Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ"

Transcript

1 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το τραύμα αποτελεί μια νόσο που αν και μπορεί να προληφθεί η εκδήλωσή της, έχει καταστεί μια από τις πιο καταστροφικές πληγές της κοινωνίας. Ακόμη πιο απογοητευτικό είναι το στοιχείο ότι οι θάνατοι εξαιτίας του τραύματος, θεωρούνται από τον κόσμο σαν «ατυχήματα» ή «θέλημα θεού», αν και θα μπορούσαν να μην είχαν συμβεί. Το μέγεθος του προβλήματος είναι εκπληκτικό, θεωρώντας κανείς τα αριθμητικά μεγέθη. ΤΡΑΥΜΑ: κυρίαρχη αιτία θανάτου σε βρέφη και παιδιά (50% των θανάτων ηλ χρ.) για κάθε θάνατο, αντιστοιχούν 4 παιδιά που επιβιώνουν με μόνιμη αναπηρία. Ο θάνατος ενός παιδιού αποτελεί μια τραγωδία για την οικογένεια ενώ η επιβίωση ατόμων με σοβαρού βαθμού αναπηρίες, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα συστήματα υγείας και την οικονομία στις αναπτυγμένες χώρες, λόγω των υπέρογκων χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εξασφάλιση προσωπικού και εξοπλισμού για την οξεία και χρόνια θεραπευτική υποστήριξη και επανένταξη των ατόμων αυτών. ΕΙΠΔΗΜΙΟΛΟΙΊΑ (βλέπε και πίνακες1,2,3 στο τέλος του κεφαλαίου) ι,ί,χ «Το τραύμα δεν είναι ατύχημα» (Dooge) Οι τραυματικές κακώσεις αποτελούν την κύρια αιτία θνητότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού ηλικίας 1-15 χρόνων. Το παιδιατρικό τραύμα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες λόγω των ανατομικών και φυσιολογικών διαφορών και του μηχανισμού βλάβης. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ (αδρά) Αμβλύ τραύμαz80% Διατιτραίνον τραύμαz20% συνηθέστερο σε αστικές περιοχές και μεγαλύτερα παιδιά Το τραύμα αποτελεί αποτέλεσμα βίαιης δράσης ενέργειας, κυρίως μηχανικής και τα αντικείμενα που ενέχονται σε αυτό, αποτελούν στην ουσία φορείς της. Η κακοποίηση παιδιού συχνά παρουσιάζεται σαν τραύμα και πρέπει να την υποψιαζόμαστε σύμφωνα με τον μηχανισμό και την βαρύτητα του τραύματος.7 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΚΩΣΗΣ1 Σε ένα παιδιατρικό τραυματολογικό κέντρο, πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική πρόληψης των κακώσεων που να εστιάζεται στις τρεις φάσεις που ακολουθούν τα γεγονότα με τελικό αποτέλεσμα την τραυματική βλάβη, α) να αποφεύγονται δυνητικές τραυματικές καταστάσεις, β) να ελαχιστοποιείται αυτή καθ' αυτή η κάκωση και γ) να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της κάκωσης στη μετατραυματική φάση. Τα μέτρα πρόληψης διακρίνονται σε: α) παθητικά -που δεν απαιτούν συμμετοχ1i των πιθανών θυμάτων και είναι τα πιο αποτελεσματικά, β) ενεργητικά -που απαιτούν μια σειρά συνεχών ενεργειών και αυτοματισμών. Μετά την επέλευση της κάκωσης, η πιθανότητα θανάτου και ο βαθμός και η διάρκεια της αναπηρίας, εξαρτώνται άμεσα: α) από την ποιότητα και την ταχύτητα της επείγουσας αντιμετώπισης, και β) από τη σωστή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που θα δοθεί στον ασθενή στη ΜΕΘ. ΙΙΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Το τραύμα, προ'ίόν ανεξέλεγκτης δράσης (π.χ. αυτοκινητιστικό ατύχημα) ή σκόπιμο γεγονός (π.χ. κακοποίηση), οδηγεί σε μια σειρά αντανακλαστικών αντιδράσεων με σκοπό τη διατήρηση της ομοιοστασίας του οργανισμού. Οι απαιτήσεις αυτές του οργανισμού είναι νευρικήc::

2 1} ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 123 και χυμικής φύσης και αποσκοπούν στην διατήρηση επαρκούς του κυκλοφορούντος όγκου αίματος και έτσι της αιμάτωσης των ζωτικών οργάνων. Η αντίδραση αυτή του οργανισμού είναι σημαντική για την επιβίωση του ατόμου, όσο και για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν. Διαγραμματικά οι απαντήσεις στο ΤΡΑ YMA STRESS έχουν ως εξής: (πίνακας 1). iln\ Πίνακας 1 : Διαyραμματικά η απάντηση στο ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΡΕΣ jj ΑΗ jj Σφυγμού!). Ροής 1\/ 1 Τασεοηποδοu,Ις Χημειουποδοχε\ς 1 Παpασπεφαματιιcί] Λγyεωιανητικό j ουοιcεηή ιcέντpο I --1} Δρ ς 1} lj τ>yιcου αίματος 1 Μυελός εmνεφριδ!ων I Ad(J' Nora 1} IIR lj Χωρητuώτητας 1J fi Μηοmρδuιιcής φϊβών Συσταλτιιr:ότ ητ ας I SVR ---Δuιτήpηση ΑΠ --,. ΔιατήΓση preload Ρενίνης I Διατήρηση C Απειοτενσινοyόγο I ACE Αγyεωτενσίνη I Αγyειοτενσiνη 11 V 1} ΛJ_,, SVR Aldosteron Καταιφάτηση Να και Η20 OPMONIKA1J ΑCΤΗ-GΗ-ΑDΗ-Οπωειδών-cyιcεφαλινώv-ιcορτιζόλης- 1} Δράσης γλουlcογόνου (Υπεργλυκαιμία) ΘΕΡΑΠΕΥfΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Προϋποθέσεις επιτυχούς προσέγγισης: α) επιδεξιότητα και εμπειρία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, β) συστηματικός έλεγχος του ABC της ΚΑΡΠΑ μέσα σε 1 min, γ) η σωστική-θεραπευτική ομάδα να έχει πλήρη γνώση των ανατομικών-φυσιολογικών-παθοφυσιολογικών ιδιαιτεροτήτων των παιδιών, δ) δυνατότητα εφαρμογής θεραπευτικών μέτρων καθώς διερευνάται η διάγνωση. Έτσι τα πρώτα min της αξιλόγησης-θεραπείας καθορίζουν την επιβίωση και την έκβαση του ασθενούς. Η περίοδος αυτή διακρίνεται σε 3 μέρη: α) την Αρχική εκτίμηση, με την πρώιμη εφαρμογή αναζωογόνησης, β) τη Δεύτερη εκτίμηση, που περιλαμβάνει την πλήρη φυσική εξέταση από την «κορυφή ως τα νύχια» και γ) την Οριστική θεραπεία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Αρχική εκτίμηση Αίrwαy-αεροφόροι οδοί Στόχοι: 1) Διάνοιξη-βατότητα αεραγωγών. 2) Αποφυγή εισρρόφησης. 3) Βελτίωση ανταλλαγή αερίων. Σημαντικές παρατηρήσεις 1 ' 2 ' 5 Προσπάθεια βελτιστοποίησης αερισμού-οξυγόνωσης. Ευκολότερη απόφραξη στα παιδιά λόγω ανατομικών διαφορών. Περισσότερες ιατρογενείς βλάβες από άπειρο προσωπικό. Αντιμετώπιση πάντα σαν «full stomach» (χειρισμός Sellick-ταχεία εισαγωγή-αντιόξινα ). Πάντα σωστή και πλήρης προετοιμασία για τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλήνα. Αποφυγή αερισμού με μάσκα γιατί οδηγεί σε γαστρική διάταση. Ανοχή στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σημαίνει ένδειξη διασωλήνωσης. Συνιστάται πάντα στοματοτραχειακή διασωλήνωση και όχι ρινοτραχειακή ή τυφλή ρινικ11. ΚΙΝΔΥΝΟΣ εμέτου-εισρόφησης-αιμορραγίας-διασωλήνωσης παραρρινίων κόλπων ή κρανίου, με αποτέλεσμα πλήρη απώλεια ελέγχου της βατότητας των αεραγωγών. Γενικά στο επείγον, διασωλήνωση με τον πιο εύκολο τρόπο. Βreαthίng-Αερισμός Στόχοι: 1) Fi021. 2) Αερισμός με μάσκα/ενδοτραχειακό σωλήνα. 3) Επάρκεια οξυγόνωσης. Σημαντικές παρατηρήσεις Μετά τη διασωλήνωση4 (για παιδιά):

3 124 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ RR 20-25%omin TV ml/kgr ΒΣ ΚΛΑΑ 150 m1//κgr BΣ/ml-7 PaC02::::;40mmHg (Σε ΚΕΚ, ο ΚΛΑΑ αυξάνεται ώστε να επιτύχουμε την επιθυμητή υποκαπνία). Στο 4,5% των τραυματιών συνυπάρχουν και θωρακικές βλάβες με θνητότητα :::20%. Αμβλύ τραύμα οδηγεί σπάνια σε πνευμοθώρακα. Συνήθως προκαλεί πνευμονική θλάση (ΔΙΔ με CΓ scan). Υποξία- shunt - Αναπνευστική ανεπάρκεια Διατιτραίνον τραύμα οδηγεί σε υπό τάση πνευμοθώρακα με βαρύτερες επιπτώσεις, λόγω πιο ευένδοτυ μεσοθωρακίου. Τα κατάγματα πλευρών είναι σχετικώς σπάνια στα παιδιά λόγω αυξημένης ελαστικότητας του θωρακικού κλωβού. Ί'ΡΑΥΜΑΠΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ Εκτιμάται με α) συμμετρική έκπιυξη θωρακικού τοιχώματος, β) ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα, γ) διανοητική κατάσταση. Θεραπεία Επα ρ κής χορή γη ση 02 ώστε -02 sat>90%. - Pa02100mmHg. - PaC02<35 mmhg. - Ροδαλή χροιά. Αν: Ανεπάρκεια-αδυναμία αερισμού, τότε: - άμεση θωρακοκέντηση, -τοποθέτηση Bullau (ακόμη και χωρίς α/α θώρακα). Circulation-Kvκλoφoρικό Στόχοι: άμεση αποκατάσταση δραστικής κυκλοφορίας με -συμπιέσεις, - έλεγχο αιμορραγίας, - Military Anti Shock Trousers (M.A.S.T.) (για παιδιά >4 χρ.), -υγρά. Σημαντικές παρατηρήσεις Η διόρθωση της υπογκαιμίας πρέπει να γίνεται άμεσα διότι η επιβίωση του ασθενή και η ελάττωση της θνητότητας εξαρτώνται άμεσα από την ταχύτητα της διόρθωσης αυτής. Υγιή παιδιά αντέχουν καλά μικρή περίοδο υπογκαιμίας και κακής αιμοδιήθησης των οργάνων. Καλή διόρθωση της υπογκαιμίας προλαμβάνει τις μετατραυματικές επιπτώσεις π.χ. στους νεφρούς, πνεύμονες. Η αντιμετώπιση του αιμορραγικού shock απαιτεί: α) έλεγχο ενεργού αιμορραγίας, β) άμεση τοποθέτηση ενδοφλεβίων γραμμών, γ) επιθετική χορήγηση υγρών. Advanced trauma life support classification of shοck-κατάταξη shock σύμφωνα με ATLS. Στάδιο Ι -οξεία απώλεια αίματος <15% -ΑΠκ.φ % της HR - αμετάβλητος χρόνος τριοειδικής επαναπλίiρωσης. Στάδιο 11 - απώλεια αίματος 20-25% - HR> 150/min - RR 35-40/min - επιμήκυνση χρόνου τριχοειδικής επαναπληρωσης - ελάττωση ΑΠ - ελάττωση πίεσης αιμάτωσης - ορθοστατική υπόταση> mmhg - διούρηση > 1 ml/kgr/ώρα Στάδιο απώλεια αίματος 40-50%. - όλα του σταδίου 11 - διούρηση< 1ml/kgr/ώρα - λήθαργος-έμετος. Στάδιο IV - απώλεια αίματος 40-50% - σφυγμός aψηλάφητος - διαταραχή επιπέδου συνείδησης. Αποκατάσταση Ενδαγγειακού Όγκου (πρακτικά σημείαγ 2 ΚΥΡ/Ο ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΥΓΡΩΝ -ΑΙΜΑΤΟΣ - Αρχικά χορηγούνται ml/kgr ΒΣ Ringer 's Lactate όσο το δυνατόν ταχύτερα. -Επί μη απάντησης της ΣΑΠ-αύξηση χορηγούμενου όγκου+αίμα και τιτλοποίηση σύμφωνα με α) διούρηση β) περιφερική κυκλοφορία

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 125 γ)ηr δ)σαπ - Η διαμάχη κολλοειδών-κρυσταλλοειδών υφίσταται κι εδώ.από τα κολλοειδή τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στα παιδιά είναι το διάλυμα Αλβουμίνης 5% και το διάλυμα Hydroxyethylstarch ( HAES ) 6%.0 χρόνος ημίσειας ζωής της Αλβουμίνης IV είναι 24 ώρές και η αιμοδυναμική βελτίωση διαρκεί περί τις 36 ώρες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του HAES 6% IV είναι 17 ημέρες πρακτικά όμως διατείνει τον IV όγκο μόνο για ώρες. - Από τα κρυσταλλοειδή προτιμάται το Ringer's Lactate γιατί η συγκέντρωση χλωρίου μοιάζει αυτήν του πλάσματος και το γαλακτικό προσφέρει στην περίσσεια βάσης (το γαλακτικό μετατρέπεται στο 1Ίπαρ σε διττανθρακικά). Υπολογ ί ζοντας τον ενδοαγγε ιακ ό ό γ κο Σε παιδιά με κ.φ. καρδιά,οι πιέσεις πληρώσεως είναι επαρκείς. - Η έγχυση υγρών στηρίζεται στην απάντηση των πιέσεων πλήρωσης σε δοκιμασία φόρτισης, ΟΧΙ στις αρχικές τιμές (Κανόνας του Weil5-2 ή 7-3). Π. χ. 1JΚΦΠ >5 cnι Η20 ή 1J PCWP > 7 mmhg Αιμόσταση I STOP έγχυση υγρίον Αν Ή 1J ΚΦΠ > 2 και< 5 cm Η20 u KWT=<? m"'o ΑναμοVΙj επί I 0 min και εrανεκτίμηση ΚΦΠ > 2 cιn Η20 αρχικής τιμής PCWP > 3 mmhg αρχικής τιμής STOP έγχι>ση υγρών - Εμφάνιση διαταραχών της πηκτικότητας σε μαζική αιμορραγία ή μαζική μετάγγιση > 15 μον. αίματος ή >2Χ όγκου αίματος παιδιού, με αραίωση των αιμοπεταλίων και ελάττωση των πηκτικών παραγόντων. - Σημαντική είναι η ταχύτητα ελάττωσης των αιμοπεταλίων (Plat από σε δε γίνεται καλά ανεκηi). - Μετά μαζική μετάγιση αίματος παρατηρείται θρομβοκυττοπενία από αραίωση. - Μετάγγιση αιμοπεταλίων αν < κ.κ.χ. - Μετάγγιση FFP όταν έχει αντικατασταθεί το 200% του υπολογισθέντος κυκλοφορούντος όγκου αίματος. - Ένδειξη χορήγησης αιμοπεταλίων όταν έχει αντικατασταθεί το % του υπολογισθέντος όγκου αίματος. Diagnosis- Διάγνωση- Monitoring - Πλήρης ταχεία εξέταση και εκτίμηση του ασθεν1ί χωρίς ρούχα. Παρακολούθηση, monitoring -ζωτικών σημείων - διούρησης (Folley) - εξέταση ούρων, αίματος Ταχεία νευρολογική εκτίμηση (Κλίμακα Γλασκώβης). Environment - Περιβillον Στόχος -αποφυγή έκθεσης του παιδιού σε ψυχρό περιβάλλον (π.χ. κλιματισμός αιθουσών χειρουργείου-επειγόντων-μεθ-με το παιδί γυμνό) διότι υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλης απώλειας θερμότητας,λόγω της μεγάλης επιφάνειας σώματος συγκριτικά και τον αυξημένο ΚΛΑΑ. Επίσης όσο μικρότερο το παιδί τόσο λιγότερο υποδόριο έχει για θερμομόνωση. Έτσι έχουμε αυξημένες μεταβολικές ανάγ κ ες (αυξημένη κατανάλωση 02) που δεν μπορεί ο ασθενής να αντιμετωπίσει. Επιτακτική η θερμομέτρηση προς αποφυγή της υποθερμίας. - Θέρμανση των παιδιών επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους α) θερμαντικές λάμπες β) θέρμανση χορηγούμενων υγρών αίματος γ) περιτύλιξη των εκτεθειμένων μερών του σόjμα τος ( + αλουμινο- κουβέρτα): αρκετά ικανοποιητική μέθοδος και πολύ απλή. ΓΕΝΙΚΑ κατά την αρχική εκτίμηση,καθώς το ιατρικό προσωπικό ασχολείται με τον ασθεν1ί,το νοσηλευτικό προσωπικό (προ ίσταμένη) πρέπει να καταγράφει προσεκτικά τα αναφερόμενα ευρ1ίματα και τα χορηγούμενα σκευάσματα. Επίσης η θεραπεία αρχίζει αμέσως με την εκτίμηση και όχι μετά την πλ1ίρη

5 126 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αξιολόγηση. Κατά δεύτερο χρόνο εκτίμηση ( min) Αυτή περιλαμβάνει α) την πλήρη φυσική εξέταση β) τον ακτινολογικό έλεγχο γ) προετοιμασία μεταφοράς δ) ειδικές εξετάσεις Πλήρης φυσική εξέταση «από την κορυφή ως τα νύχια» Εξετάζονται όλα τα συστήματα και η ράχη του παιδιού.οι κακώσεις αξιολογούνται κατά την κατιούσα σε βαθμό επείγουσας αντιμετώπισης. Εφαρμόζονται κατ' αυτήν κάποιες συγκεκριμένες αρχές, όπως: i) όλες οι περιοχές του σώματος αξιολογούνται συστηματικά, ii) μία κάκωση,όσο σοβαρή κι αν είναι,δεν πρέπει να σταματά την αξιολόγηση των υπολοίπων, iii) η εξέταση πρέπει να γίνεται με ήπιους χειρισμούς ιδίως κατά την εξέταση της σπονδυλικής στήλης, iv) τα ζωτικά σημεία τα παρακολουθούμε συνεχώς. ΑΜΣΣ. Διερεύνηση για - υποδόριο εμφύσημα -αιμάτωμα - εντοπισμένο πόνο - μετατόπιση σπονδύλων ΠΡΟΣΟΧΉ - μαζί με τη σπονδυλική στήλη ψηλαφάται και η τραχεία για τον έλεγχο της μέσης θέσης. - υποψία κάκωσης Νωτιαίου Μυελού αν υπάρχει εμμον1i του shock παρά την καλή περιφερική αιμά τωση. ΘΩΡΑΚΑ Εκτιμούνται: - Αναπνευστική συχνότητα -Έκπτυξη θωρακικού τοιχώματος ( ασυμμετρία?πόνος?flail chest?) - Ψηλάφηση θέσης τραχείας - Φλεβική στάση στον αυχένα ( επιπωματισμός?υπό τάση πνευμοθώρακας?) - Ακρόαση καρδιάς-πνευμόνων Σημαντικά στοιχεία-παρατηρήσεις για την κλινική εξέταση ΚΕΦΑΛΗΣ οφθαλμοί πρόσωπο τριχωτό ΑΥΧΕΝΑ - επιπεφυκότες - μέγεθος κορών - αντίδραση κορών στο φως - βυθοσκόπηση - εκτίμηση όρασης - διερεύνηση και ψηλάφηση γναθοπροσωπικού τραύματος - αναζήτηση τοπικών αιματωμάτωνεκχυμώσεων (σημείο Racοοη-σημείο Battle )διότι είναι ενδεικτικά κατάγματος βάσης κρανίου. - διερεύνηση μύτης και τυμπανικής μεμβράνης για αίμα ή ΕΝΥ κάταγμα βάσης κρανίου. - διερεύνηση για θλαστικά τραύματα και υποκείμενο οίδημα μαλακών ιστών. Η εξέταση γίνεται ΜΕΤΑ την Α/α (πλάγια) της ΚΟΙΛΙΑΣ - Εδώ δε γίνεται ειδική διάγνωση αλλά διερεύνηση αν η χειρουργική παρέμβαση είναι επείγουσα ll υπερεπείγουσα. - Γίνεται προσεκτική επισκόπηση, ψηλάφηση,ακρόαση, ανά min. - Η ψηλάφηση πρέπει να είναι ήπια κι όχι εν τω βάθει. Ενδοκοιλιακή αιμορραγία ή ρ1iξη εντέρου συνοδεύεται από απουσία εντερικών ήχων. - Αύξηση της περιμέτρου της κοιλίας σημαίνει εξελισσόμενη ενδοκοιλιακή αιμορραγία και αποτελεί ένδειξη παραπέρα διερεύνησης με περιτονα'ίκ1ί πλύση και CT scan καθ' οδόν προς το χειρουργείο ή τη ΜΕΘ. - Τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα (levin) - ΠΑΝΤΑ. -Ελέγχεται ΠΑΝΤΑ και το πίσω μέρος του σώματος (ράχη). ΠΥΕΛΟΥ-ΟΡΘΟΥ - Ψηλάφηση πυέλου για ευαισθησία-αστάθεια. - Εξέταση του περινέου για θλαστικό τραύμα,αιμάτωμα,ενεργό αιμορραγία. - Επί κατάγματος λεκάνης γίνεται εξέταση ορθού.

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναζήτηση ύπαρξης ελεύθερου αέρα στην περιτονα'ίκή κοιλότητα, κάκωσης σπλήνα επί εμφανίσεως πόνου στον ώμο (σημείο διαφραγματικού ερεθισμού). ΟΥΡΟΓΕΝΝΗτΙΚΟΥ - Συχνές κακώσεις ήπιου χαρακτήρα. - Θεωρείται ότι υπάρχει κάκωση ουροποιητικού,μέχρι αποκλεισμού της,σε κάθε παιδί που έχει α) κατάγματα λεκάνης β) διόγκωση περινέου γ) ευαισθησία λαγονίων βόθρων δ) κοιλιακή ευαισθησία - Τοποθέτηση ουροκαθετήρα Folley για έλεγχο διούρησης-δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου. ΑΚΡΩΝ Αναζητούνται σημεία -εκδορών -θλάσης - αιματώματος - αστάθειας οστών -ελάττωση ροής στο άκρο *Σημαντικό - ο έλεγχος αιμάτωσης του άκρου: J.ροής 4 Ρ= (pulselessness, pallor, paresthesia, paralysis). Τραύμα Ν ευραπραξία Αξονότμηση Νευρότμηση Αμβλύ τραύμα - σύνδρομο διαμερισματοποίησης (πίεση μέχρι 40 cm Η20 στην περιτονία πρέπει να παρακολουθείται ενώ >60 cm Η20 απαιτούν άμεση διάνοιξη της περιτονίας). ΠΛΗΡΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΚτΙΜΗΣΗ Εκτιμούνται: - κρανιακά νεύρα - περιφερικά νεύρα (αισθητικά και κινητικά) Γίνεται με την Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης,τροποποιημένη για τα παιδιά ( βλ. πίνακα στο κεφάλαιο των Κ.Ε.Κ). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΚΩΣΗΣ Λαμβάνεται από: - γονείς ή συνοδά μέλη της οικογένειας - προσωπικό ΕΚΑΒ Η γνώση της δύναμης που προκάλεσε την κάκωση του παιδιού είναι σημαντική τόσο για τον καθορισμό της έκτασης της κάκωσης όσο και για τη θεραπευτικ1ί παρέμβαση. *Απαραίτητο το προηγούμενο ιστορικό του παιδιού. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ/ΜΕΘ Απαιτεί ειδική ομάδα με πλήρη εξοπλισμό για τη διαπίστωση και αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαταραχής κατά τη μεταφορά. 1 Ενδείκνυται όταν υπάρχουν: 1) περισσότερες από 1(μία) κακώσεις 2) ανάγκη μηχανικού αερισμού 3) shock 4) βαρειά ΚΕΚ 5) ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης της κάκωσης 6) ένδειξη μαζικής μετάγγισης 7) ενδοκοιλιακή κάκωση 8) κάκωση Νωτιαίου Μυελού 9) βαριές ορθοπεδικές κακώσεις 10) άλλη ένδειξη για εισαγωγή σε Π/Δ ΜΕΘ. ΣΗΜΑΝτΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ελάττωση της αιμάτωσης και shock παρά το αερισμό με Fi021 στην αρχική περίοδο σταθεροποίησης,σημαίνει ανοξαιμική ή ισχαιμική βλάβη σε πολλά οργανικά συστήματα. εγκεφαλική aνοξαιμία απότοκος της αιμοδυναμικής αστάθειας αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο. ελάττωση αιματικής ροής σε I μεσεντέριο ισχαιμι ε ν ρ τέ ου νεκρωτ ι κή βλάβη (=ε ν τερεκτομή) ν ε φρ ι ές αρτηρίες. ί Οξεία σωλην α ρ ιακη νέκρωση + I ολιγουρία Οξεία ν ε φ ρ ική ανεπάρκι:ια (απαιτ ε ί έγκαι ρ η χρήση Dopamine σε διουρητική δόση) *Μυοκαρδιακή ισχαιμία λόγω υπογκαιμίας είναι ΣΠΑΝΙΑ στα παιδιά.

7 128 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟffiΣΗ Ηt-εκτίμηση προ ίούσας απώλειας αίματος (συχνές μετρήσεις). Τρανσαμινάσες-αμυλάση: -ελέγχεται το ήπαρ και ο σπλήνας (που γειτνιάζει με την ουρά του παγκρέατος). Γενική ούρων: -η αιματουρία είναι σημαντικός δείκτης της βαρύτητας της κάκωσης, διότι εφόσον υπάρξει βλάβη στο νεφρό ήδη θα έχει συμβεί κάκωση και σε άλλα όργανα. ΑΚτΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η έλλειψη ευρημάτων σε πλάγια ακτινογραφία ΑΜΣΣ δεν αποκλείει κάκωση του Νωτιαίου Μυελού. Ετσι πρέπει να λαμβάνονται προφυλακτικά μέτρα ακινητοποίησης της ΑΜΣΣ ( κολλάρο ). Οι απλές ακτινογραφίες κρανίου δεν είναι αξιόπιστος δείκτης ΚΕΚ. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου (CT scan εγκεφάλου) είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη σε ΚΕΚ Απαιτείται επανάληψη σε 24 έως 48 ώρες. Δυνατότητα απεικόνισης και της ΑΜΣΣ. Μαγνητική Τομογραφία: αποτελεί όψιμη εξέταση για την εκτίμηση διάχυτης νευραξονικής βλάβης στον εγκέφαλο και το Νωτιαίο Μυελό. ΔΙΑΓΝΩΣτΙΚΉ ΠΕΡΙτΟΝΑΙΚΗ ΠΛΥΣΗ Στα παιδιά η ένδειξη λαπαροτομής τίθεται από την ανάγκη μεταγγίσεων κι όχι από την παρουσία αίματος ενδοπεριτονα ίκά. Θλάσεις σπληνός και ήπατος στα παιδιά ιώνται αυτόματα. Η χρήση της διαγνωστικής παρακέντησης επιβάλλεται σε ασθενείς που είναι κωματώδεις ή πρόκειται να λάβουν γενική αναισθησία για νευροχειρουργικές ή μυοσκελετικές επεμβάσεις. *ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ για άμεση χειρουργική επέμβαση κατόπιν παιδιατρικού κοιλιακού τραύματος: α) ΑΜΒΛΥ ΤΡΑΥΜΑ - αιμοδυναμική αστάθεια παρά τον χορηγούμενο όγκο υγρών - μετάγγιση > 50% του υπολογισθέντος όγκου αίματος - φυσικά σημεία περιτονίτιδας - ρήξη ορθού (ενδοσκοπικά επιβεβαιωμένη) - ακτινολογικά ύπαρξη ενδο-ή οπισθοπεριτονα ίκά αέρα -ακτινολογική ένδειξη ρήξης εντέρου -ακτινολογική ένδειξη ρήξης της ουροδόχου.κύστης ενδοπεριτονα"ίκά -ακτινολογική ένδειξη νεφραγγειακής κάκωσης -ακτινολογική ένδειξη παγκρεατικής ρήξης - περιτοναικό έκπλυμα με παρουσία: χολής, βακτηρίων, κοπράνων και WBC > 500 Ι mm3. β) ΔΙΑΤΙτΡΑΙΝΟΝ ΤΡΑΥΜΑ - με πυροβόλο όπλο -κάθε τραύμα που συνοδεύεται από: i) εκσπλάγχνωση ii) εμφάνιση αίματος στα ούρα, στο στόμαχο, στο ορθό iii) φυσικά σημεία περιτονίτιδας iv) ακτινολογική ένδειξη ύπαρξης αέρα ενδο- 1l οπισθοπεριτονα"ίκά θωρακοκοιλιακές κακώσεις - περιτονα"ίκό έκπλυμα με παρουσία χολής, κοπράνων ή WBC > 500/mm3. ΑΝτΙΜΕΤΩillΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Θεραπευτικός στόχος: - η αποφυγή επιδείνωσης της κλινικής εικόνας εφόσον επιτευχθεί καρδιοαναπνευστική σταθερότητα. Επιτυγχάνεται με: - αυξημένη ετοιμότητα της ιατρικής ομάδας και του νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ. - συνεχές monitoring των ζωτικών σημείων και λοιπών παραμέτρων (π.χ. αέρια αίματος), σημείων υποάρδευσης (ΣΑΠ, ΜΑΠ, PCW ή ΚΦΠ), διούρησης, επάρκειας ενδαγγειακού όγκου, εξωτερική ή εσωτερική απώλεια αίματος, μέτρηση περιμέτρου κοιλίας στο ύψος του ομφαλού ανά ώρα (σε υπιiνοια ενδοκοιλιακής αιμορραγίας). Ταυτόχρονα γίνεται αντιμετώπιση και των ειδικών κακώσεων καθώς και ψυχολογική υποστήριξη των συναισθηματικών αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους. Γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ενός περιβάλλοντος όσο πιο φυσιολογικού για το παιδί, με τη συμμετοχή και των γονέων. Σημαντικές παρατηρήσεις: Στις ΚΕΚ παιδιών, οι βλάβες είναι διάχυτες και η

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑ'ΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 129 συνήθης θεραπεία στη ΜΕΘ είναι συντηρητική. Ασθενείς με κάκωση ΑΜΣΣ ή διαπιστωμένη βλάβη Νωτιαίου Μυελού, πρέπει να πάρουν αυξημένη δόση μεθυλπρεδνιζολόνης σε συνδυασμό με γαστρική προστασία. Σε θωρακικό τραύμα όπου εφαρμόζεται μηχανικός αερισμός το επιθυμητό Pa02 είναι mmhg προς αποφυγή της τοξικότητας του 02 και της ατελεκτασίας από απορρόφηση. Πρέπει επίσης η χρήση ΡΕΕΡ να βελτιστοποιείται ώστε να μην έχουμε αιμοδυναμικές επιπτώσεις, Μέγιστη Εισπνευστική Πίεση (ΡΙΡ) <20-25cmΗ20.Προτιμότερος είναι ο αυτόματος αερισμός και επιχειρείται η αποσωλήνωση το συντομότερο δυνατό. Πνευμονικές θλάσεις υποχωρούν αυτόματα σε 7-10 ημέρες. Αποφυγή του ARDS με προσεκτική χορήγηση υγρών κρυσταλλοειδών και διούρησης. Ενδείξεις ΑΜΕΣΗΣ θωρακοτομής: i) συνεχιζόμενη αιμορραγία (>2-4 ml/kgr Β.Σ./ώρα από το Bullau). ii) μαζική διαφυγή αέρα Σε κάκωση συμπαγούς οργάνου (ήπαρ-σπλήνας) απαιτείται αυστηρός κλινοστατισμός για 7-10 ημέρες-αποφυγη έντονης αναπνευστικής φυσιοθεραπείας (κίνδυνος διασποράς μικροθρόμβων) αποφυγή υπερβολικής ψηλάφησης κοιλίας-αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός σε σπληνεκτομηθέντες-αποφυγή διάτασης στομάχου ( αποσυμφόρηση), διότι υπάρχει κίνδυνος επανεργοποίησης της αιμορραγίας από το σπλήνα λόγω διάτασης των βραχέων γαστρικών αγγείων. Θρομβοεμβολικά σε παιδιά είναι σχετικά σπάνια (σπάνια ενδείκνυται η προφυλακτική χορήγηση ηπαρίνης μικρού μοριακού βάρους). Μεγάλη προσπάθεια στη ΜΕΘ για αποφυγή των ελκών από κατάκλιση. ΤΡΑΥΜΑ-ΘΡΕΨΗ (ΣΩΜΑτΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΕΗ) Τα παιδιά με μείζονες κακώσεις που θα παραμείνουν στη ΜΕΘ, πρέπει να υποστηριχθούν θρεπτικά διότι η θρέψη επηρεάζει σημαντικά τόσο την επούλωση του τραύματος όσο και την ανοσία σε λοίμωξη. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ισοζύγιο αζώτου και όχι στη θερμιδική κάλυψη. Προτιμάται η εντερική από την παρεντερική θρέψη διότι διατηρείται η ακεραιότη- τα του εντερικού βλεννογόνου. Αυτή γίνεται συνήθως: μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. Η παρεντερική συμπληρώνει την εντερική θρέψη ή χορηγείται σε παιδιά που δεν ανέχονται την εντερική θρέψη ή χορηγείται συμπληρωματικά. Αποφεύγεται η υπερβολική χορίiγηση γλυκόζης (κίνδυνος αυξημένης λιπογένεσης). BΣ(Kgr) Αεραγωγός ΣΑΠ ΚΝΣ > <20 κ.φ. >90 Επαρκής Καταργημένος Ανοιχτό τραύμα Εγρήγορση Σύyχ.υση Σκελετικό ο Μικρό <50 Κώμα ο Κλειστή κάκωση Μείζον Απόπειρα 7 5 Κακοποίηση 1 12 Αυτοτραυματισμός 26 Λοιπά Διατιτραίνον 12 5 Σύνθλιψη 1 6 Λοιπά 18 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: < Α νο ιχτό (Επιπλεγμένο ) 4 <1 2

9 130 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πολλαπλές Άκρα Κεφαλή-Αυχένας Εξωτερικό μέρος σώματος Κοιλιά Πρόσωπο Θώρακας Β ο 5 ο 1 ο 3 ANATOMIKH ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΚ Κατάγματα Ανοιχτό τραύμα Επιφανειακό τρ(lυμα Θλάση Θωρακοκοιλιακό τραύμα Τραύμα Ν.Μ. Λοιπά Β Β 2 5 Δε δίδονται ποσοστά Επί υποθρεψίας διαταράσσεται η απάντηση στη λοίμωξη κι ελαττώνεται η ανοσολογική ικανότητα. Ετσι το άτομο γίνεται επιρρεπές στις λοιμ ώξ ει ς και στις σηπτικές επιπλοκές. 'fpayma ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ Μετά τον τραυματισμό, πηγές επιμόλυνσης του αρρώστου είναι: - η ενδογενής χλωρίδα του ατόμου που ενοφθαλμίζει μικρόβια σε προηγούμενες στείρες περιοχές σώματος. - η χλωρίδα του περιβάλλοντος χώρου (τόπος ατυχήματος, νοσοκομείο) Παιδιά με σωλήνες παροχετεύσεων ή Folley έχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης κι απαιτούν προφυλακτική χ ορήγηση αντιβιοτικών. ΠΡΟΓΝΩΣΗ Η μακροπρόθεσμη έκβαση των παιδιών με Πολλαπλό Τραύμα είναι ικανοποιητική παρά τις βραχυπρόθεσμες εκτεταμένες κακώσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε έκπτωση της ποιότητας ζωής κατά την ενηλικίωση.'' Σημαντικό για την πρόγνωση είναι η ύπαρξη ειδικών τραυματιολογικών κέντρων που βελτιώνουν το PTS score και η σ ωστή αντιμετώπιση των πολυτραυματιών παιδιών με συνυπάρχουσα Κ.Ε.Κ. 9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα παιδιά μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η φροντίδα και η ασφάλειά τους αποτελεί για όλους μας άμεση προτεραιότητα. Στι ς παραπάνω γραμμές προσπάθησα να δώσω τις αρχές αντιμετώπισης του πολλαπλού τραύματος σε παιδί, ώστε μια κατάσταση -νόσος «το τραύμα», που μπορεί να αποφευχθεί, να πάψει να μετατρέπεται σε μια «καταστροφή» τόσο για την οικογένεια όσο και την κοινωνία.

10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 131 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Handbook of Pediatric Intensive Care, M.C. Rogers, Μ.Α. Helfaer, Baltimore Williams and Wilkins G. Υ oung-m. Eichelberger. Evaluation, Stabilization and initial management after multiple trauma. In Β. Furhman-J. Zimmerman Pediatric Intensive Care, St Lewis, MosbyYear Book 1992: Pediatήc trauma : enabling factors, social situations and outcome. Hartzog et al. Acad -Emerg-Medicine 1996 Mar: 3(3): Breathing and Mechanical Support : Ventilation of Neonates and Children. W. Ozenski et al Vienna, Blackwell Science, 1997 : Aiιway management for pediatήc emergencies, Tabis JD. Pediatr. Αηη 1996 Jun: 2r(6): , Pediatήc polytrauma: short - term and long - terιn outcomes, Sluis CK et al. J- Trauma 1997 Sep; 43(3): Pediatric trauma. Kapklein-MJ, Mohadeo-R. Mt Sinai-J-Med 1997 Sep-Oct: 64 ( 4-5): Severe trauma in children, Paut-o et al; Arch-Pediati 1997 May; 4(5): Result of treatment of multiple trauma in 130 children. Kaufmann-R, Sweed-Y. Harefuah 1996 Feb 1; 130(3): Manual of Pediatric Cήtical Care, Hazinski MF: Pediatήc Trauma. St Louis, Mosby 1999:

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: HIV Ο HIV έχει συνδεθεί με κακή θρέψη και με το σύνδρομο απώλειας καθαρής σωματικής μάζας και λιπώδους ιστού (AIDS wasting syndrome). Η απώλεια σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Διδάκτωρ Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φαρσάλων 76, Λάρισα. Για διευκρινίσεις και απορίες: 2410-627976,6972557239 ή e-mail:stselepidis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14: ΤΡΑΥΜΑ Η διατροφική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη κατά την φλεγμονώδη και μεταβολική φάση διότι βελτιώνει σημαντικά την έκβαση του ασθενούς. Η μέτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» Υπεύθυνοι: 1) Σπύρος Ζακυνθινός, Καθηγητής & Διευθυντής Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 2) Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής & Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΠΙΜ Α ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΔ/ΝΟΣ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Dr ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Άνδρας 30 ετών Αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις:

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δρ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2013 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Η γνώση της εκτίμησης και αντιμετώπισης των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς.

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Υπάρχει δίλημμα; Κ.Θεοδωράκη, Αναισθησιολόγος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εισαγωγή Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Στέλλα Σταμπουλή Παιδίατρος Επιμελήτρια ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο Αγόρι ηλικίας 8 ετών Πνιγμός σε θαλασσινό νερό Άγνωστο το χρονικό διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο Ως ΓΕΣ χαρακτηρίζεται κάθε επικοινωνία: μεταξύ ενός οργάνου του πεπτικού συστήματος και οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κάκωση είναι κάθε βλάβη του οργανισμού που προκαλείται από εξωγενές (εξωτερικό) αίτιο. (βλαπτικό αίτιο ή βλαπτικός παράγοντας) ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα?

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Το Πρόβλημα. Κ. Θεοδωράκη Ή αλλιώς. Η σκοτεινή πλευρά των αντιπηκτικών Ποιες μπορεί να είναι οι «παρενέργειες» των αντιπηκτικών? Αυξημένη περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών

Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 7-13 Αλγόριθµος των Πρώτων Βοηθειών Οι Πρώτες Βοήθειες είναι η αποδεκτή µέθοδος επείγουσας αντιµετώπισης των αιφνιδίως πασχόντων ατόµων,

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ AIMOΡΡΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CT ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δημουλιά Σοφία, Ζαμπάκης Πέτρος, Βάλσαμος Ανδρέας, Σωτηριάδη Αθανασία, Σπηλιόπουλος Σταύρος, Πέτσας Θεόδωρος, Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ Ανατομία Εμβολισμός δεξιού κλάδου Ο εμβολισμός κλάδου της πυλαίας φλέβας, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 1)Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αίτια Θανάτου στην Παιδική Ηλικία Αίτιο 4-52 εβδομάδες 1-4 έτη 5-14 έτη Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Νεφροβλάστωμα (Wilms )

Νεφροβλάστωμα (Wilms ) Νεφροβλάστωμα (Wilms ) Γιώργος Σπυρίδης Παιδοχειρουργός Ειδικός Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας Επιδημιολογία 2η πιο συχνή συμπαγής ενδοκοιλιακή κακοήθεια 7.6 νέα περιστατικά ανα 1 εκατ. παιδιά κάτω των 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη/ αντιμετώπιση κακής θρέψης Πρόληψη της απώλειας βάρους Αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Ζήκου Αναστασία, Μούκα Γεωργία, Τολιόπουλος Διονύσιος, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-1 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4α /Γ.Π. 3567 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ΑΕΕ είναι η συχνότερη αιτία πρόκλησης αναπηρίας στους ενήλικες και η δεύτερη αιτία θανάτου άνω των 60 ετών. Ένας στους έξι ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα