ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στοιχεία εταιρείας Στοιχεία εταιρίας Μέσα ιασφάλισης Ποιότητας ιαδικτυακό Σύστημα e-συνταγογράφηση Εισαγωγή Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Αναμενόμενα Αποτελέσματα Προϋποθέσεις Υπηρεσία e-συνταγογράφησης Εισαγωγή Συνοπτική περιγραφή διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας Υποστήριξη Συμμετεχόντων - ιαχείριση της Υπηρεσίας Λογισμικό Εφαρμογής Λειτουργικές Προδιαγραφές Ασφάλεια Επικοινωνιών & Προστασία εδομένων Αρχιτεκτονική - Υποδομή Συστήματος Αρχιτεκτονική Συστήματος Βασική Υποδομή Συστήματος Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υπηρεσίες - Υποέργα Μελέτες Έργου Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Ανασχεδιασμός ιαδικασιών Συνταγογράφησης ιερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών ιαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων Υπηρεσίες Υλοποίησης και Υποστήριξης από την e-συνταγογράφηση Σελ.2

3 4.2.1 Υπηρεσίες Υλοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος ΗΣ/ Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Service Level Agreement -SLA) Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών Εκπαίδευση Συμμετεχόντων Σχέδιο Επικοινωνίας- ράσεις Ευαισθητοποίησης Εμπειρία Εταιρείας & Στατιστικά Υπηρεσίας Έργα ΦΟΡΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Πελάτες Σελ.3

4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία εταιρίας ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ATC Α.Ε. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1987 ΕΔΡΑ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 10, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ρακάς Κωνσταντίνος 1.2 Μέσα ιασφάλισης Ποιότητας Η Athens Technology Center A.B.E.T.E. (ATC), πιστοποιήθηκε το έτος 2000 με το ιεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 1994 και το Σεπτέμβριο του 2003 με το ιεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2000, από την ABS Quality Evaluations Inc, για «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Λύσεων, Υπηρεσιών ιαχείρισης Έργων Πληροφορικής και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Tο έτος 2009 πιστοποιήθηκε με το ιεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008, από την ABS QUALITY EVALUATIONS Inc, για «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, προϊόντα διοικητικών πληροφοριών και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ιαχείρισης Πληροφοριών». Σελ.4

5 Σελ.5

6 2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ E-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 2.1 Εισαγωγή Η προτεινόμενη λύση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα προκύψει από τον εντοπισμό των αναγκών σε επίπεδο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης προς τους συμμετέχοντες. Το Σύστημα θα πρέπει να έχει ως πυρήνα τόσο την τεχνολογία που θα αξιοποιηθεί (υλικό υποδομών, εφαρμογή λογισμικού, υποστηρικτικά συστήματα κ.ά.) όσο και την παροχή υπηρεσιών από την έναρξη του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα δυο αυτά συστατικά θα αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία μιας υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο που θα εξυπηρετεί τους εμπλεκόμενους χρήστες είτε πρόκειται για πολίτες, είτε πρόκειται για επαγγελματίες στο χώρο της ημόσιας Υγείας. Για το λόγο αυτό στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται από την εταιρεία Athens Technology Center στα πλαίσια της ημόσιας ιαβούλευσης που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιχειρείται μια προσέγγιση με έμφαση στις υπηρεσίες που θα πλαισιώσουν το λογισμικό εφαρμογής. Έτσι, κατά το σχεδιασμό των απαιτήσεων της υπηρεσίας θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση σε όλες τις παραμέτρους που θα επιτρέψουν την μελλοντική επέκταση της υπηρεσίας, η οποία δεν θα αφορά μόνο στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, αλλά στην επέκτασή της σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ημόσιας Υγείας, στο οποίο δύναται να φυλάσσονται δεδομένα για το ιστορικό ασθενούς (π.χ. Καρτέλα) και να διακινούνται έγγραφα με βάση προκαθορισμένες ροές εργασιών των εμπλεκόμενων φορέων και επαγγελματιών του χώρου της Υγείας. Οι διαστάσεις και οι απαιτήσεις του έργου που πρόκειται να σχεδιαστεί επιβάλλουν την ανάγκη αναλυτικού προγραμματισμού σχετικά με τη διοίκηση και αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών, τη διασφάλιση ποιότητας έργου, τη σύνταξη του προϋπολογισμού έργου, τον προγραμματισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου, τους πόρους που δύναται να διαθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι κ.ο.κ. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του έργου η πιθανότητα κερματισμού του έργου σε υποέργα ανά φάση υλοποίησης ή ανά γεωγραφική περιοχή. 2.2 Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Σκοπός του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές συνταγογράφησης στη ημόσια Υγεία με την υιοθέτηση ενός καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού της χώρας για τις δοσοληψίες τους με τα νοσοκομεία, φαρμακεία, συμβεβλημένα ταμεία κ.ά. Όπως αναφέρεται στο διαδικτυακό τόπο oι βασικοί στόχοι της νέας υπηρεσίας συνταγογράφησης είναι οι εξής: 1. ιαχείριση και καταγραφή της κατανάλωσης φαρμάκων σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια βάση. Επιπρόσθετα, το σύστημα θα προσφέρει Σελ.6

7 δυνατότητες διάκρισης της κατανάλωσης φαρμάκων τόσο ποσοτικά όσο και κατά είδος, αξία κ.λπ. 2. Πλήρης απολογιστικός έλεγχος και ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, από τον Ασφαλισμένο μέχρι τον Παραγωγό/ Εισαγωγέα/ ιανομέα ανά Περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. Γιατρούς, Φαρμακοποιούς) 3. Μείωση του κόστους φαρμακευτικής δαπάνης. 4. Σύνδεση δαπανών για φάρμακα με την υγεία του πληθυσμού (πολυφαρμακία) εντός τριετίας από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 2.3 Αναμενόμενα Αποτελέσματα Η ολοκλήρωση ενός έργου, σαν κι αυτό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, αναμένεται να ωφελήσει τους εμπλεκόμενους παράγοντες με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται πιο γρήγορα και θα μπορέσουν σταδιακά να αντικαταστήσουν το ογκώδες βιβλιάριο από μία απλή και εύχρηστη Κάρτα Ασφαλισμένου. Οι Ιατροί θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να συντάσσουν και να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής και αναλυτικές καταστάσεις, που οδηγούν σε σπατάλη χρόνου και καθυστερημένες πληρωμές. Επίσης, θα έχουν καλύτερη εικόνα για το ιστορικό των ασθενών τους, μέσω της Κ Ε. Οι Φαρμακοποιοί θα απαλλαγούν επίσης από την υποχρέωση να συντάσσουν και να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής και αναλυτικές καταστάσεις, που οδηγούν σε χρονοτριβή και καθυστερημένες πληρωμές. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα αποκτήσουν ένα σημαντικότατο εργαλείο με το οποίο θα μπορούν να παρακολουθούν όλες τις επιμέρους ιατροφαρμακευτικές πράξεις των ασφαλισμένων τους, σε πραγματικό χρόνο. Κατάλληλα ενσωματωμένα εργαλεία θα δημιουργούν επίκαιρα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και αξία φαρμάκων, συσχέτιση δαπανών με την Ηλικία, το Φύλο και την Υγεία του πληθυσμού κ.α. Λόγω της προκύπτουσας διαφάνειας, θα εξαλειφθεί το μεγαλύτερο μέρος της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων και θα δοθεί η ευκαιρία για τον αυτόματο και άμεσο εντοπισμό τόσο της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης όσο και της δόλιας/άσκοπης πολυφαρμακίας. Σελ.7

8 2.4 Προϋποθέσεις Κάθε Ιατρός και Φαρμακοποιός θα πρέπει κανονικά να διαθέτει υπολογιστή με εκτυπωτή, και να διαθέτει πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ. μετακινούμενοι Ιατροί ή περιοχές χωρίς ευρυζωνική κάλυψη) μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς ως εξής: Πρόσβαση με φορητές συσκευές PDA (GSM), με ειδική εφαρμογή mobile πρόσβασης στην Κ Ε, μέσω της οποίας ο Ιατρός θα κάνει την καταχώριση και θα λαμβάνει τον αντίστοιχο Κωδικό Συνταγής (ΚΣ). Με τον ΚΣ ο ασφαλισμένος θα μπορεί να εκτελεί κανονικά την συνταγή σε οποιοδήποτε Φαρμακείο. Όσα (ελάχιστα) Φαρμακεία είναι σε περιοχές χωρίς κάλυψη ADSL, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δίκτυα GSM/3G για πρόσβαση του υπολογιστή τους στην Κ Ε. Οποτεδήποτε εμφανιστεί βλάβη στη σύνδεση με το ιαδίκτυο, ο Ιατρός θα μπορεί να απευθύνεται τηλεφωνικώς στο μόνιμο Help Desk, μέσω του οποίου θα μπορεί να καταχωρίζει (μετά από σχετική πιστοποίηση της ταυτότητας του καλούντος Ιατρού) την διάγνωση και την συνταγή. Σελ.8

9 3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός εύχρηστου και ασφαλούς μηχανισμού που θα διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας (ιατροί, ασθενείς, φαρμακοποιοί, ημόσια ιοίκηση) σε όλη τη χώρα. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη ώστε ο κάθε χρήστης ανεξαρτήτου τεχνολογικού υποβάθρου να μπορεί να λειτουργήσει μετά από μία βασική εκπαίδευση μπορεί να τεθεί σε σταδιακή λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα, και με μικρό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας. Προσφέρει μέγιστη διαφάνεια και ευελιξία, καθώς και σημαντική μείωση του διαχειριστικού φόρτου των Ταμείων και των συμβεβλημένων Ιατρών/Φαρμακοποιών. Στις πιο κάτω ενότητες παρατίθενται οι αρχές σχεδίασης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού εφαρμογής που δύναται να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, το λογισμικό που περιγράφεται παρακάτω μπορεί άμεσα να επιδειχθεί, εφόσον αυτό απαιτηθεί, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ως προς τη οργάνωση των τελικών προδιαγραφών του έργου. Η παρουσίαση του λογισμικού εφαρμογής αποσκοπεί στην κατανόηση όχι μόνο των τεχνικών παραμέτρων, αλλά και στη συνολική κατανόηση της υπηρεσίας. 3.2 Συνοπτική περιγραφή διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εμπλεκομένων, οι οποίες θα καταγραφούν στη Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης. υο από τις βασικές διαδικασίες οι οποίες θα διεκπεραιώνονται μέσω του νέου ΠΣ περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: Εγγραφή Συμμετεχόντων στο ΗΣ/ Απόδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Εγγραφή συμμετέχοντα στο σύστημα με τη χρήση αριθμού ΑΜΚΑ Έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας Καταχώρηση των στοιχείων του εμπλεκομένου στο σύστημα Σελ.9

10 Σχήμα 1: Αποτύπωση διαδικασίας καταχώρησης στο ΗΣ/Δ Στην παραπάνω διαδικασία η οποία περιγράφει τον τρόπο καταχώρησης των εμπλεκομένων στο σύστημα, ο η χρήστης θα καταθέτει το ΑΜΚΑ εφόσον πρόκειται για Πολίτη ή τα απαιτούμενα στοιχεία εάν πρόκειται για Φαρμακείο ή Ιατρό και κατόπιν θα καταχωρείται στο σύστημα ενώ παράλληλα θα εκδίδεται η ηλεκτρονική του κάρτα. Η κύρια διαδικασία Συνταγογράφησης που θα διεκπεραιώνεται από το ΗΣ/ θα έχει τα εξής βήματα: ιαδικασία ιαχείρισης Συνταγής Επίσκεψη Πολίτη σε Ιατρείο/Κλινική/Νοσοκομείο Καταχώρηση ιάγνωσης και Συνταγογράφηση Ιατρού στο ΗΣ/ Εκτέλεση Συνταγογράφησης σε Φαρμακείο Εκκαθάριση Φαρμάκων από τον αρμόδιο Φορέα Σχήμα 2 Αποτύπωση Διαδικασίας Διαχείρισης Συνταγής Ο Πολίτης επισκέπτεται τον Ιατρό έχοντας τον μοναδικό αριθμό ΑΜΚΑ. Αφού ο Ιατρός εξετάσει τον Πολίτη και διαγνώσει την ασθένεια εισέρχεται στο ΗΣ/ με το κλειδί που παρέχει η ηλεκτρονική κάρτα και καταχωρεί την διάγνωσή του καθώς και τη συνταγή των απαραιτήτων φαρμάκων που πρέπει να λάβει ο Πολίτης. Σελ.10

11 Κατόπιν το σύστημα εκδίδει τον κωδικό Συνταγής και πλέον η Συνταγή είναι καταχωρημένη στο σύστημα με ένα μοναδικό κωδικό. Στη συνέχεια ο Πολίτης επισκέπτεται το φαρμακείο της επιλογής του και με την επίδειξη του μοναδικού αριθμού ΑΜΚΑ αναγνωρίζεται μέσα από το σύστημα από τον φαρμακοποιό. Εν τέλει, ο φαρμακοποιός εκτελεί την συνταγή μέσω του ΗΣ/ και η πληροφορία πλέον καταχωρείται στο Σύστημα και είναι διαθέσιμη στα αρμόδια Ασφαλιστικά ταμεία προς εκκαθάριση. 3.3 Υποστήριξη Συμμετεχόντων - ιαχείριση της Υπηρεσίας Η υποστήριξη των συμβεβλημένων χρηστών (Ιατρών & Φαρμακοποιών) θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης φόρμας αποστολής ερωτημάτων και συχνών ερωτήσεων στην Κ Ε. Επιπλέον, ειδική τηλεφωνική γραμμή (Help Desk) αστικής χρέωσης θα παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του συστήματος από Ιατρούς θα παρέχεται και η δυνατότητα καταχώρισης (μετά από σχετική πιστοποίηση της ταυτότητας του καλούντος Ιατρού) της διάγνωσης και της Συνταγής αντίστοιχα. 3.4 Λογισμικό Εφαρμογής Λειτουργικές Προδιαγραφές Η Κεντρική ιαδικτυακή Εφαρμογή (Κ Ε) θα είναι συμβατή και προσβάσιμη από όλες τις σύγχρονες εφαρμογές πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό (browsers) χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο επιπλέον λογισμικό ή υλικό από πλευράς χρηστών (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, ημόσιες Αρχές).Λειτουργικές Προδιαγραφές Λογισμικού Εφαρμογής Η Κ Ε θα διαθέτει τα εξής τμήματα: Φόρμα Εισαγωγής στο Σύστημα: Κατάλληλη φόρμα θα επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με χρήση προσωπικού κωδικού εισόδου και μοναδικού κωδικού που θα παράγεται από την Ηλεκτρονική Κάρτα χρήστη. Ανάλογα με το είδος χρήστη (Ιατρός Φαρμακοποιός), το σύστημα θα επιτρέπει την είσοδο στο αντίστοιχο τμήμα. Φόρμα Αναζήτησης Φαρμάκων & Δημιουργία Συνταγολογίου: Η φόρμα αυτή θα είναι διαθέσιμη στους Ιατρούς μετά από επιτυχή είσοδο στο Σύστημα. Θα διαθέτει εύχρηστο γραφικό περιβάλλον για την εύκολη και άμεση αναζήτηση φαρμάκων από Βάση εδομένων του ΕΟΦ με διάφορα κριτήρια αναζήτησης (ονομαστικά, κατηγορία φαρμάκων, κτλ,). Μέσα από κατάλληλα πεδία θα Σελ.11

12 επιτρέπεται και η είσοδος των στοιχείων του Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ, διάγνωση, κτλ) και η δημιουργία του Συνταγολογίου. Το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία μοναδικού Κωδικού Συνταγής (ΚΣ) και την εξακρίβωση στοιχείων Ασθενούς. Για την αποθήκευση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα ICD-10 ( ιαγνώσεις) και ATC/DDD (Φάρμακα ραστικές Ουσίες). Φόρμα Αναζήτησης Συνταγολογίου: Η φόρμα αυτή θα είναι διαθέσιμη στους Φαρμακοποιούς μετά από επιτυχή είσοδο στο Σύστημα. Θα διαθέτει εύχρηστο γραφικό περιβάλλον για την εύκολη και άμεση αναζήτηση των καταχωρημένων Συνταγών μέσω του ΚΣ ή/και του ΑΜΚΑ. Φόρμα Εκτέλεσης Συνταγής: Μέσω της συγκεκριμένης φόρμας θα πραγματοποιείται η εκτέλεση της Συνταγής εφόσον έχει αναζητηθεί από την Κ Ε μέσω του ΚΣ ή του ΑΜΚΑ. Επιπλέον, θα επιτρέπεται η εκτέλεση και εισαγωγή στην Κ Ε χειρόγραφων Συνταγών. Φόρμα Επικοινωνίας με το Help Desk: Κατάλληλη φόρμα Συχνών Ερωτήσεων και αποστολής ερωτημάτων αλλά και παρουσίασης στοιχείων επικοινωνίας με τη γραμμή Help Desk θα διατίθεται σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς. Κατάλληλη Εφαρμογή για Διαχείριση & Επεξεργασία Στοιχείων: Η Εφαρμογή αυτή θα αποτελεί τμήμα της Κ Ε και θα είναι προσβάσιμη αποκλειστικά από την ιοίκηση των Ταμείων. Θα επιτρέπει την είσοδο και διαχείριση απαραίτητων στοιχείων για τη λειτουργία της Κ Ε (Φάρμακα, λογαριασμούς χρηστών, κτλ.) καθώς και την επεξεργασία και εξαγωγή δεδομένων σχετικά με τη χρήση της Κ Ε από Ιατρούς και Φαρμακοποιούς (στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και αξία φαρμάκων, συσχέτιση δαπανών με την Υγεία του πληθυσμού, κ.τ.λ.). Για την ανάπτυξη του λογισμικού της Κ Ε θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης και προσθήκης λειτουργιών καθώς και τη χρησιμοποίηση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (Open Source) Ασφάλεια Επικοινωνιών & Προστασία εδομένων Για την τήρηση του ιατρικού απορρήτου, της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και της ελεγχόμενης πρόσβασης σε δεδομένα και υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και πρωτόκολλα συμβατά με διεθνή πρότυπα προστασίας ιατρικών δεδομένων (π.χ. HIPAA), όπως: είσοδος στο σύστημα με μυστικό κωδικό και μοναδικό κωδικό πρόσβασης παραγόμενο από Ηλεκτρονική Κάρτα, ασφαλής μεταφορά δεδομένων μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών και ασφαλών διαύλων επικοινωνίας (SSL), κρυπτογράφηση και ασφαλής αποθήκευση δεδομένων (AES, Secure Databases, κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, το SSL (Secure Sockets Layer) που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία των χρηστών με την Κ Ε, παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο, προσφέροντας: Σελ.12

13 Πιστοποίηση του server (εξυπηρετητής φιλοξενίας Κ Ε) από τον client (εφαρμογές πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό). Πιστοποίηση του client από τον server. Ακεραιότητα δεδομένων Εγκαθίδρυση ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. To SSL χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό της κρυπτογράφησης δημοσίου και συμμετρικού κλειδιού. Η κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού είναι πολύ πιο γρήγορη και αποδοτική σε σχέση με την κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, παρ' όλα αυτά όμως η δεύτερη προσφέρει καλύτερες τεχνικές πιστοποίησης. Βασίζεται στη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα τελευταία θα παρέχονται στους χρήστες μέσω των Ηλεκτρονικών Καρτών. Η επιλογή του SSL γίνεται με βάση την ευρεία αποδοχή από τις διαδικτυακές εφαρμογές (de facto μέθοδος ανταλλαγής δεδομένων και ασφαλών συναλλαγών μέσω διαδικτύου), τη διαλειτουργικότητα και ευκολία εφαρμογής του στο Σύστημα και την αδιαβλητότητα του. Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πέραν της ασφαλούς διατήρησης δεδομένων μέσω κατάλληλων αλγορίθμων κρυπτογράφησης και των προαναφερόμενων ασφαλών δίαυλων επικοινωνίας, το λογισμικό της Κ Ε θα έχει την κατάλληλη σχεδίαση ώστε να λειτουργεί με επίπεδα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και να είναι πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην υγεία (HIPAA). 3.5 Αρχιτεκτονική - Υποδομή Συστήματος Αρχιτεκτονική Συστήματος Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το μπλοκ διάγραμμα διεργασιών φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Η υλοποίηση του συστήματος θα βασιστεί σε ανοικτή αρχιτεκτονική και σε εργαλεία λογισμικού ανοικτού κώδικα. Σελ.13

14 Σχήμα 3 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Συστήματος Βασική Υποδομή Συστήματος Η βασική υποδομή του Συστήματος για την υποστήριξη της Υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία: Κατανεμημένο Σύστημα Εξυπηρετητών (Servers) για τη Φιλοξενία της Κ Ε Κατανεμημένη Βάση εδομένων για τη φιλοξενία των δεδομένων της Κ Ε Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (Help Desk) Επιπλέον κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη της υποδομής του Συστήματος θα ληφθούν υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας και θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα στοιχεία για ελεγχόμενη πρόσβαση και προστασία από κακόβουλες επιθέσεις (firewalls, Συστήματα Ανίχνευσης Επιθέσεων - IDS, κτλ.), καθώς και συστήματα προστασίας της ακεραιότητας των δεδομένων (Συστήματα ασφαλών αντιγράφων, κτλ.). Σελ.14

15 3.6 Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ο υπολογισμός κόστους των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα πρέπει να βασιστεί : στα πάγια κόστη υλικοτεχνικής υποδομής και λογισμικού στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης Στη μελέτη καθορισμού του κόστους, είναι ανάγκη να γίνει αναλυτική καταγραφή των κέντρων κόστους ανά φάση υλοποίησης του έργου. Στόχος θα είναι να υπολογιστούν τα πάγια κόστη παροχής της υπηρεσίας. Στην συνέχεια θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών και να επιμεριστεί ανά χρήστη που θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με την βαρύτητα που προσδίδει ο ρόλος του στην υπηρεσία. Η συνιστώσα των δύο παραπάνω οικονομικών διαστάσεων θα αποτελέσει το μηχανισμό υπολογισμού αναλυτικού κόστους χρήσης της υπηρεσίας. Η μορφή αυτή κοστολόγησης, δηλαδή ο επιμερισμός του κόστους ανά χρήστη και προφίλ που αυτός κατέχει θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα την σταδιακή ανάπτυξης και αξιοποίηση του έργου καθώς και την σταδιακή επένδυση σε πόρους η οποία θα ακολουθεί τον βαθμό ωρίμανσης και αξιοποίησης του συνολικού έργου. Σελ.15

16 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΕΡΓΑ 4.1 Μελέτες Έργου Ο υψηλός βαθμός πολυπλοκότητας και οι ιδιαιτερότητες ενός έργου πληροφορικής, όπως αυτό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προϋποθέτει τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, το οποίο καλύπτει το σύνολο του έργου. Κατά συνέπεια, το πλαίσιο θα αποτελείται από μελέτες που στόχο έχουν την επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των προδιαγραφών του έργου και των αντικειμένων ή υπηρεσιών που αυτό περιλαμβάνει. Στις πιο κάτω υποενότητες παρατίθενται οι συνοπτικές περιγραφές των μελετών που προτείνεται να εκπονηθούν Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης διαδικασίας συνταγογράφησης, έτσι ώστε να καταγραφούν πλήρως οι διεργασίες, διαδικασίες και δομές που υπάρχουν με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση μοντέλου διαδικασιών τα οποίο θα διασφαλίζει τον εκσυγχρονισμό του τρόπου συνταγογράφησης και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή. Προτείνεται λοιπόν η πλήρης και λεπτομερής χαρτογράφηση των διαδικασιών συνταγογράφησης, έτσι ώστε να καταγραφούν πλήρως οι διεργασίες, διαδικασίες και δομές που υπάρχουν. Ενδεικτικά, βασικά στοιχεία που θα εξεταστούν για να αποτυπωθούν είναι το κόστος λειτουργίας και οι υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές. Ενδεχόμενα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν είναι επικαλύψεις ρόλων, κενά, καθυστερήσεις, αναποτελεσματικότητα διαδικασιών. Παράλληλα με την εξέταση και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, προτείνεται η μοντελοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών συνταγογράφησης. Βασικός άξονας των εργασιών θα είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και των υφιστάμενων διαδικασιών. Ανάλυση και σχεδίαση λογισμικού e--συνταγογράφησης Στη σχεδίαση & ανάπτυξη του λογισμικού του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης προτείνεται να διαμορφωθεί μεικτή ομάδα με άτομα από την πλευρά των τεχνολογιών και άτομα από τον χώρο της ιατρικής και φαρμακευτικής ώστε να γίνει η αποτύπωση τόσο των λειτουργικών προδιαγραφών όσο και των διαδικασιών της νέας υπηρεσίας ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και ευχρηστία. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας θα πρέπει να γίνει η συλλογή, καταγραφή και προκαταρκτική αξιολόγηση των απαιτήσεων των εμπλεκομένων χρηστών σε σχέση με το υπό σχεδίαση Πληροφοριακό Σύστημα. Οι απαιτήσεις χωρίζονται σε λειτουργικές (functional) και μη λειτουργικές (non-functional). Οι λειτουργικές απαιτήσεις, που γίνονται και πιο εύκολα αντιληπτές από το χρήστη, αναφέρονται σε αυτά που πρέπει να προσφέρει το σύστημα, καθορίζοντας ουσιαστικά τη συμπεριφορά του. Οι μη Σελ.16

17 λειτουργικές απαιτήσεις συνοδεύουν τις λειτουργικές με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος. Σκοπός της παρούσας ενέργειας είναι και η συλλογή μη λειτουργικών απαιτήσεων, οι οποίες δεν φαίνονται άμεσα αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική ποιότητα του συστήματος, όπως για παράδειγμα η ευκολία εκμάθησης και χρήσης του συστήματος, η αξιοπιστία του, το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας απόκρισης (βάσει και των συνθηκών λειτουργίας π.χ. καταστάσεις αιχμής) κλπ. Βασικός στόχος των σχετικών δραστηριοτήτων (διενέργεια συνεντεύξεων, συμπλήρωση ερωτηματολόγιων, παρουσίαση λογισμικού κ.λπ.) είναι η καταγραφή όσο τον δυνατόν πιο πολλών απαιτήσεων και ειδικά εκείνων που θεωρούνται ως βασικές και καθορίζουν το είδος της αλληλεπίδρασης του συστήματος με τους χρήστες καθώς επίσης και βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του. Να σημειωθεί ότι η συλλογή απαιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών αποδεκτών των υπηρεσιών του νέου συστήματος (καθορίζοντας παράλληλα και την αναμενόμενη συχνότητα / περιοδικότητα εξυπηρέτησής τους), τον καθορισμό του μοντέλου διαβάθμισης της πρόσβασης στο κάθε σύστημα (συμπεριλαμβανομένου και του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης και του μοντέλου profiling), και τέλος του πλαισίου διαχείρισης / διοίκησης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συστήματος. Το μοντέλο διαβάθμισης πρόσβασης στις υπηρεσίες του συστήματος λαμβάνει υπόψη όλες τις επιμέρους κατηγορίες χρηστών ανά κατηγορία υπηρεσιών (εσωτερικές και εξωτερικές μέσω του Internet) και ανά κατηγορία / περιοχή πρόσβασης. Σημειώνεται επίσης ότι το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις που πηγάζουν από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και ειδικότερα το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Ανασχεδιασμός ιαδικασιών Συνταγογράφησης Υιοθετώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη ημόσια ιοίκηση, στόχος είναι η απλούστευση του οργανωτικού σχήματος και η μείωση των διαδικασιών υπηρεσιών των δημοσίων φορέων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. Έτσι και στον τομέα της ημόσιας Υγείας, η υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος στις υφιστάμενες διαδικασίες επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές όμως κάνουν επιτακτική την ανάγκη ανασχεδιασμού των υφιστάμενων διαδικασιών. Ειδικότερα στις διαδικασίες συνταγογράφησης, προτείνεται με βάση και την μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, ο ανασχεδιασμός των λειτουργικών διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ενός τέτοιου έργου. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών προτείνεται να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του έργου καθώς και τα κριτήρια που θα θέσει η ΓΓΕ. Οι στόχοι του ανασχεδιασμού και κατ επέκταση του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης είναι: Σελ.17

18 η καταγραφή ετήσιας/μηνιαίας/εβδομαδιαίας/ημερήσιας κατανάλωσης φαρμάκων μέσα από τη χρήση του ΗΣ/, ο πλήρης απολογιστικός έλεγχος και ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, από τον Ασφαλισμένο μέχρι τον Παραγωγό/ Εισαγωγέα/ ιανομέα ανά Περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. Γιατρούς, Φαρμακοποιούς), η μείωση του κόστους Φαρμακευτικής απάνης, η σύνδεση δαπανών για Φάρμακα με την Υγεία του πληθυσμού, και η κατάργηση διαδικασιών που εμπλέκουν χρήση χαρτιού (μετά την υιοθέτηση ενός τέτοιου ΠΣ πολλά από τα έντυπα που χρησιμοποιούνται θα καταργηθούν). Η παρούσα φάση προτείνεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Αναγνώριση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία συνταγογράφησης. Καθορισμός απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων στην κάθε λειτουργική διεργασία. Εντοπισμός στενωμάτων (bottlenecks) στις λειτουργικές διεργασίες που σχετίζονται με την συνταγογράφηση και κατασκευή δεικτών που δίνουν ένα μέτρο της προστιθέμενης αξίας των επιμέρους διαδικασιών Ανασχεδιασμός βημάτων της ροής εργασιών των λειτουργικών διαδικασιών συνταγογράφησης. Ο ανασχεδιασμός της ροής εργασιών των διαδικασιών συνταγογράφησης μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά κατάργηση χρονοβόρων και πολύπλοκων δραστηριοτήτων, απεμπλοκή ρόλων και αυτοματοποίηση βημάτων μέσω του ΗΣ/. Επιπλέον, προτείνεται η καταγραφή τυχόν βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή από αντίστοιχα έργα του Εξωτερικού, και τεκμηρίωσή τους επαρκώς παρουσιάζοντας τα σημεία που μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή καθώς και εκείνα που απαιτούν προσαρμογή, Με βάση τις παραπάνω ενέργειες, η μελέτη ανασχεδιασμού θα προτείνει νέες, βέλτιστες διαδικασίες συνταγογράφησης με τη χρήση του ΗΣ/ οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου η χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ημόσιας Υγείας ιερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Η παροχή εκπαίδευσης προς όλους του εμπλεκόμενους είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και την ευαισθητοποίηση για την σωστή αξιοποίηση του έργου. Η διάχυση της πληροφορίας για την διάδοση, την κατανόηση και την αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης θα Σελ.18

19 είναι αποτέλεσμα δράσεων εκπαίδευσης οι οποίες θα πρέπει να βασιστούν στις πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης των ομάδων στόχων. Έτσι αναδύεται η ανάγκη για μία πρώτη μελέτη η οποία θα έχει ως στόχο τον προσδιορισμό αναγκών και την διαμόρφωση των απαραίτητων εκπαιδευτικών διαδικασιών, ώστε το έργο να μπορεί να μπει με το δυνατόν μικρότερο κόστος και χρόνο σε λειτουργία. Η αναγκαιότητα εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης για το έργο που προδιαγράφεται στη ημόσια ιαβούλευση πηγάζει από τον μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων που θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης, όπως φανερώνουν τα πιο κάτω στοιχεία που παρατίθενται στο : τους φαρμακοποιούς που απασχολούνται στα περίπου φαρμακεία της χώρας, τους γιατρούς (στο σύνολο περίπου ) που εργάζονται στο ΙΚΑ (περίπου ), καθώς και όσους είναι συμβεβλημένοι στον ΟΑΕΕ και άλλα Ταμεία, και όσους από αυτούς απασχολούνται σε Νοσοκομεία (Εξωτερικά Ιατρεία, Εσωτερικοί Ασθενείς), Κέντρα Υγείας, Ασφαλιστικά Ταμεία με Κλινικές, Ιατρεία κ.λπ. Με τα πιο πάνω αριθμητικά δεδομένα, η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί επιβεβλημένη ενέργεια για την κάλυψη του μεγάλου πληθυσμού εκπαιδευόμενων με ετερογενή προφίλ (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Στελέχη του ημοσίας ιοίκησης κ.ά.) και διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από την παραπάνω μελέτη θα αποκομιστούν ποικίλα οφέλη τα πιο σημαντικά των οποίων παρατίθενται ακολούθως : Επικαιροποίηση εκπαιδευτικών αναγκών, Σχεδιασμός προγραμμάτων για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών καθορίζοντας το στόχο και το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος, ιαμόρφωση του περιβάλλοντος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την επιλογή/ συμμετοχή εκπαιδευτών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και μεγάλης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τον αρχικό του στόχο και προτείνονται μέτρα και δράσεις για τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η στοχευμένη εκπαίδευση για τις ομάδες-στόχος, που θα αναδείξει η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών δημιουργεί ως επακόλουθο την ανάγκη εκπόνησης μελέτης για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής στρατηγικής. Η μελέτη αυτή αφορά στον καθορισμό της μεθοδολογίας της Σελ.19

20 εκπαιδευτικής διαδικασίας και του γενικού πλαισίου των διαδικασιών και ενεργειών κατάρτισης που θα εφαρμοστούν κατά την οργάνωση, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Φαρμακοποιών, Ιατρών, Στελεχών της ημόσιας ιοίκησης κ.ά. που θα έχουν ενεργό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης. Πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτική στρατηγική θα καθορίσει: τις διαδικασίες συντονισμού και διαχείρισης των ενεργειών κατάρτισης από το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έως την ολοκλήρωσή τους, τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (π.χ. τρόποι και μέσα υλοποίησης του προγράμματος), και θα οριστικοποιήσει τη διαδικασία του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Η εφαρμογή του πιο πάνω μοντέλου θα καθορίσει τον συνδυασμό των μεθόδων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν όπως ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις, κ.τ.λ. Επίσης θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν έτσι ώστε τα μέλη των ομάδων του πληθυσμού στόχου να χωριστούν σε διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά στις γνώσεις τους ιαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων Η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Πρέπει να υλοποιηθεί μελέτη διαλειτουργικότητας, στην οποία θα τεκμηριώνεται ο τρόπος εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας του ΗΣ/ με τα υπάρχοντα συστήματα των εμπλεκόμενων (φαρμακεία, κλινικές κ.ά.). Αναλυτικά, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης θα πρέπει να παρέχει: Πλήρη και αναλυτική καταγραφή υφιστάμενων συστημάτων των εμπλεκομένων Ανάλυση βαθμού αξιοποίησης υφιστάμενων συστημάτων Αξιολόγηση της εφικτότητας διασύνδεσης σε σχέση με το κόστος, τον χρόνο και τον βαθμό αξιοποίησης Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης Σχεδιασμός διεπαφών που θα υλοποιήσουν τη διασύνδεση συστημάτων Το ΗΣ/ πρέπει να σχεδιαστεί με βάση ανοιχτές αρχιτεκτονικές και πρότυπα διασύνδεσης που θα διασφαλίζουν τη μετ έπειτα επέκτασή του και διασύνδεσή του με συστήματα τρίτων (APIs, XML, delimited files). Επιπρόσθετα, θα πρέπει στο Σελ.20

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae. Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ Α ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Παραχώρηση ικαιώµατος Χρήσης του Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. elolos@astynomia.gr 11ο Greek ICT Forum,, 04-05 05 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεκέμβριος 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού»

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Α. Στόχος Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν, εφαρμοστούν και αφομοιωθούν πληρέστερα τα θέματα της τεχνολογίας λογισμικού (ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα