Μαρία ήµου και Ανδρέας Θρασυβούλου. Εργαστήριο Σηροτροφίας Μελισσοκοµίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία ήµου και Ανδρέας Θρασυβούλου. Εργαστήριο Σηροτροφίας Μελισσοκοµίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Μέθοδοι καταγραφής της µελισσοκοµικής χλωρίδας Μαρία ήµου και Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Σηροτροφίας Μελισσοκοµίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1. Εισαγωγή Η γνώσης της µελισσοκοµικής χλωρίδας µιας περιοχής είναι αναγκαία και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου της µελισσοκοµίας. Γνωρίζοντας τα νεκταρογόνα και γυρεοδοτικά φυτά της εκάστοτε περιοχής επιτυγχάνεται η άριστη ανάπτυξη των µελισσιών και η αύξηση της παραγωγής. Επιπλέον καθίσταται δυνατή η βοτανική και γεωγραφική προέλευση των µελισσοκοµικών προϊόντων διασφαλίζοντας τους καταναλωτές και επιφέροντας οικονοµικά οφέλη στους παραγωγούς. Πολλές εργασίες έχουν γίνει για να µελετηθούν οι «προτιµήσεις» των µελισσών στα διάφορα φυτά. Γνωρίζουµε ότι το χρώµα, το σχήµα, το άρωµα, το νέκταρ και η γύρη που παρέχει ένα άνθος µπορεί να προσελκύσει ή να απωθήσει µια µέλισσα. Γνωρίζουµε επίσης ότι στις επιλογές των εντόµων εµπλέκονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τα φυτά που επισκέπτονται οι µέλισσες µπορεί να είναι καλλιεργούµενα ή αυτοφυή (Εικ. 1). Γενικά οι µέλισσες χρησιµοποιούν µόνο ένα µέρος των φυτών που εκφύονται σε µια περιοχή. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Είτε γιατί κάποια φυτά δεν προσφέρουν ικανοποιητική ανταµοιβή (νέκταρ-γύρη), είτε γιατί η µορφολογία του άνθους τους είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την συλλογή του νέκταρος. Ακόµη, ένα φυτό που είναι σηµαντικό σε κάποια περιοχή δεν είναι απαραίτητα και σε κάποια άλλη. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στις διαφορετικές 1

2 κλιµατολογικές συνθήκες είτε στην παρουσία άλλων φυτών που είναι περισσότερο ελκυστικά στις µέλισσες. Εκτός από τη σηµασία που έχουν τα διάφορα φυτά για τη µέλισσα ιδιαίτερη σηµασία έχει και η περίοδος ανθοφορίας τους. Η συνδυασµένη γνώση της µελισσοκοµικής χλωρίδας- η παροχή των φυτών σε νέκταρ ή γύρη και η εποχή ανθοφορίας- είναι απαραίτητη για την επιλογή της τοποθεσία όπου θα γίνει η εγκατάσταση ενός µελισσοκοµείου καθώς και των χειρισµών που πρέπει να ακολουθήσουν. Εικόνα 1. Συλλογή νέκταρος από το φυτό Taraxacum officinale. Γενικά, για να χαρακτηριστεί ένα φυτό ως µελισσοκοµικό πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η ελκυστικότητα των µελισσών στο συγκεκριµένο φυτό (συνεχής ή περιοδική), το ποσοστό παρουσίας του φυτού σε µια περιοχή, η συµβολή του στην ανάπτυξη της κυψέλης, η έντονη και µεγάλη περίοδο άνθησης και η ανθοφορία του στις διάφορες χρονιές. 2

3 2. Η διατροφή των µελισσών Η σχέση µεταξύ φυτών και εντόµων αριθµεί χιλιάδες χρόνια ύπαρξης και είναι αποτέλεσµα της εξελεγκτικής πορείας των ειδών (Emden, 1973; Faegri & Pijl, 1979). Οι µέλισσες αποτελούν τον κύριο επικονιαστή των αγγειόσπερµων εξαιτίας των διατροφικών τους αναγκών, της µορφολογίας του σώµατός τους, της συµπεριφορά τους στη συλλογή (ανθική σταθερότητα) και του µεγάλου πληθυσµού τους (Free, 1963; Crane & Walker, 1984; Chittka και συνεργάτες, 1999; Delaplane & Daniel, 2000; Gegear & Laverty, 2005). Η διατροφή του µελισσιού βασίζεται στο νέκταρ και τη γύρη. Το νέκταρ περιέχει κυρίως υδατάνθρακες ( %) και αποτελεί τη βασική πηγή ενέργειας για τις µέλισσες. Η κατανάλωσή του ποικίλει και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη θερµοκρασία, το φύλο, την κάστα, τη δραστηριότητα κ.ά. και γενικά κυµαίνεται περίπου στα 10 mg την ώρα. Η γύρη αποτελεί την κύρια πρωτεϊνική τροφή των µελισσών και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των ιστών και των αδένων τους (Haydak, 1970; Stanley & Linkskens, 1974; Dietz, 1978; Keller και συνεργάτες, 2005) (Εικ. 2). Εικόνα 2. Συλλογή γύρης από το µελισσοκοµικό φυτό Veronica persica. 3

4 Για τη συλλογή νέκταρος οι µέλισσες επισκέπτονται καθηµερινά µερικές εκατοντάδες άνθη, ενώ ο αριθµός των ανθέων που επισκέπτονται για τη συλλογή γύρης είναι αρκετά µικρότερος (Gary, 1978). Η ποσότητα νέκταρος που συλλέγεται σε κάθε ταξίδι είναι κατά µέσω όρο 40 mg ενώ αυτή της γύρης συνήθως δεν ξεπερνά τα 30 mg (Gary, 1978). Η περιοχή συλλογής τροφής ενός µελισσιού µπορεί να ξεπερνά τα 100 km 2, αλλά όταν υπάρχει αφθονία τροφής οι µέλισσες περιορίζουν τις επισκέψεις τους σε άνθη που βρίσκονται σε ακτίνα m από την κυψέλη (Visscher & Seeley, 1982; Ekert, 1993; Steffan-Dewenter & Tscharntke, 1999). Καθώς όσο µεγαλώνει η απόσταση αυξάνεται η ενέργεια που οι µέλισσες πρέπει να καταναλώσουν, η αναζήτηση τροφής περιορίζεται στις κοντινότερες δυνατές αποστάσεις. Ωστόσο, η αναζήτηση αυτή επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες που σχετίζονται για παράδειγµα µε τη συµπεριφορά του εντόµου. Κατά κανόνα οι αποστάσεις πτήσης για την αναζήτηση γύρης είναι µεγαλύτερες από εκείνες του νέκταρος καθώς το µέσο φορτίο γύρης είναι υποδιπλάσιο αυτού του νέκταρος (Seeley, 1985). Πολλές µελέτες τόσο σε συνθήκες πειράµατος (Levin & Bohart, 1955; Doull, 1966; Campana & Moeller, 1977; Boch, 1982; Boelter &Wilson, 1984) όσο και µε παρατηρήσεις στον αγρό (Severson & Parry, 1981; Pearson & Braiden, 1990; Free, 1993; Coffey & Breen, 1997; Andrada & Telleria, 2005) έχουν δείξει την προτίµηση των µελισσών σε γύρη συγκεκριµένων φυτών έναντι άλλων. Ωστόσο τόσο οι παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιµήσεις των µελισσών στη συλλογή γύρης όσο και οι µηχανισµοί επικοινωνίας των γυρεοσυλλεκτριών µελισσών παραµένουν άγνωστοι. Είναι γνωστό πως η αυξηµένη έκταση γόνου, η µειωµένη ποσότητα γύρης στην κυψέλη όπως και η τροφοδοσία µε σιρόπι αυξάνουν τον αριθµό των γυρεοσυλλεκτριών µελισσών και επιδρούν θετικά στη γυρεοσυλλογή (Doull & Standifer, 1970; Free & Williams, 1971; Al-Tikrity και συνεργάτες, 1972; Hellmich & Rothenbuhler, 1986; Goodwin & Houten, 1991; Fewell & Winston, 1992; Camazine, 1993; Page & Fondrk, 1995; Hrassnigg & Crailsheim, 1998; Pankiw και συνεργάτες, 1998; Dreller και συνεργάτες, 1999; Dreller & Tarpy, 2000; Rotjan και συνεργάτες, 2002). Ωστόσο ο τρόπος που οι µέλισσες αντιλαµβάνονται αυτές τις αλλαγές δεν έχει διασαφηνισθεί απόλυτα (Calderone & Johnson, 2002). Από τη µία πλευρά υπάρχει η άποψη του «άµεσου προσδιορισµού», δηλαδή ο εντοπισµός της διαθέσιµης γύρης στην κυψέλη από τις γυρεοσυλλέκτριες µέλισσες ερχόµενες σε 4

5 επαφή µε τα κελιά που περιέχουν γύρη, γόνου ή είναι άδεια (Dreller και συνεργάτες, 1999; Dreller & Tarpy, 2000). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές (Camazine, 1993; Camazine και συνεργάτες, 1998; Hrassnigg & Crailsheim, 1998) ισχυρίζονται πως οι µέλισσες εντοπίζουν τη διαθέσιµη αποθηκευµένη γύρη µέσω της τροφάλλαξης και της ποσότητας των πρωτεϊνών. Η δεύτερη αυτή άποψη φαίνεται να ευσταθεί και περισσότερο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ταυτόχρονη ισχύ και των δύο εκδοχών (Seeley, 1995; Calderone & Johnson, 2002). Αναπάντητα επίσης παραµένουν τα ερωτήµατα γύρω από τον τρόπο που οι µέλισσες συλλέγουν ένα είδος γύρης, αγνοώντας ένα δεύτερο. Η µορφολογία του άνθους (Pernal & Currie, 2002), η µορφολογία των γυρεοκόκκων (Vaissiere & Vinson, 1994), η οσµή της γύρης (Dobson, 1987; Pernal & Currie, 2002; Cook και συνεργάτες, 2003), η µάθηση είτε στο στάδιο της λάρβας (Dobson, 1987) είτε στην ενήλικη µέλισσα (Cook και συνεργάτες, 2003), η περιεκτικότητα της γύρης σε πρωτεΐνες και αµινοξέα (Moezel και συνεργάτες, 1987; Fewell & Winston, 1992; Cook και συνεργάτες, 2003; Pernal & Currie, 2002;), σε λίπη (Pernal & Currie, 2002) και φαινόλες (Liu και συνεργάτες, 2005), είναι µερικές από τις παραµέτρους που έχουν µελετηθεί χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί σαφείς και ολοκληρωµένες απαντήσεις για το βαθµό που οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στη διαδικασία της επιλογής. Τέλος, φανερή είναι και η γενετική επίδραση στις προτιµήσεις των µελισσών στη γύρη των διαφόρων φυτών (Nye & Mackensen, 1965, 1968; Gene & Page, 1989; Page & Fondrk, 1995; Nagamitsu & Inoue, 1999; Page και συνεργάτες, 1995; Fewell & Page, 2000; Pankiw και συνεργάτες, 2002; Humphries και συνεργάτες, 2005 ). Αντίθετα µε τη γύρη, οι πληροφορίες που υπάρχουν για τις προτιµήσεις και τη συµπεριφορά των νεκταροσυλλεκτριών είναι πιο συγκεκριµένες. Η αναζήτηση νέκταρος είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις εισερχόµενες ποσότητες µνέκταρος στην κυψέλη και τη βιολογία της µέλισσας (Gary, 1978, Seeley, 1989; Anderson & Ratnieks, 1999) και λιγότερο µε τις αποθηκευµένες ποσότητες µελιού(fewell & Winston, 1996; Selley, 1995). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιµήσεις των µελισσών σε νέκταρ οφείλονται κύρια στη µορφολογία του άνθους και την ποσότητας ανταµοιβής (Shuel, 1978; Pflumm, 1985; Harder, 1986; Schmid-Hempel, 1987; Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1987; Banschbach, 1994; Biesmeijer και συνεργάτες, 1999), στην απόσταση των νεκταρογόνων φυτών από την κυψέλη (Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1987), την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα 5

6 (Oldroyd και συνεργάτες, 1991; Nunez & Giyurfa, 1996; Çakmak και συνεργάτες, 1998; Silva & Dean, 2000; London-Shafir, 2003) και αµινοξέα (Inouye & Waller, 1984; Kim & Smith, 2000), στη µάθηση (Scheiner και συνεργάτες, 1999; Kim & Smith, 2000) και τη γενετική προδιάθεση (Gene & Page, 1989; Page & Fondrk, 1995). Τέλος, η δραστηριότητα των µελισσών, όπως και η παραγόµενη ποσότητα γύρης και νέκταρος από τα φυτά εξαρτώνται άµεσα από τους καιρικούς παράγοντες και διαφοροποιούνται από είδος σε είδος, ενώ υπάρχει µεγάλη αλληλεπίδραση στη σχέση φυτών - επικονιαστών και τον τρόπο που επιδρούν τα καιρικά φαινόµενα σε αυτή. Μερικοί από τους κλιµατικούς παράγοντες που επιδρούν σηµαντικά στο βιολογικό κύκλο των φυτών και τη συµπεριφορά των εντόµων στη συλλογή τροφής είναι η θερµοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα ανέµου και η ηλιοφάνεια (Free, 1970; Kleinert-Giovannini & Imperatriz-Fonseca, 1986; Kleinert-Giovannini & Imperatriz- Fonseca, 1986; Pearson & Braiden, 1990; Heard & Hendrikz, 1993; Drake, 1994; Seeley, 1995; Aronne, 1999; Blaschon και συνεργάτες, 1999; Rodriguez-Rajo και συνεργάτες, 2005; Dimou και συνεργάτες, 2006a). 3. Ο κλάδος της µελισσοπαλυνολογίας Η µελισσοπαλυνολογία (melissopalynology ή melitopalynology) αποτελεί κλάδο της παλυνολογίας και ασχολείται µε την βοτανική και γεωγραφική προέλευση του µελιού µέσω της µικροσκοπικής ανάλυσης των ιζηµάτων του, δηλαδή των γυρεοκόκκων και µυκήτων. Σήµερα η µελισσοπαλυνολογική ανάλυση αφορά ένα σύνολο προϊόντων που παράγει η µέλισσα (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) και τον προσδιορισµό της γύρης που εµπεριέχεται σε αυτά. Η ανάλυση βασίζεται στη διαφορετική µορφολογία που παρουσιάζουν οι γυρεοκόκκοι ανάλογα µε τη βοτανική προέλευσή τους. Ο γυρεόκοκκος είναι ένα ζωντανό κύτταρο που περιβάλλεται από δύο προστατευτικά στρώµατα, το intene και το exine, και περιέχει το κυτόπλασµα και δύο πυρήνες. Το εξωτερικό στρώµα της σποροδερµίδας (exine) είναι διακοσµηµένο και βοηθά σηµαντικά στη βοτανική αναγνώρισή του γυρεόκοκκου. Άλλα στοιχεία 6

7 που λαµβάνονται υπόψη κατά το βοτανικό προσδιορισµό των γυρεόκοκκων είναι το µέγεθός του, το σχήµα καθώς και ο αριθµός και τύπος των οπών του. To µέγεθος των γυρεοκόκκων µπορεί να είναι µικρότερο των 25 µm ή να ξεπερνά τα 100 µm (Εικ. 3). α β γ δ ε στ ζ η θ \ Εικόνα 3. Μορφολογία γυρεόκοκκων των Tilia intermedia(α), Taraxacum officinale (β), Rosmarinus officinalis (γ), Rubus ulmifolius (δ), Prunus amygdalus (ε), Myrtus communis (στ), Tribulus terrestris (ζ), Erica manipuliflora (η) και Convolvulus arvensis (θ) σε LM µικροσκόπιο. Αν και υπάρχει µεγάλη µορφολογική ποικιλία στους γυρεόκοκκους διαφορετικής βοτανικής προέλευσης, πολλές φορές ο διαχωρισµός τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος Martin, 2005). 7

8 4. Μέθοδοι καταγραφής της µελισσοκοµικής χλωρίδας Προκειµένου να καταγραφούν οι διατροφικές ανάγκες των µελισσών και να προσδιοριστεί η µελισσοκοµική χλωρίδα µιας περιοχής έχουν εφαρµοστεί διάφορες προσεγγίσεις. Από απλή παρακολούθηση και παρατήρηση των εντόµων στον αγρό έως τη συλλογή και τη διεξοδική ανάλυση των προϊόντων τους (µέλι, γύρη κ.ά.). Σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η δειγµατοληψία και η επαναληψιµότητα. Καθώς οι καιρικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τη βλάστηση από χρονιά σε χρονιά, είναι απαραίτητο να επαναληφθεί η καταγραφή για 2-3 χρονιές (D Albore, 1997). Η επιλογή µεθοδολογίας για την καταγραφή της χλωρίδας µιας περιοχής και η ορθή χρήση της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη µελέτη των µελισσοκοµικών φυτών µιας περιοχής. 4.1 Η καταγραφή της µελισσοκοµικής χλωρίδας µε τη χρήση γυρεοπαγίδων Η συλλογή σβόλων γύρης αποτέλεσε και αποτελεί την κύρια µέθοδο εκτίµησης των γυρεοδοτικών φυτών µιας περιοχής και των διατροφικών συνηθειων των µελισσών. Προκειµένου να συλλεχθεί η γύρη από τις µέλισσες, η διαδικασία επιβάλλει είτε τη χειρονακτική παγίδευση των µελισσών πριν την είσοδό τους στην κυψέλη, είτε τη χρήση παγίδων συλλογής γύρης. Αν και πολλές µελέτες έχουν γίνει βασιζόµενες σε τυχαία δειγµατοληψία γυρεοσυλλεκτριών µελισσών κατά την επιστροφή τους στην κυψέλη (Sommeijer και συνεργάτες, 1983; Suryanarayana και συνεργάτες, 1992; Schneider & McNally, 1992; Nagamitsu & Inoue, 2002; Webby, 2004), η διαδικασία αυτή θεωρείται εξαιρετικά επίπονη αν όχι αµφίβολη. Για το λόγο αυτό, πολύ σύντοµα αναπτύχθηκαν τεχνικές και εξοπλισµός «αυτόµατης» απόσπασης και συλλογής των σβόλων γύρης από της µέλισσες. Οι κατασκευές αυτές (γυρεοπαγίδες), τοποθετούµενες στην οροφή, στη βάση ή στην είσοδο της κυψέλης επιτρέπουν τη συνεχόµενη συλλογή γύρης. Από τα παραπάνω είδη γυρεοπαγίδων, αυτές που προσφέρουν τα περισσότερα πλεονεκτήµατα είναι οι γυρεοπαγίδες εισόδου (Εικ. 4). Η χρήση των παγίδων αυτών έχει επικρατήσει τόσο για εµπορικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς. Η βασική ιδέα 8

9 της κατασκευής είναι ένα πλέγµα που προσαρµόζεται στην είσοδο της κυψέλης, που επιτρέπει την είσοδο των µελισσών αλλά αποσπά τη γύρη που έχουν συλλέξει στα πίσω πόδια τους συγκεντρώνοντάς τη σε κάποιο χώρο, το οποίο ο ερευνητής ή ο µελισσοκόµος µπορεί να τη συλλέξει στη συνέχεια. Οι γυρεοπαγίδες εισόδου πλεονεκτούν έναντι των άλλων στο ότι προκαλούν µικρότερη παραπλάνηση, η συλλεγόµενη γύρη είναι καθαρή από ακαθαρσίες µελισσών, και κυρίως, είναι πολύ πιο εύχρηστες καθώς η αποµάκρυνση της συλλεχθήσας γύρης γίνεται χωρίς επιπλέον χειρισµούς στο µελίσσι. Εικόνα 4. Γυρεοπαγίδα εισόδου µε αποσπώµενο συρταρωτό δοχείο συλλογής σε κυψέλη. Η χρήση γυρεοπαγίδων µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά του µελισσιού. Οι µέλισσες προσαρµόζουν τις ποσότητες γύρης που συλλέγουν ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες και προσπαθούν να διατηρούν στην κυψέλη περίπου ένα κιλό γύρης σε κάθε περίπτωση (Jeffree & Allen, 1957). Καθώς η τοποθέτηση των γυρεοπαγίδων στις κυψέλες εµποδίζει την είσοδο σε µεγάλες ποσότητες γύρης που φέρνουν οι γυρεοσυλλέκτριες µέλισσες, αυτόµατα δηµιουργούνται συνθήκες στέρησης. Το φαινόµενο γίνεται άµεσα αντιληπτό από τις µέλισσες που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των γυρεοσυλλεκτριών µελισσών µε αντίστοιχη 9

10 µείωση των νεκταροσυλλεκτριων (Fewell & Winston, 1992; Pernal & Currie, 2001; Rotjan και συνεργάτες, 2002). Πολλοί ερευνητές έχουν µελετήσει την επίδραση που έχουν οι γυρεοπαγίδες στο µελίσσι. Σε όλες τις περιπτώσεις φάνηκε πως η τοποθέτηση της γυρεοπαγίδας δεν επηρεάζει το γόνο και την ανάπτυξή του (Waller και συνεργάτες, 1981; Levin & Luper, 1984; Webster και συνεργάτες, 1985) αλλά µπορεί να µειώσει την παραγόµενη ποσότητα µελιού (McLellan, 1974; Duff & Furgala, 1986; Nelson και συνεργάτες, 1987; Page & Kim, 1995). Επιµέρους χαρακτηριστικά που µπορούν να µεταβληθούν από την τοποθέτηση γυρεοπαγίδων όπως η περιεκτικότητα της συλλεγόµενης γύρης σε πρωτεΐνες, το βάρος των σβόλων ή ο αριθµός των ειδών γύρης που συλλέγουν οι µέλισσες δε φανηκαν να επηρεάζονται από την τοποθέτηση γυρεοπαγίδων (Moezel και συνεργάτες, 1987; Fewell & Bertram, 1999; Pernal & Currie, 2001; Dimou & Thrasyvoulou, 2006b). Τα τελευταία χρόνια, η χρήση γυρεοπαγίδων ως µέθοδος καταγραφής της µελισσοκοµικής χλωρίδας µιας περιοχής είναι η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος. Πολλοί ερευνητές διεθνώς έχουν χρησιµοποιήσει τις γυρεοπαγίδες για να καταγράψουν γυρεοδοτικά φυτά σε µικρότερες ή µεγαλύτερες εκτάσεις (Wille και συνεργάτες, 1979; Severson & Parry, 1981; Parent και συνεργάτες, 1990; Pearson & Braiden, 1990; Telleria, 1993; Ortiz, 1994; Coffey & Breen, 1997; Barth & Da Luz, 1998; Villanueva, 2002; Merti, 2003; Baum και συνεργάτες, 2004; Villanueva & Roubik, 2004; Webby, 2004; Andrada & Telleria, 2005), για να µελετήσουν τις προτιµήσεις και τις διατροφικές συνήθειες των µελισσών (Doull, 1966; Cortopassi- Laurino & Ramahlo, 1988; Nabors, 1997; Nagamitsu & Innue, 1999; Cook και συνεργάτες, 2003; Dimou & Thrasyvoulou 2007a), ή τη συµβολή της µέλισσας στην επικονίαση (Olsen και συνεργάτες, 1979; Webster και συνεργάτες, 1985; Erickson και συνεργάτες, 1988; Seijo και συνεργάτες, 1994; Dag και συνεργάτες, 2005a). Η πιο γνωστή και συχνότερα εφαρµοζόµενη µέθοδος ποιοτικής και ποσοτικής καταµέτρησης γύρης από γυρεοπαγίδες, είναι ο διαχωρισµός των σβόλων γύρης βάσει της χρωµατικής τους απόχρωσης (Wille και συνεργάτες, 1979; Severson & Parry, 1981; Pearson & Braiden, 1990; Telleria, 1993; Ortiz, 1994; Coffey & Breen, 1997; Barth & Da Luz, 1998; Merti, 2003; Baum και συνεργάτες, 2004; Webby, 2004; Andrada & Telleria, 2005) (Εικ. 5). Η µέθοδος αυτή προσφέρει την ακριβή ποιοτική 10

11 και ποσοτική εκτίµηση της συλλεγόµενης γύρης. Η γύρη ανάλογα τη φυτική προέλευσή της έχει διάφορες αποχρώσεις που ξεκινάνε από το λευκό έως το µαύρο, και µε πολλές αποχρώσεις των βασικών και συµπληρωµατικών χρωµάτων, µε επικρατέστερη του κίτρινου. Ο βοτανικός προσδιορισµός της γύρης µπορεί να γίνει βάσει του χρώµατός της, ωστόσο η επιβεβαίωση έρχεται µόνο µέσα από µικροσκοπική εξέταση των γυρεοκόκκων (Εικ. 5). Μετά την ταυτοποίηση, ακολουθεί η ζύγιση των διαχωρισµένων σωρών γύρης και η ποσοτική εκτίµησή τους. Εικόνα 5. ιαχωρισµός της γύρης που συλλέχθηκε από γυρεοπαγίδα βάσει της χρωµατικής της απόχρωσης και ταυτοποίηση της βοτανικής της προέλευσης µε µικροσκοπική εξέταση της µορφολογίας των γυρεόκοκκων. 11

12 Λιγότερο συχνά αντί της παραπάνω διαδικασίας, χρησιµοποιείται για την ποσοτική και ποιοτική εξέταση της συλλεγµένης γύρης από γυρεοπαγίδες, διάλυµα της µε νερό και µικροσκοπική εξέτασή του (Cortopassi-Laurino & Ramahlo, 1988; Biesmeijer και συνεργάτες, 1992; Nagamitsu & Inoue, 1999; Villanueva, 2002; Baum και συνεργάτες, 2004; Villanueva & Roubik, 2004). Η µέθοδος αυτή µε λεπτοµέρειες δηµοσιεύτηκε από τους O Rourke & Buchmann (1991), ωστόσο η ακρίβειά της είναι αµφισβητούµενη (Silveira, 1991; Dimou & Thrasyvoulou, 2007b). Η συχνότητα συλλογής και εξέτασης της γύρης προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες για τα µελισσοκοµικά φυτά µιας περιοχής, καθώς και η ποσότητα γύρης που πρέπει να εξετάζεται από το συνολικό δείγµα είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία για την ορθή διεξαγωγή συµπερασµάτων. Σύµφωνα µε τους Dimou και συνεργάτες (2006a) η εξέταση 5-10% του αρχικού δείγµατος που προέρχεται από συλλογή γύρης τριών ηµερών µια φορά την εβδοµάδα, είναι αρκετή για να δώσει ακριβείς ποιοτικές αλλά και ποσοτικές πληροφορίες για τη γύρη που συλλέγουν οι µέλισσες από τα φυτά της περιοχής µελέτης. 4.2 Η καταγραφή της χλωρίδας µε παρατήρηση στον αγρό Η καταγραφή της χλωρίδας µιας περιοχής µε επισκέψεις των παρατηρητών στον αγρό είναι η κύρια µέθοδος καταγραφής taxa στη συστηµατική βοτανική. Αν και η καταγραφή παρατηρήσεων και συλλογή φυτών στον αγρό δε χρησιµοποιείται συχνά για την καταγραφή της χλωρίδας και των ανθικών προτιµήσεων των µελισσών, µπορεί κανείς να συναντήσει αρκετές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αφορούν συχνά τη µελέτη συµπεριφοράς του επικονιαστή (Weaver, 1965; Gary, 1978; Dafni και συνεργάτες, 1988;Villalobos & Shelly, 1996; Harter και συνεργάτες, 2002) ή τις διατροφικές του συνήθειες (Roubik & Buchmann, 1984; Young, 1985; Bjoerkman, 1995; Horskins & Turner, 1999; Nagamitsu και συνεργάτες, 1999; Bhuiyan και συνεργάτες, 2002) (Εικ. 6). Τα περισσότερα στοιχεία που υπάρχουν σήµερα για τα µελισσοκοµικά φυτά στη χώρα µας βασίζονται κυρίως σε παρατηρήσεις µελισσοκόµων. Οι παρατηρήσεις αυτές στηρίζονται στην παρακολούθηση της προσέλκυσης των µελισσών στα 12

13 διάφορα φυτά που έγιναν είτε τυχαία είτε µετά από επίµονες και συνεχείς επισκέψεις σε περιοχές γύρω από µελισσοκοµεία. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται µε τη χρήση αυτής της µεθόδου είναι αρκετά. Αφενός χρειάζεται να αφιερώσει κανείς πολύ χρόνο προκειµένου να καλύψει τη έκταση που αναζητούν τροφή οι µέλισσες γύρω από ένα µελισσοκοµείο και αφετέρου να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικός. Εικόνα 6. Επίσκεψη µέλισσας στο φυτό Carduus pycnocephalus. Από τη σύγκριση αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη συλλογή φυτών στον αγρό και από αυτά των γυρεοπαγίδων, παρατηρείται ότι ο αριθµός των ανθισµένων taxa που καταγράφηκε στην περιοχή ήταν πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που τελικά συνέλεξαν γύρη οι µέλισσες (Andrada & Telleria, 2005; Dimou & Thrasyvoulou, 2007a). Επίσης, η περίοδος ανθοφορίας που προκύπτει από παρατηρήσεις των φυτών δε συµβαδίζει απόλυτα µε την περίοδο που τη γύρη είναι διαθέσιµη στις µέλισσες (Dimou & Thrasyvoulou, 2007a). Τέλος, τα στοιχεία που προκύπτουν µε τη µέθοδο αυτή µπορεί να είναι µόνο ενδεικτικά όσον αφορά τη σηµασία του φυτού για την κυψέλη καθώς δεν είναι δυνατή η καταγραφή της ποσότητας νέκταρος ή γύρης που συλλέγει η µέλισσα από το συγκεκριµένο φυτό. 13

14 4.3 Η καταγραφή της χλωρίδας µε τη συλλογή γύρης από κηρύθρες H χρησιµοποίηση της αποθηκευµένης γύρης έναντι αυτής που συλλέγεται µε τη χρήση γυρεοπαγίδων είναι περισσότερο συχνή στη µελέτη µελισσών όπως η Apis florae, Trigona spinipes, Melipona sp., καθώς είναι αδύνατη η προσαρµογή γυρεοπαγίδων στις κυψέλες των µελισσών αυτών (Engel & Dingemans-Bakels, 1980; Ramalho και συνεργάτες, 1989; Schneider & McNally, 1992; Eltz και συνεργάτες, 2001). Ένας δεύτερος λόγος που καθιστά τη συλλογή αποθηκευµένης γύρης προτιµότερη έναντι αυτής των γυρεοπαγίδων, είναι η αποφυγή των δυσµενών επιδράσεων των γυρεοπαγίδων στο µελίσσι. Σε αντίθεση µε την περίπτωση των γυρεοπαγίδων όπου οι σβόλοι γύρης διαφορετικής βοτανικής προέλευσης είναι εύκολο να εντοπιστούν και να διαχωριστούν, ο µακροσκοπικός διαχωρισµός της αποθηκευµένης στα κελιά γύρης είναι πρακτικά αδύνατος, καθώς οι διάφοροι σβόλοι γύρης που αποθηκεύονται στην κυψέλη κατατεµαχίζονται και συµπιέζονται µέσα στα κελιά (Εικ. 7 και 8). Εικόνα 7. Αποθηκευµένη γύρη σε κηρύθρα. Για τον προσδιορισµό του βοτανικού φάσµατος των ειδών γύρης αλλά και τις ποσοστιαίας αναλογίας τους στην αποθηκευµένη στα κελιά γύρη χρησιµοποιείται 14

15 διάλυµά της µε νερό (περίπου είκοσι κελιών µε αποθηκευµένη γύρη) και ακολουθεί η µικροσκοπική εξέταση του παρασκευάσµατος καταµετρώνας ένα µικρό σχετικά αριθµού γυρεόκοκκων ( 700) (Dimou & Thrasyvoulou, 2006b). Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση που εφαρµόζεται η αντίστοιχη µεθοδολογία στις γυρεοπαγίδες (υδατικό διάλυµα της γύρης) τα στοιχεία που λαµβάνονται είναι βασικά ποιοτικά και όχι ποσοτικά (Dimou & Thrasyvoulou, 2007b). Εικόνα 8. Γύρη που συλλέχθηκε από κελιά. ιακρίνοντια οι διαδοχικές «στρώσεις» γύρης φυτών διαφορετικής βοτανικής προέλευσης. 4.4 Η καταγραφή της χλωρίδας µε τη συλλογή δειγµάτων µελιού Καθώς ένα µεγάλο µέρος των γυρεοκόκκων των ανθέων αποκολλάται από τους ανθήρες και καταλήγει στο νέκταρ του ίδιου άνθους µέσω µηχανικών µηχανισµών (άνεµο, έντοµα κ.τ.λ.), είναι δυνατό µέσω της µελισσοπαλυνολογικής ανάλυσης να προσδιοριστεί η βοτανική προέλευση του νέκταρος-µελιού και κατά επέκταση να προσδιοριστούν τα µελισσοκοµικά φυτά µιας περιοχής. Η ανάλυση γύρης είναι η κύρια µέθοδος προσδιορισµού της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης του µελιού ή του αποθηκευµένου νέκταρος και δεκάδες ερευνητές έχουν εξετάσει τα µικροσκοπικά χαρακτηριστικά του µελιού διαφόρων περιοχών προκειµένου να τα κατατάξουν βοτανικά και γεωγραφικά (Adams και συνεργάτες, 1979; Moar, 1985; D Albore, 1988; Sawyer, 1988; Serra Bonvehi, 1988; Molan, 1996; Adams & Smith, 1981; Feller-Demalsy και συνεργάτες, 1987, 1989; Feller-Demalsy & Parent, 1989; Parent και συνεργάτες, 1990; Seijo και συνεργάτες, 15

16 1992; Barth & Da Luz, 1998; Andrada & Telleriâ, 2002; Persano Oddo & Piro, 2004; Persano Oddo και συνεργάτες, 2004; von der Ohe και συνεργάτες, 2004; Bhusari και συνεργάτες, 2005; Dag και συνεργάτες, 2005b) (Εικ. 9). Αν και η εξέταση αυτή µπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες για τα νεκταρογόνα φυτά µιας περιοχής, υπάρχουν πολύ περιορισµοί και δυσκολίες τόσο στον ποιοτικό όσο και στον ποσοτικό προσδιορισµό των φυτών από τα οποία προέρχεται το µέλι. Εικόνα 9. Παρασκεύασµα µελιού. ιακρίνονται οι χρωµατισµένοι µε φουξίνη γυρεόκοκκοι των φυτών. Καθώς η µορφολογία των γυρεοκόκκων πολλών φυτών είναι παρόµοια, η αναγνώριση της βοτανικής τους προέλευσης δεν είναι πάντα εφικτή ή δεν είναι πάντα µεγάλης ακρίβειας (π.χ. περιορίζεται σε επίπεδο οικογένειας), ενώ απαιτείται πολύχρονη εµπειρία από τον αναλυτή προκειµένου να γίνει σωστά ο προσδιορισµός (Martin, 2005). Αρκετά προβλήµατα υπάρχουν επίσης και στον ποσοτικό προσδιορισµό των γυρεοκόκκων που εντοπίζονται στο µέλι και τη συµµετοχή των αντίστοιχων φυτών στην παραγωγή του (Gary, 1978; Low και συνεργάτες, 1989; Vorwohl, 1990;D Albore, 1997; Anklam, 1998; Molan, 1998). Ωστόσο, η εξέταση 16

17 δειγµάτων µελιού παράλληλα µε αυτών γύρης δρα συµπληρωµατικά στη συλλογή ολοκληρωµένων στοιχείων για τη µελισσοκοµική χλωρίδα µιας περιοχής. Το πρωτόκολλο της ανάλυσης των δειγµάτων βασίζεται στη µικροσκοπική εξέταση του ιζήµατος που συλλέγεται από τη φυγοκέντριση υδατικού διαλύµατος µελιού ή νέκταρος (Louveaux και συνεργάτες, 1978; von der Ohe και συνεργάτες, 2004) (Εικ. 10). Εικόνα 10. Ίζηµα σε δοκιµαστικό σωλήνα µετά από φυγοκέντριση υδατικού διαλύµατος µελιού. 4.5 Η καταγραφή της χλωρίδας µε την εξέταση του απευθυσµένου εντέρου των µελισσών Η ποσότητα γύρης που καταναλώνεται από τις µέλισσες εξαρτάται από την ηλικία και τη δραστηριότητά τους (Dietz, 1978; Crailsheim, 1992). Η κατανάλωση της γύρης ξεκινά περίπου δύο ώρες µετά την εκκόλαψή τους από το κελί και φτάνει µια µέγιστη τιµή όταν οι νεαρές µέλισσες είναι τριών µε έξι ηµερών (Zherebkin, 1965; Hagedorn & Moeller, 1967; Haydak, 1970; Dietz, 1978). Γενικά, οι µέλισσες µέχρι την ηλικία των οκτώ - δέκα ηµερών καταναλώνουν µεγάλη ποσότητα γύρης (Haydak, 1970; Eischen και συνεργάτες, 1984; Crailsheim και συνεργάτες, 1992; Crailsheim και συνεργάτες, 1996; Naiem και συνεργάτες, 1999; Loidl & Crailsheim, 2001) πολλαπλάσια αυτής µεγαλύτερων ηλικιών ή αυτής που καταναλώνουν οι κηφήνες (Szolderits & Crailsheim, 1993). 17

18 Η διαδικασία πέψης της γύρης διαφέρει από οργανισµό σε οργανισµό ή ανάµεσα στα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός οργανισµού (Dobson & Peng, 1997; Roulston & Cane, 2000). Η γύρη διαφορετικών φυτών υφίσταται διαφορετική επεξεργασία και απορροφάται µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε τη σύσταση του intene (Klungess & Peng, 1984; Peng και συνεργάτες, 1985, 1986; Dobson & Peng, 1997). Γενικά, η δράση των ενζύµων είναι µεγαλύτερη την περίοδο της άνοιξης που καταναλώνονται µεγαλύτερες ποσότητες γύρης από τις παραµάνες µέλισσες, αλλά και σε µελίσσια αδύναµα καθώς η αντιστοιχία παραµάνων λαρβών είναι µικρότερη (Zherebkin, 1965). Αντίθετα, δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των περιόδων εντατικής ή µη συλλογής νέκταρος και της ικανότητας πέψης της γύρης (Oliveira και συνεργάτες, 2002). Η µελισσοπαλυνολογική εξέταση του απευθυσµένου εντέρου των µελισσών για την καταγραφή της µελισσοκοµικής χλωρίδας µιας περιοχής είναι βιβλιογραφικά περιορισµένη και έβρισκε εφαρµογή κυρίως σε περιπτώσεις που η δειγµατοληψία γύρης µε κάποια άλλη µεθοδολογία δεν ήταν εφικτή (Oliveira και συνεργάτες, 2002; Arriaga & Hernandez, 1998). Συµφωνα µε τους Dimou & Thrasyvoulou (2006c) η µικροσκοπική εξέταση της περιεχόµενης γύρης στο απευθυσµένο έντερο των µελισσών µπορεί να µας δώσει ποιοτικές πληροφορίες για τα µελισσοκοµικά φυτά µιας περιοχής. Η ανάλυση βασίζεται στη µικροσκοπική εξέταση του απευθυσµένου εντέρου ενός σχετικά µικρού αριθµού µελισσών (10-20) ενώ η ηλικία των µελισσών δε φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τα αποτελέσµατα Dimou & Thrasyvoulou (2006c) (Εικ. 11). Εικόνα 11. Απόσπαση του απευθυσµένου εντέρου της µέλισσας. 18

19 Ωστόσο καθώς η ταυτοποήση της γύρης στο απευθυσµένο έντερο είναι αρκετά δύσκολη λόγω της καταστροφής ενός µεγάλου αριθµού γυρεόκοκκων (Εικ. 12), η µέθοδος αυτή βρίσκει εφαρµογή κυρίως σε περιπτώσεις που η δειγµατοληψία γύρης µε κάποια άλλη µεθοδολογία δεν είναι εφικτή ή επιθυµούµε µια γρήγορη ποιοτική εκτίµηση της µελισσοκοµικής χλωρίδας κάποιας περιοχής. Εικόνα 12. Μικροσκοπική εικόνα από παρασκεύασµα απευθυσµένου εντέρου µέλισσας. ιακρίνονται χρωµαρτισµένη µε φουξίνη ακαίραιοι και σπασµένοι γυρεόκοκκοι. 4.6 Η καταγραφή της χλωρίδας µε τη συλλογή δειγµάτων βασιλικού πολτού Αν και ο βασιλικός πολτός προέρχεται από τις αδενικές εκκρίσεις των µελισσών, εντοπίζονται σε αυτόν γυρεόκοκκοι, που µέσω της µελισσοπαλυνολογικής ανάλυσης µπορούν να µας δώσουν ποιοτικά στοιχεία για τη διατροφή των µελισσών και τη µελισσοκοµική χλωρίδα µιας περιοχής (Βarth, 2005; Dimou & Thrasyvoulou, 2007c). 19

20 Το πρωτόκολλο της ανάλυσης των δειγµάτων βασίζεται στη µικροσκοπική εξέταση ιζήµατος διαλύµατος ΚΟΗ (2.5%) και βασιλικού πολτού (D' Albore & Βernardini, 1978; Dimou και συνεργάτες, 2007c) (Εικ. 13). Εικόνα 13. Παρασκεύασµα βασιλικού πολτού. ιακρίνονται χρωµαρτισµένη µε φουξίνη ακαίραιοι και σπασµένοι γυρεόκοκκοι. Ωστόσο, αν και η µελισσοπαλυνολογική ανάλυση του βασιλικού πολτού µπορεί να δώσει στοιχεία για τη χλωρίδα µιας περιοχής αποτελεί µια επίπονη και αυξηµένου κόστους διαδικασία σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεθόδους καταγραφής χλωρίδας. Επιπλέον ο µικρός αριθµός γυρεόκοκκων και κυρίως το γεγονός πως στην πλειονότητά τους οι γυρεόκοκκοι αυτοί είναι σπασµένοι και δύσκολα αναγνωρίσιµοι, καθιστά τη µέθοδο αυτή δύσχρηστη και µε λιγότερο ακριβή αποτελέσµατα για τη συστηµατική µελέτη της µελισσοκοµικής χλωρίδας. 20

21 5. Συµπεράσµατα Η γνώση των νεκταρογόνων και γυρεοδοτικών φυτών µιας περιοχής είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ανάπτυξη του κλάδου της µελισσοκοµίας. Ειδικότερα, αποτελεί προϋπόθεση για τον προσδιορισµό της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης των µελισσοκοµικών προϊόντων και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους. Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται κατά την καταγραφή της µελισσοκοµικής χλωρίδας πρέπει να αποτυπώνει τόσο τα γυρεοδοτικά όσο και τα νεκταρογόνα φυτά µιας περιοχής. Έτσι, για την ολοκληρωµένη και πλήρη καταγραφή είναι ορθό να χρησιµοποιείται ένα συνδυασµός µεθόδων. Τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα και οι περιορισµοί της κάθε µεθόδου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εφαρµογής των πειραµάτων και της έκδοσης των αποτελεσµάτων, καθώς µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν. Η καταγραφή και η χαρτογράφηση της ελληνικής µελισσοκοµικής χλωρίδας και η δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων που θα είναι προσβάσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο θα συµβάλει σηµαντικά στη ανάπτυξη της µελισσοκοµίας στη χώρα µας. Ένα τέτοιο έργο θα βοηθήσει τόσο τους νέους µελισσοκόµους όσο και τους παλιότερους, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει το πρώτο αλλά σηµαντικότερο βήµα για την ταυτοποίηση του ελληνικού µελιού. Η συνεργασία µελισσοκόµων και επιστηµόνων είναι για µια ακόµη φορά απαραίτητη για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου. 21

Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος γέννησης: Λάρισα Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ.56625 Τηλέφωνο 6944377375, 2310932450 E-mail: vasilisliolios@yahoo.gr ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προσωπικές πληροφορίες Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Ποσότητα γόνου & ακμαίων μελισσών Μεταχείριση του μελισσιού κατά τη διάρκεια του έτους Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Πληθυσμός Παραγωγική φάση Παράλληλη ανάπτυξη γόνος Μείωση γόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ι. ΓΕΝΙΚΑ Το είδος και η ποικιλότητα του γενετικού υλικού είναι εξίσου σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

32. 75% ~ % % ± 0. 08% 9. 4 K Ca Mg 4. DOI /j. issn Paeonia suffruticosa 39.

32. 75% ~ % % ± 0. 08% 9. 4 K Ca Mg 4. DOI /j. issn Paeonia suffruticosa 39. 2158 2015 29 11 2158 ~ 2164 Journal of Nuclear Agricultural Sciences 1000-8551 2015 11-2158-07 9 1 2 1 3 4 2 1 471003 2 / 100101 3 451003 4 471003 9 8 9 32. 75% ~ 40. 64% 40. 58% ± 0. 08% 9 4 K > Ca >

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος Ινστιτούτο Μελισσσοκομίας Χαλκιδικής ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Βιολογία Μέλισσας Μέλισσες: Εμφανίστηκαν στη γη πριν περίπου 80 εκ. χρόνια Κοινή μέλισσα: Apis mellifera

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε.

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Προϊόντα κυψέλης και η σημασία τους για την υγεία του μελισσιού Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Κηρήθρα Επωαστικός - αποθηκευτικός χώρος εντός της κυψέλης Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

II. Χατζήνα Φ. (2007) Επίδραση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) στις μέλισσες. Συνθετική εργασία για το Melinet (.

II. Χατζήνα Φ. (2007) Επίδραση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) στις μέλισσες. Συνθετική εργασία για το Melinet (. ΒΙΒΛΙΑ I. Χατζήνα Φ. (2007) Επικονίαση των Καλλιεργούμενων φυτών. Συνθετική εργασία για το Melinet (.pdf) [Εκτενές άρθρο για το Melinet. Η προσφορά των μελισσών στην αγροτική οικονομία και στη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Πτυχιακή διατριβή ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Μάρθα Χατζηλοϊζή Λεµεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Actual Size. 4An affordable, first step in measuring light 4With a push of the button, the meter runs for

Actual Size. 4An affordable, first step in measuring light 4With a push of the button, the meter runs for Light is the Energy for Plant Growth Spectrum To Measure Is To Know LIGHT DLI 100 Light Meter Displays DLI after 24 hours Why is Daily Light Integral (DLI) important? DLI is directly correlated with plant

Διαβάστε περισσότερα

Hatjina F., Baylac, M., Haristos, L., Garnery, L., Arnold, G. and Tselios, D. (2002). Wing differentiation among Greek populations of honey bee (Apis

Hatjina F., Baylac, M., Haristos, L., Garnery, L., Arnold, G. and Tselios, D. (2002). Wing differentiation among Greek populations of honey bee (Apis ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ξενόγλωσση Ascencot, M. and Lensky, Y. (1988). The effect of soluble sugars in stored royal jelly on the differentiation of female honeybee (Apis mellifera L.) larvae to queens. Insect

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Λιαράκου Γεωργία - Λέκτορας, ΠΤ Ε Παν. Αιγαίου Μουστάκας Λουκάς 1 - Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος ιδάκτορας Παν. Αιγαίου / Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι. Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων

Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι. Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ποιοί είναι ηλικιωμένοι? Ορίζονται ως οι ενήλικοι ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών Διαφοροποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΙΑΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Λεμεσός, 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η µέλισσα είναι έντοµο ολοµετάβολο και για την ολοκλήρωση του βιολογικού της κύκλου διέρχεται από τα στάδια του αυγού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση

Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση Bulling at Primary School, on children of immigrant families from Albania and ex Soviet

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ. Όνομα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ. Όνομα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα E-mail ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ mdimou@agro.auth.gr, mmmsj@hotmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2009 2004-2008 2002-2006 2002-2003 2000-2001 9/1999-1/2000 Μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός

Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός Photos by Christina Christodoulou Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός Χριστίνα Χριστοδούλου Γεωπόνος Μελισσοκομικού Κέντρου Κύπρου 1 Μέλισσα Έντομο ανήκει στα Υμενόπτερα. Θεωρείτε κοινωνικό και επικοινωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μελισσοκομία: Από το θέλω στο μπορώ!

Εισαγωγή στη Μελισσοκομία: Από το θέλω στο μπορώ! Εισαγωγή στη Μελισσοκομία: Από το θέλω στο μπορώ! [5/3/2013] e-school by agronomist.gr Δομή του μαθήματος Κεφάλαιο 1 : Κατάταξη της μέλισσας σε φυλές Ποια είναι τα κριτήρια Υβριδισμός Φυλές μελισσών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµιση οργανισµών

Ταξινόµιση οργανισµών Ταξινόµιση οργανισµών Ιεραρχική κατηγοριοποίηση/ οµαδοποίηση οργανισµών. Linnaeus (1707-1778) οµαδοποίησε οργανισµούς µε βάση κοινούς χαρακτήρες. Αργότερα, η ταξινόµιση προσαρµόστηκε στην εξελικτική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π. Σ. Ταούκης, Γ. Ι. Κατσαρός, Β. Καπόπουλος, Ε. ερµεσονλούογλου Εργ. Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Μια πρώτη προσέγγιση για την περίπτωση του Χρυσαετού στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrette, E., Αλιβιζάτος, Χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ησιόδου 19 Περαία Τ.Κ ΚΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 03/06/1984 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη

Ησιόδου 19 Περαία Τ.Κ ΚΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 03/06/1984 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Ησιόδου 19 Περαία Τ.Κ.57019 Τηλέφωνο 6937428087, 2392400015 E-mail melissokomos_kan@hotmail.com ΚΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προσωπικές πληροφορίες Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 03/06/1984 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ+ΚΑΡΚΙΝΟΥ+ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ+ΚΑΡΚΙΝΟΥ+ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΓ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ+ΚΑΡΚΙΝΟΥ+ΠΝΕΥΜΟΝΑ + ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ+ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ.+ειδικευόμενος+πνευμονολογικήςdογκολογικής Κλινικής++ Α.Ν.Θ.++ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Ειδικευόμενος++Πνευμονολογικής+Κλινικής+Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ.+++Γ.+ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Διαβάστε περισσότερα

Senotainia tricuspis: Ένας σχετικά άγνωστος εχθρός των μελισσών

Senotainia tricuspis: Ένας σχετικά άγνωστος εχθρός των μελισσών Senotainia tricuspis: Ένας σχετικά άγνωστος εχθρός των μελισσών Δρ. Φανή Χατζήνα- -Βιολόγος, Ερευνήτρια A' Τμήμα Μελισσοκομίας= ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (email: fhatjina@instmelissocomias.gr, Τηλ:23730 91297). Dr.

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Yποχρεωτική άσκηση επιλογής Διατροφική επιδημιολογία Σχετικά θεωρητικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Χ. Τανανάκη, Α. Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας Σηροτροφίας Α.Π.Θ. Email: tananaki@agro.auth.gr Website: www.beelab.gr Tel: 2310-472983 2.500.000 Αριθμός Κυψελών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΣΟΦΙΑ ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ Εισηγητής: Δρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α. ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑΣ Η μέλισσα, σύμφωνα με τη συστηματική κατάταξη του ζωικού βασίλειου, ταξινομείται στο Φύλο: Arthropoda, Κλάση: Insecta, Υποκλάση: Pterygota,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες Κωδικός (ΑΑ) Ώρες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 6 1. Ξενάγηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών

Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών Ενότητα 1: Εισαγωγή (3/4), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Διδάσκοντες: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης Γεώργιος Λιακόπουλος Μαθησιακοί Στόχοι 1/2 Ορισμός και σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Παράγοντες που συντελούν στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αειφόρος Πράσινη Επιχείρηση. Από το 1979

Ελληνική Αειφόρος Πράσινη Επιχείρηση. Από το 1979 Ελληνική Αειφόρος Πράσινη Επιχείρηση Από το 1979 Ελληνική Αειφόρος Πράσινη Επιχείρηση Από το 1979 Ελληνική Αειφόρος Πράσινη Επιχείρηση Από το 1979 Ελληνική Αειφόρος Πράσινη Επιχείρηση Από το 1979 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αργοπεριβάλλοντος 3 Δάση και κλιματική αλλαγή 3.1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα