ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Ενότητα 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1. Να περιγράφουν τι είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και να δίνουν παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση του. 2. Να εξηγούν τι είναι πρόγραμμα και να δίνουν γενικά παραδείγματα προγραμμάτων. 3. Να εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μπορούν να τις ξεχωρίζουν σε παραδείγματα. 4. Να εξηγούν τι είναι η πληροφορική και να αντιλαμβάνονται τον συσχετισμό μεταξύ Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Προσδιορισμός του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μηχανής επεξεργασίας δεδομένων, ως ευέλικτης μηχανής για πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών με βάση διαφορετικά προγράμματα και τελικά ως μηχανής που επιτελεί τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής πληροφοριών μέσα από ένα πρόγραμμα. Διαχωρισμός των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. Εντοπισμός παραδειγμάτων χρήσης/εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Διαμόρφωση κριτηρίων για το τι αποτελεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύντομη εξήγηση του όρου πρόγραμμα. Παράθεση παραδειγμάτων προγραμμάτων και εντοπισμός προγράμματος σε παραδείγματα. Περιγραφή του τι αποτελεί εντολή σε πρόγραμμα. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας και πληροφοριών σε παραδείγματα. Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας, πληροφοριών και προγράμματος σε χρήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή από την καθημερινότητα των μαθητών, αλλά και από την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Περιγραφή και διαχωρισμός των όρων Πληροφορική (Informatics) και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράθεση παραδειγμάτων προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική (συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, αναπαράσταση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, θεωρητικό υπόβαθρο-εάν μπορεί να επιλυθεί ένα πρόβλημα με χρήση πληροφορικής και πόσο εύκολα). Περιγραφή του ρόλου του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως της μηχανής που επιτρέπει την υλοποίηση λύσεων σε προβλήματα της Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης λύσεων, της παροχής νέων υπηρεσιών επεξεργασίας, της μετάδοσης και αναπαράστασης πληροφοριών αλλά και της αξιοποίησης του ως ευέλικτου εργαλείου από τον σύγχρονο άνθρωπο. Αναφορά επαγγελμάτων τα οποία σχετίζονται με την Πληροφορική και πώς αυτά σχετίζονται με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Αναγνώριση τρόπων με τους οποίους η Πληροφορική έχει επηρεάσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. 1

4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β 1. Να αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων. 2. Να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης. Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία. Αναγνώριση της ανάγκης για αναπαράσταση χαρακτήρων με δυαδικά ψηφία. Αναπαράσταση χαρακτήρων με χρήση του πίνακα κωδικοποίησης ASCII. Ονομασία της μονάδας μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης (byte). Αναφορά των πολλαπλασίων του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) και του συσχετισμού τους. Μετατροπή από ένα πολλαπλάσιο του Byte σε άλλο. Σύγκριση Μονάδων Αποθήκευσης με βάση τη χωρητικότητά τους. 2

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου 1. Να χρησιμοποιούν τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων για να περιγράψουν ένα παράδειγμα. 2. Να αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων και των εντολών ενός προγράμματος. Γραφική αναπαράσταση του κύκλου επεξεργασίας δεδομένων και αναφορά στα μέρη του (δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα). Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας, πληροφοριών και προγράμματος σε παραδείγματα. Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Μετατροπή από ένα πολλαπλάσιο του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) σε άλλο. Αναπαράσταση ακέραιων αριθμών με δυαδικά ψηφία και υπολογισμός των αριθμών που μπορούν να αναπαρασταθούν με συγκεκριμένο αριθμό bit. Αναπαράσταση χαρακτήρων/κειμένου με χρήση του συστήματος κωδικοποίησης ASCII και της ανάγκης ύπαρξης άλλων συστημάτων κωδικοποίησης (π.χ. UNICODE). Αναγνώριση της ανάγκης για αναπαράσταση των εντολών ενός προγράμματος ως σειρών από bit. Αναγνώριση της σημασίας της ενιαίας αναπαράστασης οποιασδήποτε πληροφορίας σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ως σειράς από bit (ενιαίος τρόπος επεξεργασίας, αποθήκευσης, μετάδοσης). 3

6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Α 1. Να συγκρίνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών γενιών με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 2. Να εισηγούνται ποιας κατηγορίας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ο πιο κατάλληλος σε εργασιακά παραδείγματα. 3. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τις διάφορες μονάδες και τα περιφερειακά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τις διαχωρίζουν σύμφωνα με το ρόλο τους. 4. Να κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. Ιστορική αναδρομή των Γενιών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με βάση την εποχή εμφάνισής τους και τη βασική τεχνολογία τους. Πρώτη Γενιά (Δεκαετίες 40-50, τεχνολογία: λυχνίες κενού). Δεύτερη Γενιά (Δεκαετίες 50-60, τεχνολογία: τρανζίστορ). Τρίτη Γενιά (Δεκαετία 60+, τεχνολογία: ολοκληρωμένο κύκλωμα). Τέταρτη Γενιά 1970 Σήμερα (τεχνολογία: μικροεπεξεργαστής, VLSI). Πέμπτη Γενιά 1990 Σήμερα (Νέες τάσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ.). Αναφορά χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ταχύτητα, μέγεθος, κατανάλωση ενέργειας, χωρητικότητα μονάδων αποθήκευσης, αξιοπιστία). Σύγκριση ηλεκτρονικών υπολογιστών διαφορετικών γενιών με βάση τα χαρακτηριστικά και διαπίστωση τάσεων (π.χ. αύξηση ταχύτητας και χωρητικότητας, σμίκρυνση μεγέθους, ελάττωση κατανάλωσης ενέργειας). Αναγνώριση των χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν σήμερα, συγκεκριμένα υπολογιστική ισχύς, αριθμός ταυτόχρονων χρηστών, αξιοπιστία, μέγεθος, φορητότητα και κόστος. Διαχωρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα σε Υπερυπολογιστές, μεγάλους υπολογιστές, προσωπικούς υπολογιστές και σε άλλες κατηγορίες εξειδικευμένων υπολογιστών. Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Διαχωρισμός προσωπικών υπολογιστών σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους: Επιτραπέζιος (Desktop), Φορητός (Laptop), Έξυπνες συσκευές (π.χ. Smartphone), υποφορητός (netbook), τύπου ταμπλέτας (tablet), κονσόλα παιγνιδιών (game console). Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός προσωπικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Αναφορά σε εξειδικευμένες κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα χαρακτηριστικά τους: διακομιστής (server), συστάδες υπολογιστών (computer clusters), υπολογιστές ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές (embedded computers). Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός εξειδικευμένου υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Διαχωρισμός Υλικού και Λογισμικού (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων σε υλικό και λογισμικό). Διάκριση του υλικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κύριες και περιφερειακές μονάδες (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων). Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων εισόδου. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων εξόδου. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης. Διαχωρισμός περιφερειακών συσκευών σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης (διαμόρφωση κριτηρίων και εφαρμογή τους σε εργασιακά παραδείγματα). Προσδιορισμός των όρων λογισμικό συστήματος (system software), λειτουργικό σύστημα (operating system) και λογισμικό εφαρμογών (application software). Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λειτουργικών συστημάτων. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λογισμικού εφαρμογών. Αναφορά στη σχέση του λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών. Διαχωρισμός λογισμικού σε συστήματος και σε εφαρμογών (διαμόρφωση κριτηρίων και εφαρμογή τους σε εργασιακά παραδείγματα). 4

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β 1α. Να αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 1β. Να αναφέρουν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά τους. 2. Να εξηγούν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών κύριας μνήμης. 3. Να συγκρίνουν τα διάφορα μέσα βοηθητικής μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 4α. Να αναφέρουν τον ρόλο και τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 4β. Να συγκρίνουν Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Παρουσίαση του εσωτερικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Το Τροφοδοτικό (Power Supply), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του. Η Μητρική Κάρτα ή Μητρική Πλακέτα (Motherboard) και ο ρόλος της. Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, Central Processing Unit, CPU) και ο ρόλος της. Οι μονάδες αποθήκευσης και ο ρόλος τους (Κύρια και Βοηθητική Μνήμη) Οι Υποδοχές Επέκτασης (expansion slots) και οι Κάρτες Επέκτασης (expansion cards) και ο ρόλος τους. Οι Θύρες σύνδεσης (Ports), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά τους. Συσχέτιση με τα μέρη άλλων τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών: Φορητός, έξυπνες συσκευές, κονσόλες παιγνιδιών. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Κύριας Μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης και των μονάδων μέτρησης του καθενός. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου της Μνήμης Τυχαίας Προσπέλασης Random Access Memory (RAM). Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου της Μνήμης Μόνο για Ανάγνωση Read Only Memory (RΟM). Σύντομη περιγραφή του ρόλου της Βοηθητικής Μνήμης Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Βοηθητικής Μνήμης, συγκεκριμένα χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, μέγεθος, μέσο αποθήκευσης, τύπος σύνδεσης και φορητότητα και των μονάδων μέτρησης του καθενός, όπου υπάρχουν. Ονομασία και σύντομη περιγραφή βασικών ειδών Βοηθητικής Μνήμης: Δισκέτα (Diskette) ή Εύκαμπτος Δίσκος (Floppy Disk) Σκληρός δίσκος (hard disk) Οπτικοί δίσκοι (CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW) Αποθηκευτικά μέσα τύπου Μνήμης Φλας (USB, SD). Σύγκριση ειδών Βοηθητικής Μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή κατάλληλου είδους Βοηθητικής Μνήμης σε εργασιακά παραδείγματα. Σύντομη περιγραφή του ρόλου της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, ΚΜΕ (Central Processing Unit, CPU) ως του βασικότερου μέρους του υλικού για επεξεργασία και για συντονισμό και η σχέση της με το πρόγραμμα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή του ρόλου των βασικών μερών της ΚΜΕ (Αριθμητική και Λογική Μονάδα-Arithmetic and Logic Unit, Μονάδα Ελέγχου-Control Unit, Καταχωρητές-Registers). Σύντομη περιγραφή του ρόλου του Χρονιστή (Clock) της ΚΜΕ. Αναφορά στον πυρήνα και στον ρόλο του στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ΚΜΕ (ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή) και των μονάδων μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Σύγκριση ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή κατάλληλης ΚΜΕ σε εργασιακά παραδείγματα. 5

8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β 5. Να συγκρίνουν και να επιλέγουν βασικές περιφερειακές συσκευές με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 6. Να αναφέρουν τις βασικότερες κάρτες επέκτασης και τις περιφερειακές συσκευές και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 7. Να επιλέγουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με βάση τα χαρακτηριστικά του. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών εκτυπωτών (printers) και βασικών μηχανισμών εκτύπωσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός εκτυπωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα και μέγεθος χαρτιού) και των μονάδων μέτρησής τους. Σύγκριση εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή εκτυπωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών σαρωτών (scanners) και βασικών μηχανισμών σάρωσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σαρωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα και συνδεσιμότητα) και των μονάδων μέτρησής τους. Αναφορά στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (optical character recognition, OCR). Σύγκριση σαρωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή σαρωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών οθόνης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας οθόνης (συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, χρώματα, φωτεινότητα και ταχύτητα ανταπόκρισης) και των μονάδων μέτρησής τους. Σύγκριση οθονών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά της σε εργασιακά παραδείγματα. Αναγνώριση και ονομασία άλλων περιφερειακών συσκευών (π.χ. βιντεοπροβολέας, ιστοκάμερα, φωτογραφική μηχανή) και εντοπισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Αναγνώριση και ονομασία καρτών επέκτασης (π.χ. κάρτα γραφικών, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου) και εντοπισμός βασικών χαρακτηριστικών τους. Σύγκριση περιφερειακών συσκευών/καρτών επέκτασης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Αναζήτηση, εντοπισμός, σύγκριση και επιλογή άλλων περιφερειακών συσκευών/καρτών επέκτασης με βάση τις ανάγκες ενός χρήστη σε εργασιακά παραδείγματα. Σύνοψη των βασικών στοιχείων/μερών του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα: ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη, Βοηθητική Μνήμη, είδος και μέγεθος οθόνης και άλλες περιφερειακές συσκευές. Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών των βασικών στοιχείων/μερών που συνθέτουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εντοπισμός και απομόνωση των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά σε κάποιο εργασιακό παράδειγμα. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με επιλογές κατάλληλων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες κάποιου εργασιακού παραδείγματος. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης για σύγκριση και επιλογή. Εισαγωγή του παράγοντα τιμή με υπολογισμό επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. 6

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γ 1. Να περιγράφουν την αλληλεξάρτηση χρήστη, λογισμικού εφαρμογών, λειτουργικού συστήματος και υλικού που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστημα. 2α. Να αναγνωρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα. 2β. Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/ πρόληψης των προβλημάτων. 3. Να συγκρίνουν υπολογιστικά συστήματα με βάση το υλικό και λογισμικό που διαθέτουν και να επιλέγουν κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα για τις ανάγκες κάποιου χρήστη. Αναφορά στον ρόλο του χρήστη και στις υπολογιστικές του ανάγκες. Αναφορά στο Λογισμικό Εφαρμογών και στον ρόλο του στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. Αναφορά στο λειτουργικό σύστημα και άλλο Λογισμικό Συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). Αναφορά στο υλικό και στις δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη. Ορισμός του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με το υλικό, συγκεκριμένα: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με τον χρήστη (όπως φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων) και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους. Αναφορά στον ρόλο της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη και παράθεση και πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με την κακή συνεργασία των μερών του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και των συνεπειών ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού-απώλεια δεδομένων). Εντοπισμός και κατηγοριοποίηση προβλημάτων σε εργασιακά παραδείγματα και πρόταση κατάλληλων τρόπων πρόληψης/αντιμετώπισης. Εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των αναγκών του χρήστη με τη βοήθεια εργασιακών παραδειγμάτων. Καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή λειτουργικού συστήματος που να είναι συμβατό με το λογισμικό εφαρμογών. Καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού και οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών υπολογιστικών συστημάτων. Καταγραφή των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης και επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. 7

10 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Α Λυκείου 1. Να συγκρίνουν βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 2. Να επιλέγουν κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα για τις ανάγκες κάποιου χρήστη. Ονομασία και σύντομη περιγραφή του ρόλου των βασικών μερών της ΚΜΕ, συγκεκριμένα της Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας-Arithmetic and Logic Unit, της Μονάδας Ελέγχου-Control Unit και των Καταχωρητών-Registers). Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ΚΜΕ, συγκεκριμένα: ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή και των μονάδων μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Σύγκριση ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της μνήμης RAM, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, ταχύτητα, τεχνολογία. Σύγκριση ειδών Βοηθητικής Μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, ταχύτητα μεταφοράς, εγγραψιμότητα, φορητότητα, τεχνολογία. Σύγκριση εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού. Σύγκριση σαρωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: ανάλυση, μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα, συνδεσιμότητα. Σύγκριση οθονών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, χρώματα, φωτεινότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης. Χρήση του πίνακα ελέγχου (control panel) για εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν. Ορισμός του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας, και εντοπισμός των συστατικών μερών του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή ηλεκτρονικού υπολογιστή με βάση κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του (χαρακτηριστικά ΚΜΕ, Μνήμης RAM και βοηθητικής μνήμης) σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή εκτυπωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή σαρωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά της σε εργασιακά παραδείγματα. Εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των αναγκών του χρήστη σε εργασιακά παραδείγματα. Καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή λειτουργικού συστήματος που να είναι συμβατό με το λογισμικό εφαρμογών. Καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού και οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή συσκευών δικτύου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών υπολογιστικών συστημάτων. Καταγραφή των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης και επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. Αιτιολόγηση της επιλογής. 8

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Α Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα 1. Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες/ υπηρεσίες που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη. 2. Να κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. 3. Να αναπτύξουν δεξιότητες στην ενεργοποίηση προγραμμάτων και στη διαχείριση παραθύρων. 4. Να αναφέρουν το τι μπορεί να περιέχει ένα αρχείο. 5. Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φακέλου/ υποφακέλου. 6. Να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία. Περιγραφή του λειτουργικού συστήματος ως προγράμματος και του ρόλου του. Αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη, συγκεκριμένα περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λειτουργικών συστημάτων (Windows, Unix/Linux, MacOS, IOS, Android, κ.λπ.). Επεξήγηση της αναγκαιότητας ύπαρξης διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Ορισμός του Λογισμικού Συστήματος (System Software) και σύντομη περιγραφή του ρόλου του. Ορισμός του λογισμικού εφαρμογών (Application Software) και σύντομη περιγραφή του ρόλου του. Επεξήγηση της σχέσης λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών. Σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων Λογισμικού Εφαρμογών. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων λογισμικού στις δύο κατηγορίες. Ορισμός του Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας, ΓΠΕ (Graphical User Interface, GUI). Σύγκριση με περιβάλλοντα Γραμμής Εντολών (Command Line Interface, CLI). Χρήση του Ποντικιού (Mouse). Περιγραφή των διάφορων μερών ενός Παραθύρου (Window). Ρύθμιση θέσης και μεγέθους παραθύρου. Χρήση βασικών διαδικασιών που χρειάζονται σε ένα ΓΠΕ, συγκεκριμένα ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση προγράμματος, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ορισμός του αρχείου (File). Σύντομη επεξήγηση του τι μπορεί να περιέχει ένα αρχείο. Εφαρμογή κανόνων ονομασίας αρχείων (Filenames). Σύντομη αναφορά και χρήση της επέκτασης αρχείων για τη διαπίστωση του περιεχομένου ενός αρχείου χωρίς αυτό να ανοιχθεί. Ορισμός και σύντομη επεξήγηση του φακέλου (Folder) και του υποφακέλου (Subfolder). Αναφορά στα πλεονεκτήματα από την οργάνωση αρχείων σε φακέλους/υποφακέλους (σε αντιπαράθεση με τα προβλήματα που προκύπτουν εάν τα αρχεία δεν είναι οργανωμένα με αυτό τον τρόπο). Περιγραφή της έννοιας της διαδρομής (Path) ενός αρχείου και χρήση της για τον εντοπισμό ενός αρχείου. Παρουσίαση βασικών περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης και φακέλων και πώς εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ. Εμφάνιση φακέλων και αρχείων σε μια μονάδα αποθήκευσης. Εμφάνιση φακέλου με διάφορες Προβολές (Views). Δημιουργία νέου φακέλου (New Folder). Αλλαγή ονόματος φακέλου/αρχείου (Rename). Διαγραφή φακέλου/αρχείου (Delete). Αντιγραφή φακέλου/αρχείου (Copy - Paste). Μετακίνηση φακέλου/αρχείου (Cut Paste). Διαγραφή/ Αντιγραφή/Μετακίνηση πολλών αρχείων ταυτόχρονα. Χρήση του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin). Αναφορά σε αρχεία και φακέλους με βάση τη διαδρομή. 9

12 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Β 1. Να αναφέρουν και να εξηγούν το ρόλο και τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. 2. Να ονομάζουν τα βασικότερα λειτουργικά συστήματα και να αναφέρουν πού χρησιμοποιούνται. 3. Να χρησιμοποιούν εργαλεία που παρέχονται από το Λειτουργικό Σύστημα για τη μορφοποίηση μονάδων αποθήκευσης, για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση του συστήματος και για τη διαχείριση εργασιών. Προσδιορισμός του ρόλου του λειτουργικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού. Σύντομη περιγραφή των βασικών συντονιστικών λειτουργιών ενός λειτουργικού συστήματος: Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. Διαχείριση ΚΜΕ. Διαχείριση Κύριας Μνήμης. Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. Διαχείριση δικτύου. Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Περιγραφή της σχέσης Λειτουργικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών (παρέχει υπηρεσίες, π.χ. αποθήκευσης/ανάκλησης αρχείων, εκτύπωσης, κ.ά. με ενιαίο τρόπο για όλες τις εφαρμογές). Ονομασία/επίδειξη των βασικότερων Λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, Mac OS, UNIX, Aix, Android, ios, κ.λπ.) και αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά τους. Κατηγοριοποίηση των λειτουργικών συστημάτων ανάλογα με τις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών στις οποίες χρησιμοποιούνται. Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος σε εργασιακά παραδείγματα. Ενεργοποίηση και Χρήση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για παρακολούθηση των πόρων του συστήματος και των ενεργών προγραμμάτων. Μορφοποίηση (format) μιας Μονάδας Περιφερειακής Μνήμης. Χρήση εργαλείου για έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων σε μια μονάδα περιφερειακής μνήμης (π.χ. chkdsk). Χρήση του εργαλείου defrag για βελτιστοποίηση της ταχύτητας εγγραφής/ανάγνωσης δεδομένων από μια Μονάδα Περιφερειακής Μνήμης. Εκκίνηση και χρήση του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον τερματισμό λειτουργίας ενεργών προγραμμάτων. 10

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Α Λυκείου 1. Να διαχωρίζουν παραδείγματα λογισμικού σε λογισμικό συστήματος και λογισμικό εφαρμογών. 2. Να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων λογισμικού στις δύο κατηγορίες. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκίνησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ρόλου του ΒIOS. Αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη (δηλαδή περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων) σε παραδείγματα και κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναγνώριση των βασικών συντονιστικών λειτουργιών ενός Λειτουργικού Συστήματος σε παραδείγματα και κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη βοήθεια του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) ή αντίστοιχου προγράμματος: Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. Διαχείριση ΚΜΕ. Διαχείριση Κύριας Μνήμης. Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. Διαχείριση δικτύου. Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Ονομασία και απαρίθμηση βασικών χαρακτηριστικών των πιο διαδομένων λειτουργικών συστημάτων τα οποία υπάρχουν σήμερα. Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος σε εργασιακά παραδείγματα. Χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (εκκίνηση συστήματος, πρόσβαση χρήστη, εκκίνηση και τερματικός εφαρμογής, διαχείριση αρχείων και φακέλων, απενεργοποίηση) και αναγνώριση των βασικών υπηρεσιών και συντονιστικών λειτουργιών τους κατά τη χρήση. 11

14 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 4 Λογισμικό Εφαρμογών Ενότητα 4 - Λογισμικό Εφαρμογών Α 1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. 2. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να επεξεργάζονται κείμενο. 3. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν κείμενο. 4. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν παραγράφους. 5. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν σελίδες. 6. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να διαχειρίζονται πίνακες. Ξεκίνημα του επεξεργαστή κειμένου. Εισαγωγή νέου αρχείου/εγγράφου (new blank document). Άνοιγμα εγγράφου (open). Μετακίνηση μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Χρήση κουμπιών προβολής του κειμένου (views). Αλλαγή της μεγέθυνσης σελίδας (zoom). Εμφάνιση / Απόκρυψη Χάρακα (ruler). Αποθήκευση εγγράφου (save). Κλείσιμο αρχείου/εγγράφου (close document). Έξοδος από τον επεξεργαστή κειμένου (exit). Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση πληκτρολογίου. Επιλογή χαρακτήρα, λέξης, γραμμής, πρότασης, παραγράφου ή ολόκληρου κειμένου. Επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο με την προσθήκη ή διαγραφή νέων χαρακτήρων και λέξεων. Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο. Εκτύπωση κειμένου σε προεπιλεγμένο εκτυπωτή (print). Μορφοποίηση χαρακτήρων (font, font size, font color, bold, underline, italics). Αντιγραφή μορφοποίησης (format painter). Μορφοποίηση κειμένου σε δείκτη ή εκθέτη (superscript / subscript). Εναλλαγή χαρακτήρων (change case). Εφαρμογή τονισμένης γραφής σε κείμενο (text highlight color). Εφαρμογή στυλ κειμένου (styles). Εφαρμογή/αλλαγή στοίχισης (alignment). Εφαρμογή/αλλαγή διαστήματος μεταξύ των γραμμών μιας παραγράφου-διάστιχο (line spacing). Εφαρμογή/αλλαγή διαστήματος μεταξύ παραγράφων (spacing). Εφαρμογή/αλλαγή περιγράμματος (border). Εφαρμογή/αλλαγή σκίασης (shading). Εφαρμογή/αλλαγή κουκκίδων και αρίθμησης (bullets and numbering). Μορφοποίηση παραγράφων με εσοχές (indents). Μορφοποίηση παραγράφων με στηλοθέτες (tabs). Τροποποίηση περιθωρίων (margins). Τροποποίηση προσανατολισμού-διάταξης (orientation). Εισαγωγή/τροποποίηση αριθμού σελίδας (page number). Εισαγωγή/τροποποίηση κεφαλίδας και υποσελίδου (header & footer). Εισαγωγή/τροποποίηση περιγράμματος (border) σε ολόκληρη τη σελίδα. Περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός πίνακα, συγκεκριμένα: γραμμές, στήλες, κελί. Δημιουργία πίνακα (insert table). Μετακίνηση του δρομέα μέσα στον πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων μέσα σε έναν πίνακα. Επεξεργασία/τροποποίηση του περιεχομένου ενός κελιού. Διαγραφή των περιεχομένων των κελιών ενός πίνακα. Μορφοποίηση πινάκων (περίγραμμα/border, σκίαση/shading, συγχώνευση κελιών/ merge cells, διαίρεση κελιών/split cells, αυτόματη μορφοποίηση πίνακα/table style). 12

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Γ Τάξη Θεματικές Περιοχές: 1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Δείχτες Επιτυχίας και Α Τάξη Θεματικές Περιοχές: 1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Λειτουργικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Δείχτες Επιτυχίας και Β Τάξη Θεματικές Περιοχές: 1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Λειτουργικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

Επιμόρφωση στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επιμόρφωση στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Νοέμβριος, 2015 1 Τι είναι Δείκτες Επιτυχίας Αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους Α.1 Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της πληροφορικής Α.1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (Είσοδος, Επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel 2002...17 Εκκίνηση του Excel...17 Πλοήγηση στο χώρο εργασίας...18 Φύλλα εργασίας (worksheets)...18 Γραμμή τίτλου...19 Γραμμή μενού...19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

7 σε 1 Windows 8 Οffice 2013

7 σε 1 Windows 8 Οffice 2013 7 σε 1 Windows 8 Οffice 2013 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. _CONT_office8.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πλήρης Οδηγός για το ίπλωµα ECDL 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου)

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Σωκράτης Μυλωνάς Εισαγωγή Ο σχεδιασμός του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Πληροφορικής και Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Β4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων

Β4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων Β4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων 133 Β4.2.1 Διαχείριση Εφαρμογών Παρουσιάσεων Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ανακαλύπτουμε κοινά χαρακτηριστικά στην εφαρμογή παρουσιάσεων που έχουμε συναντήσει σε άλλες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Universal Certification Solutions-U NICERT Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα Κωδ.

Universal Certification Solutions-U NICERT Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα  Κωδ. Universal Certification Solutions-U NICERT Κωδ.: CSR-APDX2 Ισχύς: 02/04/2016 Παράρτημα 2: Πληροφορίες Πιστοποίησης Έκδοση: 03 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα

α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν(power point ) 1. Βασικές λειτουργίες & Περιβάλλον εφαρμογής παρουσιάσεων α. Χειρισμός παρουσιάσεωνα1. Δημιουργία, άνοιγμα, Κλείσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Πίνακα (Table) 2. Εισαγωγή Και Μετακίνηση Κειμένου Σε Πίνακα 3. Εισαγωγή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 4. Διαγραφή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 5. Αλλαγή Πλάτους Στηλών Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 4 Spreadsheets) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο MS Word

Εισαγωγή στο MS Word Εισαγωγή στο MS Word Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση, μορφοποίηση στυλ Εισαγωγή στοιχείων Αρχική Οθόνη (doc) Μπάρα τίτλου Χάρακας Μπάρα Μενού Μπάρες Εργαλείων Όψη κειμένου Αρχική Οθόνη (docx) Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Το κόστος αναλύεται σε : 180 κόστος πιστοποίησης και έκδοση πιστοποιητικού κόστος εκπαίδευσης).

Διευκρινήσεις: Το κόστος αναλύεται σε : 180 κόστος πιστοποίησης και έκδοση πιστοποιητικού κόστος εκπαίδευσης). Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Κεφάλαιο 1: Windows ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Computer Masti. Σελίδα 1 από 12

Computer Masti. Σελίδα 1 από 12 Computer Masti Σελίδα 1 από 12 Book 1 Ηλικίες που απευθύνεται : παιδιά 6 ετών και άνω 1. Βασικές χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή (απλά παραδείγματα του τι μπορεί και τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21 Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel...3 1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016...4 1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016...4 1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel...6 1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο

Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Β4.1.1 Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Τι θα μάθουμε σήμερα: Να εξηγούμε τι είναι το υπολογιστικό φύλλο και τα πλεονεκτήματα χρήσης του Να αναγνωρίζουμε κελιά, στήλες και γραμμές Να αναγνωρίζουμε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 11 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ... 11 ΣΗΜΕΡΑ... 11 1.1 Ιστορική αναδρομή... 13 1.1.1 Υπολογιστικές μηχανές στην αρχαιότητα... 13 1.1.2 17ο έως τον 19ο... 14 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα