8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε..."

Transcript

1 8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε...

2 2 3 Περιεχόμενα 3 14 Χαιρετισμός Προέδρου Συμβεβλημένες επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος 4Ποιo είναι το Σύστημα 8Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 12 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ο βασικός εταίρος του Συστήματος 16 Τα αποτελέσματα του Ειδικές δράσεις 20 Τα 8 χρόνια της Ε.Ε.Α.Α. σε αριθμούς 21 Αποτελέσματα ανά περιοχή 24 Ενημερωτικές Δράσεις H Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), στα οκτώ χρόνια λειτουργίας της, μέσω του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), εμφανίζει μια ισχυρή δυναμική. Κάθε χρόνο, η ανακύκλωση διαγράφει ανοδική πορεία, ακόμη και το 2010, μια χρονιά με σημαντικές δυσκολίες για τη χώρα μας. Οι σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης επέφεραν σημαντική μείωση της κατανάλωσης αγαθών, με άμεσο αποτέλεσμα, οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών στην Ελλάδα να παρουσιάσουν μείωση σε σύγκριση με το Παρ όλα αυτά, η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων μέσω των έργων του μπλε κάδου -που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Συστήματος- σημείωσε αύξηση το 2010, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην επίλυση του οξύτατου προβλήματος της εξεύρεσης νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2010 οι μπλε κάδοι σε όλη τη χώρα έφτασαν περίπου τους , ενώ τα ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών τα 360. Παράλληλα, προστέθηκαν 6 νέα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στην Αλεξανδρούπολη, στην Τρίπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη (2), στο Κορωπί και στον Ασπρόπυργο Αττικής, και πλέον είναι σε λειτουργία συνολικά 28 Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη τη χώρα, από 22 το Στο τέλος του 2010, Χαιρετισμός Προέδρου επτά στους δέκα ΟΤΑ σε όλη τη χώρα ήταν συμβεβλημένοι με το Σύστημα, με αποτέλεσμα, περίπου οκτώ εκατομμύρια κάτοικοι να εξυπηρετούνται πλέον από τα έργα του μπλε κάδου. Αντίστοιχα και ο αριθμός των συμβεβλημένων με το Σύστημα επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση και πάνω από επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων συνεργάζονται με την Ε.Ε.Α.Α., δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Με επιμονή και πολλή δουλειά πετύχαμε τους στόχους μας και το Στην προσπάθειά μας αυτή, αρωγοί στάθηκαν οι εργαζόμενοι, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις και οι συνεργάτες μας. Περισσότερο όμως στήριξαν το Σύστημα του μπλε κάδου οι πολίτες που απέδειξαν ότι ευαισθητοποιούνται καθημερινά, σέβονται το περιβάλλον και μαθαίνουν να ανακυκλώνουν σωστά. Με τη δική τους στήριξη είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και πιστεύουμε ότι και το 2011 θα είναι μια χρονιά που τα έργα του μπλε κάδου θα αποτελέσουν για άλλη μια φορά την κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια, το βασικό παράγοντα επίτευξης των εθνικών στόχων της Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Α. Λουκάς Κόμης Πρόεδρος

3 4 5 Ποιο είναι το Σύστημα Το Nομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε ο νόμος 2939/01 περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων», ο οποίος ουσιαστικά καθιστά υποχρεωτική την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στη χώρα μας και εναρμονίζει την εθνική μας νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. Το 2004 εκδόθηκε νέα κοινοτική οδηγία (04/12) η οποία αναθεωρεί τους στόχους τής 94/62. Οι νέοι στόχοι ενσωματώθηκαν στο εθνικό νομικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 9268/469. Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας και παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται πλέον να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους, δηλαδή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, νομικά υπόχρεοι είναι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Ο νόμος προβλέπει τις βασικές αρχές συνεργασίας των Ο.Τ.Α. με τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας. Η Εταιρεία και το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά ή κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Οι επιχειρήσεις αυτές, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, ίδρυσαν την Ε.Ε.Α.Α., με βασικό σκοπό να αυτοδιαχειριστούν με το βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους που είναι υποχρεωμένες να διαθέσουν για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους, ως υπόχρεοι διαχειριστές σύμφωνα με το νόμο, μία προσέγγιση που ενθαρρύνεται από το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο. Η Ε.Ε.Α.Α., ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του νόμου 2939/01 και προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ANAKYΚΛΩΣΗ (Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Με την απόφαση / το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανανέωσε την έγκριση λειτουργίας του Συστήματος για τη Β εξαετή περίοδο Ο Σκοπός Ο σκοπός της Ε.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του καταστατικού της εταιρείας και των όρων λειτουργίας του Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑ- ΚΥΚΛΩΣΗ και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον επιχειρησιακό σχέδιο είναι: Η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων με αυτήν διαχειριστών συσκευασίας. Η προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι σχετικές διευκρινιστικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών του κράτους οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος.

4 6 7 Ποιο είναι το Σύστημα Μέτοχοι Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ). Από την ελληνική βιομηχανία και το εμπόριο συμμετέχουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: ARTENIUS HELLAS S.A. COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ A.E. COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) A.E.B.E. CROWN HELLAS CAN A.E. FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PEPSICO HBH A.B.E. VIVARTIA A.B.E.E. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους, ανεξαρτήτως αν είναι μέτοχοι ή όχι. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή για ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E. ΑΠΟΡ/ΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ION A.E. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΦΑΓΕ Α.Ε. ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε. οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό αίτημα, με τους ίδιους όρους με τους ήδη μετόχους. Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος στους μετόχους της Ε.Ε.Α.Α. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις. Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο. Ισότιμη μεταχείριση όλων των υλικών που χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι στις συσκευασίες τους. Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Η Ε.Ε.Α.Α., από την αρχή της λειτουργίας της έγινε μέλος της PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), που αποτελεί τον ευρωπαϊκό συλλογικό οργανισμό που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα ανακύκλωσης, γνωστό ως «green dot πράσινο σήμα». Το «Πράσινο Σήμα» Το «πράσινο σήμα», που πλέον υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει εισφέρει χρηματικά στο Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ε.Ε.Α.Α. έχει υπογράψει σύμβαση με την PRO EUROPE, αποκτώντας έτσι την αποκλειστική άδεια χρήσης του σήματος για τη χώρα μας και, με τη σειρά της, το παραχωρεί στους συμβαλλόμενους διαχειριστές (εταιρείες μέλη του Συστήματος). PR Στόχος Στόχος του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ. -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007. Για την Ελλάδα, οι στόχοι που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το τέλος του 2011, αφορούν στην αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας, στην οποία περιλαμβάνεται η ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. με ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό: 60% κ.β. γυαλί 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 50% κ.β. μέταλλα 22,5% κ.β. πλαστικά 15 % κ.β. ξύλο EUR PE O ρόλος της PRO EUROPE είναι πολύ σημαντικός καθώς παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας, αλλά και να μεταφέρουν και να διαπραγματεύονται τις κοινές θέσεις των Συστημάτων σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευασιών στα ευρωπαϊκά φόρα και το κοινοβούλιο. Η πρωταγωνιστική παρουσία της Ε.Ε.Α.Α. σε ουσιαστικές συλλογικές πρωτοβουλίες όπως η PRO EUROPE, συμβάλλει στη μέγιστη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στον κλάδο της ανακύκλωσης και την ουσιαστική διαμόρφωση των τάσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5 8 9 Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα Τομείς Δραστηριοτήτων Τα υλικά που αποτελούν το στόχο του Συστήματος, δηλαδή τα απόβλητα συσκευασίας, μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές και να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές μετά τη χρήση τους και τη μετατροπή τους σε απορρίμματα. Η Ε.Ε.Α.Α., αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, έχει αναπτύξει ευέλικτες δράσεις μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική προώθηση της ανακύκλωσης και την πιο αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων που συλλέγονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες αυτές σχηματικά μπορούν να διακριθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Έργα Μπλε Κάδου/ Δημοτικών Αποβλήτων: Είναι η κύρια δραστηριότητα του Συστήματος και το μεγάλο «όπλο» της χώρας για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού από τα έργα του μπλε κάδου προέρχεται σχεδόν το σύνολο της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται σήμερα στη χώρα μας και αφορά στο πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίμματα. Απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας, και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα έργα αυτά αναπτύσσεται το δίκτυο των μπλε κάδων ανακύκλωσης στους οποίους, οι κάτοικοι των δήμων καλούνται να αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο). Οι ποσότητες που συλλέγονται μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα επενδύουμε σημαντικά, με στόχο την επέκτασή του, το επόμενο διάστημα, ώστε να εξυπηρετεί, το συντομότερο δυνατό και ανάλογα με τις αποφάσεις της πολιτείας, το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Ειδικές Δράσεις: Οι ειδικές δράσεις στοχεύουν στη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας, κυρίως γυάλινων φιαλών, από μεγάλους παραγωγούς και γενικώς σημεία και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, χώροι δεξιώσεων, εστιατόρια κλπ.). Σκοπός των ειδικών δράσεων είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο καθαρά και αμιγή ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας στο σημείο παραγωγής τους που, χωρίς την παρέμβαση του Συστήματος, θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα. Με αυτή τη δραστηριότητα επιχειρείται μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. Η διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία ενός ρεύματος συλλογής για τα απόβλητα συσκευασίας από γυαλί μέσα στο χώρο της επιχείρησης και κατά το δυνατόν κοντά στο σημείο παραγωγής του αποβλήτου, π.χ. μπαρ, κουζίνα. Για να αποφευχθεί η πρόσμιξη του γυαλιού με άλλα υλικά χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία-κάδοι. Στη συνέχεια, η συνεργαζόμενη επιχείρηση αναλαμβάνει να μεταφέρει τις συλλεγόμενες φιάλες σε ειδικό αποθηκευτικό μέσο που έχει τοποθετηθεί με ευθύνη της Ε.Ε.Α.Α. σε χώρο της επιχείρησης (σε μεγάλους παραγωγούς όπως ξενοδοχεία κ.λπ.). Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. μικροί παραγωγοί εντός του πολεοδομικού ιστού) υιοθετούνται ευέλικτες μέθοδοι όπως η τοποθέτηση κωδώνων, η συλλογή πόρτα πόρτα κ.λπ. Η αποκομιδή και μεταφορά του υλικού γίνεται με ευθύνη της Ε.Ε.Α.Α., σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές. Άλλες δραστηριότητες Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (Β.Ε.Α.Σ.): Ο τομέας των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων εστιάζει στην καταγραφή και την προώθηση (μέσω οικονομικών κινήτρων προς τις εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται τα υλικά) της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου (π.χ. από αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, αποθήκες, παραγωγικές μονάδες κ.λπ.). Ο σκοπός του Συστήματος είναι να δώσει κίνητρα για την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση των συλλογέων σε περιοχές ή σε υλικά που δεν παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον π.χ. πλαστικά. Άλλες Μορφές Αξιοποίησης: Το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή και άλλων μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε.Α.Α. έχει εντάξει δραστηριότητες (π.χ. ενεργειακή αξιοποίηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου) και αναπτύσσει συνεργασίες σε αυτό το πεδίο με δημοτικούς ή μη φορείς.

6 10 11 Πού πηγαίνουν τα Υλικά του Μπλε Κάδου Οι συσκευασίες που μπαίνουν στον μπλε κάδο είναι οι παρακάτω: Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από χαρτί και χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά. Συσκευασίες από γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά. Η πιο διαδεδομένη δράση του Συστήματος πανελλαδικά δεν είναι άλλη από αυτή της ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, από τους μπλε κάδους. Το έργο του μπλε κάδου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: διαλογή στην πηγή, αποκομιδή, διαχωρισμός και, τέλος, συμπίεση-δεματοποίηση και μεταφορά στον τελικό αποδέκτη. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά. Οδηγίες για τη σωστή συμμετοχή μας στην Ανακύκλωση: 1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα υλικά 2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα 3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια 4. Ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες Δεν πετάμε ΠΟΤΕ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης Διαλογή στην πηγή: Στο έργο αυτό καλούνται οι κάτοικοι να αποθέσουν τις συσκευασίες τους στους μπλε κάδους που παρέχει η Ε.Ε.Α.Α. στους συνεργαζόμενους δήμους για να τους τοποθετήσουν στις γειτονιές. Η χρήση ενός κάδου ανακύκλωσης διευκολύνει πολύ, τόσο τη συμμετοχή του κατοίκου (μικρός βαθμός διαλογής στο σπίτι), όσο και τη χωροθέτηση (απαιτείται χώρος για έναν μόνο κάδο). Να σημειωθεί ότι το Σύστημα χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους συλλογής που προσαρμόζονται καλύτερα σε ειδικές τοπικές συνθήκες, π.χ. στα νησιά. Αποκομιδή: Τα συλλεγόμενα υλικά μεταφέρονται από τους συνεργαζόμενους δήμους, με ειδικά οχήματα συλλογής που τους έχει παραχωρήσει η Ε.Ε.Α.Α., στα Κέντρα Διαλογής, όπου διαχωρίζονται ανά κατηγορία υλικού και προωθούνται στις σχετικές βιομηχανίες. Διαχωρισμός στα Κέντρα Διαλογής: Το περιεχόμενο των μπλε κάδων μεταφέρεται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) τα οποία λειτουργούν με δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί από την ίδια και λειτουργούν με ευθύνη της, ενώ άλλα λειτουργούν στο πλαίσιο του Συστήματος αφού η Ε.Ε.Α.Α. έχει εξασφαλίσει συμβατικά τις υπηρεσίες τους. Εκεί πραγματοποιείται η διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους κατηγορίες όπως: χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, πλαστικές συσκευασίες (PET, HDPE), πλαστικό φιλμ, λοιπά πλαστικά (PP/PS), γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο κ.λπ. Τι μπορεί να γίνουν οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες γυάλινη συσκευασία λευκοσιδηρά συσκευασία χάρτινη συσκευασία γίνεται αλουμινένια συσκευασία Συμπίεση-Δεματοποίηση-Μεταφορά στον Τελικό Αποδέκτη: Σε αυτό το στάδιο, τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (με εξαίρεση το γυαλί), δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων. γίνεται γίνεται πλαστική συσκευασία γίνεται γίνεται χαρτοκιβώτιο νέο μπουκάλι νέα κουτάκια αλουμινίου νέα κουτάκια ή προϊόντα χάλυβα σακούλες, βαρέλια ή ακόμα και νήμα για μπουφάν φλις

7 12 13 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ο Βασικός Εταίρος του Συστήματος Σχεδιασμός Η Ε.Ε.Α.Α. εισηγείται στους δήμους το σχεδιασμό του δικτύου των κάδων και παραδίδει τον απαραίτητο εξοπλισμό (κάδους και οχήματα) στους Ο.Τ.Α. 7 στους 10 Δήμους ήδη συμμετέχουν! Εξοπλισμός Συλλογής: Εγκατάσταση : Λειτουργία συλλογής: Λειτουργία διαλογής: Ενημέρωση - Προβολή: Τρόποι συνεργασίας Η Ε.Ε.Α.Α. και οι Ο.Τ.Α. (ή οι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς) συνυπογράφουν εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας, σύμφωνα με το νόμο 2939/01, για τη χρηματοδότηση του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εγκρίνει δύο τρόπους συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Σύστημα. Σύστημα Σύστημα Δήμοι Σύστημα Σύστημα Α τρόπος συνεργασίας Το Σύστημα αναλαμβάνει την επένδυση και τις δαπάνες λειτουργίας των έργων και οι δήμοι τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Επένδυση Οι δαπάνες επένδυσης, που περιλαμβάνουν το σύνολο των αποθηκευτικών μέσων (κάδοι κ.λπ.), των οχημάτων συλλογής, των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των απαιτούμενων Κ.Δ.Α.Υ., χρηματοδοτούνται από το Σύστημα. Οι δήμοι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τη χρήση κατάλληλου βιομηχανικού γηπέδου (γης) και να συνεργαστούν για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, των οποίων το κόστος αναλαμβάνει το Σύστημα. Συλλογή Οι δήμοι εκτελούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με δική τους ευθύνη. Εχουν επίσης την ευθύνη παραλαβής του υπολείμματος της διαλογής από τα Κ.Δ.Α.Υ. Διαλογή-Ενημέρωση Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων καλύπτονται από το Σύστημα. Β τρόπος συνεργασίας Πρόκειται για έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας που έχουν σχεδιαστεί, οργανωθεί και κατασκευαστεί από τους δήμους, οι οποίοι και τα λειτουργούν μόνοι τους χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα, κατά τις προβλέψεις του νόμου 2939/01. Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που πιστοποιημένα παραδίδονται προς αξιοποίηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

8 14 15 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος Οι διαχειριστές συσκευασίας που έχουν ήδη συμβληθεί με την Ε.Ε.Α.Α., λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της νομικής υποχρέωσης, δηλαδή των αποβλήτων συσκευασίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικονομικοί πόροι του Συστήματος προέρχονται αποκλειστικά από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, το σύνολο των εταιρειών που είχαν υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας με το Σύστημα ήταν Ο σχετικός κατάλογος κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές. Το 2010, υπέγραψαν τη σύμβαση συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα ακόμη 159 εταιρείες. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπογεγραμμένων συμβάσεων από την ίδρυση του Συστήματος ως το τέλος του Εξέλιξη Αριθμού Συμβεβλημένων Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται το μερίδιο της εισφοράς των συμβεβλημένων ανά κατηγορία (εμπορικοί κλάδοι). Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, περίπου το 62% των οικονομικών πόρων της ανακύκλωσης προέρχεται από τον κλάδο των Ποτών-Τροφίμων-Αναψυκτικών. Χημικά Δομικά Υλικά 26% Ποτά Αναψυκτικά Δηλωθείσες Ποσότητες Συμβεβλημένων 2010 Δεκέμβριος 2010 ΥΛΙΚΟ Βάρος (t) Χαρτί Χαρτόνι Χάρτινη Συσκ. Υγρών Στον πίνακα αποτυπώνονται οι δηλωθείσες ποσότητες από τους Συμβεβλημένους ανά υλικό συσκευασίας. Απορρυπαντικά Καλλυντικά Φάρμακα Ιατρικός Εξοπλισμός 12% 17% 36% Τρόφιμα Πλαστικά Αλουμίνιο Λευκοσίδηρος Γυαλί Ξύλο Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ Ένδυση Υπόδηση Παιχνίδια Εκδόσεις 2% 7% Ηλεκρικές & ηλεκτρονικές συσκευές - Ανταλλακτικά οχημάτων & μηχανημάτων

9 16 17 Τα Αποτελέσματα του 2010 Η κύρια δραστηριότητα του Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που αποτελεί και τη βασική συνεισφορά του Συστήματος στην εναλλακτική διαχείριση της χώρας, στοχεύει στην ανάπτυξη της μαζικής ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα. Αυτές οι δραστηριότητες, δηλαδή τα έργα του μπλε κάδου/ανάκτησης από δημοτικά απόβλητα (κυρίως μπλε κάδοι, αλλά και συλλογή γυαλιού, πολλαπλά ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας, πόρτα πόρτα συλλογή κ.λπ.) το 2010 εμφάνισαν αύξηση των αποτελεσμάτων τους. Μπλε Κάδος Οι ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν από τα έργα του μπλε κάδου ανήλθαν σε τόνους, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τις ποσότητες του Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αύξηση αυτή σημειώθηκε ενώ η οικονομική κρίση επέφερε μείωση της κατανάλωσης και συνεπώς των αποβλήτων συσκευασίας και το Σύστημα βρισκόταν σε φάση αναστολής της ένταξης επιπλέον Ο.Τ.Α. στα έργα ανακύκλωσης. Για 8ο συνεχές έτος από την έναρξη του Συστήματος, η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων μέσω των έργων των μπλε κάδων που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Συστήματος ακολουθεί ανοδική πορεία. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή ανόδου της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και, κατά συνέπεια, το βασικό παράγοντα επίτευξης των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση συσκευασιών. Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που λειτουργούν στο πλαίσιο των έργων του μπλε κάδου το 2010 αυξήθηκαν σε 28, από 22 το Τα έργα μπλε κάδου το 2010 ανέκτησαν, επιπλέον των αποβλήτων συσκευασίας, και τόνους χαρτιού εντύπων (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία κ.λπ.), αν και οι αντίστοιχοι παραγωγοί δεν συμμετέχουν στο κόστος διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού εξαιτίας της έλλειψης νομικού πλαισίου. Ο κατά κεφαλήν δείκτης ανάκτησης έμεινε σταθερός (περίπου 22 κιλά ανά κάτοικο ετησίως) ανακόπτοντας μια αυξητική πορεία επί σειρά ετών. Αυτό το αποτέλεσμα εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες αιτίες: Τη μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και, συνεπώς, των αποβλήτων συσκευασίας που διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά. Τη δυσμενή επίδραση από μη ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού στους δημοτικούς μηχανισμούς συλλογής των απορριμμάτων και της ανακύκλωση. Την ανεπαρκή συμπλήρωση και αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου των μπλε κάδων, εξαιτίας της περιστολής δαπανών που εξ ανάγκης εφάρμοσε η Ε.Ε.Α.Α. αλλες δραστηριοτητεσ Οι δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α. στα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας, οι οποίες υπενθυμίζεται ότι αφορούν κυρίως ιδιωτική προϋπάρχουσα (με την εξαίρεση κυρίως των πλαστικών) πιστοποιούμενη ανακύκλωση, σημείωσαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Όσον αφορά στο χαρτί/ χαρτόνι και στο ξύλο, δεν μπορεί να αναμένεται περαιτέρω συνεισφορά στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Πρώτον, γιατί οι δραστηριότητες αυτές διαφαίνεται ότι ήδη αγγίζουν ένα ανώτατο όριο και, δεύτερον, διότι τα δύο αυτά υλικά εκτιμάται ότι έχουν ήδη επιτύχει τους αντίστοιχους ανά υλικό εθνικούς στόχους. Το 2010, ειδικά στο χαρτί/χαρτόνι από Β.Ε.Α.Σ., σημειώνεται σημαντική μείωση των πιστοποιούμενων, που οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην οικονομική κρίση και τη μείωση της κατανάλωσης και, δευτερευόντως, σε αποχώρηση συνεργάτη. Όσον αφορά στα μέταλλα και στο πλαστικό, η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων είναι χρήσιμη από την άποψη της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των εθνικών στόχων των δύο αυτών υλικών. Ειδικά για το πλαστικό, η επί σειρά ετών σοβαρή οικονομική στήριξη των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης από το Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ απέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Συνολικά οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας (Α.Σ.) του Σ.Σ.Ε.Δ. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που αξιοποιήθηκαν το 2010 ανήλθαν σε περίπου τόνους. Συνυπολογίζοντας το χαρτί εντύπων που ανακυκλώθηκε μέσω των έργων του μπλε κάδου, οι εν γένει δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α. το 2010 διέσωσαν από τους χώρους ταφής περίπου 511 χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, συνεισφέροντας στην επίλυση του οξύτατου προβλήματος εξεύρεσης νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων. Με τις ποσότητες που ανακυκλώθηκαν από την Ε.Ε.Α.Α. αποφεύχθηκε η εκπομπή στην ατμόσφαιρα περίπου τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, στόχος πρώτιστης προτεραιότητας έναντι της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής.

10 18 19 Ειδικές Δράσεις Συλλογή Γυαλιού από Επαγγελματικούς Χώρους Η Ε.Ε.Α.Α., μέσα στο 2010, συνέχισε το Πρόγραμμα των Ειδικών Δράσεων που ξεκίνησε το Τα έργα αυτά βασίζονται στη διαπίστωση ότι σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται από συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους απ όπου και μπορούν να ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό καθαρότητας, όπως είναι τα ξενοδοχεία, οι χώροι δεξιώσεων, τα μπαρ και τα εστιατόρια. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για το 2010 ήταν, κατά κύριο λόγο, μεταλλικοί κωδωνόσχημοι κάδοι των 2,5m3 με ειδική σήμανση για γυαλί, καθώς και κάδοι εσωτερικής χρήσης από 55lt. έως 360lt. Οι κωδωνόσχημοι κάδοι τοποθετήθηκαν κυρίως σε ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους χώρους, κατόπιν ενημέρωσης των δημοτικών αρχών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2010 συνεχίστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής γυαλιού πόρτα-πόρτα, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη απόδοση και, ταυτόχρονα, με το μεγαλύτερο κόστος. Συμπεράσματα * Οι ποσότητες των γυάλινων φιαλών που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και τουρισμού είναι σημαντικές. * Η προσπάθεια του Συστήματος θα ενισχυθεί το 2011 κυρίως στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, και στη συνέχεια σε άλλες τουριστικές περιοχές όπως η Ρόδος, το Ηράκλειο, η Χαλκιδική και η Κέρκυρα. * Η ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου θα βοηθούσε σημαντικά τις προσπάθειες. Επιπλέον, το 2010 αναπτύχθηκαν δράσεις συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από εκδηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, γηπεδικές εγκαταστάσεις, παραλίες κ.λπ. Η σημασία αυτών των δράσεων έχει περισσότερη σχέση με την προβολή της ανακύκλωσης και λιγότερη με τις ποσότητες που συγκεντρώθηκαν και οι οποίες περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των Κ.Δ.Α.Υ. που εξυπηρέτησαν αυτές τις δράσεις. Η ενημέρωση των συνεργαζόμενων επαγγελματικών χώρων πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της Ε.Ε.Α.Α., με επισκέψεις στους μεγαλύτερους συνεργάτες, διανέμοντας ενημερωτικό έντυπο με στόχο την ευαισθητοποίησή τους. Μέχρι το τέλος του 2010 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα νέες επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λπ.) των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Κέρκυρας, Ρόδου, Ηρακλείου και Χαλκιδικής. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Κουτιά Αλουμινίου Τα απόβλητα συσκευασίας από αλουμίνιο, κυρίως εξαιτίας της υψηλής τιμής τους στην αγορά δευτερογενών υλικών, ακολουθούν σε σημαντικές ποσότητες έναν παράλληλο, σε σχέση με τον μπλε κάδο, δρόμο προς ανακύκλωση. Γι αυτό το λόγο, σε συνεργασία με την ΕΛ- ΒΑΛ έγινε καταγραφή των επιπλέον ποσοτήτων κουτιών αλουμινίου που συλλέχθηκαν από τρίτους και ανακυκλώθηκαν το 2010 και ανέρχονται σε 264 τόνους. Γυάλινες Φιάλες Σε συνεργασία με την υαλοβιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ, καταγράφηκαν οι ποσότητες των γυάλινων φιαλών που κατέληξαν στην υαλοβιομηχανία και προέρχονται από πηγές άλλες από τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α. Το 2010 καταγράφηκαν επιπλέον περίπου τόνοι γυάλινων φιαλών που παραλήφθηκαν και ανακυκλώθηκαν από τη ΓΙΟΥΛΑ και εκτιμάται ότι δεν προέρχονται από επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες. Επιπροσθέτως, από την ίδια καταγραφή προέκυψε ότι περίπου τόνοι γυάλινων φιαλών ανακυκλώθηκαν το 2010 μετά τον κύκλο ζωής τους ως επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Resort-ξενοδοχεία 362 Αίθουσες δεξιώσεων 214 Καφετέριες-μπαρ-εστιατόρια 939 ΣΥΝΟΛΟ Συνεργασίες με Μεγάλους Παραγωγούς Το 2009 ξεκίνησε η απευθείας συνεργασία της Ε.Ε.Α.Α. με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με σκοπό τη διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας από το μικτό ρεύμα υλικών που προέρχεται από την πίστα και τα εμπορικά καταστήματα. Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του Οι εργασίες διαλογής γίνονται στα Κ.Δ.Α.Υ. Αττικής. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι η συνολική ανακύκλωση από αυτή τη δράση ανήλθε σε 585 τόνους αποβλήτων συσκευασίας. Παράλληλα, η Ε.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογής γυαλιού, συνεργάζεται και με άλλες επιχειρήσεις μεγάλους παραγωγούς όπως π.χ. καζίνο, εμπορικά κέντρα κλπ.

11 20 21 Τα 8 χρόνια της ΕΕΑΑ σε Αριθμούς Aποτελέσματα Ανά Περιοχή 2000 Αριθμός Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων Αριθμός ΟΤΑ Συμμετοχή Επιχειρήσεων Στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑ- ΚΥΚΛΩΣΗ, της Ε.Ε.Α.Α. συμμετέχουν πάνω από εταιρείες από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Συμμετοχή Ο.Τ.Α. Στο τέλος του 2010, συνολικά 679 Ο.Τ.Α. (αριθμός προ «Καλλικράτη») έχουν ήδη συμφωνία με το Σύστημα άμεσα (απευθείας) ή έμμεσα (μέσω δημοτικών φορέων). Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η Ε.Ε.Α.Α. έχουν συμβάλει ώστε σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι στην Ελλάδα και την περιφέρεια να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης, κυρίως μέσα από τη χρήση των μπλε κάδων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν προϊόντα συσκευασίας στην ελληνική αγορά. Στα πολυσυλλεκτικά δημοτικά προγράμματα ανακύκλωσης υλικών που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, από ένα Κ.Δ.Α.Υ. εξυπηρετούνται πολλοί δήμοι. Φυλής Ελευσίνας Ασπροπύργου (2) ΑΤΤΙΚΗ Αμαρουσίου Κορωπίου Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (εκ.) 0 7,6 8,1 Κάλυψη Πληθυσμού Μετά από συνεχείς και μεθοδικές προσπάθειες, η Ε.Ε.Α.Α. κατόρθωσε, μέσα σε 8 χρόνια, να καλύψει σχεδόν το 80% του πληθυσμού, έχοντας διαθέσει στους συνεργαζόμενους Ο.Τ.Α. περίπου μπλε κάδους και 360 οχήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, εξυπηρετώντας συνολικά περισσότερα από 8 εκατομμύρια πολίτες. Η ανακύκλωση δεν αφορά πλέον μόνο τα αστικά κέντρα, αλλά αγγίζει και τους δημότες της περιφέρειας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Αριθμός Κάδων Αριθμός Οχημάτων 159 μη-συσκευασιας (κυρίως χαρτιού εντύπων) Σίνδου Καλλιθέας Ιωνίας 160 Χιλ. τόνοι Ποσότητες που Αξιοποιήθηκαν από τα Έργα Μπλε Κάδου/Δημοτικά απόβλητα Η ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων μέσω των έργων των μπλε κάδων που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Συστήματος- ακολουθεί μία συνεχή ανοδική πορεία. Στο τέλος του 2010 πάνω από 183χιλ. τόνοι υλικών συσκευασίας, ανακτήθηκαν από τους μπλε κάδους και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Αριθμός Κάδων Αριθμός Οχημάτων 44 μη-συσκευασιας (κυρίως χαρτιού εντύπων) Θέρμης Ταγαράδων ΣΗΜ.: Tα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιών (κυρίως χαρτιού εντύπων), μόνο από τα Κ.Δ.Α.Υ. και όχι από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α..

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ. 10 χρόνια ΕΕΑΑ. χρόνια Ε.Ε.Α.Α. ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ. & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ. 10 χρόνια ΕΕΑΑ. χρόνια Ε.Ε.Α.Α. ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ. & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας! ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας! 10 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. 4 Περιεχόμενα 10 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. Χαιρετισμός προέδρου Χαιρετισμός Προέδρου 5 Ποιo είναι το Σύστημα 6 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 1 2007-2008 Περιεχόμενα 4 Μήνυμα του Προέδρου 6 Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 10 Το παρόν και το μέλλον 14 Θεσμικό Πλαίσιο 18 Οι στόχοι μας με μια ματιά 20 Που στοχεύουμε το 2010 22 Προσωπικό Green Dot

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ετήσιαέκθεση2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου 5 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 Οι Δράσεις μας το 2014 8 Που στοχεύουμε το 2015 12 Σημαντικές Εξελίξεις 14 Αποτελέσματα Ανακύκλωσης vs Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. - Μήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. - Οι στόχοι μας το 2012 Πώς τα πήγαμε 9. - Που στοχεύουμε το 2013 11

Περιεχόμενα. - Μήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. - Οι στόχοι μας το 2012 Πώς τα πήγαμε 9. - Που στοχεύουμε το 2013 11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ετήσιαέκθεση2012 Περιεχόμενα - Μήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2012 Πώς τα πήγαμε 9 - Που στοχεύουμε το 2013 11 - Σημαντικές Εξελίξεις 13 - Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα