Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού"

Transcript

1 Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ ΚΩ ΙΚΟΙ ΝΟΜ ΟΤΑ Θ.Π. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ Υ2 Υ3 ΚΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ -ΡΙΑ ΠΡΑ- ΚΤΙΚΗ 1 ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ

2

3 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ /νση Υλοποίησης Θεωρίας Ευτυχίας 12-14, Αθήνα (Αχαρνών 164) Θεωρία 190 Πρακτική 210 Σύνολο 400 Αριθµός καταρτιζοµένων 25 Εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ Το πρόγραµµα θα καταρτίσει 25 άνεργους νέους πτυχιούχους ΤΕΙ στην ανάπτυξη εφαρµογών για το διαδίκτυο. Οι καταρτιζόµενοι θα µάθουν να δηµιουργούν ιστοσελίδες µε τη χρήση της HTML και τη βοήθεια τoυ δηµοφιλούς προγράµµατος σύνταξης ιστοσελίδων Ms Front Page Επίσης θα γνωρίσουν τις δυνατότητες δηµιουργίας δυναµικών ιστοσελίδων µε χρήση σεναρίων. Τέλος θα γνωρίσουν τον τρόπο δηµιουργίας εφαρµογών µε τη χρήση της γλώσσας Java και θα επικεντρώσουν στην δηµιουργία και ενσωµάτωση στις σελίδες τους Java Applets. Οι καταρτιζόµενοι θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ σχολών τεχνολογικών εφαρµογών. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράµµατος κατάρτισης απαιτούν από αυτούς να έχουν γνώσεις των εννοιών της πληροφορικής και να ξέρουν να προγραµµατίζουν σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού και επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσόντα που καλύπτονται από το πρόγραµµα σπουδών των σχετικών σχολών. Επιθυµητή είναι και η γνώση χειρισµού του MS OFFICE. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή στο περιβάλλον του ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού Εισαγωγή στο διαδίκτυο, ιστορικά στοιχεία. Αρχιτεκτονική του διαδικτύου, πρωτόκολλα και υπηρεσίες. Σύνδεση στο διαδίκτυο, εξοπλισµός, φορείς σύνδεσης, συγκριτική αξιολόγηση. Υπηρεσίες του διαδικτύου, λογισµικό, παγκόσµιος ιστός, εφαρµογές. ΩΡΕΣ Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο µε την HTML Web εγκατάσταση, εξυπηρετητές, οργάνωση αρχείων, δοµικά στοιχεία ιστοσελίδων, οργάνωση σελίδων. Περιγραφή της HTML, δοµή σελίδας: επικεφαλίδες, παράγραφοι, λίστες, σχόλια. ηµιουργία συνδέσµων, είδη συνδέσµων. Τεχνικές µορφοποίησης κειµένου: στυλ χαρακτήρων, στοίχιση, γραµµατοσειρές, οριζόντιες γραµµές. Προσθήκη εικόνων, σύνδεσµοι µε εικόνες, φόντα, χρώµα. Εξωτερικά αρχεία, ένθεση πολυµέσων στη σελίδα. Πίνακες. Πλαίσια και διασυνδεδεµένα παράθυρα. Image maps. Φόρµες, διάταξη φορµών, πεδία κειµένου, buttons, αποστολή αρχείων µε τη χρήση φορµών. ΩΡΕΣ Ανάπτυξη ιστοσελίδων µε το Ms Front Page 2000 Εισαγωγή στο FrontPage2000, βασικές έννοιες, δυνατότητες. Χαρακτηριστικά του FrontPage: η πλευρά του πελάτη, η πλευρά του εξυπηρετητή - επεκτάσεις FrontPage2000, προχωρηµένα χαρακτηριστικά, νέες δυνατότητες. Σχεδιασµός εγκατάστασης WEB back end, front end.

4 ηµιουργία της διεπαφής µε το χρήστη, πίνακες περιεχοµένων, κείµενο, shared borders. Σχεδίαση και υλοποίηση της πλοήγησης: περιοχές πλοήγησης, λίστες θεµάτων, hyperlinks, links. Γραφικά, animation, frames. Προσθήκη φόρµας, διασύνδεση µε databases, δηµιουργία discussion sites. ηµοσίευση ιστοσελίδων και διαχείριση site. ΩΡΕΣ Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών ιστοσελίδων µε χρήση σεναρίων Μηχανισµός CGI, αρχές λειτουργίας, είσοδοι σε σενάρια CGI, µεταβλητές περιβάλλοντος, ανατοµία CGI script, script αρχεία µε ορίσµατα, φόρµες και CGI, εντολές POST και GET, προγράµµατα για την αποκωδικοποίηση της εισόδου των φορµών, uncgi, cgi-lib.pl, ISINDEX scripts, cgi-bin και περιορισµοί, προσθήκη στη σελίδα. Σενάρια στην πλευρά του πελάτη µε την JavaScript. Εισαγωγή, βασικά χαρακτηριστικά, αντικείµενα, φόρµες και συµβάντα, client-side scripts, φύλλα στυλ και δυναµική HTML. ΩΡΕΣ ιασύνδεση µε βάσεις δεδοµένων -ASP programming Γενική εικόνα, στατικές έναντι δυναµικών ιστοσελίδων, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων, ανάπτυξη δυναµικών ιστοσελίδων. Εισαγωγή στον Internet Information Server (IIS). Γενικά χαρακτηριστικά, προσθήκη WebSite στον IIS, ιδιότητες WebSite, διαµόρφωση εφαρµογών ASP. Εισαγωγή στη VBScript: η πλευρά του πελάτη έναντι της πλευράς του εξυπηρετητή, σύγκριση µε JavaScript, γραφικό περιβάλλον, δοµές ελέγχου και επανάληψης, χειρισµός λαθών, χρήση debugger. Αντικείµενα script, στοιχεία ελέγχου συστήµατος αρχείων, φάκελλοι, αντικείµενα ροής κειµένου. Στοιχεία ASP: προσθήκες στον browser, page counter, ad rotator, content linking component, myinfo component. Προσπέλαση Βάσεων δεδοµένων µε την τεχνολογία ADO: Αρχιτεκτονική βάσης δεδοµένων, σύνδεση µε ODBC, συνδέσεις OLE DB, µοντέλο ADO, αντικείµενα data access, RecordSets, SQL queries, εµφάνιση data στη σελίδα. ΩΡΕΣ Προγραµµατισµός στο διαδίκτυο µε την Java Εισαγωγή στην Java, χαρακτηριστικά, αρχές λειτουργίας, δυνατότητες. Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός µε την Java: κλάσεις, κληρονοµικότητα, µέλη, µέθοδοι, πακέτα, µηχανισµοί προστασίας. Συντακτικό της γλώσσας: εκφράσεις, εντολές ελέγχου. Java Applets. ηµιουργία, ενσωµάτωση στη σελίδα, παράµετροι. Εικόνες και βασικά γραφικά. Χειρισµός συµβάντων του mouse και του πληκτρολογίου. AWT Windows και GUI και JFC. Layout Managers. Εργασία µε νήµατα. ικτυακές εφαρµογές και τα πρωτόκολλα TCP/IP. Σύνδεση µε βάσεις JDBC ΩΡΕΣ 60

5 7. Τεχνικές σχεδίασης και οργάνωσης ιστοσελίδων Στα πλαίσια αυτής της ενότητας οι καταρτιζόµενοι, έχοντας αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων, θα γνωρίσουν τις διάφορες τεχνικές οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας σε έναν δικτυακό τόπο. θα µάθουν να σχεδιάζουν αισθητικές και λειτουργικές ιστοσελίδες κάνοντας σωστή χρήση των διαφόρων µορφοποιήσεων που µας προσφέρει η HTML, οργανώνοντας κατάλληλα τους συνδέσµους και ενσωµατώνοντας τα κατάλληλα γραφικά και πολυµέσα. ΩΡΕΣ Ανάπτυξη σύνθετης εφαρµογής Στα πλαίσια αυτής της ενότητας οι καταρτιζόµενοι θα γνωρίσουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης µιας εφαρµογής. Επίσης θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης µιας οµάδας ανάπτυξης και τις αρµοδιότητες καθενός από τα µέλη της. Θα µάθουν επίσης τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης της εφαρµογής και το ρόλο που αυτή έχει για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιας εφαρµογής. Case Study : «Ανάπτυξη ενός portal» Θα προσδιορίσουν τις απαιτήσεις, θα αναλύσουν και θα σχεδιάσουν την εφαρµογή, µε βάση τις θεωρητικές γνώσεις της ενότητας. ΩΡΕΣ Βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας - Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας ΩΡΕΣ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας ΩΡΕΣ 15 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

6 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ - ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /νση Υλοποίησης Θεωρίας Ευτυχίας 12-14, Αθήνα (Αχαρνών 164) Θεωρία 192 Πρακτική 208 Σύνολο 400 Αριθµός καταρτιζοµένων 20 Εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ Σκοπός του προγράµµατος είναι η απόκτηση όλων των απαραιτήτων γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπεριφορών που θα οδηγήσουν στην επιτυχή ένταξη/επανένταξη των καταρτιζοµένων στην αγορά εργασίας ως εξειδικευµένων τεχνικών συντήρησης των τριών κατηγοριών εγκαταστάσεων Θέρµανσης -Ψύξης-Κλιµατισµού: Κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης Εγκαταστάσεις κλιµατισµού (τοπικές ή κεντρικές) (Ειδικές) Ψυκτικές εγκαταστάσεις ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βασικές αρχές Θ-Ψ-Κ Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις θερµικές εγκαταστάσεις. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση των υπολοίπων θεµατικών ενοτήτων του προγράµµατος. ΩΡΕΣ 15 Είδη συστηµάτων Θ-Ψ-Κ : Ταξινόµηση-υλικά-εξοπλισµός Στην ενότητα αυτή γίνεται µια συνοπτική παρουσία και ταξινόµηση όλου του εύρους των θερµικών εγκαταστάσεων και αναλύονται τα κύρια υποσυστήµατα, ο εξοπλισµός και τα υλικά κατασκευής των διαφόρων εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ ΩΡΕΣ 16 Εγκαταστάσεις Θέρµανσης: Εξοπλισµός-λειτουργία συντήρηση Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τα κριτήρια επιλογής συστήµατος θέρµανσης, τα υποσυστήµατα και τον εξοπλισµό που απαρτίζουν ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, τον τρόπο ελέγχου, τις συνήθεις βλάβες και τις µεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης. ΩΡΕΣ 60 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού: Εξοπλισµός-λειτουργία-συντήρηση) Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν θέµατα που αφορούν στην ταξινόµηση εγκαταστάσεων κλιµατισµού, τον υπολογισµό θερµικών και ψυκτικών φορτίων, τα υποσυστήµατα και τα δοµικά στοιχεία των εγκαταστάσεων κλιµατισµού, τα συστήµατα ελέγχου και αυτοµατισµών και την συντήρηση εγκαταστάσεων κλιµατισµού. ΩΡΕΣ 80

7 Εγκαταστάσεις βιοµηχανικής Ψύξης: Τύποι-λειτουργία-συντήρηση Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόµενοι θα διδαχθούν τις αρχές λειτουργίας τα δοµικά στοιχεία, τον απαιτούµενο εξοπλισµό και τις τεχνικές συντήρησης των κύριων κατηγοριών ψυκτικών εγκαταστάσεων. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ψυκτικών εγκαταστάσεων αµµωνίας, των ψυκτικών εγκαταστάσεων παγοποιείων, τροφίµων, βιο-ιατρικών εφαρµογών, όπως και της µεταφερόµενης ψύξης. ίδεται έµφαση στα θέµατα της τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής και στη σύνδεση της µεθοδολογίας ΗΑCP µε τις τεχνικές ελέγχου και προγνωστικής/ προληπτικής συντήρησης. ΩΡΕΣ 42 ίκτυα εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τα είδη δικτύων και σωληνώσεων που συναντώνται στις εγκαταστάσεις Θ-Ψ-Κ µε τα παρελκόµενα τους (δίκτυο αεραγωγών, δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικών µέσων, δίκτυο σωληνώσεων νερού, δίκτυο σωληνώσεων ατµού), τις αρχές σχεδίασης δικτύων και σωληνώσεων και τις µεθόδους ελέγχου και συντήρησης δικτύων και σωληνώσεων Θ-Ψ-Κ. ΩΡΕΣ 40 Συστήµατα ελέγχου και εξοικονόµησης ενέργειας εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασµού και της πρόληψης ενεργειακών απωλειών, την κατάστρωση ενεργειακού ισολογισµού εγκατάστασης Θ-Ψ-Κ και τα ενδεικνυόµενα µέτρα και βελτιώσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις θέρµανσης, κλιµατισµού και βιοµηχανικής ψύξης. ΩΡΕΣ 40 Χρήση φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις Θ-Ψ-Κ Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν τις ιδιότητες και βασικά θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου, τις ιδιαιτερότητες ως προς τις σωληνώσεις και τα όργανα ελέγχου και αυτοµατισµού των εγκαταστάσεων που λειτουργούν µε φυσικό αέριο και την τεχνολογία καυστήρων φυσικού αερίου µε έµφαση στην επιθεώρηση και διάγνωση βλαβών και την συντήρηση καυστήρων αυτού του τύπου. Παρουσιάζεται επίσης η δυνατότητα εφαρµογών βιοµηχανικής ψύξης µε χρήση ενεργειακής πηγής το φυσικό αέριο. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ο καινοτοµικός χαρακτήρας της ενότητας αυτής που βρίσκεται σε στενή συσχέτιση και καλύπτει ανάγκες κατάρτισης που προκύπτουν από την προγραµµατισµένη ( από το Ε.Π. «Βιοµηχανία και Ανάπτυξη») εισαγωγή του φυσικού αερίου για βιοµηχανική και οικιακή χρήση. ΩΡΕΣ 32 Οργάνωση προγραµµατισµού συντήρησης εγκατάστασης Θ-Ψ-Κ Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και την εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών συντήρησης των εγκαταστάσεων Θ-Ψ-Κ. Γίνεται αναφορά στον ρόλο της συντήρησης σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης, στις κατηγορίες συντήρησης (θεραπευτική συντήρηση, προληπτική συντήρηση) και τον απαιτούµενο για κάθε κατηγορία εξοπλισµό. ίδεται έµφαση στην µηχανοργάνωση της συντήρησης και στις

8 διαδικασίες που αυτή απαιτεί (σύνταξη χρονοδιαγράµµατος συντήρησης - έκδοση εντολών συντήρησης, δηµιουργία, ενηµέρωση, τήρηση µηχανογραφηµένων αρχείων συντήρησης κ.λ.π.). Γίνεται επίσης αναφορά στον ρόλο των αρχείων συντήρησης, στο πλαίσιο των αρχείων ποιότητας που απαιτεί η διασφάλιση ποιότητας κατά ISO ΩΡΕΣ 50 Σύγχρονες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας ΩΡΕΣ 15 Βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας ΩΡΕΣ 10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Τομέας Δραστηριοτήτων Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών αποτελούν ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Profile της Ειδικότητας Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. δηγός πουδών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δηγός πουδών Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Ο..5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρεμφερείς Ειδικότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα απαιτήσεων που προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία για γραμματείς επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα