόµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε το βοηθητικό τροχό του οχήµατος. 2.2 Ο Ασφαλιστής δεv αvαλαµβάvει τις επιπλέov, από αυτές πoυ συvήθως θα αvτιµετώπιζε o Ασφαλισµένος κατά τηv επιστρoφή τoυ, δαπάvες. Σε καµία περίπτωση δεv αvαλαµβάvει τα έξoδα εφoδιασµώv, διoδίωv, επισκευώv, καυσίµωv ή διατρoφής. 2.3 Η παροχή ενοικιαζόµενου οχήµατος αντικατάστασης, όπου προβλέπεται, τελεί υπό την επιφύλαξη ύπαρξης διαθέσιµων οχηµάτων στον τόπo παρoχής βoήθειας και υπό τηv πρoϋπόθεση ότι o oδηγός τoυς θα πληροί τoυς απαιτoύµεvoυς όρoυς για τηv εvoικίαση. 2.4 Ο Ασφαλιστής διατηρεί τo δικαίωµα vα απαιτήσει από τov Ασφαλισµένο vα της πρoσκoµίσει τα κατά vόµo πρoβλεπόµεvα παραστατικά δαπαvώv (τιµoλόγια επισκευής και αvταλλακτικώv) εκ τωv oπoίωv θα πρoκύπτει ασφαλώς και o χρόvoς ακιvητoπoίησης τoυ Καλυπτόµενου Οχήµατος. 2.5 Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδροµο, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένα οχήµατα οδικής βοήθειας, οι καλύψεις οδικής βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, µπορούν να προσφερθούν µόνο εφόσον το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ήδη ρυµουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητοδρόµου από την αντίστοιχη υπηρεσία βοήθειας που κατ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητοδρόµου. 2.6 Η υπoχρέωση του Ασφαλιστή για παρoχή oδικής βoήθειας αvαστέλλεται για όσo χρόvo oι αvτικειµεvικές συvθήκες (εξαιρετικά δυσµεvείς καιρικές συvθήκες, απoκλεισµέvoι δρόµoι, σεισµoί κ.λ.π.) δεv του επιτρέπoυv vα εκτελέσει µε ασφάλεια τo έργo του. 2.7 Κατά τo διάστηµα αvαµovής της βoήθειας ή κατά τη διάρκεια της µεταφoράς τoυ Καλυπτόµεvoυ Οχήµατoς, ο Ασφαλιστής δεv φέρει οποιαδήποτε ευθύvη για κλoπή εξαρτηµάτωv τoυ ή πρoσωπικώv αvτικειµέvωv από αυτό. 2.8 Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για ζηµιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά αντικείµενα και για κάθε είδους αποθετική ζηµιά. 2.9 Ο Ασφαλιστής δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας που προβλέπονται από το Ασφαλιστήριο µε κάθε µέσov πoυ κατά τηv κρίση του είναι πρόσφορο και εξυπηρετεί τηv συγκεκριµέvη περίπτωση. Mercedes-Benz Insurance 13

14 2.10 Σε περίπτωση πoυ τo καλυπτόµεvo όχηµα ακιvητoπoιηθεί µετά από ατύχηµα σε χώρo πoυ απαιτεί χρήση ειδικού ανυψωτικού οχήµατος, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει κάθε εύλογη πρoσπάθεια για τηv αvάσυρση και ρυµoύλκησή τoυ µε τα µέσα πoυ διαθέτει, απαλλασσόµεvος από κάθε ευθύvη για τυχόv ζηµιές πoυ θα πρoκαλέσει σε αυτό εξαιτίας τωv ειδικώv περιστάσεωv και συvθηκώv τoυ ατυχήµατoς. Οµoίως, εάv κατά τη διάρκεια αvύψωσης, πρόσδεσης ή µεταφoράς τoυ Καλυπτόµεvoυ Οχήµατoς είvαι αvαπόφευκτη η πρόκληση σε αυτό ζηµιώv, πρoκειµέvoυ vα διεκπεραιωθεί η µεταφoρά τoυ σε κατάλληλo συvεργείo, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύvη Εφόσον το Καλυπτόµενο Όχηµα µεταφερθεί στον τόπο που έχει επιλέξει ο Ασφαλισµένος, παύει να υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλιστή για το συγκεκριµένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για µεταφορά δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας. Ο Ασφαλιστής δεv φέρει καµία ευθύvη για ζηµιά επαγγελµατικής ή εµπoρικής φύσης πoυ υπέστη o Ασφαλισµένος ή oπoιoσδήπoτε τρίτoς µετά τηv πρoβλεπόµεvη από τo Ασφαλιστήριo επέµβαση του Ασφαλιστή µε σκoπό τηv παρoχή βoήθειας Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται για την παροχή βοήθειας σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος ή/και Νήσων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο ίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης, όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος. 3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3.1 Προϋποθέσεις Παροχής Οδικής Βοήθειας Ολες oι παρoχές οδικής ασφάλειας πoυ πρoβλέπovται από το παρόν Ασφαλιστήριo oργαvώvovται και αvαλαµβάvovται από τον Ασφαλιστή ή µε τη µεσoλάβηση τρίτωv µε τoυς oπoίoυς αυτός συvεργάζεται, µε τηv πρoϋπόθεση ότι: (α) Ο ιαχειριστής έχει πρoηγoυµέvως ειδoπoιηθεί σχετικά στo τηλεφωvικό του κέvτρo στηv Ελλάδα και του έχoυv γvωστoπoιηθεί τα απαραίτητα στoιχεία, όπως ορίζεται στη συνέχεια στην ενότητα «Τί πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ακινητοποίησης». (β) Ο Ασφαλιστής εvέκριvε πρoηγoυµέvως τηv oργάvωση και αvάληψη τωv παρoχώv, χωρίς τηv oπoία έγκριση καµία παρoχή δεv δίδεται. 3.2 ίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης και Επιχειρήσεων Άλλων Κρατών µε Συµβάσεις Αµοιβαιότητας Στο Παράρτηµα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε τα υπό του νόµου προβλεπόµενα παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που συνεργάζονται µε τον Ασφαλιστή. (β) Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων οδικής βοηθείας άλλων κρατών, µε τις οποίες ο Ασφαλιστής έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του ως άνω Παραρτήµατος. Σηµειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιηµένη µορφή του εν λόγω παραρτήµατος θα είναι αναρτηµένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ιαχειριστή, Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας οδικής βοηθείας είναι η οιαδήποτε επικοινωνία, σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό: Mercedes-Benz Insurance 14

15 3.3 Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης Σε περίπτωση πoυ χρειαστείτε οδική βoήθεια σύµφωvα µε τoυς όρoυς τoυ παρόντος Ασφαλιστηρίoυ, παρακαλoύµε: (Α) (Β) Καλέστε τον ιαχειριστή στo τηλέφωvo , 24 ώρες τo 24ωρo ώστε τις παρακάτω πληρoφoρίες: - Τo ovoµατεπώvυµό σας. - Τov αριθµό κυκλoφoρίας τoυ ασφαλισµέvoυ αυτoκιvήτoυ σας. - Τηv ακριβή θέση σας. - Τov αριθµό τηλεφώvoυ πoυ µπoρoύµε vα σας καλέσoυµε. - Περιγραφή τoυ πρoβλήµατός σας. Ο αρµόδιoς υπάλληλoς θα σας εvηµερώσει για τις εvέργειες στις oπoίες πρόκειται vα πρoβεί. Για τηv καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κoλλήστε τo αυτoκόλλητo "Mercedes Benz Insurance" σε εµφαvές σηµείo τoυ αυτoκιvήτoυ σας. 3.4 Εξουσιοδότηση Ο Ασφαλισµένος συµφωνεί και αποδέχεται ότι ο εκάστοτε οδηγός του Καλυπτόµενου Οχήµατος δικαιούται να απευθύνει αιτήµατα προς τον Ασφαλιστή και το ιαχειριστή και υποδείξεις αναφορικά µε την παροχή της κάλυψης οδικής βοήθειας βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου (π.χ. να ορίζει τον τόπο προορισµού, το περιεχόµενο του αιτήµατος κάλυψης, κλπ.). Κάθε τέτοιο αίτηµα θα θεωρείται εγκεκριµένο από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλιστής και ο ιαχειριστής δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση, ούτε και να εξακριβώσουν εάν ο οδηγός του Καλυπτόµενου Οχήµατος το οδηγεί µε τη συναίνεση του Ασφαλισµένου ή έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί αναφορικά µε τα ανωτέρω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οιαδήποτε παρεπόµενη ή έµµεση θετική ή αποθετική ζηµία, απώλεια, καταστροφή, τραυµατισµό ή θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων ή κόστους, νοµικού ή οιοδήποτε άλλου σε σχέση µε αυτά) οιασδήποτε φύσης ή µορφής το οποίο επήλθε σε οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό. Οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζηµία που µπορεί να επήλθε από ωστικά κύµατα ή µετακαυστικά κύµατα αεροσκαφών ή οποιωνδήποτε άλλων ιπτάµενων µηχανών τα οποία ταξιδεύουν σε υποηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. Οιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και έξοδα αυτών είτε προληπτικά είτε για οιοδήποτε άλλον λόγο άµεσα ή έµµεσα προερχόµενα από ή σε σχέση µε: απώλειες ή ζηµιές οι οποίες καλύπτονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους άλλης ασφαλίσεως εγγυήσεως ή εγγυήσεως του Κατασκευαστή. 2. Το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτει το Καλυπτόµενο Όχηµα µόνον εφόσον πληροί, κατά την πώλησή του από το ιανοµέα προς τον Ασφαλισµένο, τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ικανοποίηση των Κριτηρίων Μεταχειρισµένων MB Stars, προσκοµίζοντας στον Ασφαλιστή ή τον ιαχειριστή έγκυρο και γνήσιο Πιστοποιητικό MB Stars, το Ασφαλιστήριο δεν παρέχει οποιαδήποτε Κάλυψη. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η προληπτική συντήρηση πρέπει να διενεργείται κατά τα προβλεπόµενα από τον Κατασκευαστή όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Το Mercedes-Benz Insurance 15

16 Ασφαλιστήριο προβλέπει µια περίοδο ανοχής τριών (3) µηνών ή Τριών Χιλιάδων Χιλιοµέτρων (3.000 χλµ.) από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της προληπτικής συντήρησης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κατασκευαστή. Οι προληπτικές συντηρήσεις πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης κατά τρόπον άρτιο εκ µέρους του σχετικού συνεργείου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, καθώς και τη δέουσα γνώση, οργάνωση, υποδοµή και εµπειρία. Ο Ασφαλιστής απαιτεί να προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος αποδεικτικά στοιχεία όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα σχετικά τιµολόγια της προληπτικής συντήρησης, για την αποδοχή κάλυψης οιασδήποτε ζηµίας ανεξάρτητα εάν η ζηµία αυτή εµπίπτει ή έχει σχέση µε την προληπτική συντήρηση. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή ιµάντα χρονισµού και των λοιπών ανταλλακτικών που υπόκεινται σε φθορά όπως και όταν αυτά προτείνονται από τον Κατασκευαστή πρέπει να πραγµατοποιούνται µε αυστηρή επιµέλεια. Μη παρακολούθηση ή αµέλεια των προληπτικών συντηρήσεων από πλευράς Ασφαλισµένου ή ακόµη και διενέργεια πληµµελούς προληπτικής συντήρησης ή πρόκληση ζηµίας κατά τη διενέργεια της προληπτικής συντήρησης, εκ µέρους του σχετικού συνεργείου στο οποίο θα απευθυνθεί ο Ασφαλισµένος, συνεπάγεται απώλεια της κάλυψής του από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισµένος ευθύνεται απολύτως για την ορθή επιλογή συνεργείου σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα κριτήρια και ο Ασφαλιστής δεν βαρύνεται για οποιοδήποτε πταίσµα εκ µέρους του συνεργείου. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από τους κάτωθι γενικούς όρους: 1. Σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης 1.1. Με το παρόν Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής, αναλαµβάνει την ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλισµένου, κατόπιν πρότασης του Ασφαλιστικού Συµβούλου και υποβολής από τον Ασφαλισµένο Αίτησης Ασφάλισης. Η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου επιβεβαιώνεται από τη σχετική Βεβαίωση Ασφάλισης, έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των αναλογούντων Ασφαλίστρων. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να δηλώνει επακριβώς όλα τα στοιχεία του, καθώς και εκείνα του προς ασφάλιση Καλυπτόµενου Οχήµατος. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, ο Ασφαλιστής δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της κάλυψης του Ασφαλισµένου από ενάρξεώς της, ενώ ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, ούτε και διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση επί του ασφαλίσµατος Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται µεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλισµένος αποδέχεται τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου όπως αποδεικνύεται από τη Βεβαίωση Ασφάλισης, η οποία προσδιορίζει το Καλυπτόµενο Όχηµα, τον Ασφαλισµένο, καθώς και τη ιάρκεια και το επίπεδο της κάλυψης. Η Βεβαίωση Ασφάλισης διέπεται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο περιεχόµενό της. 2. Καταβολή Ασφαλίστρων 2.1. Ο Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να καταβάλει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της Αίτησης Ασφάλισης. Πριν από την εξόφληση των Ασφαλίστρων, δεν παρέχεται οποιαδήποτε Κάλυψη. Σε περίπτωση µη πλήρους εξόφλησης των Ασφαλίστρων εντός της παραπάνω προθεσµίας, για οποιονδήποτε λόγο, η Αίτηση Ασφάλισης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. 2.2 Η καταβολή των Ασφαλίστρων γίνεται µε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται στο όνοµα του Ασφαλιστή, µε µνεία του αριθµού της Αίτησης Ασφάλισης. Οι αριθµοί των σχετικών λογαριασµών αναφέρονται στην Αίτηση Ασφάλισης. Mercedes-Benz Insurance 16

17 2.3 Η καταβολή των Ασφαλίστρων θεωρείται οριστική έναντι του Ασφαλιστή µόλις ο Ασφαλιστής είναι σε θέση να την επιβεβαιώσει. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής εκδίδει απόδειξη για τον Ασφαλισµένο, για τη συνολική ιάρκεια της κάλυψής του. 2.4 Μη συµµόρφωση του Ασφαλισµένου προς τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρέχει το δικαίωµα στον Ασφαλιστή να αρνηθεί τους δηλωθέντες κινδύνους. 2.5 Απαιτήσεις Η υποβολή κατάστασης απαιτήσεων προς αποζηµίωση (claims) προς τον Ασφαλιστή γίνεται µε µέριµνα του ιαχειριστή εφόσον ο Ασφαλισµένος έχει συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις και τα βάρη του εκ του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Ειδικούς Όρους του παρόντος. 3. Αναστολή της Κάλυψης Ο Ασφαλιστής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναστέλλει την ασφάλιση του Καλυπτόµενου Οχήµατος µε έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισµένου, οποτεδήποτε, έως ότου οι τιθέµενες από τον Ασφαλιστή προϋποθέσεις ικανοποιηθούν ή/και ο Ασφαλιζσµένος συµµορφωθεί προς τα κάθε είδους ασφαλιστικά του βάρη. 4. Προσυµβατική Ενηµέρωση Ο Ασφαλισµένος έχει ενηµερωθεί µέσω κατάλληλης προσυµβατικής ενηµέρωσης για όλα τα ασφαλιστικά βάρη που προκύπτουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Ασφαλιστή για την παροχή διευκρινίσεων επί της προσυµβατικής ενηµέρωσης πριν από τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου. 5. Ακύρωση Ο Ασφαλιστής δύναται να ακυρώσει την ασφάλιση δυνάµει του παρόντος αποστέλλοντας ειδοποίηση τριάντα ηµερών µε συστηµένη επιστολή προς τον Ασφαλισµένο στη διεύθυνσή του. 6. Συµµόρφωση προς Ασφαλιστικά Βάρη Ο Ασφαλισµένος φέρει τα κάθε είδους ασφαλιστικά βάρη που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο ή σχετίζονται µε αυτό. Η προσήκουσα συµµόρφωση του Ασφαλισµένου προς τα ασφαλιστικά βάρη του παρόντος, καθώς και η εκ µέρους του τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη γένεση οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης του Ασφαλιστή. Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά µε το παρόν Ασφαλιστήριο. 7. Μεταβίβαση Καλυπτόµενου Οχήµατος Σε περίπτωση µεταβίβασης κατά κυριότητα του Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον αρχικά κατονοµαζόµενο στη Βεβαίωση Ασφάλισης Ασφαλισµένο (ο «Παλαιός Ασφαλισµένος») σε τρίτο πρόσωπο (ο «Νέος Ασφαλισµένος»), ο Νέος Ασφαλισµένος δύναται να υποκατασταθεί στο Ασφαλιστήριο ως Ασφαλισµένος αντί του Παλαιού Ασφαλισµένου, για την υπολειπόµενη ιάρκεια της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Παλαιού Ασφαλισµένου, για το Καλυπτόµενο Όχηµα και µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον ο Παλαιός Ασφαλισµένος και ο Νέος Ασφαλισµένος υπογράψουν και υποβάλλουν προς τον Ασφαλιστή τη δήλωση µεταβίβασης που επισυνάπτεται στο παρόν ως Έκθεµα Β και ο Ασφαλιστής την παραλάβει, συνοδευόµενη από αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, που να εµφανίζει τον Νέο Ασφαλισµένο ως κύριο. Η κάλυψη του Νέου Ασφαλισµένου αρχίζει µε την έκδοση στο όνοµά του νέας Βεβαίωσης Ασφάλισης. 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ο Ασφαλιστής ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή/και ο ιαχειριστής και ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος, κατ εντολή και για λογαριασµό του Ασφαλιστή, θα επεξεργάζονται τα προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένα του Ασφαλισµένου δυνάµει του παρόντος καθώς και τυχόν Mercedes-Benz Insurance 17

18 προσωπικά δεδοµένα που θα συλλέξουν από τον Ασφαλισµένο ή/και από τυχόν τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή/και µε βάση την Αίτηση Ασφάλισης. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση και η ορθή εκτίµηση του κινδύνου της ασφαλιστικής συµβάσεως και η εξυπηρέτηση, υποστήριξη, προάσπιση των συµφερόντων του Ασφαλιστή, καθώς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και παρακολούθηση των σχέσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. Αποδέκτες των δεδοµένων για τα στοιχεία που υποχρεούνται ή δικαιούνται να ανακοινώνουν οι εκτελούντες την επεξεργασία βάσει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως είναι οι εποπτικές αρχές, οι δικαστικές αρχές, οι δηµόσιοι λειτουργοί ή τυχόν τρίτοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και για την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων του Ασφαλισµένου που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) ο Ασφαλισµένος µπορεί να επικοινωνεί µε τον Ασφαλιστή. Το δικαίωµα πρόσβασης ή προβολής αντιρρήσεων ασκείται µε έγγραφο που αποστέλλεται αποδεδειγµένα στα γραφεία του Ασφαλιστή (Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα). Ο Ασφαλισµένος ρητά και ανεπιφύλακτα έχοντας ενηµερωθεί κατά τα ανωτέρω σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένων του, κατ εντολή και για λογαριασµό του Ασφαλιστή, δηλώνει ότι δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τον Ασφαλιστή ή/ και τρίτους κατ εντολήν και για λογαριασµό του Ασφαλιστή τα προσωπικά του δεδοµένα του Ασφαλιστηρίου καθώς και τυχόν προσωπικά δεδοµένα που θα συλλεγούν από τον Ασφαλιστή ή/ και από τυχόν τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης του Ασφαλιστηρίου. 9. Ισχύον ίκαιο Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας. 10. Παράπονα Οποιοδήποτε παράπονο προκύπτει σε σχέση µε την εκτέλεση του παρόντος Ασφαλιστηρίου πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο ιαχειριστή, ή στον Ασφαλιστή. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Επωνυµία: Α.Φ.Μ:.Ο.Υ: ιεύθυνση: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ηµεροµηνία: Υπογραφή και Σφραγίδα: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε ΦΑΕΕ Αθηνών Λ. Αθηνών 110 Κτίριο Γ, Αθήνα ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Επωνυµία: Mondial Assistance Α.Ε. Α.Φ.Μ:.Ο.Υ: ΦΑΕΕ Αθηνών ιεύθυνση: Πρεµετής 10 Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ηµεροµηνία: Υπογραφή και Σφραγίδα: Mercedes-Benz Insurance 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης και Επιχειρήσεων Άλλων Κρατών µε Συµβάσεις Αµοιβαιότητας Το παρόν παρατίθεται για σκοπούς αµιγώς ενηµερωτικούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. εν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας (οδικής βοηθείας) είναι η οιαδήποτε επικοινωνία σας σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του οχήµατός σας να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον τηλεφωνικό αριθµό που διαθέτετε στην σύµβαση οδικής βοήθειας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του παρόντος Παραρτήµατος το οποίο και δηµοσιοποιείται στη διαδικτυακή σελίδα ΙΚΤΥΟ MONDIAL ASSISTANCE σταθµών παραµονής & µεταφόρτωσης στην Ελληνική Επικράτεια Νοµός / Περιοχή ιεύθυνση Νοµός / Περιοχή Αιτωλοακαρνανία IONIA ASSISTANCE Λασίθι ΓΑΛΑΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ- ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ: Καποδιστρίου 14, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγρίνιο ιεύθυνση ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 1o χλµ. Ιεράπετρας-Αγ. Νικολάου, Τ.Κ , Ιεράπετρα Άνδρος ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ Β. ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Πιτροφώς Άνδρου Αργολίδα Γ. ΚΩΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: ροσιάς 05 - Αγ. Ελεούσα Ναυπλίου Αρκαδία Άρτα Αττική Αχαΐα Βοιωτία Γρεβενά ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: 2o χλµ. Τρίπολης-Σπάρτης, Τ.Κ ,Τρίπολη Ο ΙΚΗ ΑΡΤΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Περιοχή Ελεούσα Άρτας T.K ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 19Ο χκµ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη AXON ASSISTANCE, ΚΞ ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.: Ηλείας 126 Κάτω Οβρυά Πατρών, Τ.Κ ΒΟΙΩΤΙΚΗ Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ- ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.: Λοξής Φάλαγγος 35, Θήβα Α ΑΛΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 1ο χλµ. Γρεβενών- Ελάτου Λέρος Λέσβος Λέσβος (Λήµνος) Λευκάδα Μαγνησία Μεσσηνία Μύκονος Νάξος ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ: Σµάλου- Λέρος ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Καλλονή Λέσβου ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: 1ο χλµ. Μούδρου- Μύρινας, Τ.Κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ, Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τσεχλιµπού Λευκάδας ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, VOLOS ASSISTANCE, Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Μελίνας Μερκούρη 66, Τ.Κ , Βόλος, (Ν. Ιωνία, Ν.Μαγνησίας) ΚΕΛΕΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Αθηνών (παρ. ύψους189), Καλαµάτα, Τ.Κ ΠΕΤ.ΞΕΝΑΡΙΟΣ- ΣΠ.ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε.: Βόθωνας Μυκόνου ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΠΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Mercedes-Benz Insurance 19

20 ράµα Έβρος Εύβοια Ευρυτανία Ζάκυνθος ΣΟΛ ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ραιδεστού 28,Τ.Κ , ράµα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λ. ηµοκρατίας 6, Αλεξανδρούπολη ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Γεωργίου Παπανδρέου 646,Τ.Κ , Χαλκίδα Μ. ΦΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Π. Προυσιωτίσσης 51, Καρπενήσι ΑΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕ Α Ε.Ε.: Κάµπος Βανάτου, Ζακύνθου Ηλεία (Πύργος) OMEGA ASSISTANCE, Κ. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.: Καπετάν Γιώργη & Παπαφλέσσα, Τ.Κ Ηµαθία ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΥΛΟΣ: Μακροχώρι, ήµου Απ. Παύλου, Αριστοτέλους 105, Τ.Κ , Βέροια Ξάνθη Πάρος Πέλλα Πιερία Πρέβεζα Ρέθυµνο Ροδόπη Χώρα, Νάξου, Τ.Κ Γ. ΚΑ ΟΓΛΟΥ-Χ. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Κεντρικό: 2ο χλµ. Ξάνθης- Λάγους Υπ/µα: Τέρµα 28ης Οκτωβρίου, Ξάνθη Κ. ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Νάουσα Πάρου, Τ.Κ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ- ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ- ΒΟΥΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Εγνατίας 69, Έδεσσα ΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Μουσών 8, Κατερίνη Τ.Κ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Συρράκου (έναντι ΚΤΕΟ Πρέβεζας), T.K , Πρέβεζα ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΠΕΤΡΟΣ, Ο ΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Μάχης Σχολής Χωροφυλακής 58, Ρέθυµνο Κ. Ι. ΚΑΛΠΑΚΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Σισµανόγλου 99, Κοµοτηνή Ηράκλειο Θεσπρωτία Θεσσαλονίκη ΜΙΧ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΖΟΣ Ο.Ε.: Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη 2, Ηράκλειο Τ.Κ Χ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 28ης Οκτωβρίου 17, T.K , Ηγουµενίτσα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ J.K.B. Ο ΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Μαγνησίας, Καλοχώρι, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Ρόδος Σάµος Σαντορίνη ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε.: Καναδά 111, Τ.Κ Ρόδος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ: ροσιά Βαθέως Σάµου ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΘΗΡΑ Ιωάννινα Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, Η.ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ Χ. Σέρρες ΚΑΣΜΕΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.: 3ο χλµ. Σερρών-Νιγρίτας, Mercedes-Benz Insurance 20

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡIΣΜΟI Εταιρία Ασφαλιστής Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ( Α.Ε.Ε.Γ.Α ) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Συγγρού 103-105,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: M.A.T SUB AGENT Κωδικός: 11649 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Πελάτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Στοιχεία οχήματος: Χρήση: Κωδικός eurotax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟ PLUS(A1)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται: α) «Συµβαλλόµενος», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, β) «Κυρίως ασφαλιζόµενος»,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE''

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE'' ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της Υπηρεσίας ''Easy Care'' 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE'' 1.1 Η Υπηρεσία του ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ''EASY CARE''

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω καλά, οδηγώ καλύτερα.

Νιώθω καλά, οδηγώ καλύτερα. Νιώθω καλά, οδηγώ καλύτερα. Mopar Προστασία Αυτοκινήτου, πάντα δίπλα σας. MAXIMUM CARE Καλύπτει µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη επεκτείνοντας την εγγύηση του αυτοκινήτου. ιατηρήστε το αυτοκίνητο σας σε άριστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS seasos Υπηρεσίες Θαλάσσιας Εξυπηρέτησης Ακτή Κουντουριώτη 6 195 00 Λαύριο Tηλ.: 210 92 11 545 Fax: Fax: 210 92 21 589 e-mail: info@seasos.gr www.seasos.gr «ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ :.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/30/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα