Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://synedrio9.com Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου 2012 ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ISBN:

2 ιδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή (Παπαθεοδώρου Ελένη).. σελ ιδασκαλία με τη χρήση διαδραστικού πίνακα και πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης για τα μαθηματικά της Α Λυκείου (Σαράφης Ιωάννης, Πέρδος Αθανάσιος) σελ ιδασκαλία τοπικής ιστορίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση (Κωλέττη Ελένη, Τασούλη Κωνστάντω). σελ ιδασκαλία των ΕΣΥ σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων (Φαρσάρη Ελένη, Πολυζώης Γεώργιος). σελ ιδάσκοντας το υποστηρικτικό μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α' Λυκείου των Ε- ΠΑ.Λ με τη χρήση ΤΠΕ. Μια πρώτη αποτίμηση της νέας πραγματικότητας (Παπαναστασίου Α- σπασία).... σελ ιδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση συγχρόνων προγραμματιστικών περιβαλλόντων (Σπαή Αγγελική, Σφυρόερα Μαρία).. σελ Εκπαιδευτική ιστοσελίδα για την μάθηση από απόσταση της έννοιας του κλίματος και των διεργασιών του προσομοιώνοντας το μοντέλο του ενεργειακού ισοζυγίου (Αρτέμη Σταματία, Πολάτογλου Χαρίτων) σελ Ενσωμάτωση της επικαιρότητας στη σχολική τάξη και η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου μέσα από μια πλατφόρμα wiki (Τραγαζίκης Παναγιώτης). σελ Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μικτού μοντέλου Φυσικής Αγωγής στη διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο (Λαμπάκη Ολυμπία & Αυγερινός Ανδρέας). σελ Εφαρμογή της μεθόδου Jigsaw σε περιβάλλον Web 2.0 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κεσσανίδης Στέλιος, Κατσούλας Κώστας) σελ Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοικητική υποστήριξη της εκπαίδευσης στα ημοτικά Σχολεία της Ανατολικής Αττικής (Μητρόπουλος Γεώργιος) σελ Η βιντεοδιάσκεψη στην τάξη Ξένης Γλώσσας. Μια νέα διδακτική πρόκληση. ( εβετζή Ελισάβετ & Παναγιωτίδης Παναγιώτης) σελ Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του προγράμματος εκμάθησης της αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία (Π.Ε.Α.Π.) ( ενδρινού Βασιλική, Ζουγανέλη Καίτη, Παπαδοπούλου Σμαράγδα).σελ Η διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας (Καραδημητρίου Αχιλλέας, Μπρεντάνου Κατερίνα, Ρουμπής Νικόλαος). σελ Η διδασκαλία της ναυτικής ορολογίας με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και του φωτοκολάζ (Ροφούζου Αιμιλία). σελ Η «έξυπνη» γενιά του ιαδικτύου: Web 3.0 ή Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web). (Λιόβας ημήτριος & Ευσταθίου Νικόλαος).. σελ Η κατευθυνόμενη και η ομαδοσυνεργατική διδακτική στρατηγική και η σημασία τους στην επιλογή των Τ.Π.Ε. ως εποπτικών μέσων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Καρούμπαλης Σπύρος, Kweskin Richard, Στέλλας Ζ. Ιάκωβος).. σελ

3 Η Βιντεοδιάσκεψη στην Τάξη Ξένης Γλώσσας. Μια νέα διδακτική πρόκληση. Ελισάβετ Ντεβετζή Καθηγήτρια Αγγλικών, υποψήφια διδάκτορας Παναγιώτης Παναγιωτίδης Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύνοψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μιας σειράς εικονικών συναντήσεων που στόχο είχαν την εκμάθηση της δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Second or Foreign Language Acquisition) με τη χρήση συστημάτων επικοινωνίας μέσω Η/Υ (Computer Mediated Communication). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μιας σειράς οπτικοακουστικών συνεδριών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με βιντεοδιάσκεψη μέσω Η/Υ (Desktop Videoconferencing) μεταξύ μιας τάξης ελληνικού σχολείου και μιας τάξης γαλλόφωνων μαθητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (English as a Foreign Language) στη Γαλλία. Στις συνεδρίες δόθηκε προσοχή στις αναγκαίες τεχνικές παραμέτρους, στα πολιτισμικά στοιχεία και τους μηχανισμούς ή τις στρατηγικές διάδρασης, καθώς και στις παιδαγωγικές τους επιπτώσεις. Στόχος της διαδικασίας, ήταν η αναζήτηση τρόπων βέλτιστης χρήσης της βιντεοδιάσκεψης σε μια τάξη εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η καταγραφή και ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ενσωμάτωση της στη διδακτική διαδικασία και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διδακτική πρακτική και την περαιτέρω έρευνα. Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία μέσω Η/Υ (CMC), βιντεοδιάσκεψη μέσω σταθερού Η/Υ (DTVC), εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας (SLA/FLA), γλωσσική διδασκαλία, η Αγγλική ως ξένη γλώσσα (EFL) Εισαγωγή Σύγχρονη επικοινωνία μέσω Η/Υ Όπως αναφέρεται στη S. Herring (1996), «η επικοινωνία μέσω Η/Υ (εφεξής CMC) είναι [ ] δραστηριότητα που μερικές δεκαετίες πιο πίσω παρέμενε άγνωστη στο ευρύτερο κοινό και χρησιμοποιείτο από τις κυβερνητικές και ακαδημαϊκές ελίτ ανά τον κόσμο». Σήμερα που το world wide web αποτελεί μέρος της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας, η επικοινωνία αυτού του τύπου επιδεικνύει μια εξαιρετική δυναμική, αφού είναι αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας των κινητών τηλεφώνων και των νέου τύπου φορητών συσκευών. Η CMC μπορεί να είναι ασύγχρονη (Asynchronous) ή σύγχρονη (Synchronous CMC, εφεξής SCMC). H πρώτη μπορεί να έχει τη μορφή ενός ή μιας απάντησης σε «συνομιλία» στο πλαίσιο ενός forum, ενώ η δεύτερη μπορεί να είναι επικοινωνία σε γραπτή μορφή μόνο (π.χ.

4 άμεσα γραπτά μηνύματα - chat), σε γραπτή μορφή με την προσθήκη ήχου, ή οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου που συνδυάζει γραπτό μήνυμα, ήχο και βίντεο, επίσης γνωστή ως βιντεοδιάσκεψη (Desktop Videoconferencing, εφεξής DTVC). Αυτός ο τελευταίος τύπος SCMC μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση δημοφιλών λογισμικών επικοινωνίας και προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά τις τεχνικές προϋποθέσεις. Εκπαίδευση και διάδραση μέσω Η/Υ Έχει ειπωθεί ότι η τεχνολογία αποτελεί μια πρόκληση για τις πεποιθήσεις των ανθρώπων ως προς το τι σημαίνει εκπαίδευση (Morrison and Oblinger, 2002: 2, in Thurlow, C., Lengel, L., Tomic, A., 2004). Καθώς τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως έχουν ήδη ενσωματώσει τις τεχνολογίες της πληροφορίας στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, η CMC και η SCMC έχουν ήδη επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν, συνδέοντάς τους μέσα από τεράστιες αποστάσεις και διαφορετικές χρονικές ζώνες. Στο πεδίο της εκμάθησης της δεύτερης ή ξένης γλώσσας (εφεξής SLA και FLA αντίστοιχα), η CMC πραγματοποιείται κυρίως με ανταλλαγή s, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε α- νταλλαγή γραπτών ασύγχρονων μηνυμάτων με άλλους μαθητές, μάθηση εξ αποστάσεως (distance learning) και βιντεοδιάσκεψη, τις περισσότερες φορές ωστόσο σε επίπεδο τάξης (με χρήση projector). Και ενώ η ένας-προς-έναν DTVC μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο για την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία (Face-to-Face, εφεξής FtF), μπορεί ανάλογα με την επιλεγμένη τεχνολογία DTVC (βλ. παρακάτω, κεφ. «τεχνολογικές επιλογές») να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή (O'Dowd 2000: 49). Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η επίδραση της CMC στην SLA έχει αποδειχθεί μάλλον θετική στη γραπτή παραγωγή των μαθητών στην ξένη γλώσσα (L2), σε σύγκριση με την επίδοσή τους σε ένα FtF προφορικό περιβάλλον. Σαφώς, ένα άμεσο πλεονέκτημα που προέρχεται από τη χρήση CMC στην SLA είναι ότι επιτρέπει στους μαθητευόμενους να έρθουν σε επαφή με φυσικούς ομιλητές και τη γλώσσαστόχο, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης και της επικοινωνιακής δεξιότητας (O'Dowd 2000: 49). Η αποτελεσματική DTVC εξαρτάται επίσης από την ποιότητα/ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Rutter (1984) τυχόν προβλήματα σύνδεσης συνεπάγονται περιορισμένη οπτική επαφή, άρα και περιορισμένες κοινωνικές (εξωγλωσσικές) ενδείξεις που συνήθως υπάρχουν κατά τις FtF επαφές, οδηγώντας σε περαιτέρω ψυχολογική απόσταση μεταξύ των συνομιλητών, σε πιο απρόσωπο περιεχόμενο και ένα λιγότερο αυθόρμητο ύφος στην διάδραση (O'Dowd 2000: 51). Σχέδιο Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δοκιμή και βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής ενός σεναρίου SLA με βιντεοδιάσκεψη στην πραγματικότητα της τάξης. Κατά την προετοιμασία ενός παρόμοιου προγράμματος, υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Πρόκειται για θέματα οργανωτικά, τεχνικά και παιδαγωγικά.

5 Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό ενός προγράμματος σαν αυτό, είναι η αναζήτηση συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη. Για να εξασφαλιστεί συνεργασία με δημόσια σχολεία στο ε- ξωτερικό, πραγματοποιήθηκε έρευνα τόσο μέσω του διαδικτύου, σε ιστοσελίδες και fora (e-pals, e-twinning, The Mixxer κ.ά.) όσο και στη σχετική βιβλιογραφία, από όπου και συγκεντρώθηκαν χρήσιμες πληροφορίες που συνέβαλαν στη λήψη αποφάσεων. Κύριος στόχος ήταν να εξασφαλιστεί συνεργασία με σχολεία οι μαθητές των οποίων είτε ήταν φυσικοί ή μη φυσικοί ομιλητές της αγγλικής, αλλά και διαφορετικής εθνικότητας από την ελληνική. Για λόγους που μπορούμε μόνο να εικάσουμε δεν υπήρξε ανταπόκριση από βρετανικά σχολεία. Από τα ενδιαφερόμενα σχολεία επιλέχθηκαν δύο γυμνάσια: ένα στο Παρίσι (Γαλλία) και ένα στην Ατλάντα (ΗΠΑ), παρόλο που στην τελευταία περίπτωση ήταν προφανές ότι η διαφορά χρονικής ζώνης θα έθετε επιπλέον τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα. Για λόγους ωστόσο που δεν μπορούν να αναλυθούν εδώ, το αμερικανικό πρόγραμμα δεν θα περιληφθεί στην παρούσα έκθεση. Επισημαίνεται εδώ, ότι τα συνεργαζόμενα σχολεία Ελλάδας - Γαλλίας δεν διέθεταν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ κατά τις βιντεοδιασκέψεις. Επίσης, οι μαθητές που πήραν μέρος το έκαναν εθελοντικά. Τεχνολογικές επιλογές Όπως είναι γνωστό, μια σύνδεση DTVC μπορεί να περιορίζεται σε σύγχρονη οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ δύο μερών, ή να εμπλέκει περισσότερους από δύο συμμετέχοντες οι οποίοι θα συνομιλούν και θα συνεργάζονται, διαμοιραζόμενοι έγγραφα (screen/file sharing) ή χρησιμοποιώντας κοινούς πόρους (πχ. whiteboard). Από τεχνολογικής άποψης, υπάρχουν διάφορες λύσεις για μια εφαρμογή SCMC και ποικίλουν τόσο σε δυνατότητες, όσο και στις αναγκαίες υποδομές και φυσικά το κόστος. Από πλευράς φυσικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής οι δυνατότητες είναι δύο: - Απευθείας χρήση τηλεφωνικών γραμμών PSTN or ISDN (H320 Protocol) - Χρήση του Internet (IP Videoconferencing H323 Protocol) Η πρώτη λύση υπόσχεται σταθερή και, ειδικά στην περίπτωση του ISDN, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών (QoS), κάτι που θα εξασφάλιζε ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο, αφενός απαιτεί ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες, κάτι που στην πλειοψηφία των ελληνικών σχολείων δεν είναι διαθέσιμο και, αφετέρου, έχει υψηλό κόστος, αφού η χρέωση είναι αυτή της τηλεφωνίας (πολλών γραμμών ταυτόχρονα στην περίπτωση του ISDN). Η δεύτερη λύση (IP DTVC), προσφέρει απρόβλεπτη και συνήθως κατώτερη ποιότητα επικοινωνίας, αλλά έχει μικρότερο κόστος (μηνιαίο πάγιο σύνδεσης), δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και είναι προσβάσιμη με μια γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (πχ. ADSL2). Συνεπώς, η επιλογή της δεύτερης λύσης (H323) ήταν επιβεβλημένη, αλλά ταυτόχρονα και πιο ενδιαφέρουσα, αφού ένα πείραμα βασισμένο σε αυτήν την τεχνολογία, θα προσέφερε περισσότερο ρεαλιστικά συμπεράσματα σε ότι αφορά τη δοκιμή συνδέσεων DTVC μεταξύ απομακρυσμένων τάξεων.

6 Στην περίπτωση του H323 DTVC, οι διαθέσιμες επιλογές είναι ποικίλες. Από τη στιγμή όμως που το κόστος υπήρξε καθοριστικός παράγοντας, δεν εξετάστηκαν καθόλου τα εξειδικευμένα συστήματα (dedicated systems) που υπάρχουν στην αγορά και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις hardware και software. Η έρευνα περιορίστηκε σε λογισμικά συμβατά με οποιονδήποτε H/Y, τα οποία με τα απαραίτητα add-ons (κάμερας, μικροφώνου και λογισμικού) μπορούν να τον μετατρέψουν σε μονάδα υποστήριξης DTVC. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές: - Instant Messaging Clients με δυνατότητες video chat, π.χ. Windows Live Messenger - Εφαρμογές Voice over IP (VoIP), π.χ. Skype ή Google Voice - Ειδικό λογισμικό DTVC, όπως το Safari Montage Live, ένα προσανατολισμένο στην εκπαίδευση λογισμικό IP τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας το οποίο προσφέρει ηχητικό και οπτικό chat, εξελιγμένες δυνατότητες διαμοιρασμού οθόνης και εκπομπή video προς όλους (broadcast) από τον κεντρικό υπολογιστή. Το SML, χρησιμοποιεί έναν εξειδικευμένο server και κάποιο ιδιωτικό δίκτυο (WAN) ή φυσικά το - δημόσιο - διαδίκτυο για να διευκολύνει διαδραστικές ομαδικές συνομιλίες μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων εκπομπής. - Υπηρεσίες Web Conferencing με εξειδικευμένο λογισμικό (όπως τα oovoo, ivisit, Webex και Megameeting). Αυτές οι υπηρεσίες, συνήθως φιλοξενούνται από έναν web server ελεγχόμενο από μια επιχείρηση. Όλες οι υπηρεσίες της κατηγορίας αυτής, προσφέρουν μεταξύ άλλων οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ περισσότερων των δύο συμμετεχόντων. - Ιστότοπους με επί τόπου υπηρεσίες DTVC (όπως το videoconference.com που επιτρέπει τη δημιουργία ενός στιγμιαίου ιδιωτικού «δωματίου» όπου ο χρήστης μπορεί να έχει μια οπτικοακουστική «συνάντηση» με απομακρυσμένους χρήστες). Οι παραπάνω λύσεις καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις τηλεδιάσκεψης και η επιλογή μιας εξ αυτών εξαρτάται από τις συνθήκες και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο πείραμα, ήταν γνωστό εξ αρχής ότι οι συνεδρίες (DTVC sessions) θα γίνονταν σε τάξεις με έναν Η/Υ, άρα δεν υπήρχε η απαίτηση ταυτόχρονης σύνδεσης περισσότερων από δύο συνομιλητών. Επίσης, στη φάση αυτή οι συνομιλίες δεν θα απαιτούσαν κάποιου είδους συνεργασία σε συγκεκριμένα projects, οπότε δεν ήταν απαραίτητο το λογισμικό να διαθέτει δυνατότητες διαμοιρασμού οθόνης ή αρχείων. Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκε κάποιο από τα λογισμικά VoIP στη βασική του ελεύθερη έκδοση και συγκεκριμένα το Skype, με 663 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες (Σεπτέμβριος 2011) και συνεπώς ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα εξοικείωσης με αυτό των χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία και Αμερική. Για ευνόητους λόγους (περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση των συνομιλιών), κρίθηκε απαραίτητη η χρήση κάποιου λογισμικού καταγραφής των συνδιασκέψεων (conference

7 recording software). Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε το Pamela Call Recorder, το οποίο λειτουργεί σαν add-on στο Skype και εγγυάται λιγότερες τεχνικές δυσκολίες. Περιγραφή των βιντεοδιασκέψεων με τη γαλλική πλευρά Υποκείμενα Ελληνικό σχολείο: ένα δημόσιο λύκειο σε μια μικρή πόλη στη βόρειο Ελλάδα. Η καθηγήτρια αγγλικών-ερευνήτρια ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Οι Έλληνες μαθητές ήταν περίπου ετών και το επίπεδό τους στην αγγλική μεταξύ Α2 - Β2+, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ. Γαλλικό σχολείο: ένα δημόσιο γυμνάσιο/λύκειο στο κέντρο του Παρισιού. Η καθηγήτρια αγγλικών ήταν ο κύριος συντονιστής, με επικουρία από Αμερικανό βοηθό καθηγητή. Οι Γάλλοι μαθητές ήταν περίπου 15 ετών και το επίπεδο της αγγλικής μεταξύ Α2 - Β1, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ. Εξοπλισμός και υλικά - Υπολογιστές και εξοπλισμός: φορητός Η/Υ και επιτραπέζιοι Η/Υ, ηχεία, ακουστικά με μικρόφωνα, κάμερες. - Λογισμικό επικοινωνίας: Skype (γραπτά μηνύματα, ήχος και βίντεο) - Λογισμικό καταγραφής ήχου: Pamela call recorder/skype extras (δωρεάν έκδοση) - Ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο: Ελλάδα: 1Mbps, Γαλλία: 8 Mbps - Ερωτηματολόγιο (φυλλάδια): δραστηριότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τους ξένους συνομιλητές σε μορφή πλέγματος με κενά. - Σύντομο ερωτηματολόγιο: ερωτήσεις για τις σκέψεις των μαθητών για συγκεκριμένες πτυχές του πειράματος. Διαδικασία Πραγματοποιήθηκαν πέντε βιντεοδιασκέψεις μεταξύ των δύο συμμετεχόντων, σε μια περίοδο περίπου δύο μηνών (Μάρτιος - Μάιος 2009). α. Περιβάλλον: και οι πέντε βιντεοδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν με τους προσωπικούς φορητούς Η/Υ της καθηγητριών αγγλικών στη Γαλλία και την Ελλάδα. Το παιδαγωγικό σχήμα ήταν επικοινωνία μη φυσικών- φυσικών ομιλητών (NNS-NNS) και ξεκίνησε ως σχήμα ένας-προς-έναν (αρχικά μεταξύ των δύο καθηγητριών), εξελίχθηκε σε σχήμα ενός-προςπολλούς (μεταξύ της Ελληνίδας καθηγήτριας και της ομάδας Γάλλων μαθητών, με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους και του Αμερικανού βοηθού της) και κατέληξε σε σχήμα πολλώνπρος-πολλούς (μεταξύ της ομάδας Ελλήνων μαθητών (4) και της γαλλικής ομάδας (20), και πάλι με τη βοήθεια των δύο καθηγητριών) καθώς η υποδομή αναβαθμιζόταν σε ό τι αφορά στον εξοπλισμό και συντονισμό των δύο ομάδων. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας ήταν περίπου 15-20, με εξαίρεση την τελευταία που διήρκησε πάνω από μια ώρα, καθώς υπήρξε επιπλέον διαθέσιμος χρόνος από τη γαλλική πλευρά. β. Σκοπός: ο σκοπός κάθε συνεδρίας ήταν τεχνικός, παιδαγωγικός ή και τα δύο και διαφοροποιούνταν ανάλογα με το αντίστοιχο στάδιο: από εξοικείωση με τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες των λογισμικών μέχρι τη δοκιμή των τεχνικών δυνατοτήτων των δύο σχολείων

8 (εξοπλισμός και διάταξη εργαστηρίου Η/Υ, σύνδεση διαδικτύου, βιωσιμότητα επικοινωνίας μέσω των επιλεγμένων λογισμικών, λειτουργικότητα λοιπού εξοπλισμού, π.χ. ακουστικά κ.α.) και τη μύηση των μαθητών στη διαδικασία επικοινωνίας (έλεγχος διαφορών που μπορούσαν να οφείλονται στο γλωσσικό επίπεδο, τη συμπεριφορά στην τάξη, παρακολούθηση και έλεγχος της λεκτικής -και όχι μόνο- συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη χρήση του λογισμικού επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους). γ. Περιεχόμενο: η δραστηριότητα σε κάθε συνεδρία διαφοροποιούνταν ανάλογα με το επίπεδο οργάνωσης και την πρόοδο του προγράμματος (από ελεύθερη συζήτηση μέχρι χρήση σύντομου ερωτηματολόγιου που δημιουργήθηκε από τους μαθητές), ενώ στο τελικό στάδιο δόθηκε στους μαθητές από τις καθηγήτριες ερωτηματολόγιο με μορφή πλέγματος, για την εκτέλεση μιας δομημένης άσκησης ανταλλαγής συγκεκριμένων πληροφοριών. δ. Ανάλυση: η ποιότητα ήχου και βίντεο κατά τη διάρκεια των συνεδριών κυμάνθηκε από άριστη έως καλή συνολικά, καθώς αυξάνονταν οι απαιτήσεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το πρόγραμμα με τον αρχικό σχεδιασμό. Υπήρξαν τεχνικές, διαδικαστικές και επικοινωνιακές δυσκολίες που προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες και εμπειρία για την αντιμετώπιση παρόμοιων μελλοντικών προβλημάτων (αποτυχία βιντεοκλήσης και σύνδεσης στο διαδίκτυο, ζητήματα προτεραιότητας κατά τη συνομιλία, ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών, εξωγλωσσικές παράμετροι, επίβλεψη από καθηγητή κ.λπ.). Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε ενθουσιώδης και ανέφεραν ότι απόλαυσαν την εμπειρία, αξιολογώντας τη συμμετοχή τους σε αυτό το είδος SCMC ως ιδιαίτερα ελκυστική και διαδραστική. Προτιμώμενα θέματα ήταν εκείνα με τα οποία μπορούσαν να ταυτιστούν, καθώς αφορούσαν στην πραγματική τους ζωή, όπως διαπολιτισμικά θέματα, ακόμη και πολιτική επικαιρότητα. Οι μαθητές χαρακτηριστικά είπαν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίσουν ένα μαθητή «από άλλη χώρα» και να μιλήσουν για τη σχολική ζωή, τη μουσική, το θέατρο, τα χόμπι, τα αθλήματα κ.λπ. και ότι θα τους βοηθούσε να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, καθώς θα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μια «διαφορετική προφορά». Επίσης, ανέφεραν ότι προτιμούν αυτό το είδος επικοινωνίας, επειδή είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που συνήθως συμβαίνει στην τάξη (σχολικό εγχειρίδιο κλπ.) και ότι θα ήθελαν να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Τέλος, απάντησαν θετικά στο ερώτημα εάν η λειτουργία του βίντεο προωθεί την επικοινωνία, διότι κατά τη γνώμη τους, είναι πιο ενδιαφέρον να μιλούν με ένα «πραγματικό πρόσωπο», γιατί «μπορώ να σε δω, δεν είσαι απλά μια φωνή», παρά απλά να ακούν ένα ηχογραφημένο CD. Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν την υπόθεση που έγινε νωρίτερα, ότι τα παιδιά απολαμβάνουν τη συζήτηση με διαπολιτισμικό περιεχόμενο. Επισημάνθηκε επίσης ότι θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η αγγλική χρησιμοποιείται και γίνεται αντιληπτή ως «lingua franca» από τα εκατομμύρια των φυσικών και μη ομιλητών της σε όλο τον κόσμο. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η SCMC φάνηκε πιο ελκυστική στους μαθητές, σε σύγκριση με το σχολικό εγχειρίδιο, πιθανόν λόγω της διαδραστικής φύση της, κάτι που κατά κανόνα απουσιάζει από την τάξη. Στην παρούσα φάση του προγράμματος, η χρήση της νέας τεχνολογίας έγινε με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Σε επόμενη φάση (η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη), κάθε μαθητής θα συμμετέχει σε ιδιωτική επικοινωνία (ένας-προς-έναν) με μαθητή της ίδιας ηλικίας, χωρίς το βάρος της «άγρυπνης ματιάς» του δασκάλου και των συμμαθητών τους. Σύμφωνα με τον σχεδια-

9 σμό, στους μαθητές θα δοθούν δομημένες δραστηριότητες, κάτι που αναμένεται να ενθαρρύνει τους διστακτικότερους να συμμετάσχουν ενεργά, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να καταφύγουν σε ανάρμοστες συμπεριφορές. Συνολικά, οι μαθητές βρήκαν «κοινό έδαφος» συνομιλώντας με μαθητές του ιδίου φύλου, καθώς ανέκυπταν περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με τα κορίτσια να υπερέχουν στην προθυμία συμμετοχής σε σχέση με τα αγόρια. Σε μια περίπτωση, ωστόσο, μια Γαλλίδα μαθήτρια προσφέρθηκε για συνομιλία με αγόρι της ελληνικής ομάδας, που προηγουμένως είχε σημειώσει ανάρμοστη συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό φάνηκε ότι βελτίωσε αισθητά τη συμμετοχή και συνολική συμπεριφορά του αγοριού, αναδεικνύοντας ότι και ο συνδυασμός διαφορετικών φύλων μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Παρά τα τεχνικά προβλήματα, οι μαθητές έκαναν ζωηρές συζητήσεις, εκφράζοντας ενθουσιασμό για την εμπειρία και την επιθυμία για συμμετοχή τους στο πείραμα σε περίπτωση μελλοντικής επανάληψής του, παρόλο που αρχικά είχαν επιδείξει σχετική απροθυμία α- κόμη και πλήξη για συμμετοχή, και γνώριζαν ότι το σχολικό τους πρόγραμμα θα ήταν βεβαρυμένο. Συμπεράσματα Η σειρά συνεδριών DTVC μεταξύ των δύο σχολείων, οι οποίες περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, απέδωσε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση διαδικαστικών, τεχνικών και παιδαγωγικών ζητημάτων. Παράλληλα, η εμπειρία αποδείχθηκε θετική και ενθαρρυντική για εκπαιδευτές και μαθητές. Οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα - Η αναζήτηση συνεργασιών μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια ανοικτή βάση δεδομένων για εκπαιδευτικούς, ερευνητές κλπ. που θα διευκολύνει την εύρεση συνεργατών για SCMC εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, ή άλλους συναφείς σκοπούς. - Ο συντονισμός σχολικών τάξεων διαφορετικών χωρών (ιδιαίτερα διαφορετικών ηπείρων) μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος από την άποψη της χρονικής ζώνης και των σχολικών προγραμμάτων. Η χρονική στιγμή της σύνδεσης μπορεί επίσης να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της σύνδεσης, καθώς η ευρυζωνικότητα μπορεί να υποβαθμιστεί σημαντικά κατά τις «ώρες αιχμής». - Είναι σημαντική η ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου (plan Β) για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. αποτυχία σύνδεσης στο διαδίκτυο). Παρόλο που ίσως δεν φαίνεται ως αξιόλογο ερευνητικό εύρημα, είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά για διάφορους λόγους. - Είναι απαραίτητη η επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να επιτραπούν οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις ή αλλαγές στα σχολεία που συμμετέχουν. Τεχνικά ζητήματα - Είναι απαραίτητος ο ενδελεχής έλεγχος της διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των Η/Υ, του λογισμικού και της σύνδεσης.

10 - Είναι σημαντική η αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο σε επίπεδα ADSL2 (ταχύτητες μέχρι 24 mbps), ώστε να υποστηρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο. - Οι Η/Υ πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κάμερες και σετ ακουστικών-μικροφώνου, τα οποία θα πρέπει επίσης να δοκιμαστούν εγκαίρως για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα ήχου και βίντεο είναι αρκετά καλή και δεν υποβαθμίζεται η επικοινωνία. - Η χρήση ακουστικών εξαλείφει την ηχώ, βελτιώνει την ποιότητα του ήχου και βοηθά ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του μαθητή από εξωτερικούς θορύβους ή περισπασμούς. Αντίθετα, η χρήση ηχείων δίνει χαμηλότερη ποιότητα ήχου, ενοχλεί τους υπόλοιπους μαθητές και κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται. Παιδαγωγική - Η χρήση ακουστικών λειτουργεί ενθαρρυντικά για τους μαθητές, καθώς μειώνει ή εξαλείφει την αίσθηση πίεσης από τους συμμαθητές (peer pressure). - Οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία εξοικείωσης, ώστε να βοηθηθούν οι ντροπαλοί και πιο εσωστρεφείς μαθητές. - Παροχή κινήτρων για αύξηση της συμμετοχής (εξωτερικά κίνητρα), αλλά και συζήτηση με τους μαθητές προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα εσωτερικά κίνητρα. Βιβλιογραφία 1. Armstrong-Stassen, Marjorie, Landstrom, Margaret, Lumpkin, Ramona (1998): Students' Reactions to the Introduction of Videoconferencing for Classroom Instruction, The Information Society: An International Journal, 14:2, Develotte, Christine, Guichon, Nicolas, Vincent, Caroline (2010): The use of the webcam for teaching a foreign language in a desktop videoconferencing environment, ReCALL 22(3): Dudeney, Gavin (2000): The Internet and the Language Classroom. A practical guide for teachers., Cambridge University Press. 4. Gerstein, Rachel B. (2000): Videoconferencing in the Classroom, Computers in the Schools, 16:3-4, Herring, C. Susan (ed.) (1996): Computer Mediated Communication: linguistic, social and cross-cultural perspectives, John Benjamins. 6. O Dowd, Robert (ed.) (2007): Online Intercultural Exchange. An Introduction for Foreign Language Teachers., Multilingual Matters Ltd. 7. O Dowd, Robert (2000): Intercultural Learning via Videoconferencing: a pilot Exchange Project, ReCALL 12 (1): 49-61, Cambridge University Press, United Kingdom. 8. Morrison and Oblinger, (2002): in Thurlow, C., Lengel, L., Tomic, A., Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet. 9. Warschauer, Mark (ed.) (1995): Virtual Connections, Second Language Teaching and Curriculum Center, University of Hawaii. 10. Whyte, Shona (2011): Learning to teach with videoconferencing in primary foreign language classrooms, ReCALL 23(3). pp Ρετάλης, Συμεών (επιμ.) (2005): Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης. Eκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Η πλατφόρμα Unified Communications (UC), βασισμένη σε τεχνολογίες της Microsoft, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ aspahatz@edc.uoc.gr, ispantid@edc.uoc.gr «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες Πρόγραµµα Ηµερίδας 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες 9:30-10:15 Έναρξη εργασιών και χαιρετισµοί από εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς της πόλης Εναρκτήριος οµιλία: «Ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1 Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Οδηγία: Στο έντυπο δεν πρέπει να καταγράφονται προσωπικές γνώμες/ εκτιμήσεις σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 1 ΜΑΘΗΤΕΣΠΟΥΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΣΤΗΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΤΜΗΜΑΓ 1 ) ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα