ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 0126/ /el Γενική Συνέλευση Interlife General Insurance S.A ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ INLI Attachment: 1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Non Regulated Publication Date: 12/06/2013

2 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. της 12ης Ιουνίου 2013 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 12η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν της από πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας Η εν λόγω πρόσκληση έχει ως εξής: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων με την Επωνυμία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.» Σύμφωνα με την από 13 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12 η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. (ώρα προσέλευσης 09.30) στο αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στο 14 ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου στη Θέρμη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2012 ( ), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή από τον κ. Αθανάσιο Πρόιο 7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου. 9. Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 23 α, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου προς την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ A.E Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 23 α, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, α) Εκτιμητή ζημιών πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου μελετητή, με την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ A.E Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 23 α, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α. με την εταιρεία INTERLIFE PROPERTIES A.E Διάφορες ανακοινώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άϋλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 7ης Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Χ.Α.Κ.. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

3 Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο Προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε ο κος. Δημήτριος Ξουρής, ενώ ως γραμματέα προσέλαβε τον κο. Ιωάννη Βοτσαρίδη. Η Συνέλευση διαπίστωσε ότι είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Από τους μετόχους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα εμφανίσθηκαν στη Συνεδρίαση οι ακόλουθοι: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 2013 Α/Α/ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Πόλη Μετοχές/Ψήφοι 1 ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5-ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5-ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- INTERBROKERS Α.Ε. 7 ΠΟΛΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KIOUPLIDIS KONSTANTIN ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ GRUBENACKER STRASSE 115 ZUERICH-CH ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 16 ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 17 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Λ.ΤΣΑΜΗ 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μ.ΨΕΛΛΟΥ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 ΠΥΘΑΓΟΡΑ 87 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΞΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 33, Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΘ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ 20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 39 ΡΟΔΟΣ ΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 191 ΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 39 ΡΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 572 ΚΟΝΙΤΣΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31 Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΔΑΒΑΚΗ 5 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 686 Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

4 34 ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΥΡΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38 ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΕΡΠΟΥΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 17 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΜ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Γ. ΜΙΚΡΟΥ 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΡΩΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΧΙΛΗΣ 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. ΤΣΑΜΙΑ 60 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΝ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5-ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5-ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- INTERBROKERS Α.Ε. 56 ΠΟΛΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KIOUPLIDIS KONSTANTIN ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ GRUBENACKER STRASSE 115 ZUERICH-CH ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώθηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 69,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στη συνέχεια εκλέχθηκε δια βοής, οριστικός Πρόεδρος ο κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης και Γραμματέας ο κος. Ξουρής Δημήτριος. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο κος Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρών όλων των θεμάτων. Η παραπάνω πρόταση του κου Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση. Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2012 ( ), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος Ιωάννης Βοτσαρίδης εισηγούμενος της έγκρισης του Ισολογισμού, έδωσε το λόγο στον κο Πρόιο Αθανάσιο, μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρίας, για την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάλυση των πεπραγμένων της χρήσης Στη συνέχεια ο κος. Πρόιος, αφού ανέπτυξε αναλυτικά το θέμα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, υποβάλει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης αυτής μαζί με την Έκθεση του Λογιστή Ελεγκτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση. Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των ανωτέρω στοιχείων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης Θέμα 2 ο : Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

5 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι στην από 30/04/2013 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2012, συνολικού ποσού ύψους ,60 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,05 /μετοχή. Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση αποφασίσθηκε ότι η ημερομηνία αποκοπής του μητρώου των μετόχων θα καθορισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί του πρώτου σκέλους τους θέματος αυτού (διανομή μερίσματος) η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εγκρίνει κατά την πλειοψηφία την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω απόφαση έλαβε ψήφους υπέρ (99,3303 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 99,03551 % επί των παρόντων) και ψήφους κατά (ποσοστό 0,6697 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 0,9649 % επί των παρόντων). Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει και καθορίζει ως ημερομηνία αποκοπής του μητρώου των μετόχων, την 20 η /06/2013, ημέρα Πέμπτη. Θέμα 3 ο. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης Θέμα 4 ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον κο. Πρόιο Αθανάσιο, ο οποίος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου και λήψεως οικονομικών προσφορών από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών, το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στην από 07/06/2013 συνεδρίασή του και προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON Α.Ε., για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 01/01/ /12/2013, με αμοιβή το ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α., ενώ εντός του προσεχώς πενθημέρου θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αξιολογώντας τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν και κρίνοντας ως πλέον συμφέρουσα την ως άνω προσφορά, αποφασίζει ομόφωνα και επιλέγει την εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε., για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 2013, και εγκρίνει ομόφωνα ως αμοιβή το ποσό των ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ενώ εντός του προσεχώς πενθημέρου θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής, αποδοχής του Δ.Σ. Θέμα 5 ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2012 Η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε ότι οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις προεγκριθείσες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 30 ης /06/2012, ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις καθαρές καταβληθείσες αμοιβές των μελών του εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2012, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2012, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε ,00 ευρώ, ενώ το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των ,00 ευρώ. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και προεγκρίνει τις καθαρές αμοιβές του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2013 μέχρι του συνολικού ποσού των ,44 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2013 συνολικού ποσού ευρώ. Η ως άνω απόφαση (περί προέγκρισης των καθαρών αμοιβών και εξόδων του νέου Δ.Σ. του έτους 2013) έλαβε ψήφους υπέρ (99,6565 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 99,505 % επί των παρόντων) και ψήφους κατά (ποσοστό 0,3435 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 0,495 % επί των παρόντων). Θέμα 6 ο : Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή από τον κ. Αθανάσιο Πρόιο Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης, πληροφορεί τους μετόχους ότι το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τουφεξής Γεώργιος, υπέβαλλε δια της από 09/01/2013 επιστολής την παραίτησή του Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

6 από μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, για το λόγο ότι εξαιτίας ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως μέλος του Δ.Σ. τουλάχιστον για το Α εξάμηνο του Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε στην από 25/01/2013 συνεδρίασή του ομόφωνα την αποδοχή της παραίτησης του κου. Γεώργιου Τουφεξή και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Τουφεξή και για το υπόλοιπο της θητείας του από τον Οικονομολόγο και Διευθυντή Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρίας, κο. Αθανάσιο Πρόιο του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένου στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κατοίκου Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, κατόχου του υπ αριθμό ΑΒ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ο οποίος και απεδέχθη την σχετική πρόταση. Αφού αναπτύχθηκε λεπτομερώς από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης το βιογραφικό του κου. Αθανάσιο Πρόιου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση αυτή και αποφάσισε παμψηφεί περί τούτου. Θέμα 7 ο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος. Βοτσαρίδης Ιωάννης, ενημερώνει τους μετόχους ότι στις 30/06/2013 λήγει η θητεία του ισχύοντος Διοικητικό Συμβουλίου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εκλεγεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε, περαιτέρω τους μετόχους ότι θα πρέπει να διευρυνθεί κατά τρία άτομα ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω της εισαγωγής της εταιρίας στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και της εκ του νόμου επιταγής για την εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4 ν. 3016/2002). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στην από 07/06/2013 συνεδρίασή τους και προτείνει στην Γενική Συνέλευση ως υποψήφια μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους εξής: 1. Δημήτριος Ξουρής του Γεωργίου και της Μαρίκας, γεννημένος στο Λειβάδι Θεσσαλονίκης, το 1941, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου 4, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΒ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως μη εκτελεστικό μέλος 2. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως εκτελεστικό μέλος 3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως εκτελεστικό μέλος 4. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 18, Περαία, πραγματογνώμων, κάτοχος του υπ αριθμό Φ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως εκτελεστικό μέλος 5. Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, ασφαλιστής, κάτοχος του υπ αριθμό Σ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως εκτελεστικό μέλος 6. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένος στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κάτοικος Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΒ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως εκτελεστικό μέλος 7. Γεώργιος Τουφεξής του Αθανασίου και της Μερόπης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1947, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, Πανόραμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως μη εκτελεστικό μέλος 8. Αλεξανδρή Στυλιανή (Λιάνα) του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1954, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μπότσαρη 11, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΣΗΕΜΘ, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΑ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως μη εκτελεστικό μέλος 9. Αναστάσιος Γλιάς του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1950, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μ.Μ. Αμβροσίου 9, συνταξιούχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ ΔΑΤ, ΑΦΜ , ως μη εκτελεστικό μέλος Στη συνέχεια και αφού αναγνώστηκαν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει άπαντες τους ως άνω υποψηφίους ομόφωνα ως μέλη του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας η θητεία των νέων μελών του Δ.Σ. θα είναι 5ετής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα (συνεδρίαση 07/06/2013) και προτείνει στην Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους: 1) Λιάνα Αλεξανδρή και 2) Αναστάσιο Γλιά, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο (άρθρο 4 ν. 3016/2002). Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση και ορίζονται τα ως άνω δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητα. Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

7 Θέμα 8 ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τα μέλη ότι ενόψει της εισαγωγής της εταιρίας στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. θα πρέπει να εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Το Δ.Σ. στην από 07/06/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει ως υποψηφίους για μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1) Δημήτριος Ξουρής (μη εκτελεστικό μέλος), 2) Αναστάσιος Γλιάς (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και 3) Αλεξανδρή Λιάνα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτεί η σχετική νομοθεσία. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή των μελών Δημητρίου Ξουρή, Αναστάσιου Γλιά και Λιάνας Αλεξανδρή ως μελών της επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Περαιτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του κου. Αναστάσιου Γλιά, ενώ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, εκλέχθηκε ομόφωνα η κα. Λιάνα Αλεξανδρή. 9 ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 23 α,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου προς την εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους αναφορικά με την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου στην προς τους κ.κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη του Παναγιώτη και Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη του Παναγιώτη, και ήδη προς την Εταιρία «ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η οποία υπεισήλθε στην εν λόγω μίσθωση μετά τη σύστασή της) τμήμα του υπόγειου χώρου εμβαδού 40 τ.μ. από το ακίνητο-έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14 ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από την ως άνω ήδη μισθώτρια εταιρία ως γραφεία της εταιρίας και έδρα για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη την 01/01/2013 και λήγουσα την 31/12/2024. Το καταβαλλόμενο συμφωνηθέν μίσθωμα ανήλθε στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως για τα δύο πρώτα έτη της μίσθωσης, ενώ από το τρίτο έτος και μέχρι τη συμβατική λήξη της το μίσθωμα συμφωνήθηκε να αυξάνεται κάθε μισθωτικό έτος. Η αύξηση του μισθώματος θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Στη συνέχεια αναγνώσθηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης του τμήματος τους ως άνω ακινήτου και ακολούθησε συζήτηση επ αυτού. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει την Ειδική Άδεια-έγκριση για την σύναψη της ανωτέρω σύμβασης τόσο με τους κ.κ. Ιωαννή και Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη, όσο και με την Εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε. (η οποία υπεισήλθε στην εν λόγω μίσθωση μετά τη σύστασή της). 10 ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 23 α,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, α) Εκτιμητή ζημιών πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου μελετητή με την Εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε. O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για την ανάγκη σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία «ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», α) Εκτιμητή Ζημιών- Πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου-μελετητή. Αφού αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης διεξοδικά το βιογραφικό της ως άνω εταιρίας, ακολούθησε εκτενής συζήτηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα-κέρδος, τα οποία θα επιφέρει η εν λόγω συνεργασία. Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η εν λόγω σύμβαση συνεργασίας και ακολούθησε συζήτηση επ αυτής. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει την Ειδική Άδεια-έγκριση για την σύναψη της ανωτέρω σύμβασης με την εταιρία «ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 11 ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ άρθρο 23 α,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α με την Εταιρία INTERLIFE PROPERTIES A.E. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για την ανάγκη σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία «INTERLIFE PROPERTIES», στην οποία έχει ανατεθεί ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας κάθε είδους ακινήτου το οποίο θα υποδεικνύεται από την εταιρία και η έκδοση από την «INTERLIFE PROPERTIES» των αντίστοιχων Φύλλων Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας των εν λόγω ακινήτων, έναντι του ποσού των 8,13 ευρώ ανά υπολογισμό αντικειμενικής αξίας (ήτοι ανά έκδοση-εκτύπωση Φύλλου Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας), προσαυξημένο με τους εκάστοτε ισχύοντες και αναλογούντες φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίοι θα βαρύνουν την εταιρία. Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

8 Αφού αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης διεξοδικά το βιογραφικό της ως άνω εταιρίας, ακολούθησε εκτενής συζήτηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα-κέρδος, τα οποία θα επιφέρει η εν λόγω συνεργασία. Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η εν λόγω σύμβαση συνεργασίας και ακολούθησε συζήτηση επ αυτής. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει την Ειδική Άδεια-έγκριση για την σύναψη της ανωτέρω σύμβασης με την εταιρία «INTERLIFE PROPERTIES». 12 Ο Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική συγκυρία, αλλά και τις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα της Κύπρου και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία από τις ως άνω καταστάσεις. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 12:00 το μεσημέρι την λήξη της Γενικής Συνέλευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης INTERLIFE /8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTEΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11 ΗΣ /06/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920) Την 11 η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

26 2015 2. 3. 2015. 2014. 5

26 2015 2.       3.          2015. 2014. 5 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα