ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης Ιωάννου Ευδοξίου Σαριδάκη Μεθοδολογική Προσέγγιση της Ορογραφικής Διαδικασίας Η Δόμηση Αγγλοελληνικού Καταλόγου Αμυντικών Όρων ΤΟΜΟΣ ΙΙ Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή Ι.Θ. Μάζης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γ. Κεντρωτής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μ. Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μέλη Επιτροπής Αξιολογήσεως Η. Σιδηρόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κ. Κασσιός, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χ. Γιαλουρίδης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Π. Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρα 1999

2 ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πίνακες και Σημασιακός Κατάλογος Αμυντικών Όρων

3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ & ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-1/ Αγγλοελληνικός Πίνακας Όρων Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνοπτικός κατάλογος των αμυντικών όρων που απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση τους αγγλικούς όρους. Η τέταρτη στήλη του Πίνακα (Αρ. λημμ) παραπέμπει στις αριθμητικές καταχωρίσεις των λημμάτων του αναλυτικού σημασιακού καταλόγου. Για λόγους τυποτεχνικής οικονομίας, από τον Πίνακα έχει παραληφθεί η στήλη της τρίτης ελληνικής απόδοσης ο αναγνώστης παραπέμπεται σχετικώς στον αναλυτικό σημασιακό κατάλογο των όρων, στο Μέρος 3 της παρούσας Ενότητας. Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Active air defence Ενεργητική αεράμυνα 288 Acute radiation dose Οξεία δόση ακτινοβολίας 549 Administrative chain Διοικητική ιεραρχία 227 of command Aeromedical staging Προκεχωρημένη αεροπορική 644 unit ιατρική βάση Agency Υπηρεσία Πρακτορείο 878 Air cargo Αεροπορικό φορτίο 28 Air command Αεροπορική διοίκηση 20 Air controller Ελεγκτής εναέριου χώρου 267 Air defence Αεράμυνα 12 Air defence action Περιοχή δράσης αεράμυνας 591 area Air defence area Περιοχή αεράμυνας 589 Air defence artillery Αντιαεροπορικό πυροβολικό 76 Air defence battle Ζώνη μάχης αεράμυνας 362 zone Air defence Διοίκηση αεράμυνας 218 command Air defence commander Διοικητής αεράμυνας 222

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-2/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Air defence control Κέντρο ελέγχου αεράμυνας 439 centre Air defence direction Κέντρο διοίκησης αεράμυνας 437 centre Air defence division Περιφέρεια αεράμυνας 602 Air defence Έκτακτη κατάσταση αεράμυνας 262 emergency Air defence ground Περιβάλλον εδάφους αεράμυνας 583 environment Air defence Ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας 356 identification zone Air defence Περιοχή επιχειρήσεων 596 operations area αεράμυνας Air defence readiness Ετοιμότητα αεράμυνας 344 Air defence region Ζώνη αεράμυνας 354 Air defence sector Τομέας αεράμυνας 860 Air defence ship Πλοίο αεράμυνας 618 Air defence Καταστολή αεράμυνας 425 suppression Air defence warning Συνθήκες προειδοποίησης 780 conditions αεράμυνας Air intercept zone Ζώνη αεροπορικής αναχαίτισης 355 Air interception Αεροπορική αναχαίτιση 16 Air interdiction Αεροπορική απαγόρευση 19 Air station Σταθμός αέρος 711 Air support Αεροπορική υποστήριξη 27 Air surveillance Παρατήρηση αέρος 579 Air traffic control and landing systems Air traffic control center Air traffic control clearance Συστήματα ελέγχου εναέριας 800 κυκλοφορίας και προσγείωσης Κέντρο ελέγχου εναέριας 440 κυκλοφορίας Εξουσιοδότηση ελέγχου 301 εναέριας κυκλοφορίας

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-3/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Air traffic controller Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 266 Air weapons Ελεγκτής οπλικών συστημάτων 268 controller αέρος Airborne alert Αερομεταφορική ικανότητα 15 αεροσκαφών Airborne troops Αερομεταφερόμενα 14 στρατεύματα Airspace control Έλεγχος εναέριου χώρου 276 Airspace control area Περιοχή ελέγχου εναέριου 595 χώρου Airspace control Αρχή ελέγχου εναέριου χώρου 123 authority Airspace control Όριο ελέγχου εναέριου χώρου 556 boundary Airspace control Σύστημα ελέγχου εναέριου 794 system χώρου Airspace Διαχείριση εναέριου χώρου 210 management Airspace reservation Δέσμευση εναερίου χώρου 179 Airspace restrictions Περιορισμοί εναέριου χώρου 588 Airway Αεροδιάδρομος 13 Alternate aerodrome Εναλλακτικό αεροδρόμιο 285 Alternate airfield Εναλλακτικό αεροδρόμιο 285 Altimeter Υψόμετρο 889 Amphibious chart Χάρτης αμφίβιων επιχειρήσεων 932 Amphibious Αμφίβια παραπλανητική κίνηση 56 demonstration Amphibious force Αμφίβια δύναμη 55 Amphibious vehicle Αμφίβιο όχημα 57 Area command Διοίκηση περιοχής 221 Area control centre Κέντρο ελέγχου περιοχής 441 Artificial daylight Τεχνητός φωτισμός ημέρας 844 Artificial moonlight Τεχνητό σεληνόφως 843

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-4/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Axial route Αξονική διαδρομή Αξονική όδευση 96 Barrier combat air Αεροπορική περιπολία φραγής 25 patrol Base command Διοίκηση βάσης 219 Base map Βασικός χάρτης 163 Basic intelligence Βασική κατασκοπεία Βασική πληροφορία κατασκοπείας 157 Basic military route network Basic psychological operations study Basic tactical organisation Βασικό δίκτυο στρατιωτικών οδών Δίκτυο βασικών στρατιωτικών οδεύσεων 160 Βασική μελέτη ψυχολογικών 158 επιχειρήσεων Βασική τακτική οργάνωση 159 Basic undertaking Βασική δέσμευση 156 Battery centre Κέντρο πυροβολαρχίας 448 Battle casualty Απώλεια μάχης 118 Battle reserve Απόθεμα μάχης 109 Battlefield Φωτισμός πεδίου μάχης 920 illumination Beach Ακτή 42 Beach capacity Χωρητικότητα ακτής 949 Bilateral Διμερής υποδομή 216 infrastructure Biological agent Βιολογικός παράγοντας Βιολογικό στοιχείο 164 Broadcast controlled Αεροπορική αναχαίτιση υπό 17 air interception έλεγχο ασυρμάτου C3-protection Προστασία C3 657 Cabin pressure Υψόμετρο πίεσης καμπίνας 890 altimeter Calibrated airspeed Ρυθμισμένη ταχύτητα αέρος 686 Calibrated altitude Ρυθμισμένο ύψος 687

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-5/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Calibrated focal Ρυθμισμένη εστιακή απόσταση 685 length Call fire Πυρ κατόπιν αιτήσεως 666 Call for fire Αίτημα πυρός 36 Call mission Άμεση αεροπορική υποστήριξη 51 Call sign Διακριτικό κλήσης 197 Camera axis Άξονας εικονολήπτη 95 Camera axis Φορά άξονα εικονολήπτη 897 direction Camera calibration Ρύθμιση εικονολήπτη Άνοιγμα φακού 684 εικονολήπτη Camera cycling rate Ρυθμός λειτουργίας εικονολήπτη 690 Camera magazine Δέκτης εικονολήπτη 177 Camera station Σταθμός εικονολήπτη 713 Camera window Διάφραγμα εικονολήπτη 209 Camouflage Παραλλαγή 573 Camouflage Φωτογραφία ανίχνευσης 921 detection photography παραλλαγής Camouflet Καλυμμένο ρήγμα 398 Camp Στρατόπεδο 746 Campaign plan Σχέδιο εκστρατείας 805 Canalisation Διοχέτευση 231 Canberra Canberra 1 Cancellation Ακύρωση 46 Cannibalise Αφαίρεση Κανιβαλισμός 148 Cannot observe Αδυναμία παρατήρησης 11 Capability Δυνατότητα Ολικό δυναμικό 246 Capacity load Μέγιστος φόρτος Ωφέλιμο φορτίο 517 Capsule Θαλαμίσκος 387 Captive firing Δοκιμή πυροδότησης 234 Cardinal point effect Φαινόμενο κυρίων σημείων του 893 ορίζοντα

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-6/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Caretaker status Κατάσταση συντήρησης 424 Cargo Φορτίο 898 Cargo carrier Όχημα μεταφοράς φορτίου 565 Cargo classification Ταξινόμηση φορτίων (φόρτος 833 μάχης) Cargo outturn Μήνυμα εκφόρτωσης φορτίου 526 message Cargo outturn report Αναφορά εκφόρτωσης φορτίου 70 Cargo sling Προσδετήρας φορτίου 655 Cargo tie-down point Σημείο αγκίστρωσης φορτίου 697 Cargo transporter Κυτίο μεταφοράς φορτίου 504 Carpet bombing Κυλινδρούμενος βομβαρδισμός Βομβαρδισμός 501 (Πυροβολ.) σάρωσης (Αεροπ.) Carriage Κυλλίβας 502 Carrier air group Μοίρες ελέγχου επιχειρήσεων 528 από αεροπλανοφόρο Carrier striking force Τακτικός ναυτικός σχηματισμός 828 Cartesian coordinates Καρτεσιανές συντεταγμένες 404 Cascade image Κλιμακωτός μεγεθυντής έντασης 466 intensifier εικόνων Case Επιχείρηση κατασκοπείας Εξέλιξη επιχείρησης 321 κατασκοπείας Cassette Κασέτα 405 Casualty Απώλεια 116 Catalytic attack Καταλυτική επίθεση Καταλυτική 410 προσβολή Catalytic war Καταλυτικός πόλεμος 411 Catapult Καταπέλτης 413 Categories of data Κατηγορίες δεδομένων 428 Caution area Περιοχή προφύλαξης 599 C-day Ημέρα έναρξης επιχειρήσεων 383

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-7/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Cease engagement Διαταγή μεταβολής στόχου Διαταγή παύσης 207 εστίασης (δέσμευσης) στόχου Cease fire Διαταγή διακοπής πυρός 205 Cease loading Διαταγή διακοπής φόρτωσης 206 Ceiling Οροφή 557 Ceiling and visibility Απεριόριστη οροφή και 101 unlimited ορατότητα Celestial guidance Καθοδήγηση με βάση ουράνια 395 σώματα Celestial sphere Ουράνια σφαίρα 558 Cell Κυψέλη Στοιχείο 505 Center of burst Κέντρο έκρηξης 438 Center of gravity Όρια κέντρου βάρους 553 limits Central air data Κεντρικός υπολογιστής 434 computer δεδομένων αέρος Central analysis team Κεντρική ομάδα ανάλυσης 431 Central planning Ομάδα κεντρικού σχεδιασμού 546 team Central procurement Κεντρική προμήθεια 432 Central war Κεντρικός πόλεμος 433 Centralised control Συγκεντρωτικός έλεγχος Κεντρικός έλεγχος 752 Centrally managed Κεντρικώς διαχειριζόμενο 435 item στοιχείο Chaff Αερόφυλλα παραπλάνησης 33 Chain of command Ιεραρχία Δίαυλος διοικήσεως 390 Chalk commander Διοικητής επιβιβαζόμενης 223 μονάδας Chalk number Αριθμός φορτίου και μέσου 119 Chalk troops Επιβιβαζόμενα στρατεύματα 303 Challenge Πρόκληση Κλήση 650

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-8/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Change of Αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου 47 operational control Channel Δίαυλος Κανάλι 208 Chaparral Chaparral 2 Characterisation (evaluation) Χαρακτηρισμός (αξιολόγηση) 924 Characteristic actuation probability Characteristic actuation width Characteristic detection probability Characteristic detection width Χαρακτηριστική πιθανότητα 927 ενεργοποίησης Χαρακτηριστικό εύρος 929 ενεργοποίησης Χαρακτηριστική πιθανότητα 926 ανίχνευσης Χαρακτηριστικό εύρος 928 ανίχνευσης Charge Γέμιση Φορτίο 166 Charged demolition Στόχος υπό καταστροφή πλήρης 723 target φορτίου Charging point Σημείο φόρτωσης 707 Chart base Βασικό σχέδιο 161 Chart index Ευρετήριο σχεδίου 348 Chart series Ακολουθία σχεδίων 40 Check firing Αναστολή πυρός 66 Check port / Έλεγχος λιμένος/στροφή δεξιά 279 starboard Check sweeping Σάρωση ελέγχου 691 Checkout Έλεγχος κατάστασης όπλων 278 Checkpoint Στίγμα 716 Chemical agent Χημικός παράγοντας Χημικό στοιχείο 943 Chemical agent Σωρευτική δράση χημικών 812 cumulative action παραγόντων Chemical ammunition Χημικό πυρομαχικό 942

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-9/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Chemical Φορτίο χημικών πυρομαχικών 906 ammunition cargo Chemical defence Χημική άμυνα 936 Chemical dose Χημική δόση 937 Chemical horn Χημική χοάνη Ερτζιανή χοάνη 941 Chemical mine Χημική νάρκη 939 Chemical monitoring Χημική παρακολούθηση 940 Chemical operations Χημικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις χημικού 935 πολέμου Chemical survey Χημική έρευνα 938 Chemical warfare Χημικός πόλεμος 944 Chemical warfare Παράγοντας χημικού πολέμου Υλικό χημικού 569 agent πολέμου Chemical, biological ΡΒΧ επιχείρηση 683 and radiological operation Chief Army, Navy, Επικεφαλής αξιωματικός 311 Airforce, Marine Corps Censor λογοκρισίας ενόπλων δυνάμεων Chief of Staff Αρχηγός Επιτελείου Επιτελάρχης 127 Chronic radiation Χρόνια δόση ακτινοβολίας 946 dose Chuffing Σποραδική καύση 710 Cipher Κρυπτογράφηση 488 Circuit Κύκλωμα 498 Circuitry Συνδυασμός κυκλωμάτων Σύνολο κυκλωμάτων 772 Circular error Ακτίνα πιθανού σφάλματος 45 probable Civic action Δράση πολιτικού χαρακτήρα 238 Civil affair Πολιτική υπόθεση 629 Civil affairs Πολιτικές υποθέσεις 624 Civil affairs agreement Συμφωνία πολιτικών υποθέσεων 764

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-10/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Civil censorship Πολιτική λογοκρισία 628 Civil defence Πολιτική άμυνα 625 Civil defence Επείγουσα κατάσταση πολιτικής 302 emergency άμυνας Civil defence Πληροφορίες κατασκοπείας 614 intelligence πολιτικής άμυνας Civil disturbance Πολιτική αναταραχή 626 Civil disturbance Συνθήκες ετοιμότητας για 779 readiness conditions πολιτικές αναταραχές Civil disturbances Πολιτικές αναταραχές 622 Civil nuclear power Μη στρατιωτική πυρηνική 523 δύναμη Civil requirements Ανάγκες πολιτικού χαρακτήρα 58 Civil reserve air fleet Αεροπορικός πολιτικός στόλος 29 εφεδρείας Civil transportation Πολιτικές μεταφορές 623 Civil twilight Πολιτικό λυκαυγές 630 Civilian internee Πολιτικός κρατούμενος 632 Civilian internee Στρατόπεδο πολιτικών 748 camp κρατουμένων Civilian preparedness Πολεμική ετοιμότητα πολιτών 620 for war Civil-military cooperation Συνεργασία πολιτικών και 776 στρατιωτικών αρχών Civil-military Σχέσεις μεταξύ πολιτικών και 809 relations στρατιωτικών αρχών Clandestine Μυστική επιχείρηση 531 operation Clara Κλάρα 459 Classification Διαβάθμιση 182 Classification of bridges and vehicles Ταξινόμηση γεφυρών και οχημάτων 830

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-11/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Classified contract Σύμβαση διαβαθμισμένου Διαβαθμισμένη 758 περιεχομένου σύμβαση Classified Διαβαθμισμένη πληροφορία 184 information Classified matter Διαβαθμισμένο υλικό 185 Clean aircraft Σώμα αεροσκάφους 811 Cleansing station Σταθμός κάθαρσης 714 Clear Καθαρισμός Έγκριση, 393 εξουσιοδότηση Clear weather air Μαχητικό αεροσκάφος 516 defence fighter αεράμυνας αίθριου καιρού Clearance capacity Ικανότητα αποσυμφόρησης 391 Clearance diving Κατάδυση εκκαθάρισης 408 Clearance rate Ρυθμός εκκαθάρισης 689 Clearing operation Επιχείρηση κάθαρσης Εκκαθαριστική 319 επιχείρηση Clearway Διάδρομος ανόδου 191 Climb corridor Διάδρομος ανόδου 191 Climb mode Τύπος ανόδου 865 Clinic Κλινική 467 Clock code position Ωρομετρική κωδική θέση 953 στόχου Close air support Εγγύς αεροπορική υποστήριξη 247 Close air support Αεροσκάφος εγγύς αεροπορικής 30 aircraft υποστήριξης Close support Εγγύς υποστήριξη 248 Close supporting fire Πυρά εγγύς υποστήριξης 667 Close-controlled air Αεροπορική αναχαίτιση υπό 18 interception στενή παρακολούθηση Closed area Κλειστή περιοχή 462 Closure Κλείσιμο 461 Closure minefield Ναρκοπέδιο απαγόρευσης 533 Cloud amount Ποσότητα νέφωσης 635

16 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-12/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Cloud chamber effect Φαινόμενο θαλάμου νέφωσης 892 Cloud cover Κάλυμμα νέφωσης 397 Cloud top height Κορυφή πυρηνικού νέφους 473 Cluster Ομάδα Συστοιχία 541 Cluster bomb unit Μονάδα ομάδας βομβών 530 Clutter Συνεχής ηχώ 778 Coastal convoy Νηοπομπή ακτογραμμής 536 Coastal frontier Όριο ακτογραμμής 555 Coastal frontier Άμυνα ορίου ακτογραμμής 54 defence Coastal refraction Διάθλαση ακτής 195 Coast-in point Σημείο διείσδυσης 700 Cocking circuit Κύκλωμα οπλισμού 500 Cocooning Ενθυλάκωση 289 Code Κώδικας 506 Code word Κωδική λέξη 507 Cold war Ψυχρός πόλεμος 952 Collaborative Συνεργατική προμήθεια 777 purchase Collapse depth Βάθος κατάρρευσης 151 Collation Παραβολή 568 Collecting point Σημείο συλλογής 705 Collection Πρόσκτηση Συλλογή 656 Collection agency Υπηρεσία συλλογής 880 Collection plan Σχέδιο συλλογής 806 Collection Αίτημα συλλογής 38 requirement Collective call sign Γενικό διακριτικό κλήσης Διακριτικό κλήσης 169 πολλαπλής χρήσεως Collective nuclear, Γενικευμένη πυρηνική, 167 biological and chemical protection βιολογική και χημική προστασία Collimating mark Σημάδι παραλληλισμού 694

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-13/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Collision course Ευθύγραμμη μετωπική 346 interception αναχαίτιση Collocation Παράθεση 570 Column cover Κάλυψη φάλαγγας 401 Column formation Σχηματισμός φάλαγγας 810 Column gap Κενό φάλαγγας 430 Column length Μήκος φάλαγγας 525 Combat air patrol Αεροπορική περίπολος μάχης 26 Combat area Περιοχή μάχης 597 Combat available Διαθέσιμο αεροσκάφος μάχης 193 aircraft Combat camera Εικόνα μάχης 259 Combat cargo officer Αξιωματικός φόρτου μάχης 94 Combat chart Χάρτης μάχης 933 Combat control team Ομάδα ελέγχου μάχης 542 Combat day of Εφόδια ημέρας μάχης 351 supply Combat enginner Όχημα μηχανικής υποστήριξης 566 vehicle μάχης Combat forces Δυνάμεις μάχης 239 Combat information Πληροφορίες μάχης 616 Combat information Κέντρο πληροφόρησης μάχης 445 centre Combat information Σκάφος πληροφόρησης μάχης 709 ship Combat intelligence Κατασκοπεία μάχης 416 Combat load Φόρτος μάχης 907 Combat loading Φόρτωση μάχης 910 Combat patrol Περίπολος μάχης 601 Combat power Δυναμικό μάχης 245 Combat readiness Μαχητική ετοιμότητα 515 Combat search and recue Αναζήτηση και διάσωση μάχης 63

18 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-14/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Combat service Υποστήριξη μάχης 886 support Combat service Στοιχεία υποστήριξης δυνάμεων 717 support elements μάχης Combat support Στρατεύματα υποστήριξης μάχης 729 troops Combat surveillance Επιτήρηση μάχης 317 Combat surveillance Ραντάρ επιτήρησης μάχης 681 radar Combat survival Επιβίωση μάχης 305 Combat trail Σειριακός σχηματισμός 692 αεροπορικής αναχαίτισης Combat troops Στρατεύματα μάχης 727 Combat vehicle Όχημα μάχης 563 Combat Visual Κέντρο πληροφοριακής οπτικής 447 Information Support Centre υποστήριξης μάχης Combat zone Ζώνη μάχης 361 Combatant Διοίκηση μάχης 220 Command Combattant Διοικητής μάχης 224 Commander Combination circuit Συνδυαστικό κύκλωμα Συνδυασμένο κύκλωμα 774 Combination firing circuit Combination influence mine Combination mission/level of effort-oriented items Συνδυαστικό κύκλωμα 775 πυροδότησης Νάρκη συνδυαστικής Νάρκη πυροδότησης συνδυασμένης πυροδότησης Συνδυασμός στοιχείων αποστολής - απαιτούμενης προσπάθειας

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-15/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Combined doctrine Συνδυασμένο αμυντικό δόγμα Κοινό αμυντικό 770 δόγμα Combined force Συνδυασμένη δύναμη 768 Combined operation Συνδυασμένη επιχείρηση 769 Combined staff Συνδυασμένο επιτελείο 771 Combustor Καυστήρας 429 Command Διοίκηση Διαταγή 217 Commercial vehicle Πολιτικό όχημα στρατιωτικής 631 χρήσης Common infrastructure Κοινή υποδομή 469 Commuinications security monitoring Communications center Communications satelitte Communications security Communications security equipment Communications security material Communications terminal Communications zone Παρακολούθηση ασφαλείας επικοινωνιών Παρακολούθηση εξασφάλισης επικοινωνιών 572 Κέντρο επικοινωνιών 443 Δορυφόρος επικοινωνιών Επικοινωνιακός 236 δορυφόρος Ασφάλεια επικοινωνιών Εξασφάλιση 140 επικοινωνιών Εξοπλισμός ασφαλείας επικοινωνιών Εξοπλισμός εξασφάλισης επικοινωνιών 298 Υλικό ασφαλείας επικοινωνιών Υλικό εξασφάλισης 868 επικοινωνιών Τερματικό επικοινωνίας Τερματικό σημείο 841 επικοινωνιών Ζώνη επικοινωνιών 359 Condensation cloud Νέφος συμπύκνωσης 534 Condensation trail Ίχνος συμπύκνωσης 392 Condor Condor 3 Cone of silence Κώνος σιγής 510

20 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-16/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Continental United Ηπειρωτικός χώρος Ηνωμένων 386 States Πολιτειών Contingency Απόθεμα κάλυψης απρόβλεπτων Μεμονωμένο 108 retention stock αναγκών απόθεμα Control area Περιοχή ελέγχου 594 Control of Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής 277 electromagnetic radiation ακτινοβολίας Control point Σημείο ελέγχου 701 Control zone Ζώνη ελέγχου 357 Controlled airspace Ελεγχόμενος εναέριος χώρος 273 Controlled item Ελεγχόμενο υλικό 272 Controlled response Ελεγχόμενη αντίδραση Ελεγχόμενη 270 ανταπόκριση Controlled route Ελεγχόμενη διαδρομή Ελεγχόμενη όδευση 271 Controlled war Ελεγχόμενος πόλεμος 274 Conventional forces Συμβατικές δυνάμεις 761 Conventional Συμβατικό οπλικό σύστημα Συμβατικός οπλισμός 762 weapon Converge Αίτημα σύγκλισης 37 Converged sheaf Συγκλίνουσα δέσμη 753 Convergence Σύγκλιση 754 Convergence factor Συντελεστής σύγκλισης 784 Convergence zone Ζώνη σύγκλισης 364 Conversion angle Γωνία μετατροπής 174 Conversion scale Κλίμακα μετατροπής 465 Convoy Νηοπομπή Φάλαγγα οχημάτων 535 Convoy assembly Λιμένας συγκέντρωσης 512 port νηοπομπής Convoy commodore Διοικητής νηοπομπής 225 Convoy dispersal point Σημείο λύσης νηοπομπής 702

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-17/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Convoy escort Συνοδεία νηοπομπής Συνοδεία φάλαγγας 782 (οχημάτων) Convoy loading Φόρτωση νηοπομπής 911 Convoy route Διαδρομή (νηοπομπής, 189 φάλαγγας οχημάτων) Convoy schedule Χρονικός προγραμματισμός 947 νηοπομπής Convoy speed Ταχύτητα νηοπομπής 836 Convoy terminal area Τερματική περιοχή νηοπομπής 840 Convoy through Στενή συνοδεία νηοπομπής 715 escort Convoy title Διακριτικό νηοπομπής Τίτλος νηοπομπής 198 Cooperative logistics Διοικητική μέριμνα συνεργασίας 228 Cooperative logistics Διευθετήσεις υποστήριξης 214 support arrangements διοικητικής μέριμνας συνεργασίας Coordinated attack Συντονισμένη επίθεση 790 Coordinated draft Συντονισμένο προσχέδιο 791 plan Coordinated exercise Συντονισμένη άσκηση 787 Coordinated Συντονισμένη βολή φωτισμού 788 illumination fire Coordinated Ενιαίος φορέας προμηθειών 293 procurement assignee Coordinated Συντονισμένη ενιαία ώρα 789 Universal Time Coordinates Συντεταγμένες 786 Coordinating Αρχή συντονισμού 126 authority Coordinating point Σημείο συντονισμού 706 Coordinating review Αρχή ελέγχου συντονισμού Δημοσίευση 124 authority Συμβουλίου Αρχηγών Επιτελείων

22 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-18/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Coordination Ευθύνη συντονισμού 347 authority Copy negative Αρνητικό αντίγραφο 121 Corner reflector Γωνιακός ανακλαστήρας 175 Corps troops Στρατεύματα σώματος στρατού 728 Correction Διόρθωση 229 Corrective Διορθωτική συντήρηση Επανορθωτική 230 maintanance συντήρηση Correlation Συσχέτιση 801 Correlation factor Συντελεστής συσχέτισης 785 Corsair II Corsair (ΙΙ) 4 Cost contract Σύμβαση δαπανών 756 Cost sharing contract Σύμβαση επιμερισμού δαπανών 759 Cost-plus a fixed fee Σύμβαση δαπανών πλέον 757 contract καθορισμένης αμοιβής Countdown Αντίστροφη μέτρηση 88 Counter air Αεροπορική επιχείρηση 21 υπεροχής Counter command, Αντίμετρα διοίκησης, ελέγχου 83 control and communications και επικοινωνιών Counterattack Αντεπίθεση 75 Counterbattery fire Βολή αντιπυροβολικού 165 Counterdeception Αντιπαραπλάνηση 84 Counterespionage Αντικατασκοπεία 80 Counterfire Πυρά κατά εχθρικών όπλων 669 Counterforce Αντιπαράταξη δύναμης 85 Counterguerilla Επιχείρηση κατά ανταρτών 320 warfare Counterinsurgency Αντι-ανατρεπτική δράση Ανατρεπτική 78 αντίδραση Counterintelligence Ασφάλεια πληροφοριών κατασκοπείας 144

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-19/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Countermeasures Αντίμετρα 82 Countermilitary Αντιπαράταξη δύναμης 85 disposition Countermine Καταστροφή ναρκών 426 Countermining Εξουδετέρωση ναρκοπεδίου 300 Countermove Κίνηση αντιπερισπασμού 454 Counteroffensive Επιθετική επιστροφή 308 Counterpreparation Αποδιοργανωτικά πυρά 105 fire Counterreconnaissan Αντιαναγνώριση 77 ce Countersabotage Αντιδολιοφθορά 79 Countersign Παρασύνθημα 577 Countersubversion Εξουδετέρωση ανατρεπτικών 299 ενεργειών Countersurveillance Αντιπαρατήρηση 86 Counterterrorism Αντιτρομοκρατία 89 Country cover Διάγραμμα χωρικής κάλυψης 187 diagram Coupled mode Λειτουργία σύζευξης 511 Courier Ταχυδρομικός δορυφόρος 835 Cover Συγκάλυψη 750 Cover search Αναζήτηση κάλυψης 64 Coverage Κάλυψη 399 Coverage index Δείκτης κάλυψης 176 Covering fire Πυρά κάλυψης 668 Covering force Δύναμη κάλυψης 243 Covering force area Περιοχή δύναμης κάλυψης 592 Covering troops Στρατεύματα κάλυψης 726 Covert operation Συγκαλυμμένη επιχείρηση 749 Covertrace Χάραξη κάλυψης 930 Crab angle Γωνία εκτροπής 173

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-20/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Crash locator beacon Ραδιοφάρος εντοπισμού σημείου 679 πτώσης Crash position Ένδειξη θέσης πτώσης 286 indicator Crater Κρατήρας 474 Crater depth Βάθος κρατήρα 152 Crater radius Ακτίνα κρατήρα 44 Cratering charge Φορτίο δημιουργίας κρατήρα 900 Creeping barrage Προοδευτική βολή πυροβολικού Προοδευτική βολή 654 όλμων Creeping mine Έρπουσα νάρκη 342 Crest Οφρύς 559 Crested report Αναφορά παρεμβολής 71 Critic report Κριτική αναφορά 485 Critical altitude Κρίσιμο ύψος 483 Critical information Κρίσιμη πληροφορία 478 Critical intelligence Κρίσιμη πληροφορία 479 κατασκοπείας Critical item Κρίσιμο υλικό 482 Critical mass Κρίσιμη μάζα 477 Critical node Κρίσιμος κόμβος 484 Critical point Κρίσιμο σημείο Ζωτικό σημείο 481 Critical speed Κρίσιμη ταχύτητα 480 Critical supplies and Κρίσιμα εφόδια και υλικά 475 materials Critical zone Κρίσιμη ζώνη Περιοχή 476 προσπέλασης βομβαρδισμού Crossing Διασταύρωση 201 Crossing area Σημείο διασταύρωσης 699 Cross-loading Επιβίβαση προσωπικού άμεσης 304 (personnel) συγκρότησης Crossover point Σημείο αλλαγής στοχοδότησης 698

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-21/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Cross-servicing Αλλαγή καθηκόντων 48 Cross-tell Διαβίβαση πληροφοριών 186 Cruise missile Κατευθυνόμενο βλήμα 427 Crusing altitude Ύψος πτήσεως 891 Crusing level Επίπεδο πτήσης 315 Cryogenic liquid Κρυογενικό υγρό 486 Cryptanalysis Κρυπτογραφική ανάλυση Κρυπτολόγηση 489 Cryptochannel Κρυπτοδίαυλος 491 Cryptographic Πληροφορία κρυπτογραφίας 613 information Cryptologic Κρυπτολογικός 493 Cryptology Κρυπτολογία 492 Cryptomaterial Κρυπτοϋλικό Κρυπτογραφικό 495 υλικό Cryptopart Κρυπτογραφημένο τμήμα 487 Cryptosecurity Κρυπτογραφική ασφάλεια 490 Cryptosystem Κρυπτοσύστημα 494 Cultivation Καλλιέργεια σχέσης 396 Culture formation Τεχνητή διαμόρφωση 842 Curb weight Βάρος λειτουργίας οχήματος 153 Currency Επικαιρότητα 310 Current force Τρέχουσα δύναμη Υφιστάμενη δύναμη 862 Current intelligence Πληροφορία άμεσης Τρέχουσα 611 εκμετάλλευσης πληροφορία κατασκοπείας Curve of pursuit Καμπύλη καταδίωξης 402 Custody Τήρηση 857 Cutoff Αποκοπή 112 Cutoff attack Επίθεση αποκοπής 306 Cutout Σύνδεσμος 765 Cutter Κοπτήρας 471 Cutting charge Φορτίο κοπής 903 Dangerous cargo Επικίνδυνο φορτίο 313

26 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-22/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. De jure boundary Σύνορο de jure Νομικό σύνορο 783 Decontamination Απολύμανση 113 Decontamination Σταθμός απολύμανσης 712 station Degree of nuclear Βαθμός πυρηνικού κινδύνου Βαθμός πυρηνικής 150 risk επικινδυνότητας Delay Υστέρηση 887 Delegation of Εκχώρηση αρμοδιότητας 265 authority Delivery error Σφάλμα βολής 803 Demilitarised zone Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 114 Demolition Ολική καταστροφή 539 Demolition belt Ζώνη ολικής καταστροφής 363 Demolition target Στόχος υπό καταστροφή 722 Demonstration Παραπλανητική κίνηση 576 Density altitude Πυκνομετρικό υψόμετρο 665 Designation of days Χαρακτηρισμός ημερών και 925 and hours ωρών Deviation Απόκλιση 111 Dispatch route Διαδρομή καθολικού ελέγχου Οδός ελεγχόμενης 190 κυκλοφορίας Dispersion Διασπορά 199 Dispersion error Σφάλμα διασποράς 804 Diversion Εκτροπή Παράκαμψη 264 Diversionary attack Επίθεση εκτροπής 307 Domestic Εσωτερικές καταστάσεις 343 emergencies εκτάκτου ανάγκης Draft plan Προσχέδιο 660 Dual-firing circuit Κύκλωμα διπλής πυροδότησης Διπλό πυροδοτικό 499 κύκλωμα Economic retention stock Απόθεμα εξοικονόμησης Μη καταναλισκόμενο απόθεμα 106

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-23/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Electomagnetic Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 365 radiation Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 368 compatibility Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 370 environment Electromagnetic Επίπτωση ηλεκτρομαγνητικού 316 environment effects περιβάλλοντος Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή 367 interference Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική παρείσδυση 366 intrusion Electromagnetic Κίνδυνοι ηλεκτρομαγνητικής 453 radiation hazards ακτινοβολίας Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 371 spectrum Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική τρωτότητα 369 vulnerability Electronic countercountermeasures Ηλεκτρονικά αντι-αντίμετρα 372 Electronic Ηλεκτρονικά αντίμετρα 373 countermeasures Electronic deception Ηλεκτρονική παραπλάνηση 378 Electronic imagery Ηλεκτρονική μετάδοση 376 dissemination εικονογραφίας Electronic immitative Ηλεκτρονική μιμητική 377 deception παραπλάνηση Electronic jamming Ηλεκτρονική παρεμβολή Πρόκληση 379 ηλεκτρονικής παρεμβολής Electronic manipulative deception Χειρισμός ηλεκτρονικής παραπλάνησης 934

28 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-24/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Electronic masking Ηλεκτρονική προκάλυψη 380 Electronic Ηλεκτρονική αναγνώριση 374 reconnaissance Electronic simulative Ηλεκτρονική προσομοιωτική 381 deception παραπλάνηση Electronic warfare Ηλεκτρονικός πόλεμος 382 Electronic warfare Μέτρα υποστήριξης 521 support measures ηλεκτρονικού πολέμου Electronics Ηλεκτρονική κατασκοπεία 375 intelligence Electronics security Ασφάλεια ηλεκτρονικών Ηλεκτρονική 143 ασφάλεια Embarkation officer Αξιωματικός επιβίβασης 92 Emergency in war Πολεμική κατάσταση εκτάκτου 621 ανάγκης Emergency locator Ραδιοφάρος εντοπισμού 678 beacon εκτάκτου ανάγκης Emergency nuclear Πυρηνικός κίνδυνος εκτάκτου 676 risk ανάγκης Emergency priority Προτεραιότητα εκτάκτου 662 ανάγκης Emission control Έλεγχος εκπομπών 275 Emission control Διαταγές ελέγχου εκπομπών 202 orders Emission control Πολιτική ελέγχου εκπομπών 627 policy Enemy capability Ολικό δυναμικό του εχθρού 540 Engage Διαταγή δέσμευσης στόχου 204 Envelopment Υπερκέραση 876 Essential cargo Βασικό φορτίο 162 Essential supply Βασικά εφόδια 155 Exercise Άσκηση 136 Extraction zone Ζώνη εξαγωγής 358

29 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-25/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. False colour film Ψευδές έγχρωμο φιλμ 951 Federal Stock Ομοσπονδιακός αριθμός 548 Number ονομαστικού υλικού Fighter direction Αεροσκάφος επιχειρησιακής 31 aircraft αεροπορικής καθοδήγησης Fighter direction ship Πλοίο επιχειρησιακής 619 αεροπορικής καθοδήγησης Filter Φίλτρο 896 Final approach Τελική προσέγγιση 837 Final plan Τελικό σχέδιο 838 Firepower umbrella Προστατευτική κάλυψη πυρός Φράγμα πυρός 658 Flatted cargo Φορτίο δαπέδου Υποστοιβαζόμενο 899 φορτίο Flight information Κέντρο πληροφόρησης πτήσεων 446 center Flight Information Περιοχή πληροφόρησης 598 Region πτήσεων Flight information Υπηρεσία πληροφόρησης 879 service πτήσεων Force combat air Αεροπορική περιπολία μάχης 24 patrol Force sourcing Πρόβλεψη δυνάμεων 637 Foreign Κατασκοπεία σημάτων ξένων 418 instrumentation signals intelligence οργάνων Forward aeromedical Προκεχωρημένη αερομεταφορά 643 evacuation τραυματιών Forward air control Προκεχωρημένη θέση ελέγχου 645 post αεροπορίας Forward air Προκεχωρημένος παρατηρητής 649 controller αεροπορίας Forward area Προκεχωρημένη περιοχή 646

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών (SIGINT-ΙΜΙΝΤ) στην ΠΑ 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIGΙΝΤ ΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΜΙΝΤ ΠΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIGΙΝΤ ΠΑ ESM-ELINT EMB-145 AEW&C 5 ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς Κοινωνίες: Έρευνα και Καινοτομία στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ασφαλείς Κοινωνίες: Έρευνα και Καινοτομία στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ασφαλείς Κοινωνίες: Έρευνα και Καινοτομία στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ηλίας Αρ. Υφαντής, Καθηγητής Σχολή Ναυτικών Δοκίμων yfantis@snd.edu.gr Αξιολόγηση από την Α.ΔΙ.Π. 2 Ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager

From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE. Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager From Landing to Take-Off: We care! ALL OVER GREECE Vasilis Poulopoulos - Airside Operations Manager ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Swissport στην ΕΛΛΑΔΑ 2. Υπηρεσίες 3. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας 4. Το μυστικό της επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων

Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων Μεθοδολογία Σχεδιασμού δικτύου Εργαλεία σχεδιασμού Επιλογή Κέντρων Εκπομπής Καθορισμός συχνοτικών αποστάσεων μεταξύ των Κ.Ε. μεταξύ των Κ.Ε. και των Κ.Ε. της ΕΡΤ μεταξύ των Κ.Ε. και των διεθνώς κατοχυρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Σµήναρχος (Μ) Γεώργιος ελής, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Παρασκευάς Κορφιάτης EUROCONTROL

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Παρασκευάς Κορφιάτης EUROCONTROL Ελληνική Αεροπορική Ένωση, ιήµερο συνέδριο µε θέµα: «Οι Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο» 20-21 Απριλίου 2010 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. Cubitech A.E.

Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. Cubitech A.E. Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. 1. Video Analytics Εφαρμογή για περιμετρική προστασία. 2. Θερμικές κάμερες 3. Περιμετρική Προστασία Sicurit 4. Οπτική Ίνα 5. Control Room με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Άδεια ασφαλείας αυτοεξυπηρετούµενου φορέα: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε εκµεταλλευόµενο αερολιµένα, αεροπορική εγκατάσταση ή αεροσκάφη ώστε να αυτοεξυπηρετείται όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Θαλάσσιας Επιτήρησης Ευρωπαικής Ένωσης (Project Team Maritime Surveillance - PT MARSUR) 24 Ιανουαρίου 2011

Πρόγραμμα Θαλάσσιας Επιτήρησης Ευρωπαικής Ένωσης (Project Team Maritime Surveillance - PT MARSUR) 24 Ιανουαρίου 2011 Πρόγραμμα Θαλάσσιας Επιτήρησης Ευρωπαικής Ένωσης (Project Team Maritime Surveillance - PT MARSUR) 24 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PT MARSUR ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Alpha, Alfa) www.redstar.gr

Alpha, Alfa) www.redstar.gr Πύραυλος εναντίον πλοίων 3M-51 (Alpha( Alpha, Alfa) 3Μ-51 (3Μ54) 3Μ-51 (3Μ54) Πύραυλος εναντίον πλοίων 3M-51 (Alpha, Alfa) 1 Χώρα: Ρωσία Αριθµός αντικειµένου: 3Μ-51 (3Μ54) Ονοµασία: Alfa Κατασκευαστής:

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πληροφορίες: Βασίλειος Ζορκάδης, Ευφροσύνη Σιουγλέ Ε-mail: zorkadis@dpa.gr, sefrosini@dpa.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο ασφάλειας (security plan) είναι το έγγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1 Fifth Edition by William Stallings The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤ Governance & Business Continuity Διακυβέρνηση Πληροφορικής & Επιχειρησιακή συνέχεια

ΙΤ Governance & Business Continuity Διακυβέρνηση Πληροφορικής & Επιχειρησιακή συνέχεια ΙΤ Governance & Business Continuity Διακυβέρνηση Πληροφορικής & Επιχειρησιακή συνέχεια 481 Acharnon Ave, Nea Chalkidona, ΤΚ 14343 T +30 210 2509900, F +30 210 2580069 E-mail info@priority.com.gr URL www.priority.com.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας!

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! MiVue 2014 dash cams Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! Περιεχόμενα Προστασία & ασφάλεια / Ο αυτόπτης μάρτυράς σας Βασικά πλεονεκτήματα Σύνοψη σειράς Λεπτομέρειες προϊόντος Συσκευασία & περιεχόμενα Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

System for atmospheric pollution monitoring and prediction in Athens metropolitan area (2000 2001)

System for atmospheric pollution monitoring and prediction in Athens metropolitan area (2000 2001) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επ.Καθ.. ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΚ0907 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΖΑΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΚ0907 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΖΑΝΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

e_auctions System Αυγουστος, 2014

e_auctions System Αυγουστος, 2014 e_auctions System Αυγουστος, 2014 Εισαγωγή στο e_auctions Το e_auctions System, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης πλειστηριασμών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Το σύστημα αναπτύχθηκε για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis Selecting Essential IT Security Projects Dimitris Gritzalis July 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Εργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αναλογικού σήματος FM και αποκωδικοποίηση ψηφιακού σήματος RDS. Τσίρος Γεώργιος, Φυσικός. Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Φυσικής 2014 1/37 Δομή παρουσίασης 1) Εισαγωγή 2) Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845

ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845 Ταχ. Δ/νση : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο

Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο ΤΨΣ 150 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ασφάλεια Δημοσίων Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (PLMN) Εμπιστευτικότητα (confidentiality)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες) ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Γ. 121 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικός Γραμματέας Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 3359932

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing)

Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα Θα εξετάσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο αντίο των Huey

Το τελευταίο αντίο των Huey Το τελευταίο αντίο των Huey Σε απόσταση µικρότερη των 96 χλµ. από τα σύνορα της Τσεχίας και πολύ καλά κρυµµένη µέσα στα δάση της Βαυαρίας στο νότιο µέρος της Γερµανίας, βρίσκεται το πεδίο ασκήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση ZOUGLA

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση ZOUGLA 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποβάθμιση λειτουργίας Α/Δ Καρπάθου τουλάχιστον στο 75% 320ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΣΚ Strike Καταστροφή διαδρόμου Ν 3526762

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το δυσκολότερο κομμάτι βέβαια είναι να περαστούν αυτές οι πληροφορίες στους φίλιους σχηματισμούς.

Το δυσκολότερο κομμάτι βέβαια είναι να περαστούν αυτές οι πληροφορίες στους φίλιους σχηματισμούς. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ένα μεγάλο πρόβλημα στην εναέρια μάχη που πρέπει να επιλυθεί άμεσα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι αυτό του Situation Awareness (S.A.). Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310996752 2310200392 Procur@rc.auth.gr 87099 Θεσσαλονίκη, 03/09/2012 Αρ.Πρωτ.: 75071/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα : Ελληνική Ημερ. Γεν : 1968 Τόπος Γεν : Αθήνα Οικ Κατάστ. : Αγαμος Δνση Κατοικ. : Δεστούνη 10, ΤΚ 11143, Αθήνα Τηλ Οικ. : (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ''θώρακας'' έναντι κάθε είδους απειλής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας

Ηλεκτρονικός ''θώρακας'' έναντι κάθε είδους απειλής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας defense security Ηλεκτρονικός ''θώρακας'' έναντι κάθε είδους απειλής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας 22 Εξελιγμένοι αισθητήρες, συστήματα επιτήρησης, ελέγχου πρόσβασης και ελέγχου παραβίασης κτιρίων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- H ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εξοµοίωση πλήρους µάχης µε την Κρήτη να έχει καταληφθεί από τις δυνάµεις των RED. Στόχος της άσκησης η υποβάθµιση/παύση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION CHAMELEON DCS WORLD

OPERATION CHAMELEON DCS WORLD OPERATION CHAMELEON DCS WORLD 1.2.1 Η επιχείρηση Χαμελαίων αποτελεί Online Tactical Campaign βασισμένο σε εικονικό σενάριο το οποίο ξεκινάει μετά το τέλος της 5νθήμερης σύγκρουσης στη Νότια Οσσετιία το

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY. Εταιρική παρουσίαση 2014

VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY. Εταιρική παρουσίαση 2014 Systems Integrator VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY Εταιρική παρουσίαση 2014 Ποιοι είμαστε Ίδρυση εταιρίας: 1964 από τον Ι. Πάνου Προσωπικό: 26 άτομα Ιδιόκτητο κτήριο & αποθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1-1. Η εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα