ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΗ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Ενότητα 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1. Να περιγράφουν τι είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και να δίνουν παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση του. 2. Να εξηγούν τι είναι πρόγραμμα και να δίνουν γενικά παραδείγματα προγραμμάτων. 3. Να εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μπορούν να τις ξεχωρίζουν σε παραδείγματα. 4. Να εξηγούν τι είναι η πληροφορική και να αντιλαμβάνονται τον συσχετισμό μεταξύ Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Προσδιορισμός του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μηχανής επεξεργασίας δεδομένων, ως ευέλικτης μηχανής για πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών με βάση διαφορετικά προγράμματα και τελικά ως μηχανής που επιτελεί τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής πληροφοριών μέσα από ένα πρόγραμμα. Διαχωρισμός των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. Εντοπισμός παραδειγμάτων χρήσης/εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Διαμόρφωση κριτηρίων για το τι αποτελεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σύντομη εξήγηση του όρου πρόγραμμα. Παράθεση παραδειγμάτων προγραμμάτων και εντοπισμός προγράμματος σε παραδείγματα. Περιγραφή του τι αποτελεί εντολή σε πρόγραμμα. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας και πληροφοριών σε παραδείγματα. Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας, πληροφοριών και προγράμματος σε χρήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή από την καθημερινότητα των μαθητών, αλλά και από την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Περιγραφή και διαχωρισμός των όρων Πληροφορική (Informatics) και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράθεση παραδειγμάτων προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική (συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, αναπαράσταση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, θεωρητικό υπόβαθρο-εάν μπορεί να επιλυθεί ένα πρόβλημα με χρήση πληροφορικής και πόσο εύκολα). Περιγραφή του ρόλου του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως της μηχανής που επιτρέπει την υλοποίηση λύσεων σε προβλήματα της Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης λύσεων, της παροχής νέων υπηρεσιών επεξεργασίας, της μετάδοσης και αναπαράστασης πληροφοριών αλλά και της αξιοποίησης του ως ευέλικτου εργαλείου από τον σύγχρονο άνθρωπο. Αναφορά επαγγελμάτων τα οποία σχετίζονται με την Πληροφορική και πώς αυτά σχετίζονται με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Αναγνώριση τρόπων με τους οποίους η Πληροφορική έχει επηρεάσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. 1

4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β 1. Να αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων. 2. Να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης. Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία. Αναγνώριση της ανάγκης για αναπαράσταση χαρακτήρων με δυαδικά ψηφία. Αναπαράσταση χαρακτήρων με χρήση του πίνακα κωδικοποίησης ASCII. Ονομασία της μονάδας μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης (byte). Αναφορά των πολλαπλασίων του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) και του συσχετισμού τους. Μετατροπή από ένα πολλαπλάσιο του Byte σε άλλο. Σύγκριση Μονάδων Αποθήκευσης με βάση τη χωρητικότητά τους. 2

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Λυκείου 1. Να χρησιμοποιούν τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων για να περιγράψουν ένα παράδειγμα. 2. Να αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων και των εντολών ενός προγράμματος. Γραφική αναπαράσταση του κύκλου επεξεργασίας δεδομένων και αναφορά στα μέρη του (δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα). Αναγνώριση/διάκριση δεδομένων, επεξεργασίας, πληροφοριών και προγράμματος σε παραδείγματα. Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Μετατροπή από ένα πολλαπλάσιο του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) σε άλλο. Αναπαράσταση ακέραιων αριθμών με δυαδικά ψηφία και υπολογισμός των αριθμών που μπορούν να αναπαρασταθούν με συγκεκριμένο αριθμό bit. Αναπαράσταση χαρακτήρων/κειμένου με χρήση του συστήματος κωδικοποίησης ASCII και της ανάγκης ύπαρξης άλλων συστημάτων κωδικοποίησης (π.χ. UNICODE). Αναγνώριση της ανάγκης για αναπαράσταση των εντολών ενός προγράμματος ως σειρών από bit. Αναγνώριση της σημασίας της ενιαίας αναπαράστασης οποιασδήποτε πληροφορίας σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ως σειράς από bit (ενιαίος τρόπος επεξεργασίας, αποθήκευσης, μετάδοσης). 3

6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Α 1. Να συγκρίνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών γενιών με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 2. Να εισηγούνται ποιας κατηγορίας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ο πιο κατάλληλος σε εργασιακά παραδείγματα. 3. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τις διάφορες μονάδες και τα περιφερειακά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τις διαχωρίζουν σύμφωνα με το ρόλο τους. 4. Να κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. Ιστορική αναδρομή των Γενιών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με βάση την εποχή εμφάνισής τους και τη βασική τεχνολογία τους. Πρώτη Γενιά (Δεκαετίες 40-50, τεχνολογία: λυχνίες κενού). Δεύτερη Γενιά (Δεκαετίες 50-60, τεχνολογία: τρανζίστορ). Τρίτη Γενιά (Δεκαετία 60+, τεχνολογία: ολοκληρωμένο κύκλωμα). Τέταρτη Γενιά 1970 Σήμερα (τεχνολογία: μικροεπεξεργαστής, VLSI). Πέμπτη Γενιά 1990 Σήμερα (Νέες τάσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ.). Αναφορά χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ταχύτητα, μέγεθος, κατανάλωση ενέργειας, χωρητικότητα μονάδων αποθήκευσης, αξιοπιστία). Σύγκριση ηλεκτρονικών υπολογιστών διαφορετικών γενιών με βάση τα χαρακτηριστικά και διαπίστωση τάσεων (π.χ. αύξηση ταχύτητας και χωρητικότητας, σμίκρυνση μεγέθους, ελάττωση κατανάλωσης ενέργειας). Αναγνώριση των χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν σήμερα, συγκεκριμένα υπολογιστική ισχύς, αριθμός ταυτόχρονων χρηστών, αξιοπιστία, μέγεθος, φορητότητα και κόστος. Διαχωρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα σε Υπερυπολογιστές, μεγάλους υπολογιστές, προσωπικούς υπολογιστές και σε άλλες κατηγορίες εξειδικευμένων υπολογιστών. Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Διαχωρισμός προσωπικών υπολογιστών σε κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους: Επιτραπέζιος (Desktop), Φορητός (Laptop), Έξυπνες συσκευές (π.χ. Smartphone), υποφορητός (netbook), τύπου ταμπλέτας (tablet), κονσόλα παιγνιδιών (game console). Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός προσωπικού υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Αναφορά σε εξειδικευμένες κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα χαρακτηριστικά τους: διακομιστής (server), συστάδες υπολογιστών (computer clusters), υπολογιστές ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές (embedded computers). Εντοπισμός (με αιτιολόγηση) της κατηγορίας ενός εξειδικευμένου υπολογιστή σε εργασιακά παραδείγματα. Διαχωρισμός Υλικού και Λογισμικού (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων σε υλικό και λογισμικό). Διάκριση του υλικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κύριες και περιφερειακές μονάδες (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων). Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων εισόδου. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων εξόδου. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης. Διαχωρισμός περιφερειακών συσκευών σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης (διαμόρφωση κριτηρίων και εφαρμογή τους σε εργασιακά παραδείγματα). Προσδιορισμός των όρων λογισμικό συστήματος (system software), λειτουργικό σύστημα (operating system) και λογισμικό εφαρμογών (application software). Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λειτουργικών συστημάτων. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λογισμικού εφαρμογών. Αναφορά στη σχέση του λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών. Διαχωρισμός λογισμικού σε συστήματος και σε εφαρμογών (διαμόρφωση κριτηρίων και εφαρμογή τους σε εργασιακά παραδείγματα). 4

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β 1α. Να αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 1β. Να αναφέρουν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά τους. 2. Να εξηγούν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών κύριας μνήμης. 3. Να συγκρίνουν τα διάφορα μέσα βοηθητικής μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 4α. Να αναφέρουν τον ρόλο και τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 4β. Να συγκρίνουν Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Παρουσίαση του εσωτερικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Το Τροφοδοτικό (Power Supply), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του. Η Μητρική Κάρτα ή Μητρική Πλακέτα (Motherboard) και ο ρόλος της. Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, Central Processing Unit, CPU) και ο ρόλος της. Οι μονάδες αποθήκευσης και ο ρόλος τους (Κύρια και Βοηθητική Μνήμη) Οι Υποδοχές Επέκτασης (expansion slots) και οι Κάρτες Επέκτασης (expansion cards) και ο ρόλος τους. Οι Θύρες σύνδεσης (Ports), ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά τους. Συσχέτιση με τα μέρη άλλων τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών: Φορητός, έξυπνες συσκευές, κονσόλες παιγνιδιών. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Κύριας Μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης και των μονάδων μέτρησης του καθενός. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου της Μνήμης Τυχαίας Προσπέλασης Random Access Memory (RAM). Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου της Μνήμης Μόνο για Ανάγνωση Read Only Memory (RΟM). Σύντομη περιγραφή του ρόλου της Βοηθητικής Μνήμης Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Βοηθητικής Μνήμης, συγκεκριμένα χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, μέγεθος, μέσο αποθήκευσης, τύπος σύνδεσης και φορητότητα και των μονάδων μέτρησης του καθενός, όπου υπάρχουν. Ονομασία και σύντομη περιγραφή βασικών ειδών Βοηθητικής Μνήμης: Δισκέτα (Diskette) ή Εύκαμπτος Δίσκος (Floppy Disk) Σκληρός δίσκος (hard disk) Οπτικοί δίσκοι (CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW) Αποθηκευτικά μέσα τύπου Μνήμης Φλας (USB, SD). Σύγκριση ειδών Βοηθητικής Μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή κατάλληλου είδους Βοηθητικής Μνήμης σε εργασιακά παραδείγματα. Σύντομη περιγραφή του ρόλου της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, ΚΜΕ (Central Processing Unit, CPU) ως του βασικότερου μέρους του υλικού για επεξεργασία και για συντονισμό και η σχέση της με το πρόγραμμα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή του ρόλου των βασικών μερών της ΚΜΕ (Αριθμητική και Λογική Μονάδα-Arithmetic and Logic Unit, Μονάδα Ελέγχου-Control Unit, Καταχωρητές-Registers). Σύντομη περιγραφή του ρόλου του Χρονιστή (Clock) της ΚΜΕ. Αναφορά στον πυρήνα και στον ρόλο του στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ΚΜΕ (ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή) και των μονάδων μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Σύγκριση ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή κατάλληλης ΚΜΕ σε εργασιακά παραδείγματα. 5

8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β 5. Να συγκρίνουν και να επιλέγουν βασικές περιφερειακές συσκευές με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 6. Να αναφέρουν τις βασικότερες κάρτες επέκτασης και τις περιφερειακές συσκευές και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 7. Να επιλέγουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με βάση τα χαρακτηριστικά του. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών εκτυπωτών (printers) και βασικών μηχανισμών εκτύπωσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός εκτυπωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα και μέγεθος χαρτιού) και των μονάδων μέτρησής τους. Σύγκριση εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή εκτυπωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών σαρωτών (scanners) και βασικών μηχανισμών σάρωσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σαρωτή (συγκεκριμένα: ανάλυση, μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα και συνδεσιμότητα) και των μονάδων μέτρησής τους. Αναφορά στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (optical character recognition, OCR). Σύγκριση σαρωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή σαρωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Ονομασία και σύντομη περιγραφή ειδών οθόνης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας οθόνης (συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, χρώματα, φωτεινότητα και ταχύτητα ανταπόκρισης) και των μονάδων μέτρησής τους. Σύγκριση οθονών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επιλογή οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά της σε εργασιακά παραδείγματα. Αναγνώριση και ονομασία άλλων περιφερειακών συσκευών (π.χ. βιντεοπροβολέας, ιστοκάμερα, φωτογραφική μηχανή) και εντοπισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Αναγνώριση και ονομασία καρτών επέκτασης (π.χ. κάρτα γραφικών, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου) και εντοπισμός βασικών χαρακτηριστικών τους. Σύγκριση περιφερειακών συσκευών/καρτών επέκτασης με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Αναζήτηση, εντοπισμός, σύγκριση και επιλογή άλλων περιφερειακών συσκευών/καρτών επέκτασης με βάση τις ανάγκες ενός χρήστη σε εργασιακά παραδείγματα. Σύνοψη των βασικών στοιχείων/μερών του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένα: ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη, Βοηθητική Μνήμη, είδος και μέγεθος οθόνης και άλλες περιφερειακές συσκευές. Σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών των βασικών στοιχείων/μερών που συνθέτουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εντοπισμός και απομόνωση των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά σε κάποιο εργασιακό παράδειγμα. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με επιλογές κατάλληλων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες κάποιου εργασιακού παραδείγματος. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης για σύγκριση και επιλογή. Εισαγωγή του παράγοντα τιμή με υπολογισμό επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. 6

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γ 1. Να περιγράφουν την αλληλεξάρτηση χρήστη, λογισμικού εφαρμογών, λειτουργικού συστήματος και υλικού που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστημα. 2α. Να αναγνωρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα. 2β. Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/ πρόληψης των προβλημάτων. 3. Να συγκρίνουν υπολογιστικά συστήματα με βάση το υλικό και λογισμικό που διαθέτουν και να επιλέγουν κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα για τις ανάγκες κάποιου χρήστη. Αναφορά στον ρόλο του χρήστη και στις υπολογιστικές του ανάγκες. Αναφορά στο Λογισμικό Εφαρμογών και στον ρόλο του στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. Αναφορά στο λειτουργικό σύστημα και άλλο Λογισμικό Συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). Αναφορά στο υλικό και στις δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη. Ορισμός του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με το υλικό, συγκεκριμένα: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με τον χρήστη (όπως φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων) και τρόπων αντιμετώπισής/πρόληψής τους. Αναφορά στον ρόλο της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη και παράθεση και πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων. Σύντομη περιγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με την κακή συνεργασία των μερών του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και των συνεπειών ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού-απώλεια δεδομένων). Εντοπισμός και κατηγοριοποίηση προβλημάτων σε εργασιακά παραδείγματα και πρόταση κατάλληλων τρόπων πρόληψης/αντιμετώπισης. Εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των αναγκών του χρήστη με τη βοήθεια εργασιακών παραδειγμάτων. Καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή λειτουργικού συστήματος που να είναι συμβατό με το λογισμικό εφαρμογών. Καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού και οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών υπολογιστικών συστημάτων. Καταγραφή των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης και επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. 7

10 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 2 - Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Α Λυκείου 1. Να συγκρίνουν βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 2. Να επιλέγουν κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα για τις ανάγκες κάποιου χρήστη. Ονομασία και σύντομη περιγραφή του ρόλου των βασικών μερών της ΚΜΕ, συγκεκριμένα της Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας-Arithmetic and Logic Unit, της Μονάδας Ελέγχου-Control Unit και των Καταχωρητών-Registers). Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ΚΜΕ, συγκεκριμένα: ταχύτητα χρονιστή, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση ενέργειας, τιμή και των μονάδων μέτρησής τους όπου υπάρχουν. Σύγκριση ΚΜΕ με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Σύντομη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της μνήμης RAM, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, ταχύτητα, τεχνολογία. Σύγκριση ειδών Βοηθητικής Μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: χωρητικότητα, ταχύτητα μεταφοράς, εγγραψιμότητα, φορητότητα, τεχνολογία. Σύγκριση εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού. Σύγκριση σαρωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: ανάλυση, μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα, συνδεσιμότητα. Σύγκριση οθονών με βάση τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα: μέγεθος, ανάλυση, χρώματα, φωτεινότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης. Χρήση του πίνακα ελέγχου (control panel) για εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν. Ορισμός του υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας, και εντοπισμός των συστατικών μερών του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή ηλεκτρονικού υπολογιστή με βάση κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του (χαρακτηριστικά ΚΜΕ, Μνήμης RAM και βοηθητικής μνήμης) σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή εκτυπωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή σαρωτή με βάση τα χαρακτηριστικά του σε εργασιακά παραδείγματα. Επιλογή οθόνης με βάση τα χαρακτηριστικά της σε εργασιακά παραδείγματα. Εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των αναγκών του χρήστη σε εργασιακά παραδείγματα. Καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή λειτουργικού συστήματος που να είναι συμβατό με το λογισμικό εφαρμογών. Καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού και οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή συσκευών δικτύου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του χρήστη. Επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών υπολογιστικών συστημάτων. Καταγραφή των χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά. Καθορισμός της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών αυτών. Δημιουργία συγκριτικού πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών. Σύνοψη της καταλληλότητας των επιλογών σε δείκτη επίδοσης και επίδοσης ανά τιμή για σύγκριση και επιλογή. Αιτιολόγηση της επιλογής. 8

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Α Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα 1. Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες/ υπηρεσίες που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη. 2. Να κατηγοριοποιούν παραδείγματα λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. 3. Να αναπτύξουν δεξιότητες στην ενεργοποίηση προγραμμάτων και στη διαχείριση παραθύρων. 4. Να αναφέρουν το τι μπορεί να περιέχει ένα αρχείο. 5. Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του φακέλου/ υποφακέλου. 6. Να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία. Περιγραφή του λειτουργικού συστήματος ως προγράμματος και του ρόλου του. Αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη, συγκεκριμένα περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων. Ονομασία και σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων λειτουργικών συστημάτων (Windows, Unix/Linux, MacOS, IOS, Android, κ.λπ.). Επεξήγηση της αναγκαιότητας ύπαρξης διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Ορισμός του Λογισμικού Συστήματος (System Software) και σύντομη περιγραφή του ρόλου του. Ορισμός του λογισμικού εφαρμογών (Application Software) και σύντομη περιγραφή του ρόλου του. Επεξήγηση της σχέσης λειτουργικού συστήματος με το λογισμικό εφαρμογών. Σύντομη περιγραφή παραδειγμάτων Λογισμικού Εφαρμογών. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και σε Λογισμικό Εφαρμογών. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων λογισμικού στις δύο κατηγορίες. Ορισμός του Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας, ΓΠΕ (Graphical User Interface, GUI). Σύγκριση με περιβάλλοντα Γραμμής Εντολών (Command Line Interface, CLI). Χρήση του Ποντικιού (Mouse). Περιγραφή των διάφορων μερών ενός Παραθύρου (Window). Ρύθμιση θέσης και μεγέθους παραθύρου. Χρήση βασικών διαδικασιών που χρειάζονται σε ένα ΓΠΕ, συγκεκριμένα ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση προγράμματος, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ορισμός του αρχείου (File). Σύντομη επεξήγηση του τι μπορεί να περιέχει ένα αρχείο. Εφαρμογή κανόνων ονομασίας αρχείων (Filenames). Σύντομη αναφορά και χρήση της επέκτασης αρχείων για τη διαπίστωση του περιεχομένου ενός αρχείου χωρίς αυτό να ανοιχθεί. Ορισμός και σύντομη επεξήγηση του φακέλου (Folder) και του υποφακέλου (Subfolder). Αναφορά στα πλεονεκτήματα από την οργάνωση αρχείων σε φακέλους/υποφακέλους (σε αντιπαράθεση με τα προβλήματα που προκύπτουν εάν τα αρχεία δεν είναι οργανωμένα με αυτό τον τρόπο). Περιγραφή της έννοιας της διαδρομής (Path) ενός αρχείου και χρήση της για τον εντοπισμό ενός αρχείου. Παρουσίαση βασικών περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης και φακέλων και πώς εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ. Εμφάνιση φακέλων και αρχείων σε μια μονάδα αποθήκευσης. Εμφάνιση φακέλου με διάφορες Προβολές (Views). Δημιουργία νέου φακέλου (New Folder). Αλλαγή ονόματος φακέλου/αρχείου (Rename). Διαγραφή φακέλου/αρχείου (Delete). Αντιγραφή φακέλου/αρχείου (Copy - Paste). Μετακίνηση φακέλου/αρχείου (Cut Paste). Διαγραφή/ Αντιγραφή/Μετακίνηση πολλών αρχείων ταυτόχρονα. Χρήση του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin). Αναφορά σε αρχεία και φακέλους με βάση τη διαδρομή. 9

12 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Β 1. Να αναφέρουν και να εξηγούν το ρόλο και τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. 2. Να ονομάζουν τα βασικότερα λειτουργικά συστήματα και να αναφέρουν πού χρησιμοποιούνται. 3. Να χρησιμοποιούν εργαλεία που παρέχονται από το Λειτουργικό Σύστημα για τη μορφοποίηση μονάδων αποθήκευσης, για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση του συστήματος και για τη διαχείριση εργασιών. Προσδιορισμός του ρόλου του λειτουργικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού. Σύντομη περιγραφή των βασικών συντονιστικών λειτουργιών ενός λειτουργικού συστήματος: Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. Διαχείριση ΚΜΕ. Διαχείριση Κύριας Μνήμης. Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. Διαχείριση δικτύου. Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Περιγραφή της σχέσης Λειτουργικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών (παρέχει υπηρεσίες, π.χ. αποθήκευσης/ανάκλησης αρχείων, εκτύπωσης, κ.ά. με ενιαίο τρόπο για όλες τις εφαρμογές). Ονομασία/επίδειξη των βασικότερων Λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, Mac OS, UNIX, Aix, Android, ios, κ.λπ.) και αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά τους. Κατηγοριοποίηση των λειτουργικών συστημάτων ανάλογα με τις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών στις οποίες χρησιμοποιούνται. Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος σε εργασιακά παραδείγματα. Ενεργοποίηση και Χρήση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για παρακολούθηση των πόρων του συστήματος και των ενεργών προγραμμάτων. Μορφοποίηση (format) μιας Μονάδας Περιφερειακής Μνήμης. Χρήση εργαλείου για έλεγχο και διόρθωση σφαλμάτων σε μια μονάδα περιφερειακής μνήμης (π.χ. chkdsk). Χρήση του εργαλείου defrag για βελτιστοποίηση της ταχύτητας εγγραφής/ανάγνωσης δεδομένων από μια Μονάδα Περιφερειακής Μνήμης. Εκκίνηση και χρήση του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον τερματισμό λειτουργίας ενεργών προγραμμάτων. 10

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενότητα 3 Λειτουργικά Συστήματα Α Λυκείου 1. Να διαχωρίζουν παραδείγματα λογισμικού σε λογισμικό συστήματος και λογισμικό εφαρμογών. 2. Να αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος. Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διάκριση λογισμικού σε Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων λογισμικού στις δύο κατηγορίες. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκίνησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ρόλου του ΒIOS. Αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη (δηλαδή περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων) σε παραδείγματα και κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναγνώριση των βασικών συντονιστικών λειτουργιών ενός Λειτουργικού Συστήματος σε παραδείγματα και κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη βοήθεια του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) ή αντίστοιχου προγράμματος: Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. Διαχείριση ΚΜΕ. Διαχείριση Κύριας Μνήμης. Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. Διαχείριση δικτύου. Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Ονομασία και απαρίθμηση βασικών χαρακτηριστικών των πιο διαδομένων λειτουργικών συστημάτων τα οποία υπάρχουν σήμερα. Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος σε εργασιακά παραδείγματα. Χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (εκκίνηση συστήματος, πρόσβαση χρήστη, εκκίνηση και τερματικός εφαρμογής, διαχείριση αρχείων και φακέλων, απενεργοποίηση) και αναγνώριση των βασικών υπηρεσιών και συντονιστικών λειτουργιών τους κατά τη χρήση. 11

14 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 4 Λογισμικό Εφαρμογών Ενότητα 4 - Λογισμικό Εφαρμογών Α 1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. 2. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να επεξεργάζονται κείμενο. 3. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν κείμενο. 4. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν παραγράφους. 5. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να μορφοποιούν σελίδες. 6. Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να διαχειρίζονται πίνακες. Ξεκίνημα του επεξεργαστή κειμένου. Εισαγωγή νέου αρχείου/εγγράφου (new blank document). Άνοιγμα εγγράφου (open). Μετακίνηση μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Χρήση κουμπιών προβολής του κειμένου (views). Αλλαγή της μεγέθυνσης σελίδας (zoom). Εμφάνιση / Απόκρυψη Χάρακα (ruler). Αποθήκευση εγγράφου (save). Κλείσιμο αρχείου/εγγράφου (close document). Έξοδος από τον επεξεργαστή κειμένου (exit). Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση πληκτρολογίου. Επιλογή χαρακτήρα, λέξης, γραμμής, πρότασης, παραγράφου ή ολόκληρου κειμένου. Επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο με την προσθήκη ή διαγραφή νέων χαρακτήρων και λέξεων. Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο. Εκτύπωση κειμένου σε προεπιλεγμένο εκτυπωτή (print). Μορφοποίηση χαρακτήρων (font, font size, font color, bold, underline, italics). Αντιγραφή μορφοποίησης (format painter). Μορφοποίηση κειμένου σε δείκτη ή εκθέτη (superscript / subscript). Εναλλαγή χαρακτήρων (change case). Εφαρμογή τονισμένης γραφής σε κείμενο (text highlight color). Εφαρμογή στυλ κειμένου (styles). Εφαρμογή/αλλαγή στοίχισης (alignment). Εφαρμογή/αλλαγή διαστήματος μεταξύ των γραμμών μιας παραγράφου-διάστιχο (line spacing). Εφαρμογή/αλλαγή διαστήματος μεταξύ παραγράφων (spacing). Εφαρμογή/αλλαγή περιγράμματος (border). Εφαρμογή/αλλαγή σκίασης (shading). Εφαρμογή/αλλαγή κουκκίδων και αρίθμησης (bullets and numbering). Μορφοποίηση παραγράφων με εσοχές (indents). Μορφοποίηση παραγράφων με στηλοθέτες (tabs). Τροποποίηση περιθωρίων (margins). Τροποποίηση προσανατολισμού-διάταξης (orientation). Εισαγωγή/τροποποίηση αριθμού σελίδας (page number). Εισαγωγή/τροποποίηση κεφαλίδας και υποσελίδου (header & footer). Εισαγωγή/τροποποίηση περιγράμματος (border) σε ολόκληρη τη σελίδα. Περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός πίνακα, συγκεκριμένα: γραμμές, στήλες, κελί. Δημιουργία πίνακα (insert table). Μετακίνηση του δρομέα μέσα στον πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων μέσα σε έναν πίνακα. Επεξεργασία/τροποποίηση του περιεχομένου ενός κελιού. Διαγραφή των περιεχομένων των κελιών ενός πίνακα. Μορφοποίηση πινάκων (περίγραμμα/border, σκίαση/shading, συγχώνευση κελιών/ merge cells, διαίρεση κελιών/split cells, αυτόματη μορφοποίηση πίνακα/table style). 12

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Computer Masti. Σελίδα 1 από 12

Computer Masti. Σελίδα 1 από 12 Computer Masti Σελίδα 1 από 12 Book 1 Ηλικίες που απευθύνεται : παιδιά 6 ετών και άνω 1. Βασικές χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή (απλά παραδείγματα του τι μπορεί και τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1ο Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13 1.1 Εισαγωγή...13 1.2 Το περιβάλλον εργασίας...13 1.2.1 Κουμπί του Microsoft Office...15 1.2.2 Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 http://www.actuar.aegean.gr/ Webmail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιεχόμενα με μια ματιά

Τα περιεχόμενα με μια ματιά Τα περιεχόμενα με μια ματιά Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2 Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται 28 Κεφάλαιο 3 Χρήση του Internet: Πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας... 30. Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας... 30. Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται... Περιεχόμενα Εισαγωγή του επιμελητή......................................................................... 18 Τι καινούριο θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο..........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης MOVIE MAKER Οδηγός Χρήσης ΜΜ XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4) Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. 2 ΜΜ XP Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 11 Κεφάλαιο 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 20 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα