ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

2

3 «Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΩΣ ΠΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ» Η Ανάδειξη του Πολιτισµού και του Περιβάλλοντος, η Προστασία τους, η Προβολή Προώθηση των Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Μέσα από ράσεις ικτύωσης, Ποιότητας και Καινοτοµίας Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόµενοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια των: ΜΕΤΡΟ/ ΠΡΑΞΗ/ ΡΑΣΕΙΣ ΚΩ Ι- ΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού ολοκληρωµένης προσέγγισης Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού (θρησκευτικός, ιαµατικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισµού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κλπ) Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τοµέων της οικονοµίας ΡΑΣΕΙΣ Βιοτεχνικές µονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ) Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρµογές Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιµα οινοποιεία κλπ) ΜΕΤΡΟ 1.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ράσεις για την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ΠΡΑΞΗΣ ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου ΡΑΣΕΙΣ Ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (Κ.Π.) LEADER+ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΩΡΑΣ 1.8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2.4. ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ Ο.Τ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Τ.. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 3.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ο ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 3.7. ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 4. AΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 1.2. «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.2. «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 4.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.2. «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 1.2. «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 4.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.4. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» 4.6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» 5. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 5.1. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 5.3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 5.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 5.5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ.. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ 6. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ 6.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 6.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ 6.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 6.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ.. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ Β : ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ : ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

5 ΚΕΕΦΑΛΑΙΙΟ 11 ΟΟ : Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΙΙΑΚΟΥ ΠΡΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΕ. (.Π.)) ΚΟΙΙΝΟΤΙΙΚΗΣ ΠΡΡΩΤΟΒΟΥΛΙΙΑΣ (Κ.(.Π.)) LLEEADEER++ ΤΗΣ ΕΕΛΛΑ ΑΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία (Κ.Π.) LEADER+ (Liaison Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale: εσµοί µεταξύ των ράσεων για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονοµίας), η οποία θα εφαρµοσθεί την περίοδο , αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των Κ.Π. LEADER I και LEADER ΙΙ και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρµογής ολοκληρωµένων, πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται µέσα από δραστηριότητες των ίδιων των κατοίκων οι οποίοι: αναλαµβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής τους, προβαίνουν σε µικρές επενδύσεις, δηµιουργώντας έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό, ο οποίος αποτελεί τη βάση της αυτοτροφοδοτούµενης βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής τους, αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις οµορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήµατος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, ενθαρρύνονται για υποδειγµατικές τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και καινοτόµους δράσεις. Η Κ.Π. LEADER+ διαφέρει σε σχέση µε τις παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από το Γ ΚΠΣ, ως προς την προσέγγιση και το περιεχόµενο, τη µεθοδολογία σχεδιασµού και τον τρόπο υλοποίησης. Η βασικότερη διαφοροποίηση της LEADER+ σε σχέση µε τις παραπάνω παρεµβάσεις είναι η «πιλοτική εφαρµογή». Στα πλαίσια αυτά η Κ.Π.: Ενθαρρύνει τις υποδειγµατικές τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Στηρίζει δράσεις καινοτόµου, υποδειγµατικού και µεταβιβάσιµου χαρακτήρα. Στηρίζει τις ανταλλαγές εµπειριών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, µέσω συστηµατικής και µόνιµης δικτύωσης και συνεργασιών ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Το Πρόγραµµα διαρθρώνεται γύρω από δύο Γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους οι οποίοι επιδιώκονται µέσω των ειδικών στόχων που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου µέσω πιλοτικών εφαρµογών Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ιαφοροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των περιοχών παρέµβασης. - Προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού. - Ευαισθητοποίηση του πληθυσµού για τη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. - Βελτίωση των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µε την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τη χρήση ειδικών αναπτυξιακών τεχνικών. - Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης. - Ενδυνάµωση των διακλαδικών και διατοµεακών σχέσεων της τοπικής οικονοµίας. - Χρήση νέας τεχνολογίας για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά. - Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 4

6 1.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Οι στόχοι που έχουν υιοθετηθεί παραπάνω εξυπηρετούν την ανάκαµψη των σχετικών υστερήσεων των περιοχών, όπου θα εφαρµοστεί η Κ.Π. LEADER+. Οι υστερήσεις αυτές εντοπίζονται στο έντονο πρόβληµα γήρανσης, στη µετακίνηση του πληθυσµού εκτός των ορίων των περιοχών, στη µείωση της προσφερόµενης εργασίας, στον «αφανή» οικονοµικό και κοινωνικό ρόλο των γυναικών, στην εγκατάλειψη εκτάσεων γεωργικής γης και στα έντονα συµπτώµατα ερηµοποίησης, στην απουσία συστηµατικής πολιτικής για την προστασία ανάδειξη του περιβάλλοντος, στο χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα κλπ. Για την επίτευξη των στόχων, η αναπτυξιακή στρατηγική εξασφαλίζει τον ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό σχεδιασµό και τη συµπληρωµατικότητα ενεργειών και έργων, τη συγκέντρωση φορέων, πόρων και προσπαθειών σε ένα σηµαντικό θέµα, το οποίο αποτελεί θέµα συσπείρωσης για κάθε περιοχή. Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή των αξόνων ανάπτυξης κάθε περιοχής µε την κοινωνικοοικονοµική παράµετρο, η βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας, η αειφορία των πόρων, η πιλοτική διάσταση, η µεταβιβασιµότητα των εµπειριών µέσω συνεργασιών και δικτύωσης, η συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε εκείνες των κύριων προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας για όλες τις οµάδες του πληθυσµού. Το θέµα συσπείρωσης είναι χαρακτηριστικό για την ταυτότητα ή και τους πόρους ή και της τεχνογνωσίας της περιοχής και συσπειρώνει το σύνολο των φορέων και των σχεδίων διαφόρων τοµέων που συντελούν στην αναπτυξιακή στρατηγική. Η αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθετείται έχει σαφώς πολυτοµεακό χαρακτήρα. Επιπλέον, οι διάφοροι τοµείς και οι δράσεις, που εντάσσονται στο πρόγραµµα, αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο αλληλεξάρτησης, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή συνέργια και εποµένως η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Η επιτυχία του προγράµµατος στηρίζεται στη δηµιουργία ισχυρών δοµών (Οµάδα Τοπικής ράσης) που αναλαµβάνει την ευθύνη συντονισµού της κοινής προσπάθειας και ευαισθητοποίησης και εµψύχωσης της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, η Οµάδα Τοπικής ράσης συγκροτεί µια ισχυρή υπηρεσιακή µονάδα µε κατάλληλο στελεχιακό δυναµικό. Η γεωγραφική εφαρµογή της Κ.Π. καλύπτει τέτοια έκταση, ώστε αφενός µεν διασφαλίζεται η εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων και αφετέρου αποτρέπεται η διασπορά των πόρων, προκειµένου να εκτιµηθεί η συµβολή της στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Η επίτευξη της διατήρησης και βελτίωσης του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των περιοχών απαιτεί τη δηµιουργία πλέγµατος µικρών παρεµβάσεων, που συµβάλλουν στην αυτοτροφοδότηση της τοπικής οικονοµίας και εποµένως στη συγκράτηση του πληθυσµού ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Το συνολικό κόστος εκτιµάται στα 368,7 εκ. ΕΥΡΩ περίπου, ενώ το ύψος της ηµόσιας απάνης ανέρχεται σε 255,8 εκ. ΕΥΡΩ, από τα οποία τα 186,1 εκ. ΕΥΡΩ αποτελούν την Κοινοτική Συµµετοχή. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ευρώ) Συνολικό κόστος (1=2+5) ηµόσια απάνη (2=3+4) Κοινοτική Συµµετοχή - ΕΓΤΠΕ-Π (3) Εθνική Συµµετοχή - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (4) Ιδιωτική Συµµετοχή (5) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Οι περιοχές της χώρας που επιλέχθηκαν να υλοποιήσουν την Κ.Π. LEADER+, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα / αποδοτικότητα των παρεµβάσεων είναι αυτές που παρουσιάζονται στο χάρτη. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 5

7 1.6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Μετά την έγκριση του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ της χώρας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις ), πραγµατοποιήθηκε µια σειρά διαφανών και αντικειµενικών διαδικασιών µε στόχο την υλοποίηση των Τοπικών Προγραµµάτων LEADER+, τα κυριότερα στάδια των οποίων είναι τα εξής: Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, προς τις Οµάδες Τοπικής ράσης (Ο.Τ..) που ενδιαφέρονταν να υποβάλλουν πρόταση Τοπικού Προγράµµατος. Οι Ο.Τ.. είναι οι φορείς υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και αποτελούν τη σύγκλιση του προβληµατισµού των κοινωνικών, οικονοµικών και λοιπών εταίρων µιας περιοχής. Είναι Ανώνυµες Εταιρείες, της οποίας µέλη αποτελούν συλλογικοί φορείς του ευρύτερου δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και έχουν, ως κύριο καταστατικό σκοπό και αντικείµενο δραστηριότητας την ανάπτυξη της περιοχής τους. Ειδικά για την εφαρµογή του Προγράµµατος LEADER+ στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι οικονοµικοί εταίροι και οι ενώσεις πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης και η συµµετοχή φορέων του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα να µην είναι µικρότερη του 30%. Το επίπεδο λήψης αποφάσεων µπορεί να συµπίπτει µε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 6

8 το.σ. της Ο.Τ.., εφόσον αυτό καλύπτει την ανωτέρω αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης αποφάσεων ορίζεται ειδική επιτροπή, η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER+ (Ε..Π. LEADER+), µε απόφαση του.σ. και µε την έγκριση της Γ.Σ. της Ο.Τ.., και στην οποία µεταβιβάζονται όλες οι αρµοδιότητες, προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατική υλοποίηση του Τοπικού Προγράµµατος. Υποβολή των Σχεδίων Τοπικών Προγραµµάτων LEADER+, από τις ενδιαφερόµενες Οµάδες Τοπικής ράσης. Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων καθορίστηκε µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Η σύνταξη των σχεδίων έγινε µε βάση τη δοµή και το περιεχόµενο που υπέδειξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Αξιολόγηση και Επιλογή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων των Τοπικών Προγραµµάτων LEADER+, που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενες Ο.Τ.., σύµφωνα µε συγκεκριµένα και προκαθορισµένα κριτήρια. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των σχεδίων Τοπικών Προγραµµάτων χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα κριτήρια ένταξης και οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης µε συγκεκριµένη βαρύτητα. Επιλέχθηκαν 40 Ο.Τ.. που θα υλοποιήσουν τα Τοπικά Προγράµµατα LEADER+. Έκδοση απόφασης έγκρισης των Τοπικών Προγραµµάτων LEADER+ και δέσµευσης των αναγκαίων πιστώσεων, καθώς και ενηµέρωση των Ο.Τ.. σχετικά µε τη ληφθείσα απόφαση και τους όρους χρηµατοδότησης. Υπογραφή επιµέρους συµβάσεων µεταξύ των Ο.Τ.. και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΩΡΑΣ Η εµπειρία που αποκτήθηκε, από την υλοποίηση των Κ.Π. LEADER I και LEADER II, αλλά και η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των Κοινοτικών Προγραµµάτων συνέτειναν, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συµφωνήσουν σ ένα σηµαντικό αριθµό µέτρων για τον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Στο νέο θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο οι Αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση, την εφαρµογή και παρακολούθηση του Ε.Π. Κ.Π. LEADER , είναι: 1. Για την κανονικότητα και αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης και εφαρµογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ υπεύθυνη είναι η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο: Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Γ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 2. Για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής και ορθής εφαρµογής του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν εκπρόσωποι: Υπουργείων, Υπηρεσιών ιαχείρισης άλλων Προγραµµάτων Υπουργείων και Περιφερειών, Οργανισµών, Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ο.Τ.., των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης υπεύθυνη είναι η /νση Προγρ/σµού & Γ.. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 4. Για την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια των χρηµατοδοτικών ροών και για την είσπραξη της κοινοτικής συµµετοχής υπεύθυνη είναι η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τίτλο Αρχή Πληρωµής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ Το Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ διαρθρώνεται γύρω από 4 Άξονες Προτεραιότητας: 1 ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ολοκληρωµένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 7

9 Οι δράσεις που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του Άξονα εντάσσονται σε 4 Μέτρα. Μέτρο 1.1: Τεχνική στήριξη Φορέων Υλοποίησης ( Οµάδων Τοπικής ράσης) Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα Μέτρο 1.3: Υποστηρικτικές ενέργειες Μέτρο 1.4: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 2 ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Στήριξη της συνεργασίας µεταξύ αγροτικών περιοχών Οι δράσεις που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του Άξονα εντάσσονται σε 2 Μέτρα. Μέτρο 2.1: Συνεργασία µεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική διαπεριφερειακή συνεργασία Μέτρο 2.2: Συνεργασία µεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών διακρατική συνεργασία 3 ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ικτύωση Αφορά στη στήριξη της λειτουργίας του Ελληνικού ικτύου LEADER και στη στήριξη του σχεδίου δράσης της Μονάδας Εµψύχωσης ικτύου LEADER (Μ.Ε..). 4 ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ιαχείριση Παρακολούθηση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αφορά δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ενέργειες διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ σε επίπεδο Χώρας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 8

10 ΚΕΕΦΑΛΑΙΙΟ 22 ΟΟ : ΠΑΡΡΟΥΣΙΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΙΚΗΣ ΡΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΙΑΚΗ ΕΕΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α..ΕΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..) Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συστάθηκε µε τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας τον Απρίλιο Η εταιρεία εδρεύει στη Πλατεία Τσιροπινά Ερµούπολη Σύρος, τηλ.: / 82222, φαξ: , ιστοσελίδα: Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ.: Σύρου. Οι δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. επικεντρώνονται στους ακόλουθους τοµείς: Προστασία & ανάδειξη του περιβάλλοντος Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας. Υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας. Ανάπτυξη της υπαίθρου. Προώθηση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Προώθηση της απασχόλησης. Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης, διαχείρισης, αξιολόγησης προγραµµάτων και έργων. Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη των µετόχων της. Το µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε ,31 ευρώ. Στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης µετέχουν φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του ηµοσίου και συλλογικά συµφέροντα του Ιδιωτικού τοµέα. Μέτοχοι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. είναι: οι ήµοι του Νοµού Κυκλάδων οι Κοινότητες του Νοµού Κυκλάδων ο Σύνδεσµος ήµων Άνδρου η Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Κυκλάδων η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων το Επιµελητήριο Κυκλάδων η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού ο Σύλλογος Ξενοδόχων Τήνου η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. αποτελείται από επτά µέλη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ιωάννης Ραγκούσης Λάζαρος Θεόφιλος Κωνσταντίνος Βολτής Χρήστος Βερώνης Παναγιώτης Κροντηράς Ραφαήλ Μωραΐτης ηµήτριος Ρούσσος ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος 2.3 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ειδικά, για τη διαχείριση των θεµάτων που αφορούν το Τοπικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων, έχει οριστεί ειδική επιτροπή µε την ονοµασία Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER+ (Ε..Π. LEADER+) η οποία αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Η σύσταση της Επιτροπής αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα πλαίσια της υλοποίησης της Κ.Π. LEADER+, προκειµένου στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων να συµµετέχουν φορείς του δηµοσίου τοµέα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και φορείς του ιδιωτικού τοµέα που εξυπηρετούν συλλογικά συµφέροντα σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 9

11 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε..Π. LEADER+ Η επιλογή των φορέων που συµµετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων έγινε µε γνώµονα την αντιπροσωπευτικότητά τους και την δυνατότητα εκπροσώπησης των ευρύτερων κατά το δυνατό παραγωγικών δυνάµεων και φορέων της περιοχής παρέµβασης. Η Ε..Π. LEADER+ είναι επταµελής και συγκροτήθηκε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ποσοστό συµµετοχής στην Ε..Π. LEADER+ φορέων, που ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς εξυπηρετούν συµφέροντα του ηµοσίου είναι 43%. Το ποσοστό συµµετοχής στην Ε..Π. LEADER+ φορέων, που ανεξάρτητα από το νοµικό τους καθεστώς εξυπηρετούν συλλογικά συµφέροντα του ιδιωτικού τοµέα είναι 57%. Η επιλογή των εκπροσώπων έγινε µε αποφάσεις των συµµετεχόντων φορέων - µετόχων οι οποίοι έλαβαν υπόψη τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των καθηκόντων των µελών της Ε..Π.. LEADER+. Ειδικότερα, ως κρίσιµες παράµετροι που λήφθηκαν υπόψη για την διαµόρφωση της σύνθεσης της Ε..Π.. LEADER+ αναφέρονται το επίπεδο εµπειρίας, η γνώση των διαδικασιών υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος και η γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων. ΜΕΛΟΣ Λάζαρος Θεόφιλος Ιωάννης εκαβάλλας Χρήστος Βερώνης Αλέξης Αχιλλέας Τσιάντης Νικόλαος Λεβαντής Παναγιώτης Χρυσολωράς (απεβίωσε) Στυλιανή Αδαµαντοπούλου ΦΟΡΕΑΣ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων Τοπική Ένωση ήµων & Κοινοτήτων Νοµού Κυκλάδων ήµος Μυκόνου Επιµελητήριο Κυκλάδων Σύλλογος Ξενοδόχων Τήνου Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού ΣΥΝ Π.Ε. Εταιρεία για τη Μελέτη & Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε..Π. LEADER+ Η Ε..Π. LEADER+ συστάθηκε µε σκοπό την αποτελεσµατική, αυτόνοµη και πολυσυµµετοχική υλοποίηση του LEADER+. Προς το σκοπό αυτό µεταβιβάστηκαν σ αυτήν, από το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. οι αρµοδιότητες που συνδέονται µε την εν γένει διαχείριση, υλοποίηση και εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ Κυκλάδων, σύµφωνα µε τη σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Η Ε..Π. LEADER+ έχει τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες αρµοδιότητες: Εγκρίνει το τελικό περιεχόµενο του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ όπως αυτό προκύπτει κατά τις τεχνικές συσκέψεις µε το Υπουργείο Γεωργίας. Τροποποιεί το Τοπικό Πρόγραµµα LEADER+, εφόσον απαιτείται και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Εγκρίνει τους φακέλους υποψηφιότητας των δυνητικών τελικών αποδεκτών - επενδυτών και την βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, πριν την δηµοσιοποίησή τους από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες επενδυτές. Εγκρίνει το πρόγραµµα ευρείας δηµοσιοποίησης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος LEADER+ και δηµοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσµατα των επιπτώσεων και των δεικτών ανάπτυξης του συνολικού Τοπικού Προγράµµατος καθώς και των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών. Ορίζει Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων/υποέργων του Προγράµµατος. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 10

12 Παραλαµβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί των πορισµάτων των Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων. Εγκρίνει τους τελικούς αποδέκτες επενδυτές µε βάση τα πορίσµατα των Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων. Ενηµερώνει τους υποψήφιους τελικούς αποδέκτες επενδυτές για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους. ηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των υποψηφίων τελικών αποδεκτών επενδυτών. Συνάπτει τις επιµέρους συµβάσεις µε τους τελικούς αποδέκτες - επενδυτές των Αξόνων και Μέτρων του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+. Υπογράφει τα Τεχνικά ελτία Έργων/Υποέργων και µεριµνά για την υποβολή τους καθώς και την υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή στοιχείων που τυχόν απαιτηθούν από την Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Μεριµνά για το άνοιγµα και την κίνηση των απαιτούµενων τραπεζικών λογαριασµών, για το Τοπικό Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Παρακολουθεί µέσω της Οµάδας Έργου, τους τελικούς αποδέκτες επενδυτές σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κάθε έργου / υποέργου και του χρονοδιαγράµµατός του. Υπογράφει τις πληρωµές της επιχορήγησης προς τους τελικούς αποδέκτες µε βάση την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων του Προγράµµατος. Για την αποτελεσµατική εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να συστήνει Οµάδες Εργασίας ή να προσφεύγει σε εξωτερικές συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων επί ειδικών θεµάτων, το σχεδιασµό ενηµερωτικού υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων, την υλοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης - δηµοσιοποίησης, τη σύνταξη εκθέσεων κλπ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και των εγκυκλίων εφαρµογής του Προγράµµατος LEADER+. ιενεργεί τους διαγωνισµούς και πραγµατοποιεί τις σχετικές αναθέσεις για την αξιολόγηση του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ (ενδιάµεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση). Υπογράφει την παραλαβή των έργων του Τοπικού Προγράµµατος, µετά την ολοκλήρωσή τους µε βάση την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων του Προγράµµατος. Αποφασίζει για την ένταξη νέων έργων ή την απένταξη έργων λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς ή άλλης νόµιµης αιτίας. Εγκρίνει την µεταφορά ποσών από Άξονα σε Άξονα ή από Μέτρο σε Μέτρο, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των τελικών αποδεκτών επενδυτών. Μεριµνά για την εφαρµογή των διαδικασιών χρηµατοδοτήσεων χρηµατορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις. Μεριµνά για την παροχή τακτικής πληροφόρησης στην Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ µέσω των µηνιαίων και τριµηνιαίων εκθέσεων του Ο.Π.Σ.. Μεριµνά για την τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά τελικό αποδέκτη και παρέχει στην Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και σε κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κάθε απαιτούµενου στοιχείου σχετικά µε την εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+. ιευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και της Ε.Ε.. Συνεργάζεται µόνιµα και εποικοδοµητικά µε τις Περιφερειακές και Εθνικές Υπηρεσίες που εµπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων και έργων του προγράµµατος. Στηρίζεται στην στελεχιακή δοµή του Προγράµµατος LEADER+ της Ο.Τ.. για την επίτευξη του έργου της. Εγκρίνει και υποβάλει την τελική έκθεση υλοποίησης, καθώς επίσης τις ενδιάµεσες εκθέσεις αξιολόγησης του Τοπικού Προγράµµατος LEADER ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ Ο.Τ.. Το στελεχιακό δυναµικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. αποτελείται από 20 άτοµα, και περιλαµβάνει ειδικότητες όπως οικονοµολόγου, αρχιτέκτονα µηχανικού, χωροτάκτη περιφερειολόγου, γεωπόνου, περιβαλλοντολόγου, βιολόγου, νοµικού, τεχνικού υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων, γραµµατέως διοίκησης κ.α.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 11

13 2.5. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Τ.. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.: κατευθύνει τις δραστηριότητές της στους τοµείς που έχουν διαπιστωµένη ανάγκη υποστήριξης οι ΟΤΑ α και β βαθµού, συµβάλει στην ενδυνάµωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, πετυχαίνει την βελτίωση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στο Νοµό, την εισαγωγή νέων σύγχρονων µορφών διοίκησης και οργάνωσης και την παροχή πληροφόρησης στις επιχειρήσεις, συµµετέχει στην υλοποίηση του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , συνεργάζεται ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µε τους λοιπούς τοπικούς φορείς (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Επιµελητήριο Κυκλάδων, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, λοιποί επαγγελµατικοί φορείς) και υλοποιεί: Τοπικό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ Οι στρατηγικοί στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ είναι οι ακόλουθοι: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής µέσω εφαρµογής ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που θα αµβλύνουν τα µειονεκτήµατα και θα µειώνουν τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής µεταξύ των νησιών των Οµάδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (όπως αυτά έχουν καταταχθεί βάσει των αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν καθορισθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου ). Η ανάπτυξη ενός βιώσιµου κοινωνικού ιστού µέσω της άρσης της αποµόνωσης σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Οι τακτικοί στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ εκφράζουν τις διάφορες παραµέτρους που θα πρέπει να ικανοποιηθούν µέσα από την υλοποίησή του και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ιαφοροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ανάπτυξη δικτυώσεων σε παραγωγικούς τοµείς της περιοχής. Προώθηση ίσων ευκαιριών στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών. Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης. Χρήση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Στήριξη συνεργασίας µεταξύ αγροτικών και παραθαλάσσιων περιοχών των νησιών καθώς και των νησιών µεταξύ τους. Αντένα της οµής Στήριξης των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Έργο της οµής Στήριξης είναι η παροχή υπηρεσιών στήριξης µε αποδέκτες α) τους κατοίκους των νησιών όπου υλοποιούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ. ως δυνητικούς τελικούς αποδέκτες των προγραµµάτων αυτών, και β) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, που τελικώς εγκρίνονται και επιχορηγούνται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ.. Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν την ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση, την υποστήριξη των δικαιούχων έργων καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των επενδυτικών σχεδίων που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών. Τα νησιά όπου υλοποιούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ. του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. είναι: Άνδρος, Τήνος (πλην ήµου Τήνου), Νάξος, Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, ονούσα. Τα νησιά όπου θα υλοποιηθεί το Ο.Π.Α.Α.Χ. του Π.Ε.Π. Ν.Αιγαίου είναι: Ανάφη, Θηρασιά, Κίµωλος, Σίκινος και Φολέγανδρος. Μελέτη Αειφόρου Ανάπτυξης Άνδρου - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 12

14 Μελέτη του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ανάφης Φολεγάνδρου Σικίνου Κιµώλου Θηρασιάς Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του Νοµού Κυκλάδων Από το 1996 το ετήσιο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του Νοµού Κυκλάδων υλοποιείται από την Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής µε την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. σε γνωστικό και υλικοτεχνικό επίπεδο έχοντας σαν στόχους: Την επιστηµονική αντιµετώπιση του θέµατος της ανάπτυξης στρατηγικών για την Τουριστική Προβολή των Κυκλάδων. Τον σχεδιασµό ετήσιων προγραµµάτων και την υλοποίηση τους. Την σωστή προετοιµασία - οργάνωση και πραγµατοποίηση των δράσεων. Την αποτελεσµατική αξιοποίηση των συνολικών πόρων και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Την κινητοποίηση των φορέων για συµµετοχή στις δράσεις. Την ανάδειξη των Κυκλάδων, ως πολυθεµατικό προορισµό µε γνωστές και άγνωστες οµορφιές. Την νοµιµότυπη πραγµατοποίηση των δράσεων και την σωστή διαχείριση των πόρων. Την πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τον οικονοµικό απολογισµό των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Τα Λιµάνια του Οδυσσέα - Ανάπτυξη του Ποιοτικού Τουρισµού Πρόγραµµα ARCHI MED Υποδράση 4.1. του άρθρου 10 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Στόχοι του διεθνικού έργου µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας είναι η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισµού και ιδιαίτερα του θαλάσσιου στα λιµάνια της Μεσογείου, η προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου και η προώθηση τουριστικών προϊόντων εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται: παρέχοντας καλύτερη πληροφόρηση και ενεργοποιώντας συνεργασίες δραστηριοτήτων µεταξύ επιλεγµένων λιµανιών στα νησιά και της ενδοχώρας των νησιών ή άλλων κοντινών τουριστικά λιγότερο αναπτυγµένων νησιών, διαχέοντας τους επισκέπτες προς την ενδοχώρα των λιµανιών, µε την ανάδειξη όλων των κοινών στοιχείων της φύσης, του ανθρώπου και της ιστορίας που έχουν οι προορισµοί (αρχαιολογία, λαογραφία, φυσική οµορφιά, οικισµοί, φαγητό ποτό, τοπικά προϊόντα κλπ), δηµιουργώντας κοινές διαδροµές τουρισµού οι οποίες µπορούν να προωθήσουν τον δεσµό και την συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα: ιστορία, πολιτισµός, περιβάλλον, τοπικά προϊόντα και γαστρονοµία, δηµιουργώντας κοινή εικόνα του τουριστικού προϊόντος των συνεργαζόµενων περιοχών υπογραµµίζοντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µίας κοινής προσέγγισης των κοινών στόχων. Νησιωτική Συµπολιτεία Ισότιµη Πρόσβαση Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Το προτεινόµενο σχέδιο περιλαµβάνει µια δέσµη ολοκληρωµένων δράσεων οι οποίες στοχεύουν σε µια συνολική παρέµβαση σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειµένου να καλλιεργηθεί, αναπτυχθεί, προωθηθεί η επιχειρηµατικότητα σε οµάδες στόχο που χαρακτηρίζονται "µειονεκτούσες" διαµέσου της αναβάθµισης των φορέων και υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηµατικότητας τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διάχυση της πληροφόρησης και της τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και στη δηµιουργία ανάλογων θέσεων εργασίας. ηµιουργείται έτσι ένα πλαίσιο προώθησης της επιχειρηµατικότητας σε περιοχές και τοµείς όπου πράγµατι υπάρχουν προβλήµατα ισότιµης πρόσβασης και ταυτόχρονα αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία µπορούν να αναπτυχθούν µε τη δηµιουργία καινοτόµων εργαλείων και µεθόδων. Οι επιµέρους στόχοι του έργου είναι: Ενίσχυση επιχειρηµατικού πνεύµατος και περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Άµβλυνση του γεωγραφικού και κοινωνικού αποκλεισµού που παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε έµφαση στην εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηµατική τεχνογνωσία "µειονεκτουσών" οµάδων στόχων. Ενίσχυση και τόνωση της απασχόλησης και αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των νησιωτικών οικονοµιών. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 13

15 Καταπολέµηση της αποµόνωσης και των συνεπειών αυτής τόσο στο οικονοµικά ανενεργό τοπικό δυναµικό και δη "µειονεκτούσες" κοινωνικές οµάδες, όσο και στις επιχειρήσεις και ενίσχυση της ισότιµης πρόσβασης στην επιχειρηµατικότητα. ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ - Προώθηση Της Ανταγωνιστικότητας και ιασφάλιση της Απασχόλησης στη Ναυπηγική Βιοµηχανία Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Το έργο στοχεύει στη: Συµβολή στη διασφάλιση και προώθηση της απασχόλησης στο κλάδο σε εθνικό επίπεδο. Συµβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγικής βιοµηχανίας µέσω της αναβάθµισης των επαγγελµατικών προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού. Ανάπτυξη δράσεων για την οργανωτική προσαρµογή του κλάδου και την εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Ανάπτυξη µηχανισµού κλαδικού διαλόγου µεταξύ των εµπλεκόµενων για τα ζητήµατα απασχόλησης. Μεγιστοποίηση του οφέλους των τοπικών κοινωνιών από τη λειτουργία µεγάλων επιχειρήσεων στις περιοχές υλοποίησης του έργου. Περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: ράσεις καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης σε µία σειρά ζητηµάτων του κλάδου, προσδιορισµού των αναγκών και απαιτήσεων για ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων και νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, καινοτόµων ψηφιακών συστηµάτων επικοινωνίας συνεργασίας των εταίρων. ράσεις τεχνολογίας που περιλαµβάνουν ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα και σύστηµα τεχνικών προδιαγραφών έργου στα ναυπηγεία, πληροφοριακά συστήµατα δικτύωσης µε προµηθευτικές και υπεργολαβικές επιχειρήσεις και σύστηµα τηλεργασίας. Προδιαγραφές θέσεων εργασίας και περιγράµµατα ειδικοτήτων, σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για συµβατική εκπαίδευση και τηλεκπαίδευση και ολοκληρωµένο σύστηµα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. Λειτουργία ενός µηχανισµού µόνιµου διαλόγου (Φόρουµ για την Απασχόληση) το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο δηµιουργίας αντίκτυπου στον κλάδο και στις τοπικές κοινωνίες. ράσεις διάδοσης: ψηφιακό κέντρο διαλόγου µε τους εργαζόµενους, ηµερίδες και σεµινάρια, ενηµερωτικό δελτίο, βίντεο-dvd κλπ. Γυναίκες, Απασχόληση και Τοπική Οικονοµία στο Αιγαίο Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Σκοπός του έργου είναι η καταπολέµηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού βάσει του φύλου, η ενίσχυση της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, η προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας καθώς και η εκµετάλλευση των ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τοµείς της οικονοµίας προς όφελος των γυναικών. Στόχοι του έργου είναι: Η υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση όσων γυναικών επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (αυτοαπασχόληση ετεροαπασχόληση). Η δηµιουργία και διασύνδεση των Κέντρων Γυναικείας Απασχολησιµότητας που θα δηµιουργηθούν στους πέντε νοµούς του Αιγαίου µε υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις προκειµένου να εξυπηρετούνται οι γυναίκες. Η ενηµέρωση και πληροφόρηση των γυναικών των νησιών του Αιγαίου για θέµατα που αφορούν την απασχόληση, τα προγράµµατα επιδοτήσεων και τα προγράµµατα κατάρτισης διαµέσου internet. Ο εντοπισµός της έκτασης της αφανούς εργασίας των γυναικών, ο προσδιορισµός των ποιοτικών χαρακτηριστικών της και αποσαφήνιση της έννοιας, των κατηγοριών, και των παραµέτρων που την προσδιορίζουν. Η ενθάρρυνση, προσανατολισµός και επιµόρφωση γυναικών µε στόχο την ένταξή τους σε θέσεις και επαγγέλµατα παροχής σύγχρονων υπηρεσιών στο κλάδο του Τουρισµού Η πιστοποίηση των προσόντων και της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες µορφές τουρισµού. Η βελτίωση των γνώσεων για περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση των εργαζοµένων και γυναικών επιχειρηµατιών. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 14

16 Η προσέγγιση και στήριξη των αφανώς εργαζοµένων γυναικών, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και των εργοδοτών τους από ειδικευµένους επιστήµονες. Η προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηµατιών στελεχών της περιοχής σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Η παροχή κινήτρων στους επιχειρηµατίες (άντρες και γυναίκες) που βοηθάνε στην απορρόφηση των γυναικών στην αγορά εργασίας µε ισότιµούς όρους. Η προβολή και δηµοσιοποίηση θεµάτων που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων και η διεύρυνση του δηµοσίου διαλόγου για το ζήτηµα αυτό. Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (K.E.T.A.) Νοτίου Αιγαίου Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Κ.Ε.Τ.Α. δηµιουργήθηκε από τα Επιµελητήρια Κυκλάδων και ωδεκανήσου, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες Κυκλάδων και ωδεκανήσου και την ωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου. Το Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο αξιοποιώντας υφιστάµενες δοµές και µηχανισµούς, και έχει ως στόχο την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικού προσανατολισµού προς τις επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου. Οι δραστηριότητες που καλείται να αναπτύξει αφορούν τους άξονες: Ενηµέρωση και πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, για τη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων µε θεµατικό και κλαδικό περιεχόµενο. Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση του επιχειρείν των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Οργάνωση ηµερίδων και παρουσιάσεων προκειµένου να καλλιεργήσει και να τονώσει το επιχειρηµατικό πνεύµα, δηµιουργία δικτυακού τόπου. Συλλογή, επεξεργασία, παρακολούθηση και παρουσίαση πληροφοριών και στοιχείων που σκιαγραφούν την τοπική οικονοµία, τις τάσεις της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα. Αξιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την τοπική οικονοµία και την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε στόχο την χάραξη περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής. Παροχή εξατοµικευµένης υποστήριξης σε όλους τους τοµείς επιχειρηµατικής λειτουργίας µέσω έµπειρων επιχειρηµατικών συµβούλων. Προαγωγή και προώθηση εξειδικευµένων υπηρεσιών των υφιστάµενων δοµών υποστήριξης των επιχειρήσεων. ιαµεσολάβηση και υποστήριξη των επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Ενίσχυση και ενθάρρυνση του εξαγωγικού προσανατολισµού της µεταποιητικής δραστηριότητας. Ευαισθητοποίηση και στήριξη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε εµπορικές αποστολές στο εξωτερικό. Προστασία και Ανάδειξη Βιοτόπων και Ειδών Περιοχών Natura 2000 Νήσου Μήλου - Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου Σκοπός του έργου είναι η προστασία βιοτόπων και ειδών των περιοχών Natura 2000 της Μήλου, η ανάδειξη τους ως πόλου έλξης ειδικών µορφών τουρισµού, η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών των κατοίκων σε θέµατα περιβάλλοντος και η ενηµέρωσή τους για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που τους παρέχει. Περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Η δράση της επιστηµονικής παρακολούθησης είναι απαραίτητη καθώς προσφέρει µια αντικειµενική περιγραφή της πραγµατικότητας και των τάσεων αλλαγής των διαφόρων παραµέτρων, στοιχεία απαραίτητα για την λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών αποφάσεων, για έγκαιρη αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων περαιτέρω συρρίκνωσης των πληθυσµών και οικοτόπων µε την λήψη έκτακτων µέτρων. Επιπλέον είναι µία καίρια συνιστώσα των δράσεων προστασίας για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας τους. Έρευνα στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού µε σκοπό την συγκέντρωση πληροφοριών για την στάση τους ως προς την προστασία της τοπικής πανίδας και χλωρίδας και του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει. ηµιουργία γραφείου πληροφόρησης µε τον απαραίτητο εξοπλισµό και στελέχωσή του από ένα άτοµο µε εξειδικευµένη γνώση το οποίο θα παρέχει ενηµέρωση συµβουλευτική στήριξη και θα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 15

17 αποτελεί τον τοπικό σύνδεσµο της οµάδας έργου ώστε να επιτευχθεί η συνεχής ροή πληροφοριών προς και από την τοπική κοινωνία. Οργάνωση, προβολή και διεξαγωγή µίας ηµερίδας για το περιβάλλον και µίας ενηµερωτικής ηµερίδας για τις τοπικές αρχές του νησιού σχετικά µε το πρόβληµα της παράνοµης συλλογής ενδηµικών και απειλούµενων ειδών της Μήλου και τις µεθόδους αντιµετώπισής του. Μελέτη, δηµιουργία, κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων. Μελέτη και σχεδιασµός της επικοινωνιακής στρατηγικής καθώς και παραγωγή υλικού ενηµέρωσης και προβολής σε δύο γλώσσες (έντυπα, DVD / τηλεοπτικό µήνυµα, ιστοσελίδα) τόσο για τον ντόπιο πληθυσµό όσο και τον δυνητικό τουρίστα (Έλληνα και αλλοδαπό). Ειδικότερα για τον ντόπιο πληθυσµό, το υλικό που θα παραχθεί θα έχει ως στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή του καθώς επίσης και την συµµετοχή του στη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος και στην κατάρτιση των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων σε θέµατα ειδικών µορφών τουρισµού. Η επικοινωνιακή στρατηγική θα καθορίσει τους τρόπους προσέλκυσης των τουριστών που ενδιαφέρονται για τις ειδικές µορφές τουρισµού. Ερευνητικό πρόγραµµα για την διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων «E-Tour» Το Ε-Τour είναι ενταγµένο στο Κοινοτικό Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας της Γενικής ιεύθυνσης «Ενέργεια και Μεταφορές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηµατοδοτείται από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και τον ήµο Μυκόνου. Έχει τους ακόλουθους στόχους: την εφαρµογή, την αξιολόγηση και την προώθηση των πλεονεκτηµάτων των ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρίκυκλων οχηµάτων ως καθαρού αποτελεσµατικού και αξιόπιστου εναλλακτικού µέσου µετακίνησης, την µείωση της ηχορύπανσης, τη µείωση των ρύπων που προέρχονται από τα καύσιµα, την µείωση των κυκλοφοριακών προβληµάτων και των απαιτούµενων χώρων για τη στάθµευση αυτοκινήτων, την ανάπτυξη βιώσιµων µεταφορών στις πόλεις, την προβολή των ηλεκτροκίνητων δίκυκλων και τρίκυκλων οχηµάτων ως απάντησης στα προβλήµατα της κυκλοφορίας, της µόλυνσης και της ηχορύπανσης που παρουσιάζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, την προώθηση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρίκυκλων οχηµάτων σε µεγάλη κλίµακα ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον απόκτησής τους και κατά συνέπεια να καταστεί δυνατή η µείωση της τιµής πώλησής τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νοµού Κυκλάδων, την ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των υπηρεσιών. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Στο χρονικό διάστηµα από την ενεργοποίησή της η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δραστηριοποιήθηκε και στην υποστήριξη των ΟΤΑ α και β βαθµού για την αντιµετώπιση των προβληµάτων καθυστέρησης στην υλοποίηση των δηµοσίων έργων υποδοµής. Για την αντιµετώπιση των προαναφερόµενων προβληµάτων υπεγράφησαν µεταξύ της Τ.Ε..Κ. Νοµού Κυκλάδων, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Προγραµµατικές Συµβάσεις Τεχνικής και Επιστηµονικής Υποστήριξης των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο των Συµβάσεων αυτών, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης στη Τ.Υ..Κ. Νοµού Κυκλάδων και στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ασχολούµενο µε: Α. Τη διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη των εργασιών κατασκευής σηµαντικών έργων ενταγµένων στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου όπως π.χ. το Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής Κύθνου, το Κέντρο ιαχείµασης Σκαφών Σύρου, το Λύκειο Μυκόνου, το Λύκειο Τήνου, τα Λύκεια Σύρου, την Αγροτική Οδοποιία Κύθνου, το Λιµάνι Τήνου, το Λιµάνι Πάρου, τα έργα αξιοποίησης της λιµνοδεξαµενής Ίου, του φράγµατος Μυκόνου και των φραγµάτων Αµοργού και Πάρου ΚΛΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 16

18 Β. Τη συµµετοχή στην εκπόνηση πενήντα εννέα (59) µελετών έργων του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και µέχρι σήµερα σαράντα πέντε (45) µελετών έργων του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Η παρέµβαση αυτή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων λειτούργησε καταλυτικά, έχει διευκολύνει στην πραγµατοποίηση σηµαντικού αριθµού µελετών και έργων και αναγνωρίστηκε και από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους το οποίο µε οµόφωνη απόφασή του επιτρέπει στα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. να αναλαµβάνουν ως επιβλέποντες ή βοηθοί επιβλέποντες σε έργα ΟΤΑ ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόγραµµα Προστασίας και ιαχείρισης Βιοτόπου Οχιάς της Μήλου (Περιοχή Natura) - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον Υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ Ε, τον ήµο Μήλου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και περιλαµβάνει: την εκπόνηση µελέτης µέτρων διαχείρισης ειδών και ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, την δηµιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ενηµέρωσης, την πραγµατοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης για τον βιότοπο. Συνεργασία µε την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Μοm) στην υλοποίηση του Προγράµµατος Αναγνώρισης των Καταφυγίων και του Πληθυσµού της Μεσογειακής Φώκιας στα Νησιά των Κυκλάδων - Χρηµατοδοτικό Μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόγραµµα Επεξεργασίας και Επαναχρησιµοποίησης των Αστικών Λυµάτων σε Περιοχές Natura µε Χρήση της Μεθόδου των Τεχνητών Υγροτόπων - Άρθρο 10 του ΕΤΠΑ ECOS - OUVERΤURE Υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή), τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, τον ήµο Εξώµβουργου, τον ήµο Αµοργού, τον ήµο Βάρνας (Βουλγαρία) και τον ήµο Λεµεσού (Κύπρος). Πρόγραµµα Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανάφης Ίου και Σικίνου - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον Υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ των τριών νησιών. Ολοκληρώθηκε ο ΧΥΤΑ Ανάφης, οι µελέτες σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και οι µελέτες προέγκρισης χωροθέτησης των έργων διάθεσης των στερεών αποβλήτων της Ίου και της Σικίνου. Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παρέµβασης και Οικολογικής Προστασίας των Μικρών Νησιών του Αιγαίου: Νήσος Μακριά Ανάφης - Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II Πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, του Υπουργείου Αιγαίου και της Κοινότητας Ανάφης. Στόχος του προγράµµατος ήταν η ανάδειξη της οικολογικής και ήπιας εναλλακτικής τουριστικής σηµασίας των νησιών καθώς και η παροχή διευκολύνσεων ώστε να καταστεί δυνατή η διαµονή ατόµων που για λόγους επιστηµονικούς και φυσιολατρικούς θα θελήσουν να τα επισκεφθούν και να µείνουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Συµµετοχή στην υλοποίηση του Προγράµµατος για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση των Παράκτιων Περιοχών: η περίπτωση των Κυκλάδων - Χρηµατοδοτικό Μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, τους ΟΤΑ των νησιών Μήλου Κιµώλου Σίφνου Σερίφου Θήρας Ανάφης Ίου Πάρου Κουφονησίων ονούσας, την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, το Υπουργείο Αιγαίου και το ΥΠΕΧΩ Ε. Ως στόχους είχε : την ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης κοινών προβληµάτων περιβάλλοντος, την ανάπτυξη δράσεων µε βάση της αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, την στήριξη των τοπικών αρχών στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η Ανάδειξη του Περιβάλλοντος ως Παράγοντα Ανάπτυξης στον Μεσογειακό Χώρο Πρόγραµµα ARCHI MED Υποδράση 2.2. του άρθρου 10 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 17

19 Υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ Ε, τις Περιφέρειες του Ιταλικού Νότου, τη Μάλτα και την Κύπρο. Κύριος στόχος του έργου αποτέλεσε η διερεύνηση κοινής στρατηγικής και εφαρµοσµένων µέτρων χωροταξικής πολιτικής Ελλάδας Ιταλίας για τη µακροπεριφέρεια ARCHI MED. Ως εξειδικευµένοι στόχοι τέθηκαν: Η αξιοποίηση, η αναθεώρηση στις διαθέσιµες µελέτες µε στόχο την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων στις νησιωτικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιφέρειες µε απώτερο σκοπό την ανάδειξη των θετικών στοιχείων και αδυναµιών της προσέγγισης που αναπτύσσεται στο ΣΑΚΧ, παράλληλα δε η καταγραφή των αναγκών συµπλήρωσης και επαναθεώρησής του στο µέλλον. Η επισήµανση και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της µακροπεριφέρειας ARCHI MED. Η επισήµανση και ανάδειξη ενδεχόµενων πλεονεκτηµάτων και η ενίσχυση θεµατικά οργανωµένων διαπεριφερειακών / διακρατικών συνεργασιών. Η αναζήτηση τρόπων σύνδεσης του σχετικού µε την χωροταξία προβληµατισµού στις περιφέρειες εφαρµογής των παραδειγµάτων επίδειξης µε την αναπτυξιακή διαδικασία, σε στενή συνεργασία µε αναπτυξιακούς και τοπικούς φορείς µε έµφαση στους τοµείς που συνδέονται µε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ο επηρεασµός των Κοινοτικών Πολιτικών στις περιοχές του Στόχου 1 σε ότι αφορά την µακροπεριφέρεια ARCHI MED. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακό Κέντρο Κυκλάδων PROGRAMME PERU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι βασικοί στόχοι του Ενεργειακού Κέντρου είναι: Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων του Νοµού. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την εξοικονόµηση ενέργειας. Η διαµόρφωση ενεργειακού σχεδιασµού για τα νησιά του Νοµού. Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση σε ενεργειακά θέµατα και τεχνικές. Υλοποιήθηκε µε τη χρηµατοδότηση και υποστήριξη της 17ης Γενικής /νσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων της Ισπανίας, το Ευρωπαϊκό δίκτυο Νησιωτικών Κέντρων για το Περιβάλλον και την Ενέργεια (Islenet) και την επιστηµονική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Στη συνέχεια αναφέρονται τα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν από το Ενεργειακό Κέντρο Κυκλάδων µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συµµετοχή διακρατικών εταίρων από χώρες της Ε.Ε.: Εγκατάσταση ανεµογεννήτριας συνδεδεµένης µε τη µονάδα αφαλάτωσης της νήσου Μυκόνου (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία του ΚΑΠΕ και την οικονοµική υποστήριξη του ήµου Μυκόνου). Εγκατάσταση αυτόνοµης πιλοτικής υβριδικής αιολικής - φωτοβολταϊκής µονάδας αφαλάτωσης της νήσου Θηρασιάς (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία της ΗΛΙΟ ΥΝΑΜΗ ΜΕΠΕ και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων). ιαχείριση της ζήτησης της ενέργειας στο δηµόσιο τοµέα (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία του ΕΜΠ, της Λ Κ και του ήµου Μυκόνου). Αιολική ενέργεια και περιβάλλον Έρευνα για την διαπίστωση των περιβαλλοντικών θεµάτων που ανακύπτουν από την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών πάρκων (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία της CINAR Α.Ε.). Έρευνα αγοράς για την επέκταση της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία του ΚΑΠΕ). ηµιουργία ενεργειακά αυτόνοµων κέντρων πληροφόρησης του πολίτη, οι ενεργειακές ανάγκες των οποίων θα καλύπτονται µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Αθηνών). ηµιουργία αιολικού και ηλιακού χάρτη Κυκλάδων (υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία του ΚΑΠΕ). Εγκατάσταση ανεµογεννήτριας συνδεδεµένης µε τη µονάδα αφαλάτωσης της νήσου Σύρου (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία της ΕΥΑ Ερµούπολης, του ΕΜΠ και ιδιωτικών επιχειρήσεων). ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 18

20 ηµιουργία δικτύου αυτόνοµων αιολικών - φωτοβολταϊκών σταθµών συλλογής και τηλε - µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων (υλοποιείται µε τη συνεργασία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων). Μελέτη αξιοποίησης της γεωθερµικής ενέργειας µε σκοπό την παραγωγή αφαλατωµένου νερού στη Μήλο (ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων). Μελέτες κατασκευής κέντρου περιβαλλοντικής ενηµέρωσης στη Μήλο µε εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας, φυσικού δροσισµού αερισµού και χρήση συστηµάτων αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ολοκληρώθηκαν µε τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩ Ε και του ΚΑΠΕ). ηµιουργία οικίσκου / παρατηρητηρίου, λιµενίσκου και µονοπατιού προσπέλασης στη νήσο Μακριά Ανάφης, οι ενεργειακές ανάγκες των οποίων θα καλύπτονται µε εφαρµογή συστηµάτων αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας (υλοποιήθηκε µε την συνεργασία του Υπουργείου Αιγαίου). Σχεδιασµός και συµµετοχή στην υλοποίηση του προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µε θέµα Ολοκληρωµένος Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων µε αντικείµενο την ανάλυση της ενεργειακής συµπεριφοράς ενός κτιρίου, την διαµόρφωση προτάσεων εξοικονόµησης ενέργειας µε εφαρµογή συστηµάτων ΑΠΕ και ΕΕ και τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων αυτών. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κέντρο Νέων Επιχειρηµατιών - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανία ηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Επιµελητήριο Κυκλάδων. Το Κέντρο Νέων Επιχειρηµατιών απευθύνθηκε στους νέους επιχειρηµατίες και στόχο είχε την υποστήριξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, την εµψύχωση των ενδιαφερόµενων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την ενηµέρωση σε θέµατα που άπτονται του επιχειρηµατικού τους ενδιαφέροντος όπως τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και χρηµατοδότησης της επιχείρησής τους. Κύριες δραστηριότητες του Κέντρου υπήρξαν η καταγραφή των νέων επιχειρηµατιών στο νοµό Κυκλάδων, η ενηµέρωση των επιχειρηµατιών του νοµού, η πραγµατοποίηση ηµερίδων µε θέµατα που τους αφορούν και η δηµιουργία µητρώου µελών που συγκροτήθηκε σε µορφή συνδέσµου µε στόχο την ενεργοποίηση των επιχειρηµατιών. Γραφείο Βιοµηχανικής Αλλαγής - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανία ηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και το Επιµελητήριο Κυκλάδων. Στους µήνες δραστηριοποίησής του οι πραγµατοποιηθείσες ενέργειες αφορούν: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικού πνεύµατος. Στήριξη και προώθηση των προϊόντων των ΜΜΕ σε νέες αγορές - εκπόνηση διαγνωστικών µελετών. Βελτίωση του εξοπλισµού των ΜΜΕ και εισαγωγή - αφοµοίωση νέων τεχνολογιών στη παραγωγική διαδικασία. Προσαρµογή των δεξιοτήτων του προσωπικού των ΜΜΕ σε νέες τεχνολογίες και µεθόδους εργασίας. Ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα ανάπτυξης, οργάνωσης, ανασυγκρότησης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Ενηµέρωση και πληροφόρηση των υποψηφίων επενδυτών σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και τα παρεχόµενα κίνητρα από τον αναπτυξιακό νόµο και τα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. προγράµµατα, το ισχύον νοµοθετικό, θεσµικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των επενδύσεων. Υποστήριξη των υποψηφίων επενδυτών στην πραγµατοποίηση των επαφών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Προώθηση της εικόνας της περιοχής στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό - έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων. ιευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών και προώθηση της υπεργολαβίας. Παρακολούθηση στατιστικών δεδοµένων - µεγεθών και των εξελίξεων στην τοπική οικονοµία. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 19

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έκθεση Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις των ΟΤΑ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006, γίνεται ανάλυση της πορείας υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, ανά περιφέρεια. Χρησιμοποιούνται στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Eγγαμος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Οι ιδέες µας, πράξη και ανάπτυξη Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Κύπρος Ταµεία και Προγράµµατα Μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

8 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+

8 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ H ell as 8 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Ελληνικού ικτύου LEADER+ - Αποφάσεις ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γιώργος Αµανατίδης Πρόεδρος ικτύου Γενικός /ντής ΑΝΚΟ Α.Ε. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα