ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 1. Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1 Στόχος και Σκοπός του Σχεδίου Ο Δήμος Λήμνου ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και αποτελείται από 2 Δημοτικές και 30 Τοπικές Ενότητες. Η Λήμνος όπως και ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο κατατάσσεται στις περιοχές με μικρή τουριστική συγκέντρωση και στις συνήθεις προσεγγίσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού αντιμετωπίζεται λανθασμένα εντασσόμενη στις γενικές κατηγοριοποιήσεις, π.χ. ως περιοχή με εξαιρετικά μικρό αριθμό μονάδων υψηλής στάθμης, ενώ αντίθετα αποτελεί την μοναδική εξαίρεση στον περιφερειακό χώρο, νησιού με συμμετοχή κλινών υψηλής στάθμης στο σύνολο των προσφερομένων, ανάλογης περιοχών με υψηλή τουριστική συγκέντρωση. Η οικονομία του Δήμου στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, με τον τουριστικό τομέα να παρουσιάζει αυξανόμενη βαρύτητα. Η φυσιολογική συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα έχει αναδείξει τον τουρισμό στην μόνη εναλλακτική λύση για ανάπτυξη. Η μακροχρόνια συρρίκνωση του παραγωγικού και δημογραφικού ιστού για αρκετές δεκαετίες έχει συσσωρεύσει αρνητικά δεδομένα στην οικονομία του νησιού, για τα οποία απαιτείται σημαντική προσπάθεια για την ανάσχεσή τους, όπως π.χ. η στενότητα των διαθέσιμων φυσικών πόρων, η μείωση και η γήρανση του πληθυσμού, η εγκατάλειψη της αγροτικής γης, η δυσκολία πρόσβασης με την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και άλλα στοιχεία προβληματικότητας των απομακρυσμένων νησιών. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφούς στρατηγικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχουν αποτελέσει τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού που τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται με την κάμψη των τουριστικών ροών. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Λήμνου είναι ο πολιτισμός και το περιβάλλον, προσφέροντας ξεχωριστές δυνατότητες στον επισκέπτη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, όπως ο συνδυασμός ήλιου και θάλασσας, η αρμονία του ήπιου κλίματος με το ευχάριστο νησιωτικό περιβάλλον, δημιουργούν τις καταλληλότερες συνθήκες για απόδραση από την καθημερινή ρουτίνα, πνευματική ξεκούραση και ψυχική ηρεμία. Η Λήμνος διακρίνεται για την ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, με πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα, πλούσια εκθέματα σε μουσεία, κάστρα, εκκλησίες, κλπ. που αποδεικνύουν την συνέχιση της έντονης πολιτιστικής δημιουργίας στο πέρασμα των αιώνων. Βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών, αλλά και των φυσικών στοιχείων της περιοχής (π.χ. γεωθερμία, σπάνια χλωρίδα και πανίδα) είναι δεδομένη η δυνατότητα διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος στο νησί με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως θρησκευτικός τουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός με τα μονοπάτια ποικιλόμορφων δασών, η παρατήρηση φύσης όπως πουλιών σε προστατευμένους υδροβιότοπους, ειδικές 2

3 δραστηριότητες και χόμπι όπως θαλάσσια σπορ, ιαματικός τουρισμός μέσω των ιαματικών λουτρών, κλπ. μυθολογικές και παλαιοιστορικές ρίζες ιδιαίτερο τοπίο γαστρονομία πρόσφατη ιστορία σε συσχέτιση με συγκεκριμένα έθνη Τουριστικοί πόροι της Λήμνου κρασί κλίμα: ήλιος - άνεμος ποιότητα των παραλιών αλιεύματα θηραματοπανίδα Βασικός στόχος και διαρκής προσπάθεια του Δήμου Λήμνου είναι η ανάδειξη του πλούτου του νησιού και παράλληλα, η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και η τουριστική ανάπτυξή τους, με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες μετάβασης και διαμονής των επισκεπτών στο νησί, χωρίς να υποβαθμίζεται το περιβάλλον με στόχο την μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών προς την τοπική κοινωνία. Ο Δήμος καλείται να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προκλήσεις για την ανάπτυξή του και να λάβει υπόψη της τις εξελίξεις της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο (έντονος ανταγωνισμός, διαφοροποίηση ζήτησης από τα παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα, ανάπτυξη εναλλακτικές μορφών τουρισμού, κλπ.). Ειδικότερα, οι προκλήσεις που έχει να διαχειριστεί ο Δήμος Λήμνου είναι πρωτίστως κατά μήκος των παρακάτω αξόνων: Την «συγκρότηση» συγκεκριμένων διαφοροποιημένων και ποιοτικών τουριστικών προϊόντων που να βασίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και στις υποδομές του. Την επίτευξη της αναγνωρισιμότητας της Λήμνου ως τουριστικού προορισμού μέσα από το κατάλληλο πρόγραμμα διαμόρφωσης τουριστικής εικόνας και προώθησης της στην τουριστική αγορά. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λήμνου οφείλει να υπηρετεί συγκεκριμένους άμεσους στόχους τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε τα αποτελέσματά του να είναι κατά το δυνατόν μετρήσιμα. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι: Η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής για τον Δήμο Λήμνου, το οποίο: 3

4 o Να είναι αποδεκτό από το σύνολο των φορέων και κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του, o Να είναι συμβατό με την στρατηγική ανάπτυξης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, o Να είναι αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο αποβλέποντας πέρα από την αύξηση του τουριστικού εισοδήματος και στη συμβολή του τουρισμού στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού και την ευημερία των κατοίκων του Η ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου κατά μήκος των αξόνων της Στρατηγικής Marketing, Επικοινωνίας, Προϊόντος και Ποιότητας / Πρόσθετης Αξίας Η χάραξη βραχυπρόθεσμης στρατηγικής και η εκπόνηση εστιασμένου Σχεδίου Δράσης Η διατύπωση πρότασης κατανομής αρμοδιοτήτων για δράσεις με συγκεκριμένες και ιεραρχημένες παρεμβάσεις (έργα και ενέργειες) για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικούς, επαγγελματικούς, ιδιωτικούς) Η εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων σε συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης για όλους τους άξονες της μελέτης. Στο παρόν Σχέδιο επιλέγονται οι πληθυσμοί - στόχοι και οι τρόποι προσέγγισής τους και να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ ρεαλιστικού στόχου και υποκειμενικής επιθυμίας (π.χ. επιθυμητή ομάδα προσέγγισης είναι οι Κινέζοι τουρίστες αλλά ρεαλιστική είναι το κοινό της Βόρειας Ελλάδας). Αναζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδουν την τουριστική ταυτότητα του τόπου και θα πρέπει να αναδειχθούν και προβληθούν συστηματικά. Είναι σημαντικό ένα μέρος του προγράμματος, να κατευθυνθεί τοπικά, ώστε η επιλεγμένη από το Δήμο τουριστική στρατηγική αλλά και οι μέθοδοι εξυπηρέτησής της να γίνουν κτήμα όλων των εμπλεκομένων, έστω και έμμεσα, με τον τουρισμό. Οι δράσεις είναι στοχευμένες, συναφείς μεταξύ τους, σε προτεινόμενη χρονική κλιμάκωση κατά έτος εφαρμογής του προγράμματος και με απόλυτη προσήλωση στον κανόνα «κόστους - ωφέλειας». Εξασφαλίζονται συνέργειες με άλλες δράσεις του Δήμου αλλά και δράσεις λοιπών κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, που στοχεύουν έστω και έμμεσα στην τουριστική ανάπτυξη. Μέσω του προγράμματος αλλά και της δεσπόζουσας πολιτικής θέσης του Δήμου, θα εξασφαλιστεί ο συντονισμός των δράσεων όλων των φορέων, ώστε να υπηρετούν μια ενιαία στρατηγική και όχι αποκλίνοντες ή και ανταγωνιστικούς στόχους. 1.2 Ανάλυση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης Η χάραξη στρατηγικής προώθησης προϊόντος ειδικά στον τομέα του τουρισμού απαιτεί την προσεκτική, ουσιαστική και ενδελεχή ανάλυση, αφενός των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων τόσο της χώρας και των περιοχών προορισμού, όσο και των χωρών προέλευσης των 4

5 τουριστών και αφετέρου του ίδιου του προϊόντος και την τοποθέτησή του στην ανταγωνιστική αγορά με πειστικό τρόπο και επιχειρήματα που θα απευθύνονται τόσο στο γενικό κοινό και ειδικότερα στις ομάδες στόχου όσο και στους ειδικούς, τους επαγγελματίες και τους διαμορφωτές γνώμης. Προκειμένου να είναι επιτυχής, η στρατηγική προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος θα πρέπει: Να είναι σαφής, αξιόπιστη και ελκυστική η περιγραφή του προτεινόμενου τουριστικού προϊόντος. Να είναι πρωτότυπη και να ξεχωρίζει από άλλα παρεμφερή τουριστικά προϊόντα που αναπτύσσονται σε ανταγωνιστικές περιοχές Να έχει διαμορφωθεί με βάση τις αγορές στις οποίες απευθύνεται. Να βασίζεται στην ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων σε συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τα οποία την καθιστούν έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό, ο οποίος μπορεί να καλύψει ένα πλήθος ενδιαφερόντων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Να αξιολογείται συχνά ως προς της αποτελεσματικότητά της και να αναπροσαρμόζεται όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων. Απαιτείται λοιπόν: να γίνει γνωστή η περιοχή στις δυνητικές «πελατείες», να δημιουργηθεί μια έντονη τουριστική ταυτότητα ώστε να την θυμόνται οι ενδιαφερόμενοι, η προβολή της περιοχής με διάφορα μέσα επικοινωνίας, η κάλυψη των προσδοκιών των επισκεπτών ώστε να γίνουν οι ζωντανοί διαφημιστές του προορισμού. Παρά το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη αφορά στην χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής του Δήμου Λήμνου ως τουριστικού προορισμού, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση βασικών δεδομένων και η περιγραφή, ενδεικτικά, μιας τυπολογίας συνδυασμού τουριστικού management (διαχείριση προορισμού) και marketing σε μια περιοχή, προκειμένου να καταδειχθεί ότι η όποια επικοινωνιακή προσπάθεια, πρέπει να στηρίζεται σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιασθεί με βάση τα πλεονεκτήματα του κάθε τουριστικού προορισμού, τις ανάγκες της αγοράς, την παρακολούθηση των τάσεων και της συγκυρίας, και την ανταγωνιστική τοποθέτησή τους στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις προοπτικές του τουρισμού στην περιφερειακή αγορά του Βορείου Αιγαίου, περιγράφονται οι διαδικασίες και τα βήματα για την διαμόρφωση «πακέτου» δηλαδή ολοκληρωμένου προϊόντος για προώθηση πώληση, οι απαιτούμενες δραστηριότητες και ενέργειες για την προώθηση σε εναλλακτικό κανάλι διανομής καθώς και οι απαιτούμενες υποστηρικτικές ενέργειες για την διασφάλιση της ποιότητας και της αξίας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 5

6 1.2.1 Ανάλυση των εξωγενών Πολιτικών, Οικονομικών και Τεχνολογικών Παραγόντων Οι εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με την ένταξη τους στην ΕΕ, την οικονομική ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργούν νέα δεδομένα στον τουριστικό πληθυσμό της Ευρώπης. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που σημειώνουν οι χώρες, η σταδιακή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η υιοθέτηση δυτικού τρόπου ζωής αναμένεται να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε οι χώρες αυτές να αποτελέσουν νέες χώρες προέλευσης τουριστών. Η γεωγραφική συνέχεια της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με την Βορειοελλαδικό χώρο βασική πύλη εισόδου και περιοχή υποδοχής τουρισμού από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση τουριστών της αναδυόμενης αγοράς των χωρών αυτών. Η εγγύτητα με την σημαντική και ανερχόμενη αγορά της Τουρκίας, ενόψει και της προενταξιακής διαδικασίας στην οποία βρίσκεται η γειτονική χώρα δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και απειλές καθώς η διαρκής αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των τουριστικών της προορισμών θέτει ερωτήματα για την αναγκαιότητα διαφοροποίησης και αναβάθμισης των δικών μας πακέτων προκειμένου να διατηρήσουμε την θέση της χώρας συνολικά σε παραδοσιακές αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης Τρομοκρατία και Ασύμμετρες Απειλές Η αύξηση της τρομοκρατίας με τις ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζει και την τουριστική αγορά με τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και τη μείωση των μετακινήσεων. Οι κανόνες ασφαλείας που τίθενται διεθνώς και το θέμα της παρεχόμενης ασφάλειας στους τουρίστες αποτελούν ζητήματα που πρέπει να προβλεφθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό κάθε τουριστικού προορισμού. Ειδικότερα, θέματα και διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης έκτακτων απειλών και δυσμενών εξελίξεων πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε εθνική στρατηγική τουρισμού και να εξειδικεύονται σε επίπεδο επιμέρους προορισμών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τουριστών. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συνολικά και ειδικότερα η περιοχή μελέτης μπορεί να θεωρηθεί ένας ασφαλής προορισμός, μπορεί χωρίς αυτό να μας οδηγεί σε υπέρμετρο εφησυχασμό να αποτελέσει στοιχείο προς εκμετάλλευση στην επικοινωνιακή στρατηγική της Περιφέρειας. Αύξηση αρμοδιοτήτων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης Η αποκέντρωση και η ανάθεση ολοένα και περισσότερων αρμοδιοτήτων στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση θα μεταθέσει και την ευθύνη της οικονομικής ανάπτυξης εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών τους και επομένως και θέματα όπως η χάραξη της στρατηγικής τουρισμού, ο σχεδιασμούς και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων. Αν και το στοιχείο αυτό το έχουν εκμεταλλευτεί οι ανταγωνιστικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί παρουσιάζοντας ειδικά τα τελευταία χρόνια διαφοροποιημένα 6

7 τουριστικά προϊόντα βασισμένα στα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, εξ αιτίας του διοικητικού κενού που υπάρχει στον τουρισμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και της γενικότερης αδυναμίας στο στρατηγικό σχεδιασμό. Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς και ανάγκες Το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος θέτει περιορισμούς και κατευθύνεις που επιβάλλεται να ακολουθηθούν και σε θέματα τουριστικών υποδομών. Παρά τις διαφαινόμενες δυσκολίες συμμόρφωσης ειδικά από ώριμους και «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς, μία στρατηγική τουρισμού που ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις στο σχεδιασμό διασφαλίζει την «αειφόρο» και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα - που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία περιβαλλοντικών πόρων, αλλά και υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος (τα υπάρχοντα προβλήματα είναι περισσότερο αισθητικής ρύπανσης παρά ουσιαστικά περιβαλλοντικά προβλήματα)- η αξιοποίηση αυτής της νέας τάσης της τουριστικής πελατείας για καλύτερο περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει βασικό συστατικό των σχεδιαζόμενων προϊόντων και των προορισμών. Ανάλυση οικονομικών παραγόντων Καθώς ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια βιομηχανία (10,4% συμμετοχή στο παγκόσμιο ΑΕΠ και 8,1% στην Απασχόληση) και ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα της ευρωπαϊκής επηρεάζουν αρνητικά την τουριστική αγορά. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δημιουργεί κατάλληλο κλίμα για σημαντικές τουριστικές επενδύσεις και συνεργασίες. Η καθιέρωση του ευρώ ως κοινό νόμισμα μειώνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών του τουρισμού από χώρες της Ευρωζώνης ενώ ενισχύει τον ανταγωνισμό για ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ευρωζώνης (π.χ. Τουρκία, Νοτιοανατολική Ευρώπη). Επιπρόσθετα, το ζήτημα της σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών συνέβαλε στη διαφάνεια των συναλλαγών, κυρίως για χώρες με αστάθεια στις ισοτιμίες τους με τα ξένα νομίσματα και με φαινόμενα μαύρης αγοράς συναλλάγματος. Το χαμηλό κόστος εργασίας σε χώρες που αποτελούν τουριστικό προορισμό δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμολογιακή πολιτική, επιτρέποντας τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την στρατηγική εξασφάλισης πελατείας μέσω των χαμηλών τιμών και να στραφεί στη παροχή διαφοροποιημένων προϊόντων ποιότητας. Ο κατακερματισμός του κλάδου και το μικρό μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων και των τουριστικών καταλυμάτων, τις καθιστά αδύναμες στον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα τη μεγάλη εξάρτηση από τους οργανωτές ταξιδιών (tour operators). Η δικτύωση των επιχειρήσεων μέσα από αποτελεσματικές δομές στήριξης με στόχο μια περισσότερο αποτελεσματική πολιτική management και marketing 7

8 των προορισμών, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού και μικρότερη εξάρτηση. Οι ανακατατάξεις στο χώρο των οργανωτών ταξιδιών (tour operators) με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λίγων και σημαντικού μεγέθους εταιρειών που διακινούν κυρίως το μαζικό τουρισμό και ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στην τοπική τουριστική αγορά, επιβάλλοντας και διαμορφώνοντας το τουριστικό προϊόν, επιλέγοντας τους πελάτες στόχους και διαμορφώνοντας τις τιμές διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Η συνεργασία σε επίπεδο προορισμού και οι εναλλακτικές δυνατότητες που δημιουργούνται στα δύο σημεία κλειδιά που είναι η προώθηση των τουριστικών προϊόντων (internet) και η δυνατότητα μεταφοράς τουριστών (αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους) μπορεί να δώσουν βιώσιμες λύσεις. Τα προϊόντα all-inclusive έχουν επίδραση στη δομή του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχείων και αλλαγή των συνθηκών αγοράς μειώνοντας τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις εκτός των ξενοδοχείων. Η εμφάνιση των προϊόντων αυτών δεν είναι η μοναδική αλλαγή στη ζήτηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η αυξανόμενη προτίμηση τουριστών για διαμερίσματα ή κατοικίες αντί των (μεγάλων κυρίως) ξενοδοχείων αποτελεί μια άλλη τάση που καταγράφεται τα τελευταία 15 χρόνια. Ο προορισμός οφείλει να αναλύει τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις αυτές και να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο αγορών στις οποίες στοχεύει. Η ραγδαία αύξηση των εταιρειών χαμηλού κόστους έχει τη τάση να «απελευθερώνει» τους μακρινούς προορισμούς (όπως είναι τα ελληνικά νησιά) από τον έλεγχο των Τ.Ο. που ασκείται μέσα από τις διαθέσιμες θέσεις σε πτήσεις charter. Όμως η κρίση που παρουσιάζεται στις εταιρείες αυτές (π.χ. οικονομικά προβλήματα που οδηγούν σε κλείσιμο, αεροπορικά δυστυχήματα που οφείλονται σε ελλιπή συντήρηση στο πλαίσιο μείωσης του λειτουργικού κόστους, κλπ.) δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους ταξιδιώτες και τουρίστες, επηρεάζοντας τα μεγέθη της τουριστικής κίνησης σε προορισμούς που χρησιμοποιούν κυρίως αυτό το μέσο πρόσβασης. Ανάλυση κοινωνικών παραγόντων Πολλοί επιτυχημένοι τουριστικοί προορισμοί έχουν διαφοροποιηθεί με την παροχή τουριστικού προϊόντος που είναι εν γένει αντίθετο με τα ευρέως αποδεκτά ηθικά πρότυπα. Αποτελεί μία επιλογή που αφενός διασφαλίζει την τουριστική ανάπτυξη στο παγκόσμιο επίπεδο αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Η παρουσία οικονομικών μεταναστών σε τουριστικούς προορισμούς λόγω μεγαλύτερων ευκαιριών απασχόλησης δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας στον τουρισμό. Το χαμηλότερο κόστος εργασίας αποτελεί σημαντική απειλή για την εγχώρια απασχόληση καθώς συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, η απασχόλησή τους σε βαριές εργασίες που σταδιακά εγκαταλείπονται από τους κατοίκους στις αναπτυγμένες χώρες συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας. Οι επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και της πορείας της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να διαμορφώσουν νέα τμήματα τουριστικής αγοράς 8

9 ανάλογα με τον πλούτο-εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και το διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο. Έτσι, διαμορφώνονται νέα τμήματα αγοράς όπως τουρίστες υψηλού εισοδήματος με πολύ ή λίγο ελεύθερο που επιλέγουν επώνυμα προϊόντα (brand) και δίνουν έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, μεσαίου εισοδήματος με ολοένα και περισσότερο συρρικνούμενο ελεύθερο χρόνο, χαμηλού εισοδήματος που επιλέγουν προορισμό κυρίως με βάση το κόστος, κατηγορίες τουριστών που επιλέγουν τις πλήρως προ-πληρωμένες διακοπές, κατηγορίες τουριστών με κριτήριο επιλογής το χόμπι ή τα ενδιαφέροντά του (π.χ. πολιτισμός, περιβάλλον, αγροτουρισμός, παρατήρηση φύσης, κλπ.), κλπ. Οι προορισμοί πρέπει να επιλέξουν σε ποιες αγορές στοχεύουν και με βάση την υπάρχουσα κατάσταση υποδομών και ανωδομών, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους να στρέφονται στη παραγωγή των κατάλληλων προϊόντων και στην προώθηση τους στις σωστές αγορές. Οι δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν την τουριστική αγορά τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα η σημαντική δημογραφική εξέλιξη της συνεχιζόμενης αύξησης των ατόμων τρίτης ηλικίας (άνω των 65) αποτελεί αναδυόμενο τμήμα αγοράς που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη στρατηγική marketing των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Ανάλυση τεχνολογικών παραγόντων Η «μείωση» των αποστάσεων λόγω τεχνολογικών εξελίξεων επηρεάζει σημαντικά τις μετακινήσεις καθώς μειώνεται σημαντικά ο χρόνος και κόστος μεταφοράς, διευκολύνεται η επικοινωνία και μειώνεται το κόστος συναλλαγών. Σημαντικό εναλλακτικό κανάλι πληροφόρησης και διανομής του τουριστικού προϊόντος αναδεικνύεται το διαδίκτυο με βάση το μεγάλο βαθμό χρήσης του διαδικτύου στις αναπτυγμένες χώρες τόσο για αναζήτηση πληροφοριών όσο και για απευθείας κρατήσεις. Οι τουριστικοί προορισμοί και ειδικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό τους Τάσεις και Προοπτικές Τουριστικής Οικονομίας Αν και η βαρύτητα της Περιφέρειας είναι χαμηλή και αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό ακόμη και της ελληνικής αγοράς (περίπου 3% των κλινών και των διανυκτερεύσεων), το γεγονός ότι μέχρι σήμερα απευθύνεται στην ίδια αγορά του τουρισμού παραλίας χωρίς ουσιαστικά καμιά διαφοροποίηση, μας οδηγεί να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην ευρύτερη αγορά. Στην τουριστική αγορά καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις που συνδέονται με την ωρίμανση του τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας: αυξάνεται συνεχώς η προσφορά κλινών με χαμηλότερο ρυθμό στο εσωτερικό τη χώρας, αλλά με ταχύ ρυθμό σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού κόστους, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όσο και μακριά από αυτήν (Ινδικό Ωκεανό, Άπω Ανατολή, Κεντρική και Νότια Αμερική. υπάρχει μετακίνηση ζήτησης και προσφοράς από τα τυπικά ξενοδοχειακά καταλύματα σε ανεξάρτητα καταλύματα με ή χωρίς ξενοδοχειακές υπηρεσίες 9

10 υπάρχει διαφοροποίηση της ζήτησης, έστω και αν ο ηλιοτροπικός τουρισμός παραλίας παραμένει το ισχυρότερο κίνητρο για τουρισμό Επομένως δεν θα πρέπει να εξετάζεται η εξέλιξη της ζήτησης ανεξαρτήτως του προσφερόμενου προϊόντος και της εστιαζόμενης αγοράς (εσωτερικής Β. Ελλάδα / Ν. Ελλάδα, Δ. & Β. Ευρώπης, Α. Ευρώπης, Αμερικής). Σε ό,τι αφορά το προϊόν των 3S ο ανταγωνισμός είναι υψηλός τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε πτώση των τιμών με αποτέλεσμα οι τιμές των πακέτων να κυμαίνονται από 280 την εβδομάδα μέχρι και 800 ανάλογα με τις ενσωματωμένες υπηρεσίες. Διαφορετική είναι η κατάσταση σε ότι αφορά τον μη οργανωμένο τουρισμό, τόσο τον ελληνικό (που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ζήτησης του μη οργανωμένου τουρισμού), αλλά και του εξωτερικού. Εδώ, όπου καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η «ελκυστικότητα» ενός προορισμού, οι τιμές των καταλυμάτων είναι οι τιμές πόρτας (και επομένως αρκετά υψηλές), ενώ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που διατίθενται μεμονωμένα έχουν υψηλές τιμές. Μειονέκτημα στη περίπτωση αυτή αποτελεί η υψηλή εποχικότητα των τουριστών αυτών. Σε ό,τι αφορά στις ειδικές μορφές (συνεδριακός, θρησκευτικός, περιπατητικός, παρατήρησης φύσης, χειμερινής απόδρασης, εκπαιδευτικός μαθητικός, πολιτιστικός, αθλητικός) και εδώ η κατάσταση δεν είναι ομοιογενής μια και υπάρχει διαφοροποίηση στην εποχή που ασκούνται, στη διάρκεια που συνήθως έχουν, και κυρίως στην ιδιοτυπία των παρεχόμενων προϊόντων. O τουρισμός παρατήρησης πουλιών στην Λήμνο και την Λέσβο, εμφανίζεται περίπου ως μοναδικό προϊόν στον ελλαδικό χώρο και παρά το γεγονός ότι γίνεται στα άκρα της τουριστικής περιόδου έχει πολύ υψηλότερη τιμή από ότι ο μαζικά οργανωμένος τουρισμός τον Αύγουστο. Για τις ειδικές μορφές τουρισμού οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και αφορούν τον εσωτερικό τουρισμό, τα νησιά του Β. Αιγαίου έχουν τα μειονεκτήματα της χρονοαπόστασης και του σχετικά υψηλού κόστους μεταφοράς με βασικό κερδισμένο την ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον η εικόνα που έχουν τα νησιά ως τόποι συνδεδεμένοι με τον ήλιο και την θάλασσα - δημιουργεί ένα πρόσθετο ψυχολογικό εμπόδιο για την επιλογή τους ως προορισμού κατά τη μη καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως η δημιουργία ειδικών προϊόντων που θα μπορούν να διακρίνονται στην αγορά ως μοναδικά είτε λόγω της ιδιαιτερότητας των πόρων, είτε λόγω της πρωτοτυπίας και συνθετότητας του προϊόντος, είτε τέλος λόγω της ξεχωριστής προώθησης (εικόνα, πρακτικές πώλησης κλπ), επιτρέπουν την εξασφάλιση (έστω βραχυχρόνια) καλύτερης απόδοσης Χαρακτηριστικά της Αγοράς - Στόχου Η Αγορές-Στόχος για το τουριστικό προϊόν της Λήμνου στο παρόν σχέδιο προσδιορίζεται αφενός από τον τόπο προέλευσης αφετέρου από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για το τουριστικό προϊόν. 10

11 Στόχευση με βάση τον τόπο προέλευσης Η Δυτική Ευρώπη και το κοινό της Βορείου Ελλάδος αποτελούν την κύρια αγορά της Λήμνου, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η προσέλευση τουριστών από την Βουλγαρία. Η ενίσχυση της παρουσίας της Λήμνου στις αγορές των Σκανδιναβικών χωρών και του Βελγίου που στέλνουν τουρίστες με υψηλότερα εισοδήματα, στη Γαλλία, στην Ιταλία αλλά και στην Ισπανία με μεμονωμένους τουρίστες, θεωρείται - αν όχι επιβεβλημένη - τουλάχιστον σκόπιμη, στοχεύοντας στη διαφοροποίηση της πελατείας. Στην ίδια στόχευση ανήκουν και οι Λήμνιοι της διασποράς, που αν και είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα μέρη του κόσμου, διατηρούν αναμνήσεις από τη Λήμνο και σχέσεις με τους συγγενείς τους. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν φανεί τα πρώτα σημάδια ανάδυσης δύο νέων σημαντικών αγορών για τον τουρισμό της Λήμνου: οι αγορές της Ρωσίας και της Τουρκίας. Παρότι οι αριθμοί αφίξεων είναι ακόμη μικροί, οι βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και του εισοδήματος των κατοίκων των χωρών αυτών, σε συνδυασμό με πρόσφατες πολιτιστικές επαφές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για στόχευση αυτών των αγορών. Αντίστοιχες ευκαιρίες παρουσιάζονται για τους τουρίστες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Στόχευση με βάση το τουριστικό προϊόν Σε ό,τι αφορά στα ειδικά προϊόντα, υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από εντοπισμό των κατάλληλων αγορών: ο φυσιολατρικός τουρισμός με τις διάφορες εκδοχές του (bird-watching, περιπατητικός, χλωρίδας κ.λ.π. - άγρια φύση, απολιθώματα, ιαματικά) / The natural choice Η φυσική επιλογή. ο πολιτιστικός τουρισμός με την ανάδειξη - προώθηση επιμέρους υφιστάμενων «μικρών» ολοκληρωμένων προϊόντων όπου ο τουρίστας δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά ενεργός συμμετέχων. ο ναυταθλητικός τουρισμός με την συστηματική οργάνωση - προώθηση υποβρύχιων δραστηριοτήτων, αλλά και άλλων θαλάσσιων αθλημάτων από το επίπεδο των δραστηριοτήτων σε εκείνο των προϊόντων. ο εκπαιδευτικός τουρισμός, αξιοποιώντας δραστηριότητες, περιοχές ιστορικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ειδικούς τομείς όπως το περιβάλλον αλλά και η διατροφή-γαστρονομία, η Λήμνος μπορεί να καταστεί πόλος έλξης επιστημονικών & εκπαιδευτικών συνεδρίων. Η κρουαζιέρα, λειτουργώντας ως κόμβος και εκμεταλλευόμενοι την αυξητική τάση των προσεγγίσεων των πλοίων στο σύνολο της χώρας, αφού δεν θα υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις από τα Home Ports(αφετηρία και τελικός προορισμός), η Λήμνος μπορεί να αποτελέσει νέο προορισμό θαλάσσιου τουρισμού. 11

12 1.2.4 Τουριστική Κίνηση και Υποδομές Δήμου Λήμνου Η διάρθρωση του τουρισμού είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που αφορούν: Στην τουριστική αγορά από την άποψη των τόπων προέλευσης και εκδήλωσης της τουριστικής ζήτησης. Στα συγκοινωνιακά δίκτυα και στους ταξιδιωτικούς μηχανισμούς. Στην τουριστική προσφορά και στους τουριστικούς πόρους. Στη διαδικασία επιλογής ενός τόπου προορισμού για διακοπές κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν τα διαμορφωμένα επίπεδα πληροφόρησης και τα σχήματα περιβαλλοντικής αντίληψης- κατάταξης των εναλλακτικών τόπων διακοπών. Η παρέμβαση στη διαδικασία αυτή των μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων είναι καθοριστική δεδομένων των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων διαμόρφωσης «εικόνας» ενός προορισμού που πάντως έχει επιλεγεί με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια. Η σχετική βελτίωση της «προσπελασιμότητας» του νησιού κατά την δεκαετία , η ουσιαστική βελτίωση της υποδομής (κυρίως οδοποιίας) και η επίδραση των κινήτρων της εθνικής αναπτυξιακής νομοθεσίας είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή αναβάθμιση του νησιού ως τουριστικού προορισμού. Η διαφοροποίηση του τόπου προέλευσης των ξένων επισκεπτών είναι αποτέλεσμα της έναρξης λειτουργίας δύο νέων ξενοδοχειακών μονάδων (Πλατύ, Μύρινα) αλλά και της, με διακυμάνσεις, ενσωμάτωσης του νησιού στα πακέτα προσφορών περιορισμένου αριθμού διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων. Η ενδυνάμωση της τουριστικής προσφοράς, κυρίως με την αύξηση του αριθμού των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων δωματίων στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην χρηματοδότηση μέσω των κινήτρων της αναπτυξιακής νομοθεσίας, αλλά ειδικά στη Λήμνο και μέσω της εισροής κεφαλαίων απόδημων Λημνίων τα οποία κατευθύνθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε επενδύσεις στην ξενοδοχειακή υποδομή. Η συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στο δυτικό τμήμα του νησιού και ειδικά στην περιοχή Θάνους, Πλατύ, Μύρινας, Κάσπακα (με μικρή εξαίρεση το Μούδρο), είναι αποτέλεσμα του προσανατολισμού σε κλασικού τύπου προφερόμενο προϊόν (ενδιαφέροντες οικισμοί, παραλίες, εξυπηρετήσεις), αλλά και της αποψίλωσης του υπόλοιπου νησιού από το ανθρώπινο δυναμικό, των ελλείψεων της υποδομής και της συγκέντρωσης της συνολικής οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην περιοχή γύρω από το βασικό ημιαστικό κέντρο. Σε σχέση με τις τουριστικές υποδομές και ειδικότερα με τον αριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων και τον αριθμό των κλινών, παρουσιάζεται αύξηση (τριπλασιασμός) του αριθμού των κλινών κατά τη διάρκεια των ετών , το έτος 1997 παρουσιάζεται σταθεροποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων με σχετική αύξηση κατά μία μονάδα. Από το έτος 1997 έως και το έτος 2007 δημιουργήθηκαν πέντε (5) νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Το 2008 παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό κλινών (2020) με συνολικά εικοσιοκτώ (28) ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ το 2009 παρατηρείται μια σημαντική πτώση των κλινών στις (1675) καθώς έχουμε το κλείσιμο μιας μονάδας στην Μύρινα και το 12

13 άνοιγμα μιας νέας στον Μούδρο. Το 2010 έχουμε μια σχετική αύξηση στις κλίνες με τη δημιουργία 2 νέων ξενοδοχειακών μονάδων στο Βάρος Ατσικής και το κλείσιμο μιας μονάδας στο Ρωμέϊκο Γιαλό. 13

14 Πίνακας 1: Εξέλιξη του αριθμού των κλινών των ξενοδοχείων της Λήμνου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΥΡΙΝΑ 8/599 12/761 15/912 17/ / / /973 17/980 ΚΑΣΠΑΚΑΣ - 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 ΠΛΑΤΥ - 2/346 2/346 2/346 2/346 2/346 2/346 2/346 ΜΟΥΔΡΟΣ 1/41 3/75 3/75 3/75 3/75 3/75 4/97 4/97 ΡΩΜΕΪΚΟΣ ΓΙΑΛΟΣ /180 3/180 3/180 2/166 ΚΟΝΤΙΑ /32 1/32 1/51 1/51 ΒΑΡΟΣ /112 ΣΥΝΟΛΟ 9/640 18/ / / / / / /1780 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Επαρχείο Λήμνου 14

15 Βάσει των στοιχείων που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα για το έτος 2010, το σύνολο των ξενοδοχείων στη Λήμνο όλων των λειτουργικών μορφών ανέρχεται σε 29 μονάδες με συνολικά 894 δωμάτια και 1780 κλίνες. Τα περισσότερα ξενοδοχεία χωροθετούνται στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας (22 μονάδες σε Μύρινα, Κάσπακα, Πλατύ και Ρωμέϊκο Γιαλό), ένα (1) στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης (Κοντιάς), τέσσερα (4) στη Δημοτική Κοινότητα Μούδρου (Μούδρος) και δυο (2) στην Τοπική Κοινότητα Ατσίκης (Βάρος). Πίνακας 2: Ξενοδοχεία ανά λειτουργική μορφή (2010) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Η προσέγγιση του αριθμού των ενοικιαζομένων δωματίων είναι περισσότερο δυσχερής λόγω της έλλειψης στοιχείων και της ύπαρξης κατά την προηγούμενη δεκαετία σημαντικού αριθμού μη δηλωμένων καταλυμάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΤ, το 1985 λειτουργούσαν στη Λήμνο δύο (2) μονάδες επιπλωμένων διαμερισμάτων συνολικής δυναμικότητας 49 κλινών, ενώ το 1991 τα αντίστοιχα μεγέθη διαμορφώνονται σε πέντε (5) μονάδες με 131 κλίνες, το 1992 εμφανίζεται εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των δωματίων και των κλινών, οι οποίες ανέρχονται σε 543 για να αυξηθούν περίπου σε 800 το Οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται κατά ένα μέρος στην εισαγωγή κατά το διάστημα αυτό νέων διαδικασιών έκδοσης αδειών. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι παρουσιάζεται περίπου διπλασιασμός των ενοικιαζομένων δωματίων από το 1988 μέχρι σήμερα. Κατά το έτος 2001, το σύνολο των καταλυμάτων ανήλθε σε 62, συνολικής δυναμικότητας 421 δωματίων και 845 κλινών. Για το έτος 2008 και στο σύνολο του Δήμου Λήμνου, τα καταλύματα (δωμάτια και διαμερίσματα) ανέρχονται σε 71 με 487 δωμάτια και 979 κλίνες. Επιπλέον, υφίστανται πέντε (5) μονάδες τουριστικών και επιπλωμένων κατοικιών, 68 κλινών. 15

16 Πίνακας 3: Καταλύματα Λήμνου ανά είδος (2008) ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΜΥΡΙΝΑ ΚΑΣΠΑΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΠΛΑΤΥ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΝΤΙΑΣ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΤΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΠΑΝΙΔΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 16

17 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΟΤ Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, οι κλίνες των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων της Λήμνου αποτελούν το 6,44% των συνολικών κλινών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 7% για τα ξενοδοχεία, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η Λήμνος και ειδικά η περιοχή παρέμβασης, διαφοροποιείται ποιοτικά από τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας, ως προς την σύνθεση των προσφερόμενων κλινών και ιδίως ως προς την κατηγορία των ξενοδοχειακών μονάδων. Πίνακας 4: Κύρια και μη κύρια καταλύματα κατά το έτος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ % 2 Λήμνος ,44 Αγ. Ευστράτιος ,06 Λέσβος ,78 Χίος ,25 Σάμος ,46 Γενικό Σύνολο Πηγή: ΕΟΤ, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, Δ/νση Τουρισμού Βορείου Αιγαίου Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Λήμνο προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα και την Ευρώπη. 1 Στοιχεία επικαιροποιημένα έως Αφορά καταλύματα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 2 Ποσοστό (%) σε σύνολο Περιφέρειας 17

18 Πίνακας 5: Αφίξεις στο Αεροδρόμιο Τουριστών στη Λήμνο ανάλογα με την χώρα προέλευσης, έτη ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΦΙΞΕΙΣ Γενικό Σύνολο Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Φιλανδία Τσεχία Ρωσία Πηγή: ΥΠΑ Πίνακας 6: Εξέλιξη αριθμού επιβατών για την περίοδο Πηγή: Λιμεναρχείο Μύρινας Σχετικά με τις αφίξεις επιβατών στο λιμάνι της Μύρινας, με εξαίρεση το έτος 2009, διαπιστώνεται αυξητική τάση της τουριστικής κίνησης. 18

19 Δ.Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ Δ.Δ ΜΟΥΔΡΟΥ Τ.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ Τ.Δ. Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 7: Κατανομή τουριστικών και συναφών επιχειρήσεων, έτος 2007 ΚΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΛΠ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΑ, Κ.Λ.Π.) ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕ, ΟΥΖΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πηγή: Εμπορικός Σύλλογος Όπως διαπιστώνεται στον παραπάνω πίνακα, η Δημοτική Κοινότητα Μύρινας συγκεντρώνει περίπου το 51,2% των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος της Λήμνου. Ιδιαίτερα αποτελεί χώρο συγκέντρωσης των επιχειρήσεων που προσφέρουν διανομή και τουριστικές υπηρεσίες, όπως ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ., ενώ οι επιχειρήσεις αναψυχής όπως μπαρ, κέντρα διασκέδασης κλπ. βρίσκονται περισσότερο διεσπαρμένα. 19

20 Πίνακας 8: Μουσεία Νήσου Λήμνου ΜΟΥΣΕΙΑ Μουσείο Λήμνου Προϊστορική Μύρινα - αρχαιολογικός χώρος Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητροπόλεως Λήμνου Μουσείο Πολιόχνης Λαογραφικό Μουσείο Πορτιανού Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Λήμνου Κέντρο ενημέρωσης Χορταρόλιμνης και Αλυκής ΠΕΡΙΟΧΗ Μύρινα Μύρινα Μύρινα Μούδρος Νέα Κούταλη Νέα Κούταλη Μούδρος Πηγή: ΑΝΕΛ Α.Ε. Την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, πέραν της ξενοδοχειακής υποδομής σημειώνει σημαντική πρόοδο με την δημιουργία εταιρειών και γραφείων και την έναρξη παροχής πακέτων εξυπηρετήσεων (περιηγήσεων, ξεναγήσεων, θαλασσίων σπορ, κλπ). Η Λήμνος, την τελευταία πενταετία βρίσκεται σε φάση διεργασιών προσδιορισμού της τουριστικής της ταυτότητας και εξειδίκευσης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, με σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και σημαντικά προβλήματα προς αντιμετώπιση. Σημειώνεται μια σχετική διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς κυρίως σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης αλλά και στην ποσότητα με την αύξηση της δυναμικότητας, την ανέγερση νέων ποιοτικών καταλυμάτων αλλά και με τη δημιουργία και λειτουργία συνεδριακών υποδομών σε δύο κυρίως ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της ανάδειξης των τουριστικών πόρων συγκεντρώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στους αρχαιολογικούς χώρους, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην επισκεψιμότητά τους. Αντίθετα, δεν σημειώθηκαν αξιόλογες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από ορισμένες σημαντικές αλλά αποσπασματικές πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού δεν σημειώθηκε καμία ουσιαστική πρόοδος σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και προγραμμάτων (μαρίνες, καταφύγια τουριστικών σκαφών) πέραν της ενίσχυσης της υποδομής των λιμενικών εγκαταστάσεων Μύρινας και Μούδρου. Αρνητική εξέλιξη σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στον ρυθμό προσέγγισης στη Λήμνο κρουαζιερόπλοιων λόγω και της καθυστέρησης δημιουργίας της κατάλληλης λιμενικής υποδομής. 20

21 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά στη βελτίωση της προσπελασιμότητας του νησιού, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο ανάσχεσης της τουριστικής ανάπτυξης. Η ποιότητα και συχνότητα των ακτοπλοϊκών μέσων και των δρομολογίων επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί ως μείζονος σημασίας πρόβλημα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η έντονη εποχικότητα και η μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου συνδέονται τόσο με την ύπαρξη δυναμικών τουριστικών εκμεταλλεύσεων, όσο και με την προσπελασιμότητα και τη γενικότερη εικόνα του νησιού η οποία, ακόμη, για μεγάλο αριθμό ελλήνων κυρίως επισκεπτών, διατηρεί τα χαρακτηριστικά του νησιού «θητείας» και απομόνωσης. Η σαφής βελτίωση της εικόνας τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται να υποστηριχθεί από παρεμβάσεις προβολής, οι οποίες θα στοχεύουν κατ αρχήν στην εσωτερική τουριστική αγορά. Η ανάδειξη και προστασία περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος μπορεί να προσδώσει χαρακτηριστικά «φυσιολατρικού» προορισμού και να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο προσέλκυσης αν συνδυασθεί με την ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών στοιχείων της ιδιαιτερότητας του δομημένου περιβάλλοντος των απομονωμένων αγροτικών οικισμών και κυρίως με τις παραδοσιακού χαρακτήρα παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα. Οι αδυναμίες του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εξειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και η έλλειψη «τουριστικής παιδείας» αποτελούν αναμφίβολα ανασχετικό παράγοντα στις επιδιώξεις για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μεγιστοποίηση του οφέλους από τη τουριστική δραστηριότητα. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και η προβολή ειδικών πλεονεκτημάτων μπορεί να καταστήσει ελκυστική την περιοχή αν συνδυασθεί με αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της υποδομής. Η εστίαση σε τομείς που διαφοροποιούν την τουριστική προσφορά από αυτήν του μαζικού τουρισμού μπορεί να προσδώσει σημαντική δυναμική στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. 1.3 Ανάλυση Δραστηριοτήτων Μέθοδοι, εργαλεία, τεχνολογίες και πρακτικές Κατά την περίοδο υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις τουριστικής προβολής στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER+: 1. Δημιουργία αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς: Έρευνα και καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων Σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού Έκδοση του πολιτιστικού οδηγού της Λήμνου 21

22 Έκδοση CD-ROM Πολυμεσικής εφαρμογής (Multimedia) του πολιτιστικού οδηγού Δημιουργία, συντήρηση και ενημέρωση ιστοσελίδας του αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς (http://lemnosheritage.net/) Διοργάνωση έκθεσης των εργασιών του αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση υλοποιήθηκε από την Δημοτική Κοινότητα Μούδρου 2. Τουριστική προβολή της Επαρχίας Λήμνου: Σχεδιασμός ιστοσελίδας και δημιουργία του δικτυακού τόπου (web site) και προώθησή του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης. Παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού o Σχεδιασμός και παραγωγή θεματικών εντύπων (Ελληνικά, Αγγλικά & Ιταλικά) o Σχεδιασμός και παραγωγή χάρτη - οδηγού (Ελληνικά, Αγγλικά) o Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού φακέλου o Πλαστικοποιημένη θήκη που θα περιέχει το πακέτο των εντύπων και του χάρτη-οδηγού (Ελληνικά Αγγλικά) o Αφίσες, Banners, Καπελάκια, Card Postal, Ερωτηματολόγια o Δημιουργία Λογότυπου Συμμετοχή στην έκθεση «Καλοκαιρινές διακοπές 2008» & «Τουριστικό Πανόραμα» Καταχωρήσεις στον τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα τουριστικών οδηγών (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, VOYAGER, ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ) Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής Οργάνωση συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της έκθεσης «Καλοκαιρινές διακοπές 2008» Δημιουργία Ντοκιμαντέρ Η δράση υλοποιήθηκε από την Λήμνος Τουριστική ΑΜΚΕ 3. Δημιουργία υλικού προβολής του τουριστικού προϊόντος της Λήμνου: Σχεδιασμός ιστοσελίδας και δημιουργία δικτυακού τόπου (web site) Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, εντύπων Σχεδιασμός και εκτύπωση πληροφοριακών εντύπων Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα Σχεδιασμός και εκτύπωση Χαρτών Σχεδιασμός και εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Η δράση υλοποιήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου Ακολουθεί πίνακας με τις oι δράσεις που υλοποιήθηκαν αναλυτικά ανά έργο και το κόστος τους: 22

23 1. Δημιουργία Αρχείου Πολιτιστικής κληρονομιάς της Λήμνου KΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΑ EURO Έρευνα και καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού 1 ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Έκδοση πολιτιστικού οδηγού Λήμνου CD-ROM Πολυμεσικής εφαρμογής (Multimedia) του πολιτιστικού οδηγού ,54 Δημιουργία, συντήρηση και ενημέρωση ιστοσελίδας του αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς Διοργάνωση έκθεσης των εργασιών του Αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ,54 2. Τουριστική προβολή της Επαρχίας Λήμνου (Λήμνος Τουριστική ΑΜΚΕ) KΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΑ EURO Β3 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (web site) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Δημιουργία ιστοσελίδας ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,91 Σχεδιασμός και παραγωγή θεματικών εντύπων (Ελληνικά, Αγγλικά & Ιταλικά) ,00 Β4 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Σχεδιασμός και παραγωγή χάρτη - οδηγού (Ελληνικά, Αγγλικά) Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού φακέλου -Folder 3.510, ,00 Πλαστικοποιημένη θήκη που θα περιέχει το πακέτο των εντύπων και του χάρτηοδηγού (Ελληνικά Αγγλικά) 8.550,00 23

24 2. Τουριστική προβολή της Επαρχίας Λήμνου (Λήμνος Τουριστική ΑΜΚΕ) KΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΑ EURO Αφίσες, Banners, Καπελάκια, Card Postal, Ερωτηματολόγια ,68 Δημιουργία Λογότυπου 1.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ,68 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Συμμετοχή στην έκθεση «Καλοκαιρινές διακοπές 2008» & «Τουριστικό Πανόραμα» 7.964, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,60 Καταχωρήσεις σε τουριστικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» 1.971,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 Καταχωρήσεις σε τουριστικούς οδηγούς (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, VOYAGER, ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ) 8.449,61 ΣΥΝΟΛΟ ,61 Διεξαγωγή ημερίδων 4.898,71 ΣΥΝΟΛΟ ,71 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της έκθεσης «Καλοκαιρινές διακοπές 2008» 1.035,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Δημιουργία Ντοκιμαντέρ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,37 KΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΑ EURO Β5 1 ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού & ειδικού τύπου 3.743,35 ΣΥΝΟΛΟ ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ,03 24

25 3. Δημιουργία υλικού προβολής του τουριστικού προϊόντος της Λήμνου (Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου) KΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημιουργία Υλικού Προβολής του Τουριστικού Προϊόντος της Λήμνου ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΑ EURO Κόστος σχεδιασμού ιστοσελίδας και δημιουργία δικτυακού τόπου (web site) ,00 Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, εντύπων 2.260,00 Σχεδιασμός και εκτύπωση πληροφοριακών εντύπων 565,00 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα 900,80 Σχεδιασμός και εκτύπωση Χαρτών 1.130,00 Σχεδιασμός και εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ , Χρηματοδοτικά σχήματα και εργαλεία Μέχρι σήμερα, οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της τουριστικής προβολής της Λήμνου και των επιχειρήσεών της, ήταν: Χρηματοδότηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις της Λήμνου Χρηματοδότηση από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα μέσω δράσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λήμνου Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LEADER. 1.4 Συνθετική διάγνωση Ανάλυση των Ισχυρών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT) Στην ανάλυση που προηγήθηκε έχουν επισημανθεί τα κύρια στοιχεία που πρέπει να ενταχθούν στην SWOT analysis. Με δεδομένη την ανάλυση που έχει προηγηθεί το κεφάλαιο αυτό παρουσιαστεί με σχηματικό τρόπο. 25

26 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) Νησί τόπος απόδρασης Καλό κλίμα και καιρικές συνθήκες για μεγάλη σχετική διάρκεια του χρόνου Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον οικισμών και κτιρίων Πολιτιστική κληρονομιά διαφοροποιημένη. Υλικοί και άυλοι πόροι Ύπαρξη πολλών τουριστικά αναξιοποίητων περιοχών στα παράλια και κυρίως στην ενδοχώρα Αίσθημα ασφάλειας των τουριστών Αίσθημα φιλοξενίας Διατήρηση «ταυτότητας» και αυθεντικότητας του προορισμού σε μεγάλο βαθμό ΑΣΘΕΝΗ ΣΗΜΕΙΑ (WEKNESSES) Χαμηλή προσπελασιμότητα με υψηλό κόστος (ειδικότερα στον Άγιο Ευστράτιο) Δυσκολία μετακίνησης εντός του νησιού λόγω έλλειψης μέσων μαζικής μεταφοράς Έλλειψη συντονισμένης διαχείρισης ως προορισμού (destination management) και γενικότερα επαγγελματιών που να ασχολούνται συνολικά με τον προορισμό έλλειψη συνεργασίας τοπικά Ευκαιριακή προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό Έλλειψη πληροφοριών για στήριξη ανάλυσης της κατάστασης και χάραξη πολιτικής Χαμηλή ποιότητα και υψηλές τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες από τις τουριστικές και μη επιχειρήσεις, ιδιαίτερα προς τον μεμονωμένο τουρίστα Έλλειψη συστηματικής και στοχευμένης τουριστικής εκπαίδευσης Μονοδιάστατο, φτωχό, παλαιωμένο και μαζικό τουριστικό προϊόν (3S) εξαρτημένο από τους ΤΟ Παραδοσιακές πρακτικές και κινήσεις τουριστικού marketing Ελλείψεις σε βασικές υποδομές Χαμηλή ποιότητα στον περιβάλλοντα χώρο που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής (καθαριότητα, σήμανση, δόμηση, κυκλοφοριακό, θόρυβος κλπ) και στις υπηρεσίες των δημόσιων φορέων Έλλειψη δραστηριοτήτων για συγκρότηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων Έλλειψη πληροφόρησης ιδιαίτερα για τον μεμονωμένο τουρίστα Γεωγραφική θέση μακριά από την Δυτική Ευρώπη και τις μεγάλες ελληνικές αγορές δεν επιτρέπει ιδιαίτερα προσέλκυση μεμονωμένων τουριστών 26

27 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) Άνοιγμα νέων αγορών αλλά με σχετικά χαμηλή αγοραστική δύναμη Διαφοροποίηση προτιμήσεων τουριστών και δημιουργία «μικρών» αγορών για ειδικά προϊόντα Αξιοποίηση των νέων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας για απ ευθείας ενημέρωση και πώληση στον καταναλωτή Αξιοποίηση της κρίσης που δημιουργεί ο ανταγωνισμός ΚΙΝΔΥΝΟΙ (THREATS) Ενίσχυση του ανταγωνισμού με την συνεχή διεύρυνση της προσφοράς και των προορισμών χαμηλού κόστους Μείωση του αριθμού των ΤΟ με αποτέλεσμα την δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων Ενίσχυση της οικονομικής κρίσης στις παραδοσιακές αγορές που έχουν υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ Μείωση των πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Περιορισμένοι βαθμοί ελευθερίας τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για διεθνή τουριστική ανάπτυξη Ευθυγράμμιση και συντονισμός με κεντρικές επιλογές στρατηγικής τουρισμού Κεντρικός Στόχος και Προτάσεις Τουριστικής Προβολής Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Λήμνου επιγραμματικά μπορεί να διατυπωθεί με τη φράση «η Λήμνος τόπος ποιότητας ζωής, ανάπτυξης και δημιουργίας, με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο». Στο Επιχειρησιακό του Σχεδιασμό ο Δήμος δίνει έμφαση στην «Ανάπτυξη και προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αστικός, θρησκευτικός, κλπ). Έτσι, κεντρικός στόχος της εκστρατείας προβολής της Λήμνου θα είναι η ανάδειξη του πολύπτυχου χαρακτήρα της Λήμνου, με δυνατότητα προσφοράς εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος και στις έξι κατευθύνσεις-νήματα του εθνικού σχεδιασμού: Περιηγητικός τουρισμός Γαστρονομικός τουρισμός Συνεδριακός τουρισμός Θαλάσσιος τουρισμός Θρησκευτικός τουρισμός Πολιτιστικός τουρισμός 27

28 Ο Δήμος Λήμνου προασανατολίζεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων και μέσων προβολής με σταδιακή εγκατάλειψη των συμβατικών. Έτσι, η τουριστική προβολή θα έχει τέσσερις δέσμες δράσεων: 1. Με χρήση συμβατικών παραδοσιακών μέσων, όπως τουριστικά φυλλάδια, αφίσες, μαζική διαφήμιση. Ο άξονας αυτός είναι αναγκαίος διότι μεγάλο μέρος των τουριστών αλλά και τουριστικών επιχειρήσεων της Λήμνου δεν έχουν ακόμη εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά. Απώτερος στόχος είναι η μείωση της χρήσης αυτών των μέσων. 2. Με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κυρίως με χρήση του Διαδικτύου για μαζική προβολή. 3. Με χρήση στοχευμένων επαφών (εκθέσεις, εμπορικές αποστολές, επιλεγμένες καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις κλπ.) για υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικό προϊόν. 4. Αξιολόγηση προγράμματος προβολής με έρευνα πεδίου, επεξεργασία των ευρημάτων και την διατύπωση προτάσεων για επόμενο κύκλο δράσεων Φορείς που θα Συμβάλουν στον Υλοποίηση των Δράσεων Επικεφαλής της όλης προσπάθειας τίθεται ο ενιαίος Δήμος Λήμνου, που με βάση το Πρόγραμμα Καλλικράτης έχει πλέον καταστεί και θεσμικά ρμόδιος για την προβολή του νησιού. Η υλοποίηση του Προγράμματος προβολής θα γίνει σε στενή συνεργασία με: κ.ά. την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου τον Εμπορικό Σύλλογο Λήμνο πολιτιστικούς συλλόγους Διαθέσιμοι πόροι Προτάσεις Χρηματοδότησης Για τη τουριστική προβολή του νησιού έχουν προβλεφθεί σχετικές κατηγορίες δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μύρινας, με πρόβλεψη να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού μέσω του νέου ενιαίου Δήμου Λήμνου. Οι σχετικές προβλέψεις του ΕΠ παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 28

29 Μ2.2 Προβολή της ταυτότητας της πόλης, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων. ΕΣ4.1 ΕΣ4.2 Ενίσχυση και προβολή της ταυτότητας του νησιού Αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών ΕΣ4.3 Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών / δραστηριοτήτων Κωδ. Δράσεις Ιεραρ/ση Οργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων πολιτιστικού περιεχομένου Πρόγραμμα πολιτιστικής προβολής νησιούσυμμετοχή σε εκθέσεις Χρήση νέων τεχνολογιών για την προβολή και προώθηση της περιοχής δημιουργία κέντρου πληροφόρησης στη Μύρινα Α Α Α Υπηρεσία Υλοποίησης Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μύρινας Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μύρινας ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Χρον/μμα Δαπάνες ( ) Πηγή Χρημ/σης Σύνολο X X X X X X X X ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ X X X ΠΕΠ/ΟΣΑΑ Σύνολο

30 ΑΠ3 Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης ΓΣ5 Στήριξη της Τοπικής Οικονομίας και Ενίσχυση της Απασχόλησης Μ3.1 Ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού-ενίσχυση της τοπικής οικονομίας ΕΣ5.1 Υποδομές και δράσεις της τοπικής επιχερηματικότητας - Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ΕΣ5.2 Ανάπτυξη του τουρισμού και προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αστικός, θρησκευτικός, κλπ) Κωδ. Δράσεις Ιεραρ/ση Δημιουργία τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (Μύρινα) Β Υπηρεσία Υλοποίησης Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Χρον/μμα Δαπάνες ( ) Σύνολο X X X Πηγή Χρημ/σης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) στις αγροτικές περιοχές Β Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης X LEADER Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τουρισμού Β Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης X LEADER Σύνολο

31 2. Φάση Β: Ανάπτυξη και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υλοποίησης 2.1 Επιχειρησιακός σχεδιασμός Ανάλυση και περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών τουριστικής προβολής Οι ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου Λήμνου συστηματοποιούνται σε τέσσερις επιμέρους δέσμες: 1 η Δέσμη: Συμβατικά Μέσα 1.1. Έκδοση φυλλαδίων Περιλαμβάνει την επικαιροποίηση από πλευράς υλικού και την ανασχεδίαση, μετάφραση (σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ρωσικά) και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων βάσει των ήδη υφιστάμενων και διανεμόμενων με θέματα: Χάρτης και ταξιδιωτικός οδηγός για τη Λήμνο και τον Αϊ Στράτη Τοπικά προϊόντα και γαστρονομία της Λήμνου και του Αϊ Στράτη Εναλλακτικός τουρισμός στη Λήμνο και στον Αϊ Στράτη Folders προσφοράς υλικού 1.2. Ενθυμήματα Τα ενθυμήματα (σουβενίρ) θα περιλαμβάνουν τα εξής αντικείμενα Φωτογραφικό λεύκωμα Λήμνου Αγίου Ευστρατίου με δίγλωσσες λεζάντες Θα χρησιμοποούνται ως δώρα από τους Δημάρχους Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου στις κοινωνικές και πολιτικές τους επαφές με παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική κίνηση προς τα δύο νησιά Αφίσες (σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ρωσικά) Θα διατεθούν δωρεάν σε επαγγελματίες, καταστηματάρχες και ξενοδόχους της Λήμνου και του Αϊ-Στράτη και σε παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική κίνηση 1.3. Διαφημιστικές καταχωρήσεις Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ταξιδιωτικών αφιερωμάτων βασικών εφημερίδων και σε περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος Ετήσια καταχώριση ή ρεπορτάζ στο ΕΘΝΟΣ - ΚΥΝΗΓΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΝΗΓΙ 31

32 Καταχωρίσεις σε ειδικά περιοδικά 1.4. Στοχευμένη διαφήμιση στη Βόρεια Ελλάδα Προσφορές δωρεάν πακέτων διανομής μέσω ραδιοφωνικών διαγωνισμών σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικές εκπομπές Θα διατίθενται μέσω ραδιοφωνικών σταθμών «πακέτα» διαμονής προκειμένου συγκεκριμένες ραδιο-τηλεοπτικές εκπομπές να προβάλουν τη Λήμνο ως τουριστικό προορισμό Ραδιοφωνική διαφήμιση στη Βόρεια Ελλάδα Διαφήμιση της Λήμνου ως ταξιδιωτικού προορισμού σε ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Βόρεια Ελλάδα 2 η Δέσμη: Media Plan (Χρήση ΤΠΕ) 2.1. Αξιοποίηση υπαρχουσών ιστοσελίδων φορέων του Δήμου (Λήμνος Τουριστική κλπ.) Επικαιροποίηση και ενημέρωση αναρτημένου υλικού στην ιστοσελίδα και πύλη ( portal ) προώθηση της ιστοσελίδας και σύνδεση ιστοσελίδας με Επικαιροποίηση και ενημέρωση ιστοσελίδας του αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς προώθηση της ιστοσελίδας και σύνδεση με τη διαδικτυακή πύλη και την ιστοσελίδα Διαδικτυακές διαφημίσεις Διαφημιστικές καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα του ΑΠΕ ΜΠΕ (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων) με ομάδα στόχο τους δημοσιογράφους Το Αθηναϊκό πρακτορείο αποτελεί ένα υψηλής επισκεψιμότητας ιστοχώρο, κατάλληλο για την προβολή προς το δημοσιογραφικό κόσμο Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε άλλες ιστορελίδες όπως facebook, twitter, my space κλπ Ανάπτυξη προφίλ κοινωνικής δικτύωσης Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης Ανάπτυξη και ενημέρωση προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook Ανάπτυξη και ενημέρωση προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης twitter 2.4. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού Θα πραγματοποιηθεί ή θα ενισχυθεί η παραγωγή του κάτωθι υλικού: Ρωσική παραγωγή ντοκυμαντέρ για τη Λήμνο Γαλλική παραγωγή ντοκυμαντέρ για τη Λήμνο 32

33 Φιλοξενία δημοσιογράφων για συγγραφή ειδικών εντύπων και οδοιπορικών 3 η Δέσμη: Στοχευμένες Επαφές 3.1. Εκδηλώσεις προβολής Εκδήλωση προβολής προϊόντων Μάδυτος - Eceabat Εκδηλώσεις προβολής τοπικών προιόντων σε διάφορες περιοχές 3.2. Αυτόνομες Εκθεσιακές Συμμετοχές Συμμετοχή στην έκθεση Φιλοξένια (Θεσσαλονίκη) Στοχεύοντας σε (α) οικογενειακό και νεανικό τουρισμό,, και (β) οικολογικό τουρισμό Συμμετοχή σε έκθεση της Κωνσταντινούπολης(ΕΜΙΤΤ) 3.3. Εκθεσιακές Συμμετοχές μέσω ΕΟΤ Έκθεση Γερμανίας Στοχεύοντας σε (α) συμφωνίες μεγάλης κλίμακας για μαζικό τουρισμό, και (β) οικολογικό τουρισμό Έκθεση στα Βαλκάνια ή στη Ρωσία Στοχεύοντας σε (α) υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικό ρεύμα, (β) θρησκευτικό και ιστορικό τουρισμό, και (γ) τουρισμό θαλασσίων αθλημάτων Γραφείο τουριστικής ενημέρωσης - πληροφόρησης Λειτουργία γραφείου τουριστικής ενημέρωσης πληροφόρησης για τους Δήμους Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Διοργανώσεις προβολής γεγονότων Ο Διάπλους του Φιλοκτήτη σε συνεργασία με άλλους Δήμους Μελιβοίας και Τσανάκ Καλέ 4η Δέσμη: Αξιολόγηση Προγράμματος Προβολής 4.1. Αξιολόγηση Προγράμματος Προβολής Η Αξιολόγηση του Προγράμματος Προβολής των Δήμων Λήμνου και Αϊ Στράτη περιλαμβάνει την έρευνα πεδίου, την επεξεργασία των ευρημάτων και την διατύπωση προτάσεων για επόμενο κύκλο δράσεων Τεκμηρίωση σκοπιμότητας Οι δράσεις τουριστικής προβολής είναι αναγκαίες για την ενίσχυση του ανερχόμενου τουριστικού ρεύματος της Λήμνου αλλά και του Αγίου Ευστρατίου. Ο τουρισμός αποτελεί ένα αυξανόμενο τμήμα του Τοπικού Προϊόντος της Λήμνου και η περαιτέρω ενίσχυσή του θα συντελέσει σε βελτίωση της τοπικής οικονομίας με άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση των εισοδημάτων των 33

34 κατοίκων και των τοπικών επιχειρηματιών. Τονίζεται ότι τα στοιχεία της στρατηγικής τουριστικής προβολής, δίνοντας έμφαση στην πληρέστερη αξιοποίηση των τουριστικών πόρων μπορούν αν οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας χωρίς μεγάλες επενδύσεις σε πρόσθετη δυναμικότητα φιλοξενίας και εστίασης Σύνδεση με τους στόχους και δράσεις του εθνικού σχεδιασμού Το προτεινόμενο πρόγραμμα τουριστικής προβολής συμπίπτει με τον εθνικό σχεδιασμό τουριστικής προβολής: τόσο ως προς την κατανόηση της στρατηγικής του προϊοντικού μίγματος δίνοντας την αναλογούσα σημασία στους εννέα άξονές του, όσο και στην στρατηγική της επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση στην προσωπική εμπειρία και στην εξατομικευμένη προσέγγιση Ανάλυση των ωφελειών που αναμένεται να προκύψουν Οι ωφέλειες που αναμένεται να προκύψουν είναι οι εξής: Αύξηση συνολικού αριθμού αφίξεων Η προβολή του νησιού αλλά και ο τονισμός των δυνατοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού των αφίξεων. Αύξηση της κατά κεφαλής προστιθέμενης αξίας στο νησί ανά τουρίστα Ο χαρακτήρας της προβολής και ο τονισμός των εναλλακτικών δραστηριοτήτων αλλά και ενδιαφερόντων που μπορεί να ικανοποιήσει η Λήμνος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της κατά κεφαλής δαπάνης (και κατ επέκταση της προστιθέμενης αξίας) στο νησί ανά τουρίστα. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Η προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αναμένεται να οδηγήσει σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δεδομένου ότι ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες εν πολλοίς εκτός της θερινής περιόδου (π.χ. παρατήρηση αποδημητικών πουλιών). Τονίζεται ότι η επιμήκυνση της περιόδου οδηγεί σε καλύτερη αξιοποίηση των τουριστικών εγκατάστασεων χωρίς να απαιτεί αύξηση των υποδομών και των εγκαταστάσεων Πιθανές απαιτούμενες αναδιοργανώσεις των δομών / μηχανισμών υλοποίησης Δεν απαιτείται αναδιοργάνωση των δομών υλοποίησης. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από το Δήμο Λήμνου και της Αναπτυξιακή Λήμνου ως μέρος του Επιχειρησιακού του Προγράμματος και θα παρακολουθούνται ως τέτοιες. 34

35 2.1.6 Απαιτούμενη πιθανή υποστήριξη από τεχνολογικά συστήματα Η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί ξεχωριστή δέσμη δράσεων που περιλαμβάνει επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των ιστοσελίδων, την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης, την παραγωγή οπτικοακουστικό υλικό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε υφιστάμενα διαδικτυκά συστήματα μέσω της Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Εντοπισμός των δυνητικών συνεργειών και των συνεργασιών Ισχυρές συνέργειες μπορούν να αναπτυχθούν με δράσεις προβολής και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν το νησί και συγκεκριμένα τα τοπικά του προϊόντα: το κρασί και τα τυριά. Η προβολή αυτών των επώνυμων τοπικών προϊόντων λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εργαλείο προβολής του χαρακτήρα του νησιού ως τόπου ευχάριστης διαμονής και γαστρονομικής εμπειρίας. Στον παράγοντα αυτό μπορεί να λειτουργήσει και η παρουσία του Τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, το οποίο αναμένεται ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης μικρού αλλά σημαντικού αριθμού συνεδρίων, τα οποία όμως θα αποτελέσουν συντελεστές προβολής του νησιού (και της παραγωγής του) σε πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο. Άμεσες συνεργασίες θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο φυσικών αυτοδιοικητικών εταίρων, του Δήμνου Λήμνου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και των τοπικών συλλογικών φορέων: H Ένωση Ξενοδόχων Λήμνου Το Επιμελητήριο Λέσβου (Παράρτημα Λήμνου) Ο Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου Ανάλυση και τεκμηρίωση των βασικότερων αλλαγών που προτείνονται σε σχέση με τις μέχρι σήμερα δράσεις και πρακτικές Οι μέχρι τώρα δράσεις τουριστικής προβολής της Λήμνου υπήρξαν αρκετά αποτελεσματικές και επωφελείς. Η Λήμνος έχει καταστεί ένας γνωστός και αγαπητός προορισμός θερινών διακοπών, παρόλες τις δυσκολίες πρόσβασης που αντιμετωπίζει. Το παρόν σχέδιο έρχεται αφενός να οικοδομήσει στο υπόβαθρο που έχει ήδη δημιουργηιεί και αφετέρου να προσθέσει νέα στοιχεία σε ανταπόκριση των αναδυόμενων προκλήσεων. Συγκεκριμένα, οι μέχρι τώρα δράσεις χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο τις «συμβατικές» μεθόδους «προϊόντο-κεντρικού» χαρακτήρα. Το παρόν σχέδιο σηματοδοτεί στροφή σε ένα «πελατο-κεντρικό» μοντέλο, όπυ πλέον τα μέσα καθορίζονται κατά κύριο λόγο από τα την πελατεία στην οποία απευθύνονται και όχι από τα «προϊόντα» τα οποία προωθούν. 35

36 Έτσι, έχουν προστεθεί δέσμες δράσεων όπως η ψηφιακή κοινωνική δικτύωση και η διαδικτυακή διαφήμιση παράλληλα προς τις συμβατικές διαδικτυακές ιστοσελίδες, με στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόντων, δίνοντας τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης. Επίσης, διαμορφώνεται πρόγραμμα στοχευμένων επαφών με προσεκτικό προγραμματισμό εκθεσιακών συμμετοχών, εμπορικών αποστολών δημοσιεύσεων και πολυμεσικών παραγωγών, πάντοτε απευθυνόμενο σε συγκεκριμένο κοινό. 2.2 Τρόπος υλοποίησης Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των προτεινόμενων δράσεων Από τη μέχρι τώρα εμπειρία έχει σημαντικά βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τους συντελεστές αποτελεσματικότητας των μέσων τουριστικής προβολής. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα προβολής του νησιού, υπάρχει η κοινή εκτίμηση ότι σημαντικότερο είναι τώρα να στραφεί η προσπάθεια στη χρήση μέσων αμεσότερης επαφής με το κοινό. Έτσι, ως υψηλής προτεραιότητας κρίνονται οι δράσεις χρήσης των ΤΠΕ, ιδίως: 1. Οι δράσεις κοινωνικής δικτύωσης 2. Η επικαιροποίηση, εμπλουτισμός και σύνδεση των ιστοσελίδων Σε επόμενο επίπεδο έρχονται οι δράσεις στοχευμένων επαφών με 3. προσκλήσεις & ενημερώσεις δημοσιογράφων 4. τη συμμετοχή σε εκθεσιακές συμμετοχές και σε εμπορικές αποστολές, και τα 5. στοχευμένα αφιερώματα Σύνδεση υλοποίησης παρεμβάσεων με νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, διαθέσιμα εργαλεία και τους μηχανισμούς Φορέας υλοποίησης των δράσεων θα είναι ο Δήμος Λήμνου. Η αρομοδιότητα προκύπτει από τα άρθρα 70 και 85 του Ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου απορρέει από το Άρθρο 206 του ίδιου Νόμου για τη διαδημοτική συνεργσία μεταξύ νησιωτικών Δήμων Χρονικός προγραμματισμός Το πρόγραμμα προβολής θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται στην επόμενη υποενότητα: 36

37 2.2.4 Ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ Η βασική ανάγκη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M.B.A.-TOURISM MANAGEMENT Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου από το 1970 εώς και σήμερα Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Μαριάννα Σιγάλα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικησησ υπηρεσιων στον τουρισμο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευάγγελος Χρήστου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Mαρκετινγκ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας Η αναγκαιότητα για διασύνδεση των στρατηγικών ανάπτυξης Ιωάννα Χριστοδουλάκη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα