Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιουλιανός Νότος - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Κινητών Χρηστών"

Transcript

1 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιουλιανός Γ. Νότος Επιβλέπων Καθηγητής: Συνεπιβλέπων: Ε. Ν. Πρωτονοτάριος Δρ. Χ. Ζ. Πατρικάκης Αθήνα 2009

2 Design and Development of an Information Management System for Personalized Context Aware Services in Mobile Architectures POSTGRADUATE THESIS Ioulianos G. Notos Supervisor Professor: Associate: E. N. Protonotarios Dr. Ch. Z. Patrikakis Athens 2009

3 Περίληψη Στην επικοινωνία ανθρώπου προς άνθρωπο, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται εμπλουτίζονται με τις χειρονομίες, τη στάση του σώματος, το βλέμμα και γενικά από πληροφορίες που δεν προφέρονται ή γράφονται, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία. Όλες αυτές οι πληροφορίες αλλά και άλλες που προκύπτουν έμμεσα, από τις άμεσα ανταλλασσόμενες πληροφορίες, ονομάζονται συμφραζόμενα. Αντίθετα, στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστών όμως δεν μπορεί να γίνει το ίδιο. Σε μια εφαρμογή θα πρέπει οι πτυχές της επικοινωνίας να δηλωθούν εκ των προτέρων. Εμπλουτίζοντας με συμφραζόμενα την επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπειρίας των χρηστών. Η πραγματικότητα όμως φανερώνει ότι είναι γενικά δύσκολος αυτός ο εμπλουτισμός της επικοινωνίας. Θα πρέπει να καθοριστούν εκ των προτέρων τα «τι», «ποιος» και «που» εμπλέκεται και «πως» χρησιμοποιείται η πληροφορία, πριν ακόμα δημιουργηθεί η εφαρμογή και αυτό είναι το δύσκολο. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, που να μπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες με συμφραζόμενες πληροφορίες. Μέσα από μια απλοποιημένη διεπαφή, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τις συμφραζόμενες πληροφορίες που μπορεί να ανταλλάσει μια εφαρμογή, με το υπολογιστικό σύστημα. Οι πτυχές της επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά πεδία μιας κατηγορίας ενδιαφέροντος δηλώνονται περιγραφικά, ακολουθώντας το μοντέλο δεδομένων συμφραζομένων ιδιοτήτων (context data model). Οπότε, ένας χρήστης μπορεί να καθορίσει εύκολα και γρήγορα πλήθος από χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζουν μια οντότητα στο πλαίσιο των συμφραζομένων πληροφοριών, σχεδιάζοντας τη λογική της εφαρμογής που τα χρησιμοποιεί. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το πεδίο γνώσης της πληροφορίας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πληροφορίας ή ακόμα μεταβάλλοντας τη σημασιολογία αυτών που ήδη υπάρχουν. Η σχεδίαση του μοντέλου πληροφορίας έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργίες εισαγωγής και αναζήτησης πληροφορίας, παρέχοντας ένα αξιόπιστο περιβάλλον για την υποστήριξη πολλαπλών χρηστών. Μέσα από τις παρερχόμενες δικτυακές υπηρεσίες, που υλοποιούνται, παρέχεται ένα καθολικά προσβάσιμο, διαλειτουργικό πλαίσιο ανάπτυξης υπηρεσιών με συμφραζόμενες πληροφορίες. Τέλος, το σύστημα αυτό μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε καθιερωμένα εργαλεία ανάπτυξης, περιεχομένου διευκολύνοντας την ολοκλήρωση των εφαρμογών. Όροι κλειδιά: συμφραζόμενη πληροφορία, σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, μοντέλο δεδομένων, διαλειτουργικότητα, υπηρεσίες διαδικτύου, προσβασιμότητα, ολοκλήρωση.

4 Abstract In human to human communication, information exchange is enriched with gestures, body posture, gaze and general information that is not spoken or written, thus facilitating the communication. All these and other information obtained indirectly from the directly exchanged information, is known as contextual. On the contrary, human to computer interaction cannot be the same. In the frames of an application aspects of communication should to be declared in advance. Enriching the context of human to computer communication will lead to increased user experience. The reality shows that, generally, it is difficult to enrich this type of communication. We must determine in advance the information of what, who and where is involved and how is used, even before creating the application. The aim of this work is to develop a management information system that supports context aware services. Through a simplified interface, the user can define the contextual information can be exchanged in applications, with the computing system. These aspects of communication, the characteristics fields of an entity of interest can be declared descriptive, based on the context data model. So, a user can easily and quickly determine many features of interest that characterize an entity within the context of information, designing the application logic that uses that context. Anytime, user can change domain knowledge of information by adding or removing features of the information or even change the semantics of the existing ones. The design of the information model is optimized for search and inserts functionalities, thus providing a reliable environment to support multiple users. Through the web services, implemented in the frames of this work, it is provided a universally accessible, interoperable framework to develop services with contextual information. Finally, this management system can also be integrated into mainstream development content management systems, facilitating the integration of applications. Key terms: contextual information, management information system, data model, interoperability, Web services, accessibility, integration.

5 Αφιερώνεται στη μητέρα μου, για την ατελείωτη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια!

6 Ευχαριστίες Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, η οποία δεν ήθελε να αποσπάσει τη σκέψη μου καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της εργασίας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δρ. Χ. Πατρικάκη, για τις ατελείωτες συναντήσεις, συζητήσεις, υπομονή, το χρόνο που αφιέρωσε και την άψογη συνεργασία μας.

7 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Παροχή Εξατομικευμένων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιουλιανός Γ. Νότος Επιβλέπων Καθηγητής: Συνεπιβλέπων: Ε. Ν. Πρωτονοτάριος Δρ. Χ. Ζ. Πατρικάκης Αθήνα 2009

8

9 Περιεχόμενα Περίληψη 3 Abstract 4 Περιεχόμενα 9 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες ανάγκες Κινητικότητα (Mobility) Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης (Location Aware Services) Διαλειτουργικότητα (interoperability) και πρότυπα (standards) Ολοκλήρωση Λειτουργιών (Operations Integration) Το Internet Παγκόσμια Πηγή Πληροφοριών Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Υπάρχουσες Υποδομές Εισαγωγή Παγκόσμιο σύστημα θεσιθεσίας Υπηρεσίες χαρτογράφησης (Mapping Services) Επισκόπηση τεχνολογιών 24 3 Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος Εισαγωγή Οντολογική Σχεδίαση Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων Υλοποίηση και Εργαλεία Ανάπτυξης 42 4 Διαχείριση Πληροφορίας στο Σύστημα Εισαγωγή και εγγραφή χρήστη Επεξεργασία Κατηγοριών Ενδιαφέροντος Επεξεργασία Πεδίων Ενδιαφέροντος για μια Κατηγορία Διαχείριση εγγραφών και πληροφορίας 54 5 Χρήση Υπηρεσιών του Συστήματος Εισαγωγή Περίπτωση Εφαρμογής: Χρήση Υπηρεσίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 62 6 Συμπεράσματα 66 Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 9

10 6.1 Συμπεράσματα Σχεδίασης Συστήματος Επεκτασιμότητα και Ολοκλήρωση με Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) Ολοκλήρωση συστήματος με το DotNetNuke Διαχείριση Χρηστών και Δικαιωμάτων Διαχείριση Σελίδων Διαχείριση Κατηγοριών στις Σελίδες 77 Εικόνες 79 Βιβλιογραφία 81 Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 10

11 1. Εισαγωγή Στην καθημερινή επικοινωνία ανθρώπου προς άνθρωπο, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν αποτελούνται μόνο από τις λεκτικές πληροφορίες που προφέρονται ή γράφονται. Πολλές πληροφορίες επίσης ανταλλάσσονται με τις χειρονομίες, τη στάση του σώματος, το βλέμμα κτλ. Οι πληροφορίες αυτές, λαμβανόμενες υπόψη, όταν ερμηνεύονται, μπορεί να είναι χρήσιμες, να εμπλουτίσουν με νόημα και να διευκολύνουν την επικοινωνία. Όλες αυτές οι πληροφορίες αλλά και άλλες που προκύπτουν έμμεσα, από τις άμεσα ανταλλασσόμενες πληροφορίες, ονομάζονται συμφραζόμενα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι όταν μια πρόταση περιέχει λέξεις από άγνωστο γνωστικό πεδίο. Τότε, το νόημα της πρότασης προκύπτει έμμεσα, ερμηνεύοντας τα νοήματα από τις επιμέρους φράσεις που περιέχει. Τα συμφραζόμενα λοιπόν, απλοποιούν και εμπλουτίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία και την αλληλεπίδραση ανθρώπου προς άνθρωπο. Ωστόσο, ο εμπλουτισμός με συμφραζόμενα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής παραμένει δύσκολος. Εφαρμογές σε κατανεμημένα και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως δίκτυα κινητών συσκευών, θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένα με τα συμφραζόμενα (context), ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ένα μοντέλο μιας υποδομής για συμφραζόμενα το οποίο βασίζεται στη λογική πρώτης τάξης, περιγράφεται στο (1). Οι τρέχουσες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να ενισχυθούν με χαρακτηριστικά γνωρίσματα επίγνωσης θέσης, παρέχοντας στο χρήστη μια ομαλή μετάβαση προς τις υπηρεσίες επίγνωσης καταστάσεων με συμφραζόμενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες, οι καταστάσεις, όπως και οι υπηρεσίες και οι τεχνικές υποδομές μπορούν να αλλάξουν ακόμα και στο ενδιάμεσο μιας επικοινωνίας π.χ. το δίκτυο, ο σταθμός βάσης, ή το σύστημα εντοπισμού θέσης άλλαξε, καθώς ο χρήστης κινείται από ένα σημείο σε ένα άλλο. Επίσης η φυσική πληροφορία λ.χ. η φωτεινότητα, ο θόρυβος, η θερμοκρασία, ο καιρός κτλ, μπορεί να αλλάξει αρκετά. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες που είναι στενά συνδεδεμένες με την επίγνωση της θέσης του χρήστη και σημεία θέσης στο περιβάλλοντα χώρο. Τα σημεία αυτά τα αποκαλούμε σημεία ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που εμπλέκονται μπορεί να αποτελούν λεπτομέρειες σε χαμηλό επίπεδο, λ.χ. φωτεινότητα, θερμοκρασία, διεπαφή εφαρμογής, ταχύτητα εξυπηρέτησης, είδος πληροφορίας κτλ, ή σε υψηλότερο επίπεδο της εφαρμογής λ.χ. ημερολογιακό πρόγραμμα, διαθεσιμότητα χρήστη κτλ. Τα σημεία ενδιαφέροντος, πέρα από τη θέση, αποτελούνται από πληροφορίες για στοιχεία ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες. Απεικονίζοντας τις θέσεις μαζί με τις πληροφορίες που υπάρχουν γι αυτές, σε ένα χάρτη, έχουμε μια άμεση οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών σε σχέση με τη θέση του χρήστη. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ένα πολυκατάστημα, το οποίο ενώ εντοπίζεται σε ένα σημείο στο χάρτη, περιλαμβάνει πολλά Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 11

12 στοιχεία ενδιαφέροντος, για ένα χρήστη ή για μια εφαρμογή, π.χ. μπορεί να περιλαμβάνει ένα εφημερεύον φαρμακείο, ένα βενζινάδικο ή μια συστάδα γραφείων. Και φυσικά η πληροφορία σχετικά με αυτό το σημείο, μπορεί να είναι γενικευμένη π.χ. πολυκατάστημα, αλλά μπορεί να είναι και πιο λεπτομερής, με βάση τα καταστήματα περιλαμβάνει, ώρες λειτουργίας κτλ. Κατ αυτόν τον τρόπο, τα σημεία ενδιαφέροντος, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη λειτουργικότητα των στοιχείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο αντίστοιχο σημείο στο χάρτη, π.χ. σε φαρμακεία, βενζινάδικα, βιβλιοπωλεία, νοσοκομε6ία, περίπτερα, εστιατόρια, κινηματογράφοι, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κάδοι ανακύκλωσής, αίθουσες αναψυχής κτλ. Είναι προφανές πως η κατηγορία ενδιαφέροντος, μπορεί να περιλαμβάνει γενικά στοιχεία, όπως κτήρια, υπηρεσίες, αλλά και ειδικότερα στοιχεία, όπως οι κάδοι ανακύκλωσης (ανά κατηγορία στοιχείων ανακύκλωσης λ.χ. χαρτί, γυαλί, κτλ), στάσεις λεωφορείων (ανά δρομολόγιο) κτλ. Τα «τι» (είναι) και «που» (βρίσκονται τα στοιχεία αυτά ενδιαφέροντος) είναι άμεσα συνδεδεμένα με το χρήστη και τη θέση του. Τα «πως» (χρησιμοποιούνται, λειτουργούν, παρουσιάζονται) και «γιατί» (υπάρχουν) έχουν περισσότερο σχέση με την εφαρμογή του χρήστη. Στο (2) γίνεται μια προσπάθεια για συστηματικό προσδιορισμό των στοιχείων αυτών σε υπηρεσίες με επίγνωση κατάστασης. Είναι έκδηλο, ότι τα σημεία ενδιαφέροντος που ανήκουν σε μια συγκεκριμένοι κατηγορία, π.χ. φαρμακεία, μοιράζονται τα ίδια γνωρίσματα, π.χ. ώρες λειτουργίας, ημέρες και ώρες εφημερίας. Επίσης, οι κατηγορίες μπορεί να δομούνται και ιεραρχικά, μοιράζοντας στοιχεία ενδιαφέροντος, π.χ. για όλα τα καταστήματα μπορούμε να διακρίνουμε το χαρακτηριστικό γνώρισμα «ώρες λειτουργίας» ή «πρόγραμμα». Επίσης το γνώρισμα αυτό, το διακρίνουμε και για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, για τις «ώρες λειτουργίας» τους, εξυπηρετούν τον πολίτη. Ακόμα είναι σημαντικό, να επισημανθεί, πως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για ένα στοιχείο ενδιαφέροντος, μπορεί να αλλάζουν με το χρόνο (επίκαιρο). Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, βενζινάδικα κτλ. Ανάλογα με την ώρα και την ημέρα και γενικότερα το χρονικό πλαίσιο που τίθεται η ερώτηση, ένα στοιχείο μιας κατηγορίας ενδιαφέροντος, π.χ. ένα φαρμακείο, μπορεί να ανήκει ή όχι σε ένα σημείο ενδιαφέροντος π.χ. με βάση το χαρακτηριστικό γνώρισμα αν είναι εφημερεύον ή όχι. Επίσης, σημεία ενδιαφέροντος, μπορεί να αποτελούν και εφήμερα μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, που λαμβάνουν χώρα σε μια συγκεκριμένη θέση στο χάρτη. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα τροχαία ατυχήματα, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κτλ. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα για τα σημεία αυτά είναι, ότι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να επιδείξουν μεγάλη προσοχή, αν πρόκειται να διαβούν από κάποια τέτοια τοποθεσία, όταν λαμβάνει χώρα το γεγονός, γιατί λ.χ. μπορεί να συναντήσουν μεγάλες αναμονές και μποτιλιάρισμα. Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 12

13 Τέλος σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να είναι διάχυτες. Για παράδειγμα από τουριστικούς οδηγούς στο Internet, μπορούν να προκύψουν κατηγορίες ενδιαφέροντος, όπως κινηματογράφοι, εστιατόρια κτλ, διευθύνεις, ωράρια λειτουργίας κτλ. Όλες αυτές οι πληροφορίες ενδιαφέροντος, μπορεί να συλλέγονται από παρόχους υπηρεσιών με συστηματικό τρόπο. Έτσι, οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στους χρήστες των υπηρεσιών, καθώς πλησιάζουν (ή απομακρύνονται από) τα σημεία αυτά ενδιαφέροντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνολική εικόνα απαρτίζεται από δύο τμήματα πληροφορίας: - τη πληροφορία για την οποία ο χρήστης ενδιαφέρεται, - την πληροφορία η οποία υπάρχει στη συσκευή του χρήστη, όπως η θέση του, η οποία προέρχεται από αισθητήρες οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στη φορητή συσκευή και και επίσης δύο τύπους λειτουργικών εφαρμογών: - την υπηρεσία του παρόχου που παρέχει πρόσβαση σ τη πληροφορία για την οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης και - την εφαρμογή που εκτελείται στη συσκευή του χρήστη και συνδιαλλάσσεται με την υπηρεσία του παρόχου. 1.1 Οι σύγχρονες ανάγκες Τα συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης θέσης γίνονται ολοένα και πιο σχετικά σε πολλά νέα περιβάλλοντα, βασισμένα στο γεγονός, ότι αποτελούν το πλαίσιο των υπηρεσιών επίγνωσης κατάστασης. Αυτό το νέο σκεπτικό, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και να συνάψουν συνεργασίες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα η Google ανακοίνωσε την υπηρεσία Latitude (3). Το Google Latitude είναι στην ουσία μια υπηρεσία εντοπισμού θέσης. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία χαρτογράφησής της Google Maps, απεικονίζει θέσεις των χρηστών και πληροφορίες που οι χρήστες μοιράζονται με τους φίλους τους. Πρόκειται για μη επεξεργασμένες πληροφορίες που μοιράζονται όλοι οι φίλοι ταυτόχρ6ονα. Στα πλαίσια του χώρου ενός πανεπιστημίου, η γνώση της πληροφορίας θέσης των χρηστών (καθηγητών, φοιτητών και υπαλλήλων) δημιουργεί ένα νέο είδος υπηρεσιών, βασισμένο στο προφίλ τους και τη περιοχή στην οποία βρίσκονται κάθε στιγμή. Στο (4) παρουσιάζεται πως οι εφαρμογές επίγνωσης κατάστασης οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογίες θέσης μπορούν να αναπτυχθούν χάρη σε έναν ομογενοποιητή μεσησμικό (homogenizer middleware) που παρέχει πληροφορίες κατάστασης από διάφορες μεθόδους αντίληψης θέσεων όπως GPS, Wi-Fi και RFID. Η ιδέα του μεσησμικού είναι αρκετά δημοφιλής σε αρκετές εργασίες (5) (6) (7). Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 13

14 Στο (8) γίνεται μια αναπαράσταση γνώσης και σύγκριση διαφόρων μοντέλων αναπαράστασης γνώσης και των εξαγόμενων μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές επίγνωσης κατάστασης. Συγκεκριμένα δίνεται το μοντέλο αναπαράστασης της γνώσης με τρία αυτοκίνητα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και ζητείται να προσδιοριστεί, εάν υφίσταται κάποια επικίνδυνη κατάσταση π.χ. τα αυτοκίνητα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Από το παράδειγμα αυτό γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχει μια συνεχή ροή πληροφοριών θέσης για να εξαχθεί το συμπέρασμα, αν η συγκεκριμένη κατάσταση είναι επικίνδυνη ή όχι, με βάση το σημασιολογικό μοντέλο Κινητικότητα (Mobility) Με την εξέλιξη των υπολογιστών από μεγάλα υπολογιστικά συστήματα σε προσωπικούς υπολογιστές παρατηρήθηκε η έξαρση της αποδοτικότητας, τόσο στο σπίτι, όσο και στο γραφείο. Το όραμα όμως των υπολογιστών ήθελε τον υπολογιστή να ακολουθεί τον άνθρωπο στις καθημερινές του δραστηριότητες (9). Η εξέλιξη των υπολογιστών προχώρησε σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπολογιστές χειρός. Τα τελευταία χρόνια δε, παρατηρείται μεγάλη πρόοδος και στα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς παρέχουν λειτουργίες αντίστοιχες των υπολογιστών γραφείου. Χωρίς ο χρήστης τους να είναι προσκολλημένος σε μια θέση στο γραφείο ή σε κάποιο κλειστό χώρο, μπορεί να είναι εξίσου παραγωγικός, εκμεταλλευόμενος το χρόνο του. Η ανάγκη για κινητικότητα τη σημερινή εποχή γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτή. Ένας κλάδος της πληροφορικής με τον τίτλο «πανταχού παρόν υπολογιστική» (ubiquitous computing) προσπαθεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που περιορίζουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί υπολογιστές και τις δυνατότητές τους οπουδήποτε κι αν βρίσκεται. Σε αντίθεση με το παράδειγμα του υπολογιστή γραφείου, στο οποίο ένας άνθρωπος συνειδητά χρησιμοποιεί ένα και μόνο μηχάνημα για συγκεκριμένη χρήση, στο μοντέλο της πανταχού παρόν υπολογιστικής κάποιος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές υπολογίστηκες συσκευές και συστήματα ταυτόχρονα στη καθημερινότητά του, πολλές φορές ασυνείδητα, χωρίς απαραίτητα να το γνωρίζει (10) Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης (Location Aware Services) Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένο με τη κατάσταση ενός χρήστη, είναι η θέση του. Αυτό γιατί μια αλλαγή θέσης συνεπάγεται επίσης αλλαγή περιβάλλοντος, πρωτίστως φυσικού, ίσως και ηλεκτρονικού ψηφιακού (π.χ. αλλαγή κυψέλης, σε κυψελωτό σύστημα επικοινωνίας, αλλαγή εξυπηρετητή από συστάδα cluster εξυπηρετητών που Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 14

15 εφαρμόζουν τεχνικές εξισορρόπησης φορτίου load balancing, κτλ). Τα συστήματα που φέρουν αυτή τη παράμετρο, σε συνδυασμό με τη πληροφορία, ονομάζονται συστήματα με επίγνωση θέσης (location aware). Μια μελέτη των υπηρεσιών επίγνωσης θέσης, από τη μεριά των χρηστών παρουσιάζεται και στο (11). Στη μελέτη αυτή διερευνούνται οι ανάγκες των χρηστών, όσον αφορά πέντε κύρια σημεία: α) επίκαιρο και ολοκληρωμένο περιεχόμενο, β) ομαλή αλληλεπίδραση, γ) προσωπικό περιεχόμενο και περιεχόμενο δημιουργούμενο από το χρήστη δ) οντότητες συνεχούς εξυπηρέτησης και ε) ζητήματα ιδιωτικότητας. Από το κείμενο αυτό εξάγονται συμπεράσματα, σχετικά με βασικά θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες χρηστών, με βάση συνεντεύξεις και αξιολογήσεις χρηστών και επίσης, αξιολογήσεις ειδικών σε θέματα υπηρεσιών εντοπισμού θέσης. Πιο προχωρημένες μελέτες (12) χρησιμοποιούν τα πληροφορίες θέσης, για να δημιουργηθούν μοντέλα εκμάθησης σημαντικών θέσεων χρηστών και να προβλεφτούν οι κινήσεις τους. Μελετώντας όλα αυτά τα παραδείγματα, διαπιστώνουμε, ότι κατά βάθος πρόκειται για εξειδικευμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν πληροφορίες κατάστασης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ακολουθεί ένα από τα μοντέλα που περιγράφονται στο (13). Στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα εφαρμογής για να υποστηρίζει κάθε τύπο υπηρεσιών επίγνωσης κατάστασης. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό, επειδή η κατάσταση είναι στενά συνδεδεμένη με την εφαρμογή όπου αναφέρεται. Εξάλλου όπως επισημαίνεται και στο (8) κάθε πανταχού παρόν υπολογιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να διατηρεί την υπάρχουσα γνώση. Διατήρηση της γνώσης όμως, σημαίνει ότι το πλήθος των χαρακτηριστικών των πληροφοριών παραμένει σταθερό. Για παράδειγμα στα συστήματα επίγνωσης θέσης, η θέση ενός χρήστη μπορεί να άλλαξε, αλλά το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη του επιπλέον πληροφορίες, π.χ. την αλλαγή θερμοκρασίας που επήλθε με την αλλαγή θέσης. Αυτό γιατί εξαρχής το σύστημα δεν δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη παράμετρο πληροφορίας. Για να ληφθεί υπόψη μια νέα παράμετρος πληροφορίας, θα πρέπει η παράμετρος αυτή να προβλεφθεί στο σχεδιασμό του συστήματος Διαλειτουργικότητα (interoperability) και πρότυπα (standards) Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα από υπολογιστικές συσκευές και συστήματα με διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Υπάρχουν υπολογιστικά συστήματα (mainframes) που καλύπτουν ορόφους κτηρίων, προσωπικοί υπολογιστές για το γραφείο ή το σπίτι (desktop), φορητοί υπολογιστές (laptops) για να τους κουβαλάμε σε συναντήσεις, υπολογιστές χειρός (PDA) για τις προσωπικές και επαγγελματικές μας ανάγκες και κινητά τηλέφωνα (mobile phones) με πολλές δυνατότητες. Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 15

16 Επίσης, υπάρχει πλήθος λειτουργικών συστημάτων, για τις συσκευές αυτές. Κάθε μια από τις συσκευές που αναφέρθηκαν υποστηρίζει σχεδόν το δικό της λειτουργικό σύστημα. Τέλος, υπάρχει τεράστιος αριθμός εφαρμογών (applications), για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων και τις προτιμήσεις τους. Για παράδειγμα υπάρχουν εφαρμογές επεξεργασίας πολυμέσων (κειμένου, παρουσιάσεις, εικόνας, βίντεο κτλ), εφαρμογές βάσεων δεδομένων, υπολογιστικές εφαρμογές, επιστημονικές εφαρμογές, εφαρμογές επικοινωνίας κτλ. Κάθε εφαρμογή έχει κτισθεί για ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και για ένα συγκεκριμένο είδος συσκευής. Πολλές φορές είναι αναγκαίο οι συσκευές αυτές να ανταλλάξουν πληροφορίες και να «μιλήσουν» μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια παρουσίαση η οποία έχει δημιουργηθεί σε ένα φορητό υπολογιστή, έχει επεξεργαστεί σε μια φορητή συσκευή χειρός, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και αφού αποθηκευτεί στους εξυπηρετητές του παρόχου της υπηρεσίας φτάνει σε έναν υπολογιστή γραφείου. Από το απλό αυτό καθημερινό παράδειγμα φαίνονται οι σύγχρονες ανάγκες τους ανθρώπου. Αρχικά η παρουσίαση θα πρέπει να αποθηκευτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (format) ώστε να είναι κατανοητή από την εφαρμογή επεξεργασίας στον υπολογιστή χειρός και την εφαρμογή στον υπολογιστή γραφείου. Έπειτα ο φορητός υπολογιστής και ο υπολογιστής χειρός θα πρέπει κάπως να ανταλλάξουν το μεταφορτώσουν το αρχείο σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, που σημαίνει ότι το αρχείο θα αποθηκευτεί πιθανότατα σε κάποια άλλου είδους υπολογιστική συσκευή με άλλο λειτουργικό. Τέλος ο υπολογιστή γραφείου, όταν συνδεθεί με αυτό του παρόχου της υπηρεσίας και θα μεταφορτώσει το αρχείο. Προτού όμως γίνει αυτό, ίσως ο χρήστης του υπολογιστή γραφείου, θέλει να,μεταφορτώσει πρώτα κάποιες επικεφαλίδες, για να δει περί τίνος πρόκειται το ηλεκτρονικό μήνυμα και από ποιόν έρχεται. Παρόλο που το παραπάνω παράδειγμα είναι σχετικά απλό, εμπλέκει πολλές λειτουργίες λ.χ. δημιουργία αρχείου και κωδικοποίηση χαρακτήρων (ASCII, Unicode κτλ), αποθήκευση αρχείου, μεταφόρτωση αρχείου, διαμόρφωση ηλεκτρονικού μηνύματος, μεταφορά ηλεκτρονικού μηνύματος κτλ. Κάθε μια από αυτές της λειτουργίες θα πρέπει να γίνεται με έναν ορισμένο τρόπο, π.χ. η αποθήκευση πρέπει να είναι τέτοια έπειτα το αρχείο θα μπορεί να ανακτηθεί στην αρχική παρουσίαση. Όταν στην ίδια λειτουργία εμπλέκονται δύο οι περισσότερες μέρη, είναι κατανοητό ότι η λειτουργία αυτή θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός και από τους συμμετέχοντες π.χ. η παρουσίαση πρέπει να αποθηκεύεται με έναν ορισμένο τρόπο κωδικοποίησης (format) στον φορητό υπολογιστή ο οποίος τρόπος να είναι κατανοητός και από τον υπολογιστή χειρός και από τον υπολογιστή γραφείου (λ.χ. γνωστή κωδικοποίηση, γνωστό format). Ομοίως και η μεταφορά του αρχείου ή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Το αρχείο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να μεταφέρεται με έναν καθορισμένο τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (γνωστός τρόπος επικοινωνίας). Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 16

17 Από το απλό αυτό παράδειγμα φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συσκευών. Η ανάγκη αυτή φαίνεται μεγαλύτερη όταν αναλογιστούμε τις κατανεμημένες εφαρμογές που εκτελούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα με διαφορετικούς πόρους. Ο όρος «διαλειτουργικότητα» αναφέρεται στην ικανότητα διαφορετικά συστήματα ή μονάδες να μπορούν να εργαστούν μαζί ανταλλάσοντας πληροφορία, κατανοώντας τη πληροφορία που ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τον IEEE (14). Στη τεχνολογία λογισμικού ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα διαφορετικά προγράμματα να ανταλλάξουν δεδομένα μέσα από ένα κοινό σύνολο από κωδικοποίησης (formats), να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν με τον ίδιο τρόπο κωδικοποίησης αρχείου (file format) και χρησιμοποιώντας τα ίδια πρωτόκολλα. Τέλος σύμφωνα με τον ISO/IEC ο όρος περιγράφει την ικανότητα για επικοινωνία, εκτέλεση προγραμμάτων ή μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφόρων λειτουργικών μονάδων με τρόπο που ο χρήστης δε χρειάζεται να έχει (ή να έχει λίγη) γνώση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των μονάδων (15). Η Microsoft αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για διαλειτουργικότητα εξέδωσε πρακτικό οδηγό με λεπτομερείς οδηγίες για αρχές που ακολουθεί (16). Στον οδηγό αυτό αναφέρεται σε ανοιχτά πρωτόκολλα, ανοιχτές συνδέσεις, πρότυπα μεταφορά δεδομένων, λεπτομέρειες για τα προϊόντα της. Η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών διευκολύνεται με την καθιέρωση προτύπων (standards). Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει το πλαίσιο ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας που περιγράφεται στο (17). Τα πρότυπα, έρχονται σαν καλά δοκιμασμένες στη πράξη διαδικασίες που αφορούν όλα τα τεχνικά κριτήρια, τις μεθόδους τις διαδικασίες και πρακτικές με τις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί μια λειτουργία. Υπάρχουν όμως διαφόρων ειδών προτύπων, όπως: Προδιαγραφών: αποτελούν ένα σύνολο από απαιτήσεις που χρειάζονται για ένα αντικείμενο, υλικό, συστατικό, σύστημα ή υπηρεσία. Μεθόδων δοκιμής: μια δηλωτική διαδικασία που παράγει μια αναφορά αποτελέσματος δοκιμής. Για παράδειγμα μια φυσική ιδιότητα ενός υλικού εξαρτάται από την ακριβή μέθοδο δοκιμής, λ.χ. για τη μάζα της γης. Πρακτικής: περιγράφουν ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση διαδικασιών ή λειτουργιών. Για παράδειγμα πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας πυρηνικού εργοστασίου. Εγχειρίδια: γενικές πληροφορίες ή επιλογές που δεν απαιτούν συγκεκριμένη πορεία ή δράση. Ορολογία: χρησιμοποιείται στον επίσημο καθορισμό των όρων. Μονάδες: στη φυσική ή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, κοινά αποδεκτές μετρήσεις για φυσικές ποσότητες. Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 17

18 Τα ανοιχτά πρότυπα είναι δημοσίως διαθέσιμα και έχουν διάφορα δικαιώματα χρήσης συνδεδεμένα με αυτά και διάφορες ιδιότητες σχετικά με το πώς έχουν σχεδιαστεί. Αν και ο όρος «ανοιχτό» αναφέρεται σε δωρεάν τεχνολογίες, η χρησιμοποίηση ανοιχτών προτύπων πολλές φορές συνεπάγεται αμοιβές. Από τη μεριά των οργανισμών καθιέρωσης προτύπων ο W3C επιβεβαιώνει ότι οι προδιαγραφές μπορεί να υλοποιηθούν σε δωρεάν βάση. Οι κανόνες όμως για τα πρότυπα, όπως δημοσιεύονται από τους μεγαλύτερους αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως IETF (18), ISO, IEC (19), ITU-T (20), επιτρέπουν τα πρότυπά τους να περιέχουν προδιαγραφές, οι υλοποιήσεις των οποίων επιτρέπουν για άδειες χρήσης πατεντών. Όπως και τα πρότυπα, έτσι και τα πρωτόκολλα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών. Τα πρωτόκολλα είναι αυτά που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι λειτουργίες. Αν μια λειτουργία γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε λέμε ότι ακολουθεί κάποιο πρωτόκολλο. Στη πιο απλή του μορφή, θα λέγαμε ότι, ένα πρωτόκολλο μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των κανόνων, που επικρατούν στη σύνταξη, τη σημασιολογία και το συγχρονισμό μια επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα αποκτούν ισχύ όταν για μια λειτουργία εμπλέκονται περισσότερες από μια οντότητες (εφαρμογή, συσκευή, άνθρωπος κτλ). Υπάρχουν πρωτόκολλα αποθήκευσης, επικοινωνιών, μεταφοράς αρχείων κτλ. Σχεδόν, για κάθε λειτουργία υπάρχει και κάποιο πρωτόκολλο. Υπάρχουν ανοιχτά πρωτόκολλα και κλειστά ή ιδιωτικά. Τα ανοιχτά πρωτόκολλα, είναι αυτά για τα οποία η λειτουργία τους είναι καθολικά γνωστή. Ενώ στα ιδιωτικά, η λειτουργία τους δεν είναι δημόσια γνωστή, παρά μόνο στα πλαίσια των εταιριών που τα αναπτύσσουν. Επισημαίνεται, πως αν και το πρωτόκολλο είναι ένα, η υλοποίησή του μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τη συσκευή, λειτουργικό σύστημα και δημιουργό. Ενδέχεται δηλαδή ένα πρωτόκολλο να έχει περισσότερες από μία υλοποιήσεις. Ο IPCOMM GmbH έχει δημιουργήσει και συντηρεί μια λίστα με πρότυπα και ιδιωτικά πρωτόκολλα (21). Επίσης ο Javvin (22) διατηρεί μια πλήρη λίστα δικτυακών πρωτοκόλλων Ολοκλήρωση Λειτουργιών (Operations Integration) Ο άνθρωπος, από τη φύση του, προσπαθεί να συνδυάζει εργαλεία για να εκτελέσει πολυπλοκότερες εργασίες με τη λιγότερη προσπάθεια. Δύο χαρακτηριστικές λειτουργίες που εκτελεί καθημερινά ο άνθρωπος είναι η αποσύνθεση και η σύνθεση, αποσυνθέτει τα προβλήματα σε μικρά και συνθέτει λύσεις. Καθημερινά ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα προβλήματα. Άλλα απλά, εκτελούνται αδιάσπαστα με μία κίνηση και άλλα πολύπλοκα, μπορούν να λυθούν μόνο κατόπιν σκέψεως και συνδυαστικής επιλογής. Εξάλλου, έχοντας πολλά εργαλεία, ένα για την κάθε εργασία, η δυσκολία εκτέλεσης της εργασίας έγκειται όχι μόνο στις εργασίες αυτό καθεαυτό αλλά και στο χειρισμό των εργαλείων. Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 18

19 Όπως αναφέρθηκε και στη προηγούμενη ενότητα, υπάρχει πλήθος από εφαρμογές. Κάθε εφαρμογή καλύπτει μέρος των αναγκών του ανθρώπου, για το λόγο αυτό και ο αριθμός των εφαρμογών που συναντάμε συνήθως σε ένα υπολογιστικό σύστημα, ανάλογα με τη χρήση του, μπορεί να είναι μεγάλος. Για παράδειγμα ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού (development environment) αποτελείται από ένα κειμενογράφο (editor), και ένα μεταγλωττιστή (compiler) για τη γλώσσα προγραμματισμού. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτεί τη συγγραφή της προγράμματος, με το κειμενογράφο, και τη μεταγλώττισή του με το μεταγλωττιστή. Πολλές φορές είναι επιθυμητό πολλές μια εφαρμογή να συνδυάζει πολλές λειτουργίες. Για παράδειγμα η εφαρμογή ανάπτυξης προγραμμάτων να μπορεί να αποστέλλει κιόλας να καλεί αυτόματα το μεταγλωττιστή και να συνεργάζεται με αυτό, διαβάζοντας και εμφανίζοντας τυχόν μηνύματα του μεταγλωττιστή, ή ακόμα και με λίγες κινήσεις, πατώντας μερικά κουμπιά, να μεταφορτώσει το αποτέλεσμα σε κάποιο απομακρυσμένο υπολογιστή. Τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (Integrated Development Environments IDE) έχουν ακριβώς αυτή την φιλοσοφία, συνδυάζουν, σε ένα εργαλείο, όλα τις απαραίτητες λειτουργίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων. Η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαδικτύου διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Μια σύγχρονη λύση είναι και τα λεγόμενα mush-ups. Τα mush-ups αποτελούν συνθέσεις από διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, χρήσιμη για τους χρήστες της. Τα mush-ups προάγουν τη συνεργασία και την ολοκλήρωση μέσα από τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών των υπηρεσιών διαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα Popfly της Microsoft, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να συνδυάσουν διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου και πόρους και να συνθέσουν παιχνίδια και εφαρμογές. Η ολοκλήρωση των εφαρμογών μέσα από υπηρεσίες διαδικτύου, διευκολύνεται από την φιλοσοφία που οι υπηρεσίες ακολουθούν. Οι υπηρεσίες διαδικτύου αποτελούν εφαρμογή της αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης προς την υπηρεσία (Service Oriented Architecture SOA) (23). Έτσι η ολοκλήρωση των λειτουργιών είναι χρήσιμη διαδικασία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από απλά εργαλεία που συνθέτουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. 1.2 Το Internet Παγκόσμια Πηγή Πληροφοριών Ο παγκόσμιος ιστός περιέχει πληθώρα πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Διατρέχοντας το παγκόσμιο ιστό με μια αράχνη (Spider Crawler), οι πληροφορίες Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 19

20 αυτές θα μπορούσαν να συλλεχθούν και να κατηγοριοποιηθούν. Οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης εξάλλου αυτό κάνουν επί το πλείστον. Το Διαδίκτυο διαθέτει πληθώρα πληροφοριών: άρθρα, επιστημονικά περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, εργαλεία, σχέδια, πατέντες και υπηρεσίες είναι μερικά παραδείγματα. Απόψεις, σχολιασμοί, γεγονότα και ανακοινώσεις προκύπτουν καθημερινά. Οι πηγές πληροφοριών λοιπόν είναι πάρα πολλές και το μόνο που χρειάζεται είναι απλά η αναζήτησή τους. Όμως χρήσιμες πληροφορίες, δεν είναι μόνο όσες πληροφορίες υπάρχουν στο περιεχόμενο (text), αλλά και όσες μπορούν να εξαχθούν από τις συμφραζόμενες που εκφράζουν μια κατάσταση (context). Για παράδειγμα, αναζητώντας πληροφορίες στο παγκόσμιο ιστό, εισάγοντας λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό, εάν δεν υπάρχει σωστή ταξινόμηση (ranking) των αποτελεσμάτων. Ειδικά όταν τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν χιλιάδες ιστότοπους με τις λέξεις να επαναλαμβάνονται πολλές φορές στις δεκάδες σελίδες τους. Μια τέτοια ταξινόμηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών, την επισκεψιμότητα των σελίδων κτλ. Όλες αυτές οι πληροφορίες δεν υπάρχουν μέσα στο περιεχόμενο (content) αλλά εξάγονται από αυτό και από άλλες πηγές πληροφοριών και αποτελούν πληροφορίες κατάστασης. Η πληθώρα του περιεχομένου, όμως, καθιστά πολλές φορές δύσκολη την αναζήτηση έγκυρων και επίκαιρων πληροφοριών. Οι μηχανές αναζήτησης συνεχώς εξελίσσονται και κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος (άρθρα, νέα, κείμενο, εικόνες, κώδικας κτλ), το μέσο (ηλεκτρονική σελίδα, αρχείο κτλ), γεωγραφική περιοχή, γλώσσα κτλ. Όταν όλες αυτές οι συμφραζόμενες πληροφορίες συνδυάζονται με τις προτιμήσεις των χρηστών, το προφίλ του και τα ενδιαφέροντά του, τότε συμβάλλουν σημαντικά σε μια λειτουργία αναζήτησης. 2. Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Υπάρχουσες Υποδομές 2.1 Εισαγωγή Μια υπόθεση που οι ερευνητές της απανταχού υπολογιστικής (ubiquitous computing) μοιράζονται, είναι ότι, επιτρέποντας στις συσκευές να προσαρμοστούν αυτόματα σε αλλαγές στο περιβάλλοντα (φυσικό και ηλεκτρονικό) χώρο, θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπειρίας των χρηστών. Οι πληροφορίες στο φυσικό και ηλεκτρονικό κόσμο δημιουργούν συμφραζόμενα για την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Ο Dey (24) ορίζει ως συμφραζόμενα κατάστασης (context) οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζει μια κατάσταση που σχετίζεται με Ιουλιανός Νότος - Τεχνοοικονομικά Συστήματα Page 20

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Αθανασίου, 210 772 1436, spathan@dblab.ece.ntua.gr Ντίνος Αρκουμάνης, +30972300110, dinosar@dblab.ece.ntua.gr Με τον όρο Location Based

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητρίου Σωτήρης 6417 Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού Τεχνολογίες Σχεδιασμός Υλοποίηση Αξιολόγηση Προοπτικές Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα