ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος A. Παπανδρέου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος A. Παπανδρέου"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος A. Παπανδρέου Ηµεροµηνία Γέννησης Διεύθυνση κατοικίας: Ασκληπιού 94, Αθήνα, τηλ , Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά. Ι.Δ.Α.Χ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Γενετικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα. Τηλ , Φαξ , Διδάκτωρ στη Φυσική των Στερεών Ειδίκευση 1. Φυσική των Στερεών: Μέταλλα, Ηµιαγωγοί και Κεραµικά. Φαινόµενα µεταφοράς (ηλεκτρικές/µαγνητικές/θερµικές ιδιότητες). Λεπτά υµένια, ανοµοιογενή υλικά, µικροδοµή. 2. Φυσική Στερεών στα Βιοµόρια: Δοµή πρωτεϊνών, ανάλυση κρυσταλλογραφικών δεδοµένων, προσοµοιώσεις µοριακής δυναµικής. Πληροφορική Πληροφορική και διαδίκτυο σε περιβάλλοντα UNIX-like (Linux, MacOSX, Solaris) και Windows. Επιστηµονικός Προγραµµατισµός σε Fortran και C. Ανάπτυξη ιστοσελίδων για το διαδίκτυο. Διαχείριση εξυπηρετητών δικτύου Apache, Windows Server και CMS. Διδακτικό Έργο Συµµετοχή στη Διδασκαλία προπτυχιακών µαθηµάτων και εργαστηρίων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, καθώς και στο Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Διδασκαλία Εργαστηρίων Φυσικής στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά και Αθήνας. Ανάπτυξη ιστοσελίδων Εκπαιδευτικού υλικού µέσω διαδικτύου (e-learning). ΣΠΟΥΔΕΣ : Πτυχίο Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

2 : Μεταπτυχιακό Δίπλωµα D.E.A. Φυσικής των Στερεών στο Πανεπιστήµιο Paris 6 (Pierre et Marie Curie) : Διδακτορική Διατριβή στη Φυσική Στερεών, στο Πανεπιστήµιο Paris 11 (Orsay), µε υποτροφία του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας. Θέµα: Αλλαγή Φάσης Μετάλλου-Μονωτή σε µη οµογενή λεπτά υµένια Παλλαδίου. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : Υπότροφος του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας για εκπόνηση Διδακτορικού στο Πανεπιστήµιο Paris : Διδάσκων στα µαθήµατα Μηχανικής και Ακουστικής στη Σχολή Εργονοµίας του Πανεπιστηµίου Paris : Ερευνητής (θέση post-doc) στην Ecole Polytechnique στο Παρίσι, µε χρηµατοδότηση από την επιτροπή ατοµικής ενέργειας της Γαλλίας (CEA) : Ερευνητής (θέση post-doc) στο Πανεπιστήµιο Paris 6 µε υποτροφία του ΝΑΤΟ : Ερευνητής µε σύµβαση Έργου στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων : Ερευνητής µε σύµβαση Έργου στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας : Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά και το ΤΕΙ Αθήνας Σήµερα: Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά Σήµερα: Διδάσκων στο Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική» του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σήµερα: Ερευνητής µε σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. EΡEYNHTIKH ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Φυσική των Στερεών σε µεταλλικά λεπτά υµένια, ηµιαγωγούς και κεραµικά. Μελέτη φαινοµένων µεταφοράς (ηλεκτρική και θερµική αγωγιµότητα, µαγνητοαντίσταση), κρυογενία, ηλεκτρονική µικροσκοπία. Ηλεκτρικές µετρήσεις χαµηλού θορύβου. Εµφύτευση ιόντων σε στερεά. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας ύλης. Μεταβολές της µικροδοµής. Συσχέτιση φαινοµένων µεταφοράς µε τη δοµή και την αταξία σε ατοµικό και µεσοσκοπικό επίπεδο. Φυσική των Στερεών στα πρωτεϊνικά µόρια. Ανάλυση κρυσταλλογραφικών δεδοµένων τρισδιάστατης δοµής πρωτεϊνών. Προσοµοίωση της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών σε Η/Υ µε τεχνικές της Φυσικής των Στερεών (Ενεργειακά µονοπάτια, Monte-Carlo, Voronoi tesselation).

3 Εφαρµογή στην πρόβλεψη της τρισδιάστατης πρωτεϊνικής δοµής από την αµινοξική ακολουθία. Βάσεις δεδοµένων ενεργειακής σταθερότητας πρωτεϊνών σε µεταλλάξεις. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Διδασκαλία Μηχανικής και Ακουστικής (Θεωρία και Εργαστήριο) στη Σχολή Εργονοµίας του Πανεπιστηµίου Paris : Διδασκαλία Εργαστηρίων Φυσικής στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σήµερα: Διδασκαλία Εργαστηρίων Φυσικής στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά 2002: Διδασκαλία στο Θερινό Σχολείο του Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος Σήµερα: Διδασκαλία θεωρίας και εργαστηρίου στο µάθηµα Μοριακή Αναγνώριση στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο σήµερα: Διδασκαλία στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική» του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μαθήµατα: «Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής», «Υπολογιστική Ανάλυση Δοµών Βιοµακροµορίων», «Μοριακή Αναγνώριση, Μοριακές Ασθένειες, Δοµικός Σχεδιασµός Φαρµάκων». ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (επιλογή) Δύο Ελληνο-Γαλλικά προγράµµατα ΠΛΑΤΩΝ ( , ) µε αντικείµενο την εφαρµογή µεθοδολογιών της Φυσικής του Στερεού στην υπολογιστική ανάλυση πρωτεϊνικών δοµών. Ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα LIFE ( ): Συντονισµένη Δράση (Concerted Action) του Εργαστήριο Γενετικής του Γ.Π.Α. και άλλα 6 ευρωπαϊκά εργαστήρια. Τίτλος Protein Folding Fragments, αντικείµενο η πρόβλεψη πρωτεϊνικής δοµής. Ένα πρόγραµµα στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας ( ). Αξιοποίηση Υποδοµής Πλέγµατος Υπολογιστικών Συστηµάτων (GRID) για την Προσοµοίωση-Πρόβλεψη κρίσιµων αµινοξικών θέσεων στην πρωτεϊνική δοµή. Τρία προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ ( ), Κοινωνία της Πληροφορίας ( ) και EQUAL ( ). Ανάπτυξη ιστοσελίδων εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε µαθήµατα Βιοτεχνολογίας και Πληροφορικής.

4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Nikolaos Papandreou, Pierre Nédellec, Georges Rosenblatt, Medium-energy sputtering of thin films, the approach to percolation, Applied Physics Letters 54 : (1989). 2. Nikolaos Papandreou, Pierre Nédellec, Georges Rosenblatt, Percolation-Localisation crossover in sputtered Pd films. Physica A 157: (1989). 3. Nikolaos Papandreou, Pierre Nédellec, Modification of weak localisation in annealed Pd films, Physica B : (1990). 4. Nikolaos Papandreou, Pierre Nédellec, Agnès Traverse, Rutherford backscattering experiments on percolating Palladium films, Solid State Communications 73: (1990). 5. Libero Zuppiroli, Nikolaos Papandreou, René Kormann, The dielectric responseof Boron carbide due to hopping conduction, Journal of Applied Physics 70 : (1991). 6. Nikolaos Papandreou, Pierre Nédellec, Interplay between microscopic and macroscopic disorder in percolating Pd films, Journal de Physique I 2: (1992). 7. Nikolaos Papandreou, Makoto Kanehisa, Jacques Chomilier, Folding of the human protein FKBP : lattice Monte-Carlo Simulations. C.R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la vie 321: (1998). 8. Daniel B. de Oliveira, Elham Harfouch-Hammoud, Heike Otto, Nikolaos Papandreou, Lawrence J. Stern, Hélène Cohen, Berthold O. Boehm, Jean-Marie Bach, Sophie Caillat- Zucman, Tilman Walk, Gunter Jung, Elias Eliopoulos, George K. Papadopoulos, Jean- François Bach, Peter M. van Endert: Structural analysis of two HLA-DR presented autoantigenic epitopes: crucial role of peripheral but not central peptide residues for T-cell receptor recognition. Molecular Immunology 37: (2000). 9. Jacques Chomilier, Marc Lamarine, Jean-Paul Mornon, Jorge Hernandez Torres, Elias Eliopoulos, Nikolaos Papandreou : Analysis of fragments induced by simulated lattice protein folding. C.R. Biologies 327: (2004). 10. Nikolaos Papandreou, Igor Berezovsky, Anne Lopes, Elias Eliopoulos, Jacques Chomilier: Universal positions in globular proteins: observation to simulation : European Journal of Biochemistry, 271: (2004). 11. Dariusz Stepniak, L. Willemijn Vader, Yvonne Kooy, Peter A. van Veelen, Antonis Moustakas, Nikolaos A. Papandreou, Elias Eliopoulos, Jan Wouter Drijfhout, George K. Papadopoulos and Frits Koning: T-cell recognition of HLA-DQ2-bound gluten peptides can be influenced by an N-terminal proline at p-1 : Immunogenetics 57(1-2):8-15(2005). 12. M. Lonquety, J. Chomilier, N. Papandreou, Z. Lacroix: SPROUTS: a database for evaluation of the protein stability upon point mutation: Nucleic Acid Research, Database Issue, (2009), Vol.37, D374-D J. Hernandez Torres, N. Papandreou, J. Chomilier: Sequence analysis reveal that a TPR-DP module, surrounded by recombinable flanking introns, could be at the origin of eukaryotic Hop and Hip TPR-DP domains and prokaryotic GerD proteins: Cell Stress & chaperons, (2009) 14: T. Thireou, V. Atlamazoglou, N. A. Papandreou, M. Lonquety, J.Chomilier and E. Eliopoulos: Quantitative Prediction of Critical Amino Acid Positions for Protein Folding: Protein & Peptide Letters, 2009, 16(11) Nov M. Lonquety, J. Chomilier, N. Papandreou, Z. Lacroix: Prediction of stability upon point mutation in the context of the folding nucleus: OMICS 2010 Apr; 14(2):151-6.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Nikolaos Papandreou, Libero Zuppiroli, Low Temperature ac electrical properties of Boron carbide, p of «Boron-rich solids», editor David Emin, American Institute of Physics, New York (AIP Conf. Proc., July 1, 1991, Volume 231, pp ). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (επιλογή) 1. Pierre Nédellec, Nikolaos Papandreou, Propriétés de transport à basse température de films minces de Pd. Ηµερίδα «ανοµοιογενείς αγωγοί» Γαλλική Εταιρεία Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών, Palais de la Découverte, Παρίσι 10/10/ Nikolaos Papandreou, Elias Eliopoulos, Marc Lamarine, Jean-Paul Mornon, Jacques Chomilier, Multiple nuclei intermediate states revealed by lattice Monte-Carlo simulation of protein folding, p of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology Newsletter, Proceedings of the 52nd meeting, Thessaloniki Nikolaos Papandreou, Makoto Kanehisa, Simulation sur réseau du repliement des protéines et de sa cinétique. 15 ο συνέδριο Γαλλικής Εταιρείας Βιοφυσικής, Saint Malo, 22-25/9/ Jacques Chomilier, Jean-Paul Mornon, Elias Eliopoulos, Nikolaos Papandreou, Simulation du repliement protéique sur réseau, Ηµερίδα προσοµοίωση και πείραµα, Πανεπιστήµιο Paris 6, Παρίσι 5-7 Ιουνίου Nikolaos Papandreou, Προσκεκληµένος Οµιλητής στο Επιστηµονικό Σχολείο The prediction and mechanism of protein folding: from topology to intermediate states, Cargèse, Κορσική, 20-26/5/2001. Τίτλος της οµιλίας: Folding Simulations on Cubic Lattices. 6. Nikolaos Papandreou, Προσκεκληµένος Οµιλητής στο 2 ο Συνέδριο της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, στο ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, στις 15-16/10/2004. Τίτλος της οµιλίας Κρίσιµες αµινοξικές θέσεις στις πρωτεΐνες: από την δοµική ανάλυση στην προσοµοίωση. 7. Η. Ηλιόπουλος, Α. Χούντας, Γ. Αραβανής, Ν. Α. Παπανδρέου, Σ. Τζάρτος, Κ. Πουλάς, Μ. Ζουριδάκης, Γ. Θωµόπουλος, Μ. Κοκκινίδης και Α. Κανάρης. Παρουσίαση στο 27 ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (Ναύπλιο, Μάιος 2005). Σύστηµα Διαπανεπιστηµιακής Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης στις Βιολογικές Επιστήµες. 8. Παπανδρέου Ν. Προσκεκληµένος Οµιλητής στο θερινό σχολείο του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, Τίτλος οµιλίας: «Πρωτεϊνικό Δίπλωµα». ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Dr Jacques Chomilier, Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés, IMPMC, Université Paris 6 Prof Zoé Lacroix, Arizona State University ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέλος της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας (EKE). Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διδακτόρων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στα Α.Ε.Ι.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. Άρτα, Οκτώβριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Σελ. Προσωπικά στοιχεία (Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα) 3 Προϋπηρεσία 3 Ακαδημαϊκές σπουδές 4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Νεκτάριος Παπαδογιάννης Ηµεροµηνία γέννησης: 04-08-1968 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αθανάσιος Ν. Καναπίτσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία, Ν. Φθιώτιδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αντικύρας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ονοματεπώνυμο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ονοματεπώνυμο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ημερομηνία γέννησης : 27 Ιανουαρίου 1966 Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση οικίας : Έγγαμος, 3 τέκνα : Θέση Δύο Βουνά, 34600

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Νοέµβριος 2013 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 02.06.1974 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Διεύθυνση: Κρίτσκη 49, 38333, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΗ Ερευνήτρια B Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Αγία Παρασκευή Αττικής 15310 Τηλ. : 210 6503626, 210 6503584 Fax : 210 6511767 E-mail : achroni@bio.demokritos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Για εξέλιξη Στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΘΗΝΑ 11.06.2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωμά Σ. Ζαρούχα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωμά Σ. Ζαρούχα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Θωμά Σ. Ζαρούχα Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...3 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...3 4. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Ηµεροµηνία Γέννησης: 16 Μαΐου 1980 Οικ. Κατάσταση: Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Διευθυντής Ερευνών Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ιατρική Σχολή Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτης Γ. Ζουµ ουλάκης. Χηµικός - Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτης Γ. Ζουµ ουλάκης. Χηµικός - Ερευνητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Γ. Ζουµ ουλάκης Χηµικός - Ερευνητής 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Παναγιώτης Ζουµπουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19/8/1974 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του. Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ.

Βιογραφικό σημείωμα του. Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ. Βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ. Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 19/03/1979 Τόπος γέννησης: Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νικόλαος Ε. Λάμπρου Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βιοτεχνολογίας Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάιος 2014 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Τόπος και έτος γέννησης Διεύθυνση Σπουδές Χανιά Κρήτης, 1955. Γαρητού 132, Αγία Παρασκευή, 15343 Αθήνα, τηλ. 2106396498, 6977128044 ηλ.ταχ. toraki@tee.gr 1978 : Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα