ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Ενότητα 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1. Να περιγράφουν τι είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και να δίνουν παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση του. 2. Να εξηγούν τι είναι πρόγραμμα και να δίνουν γενικά παραδείγματα προγραμμάτων. 3. Να εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μπορούν να τις ξεχωρίζουν σε παραδείγματα. 4. Να εξηγούν τι είναι η πληροφορική και να αντιλαμβάνονται τον συσχετισμό μεταξύ Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Προσδιορισμός του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μηχανής επεξεργασίας δεδομένων, ως ευέλικτης μηχανής για πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών με βάση διαφορετικά προγράμματα και τελικά ως μηχανής που επιτελεί τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής πληροφοριών μέσα από ένα πρόγραμμα. Διαχωρισμός των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. Εντοπισμός παραδειγμάτων χρήσης/εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Διαμόρφωση κριτηρίων για το τι αποτελεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύντομη εξήγηση του όρου πρόγραμμα. Παράθεση παραδειγμάτων προγραμμάτων και εντοπισμός προγράμματος σε παραδείγματα. Περιγραφή του τι αποτελεί εντολή σε πρόγραμμα. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας και πληροφοριών σε παραδείγματα. Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας, πληροφοριών και προγράμματος σε χρήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή από την καθημερινότητα των μαθητών, αλλά και από την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Περιγραφή και διαχωρισμός των όρων Πληροφορική (Informatics) και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράθεση παραδειγμάτων προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική (συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, αναπαράσταση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, θεωρητικό υπόβαθρο-εάν μπορεί να επιλυθεί ένα πρόβλημα με χρήση πληροφορικής και πόσο εύκολα). Περιγραφή του ρόλου του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως της μηχανής που επιτρέπει την υλοποίηση λύσεων σε προβλήματα της Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης λύσεων, της παροχής νέων υπηρεσιών επεξεργασίας, της μετάδοσης και αναπαράστασης πληροφοριών αλλά και της αξιοποίησης του ως ευέλικτου εργαλείου από τον σύγχρονο άνθρωπο. Αναφορά επαγγελμάτων τα οποία σχετίζονται με την Πληροφορική και πώς αυτά σχετίζονται με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Αναγνώριση τρόπων με τους οποίους η Πληροφορική έχει επηρεάσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. 1

4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β 1. Να αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων. 2. Να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης. Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία. Αναγνώριση της ανάγκης για αναπαράσταση χαρακτήρων με δυαδικά ψηφία. Αναπαράσταση χαρακτήρων με χρήση του πίνακα κωδικοποίησης ASCII. Ονομασία της μονάδας μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης (byte). Αναφορά των πολλαπλασίων του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) και του συσχετισμού τους. Μετατροπή από ένα πολλαπλάσιο του Byte σε άλλο. Σύγκριση Μονάδων Αποθήκευσης με βάση τη χωρητικότητά τους. 2

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου 1. Να χρησιμοποιούν τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων για να περιγράψουν ένα παράδειγμα. 2. Να αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων και των εντολών ενός προγράμματος. Γραφική αναπαράσταση του κύκλου επεξεργασίας δεδομένων και αναφορά στα μέρη του (δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα). Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας, πληροφοριών και προγράμματος σε παραδείγματα. Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Μετατροπή από ένα πολλαπλάσιο του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) σε άλλο. Αναπαράσταση ακέραιων αριθμών με δυαδικά ψηφία και υπολογισμός των αριθμών που μπορούν να αναπαρασταθούν με συγκεκριμένο αριθμό bit. Αναπαράσταση χαρακτήρων/κειμένου με χρήση του συστήματος κωδικοποίησης ASCII και της ανάγκης ύπαρξης άλλων συστημάτων κωδικοποίησης (π.χ. UNICODE). Αναγνώριση της ανάγκης για αναπαράσταση των εντολών ενός προγράμματος ως σειρών από bit. Αναγνώριση της σημασίας της ενιαίας αναπαράστασης οποιασδήποτε πληροφορίας σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ως σειράς από bit (ενιαίος τρόπος επεξεργασίας, αποθήκευσης, μετάδοσης). 3

6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Α 1. Να συγκρίνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών γενιών με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 2. Να εισηγούνται ποιας κατηγορίας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ο πιο κατάλληλος σε εργασιακά παραδείγματα. 3. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τις διάφορες μονάδες και τα περιφερειακά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τις διαχωρίζουν σύμφωνα με το ρόλο τους. 4. Να κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. Ιστορική αναδρομή των Γενιών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με βάση την εποχή εμφάνισής τους και τη βασική τεχνολογία τους. Πρώτη Γενιά (Δεκαετίες 40-50, τεχνολογία: λυχνίες κενού). Δεύτερη Γενιά (Δεκαετίες 50-60, τεχνολογία: τρανζίστορ). Τρίτη Γενιά (Δεκαετία 60+, τεχνολογία: ολοκληρωμένο κύκλωμα). Τέταρτη Γενιά 1970 Σήμερα (τεχνολογία: μικροεπεξεργαστής, VLSI). Πέμπτη Γενιά 1990 Σήμερα (Νέες τάσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ.). Αναφορά χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ταχύτητα, μέγεθος, κατανάλωση ενέργειας, χωρητικότητα μονάδων αποθήκευσης, αξιοπιστία). Σύγκριση ηλεκτρονικών υπολογιστών διαφορετικών γενιών με βάση τα χαρακτηριστικά και διαπίστωση τάσεων (π.χ. αύξηση ταχύτητας και χωρητικότητας, σμίκρυνση μεγέθους, ελάττωση κατανάλωσης ενέργειας). Αναγνώριση των χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν σήμερα, συγκεκριμένα υπολογιστική ισχύς, αριθμός ταυτόχρονων χρηστών, αξιοπιστία, μέγεθος, φορητότητα και κόστος. Διαχωρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα σε Υπερυπολογιστές, μεγάλους υπολογιστές, προσωπικούς υπολογιστές και σε άλλες κατηγορίες εξειδικευμένων υπολογιστών. Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Διαχωρισμός προσωπικών υπολογιστών σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους: Επιτραπέζιος (Desktop), Φορητός (Laptop), Έξυπνες συσκευές (π.χ. Smartphone), υποφορητός (netbook), τύπου ταμπλέτας (tablet), κονσόλα παιγνιδιών (game console). Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός προσωπικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Αναφορά σε εξειδικευμένες κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα χαρακτηριστικά τους: διακομιστής (server), συστάδες υπολογιστών (computer clusters), υπολογιστές ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές (embedded computers). Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός εξειδικευμένου υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Διαχωρισμός Υλικού και Λογισμικού (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων σε υλικό και λογισμικό). Διάκριση του υλικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κύριες και περιφερειακές μονάδες (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων). Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων εισόδου. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων εξόδου. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης. Διαχωρισμός περιφερειακών συσκευών σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης (διαμόρφωση κριτηρίων και εφαρμογή τους σε εργασιακά παραδείγματα). Προσδιορισμός των όρων λογισμικό συστήματος (system software), λειτουργικό σύστημα (operating system) και λογισμικό εφαρμογών (application software). Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λειτουργικών συστημάτων. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λογισμικού εφαρμογών. Αναφορά στη σχέση του λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών. Διαχωρισμός λογισμικού σε συστήματος και σε εφαρμογών (διαμόρφωση κριτηρίων και εφαρμογή τους σε εργασιακά παραδείγματα). 4

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β 1α. Να αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 1β. Να αναφέρουν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά τους. 2. Να εξηγούν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών κύριας μνήμης. 3. Να συγκρίνουν τα διάφορα μέσα βοηθητικής μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 4α. Να αναφέρουν τον ρόλο και τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 4β. Να συγκρίνουν Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Παρουσίαση του εσωτερικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Το Τροφοδοτικό (Power Supply), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του. Η Μητρική Κάρτα ή Μητρική Πλακέτα (Motherboard) και ο ρόλος της. Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, Central Processing Unit, CPU) και ο ρόλος της. Οι μονάδες αποθήκευσης και ο ρόλος τους (Κύρια και Βοηθητική Μνήμη) Οι Υποδοχές Επέκτασης (expansion slots) και οι Κάρτες Επέκτασης (expansion cards) και ο ρόλος τους. Οι Θύρες σύνδεσης (Ports), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά τους. Συσχέτιση με τα μέρη άλλων τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών: Φορητός, έξυπνες συσκευές, κονσόλες παιγνιδιών. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Κύριας Μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης και των μονάδων μέτρησης του καθενός. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου της Μνήμης Τυχαίας Προσπέλασης Random Access Memory (RAM). Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου της Μνήμης Μόνο για Ανάγνωση Read Only Memory (RΟM). Σύντομη περιγραφή του ρόλου της Βοηθητικής Μνήμης Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Βοηθητικής Μνήμης, συγκεκριμένα χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, μέγεθος, μέσο αποθήκευσης, τύπος σύνδεσης και φορητότητα και των μονάδων μέτρησης του καθενός, όπου υπάρχουν. Ονομασία και σύντομη περιγραφή βασικών ειδών Βοηθητικής Μνήμης: Δισκέτα (Diskette) ή Εύκαμπτος Δίσκος (Floppy Disk) Σκληρός δίσκος (hard disk) Οπτικοί δίσκοι (CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW) Αποθηκευτικά μέσα τύπου Μνήμης Φλας (USB, SD). Σύγκριση ειδών Βοηθητικής Μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή κατάλληλου είδους Βοηθητικής Μνήμης σε εργασιακά παραδείγματα. Σύντομη περιγραφή του ρόλου της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, ΚΜΕ (Central Processing Unit, CPU) ως του βασικότερου μέρους του υλικού για επεξεργασία και για συντονισμό και η σχέση της με το πρόγραμμα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή του ρόλου των βασικών μερών της ΚΜΕ (Αριθμητική και Λογική Μονάδα-Arithmetic and Logic Unit, Μονάδα Ελέγχου-Control Unit, Καταχωρητές-Registers). Σύντομη περιγραφή του ρόλου του Χρονιστή (Clock) της ΚΜΕ. Αναφορά στον πυρήνα και στον ρόλο του στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ΚΜΕ (ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή) και των μονάδων μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Σύγκριση ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή κατάλληλης ΚΜΕ σε εργασιακά παραδείγματα. 5

8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β 5. Να συγκρίνουν και να επιλέγουν βασικές περιφερειακές συσκευές με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 6. Να αναφέρουν τις βασικότερες κάρτες επέκτασης και τις περιφερειακές συσκευές και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 7. Να επιλέγουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με βάση τα χαρακτηριστικά του. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών εκτυπωτών (printers) και βασικών μηχανισμών εκτύπωσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός εκτυπωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα και μέγεθος χαρτιού) και των μονάδων μέτρησής τους. Σύγκριση εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή εκτυπωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών σαρωτών (scanners) και βασικών μηχανισμών σάρωσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σαρωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα και συνδεσιμότητα) και των μονάδων μέτρησής τους. Αναφορά στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (optical character recognition, OCR). Σύγκριση σαρωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή σαρωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών οθόνης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας οθόνης (συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, χρώματα, φωτεινότητα και ταχύτητα ανταπόκρισης) και των μονάδων μέτρησής τους. Σύγκριση οθονών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά της σε εργασιακά παραδείγματα. Αναγνώριση και ονομασία άλλων περιφερειακών συσκευών (π.χ. βιντεοπροβολέας, ιστοκάμερα, φωτογραφική μηχανή) και εντοπισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Αναγνώριση και ονομασία καρτών επέκτασης (π.χ. κάρτα γραφικών, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου) και εντοπισμός βασικών χαρακτηριστικών τους. Σύγκριση περιφερειακών συσκευών/καρτών επέκτασης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Αναζήτηση, εντοπισμός, σύγκριση και επιλογή άλλων περιφερειακών συσκευών/καρτών επέκτασης με βάση τις ανάγκες ενός χρήστη σε εργασιακά παραδείγματα. Σύνοψη των βασικών στοιχείων/μερών του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα: ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη, Βοηθητική Μνήμη, είδος και μέγεθος οθόνης και άλλες περιφερειακές συσκευές. Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών των βασικών στοιχείων/μερών που συνθέτουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εντοπισμός και απομόνωση των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά σε κάποιο εργασιακό παράδειγμα. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με επιλογές κατάλληλων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες κάποιου εργασιακού παραδείγματος. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης για σύγκριση και επιλογή. Εισαγωγή του παράγοντα τιμή με υπολογισμό επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. 6

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γ 1. Να περιγράφουν την αλληλεξάρτηση χρήστη, λογισμικού εφαρμογών, λειτουργικού συστήματος και υλικού που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστημα. 2α. Να αναγνωρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα. 2β. Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/ πρόληψης των προβλημάτων. 3. Να συγκρίνουν υπολογιστικά συστήματα με βάση το υλικό και λογισμικό που διαθέτουν και να επιλέγουν κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα για τις ανάγκες κάποιου χρήστη. Αναφορά στον ρόλο του χρήστη και στις υπολογιστικές του ανάγκες. Αναφορά στο Λογισμικό Εφαρμογών και στον ρόλο του στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. Αναφορά στο λειτουργικό σύστημα και άλλο Λογισμικό Συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). Αναφορά στο υλικό και στις δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη. Ορισμός του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με το υλικό, συγκεκριμένα: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με τον χρήστη (όπως φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων) και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους. Αναφορά στον ρόλο της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη και παράθεση και πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με την κακή συνεργασία των μερών του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και των συνεπειών ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού-απώλεια δεδομένων). Εντοπισμός και κατηγοριοποίηση προβλημάτων σε εργασιακά παραδείγματα και πρόταση κατάλληλων τρόπων πρόληψης/αντιμετώπισης. Εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των αναγκών του χρήστη με τη βοήθεια εργασιακών παραδειγμάτων. Καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή λειτουργικού συστήματος που να είναι συμβατό με το λογισμικό εφαρμογών. Καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού και οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών υπολογιστικών συστημάτων. Καταγραφή των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης και επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. 7

10 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Α Λυκείου 1. Να συγκρίνουν βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 2. Να επιλέγουν κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα για τις ανάγκες κάποιου χρήστη. Ονομασία και σύντομη περιγραφή του ρόλου των βασικών μερών της ΚΜΕ, συγκεκριμένα της Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας-Arithmetic and Logic Unit, της Μονάδας Ελέγχου-Control Unit και των Καταχωρητών-Registers). Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ΚΜΕ, συγκεκριμένα: ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή και των μονάδων μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Σύγκριση ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της μνήμης RAM, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, ταχύτητα, τεχνολογία. Σύγκριση ειδών Βοηθητικής Μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, ταχύτητα μεταφοράς, εγγραψιμότητα, φορητότητα, τεχνολογία. Σύγκριση εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού. Σύγκριση σαρωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: ανάλυση, μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα, συνδεσιμότητα. Σύγκριση οθονών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, χρώματα, φωτεινότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης. Χρήση του πίνακα ελέγχου (control panel) για εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν. Ορισμός του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας, και εντοπισμός των συστατικών μερών του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή ηλεκτρονικού υπολογιστή με βάση κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του (χαρακτηριστικά ΚΜΕ, Μνήμης RAM και βοηθητικής μνήμης) σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή εκτυπωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή σαρωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά της σε εργασιακά παραδείγματα. Εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των αναγκών του χρήστη σε εργασιακά παραδείγματα. Καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή λειτουργικού συστήματος που να είναι συμβατό με το λογισμικό εφαρμογών. Καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού και οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή συσκευών δικτύου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών υπολογιστικών συστημάτων. Καταγραφή των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης και επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. Αιτιολόγηση της επιλογής. 8

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Α Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα 1. Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες/ υπηρεσίες που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη. 2. Να κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. 3. Να αναπτύξουν δεξιότητες στην ενεργοποίηση προγραμμάτων και στη διαχείριση παραθύρων. 4. Να αναφέρουν το τι μπορεί να περιέχει ένα αρχείο. 5. Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φακέλου/ υποφακέλου. 6. Να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία. Περιγραφή του λειτουργικού συστήματος ως προγράμματος και του ρόλου του. Αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη, συγκεκριμένα περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λειτουργικών συστημάτων (Windows, Unix/Linux, MacOS, IOS, Android, κ.λπ.). Επεξήγηση της αναγκαιότητας ύπαρξης διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Ορισμός του Λογισμικού Συστήματος (System Software) και σύντομη περιγραφή του ρόλου του. Ορισμός του λογισμικού εφαρμογών (Application Software) και σύντομη περιγραφή του ρόλου του. Επεξήγηση της σχέσης λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών. Σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων Λογισμικού Εφαρμογών. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων λογισμικού στις δύο κατηγορίες. Ορισμός του Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας, ΓΠΕ (Graphical User Interface, GUI). Σύγκριση με περιβάλλοντα Γραμμής Εντολών (Command Line Interface, CLI). Χρήση του Ποντικιού (Mouse). Περιγραφή των διάφορων μερών ενός Παραθύρου (Window). Ρύθμιση θέσης και μεγέθους παραθύρου. Χρήση βασικών διαδικασιών που χρειάζονται σε ένα ΓΠΕ, συγκεκριμένα ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση προγράμματος, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ορισμός του αρχείου (File). Σύντομη επεξήγηση του τι μπορεί να περιέχει ένα αρχείο. Εφαρμογή κανόνων ονομασίας αρχείων (Filenames). Σύντομη αναφορά και χρήση της επέκτασης αρχείων για τη διαπίστωση του περιεχομένου ενός αρχείου χωρίς αυτό να ανοιχθεί. Ορισμός και σύντομη επεξήγηση του φακέλου (Folder) και του υποφακέλου (Subfolder). Αναφορά στα πλεονεκτήματα από την οργάνωση αρχείων σε φακέλους/υποφακέλους (σε αντιπαράθεση με τα προβλήματα που προκύπτουν εάν τα αρχεία δεν είναι οργανωμένα με αυτό τον τρόπο). Περιγραφή της έννοιας της διαδρομής (Path) ενός αρχείου και χρήση της για τον εντοπισμό ενός αρχείου. Παρουσίαση βασικών περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης και φακέλων και πώς εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ. Εμφάνιση φακέλων και αρχείων σε μια μονάδα αποθήκευσης. Εμφάνιση φακέλου με διάφορες Προβολές (Views). Δημιουργία νέου φακέλου (New Folder). Αλλαγή ονόματος φακέλου/αρχείου (Rename). Διαγραφή φακέλου/αρχείου (Delete). Αντιγραφή φακέλου/αρχείου (Copy - Paste). Μετακίνηση φακέλου/αρχείου (Cut Paste). Διαγραφή/ Αντιγραφή/Μετακίνηση πολλών αρχείων ταυτόχρονα. Χρήση του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin). Αναφορά σε αρχεία και φακέλους με βάση τη διαδρομή. 9

12 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Β 1. Να αναφέρουν και να εξηγούν το ρόλο και τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. 2. Να ονομάζουν τα βασικότερα λειτουργικά συστήματα και να αναφέρουν πού χρησιμοποιούνται. 3. Να χρησιμοποιούν εργαλεία που παρέχονται από το Λειτουργικό Σύστημα για τη μορφοποίηση μονάδων αποθήκευσης, για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση του συστήματος και για τη διαχείριση εργασιών. Προσδιορισμός του ρόλου του λειτουργικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού. Σύντομη περιγραφή των βασικών συντονιστικών λειτουργιών ενός λειτουργικού συστήματος: Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. Διαχείριση ΚΜΕ. Διαχείριση Κύριας Μνήμης. Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. Διαχείριση δικτύου. Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Περιγραφή της σχέσης Λειτουργικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών (παρέχει υπηρεσίες, π.χ. αποθήκευσης/ανάκλησης αρχείων, εκτύπωσης, κ.ά. με ενιαίο τρόπο για όλες τις εφαρμογές). Ονομασία/επίδειξη των βασικότερων Λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, Mac OS, UNIX, Aix, Android, ios, κ.λπ.) και αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά τους. Κατηγοριοποίηση των λειτουργικών συστημάτων ανάλογα με τις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών στις οποίες χρησιμοποιούνται. Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος σε εργασιακά παραδείγματα. Ενεργοποίηση και Χρήση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για παρακολούθηση των πόρων του συστήματος και των ενεργών προγραμμάτων. Μορφοποίηση (format) μιας Μονάδας Περιφερειακής Μνήμης. Χρήση εργαλείου για έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων σε μια μονάδα περιφερειακής μνήμης (π.χ. chkdsk). Χρήση του εργαλείου defrag για βελτιστοποίηση της ταχύτητας εγγραφής/ανάγνωσης δεδομένων από μια Μονάδα Περιφερειακής Μνήμης. Εκκίνηση και χρήση του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον τερματισμό λειτουργίας ενεργών προγραμμάτων. 10

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Α Λυκείου 1. Να διαχωρίζουν παραδείγματα λογισμικού σε λογισμικό συστήματος και λογισμικό εφαρμογών. 2. Να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων λογισμικού στις δύο κατηγορίες. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκίνησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ρόλου του ΒIOS. Αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη (δηλαδή περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων) σε παραδείγματα και κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναγνώριση των βασικών συντονιστικών λειτουργιών ενός Λειτουργικού Συστήματος σε παραδείγματα και κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη βοήθεια του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) ή αντίστοιχου προγράμματος: Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. Διαχείριση ΚΜΕ. Διαχείριση Κύριας Μνήμης. Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. Διαχείριση δικτύου. Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Ονομασία και απαρίθμηση βασικών χαρακτηριστικών των πιο διαδομένων λειτουργικών συστημάτων τα οποία υπάρχουν σήμερα. Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος σε εργασιακά παραδείγματα. Χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (εκκίνηση συστήματος, πρόσβαση χρήστη, εκκίνηση και τερματικός εφαρμογής, διαχείριση αρχείων και φακέλων, απενεργοποίηση) και αναγνώριση των βασικών υπηρεσιών και συντονιστικών λειτουργιών τους κατά τη χρήση. 11

14 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 4 Λογισμικό Εφαρμογών Ενότητα 4 - Λογισμικό Εφαρμογών Α 1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. 2. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να επεξεργάζονται κείμενο. 3. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν κείμενο. 4. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν παραγράφους. 5. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν σελίδες. 6. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να διαχειρίζονται πίνακες. Ξεκίνημα του επεξεργαστή κειμένου. Εισαγωγή νέου αρχείου/εγγράφου (new blank document). Άνοιγμα εγγράφου (open). Μετακίνηση μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Χρήση κουμπιών προβολής του κειμένου (views). Αλλαγή της μεγέθυνσης σελίδας (zoom). Εμφάνιση / Απόκρυψη Χάρακα (ruler). Αποθήκευση εγγράφου (save). Κλείσιμο αρχείου/εγγράφου (close document). Έξοδος από τον επεξεργαστή κειμένου (exit). Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση πληκτρολογίου. Επιλογή χαρακτήρα, λέξης, γραμμής, πρότασης, παραγράφου ή ολόκληρου κειμένου. Επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο με την προσθήκη ή διαγραφή νέων χαρακτήρων και λέξεων. Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο. Εκτύπωση κειμένου σε προεπιλεγμένο εκτυπωτή (print). Μορφοποίηση χαρακτήρων (font, font size, font color, bold, underline, italics). Αντιγραφή μορφοποίησης (format painter). Μορφοποίηση κειμένου σε δείκτη ή εκθέτη (superscript / subscript). Εναλλαγή χαρακτήρων (change case). Εφαρμογή τονισμένης γραφής σε κείμενο (text highlight color). Εφαρμογή στυλ κειμένου (styles). Εφαρμογή/αλλαγή στοίχισης (alignment). Εφαρμογή/αλλαγή διαστήματος μεταξύ των γραμμών μιας παραγράφου-διάστιχο (line spacing). Εφαρμογή/αλλαγή διαστήματος μεταξύ παραγράφων (spacing). Εφαρμογή/αλλαγή περιγράμματος (border). Εφαρμογή/αλλαγή σκίασης (shading). Εφαρμογή/αλλαγή κουκκίδων και αρίθμησης (bullets and numbering). Μορφοποίηση παραγράφων με εσοχές (indents). Μορφοποίηση παραγράφων με στηλοθέτες (tabs). Τροποποίηση περιθωρίων (margins). Τροποποίηση προσανατολισμού-διάταξης (orientation). Εισαγωγή/τροποποίηση αριθμού σελίδας (page number). Εισαγωγή/τροποποίηση κεφαλίδας και υποσελίδου (header & footer). Εισαγωγή/τροποποίηση περιγράμματος (border) σε ολόκληρη τη σελίδα. Περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός πίνακα, συγκεκριμένα: γραμμές, στήλες, κελί. Δημιουργία πίνακα (insert table). Μετακίνηση του δρομέα μέσα στον πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων μέσα σε έναν πίνακα. Επεξεργασία/τροποποίηση του περιεχομένου ενός κελιού. Διαγραφή των περιεχομένων των κελιών ενός πίνακα. Μορφοποίηση πινάκων (περίγραμμα/border, σκίαση/shading, συγχώνευση κελιών/ merge cells, διαίρεση κελιών/split cells, αυτόματη μορφοποίηση πίνακα/table style). 12

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σημειώσεις Μαθητή Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών. Υπολογιστών. Επιθεωρητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Λειτουργός Υ.Α.Π.

Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών. Υπολογιστών. Επιθεωρητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Λειτουργός Υ.Α.Π. Σημειώσεις Μαθητή Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚΔΟΣΗ 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι Ομάδα Υποστήριξης του Αναλυτικού Προγράμματος και των Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι Ομάδα Υποστήριξης του Αναλυτικού Προγράμματος και των Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική

Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική για το Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δρ Χαρούλα Αγγελή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Τομέας Δραστηριοτήτων Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Συγγραφή: Η Ομάδα Υποστήριξης του Αναλυτικού Προγράμματος και των Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET - INTERNET"

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα