ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης Ιωάννου Ευδοξίου Σαριδάκη Μεθοδολογική Προσέγγιση της Ορογραφικής Διαδικασίας Η Δόμηση Αγγλοελληνικού Καταλόγου Αμυντικών Όρων ΤΟΜΟΣ ΙΙ Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή Ι.Θ. Μάζης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γ. Κεντρωτής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μ. Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μέλη Επιτροπής Αξιολογήσεως Η. Σιδηρόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κ. Κασσιός, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χ. Γιαλουρίδης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Π. Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρα 1999

2 ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Πίνακες και Σημασιακός Κατάλογος Αμυντικών Όρων

3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ & ΣΗΜΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-1/ Αγγλοελληνικός Πίνακας Όρων Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνοπτικός κατάλογος των αμυντικών όρων που απομονώθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση τους αγγλικούς όρους. Η τέταρτη στήλη του Πίνακα (Αρ. λημμ) παραπέμπει στις αριθμητικές καταχωρίσεις των λημμάτων του αναλυτικού σημασιακού καταλόγου. Για λόγους τυποτεχνικής οικονομίας, από τον Πίνακα έχει παραληφθεί η στήλη της τρίτης ελληνικής απόδοσης ο αναγνώστης παραπέμπεται σχετικώς στον αναλυτικό σημασιακό κατάλογο των όρων, στο Μέρος 3 της παρούσας Ενότητας. Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Active air defence Ενεργητική αεράμυνα 288 Acute radiation dose Οξεία δόση ακτινοβολίας 549 Administrative chain Διοικητική ιεραρχία 227 of command Aeromedical staging Προκεχωρημένη αεροπορική 644 unit ιατρική βάση Agency Υπηρεσία Πρακτορείο 878 Air cargo Αεροπορικό φορτίο 28 Air command Αεροπορική διοίκηση 20 Air controller Ελεγκτής εναέριου χώρου 267 Air defence Αεράμυνα 12 Air defence action Περιοχή δράσης αεράμυνας 591 area Air defence area Περιοχή αεράμυνας 589 Air defence artillery Αντιαεροπορικό πυροβολικό 76 Air defence battle Ζώνη μάχης αεράμυνας 362 zone Air defence Διοίκηση αεράμυνας 218 command Air defence commander Διοικητής αεράμυνας 222

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-2/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Air defence control Κέντρο ελέγχου αεράμυνας 439 centre Air defence direction Κέντρο διοίκησης αεράμυνας 437 centre Air defence division Περιφέρεια αεράμυνας 602 Air defence Έκτακτη κατάσταση αεράμυνας 262 emergency Air defence ground Περιβάλλον εδάφους αεράμυνας 583 environment Air defence Ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας 356 identification zone Air defence Περιοχή επιχειρήσεων 596 operations area αεράμυνας Air defence readiness Ετοιμότητα αεράμυνας 344 Air defence region Ζώνη αεράμυνας 354 Air defence sector Τομέας αεράμυνας 860 Air defence ship Πλοίο αεράμυνας 618 Air defence Καταστολή αεράμυνας 425 suppression Air defence warning Συνθήκες προειδοποίησης 780 conditions αεράμυνας Air intercept zone Ζώνη αεροπορικής αναχαίτισης 355 Air interception Αεροπορική αναχαίτιση 16 Air interdiction Αεροπορική απαγόρευση 19 Air station Σταθμός αέρος 711 Air support Αεροπορική υποστήριξη 27 Air surveillance Παρατήρηση αέρος 579 Air traffic control and landing systems Air traffic control center Air traffic control clearance Συστήματα ελέγχου εναέριας 800 κυκλοφορίας και προσγείωσης Κέντρο ελέγχου εναέριας 440 κυκλοφορίας Εξουσιοδότηση ελέγχου 301 εναέριας κυκλοφορίας

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-3/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Air traffic controller Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 266 Air weapons Ελεγκτής οπλικών συστημάτων 268 controller αέρος Airborne alert Αερομεταφορική ικανότητα 15 αεροσκαφών Airborne troops Αερομεταφερόμενα 14 στρατεύματα Airspace control Έλεγχος εναέριου χώρου 276 Airspace control area Περιοχή ελέγχου εναέριου 595 χώρου Airspace control Αρχή ελέγχου εναέριου χώρου 123 authority Airspace control Όριο ελέγχου εναέριου χώρου 556 boundary Airspace control Σύστημα ελέγχου εναέριου 794 system χώρου Airspace Διαχείριση εναέριου χώρου 210 management Airspace reservation Δέσμευση εναερίου χώρου 179 Airspace restrictions Περιορισμοί εναέριου χώρου 588 Airway Αεροδιάδρομος 13 Alternate aerodrome Εναλλακτικό αεροδρόμιο 285 Alternate airfield Εναλλακτικό αεροδρόμιο 285 Altimeter Υψόμετρο 889 Amphibious chart Χάρτης αμφίβιων επιχειρήσεων 932 Amphibious Αμφίβια παραπλανητική κίνηση 56 demonstration Amphibious force Αμφίβια δύναμη 55 Amphibious vehicle Αμφίβιο όχημα 57 Area command Διοίκηση περιοχής 221 Area control centre Κέντρο ελέγχου περιοχής 441 Artificial daylight Τεχνητός φωτισμός ημέρας 844 Artificial moonlight Τεχνητό σεληνόφως 843

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-4/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Axial route Αξονική διαδρομή Αξονική όδευση 96 Barrier combat air Αεροπορική περιπολία φραγής 25 patrol Base command Διοίκηση βάσης 219 Base map Βασικός χάρτης 163 Basic intelligence Βασική κατασκοπεία Βασική πληροφορία κατασκοπείας 157 Basic military route network Basic psychological operations study Basic tactical organisation Βασικό δίκτυο στρατιωτικών οδών Δίκτυο βασικών στρατιωτικών οδεύσεων 160 Βασική μελέτη ψυχολογικών 158 επιχειρήσεων Βασική τακτική οργάνωση 159 Basic undertaking Βασική δέσμευση 156 Battery centre Κέντρο πυροβολαρχίας 448 Battle casualty Απώλεια μάχης 118 Battle reserve Απόθεμα μάχης 109 Battlefield Φωτισμός πεδίου μάχης 920 illumination Beach Ακτή 42 Beach capacity Χωρητικότητα ακτής 949 Bilateral Διμερής υποδομή 216 infrastructure Biological agent Βιολογικός παράγοντας Βιολογικό στοιχείο 164 Broadcast controlled Αεροπορική αναχαίτιση υπό 17 air interception έλεγχο ασυρμάτου C3-protection Προστασία C3 657 Cabin pressure Υψόμετρο πίεσης καμπίνας 890 altimeter Calibrated airspeed Ρυθμισμένη ταχύτητα αέρος 686 Calibrated altitude Ρυθμισμένο ύψος 687

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-5/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Calibrated focal Ρυθμισμένη εστιακή απόσταση 685 length Call fire Πυρ κατόπιν αιτήσεως 666 Call for fire Αίτημα πυρός 36 Call mission Άμεση αεροπορική υποστήριξη 51 Call sign Διακριτικό κλήσης 197 Camera axis Άξονας εικονολήπτη 95 Camera axis Φορά άξονα εικονολήπτη 897 direction Camera calibration Ρύθμιση εικονολήπτη Άνοιγμα φακού 684 εικονολήπτη Camera cycling rate Ρυθμός λειτουργίας εικονολήπτη 690 Camera magazine Δέκτης εικονολήπτη 177 Camera station Σταθμός εικονολήπτη 713 Camera window Διάφραγμα εικονολήπτη 209 Camouflage Παραλλαγή 573 Camouflage Φωτογραφία ανίχνευσης 921 detection photography παραλλαγής Camouflet Καλυμμένο ρήγμα 398 Camp Στρατόπεδο 746 Campaign plan Σχέδιο εκστρατείας 805 Canalisation Διοχέτευση 231 Canberra Canberra 1 Cancellation Ακύρωση 46 Cannibalise Αφαίρεση Κανιβαλισμός 148 Cannot observe Αδυναμία παρατήρησης 11 Capability Δυνατότητα Ολικό δυναμικό 246 Capacity load Μέγιστος φόρτος Ωφέλιμο φορτίο 517 Capsule Θαλαμίσκος 387 Captive firing Δοκιμή πυροδότησης 234 Cardinal point effect Φαινόμενο κυρίων σημείων του 893 ορίζοντα

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-6/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Caretaker status Κατάσταση συντήρησης 424 Cargo Φορτίο 898 Cargo carrier Όχημα μεταφοράς φορτίου 565 Cargo classification Ταξινόμηση φορτίων (φόρτος 833 μάχης) Cargo outturn Μήνυμα εκφόρτωσης φορτίου 526 message Cargo outturn report Αναφορά εκφόρτωσης φορτίου 70 Cargo sling Προσδετήρας φορτίου 655 Cargo tie-down point Σημείο αγκίστρωσης φορτίου 697 Cargo transporter Κυτίο μεταφοράς φορτίου 504 Carpet bombing Κυλινδρούμενος βομβαρδισμός Βομβαρδισμός 501 (Πυροβολ.) σάρωσης (Αεροπ.) Carriage Κυλλίβας 502 Carrier air group Μοίρες ελέγχου επιχειρήσεων 528 από αεροπλανοφόρο Carrier striking force Τακτικός ναυτικός σχηματισμός 828 Cartesian coordinates Καρτεσιανές συντεταγμένες 404 Cascade image Κλιμακωτός μεγεθυντής έντασης 466 intensifier εικόνων Case Επιχείρηση κατασκοπείας Εξέλιξη επιχείρησης 321 κατασκοπείας Cassette Κασέτα 405 Casualty Απώλεια 116 Catalytic attack Καταλυτική επίθεση Καταλυτική 410 προσβολή Catalytic war Καταλυτικός πόλεμος 411 Catapult Καταπέλτης 413 Categories of data Κατηγορίες δεδομένων 428 Caution area Περιοχή προφύλαξης 599 C-day Ημέρα έναρξης επιχειρήσεων 383

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-7/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Cease engagement Διαταγή μεταβολής στόχου Διαταγή παύσης 207 εστίασης (δέσμευσης) στόχου Cease fire Διαταγή διακοπής πυρός 205 Cease loading Διαταγή διακοπής φόρτωσης 206 Ceiling Οροφή 557 Ceiling and visibility Απεριόριστη οροφή και 101 unlimited ορατότητα Celestial guidance Καθοδήγηση με βάση ουράνια 395 σώματα Celestial sphere Ουράνια σφαίρα 558 Cell Κυψέλη Στοιχείο 505 Center of burst Κέντρο έκρηξης 438 Center of gravity Όρια κέντρου βάρους 553 limits Central air data Κεντρικός υπολογιστής 434 computer δεδομένων αέρος Central analysis team Κεντρική ομάδα ανάλυσης 431 Central planning Ομάδα κεντρικού σχεδιασμού 546 team Central procurement Κεντρική προμήθεια 432 Central war Κεντρικός πόλεμος 433 Centralised control Συγκεντρωτικός έλεγχος Κεντρικός έλεγχος 752 Centrally managed Κεντρικώς διαχειριζόμενο 435 item στοιχείο Chaff Αερόφυλλα παραπλάνησης 33 Chain of command Ιεραρχία Δίαυλος διοικήσεως 390 Chalk commander Διοικητής επιβιβαζόμενης 223 μονάδας Chalk number Αριθμός φορτίου και μέσου 119 Chalk troops Επιβιβαζόμενα στρατεύματα 303 Challenge Πρόκληση Κλήση 650

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-8/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Change of Αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου 47 operational control Channel Δίαυλος Κανάλι 208 Chaparral Chaparral 2 Characterisation (evaluation) Χαρακτηρισμός (αξιολόγηση) 924 Characteristic actuation probability Characteristic actuation width Characteristic detection probability Characteristic detection width Χαρακτηριστική πιθανότητα 927 ενεργοποίησης Χαρακτηριστικό εύρος 929 ενεργοποίησης Χαρακτηριστική πιθανότητα 926 ανίχνευσης Χαρακτηριστικό εύρος 928 ανίχνευσης Charge Γέμιση Φορτίο 166 Charged demolition Στόχος υπό καταστροφή πλήρης 723 target φορτίου Charging point Σημείο φόρτωσης 707 Chart base Βασικό σχέδιο 161 Chart index Ευρετήριο σχεδίου 348 Chart series Ακολουθία σχεδίων 40 Check firing Αναστολή πυρός 66 Check port / Έλεγχος λιμένος/στροφή δεξιά 279 starboard Check sweeping Σάρωση ελέγχου 691 Checkout Έλεγχος κατάστασης όπλων 278 Checkpoint Στίγμα 716 Chemical agent Χημικός παράγοντας Χημικό στοιχείο 943 Chemical agent Σωρευτική δράση χημικών 812 cumulative action παραγόντων Chemical ammunition Χημικό πυρομαχικό 942

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-9/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Chemical Φορτίο χημικών πυρομαχικών 906 ammunition cargo Chemical defence Χημική άμυνα 936 Chemical dose Χημική δόση 937 Chemical horn Χημική χοάνη Ερτζιανή χοάνη 941 Chemical mine Χημική νάρκη 939 Chemical monitoring Χημική παρακολούθηση 940 Chemical operations Χημικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις χημικού 935 πολέμου Chemical survey Χημική έρευνα 938 Chemical warfare Χημικός πόλεμος 944 Chemical warfare Παράγοντας χημικού πολέμου Υλικό χημικού 569 agent πολέμου Chemical, biological ΡΒΧ επιχείρηση 683 and radiological operation Chief Army, Navy, Επικεφαλής αξιωματικός 311 Airforce, Marine Corps Censor λογοκρισίας ενόπλων δυνάμεων Chief of Staff Αρχηγός Επιτελείου Επιτελάρχης 127 Chronic radiation Χρόνια δόση ακτινοβολίας 946 dose Chuffing Σποραδική καύση 710 Cipher Κρυπτογράφηση 488 Circuit Κύκλωμα 498 Circuitry Συνδυασμός κυκλωμάτων Σύνολο κυκλωμάτων 772 Circular error Ακτίνα πιθανού σφάλματος 45 probable Civic action Δράση πολιτικού χαρακτήρα 238 Civil affair Πολιτική υπόθεση 629 Civil affairs Πολιτικές υποθέσεις 624 Civil affairs agreement Συμφωνία πολιτικών υποθέσεων 764

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-10/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Civil censorship Πολιτική λογοκρισία 628 Civil defence Πολιτική άμυνα 625 Civil defence Επείγουσα κατάσταση πολιτικής 302 emergency άμυνας Civil defence Πληροφορίες κατασκοπείας 614 intelligence πολιτικής άμυνας Civil disturbance Πολιτική αναταραχή 626 Civil disturbance Συνθήκες ετοιμότητας για 779 readiness conditions πολιτικές αναταραχές Civil disturbances Πολιτικές αναταραχές 622 Civil nuclear power Μη στρατιωτική πυρηνική 523 δύναμη Civil requirements Ανάγκες πολιτικού χαρακτήρα 58 Civil reserve air fleet Αεροπορικός πολιτικός στόλος 29 εφεδρείας Civil transportation Πολιτικές μεταφορές 623 Civil twilight Πολιτικό λυκαυγές 630 Civilian internee Πολιτικός κρατούμενος 632 Civilian internee Στρατόπεδο πολιτικών 748 camp κρατουμένων Civilian preparedness Πολεμική ετοιμότητα πολιτών 620 for war Civil-military cooperation Συνεργασία πολιτικών και 776 στρατιωτικών αρχών Civil-military Σχέσεις μεταξύ πολιτικών και 809 relations στρατιωτικών αρχών Clandestine Μυστική επιχείρηση 531 operation Clara Κλάρα 459 Classification Διαβάθμιση 182 Classification of bridges and vehicles Ταξινόμηση γεφυρών και οχημάτων 830

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-11/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Classified contract Σύμβαση διαβαθμισμένου Διαβαθμισμένη 758 περιεχομένου σύμβαση Classified Διαβαθμισμένη πληροφορία 184 information Classified matter Διαβαθμισμένο υλικό 185 Clean aircraft Σώμα αεροσκάφους 811 Cleansing station Σταθμός κάθαρσης 714 Clear Καθαρισμός Έγκριση, 393 εξουσιοδότηση Clear weather air Μαχητικό αεροσκάφος 516 defence fighter αεράμυνας αίθριου καιρού Clearance capacity Ικανότητα αποσυμφόρησης 391 Clearance diving Κατάδυση εκκαθάρισης 408 Clearance rate Ρυθμός εκκαθάρισης 689 Clearing operation Επιχείρηση κάθαρσης Εκκαθαριστική 319 επιχείρηση Clearway Διάδρομος ανόδου 191 Climb corridor Διάδρομος ανόδου 191 Climb mode Τύπος ανόδου 865 Clinic Κλινική 467 Clock code position Ωρομετρική κωδική θέση 953 στόχου Close air support Εγγύς αεροπορική υποστήριξη 247 Close air support Αεροσκάφος εγγύς αεροπορικής 30 aircraft υποστήριξης Close support Εγγύς υποστήριξη 248 Close supporting fire Πυρά εγγύς υποστήριξης 667 Close-controlled air Αεροπορική αναχαίτιση υπό 18 interception στενή παρακολούθηση Closed area Κλειστή περιοχή 462 Closure Κλείσιμο 461 Closure minefield Ναρκοπέδιο απαγόρευσης 533 Cloud amount Ποσότητα νέφωσης 635

16 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-12/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Cloud chamber effect Φαινόμενο θαλάμου νέφωσης 892 Cloud cover Κάλυμμα νέφωσης 397 Cloud top height Κορυφή πυρηνικού νέφους 473 Cluster Ομάδα Συστοιχία 541 Cluster bomb unit Μονάδα ομάδας βομβών 530 Clutter Συνεχής ηχώ 778 Coastal convoy Νηοπομπή ακτογραμμής 536 Coastal frontier Όριο ακτογραμμής 555 Coastal frontier Άμυνα ορίου ακτογραμμής 54 defence Coastal refraction Διάθλαση ακτής 195 Coast-in point Σημείο διείσδυσης 700 Cocking circuit Κύκλωμα οπλισμού 500 Cocooning Ενθυλάκωση 289 Code Κώδικας 506 Code word Κωδική λέξη 507 Cold war Ψυχρός πόλεμος 952 Collaborative Συνεργατική προμήθεια 777 purchase Collapse depth Βάθος κατάρρευσης 151 Collation Παραβολή 568 Collecting point Σημείο συλλογής 705 Collection Πρόσκτηση Συλλογή 656 Collection agency Υπηρεσία συλλογής 880 Collection plan Σχέδιο συλλογής 806 Collection Αίτημα συλλογής 38 requirement Collective call sign Γενικό διακριτικό κλήσης Διακριτικό κλήσης 169 πολλαπλής χρήσεως Collective nuclear, Γενικευμένη πυρηνική, 167 biological and chemical protection βιολογική και χημική προστασία Collimating mark Σημάδι παραλληλισμού 694

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-13/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Collision course Ευθύγραμμη μετωπική 346 interception αναχαίτιση Collocation Παράθεση 570 Column cover Κάλυψη φάλαγγας 401 Column formation Σχηματισμός φάλαγγας 810 Column gap Κενό φάλαγγας 430 Column length Μήκος φάλαγγας 525 Combat air patrol Αεροπορική περίπολος μάχης 26 Combat area Περιοχή μάχης 597 Combat available Διαθέσιμο αεροσκάφος μάχης 193 aircraft Combat camera Εικόνα μάχης 259 Combat cargo officer Αξιωματικός φόρτου μάχης 94 Combat chart Χάρτης μάχης 933 Combat control team Ομάδα ελέγχου μάχης 542 Combat day of Εφόδια ημέρας μάχης 351 supply Combat enginner Όχημα μηχανικής υποστήριξης 566 vehicle μάχης Combat forces Δυνάμεις μάχης 239 Combat information Πληροφορίες μάχης 616 Combat information Κέντρο πληροφόρησης μάχης 445 centre Combat information Σκάφος πληροφόρησης μάχης 709 ship Combat intelligence Κατασκοπεία μάχης 416 Combat load Φόρτος μάχης 907 Combat loading Φόρτωση μάχης 910 Combat patrol Περίπολος μάχης 601 Combat power Δυναμικό μάχης 245 Combat readiness Μαχητική ετοιμότητα 515 Combat search and recue Αναζήτηση και διάσωση μάχης 63

18 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-14/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Combat service Υποστήριξη μάχης 886 support Combat service Στοιχεία υποστήριξης δυνάμεων 717 support elements μάχης Combat support Στρατεύματα υποστήριξης μάχης 729 troops Combat surveillance Επιτήρηση μάχης 317 Combat surveillance Ραντάρ επιτήρησης μάχης 681 radar Combat survival Επιβίωση μάχης 305 Combat trail Σειριακός σχηματισμός 692 αεροπορικής αναχαίτισης Combat troops Στρατεύματα μάχης 727 Combat vehicle Όχημα μάχης 563 Combat Visual Κέντρο πληροφοριακής οπτικής 447 Information Support Centre υποστήριξης μάχης Combat zone Ζώνη μάχης 361 Combatant Διοίκηση μάχης 220 Command Combattant Διοικητής μάχης 224 Commander Combination circuit Συνδυαστικό κύκλωμα Συνδυασμένο κύκλωμα 774 Combination firing circuit Combination influence mine Combination mission/level of effort-oriented items Συνδυαστικό κύκλωμα 775 πυροδότησης Νάρκη συνδυαστικής Νάρκη πυροδότησης συνδυασμένης πυροδότησης Συνδυασμός στοιχείων αποστολής - απαιτούμενης προσπάθειας

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-15/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Combined doctrine Συνδυασμένο αμυντικό δόγμα Κοινό αμυντικό 770 δόγμα Combined force Συνδυασμένη δύναμη 768 Combined operation Συνδυασμένη επιχείρηση 769 Combined staff Συνδυασμένο επιτελείο 771 Combustor Καυστήρας 429 Command Διοίκηση Διαταγή 217 Commercial vehicle Πολιτικό όχημα στρατιωτικής 631 χρήσης Common infrastructure Κοινή υποδομή 469 Commuinications security monitoring Communications center Communications satelitte Communications security Communications security equipment Communications security material Communications terminal Communications zone Παρακολούθηση ασφαλείας επικοινωνιών Παρακολούθηση εξασφάλισης επικοινωνιών 572 Κέντρο επικοινωνιών 443 Δορυφόρος επικοινωνιών Επικοινωνιακός 236 δορυφόρος Ασφάλεια επικοινωνιών Εξασφάλιση 140 επικοινωνιών Εξοπλισμός ασφαλείας επικοινωνιών Εξοπλισμός εξασφάλισης επικοινωνιών 298 Υλικό ασφαλείας επικοινωνιών Υλικό εξασφάλισης 868 επικοινωνιών Τερματικό επικοινωνίας Τερματικό σημείο 841 επικοινωνιών Ζώνη επικοινωνιών 359 Condensation cloud Νέφος συμπύκνωσης 534 Condensation trail Ίχνος συμπύκνωσης 392 Condor Condor 3 Cone of silence Κώνος σιγής 510

20 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-16/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Continental United Ηπειρωτικός χώρος Ηνωμένων 386 States Πολιτειών Contingency Απόθεμα κάλυψης απρόβλεπτων Μεμονωμένο 108 retention stock αναγκών απόθεμα Control area Περιοχή ελέγχου 594 Control of Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής 277 electromagnetic radiation ακτινοβολίας Control point Σημείο ελέγχου 701 Control zone Ζώνη ελέγχου 357 Controlled airspace Ελεγχόμενος εναέριος χώρος 273 Controlled item Ελεγχόμενο υλικό 272 Controlled response Ελεγχόμενη αντίδραση Ελεγχόμενη 270 ανταπόκριση Controlled route Ελεγχόμενη διαδρομή Ελεγχόμενη όδευση 271 Controlled war Ελεγχόμενος πόλεμος 274 Conventional forces Συμβατικές δυνάμεις 761 Conventional Συμβατικό οπλικό σύστημα Συμβατικός οπλισμός 762 weapon Converge Αίτημα σύγκλισης 37 Converged sheaf Συγκλίνουσα δέσμη 753 Convergence Σύγκλιση 754 Convergence factor Συντελεστής σύγκλισης 784 Convergence zone Ζώνη σύγκλισης 364 Conversion angle Γωνία μετατροπής 174 Conversion scale Κλίμακα μετατροπής 465 Convoy Νηοπομπή Φάλαγγα οχημάτων 535 Convoy assembly Λιμένας συγκέντρωσης 512 port νηοπομπής Convoy commodore Διοικητής νηοπομπής 225 Convoy dispersal point Σημείο λύσης νηοπομπής 702

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-17/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Convoy escort Συνοδεία νηοπομπής Συνοδεία φάλαγγας 782 (οχημάτων) Convoy loading Φόρτωση νηοπομπής 911 Convoy route Διαδρομή (νηοπομπής, 189 φάλαγγας οχημάτων) Convoy schedule Χρονικός προγραμματισμός 947 νηοπομπής Convoy speed Ταχύτητα νηοπομπής 836 Convoy terminal area Τερματική περιοχή νηοπομπής 840 Convoy through Στενή συνοδεία νηοπομπής 715 escort Convoy title Διακριτικό νηοπομπής Τίτλος νηοπομπής 198 Cooperative logistics Διοικητική μέριμνα συνεργασίας 228 Cooperative logistics Διευθετήσεις υποστήριξης 214 support arrangements διοικητικής μέριμνας συνεργασίας Coordinated attack Συντονισμένη επίθεση 790 Coordinated draft Συντονισμένο προσχέδιο 791 plan Coordinated exercise Συντονισμένη άσκηση 787 Coordinated Συντονισμένη βολή φωτισμού 788 illumination fire Coordinated Ενιαίος φορέας προμηθειών 293 procurement assignee Coordinated Συντονισμένη ενιαία ώρα 789 Universal Time Coordinates Συντεταγμένες 786 Coordinating Αρχή συντονισμού 126 authority Coordinating point Σημείο συντονισμού 706 Coordinating review Αρχή ελέγχου συντονισμού Δημοσίευση 124 authority Συμβουλίου Αρχηγών Επιτελείων

22 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-18/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Coordination Ευθύνη συντονισμού 347 authority Copy negative Αρνητικό αντίγραφο 121 Corner reflector Γωνιακός ανακλαστήρας 175 Corps troops Στρατεύματα σώματος στρατού 728 Correction Διόρθωση 229 Corrective Διορθωτική συντήρηση Επανορθωτική 230 maintanance συντήρηση Correlation Συσχέτιση 801 Correlation factor Συντελεστής συσχέτισης 785 Corsair II Corsair (ΙΙ) 4 Cost contract Σύμβαση δαπανών 756 Cost sharing contract Σύμβαση επιμερισμού δαπανών 759 Cost-plus a fixed fee Σύμβαση δαπανών πλέον 757 contract καθορισμένης αμοιβής Countdown Αντίστροφη μέτρηση 88 Counter air Αεροπορική επιχείρηση 21 υπεροχής Counter command, Αντίμετρα διοίκησης, ελέγχου 83 control and communications και επικοινωνιών Counterattack Αντεπίθεση 75 Counterbattery fire Βολή αντιπυροβολικού 165 Counterdeception Αντιπαραπλάνηση 84 Counterespionage Αντικατασκοπεία 80 Counterfire Πυρά κατά εχθρικών όπλων 669 Counterforce Αντιπαράταξη δύναμης 85 Counterguerilla Επιχείρηση κατά ανταρτών 320 warfare Counterinsurgency Αντι-ανατρεπτική δράση Ανατρεπτική 78 αντίδραση Counterintelligence Ασφάλεια πληροφοριών κατασκοπείας 144

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-19/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Countermeasures Αντίμετρα 82 Countermilitary Αντιπαράταξη δύναμης 85 disposition Countermine Καταστροφή ναρκών 426 Countermining Εξουδετέρωση ναρκοπεδίου 300 Countermove Κίνηση αντιπερισπασμού 454 Counteroffensive Επιθετική επιστροφή 308 Counterpreparation Αποδιοργανωτικά πυρά 105 fire Counterreconnaissan Αντιαναγνώριση 77 ce Countersabotage Αντιδολιοφθορά 79 Countersign Παρασύνθημα 577 Countersubversion Εξουδετέρωση ανατρεπτικών 299 ενεργειών Countersurveillance Αντιπαρατήρηση 86 Counterterrorism Αντιτρομοκρατία 89 Country cover Διάγραμμα χωρικής κάλυψης 187 diagram Coupled mode Λειτουργία σύζευξης 511 Courier Ταχυδρομικός δορυφόρος 835 Cover Συγκάλυψη 750 Cover search Αναζήτηση κάλυψης 64 Coverage Κάλυψη 399 Coverage index Δείκτης κάλυψης 176 Covering fire Πυρά κάλυψης 668 Covering force Δύναμη κάλυψης 243 Covering force area Περιοχή δύναμης κάλυψης 592 Covering troops Στρατεύματα κάλυψης 726 Covert operation Συγκαλυμμένη επιχείρηση 749 Covertrace Χάραξη κάλυψης 930 Crab angle Γωνία εκτροπής 173

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-20/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Crash locator beacon Ραδιοφάρος εντοπισμού σημείου 679 πτώσης Crash position Ένδειξη θέσης πτώσης 286 indicator Crater Κρατήρας 474 Crater depth Βάθος κρατήρα 152 Crater radius Ακτίνα κρατήρα 44 Cratering charge Φορτίο δημιουργίας κρατήρα 900 Creeping barrage Προοδευτική βολή πυροβολικού Προοδευτική βολή 654 όλμων Creeping mine Έρπουσα νάρκη 342 Crest Οφρύς 559 Crested report Αναφορά παρεμβολής 71 Critic report Κριτική αναφορά 485 Critical altitude Κρίσιμο ύψος 483 Critical information Κρίσιμη πληροφορία 478 Critical intelligence Κρίσιμη πληροφορία 479 κατασκοπείας Critical item Κρίσιμο υλικό 482 Critical mass Κρίσιμη μάζα 477 Critical node Κρίσιμος κόμβος 484 Critical point Κρίσιμο σημείο Ζωτικό σημείο 481 Critical speed Κρίσιμη ταχύτητα 480 Critical supplies and Κρίσιμα εφόδια και υλικά 475 materials Critical zone Κρίσιμη ζώνη Περιοχή 476 προσπέλασης βομβαρδισμού Crossing Διασταύρωση 201 Crossing area Σημείο διασταύρωσης 699 Cross-loading Επιβίβαση προσωπικού άμεσης 304 (personnel) συγκρότησης Crossover point Σημείο αλλαγής στοχοδότησης 698

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-21/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Cross-servicing Αλλαγή καθηκόντων 48 Cross-tell Διαβίβαση πληροφοριών 186 Cruise missile Κατευθυνόμενο βλήμα 427 Crusing altitude Ύψος πτήσεως 891 Crusing level Επίπεδο πτήσης 315 Cryogenic liquid Κρυογενικό υγρό 486 Cryptanalysis Κρυπτογραφική ανάλυση Κρυπτολόγηση 489 Cryptochannel Κρυπτοδίαυλος 491 Cryptographic Πληροφορία κρυπτογραφίας 613 information Cryptologic Κρυπτολογικός 493 Cryptology Κρυπτολογία 492 Cryptomaterial Κρυπτοϋλικό Κρυπτογραφικό 495 υλικό Cryptopart Κρυπτογραφημένο τμήμα 487 Cryptosecurity Κρυπτογραφική ασφάλεια 490 Cryptosystem Κρυπτοσύστημα 494 Cultivation Καλλιέργεια σχέσης 396 Culture formation Τεχνητή διαμόρφωση 842 Curb weight Βάρος λειτουργίας οχήματος 153 Currency Επικαιρότητα 310 Current force Τρέχουσα δύναμη Υφιστάμενη δύναμη 862 Current intelligence Πληροφορία άμεσης Τρέχουσα 611 εκμετάλλευσης πληροφορία κατασκοπείας Curve of pursuit Καμπύλη καταδίωξης 402 Custody Τήρηση 857 Cutoff Αποκοπή 112 Cutoff attack Επίθεση αποκοπής 306 Cutout Σύνδεσμος 765 Cutter Κοπτήρας 471 Cutting charge Φορτίο κοπής 903 Dangerous cargo Επικίνδυνο φορτίο 313

26 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-22/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. De jure boundary Σύνορο de jure Νομικό σύνορο 783 Decontamination Απολύμανση 113 Decontamination Σταθμός απολύμανσης 712 station Degree of nuclear Βαθμός πυρηνικού κινδύνου Βαθμός πυρηνικής 150 risk επικινδυνότητας Delay Υστέρηση 887 Delegation of Εκχώρηση αρμοδιότητας 265 authority Delivery error Σφάλμα βολής 803 Demilitarised zone Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 114 Demolition Ολική καταστροφή 539 Demolition belt Ζώνη ολικής καταστροφής 363 Demolition target Στόχος υπό καταστροφή 722 Demonstration Παραπλανητική κίνηση 576 Density altitude Πυκνομετρικό υψόμετρο 665 Designation of days Χαρακτηρισμός ημερών και 925 and hours ωρών Deviation Απόκλιση 111 Dispatch route Διαδρομή καθολικού ελέγχου Οδός ελεγχόμενης 190 κυκλοφορίας Dispersion Διασπορά 199 Dispersion error Σφάλμα διασποράς 804 Diversion Εκτροπή Παράκαμψη 264 Diversionary attack Επίθεση εκτροπής 307 Domestic Εσωτερικές καταστάσεις 343 emergencies εκτάκτου ανάγκης Draft plan Προσχέδιο 660 Dual-firing circuit Κύκλωμα διπλής πυροδότησης Διπλό πυροδοτικό 499 κύκλωμα Economic retention stock Απόθεμα εξοικονόμησης Μη καταναλισκόμενο απόθεμα 106

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-23/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Electomagnetic Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 365 radiation Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 368 compatibility Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 370 environment Electromagnetic Επίπτωση ηλεκτρομαγνητικού 316 environment effects περιβάλλοντος Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή 367 interference Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική παρείσδυση 366 intrusion Electromagnetic Κίνδυνοι ηλεκτρομαγνητικής 453 radiation hazards ακτινοβολίας Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 371 spectrum Electromagnetic Ηλεκτρομαγνητική τρωτότητα 369 vulnerability Electronic countercountermeasures Ηλεκτρονικά αντι-αντίμετρα 372 Electronic Ηλεκτρονικά αντίμετρα 373 countermeasures Electronic deception Ηλεκτρονική παραπλάνηση 378 Electronic imagery Ηλεκτρονική μετάδοση 376 dissemination εικονογραφίας Electronic immitative Ηλεκτρονική μιμητική 377 deception παραπλάνηση Electronic jamming Ηλεκτρονική παρεμβολή Πρόκληση 379 ηλεκτρονικής παρεμβολής Electronic manipulative deception Χειρισμός ηλεκτρονικής παραπλάνησης 934

28 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-24/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. Electronic masking Ηλεκτρονική προκάλυψη 380 Electronic Ηλεκτρονική αναγνώριση 374 reconnaissance Electronic simulative Ηλεκτρονική προσομοιωτική 381 deception παραπλάνηση Electronic warfare Ηλεκτρονικός πόλεμος 382 Electronic warfare Μέτρα υποστήριξης 521 support measures ηλεκτρονικού πολέμου Electronics Ηλεκτρονική κατασκοπεία 375 intelligence Electronics security Ασφάλεια ηλεκτρονικών Ηλεκτρονική 143 ασφάλεια Embarkation officer Αξιωματικός επιβίβασης 92 Emergency in war Πολεμική κατάσταση εκτάκτου 621 ανάγκης Emergency locator Ραδιοφάρος εντοπισμού 678 beacon εκτάκτου ανάγκης Emergency nuclear Πυρηνικός κίνδυνος εκτάκτου 676 risk ανάγκης Emergency priority Προτεραιότητα εκτάκτου 662 ανάγκης Emission control Έλεγχος εκπομπών 275 Emission control Διαταγές ελέγχου εκπομπών 202 orders Emission control Πολιτική ελέγχου εκπομπών 627 policy Enemy capability Ολικό δυναμικό του εχθρού 540 Engage Διαταγή δέσμευσης στόχου 204 Envelopment Υπερκέραση 876 Essential cargo Βασικό φορτίο 162 Essential supply Βασικά εφόδια 155 Exercise Άσκηση 136 Extraction zone Ζώνη εξαγωγής 358

29 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Σελ. Β1-25/ Αγγλικός Όρος Ελληνικός όρος 1 Ελληνικός όρος 2 Αρ. λημμ. False colour film Ψευδές έγχρωμο φιλμ 951 Federal Stock Ομοσπονδιακός αριθμός 548 Number ονομαστικού υλικού Fighter direction Αεροσκάφος επιχειρησιακής 31 aircraft αεροπορικής καθοδήγησης Fighter direction ship Πλοίο επιχειρησιακής 619 αεροπορικής καθοδήγησης Filter Φίλτρο 896 Final approach Τελική προσέγγιση 837 Final plan Τελικό σχέδιο 838 Firepower umbrella Προστατευτική κάλυψη πυρός Φράγμα πυρός 658 Flatted cargo Φορτίο δαπέδου Υποστοιβαζόμενο 899 φορτίο Flight information Κέντρο πληροφόρησης πτήσεων 446 center Flight Information Περιοχή πληροφόρησης 598 Region πτήσεων Flight information Υπηρεσία πληροφόρησης 879 service πτήσεων Force combat air Αεροπορική περιπολία μάχης 24 patrol Force sourcing Πρόβλεψη δυνάμεων 637 Foreign Κατασκοπεία σημάτων ξένων 418 instrumentation signals intelligence οργάνων Forward aeromedical Προκεχωρημένη αερομεταφορά 643 evacuation τραυματιών Forward air control Προκεχωρημένη θέση ελέγχου 645 post αεροπορίας Forward air Προκεχωρημένος παρατηρητής 649 controller αεροπορίας Forward area Προκεχωρημένη περιοχή 646

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος, συντονιστής Επαμεινώνδας Αμωράτης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Greek -- English --- French Grec --- Anglais --- Français

Greek -- English --- French Grec --- Anglais --- Français Bureau for International Language Co-ordination TRI SERVICE WORD LIST Glossaire de vocabulaire interarmées Greek -- English --- French Grec --- Anglais --- Français Edition january 2003 1 1 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πλωτάρχη Ι. Πρεκατσουνάκη ΠΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τις επικοινωνίες, τα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 του Ταξχου ε.α Πολυχρόνη Ναλμπάντη, MPhil ΓΕΝΙΚΑ Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας, η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 11 Η Ε.Σ./10 Η Ε.Ο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 11 Η Ε.Σ./10 Η Ε.Ο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ s ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 11 Η Ε.Σ./10 Η Ε.Ο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ERP (ENTERPRISE RE- SOURCE PLANNING) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΔ, ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" Υποέργο: 5 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών Πολεμικών Πλοίων - WECDIS. WARSHIP ELECTRONIC CHART DISPLAY and INFORMATION SYSTEM - WECDIS

Συστήματα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών Πολεμικών Πλοίων - WECDIS. WARSHIP ELECTRONIC CHART DISPLAY and INFORMATION SYSTEM - WECDIS PART E: Marine Sciences and Naval Operations Συστήματα Απεικόνισης Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών Πολεμικών Πλοίων - WECDIS Δρίβας Αθανάσιος, Πλωτάρχης Π.Ν. M.Sc./E.E Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-067-3 Copyright IMO 2002 Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 2005 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-18 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - 8ο Εξάμηνο - ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παντελής Κοπελιάς kopelias@uth.gr Διαχείριση Οδικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1. Electronic Navaids Evolution, current trends and future prospects

Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1. Electronic Navaids Evolution, current trends and future prospects Περίληψη Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1 Α. Η. Παλληκάρης και Γ. Θ. Κατσούλης Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 3 η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ... 7 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ... 7 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 8 1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία» Διπλωματική εργασία Νικολάου Μεταξά του Αναστασίου (Μ 004/09) με θέμα : «Η σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛHΨΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝAΔΟΣ MDMP (MILITARY DECISION MAKING PROCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης ε.α. Βασίλειος Χαλβατζής 52 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος 2/2008 Ναυσίβιος Χώρα Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς 18539 Nafsivios Chora Hellenic Naval Academy Hadjikyriakou

Διαβάστε περισσότερα

2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08

2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08 2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08 Η ΠΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - ΕΔΑΦΟΥΣ Τεύχος 190 - Χειμώνας 2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΔΑΠΕ / 1 τηλ. 210 659 1025 fax. 210 6463276

Διαβάστε περισσότερα

KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς

KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PBL (PERFORMANCE BASED LOGISTICS) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Ε KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς 62 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η αλλαγή με την πάροδο του χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek 1 11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά Μ. Καλλέργης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έναρξη της ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής στις αεροπορικές μεταφορές συμπίπτει με την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ

Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επιλογή παρουσίασης της 71 Α/Μ ΤΑΞ στο κύριο άρθρο του παρόντος τεύχους, γιατί δίδεται η ευκαιρία να σας εκθέσουμε την αποστολή, τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα