ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3 1 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Η Εγκατάσταση Ύδρευσης θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/ ) και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται από τη παραπάνω σειρά αναφοράς τους. ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες µε ραφή ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε σωλήνες πολυπροπυλενίου Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε εύκαµπτους ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-pvc Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα Βαθµίδες φρεατίων Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3

4 1.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες Το δίκτυο από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το DΙΝ 1988 µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου κατά DΙΝ 2440 (πράσινη ετικέτα), για πίεση λειτουργίας 10 atm Τα ειδικά τεµάxια θα είναι 10 atm τουλάxιστον γαλβανισµένα εκ µαλακτού σιδήρου µε ενισxυµένα xείλη (κορδονάτα) κατά DΙΝ Το πάχος και οι διατοµές των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 2950 DN (mm) Εξ. ιαµ. Πάχος (mm) (mm) Χαλκοσωλήνες Το δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες θα κατασκευαστεί κατά DΙΝ 1786 θα είναι xωρίς ραφή (solid drawn) το δε υλικό θα είναι κατασκευασµένο κατά DΙΝ φύλλο 1. Για τις συνδέσεις των σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν µόνο εξαρτήµατα. Τα εξαρτήµατα θα είναι τριxοειδούς κόλλησης κατά DΙΝ µέxρι DΙΝ για µεγέθη µέxρι εξωτερική διάµετρο 2. Εξαρτήµατα για µεγέθη 3 και µεγαλύτερα πρέπει να είναι καθαρά από ψευδάργυρο, ορειxάλκινα, συγκολούµενα και εύκολα καθαριζόµενα και θα πρέπει να είναι από την ίδια διάµετρο και πάxους τοιxώµατος µε την xάλκινη σωλήνα. Το πάχος και η διατοµή των σωληνώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΗ (mm) DIN 1786 OD (mm) ΠΑΧΟΣ OD ΠΑΧΟΣ (mm) (mm) (mm) Γενικώς όπου απαιτείται σύνδεση χαλκοσωλήνα µε εξάρτηµα από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα θα παρεµβάλλεται εξάρτηµα από ορείχαλκο. Οι κολλήσεις θα είναι είτε µαλακές είτε σκληρές σε καµία όµως περίπτωση δεν θα περιέχουν Pb-Sb. 4

5 Σωλήνες από Πολυπροπυλένιο PP -R Οι πλαστικές σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους του δικτύου ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο PP Random. Το PPR είναι ουδέτερο υλικό που δεν διαβρώνεται από χηµικά απόβλητα, κάνει απόσβεση θορύβων, έχει χαµηλό συντελεστή αγωγιµότητας, µικρές απώλειες τριβών, δεν είναι τοξικό, διαµορφώνεται εύκολα και είναι ελαστικό. Η κατασκευή των σωλήνων γιά πίεση λειτουργίας PN20 γίνεται σύµφωνα µε το DIN8077 και τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε το DIN Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Ειδικό βάρος: 0,895gr/cm 3 - Θερµική αγωγιµότητα: 0,24W/mK - Ειδική θερµότητα: 2,0KJ/KgK - Συντελεστής γραµµικής διαστολής: 1,5x10-4 K -1 - Καταπόνηση σε εφελκυσµό: 40N/mm 2 - Σκληρότητα σε εφελκυσµό: 21N/mm 2 - Επιµήκυνση σε εφελκυσµό: 800% Εξωτερική Εσωτερική Πάχος διάµετρος διάµετρος τοιχωµάτων mm mm mm 20 13,20 3, ,60 4, ,20 5, ,60 6, ,20 8, ,00 10, ,00 12, ,00 15, ,20 18,40 Πλαστικοί Σωλήνες από VPE -Χ Οι εύκαµπτες ενδοδαπέδιες πλαστικές σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης µε τα εξαρτήµατά τους θα είναι κατασκευασµένοι από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE, ενδεικτικού τύπου Rehau ή ισοδύναµο. Σε περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης ο σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου θα τοποθετείται µέσα σε εύκαµπτο µανδύα, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο δάπεδο σε διαστήµατα του ενός µέτρου µε πλαστικά στηρίγµατα τα οποία θα καρφώνονται στο δάπεδο µε ατσαλόκαρφα (HILTI). Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Οι σωλήνες θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - Πυκνότητα: 0,93gr/cm 3 5

6 - Μέτρο ελαστικότητας (εφελκυσµού): <600N/mm 2 - Αντοχή ρήξης (20ΊC): >17N/mm 2 - Αντοχή ρήξης (80ΊC): >7N/mm 2 - ιατµητική αντοχή (20ΊC): >24N/mm 2 - ιατµητική αντοχή (80ΊC): 18-20N/mm 2 - ιατµητική αντοχή (140ΊC): 1,6-2,0N/mm 2 - ιατµητική διαστολή (20ΊC): >400% - ιατµητική διαστολή (80ΊC): >400% - ιατµητική διαστολή (140ΊC): >250% - Ψαθυρότητα σε κρούση (20ΊC): χωρίς θραύση - Ψαθυρότητα σε κρούση (-20ΊC): χωρίς θραύση - Θερµική αγωγιµότητα: 0,41W/mK - Συντελεστής γραµµικής διαστολής (20ΊC): 1,4x10-4 K -1 - Συντελεστής γραµµικής διαστολής (100ΊC): 2,0x10-4 K -1 - Ειδική θερµική αντοχή: 2,3KJ/KgK - Ειδική αντίσταση: >1018Ωcm Πλαστικοί Σωλήνες από HDPE Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) θα είναι κατασκευασµένες από πρώτες ύλες 3ης γενιάς. Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή είκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133: ,3-0,7 Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23 C και σχετική υγρασία 50% Όριο διαρροής Ν/mm² ΕΝ ISO 527-1: Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1: Αντοχή εφελκυσµού στην θραύση Ν/mm² Ταχύτητα δοκιµής 32 Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800 Αντοχή στην κάµψη Ν/mm² ΕΝ ISO 178: Μέτρο κάµψεως Ν/mm² 800 Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505: Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:2004 χωρίς θραύση Θερµικές ιδιότητες Περιοχή τήξεως C 130 Συντελεστής γραµµικής διαστολής Κ-1 ASTM D ,7 x 10-4 Θερµική αγωγιµότητα στους 20 C W/mΚ DIN ,43 6

7 Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20 C και σχετική υγρασία 50%. Ειδική αντίσταση Ωcm ASTM D > 10 Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D > 10 Το µίγµα του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080: , ΕΝ ISO : , ΕΝ ISO 12162: ) MRS: Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά ΕΝ ISO : ή κατά EN 921:1994 (αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται µε τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 20, 60, 80 C). 1.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟΥ Λυόµενοι Σύνδεσµοι (Ρακόρ) Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου ρακόρ, κατασκευασµένοι από χαλκό ή ορείχαλκο. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που συνδέουν γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου :. πίεση λειτουργίας 16 atu. θερµοκρασία νερού 120 C. ιακόπτες ικτύου Ύδρευσης Γωνιακού τύπου Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούxο ορείxαλκο αντοxής σε εφελκυσµό άνω των 2000 Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέµβυσµα στεγανότητας από φίµπερ ή ισοδύναµο υλικό. Πίεση λειτουργίας 16 atm, για θερµοκρασία νερού 120 C. Βάνες ιακοπής Οι βάνες µέxρι και συµπεριλαµβανόµενου των 2 ονοµαστικής διαµέτρου θα πρέπει να είναι βιδωτές, µε ανυψούµενο βάκτρο και µε συµπαγή (solid wedge) συρταρωτή βαλβίδα και κατασκευασµένες από µπρούντζο (bronze) ή από xυτοπρεσαριστό κρατέρωµα xαλκού. Οι βάνες των 2 1/2 mm ονοµαστικής διαµέτρου και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι µε φλάντζες και κατασκευασµένες από ορείχαλκο µε ανοξείδωτο ανυψούµενο βάκτρο. 7

8 Οι βάνες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις Γερµανικές προδιαγραφές DΙΝ. Βαλβίδες Αντεπιστροφής Οι βαλβιδες αντεπιστροφής στα συστήµατα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιρούµενου (swing) ή ανυψούµενου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. βάνες µέxρι και συµπεριλαµβανόµενου των 50 xλστ. ονοµαστικής διαµέτρου και θα πρέπει να είναι βιδωτές και κατασκευασµένες από ορείχαλκο. βάνες των 65 xλστ. ονοµ. διαµέτρου και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι φλαντζωτές και κατασκευασµένες από ορείχαλκο. Ανακουφιστικές Βαλβίδες Οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να ρυθµίζονται σε µέγιστη πίεση της 0.5 atm πάνω από την πίεση λειτουργίας της γραµµής στην οποία είναι τοποθετηµένες. Βαλβίδες µέxρι 50 mm θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ορειχάλκινο σώµα και ο δίσκος και το στόµιο από σφυρήλατο κράµα xαλκού. Βαλβίδες 65 mm και µεγαλύτερες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ορείχαλκο µε όλα τα εξαρτήµατα από κρατέρωµα xαλκού. Οι ασφαλιστικές και ανακουφιστικές βαλβίδες θα πρέπει να έxουν συνδέσεις εκροής µιας πλήρους διαµέτρου, και όπου συµβαίνει να υπάρxουν xαµηλωµένα σηµεία στη σωλήνωση εκροής, θα πρέπει να εφοδιαστούν µε µια σωλήνωση αποxέτευσης διάστασης 15 mm, xωρίς µόνωση για εκκένωση. Η γραµµή εκροής και η εκκένωση θα καταλήγουν σε ορατές και ασφαλείς θέσεις. Εξαεριστικό Σωλήνα. Απλού τύπου εξαεριστικό DΝ 15, ορειxάλκινο xρωµέ µε επίτοιxες γωνίες σύνδεσης, µε αποxέτευση και υπερxείλιση νερού, εγκεκριµένου τύπου. Ολα τα ορατά εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι επιxρωµιωµένα.. ιπλού τύπου εξαεριστικό (vacuum breaker) όπως καθορίζεται παραπάνω µε αποxετευτικό στόµιο και σωλήνα για υπερxείλιση νερού. Αυτόµατα Εξαεριστικά Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόµιο εξόδου του αέρα στο άνω µέρος και µαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώµατος στο κάτω. Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούµενη βαλβίδα απόφραξης του στοµίου εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεµίας πρέπει να υπάρχει στρώµα αέρα µεταξύ επιφάνειας νερού και στοµίου εξαερισµού. Κάθε αυτόµατο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισµού και απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό. Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται µέχρι θερµοκρασίας νερού 120 C και πίεση 12 bar. 8

9 ιατάξεις Μείωσης Πίεσης Κάθε βαλβίδα θα πρέπει να έxει σταθερή πίεση εξόδου για όλη την περιοxή της λειτουργίας της και θα πρέπει να είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία. Όλα τα συστήµατα µείωσης πίεσης θα πρέπει να φέρουν φίλτρο εισόδου, σφαιρικό κρουνό διακοπής, βαλβίδα πτώσης πίεσης, ανακουφιστική βαλβίδα, εφεδρική σωλήνωση µε βάνα και όπου απαιτείται θα πρέπει να τοποθετηθούν µανόµετρα πίεσης στην είσοδο και την έξοδο. Ολόκληρος ο σταθµός µείωσης πίεσης θα πρέπει να µονωθεί, στηριxθεί και να αγκυρωθεί, κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται η αφαίρεση των βαλβίδων για επισκευή. Θα προβλεφθεί ένα ευθύγραµµο κοµµάτι σωλήνα µήκους δέκα (10) φορές την διάµετρο το λιγότερο, πριν και, µετά τη διαταγή, για να αποφεύγεται ο στροβιλισµός της ροής για να έxουµε µια πιο σταθερή αίσθηση της πίεσης. Οι βαλβίδες θα πρέπει να είναι ορειχάλκινες και µε φλαντζωτά άκρα. Εάν οι συσκευές στην πλευρά της xαµηλής πίεσης µπορούν να αναλάβουν τη µέγιστη πίεση των σωληνώσεων της υψηλής πίεσης, τότε οι βαλβίδες µπορεί να είναι του τύπου της απλής έδρας µε ελατήριο, διαφραγµατικού τύπου. Θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενες εντός της καθορισµένης περιοxής xαµηλής πίεσης και θα πρέπει να συνοδεύονται από µια βαλβίδα ασφαλείας ή ανακουφιστική βαλβίδα στην πλευρά της xαµηλής πίεσης. Φίλτρα Καθαρισµού Πόσιµου Νερού Τα φίλτρα θα είναι του απλού ή διπλού τύπου. Οι συνδέσεις θα είναι βιδωτές για διάµετρο µέxρι 50mm και φλαντζωτές για διάµετρο των 2 1/2 και µεγαλύτερες. Τα σώµατα των απλών φίλτρων ή µέxρι 2 θα είναι από xυτοπρεσσαριστό κρατέρωµα ή µπρούντζο και των 2 1/2 και όλα τα διπλά φίλτρα θα είναι από xυτοσίδηρο. Τα στοιxεία των φίλτρων θα πρέπει να είναι από µη σιδηρούxα µέταλλα ή από ανοξείδωτο xάλυβα και θα πρέπει να είναι τρυπηµένα µε οπές 1/32 ins. Η ελεύθερη επιφάνεια του στοιxείου πρέπει να είναι το λιγότερο τέσσερις φορές µεγαλύτερη από τη διατοµή της σωλήνωσης. Τα στοιxεία θα πρέπει να αντικαθιστώνται εύκολα. Σε όποια σηµεία τα φίλτρα συνδέονται µε χάλκινη σωλήνα θα είναι από ορείχαλκο. ιαστολικά από Λάστιχο - Αξονικά ιαστολικά Λαστιxένιο διαστολικό, φλαντζωτό, για πόσιµο νερό, ανθεκτικό σε θερµοκρασίες µέxρι 80 C, µε διατάξεις περιορισµού διαστολής και µε xαλύβδινο δακτυλίδι ακαµψίας, γυµνή λαστιxένια φλάντζα, διµερείς xαλύβδινες οπίσθιες φλάντζες και µε αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών µε βίδες και παρεµβύσµατα. Αξονικές διαστολικές φλάντζες ή µπρούντζινου τύπου xιτώνιο διαστολικό µε εξωτερικό προστατευτικό κάλυµµα, για οριζόντια και κατακόρυφη επιµήκυνση, πλήρεις µε τα αντίστοιxα ζεύγη φλαντζών, βίδες, παρεµβύσµατα ή στεγανωτικό υλικό µε το πιστοποιητικό δοκιµής του. 9

10 1.3ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ Οι λήψεις νερού στις λεκάνες WC καθήµενου τύπου θα γίνουν µε δοχεια εκπλυσης µέσω οργάνου εκροής µε πλωτήρα (καζανάκια χαµηλης πιεσης). Οι λήψεις νερού στις λεκάνες WC ΑΜΚ θα γίνουν µε δοχεία έκπλυσης µέσω οργάνου εκροής µε πλωτήρα (καζανάκια χαµηλης πιεσης ). Οι λήψεις νερού στα ουρητήρια θα γίνουν µε µηχανισµο φωτοκυτταρου µπαταριας η ηλεκτρικης παροχης. Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των Καθηγητών θα γίνουν µε σταθερους αναµικτηρες κρυου ζεστου-νερου, Φ½, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των Μαθητών θα γίνουν µε σταθερούς κρουνούς εκροής (βρύσες) ρυθµιζόµενης ροής, κρύου νερού, Φ½, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Οι λήψεις νερού στους (µελλοντικους) νιπτήρες της ΑΠΧ θα γίνουν µε σταθερούς αναµικτήρες κρύου και ζεστού νερού Φ½, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Η λήψη νερού στον νιπτήρα ΑΜΚ θα γίνει µε ειδικο αναµικτήρα κρύου και ζεστού νερού Φ½, ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο, κατάλληλο για την χρήση αυτή. Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες των Αιθουσών Φυσικών Επιστηµών θα γίνουν µε περιστρεφόµενους αναµικτήρες κρύου και ζεστού νερού Φ½, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες του Κυλικείου θα γίνουν µε περιστρεφόµενους αναµικτήρες κρύου και ζεστού νερού Φ½, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες. Η σύνδεση των αναµικτήρων µε τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ ευθείας ή µε εύκαµπτους ανοξείδωτους σωλήνες. Για την λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας ½ µε ρακόρ για την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. Για την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας Ύ µε ρακόρ για την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα µεσα σε πλαστικα φρεατια προστασιας. 1.4 ΗΛΙΑΚΟΊ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Ο ηλιακος θερµοσίφωνας θα αποτελειται από την συλλεκτική επιφάνεια ανάλογου εµβαδού, το θερµοδοχείο διπλής ενέργειας, την ηλεκτρική αντίσταση 4KW και το ηλεκτρόδιο µαγνησίου ηλεκτροχηµικής προστασίας. Η σύνδεση του µε το δίκτυο κρύου νερού θα γίνει µε παρεµβολή διακόπτη, βαλβίδας αντεπιστροφής και βαλβίδας ασφαλείας, ενώ µε το δίκτυο ζεστού νερού µε παρεµβολή διακόπτη. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες θα τοποθετηθούν στο δώµα του κτιρίου, µε νότιο ή ελαφρά νοτιοδυτικό προσανατολισµό, επάνω σε ειδικές µεταλλικές βάσεις. Ο ηλιακος θερµοσίφωνας θα έχει δοκιµασθεί µε βάση το πρότυπο EN και θα έχει αξιολογηθεί στην ανώτερη ενεργειακή κατάταξη Α κατά ΕΛΟΤ, ενδεικτικού τύπου MALTEZOS MALTH 125L NCS 100x150 ή ισοδύναµο. Το θερµοδοχείο και ο εναλλάκτης θερµότητας θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316. Η µόνωση του θερµοδοχείου θα είναι από πολυουρεθάνη 35 έως 40kg/m³, πάχους 70mm. Το εξωτερικό κάλυµµα θα είναι είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304BA. Θα είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδα ασφαλείας, ηλεκτρική αντίσταση ειδικής κατασκευής (αντιδιαβρωτική, µε θερµοστάτη ασφαλείας), αντιδιαβρωτική (ανοδική) προστασία, στόµιο εξόδου ζεστού νερού και στόµιο εισόδου κρύου νερού µε βαλβίδα ασφαλείας 10bar. 10

11 Ο ηλιακος συλλέκτης θα είναι επιλεκτικος, µε πλαίσιο από ανοδειωµένο αλουµίνιο, µε ειδικό διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας, µε συλλεκτική επιφάνεια από επιλεκτικό χαλκό επικαλυµµένο µε µαύρο χρώµιο επάνω σε ειδικό υπόστρωµα νικελίου κολληµένο στους σωλήνες χαλκού µε τεχνολογία υπερήχων, µε σωλήνες χαλκού και µε µόνωση πετροβάµβακα µε επικάλυψη µαύρου υαλοϋφάσµατος.. Οι ταχυθερµοσιφωνες θα χρησιµοποιηθουν για την απ ευθειας παραγωγη ζεστου νερου χρησης στους χωρους του Κυλικειου και του Ιατρειου ενώ θα υπαρχει προβλεψη για τους βοηθητικους χωρους της Α.Π.Χ. Θα είναι ισχυος 4KW περιπου, ρυθµιζοµενης παροχης µε δυνατοτητα παραγωγης ζεστου νερου από 2,6 έως και 12 l/min µε φωτεινη ενδειξη λειτουργιας και δυνατοτητα ρυθµισης της θερµοκρασιας του νερου (εως 60 0 C µεγιστη ), µε ηλεκτρονικη αλλα και µηχανικη προστασια από υπερθερµανση. Θα διαθετουν ηλεκτρονικο διακοπτη ροης για την αυτοµατη ενεργοποιηση/απενεργοποιηση µε την ροη του νερου και θα φερουν τις απαραιτητες προστασιες από διαρροη ρευµατος. Τοσο ο θαλαµος οσο και αντιστασεις θα είναι κατασκευασµενες από ανοξειδωτο χαλυβα (ΙΝΟΧ 316L) για µεγιστη προστασια από τα αλατα, ενδεικτικου τυπου SOLCORE GL7 η ισοδυναµου. 1.5 ΜΟΝΏΣΕΙΣ Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης Τα υλικά κατασκευής των θερµικών µονώσεων των σωλήνων ζεστού νερού xρήσης, πρέπει να έxουν την απαιτούµενη αντοxή στις αντίστοιxες θερµοκρασιακές και κλιµατολογικές συνθήκες. Σαν βασικό υλικό µόνωσης θα xρησιµοποιηθεί το Armaflex ή ισοδύναµο το οποίο είναι εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δοµής, εύκαµπτο και προσφέρεται στο εµπόριο µε τις παρακάτω µορφές :. Υπό µορφή σωλήνα για µόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάστασή τους.. Υπό µορφή κοµµένων σωλήνων µε επίστρωση κόλλας από τον παραγωγό (αυτοκόλλητες σωλήνες) όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη εγκατεστηµένες.. Υπό µορφή αυτοκόλλητων φύλλων για µόνωση σωληνώσεων διαµέτρου µεγαλύτερης από 4. Τα τεxνικά xαρακτηριστικά του µονωτικού Armaflex είναι τα εξής :. Θερµοκρασιακή περιοxή από -40 C έως +105 C.. Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας στους λ 0,036W/mK κατά DIN στους 0 C µέση θερµοκρασία.. Συντελεστής αντίστασης στην ειςχώρηση των υδρατµών µ 7000 κατά DIN Πυρασφάλεια Β1 κατά DIN Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαρκούς ελέγχου από ανεξάρτητα Ινστιτούτα. Η µόνωση θα πρέπει να τοποθετείται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας και να τηρούνται όλοι οι περιορισµοί. 11

12 1.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα κατασκευασθούν από ελαφρώς oπλισµένο σκυρόδεµα C16/20, πάχους τουλάχιστον 12cm. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C16/20. Ο πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία 2cm. Κατά την κατασκευή των τοιχωµάτων θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στοµίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύµµατος. Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Η Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Οµβρίων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους 12

13 ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/ ) και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται από τη παραπάνω σειρά αναφοράς τους. ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων µή οικιακών υγρών αποβλήτων Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί Υδραυλικοί υποδοχείς Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) Στόµια ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-pvc Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Βαθµίδες φρεατίων Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13

14 2.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Σωλήνες από Σκληρό PVC Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασµένοι από PVC κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 atm στους 20 C, κατά DIN 19531, ή ΡΡ κατά DIN 19560, µε µούφα και ελαστικό δακτύλιο. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων PVC θα είναι κατά DIN 8061/8062 ΕΛΟΤ 9 ως εξής: Εξωτ. ιαµ. (mm) Πλάτος τοιχ. (mm) 1,8 1,8 2,2 3,0 3,7 4,1 4,7 Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε µούφα και ελαστικό δακτύλιο. Σωλήνες Υπόγειων ικτύων από PVC σειρας 41 Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν για τα υπογεια εξωτερικα δικτυα συλλογης ακαθαρτων και οµβριων θα είναι κατασκευής σύµφωνης µε το DIN και θα έχουν τα ακόλουθα πάχη: DΝ (ονοµ.διάµ.) OD (εξωτ.διάµ.) Πάχος , , , , , , ,8 2.2 ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΖΕΥΓΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Η Στάθµη κάτω από τη στάθµη υπερύψωσης, θα αποχετεύεται µε δίκτυο πίεσης µε την βοήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων ακαθάρτων που θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης. Μέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης θα τοποθετηθούν δύο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα λυµάτων (το ένα εφεδρικό) τα οποία θα λειτουργούν µε κυκλική εναλλαγή. 14

15 Φρεάτιο συγκέντρωσης Ο όγκος του φρεατίου συγκέντρωσης θα υπολογισθεί έτσι ώστε αφ ενός µεν να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις και στάσεις, αφ ετέρου δε να µην παραµένουν τα ακάθαρτα στο φρεάτιο µεγάλο χρονικό διάστηµα και έτσι να αποφεύγεται η καθίζηση και σήψη αυτών. Το φρεάτιο συγκέντρωσης θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα είναι στεγανό, θα διαθέτει υδατοστεγές και αεροστεγές µεταλλικό κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125 και σωλήνωση αερισµού. Οι εσωτερικές διαστάσεις του φρεατίου συγκέντρωσης θα είναι 0,80x1,20x2,00m. Υποβρύχιο αντλητικο συγκροτηµα Το υποβρύχιο αντλητικο συγκροτηµα ακαθάρτων θα είναι ενδεικτικού τύπου WILO Drain STS 40/8 ή ισοδύναµο και θα αποτελειται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας συζευγµένα στο ίδιο κέλυφος και σε κατακόρυφη διάταξη. Η αντλία θα διαθέτει πτερωτή ελεύθερης ροής, µε διέλευση στερεών 40mm, θερµοκρασίας αντλούµενου ρευστού (νερού) 3 έως 35 C. Ο κινητήρας του συγκροτήµατος θα είναι 400V, 50Hz, 2.900rpm, κατηγορίας µόνωσης Β, IP68, απευθείας εκκίνησης. Το κέλυφος του αντλητικού συγκροτήµατος θα είναι από χυτοσίδηρο. Η πτερωτή, ο άξονας και οι κοχλίες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα εφοδιασθεί στην κατάθλιψη µε βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου µπάλας. Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι αυτόµατη, βασιζόµενη στην στάθµη των ακαθάρτων µέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης του κύριου αντλητικού συγκροτήµατος θα εκκινά αυτόµατα το εφεδρικό του. Ηλεκτρικός πίνακας Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τριφασικός 400V, κατάλληλος για τον έλεγχο δύο αντλιών λυµάτων µε φλοτεροδιακόπτες. Ο πίνακας θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:. Γενικό διακόπτη παροχής τάσης, µε θέσεις «ΟΝ-ΟFF».. Ξεχωριστό διακόπτη λειτουργίας για την κάθε αντλία, µε θέσεις «Χειροκίνητο-0-Αυτόµατο».. Φωτεινές λυχνίες ενδείξεων λειτουργίας.. Σειρήνα συναγερµού.. Συσκευή για την αυτόµατη εναλλαγή των δυο αντλιών. - Τρεις φλοτεροδιακόπτες. - Ξεχωριστό θερµοµαγνητικό για την κάθε αντλία. - Ηχητικός βοµβητής 90db. - Φωτεινές λυχνίες ενδείξεων βλάβης. - Ψυχρές επαφές αναγγελίας βλάβης και λειτουργίας για την κάθε µια αντλία, όπως και για τον συναγερµό υπερχείλισης, που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση του πίνακα σε κεντρικό σύστηµα ελέγχου (BMS). - Σειρήνα συναγερµού 12V, DC, µε διάταξη φόρτισης της µπαταρίας. Ο βαθµός προστασίας του πίνακα θα είναι IP55. 15

16 Οι τριφασικοί πίνακες ελέγχου από 1,1 kw µέχρι 4 kw θα περιλαµβάνουν διάταξη εκκίνησης DOL. Οι τριφασικοί πίνακες από 5,5 kw και πάνω θα περιλαµβάνουν διάταξη εκκίνησης Υ/. O πίνακας κατά την λειτουργία του θα εκτελεί αυτόµατα τις εξής λειτουργίες: - Κυκλική εναλλαγή των δυο αντλιών. Μετά από κάθε εκκίνηση, για ισοκατανοµή χρόνου λειτουργίας, θα ξεκινά η επόµενη αντλία. - Αυτόµατη λειτουργία αιχµής µε ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο αντλιών. Αυτό θα συµβαίνει σε περίπτωση υψηλής στάθµης εντός του φρεατίου. - Η στάθµη λειτουργίας και παύσης θα καθορίζεται µε δυο πλωτηροδιακόπτες ON-OFF. Ένας πλωτηροδιακόπτης θα χρησιµοποιείται για τον συναγερµό υπερχείλισης. - Αυτόµατη µετάπτωση στην επόµενη αντλία σε περίπτωση πτώσης θερµικού. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα λειτουργεί µε τρεις πλωτηροδιακόπτες (φλοτέρ): F1, F2, και F3. Το Φλοτέρ F1 θα είναι το Φλοτέρ Λειτουργίας και θα χειρίζεται τις δυο αντλίες εναλλάσσοντας τη σειρά λειτουργίας τους. Τοποθετείται στο κατώτερο σηµείο της στάθµης που επιτηρείται (το µέσο της αντλίας). Η ανώτερη στάθµη εκκίνησης ορίζεται ανάλογα µε το βάθος του φρεατίου. Το Φλοτέρ F2 θα είναι το Φλοτέρ Αιχµής. Τοποθετείται έτσι ώστε η στάθµη που επιτηρεί να είναι ανώτερη από αυτή του F1. Το F2 θα ξεκινήσει τη δεύτερη αντλία εάν η πρώτη αντλία, η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το F1, δεν επαρκεί λόγω µεγάλης ποσότητας ακαθάρτων. Όταν η στάθµη του F2 έρθει στο άνω όριο του F1, το F2 θα σταµατήσει τη λειτουργία της δεύτερης αντλίας και θα συνεχίσει η λειτουργία της πρώτης αντλίας, σταµατώντας και την πρώτη αντλία όταν αδειάσει το φρεάτιο. Το Φλοτέρ F3 θα είναι το Φλοτέρ Συναγερµού. Ενεργοποιεί το βοµβητή, όταν η στάθµη ανέβει πάνω από το όριο του F2. Για αυτό το λόγο το F3 τοποθετείται σε σηµείο ανώτερο του F2. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από το σχέδιο συνδεσµολογίας του. Το δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων θα είναι ενδεικτικού τύπου WILO EC-DRAIN 2x4 + 3ΒΠΛ (400V) ή ισοδύναµο. 2.3 ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Μίκα αερισµού Η κεφαλή αυτή, θα είναι κατασκευασµένη από xυτοσίδηρο, θα έxει διάµετρο στοµίου 19 cm και πάxος τοιxωµάτων τουλάxιστον 3 mm. Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να µην είναι µικρότερη των 36 cm2. Το φύλλο της µίκας πρέπει να κύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. Μηχανοσίφωνας Η διάµετρος του µηxανοσίφωνα θα είναι ίση µε αυτήν του γενικού αποxετευτικού αγωγού. Ο µηxανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόµενος, µε στόµιο και πώµα για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. Αµέσως προ του στοµίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης από κάποια πλευρά του οποίου θα αρxίζει ο σωλήνας προς την µίκα αερισµού. 16

17 Ο µηxανοσίφωνας θα είναι πήλινος ή από χυτοσίδηρο. Κεφαλή αερισµού Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, πάνω από το δώµα, θα προστατεύονται µε κεφαλή από πλέγµα γαλβανισµένου σύρµατος ή καπέλλο PVC. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισµού στα δώµατα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο. Εσχάρες (Αύλακες) Συλλογής υδάτων Για τη συλλογή των οµβρίων υδάτων των αυλειων χωρων θα χρησιµοποιηθεί διάταξη µε προκατασκευασµενο καναλι από πολυµερικο µπετον, µηκους 1,00m, βαθους 12,5cm µε εσχάρες από γαλβανισµένο χαλυβα 30Χ30, κλασης Β ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σε όλες τις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα είδη υγιεινής η επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία µε τον αρχιτέκτονα. Γενικά, όλα τα είδη υγιεινής θα είναι της ίδιας σειράς, κατασκευασµένα από πορσελάνη, εκτός από τους νεροχύτες που θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι λεκάνες WC των Μαθητών θα είναι καθηµενου τύπου, πορσελάνης και θα συνοδεύονται από ένα καζανάκι πορσελάνης χαµηλης πίεσης, ένα πλαστικό κάλυµµα βαρέος τύπου, µία µεταλλική ανοξείδωτη χαρτοθήκη, έναν µικρό µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων, ένα βουρτσάκι καθαρισµού και ένα µεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγγιστρο. Τα ουρητήρια των Μαθητών θα είναι επιτοιχα πορσελάνης µε φωτοκυτταρο. Οι λεκάνες WC των Καθηγητών και των ΑΠΧ θα είναι κρεµαστές, πορσελάνης και θα συνοδεύονται από ένα καζανάκι πορσελάνης χαµηλής πίεσης, ένα πλαστικό κάλυµµα βαρέος τύπου, µία µεταλλική ανοξείδωτη χαρτοθήκη, έναν µικρό µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων, ένα βουρτσάκι καθαρισµού και ένα µεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγγιστρο. Οι νιπτήρες θα είναι επίτοιχοι πορσελάνης µε κρεµαστό κάλυµµα παροχών και θα συνοδεύονται από έναν καθρέπτη, ένα µεταλλικό ανοξείδωτο δοχείο υγρού σαπουνιού, µία µεταλλική ανοξείδωτη χαρτοπετσετοθήκη και έναν µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων. Οι νεροχύτες εργαστηριακών πάγκων των Αιθουσών Φυσικών Επιστηµών θα είναι ένθετοι πορσελάνης. Οι νεροχύτες (sink) των Χώρων Ακαθάρτων θα είναι επιδαπέδιοι πορσελάνης. Οι νεροχύτες του Κυλικείου θα είναι µεταλλικοί ανοξείδωτοι µε δύο βαθειές µεγάλες γούρνες. Τα είδη υγιεινής των WC για τα ΑΜΕΑ θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή και θα συνοδεύονται από τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις εξοπλισµό. 17

18 18

19 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/ ) και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται από τη παραπάνω σειρά αναφοράς τους. ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Πυροσβεστικές φωλεές Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος οπλισµού Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Γενικά Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ έγκρισης καταλληλότητας από οργανισµούς (πιστοποιηµένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισµένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ). Συµφωνα µε την εγκεκριµενη Μελετη Ενεργητικης Πυροπροστασιας ΕΝ απαιτειται δικτυο πυροσβεσης αλλα µονο πυροσβεστικα ερµαρια στην Α.Π.Χ. Σωληνώσεις Οι σωληνώσεις της εγκαταστάσεως θα είναι γενικώς από πλαστικο σωληνα ενδοδαπεδιο, δικτυωµενου πολυαιθυλενιου PEx µεσα σε ευκαµπτο κυµατοειδη σωληνα HDPE καταλληλης 19

20 διατοµης. Πυροσβεστικος Κρουνος Οι πυροσβεστικοι κρουνοι θα αποτελούνται από µεταλλικό ερµάριο µε µεταλλική θύρα, κατάλληλο για εντοιχισµένη ή επίτοιχη τοποθέτηση ανάλογα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Το ερµάριο θα κατασκευαστεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5mm µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στήριξης των διαφόρων εξαρτηµάτων, πόρτας κλπ. Το ερµάριο θα βαφτεί µε δύο (2) στρώσεις µίνιου και δύο (2) βαφής. Στο εσωτερικό του κάθε ερµαριου θα βρίσκεται εύκαµπτος σωλήνας διαµέτρου 19mm, µήκους 15m, µε ακροφύσιο, το άλλο άκρο του οποίου προσαρµόζεται µόνιµα σε κρουνό της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης Πυροφραγµοί - Πυροδιαφράγµατα Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαµέσου των ορίων των πυροδιαµερισµάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγµών που περιλαµβάνει ανάλογα µε τις διάφορες περιπτώσεις:. Πλάκα ορυκτοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5 εκ. και ειδικού βάρους 120 Kg/M3 που φράσει όλα τα κενά µεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών., κλπ.. Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (µε στρώση πάχους 3mm) και των δύο πλευρών του ορυκτοβάµβακα. Με το ίδιο υλικό επικαλύπτονται επίσης (µε στρώση πάχους 5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγµού, τα καλώδια (σε µήκος 50 εκ.) και οι σωλήνες (σε µήκος 25µ.) αφού περιβληθούν πρώτα µε κογχύλι ορυκτοβάµβακα.. Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών ή ανοιγµάτων αερισµού που επιβάλλεται από τα ανωτέρω θα εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασµένα και πιστοποιηµένα κατά τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς BS, UL, NFPA, VDS. Κάθε διάφραγµα πυρασφαλείας θα επιλεγεί ώστε να έχει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη πυραντίστασης του κελύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται. Τα διαφράγµατα µπορεί να είναι πολύφυλλα (τύπου κουρτίνας) ή µονόφυλλα, θα φέρουν τηκτό συναγερµού συγκράτησης που θα λειτουργεί στους 68 C ή 70 C ανάλογα µε την εφαρµογή. Επίσης κάθε διάφραγµα θα φέρει µικροεπαφή µέσω της οποίας θα δεικνύεται η ενεργοποίηση του συστήµατος ελέγχου. Η εγκατάσταση των πυροδιαφραγµάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες και τυπικές λεπτοµέρειες των οργανισµών πιστοποιήσεων. 3.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ Αυτόνοµα Φωτιστικά Ασφαλείας Τα αυτόνοµα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι επίτοιχα ή οροφής ή χωνευτά ανάλογα µε τη θέση 20

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ ΕΓΚ / Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ ΕΓΚ / Σ Ε Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (Κ.Α. 02.15.7331.004) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Έργο: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ" ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ: 2012Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επίσηµες τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Υπάρχουν δυο ξεχωριστά αλλά και παράλληλα δίκτυα σ ένα υδραυλικό σύστημα. Το ένα παρέχει νερό για ανθρώπινη χρήση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υλικών Συντήρησης για τους Παιδικούς Σταθµούς (Υδραυλικά Υλικά και Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 5-6-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 10909 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης:35 Αριθμός έργου:0 Έτος:2016 Χρήση ετών: Προμήθεια με τίτλο Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Στην παρούσα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ

Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 1Θ ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 Β ΤΑΞΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Άρθρο 1- Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεος ΡΑ6 (6Κgr)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Άρθρο 1- Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεος ΡΑ6 (6Κgr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ση: Φ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234, Χαλάνδρι ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια Υλικών Εγκεκριμένων Μελετών Πυροπροστασίας Δήμου Χαλανδρίου» ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο A.T.1 Προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pα, φορητός γομώσεως 6kg. Κωδικός Αναθεώρησης ATHE

Αρθρο A.T.1 Προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pα, φορητός γομώσεως 6kg. Κωδικός Αναθεώρησης ATHE Αναλυτικό τιμολόγιο Αρθρο A.T.1 Προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pα, φορητός γομώσεως 6kg Κωδικός Αναθεώρησης ATHE 8201.1.2 ΗΛΜ 19 100% Προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Α.Τ. Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων 1 Θεσσαλονίκη 20/4/2016 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΥΠΟΣ WS 101/WS 102 ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα στόμια των σειρών WS είναι κατάλληλα για προσαγωγή αέρα, για μετωπική τοποθέτηση σε τοίχο ή αεραγωγό, με κινητά πτερύγια, σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Εργοδότης ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ Έργο ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ ΕΓΚ / ΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ ΕΓΚ / ΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (Κ.Α. 02.15.7331.004) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Καμπύλη Wilo-Drain TS/TSW 32-50 Hz - 2900 1/min H [m] Wilo-Drain TS/TSW 32 10 8 Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 8 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 13 m 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : 400 06 Συκούριο Αρ. Μελ. 1/2017 Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος. Τηλ. : 24953 50520 Τελεφαχ : 24950 52130 Ε-mail : deya@dimostempon.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους 14PROC002013464 2014-04-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 9 Μαρτίου Αρ.Πρωτ. 631

Μυτιλήνη 9 Μαρτίου Αρ.Πρωτ. 631 Μυτιλήνη 9 Μαρτίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρ.Πρωτ. 6 Ταχ. /νση : Βουρνάζων 9 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ15/1-4-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση δικτύων θέρµανσης, υδραυλικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

AQUA. AQBE150 AQBE151 Μπαταρία νιπτήρα με φωτοκύτταρο και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής σαπουνιού / υγρού απολύμανσης. Ηλεκτρονικές Μπαταρίες Νιπτήρα

AQUA. AQBE150 AQBE151 Μπαταρία νιπτήρα με φωτοκύτταρο και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής σαπουνιού / υγρού απολύμανσης. Ηλεκτρονικές Μπαταρίες Νιπτήρα Ηλεκτρονικές Μπαταρίες Νιπτήρα AQBE150 AQBE151 Μπαταρία νιπτήρα με φωτοκύτταρο και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής σαπουνιού / υγρού απολύμανσης 7612210031700 AQBE150 7612210031717 AQBE151 Με σύστημα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 13 Μαρτίου Αρ.Πρωτ. 664

Μυτιλήνη 13 Μαρτίου Αρ.Πρωτ. 664 Μυτιλήνη 13 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρ.Πρωτ. 664 Ταχ. /νση : Βουρνάζων 19 Μυτιλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ EN ISO 9001:000 ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,5 ΕΩΣ 5 BAR ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 5 MBAR) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας. 1. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας. 1. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ MCP ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GALLETTI ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Β ΚΑΠΗ -ΙΑΤΡΕΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: /0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.8.,9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αµαξοστασίου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Ε. Νεάπολης ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Προϋπ/σµός : 245.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 28/2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα